Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Drammen fotoklubb 1937-2017

Drammen fotoklubb 1937-2017

Published by jan.erik, 2017-01-27 07:17:41

Description: Drammen fotoklubb 1937-2017 - juileumsskrift

Keywords: foto,drammen fotoklubb,drammen,nsff,fotoklubb

Search

Read the Text Version

INNHOLDSFORTEGNELSEForord ............................................................................................................ 8Nettadresser .................................................................................................. 9Stiftelsen av kameraklubben.........................................................................10 Utfordringer............................................................................................... 11 Den første tiden ............................................................................................ 12 Møter og utflukter ..................................................................................... 12 Kurs, konkurranser og utstillinger .............................................................. 13 Medlemstallet øker.................................................................................... 15 Krigen............................................................................................................ 15 Ekstraorinært landsmøte ........................................................................... 15 Ny klubbkonkurranse ................................................................................. 15 Landskonkurransen 1944 ........................................................................... 16 Etterkrigstiden .............................................................................................. 16 Nybegynnergruppe .................................................................................... 16 Landskonkurransen og landsmøtet 1945 ................................................... 16 1946........................................................................................................... 16 1947........................................................................................................... 17 Tillitsvalgte de første 10 år......................................................................... 17 Styret 1947................................................................................................. 18 Jubileumsfest ............................................................................................. 1950-års jubileumsskrift....................................................................................20 Det evige problem: Lokaler (II) ................................................................... 20 Klubben skifter navn .................................................................................. 21 Klubbkonkurranser..................................................................................... 21 10 på topp.................................................................................................. 21 Fototurer – Fotosti ..................................................................................... 22 Utflukter - Bedriftbesøk ............................................................................. 222


Nordic Exhibition Of Photography.............................................................. 24 Klubbens roller i Norsk Selskap For Fotografi ............................................. 24 Landsmøte – Landskonkurranse................................................................. 24 Det evige problem: Lokaler (III) ..................................................................... 24 Æresbevisninger............................................................................................ 25 Klubbens formenn de første 50 år.............................................................. 26De seneste 30 år............................................................................................28 1987/88 ........................................................................................................ 29 Møter......................................................................................................... 29 1988/89 ........................................................................................................ 30 Møter......................................................................................................... 30 VI Nordiske fotokonkurranse ..................................................................... 30 Fotokurs..................................................................................................... 30 1989/90 ........................................................................................................ 31 Møter......................................................................................................... 31 Workshop .................................................................................................. 32 1990/91 ........................................................................................................ 33 Møter......................................................................................................... 33 Utstilling..................................................................................................... 33 Fotojobber ................................................................................................. 33 1992.............................................................................................................. 33 1993.............................................................................................................. 33 Møter......................................................................................................... 34 Video?........................................................................................................ 34 1994.............................................................................................................. 35 Møter......................................................................................................... 35 1995.............................................................................................................. 35 Video-nei.................................................................................................... 353


1996.............................................................................................................. 35 Investeringer.............................................................................................. 35 Konkurranse............................................................................................... 35 1997.............................................................................................................. 36 1998.............................................................................................................. 38 Hjemmeside............................................................................................... 38 1999.............................................................................................................. 40 Støtte ......................................................................................................... 40 2000.............................................................................................................. 41 2001.............................................................................................................. 43 2002.............................................................................................................. 43 2003.............................................................................................................. 45 2004.............................................................................................................. 45 2005.............................................................................................................. 45 2006.............................................................................................................. 47 2007.............................................................................................................. 48 2008.............................................................................................................. 49 2009.............................................................................................................. 49 Møter......................................................................................................... 49 Turer, kurs og konkurranse ........................................................................ 50 2010.............................................................................................................. 52 Lokaler og organisering .............................................................................. 52 Møter og aktivitetsplan.............................................................................. 52 Foredrag..................................................................................................... 52 Sosialt ........................................................................................................ 53 Kurs og konkurranser ................................................................................. 53 Grupper...................................................................................................... 54 Økonomi .................................................................................................... 544


Strategi og handlingsplan........................................................................... 54 Annet ......................................................................................................... 55 Styrets sammensetning.............................................................................. 55 2011.............................................................................................................. 55 Klubbmøter ................................................................................................ 55 Gruppene ................................................................................................... 56 Workshop og aktiviter................................................................................ 57 Styrets sammensetning:............................................................................. 59 2012.............................................................................................................. 60 Møter......................................................................................................... 60 Nye lokaler x3 ............................................................................................ 60 Gruppene ................................................................................................... 61 NSFF Årbok................................................................................................. 61 Konkurranse............................................................................................... 61 75-års Jubileum.......................................................................................... 61 2013.............................................................................................................. 62 Foredrag..................................................................................................... 63 Turer og arrangementer............................................................................. 64 Konkurranser ............................................................................................. 64 NM i foto (NSFF)......................................................................................... 65 Hjemmeside............................................................................................... 65 Fotoutstilling .............................................................................................. 65 Økonomi og omtale ................................................................................... 65 Styrets sammensetning 2013 ..................................................................... 66 2014. ............................................................................................................. 66 Aktivitet ..................................................................................................... 66 Foredrag..................................................................................................... 66 Sosialt ........................................................................................................ 675


Konkurranser ............................................................................................. 67 Landsmøtet ................................................................................................ 69 Gruppene ................................................................................................... 70 Styret 2014................................................................................................. 71 2015. ............................................................................................................. 72 Møter og Aktiviteter .................................................................................. 72 Prosjekter og utstillinger ............................................................................ 73 Foredrag, bildevisning. ............................................................................... 74 Kurs/Workshops ........................................................................................ 75 Sosialt ........................................................................................................ 75 Konkurranser ............................................................................................. 75 Styret 2015................................................................................................. 76 2016.............................................................................................................. 77 Styrets sammensetning 2016 ..................................................................... 77 Møter og aktiviteter................................................................................... 78 Styremøter................................................................................................. 79 Deltagelse i andre arrangementer.............................................................. 79 Prosjekter og utstillinger ............................................................................ 79 Foredrag/Bildevisning/Workshops/Kurs: ................................................... 81 Sosialt: ....................................................................................................... 82 Gruppene:.................................................................................................. 83 Konkurranser: ............................................................................................ 83 Omdømme................................................................................................. 85 Økonomi .................................................................................................... 85 Nytt regnskapssystem og medlemsregister................................................ 85 Strategi og handlingsplan........................................................................... 86Diverse:.........................................................................................................87 NSFF årbøker.............................................................................................. 876


Klubbens møtesteder gjennom 75 år. ........................................................ 87 Klubbens ledere de siste 30 år. .................................................................. 87 Klippet fra NSFFs historie: .......................................................................... 887


FORORDDrammen fotoklubb med sine 80 år er en av Norges eldste fotoklubber.«Gammel», ja – men allikevel «moderne», noe utgivelsen av dettejubileumsskriftet viser; det ble ingen «gammeldags» bok, men en e-bok og en«flip-bok».Jubileumsskriftet er sammensatt av 2 redigerte tidligere jubileumsskrifter plusset «påfyll» fra de siste 30 år.Den første delen er basert på jubileumsskriftet til Drammen Kameraklubbs 10-års jubileum i 1947 og omhandler oppstarten av en etter hvert solidkameraklubb. Den viser også hvilke utfordringer klubben hadde i starten, ogsåden tunge tiden under 2. verdenskrig, men også hvilken suksess den hadde i sinutvikling.Den andre delen er basert på jubileumsskriftet til Drammen Fotoklubbs 50-årsjubileum. Det inneholder bl.a. et navneskifte og dokumenterer en formidabelutvikling. I denne perioden hadde klubben også stor betydning for NorskSelskap For Fotografi (NSFF).Den tredje delen er basert på årsberetninger fra de siste 30 år. Det er dessverrekun i disse årene at vi har noe særlig utklipp fra avisartikler, samtbilder/arbeider utført av medlemmene. Til gjengjeld ble denne delen rikeligkrydret med disse.Det hele er funnet frem og satt sammen av klubbens eldste medlem, JørgenGustav Jørgensen (som for øvrig ble født året før klubben ble stiftet). Han hargjort en formidabel jobb med å finne frem stoffet i klubbens arkiv.Undertegnede har fungert som korrekturleser og har foretatt små justeringer ioppsettet.Dette jubileumsskriftet gir en god karakteristikk av en klubb som har hatt bådesine gleder og sorger. Mest gleder. En klubb som har utviklet seg med tiden ogikke dveler med fortiden. En klubb med tradisjoner, men som ikke er fastlåst.8


Jubileumsåret 2017 blir et hektisk år for Drammen fotoklubb; det er planlagtflere utstillinger, konkurranser og et regionalt fototreff for fotoklubber tilsluttetNSFF. Selvsagt skal vi også ha en jubileumsfest.Som klubbleder de siste årene nøler jeg ikke med å si at jeg er stolt avDrammen fotoklubb. Det tror jeg resten av medlemmene også er.Drammen, januar 2017Jan Erik BamrudKlubblederNETTADRESSERHjemmeside: http://drammenfotoklubb.noFacebook, offisiell side: https://www.facebook.com/DrammenFotoklubb/Facebook, åpen gruppe:https://www.facebook.com/groups/drammenfotoklubb/Flickr-gruppe: https://www.flickr.com/groups/drammenfotoklubb/E-post for kontakt: [email protected] KAMERAKLUBB1937 – 1947.9


STIFTELSEN AV KAMERAKLUBBENFørste avsnitt er fra Drammens Kameraklubb 1937 – 1947.Et skrift i forbindelse med klubbens 10 års jubileum.Våren 1937, nærmere bestemt den 10. mai, møttes 3 av Drammensamatørfotografer på Bragernes Kaffistova.Hensikten med møtet var å drøfte mulighetene for også å få flerefotointeresserte med, for om mulig å danne en kameraklubb i Drammen. Dissetre var: D. Granli, Einar Holm, Sverre Olsen.Stifterne: Sverre Olsen, D. Granli, Einar Holm.Samtlige ble enige om å gjøre et forsøk, og det ble besluttet å sende innbydelsetil en del kjente som en mente også ville gå inn for saken. De følgende dagerble innbydelse sendt til ca. 20 amatørfotografer. Møtet ble bestemt til den 25.mai kl. 20 – møtested Strømsø Kaffistova. Av de innbudte møtte 11 stykker,hvorav 2 damer.Til kveldens dirigent ble D. Granli valgt, som også ønsket samtlige velkommen.Han redegjorde i korte trekk om årsaken til møtet og talte om fotografensgleder. Likedan om ønsket om å få dannet en klubb her på stedet slik at denedle kunst i samvær med flere ble mere utdypet og amatøren mer kunne10


utnytte sitt apparat og materiell. Han sluttet med følgende ord:«Den som fotograferer får mer ut av livet, han bevarer sine minner, holderfast ved livets beste stunder, og bevarer nåtiden for ettertiden».Etter en del spørsmål og en mindre debatt ble man enige om å stifte:DRAMMEN KAMERAKLUBBSamtlige frammøtte tegnet seg som medlemmer. Det ble foreslått å søkeopptagelse i «Norsk Selskap for Fotografi».Et medlem tilbød seg å skaffe et eksemplar av Oslo Kamera Klubbs lover, somklubbens styre ville gjennomgå ved utarbeidelsen av foreningens lover. Valg avmidlertidig styre ble utsatt til neste møte. Da frammøtet den 25. mai var sværtbeskjedent, bestemtes det å avertere møtet til den 1. juni. Ved denneanledning var det frammøtt betydelig flere. Granli redegjorde i korte trekk fordet som hadde gått forut, og appellerte til de nye tilstedeværende som varinteresserte, om å, gå inn for saken.Det ble inntegnet en del nye medlemmer. og antallet var nå 21 herrer og 2damer. Da klubben kom sent i gang, ble kontingenten for resten av året satt tilkr. 5.-.Man gikk så til valg av midlertidig styre, som fikk følgende sammensetning:Formann: Hans A, Helgeland.Kasserer: Einar Holm.Styremedlem: Sverre Olsen.D. Granli.Formannen ble også foreløpig foreningens sekretær.UtfordringerStiftelsen av klubben var lett, men det vanskelige sto igjen: nemlig å gi klubbenlevelige vilkår. De fleste var nybegynnere, og det måtte skaffes lærebøker,tidsskrifter og annen litteratur til formålet. Neste medlemsmøte ble holdt påStrømsø Kaffistova den 8. juni. Fr. Karl Scherf holdt et meget lærerikt kåseri omfotografi, og viste fram en del av sine arbeider, både i sort, hvitt og bromolje.Han ledsaget framvisingen med forklaringer og fremgangsmåter. Foreningenhadde fått en dyktig og allsidig mann innen sitt virke. Etterpå var det kort kåseriom film, eksponeringstiden m. m. Da det nærmet seg ferietiden, enedes man11


om å utsette neste møte til høsten og skiltes med ønsker om en god ferie ogriktig mange gode bilder.Drammens Kameraklubb hadde nå fått sin start. Det første møte etter ferienble holdt den 17. september, og man gikk nå til valg av nytt og utvidet styre,som fikk følgende sammensetning:Formann: Fr. Karl Scherf.Viseformann: D. Granli.Sekretær: Alf Johansen.Styremedlem: Sverre Olsen.Kasserer: Einar Holm.Bibliotekar: Erling Scherf.Varamann: Frk. Bergan.Revisorer: A. Olaussen og H. Steen-Hansen.Den første tidenMøter og utflukterI tiden framover ble det holdt regelmessige møter, og interessen var stor. Detble vekslet med korte foredrag, forelesninger og praktisk arbeid. Ut overhøsten ble det også arrangert turer, nærmest instruksjonsturer medfotografering i det fri.Ved disse utflukter ble det oppdelt grupper på 4 - 5 stykker, hver gruppe haddesin instruktør.På denne måte ble det samlet en god del materiell. Ved senere klubbmøter blebildene framvist i balloptikon1 og her fikk utøveren sin fortjente kritikk. Likedanfikk enhver også et innblikk i beskjæringen m. m. Fremgangsmåten må sies å havært til stor fordel for medlemmene. En av de store bekymringer foreningenhadde i sin første tid, var en slunken kasse og mangel av mørkerom.1 Balloptikon, et episkop, som viser ikke-gjennomsiktige bilder, for eksempel frabøker ved hjelp av speilrefleks. Ved enkel omkobling kan vanlige lysbilderfremvises.12


Kurs, konkurranser og utstillingerMøtene ble således opptatt med å undervise i de ting som kunne utføres utenden slags. Skulle noe mer vesentlig foregå, ble det å gå i grupper til et avmedlemmene som var så heldig å ha både forstørrelsesapparat og mørkerom.«Vanskeligheter er til for å overvinnes» som det gamle ord sier, således ogsåfor klubben.Allerede samme høst kunne klubben sende sine første 30 bilder tillandskonkurransen. Av disse ble 14 antatt, og foreningen høstet sine førstelaurbær, i det Erling Scherf ble belønnet med bronsemedalje for sitt bilde «Tiltopps». Det kom nå mere fart over klubben, og flere medlemmer nedla etbetydelig arbeid.Sirkulasjonssamlingene ga også sporen til interesse og arbeid. De flestearbeidet med det formål å kunne delta i neste mønstring. Tidlig på våren 1938ble det bestemt at der skulle slås et slag for både klubben og fotografien.UtstillingSommeren og høsten utover arbeidet alle mot det mål å få en storlokalutstilling, noe som var nytt, og for å vise publikum hva klubben allerede nåmente å kunne prestere. Fra anonym ble det også oppsatt premier for besteresultater.Klubben arrangerte også fellesturer for medlemmene. Ved et par anledningerble der leiet rutebiler til lengre bortliggende steder, formålet var fotografering.Samme høst fikk også klubben besøk av et par av Oslo Kameraklubbsmedlemmer, som holdt utmerkede og lærerike foredrag ledsaget avfilmframvisning og lysbilder. Arbeidet med den påtenkte utstilling var nåtilendebrakt, og for at enhver skulle få sine bilder bedømt sendtes dethenstilling til N.S.F.F. om bedømmelsen.Med velvilje fra Norsk Selskap for Fotografi fikk vi herrene direktør K.Furuholmen og lærer A. Moksnes hit for å bedømme bildene. Samlingen var påhele 139 bilder, alle i kartongstørrelse 30*40 og 40*50 cm.Etter en grundig gjennomgåelse av bildene, oppnådde følgende premier i formav diplom:13


Sommerbilde, «Vatne i Øster», Sverre Olsen.Vinterbilde «Studie», H. Steen-Hansen.Genrebilde «Gateselger», Erling Scherf.Portrett «Portrettstudie», D. Granli.Stilleben «Stilleben», Aslaug Stryken.Barnebilde «Pike ved vinduet», Arnold Olaussen.Dyrebilde «Hestehode», Rolf Nilsson. Dyrebilde «Dyrenes konge», Fr. KarlScherf.Rolf Nilssons bilde «Hestehodet» ble premiert som utstillingens beste.Videre ble frøken Asta Larsen tildelt diplom for beste prestasjon av dame, medsitt bilde «Februarmorgen ved kaien».Etter bedømmelsen ble samlingen overført til Harmoniens lokaler til beskuelsefor publikum.På grunn av dårlig værforhold fikk utstillingen ikke den ønskelige tilslutning. Desom så utstillingen var svært begeistret over resultatene. Pressen hadde ogsåsine kommentarer. Dette var den første mønstring hvor klubben utstilte egnearbeider.Det evige problem: LokalerKlubbens vanskeligheter var nå å skaffe skikkelige lokaler, møtene var snart herog snart der.Å binde seg til fast lokale var for risikabelt: midlene var små. Men interessen ogarbeidet bandt sammen, selv om en stadig var på flyttefot.CirkulasjonssamlingerVinteren og våren 1938-39 hadde klubben flere cirkulasjonssamlinger, ledsagetav tekst og saklig kritikk.Det ble holdt flere klubbkonkurranser som viste seg å være av stor betydning.Flere og flere av medlemmene våget seg fram med sine arbeider.Landskonkurransen 1938Høsten 1938 deltok klubben igjen i landskonkurransen, 17 bilder ble dennegang antatt og resultatet var:1 sølvmedalje: Alf Johansen.1 bronsemedalje: Rolf Nilsson.14


JuryeringVåren 1939 hadde klubben æren av å bedømme Bergens Kamera Klubbscirkulasjonsmappe. Det var nå ønskelig å få sin faste jury, og Karl Scherf,Johansen og Granli fikk vervet.Medlemstallet økerMedlemstallet hadde i årene økt smått om senn. Her som muligens andresteder var det svært mange som gjerne ville melde seg inn i klubben, men holdtseg vekk. Det var visst en utbredt mening at skulle en være medlem, måtte envære i besittelse av meget kostbart apparat. Selv om medlemstallet nå var økt,var økonomien fortsatt dårlig. Eget lokale kunne klubben ikke binde seg til.KrigenSå kom krigen, og det ble en død periode, dels på grunn av møtevansker, ogdels på grunn av forflytninger til steder som lå langt utenfor arbeidsfeltet forenkeltes vedkommende.Under denne tiden ble det likevel holdt en del møter, nærmest gruppemøter ihusene. Styret forsøkte på best mulig måte å holde det gående ved praktiskundervisning og små foredrag. Alle ville stå rustet til å ta fatt igjen nårforholdene ble annerledes.Ekstraorinært landsmøteSommeren 1944 fikk D.K.K. forespørsel fra N.S.F.F. om klubben kunne påta segarrangementet av påtenkte ekstraordinære landsmøte som skulle avholdes omhøsten. Klubben aksepterte tilbudet på visse betingelser.Landsmøtet ble holdt den 8. oktober på Central Hotell.Ifølge en senere skrivelse fra N.S.F.F. hadde klubben tross mangevanskeligheter — skilt seg fra arrangementet til alles tilfredshet.Ny klubbkonkurranseSamme år hadde klubben en konkurranse for medlemmene. Samlingen blebedømt av Hamar Kamera Klubb.15


For dette arbeid fikk klubben som ventelig var, både ris og ros.Resultatet av konkurransen ble:Portrettgruppen: Genre og figur studie: Landskap:1. Rolf Nilsson. 1. Knut Arnesen 1. Hans A. Helgeland2. Karl Scherf. 2. Halfdan Strand 2. Einar Johansen3. Rolf Nilsson. 3. Jarl Jensen 3. Hans A. HelgelandLandskonkurransen 1944Til landskonkurransen 1944 sendte klubben 40 bilder, hvorav 15 ble antatt. RolfNilsson oppnådde diplom. Da klubben etter hvert fikk en del interessertesmalfilmere, ble det også opprettet en gruppe for disse.EtterkrigstidenNybegynnergruppeFor at flere skulle få interesse for den gode hobby som fotografien er og for å fåoppelsket interessen for billedmessig fotografi, ble det høsten 1945 dannet enB-gruppe for nybegynnere. Det viste seg snart at tiltaket vant bifall og B-klubben fikk ca. 20 medlemmer. Mange av disse har gjort en god innsats forklubben.Landskonkurransen og landsmøtet 1945Etter anmodning fra N.S.F.F. om å bedømme landskonkurransen sort-hvitt 1945oppsatte klubben følgende til dommeraspiranter:Fr. Karl Scherf, A. L. Berntzen, Hans A. Helgeland, Halfdan Strand, Henry Steen-Hansen, Einar Johansen og D. Granli.Til landsmøtet i Bergen var klubben representert ved A. L. Berntzen og EinarJohansen.19461946 må sies å ha vært et godt arbeidsår for klubben. medlemstallet øktestadig og teller nå 83 medlemmer.Klubben ble etter hvert også bedre økonomisk stillet og kunne gå til leie avtidsmessig lokale.16


Det er også innkjøpt forstørrelsesapparat og diverse utstyr. I 1946 ble deravholdt 2 klubbkonkurranser.Tilslutningen var god. Bedømmelsen ble foretatt av Den Faste Jury innenklubben.Klubben deltok i landskonkurransen 1946 med 48 bilder, og høstet her sinelaurbær.Premievinnerne var:Sølvmedalje: Erling Scherf.Bronsemedalje: Erling Scherf.Diplom: Erling Scherf.Diplom: Hans A. Helgeland.1947I landskonkurransen 1947 sikret klubben seg sitt annet napp i vandrepremien:En sølv formannsklubbe.Juryen kom til følgende resultat for våre medlemmer:Gullmedalje: Roar Lund.Sølvmedalje: Erling Scherf.Bronsemedalje: Erling Scherf.l diplom: Hans A. Helgeland.2 diplomer: Jarl Jensen.2 diplomer Erling Scherf.Klubben sendte inn 74 bilder til landskonkurransen og herav ble til sammenantatt 36 bilder.Tillitsvalgte de første 10 årI de forløpne 10 år har følgende vært klubbens formenn:Hans A. Helgeland 1/6-37 – 17/9-37Fr. Karl Scherf 17/9-37 – 11/4-39Henry Steen-Hansen 11/4-39 – 29/4-41Knut Arnesen 29/4-41 – 11/5-4317


D. Granli 11/5-42 – 23/4-45A. L. Berntzen 23/4-45 – 25/4-46Egil Haaland 24/4-46 – 14/3-47Ernst Blandhol 14/3-47Klubbens styre 1947. Granli, Båsen, Blandhol, Steen-Hansen, Holm.Styret 1947Klubben har følgende styre ved 10-års jubileet den 1. juni 1947:Formann: E. Blandhol.Viseformann: D. Granli.Kasserer: Einar Holm.Sekretær: H. Steen-Hansen.Styremedlem: G. Basen.Suppleanter: John S. Nummedal og P. Gulliksen.Revisorer: Karl Thorsen og Erling Røgeberg.Fest- og turkomite: Knut Arnesen og Edgar Kristiansen.Bibliotekarer: Sigurd Jensen og Brett.Teknisk utvalg: Gudbrand Båsen og Arvid Moss. Smalfilmgruppe: Gudb.18


Båsen. Eigil Lobben og S. Horgen.Studiegruppe: Fr. Karl Scherf, Erling Scherf og Arv. Moss.Jubileumsfest1947 er året for feiring av klubbens 10 års eksistens. Stor var oppslutningen omjubileumsfesten i Drammen Handelstands lokaler 31. mai. Som et kuriosumnevnes at prisen pr kuvert var kr 20,-.Landskonkurransen 1948Ved landskonkurransen i 1948 ble Drammen også denne gang beste klubb, ogvant derved den oppsatte vandrepremie – en formannsklubbe – for tredje gangog dermed til odel og eie. (Denne klubben brukes fremdeles på klubbensårsmøter.)19


50-ÅRS JUBILEUMSSKRIFTDet som følger her er fra klubbens 50 års jubileumsskrift 25. mai 1987, skrevetav Ernst Døviken.Det evige problem: Lokaler (II)Fra høsten 1949 ble møtene holdt i kafe Globus’ selskapslokaler ved StrømsøTorg. Etter hvert ble lokalene her for trange, med opptil 50 røykendemennesker og dårlig ventilasjon.20


Styret så seg om etter noe annet og fant ut at Håndverkerforeningens lokalervar egnet. Der hadde klubben sine møter fra 1956 til vi i januar 1977 flyttetover i det da nybyggede Drammen Folkebibliotek ved parken.Klubben skifter navnEtter et par kjedelige forvekslinger med foreningen Drammen Kameratklubb,kom det forslag om at vår klubb måtte skifte navn, og kalle seg «DrammenFotoklubb». Forslaget ble fremmet på årsmøtet 15 mars 1955 og ble vedtattmed stort flertall.KlubbkonkurranserUtover på 1950-tallet var den såkalte 13X18 konkurransen i gang. Dette gjaldtsort/hvitt-bilder, og i format som tittelen sier.Man konkurrerte om pokal oppsatt av fotoforretningen American Foto. Pokalenmåtte vinnes 3 ganger før man fikk den til odel og eie, og konkurransen gikk toganger i året, vår og høst. Da pokalen ble vunnet for godt, satte firmaet opp enny, som ble kalt «American Foto II». Tilsvarende fikk vi senere «SønsterødsPokal» som gjaldt i fargedias.10 på toppEtter ide av Erik Viker ble det i januar 1967 startet en klubbkonkurranse somble kalt «10 på topp».Konkurransen gikk i fargedias og bedømmelsen foregikk på møtene, sammekveld bildene ble innlevert.Som regel var samtlige tilstedeværende på møtet med å bedømme bildene, såresultatet ble kjent samme kvelden.De beste bilder ble gitt poeng fra 1 til10, med 10 poeng til bildet som fikk førsteplass, 9 til annen plass o.s.v.21


Et visst antall poeng kvalifiserte til bronse, sølv eller gullmedalje, og måttevinnes i nevnte rekkefølge.Egen medalje for konkurransen ble innstiftet. Vikers ide slo godt an ogkonkurransen fortsetter ennå,men er litt omlagt og heter nå «Månedens Bilde».Våre såkalte «Pokalkonkurranser» har også slått godt an. De arrangeres både isort/hvitt og farger, vår og høst. Bedømmelsen er gjerne overlatt til en annenfotoklubb. Gjennom mange år har vi hatt medlemmer som har deltatt iLandskonkurransen og i internasjonale konkurranser. De har hevdet seg godt iden skarpe konkurransen.Fototurer – FotostiEn viktig side av klubbens virksomhet har vært å arrangere fototurer ogutflukter i byen og omegnen.Dette har vært svært positivt ved at vi har lært av hverandres arbeidsstil eller vihar kunnet gi hverandre råd om utstyret og dets muligheter. Såkalt «Fotosti»har også vært arrangert. Fotosti var tur på skogsveier til fots med innlagteposter.Her ble det gitt oppgaver som skulle løses, med bl.a. fotografering av bestemtemotiver. Bildene ble senere innlevert for bedømmelse og premiering.Utflukter - BedriftbesøkKlubben har ved enkelte anledninger invitert til lengre turer, fortrinnsvis påsøndager. To ganger har turen gått til Eidsfoss.Ellers har vi vært på Vatnås kapell og Norefjell. Alle var interessante og læreriketurer i samvær med fotokamerater.En annen form for felles utflukter har vært bedriftsbesøk. Flere ganger har vivært hos Preus i Horten, både i museet og i fotolaboratoriet. Kodak har ogsåvært besøkt ved et par anledninger. Bedriftsbesøkene har gitt verdifulleimpulser med hjem til hverdagen.I Erik Vikers’s formannstid hadde vi et par bedriftsbesøk av spesiell karakter.Det ene var Drammen Bilhavn. Bedriften trengte nye bilder til sin22


presentasjonsbrosjyre og lot Fotoklubbens medlemmer få sjansen til å ta disse.Premien for vinnerbildet var en gratis understellsbehandling av personbil.Aass Bryggeri var den andre bedriften som kalte på oss. Bryggeriet skullemodernisere og fornye sin dias-serie om bedriften, og vår klubb fikk anledningtil å ta de nye bildene. Besøket i seg selv var jo også interessant. Deltagerne blebelønnet med en hyggelig aften i bryggeriets festlokale Gildehallen.23


Nordic Exhibition Of PhotographyVåren 1979 bestemte klubben seg for å innby fotoamatører i Norden til en«Nordisk fotokonkurranse», med innleveringsfrist på høsten samme år.Målsettingen den gang var, hvis dette slo an, å avholde en konkurranse hvertannet år.Det har øyensynlig vært marked for en slik konkurranse, for ved klubbens 50 årjubileum i 1987 avholdes konkurransen for 5.gang.Klubbens roller i Norsk Selskap For FotografiSom andre klubber har også vår tatt sin del av arbeidet med å holde NorskSelskap for Fotografi gående. Således hadde vår klubb en periode president ogkasserer i Selskapets styre.Landsmøte – LandskonkurranseI årene 1964 og 1965 sto vår klubb ansvarlig for avviklingen av Landsmøtet. I1965 hadde klubben også ansvaret for årets landskonkurranse og i 1957 sto vårklubb for avviklingen av årets konkurranse i fargedias.Det evige problem: Lokaler (III)Spørsmålet om møterom for klubbens medlemmer dukker tidlig oppimøtereferatene. Allerede første året drøfter man mulighetene for å skaffeklubben et møterom. Utover i årene som følger kommer saken opp igjen gangpå gang.Man diskuterer mulige løsninger, averterer i avisene etter passende lokaleo.s.v., men noe konkret kommer det ikke ut av det.Noe mer håndfast så det ut til å bli da klubben kjøpte en nedlagtfryseboksbrakke. Denne fikk vi anvist plass til i Tomineborgdalen. Det viste segimidlertid å være umulig å fullføre prosjektet.24


Da ombyggingen av gamle Drammen Guldlistefabrikk til Ungdommens Hus toktil, engasjerte klubben seg der. Fotoklubben gikk inn i prosjektet og sikret segnødvendig areal for både mørkerom og møtelokaler. Ved dugnadsinnsats frainteresserte medlemmers side og med litt pengestøtte, står vi nå ved klubbens50 års jubileum endelig ved målet.Klubben tok sine egne klubblokaler i bruk første gang ved jurieringen av den 5Nordiske fotokonkurransen søndag 26 september 1987. Det førstemedlemsmøtet som ble avholdt i klubblokalene, var oktobermøtet.Æresbevisninger.ÆresmedlemKlubben har påskjønnet fortjente medlemmer med æresmedlemsskap.Disse er for tiden Æresmedlemmer: Som første æresmedlem ble i 1954 utnevntFriederich Karl Scherf.Senere er utnevnt:Trygve DagSverre OlsenEinar HolmThorleif 0. Ramstad.Ridder av Det Gyldne SnittI forbindelse med Landsmøtet i 1965, som Drammen Fotoklubb sto somarrangør av, ble det innstiftet en ridderorden: «Det gylne snitt».Denne skulle gå til medlemmer og personer som har ytet klubben særlig storetjenester.De første som ble utnevnt var stiftere av klubben: Sverre Olsen og Einar Holm.Ridderne er:Sverre OlsenErnst DøvikenEinar HolmThorleif O. Ramstad25


Trygve DagRunar OlsenEs NSFF.Utmerkelsen Es NSFF er innstiftet av Norsk Selskap for Fotografi og tildelesmedlemmer som har ytet selskapet eller klubben særdeles store tjenester pådet administrative område.Inntil klubbens 50 års jubileum var følgende medlemmer tildelt utmerkelsen:Trygve DagErnst DøvikenRunar OlsenThorleif 0. Ramstad.Internasjonale utmerkelserFlere av våre medlemmer har vært flittige deltagere også i internasjonalekonkurranser og har høstet en mengde premier.Derved har de kvalifisert seg til FIAP-tittel. Trygve Dag fikk sin tittel EFIAP i1970.EFIAP står for Federation International de l’Art Photographique.Klubbens formenn de første 50 årI løpet av de første 50 år har følgende personer fungert som formenn.Hans A HelgelandErik VikerFriedrich Karl ScherfReidar PettersenHenry Steen HansenRunar OlsenKnut ArnesenSvein Prøis EckholtDavid GranliThor Tollefsen26


A.L. BerntsenArild MeyersEgil HaalandØistein KristiansenErnst BlandholVidar AndersenRoar lundKnut G. OlsenSverre MoenJan-Helge AtteråsErnst DøvikenJohn F. StieglitzKnut ReseOle G. BraatenØivind landmarkErik VikerReidar PettersenRunar OlsenSvein Prøis EckholtThor TollefsenArild MeyersØistein KristiansenVidar AndersenKnut G. OlsenJan-Helge AtteråsJohn F. StieglitzOle G. BraatenAv disse har 11 fungert i ett år, mens de øvrige har sittet 2 år eller mer. Lengstefunksjonstid er 10 år, men ikke sammenhengende.27


DE SENESTE 30 ÅRDe seneste 30 år er basert på klubbens årsreferater og eldre medlemmerserindringer. Satt sammen av Jørgen Jørgensen.28


1987/88MøterDet har i perioden blitt avholdt 10 medlemsmøter. 2 av møtene var utemøter,et var i februar til Grunnane ved Svelvik og et til Blåfarveværket på Modum ijuni.JubileumsmøteJulemøtet ble holdt som jubileumsmøte (50 år) med varm mat, kaffe og kaker.Representanter fra stiftelsen av klubben var tilstede. Ernst Døviken haddeforfattet et jubileumsskrift.Carl Olaf Fredriksen ble utnevnt til «Ridder av det gylne snitt». På møtenehadde Ringstad vist bilder fra Vest-Indiske øyer.Tom Shandy viste bilder fra Afrika, Jon Søndenå viste bilder fra Greske øyer, JonAtterås demonstrerte fremkalling av svart/hvit film. Et møte ble holdt hos KnutHoftun Knudsen. Fotoklubben flyttet inn i nye lokaler i Ungdommens Hushøsten 1987.Antall medlemmer er 45.29


1988/89MøterDet har i perioden blitt avholdt 12 medlemsmøter, 3 av disse var ekstramøter,besøk hos Lardal Fotoklubb, besøk på Høvikodden Kunstsenter i forbindelsemed Fotografiets 150 års jubileum. Tur til Kjøsterudjuvet i august måned.På medlemsmøter har der vært: Bilder fra Nederland ved Carl-Olaf Fredriksen,Håkon Bøhmer fra Tønsberg med egne bilder og foto fra Morten Krogvold,besøk hos Deveg Ruud, tur ti Preus Fotolaboratorie i Horten, og utefotografering på Gyldenløve Brygge.VI Nordiske fotokonkurranseMørkerommet ble klar til bruk i september, etter innkjøp av en del utstyr. VInordiske fotokonkurranse er avholdt med 192 deltakere og 762 bilder. JonSøndenå, Knut Ustaheim, Jon Soløy og Kjell Hillestad stod iarrangementskomiteen for denne.FotokursEtter ønske fra Aftenskole og initiativ fra Odd Lorentzen ble det holdt fotokurs.Antall medlemmer er 3830


1989/90MøterDet ble holdt 12 medlemsmøter i perioden. Ett møte var hos Kodak påMastemyr. I juni var det utflukt Fosseholmen i Vestfossen.Knut Ustaheim demonstrerte Advanced Definition Television på aprilmøtet.Moden Fotoklubb var på besøk i september, hvor de viste en diasserie omovertoning. Tor Olav Olsen besøkte klubben i oktober og presenterte endiasserie fra hans jorden rundt-reise. Det er ellers blitt presentert «månedensbilde» på de fleste møter.31


WorkshopWorkshop ble arrangert i mørkerommet i påsken med deltakere fra LierFotoklubb, Roy Bakkeng var instruktør. Viggo Heien demonstrerte lyssettingved portrett fotografering, og test av Polaroid diasfilm. Mørkerommet er i fulldrift.Fotomaraton i mai med dårlig oppsluttning.Høstutstilling vil bli holdt i Biblioteket i november.Antall medlemmer er 30.32


1990/91MøterDet ble avholdt 12 medlemsmøter i perioden. Fokus-79 var på besøk i april ogviste frem sine bilder. Mai møtet var på Spiralen, og i juni var vi på DrammenTravbane. Vi arrangerte der en liten fotokonkurranse, fotografering i sort/hvittfritt motiv.UtstillingHøstutstillingen i november 1990 ble en suksess, hvor vi også fikk flereinteressert i klubben.FotojobberFølgende fotojobber er gjort av medlemmer; Fotografering av ansatte oglærere på Drammen Gymnas. Inntekt kr 5000.-Fotografering av Skoger gårder ble avsluttet i mai. Inntekt til klubben ca kr8000,-Antall medlemmer er 481992Det ble avholdt 10 medlemsmøter i perioden. Klubben holdt de vanlige møter ilokalene, men var også på besøk hos Sønsterød Import, DT&BB, GL Gruppen. Ijuni ble det avholdt utemøte i Elveparken som ble en suksess.Styret arbeidet med å forbedre mørkerommet og det ble innkjøpt en bruktfremkallings maskin for sort/hvit og farger.Det ble også nedlagt en del arbeide med en ungdomsutstilling, samt lagetpresentasjonsblad med bilde.Antall medlemmer er 31.1993MesseFotomesse for brukt utstyr, etter initiativ fra Jan Sundberg og Knut G. Olsen.Interessen var stor, og det var ønskelig å fortsette med dette.33


MøterStyret sto for oppussing av møtelokalet og mørkerommet. Terje Hansen vistebilder fra Hardangervidda,Jan-Helge Atterås, bruk av blits, Jan Sundberg viste foto fra Sri Lankabruk, SveinErik Røed, fotografering av mennesker, undervannsfotografering ved HansElmholt fra Dykkerklubben, utemøte på Lahellholmen. Møtene var iUngdommens Hus.Besøk på dekorasjon og reklameskole i Slemmestad.Video?Knut Ustaheim viste til den synkende interesse for fotoklubben og foreslo atman vurderte å ta opp video i klubben. Han viste til at det var solgt 20.000video kamera i Norge og mente at folk var opptatt av dette.Antall medlemmer: 31.34


1994MøterBruk av kamera i etterforskning ved Odd Bakken fra politiet, oppbevaring avfilm og bilder ved Bjørn Johnsen fra Buskerud Fylkes Fotoarkiv, Insektbilder fraNorge og Mexico ved lars Ove Hansen. Det var også billedvisninger av klubbensmedlemmer, og foto fra NSFF landskonkurransen våren 1994.Antall medlemmer: 36.1995Møteprogrammer:Bildevisninger, tur til Afrika, Kilimanjaro ved Nils Narverud, bilder fra Sri Lankaved Jan Sundberg, foredrag om overtoning med musikk ved Erik Thalerud,Devegg Ruud foredrag om reklamefotografering. Utemøter på GyldenløveBrygge og Gulskogen Gård.Video-neiKlubben vurderte om man skulle drive med video, men det ble ikke aktuelt.Besøk fra Eiker Fotoklubb.Antall medlemmer: 20.1996Møteprogrammer:Besøk hos Tjøme Fotoklubb, møte ved Landfalltjern, Blitsdemonstrasjon vedTerje Hansen og Nils Olav Lie, Japan Photo demonstrerte bruk av studieblitser,Thorbjørn Tandberg fra Oslo KK. viste bilder, visning av bilder fra Madeira vedKnut Grønvold Olsen.InvesteringerMørkerommet hadde ikke vært i bruk i løpet av året, klubben investerte i nyLeica diasfremviser.KonkurranseKlubben arrangerte en fotokonkurranse sammen med Lier fotoklubb, medKulturlandskapet i Buskerud som tema.35


Antall medlemmer: 17.1997Møteprogrammer:Besøk fra Lier Fotoklubb, Rune Folkedal DTBB, fortalte om en avisfotografs36


hverdag, besøk på ateliet hos Devegg Ruud, utemøte på Konnerud gruvene,besøk av Knut Hoftun Knudsen, utemøte på Gyldenløve Brygge.Jon Magne Rekkebo viste egne bilder.Besøk av Lier og Horten Fotoklubb, besøk hos Horten Fotoklubb og omvisningpå fotomuseet, besøk hos Lier Fotoklubb med foredrag av Johan Bruun.Antall medlemmer: 24.37


1998Møteprogrammer:Innlegg om passepartout, montering og innramming, ved Irene Moen. TerjeHansen viste bilder fra sykkeltur i Nordnorge.Sven W Langen viste bilder, utstilling i Lyche Paviliongen ved Museet,Vinterfestival i Buskerud, Svein Hellerud viste en del av sin samling av gamlefotoapparater, fotografiske rariteter og andre snurrepiperier, klubbtreff påGilhusodden, Klubbtreff på Blåfargeverket, utstilling i Parken i forbindelse medElvefestivalen, besøk fra Elite Foto, klubbtreff i Kjøsterudjuvet, besøk fra ByenVår, Øystein Berg informerte om Elvefestivalen, besøk fra Eiker Fotoklubb.HjemmesideRichard Rømcke har lagt ny hjemmeside for klubben ut på internett.Antall medlemmer: 17.38


39


1999Møteprogrammer:Besøk fra Horten Fotoklubb, Lars Anders Moskull fra Hønefoss viste dias,klubben var medarrangør av årsmøtet i NSFF distrikt 6, Preus Foto ved MagneFinslo holdt informasjonsmøte, besøk på Drammens Tidende, besøk av fotografHelene Boasson, Karlene Grinell viste bilder, fotoutstilling på DrammenMuseum, utstilling i Parken til Elvefestivalen, utstilling i Drammen Teater.StøtteKlubben søkte og fikk kr 10.000 i støtte fra kulturseksjonen.Antall medlemmer: 26.40


2000Møteprogrammer:Bildevisning fra Island ved Terje, Bjørn viste bilder fra sin reise til Thailand,besøk fra Fremtiden,Torill Grandhaug viste panoramafoto fra Nordnorge, besøk fra ModumFotoklubb, Per Arne Juvang og Jan Olav Øderud viste reise og studiobilder,besøk på Lenes Reklamebyrå i Sandefjord, utstilling på Biblioteket: «På reisefotmed Drammen Fotoklubb», utemøte langs elven opp til Åssiden, besøk påDrammen Tidende.Erik Rømcke hadde utstilling med bilder fra Cuba, Øyvind Sandum fra Lardalviste bilder; «de fire årstider» og et bildespill fra Rondane. Fotokurs medThorbjørn Tandberg.Antall medlemmer: 2641


.42


2001Møteprogrammer:Ivar Rene Skaret med «Min Fotoverden», Besøk av Knut Rune Johansson somviste bilder;«Lys skaper stemning», besøk av Gunborg Presterud som viste bilder, besøk avRune Folkedal fra Drammens Tidende, Erik Rømcke viste bilder fra Cuba,fototur til Sigsakken, bildevisning i mellomformat, feriebilder fra Læsø iDanmark, eksperimenter med infrarød film, makrofotografering, besøk av RolfAndreasen fra Lier fotoklubb, bedømming av bilder for Tjøme Fotoklubb, LeoBaldauf viste bilder i mellomformat. Richard Rømcke informerte ommakrofotografering.Antall medlemmer: 22.2002Møteprogrammer:Bildevisning selvportretter, møte hos Devegg Ruud; omvisning i studio ogvisning av bilder, Mai Bente bildevisning med emne «kvinnen», Richard vistebilder med emnet «refleksjoner», Erik viste bilder fra Marokko, utemøte vedGyldenløve Brygge, fotograf Kjell Solli viste bilder fra Sverige og USA, ThorbjørnTandberg viste bilder fra Kirgisistan, Rosalind viste bilder fra Libya, bildene skalvises på utstilling i London, medlem fra Lier Fotoklubb viste bilder fra Mølen,Bjørn viste bilder med selvportretter.Antall medlemmer: 27.43


44


2003Møteprogrammer:Besøk av Devegg Ruud som viste bilder «Mitt tredje øye», besøk hosreklamefotograf Morten Delbæk og info om digital bildebehandling,bildevisning fra Vardø ved Siv, Mai Bente hadde bildevisning fra Svalbard,utemøte på Bragernes Torg, Unni og Arne Smith viste bilder fra enjordomseiling, bildevisning fra Peru ved Nils Narverud, utstilling i biblioteket,utstilling i Drammen teater.Antall medlemmer: 302004Møteprogrammer:Klubben fikk egen hjemmeside, besøk Horten Fotoklubb og fotomuseet,demonstrasjon av digital kamera, Terje Tyslandsvik med bildevisning fra enoljegjennvinningstomt, Thomas Berg viste bilder med emnet Vårløsning,bildevisninger om portrett og sandwich, Karlene Grinell med bildevisning fraItalia, temakvelder om photoshop, digital fotografering og portrettfotografering, hyttetur til Geilo, fylkesfotograf fra Hønefoss viste sort/hvit foto.Besøk fra biblioteket, Inger Stenersen informerte om samarbeidet medfotoklubben om en kalender for biblioteket.2005Møteprogrammer:Bildevisning nattbilder fra Drammen ved Erik Rømcke, foredrag av Ola ogAndreas Ebbestad på ski over Grønland, naturbilder fra Hurum ved ToreØstern, Drammenselva og Drammensfjorden ved Steinar Jenskaug, Lys ogskygge ved Bjørn Moskull, Vårtegn ved Bente og Tor Inge Leistad, Morten PeleKorsmo fortalte om å lage egen portefølje og viste bilder fra Jæren, bilder frafjorårets hyttetur til Geilo, fototur til Andedammen, Frode Gulliksen viste pixel-art, fotografi og digital fotokunst, samarbeide med Drammen Bibliotek for45


fotografering til kommende Kalender. Det er nå så mange i klubben som brukerdigitalkamera, så klubben vurderer å kjøpe projektor.46


2006Møteprogrammer:Bildevisninger fra Kina ved Narong, Siv viste bilder fra Malta og Pelle viste bilderfra Island,Unni og Arne Smith: foredrag og visning av bilder fra Colin Archer skøyta Liv,besøk av Asle Svarverud som viste svart/hvit landskapsfoto, Odd Lorentzenmed bildevisning mennesker og dyr, besøk av Lisa Selin som viste bilder oginformerte om jobbing med prosjekter, bildevisning med tema «stilig»,Thorbjørn Tandberg viste foto fra Bhutan, temakveld om lyssetting hos HoftunKnutsen, utflukt til Folkemuseet for å se fotoutstilling av Johan Bruun, utflukt tilflystripa Hokksund.47


2007Møteprogrammer:Bildevisning av Erik Rømcke ”blant Berbere i Atlasfjellene”, Jørgen Jørgensentema Vann,bildevisning av Karlene Grinell ”fra New Mexico og Rocky Mountains”, SivBerntzen bildevisning fra Røros og Østerdalen, utflukt til Union Brygge, besøk48


av Bjørn Owe Holmberg som viste foto fra reiser. På ekstraordinært årsmøteble det besluttet å si opp avtalen med Ungdommens Hus og flyttemøtevirksomheten til HV-Huset på Musøya, hovedsakelig av økonomiskeårsaker, men også for å få bedre plass. Vi mister mørkerommet, men det harikke vært i bruk de siste årene, så det blir ikke noe savn.Nytt lokalePå første møte i HV huset, 3. September, viste Øyvind Langum bilder med tema«søppel» og det ble vist bilder fra NSFF landskonkurranse våren 2006.2008Møteprogrammer:Tom Schandy viste naturbilder, og viste samtidig en del av det utstyret hanbrukte, ute-fotografering om kvelden i båthavna på Musøya, Mai Bente medbildevisning fra Kirgisistan, utflukt til Finns gård på Hurum, Arve Wiik medbildevisning om gatefotografering og portretter i svart/hvit, Ulf Borgen vistebilder med tema «dråper», kurs i photoshop ved Liss Prøis, Tommy vistenaturbilder, klubben hadde utstilling på Biblioteket, papirbredden. Liss Prøisinnformerte om Disafe og lagring av digitale bilder for klubbens medlemmer,utefotografering portrettfotografering med klubbens medlemmer sommodeller, Leo Baldauf viste isbilder. Klubben har juryert bilder for Tjøme og Holfotoklubb.2009MøterKlubben gikk fra å ha et møte i måneden til to ordinære medlemsmøter permåned. Klubben arrangerer nå møtekvelder den første og den tredje mandaghver måned. Klubben hadde til sammen 20 medlemsmøter i året som gikk.På møtene i året som gikk hadde klubben bl.a. foredrag av Rune Guneriussenom kreative bilder, Kai Jensen med Lightroom og egne bilder og Lisa Selin fraDrammens Tidende viste sine sterke og fine bilder.49


Besøk av Per Harald Strøm fra NSFF som snakket om fordelene med å væremedlem av NSFF, nasjonale konkurranser og treff med mer.Foredrag av egne medlemmer; .Jørgen Jørgensen – røykbilder, Nina Holtan –det gylne snitt, Arve Wiik – gatefotografering, Ivar Schiager – bruk av blits.Flere kvelder hadde vi bildekritikk hvor medlemmene hadde med bilde, snakketom fototeknikk, kikket på forskjellige kameraer samt startet opp medgruppeinndeling.Sosiale kvelder, med både pizzakveld og grillkveld, hvor det ble lagt opp til atmedlemmene skulle bli bedre kjent med hverandre.Turer, kurs og konkurranseDagsturer rundt i nærmiljøet, med og uten mat – men alltid med kamera.Det ble i tillegg gjennomført nybegynnerkurs i Photoshop og Lightroom påhelgesamling.Klubben kjørte også tre konkurranser i 2009, alle med fritt tema. Årsvinner bleTommy Solberg.50


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook