Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Η_Κουκουβίστα_Τεύχος _191

Η_Κουκουβίστα_Τεύχος _191

Published by sales, 2019-10-07 05:28:05

Description: Τεύχος _191

Search

Read the Text Version

Η ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ Δελτίο Επικοινωνίας Μελών Συνδέσμου Καλοσκοπιτών Παρνασσίδας “Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ” Ιδιοκτήτης - Εκδότης: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ “Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ” Πειραιώς 4, Αθήνα 104 31 • τηλ.: 210 5238158 • ΚΩΔ. 2532 • email: [email protected] • www.kaloskopi.gr (Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο: το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ´ • ΧΡΟΝΟΣ 45ος • ΤΕΥΧΟΣ 191 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 Νέα Παράταση Κτηματολογίου Παράταση, έως τις 30 Οκτωβρί- Όσοι δεν έχουν υποβάλλει μέ- ου 2019, δόθηκε με απόφαση του χρι τώρα τη δήλωση ακίνητης υφυπουργού Περιβάλλοντος και περιουσίας τους πρέπει να την Ενέργειας, Δ. Οικονόμου, στην Γίνεται Πραγματικότητα υποβάλλουν στο Γραφείο Κτη- υποβολή των δηλώσεων (του άρ- ματογράφησης της Άμφισσας (Ν. και στην Καλοσκοπή Κορδώνη 22) ΤΗΛ: 2265022958, θρου 2 του ν. 2308/1995) του Εθνι- ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας κού Κτηματολογίου, για τους κατοί- 2100101010 ή κους της ημεδαπής, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στε- www.ktimatologio.gr. Επίσης για όσους διαμένουν ρεάς Ελλάδας. Σ΄ αυτές τις περιοχές συμπεριλαμβάνε- στην Αττική λειτουργεί και το Κεντρικό Γραφείο Κτη- ται και το χωριό μας. ματογράφησης στο Γαλάτσι. Ο Σύνδεσμός μας εκφραστής και αρωγός της προσπάθειας για να διατηρηθεί ζωντανό το χωριό μας και οι παραδόσεις του, μέσα από τις δράσεις και τις πολιτιστικές του εκδηλώσεις. Ο πολιτισμός και η πολιτιστική κληρονομιά είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν κάθε τόπο, του προσδίδουν ιδιαίτερο γνώρισμα και τον καθιστούν ξεχωριστό και μοναδικό σε σχέση με άλλους. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται σε κάθε τόπο διατηρούν, αναβιώνουν και αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, με προώθηση και μεταλαμπάδευση στα μέλη τους των πολιτιστικών αξιών και της παράδοσης, με παράλληλη ενσωμάτωση αυτών των αξιών στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει καθημερινά η σύγχρονη πραγματικότητα. «Παράδοση είναι η μνήμη του παρελθόντος, ο οδηγός του παρόντος και η ελπίδα του μέλλοντος», λένε οι μελετητές. Στην εικοσαετία που πέρασε, οι μεγαλύτεροι θυμόμαστε πιο έντονα τα ήθη και έθιμα του τόπου μας. Τα θυμόμαστε έτσι ακριβώς όπως τα ζούσαμε στο σπίτι, στην γειτονιά, στην πλατεία του χωριού μας, από τους γονείς, από τους παππούδες μας και από όλους τους συγχωριανούς μας. Τα τελευταία χρόνια όλα αυτά τείνουν να χαθούν. Οι μόνοι αρωγοί και εκφραστές της προσπάθειας για την διατήρηση της παράδοσης που έχουν μείνει, είναι οι Πολιτιστικοί Φορείς. Αυτοί κρατούν το όνομα του τόπου ζωντανό μέσα από τις πολιτιστικές εκ- δηλώσεις τους. Η χώρα μας ίσως είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο όπου τα μέλη της, ασχολούνται με τους πολιτιστι- κούς συλλόγους αφιλοκερδώς. Αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη κατάπληξη στο εξωτερικό και πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτήν την μοναδικότητα. Οι Πολιτιστικοί Φορείς, με τις εκδηλώσεις τους και το ενδιαφέρον για τον τόπο τους, έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε συνύπαρξη και συνεργασία γιατί ο πολιτισμός ενώνει και η ενα- σχόληση με τον πολιτισμό σημαίνει ότι η μοίρα του τόπου μας βρίσκεται στα δικά μας χέρια και αυτό μας κάνει αισιόδοξους για το μέλλον.


1014 ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ Δράσεις του Συνδέσμου πως από το στόμα του έβγαινε φλόγα που έκαιγε τα πρόβατα, άλλοι πως ήταν λύγκας - είδος αγριό- Από νωρίς τον Ιούλιο άρχισαν οι δραστηριό- γατου μεταξύ σκύλου και γάτας - που γύριζε στην τητες του Συνδέσμου με ποικιλία δράσεων και περιοχή και έκανε πολλές ζημιές. Λέγανε πως εμ- εκδηλώσεων κλιμακούμενες σταδιακά μέχρι φανιζότανε ιδιαίτερα στους τσοπάνηδες μπροστά το τέλος του Αυγούστου, κάνοντας ευχάριστη τους ενώ πηγαίνανε με τα μουλάρια τους σε δου- δραστήρια και εποικοδομητική την καλοκαιρι- λειές και τους ανάγκαζε να γυρίσουν πίσω, γιατί ο νή περίοδο στο χωριό μας. Η αρχή έγινε με τα Λιαράκης έσκιαζε με τον ίσκιο του τα ζωντανά. Λέ- μονοπάτια, που φέτος ο Σύνδεσμος προσπα- γανε πως ήταν το κακό ξωτικό που άμα απαντού- θεί να τα αναδείξει με τα info kiosk που τοπο- σες στα καλέσματά του, έμενες ξερός και έχανες τη θέτησε στις δύο εισόδους και στην πλατεία του φωνή σου. Μετά ήθελες να σε διαβάσει ο παπάς χωριού, καθώς και με αναλυτική επεξήγηση για να την ξαναβρείς. Φαντασιώσεις και δοξασίες και ενημέρωση για τις διαδρομές μέσω του site που φούντωναν στο απλοϊκό μυαλό τους, γίνονταν https://www.kaloskopi.gr δράκοι αρπακτικοί και σκίαζαν τη ζωή τους. Η για- γιά Μαρία Παπαγεωργίου έλεγε πως στα «Μνήμα- Συντήρηση του μονοπατιού τα», εκεί στα μεγάλα έλατα, σύχναζε ο Λιαράκης. Στρογγυλό – Μέγα Ρέμα – Κοτρόνι Οι φωνές του ακούγονταν σα μουσικό όργανο όταν φυσούσε δυνατός αέρας. Ο συγχωριανός μας Θύ- Με επτά εθελοντές έγινε πλήρης διάνοιξη του μονο- μιος Μπουκουβάλας μέσα από την αφήγηση της πατιού και απομάκρυνση των κορμών των ελάτων γιαγιάς του Ξούλας, μας κατέγραψε το πάθημα που είχαν πέσει από τη βαρυχειμωνιά και βελτιώθη- του παππού του. Σε μια τέτοια μάζωξη γυναικών κε η σήμανσή του, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρί- ο Θύμιος άκουσε τη γιαγιά του να λέει πως ο παπ- σιμο και στους πλέον ερασιτέχνες περιπατητές. πούς του Γιάννης Κόλλιας ξεκίνησε, κάποτε, νύχτα να πάει στη στρούγγα να κοιτάξει τα ζώα και εκεί Ψάχνοντας το μύθο του «Λιαράκη» στην «Κακοτράχη» που «αστραποτσουκανάει και χαλάει ο κόσμος» άκουσε μια φωνή μέσα στο σκο- Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου τάδι που τον καλούσε. Φοβήθηκε και δεν αποκρί- θηκε γιατί σκέφτηκε γρήγορα πως εκείνη την ώρα Εδώ και χιλιάδες χρόνια τα ξωτικά παίζουν σημα- δεν μπορούσε να είναι κανένας χωριανός εκεί. ντικό ρόλο στην παράδοση των ανθρώπων παγκο- Κατάλαβε πως δεν ήταν άλλος παρά ο Λιαράκης σμίως και αναφέρονται σε θρύλους, βιβλία και ται- με μορφή “λιάρας” γίδας και ανθρώπινη φωνή, νίες. Παρουσιάζονται πάντα με διαφορετικό τρόπο που έπαιρνε τη φωνή των βοσκών όταν του απα- και μορφή και με υπερφυσικές δυνάμεις. Πάντα ντούσαν και έφευγε προς τα κει που άστραφτε και όμως, το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η μαγεία. βροντούσε. Η γιαγιά Ξούλα καμάρωνε πως τη γλί- Αρκετοί συγχωριανοί μαζεύτηκαν στο προαύλιο τωσε ο παππούς ο Κόλλιας που δεν έβγαλε άχνα. του Πολιτιστικού και κατέθεσαν οι παλαιότεροι τις Διηγήσεις μιας εποχής όπου έλειπε η λογική. Την γνώσεις και τις εμπειρίες τους από το ξωτικό του απλοϊκότητα και την αγαθή σκέψη εκμεταλλευό- χωριού μας μέχρι τα νεότερα χρόνια, που ήταν ο ντουσαν ζωοκλέφτες που ντυνόταν με άσπρες και «Λιαράκης». Πολλά λέγανε οι κάτοικοι….. Λέγανε μαύρες προβιές και εμφανιζόντανε ως Λιαράκηδες. πως ήταν ζώα που έβγαζαν κραυγές και καλούσαν Με το μύθο του Λιαράκη κυριαρχούσαν σε πολλά τους τσοπάνηδες που ζούσαν ξέμακροι και μόλις σημεία του χωριού, σκορπούσαν το φόβο και οριο- αυτοί έβγαιναν να τους αποκριθούν, την επομένη θετούσαν την περιοχή τους. Το φθινόπωρο, που τα το πρωί τα πρόβατά τους είχαν ψοφήσει. Έλεγαν αμπέλια ήταν γεμάτα σταφύλια στα «Κούτσουρα» τότε τη φράση «απόψε βρόντηξε τα πρόβατα ο και στον «Παλιοσταυρό» έμπαιναν στον πειρασμό Λιαράκης». Λέγανε πως ο Λιαράκης ήταν ζώο που μερικοί τσοπάνηδες και κατέβαιναν τη νύχτα από έμοιαζε με μεγάλο λαγό, μαρκαλούσε τα πρόβα- τα βουνά, γέμιζαν τα ταγάρια τους με τα ευωδιαστά τα των τσοπάνηδων και αυτά ψοφούσαν. Άλλες σταφύλια και ανέβαιναν πάλι στα βουνά. Την άλλη μέρα οι νοικοκυραίοι έλεγαν πως ήρθε ο Λιαράκης και πήρε τα σταφύλια. Από τους Λιαράκηδες έμει- νε να λένε στη λαϊκή θυμοσοφία η λιάρα η γίδα, το λιαράκι το φασόλι και η φράση «πάει σαν τον Λιαράκη και κλέβει τα μελίσσια». (Για τη συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων βοήθησαν η Βασιλεία Κυρίτση – Γιασιράνη, ο Νί- κος Δανιήλ, η Γιούλα Κυριαζή αλλά και όλοι οι πα- ριστάμενοι στην εκδήλωση με τις απόψεις τους, τα βιώματά τους και τις αναμνήσεις τους).


ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ 1015 Βραδιά πίτας και λαϊκής μουσικής γάτες καθάρισαν τη δεξαμενή του Κεφαλόβρυσου, με την Νάσια και τον Νίκο Βελέντζα τον περιβάλλοντα χώρο της Αγίας Ελένης και τον ασφαλτόστρωτο δρόμο του Κεφαλόβρυσου, από Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου τις ακακίες που έχουν φυτρώσει στο πρανές και από το βάρος των κλαδιών τους λύγιζαν και έκλει- Το βράδυ της Κυριακής 11 Αυγούστου 2019 στην ναν μεγάλο τμήμα του οδοστρώματος. πλατεία του χωριού οργανώθηκε γλέντι με λαϊκά τραγούδια με τα γνωστά συγχωριανά μας παιδιά, Παρουσίαση τον Νίκο και την Νάσια Βελέτζα, που μας διασκέ- παλαιών φωτογραφιών δασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μικροί και μεγάλοι με καλή διάθεση, κέφι και όρεξη για Και τη φετινή χρονιά έγινε παρουσίαση των παλαι- χορό συμμετείχαν στην εκδήλωση, τα νέα παιδιά ών φωτογραφιών που έχει συγκεντρώσει ο Σύν- ανέβασαν το κέφι στα ύψη και δημιούργησαν μία δεσμος στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ευχάριστη παρέα. Διατέθηκαν παγωμένες μπίρες πολιτιστικού κέντρου. Η προσέλευση του κόσμου και πίτες που προσέφεραν στον Σύνδεσμο πολλές ήταν μεγάλη και όλων των ηλικιών και είχαν την από τις νοικοκυρές του χωριού μας, προκειμένου ευκαιρία μέσα στις εκατόν είκοσι φωτογραφίες που να έχει κάποια έσοδα διαθέτοντας το πιάτο έναντι παρουσιάστηκαν να ξαναδούν αγαπημένα πρό- 2 €. Πίτες προσέφεραν οι: Γεωργία Τσολάνα, Ζωή σωπα φίλων και συγγενών τους. Έκδηλα ήταν τα Κρανάκη, Κατερίνα Μώρη, Βούλα Μουστάκα, Τίμη συναισθήματα όλων των παρευρισκόμενων όταν Λιανού, Ζωή Χαμηλού, Έφη Χαμηλού, Ρίτσα Κυ- παρουσιάζονταν συγγενείς και φίλοι τους στις φω- ριαζή, Βούλα Μημίνη, Δέσποινα Τσίγα, Πόπη Νι- τογραφίες. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία βοήθησαν συραίου, Ασημίνα Τσόχλα, Γιούλα Κυριαζή, Κατίνα στην αναγνώριση προσώπων που απεικονίζονται Αξιώτη, Βασιλική Δανιήλ, Αθηνά Βλάχου, Σταύρος στις φωτογραφίες ώστε σταδιακά το αρχείο να Μαρκάτος, Κατίνα Βλάχου, Μαρία Τσιαμπά, Γιώτα ολοκληρώνεται με την αναγνώριση των περισσοτέ- Τσόχλα, Ελευθερία Χαραλάμπους, Καίτη Δανιήλ, ρων. Τις παλιές φωτογραφίες έχουν παραχωρήσει Μαρία Σκούφου, Βασιλική Παπαγεωργίου, Βασι- στο Σύνδεσμο η Ελευθερία Χαραλάμπους, η Κατί- λεία Κυρίτση και Νίνα Αφέντη. Στην εκδήλωση πα- να Βλάχου, η Αθανασία Κολύρη, Η Κατερίνα Αυγε- ρευρέθηκαν ο νέος αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γραβιάς και ρινού, η Αλεξάνδρα Αλεξίου, η Λένα Σιακαντάρη, ο πρόεδρος της Τοπικής κοινότητας Γραβιάς. ο Νίκος Καραντάσιος, ο Δημήτρης Τσίγας, ο Άρης Πριόβολος και ο Θανάσης Μαλεβίτσης. Καθαρισμός της πηγής του Κεφαλόβρυσου Αναβίωση παλαιών παιχνιδιών Αν και ήταν προγραμματισμένη η συντήρηση των Τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 13 Αυγούστου παλαιών πέτρινων βρυσών στη Μότσιω και τα Αυ- 2019 στην πλατεία του χωριού τα παιδιά είχαν την γερινέικα, κρίθηκε περισσότερο αναγκαίος ο κα- ευκαιρία να μάθουν και να παίξουν παλιά παιχνί- θαρισμός της πηγής του Κεφαλόβρυσου από τα δια, ξεφεύγοντας για λίγες ώρες από τα ηλεκτρονι- υδρόβια χόρτα που φυτρώνουν στον πυθμένα της. κά παιχνίδια και το Wi Fi. Η Γραμματέας του Συν- Έτσι, με την προτροπή του προέδρου της κοινότη- δέσμου Βούλα Μημίνη επιμελήθηκε και οργάνωσε τας Κώστα Ματθαίου, πέντε εθελοντές και δύο ερ- τα παιχνίδια: ❤ Γύρω – γύρω όλοι ❤ Μακριά Γαϊδούρα ❤ Μέντα – Μέντα ❤ Κλέφτες και ❤ Κουτσό ❤ Τυφλόμυγα Αστυνόμοι ❤ Κρυφτό ❤ Πατητό


1016 ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ Η ιστορία της Κουταλέαινας Βραδιά παραδοσιακής μουσικής με το συγκρότημα «Οι Κυρατζήδες» Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου Και τη φετινή χρονιά οι «Κυρατζήδες» ομόρφυναν με τους ήχους τους τη βραδιά παραδοσιακής μου- Στις 3/8/2019, το πρώτο Αυγουστιάτικο Σαββατό- σικής το Σάββατο16 Αυγούστου 2019 ξεσηκώνο- βραδο, στο προαύλιο του Πολιτιστικού Κέντρου ντας όλο το χωριό για χορό. Καλοσκοπής αναβίωσε η συγκινητική ιστορία της κλαρίνο: Δημήτρης Μπρέντας Κουταλέαινας. Μία πραγματική ιστορία, η οποία τραγούδι: Αχιλλέας Χαχάμης 97 χρόνια μετά σκόρπισε και πάλι δάκρυα συγκί- βιολί: Νίκος Σκαφίδας νησης σε όσους την άκουσαν. Η τραγωδία της μά- λαγούτο: Νίκος Αγγελόπουλος νας Κουταλέαινας εξελίχτηκε στο χωριό μας τον κρουστά: Αλέξης Νόνης Σεπτέμβριο του 1922 και ο θάνατός της για το άρ- Οι κυρατζήδες ήταν οι μισθωτοί μεταφορείς του πα- ρωστο παιδί της, θυμίζει αρχαία τραγωδία. Η ιστο- λιού καιρού που δραστηριοποιούνταν στις ορεινές ρία πέρασε σε μας τους νεότερους από την αφήγη- περιοχές της Ελλάδας και πολλές φορές εκτός αυ- ση του συγχωριανού μας Γιάννη Τριανταφύλλου τής. Η λέξη προέρχεται από το τουρκικό kiraci που (Πράντζα) (1894 – 1984) και αποτελεί λογοτεχνικό σημαίνει μισθωτής και είναι παρετυμολόγηση της κειμήλιο για το χωριό μας. λέξης κύριος/κύρης. Ήταν γνωστοί και σαν αγωγιά- τες από το μεσαιωνικό αγώι - αγώγιον και το αρχαίο Η ιστορία χωρίστηκε σε τρεις ενότητες και την αφή- άγω. Οι Κυρατζήδες είναι μια κομπανία με αγώι τον γηση έκαναν οι κυρίες Ζωή Κρανάκη, Καίτη Δανιήλ ήχο! Εστιάζουν κυρίως στη μουσική παράδοση της – Πολυχρονιάδη και Ασημίνα Τσόχλα. Η εκδήλωση Πίνδου και επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα. Μέσα αυτή, όπως τη χαρακτήρισε η Καίτη Δανιήλ, ήταν από τον ήχο της στεριανής ζυγιάς, τα τραγούδια του ένα μνημόσυνο για αυτή την τραγική μάνα. παρελθόντος παίρνουν μορφή στο παρόν. Η Ιστορία τελειώνει ως εξής: «Οι νεότεροι ίσως Ακούστηκαν τα τραγούδια: «Καραγκούνα / στη κεντη- να μη γνωρίζουν καν’ για αυτήν. Θα πρέπει μένη σου ποδιά / ρίξε τα μαλλιά σου μωρ’ Σταυρούλα όμως νομίζω η θυσία αυτής της γυναίκας να εί- πίσω / δυο μαύρα μάτια αγαπώ / η στάμνα / μου πα- ναι φωτεινό παράδειγμα για όλες τις μάνες του ρήγγειλε τ’ αηδόνι / γιε μ’ ένας αητός / κυρά δασκάλα κόσμου. (. . .) που θυσιάστηκε για την αγάπη / μανουσάκια / βρύση μαλαματένια / κοντούλα βλάχα στο άρρωστο παιδί της το Σεπτέμβρη του 1922» » και πολλά άλλα ποιοτικά και παραδοσιακά. Την δεκαετία του ’80 ο γιός του Γιάννη Τριανταφύλ- λου (Πράντζα), Φίλιππος Τριανταφύλλου, έδωσε Φωτο: Νίκος Κυριαζής την “ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΤΑΛΕΑΙΝΑΣ“ στην ΕΡΤ για να γυριστεί ταινία ή μίνι σειρά. Οι υπεύθυνοι της Η δασκάλα του χορευτικού Κασσιανή Γαβρά – Κυ- ΕΡΤ, αρχικά έδειξαν ενδιαφέρον και σκέφτηκαν μά- ριαζή είχε προετοιμάσει το χορευτικό του χωριού λιστα την ηθοποιό Ειρήνη Παππά για τον ρόλο της που άνοιξε το χορό και στη συνέχεια ακολούθησαν Κουταλέαινας, αλλά τελικά δεν γυρίστηκε. όλοι με διπλό και τριπλό κύκλο. Οι εθελοντές από


ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ 1017 νωρίς ετοίμασαν τα καλοψημένα σουβλάκια και τις παγωμένες μπίρες και τις απόλαυσαν όλοι. Φωτο: Νίκος Κυριαζής Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου Η συμμετοχή ήταν πέρα από κάθε πρόβλεψη και, ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΗΛΙΚΙΑ 0 - 3 όπως είπαν οι παλαιότεροι, η πλατεία βούλιαξε από κόσμο. Εκτιμάται ότι συμμετείχαν στο πανηγύρι πε- ΣΑΛΑΪ ΣΕΦΙΟΛΑ 1η ρισσότεροι από 550 καθόσον είχαν γεμίσει οι 450 2η καρέκλες και οι κερκίδες της πλατείας. Πουλήθηκαν ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 3η 1.400 σουβλάκια, 1.000 μπύρες και 300 αναψυκτικά. ΤΖΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 1η Αγώνες δρόμου παιδιών 2η ΔΑΝΙΗΛ ΜΙΧΑΕΛΑ 3η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΗΛΙΚΙΑ 4 - 7 1η 2η AΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ 0 - 3 ΜΩΡΙΚΗ ΑΝΝΑ 3η ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1ος ΣΑΛΑΪ ΠΑΟΛΑ 2ος ΜΩΡΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΓΓΕΛΟΣ 3ος ΚΥΡΙΑΖΗ ΣΟΦΙΑ ΜΩΡΙΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 1ος ΜΠΕΪΝΤΟ ΑΪΛΑ 2ος ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 3ος ΚΥΡΙΑΖΗ ΖΩΗ ΦΑΚΙΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1ος ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2ος ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3ος ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΗΛΙΚΙΑ 8 - 13 ΧΑΜΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ ΧΑΜΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΡΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ 4 - 7 ΣΑΒΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΔΑΡΑ ΑΛΙΚΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΪΝΤΟ ΚΕΪΣΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΝΑΓΙΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΚΟΥΦΟΥ ΜΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ-ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΑΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ 8 - 13 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΤΖΑΒΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΛΙΑ ΠΟΔΑΡΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΚΑΣΙΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΛΟΥΛΙΑ ΕΒΙΤΑ ΣΑΛΑΪ ΛΟΡΕΝΟ ΚΟΜΝΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Εκδρομή στη Λειρίτσα ΠΟΔΑΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Το Σάββατο 10 Αυγούστου το πρωί, μικροί και μεγά- λοι, περίπου 30 σε αριθμό, έκαναν πρωινή εξόρμηση ΔΡΟΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ σε Τράκα και Λειρίτσα. Περπάτησαν στην πανέμορ- φη κορυφή και αγνάντεψαν από ψηλά την Καλο- ΜΩΡΙΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ σκοπή και τα γύρω χωριά. Στην επιστροφή έκαναν στάση στην Τράκα, ήπιαν κρύο νερό, τσίπουρο και ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ διάφορα εδέσματα και νωρίς το μεσημέρι επέστρε- ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ψαν ευχαριστημένοι από τη βόλτα τους στο χωριό. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ


1018 ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ Ανάβαση στη Γκιώνα κομμάτι της διαδρομής και, οι πιο «ανυπόμονοι», ξε- Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου κινούν ασυγκράτητοι να πατήσουν την κορφή. Μετά Ξεχωριστή υπήρξε φέτος η προγραμματισμένη από από μια σχεδόν ώρα η ομάδα έχει πετύχει το στόχο το Σύνδεσμό μας ανάβαση στην κορυφή Πυραμίδα (2.510 μ) της Γκιώνας την Κυριακή, 18 του Αυγού- της. Ώρα χαλάρωσης, απόλαυσης, χαράς. Οι εντυ- στου. Τόσο ο αριθμός των συμμετοχών που έφτασε τα 27 άτομα, όσο και η σύνθεση της ομάδας που πωσιακές εικόνες δεν σ’ αφήνουν εύκολα να καθίσεις σχεδόν κατά το ήμισυ την αποτελούσαν νέα παιδιά, σε συνδυασμό με τις ιδανικές καιρικές συνθήκες που κάτω, αποζητάς συνεχώς να παραδοθείς στο θέαμα επικρατούσαν σε όλη τη διάρκεια της εξόρμησης, βοήθησαν στην επιτυχία της. που σε περιβάλλει και σε κατακλύζει. Η εκκίνηση έγινε φέτος μια ώρα αργότερα (στις 4.00’ τα ξημερώματα αντί για τις 3.00’ όπως συνηθίζεται), Ακολουθεί η καθιερωμένη αναμνηστική φωτογρα- οι ορειβάτες μας, συνεπείς στο ραντεβού τους, κάλυ- ψαν με αυτοκίνητο τη διαδρομή απ’ την Καλοσκοπή φία της ομάδας στην κορυφή και σιγά σιγά αρχίζει μέχρι Αρβανιτόρεμα και, στη συνέχεια, με τον απα- ραίτητο εξοπλισμό τους ξεκίνησαν με χαλαρό σχετικά η κατάβαση. Διασταυρωνόμαστε με άλλη ορειβατική ρυθμό την πορεία βαδίζοντας για 2 χιλιόμετρα πάνω στον δασικό δρόμο που οδηγεί στην αρχή του μονο- ομάδα απ’ την Αθήνα που ανηφορίζει για την κο- πατιού στη θέση Κάρκανος. Εδώ έγινε η ανασύνταξη της ομάδας, δόθηκαν οι τελικές οδηγίες για την ανά- ρυφή. Με προσοχή στα βήματα, πιο χαλαρούς και βαση και την διαδρομή και η ομάδα ξεκίνησε να ανη- φορίζει με τη βοήθεια φακών στο σκοτάδι. Το χάραμα ελεύθερους ρυθμούς κατηφορίζουμε μέχρι το Χαλίκι, βρίσκει την ομάδα μας στις πηγές στη θέση Χαλίκι, όπου γίνεται και η πρώτη στάση. όπου δίπλα στο νεράκι που τρέχει απ’ τις πηγές, στα Από το σημείο αυτό και μέχρι τη Βαθιά Λάκκα η ανάβαση γίνεται με το πρώτο φως της μέρας, κάτω καταπράσινα ακόμη λιβάδια του αλπικού τοπίου με απ’ τον επιβλητικό όγκο της Πυραμίδας, την οποία προσεγγίζουμε παρακάμπτοντας την ανατολική της φόντο την Πυραμίδα κάνουμε την τελευταία, πανη- πλευρά, ανηφορίζοντας πιο απότομα μέχρι τον αυχέ- να της Διασέλας. Μια μικρή ενδιάμεση στάση να ξε- γυρική στάση της πορείας μας. Μετά από 45 περί- κουραστεί και πάλι η ομάδα, να καταγράψουμε με τη βοήθεια του φωτογραφικού φακού (ή να χαράξουμε που λεπτά κατάβασης, προσεγγίζουμε στο τέρμα της ανεξίτηλα στη μνήμη) κάποιες στιγμές του τοπίου και της ανάβασης μοναδικές και ανεπανάληπτες. διαδρομής και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής Φθάνοντας στη Διασέλα, νέες εντυπωσιακές εικόνες ξεδιπλώνονται μπροστά μας: η αρχή της Χαράδρας για Καλοσκοπή. Η ομάδα δίνει ραντεβού για ένα δρο- της Ρεκά με το Καταφύγιο της Γκιώνας στη Λάκκα Καρβούνη, οι άλλες κορυφές της οροσειράς, ο σκο- σιστικό κλείσιμο της όμορφης αυτής μέρας με μπίρα τεινός ακόμη όγκος της Πλατυβούνας στα αριστερά μας και η Πυραμίδα στα δεξιά, τελικός προορισμός και αναψυκτικά στην πλατεία. Ακολουθούν τα πρώτα μας, λουσμένη στο πρώτο φως της μέρας. Τελευ- ταία στάση ξεκούρασης για την ομάδα, λίγες ακόμη βιαστικά σχόλια, οι προσωπικοί απολογισμοί και οι οδηγίες για την «τελική ευθεία», το πλέον επίπονο αφηγήσεις, τα πειράγματα, η έκφραση των δυνατών συναισθημάτων που μοιραστήκαμε σαν ομάδα και μας «έδεσαν» σαν παρέα!.. Και, τέλος, η υπόσχεση: να ‘μαστε καλά, να ξαναπάμε! Στην Γκιώνα, αλλά και σ’ άλλες κοντινές κορυφές και διαδρομές! Για την ιστορία (των αναβάσεων στη Γκιώνα), στη φετινή ανάβαση έδωσαν το «παρών» οι: 1. Καλόγηρος Γιάννης 2. Χριστοδούλου Γιώργος 3. Κάλλης Ταξιάρχης 4. Κόντος Αντώνιος 5. Μπάνος Παναγιώτης 6. Όντερ Μετέ 7. Βασιλείου Νίκος 8. Κουρεντζής Αριστοτέλης 9. Κολλύρης Σάκης 10. Γαβρά Κασσιανή 11. Κυριαζής Νίκος 12. Καΐλης Παναγιώτης 13. Κόλλιας Νίκος 14. Κόλλιας Ιάσονας 15. Γεωργίου Νίκος 16. Τσιριμώνας Βασίλης 17. Τομαράς Παναγιώτης 18. Τομαρά Κωνσταντίνα 19. Τομαρά Γιούλη 20. Κολλύρη Βασιλική 21. Βασιλειάδης Νίκος 22. Βαφίδης Κώστας 23. Βλάχος Παναγιώτης 24. Μώρης Παναγιώτης 25. Αποσπόρης Κωνσταντίνος 26. Αποσπόρη Μαίρη 27. Πυργιώτη Κατερίνα Γ.Κ.


ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ 1019 Αιμοδοσία μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε για μια καλύτερη κοι- νωνία. Μπροστά στις τραγικές ελλείψεις σε αίμα που Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία μας, ουδείς δικαιούται να είναι απαθής και αδιάφορος. Η Αιμοδοσία έχει γίνει πλέον θεσμός για το Σύνδεσμό Προσήλθαν 31 εθελοντές αιμοδότες και ελήφθη- μας και, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος σημαντική σαν 25 μονάδες αίματος. Σημαντική και αξιέπαινη ήταν η προσέλευση των εθελοντών μας στη σημαντι- ήταν και φέτος η προσέλευση των νέων παιδιών κότερη χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και στην αιμοδοσία που αποτελούν πλέον μία σταθερή αγάπης προς τους συγχωριανούς μας αρχικά, αλλά βάση αιμοδοτών. Έδωσαν αίμα οι: Γιάννης Δρόλι- και προς τους άλλους συνανθρώπους μας που έχουν ας, Δημήτρης Σκούφος, Βασιλική Κολλύρη, Γιώργος ανάγκη. Η κοινωνική αλληλεγγύη, η ανθρωπιά και η Κωστούρος, Κώστας Τσιριμώνας, Κώστας Β. Κυ- ευαισθησία των συγχωριανών μας είναι τέτοια που ριαζής, Βασιλική Γιαννουσά, Γιάννης Ράπτης, Κική Μάρρα, Τάσος Αφέντης, Γιώτα Ψωμακέλη, Γιούλη Τομαρά, Παναγιώτης Ε. Βλάχος, Δημήτρης Βασιλει- άδης, Νικόλας Γεωργίου, Μάκης Τούμπας, Επαμει- νώνδας Μωρίκης, Εύη Θεοφανίδου, Γιώργος Χρι- στοδούλου, Παναγιώτης Μώρης, Νάκος Γεωργίου, Τίμη Λιανού, Ελένη Φίκα και Χαρά Γεωργοπούλου. Όλους αυτούς τους ευχαριστούμε θερμότατα και τους συγχαίρουμε. Νέο δημοτικό και τοπικό συμβούλιο Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Αυγούστου 2019 Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Καλλιέων: Χάρης Αγαπητός/ η τελετή ορκωμοσίας των νέων αυτοδιοικητικών Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος αρχών του Δήμου Δελφών στο Πνευματικό Κέντρο Για τη Δ.Ε. Γραβιάς δεν ορίστηκε αντιδήμαρχος αλλά Άμφισσας και ανέλαβαν καθήκοντα τη Δευτέρα 2 εντεταλμένος σύμβουλος του Δημάρχου ο Γιάννης Σεπτεμβρίου. Μανανάς. Τη νέα δημοτική Αρχή και τις κοινοτικές αρχές όρκισε Για το τοπικό συμβούλιο του χωριού μας ο Μητροπολίτης Φωκίδας κ.κ. Θεόκτιστος παρουσία ορκίστηκαν: πολλών δημοτών. Ματθαίου Κωνσταντίνος Πρόεδρος και Κόλλιας Το νέο δημαρχιακό σχήμα είναι το παρακάτω: Γιώργος, Χαμηλού Ζωή, Χαμηλός Κωνσταντίνος και Δήμαρχος: Παναγιώτης Ταγκαλής Χριστοδούλου Γιώτα μέλη. Γενικός Γραμματέας: Θανάσης Μανανάς Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Χρύσα ( Σωσώ) Πονήρη - Σεγδίτσα Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Άμφισσας/Οικονομικών: Νίκος Λουπάκος Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ιτέας/Τεχνικών Έργων: Γιώργος Τσατσαρώνης Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γαλαξιδίου/Αθλητισμού: Θύμιος Γρίβας Αντιδήμαρχος Δ.Ε Δελφών/Κοινωνικής Πρόνοιας: Χρύσα Σεγκούνη Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δεσφίνας: Στάθης Μαντζώρος Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Παρνασσού/Αγροτικής Ανάπτυξης: Βαγγέλης Κούσουλας Το Δ.Σ. του Συνδέσμου ευχαριστεί: • Τον Ηλία Κατσιανιώτη για την οικονομική ενίσχυση των εκδηλώσεων του Συνδέσμου. • Τ ον Στράτο Ακτίδη για την προσφορά στη Λαογραφική έκθεση 30 άλμπουμ «Η Ορεινή Γκιώνα», προκειμένου να διατεθούν και να έχει έσοδα ο Σύνδεσμος. • Τον Χρήστο Λευκαδίτη, που έδωσε για το αρχείο του Συνδέσμου CD με ταινίες μικρού μήκους και εικόνες του χωριού από το 1960 και μετέπειτα και τις Κατίνα Βλάχου (Φώτενα) και Αθανασία Κολλύρη που έδωσαν παλιές φωτογραφίες. • Τ η Ζωή Κρανάκη που για άλλη μια χρονιά κατασκεύασε χειροποίητα είδη που διατέθηκαν στη Λαογραφική έκθεση. • Τους εθελοντές που βοήθησαν στην υλοποίηση των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του Συνδέσμου. • Τους εθελοντές αιμοδότες που ενίσχυσαν την τράπεζα αίματος με 25 φιάλες αίματος. • Τα μέλη μας που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συνδέσμου.


1020 ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ Αύγουστος – Γιορταστικές εκδηλώσεις στην Καλοσκοπή Του Θεοφάνη Λευκαδίτη Στις 15 Αυγούστου στον Ιερό Ναό της Παναγίας κατάμεστο από ντόπιους και ξένους πιστούς τελέστηκε η καθιερωμένη ετήσια θρησκευτική λειτουργία και το πλήθος των προ- σκυνητών προσευχήθηκε στη μεγάλη χάρη της Θεοτόκου. Κατεχόμενοι από βαθιά πίστη, προσευχόμενοι εκφράσαμε τον προσήκοντα σεβασμό στην Παναγία μας. ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ. Η τεράστια πλατεία μας γεμάτη από χωριανούς και ξένους επισκέπτες – ευχάριστα συναισθήματα. Τη θαυ- μάσια γιορταστική εκδήλωση την επιμελήθηκε ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ με γνώση και ευπρέπεια. Τα σχόλια επαινετικά. Εγκάρδιοι χαιρετισμοί. Όλοι έμειναν ευχαριστημένοι, ντόπιοι κι ξένοι. Τα παραδοσιακά όργανα σκόρπιζαν κέφι και χαρά. Μεσόκοποι και νέοι σχημάτισαν δύο και τρείς κύκλους χορού. Ακούστηκαν πατροπαράδοτα αθάνατα τραγούδια «Να ΄ταν τα νιάτα δυό φορές τα γηρατειά καμία», «Απόψε μαυρομάτα μου θα κοιμηθούμε αντάμα» κ.α. Ήταν μια υπέροχη γιορταστική βραδιά που θύμιζε αλλοτινές αξέχαστες εποχές. Ολόθερμα συγχαρητήρια στον πρόεδρο και τους εξαιρετικούς συμβούλους του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑ- ΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ. Εγκαίνια Καφέ Ευχαριστήρια επιστολή του Ξενώνα «Όνειρο» Πέρασαν 25 χρόνια ενεργής παρουσίας μου στα κοινά της Κα- λοσκοπής. 25 χρόνια που με τη ψήφο σας με εμπιστευθήκατε και μάλιστα με αναδείξατε Κοινοτάρχη από το 2006 - 2014. Θέλω να πιστεύω πως όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν καταφέραμε να αφήσουμε έργα σημαντικά και μια φυσιολογική συνέχεια. Το 2019 αποφάσισα να αποχωρήσω δίνοντας χώρο στους νέους να ασχοληθούν με τα κοινά του χωριού μας, προσφέρο- ντας νέες ιδέες, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι σ’ αυτές τις θέσεις χρειάζονται νέοι άνθρωποι που έχουν όρεξη και μεράκι για να δουλέψουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΔΣ του Συνδέσμου «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙ- ΑΣ» για τη τιμή που μου έκαναν φέτος τον Αύγουστο να πραγ- ματοποιήσω τις απονομές στους αγωνιζόμενους του ανώμαλου δρόμου. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλα τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου όλα αυτά τα χρόνια που είχαμε άριστη συνεργασία και χωρίς αυτούς δε θα είχε γίνει τίποτα. Σας ευχαριστώ όλους. Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου Τσιαμπάς Δημήτριος Την Κυριακή 21 Ιουλίου η Δήμητρα Επικαιροποίηση και επανέκδοση του Τηλεφωνικού Καταλόγου Κυριαζή, εγκαινίασε το καφέ – ανα- ψυκτήριο που άνοιξε στην πλα- Η επικαιροποίηση του τηλεφωνικού καταλόγου σταδιακά οριστι- τεία του χωριού επεκτείνοντας την κοποιείται και μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου θα έχει ολοκληρωθεί επιχείρηση του ξενώνα. Ο ιερέας ώστε να είναι έτοιμος μέχρι το τέλος του χρόνου και στη Γενική του χωριού μας μετά τη λειτουρ- Συνέλευση του Ιανουαρίου 2020 να μπορεί να διανεμηθεί. γία πραγματοποίησε τον αγιασμό Μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί 300 περίπου μέλη και συγχω- στην επιχείρηση με την παρουσία ριανοί μας, αλλά υπολείπονται ακόμη αρκετοί. πολλών συγχωριανών μας οι οποί- Όσοι επιθυμούν να καταχωρηθούν στο νέο τηλεφωνικό κατάλογο οι της ευχήθηκαν «καλές δουλειές και δεν έχουν δώσει τα στοιχεία τους, μπορούν να επικοινωνούν στο νέο εγχείρημά της». Η ιδιο- με τα μέλη του Δ.Σ. ώστε μέχρι τα μέσα του Οκτωβρίου να έχουν κτήτρια προσέφερε κεράσματα σε συγκεντρωθεί τα νέα στοιχεία και μέχρι τέλους του έτους να επα- όλους τους παρευρισκόμενους. νεκδοθεί ο κατάλογος. Στόχος του Συνδέσμου είναι ο κατάλογος Στη διάρκεια του καλοκαιριού πολ- αυτός να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο μεταξύ των μελών μας και ως εκ τούτου λοί συγχωριανοί μας απόλαυσαν συλλέγει μόνο τα βασικά στοιχεία τα οποία βοηθούν σε αυτή την σύζευξη. Σε κάθε καφέ, αναψυκτικά και γλυκά στη περίπτωση σέβεται τα προσωπικά δεδομένα και το ιδιωτικό απόρρητο και σκιά του πλατάνου της πλατείας. ΔΕΝ θα καταχωρήσει στοιχεία όσων δεν το επιθυμούν.


ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ 1021 Τα Τεύχη της εφημερίδας “Η Κουκουβίστα” από 1975 έως 2015 υπάρχουν σε CD. Το CD θα το βρείτε στα γραφεία του Συνδέσμου μας. Πριν 40 χρόνια (από το τεύχος 20 Ιούλιος – Αύγουστος 1979 )


1022 ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ Εθνικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 Καλοσκοπή • Τ σαμαντάνης Χρήστος 1.164 ψήφοι 145 ποσοστό 0,60% ΚΙΝ.ΑΛ.: Συνολικοί ψήφοι 1.788 • Κ όλλιας Γεώργιος 68 ψήφοι Εγγεγραμμένοι: 277 Ψήφισαν: 114 ποσοστό 7,38% Δημιουργία ξανά: Συνολικοί ψήφοι 100 Αποχή 58,84%. • Σ πυροπούλου Παναγιώτα 664 ψήφοι ποσοστό 0,41% (Λευκά: 1 άκυρα: 1) Έγκυρα: 112 • Π ανάγου Βασίλειος 343 ψήφοι • Π απαδημητρίου Αθανάσιος 37 • Σ πάτουλας Αναστάσιος 281 ψήφοι Νέα Δημοκρατία: 41 ΚΚΕ: Συνολικοί ψήφοι 1.444 ποσοστό ψήφοι ΣΥΡΙΖΑ: 36 5,96% ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.: Συνολικοί ψήφοι 72 ΚΙΝ.ΑΛ: 17 • Παναγής Γεώργιος 422 ψήφοι ποσοστό 0,30% ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ: 5 • Κ αραχασάνη Αρχοντία (Αντα) 338 • Μ έξης Λουκάς 22 ψήφοι Χρυσή Αυγή: 4 ΛΑ.Ε.: Συνολικοί ψήφοι 70 ποσοστό ΚΚΕ: 3 ψήφοι 0,29% Ελληνική Λύση: 3 • Τ σελές Δρόσος 268 ψήφοι • Α ρβανίτης Σταύρος 39 ψήφοι ΜέΡΑ25: 2 Ελληνική Λύση: Συνολικοί ψήφοι 729 Ελλήνων Συνέλευσης: Συνολικοί ψήφοι Πλεύση Ελευθερίας: 1 ποσοστό 3,01% 48 ποσοστό 0,20% • Κ αποδίστρια Ιωάννα 309 ψήφοι • Α ρβανίτη Βασιλική 33 ψήφοι Βουλευτής του νομού μας εξελέγη • Κ ονδύλης Επαμεινώνδας 138 ψήφοι ΚΚΕ (μ-λ): Συνολικοί ψήφοι 25 ο υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία ΜέΡΑ25: Συνολικοί ψήφοι 728 ποσοστό 0,10% Ιωάννης Μπούγας με 4.268 ψήφους. ποσοστό 3,01% • Τ σίντζος Χρήστος 10 ψήφοι • Κουσελά Χρυσούλα (Αριάδνη) 189 Μ-Λ ΚΚΕ: Συνολικοί ψήφοι 20 Νομός Φωκίδας ποσοστό 0,08% Εγγεγραμμένοι: 42.930 ψήφοι • Μπούκη Ευαγγελία 6 ψήφοι Ψήφισαν: 24.753 Αποχή 42,34%. • Κ ούτρης Παναγιώτης (Τάκης) 188 ΟΚΔΕ: Συνολικοί ψήφοι 13 ποσοστό (Λευκά: 213 άκυρα: 320) 0,05% Έγκυρα: 24.220 ψήφοι • Κ αγκελίδου Ελένη 3 ψήφοι Χρυσή Αυγή: Συνολικοί ψήφοι 644 ΕΕΚ Τροτσκιστές: Συνολικοί ψήφοι 13 ΝΔ: Συνολικοί ψήφοι 10.835 ποσοστό 2,66% ποσοστό 0,05% ποσοστό 44,73 % • Λέκκος Ευθύμιος 245 ψήφοι • Σιδερή Ιωάννα 3 ψήφοι • Μπούγας Ιωάννης 4.268 ψήφοι • Κοπανάκη Βασιλική 163 ψήφοι Ανεξάρτητοι: ποσοστό 0,02% • Μανδρέκα Ασπασία 3.671 ψήφοι Πλεύση Ελευθερίας: Συνολικοί ψήφοι • Ε υσταθίου Παναγιώτης 1.802 ψήφοι 297 ποσοστό 1,23% Επικράτεια ΣΥΡΙΖΑ: Συνολικοί ψήφοι 7.063 • Τ σιμιδάκη Όλγα 129 ψήφοι Εγγεγραμμένοι: 9.962.261 ποσοστό 29,16 % Ένωση Κεντρώων: Συνολικοί ψήφοι Ψήφισαν: 5.769.542 • Κ ωστοπαναγιώτου Ηλίας 2.755 186 ποσοστό 0,77% Αποχή 42,09%. • Βαρνάβας Απόστολος 57 ψήφοι (Λευκά: 42.668 άκυρα: 77.504) ψήφοι • Σ αγκούρη Αθηνά 30 ψήφοι Έγκυρα: 5.649.370 • Γκιούλου Γεωργία 1.199 ψήφοι Ε.ΠΑ.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ: Συνολικοί ψήφοι Παράλειψη προηγουμένου τεύχους 190 Ο Σάκης Δρόλιας εξελέγη Δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Φυλής. Επικοινωνία με τα μέλη του ΔΣ “H KOYKOYBIΣTA” Νάκος Γεωργίου, Πρόεδρος 6944736677 Tριμηνιαία Eφημερίδα Ζωή Χαμηλού, Αντιπρόεδρος 6944388652 Iδιοκτησία: Σύνδεσμος Kαλοσκοπιτών Βούλα Μημίνη, Γραμματέας 6944275361 Γιώτα Χριστοδούλου, Ταμίας 6979321905 Παρνασσίδας “H AΓIA TPIAΣ” (Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο-Eκδότης: Φώτης Βλάχος, μέλος 6977432261 Νάκος Γεωργίου, Πρόεδρος Διοικ. Συμβουλίου) Καλόγηρος Γιάννης, μέλος 6978476168 Πειραιώς 4 • Αθήνα 104 31 Ελένη Θεοχάρη, μέλος 6977413812 τηλ.& φαξ: 210 52.38.158 e-mail: [email protected] www.kaloskopi.gr Συντακτική Ομάδα: Γεωργίου Νάκος, Δανιήλ Νικόλαος, Δερμάνη – Αλεξανδρή Ελένη, Καλόγηρος Ιωάννης, Τσόχλας Κωνσταντίνος. Hλ. Σελιδοποίηση - Eκτύπωση - Bιβλιοδεσία ANTΩNIAΔHΣ ABEE ΓPAΦ. TEXNΩN M. AΛEΞANΔPOY 26 • THΛ. 210 5227552 e-mail: [email protected] Για την διευκόλυνσή σας στην κατάθεση των συνδρομών μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ΛΟΓ/ΣΜΟ του Συνδέσμου στην EUROΒΑΝΚ με αριθμό 0026.0408.85.0200334142 & IBAN GR2002604080000850200334142 στο όνομα, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ».


ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ 1023 ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΞΕΧΝΟΥΝ Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 199 Κόλλια Βιβή (Η.Π.Α.) 200 $ 239 Μώρης Ευθύμιος του Αθανασίου (Λαμία) 20 200 Παπανικολάου Γ. Παναγιώτης (Λιβαδειά) 50 240 Ματθαίου Ευάγγελος στη μνήμη των γονέων του 50 Αλεξάνδρου και Μαρίας. Τριανταφύλλου Ευθυμία (Λαμία) στη μνήμη της Άννας 201 Βρώτσου – Χαμηλού και της θείας της Παρασκευής 50 241 Φίκας Περικλής στη μνήμη των γονέων του Νικολάου 50 και Ελένης. Ιωαν. Χαμηλού. 202 Κυνοφιλικός Όμιλος Φωκίδας 50 242 Φύκας Περικλής του Κωνσταντίνου. (Λαμία) 20 203 Αυγερινός Χαράλαμπος και Αυγερινού Λίτσα στη 50 243 Μητσοπούλου Εύη. 30 μνήμη των γονέων τους Ιωάννη και Κυριακής. 244 Μαρκάτου Σοφία στη μνήμη του παππού της Κωνστα- 50 204 Δρογαλά – Τούμπα (Θέου) Σοφία στη μνήμη γονέων 20 ντίνου Φ. Βλάχου. αδελφών και θείων. 245 Χαμηλός Κωνσταντίνος του Ιωάννη και της Ανδριά- 15 205 Κωστούρος Παν. Δημήτριος στη μνήμη της θείας του 40 νας. Παρασκευής Ιωαν. Χαμηλού. 246 Καϊλής Παναγιώτης 10 206 Τούμπα Βάσω στη μνήμη του συζύγου της Νικολάου. 20 247 Κιτσοπούλου Δήμητρα στη μνήμη του συζύγου της 20 Κωστούρου Πηνελόπη, σύζυγος Ευαγγέλου, στη Ιωάννη Κιτσόπουλου. 207 μνήμη των γονέων της Γεωργίου και Ευθυμίας και της 30 248 Κατσόγιαννου Άννα (Πανουργιάς) 20 αδελφής της Μαρίας. 249 Τσολάνας Τριαντ. Ευάγγελος στη μνήμη Παναγιώτη 50 208 Δανιήλ Μαργαρίτης στη μνήμη του πατέρα του Ιωάννη. 100 και Μανθούλας Τομαρά. 209 Κυρίτση Παν. Νικολέτα 40 250 Κυριαζή Ευθυμία του Αθανασίου 20 210 Βλάχου – Μαρκάτου Δήμητρα στη μνήμη του πατέρα 20 251 Κόλλιας Χρ. Παναγιώτης 10 της Κωνσταντίνου Φ. Βλάχου. 252 Θώδα – Κρόκου Βασιλική 30 Έσοδα Λαογραφικής (από διάθεση ειδών 211 χειροποίητων ειδών). 238 253 Τσολάνα – Δανιήλ Γεωργία στη μνήμη της αγαπημέ- 30 νης γιαγιάς Παρασκευής Ιωαν. Χαμηλού. Πασσαλή Ιωαν. Ευαγγελία στη μνήμη των γονέων της 212 Ιωάννη και Ιωάννας και του αδελφού της Νικολάου. 30 254 Καλτσά – Χατζηχριστόφα Πανωραία στη μνήμη των γο- 145 νέων της Γεωργίου και Σοφίας και του Χρήστου Τούμπα. Αχλαδάς Λάμπρος στη μνήμη της συζύγου του Ντίνας 213 και των γονέων του Ζήση και Γεωργίας. 50 255 Αυγερινού – Πολατσίδου Κατερίνα 50 214 Αχλαδάς Ζήσης του Λάμπρου στη μνήμη της μητέρας του 50 256 Αυγερινού Κων. Νικολίτσα 30 Ντίνας και των παππούδων του Ζήση και Γεωργίας. 257 Σφετσιώρης Κων. Χαράλαμπος 30 215 Ζησίμου Δημ. Αριστοτέλης 30 258 Κολλύρης Γεωρ. Νικόλαος 20 216 Κωστούρος Νικ. Χαράλαμπος 100 259 Καϊλή Ευαγγελία 10 217 Νισυραίος Γεώργιος 40 260 Καλόγηρος Γιάννης και Γιώργος στη μνήμη της μητέ- 50 ρας τους Νότας Καλογήρου. 218 Μαντζιού Αθ. Μαρία 20 161 Λευκαδίτη Ιωαν. Ελένη. 10 219 Οικογένεια Μαντζιού Γεωργίου στη μνήμη του πατέρα 20 του Αθανασίου Μαντζιού. 262 Λευκαδίτη Ιωαν. Χριστίνα. 10 220 Μπρουτζάλα Άννα στη μνήμη της Άννας Βρώτσου - 50 263 Οικογένεια Πολίτη Μιχάλη 20 Χαμηλού και της θείας της Παρασκευής Ιωαν. Χαμηλού. 264 Χαμηλού - Αξιώτη Αικατερίνη 20 Οικογένεια Χασιακού Γεωργίας στη μνήμη του ιερέως 221 Παναγιώτη Χασιακού και της Βούλας Κ. Γεωργίου. 100 265 Αχλαδάς Ιωαν. Λάμπρος 50 222 Παπανικολάου Χρυσούλα στη μνήμη του συζύγου της 50 266 Ποδάρας Τριαντ. Δημήτρης 300 Θεοχάρη. 267 Έσοδα εκδηλώσεων 2.986 223 Κουλουμπής Μιχάλης (Λιβαδειά) 20 268 Τσιριμώνας Λεμονής στη μνήμη των γονέων του 40 Γεωργίου και Ευτέρπης Τσιριμώνα. 224 Ζούγρος Αθανάσιος 20 269 Πριόβολος Γεωρ. Παναγιώτης. 50 Μπουκουβάλα – Λεβέντη Καίτη στη μνήμη του 225 αδελφού της Δήμου και των γονέων της Γιάννη και 50 270 Ματθαίου Ιωαν. Γεώργιος. 20 Κωνσταντίνας. 271 Βασιλείου Ντίνα στη μνήμη των γονέων της Βασίλη 20 και Δήμητρας 226 Λεβέντη Μαρία 20 Χριστοδούλου Μαρία συζ. Παναγιώτη στη μνήμη της 227 Κοτσίφη – Κιτσοπούλου Γεωργία στη μνήμη του 20 272 Νότας Καλογήρου. 20 αδελφού της Ιωάννη Κιτσόπουλου. 273 Κυριαζής Νικ. Κωνσταντίνος 20 228 Μαλιβίτσης Νικόλαος στη μνήμη των γονέων του Γεωρ- 10 γίου και Σταυρούλας και της θείας του Βάγιας Αλεξίου. 274 Κυριαζή Πηνελόπη 20 229 Δρόλια Μαρία 20 275 Ραπτόπουλος Θεμ. Γεώργιος 20 230 Οικογένεια Κουτσουβέλη Άννας στη μνήμη της 50 276 Ραπτόπουλος Θεμ. Δήμος 20 Ευθυμίας Φέξη. 277 Ραπτοπούλου - Τσουνάκα Κατίνα 20 231 Κουτσουβέλη Άννα 20 278 Κωστούρου Ευαγγ. Αγγελική 20 232 Κυρίτσης Παν. Δημήτριος (Βόλος). 30 279 Κατσιανιώτης Κων. Ηλίας για ενίσχυση των καλοκαι- 400 $ & 233 Μουστάκας Δημ. Γεώργιος 50 ρινών εκδηλώσεων του Συνδέσμου. 150 € 234 Κολλύρη Αθανασία συζ. Παναγιώτη στη μνήμη των 20 280 Νίκος και Μαρία Δανιήλ στη μνήμη του αγαπημένου 100 συγγενών της. εξαδέλφου τους Κωνσταντίνου Γ. Μώρη. 235 Αλεξίου Σπύρος. 30 281 Κατσιανιώτης Κων. Ηλίας στη μνήμη του αδελφού του 400 $ Νικολάου Κατσιανιώτη. 236 Χαμηλός Μάκης του Ιωάννη. 50 Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης (από διάθεση ειδών Ποδάρας Γεώργιος του στη μνήμη των γονέων του 50 282 λαϊκής τέχνης) 500 237 Τριαντάφυλλου και Μαγδαληνής και των αδελφών του 283 Στέλιος και Καίτη Πολυχρονιάδη στη μνήμη του 50 Ιωάννη και Βασίλη. Ντίνου Αλεξανδρή. 238 Μάρρα Κυριακή 20


1024 ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ Εορτή και πανηγύρι Αγίας Παρασκευής Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου Την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 στο εξωκλήσι της Αγί- με προσευχή έδωσε στον Αντωνίνο το φως του, με ας Παρασκευής του χωριού μας με τη συμμετοχή αρκε- αποτέλεσμα να πιστέψει στο Χριστό ή κατ’ άλλους να τών συγχωριανών μας γιορτάστηκε η μνήμη της. Ο και- σταματήσει τους διωγμούς εναντίον τους». ρός ήταν εξαιρετικός και από νωρίς το πρωί άρχισαν να Παλαιότερα τη γιορτή της Αγίας Παρασκευής το χω- προσέρχονται οι συγχωριανοί μας στο εξωκλήσι που ριό μας είχε και το μεγαλύτερο 3ήμερο πανηγύρι της γέμισε ασφυκτικά καθώς και ο περιβάλλων χώρος με χρονιάς και το πρώτο πανηγύρι της περιοχής μας. Τα τις αιωνόβιες πουρνάρες. Με το πέρας της λειτουργίας μαγαζιά του χωριού οργανωμένα με ορχήστρες δη- η οικογένεια Παντελάκη τέλεσε αρτοκλασία. μοτικών τραγουδιών, με δεκάδες ψητά αρνιά, άφθονο «Σύμφωνα με τον βίο της Αγίας, ένα από τα βασα- κρασί και μπίρες, γέμιζαν ασφυκτικά, τόσο από τους νιστήρια που υπέστη ήταν αυτό της πυρακτωμένης συγχωριανούς μας όσο και από κατοίκους των γύρω περικεφαλαίας. Της τοποθέτησαν δηλαδή στο κεφά- χωριών που κατέφθαναν για να διασκεδάσουν και λι μια περικεφαλαία την οποία προηγουμένως είχαν να χορέψουν. Οι ορχήστρες ήταν συνήθως των δύο πυρακτώσει. Πρόκειται για ένα από τα σκληρότερα βασικών δεξιοτεχνών του κλαρίνου από τα γειτονικά βασανιστήρια εκείνης της εποχής που είχε σαν απο- μας χωριά, του Γιάννη Κούπα από τον Πανουργιά και τέλεσμα αργό και βασανιστικό θάνατο. Σύμφωνα με του Ντίνου Σκορδή από το Μαυρολιθάρι. Ένα πανη- τους βιογράφους της, η Παρασκευή δεν έπαθε το γύρι που έχει εκλείψει για περισσότερα από είκοσι παραμικρό. Τότε ο Αντωνίνος διέταξε και την έβα- χρόνια και δεν φαίνεται να ξαναζωντανεύει. λαν σε ένα λέβητα με καυτό λάδι και πίσσα. Επειδή Σε επόμενο τεύχος θα δημοσιεύσουμε το βιογραφικό όμως είδε την Αγία άθικτη, πλησίασε το πρόσωπο του Ντίνου Σκορδή, δεξιοτέχνη του κλαρίνου που μας του στον λέβητα – καθώς δεν μπορούσε να εξηγήσει διασκέδασε πολλές φορές στο πανηγύρι, όπως μας πώς η αγία είχε μείνει ανέπαφη – για να δοκιμάσει αν το έδωσε η κόρη του Αλεξία. πράγματι είναι καυτό, και αμέσως τυφλώθηκε. Η Αγία Η εθελοντική πρωτοβουλία άλλαξε την όψη του γηπέδου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ» Φωτο: Στράτος Ακτίδης Να αλλάξουν την όψη του γηπέδου στο χωριό μας τήρια στον Στράτο Ακτίδη, την Σιμώνη Κουλιέρη, τον αποφάσισαν κάποιοι συγχωριανοί μας και το έκαναν Θανάση Μπουκουβάλα και τον Σταμάτη Ρίπη για την πράξη μέσα σε δύο σαββατοκύριακα του Σεπτέμβρη. πρωτοβουλία τους. Με την πρωτοβουλία τους αυτή Αφού πρώτα καθάρισαν το γήπεδο από κλαδιά, χόρ- δίνουν και το μήνυμα, ότι δεν μπορούμε να τα πε- τα και χώματα, στη συνέχεια το ανακαίνισαν με τοπο- ριμένουμε όλα έτοιμα, αλλά πρέπει να φροντίζουμε θέτηση καλαίσθητων πανό περιμετρικά, αντικατάστα- και εμείς για τα του… οίκου μας! Ο Σύνδεσμος τους ση διχτυών στα τέρματα ποδοσφαίρου, στεφανιών ευχαριστεί θερμά, γιατί με το έργο τους αυτό ανακαι- στις μπασκέτες, βάψιμο των γραμμών του τερέν, νίστηκε και ομόρφυνε το γήπεδό μας, το οποίο απο- αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα για αυτές τις εργασίες. τελεί τόσο σημείο συνάντησης όσο και σημείο ανα- Ο εθελοντισμός έκανε το … θαύμα του !!! Συγχαρη- φοράς για τα παιδιά και τη νεολαία του χωριού μας.


ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ 1025 Ηλίας Κατσιανιώτης συγχωριανή μας Καλλιόπη Κόλλια, έκανε δικές του επιχειρήσεις εστιατορίων. Απέκτησε δύο παιδιά, τον Αντρέα και την Ελένη, τα οποία μετά τις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο του Harvard της Βοστόνης, ακολου- θούν επιτυχημένες καριέρες. Φωτο: Πίτσα Μπρουτζάλα. Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου Το 1970 στις ΗΠΑ. Από αριστερά Σπύρος Μπρουτζάλας, Ηλίας, Γιώργος και Νίκος Κατσιανιώτης. Όμως, παρά τα πολλά χρόνια που ζει στην Αμερική, Την Κυριακή 21 Ιουλίου, με αφορμή την ονομαστική του αναπολεί καθημερινά την Ελλάδα και ιδιαίτερα το χω- εορτή, ο Ηλίας Κατσιανιώτης που πριν από λίγες ημέρες ριό του, την Καλοσκοπή, το οποίο επισκέπτεται σχεδόν επέστρεψε από την Αμερική όπου ζει μόνιμα, υποδέ- κάθε καλοκαίρι, βλέπει τους συγγενείς, τους φίλους και χθηκε όλους τους συγχωριανούς μας αλλά και πολλούς τους συγχωριανούς του, επαναφέρει στη μνήμη του τα άλλους φίλους του, στην ταβέρνα «ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ» στο παιδικά του χρόνια, για να επιστρέφει το φθινόπωρο χωριό μας και παρέθεσε γεύμα. Όλοι οι συγχωριανοί και πάλι στη δεύτερη πατρίδα του, την Αμερική. Ιδιαί- μας παρευρέθηκαν στο γεύμα εκφράζοντας την αγάπη τερη είναι και η αγάπη και προσφορά του στο Σύνδε- και την εκτίμησή τους στον εκλεκτό συγχωριανό μας. σμό μας, που την εκφράζει με κάθε ευκαιρία και με κάθε Αλλά και ο οικοδεσπότης ευδιάθετος και χαρούμενος μέσον όπως προσωπική επαφή με το ΔΣ, τηλεφωνική ευχαρίστησε τον καθένα ξεχωριστά, δηλώνοντας ιδιαί- επικοινωνία, ευχετήριες κάρτες και οικονομική προσφο- τερα ικανοποιημένος από την αγάπη των συγχωριανών ρά για δραστηριότητες και εκδηλώσεις. μας και των φίλων του στο πρόσωπό του. Ο Ηλίας Κατσιανιώτης, γιος του Κώστα και της Βασι- λικής Κατσιανιώτη, γεννήθηκε το 1936 και έζησε τα δύσκολα πρώτα χρόνια της ζωής του στο χωριό. Το 1955 σε ηλικία μόλις 18 ετών πήρε τη μεγάλη απόφα- ση και αποδήμησε στο Σιάτλ της Αμερικής αναζητώ- ντας ένα καλύτερο μέλλον για να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Εργάστηκε σκληρά από την πρώτη μέρα που έφτασε στην Αμερική και είδε σταδιακά τα όνειρά του να πραγματοποιούνται. Δραστηριοποιήθηκε αρχικά στον ξενοδοχειακό τομέα και μετά το γάμο του με την Το 1ο Mountain Dog Show του Κυνοφιλικού Ομίλου Φωκίδος Στις 27 και 28 Ιουλίου στις Βρύζες (ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΙΤΗ), καλύτερος αναδείχτηκε ο Σκωτικός Τεριέ “Α Bitch Is πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 1ο Mountain Dog A Bitch Melaina Gaia” των Σωτήρη Στρουμπίνη και Show, που διοργάνωσε ο Κυνοφιλικός Όμιλος Φω- Μιχάλη Πρέμτση. κίδος, του οποίου πρόεδρος είναι ο Νίκος Φωτακό- Μεγάλο ενδιαφέρον για τους επισκέπτες είχαν οι ελ- πουλος και έχει έδρα το χωριό μας. Σχεδόν 250 σκύ- ληνικές φυλές σκύλων, όπως το «Κοκώνι», ο Ελληνι- λοι από 50 διαφορετικές φυλές, από όλα τα μέρη της κός Ιχνηλάτης, ο Ελληνικός Ποιμενικός και ο Μολοσ- Ελλάδος παρουσιάστηκαν στους τέσσερις διεθνείς σός της Ηπείρου. κριτές που ήταν η Μαριόνγκα Δεκαρίστου, η Αλεξία Η εκδήλωση περιλάμβανε επιπλέον ξεναγήσεις στα Καμμένου, ο Νίκος Καραγιάννης και ο πρόεδρος του γύρω χωριά και στο δικό μας, καθώς και μουσική Κυνολογικού Ομίλου Κύπρου Σάββας Χατζησάββας. βραδιά στην ταβέρνα «ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ» του χωριού Σκύλοι κάθε είδους, από κάθε γωνιά της Ελλάδος συ- μας με το Νίκο και τη Νάσια Βελέτζα. Την εκδήλωση ναγωνίστηκαν για την κατάκτηση τίτλων και επάθλων τίμησε με την παρουσία του και ο Δήμαρχος Δελφών που δόθηκαν. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος. Καλύτερος σκύλος την πρώτη ημέρα της διοργάνω- Στόχος του προέδρου Νίκου Φωτακόπουλου είναι η σης αναδείχτηκε το Μαύρο Σνάουτσερ Alpha Sirius καθιέρωση της φετινής επιτυχημένης εκδήλωσης ως Woof Bounty των Αχιλλέα Ευθυμίου και Άγγελου Κα- μιας σημαντικής ετήσιας πολυδιάστατης πολιτιστικής ραγιώργου από την Αθήνα, ενώ την δεύτερη ημέρα εκδήλωσης.


1026 ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ Από την Κοινωνική μας Ζωή ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ κοιτούσαν όταν έβγαινε να διανείμει το της Κωνσταντίας. Γεννήθηκε στην Κα- Ο Νίκαινας Νικόλας και η Πένη Σκού- γάλα και για το πώς έμπαιναν στη μέ- λοσκοπή το 1932. Παντρεμένος με την φου στις 12 Αυγούστου 2019 απέκτησαν ση του δρόμου δακτυλοδείχνοντάς την Αικατερίνη Κοτσιμπού από την Παύλια- το 2ο παιδί τους που είναι κορίτσι. πάντα με γοήτευαν. Όπως με γοήτευε νη απέκτησε έναν γιο και δύο εγγόνια. γενικώς η δυναμική της, σαν σύζυγος, Έμεινε μόνιμα στην Λαμία. ΓΆΜΟΙ - ΒΑΠΤΊΣΕΙΣ σαν μητέρα, σαν νοικοκυρά, σαν επιχει- Στις 19 Ιουλίου ο Ευθύμιος Ευαγ. Τσί- ρηματίας, σαν άνθρωπος με τα θέλω και Κατσιανιώτης Νικόλαος γας και η Δέσποινα Αλάμαρα στον πολυ- τις απόψεις του. του Κωνσταντίνου χώρο «ΕΥΠΟΛΙΣ» στην Παιανία τέλεσαν (1932 – 2019) το γάμο τους και τη βάπτιση της κόρη Ως γυναίκα της εποχής της ήταν πάντα τους και της έδωσαν το όνομα Θεοδώρα. δίπλα και λίγο πίσω από τον παππού Στις 19 Σεπτεμβρίου 2019, έφυγε από μου. Εκείνος όριζε, αλλά εκείνη κατηύ- κοντά μας ο Νίκος Κατσανιώτης. Γεν- ΘΑΝΑΤΟΙ θυνε, με γνώμονα πάντα το καλό της νήθηκε στη Καλοσκοπή το 1932, όπου Παρασκευή Χαμηλού επιχείρησης και της οικογένειάς της. τελείωσε και το δημοτικό σχολείο. Όπως Η ανάγκη του παππού Γιάννη και της όλα τα παιδιά της κατοχής, «μετανά- σύζυγος Ιωάννη. γιαγιάς Παρασκευής για διατήρηση των στευσε» στην Αθήνα μαζί με τ’ αδέλφια (1914 – 2019) δεσμών με το χωριό τους και η λαχτάρα του. Μετά την ολοκλήρωση των στρατι- τους για την προκοπή του τόπου τους, ωτικών του υποχρεώσεων, προσελήφθη ΟΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ τους ενέπλεξε στη δημιουργία του Συλ- στον κρατικό τότε Σ.Ε.Κ, απ’ όπου και ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΠΟΤΕ λόγου Καλοσκοπιτών Λαμίας «Ο Άγιος συνταξιοδοτήθηκε. Ήταν παντρεμένος Οι γιαγιάδες σαν τη δική μου είναι Γεώργιος», ένα ακόμα «παιδί» τους που με τη Νικολίτσα Ιωάννου, με την οποία σπάνιες, όχι μόνο γιατί ήταν αιωνόβια, αγάπησαν πολύ και του αφιέρωσαν πο- δημιούργησαν μια ευλογημένη και ευτυ- αλλά κυρίως γιατί ήταν ξεχωριστή σαν λύ χρόνο, πολλές δυνάμεις και αστείρευ- χισμένη οικογένεια, με παιδιά κι εγγόνια. προσωπικότητα. Μοιάζουν με τα πλά- τη δημιουργική διάθεση. Η δράση της Έζησαν μαζί 49 χρόνια και μοιράστηκαν σματα των παραμυθιών που είναι πάντα γιαγιάς μου μέσα από το σύλλογο, αν και τις χαρές και τις λύπες που τους προσέ- οι αληθινοί, οι γήινοι ήρωες της ιστορίας, σχετικά αφανής, ήταν πάντα καταλυτική! φερε ο έγγαμος βίος. που έχουν το δικό τους χαρακτήρα και Παρόλο που δεν είχε τελειώσει το δημο- παίζουν τον αναμενόμενο ρόλο τους τικό, η αντίληψη της για τη νομιμότητα, Το χαμόγελο και η αισιοδοξία ήταν στην ιστορία και δεν είναι μυθοπλαστι- τη δικαιοσύνη και το κοινό καλό ήταν πη- συνοδοιπόροι του μέχρι τις τελευταίες κές φιγούρες πασπαλισμένες με χρυ- γαία και γι’ αυτό πάντα ο παππούς μου στιγμές της ζωής του. σόσκονη … Κάθε ιστορία που την έχει μετρούσε την κουβέντα της και την έκανε πρωταγωνίστρια είναι ένα μάθημα ζωής, κοινωνό των προβληματισμών του και Ενταφιάσθηκε στην Κόμνηνα Λοκρί- μια ανάμνηση που δε θες να φύγει κι ένα των μελλοντικών του βλέψεων. δος, το δεύτερο χωριό του. παράδειγμα που θες να έχεις σαν σημείο αναφοράς, θες να αναφέρεις και σίγου- Ζώντας τη γιαγιά μου πιο πολύ τα κα- Καλό Παράδεισο, θείε Νίκο, η ανιψιά ρα να μεταδώσεις στις επόμενες γενιές, λοκαίρια στο χωριό είχα την ευκαιρία να σου, Βούλα στα παιδιά σου … απολαύσω το νοιάξιμο χωρίς την υπερ- Η ιστορία της είναι λίγο πολύ γνωστή. προστασία που διέπει τις περισσότερες Κωνσταντίνος Μώρης Η γιαγιά Παρασκευή γεννήθηκε περίπου σύγχρονες γιαγιάδες, ίσως και μαμάδες του Γεωργίου 105 χρόνια πριν και έζησε το μεγαλύτερο πολλές φορές. Μαζί βάψαμε τα ντουλά- (1927 – 2019) μέρος της ζωής της ανάμεσα στο χωριό πια της κουζίνας, σκαλίσαμε πατάτες, και τη Λαμία που προέκυψε κατ’ ανάγκη μαζέψαμε κι αρμαθιάσαμε ρίγανη, ζυμώ- Στις 31 Αυγούστου 2019 έφυγε από την μετά τον εκτοπισμό που υπέστησαν σαμε ψωμί κι απλώσαμε τραχανά. Μαζί ζωή σε ηλικία 92 ετών ο Κωνσταντίνος κατά τον πόλεμο. Η οικογένειά της ήταν πλέξαμε με το βελονάκι, ανοίξαμε φύλλο Μώρης του Γεωργίου και της Ανθούλας φτωχή, όπως και η μόρφωση που έλαβε για πίτα, ψήσαμε πατάτες με τη φλούδα Μώρη (το γένος Σιότροπου). Η εξόδιος ως παιδί και, από πολύ νωρίς, όπως όλα στα κάρβουνα κι απολαμβάναμε τη βα- ακολουθία τελέσθηκε στον ιερό ναό του τα κορίτσια εκείνης της εποχής, έμαθε νίλια-υποβρύχιο στη βεράντα του σπι- Αγίου Γεωργίου Καλοσκοπής όπου και να ασχολείται με οικιακές και αγροτικές τιού μεταξύ άλλων. Μαζί υποδεχτήκαμε ενταφιάσθηκε. Πλήθος συγγενών και εργασίες. Έστησε τη δική της οικογένεια και διάφορα τεχνολογικά επιτεύγματα, φίλων τον αποχαιρέτησαν στο τελευταίο στην Καλοσκοπή, με τον παππού μου, το όπως η τηλεόραση, ο κλιματισμός και ταξίδι του. Γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου μπάρμπα - Γιάννη Χαμηλό, με τον οποίο το διαδίκτυο, κάνοντας ατελείωτες συζη- 1927 και μεγάλωσε στην Καλοσκοπή σε απέκτησαν τρία αγόρια κι ένα κορίτσι. Το τήσεις για τον τηλεχειρισμό, για το γιατί πολύ δύσκολες εποχές. Παντρεύτηκε τη τελευταίο «έσβησε» δυστυχώς πολύ νω- δε μας απαντά η τηλεπαρουσιάστρια και Δήμητρα Μώρη (το γένος Κυρίτση) και ρίς γιατί κρύωσε πολύ, όπως έλεγε, και το πώς τα μηνύματά μας φτάνουν στην απέκτησαν δύο παιδιά, την Ανθούλα δεν υπήρχε τίποτα και κανείς εκείνη την άλλη άκρη της γης σε δευτερόλεπτα. και το Γιώργο καθώς και δύο εγγόνια, τη εποχή να το βοηθήσει. Ο πόλεμος οδή- Στέλλα και τον Κωνσταντίνο. Δούλεψε γησε την οικογένειά της στη Λαμία όπου, Μαζί μας σε πολλές χαρές, αποφοιτή- πολύ σκληρά με την γυναίκα του και από το τίποτα, κατάφερε μαζί με τον σεις, γάμους και γέννες με τα τραγούδια ξενιτεύτηκε το διάστημα 1964-1973 για παππού μου να έχουν μια επιτυχημένη της, μαζί μας σε αξέχαστες οικογενειακές εννέα χρόνια. Αυτά τα εννέα χρόνια έζη- επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας γιορτές, αλλά μαζί μας και στον πόνο, σε κάτω από αντίξοες συνθήκες αρχικά παραδοσιακών γαλακτοκομικών προ- δικό της, ή δικό μας. Ακόμα και στον πιο στο Κολοράντο και μετέπειτα στο Σικά- ϊόντων με την επωνυμία «Η Στρούγκα» βαρύ καημό, όταν αποχωρίστηκε απρό- γο ώστε να εξασφαλίσει ένα καλύτερο στο κέντρο της Λαμίας. Σταδιακά, απέ- σμενα τον γιο της Ευθύμιο (Μάκη), τον μέλλον για την οικογένειά του και τα κα- κτησαν το δικό τους σπίτι και γρήγορα πατέρα μου, είχε πάντα τη σωστή κου- τάφερε. Υπήρξε πάντα χαμογελαστός, καθιερώθηκαν σαν επαγγελματίες στην βέντα, την κατάλληλη ευχή, τη δύναμη ήρεμος και καλοσυνάτος άνθρωπος. πόλη με τη διανομή γάλακτος και τα ποι- που χρειαζόταν. οτικά και γευστικά προϊόντα τους. Με πολύ καμάρι θα σας πω ότι η για- Παρασκευή Ευθ. Χαμηλού γιά μου ήταν, αν όχι η πρώτη, σίγουρα Παναγιώτης Χαμηλός από τις πρώτες γυναίκες οδηγούς της του Δημητρίου. Λαμίας. Οι ιστορίες της για το πώς την (1932 – 2019) Στις 30/5/2019 έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Χαμηλός τού Δημητρίου και


ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ 1027 Αγαπημένε μας πατέρα και παππού, το γινόταν αλλιώς. Οι επιτακτικές ανάγκες πες ανείπωτες, κι επιτυχίες κι αποτυχίες, κενό που αφήνεις πίσω σου είναι μεγάλο. της ζωής σε ζόρισαν στο έπακρο. Σχε- φόβους κι ανημπόριες. Ταξιδέψαμε σε Δυσκολευόμαστε όλοι να πιστέψουμε ότι δόν δέκα χρόνια, πρώτα στο αφιλόξενο πελάγη ευτυχίας και σε φουρτουνιασμέ- δεν θα δούμε ξανά τα γαλάζια σου μάτια Κολοράντο, παρέα με τα κογιότ, τους νες θάλασσες με κοινό γνώμονα, κοινή να μας χαμογελούν με αγάπη. Νιώθουμε τσακαλόλυκους και τις αρκούδες που πυξίδα. απέραντη ευγνωμοσύνη για όλα όσα μας ρήμαζαν το κοπάδι σου.., κι ύστερα στα προσέφερες και κυρίως για την αγάπη λαντζέρικα του Σικάγου, έδειξες απαρά- Ο Ντίνος ήταν άνθρωπος με ήθος κι που απλόχερα μας χάριζες όλα τα χρόνια μιλλο θάρρος και υπομονή. Άντεξες… αξιοπρέπεια. Καλοσυνάτος, ευγενικός, της ζωής μας. Είμαστε σίγουροι ότι και Η αλληλογραφία με τους δικούς σου με σεβασμό κι αγάπη για τους ανθρώ- εσύ ξέρεις πόσο πολύ σε αγαπούσαμε. σε κρατούσε όρθιο και ζωντανό… Θυ- πους και τα πράγματα. Έτσι φωτίσαμε μάσαι, αλήθεια, τα τόσα γράμματα που το δρόμο της κοινής μας ζωής, μ΄ αυτές Σε ευχαριστούμε για όσα έκανες για ανταλλάσσαμε οι δυο μας; Μου έγρα- τις αξίες περπάτησε στα σοκάκια αυτού εμάς. Θα είσαι πάντα στην καρδιά μας φες συχνά, λιποψυχώντας, πως θες να του κόσμου. και στην σκέψη μας. Θα σε θυμόμαστε γυρίσεις πίσω στην πατρίδα… Κι εγώ, πάντα με αγάπη. για ηθική στήριξη στα περιγραφόμενα Στις 18 Αυγούστου έφυγε, κι άλλο δεν βάσανά σου, πάντα σου έλεγα να υπο- έμεινε απ΄ αυτόν, παρά μόνο στη μνήμη Καλό σου ταξίδι! μονέψεις και να μην επιστρέψεις νικημέ- τη δική μου, των παιδιών μας και όσων Τα παιδιά και τα εγγόνια σου, νος και άφραγκος. Μας άκουσες όλους τον αγάπησαν, όλα όσα τον χαρακτή- Γιώργος, Ανθούλα, Φάνης, Στέλλα και και παρέμεινες εκεί. Ευτυχώς… Έτσι, ριζαν σαν άνθρωπο. Έτσι που να λέμε Κώστας ξενοδουλεύοντας σε ανάλγητα αφεντικά, περήφανα πως «δεν άνθισε ματαίως» σ΄ μπόρεσες να βοηθήσεις σημαντικά την αυτόν τον κόσμο. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΕΡΝΟ ΠΡΩΤΟΞΑΔΕΡΦΟ οικογένειά σου, την καλοσυνάτη γυναίκα Πολυαγαπημένε ξάδερφε Κώστα, σου Δήμητρα και τα αξιέπαινα παιδιά Κι όταν περάσει ο χρόνος και μαλακώ- «έφυγες» κι εσύ, αφήνοντας όλους εκεί- σου, την Ανθούλα και το Γιώργο. σει ο πόνος, εμείς, στην θύμησή του θα νους που σ’ αγαπούσαν, συγγενείς και χαμογελάμε και θα θυμόμαστε……. φίλους, στη βαθιά θλίψη. Ψάχνω σήμε- Κώστα.., στο λέω… Για μένα υπήρξες ρα να βρω τα κατάλληλα λόγια, εκείνα ένας ήρωας! Αφιερώνω στη μνήμη του το απόσπα- που θα άρμοζαν για να σκιαγραφήσουν σμα από το ποίημα «Ποια θάλασσα» του την ταλαίπωρη ζωή σου, αλλά και τον Νάνου Βαλαωρίτη. ακέραιο χαρακτήρα σου. Μου είναι πολύ Νίκος Ιωαν. Δανιήλ. δύσκολο! Το δάκρυ που κυλά για σένα Πες μου που πήγε ο Αύγου- από τα μάτια μου, δε με βοηθά. Συναι- Ντίνος Αλεξανδρής στος με τα καμπαναριά του σθήματα και αναμνήσεις έχουν γίνει (1953 - 2019) κουβάρι μέσα μου. Ξέρω πως η Μοίρα Το γέλιο σου που γέμιζε το δεν είναι εξίσου δίκαιη για όλους… Εσύ, Δεν είναι εύκολο ποτέ να μιλήσει κά- σπίτι μας βροχή έτυχε να γεννηθείς σε χαλεπά χρόνια, με ποιος για τον σύντροφο της ζωής του, φτώχεια, ανέχεια, κατατρεγμούς και πά- πολύ περισσότερο όταν η απώλεια αυ- Τώρα μας δίνει ο άνεμος γυμνή μπολλα δεινά. Μικρός ακόμα, ξενιτεύτη- τού είναι ακόμη νωπή κι εσύ δεν μπορείς την αγκαλιά του. κες απ’ το χωριό μας, την Κουκουβίστα να την αποδεχτείς. και δούλεψες στην Αθήνα, γι’ αρκετό Ω πρόσωπο που σκέπασε με καιρό. Το 1949, με καρδιά φουρτουνια- Πορευτήκαμε μαζί σαράντα χρόνια κι μάρμαρο η γη. σμένη, έψαχνες στα βουνά της Πίνδου απ΄ αυτά τα τριάντα οκτώ παντρεμένοι. και στα χωριά των Ιωαννίνων, να βρεις Κάναμε οικογένεια, κτίσαμε όνειρα, ελπί- Είναι καρδιές που μάθαμε σαν το μνήμα του άτυχου αδερφού σου, του δες, ζήσαμε μαζί χαρές μεγάλες και λύ- γράμματα ανοιγμένα Νίκου Μώρη, που έμεινε εκεί «φρουρός του Γράμμου», την ύστατη ημέρα και ώρα Είναι τραπέζια που κανείς δεν του καταραμένου Εμφύλιου… Στα μέσα θαΜκιααθμίοσυεσι πικιήα πανάκριβη που της 10ετίας του 1960, όπως τόσοι και γράψανε για σένα τόσοι άλλοι πρόγονοί μας και χωριανοί μας, τόλμησες εκείνο που σε πονούσε Τόσες χιλιάδες δάκτυλα για πιο πολύ: Έφυγες για την Αμερική, αφή- τελευταία φορά. νοντας πίσω σου γυναίκα και παιδιά. Δε Σα μυθικό τριαντάφυλλο μια νύχτα ο κόσμος κλείνει Είναι η πόρτα όπου κανείς δε θα περάσει πια Ποια θάλασσα ποια θάλασσα θα΄ ναι αρκετά μεγάλη Για να χωρέσει τον καημό που μάζεψε η ψυχή; Για την επικοινωνία των μελών μας με τον ιερέα του χωριού μας και τους επιτρόπους της εκκλησίας μας: ιερέας Περδικάρης Γεώργιος 6942840561 και Όλγα Αλεξίου 6937782595 Εισαγωγή σε ΑΕΙ 2019 Γκινόπουλος Αντ. Κωνσταντίνος,University of Groningen – BSc in Physics. (με κατεύθυνση την Κβαντική Φυσική). (ΟΛΛΑΝΔΙΑ) Καραχάλιος Ιωάννης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο / Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης. (Άμφισσα) Κόλλιας Γεωρ. Ορέστης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Φιλοσοφική Σχολή. Κολλύρη Στ. Βασιλική, Πανεπιστήμιο Κρήτης/ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης. (Ρέθυμνο) Κολλύρη Γεώρ. Κωνσταντίνα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού. (Χίος) Κυριαζής Μιχ. Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Πατρών / Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Μαντά Παν. Ασημίνα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο / Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδια- σμού. (Θήβα) Μαντζιός Γεωρ. Αθανάσιος, Πανεπιστήμιο Πειραιά / Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. Σύρου Βασ. Μαρίνα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Νομική Σχολή. Τσαντήλας Γεωργ. Λεωνίδας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής / Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Ο Σύνδεσμος εύχεται στους επιτυχόντες καλές σπουδές και κάθε επιτυχία στη ζωή τους και θα τους βραβεύσει στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιήσει στην Αθήνα τον Ιανουάριο. Νέοι επιστήμονες Ο Νικόλαος Βελέντζας του Χρήστου ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τμήμα Πολιτικών Μη- χανικών και ορκίστηκε στις 25 Ιουλίου 2019. Του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.


παλιά φωτογραφία Φωτο: από το αρχείο του Δημήτρη Κων. Τσίγα. Στο γείσο της στέγης του παλιού κοινοτικού γραφείου Καλοσκοπής το 1958. Από αριστερά: Ευθύμιος Ανδρ. Τριανταφύλλου, Κωνσταντίνος Γεωρ. Πριόβολος, Ευθύμιος Γεωρ. Πριόβολος, Ευάγγελος Κων. Τσίγας και Δημήτριος Κων. Τσίγας. Τιμητική Διάκριση για τον Κουκουβιστιανό Ιατρό Δημήτριο Ν. Μώρη Ο Ιατρός Δημήτριος Νικολάου Μώρης επιλέχθηκε μεταξύ 500 υποψηφίων για το ερευνητικό βραβείο ‘’2019 Jonathan P. Fryer Resident Scientist Scholarship’’ που απονέμεται κάθε χρόνο από την Αμερικανική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων (ASTS). Ο τίτλος της έρευνας είναι’’ Establishing A Linear Program for the Development of Costimulation Resistant T-Cells’’ και σχετίζεται με την μελέτη των μηχανισμών που σχετίζονται με την απόρριψη των μοσχευμάτων των μεταμοσχευμένων ασθενών και τον σχεδιασμό νέων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων. Η βράβευση έγινε κατά την διάρκεια του ετήσιου Συνεδρίου της Αμερικανικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων που έλαβε χώρα από τις 1 – 5 Ιουνίου, 2019 στην Βοστώνη, ΗΠΑ. O Ιατρός Δημήτριος Ν. Μώρης είναι ειδικευόμενος χειρουργικής στο διακεκριμένο Πανεπιστήμιο Duke των ΗΠΑ. Επίσης κατέχει τίτλο διδακτορικής διατριβής (PhD) και μεταπτυχιακής έρευνας (MSc) από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 300 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις (PubMed) και έχει υπάρξει υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση (δύο φορές) καθώς και του Μαρκίδειου Κληροδοτήματος (4 κύκλοι). Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται στα παιδιά Καλή σχολική Χρονιά! Τα παιδία παίζει. Το μεγάλο κορίτσι κάνει την (αυστηρή) δασκάλα και τα άλλα παιδιά τους μαθητές. Εικόνα: Η δασκάλα 1866, John George Brown, Ιδιωτική Συλλογή


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook