Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Yeni Bakış Gazetesi

Yeni Bakış Gazetesi

Published by yenibakis.com.tr, 2021-10-06 14:39:02

Description: 07.10.2021

Search

Read the Text Version

Matematiği HabSeayrlfeari Hukukçu akademisyen Bonzie masalı sporla 2’de sazlara hayat veriyor PINAR Karşıyaka, geçen sezon DEÜ Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim final oynadığı FIBA Şampi- sevdirdi Üyesi Engin Topuzkanamış, atölyesin- yonlar Ligi’nde de maratona Hapoel Hapoel Bank Yahav SOĞUCAK de bağlama ailesine ait 5 çeşit Türk Jerusalem’i deplasmanda sü- Ortaokulu’nda sazı üretiyor. per yıldızı Bonzie Colson’un görevli matema- son saniye üçlüğüyle tik öğretmeni Bendegül 86-84 mağlup ederek Bendegül Uya- Uyaroğlu başladı. roğlu, öğrencile- rine matematiği spor aktivitele- Engin HabSearly8ef’rdaie riyle sevdirdi. Topuzkanamış 42.yılwww.yenibakis.com.tr GolchaüttılnDeaÜdrŞeMmsiEruatasnkun Göztepe, forvet oyun- cularından bu sezon bek- HARMANDALI’YIHÖabzeelr lediği performansı alamadı. 7 EKIM 2021 PERŞEMBEKAPATIN!KenanYeşilGüvenilir ve tarafsız haberin adresi Fiyatı 75 Kuruş 8 maçta 7 gol atabilen sarı kırmızılılarda sadece Ndiaye 2 gole ulaşabildi. Ebru Akar 2 tablet ile uzlaşma oldu EŞREFPAŞA Hastanesi’nde görevli Dr. Ebru Akar, fazla sıra beklediği gerekçesiyle kendisiyle tartışan ve tehdit eden Ergin G.’den, iki çocuğa tablet bilgisayar alması karşılığın- da şikayetçi olmadı. 3’TE Süleyman Özcan Erdikler Prof. Dr. Süleyman Özcan Erdikler, “İflas eden Harmandalı tesisine artık çöp götürülmemeli. Burası Muhittin kapatılıp Kyoto Protokolü çerçevesinde yeni bir çöp depolama alanı kurulması gerekiyor” dedi Selvitopu OSB taslağı Yarıklar büyüyor Yenisi kurulsun Havuzda toplayın Karabağlar’a ihtiyaçtan uzak yeni okul alanı İZMIR Büyükşehir Belediyesi’ne ait MAHALLE sakinlerinin çağrısı üze- PROF. Dr. Erdikler, günlük 4500 ton Ender Çiğli’deki Harmandalı Düzenli Katı rine bölgede incelemelerde bulunan civarında çöpün bölgeye dökülmesi- KARABAĞLAR Belediye Meclisi, Yorgancılar Atık Depolama Tesisi’nin hemen altın- Almanya Darmstadt Teknik Üniversi- nin 40 metrelik çöp dağlarına neden Kaymakamlık önünde bulunan da meydana gelen yarıklar ve heyelan tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman olduğunu belirterek, “Çöpten sızan ve yıllardır atıl durumdaki inşaat EGE Bölgesi Sanayi Odası gün geçtikçe büyüyor. İzmir Büyükşe- Özcan Erdikler, “Burası 15 yıl önce if- zehirli atık sular, zeminde çatlaklara alanına okul yapılabilmesi için (EBSO) Yönetim Kurulu Başka- hir Belediyesi’nin heyelanın nedeninin las etmiş ve aslında kapatılması gereken neden oluyor. Atık sular, drenaj bo- gerekli imar planı değişikliğini nı Ender Yorgancılar, Organize belirlenmesi için başlattığı çalışmanın bir tesis. Çöp getirilmemeli, kontrol ruları ile tahliye edilerek bir havuzda oybirliğiyle kabul etti. 4’TE Sanayi Bölgeleri (OSB) Kanu- raporu ise henüz açıklanmadı. altında yeni bir tesis kurulmalı” dedi. toplanmalı” diye konuştu. 7’DE nu’nun sanayicinin ihtiyaçla- Torbalı’da kırsal rından çok uzak planlandığını Fahiş fiyatların nedeni mahalle hazırlığı ifade etti. 5’TE ihracat değil TORBALI’DA köyden mahalleye Menemen’e Uçak, tarım ürünlerindeki fahiş dönüşen yerleşim yerlerinin kırsal yeni filo 4’te mahalleye dönüştürülmesi öner- fiyat artışlarının ihracattan gesi Meclis’te oy birliği ile kabul edildi. Düzenleme 47 mahalleyi kaynaklı olmadığını söyledi kapsıyor. 4’TE EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Baş- ÖSziepreckaçni Hayrettin Çevreye yeşil kanı Hayrettin Uçak, gıda fiyatlarındaki fahiş ar- Uçak enerji katkısı tışta ihracata giden ürünlerin etkisinin olmadı- ğını, fiyatlardaki artışın sebebinin rekolte azlığı YAŞAR Üniversitesi Makine Mü- ve maliyet artışı olduğunu dile getirdi. 5’TE hendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurdan Yıldırım, 2021 Ağustos so- Sayfa 2’de Görüp gerçek Ranttan değil nunda yenilenebilir enerji kaynak- sanmamak vatandaştan ları kurulu gücünün, toplam gücün Görülmesi gereken elde değil tarafız 53,2’sine ulaştığını belirtti. 5’TE bir sergi Sevda BÜYÜKŞEHIR’IN Erdan Kılıç CHP’LI Sevda Erdan Fatma İnan Metro’daki tatbikatı Kılıç, “Depremzedelerin gerçeği aratmadı. 7’DE cebinden 1 kuruş çıkma- Sayfa 4’te Ölümlüsün insanoğlu malı” dedi. 6’DA Gündoğdu Yıldırım

2 7 Ekim 2021 Perşembe YENI BAKIS? Kültür Sanat-Magazin www.yenibakis.com.tr sporlMa asteevmdairtidğiiyahpaakFneumötğbliroğelitmdeen Görülmesi Fatma gereken İnan bir sergi Soğucak Aydın’ın Kuşadası ilçesinde- hüratlarıyla oyuna eşlik ediyor. Okul geri dönüşler aldık. İlgileri arttı ve [email protected] Ortaokulu’nda ki Soğucak Ortaokulu’nda koridorunun duvarlarında da matema- verdikleri cevaplar fazlalaştı. Katılım görevli matematik öğretmeni tik formüllerini eğlenceli görsellerle arttı. Bu benim için onur verici bir İzmir Fotoğraf Derneği (İFOD), 1986’dan bu Bendegül Uyaroğlu, kurduğu spor anlatan “Matematik Sokağı” oluşturan durum” ifadelerini kullandı. AA yana fotoğraf sanatına gönül vermiş birçok Uyaroğlu, çocukların matematiğe olan kişinin, bu sanat dalında daha yetkin olmasını görevli parkuru ve zeka oyunlarıyla öğrencile- sevgisini artırmayı başardı. sağlayan, açtığı sergiler, verdiği seminer ve eği- rine matematiği sevdirmeyi başardı. timlerle de fotoğraf sanatının daha geniş kitlelere Derse dahil oluyorlar ulaşmasını sağlayan bir matematik Geçen yıl görev yaptığı Şırnak’ta kuruluş. öğretmeni profesyonel ve amatör futbol liglerin- Uyaroğlu, öğrencilerin genelde ma- de hakemlik de yapan 28 yaşındaki tematikten korktuğunu ve çekindiğini, İFOD, 2021-2002 dersi eğlenceli hale getirerek sevdir- sezonunu, Karşıyaka Bendegül Uyaroğlu, bu yıl Soğucak Ortaoku- mek için çaba gösterdiğini dile getirdi. Belediyesi Hamza Rüstem lu’na atandı. Bazı öğrencilerin derse Sıra dışı anlatım tarzı sayesinde Fotoğrafevi Özel Müze- öğrencilerin ilgisinde dikkat çekici bir si’nde fotoğraf sanatçısı Uyaroğlu, olan ilgisinin yeteri seviyede olma- artış gözlemlediğini aktaran Uyaroğlu, ve eğitmen Tayfun Koca- dığını fark eden Uyaroğlu, okulun şöyle konuştu: man’ın “Fotoğrafçılıkta 50 öğrencilerine Yıl” isimli fotoğraf sergi- dersi sevdirmek zemin katındaki atıl sınıfı atölyeye “Çocuklar burada müthiş derece- siyle açtı. Açılışta konuşan çevirmeye karar verdi. Okul yönetimi- de eğleniyorlar. Her konu bitiminde İFOD Yönetim Kurulu nin de desteğini alan Uyaroğlu, deko- parkur kuruyoruz ve konuya ilişkin Başkanı Seda Şengök, sorular çözüyoruz. Hem eğleniyorlar pandemi nedeniyle yarım için spor rasyon aşamasında kendisi de çalıştı. hem de konuyu pekiştiriyorlar. Büyük kalan serginin açılışını Uyaroğlu, iş insanlarının da desteği bir heyecanla derse geliyorlar. Artık gerçekleştirmenin ve yeni sezona ‘merhaba’ deme- geleneksel anlatımdan çıkmamız ge- nin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. parkuru ile sınıfa yeni masa sandalye ve zeka rekiyor çünkü öğrenciler çok sıkılıyor. oyunları aldı. Fedakar öğretmen, araç Sadece öğretmenin anlattığı, öğrenci- Fotoğraf sanatçısı Tayfun Kocaman ise ser- kurdu, zeka nin dinlediği ortamın çok üzerindeyiz. ginin kendisi için çok şey ifade ettiğini söyledi. oyunları aldı. lastiklerini boyayarak oyun masası ve Öğrencilerin mutlaka olaya dahil Yaşamının önemli bir bölümünü fotoğraf çekme- Uyaroğlu bu spor parkuru yaptı. olması gerekiyor.” ye adadığını dile getiren Kocaman, “Bu da bana büyük bir mutluluk veriyor. Çektiğim fotoğrafla- Dubaları deviriyorlar Bu yöntemle akademik başarıdan rın yanı sıra, geçmişimde yetiştirdiğim pırıl pırıl çok tüm öğrencilerin matematiğe fotoğraf tutkunu arkadaşlar var, bu beni çok mutlu Oluşturulan atölyede ikişer gruba ilgisini artırmayı amaçladığını aktaran ediyor. Sergide, 50 yıl geçirdiğim fotoğrafçılıkta 50 fotoğraf sergileniyor. Bu fotoğraflar sizlerin yolla çocukların ayrılan öğrenciler, her dersin sonunda Uyaroğlu, “Önemli olan 100 de tahmin edeceği gibi 50 yıl içerisinde çektiğim kurulan parkurdan geçerek tahtadaki puan almaları değil herkesin fotoğraflardan oluşuyor. Ben sergide kullanacağım matematiğe matematiği sevmesi. Çünkü fotoğrafları seçerken büyük keyif aldım, sergiye soruyu çözüyor. Sorunun çözümünün kimi işitsel kimi de görsel öğ- gelecek fotoğraf tutkunu arkadaşların da sergide reniyor. Kısa sürede çok güzel yer alan 50 fotoğraftan büyük keyif alacaklarını olan sevgisini ardından toplarla dubaları deviren düşünüyorum” dedi. öğrenci yarışmayı kazanıyor. Yarış Bendegül Uyaroğlu 1954 yılında İzmir’de dünyaya gelen sanatçı, artırmayı esnasında diğer öğrenciler de teza- Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yaşamını deri ticaretiyle devam et- başardı tirirken, 1970 yılında amatör fotoğrafçılık çalışma- larına başlamış. 1986 yılında İFOD İzmir Fotoğraf Hem eğlenceli Sanatı Derneği’nin kuruluşunda aktif rol alan ve hem öğretici ilk dönem başkanlığını da yapan Tayfun Kocaman, 1997’de tekrar İFOD Başkanlığı’na seçilmiş. Ocak Atölye içindeki parkuru 2007’ye kadar İFOD Başkanlığı sürdüren Koca- aşarak tahtaya ulaşan ve man, 2011 Ocak ayına kadar da İFOD yönetiminde problemi çözen öğrenciler- başkan yardımcılığı görevine devam etmiş. den Lara Evin, ilkokulda matematiği çok sevme- Kurduğu küçük fotoğraf atölyesinde, fotoğrafta diğini, anlamakta zorluk proje üretmeye ve uygulamaya başlayan Kocaman, çektiğini belirtti. Evin, “Bu özgün fotoğraf üretimi için çalışmalarına devam okulla birlikte matematiği ediyor. Fotoğraf sanatına meraklıysanız, kendiniz sevdim. Çünkü matematik de fotoğraf çekiyorsanız mutlaka görmeniz gere- zor bir ders. Bendegül öğ- ken bir sergi “Fotoğrafçılıkta 50 Yıl.” retmenimiz bu algıyı kırdı. Sınıfta yapabildiklerimiz- Balkan Festivali den daha çok şey yapabili- İzzet Atan anısına yoruz. Parkur özellikle çok heyecanlı. Hem öğretici hem de eğlenceli.” dedi. Almina Tokmak da ders- ten çok keyif aldığını dile getirdi. Okul müdürü Soner Erol ise atölye sayesinde öğrencilerin matematiğin korkulacak bir ders olma- dığını anladığını ve derse daha mutlu geldiklerini ifade etti. Yerleşkede Hukukçu akademisyen BUCA Belediyesi, Balkan kültürünün tüm elektrikli sazlara hayat veriyor güzelliklerinin yer alacağı 9. Uluslararası scooter ile DEÜ Hukuk Fakültesi Balkan Festivali’ni bu yıl merhum Buca Ru- ulaşım meli Göçmenleri Derneği Başkanı İzzet Atan Dr. Öğretim Üyesi anısına düzenleyecek. 9-10 Ekim tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), ulaşım alter- Hasanağa Bahçesi’nde birbirinden keyifli Engin Topuzkanamış, etkinliklerin yer alacağı festival kapsamında, natiflerini artırmak ve çevreci ulaşım imkanlarını Balkan müziğinin sevilen isimleri Gamze atölyesinde bağlama Matracı ve Shukar Muzika sahne alacak. yaygınlaştırmak amacıyla Tınaztepe Yerleşke- Balkan kültürünü yaşatmak amacıyla bu yıl ailesine ait 5 çeşit 9. kez düzenlenecek Uluslararası Balkan si’nde elektrikli scooter hizmeti başlattı. DEÜ Festivali, hafta sonu İzmirlilere keyifli saatler Türk sazı üretiyor yaşatacak. 9 Ekim Cumartesi günü saat Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Çevreci bir 17.00’de Çevik Bir Meydanı önünde oluştu- Dokuz Eylül Üniversitesi rulacak kortejle başlayacak festival kapsa- ulaşım olanağı sağlayan mikro mobilite araçlarla (DEÜ) Hukuk Fakültesi Dr. Öğ- mında, ilk gün Balkan halk oyunları gösteri- retim Üyesi Engin Topuzkanamış, leri ve yöresel kıyafetler defilesi yapılacak. yerleşkemizde karbon salınımını azaltacak, trafik oturduğu binanın girişinde açtığı Engin Saat 21.00’de sevilen şarkıcı Gamze Matracı atölyede bağlama ailesine ait 5 Topuzkanamış sahne alacak. 10 Ekim Pazar günü ise yöresel yoğunluğunu düşürecek ve kısa mesafe hareket- çeşit Türk sazı üretiyor. Balkan yemekleri yarışması düzenlenecek. Halen DEÜ Hukuk Felsefesi ve 18.30’da Orkestar Sertan ve Rumeli Ayhan ile lerinin geleneksel araçlar yerine çevreci araçlarla Ortaokul yıllarında müzik Sosyolojisi Ana Bilim Dalında Dr. başlayacak eğlence saat 20.00’deki yöresel öğretmenin elinde gördüğü gitara Öğretim Üyesi olarak görev yapan Balkan kına gecesi ve ardından Balkan halk yapılmasını sağlayacağız” dedi. hayran kalan ve Manisa’nın Akhi- 43 yaşındaki Topuzkanamış, için- oyunları gösterileri ile sürecek. Saat 21.00’de sar ilçesinde bir kitapçıda bulunan deki enstrüman üretme tutkusunu de Shukar Muzika grubu sevilen şarkılarını DEÜ, Tınaztepe Yerleşkesi’nde elektrikli sco- tek gitarı para biriktirip satın alan hayata geçirmek için, Buca’da İzmirliler için seslendirecek. Geçtiğimiz Engin Topuzkanamış, müziğe ilk oturduğu apartmanın girişindeki mayıs ayında hayatını kaybeden Buca Rumeli oter hizmeti başlattı. Tınaztepe Yerleşkesi girişine adımını attı. Lise yıllarında sa- 10 metrekarelik dükkanı kiralaya- Göçmenleri Derneği Başkanı İzzet Atan natçı Erkan Oğur’un müziğinden rak enstrüman yapımına başladı. anısına düzenlenecek festivalde, Atan’ın anısı ve yemekhane önünde oluşturulan istasyonlara ilk etkilenen Topuzkanamış, müzik çalgı yapım ustalığını da ekleyen yaşatılacak. HABER MERKEZİ aletlerinin küçük çaplı tamiriyle Yurtdışına tanıtıyor ve yurt dışındaki müzisyenlere etapta 50 adet scooter yerleştirildi. İçerisinde 9 fa- başladığı çalgı yapımı serüvenin- Türk sazlarını tanıtan Topuzka- İzzet Erhan de bağlama üretimine de başladı. İzmirli akademisyenin atölye- namış, müzikle hikayesini, şöyle Atan Kılıç külte, 4 enstitü, 2 yüksekokul ile 1 sinde ürettiği el yapımı kopuzlar, anlattı: “Lise yıllarımda Erkan Dokuz Eylül Üniversitesi Hu- yurt içi ve dışından müzisyen- Oğur’u tanıdım ve bir çok insanın konservatuvar bulunan ve çok kuk Fakültesinden 2001’de mezun lerin ilgisini görüyor. Katıldığı etkilendiği gibi ben de etkilendim. olan ve 2002’de aynı üniversitede konserlerde yaptığı enstrümanları Elimdeki sazların sorunları oldu- sayıda öğrenciye ev sahipliği araştırma görevlisi olarak göreve çalan Topuzkanamış, müziğin ğu zaman tamir ettirebileceğim başlayan Topuzkanamış, hem ve üretimin, öğrencileriyle olan kimse yoktu ben de kendim uğraş- yapan DEÜ Tınaztepe Yer- akademik kariyerini sürdürdü hem ilişkisine de yansıdığını düşü- maya başladım. Videolar izledim, de farklı enstrümanların yapımı nüyor. Akademisyen kimliğine atölyelere gittim, ustaların yanına leşkesi’ne konumlandırılan konusunda kendisini geliştirdi. gidip geldim ve böylelikle kendim de bağlama yapmaya başlamış mikro mobilite araçların, oldum.” Kopuz ve Oğur sazının yanı sıra cura, tanbura, divan çevreci yapısıyla yerleşke sazı da üreten Topuzkanamış, fakülteden artakalan zamanlarını, içi ulaşımda alternatif olacağı Nükhet atölyesinde Türk sazları üreterek bildirildi. Dokuz Eylül Üniver- Hotar geçirdiğini söyledi. AA sitesi mensuplarına özel olarak ilk binişlerde indirimli tarifenin uygulanacağı elektrikli scooterların, 24 saat boyunca hizmet vereceği belirtildi. Çevreci, paylaşımlı ve otonom yapısıyla dikkat çeken elektrikli scooterlar, Tınaz- tepe Yerleşkesi’nde kısa mesafe hareketlerinin ge- leneksel araçlar yerine, çevreci mobilite araçlarla yapılmasını sağlayacağı kaydedildi. Öğrencilerden gelecek taleplere göre elektrikli scooterların sayısı önümüzdeki dönemde artırılacağı belirtildi. DHA

3 İMSAK www.yenibakis.com.tr BUGÜN YARIN İmsak 05:45 İkindi 16:19 YENI BAKIS? 27 28 ASAYİŞ Güneş 07:06 Akşam 18:53 Öğle 13:04 Yatsı 20:09 7 Ekim 2021 Perşembe 15 16 ‘İki çocuğa tablet al’ dedi, şikayetçi olmadı Eşrefpaşa Hastanesi’nde görevli Çocuk Sağlığı İskoç çift, 25 m’lik uçurumdan çıkarıldı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Akar, fazla Muğla’nın Marmaris ilçesinde, ATV aracı sıra beklediği gerekçesiyle kendisiyle tartışan ile 25 metrelik uçuruma yuvarlanan İskoçyalı ve tehdit eden Ergin G.’den, iki çocuğa tablet çift polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Hafif sıyrıklarla kazayı atlayan çift bilgisayar alması karşılığında şikayetçi olmadı Ebru hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu Akar oldu. konuştu. Konak’ta Ergin G.’nin (34), iki ilkokul öğrencisine verildi. Dr. Olayın ardından mahkemeye Kaza, önceki gün saat çocuğunu getirdiği hastanede Ebru Akar, “Sanığın ceza almasından- fazla sıra beklediğini ileri sa 2 çocuğun sevinmesinin benim için çıktıklarını ve karşı tarafında salo- 17.00 sıralarında Mar- sürüp tartıştığı Dr. Ebru Akar’ı (44) daha önemli olacağını düşünüp, böyle na gelmediğini ifade eden Dr. Akar, tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında bir karar verdim” dedi. “Avukatıma uzlaşmak istediklerini maris- Datça karayolu açılan dava, uzlaşmayla çözüldü. Dr. söylemişler. Ceza almasındansa 2 fakir Akar, ihtiyaç sahibi 2 öğrenciye tablet Mahremiyeti zedelendi çocuğun sevinmesinin benim için daha 13’üncü kilometre- bilgisayar alınması karşılığında şika- önemli olacağını düşünüp, böyle bir yetini geri çekti. Çocuk polikliniğinde diğer polikli- karar aldım. Ardından 2 çocuğa tablet sindeki Seyir Tepesi niklere göre nispeten daha sevgi dolu bilgisayar alması karşılığında onu İzmir’de yaşayan Ersin G. hakkında bir ortam olduğunu ifade eden Uzman affedeceğimi söyledim. O da kabul Mevkii’nde mey- 2019 yılı eylül ayında rahatsızlanan Dr. Ebru Akar, “Bizim servislerimizde etti” dedi. DHA çocuğunu götürdüğü İzmir Büyükşehir sevgi, saygı ve güven duygusunun dana geldi. İskoç- Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nde, üst seviyede olduğu bir ortam olması fazla sıra beklediği iddiasıyla tartıştığı gerekiyor. Çünkü insanlar canların- yalı Ross Alexander Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı dan daha da değerli olan çocuklarını Dr. Ebru Akar’ı (44) tehdit ettiği suç- bizlere emanet ediyorlar. Ancak söz Chalmers(30), arka- lamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle konusu şahıs önce koridorda bana dava açıldı. İlk duruşmaya katılmayan sinkaflı sözler söyledi. Odaya gelip, sında eşi Leanne Chal- Ersin G. ve avukatı Dr. Ebru Akar ile kişiliğime karşı hakaretvari sözler iletişime geçip, uzlaşmak istedikleri- etti. ‘Siz ne biçim doktorsunuz, hasta mers(33) ile kiraladıkları ni söyledi. Dr. Akar, ihtiyaç sahibi 2 seçme hakkınız mı var? Sizi videoya çocuğa tablet bilgisayar alınması kar- çekiyorum, akşam kendinizi ana haber 48 M 3814 plakalı ATV ile şılığında şikayetini geri çekebileceğini bültenlerinde görürsünüz. Bütün ma- belirtti. Akar’ın şartı kabul görünce, halleyi toplayıp geleceğim’ gibisinden gezmeye çıktı. Fotoğraf çekmek ve manzara alınan 2 tablet bilgisayar, Konak ilçesi birtakım ifadeler söz konusu oldu. Kahramanlar Mahallesi’nde ve Ay- Sözlere çok takılmadım, çünkü o sıra- izlemek için Seyir Tepesi’ne gelen çift, uçu- dın’ın Kuşadası ilçesinde 15 gün önce da pek çok bekleyen hastam vardı ve ruma fazla yaklaşınca hakimiyetini kaybe- onları muayene etme derdindeydim. derek ATV ile birlikte 25 metrelik şarampole Hatta, ‘Gidip numara alabilirsiniz. Çocuğunuz çok zor durumda ise bu yuvarlandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, seferlik bakacağım’ dedim. Ancak hasta hala agresif bir tavır içerisin- durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. deydi. Akşam odamda bulunan ve serum için gönderdiğim hasta gelip Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede olay bana ‘O kişi bizi ve sizi videoya çekti’ dedi. Bana emanet edilen bir çocuğun yerine geldi. İtfaiye ekipleri sarkıttığı halat ile mahremiyetinin zedelenmesi beni çok rahatsız etti. Beni asıl rahatsız aşağıya sağlık personeliyle birlikte indi. Sağlık eden buydu ve şikayetçi oldum” diye ekipleri kask taktıkları belirtilen Chalmers çif- tini yaptıkları ilk müdahalenin ardından itfaiye personeliyle birlikte sedyeye koyarak karayo- luna çıkardı. Ambulansla Marmaris ilçe Devlet Hastanesi’ne getirilen İskoç çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, yapılan tedavinin ardından da taburcu edildiği ve kaldıkları otele geri döndükleri belirtildi. DHA Kafeye ateş açanı bekçiler yakaladı Husumetli 34 öğrenci zehirlenmişti Bensu’yu öldürene müebbet hapis olduğu kişilerin Okul kantininden numuneler alındı Muğla’nın Milas il- kafesine Buca’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 34 çesinde, tartıştığı kız tüfekle öğrencinin hastaneye kaldırıldığı ortaokulun kantininde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arkadaşı 23 yaşındaki defalarca ateş gıda kontrol ekipleri tarafından yiyecek ve içeceklerden incelenmek üzere numune alındı. Bensu Narlı’yı evinde açan N.D., Buca ilçesi Yıldız Mahallesi’ndeki Sevgi Ferit Akın Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrenci- av tüfeğiyle vurarak bekçilerin lerden 34’ünde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görüldü. İhbar üzerine okula çok öldürdüğü iddiasıyla uyarılarını sayıda ambulans sevk edildi. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Buca Kadın Doğum Bensu yargılanan sanık Serhat dikkate ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Narlı K, müebbet, Emircan Öğrenciler, buradaki tedavilerinin ardından D. ise “cinayete yardım almayınca ateş taburcu edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamın- etmek” suçundan 11 yıl edilerek etkisiz bekçiler, olay yerine gelerek hasar meydana geldi. İhbar da, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda N.D.’ye silahı bırakması için üzerine bölgeye çok sayıda kontrol ekipleri, okul kantinindeki süt, tost hapse mahkum edildi. hale getirildi uyarılarda bulundu. Uyarıları polis ekibi sevk edildi. ekmeği, sucuk, sosis, peynir ve diğer tost dikkate almayan N.D.’nin de- malzemeleri ile tüm yiyecek ve içeceklerden Bodrum Ağır Ceza Mah- Buca’da, husumetli olduğu vam etmesi üzerine tabancayla Polis, çevrede güvenlik ön- numune aldı. Numuneler, incelenmek üzere kişilerin kafesine pompalı ateş eden bekçiler, N.D.’yi lemi alırken, olay yeri ekipleri laboratuvara götürüldü. DHA kemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar tüfekle defalarca ateş açan etkisiz hale getirdi. de incelemelerde bulundu, N.D. (43), olay yerine gelen delil topladı. Olayla ilgili YENi BAKIS? Serhat K. ile Emircan D, Ses ve Görüntü Bilişim bekçilerin uyarılarını dikkate Hasar meydana geldi soruşturma başlatıldı. almayınca ateş edilerek etkisiz GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, taraf hale getirildi. Yaralanan N.D., olay yerine Öte yandan N.D.’nin olay çağrılan sağlık ekiplerinin anında alkol ve uyuşturucu KURULUŞ 17.03.1980 avukatları salonda hazır bulundu. Salgın nedeniyle Müdahale sonrası yaralanan ilk müdahalesinin ardından madde etkisinde olduğu ileri şüpheli hastaneye kaldırılarak ambulansla Buca Seyfi Demir- sürüldü. N.D.’nin, elindeki 7 EKİM 2021 PERŞEMBE duruşma salonuna az sayıda kişi alındı. tedavi altına alındı. Kafede ise soy Kadın Doğum ve Çocuk tüfeğini kendisine uyarı için hasar meydana geldi. Hastalıkları Hastanesi’ne havaya ateş açan bekçilere YIL:42 SAYI:14321 Sanıkların ve taraf avukatlarının son beyanları- kaldırıldı. doğrultması üzerine tek kur- Olay, dün saat 01.30 sırala- şunla bacağından vurulduğu, Yeni Ekonomi Gazetecilik Neşriyat nın alınmasının ardından kararını açıklayan mah- rında 205 Sokak’ta meydana N.D.’nin tedavisi devam sağlık durumun iyi olduğu Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Adına geldi. İddiaya göre, husumetli ederken, saldırı sonrası kafede öğrenildi. AA-DHA keme heyeti, sanık Serhat K’nın “kasten öldürme” olduğu kişilerin içeride olduğu İmtiyaz Sahibi kafenin önüne gelen N.D., suçundan müebbet hapsine karar verdi. Diğer sanık pompalı tüfekle art arda ateş MEHMET ÇAPMAN açtı. Silah seslerini duyan Emircan D. ise “cinayete yardım etmek” suçundan indirim hükümleri uygulanarak 11 yıl hapis cezası- na çarptırıldı. Milas’ta tartıştığı kız arkadaşı Bensu Narlı’yı 12 Mart 2021’de tüfekle öldürdüğü iddia edilen Serhat K. ile ona yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen Emircan D, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınmıştı. Zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. AA-DHA Damadını Cinayette kan davası şüphesi bıçaklayan Aydın’ın Didim ilçesinde sokak kayınpeder ortasında silahla vurularak öldürü- Genel Yayın Yönetmeni gözaltında len Abdulkadir Görmez (35), cina- FÜSUN ÇAPMAN yetiyle ilgili polis, 8 kişiyi gözaltına Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, damadını bıçak- aldı. Şüphelilerin, geçen mayıs Sorumlu Yazı İşleri Müdürü la öldürdüğü öne sürülen kayınpeder ile oğlu gözal- ayında Abdulkadir Görmez’in yeğe- tına alındı. Fatih Mahallesi’ndeki cinayetin ardından ni Murat Görmez (17) tarafından EMİN VAROL kaçan Ü.K. ile oğlu S.K, polis ekipleri tarafından bıçaklanarak öldürülen 20 yaşında- Horozköy semti Kanalboyu mevkisinde yakalandı. ki Yusuf Bulgan’ın yakınları olduğu Suat Haber Müdürü Muhabir/İnternet Editörü Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolün- ileri sürüldü. Olay, dün saat 21:00 AbVdeürlakal dir den geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. sıralarında Cumhuriyet Mahallesi İSMAİL İNAN TUĞÇE KAHRAMAN Uğur Mumcu Caddesi’nde mey- Görmez Ü.K’nin ifadesinde, tartışmanın ardından çıkan dana geldi. İddiaya göre, restoran Görmez’i tabanca ile vurarak öldü- Yönetim Yeri: Şehit Fethibey Cad. No: 38-40 arbedede damatlarını istemeden yaraladıklarını işletmeciliği yapan Abdulkadir yatarken buldu. Sağlık ekiplerince ren kişi ya da kişilerin kimliklerinin 35210 Konak-İzmir söyledikleri öğrenildi. Manisa’da Ü.K. ile oğlu S.K. Görmez, kimliği belirsiz kişi ya da yapılan kontrolde başından vurulan belirlenmesi için çevredeki güven- ve damatları Sercan Kor, önceki gün henüz bilin- kişiler tarafından silahlı saldırıya Görmez’in yaşamını yitirdiği tespit lik kameraları incelemeye alındı. Tel: (232) 445 30 14 Fax: (232) 446 87 93 meyen nedenle tartışmıştı. Kavgaya dönüşen olayda uğradı. Silah seslerini duyan çev- edildi. Polis ekiplerince yapılan Görmez’in telefon görüşmelerini de e-mail: [email protected] damadını bıçaklayan Ü.K, oğlu ile kaçmış, hastaneye redekiler, durumu sağlık ve polis incelemede olay yerinde 4 adet iaraştıran polis, olayla ilgisi olduğu kaldırılan Sercan Kor, yaşamını yitirmişti. AA ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine boş kovan ele geçirildi. Görmez’in iddiasıyla 3 ayrı mahallede operas- Basım Tesisleri: gelen polis ekipleri, Görmez’i cenazesi, savcının incelemesinin yon düzenleyerek 8 şüpheliyi gözal- kaldırımda hareketsiz şekilde ardından Didim Devlet Hastanesi tına aldı. Şüphelilerin emniyetteki İhlas Gazetecilik A.Ş. morguna kaldırıldı. Olayla ilgili işlemleri sürüyor. DHA 1199 Sok. No:1/7 Sarnıç-Menderes/İzmir (Tel: 0 232 483 96 60) başlatılan soruşturma kapsamında, Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. İZMİR Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın (Pazar günleri ve dini bayramlarda çıkmaz) Yeni Bakış Basın Meslek İlkelerine Uymaya Söz Vermiştir

4 7 Ekim 2021 Perşembe YENI BAKIS? Yerel Yönetimler www.yenibakis.com.tr Karabağlar Karabağlar’a Ölümlüsün Gündoğdu Belediye Meclisi, Yıldırım kaymakamlığın insanoğlu önünde bulunan [email protected] yıllardır atıl durumdaki Çoğu insan bu dünyadan hiç göçüp inşaat alanına okul gitmeyeceğini sanır; anlamsız bir yapılabilmesi için mal, mülk sevdasına kapılır… gerekli imar planı Oysa insanoğlunun bir yaşam yılı vardır. Yaşam yılı uzun olsa da kısa olsa da bir yeni okul alanıdeğişikliğinikabuletti gün ölüm kapıyı çalar… İlk nikah Ölümden kurtuluş yoktur… Muhittin Karabağlar Belediyesi tarafından Dünya’ya ilk insanın gelişini 200 bin yıl Selvitopu ilçeye kazandırılan Kibar Belediye önce olarak kabul edersek o zamandan bu Hizmet Kompleksi’ndeki çok amaçlı zamana kaç neslin geçtiğini siz hesapla- Karabağlar Belediye Meclisi’nin atıldı. Bahar Mahallesi’nde Kayma- önemli bir sorun giderilmiş olacak. modern salonda ilk nikahı, Karabağlar yın... ekim ayı 2. toplantısı, ana kamlık karşısında bulunan ve daha Eğitim anlamında önemli bir kazanım Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu Hesaba da gerek yok. Bu dünyadan kim- hizmet binasındaki meclis salo- önce “Emniyet Hizmet Alanı” olarak elde edilecek. Altının otopark olması kıydı. lerin gelip geçtiği ortada… nunda gerçekleştirildi. Karabağlar Be- belirlenmiş atıl durumdaki yerin Milli yönündeki öneriler de değerlendirilirse, İnancımıza göre de ölüm kaçınılmaz. En lediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun Eğitim Bakanlığı’na devredilmesi otopark ihtiyacı yönünden bir eksiklik Yaşamlarını birleştiren Meryem çok vurgu da insanoğlunun ölümlü oldu- yönettiği toplantıya, CHP İlçe Başkanı nedeniyle, bu alana okul yapılması için giderilmiş olur. Kararın Karabağlar’a Akpınar ve Bayram Keçiyatağı adlı genç ğuna… Mehmet Türkbay, AK Parti İlçe Başkan gerekli imar plan değişikliği oybirliğiy- hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Top- çifte ömür boyu mutluluk dileyen Baş- Mesele ölümü dillendirmek değil içsel- Yardımcısı Emre Külekçi, MHP İlçe le kabul edildi. lantıda ayrıca, Karabağlar Belediye- kan Selvitopu, “Salonumuz Karabağ- leştirmek. Başkan Vekili Rıza Palamutçu, İlçe si’nin ilçeye kazandırdığı Atatürk Yük- lar’a hayırlı uğurlu olsun” dedi. Mesele biraz da içselleştirme meselesi Başkan Yardımcısı Şaban Çelik, Saadet Başkan Selvitopu, imar plan seköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nda galiba… Partisi İlçe Mahalli İdareler Başkanı değişikliğinin İzmir Büyükşehir kalan ihtiyaç sahibi öğrencilere, gerekli Karabağlar Belediye Meclisi CHP Ölümlüsün insanoğlu! Necati Tağaç katıldı. Belediye Meclisi’nde görüşüleceğini koşulları sağlamaları durumunda barın- Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, Yaş biraz ilerleyince daha çok fark edi- hatırlatarak, “Orada onaylanması ve ma indirimi yapılması da oybirliğiyle Adem Göktaş ve Sehriye Erik’in şahitlik yor insan ölümlü olduğunu... Toplantıda, Karabağlar’ın önemli Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu alanda kabul edildi. HABER MERKEZİ ettiği, meclis üyelerinin de katıldığı Son günlerde ne kadar çok ekran yüzü bir sorununun çözümü yönünde adım yapacağı okullarla, Karabağlar’daki nikahta Başkan Selvitopu, “Pırıl pırıl ya da tanınmış kişi bu dünyadan göçüp bu iki gencimizi uzun bir yolculuğa gitti farkında mısınız? çıkarmış bulunuyoruz. Bu yolculuğun Neredeyse bir dönem resmen sona erdi. iyi günlerinde, kötü günlerinde yani her Mistik bir felsefenin alt yapısını doğru- zaman birbirinizin yanında olmanız, lamak değil derdim. birbirinizi desteklemeniz çok önemli. Hayata dört elle sarılmaktan bahsediyo- Sizlere ailenizle, dostlarınızla güzel rum. bir yaşam geçirmenizi diliyorum” diye Yaşanan her günün hakkını verelim konuştu. diyorum. Küçük hesaplardan, ayak oyunlarından, dünyevi hırslardan arının diyorum. Kısacık ömürde kalıcı olabilmek, iz bırakabilmek tek amacınız olsun diyorum. Dünyayı güzellik kurtaracak diyorum. Sevgi, saygı; dostluk, kardeşlik; sanat, bilim konuşun, kalıcı işler yapın, adınızı tarihe altın harflerle yazdırın diyorum. Tek gerçek kendinden iz bırakmak tari- he, gerisi hikâyedir diyorum. Geçmişe şöyle bir bakın! Boş boş yaşama dünyayı, ya varsın ya da yoksun diyorum. Ölümlüsün insanoğlu diyorum… Torbalı’da kırsal Mustafa mahalle hazırlığıİduğ Bornova Yaşlı Mithat Menemen’e Dostu Kentler Tekin yeni filo Ağı’na üye oldu Torbalı’da köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin kırsal Ağustos ayında Fen İşleri Müdürlüğü, Bornova Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün, mahalleye dönüştürülmesi önergesi Meclis’te oy birliği ile kabul edildi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve genel hizmet- ‘Yaşlı Dostu Kentler Ağına’ kabul edilen İzmir’de lerde kullanılmak üzere Menemen Belediyesi ilk Türkiye’de ise 5’inci belediye oldu. DSÖ Yaşlı 2012 yılında çıkartılan 6360 Torbalı Belediye Meclisi’nin daşlarımıza büyük kolaylıklar envanterine 11 yeni araç kazandıran Belediye Dostu Kentler Programı’na üye olmanın önemine sayılı Kanun ile köyden mahal- Ekim ayı olağan toplantısına sağlayacak. Bu belediyemiz için Başkan Vekili Aydın Pehlivan’dan bir müjde vurgu yapan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mus- leye dönüşen yerleşim yerlerine, taşındı. Torbalı’da daha önce gelir kaybına neden olsa da biz, daha geldi: “İller Bankası üzerinden uygun tafa İduğ, “Bu ağ sayesinde bir yandan deneyimle- 16 Ekim 2020 tarihli Resmi Ga- köy veya belde olan 47 mahal- köylülerimize, vatandaşlarımıza fiyat ve taksitle 33 araç daha alıyoruz” dedi. rimizi aktarırken diğer taraftan küresel ölçekte 44 zete’de yayımlanan Kamu Malî lenin “kırsal mahalle” statüsü, en iyi hizmetlerde buluşmak farklı ülkeden programa üye olan 1114 kentin de Yönetimi ve Kontrol Kanunu Ayrancılar İnönü Mahallesi’nin için çaba sarf etmeye devam Oy çokluğuyla kabul edildi deneyimlerden yararlanma fırsatımız olacak” dedi. İle Bazı Kanunlarda Değişiklik bir bölümünün ise ‘Kırsal Yer- edeceğiz. Büyükşehir Belediye Yapılmasına Dair 7254 Sayılı leşik Alan’ olarak düzenlenmesi Başkanımız Sayın Tunç Soyer Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısında araç Bornova Belediyesi, 60 yaş ve üstü vatandaşlara Kanun’un 10. Maddesine göre meclis üyelerinin oy birliği ile de kırsal mahalle konusunda- alım işinde kullanılmak üzere kredi çekmeye yönelik hayata geçirilen Sağlıklı Yaş Alma Merke- “Kırsal mahalle” statüsü kazan- kabul edildi. Torbalı’daki 47 ki düzenlemenin bir an önce ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi zi ve yine belediye bünyesinde ücretsiz koruyucu dırılması için, Torbalı Belediye mahalle için “Kırsal mahalle”, hayata geçmesi için belediyele- yapmaya Belediye Başkan Vekili Aydın sağlık hizmetleri veren Evde Yaşlı Bakımı Hizmeti Meclisi’nde ilk adım atıldı. Tor- bir mahallenin bir bölümü rimize destek sözü vermişti. Bu Pehlivan’a yetki verilmesi önergesi 16 kabul, ile Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Şehirler ve balı Belediyesi’nde bir süredir için de “Kırsal Yerleşik Alan” anlamda İzmir Büyükşehir Be- 12 ret ve 2 çekimser oya karşın oy çokluğuyla Topluluklar Küresel Ağı’na dahil oldu. Bornova hazırlıkları devam eden “Kırsal düzenlemesi, 90 gün içerisinde lediyemiz’in meclisinde de kısa kabul edildi. nüfusunun yüzde 14’ünü yaş almış büyüklerden mahalle” düzenlemesi mecliste İzmir Büyükşehir Belediye sürede bu düzenleme geçecektir. oluştuğunu ifade eden Başkan Mustafa İduğ, oy birliğiyle kabul edildi. Meclisi’nde görüşülerek karara Ayrıca bu düzenlemenin mec- İhale feshedildi “Onlar bizim çınarlarımız. Onların rahat ve sağlıklı bağlanacak. liste oy birliği ile geçmesi çok olabilmesi adına elimizden gelen her türlü çalışma- 47 mahalleyi kapsıyor önemli. Tüm meclis üyelerimize Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan yı yapıyor, desteği veriyoruz ”diye konuştu. Kolaylık sağlayacak teşekkür ediyorum. Düzenleme Vekili Aydın Pehlivan, alınan kredinin araç Torbalı’da daha önce köy başta köylülerimiz olmak üzere alım işi için kullanılacağını ifade etti. Gurur verici ve statüsünde olan mahalle Torbalı Belediye Başkanı tüm vatandaşlarımıza hayırlı Geçtiğimiz yıl 22 araç için toplamda 36 mil- muhtarlarının “Kırsal mahalle” Mithat Tekin, “Bu düzenleme olsun” ifadelerini kullandı. yon lira + KDV’lik 44 aylık kiralama usulü Bornova’nın aktif yaşlanma süreçlerine uygun statüsüyle ilgili başvurularını kırsal mahalle olarak tanımla- HABER MERKEZİ ile ihaleye çıkıldığını hatırlatan Pehlivan, bir kent olduğunu ifade eden Başkan İduğ, “İlçe- tamamlamasıyla birlikte konu, nacak köylerimizdeki vatan- “Fahiş fiyata kiralanan ihale sonucu temizlik mizde yaş almış büyüklerimiz için yaptığımız çalış- firmasının bize aylık kestiği fatura 1 milyon maların Yaşlı Dostu Kent olma onurunu alması bizi 200 bin TL +KDV tutarındaydı. Bu tutarı öde- mutlu etti. Bornova’mızı uluslararası platformlarda mek bize zül geliyordu. İhaleyi fesih ederek görünür kılmak ve Dünya Sağlık Örgütü gibi pres- belediyemizi bu yükten kurtardık. Geçtiğimiz tijli kurumlar tarafından yaptığımız çalışmaların Ağustos ayında içinde bulunduğumuz zor ve küresel ölçekte yaygınlaştırılması kentimiz adına ekonomik şartlara rağmen, bazılarını hibe, gurur vericidir” diyerek düşüncelerini dile getirdi. bazılarını da kendi öz sermayemizle 11 yeni HABER MERKEZİ aracı envanterimize eklemeyi başarmıştık. Tabi 697 kilometrekareye sahip Menemeni- miz, hizmet noktasında daha çok yeni araçlara ihtiyacı var” dedi. HABER MERKEZİ Ürkmez’e kapalı Pil toplamada Konak birinci pazar yeri yapılıyor Konak Belediyesi, Atık Pil Toplama Kampanyası’nda 5 Ton 415 Kilogram atık pil toplayarak ilçe belediyeleri Abdül Seferihisar Belediye Başkanı önemli ölçüde yol alındı. kategorisinde birinci oldu. Konaklı hemşehrilerini kut- Batur İsmail Yetişkin, Ürkmez Mahal- Başkan Yetişkin “Ürkmez’de layan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Çocukla- lesi için yapılacak kapalı pazar İsmail rımızın geleceği için çevreye sahip çıkan tüm Konaklı yeri projesi için proje sahasında öncelikle Hizmet Nokta’mız, Yetişkin hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi. incelemelerde bulundu. 3000 Halk Market şubemiz ile temel metrekare alandan oluşan proje konulardaki ihtiyaçları büyük Korumak öncelik olmalı sahasına kurulacak pazar yeri oranda giderdik. Talepleri en hızlı içinde otopark, zabıta noktası ve ve etkin olarak çözüme ulaştır- Bilim ve teknoloji alanında hızlı ilerle- modern wc bölümü bulunacak. mak için yoğun çaba göstererek melerin kaydedildiği tüm dünyada olduğu Ürkmez ve Doğanbey mahallele- önemli bir ihtiyaç olan kapalı gibi ülkemizde de çevresel sorunların baş rinde ikamet eden vatandaşların pazar yeri projemizde de sona gösterdiğinin altını çizen Konak Belediye ihtiyacı doğrultusunda başlanan yaklaşıyoruz. Ürkmezli hemşehri- Başkanı Abdül Batur, “Eğer çocukları- kapalı pazar yeri çalışmalarında lerimize hayırlı olmasını dilerim” mıza yaşanabilir bir dünya bırakmak dedi. HABER MERKEZİ istiyorsak çevreyi korumak önceliğimiz olmalı” dedi. HABER MERKEZİ

5 DOLAR 8,902 EURO 10,281 www.yenibakis.com.tr ALTIN gr 502,66 ÇEYREK 828,00 EKONOMİ YENI BAKIS? 7 Ekim 2021 Perşembe Uçak: Fahiş fiyatların Ender nedeni ihracat değil Yorgancılar Ege’nin yaş Hayrettin meyve sebze OSB taslağı Uçak ihracatında, yılı ihtiyaçtan uzak yeni bir rekorla kapatacağını EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Organize belirten Sanayi Bölgeleri (OSB) Kanunu’nda yapılması Uçak, gıda planlanan değişikliklerle ilgili, “5 bin 500 üyesi fiyatlarındaki olan Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak yıllardır fahiş artışta sürdürülebilir büyümenin ancak üretimle olacağı, ihracata giden üretimin de merkezinin planlı kalkınma modeli çerçevesinde OSB’ler olduğunun altını çiziyoruz. ürünlerin Bu farkındalıkla; İzmir’de 10 OSB’nin kurucu etkisinin ortaklarından biriyiz ve günün ihtiyaçları doğrul- olmadığını, tusunda, elimizi taşın altına koyarak, yeni tarıma fiyatlardaki artış dayalı ihtisas OSB kurma girişimlerimizin de sebebinin rekolte ana nedeni bu. Biz bu kapsamda, OSB’lerimizin azlığı ve maliyet geliştirilmesi anlayışı içerisinde hareket ederken, artışı olduğunu OSB Kanunu’nda yapılması düşünülen değişik- ler, neredeyse tam tersini savunmaktadır” dedi. söyledi Sanayinin içindeki kişilerden oluşan OSB yöne- timlerinin, kısıtlı kaynak ve imkanlarla, sanayiye en hızlı ve en etkin şekilde kanun ve yönetme- likler çerçevesinde hizmet sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Yorgancılar “Bu tasarıdan vazgeçilmesi, eğer ki görevini kötüye kullanan OSB yönetimleri varsa, denetimlerle gereğinin yapılması olması gerekendir. OSB’lerimizin de ortak görüşü budur” dedi. HABER MERKEZİ Sercan ÖZİPEKÇİ Uçak, “Böylece 2017 yılından bu yana kendileri çok önemsedikleri bir konu İhracata da ürün göndermek zorun- Sürdürülebilir da ihracatımızı % 40 artırdık. 2021 olduğunu belirten Uçak, “Meyve dayız çünkü ürün ihracata gitmediği balıkçılık Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçı- yılında da ihracatımız artarak devam sebzelerde hasattan tüketime kadar % zaman karşılığını ne üretici alabilir ları Birliği Başkanı Hayrettin etti. 2021 yılının 9 aylık döneminde 15 ile % 50 arasında kayıpların olduğu ne de Türkiye ekonomisine katkı- KÜLTÜR balıkçılığı, büyükbaş,küçükbaş,ka- Uçak, yaş meyve sebze ve Türkiye genelinde yaş meyve sebze söyleniyor ancak hangi aşamada ne mız olur. İhracat olduğu zaman ister natlı,balık yemi ve bitki besleme gibi birçok meyve sebze mamulleri sektöründeki ve meyve sebze mamulleri toplam kadar kayıp olduğunu gösteren bir istemez ürünün fiyatı rölantide gitmesi alanda geniş ürün yelpazesiyle faaliyet göste- güncel gelişmeler ile ocak – eylül ihracatı 3.5 milyar doları buldu ve çalışma bulmak çok zor. Bunun için gerekiyor. Çünkü üreten de karşılığını ren Çamlı Yem Besicilik, AB Araştırma Alt- dönemi ihracat rakamlarıyla ilgili geçen yılın aynı dönemine göre % ilk nar ve mandalina ürünlerinde alacak. Üreticinin de girdi maliyet- yapılarını Destekleme Programı-UFUK 2020 değerlendirmelerde bulundu. Sefe- 20 artış sağlandı. Ege Yaş Meyve kayıpların tespit edilmesi ile ilgili Ege leri var. İhracatçının da öyle. Fakat tarafından desteklenen IMPAQT (Intelligent rihisar’daki Uçak Kardeşler Tesisle- Sebze İhracatçıları Birliği olarak da Üniversitesi ile bir proje geliştirdik. 2 ihracata gitmesi, fiyatların bir anda Management Systems for Multi-trofic Aqu- ri’nde gerçekleşen toplantıda konuşan ihracatımız 9 aylık dönemde 813 yıl sürecek projenin ilk yılında hasat- uçmasına sebep değil. Ürünün bazen aculture) projesinin paydaşlarından olarak pro- Hayrettin Uçak, Ege Yaş Meyve Sebze milyon dolara yükseldi ve % 14 arış tan paketlemeye kadar her süreçte in- rekoltesinin düşük oluşu, yetersiz ol- jede “İş Paketi Lideri” olarak görev aldı. İnsan İhracatçıları birliği olarak, yılı rekor sağladık. Bu artış oranı yılsonuna celemeler yapıp bu ürünlerdeki kayıp masından dolayı fiyatlar ister istemez tüketimi için yeni protein kaynakları (midye, ihracatla kapatacaklarını söyledi. kadar devam ederse ihracatımızı 1 oranlarını ortaya koyacağız, ikinci yıl artıyor” ifadelerini kullandı. deniz yosunları vb.) üretmeyi, zengin besin- milyar 100 milyon doların üzerinde da bu oranları nasıl azaltabiliriz diye sel içerikler ile sağlıklı yaşamı desteklemeyi, Rekora az kaldı kapatacağız, biraz daha artırmayı eğitim çalışmaları yapacağız. Yaklaşık İlk 3 pazar sudaki yaşamı korumayı, yeni ve geliştirilen başarabilirsek yılbaşında koyduğumuz yılda 50-53 milyon ton tarım ürünü teknolojileri su ürünleri sektöründe uygulaya- Birliğin, 2017 yılının sonunda 739 1 milyar 200 milyon dolarlık ihracata üretiliyor. Bu üretimin yüzde 50’sini Yaş Meyve Sebze ihracatında ilk rak altyapıyı geliştirmeyi hedefleyen IMPAQT milyon dolar olan yaş meyve sebze ulaşmaya çalışacağız. Ama her şekilde kayıp sayarsak bunun maddi, manevi 3 pazarın Rusya, Almanya ve Ukray- projesi, güç kaynağı olarak güneş enerjisini ve meyve sebze mamulleri ihracatı- yılsonunda Birliğimiz adına yeni bir değeri çok fazla” diye konuştu. na olduğunu belirten Ege Yaş Meyve kullanıp akıllı teknolojiler ile yöneterek de mi- nın, 2020 yılının sonunda 1 milyar 40 ihracat rekorunun geleceğini şimdiden Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı nimum enerji kullanımını destekliyor. Projede milyon dolara yükseldiğini ve birliğin söyleyebilirim” dedi. “Pahalılığın sebebi ihracat değil” Hayrettin Uçak, en çok ihracat geliştirilen izleme sistemleri ile üreticiler başta 54 yıllık tarihinde ilk kez 1 milyar Son dönemde tarım ürünlerindeki yapılan ürünlerin ise kiraz, üzüm ve olmak üzere, üretimi ve çevreyi denetleyen dolar barajını üyeleriyle beraber Kayıplar azalmalı fahiş fiyatlarda, ihracatın etkisinin domates olduğunu söyledi. otoriteler ve en önemlisi de tüketiciler, ürünün aşmayı başardıklarını dile getiren olup olmadığının sorulması üzerine kalitesi ile çevreye etkisi hakkında en kap- Meyve sebzede yaşanan kayıpların ise Uçak, “Yeterince ürün üretiyoruz. samlı ve doğru bilgilere erişebiliyor. IMPAQT projesi, 12 ülkeden 21 farklı paydaşın katkı ‘Ezber Bozan Çevreye verdiği, akuakültürün ekofonksiyonel olarak Tasarım’lar katkı ve dışa gelişimini destekliyor. HABER MERKEZİ ödüllendirildi bağımlılığa son Tennur Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Ege Mobil- Doç. Dr. Nurdan doğada bulunan ve kendini zaman ralleri dahil toplam yenilenebilir Çıldır ya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Bir- liği önderliğinde Ege Tekstil ve Hammaddeleri Yıldırım, 2021 içerisinde yenileyen, güneş, enerji payı yüzde 37,7. Yenilene- Artık gözlemeden İhracatçıları Birliği ve Ege Maden İhracatçıları fazlasını yapıyor Birliğinin birlikte düzenlediği mobilya, tekstil Ağustos sonu rüzgâr, jeotermal, biyokütle, hid- bilir enerji kaynakları santralle- ve doğal taşın bir arada kullanılacağı “Ezber DENIZLI’DE gözlemecilik yaparken ulusal Bozan Tasarım Yarışması”nın ödül töreni itibarıyla roelektrik enerjisi gibi yenilenebi- rindeki bu 83,27 milyar kilowatt bir yarışmada girişimcilik ödülü kazanan Ten- İzmir’de bir otelde gerçekleştirildi. nur Çıldır, yöresel ürünlerin üretim ve pazar- yenilenebilir enerji lir enerji kaynaklarının kullanımı saatlik elektrik üretimi, yaklaşık lamasıyla diğer kadınlara da iş sahası açmayı Ödül töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar başardı. Merkezefendi ilçesinde yaşayan 2 Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, tasarıma kaynakları kurulu hem dünyada hem de ülkemizde 16,5 milyar metreküp doğalgaz çocuk annesi Tennur Çıldır (44), 7 yıl önce önem veren yarışmalara katılmaktan dolayı ev ekonomisine katkı sağlamak için gözleme büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. gücünün, toplam yaygınlaştı. ithalatının önlenmesi anlamına yaparak başladığı işini kendi imkanlarıyla büyüttü. Bir kahvaltı salonu açan Çıldır’ın iş Gençlerin ihracatın içinde daha fazla yer kurulu gücün 2021 yılı Ağustos sonu itibari geliyor. 83,27 milyar kilowatt hayatı 2019 yılında TOBB, Habitat Derneği alması gerektiğine değinen Gülle, bu yarışma- ve Coca-Cola Türkiye iş birliğinde yürütülen ların da buna destek olduğunu belirtti. 53,2’sine ulaştığını ile Türkiye’nin elektrik üretimin- saat elektriğin yenilenebilir enerji “Kız Kardeşim Projesi” kapsamında Denizli’de birinci olması, ülke genelinde de 10 başarılı Yarışmaya 677 başvuru yapıldı belirtti deki toplam kurulu gücü 98492,7 ile üretilmesi ile ayrıca yaklaşık kadın girişimci arasına girmesiyle değişti. Kah- MW olurken hidroelektrik sant- 46 milyon ton karbondioksit sa- valtı salonunda menüsüne dahil ettiği yöresel Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri Fosil kaynakların hem hızla ralleri dahil toplam yenilenebilir lınımını da engellenmiş olmakta. ve doğal ürünleri internetten pazarlamaya da İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı tükenmesi hem de çevreye olan enerji kurulu gücü ise bu miktarın Bir yetişkin ağacın yılda 6,5 başlayan Çıldır, bu ürünlerin üretimini yaptır- Cahit Doğan Yağcı da yarışmanın “Fütüristik zararlarının yanı sıra son dönem- yüzde 53.2’sini oluşturuyor. Bu ton karbondioksit tüketebildiği dığı 6 kadına da iş sahası kazandırdı. Girişimci Çalışma Alanı Mobilyaları” temasını güncel de artan doğalgaz fiyatları nede- oranın dağılımı ise yüzde 31,9 Çıldır, kadın istihdamının çok önemli olduğunu koşullar çerçevesinde salgını göz önüne alarak niyle enerjide sürdürülebilirliği düşünüldüğünde 7 milyon ağacın ve kadınların devletin sağladığı imkanlardan kurguladıklarını ifade etti. sağlamak için yenilenebilir enerji hidroelektrik, yüzde 10,2 rüzgâr, yararlanmaları gerektiğini söyledi. AA kaynakları hayati önem taşıyor. yılda tüketebileceği kar- Yarışma kapsamında 60’ın üzerinde üniver- Yaşar Üniversitesi Mühendislik yüzde 7,5 güneş, yüzde 1,8 biyo- siteyle çevrim içi tanıtım toplantıları düzenlen- Fakültesi Makine Mühendisliği bondioksite karşılık gelen diklerine değinen Yağcı, “Detaylar hem çevrim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurdan kütle ve yüzde 1,7 ile jeotermal içi hem fiziki olarak öğrencilerimize aktarıldı. Yıldırım, yenilenebilir kaynaklar- bu rakamın önemi daha Yarışmaya öğrenci ve profesyonel toplam 677 dan elektrik üretiminin önemine şeklinde” diye konuştu. başvuru alındı. 509 öğrenci, 168 profesyonel dikkat çekerek “Bu bağlamda, da anlaşılıyor” diyerek tasarım geldi. Toplam 92 farklı üniversiteden başvuru alındı. Bu rakamlar yarışmaya ilgilinin Çevreye katkı doğal zenginliğimiz olan ne denli yüksek olduğunun ispatı. Bunların yenilenebilir enerji kay- ötesinde, tasarımcılarla sektörü bir araya getir- 2021 yılı Ağustos sonu iti- miş oluyoruz” diye konuştu. AA nakları ile elektrik üreti- bari ile Türkiye’nin toplam miyle hem enerjideki elektrik üretiminin 221,04 dışa bağımlılığımızın milyar kilowatt saat önüne geçileceğini olduğunu hatırlatan hem de karbon salını- Doç. Dr. Nurdan Yıldırım, “Bunda Nurdan mının azaltılabilece- hidroelektrik sant- Yıldırım ğini hatırlattı. HABER MERKEZİ

6 7 Ekim 2021 Perşembe YENI BAKIS? Gündem www.yenibakis.com.tr Hayat standardını yükseltme çabası Ranttan değil Sevda Yavuz Selim Erdan Kılıç Köşger vatandaştan tarafız İZMIR Valisi Yavuz Selim Köşger, 2021 yılında Deprem Araştırma üstü gördüğümüz, her ne kadar teknik tabi tutuldu. Kredi şartları, süreleri, ları aylık miktar 7-8 bin lira. El insaf! kentte 5,7 milyar liralık yatırım gerçekleştiril- Bu şartlarda bu depremzedelerin bu diğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamaya Komisyonu Raporu’nu gibi gözükse de aslında vicdani olan miktarları derken tam bir kaos hakim miktarları ödemeleri kesinlikle mümkün göre, İl Koordinasyon Kurulu ekim ayı toplantısı, gözükmüyor. Eğer ki sosyal devletten İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında değerlendiren CHP’li bu komisyonda, elimizi vicda- oldu. Kimi depremzedeler söz edeceksek afetzedelerin cebinden Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (Yİ- bir kuruş bile çıkmadan mağduriyetleri KOB) Salonunda gerçekleştirildi. Vali Köşger, Kılıç, “Parti rozetimizi nımızdan hiç ayırmadan ve Çok kira yardımı aldı, kimileri giderilmelidir. Yeter ki konu ve gayeniz kamu görevlilerinin asli görevinin kaynakların depremden dolayı acı alamadı; kimileri eşya depremzedelerin acılarını dindirmek, etkin kullanılması olduğunu kaydetti. İzmir’in çıkartarak bu yaralarını sarmak olsun. Başta Genel sosyoekonomik gelişmişliğinin yatırımlarla daha yönlü bir sorunçekmiş herkesin acısını yardımı aldı, kimileri Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ileri düzeye taşınacağına işaret eden Köşger, Komisyon’a katıldık. alamadı ve sonuçta olmak üzere, Meclis Grubumuz ve yerel “Vatandaşlarımızın hayat standartları daha da yüreğimizde hissede- son gelinen noktada yönetimlerimiz üzerine düşenin fazla- yükselecek, eğitim, sağlık, ulaştırma, kırsal alt- Depremzedelerin rek çalıştık” dedi. sını yapmaya dünden hazır, çünkü biz yapı, tarım ve tarımsal sulama, çevre ve çevrenin ranttan değil her durumda vatandaştan sürdürülebilirliği alanlarında önemli projeler cebinden 1 kuruş Bu komisyonun, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi da neredeyse boş yanayız.” HABER MERKEZİ gerçekleştirilmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. Vali Köşger, 2021 yılı yatırım progra- çıkmamalı. Ranttan 117 kişinin haya- Av. Kılıç, depremin, teknik bir konu ol- kağıt diyebilece- Büyükşehir mında toplam proje bedeli 24,3 milyar lira olan kredisi 712 proje yer aldığını, bedeli 14,7 milyar olan değil vatandaştan tını kaybettiği, makla birlikte sosyolojik ve psikolojik bo- ğimiz evraklara, 550 projenin merkezi idare tarafından hayata CHP İzmir Milletvekili Sevda geçirildiğini dile getirdi.Köşger, merkezi idare yana çözümler birçok kişinin ya- yutunun da olduğunu ifade etti. Bu konuda- kendilerine kaç Erdan Kılıç, İzmir Büyükşehir Bele- tarafından gerçekleştirilen 550 proje için önceki ralandığı, ardında metrekare ev diyesi’nin depremzedeler için Dünya yıllarda 3,2 milyar lira harcandığını, 2021 yılında üretilmeli” dedi yaklaşık 80 bin ki toplumsal farkındalığı artırmanın önemini verilecek, ne Bankası ile görüştüğü 340 milyon ise bu projelere 2,5 milyar lira ödenek tahsis depremzedeyi bı- vurgulayan Av. Sevda Erdan Kılıç, “Sadece kadar ödeye- dolarlık kredi konusunun aylardır edildiğini belirtti. HABER MERKEZİ TBMM Başkanlık Divanı Katip rakan İzmir dep- deprem olurken veya deprem sonrası için cekleri bile belli bakanlıkların olurunu, Cumhurbaş- Üyesi, CHP İzmir Milletvekili ve reminden hemen değil; deprem öncesine ilişkin özellikle yeni olmadan çaresiz- kanlığı 2021 Yılı Yatırım Programı’na Mesut TBMM Deprem Araştırma Ko- sonra kurulduğunu likten imza atmak alınmayı beklediğini vurgulayarak, Ergin misyonu Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, anımsatan CHP’li nesilde, çocuklarda, gençlerde farkın- zorunda kaldılar. “Bu medyada çok tartışıldı; ‘imzaydı, TBMM Genel Kurulu’nda, Deprem Sevda Erdan Kılıç, dalığı yaratmamız gerekiyor. Depremin Hala ‘kim ne kadar vardı yoktu, o onu demiş bu bunu Yurtlar için Araştırma Komisyonu Raporu üzerinde, depremden hemen etkilerini azaltmamız için toplumsal ödeyecek, nasıl bir demiş.’ İnsanların yaşam hakla- Devlet göreve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına rını kimsenin magazinleştirmeye konuşma yaptı. farkındalık, belki de en önemli, en hakkı yok. Her kurum kendi işini vakti AYVALIK Belediyesi Ekim ayı olağan meclis zamanında yaparak bu mağduriyete toplantısı Vural Sineması Nejat Uygur Sahne- Kılıç, yaklaşık 8 aylık bir çalışma sonra enkaz çalış- çok üstünde durmamız gereken eve kavuşacaklar ve bir an önce son vermelidir. İzmir si’nde gerçekleştirildi. Ayvalık Belediye Başkanı gerçekleştirdiklerini, birçok resmi ve konulardan birisidir.” Büyükşehir Belediyesi’nin de sadece Mesut Ergin, yurt sorununa değinerek, devletin sivil toplum kuruluşunu dinlediklerini, malarında tüm Türki- ne zaman kavuşacak- vatandaşa hizmet için çabaladığı analığını ve babalığını kullanmasını istedi. Genç- yerinde incelemeler yaptıklarını, sonun- ifadesini kullandı. göz ardı edilmeden, bu konu da bir lerin sokak ve parklarda sabahladığına vurgu da da 268 öneri içeren 522 sayfalık bir ye’den İzmir’e yardımlar lar’ belli değil. Konu an önce tamamlanarak vatandaşlar yapan Başkan Ergin, “Bir anne baba çocuğunu raporun ortaya çıktığını kaydetti. güvenli evlerine kavuşturulmalıdır.” her şeyden ve herkesten esirger. Anneler en derin yağdığını, İzmirlilerin tam depremzedeyken bile, en diye konuştu. uykusundan bile çocuğunun üstü açık kaldı mı, CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda üşüdü mü? Kaygısıyla uyanıp kontrol eder. Bu- Erdan Kılıç, raporun büyük bir bölümü- bir dayanışma örneği gösterdiğini temel anayasal hak olan eşitlik gün gençlerimiz sokaklarda, parklarda sabahlı- ne katılmakla birlikte eksik buldukları yor. Gençlerimizin üstü açık kaldı. Devlet Baba kısımlara ilişkin ek görüş sunduklarını ifade etti. ve hakkaniyet ve tabii ki adalet de demekle olmuyor. Devlet analığını, babalığını belirterek, “Komisyonun ilk toplantısın- göstermeli” dedi. Gençlerin barınma sorunlarının da da dediğim gibi; bizler Cumhuriyet Kaos hakim oldu ayaklar altına alındı. Bu bölgede yaşa- giderilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Ergin, Halk Partisi’nin temsilcileri olarak parti yan deprem mağduru vatandaşlarımız “Gençlerimizin üstünü örtmeli, barınma sorunları rozetlerimizi kapıda bırakarak, siyaset giderilmeli. Nedeni ne olursa olsun, ister yanlış Kılıç, İzmir depreminden sonra ufak için, ‘sanki lüks bir semtte yaşıyor’ gibi göçmen politikaları, ister öğrencileri, tarikat yurt- larına mahkum etme niyetleri, ister halkın yoksul- tefek aksaklıklar olsa da enkaz kaldırma bir algı yaratıldı ama dönüp baktığı- laşması, isterse başka bir sebepten olsun eğitime ulaşmak ve barınmak her gencin her öğrencinin, çalışmalarının tamamlandığını ifade nızda çoğunluğu dişinden, tırnağından her yurttaşın anayasal hakkıdır. İktidarı parklarda sabahlamak zorunda kalan ya da bunlara destek ederek, şunları söyledi “Peki, ya sonra? artırdığıyla ev sahibi olan 65 yaş üstü verenlerle değil, barınma ve yurt sorununa bir an önce kalıcı çözümler üretmeye davet ediyorum” Komisyon bir tarafta çalışmaya devam emeklilerimiz. Burada da bir kaos oldu. dedi. HABER MERKEZİ etti, siyaset devam etti, hayat devam 65 yaş üstü emekli depremzedeler kredi 30 ilçede 1500 okula destek etti ama neredeyse bir yıldır İzmirli çekmek istiyorlar, bankalar diyor ki: İZMIR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç So- depremzedeler gün yüzü görmedi. Dep- ‘Hayır, siz yaşlısınız kredi veremeyiz, yer’in “eğitimde fırsat eşitliği” ilkesi ve “sporu tüm kente ve her kesime yayma” hedefi doğrul- remzedeler bile bu iktidar tarafından gidin, oğlunuzu, eşinizi, dostunuzu, tusunda okullara spor malzemesi dağıtımı başla- dı. Bergama’da 75, Kınık’ta ise 28 okula içinde kutuplaştırıldı. ‘Proje alanı depremze- kızınızı getirin kefil yapın anca öyle “basketbol, futbol, voleybol, hentbol, futbol topları ile fileleri, badminton raketi, topu, filesi, deleri’, bir de ‘proje alanı dışında kalan kredi veririz.’ Böyle de bir saçmalık dart, sağlık topu ve trambolin” gibi malzemele- rin bulunduğu setler teslim edildi. Büyükşehir depremzedeler’ diye bir ayrım yapıldı. yaşanıyor. Bu depremzedelerin emekli Belediyesi, İzmir’de 30 ilçede toplam bin 500 okula spor malzemesi ulaştıracak. Ekipler Depremzedelerin kimisi 6306 sayılı maaşları 1650-3500 lira arası değişiyor. çevre ilçelerdeki köylere kadar tek tek giderek malzemeleri ulaştırıyor. Merkez ilçelerde ise Yasa’ya, kimisi 7260 sayılı Yasa’ya Kredi çekseler ödemek zorunda olduk- okul yöneticileri kolileri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden teslim alıyor. İzmir Büyükşehir Teşviklere erişim İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin okullara verdiği desteği heyecan- kolaylaştırılacak Belediye Başkanı la beklediklerini söyleyen Kınık Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi Beden Eğitimi ve Spor İYİ Parti STK İlişkilerinden Sorumlu Genel Genç istihdamaTunçSoyer’in Öğretmeni Neslihan Keler, “Bu okulda yaklaşık Başkan Yardımcısı Burak Akburak, İzmir’de dört yıldır görev yapıyorum. Bundan öncesinde genç girişimcilerle bir araya gelerek teknoloji- katıldığı Avrupa de beş yıl İzmir’de görev yaptım. Her yıl İzmir nin geleceği ve Türkiye’de girişimcilik konula- Konseyi Yerel Büyükşehir Belediyesi’nden spor malzemeleri- rı hakkında fikir alışverişinde bulundu. Withco nin gelmesini dört gözle beklediğimizi söyleye- ortak çalışma alanı amfi salonunda yapılan çözüm arayışıveBölgesel bilirim” dedi. HABER MERKEZİ toplantıda, Akburak’a STK Başkanlığı ekibi ile İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Yönetimler İYİ Parti İzmir STK İlişkileri Başkanı Fisun Kongresi’nin Örük ve İl yöneticileri eşlik etti. Macaristan’ın Vişegrad şehrinde Teknoloji ekosisteminde girişimcilik ko- düzenlenen Büro nusunun ele alındığı toplantıda, genç girişim- Toplantısı’nda cilerin hikayeleri ile karşılaştıkları zorlukları genç istihdamı ve gençlerin beklentilerini dinleyen Akburak, konuşuldu “Gençler ve teknoloji geleceğimiz. İYİ Parti iktidarında, kayıt dışı ekonomiyi sisteme dahil Avrupa Konseyi Yerel ve Böl- tarihleri arasında Fransa’nın genç nesillerin istihdamının ederek her türlü girişimde, gençlere elimizden gesel Yönetimler Kongresi’nin Strazburg kentinde yapılacak kolaylaştırması için yaşam boyu gelen desteği vereceğiz” dedi. (YBYK) 26-28 Ekim 2021 tarih- 41. Genel Kurul toplantısının eğitim modellerinin geliştirilme- leri arasında Fransa’nın Straz- gündem maddeleri üzerinde si” konusunun 41. Genel Kurul Yeni vergi politikası burg kentinde yapılacak Genel duruldu. Toplantıda “bölgeler gündemi içerisinde yer alması Kurul öncesinde Macaristan’ın arası ve sınır ötesi işbirliğiyle onaylandı. HABER MERKEZİ En başta girişimciler için devletin verdiği Vişegrad şehrinde düzenlenen teşviklere erişimin kolaylaştırılması gerektiğini Büro Toplantısı sona erdi. Deneyimler paylaşılıyor belirten gençler, bugün bir girişim yapılmak istendiğinde, tüm ekipmanların tedariği için İzmir Büyükşehir Belediye Avrupa Yerel ve Bölgesel Yö- edebildikleri bir forum ortamı öncelikle sermaye gerektiğini ve daha sonra Başkanı Tunç Soyer’in Bölge- netimler Kongresi (YBYK), Avrupa sağlayan Kongre, başta diğer faturaların ibraz edilerek teşvik başvurusu ya- ler Meclisi Başkan Yardımcısı Konseyi’nin yerel ve bölgesel po- Avrupalı kurumlar olmak üzere pıldığını, eğer herhangi bir sermaye bulunmu- ve Kongre’nin Türkiye’den tek litikalarını belirlemekle yükümlü ulusal ve uluslararası organizas- yorsa zaten en baştan ekside başlandığını dile encümen üyesi olduğu Avru- organıdır. 47 üye devletten 150 yonlarla yakın işbirliği içindedir. getirdiler ve çözümün aslında çok net olduğu- pa Konseyi Yerel ve Bölgesel binin üzerinde yerel yönetimi tem- Türkiye’nin kurucu üyelerinden ol- nu; Politik ve ekonomik istikrarın sağlanarak, Yönetimler Kongresi’nin iki gün sil eden Kongre, yerel ve bölgesel duğu Avrupa Konseyi kıtada barış yazılım sektörüne özel devlet desteği veril- süren Büro Toplantıları’nda 2021 yönetimlerle ilgili politikaların ve istikrarın yapıtaşı hedeflerini mesi ve temel olarak hizmet sektörü ile diğer bütçesi değerlendirilerek, 2022 çerçevesini belirleyen sözleşme- belirler ve politikalara yön verir. sektörlerin vergi politikalarının ayrı tutulması ile 2023 bütçesine projeksiyon ler hazırlar ve bunların uygulan- Konsey’in ana hedefleri arasında gerektiğini belirtti. HABER MERKEZİ tutuldu. Aynı zamanda 2021’de masını sağlar. Kıtadaki yerel üye ülkelerde yerel ve bölgesel Avrupa’da yapılan yerel ve böl- ve bölgesel yönetimin seçilmiş demokrasinin güçlendirilmesi, gesel seçimler üzerine hazırlanan temsilcilerinin sorunlarını tartış- hukukun üstünlüğünün düzen- raporlar incelendi. tıkları, deneyimlerini paylaştıkları lemesi ve temel özgürlüklerin ve görüşlerini hükümetlere ifade korunması yer alır. Başkan Tunç Soyer’in başkan yardımcılarından biri olduğu Bölgeler Meclisi Büro Toplan- tısı’nda ise 26-28 Ekim 2021

7 7 Ekim 2021 Perşembe YENI BAKIS? Güncel www.yenibakis.com.tr Mustafa Almanya Özuslu Darmstadt Teknik Hem yürüdüler hem eğlendiler ‘Harmandalı çöpÜniversitesi Öğretim İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Üyesi Prof. Okula Yürüyüş Günü’nü etkinliklerle kutladı. Dr. Süleyman Bu yıl Türkiye’de ve İzmir’de ilk kez düzenle- nen “Okula Yürüme” etkinliğinde çocuklar hem tesisi iflas etti’ÖzcanErdikler, yürüyüşün faydalarını öğrendi hem de etkinlik- lerle keyifli bir gün geçirdi. İzmir Büyükşehir “İflas eden Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu da Kül- Harmandalı türpark’taki etkinliğe katılarak Alsancak Melih Özakat İlkokulu, Gazi Ortaokulu ve Nevvar Salih tesisine Hakan Dursun Süleyman İşgören İlkokulu’nda okuyan öğrencilere okul artık çöp Dimdik Ali Özcan yolunda eşlik etti. Yürüyüşte “Aktif yürümek götürülmemeli. Erdikler sağlıktır”, “Yaşam boyu sağlık için yürü”, “Okul Kazar yolu çok eğlenceli”, “Okul yolumu keşfediyo- rum” dövizleri açıldı. Çocukları okula bırakan Kyoto Özuslu, “Çocukluğum Alsancak’ta geçti. Ben de çocukken hep yürümeyi tercih ederdim. Sizlerle hükümleri birlikte bu yolları yürümek hem daha eğlenceli hem de keyifli” dedi. çerçevesinde Çocukların yaya farkındalığının arttırılması ve kent içerisinde ‘’yaya erişiminin’’ yaygınlaştırıl- yeni bir çöp Özel masına dikkat çekmek amacıyla bu etkinlikleri Haber düzenlediklerini ifade eden İzmir Büyükşehir depolama Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, alanı kurulması Kenan Yeşil “Pilot bölgeler seçip, bu bölgelerde çocukların güvenli bir biçime okula gitmesi için düzenle- gerekiyor” dedi Asitli su, arıtma meler de yapacağız. ” şeklinde konuştu. Etkinlik havuzunda toplanmalı kapsamında Kültürpark’ta eğitici söyleşiler İzmir Büyükşehir yerek ve kırılarak kaymaların düzenlendi; trafik ve bisiklet eğitimleri de verildi. Belediyesi’ne ait meydana geldiği ve bölgenin HABER MERKEZİ Çiğli’deki Har- güney batıya doğru kaydığı Osman açıİlmmaarmaalıVahşi depolama yasak 15 yıl önce iflas ettikszBTİbdvtmbMAvmyeshygdmsAmyllkmiTPaKycaseenazaaiiiadlğouaeüaeeeaoaıaeru’ayrhamtytmlcaeeaekdoatpçıeryptnrknyyıyşıiınşynaYVhaedarnssyodiıkknieherfaamıüniuukoanklikçniirarılneki.ldatdncaaadnrlamnnenzaieatatrorDDlesltydnaDeeaaahrkdS.llçaammemiifBtdnnanhealgılebnannanllıaşPeerıBnroekgkadraıaıgdrnÜde.ülüaşaiiieaatvpp.lrayanlerölİramoöelmeUDldibiynyskyaoddaaooSıanzanny,eırgrrsllrniauuiarünhatekemdtalülürgçieüreıtmlaDdzeeıonkaadıvlinepekpmşyelnnızmedçplynyaçoltangmmkaniuuerimeüıeşrkokıedbaeşiroaharhmleeraoavarderyknnndznalltaulaenaaanGrrasçuiBasfaleııhleahmüeenedınlsenştğişüıAaıtyhmmyşçkyiTTnioınütddenpnüinillelthdırnetataeığauaaliıaKÇeerlllçmaedoyialkaaaek.aesgdmdtinyÇotrBrpşiyissenallüıimryemıvmaMbaüuareKrliiaaagalgkrçbıiieÖakuv-satüeaÖliyüçonlğnn-ğrrlöeuıaaiielleinaağşlapnarıakeazr-eell’izdullpadğnrlzenetyunihnmk-nvdçnadciıenunoakırıghçnaşlaBüdsBmeı.aienruvyıasleeö.aüiyluisnenmatrDeerlaenngbnpaniieblieşıslmknBa,udcöEnnalaetuölçtdBerısadimldeldııordernörıdaagenrnnmyeÜrdinamıplidlpmdkpaaieğeylaeşiınr2ıeylshiiyokdnaıknenağüanitn0eade-likyaaa-ık-eyıs12l’adnonlbrinne02etıol’i--e1irl3m’taesSktyÜuörrvügtDvKmmçöhBaçkPyıeeaiöölzeueeanzüunaüryehsntnaeleeomrerhppırcrklptlielzpeÇHaiylnleeıamesrfeeşlPıveüetnasdogkiün.adllanyidöarrnaemirerMdaienlöDeğma,dmtiiodrpfraanreslnayfvnnmltAüseliifetlmlorıaaüekaedepeeeiıah..nppsbshlltnsbrganrisnelnDaeaEmeüuommriigaianimueekiynsor’nÖ3lrenTliçyerrdltaainaaeaelçdj.ıuetmlo0ellveeaeknazyşmyeeihÖliaeiEknrr’nsasnlleskcıyskaniimaçduıbeiniidrnğlaşialaloytsledddıuİndnsiDetauMrlkarnnirzovloıybeu,eüidieDr’rd.loodkümükai,lernçaıröarEtniulasunln”ihanazrdzls“eöprdldyemahienrmğdiregıeacMurpıdeddkuntknanrmtlurnalaeer,HaedeBianağeididÜudmmnselkkHsnnr“sdhıprıiueaiaüzaeıvuğilntjAldybniiaaisnaneKarieulpy.cDkıneseuadmtsirabrdnçutrnouüınoide,amsııniesuleetgıçkltnkaitmnCoüb,iıvyçaşlrzöıeTtalinnidşiPtlsre1iemetıanenuArrpnraaeetedelduulr5tvrçholclmsyhkidKtneoaaiadnrdatrtreeiilıııuinenayel-mfrraahkykl,raeAı.sldlmiseınvluiıylorkliDıei-’alisen-retuyi-şniotr-iniam.nı eyedşiBşlöyİÇyvçdsçgluugymydduiykaaBç.aıhizeeellöeıeanaıeyyöyeeiao’leöertamlylmahryrvsrpsppıgglgnsııdlvanlKkçneee,naaiaeetlıogsuuuuaia,rreıeoksnlüağkKdsrdaynelealşlllçmvriBniemkadalaaaddai’ytBodmnanöeyaeyBnmutn-mmügneeBeeeltaprtrdneposgüev.ıoietzöcHpaloatİhinasodnedaaibetsüekyvaalTeefnğrkgomğloitüiihm,.llalakı-unnüuüehlaeddk’eaemaaöl.iaieklrüoBaranlPulrlkşhçdmdeınseıBtlymgümüiatünlkb’miyeütini-lurğlbialmaannıneknyi2emuaüoyainıodradnriekinzrğatıınoma0lrmteınaretdnay4aİseı.laolıl.kitrs1HzspaeDadmsa’ieetğil.eEyklçaMisbubınamenl2arorlaaercin,yiİateoloıımtahurrighcdhlzrlreeıçnnehringntemiekılaasnmiearaieamkmeredd’ümabpdvöı-imamççrmlçyyfy5rrbiadealBealucrlgıedaki-iieaaHeaio0aaksnanrüaanyksıumnreüürmrıdhşln0çtikhddltvclgçoBaetiryazyeeziegkııaa.gıaeeubeallritğökakdlteandüüealeoerçmlVkaoevheİrieisatyauımbkaakrnmlyrrazmün’lmıinşeşHayaanddefrüaoebnyişbümarlimçısıderhukkHianaceaeöbynnüçoaikainökdoauşmolae”ikinshğsldeödraütsyrkşepgryicelrlrıei.mküild-ailaaprekamo’çdcauoueii-orktmirud-rtlhnüemretry2inaal-eruıeat.ryieışiira.ğencr0.nldraineıdealninsiB-aırnydeeziğdöannPpiidiıagllpındstrledgllaeaoaıaıeınielnzfkksçtabi.nteıdhdlçdEyşlzsksdHosa87lyliöönionaaaepDinuöeullöekaaeeari0lypnremprzrarblaaekrlhlyyadkpykyme0ıPeiler.ıarÇPtriöynmnüyrleliludamiiımeüommradEarialreknagrmliğaasoaöğelnklnypülkgironzasasiajül.apee.afnkzdiinmloıeieekıfö.nkrnlltbnyKnvıbilalüioo.eiraailygtAalslDykseıdkondünöe,rdomrmamnrnrDlleiaaeyvlderüaöennceliumlgagraretm.uupinğgkaniduayçeekoröştdşleürEvkö.şa.nlreıase,laeıankaakplin-eaantolraıEtnaıSnesyinçrlmnour.dırsaBödçüntmmlalytavreıeadltöeirüaenüu:aiÇsöınınaimearnz,Haaadrkeügkeağşrpnulikeılr“pbrdiüeimığslletö1eliaybnaearlıdtllcantkei1tlkiiönaeynökeümrrp24kıriükizdglatisarda5ğnloeırerkeilhimanğl’aıkkaeesnştrleyçiaemubüoüaklüaa.iüünyıçğ-rçioşga5,rgönemdğarinlğt,çshlHneaniaılnneaneiç0dvöpmnyieiliülakisğlhp6leüatrtaçeönd0lierkilaeıuççrrln5zöaaialiı0sÖyeleslenimnpieaıevnargmdştrneöaltelyk0çnutumnrseaaıanmmeles5orurizreamrhdpdaösBepaid0cneyabılreuçnıen8n0cpçcezeıssiaşlteylzearıeiaeualenenerdüıaama-atmiynölidntmrdniüzedrnnsldomlınnn1vrldtıar.iarrağnleyiiieeniecrermfedıteıenealanö0ekar3jYçnüedlPınılt4adyedeegreEladçkabnssrelmıny0byneiiboytktrrc0iemaikaneaeikıösbind.isıdrrlyaekooennniiikağr.llkrcraeaiaedıipçuÇivçrkatmkteeeteflriezdyınsiÖa.nmjaıal8eeiaomt.liunatamshstdkmiaökaeıkeöunoeylmbrevbk0kliuDrpllnaateh4ll,mepldre.tnnaakdtıiiobrıua,itatlie”asevaürirnraiz0,çs.reelırnuallatatyluris4şsiertnk.ieuemeıvadidöeaesnthİrum,ığzzıuanaarlarmvlszızoinruedrnapybleaaliudmllninüdtieıasismuaealkıaazöb-lüıhnviznkneieıaieznkeukükbnr-nr-rsian-tekiua4ntkuni-ıtııl1,l-roeaesrnnna-iz0l,ıyir-5aı Gürün Musa Metroda gece yarısı Yangın mağduru Dede çocuklara destek Yabani alıçtan kurtarma tatbikatı Muğla Büyükşehir Belediyesi orman yangınla- sirke ve marmelat Metroda, İzmir İtfaiye rı sonucu zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim Dairesi Başkanlığı desteği verecek. Manisa’nın Demirci ilçesinde doğada ken- ile ortak yangına Yangında zarar gören ailelere gıda, hijyen diliğinden yetişen alıç, bölge insanının elinde müdahale ve tahliye paketleri, ev eşyası, mobilya, beyaz eşya, yem, sirke ve marmelat olarak sofralarda yer buluyor. saman gibi yardımlar yapan Muğla Büyükşehir tatbikatı yapıldı. Gece Belediyesi, yangın mağduru ailelerin çocuklarına Demirci’nin bin 300 metre yükseklikteki yarısından sonra da eğitim bursu vereceklerini açıkladı. Yapı- yaylalarında yabani olarak yetişen alıç, sonba- yapılan tatbikatta lan açıklamaya göre, eğitim bursu kapsamında harın gelmesiyle köylüler tarafından toplanıyor. ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine bin 200 Ağacının dikenli olması nedeniyle sırıklarla kurtarma senaryosu TL, lise öğrencilerine bin 600 TL ve üniversite çırpılarak hasat edilen alıçtan daha çok sirke başarıyla uygulandı öğrencilere 2 bin TL eğitim desteği verilecek. ve marmelat yapılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman kırlara çıkarak yabani ağaçlardan alıç toplayan İzmir Metrosu olası olumsuz- İstasyonu’ndan, Poligon İstasyonu İzmir Metro A.Ş. Genel Müdü- Gürün, ülke tarihinin en büyük yangın felaketini vatandaşlar, çuvallara doldurdukları ürünleri luklara karşı hazırlıklı olmak için yönüne hareket eden bir metro rü Sönmez Alev, günde ortalama yaşadıklarını ancak birlik ve dayanışma ile bu evine götürüyor. Burada doğal yöntemlerle eğitim çalışmalarını ve tatbikat- vagonunda yangın çıktı. Sürücü 300 bin yolcunun kullandığı İzmir felaketin yaralarını sarmaya başladıklarını söy- fıçılarda 2 ay bekletilen alıç, gerekli işlemler- ları sürdürüyor. Son olarak İzmir aracın imdat frenini çekerek he- Metrosu’nda güvenliğin en önce- ledi. Mağdur ailelerin maddi manevi her konuda den geçirildikten sonra sirke haline getiriliyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile ortak men merkezi bilgilendirdi; itfaiye likli konuların başında geldiğini yanlarında olacaklarının sözünü veren Gürün, Ardından şişelere doldurulan alıç sirkesi başta yangına müdahale ve tahliye tatbi- durumdan haberdar edildi. Görevli hatırlatarak, “Hem yangın hem “Yangından etkilenen, evi, işi, tarlası zarar gören İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşe- katı yapıldı. personel bu süre içinde alması olası risklere karşı hazırlıklı olmak hemşehrilerimizin yaralarını sarmak, onların hirlerdeki müşterilere gönderiliyor. gereken önlemleri hayata geçirdi; için eğitim çalışmalarına ve tatbi- yanında olmak için tüm imkanlarımızı seferber Gece yarısından sonra yapılan metronun elektrik bağlantısını katlara büyük önem veriyoruz. Yıl ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Yangından Bardakçı Mahallesi sakinlerinden Musa tatbikatta ekipler kurtarma senar- kesti, yolcuları teker teker vagon- içinde yirminin üzerinde tatbikat etkilenen ailelerimizin eğitim giderlerini bir nebze Dede, 7 yıldır Demirci yaylalarından alıç topla- yosunu başarıyla uyguladı. Olası dan indirdi. Personelin yangına yapıyoruz. Bunlardan birini de olsun azaltmak için çocuklarına burs veriyoruz. dığını belirtti. Alıç toplama işi zor ve zahmetli yangın, kaza, afet durumlarına müdahalesi sürerken Merkez yangın tatbikatı olarak İzmir İtfa- Yangının yaralarını hep birlikte saracağız. Bugüne bir iş olsa da evlerine ek gelir sağladıklarını dile karşı hazırlıklı olmak için eğitim Bölge, Hatay ve Fahrettin Altay iye teşkilatımız ile birlikte yaptık. kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşları- getiren Dede, “Hasat öncesi yaylaları gezerek çalışmalarına önem veren İzmir itfaiye gruplarından itfaiyeciler Olaya müdahale sürelerini ve mızın yanındayız” dedi. DHA keşif yapıyoruz. Yabani ağaçları belirledikten Metrosu’nda acil eylem planı tam donanımlı yangın arazözü, performansımızı ölçüyoruz. Son sonra ailemle toplamaya gidiyoruz. Sirkesinden çerçevesinde yangına müdahale arama kurtarma aracı ve AKS 112 düzenlediğimiz yangın tatbikatı da 7’nci Germiyan çok talep alıyoruz. İstanbul, Bursa, Ankara ve ve tahliye tatbikatı yapıldı. Plan ile 3 dakika gibi kısa sürede olay oldukça verimli geçti. Bu tatbikat- Festivali başlıyor Tekirdağ başta olmak üzere birçok ile gönde- çerçevesinde söndürme, kurtarma, yerine gelerek yangının söndürül- ta bir vagonda yangın olması du- riyoruz. Alıç sirkesinin kalp-damar hastalıkla- emniyet konuları da ele alındı. mesini sağladı. Trende bulunan rumunda nasıl hareket edeceğimizi Çeşme Belediyesi tarafın- rına, şeker hastalıklarına ve gribe iyi geldiğini Öncesinde “Panik Yok! Tatbikat senaryo gereği yaralanmış iki kişi gördük. İtfaiyemiz de başarılı bir dan bu yıl 9-10 Ekim tarihleri söylüyorlar.” dedi. Bazı müşterilerine toptan, Var!” bildirimi ile sosyal medya- de paramediklerin ilk müdahalesi- çalışma sergiledi” diye konuştu. arasında düzenlenecek olan bazılarına ise perakende satış yaptığını aktaran dan duyurusu yapılan tatbikatın nin ardından kurtarıldı. HABER MERKEZİ 7. Germiyan Festivali’nde Dede, alıçtan marmelat da yaptığını anlattı. AA senaryosu gereği; Fahrettin Altay sergiden söyleşiye, atölye- den konsere kadar bir çok program yer alıyor. Türki- ye’de ilk kez Slow Food adayı köy olan Germiyan’da gerçekleştirilecek festivalde yerel üreticiler, ürünlerini ve lezzetlerini 2 gün boyunca açık olacak stantlarda sergileyebilecek. 9 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da standların açılışı ile başlayan festivalde Ebru Kaya Çukuriçi Meydan da “Zeytinyağlı Un Kurabiyesi” atölyesi gerçekleştirecek. Ardından Germiyan İlkokulu’ndan başlayarak Eski Un Fabrikası’na kadar devam eden ve renkli görüntülere sahne olan Festival Korteji yapılacak. Eski Un Değirmeni’nde Şükran Tümer’in “Geç- mişten geleceğe; kapılar, pencereler..” adlı sergi açılışının ardından tohumdan kağıda, kağıttan toprağa, dönüşümün öyküsü “Tohum Kağıtlar” atölyesi gerçekleştirilecek. Germiyan evlerinin duvarlarına yaptığı resimlerle adını Türkiye’ye duyuran Nuran Erden’in, köy kahvesinde “Ger- miyan ve Duvar Resimleri” konulu söyleşisinin hemen sonrasında ise Ayşe Kabasakal bölgeye özgü “Kopanisti Peyniri”, Ramazan Ertan ise “Karaköy Katmeri”ni anlatacak. Festivalin ilk gün etkinlikleri, saat 19.30’da Germiyan İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilecek Tolga Çandar kon- seri ile son bulacak. HABER MERKEZİ

Karşıyaka zorlu periyotta 7 Ekim 2021 Perşembe TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta puan geriden takip ediyor. Kaf- sezonun ilk galibiyetini 5’inci Kaf’ın ise 6 puanı var. S RYENi BAKIs? haftada son sıradaki rakibi Karde- ‘Şeref’li günler mir Karabükspor’u deplasmanda 8 gün içinde 3 maç farklı yenerek alan Karşıyaka, bu TFF 1’inci Lig kulüplerinden Altınordu’da sakatlı- hafta zirve takipçisi Orduspor 1967 Karşıyaka, Orduspor 1967 önünde geçen yıldan beri ilk kez sınavıyla birlikte 8 gün içinde ğı nedeniyle bir süredir formasından ayrı kalan kanat 2’de 2 yapmak istiyor. Son olarak 3 maç oynayacağı zorlu bir geçen sezonun ilk yarısında üst periyoda da girecek. Rakibini 9 oyuncusu Şeref Özcan iyileşerek takımla antrenmanlara üste 2 galibiyet alan Karşıyaka, ay- Ekim Cumartesi akşamı ağır- lardır seri yakalamaya hasret kaldı. layacak Karşıyaka, grupta 13 başladı. İlk 3 haftada oynanan Ankara Keçiörengücü Grupta oynadığı 5 maçta bileği hiç Ekim Çarşamba günü Gümüş- bükülmeyen Orduspor 1967, 3 ga- hanespor deplasmanına çıkıp, (D), Tuzlaspor ve İstanbulspor (D) karşılaşmalarında libiyet, 2 beraberlikle 11 puan topla- ardından 17 Ekim Pazar ise dı. Ordu ekibi lider Fethiyespor’u 1 Ceyhanspor’u konuk edecek. oyuna son bölümde giren Şeref, DHA sağ üst arka adalesindeki yırtık nedeniyle son 5 BonzIe masalı maçta Bursaspor, Genç- lerbirliği (D), Deniz- lispor, Royal Hasta- nesi Bandırmaspor Şeref (D) ve eski takımı Özcan Menemenspor’a karşı görev alamadı. Milli maç arasında antren- Pınar Karşıyaka, geçen sezon final oynadığı man eksiğini kapatması FIBA Şampiyonlar Ligi’nde de maratona Hapoel planlanan gurbetçi Hapoel Bank Yahav Jerusalem’i deplasmanda süper yıldızı Bonzie Colson’un son saniye futbolcunun 17 Ekim’de üçlüğüyle 86-84 mağlup ederek başladı deplasmanda oynanacak ING Basketbol Süper Ligi’ne 2’de 2’yle zirve ortağı olarak başlayan Pınar Karşıyaka, geçen sezon final Büyükşehir Belediye Erzu- oynadığı FIBA Şampiyonlar Ligi’nde de maratona Hapoel Hapoel Bank Yahav Jerusalem’i deplasmanda süper rumspor müsabakasında kadro- yıldızı Bonzie Colson’un son saniye üçlüğüyle 86-84 mağlup ederek giriş yaptı. Avrupa’da bu sezon 2 yıldır ıskaladığı ku- da yer alması bekleniyor. DHA payı havaya kaldırmayı hedefleyen temsilcimiz, hiçbir maçta Bonzie erken pes etmeyeceğini ilk haftadan kanıtladı. Sezon öncesi Turgutluspor’dan Colson kadrosunu iddialı yabancı transferleriyle yenileyen Karşıya- taraftara çağrı ka’ya geçen yıl Şampiyonlar Ligi ve Fransa Pro A Ligi’nin TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta oynadığı ilk en değerli oyuncusu (MVP) seçilerek alınan Colson, üst 5 maçta sadece 1 puan toplayarak düşme üste 2 maçta muhteşem bir performansa imza attı. hattında yer alan Turgutluspor’da yönetim, bugün iç sahada oynanacak Silahtaroğlu Sevinç yumağı Vanspor FK maçı öncesi açıklama yaparak taraftarlardan ricada bulundu. Son dönemde Ligde hafta sonu Bahçeşehir Koleji taraftardan tepki alan kırmızı-siyahlı yönetim, karşısında ilk 7 üçlük denemesinde maç içinde futbolcuların konsantrasyonları- nın bozulmaması için taraftardan yönetimi is- isabet bularak 41 sayı üreten 25 tifaya çağırmamalarını istedi. Turgutluspor’un yaşındaki ABD’li kısa forvet, sosyal medya hesaplarından yapılan açıkla- İsrail deplasmanında 22 sayı, mada şu ifadeler yer aldı: “Saygıdeğer Tur- 13 ribaundla double double ya- gutluspor taraftarı! Yarın evimizde Vanspor parken, bitime 0.3 saniye kala Fk ile hayati bir maç oynayacağız. Bu zorlu Hapoel 84-83 öndeyken attığı maçta ortak sevdamız olan Turgutluspor’u- 3 sayılık basketle takımına muza destek olmanızı istiyoruz. Maç içinde maçı kazandırdı. İzmir temsil- yaptığınız, ‘Yönetim istifa’ tepkileri genç cisinin son transferi şutör guard takımımızı olumsuz yönde etkiliyor. Şim- Michael Roll da ilk maçında 12 sayı di destek zamanı. Saygılarımızla.” DHA üretti. Yeşil-kırmızılı basketbolcular ve teknik heyet, karşılaşmanın bitiminde Kuşadasıspor’da sevinç yumağı oldu. Kurduğu iddialı kad- Ferhatoğlu dönüyor royla lig ve Avrupa’da ilk haftalardan gü- cünü kanıtlayıp moral tazeleyen Kaf-Kaf, TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup lideri Ku- Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda haftaya 13 şadasıspor’da 1 müsabakadan men edilme Ekim Çarşamba günü Polonya temsilcisi cezasını çeken teknik direktör Gürkan Fer- Stal Ostrow’u konuk edecek. DHA hatoğlu, bu hafta takımının başında görev Ufuk Asla vazgeçmek yok yapabilecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda Sarıca Ağrı 1970 deplasmanında hakeme yöne- lik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Pınar Karşıya- koçları ve tecrübeli oyuncuları ceza alan ve ligdeki Malatya ka Antrenörü Ufuk var. 14 üçlük isabeti buldular Yeşilyurt Belediyespor Sarıca, Hapoel deplas- ve bu bizim için çoktu. Ancak maçında görev yapama- manının ardından pes biz müthiş bir iş başardık, topu yan Ferhatoğlu, cumartesi etmenin karakterlerinde paylaştık, birlikte kaldık ve günü Bitexen Düzcespor olmadığını söyledi. Sarıca, asla vazgeçmedik. Galibiyetten deplasmanında saha kena- “Başlangıçlar her zaman ötürü çok mutluyum. Bizim rından ekibini yönetecek. zordur. Çok güçlü bir için harika bir başlangıç oldu. Siyah-beyazlılar, takıma karşı çok zor bir Oyuncularımı kutluyorum” namağlup unvanını maç oynadık. Harika bir açıklamasını yaptı. ve zirvedeki yerini koruma- yı hedefliyor. DHA 40’lık İbrahim Golcüler suskun kızağa Düşme hattına demir atan Göztepe, forvet oyuncularından bu sezon beklediği performansı çekildi alamadı. 8 maçta 7 gol atabilen sarı kırmızılılarda sadece Ndiaye 2 gole ulaşabildi Süper Süper Lig’de 8 haftada yal- arattı. İlk 4 maça 11’de başladıktan sonra son 4 haftadır Lig’de ilk 8 hafta sonunda Sessizliğe nız 1 galibiyet alıp, 2 beraber- sonradan oyuna dahil olan Makedon forvet, ağları henüz topladığı 15 puanla 5’inci lik, 5 yenilgiyle düşme hattına sırada yer bulan Altay’da tepki demir atan Göztepe, forvet hiç sarsamadı. Türkiye’de profesyonel Smiastdri8tayfıie-örçöMhkyGnsnıdsaekerelZeofnıemönğstTtmnataisotııümnduzaGjillezıearııngleriarırcbgrdkilfsdettaİeeöaGtaaleüsaihkllrşrpiiömiurrmlarlasaaelgkztnnaftaitrenititbpisrılesafskgnŞ,ie,apbpıroyaöınlassilo,aiesanöçsrhaüırsş’trtırntdiire,ikoaaetmsnyeeeesdlrmsrt’oactıpaeieoiıisnmkriumçnnksn.sılzıtiie,eyaonistlnginSraıandctyğiölipnkrgfakaamsaaioiiüppştsaarenıeçi-ıtlllndmrıloienesdaıyyrrraiaiuad-.bv-ngndıeenocaksadlulellaGaelüzybmansdolköugdaüraaOinaızeeçHlğrrrpnndü’tçğıyi3esda-ıdııeninrkzurp9.kşaenvdfaısemino7ramüdgkrymfrtfe.bıeuguımaoğeylçGuınotçdrızkbeeallmtöası8uinnonalabenzığklsatmlziic-ıaaanilbonuenras1enı-rdıçnr0iaita liglerin en yaşlı futbolcusu Göztepe’nin sezon başında yollarını ayırmak olmasına rağmen halen en üst Gorica’dan bonservisi alınan kategoride oynayarak alkış alan kap- Senegalli Ndiaye, oynanan 8 istemesine rağmen devam edem sözleşmesi nedeniyle tan İbrahim Öztürk, son haftalarda yedek maçın tamamında ilk 11’de forma giyerek kulübesini mesken tuttu. İlk 4 haftada oynanan 2 gol attı. Takımın diğer 5 golünü Beykan, Tijanic, gönderemediği santrfor Brown Ideye, bu yıl kayıpları Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe ve Arslanagic, Halil ve Soner kaydederken, santrfor- İttifak Holding Konyaspor müsabakalarında ilk 11’de görev lar siftah yapamadı. oynadı. Ideye, yalnız 3 maçta son dakikalarda oyuna alan 40 yaşındaki usta savunmacı, son 4 haftadaki Göztepe, Geçen sezon devre arasında yuvaya dönerek Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Gaziantep FK randevularında ye- ligde yarım dönemde 6 kez ağları sarsan girip varlık gösteremedi. dek soyundu. Göztepe ve Beşiktaş maçlarında ikinci yarıda oyuna Jahovic, bu yıl eski performansını mumla giren stoper İbrahim, Rize deplasmanında 90+3’üncü dakikada Altyapı patentli forvet Jahovic oyuna alınırken, Gaziantep deplasmanında şans bulamadı. Teknik direktör Mustafa Denizli, İbrahim Öztürk’ün yerine ilk 11’de Ege de yalnız 1 maçta İsveçli stoper Eric Björkander’i tercih etmeye başladı. DHA 14 dakika görev yapıp gol atamadı. Göz- Göz’de golcüler milli maç arası sonrası lige yeni bir başlangıç Ndiaye yapmak istiyor. DHA


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook