Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore งานท่องเที่ยว (pdf.io)

งานท่องเที่ยว (pdf.io)

Published by Paithong Kwanyen, 2020-11-04 04:06:28

Description: งานท่องเที่ยว (pdf.io)

Search

Read the Text Version

สถานที่ท่อง เที่ยวใน ประเทศไทย ผู้จัดทำ ด.ญ.ขวัญภิรมณ์ โรจนบุ รานนท์ ม.3/1 เลขที่1 ด.ญ.บัณฑิตา ทรงกิจ ม.3/1 เลขที่7

คำนำ รายงานเล่มนี้จัด ทำขึ้นเพื่อเป็น ส่วนหนึ่งของวิชา หนังสืออเล็กทรอนิ กส์ชั้น ม.3/1เพื่อ ให้ได้ศึกษาหาความ รู้ในเรื่อง เที่ยว ทั่วไทย และได้ ศึกษาอย่างเข้าใจ เพื่อเป็นประโยชน์ กับการเรียน ผู้จัดทำหวังว่า จะเป็นประโยชน์กับ ผู้อ่าน หรือ นักเรียน นักศึกษา

สารบัญ 11...วัดพระ 1...วัดพระแก้ว 1ธ2าต..ุ.ภเูข่าชนี้้อฟย้า 2...เกาะ 13...หมู่ ม3ุ..ก.ชิงช้า เ1ก4า.ะ..กเำชียงคาน ต4้..น.เไกมา้ะ 5ตา..ช.ตัึยกชิ 15...เกาะไม้ 6โ.น..โไปรตชุา 1ท6่.อ..นอุทยา ฉก7ุี..ยส.เฟพงลา น1ร7า..ช.หภมัูก่ดบิ้์า 8เพ..ล.นิ้น ำพุ น1ม8่..อ.วญัทด่าเสา 9ร.้..อวนัฝดาพงระบาท 1เ9ขา..ว.เงศียร 1ปู0่..ผ.ไารแ่ดสงตรอ พพ2รร0ะะ.พจ.เุักทนาธทะรรรู์อปกใน เบอร์รี่ รากไม้

วัดพระแก้ว วัดคู่บ้านคู่เมือง ของประเทศไทย และกรุง รัตนโกสินทร์ ก็คือ ที่นี่ค่ะ วัดพระ ศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระเเก้ว เป็นวัด ในพระบรมมหาราชวัง เช่นเดียวกับวัดพระ ศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็น วัดในพระราชวังหลวง ในสมัยอยุธยา       นอกจากนี้ภายใน วัดพระ ศรีรัตนศาสดารามเป็น

เกาะมุก   เกาะมุก ได้ชื่อว่า “ถ้ำมรกตอันล้ำค่า แห่งอันดามัน” เป็น เกาะที่ใหญ่เป็น อันดับที่ 3 ของท้อง ทะเลตรังเลยทีเดียว นอกจากชาดหาดที่ สวยงามแล้ว เกาะมุก ยังมีจุดเด่น ที่ ถ้ำมรกต ถ้ำ น้ำเล็กๆ ซึ่งมี ความยาวประมาณ 80

ชิงช้า ต้นไม้   ถ้ามีโอกาสไปเที่ยว พิษณุโลก แต่ไม่ได้ไป นั่งชิงช้าต้นไม้ ที่ บ้านสวนชมวิวภู รักไทย อ.เนินมะปราง เราบอกเลยว่าพลาด อย่างแรง!!! เพราะเป็น จุดชมวิวที่สวยที่สุด ในพิษณุโลกทีเดียวค่ะ       จากจุดชมวิวบน ต้นไม้นี้สามารถมอง ออกไปเห็นทิวเขาและ พื้นที่ราบรอยต่อของ 5 จังหวัด คือ

เกาะตาชัย  เกาะตาชัย ขึ้น ชื่อเรื่องหาดทราย ขาวราวคอฟฟี่เมต เป็นที่เที่ยวนิยม มากๆ ในไม่กี่ปีมา นี้ค่ะ เกาะตาชัย เป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน ทางอุทยานฯ เพิ่ง เปิดให้นักท่อง เที่ยวได้มีโอกาส เข้าไปยลโฉมได้ไม่ นาน อีกอย่างคือ เกาะตาชัยนั้นจะมี

ตึกชิโนโปตุกีส ใครว่า ภูเก็ต ทะเลสวย อย่างเดียว ขอเถียงคอ เป็นเอ็นเลยค่ะว่าไม่ จริ๊ง ไม่จริง เพราะ นอกจากทะเลสวย น้ำใส หมู่เกาะต่างๆ แล้ว ใน ตัวเมืองภูเก็ตเขาก็ มีของดีที่หาชมที่ไหน ได้ยากอยู่ด้วยเหมือน กัน นั่นก็คือ “เมือง เก่าภูเก็ต ตึกชิโนโป ตุกีส” หลากหลายสีสัน

ไร่ชาฉุยฟง  นอกจาก เชียงราย จะ เป็นจังหวัดที่มีสถาน ที่ท่องเที่ยวชื่อดัง อย่าง วัดร่องขุ่น, บ้านดำ, ดอยตุง แล้ว ที่นี่ยังเป็นอีก จังหวัดหนึ่งที่มีการ ทำไร่ชาตามแนวภูเขา ค่ะ และแน่นอนว่าตรง จุดนี้เอง ทำให้เรา เห็นวิวภูเขาสูงราย ล้อมไร่ชาสีเขียวเป็น แนวยาว และฟ้าสีคราม      ไร่ชาฉุยฟง ตั้ง

เพลาเพลิน   หลายคนอาจจะไม่ เชื่อเพราะติดภาพ ความแห้งแล้งของ จอนีคสิาดนวเ่ข้า าอีไสปากน็ตไ้วอ้ง ร้อนและแล้งสุดๆ แต่ขอบอกว่า เดี๋ยว นี้เขาพัฒนาแล้ว ! ใครจะไปเชื่อว่า อีสานใต้ จะมี เที่ยวชมดอกไม้ เมืองหนาว แต่ก็มี อยู่จริงๆ ที่ เพลา

น้ำพุร้อน ฝาง  น้ำพุร้อนฝาง ตั้งอยู่ในอุทยาน แห่งชาติดอยผ้าห่ม ปก ซึ่งมีความอุดม สมบูรณ์ทาง ธรรมชาติมาก บ่อน้ำพุร้อนมี มากกว่า 50 บ่อ กระจายไปทั่ว พื้นที่ และมีขนาด ใหญ่เล็กแตกต่าง กันไป อุณหภูมิสูง

วัดพระบาท ปู่ผาแดง อีกหนึ่ง Unseen Thailand ที่ไม่ควร พลาด วัดเฉลิมพระ เกียรติพระจอมเกล้า ราชานุสรณ์ หรือ วัด พระบาทปู่ผาแดง ใน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วัด แห่งนี้ตั้งอยู่บน ยอดเขา หรือดอยปู่ ยักษ์ ในพื้นที่เขต ห้ามล่าสัตว์ป่าดอย พระบาท มีรอย

ไร่สตรอ เบอร์รี่  หน้าหนาวในไทย นอกจากการไปนอน กางเต้นท์ ดูทะเล หมอก หรือ ดูดอก ไม้เมืองหนาวบาน สะพรั่ง อีกสิ่ง หนึ่งที่พลาดไม่ ได้เลยก็คือการ ไปชิมสตรอว์ เบอร์รี่สดๆ จาก ไร่ และที่

วัดพระธาตุ เขาน้อย  สำหรับวันนี้ เราจะพาไปชมวิว ที่สวยที่สุดของ จังหวัดน่าน พร้อมนมัสการ องค์พระใหญ่คู่ บ้านคู่เมือง น่าน ที่ “วัดพระ ธาตุเขาน้อย” วัดพระธาตุเขา น้อยตั้งอยู่ใน ตำบลไชยสถาน องค์พระธาตุตั้ง อยู่บนยอดดอยเขา

ภูชี้ฟ้า  ภูชี้ฟ้า เป็นยอด เขาสูงที่สุดใน เทือกเขาดอยผา หม่น ติดชายแดน ไทย-ลาว ค่ะ ตั้ง อยู่ในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยความมี เอกลักษณ์ทาง ธรรมชาติของ ลักษณะหน้าผาปลาย ยอดแหลม เป็นแนว

หมู่เกาะกำ  หมู่เกาะกำ นั้น เป็นหมู่เกาะที่ อยู่ในพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติ แหลมสน ที่นี่ เป็นหมู่เกาะที่ มีความสวยงาม น้ำทะเลใส และ หาดทรายขาว เป็น จุดดำน้ำตื้น, เล่นน้ำ ของ เหล่านักท่อง

เชียงคาน เชียงคาน เมือง ที่ยังคงความ สวยงามด้วย สถาปัตยกรรมโบราณ ดั้งเดิม เป็นที่ ดึงดูดใจของนัก ท่องเที่ยวมาทุก ยุคทุกสมัย ไม่ น่าเชื่อว่าตรอก เล็กๆ ริมน้ำโขง แห่งนี้จะมีนัก ท่องเที่ยวทุกมุม โลกมาเยี่ยมเยียน อย่างไม่ขาดสาย

เกาะไม้ท่อน    Honeymoon Island หรือ เกาะ ไม้ท่อน เกาะส่วน ตัวที่มองจากด้าน บนอากาศลงมาแล้ว จะเห็นเป็นรูป ท่อนไม้ จึงเป็น ที่มาของเกาะไม้ ท่อนนั่นเอง ด้วย ความที่เป็นเกาะ ส่วนตัวเลยทำให้ นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวพัก

อุทยานรา ชภักดิ์    อุทยานราชภักดิ์ ก่อสร้างโดยกองทัพบก รูปหล่อสำริดขนาด 13.9 เมตร ออกแบบโดย ช่างจากกรมศิลปากร พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบูรพ กษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ได้แก่ พ่อขุน รามคำแหงมหาราช, สมเด็จพระนเรศวร มหาราช, สมเด็จพระ นารายณ์มหาราช, สมเด็จ

หมู่บ้าน     ภมาอยญใทน่หามเูส่าบ้านจะ มีบ้านเรือนของ คนในชุมชน มี โรงเรียนซึ่งเปิด เฉพาะวันหยุดเพื่อ ให้เด็กๆ ได้มา เรียนภาษามอญกัน นอกเหนือจากภาษา ไทยที่ไปเรียนกัน ตามปกติในโรงเรียน อยู่แล้ว เดินมา อีกหน่อยก็จะมี

วัดเขาวง พระจันทร์    วัดเขาวง พระจันทร์ เรียกได้ ว่าเป็นอีกหนึ่งวัด ที่เป็นดั่งศูนย์ รวมจิตใจของชาว ลพบุรีเลยก็ว่าได้ บนยอดเขาเป็นที่ ประดิษฐานของรอย พระพุทธบาทแท้ (รอย พระบาทที่ 4) และยัง เป็นที่พิสูจน์

เศียรพระพุทธ รูปในรากไม้    เศียรพระพุทธรูป ซึ่งถูกรากไม้ ขึ้นมาปกคลุมจน แทบจะกลืนไป เหมือนเป็นอัน หนึ่งอันเดียวกัน บอกคำเดียวได้ ว่า “อะเมซซิ่งไทย แลนด์” จริงๆ ค่ะ คงไม่ต้องพูดถึง ชาวต่างชาติที่ ได้เห็นภาพนี้

เกาะรอก พักงานยุ่งๆ แล้วออกไปชิลล์ ฟังเสียงคลื่น ลม เล่นน้ำทะเล ใสๆ ดีต่อใจกัน ดีกว่า เรามุ่ง ลงใต้ไปจังหวัด กระบี่ เพื่อ สัมผัสความ งดงามของแดน สวรรค์ทะเล อันดามันที่ เกาะรอก เกาะสี

แหล่ง อ้างอิง https://travel.trueid.net/detail/ DerKpM90N71


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook