Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Yeni Bakış Gazetesi

Yeni Bakış Gazetesi

Published by yenibakis.com.tr, 2021-11-03 15:00:48

Description: 4.11.2021

Search

Read the Text Version

Akhisar’da her hafta hasat şenliği Afrika Yenilerden TÜRKIYE’DE sofralık zeytin ve zey- sar’da yeşil zeytin hasadı başladı. kökenliler hayır yok tinyağı denince akla ilk gelen üretim İlçenin verimli arazilerinde her hafta 5 yıl sonra transfer merkezi Akhi- HaSbaeyrlfeari yasağını kaldıran Karşı- 2’de yaka’da takıma katılan İzmir’dehasat şenliği heyecanı yaşanıyor. 12 transferden çoğu ilk 11’de şans bulamadı. Zeytin buluştu Oğulcan gönderildi, hasadına Alperen kadro dışı bırakıldı. Taraftar da İzmir AFRIKA’NIN çeşitli ülkele- başarısızlığa isyan etti. basınının temsil- rinden Anadolu ve Almanya’ya HabSeayrlfeari cileri de göçen ailelerin çocukları, ata 8’de katıldı. kültürlerini yaşatmak ve daya- Altay’ın nışma sağlamak üzere İzmir’de gençleri kadroya bir araya geldi. uzak 42.yılwww.yenibakis.com.tr 4 KASIM 2021 PERŞEMBE Güvenilir ve tarafsız haberin adresi Fiyatı 75 Kuruş ROMAN HAKLARI Tunç Soyer 10 elektrikli kiralanabilir BÜYÜKŞEHIR, bünyesine kattı- ğı 10 elektrikli aracı MOOV Araç Paylaşım Uygulaması aracılığıyla İzmirlilerin hizmetine sunuyor. Başkan Soyer, Türkiye’ye örnek olduklarını söyledi. 4’TE ’LUK EDILDI! Muhittin Selvitopu CHP Milletvekili Özcan Purçu, Roman vatandaşların yaşadığı bir mahallede geçen “Üç Her kuruşta Kuruş” isimli dizinin, Romanları kötülediğini belirterek yayından kaldırılmasını istedi dikkatliyiz SHOW TV’de ilk bölümü gösterilen “Üç PURÇU, “Dizide Romanlara karşı ayrım- ÖZCAN Purçu, “Romanlara karşı var Özcan GELENEKSEL bütçe yemeğin- Kuruş” isimli dizi, Romanlara ön yargı ile cı ve aşağılayıcı söylemler kullanılıyor, olan ötekileştirme, ön yargı gibi olgu- Purçu de Karabağlar Belediye Başkanı yaklaştığı için büyük tepki aldı. CHP’nin Romanlar potansiyel suçlu, katil, küfürbaz ları tetikleyici birçok unsur barından Muhittin Selvitopu, halkın ken- kendisi de Roman olan İzmir Milletvekili bireylerden oluşan bir toplulukmuş gibi diziyi RTÜK bir an önce yayından dilerine emanet ettiği her kuruşu Özcan Purçu da diziyi eleştirdi. yansıtılıyor” dedi. kaldırmalı” diye konuştu. 3’TE dikkatli harcamaya devam ede- ceklerini vurguladı. 4’TE Yıkımına engel yok Necip Depremde hasar gördüğü için boşaltılan Büyükşehir KÜLTÜR ve Turizm Ba- Nasır kanlığı İzmir 1 Numaralı hizmet binası için Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin Kültür Varlıklarını Koru- Kiraz’da siyasi bağnazlık yaptığı itiraz reddedildi, yıkımın önü açıldı ma Bölge Kurulu, İzmir AK Parti Milletvekili Necip Na- Şampiyonlardan Büyükşehir Belediyesi sır, Kiraz Belediyesi’ne ait arsa- Hizmet Binası’nın depreme da, hastane projesini de içeren karşı güçlendirilmesinin bölgenin imar planlarına, Büyük- şehir’in itiraz etmesinin siyasi bir EİB Korusu KYeenşainl mümkün olmadığına bağnazlık olduğunu söyledi. 6’DA ve binanın akıbetine Mustafa EGE Su ürünleri ve Hayvansal Büyükşehir Belediye- İduğ Mamuller İhracatçıları Birliği ve Ege si’nin karar verece- ğine hükmetti. 7’DE Bornova’ya da Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri emsal artışı İhracatçıları Birliği 2020 yılı ihracat BORNOVA’DA parsel bazında yüzde 20, ada bazında ise yüzde 30 şampiyonları için Ege Orman Vakfı olarak emsal artışı kararını içeren ilgili madde Meclis üyelerinin iş birliğinde İzmir’in Kınık ilçesinde oybirliğiyle kabul edildi. Başkan İduğ meclise teşekkür etti. 4’TE “EİB Korusu” oluşturdu. 7’DE Travel Turkey İzmir fiziki 5’te olarak açılıyor Sayfa 2’de Aşı karşıtı SOSYAL medyada izlediği Organ bağışları Bitmeyen kin girdi, aşı videolardan etkilenip aşı gönüllüsü Sevban karşıtı olan Sevban Dön- yarıya düştü Fatma İnan olarak çıktıDönmez mez, Kovid-19’a yaka- Kendisi de karaciğer nakilli lanıp, 17 gün hastanede Sayfa 7’de tedavi gördükten sonra Zafer olan Dr. Zafer Beken, pan- Kadın katilleri şimdi herkesi aşı olmaya Beken demi sürecinde bağışların Enise Dikmen Kaplan çağırıyor. 3’TE yarıya indiğini belirtti. 3’TE

2 4 Kasım 2021 Perşembe YENI BAKIS? Güncel www.yenibakis.com.tr Akhisar’da her Bitmeyen kin Fatma hafta hasat şenliği İnan Türkiye’de [email protected] sofralık zeytin ve zeytinyağı Bosna-Hersek’te 1 Mart 1992’den 14 denince akla ilk Aralık 1995’e kadar süren savaşta, resmi gelen üretim rakamlara göre yaklaşık 110 bin kişi merkezi Akhisar’da yaşamını yitirmiş, 2 milyon kadar Boşnak da yeşil zeytin yaşadığı yerden göç etmek zorunda kalmıştı. hasadı başladı. İlçenin verimli Uluslararası toplumun devreye girmesiyle arazilerinde 1995 yılında imzalanan Dayton Anlaşması her hafta hasat savaşı sonlandırdı. Savaşın ardından katledilen şenliği heyecanı kurbanlar için arama çalışmaları başladı, yaşanıyor kurbanlara ait kemik parçaları toplu mezarlardan çıkartıldı, binlercesi ise hala kayıp. Lahey’deki Akhisar’ın verimli arazilerin- Akhisar’da. Birlikte çok güzel işler ‘Komisyoncuya ‘KDV yüzde 1’e uluslararası ceza mahkemesi tarafından işlenen de bu sezon her hafta hasat başarıyoruz. Kuraklığa rağmen, rekol- fırsat vermeyin’ inmek zorunda’ suçlar sabit kılınsa da soykırım Bosnalı Sırplar şenliği heyecanı yaşanıyor. tede ciddi düşüşler yaşamadığımız tarafından hep inkar edildi. 26 yıl sonra ülkede Türkiye’de sofralık zeytin ve zey- için mutluyuz. Tüm olumsuz koşulla- Alhat, düşük destek Girdi maliyetlerindeki yükseliş- yaşanan soykırımın inkarını yasaklayan bir yasa tinyağı denince akla ilk gelen üretim ra rağmen Türkiye’de bu yılki rekolte miktarı nedeniyle ambalajlı lere rağmen son tüketiciye sunulan çıkartıldı. Bu karara saygı göstermeyen Bosnalı merkezi Akhisar’da yeşil zeytin yüzde 20 arttı. Dünyadaki rekolte ise ihracat yerine dökme ihracat zeytinyağı fiyatlarına çok az ya da hiç Sırp siyasetçiler bugün ülkede sağlanan barışı hasadı başladı. 14 milyon zeytin ağacı yüzde 20 azaldı. Bu nedenle Türkiye kolaycılığının sektöre hakim zam yapmayan sektör temsilcilerinin tehdit ediyor. ile Türkiye’nin sofralık yeşil zeytin olarak ihracatta rekor talep alıyoruz” olduğuna dikkat çekerek “Yüksek enflasyonla mücadelede üstlerine rekoltesininyüzde 75’ini, siyah zeytin diye konuştu. döviz kuru nedeni ile görece ucuz düşen görevi fazlasıyla yaptığını söy- Osmanlı hükümdarı Birinci Murad’ın Sırp rekoltesinin ise yüzde 30’unu karşıla- kalan zeytinyağımız, yurtdışındaki leyen Alhat, zeytinyağının perakende Kralı Lazar’a karşı kazandığı Kosova Zaferi’nin yan Akhisar, yoğun yurtdışı taleple- ‘Türkiye için şans’ rakip zeytinyağı firmalarının iştahını KDV’sinin yüzde 1’e indirilmesi talep- üzerinden altı asır geçti ama Sırplar hala bunun rini bölgenin en kaliteli ürünleri ile kabartıyor” dedi. Geçen yıl “yasak lerini tekrar hatırlattı. Alhat “Her türlü intikamını Müslümanlardan almanın peşinde. karşılamaya hazır. Üretimdeki artışın, dünyadaki ek- var” denildiği ve zeytinyağı rekoltesi fedakarlığı yapan zeytin üreticilerinin sik üretim ve döviz kurunun yükselişi bir önceki yıldan eksik olduğu halde bugün geldiğimiz noktada pozitif Son olarak Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Geçmişten geleceğe bir sağlık ile birlikte Türkiye için daha fazla özel izinler ile yine bir önceki yıla göre ayrımcılığa ihtiyacı var. Yüzde yüz milli Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad Dodik rehberi olan zeytin ve zeytinyağının ihracat şansı anlamına geldiğini vur- daha fazla dökme zeytinyağı ihracatı ve yerli üretim olan zeytin ve zeytinyağı ve Sırp yetkililerin, eski Yüksek Temsilci üretiminde önemli bölgelerin başında gulayan Alhat şöyle devam etti: yapıldığının altını çizen Alhat “Çiftçi sektörü yıllardır zorda ancak maalesef ValentinInzko’nun 23 Temmuz’da soykırım yer alan Akhisar’da bölgeye özgü, kazanmadı, sanayici de kazanmadı. uzun süredir talep ettiğimiz KDV indi- inkarını suç sayan bir yasa çıkartmasını boykot iriliği ile ve lezzeti ile dikkat çeken, “Fakat biz ihracatı ‘rakip ülkelere Kim kazandı? Rakip ülkelerin firmaları rimi yapılmadı. Üstelik diğer bitkisel etmeleri kararıyla başlayan siyasi kriz, Sırp lider özellikle biber limon sarımsak gibi tedarikçilik’ olarak algılayanlardan ve bu izinleri almayı becerebilen ülke- yağların ithalatında yüzde 30 civarında Dodik’in ayrılıkçı söylemleriyle giderek büyüdü lezzet verici dolgular ile farklılaşan farklı düşünüyoruz. Artık eski alış- mizdeki komisyoncuları. Rekoltenin gümrük vergisinden feragat edilirken. ve ‘Bosna Hersek’te yeniden savaş olur mu?’ domat çeşidinin yanı sıra çekirde- kanlıklardan kurtulup katma değer düştüğü sene, dökme ihracat artıyorsa Zeytinyağı bu ülkenin has evladı, bu sorularını gündeme getirdi. ğinin kolay ayrılması ve nefasetiyle yaratan ihracat modellerini güçlen- ne düştü? Tabi ki tüketim. Binbire- muameleyi görmesi üzüntü verici. bilenlerin vazgeçemediği uslu zeytin dirmemiz şart. Yıllar önce 600 dolar mekle 0,8’den 2 litreye taşıdığımız kişi Zeytinyağı sektörü yüzde 30 oranında Yüksek Temsilcilik Ofisi’nin (OHR) yürürlüğe çeşidinin de hasadına başlandı. ambalajlı zeytinyağı desteği veriliyor- başı zeytinyağı iç tüketimimiz ne yazık desteklense, bu çiftçi dağa taşa zeytin koyduğu tüm yasal değişiklikleri inkar eden du, ambalajlı satışlar birden artmıştı ki 1,4’lere kadar düştü, düşmemeli” dikerdi. Çiftçiyi ve sanayiciyi küstür- Dodik, Dayton Antlaşması’nın özüne dönülmezse Tüketicilerin giderek bilinçlendi- ama nedense bu destek TL’ye çevrildi meyelim” diye konuştu. ordu, yargı ve vergilendirme sistemlerinde radikal ğini söyleyen Akhisar Ticaret Borsası ve dövizin hızlı artışıyla eridi, gitti. diye konuştu. adımlar atacağını ifade etti. Başkanı Alper Alhat “Sağlıklı ve uzun Bugün 1600 lira seviyesinde. Eğer Alper ömürlü nesiller için zeytinyağı kulla- destek tekrar anlamlı bir seviye çıkar- Alhat Dodik, en son, genel başkanlığını yaptığı nımı artırılmalı. Devlet zeytin üretici- tılabilirse ambalajlı ihracat şahlanır” Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı (SNSD) sine destek vermeli. Hem üretici hem HABER MERKEZİ tarafından kabul edilen bildiri metninin basına tüketici memnun olmalı. Çünkü üre- sızmasıyla gündeme geldi. Bildiri, Sırp askerlerin tici olmazsa tüketici, tüketici olmazsa Zeytin hasadına Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri’nden ayrılarak üretici olmaz” dedi. Alhat, bu hedef entite ordusunun kurulmasını da kapsıyor. doğrultusunda Akhisar’da üreticiler İzmir yerel basınının ile bir başarı hikayesiyazdıklarını be- Son 10 yıldır ayrılıkçı söylemleriyle gündeme lirterek “En kaliteli zeytini üretiyoruz. temsilcileri de gelen Dodik’in son söylemleri ülkedeki mevcut Bu başarıyı her sene sürdürmeyi hatta siyasi krizin büyümesine neden olurken, katlamayı hedefliyoruz” diye konuştu. katıldı. somut adımlar atmaya da başlayan Dodik’e karşı herhangi bir yaptırımın uygulanıp ‘İhracatta rekor talep’ uygulanmayacağı da merak konusu oldu. Alhat sofralık zeytin üretimin- Türkiye’deki Balkan göçmenleri dernekleri, de Türkiye’nin liderinin Akhisar Dodik’in bu açıklamalarının savaş çığırtkanlığı olduğunu belirterek “Zeytinyağında olduğunu belirterek, yeni bir soykırıma kesinlikle da günden güne yükseliyoruz. En mo- izin verilmeyeceğini dile getirdiler. dern tesisler, en çalışkan işletmeler Balkan coğrafyasında sular hiçbir zaman durulmadı. Dodik gibi siyasetçilerin istediği gibi at koşturmasına izin verildikçe de durulacağa benzemiyor. Erdal İsmail Özgür Erek İnan Coşkun Emre Afrika kökenliler Antik tiyatroda Sakçı İzmir’de buluştu ‘sanatçı tuvaleti’ Afrika’nın çeşitli Hem rekortmen ülkelerinden Anadolu İZMIR Büyükşehir Belediyesi desteğiyle hem üniversiteli ve Almanya’ya göçen Smyrna Antik Kenti’nde devam eden kazılar- ailelerin çocukları, da tiyatroda sanatçılar tarafından kullanıldığı Türkiye’ye yüzme branşında birçok uluslararası ata kültürlerini değerlendirilen latrina (tuvalet) bulundu. başarı kazandıran milli sporcu Emre Sakçı, akademik yaşatmak ve Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. kariyerine de odaklandı. Sporculuk yaşamında genç- dayanışma sağlamak Akın Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığının ler dünya rekorunu kıran, İskoçya’daki 2019 Avrupa üzere İzmir’de bir izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi adına Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda kurbağalama araya geldi yürütülen çalışmalarda hiç beklemedikleri 50 metrede ülkemize ilk madalyayı getirip, Avrupa buluntularla karşılaştıklarını ve heyecanlı Şampiyonası’nda 19 yıl sonra madalya kazanan, ge- Afro-Türkler Kültür Yardım- hi ve kültürel mirası paylaşarak panelde Afrika kökenli aileler olduklarını belirtti. Kazı sırasında latrina- çen yıl Macaristan’daki Uluslararası Yüzme Ligi’nde laşma ve Dayanışma Derneği dayanışma ortamı oluşturan ve çocukları için aktiviteler or- ya rastladıklarını ifade eden Ersoy, “Bizim 3 Avrupa rekoru birden kırıp, 2020 Tokyo Olim- ile Almanya’da Afrika kökenli Afrika kökenliler, 2019’daki bu- ganize eden Joliba’nın başkanı bildiğimiz tiyatroların yakınlarında, gelen piyatları’nda Türkiye’yi temsil eden Emre, İzmir ailelerin iletişim ağı JolibaeV luşmada Afro-Türk ve Afro-Al- KatharinaOguntoye ile tanıştığı- izleyicilere hizmet eden latrinalar var ama Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ve Alman Afro Genç Topluluğu man gençlerin birlikte hazırladı- nı söyledi. böyle tiyatronun sahne binası içerisinde bir Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü’nde (AYOCO) üyeleri, İzmir’in Ali- ğı “Biz Her Yerdeyiz” isimli rap mekanın tuvalet olarak kullanılıyor olması eğitim görmeye başladı. ağa ilçesindeki Afacan Gençlik şarkısını birlikte seslendirdi. Oguntaye ve Almanya’daki bir ilk.” ifadelerini kullandı. Ersoy, latrina- Evi’nde düzenlenen 5. Kültür Afrika kökenlilerin Afro-Türk- nın 12-13 kişinin birlikte kullanabileceği, Çok büyük bir heyecan yaşadığını ifade eden Buluşması’nda kucaklaştı. Afro-Türkler Kültür Yardım- ler’den haberdar olmadığını “U planlı” oturma düzenine sahip bir tuvalet Fenerbahçe’nin 24 yaşındaki sporcusu, sınıf arkadaş- Almanya ve Türkiye’de yaşayan laşma ve Dayanışma Derneği öğrendiklerini, aileler arasında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:” Çok larıyla kısa sürede kaynaşırken, üniversite eğitiminin yaklaşık 100 kişinin katıldığı Başkan Yardımcısı Beyhan bağlantı kurmak üzere 2015 sayıda kişinin bir arada bu tuvaleti kullanması çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Üniversiteden etkinlikte sunum ve panellerin Türkkollu, kurdukları dernekle yılında İzmir’de ilk kültür bu- aynı zamanda sosyalleşmeyi de beraberinde önce çok çalışkan olmadığını belirten Emre Sakçı, yanı sıra gezi ve eğlence etkinlik- farklı coğrafyalara göç eden luşmasını düzenlediklerini ifade getiriyordu. Sadece sahne binasında çalışan “Öncelikle çok heyecanlıyım. Üniversitede eğitim leri düzenlendi. atalarının izlerini araştırdık- eden Türkkollu, pandemi süreci ve yine tiyatroda performans gösteren sanat- görmek gerçekten çok özel ve güzel. Göstermek iste- larını, bu kapsamda 2013’de dışında her yıl İzmir’de bir ara- çılar tarafından kullanıldığını düşünüyoruz. diğim bir kariyer var. Bunu inşallah İzmir Ekonomi Atalarından gelen ortak tari- Almanya’da düzenlenen bir ya geldiklerini aktardı. AA Çünkü sahne binası izleyiciye kapalı. Kapalı Üniversitesi’nde başaracağım. Ben dersi derste dinle- alanda bulunduğu için bunu ‘sanatçı tuvaleti’ yen bir öğrenciydim. Burada iyi bir eğitim alacağım” olarak değerlendirmek mümkündür. Bu da dedi. Bölümümüm sporcu kariyerine büyük katkı Akdeniz coğrafyasındaki tiyatrolarda bir ilk koyacağını belirten Emre, “Yurt dışı yarışlarında olarak karşımıza çıkıyor.” Tiyatronun tari- özellikle röportajlarda kendimi ifade edebilmek açı- hinin M.Ö 2. yüzyıla dayandığını, latrinanın sından da bölümüm çok önemli” diye konuştu. DHA ise MS 2. yüzyılda tiyatroda yapılan büyük çaplı değişiklikler sırasında inşa edildiğini değerlendirdiklerini bildiren Ersoy, latrina ve tiyatronun MS 5. yüzyıla kadar kullanıldığını bildirdi. Smyrna Antik Tiyatrosu’nda bulunan latrina, yaklaşık 40 santimetre yüksekliğinde ve 60 ile 70 santimetre aralıklarla kişilerin yan yana oturabilecekleri bir yapıya sahip. Bankın önünde taban seviyesinde sürekli temiz su akan yine U planlı 8-10 santimetre derinliğinde bir su oluğu yer alıyor. HABER MERKEZİ

3 İMSAK www.yenibakis.com.tr BUGÜN YARIN İmsak 06:10 İkindi 15:51 YENI BAKIS? 23 24 ASAYİŞ Güneş 07:33 Akşam 18:17 18 Öğle 13:00 Yatsı 19:35 4 Kasım 2021 Perşembe 17 Show TV’de Roman hakları Bariyerlere çarpan gösterime motosikletli öldü giren ve Roman vatandaşların BAYRAKLI’DA bariyerlere çarpan moto- yaşadığı bir sikletin sürücüsü Halil Yüksekol (26) yaşa- mahallede geçen mını yitirdi.Kaza, dün saat 07.30 sıralarında “Üç Kuruş” isimli Altınyol’da meydana geldi. Bayraklı’dan dizi tepkilere neden Konak yönüne giden Halil Yüksekol, kont- oldu. CHP’nin rolünü kaybettiği motosikletiyle bariyerlere Roman milletvekili çarptı. Yüksel yola savruldu. Bu sırada Özcan Purçu, dizinin arkadan gelen otomobil, şerit değiştirmek Romanları rencide isterken motosikleti altına alıp, sürükledi. ettiğini belirterek, Motosiklete çarpmamak için, aniden şerit RTÜK’ü harekete değiştirdiği ileri sürülen bir başka otomobile geçmeye çağırdı ise arkadan gelen servis minibüsü çarptı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 sağlık ekip- leri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yüksekol’un yaşamını yitirdiği belirlendi.Yapılan incelemenin ardından Halil Yüksekol’un cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yüksekol’un cesedinin parçalandığı ve DNA testi istendiği bildirildi.Bu arada kaza nede- niyle trafik akışı yaklaşık 3 saat boyunca tek şeritten sağlandı. DHA ‘Üç Kuruş’luk edildi! Show TV’de1 Kasım 2021’de olarak sunmaktadır. Yayından kaldırılmalı Show TV’de gösterime giren “Üç Kuruş” dizisinden önce, bunun “Üç Kuruş” adlı gibi birçok yapımı izle- dizi, Roman vatan- miştik, yani bu ilk değil. Örneğin, “Roman ha- daşları olduğundan vası” adlı dizi Roman Söz konusu dizide Romanla- cılık temelli suç ve davranışlara Sivil Toplum Kuru- ra karşı ayrımcı maruz kalma farklı gösterdiği luşları tarafından ve aşağılayıcı ihtimalini şikâyet edildiği söylemler, Ro- arttırabilecek gerekçesiyle için yayından manların potan- niteliktedir. kaldırılmış ve siyel suçlu, katil, Bu nedenle, tepkilere neden Avrupa Birliği küfürbaz birey- günümüzde Komisyonu tara- lerden oluşan Romanlara oldu. Cumhu- fından 2015 yılında bir toplulukmuş karşı var olan yayınlanan Türkiye gibi yansıtıldığı ötekileştirme, riyet Halk İlerleme Raporu’nda olumsuz bir algı ön yargı, nefret “Bir Roman STK’nın mekanizması suçları gibi Partisi’nin Özcan şikâyeti üzerine, ayrımcı bulunmaktadır. olguları tetikle- Liselilere terör kendisi de Purçu dil kullanan bir televizyon örgütleri anlatıldı Roman olan dizisi yayından kaldırılmış- Böylece, dizide yici ve bireylerin bilinçaltında kasten olmasa da Romanların meşrulaştırıcı nitelikteki birçok İZMIR İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle İzmir Milletve- tır.” şeklinde bahsedilmiş, aynı yıl toplumsal düzeni bozan bir unsur barındıran söz konusu Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Roman vatandaşlara yönelik yeni linç grup olarak yansıtılması, birçok dizi, bir an önce yayından kaldı- Önleme Büro Amirliği ekipleri, İzmir Kız Lisesin- kili Özcan Purçu, girişimleri olmuş ve bu suçtan ötürü Roman vatandaşımızın ayrım- rılmalıdır! de öğrencilere yönelik “terör örgütleri” konulu 30 dava açılmıştır. bilgilendirme toplantısı düzenledi. dizinin Türkiye’de Önyargıları besliyor İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücade- yaşayan Roman le Şube Müdürü Şenol Kurt, okulun konferans Romanlara dair herhangi bir salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuş- vatandaşları derin bir bilgisi olmayan bir çocuk ya da mada, önleyici polislik kapsamında hazırladıkları vatandaşımız, bu diziyi izlediğinde; “Mutlu Bakış” projesi ile bu öğretim yılında üzüntüye boğduğunu Romanların yoksulluk nedeniyle kentteki 50 bin suça yönelmiş, küfürbaz ve kaba, suç lise öğrencisi söyledi. Konu hakkında örgütlerine karışan, duyarsız, katil, ile üniversi- hırsız, dolayısıyla potansiyel suçlu te sınavına gerekli çalışmaların yapılması için olduklarını düşünecek, bilinçaltında hazırlanan 10 Romanlara karşı önyargı besleyecek- bin öğrenci- RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile tir. Roman haklarına duyarlı olmayan ye ulaşmayı istediklerini görüşen Purçu, dizi hakkında basın bildirdi. açıklaması yaptı. Purçu, açıklamasın- ve senaryosu oluşturulmadan önce tarafından engellenmeli, ortadan kal- Suç nitelikli bir saha ve folklor araştır- dırılmalıdır. Milyonlarca lira bütçeye odaklarının da şu ifadelere yer verdi: ması yapılmamış olan bu diziden, sahip RTÜK bunun için kurulmuştur. yapacağı eylemleri gerçekleştirmek için insan Romanlar olarak hiçbirimiz haz- Denetleme sürecinden geçmemiş kaynağına ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Kurt, 30 ayrı dava açılmıştı zetmedik ve rahatsız olduk. Çünkü hiçbir yayın, kitlelere ulaşmamalıdır! “Bu örgütler, 14-24 yaş arasındaki gençlerimi- dizide Roman karakterler gerçekten Ayrıca, özgürlük temelinde ele alınan zi hedeflemektedirler. Biz önleyici faaliyetler “Bu dizi Türkiye’de medyanın uzak, roman kültürü ise olduğundan bazı ufak detaylara müsamaha gös- kapsamında sizleri bilgilendiriyoruz. İnteraktif Romanlara karşı ayrımcı yaklaşımının farklı tanıtılmaktadır. termeyen RTÜK, ayrımcılık, şiddet, yöntemlerle nasıl algı oluşturulduğunu, geliş- son örneğidir. Romanların yaşamlarını kavga, ağır suçlar gibi unsurlar söz tirildiğini ve manipüle yöntemlerini anlatmaya derinden etkileyen sorunlar söz ko- Bir grubu rencide etmeye ya da konusu olduğunda ne sansür ne de bir çalışacağız. Suç odaklarının eleman temin etme nusu olduğunda sessiz kalmayı tercih ötekileştirmeye yönelik bir amaçla yaptırım uygulamamaktadır! yöntemlerini araştırdık ve projemizi bu yön- eden ana akım medya, reyting uğruna üretilen içerikler elbette derhal Radyo HABER MERKEZİ de geliştirdik.” diye konuştu. Sunumda, terör Romanların yaşamlarını gerçeklerle ve Televizyon Üst Kuruluşu (RTÜK) örgütlerinin propaganda yöntemleri ile eleman hiçbir bağlantısı olmayan basmakalıp temin etme sürecinde istismar ettikleri konular yargılar üzerinden bir reyting unsuru ve pratik uygulamalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, sunuma Organ bağışları interaktif katılım gösteren öğrencilere hediye yarı yarıya düştü verdi. AA KENDISI DE karaciğer nakilli olan Dr. Zafer Beken, Yasemin pandemi sürecinde organ naklindeki ciddi azalmaya Dönmez dikkati çekti. “Bir hekim olarak aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Organ Nakil Koordinatörüyüm” diyen Dr. Sevban YENi BAKIS? Beken, ülke genelinde bağış oranlarının yarı yarıya düş- Dönmez tüğünü belirterek, vatandaşlara bağış çağrısında bulundu. GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Aşı karşıtı girdiği Kovid-19 servisinden… İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi KURULUŞ 17.03.1980 Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zafer Beken, 2005 yılında Aşı gönüllüsü olarak çıktı aldığı ‘hepatite bağlı karaciğer sirozu’ teşhisiyle, nakil 4 KASIM 2021 PERŞEMBE bekleyen hastalardan biri oldu. Dr. Beken, kız kardeşi Sosyal medyada izlediği videolardan etkilenip aşı karşıtı olan Ayfer Beken’den yani canlı bağışçıdan alınan karaciğer Sevban Dönmez, Kovid-19’a yakalanıp, 17 gün hastanede YIL:42 SAYI:14345 nakliyle hayata tutundu. tedavi gördükten sonra şimdi herkesi aşı olmaya çağırıyor Yeni Ekonomi Gazetecilik Neşriyat Nakil ihtiyacı nedeniyle hayatta kalabilme mücade- Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Adına lesini bizzat deneyimleyen Dr. Beken, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle bağışın önemine dikkati çekti. İmtiyaz Sahibi Ülke genelinde bağış oranlarının yarı yarıya düştüğü- MEHMET ÇAPMAN nü ifade eden Dr. Beken, “Organ nakli ülkemiz için çok önemli ama arzu ettiğimiz rakamları ne yazık ki İzmir’de aşı karşıtı olduğu için tedavisi uygulanan Dönmez, sağlı- Benim burada yaşadıklarımı insan- Genel Yayın Yönetmeni yakalayamıyoruz. Pandemi sürecinde organ nakli ciddi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ğına kavuştu. lar bir dakika görse koşa koşa gidip FÜSUN ÇAPMAN sıkıntılara girdi. Pandemi ve toplum koordinasyonunun aşısı olmayan, hastalığa yakalan- aşı olur. “ dedi. Dönmez, günler bozulması kadavradan verilen bağış sayısını ciddi oranda dıktan sonra 17 gün hastanede ‘İlk hafta acı çektim’ sonra ilk kez rahat nefes aldığını, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü düştü. Organ naklinde ülke genelinde neredeyse yarı tedavi gören 38 yaşındaki Sevban süresinin dolmasının ardından yarıya azalma oldu. Ege Bölgesi, Türkiye’de kadavradan Dönmez, çevresindekileri aşılarını Sevban Dönmez, Kovid-19 aşısını olacağını aktardı. EMİN VAROL yapılan bağışta öncü durumundaydı. Maalesef bu bölge- olmaları konusunda uyarıyor. salgınının başından bu yana maske, de de sayılar çok düştü” ifadelerini kullandı. mesafe ve hijyen gibi önlemlere Yasemin Dönmez ise tedavi Haber Müdürü Muhabir/İnternet Editörü Gaziemir’de yaşayan 2 çocuk önem vermediğini söyledi. Aile- sürecinde eşinin yanında olduğunu, Karaciğer nakil sürecini anlatan Dr. Beken, “Bir he- babası esnaf Dönmez, bir yakınının sinde ve kendisinde kalp, tansiyon yaşadığı zorluklara şahitlik ettiğini İSMAİL İNAN TUĞÇE KAHRAMAN kim olarak aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Organ Nakil Kovid-19 testinin pozitif çıkma- gibi alt bir hastalık olmadığı için anlattı.Eşinin aşı karşıtı olmasına Koordinatörüyüm. Aynı zamanda organ nakli hastası- sının ardından 15 Ekim’de test salgın sürecinde hep rahat davran- rağmen kendisinin aşılandığını dile Yönetim Yeri: Şehit Fethibey Cad. No: 38-40 yım. 2005 yılında karaciğer nakli oldum. Hepatite bağlı yaptırdı. Testinin pozitif çıkması dığını belirten Dönmez, “Bünyem getiren Dönmez, “Ben çocuklarım 35210 Konak-İzmir karaciğer sirozu gelişti. Bunun üzerine kardeşimden sonrasında bir süre evinde karanti- kuvvetli. Bu hastalık bana gelse de okula gittiği için aşı oldum. İyi ki yani canlıdan parça alınarak karaciğer nakliyle yeniden naya giren Dönmez, ateş, halsizlik 3 ya da 5 gün içinde atlatırım diye de olmuşum. Muhakkak her şeyin Tel: (232) 445 30 14 Fax: (232) 446 87 93 hayata tutundum. Türkiye’de bugün itibariyle 25 binin ve solunum güçlüğü şikayetiyle düşündüm. İzlediğim videolardan bir riski var ama hastalığın riski e-mail: [email protected] üzerinde organ nakli bekleyen hastamız var. Bunların yakınları tarafından Dr. Suat Seren etkilenerek aşı karşıtı oldum. daha çok. Eşim tedavi gördüğü en büyük kısmını 20 bin ile böbrek ihtiyacı oluşturuyor. Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Üniversite okudum ama cahillik süre boyunca 11 kilo verdi. Nefesin Basım Tesisleri: 1700 civarında karaciğer nakli, 1300 kornea nakli bekle- Eğitim Araştırma Hastanesine yapmışım, hata yapmışım. Hasta- ne kadar önemli olduğunu hasta- İhlas Gazetecilik A.Ş. yen hasta var” dedi. DHA kaldırıldı. Hastanenin Kovid-19 nede ilk hafta çok acılar çektim. nede bir kez daha anladım.” diye 1199 Sok. No:1/7 Sarnıç-Menderes/İzmir (Tel: 0 232 483 96 60) servisinde 17 gün boyunca oksijen Su içemedim, yemek yiyemedim. konuştu. AA Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. İZMİR Zafer Beken Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın (Pazar günleri ve dini bayramlarda çıkmaz) Yeni Bakış Basın Meslek İlkelerine Uymaya Söz Vermiştir

4 4 Kasım 2021 Perşembe YENI BAKIS? Yerel Yönetimler www.yenibakis.com.tr Güçlü kadınlar Büyükşehir’den güçlü Buca projesi kiralık araç Büyükşehir, bünyesine kattığı 10 elektrikli aracı MOOV Araç Paylaşım BUCA Belediyesi, İzmir Kadın Kuruluşla- Uygulaması aracılığıyla İzmirlilerin rı Birliği iş birliğiyle “Güçlü Kadın, Güçlü hizmetine sunuyor Buca” projesini başlattı. Buca Belediyesi Kül- İzmir Büyükşehir Belediyesi, tür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen iş birliği filosunu yeni elektrikli araçlarla 30’a çıkacak tüm park tarifelerden yüzde 50 protokolüne Buca Belediye Başkanı Erhan güçlendiriyor. Bünyesine 10 indirimle faydalanacak. Elektrikli Kılıç, eşi Zuhal Kılıç ve İzmir Kadın Kuruluş- elektrikli araç ekleyen Büyükşe- Paylaşımlı araç kullanımının şında tüm katlı otoparklarımızda araçları İzmir’de yaygınlaştırma ları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Huriye hir Belediyesi, bu araçları MOOV trafik yoğunluğunun azaltılması, şarj istasyonlarını kurmuş olaca- hedefimizin bir başka sebebi, Serter ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu Araç Paylaşım Uygulaması ara- ülke ekonomisine ve çevreye kat- ğız. İzmir Büyükşehir Belediyesi yakıt tasarrufu. Örneğin, 2021 temsilcisi katıldı. cılığıyla İzmirlilerin kullanımına kısından bahseden Başkan Soyer, Meclisi ekim ayı oturumunda al- yılı sonu itibariyle 50 elektrikli sundu. Şarj altyapısının da yüzde kentte elektrikli araç kullanımını dığımız karar ile Belediyemize ait aracımız sayesinde 500 bin TL ya- Başkan Erhan Kılıç, Buca Belediyesi olarak 70’inin tamamlandığı İZELMAN artırmak için yaptıkları çalışma- otoparklarda elektrikli araçlara kıt tasarrufu sağlamış olacağız. bugüne kadar yaptıkları kadın çalışmalarının katlı otoparklarında elektrikli araç lar hakkında şu bilgileri verdi:”- yüzde 50 indirim yapmaya baş- 2022 yılında ise yaklaşık 1 milyon bundan sonra yapacakları çalışmaların öncülü sahibi yurttaşlara yüzde 50 indirim Dünya elektrikli araç kullanımına ladık. Tam elektrikli aracı olan liralık tasarruf öngörüyoruz. durumunda olduğunu söyledi. Kadın ve sağlanacak. doğru hızla evriliyor. Biz de İzmirli hemşerilerimiz 2022’de filomuza 50 elektrikli erkeklerin “yan yana” oldukları zaman başarılı İzmir’de 2020 yılından itibaren araç daha ekleyerek paylaşım işlerin ortaya çıktığını belirten Başkan Kılıç, Ülkemize ilham veriyor katlı otoparklarımızda şarj is- sistemindeki araçları da kademe- eşi Zuhal Kılıç’ın da başkanlık görevi boyunca tasyonları kurmaya başladık li olarak önce 20’ye, sonra 30’a hep kendisinin yanında olduğunu ifade etti. İklim krizinin elektrikli araçlara ve yüzde 70’inde bu süreci HABER MERKEZI yönelimi artırdığını ve paylaşımlı tamamladık. 2022 yılı ba- çıkarmayı planlıyoruz” araç kullanımının dünya şehirlerinin dedi. Her kuruşta dikkatliyiz ulaşım planlamasında önemli yer uygulamamız bir tutmaya başladığını belirten İzmir Belediye iştira- Tunç KARABAĞLAR Belediyesi’nin geleneksel Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç kinin özel Soyer bütçe yemeği, pandemi nedeniyle verilen 1 Soyer, “İzmir’de vatandaşlarımızın otomobil yıllık aranın ardından yeniden yapıldı. Meclis yaşam kalitesini artırmak ve iklim paylaşım hil üyeleri, başkan yardımcıları, bürokratlar ve kriziyle mücadele etmek için bir sistemi- çalışanların katıldığı yemekte konuşan Kara- yandan Belediyemizin elektrikli araç ne kendi bağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, filosunu büyütüyor, diğer yandan elektrikli halkın kendilerine emanet ettiği her kuruşu bu araçların bir kısmını paylaşıma araçlarını da- dikkatli harcamaya devam edeceklerini vur- açıyoruz. Belediyemizin İZELMAN ettiği dünyada- guladı. bünyesindeki elektrikli araç filosu 50 ki ilk uygulama- taşıttan oluşuyor. Bunların 40’ı İzmir lardan biri. İzmir Karabağlar’da yaşayan 500 bin insana eşit Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet Büyükşehir Beledi- hizmet vermek için herkesin elinden gelen ça- birimleri ve şirketlerimiz tarafından yesi bu yönüyle bayı gösterdiğini söyleyen Başkan Selvitopu, kullanılıyor. Biri benim makam ara- ülkemize de ilham “Hepimiz Karabağlar için varız. Sorunlarımız cım, şehir içi ulaşımda onu kullanı- veriyor” dedi. çok. Karabağlar’ın hizmete çok ihtiyacı var. yorum. Bugün tanıtımınıyaptığımız HABER MERKEZİ Bütçemiz dar. Ama o bütçeyi çok iyi kulla- 10 elektrikli aracı ise İzmir’de faali- nıyoruz. Bu nedenle zaman zaman eleştirili- yet gösteren MOOV Araç Paylaşım yoruz ama ben o eleştirileri de olumlu tepki Sistemi’ne entegre ederek vatandaş- olarak alıyorum” dedi. larımızın kullanımına sunduk. Bu Kamuoyunda, belediyelerin rahat harcama Yeşilay’a tam destek Bornova’da da yapabilecek kurumlar olduğu yönünde bir emsal artışı algı bulunduğunu hatırlatan Başkan Selvito- Konak Belediye Başkanı Abdül Ba- lisi’nde kabul edilen Yeşilay ile işbirliği kabul edildi pu, “Biz öyle bir belediye değiliz. Olmaya tur, bağımlılık ile mücadelede işbirliği yapılması yönündeki karar uyarınca, iki da niyetimiz yok. Her kuruşu hesaplayarak, konularını görüşmek üzere Yeşilay kurumun birlikte yürüteceği projeler ele Mustafa hep birlikte Karabağlarlılara layık olmak için İzmir Başkanı Ümit Ülkü ve yönetimini alındı.Konak Belediye Başkanı Abdül İduğ çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar bir- makamında kabul etti. Konak Bele- Batur, Konaklı hemşehrilerinin yararına çok çalışmayı, projeyi de yaşama geçirdik. Bu diyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda olacak, başta madde bağımlılığı olmak nedenle meclis üyelerimize, bürokrat arkadaş- Madde Bağımlılığı ile Mücadele üzere her türlü bağımlılık ile mücade- larımıza, işçisinden memuruna tüm çalışanla- Komisyonu Başkanı olan Dr. Burcu lede Yeşilay’ın destekçisi olduklarını, rımıza teşekkür ediyorum. Umarım daha nice Bostancıoğlu’nun da bulunduğu görüş- olmaya da devam edeceklerini söyledi. güzel günlerde ve böyle yemeklerde bir arada mede, daha önce Konak Belediye Mec- HABER MERKEZİ oluruz” diye konuştu. HABER MERKEZİ T.C. İZMİR 2. ASLİYE TİCARET Bornova’da parsel bazında yüzde 20, ‘Büyük’ çekici MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN ile tasarruf KONKORDATO KOMİSERLER HEYETİNCE ada bazında ise yüzde 30 olarak emsal “ALACAK TOPLANTISININ ERTELENMESİ’’ İZMIR Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle artışı kararını içeren ilgili madde Meclis pandemi sürecinde artan trafiği önlemek adına İLANIDIR. hayata geçirdiği ulaşım çalışmalarındaki ücretsiz üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi yol yardım hizmeti devam ediyor. İzmir Büyükşe- hir Belediyesi’nin İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) Bornova Belediyesi Ka- Meclis gündeminde yer tarafından 9 Eylül 2020 tarihinden itibaren başla- yan uygulamayla birlikte kaza ve arıza nedeniyle sım Ayı Olağan Meclis alan önerge ve komis- yaşanan zaman kayıpları azaldı. Esas No: Birleşen dosya 2019/630 E. (2020/502) Toplantısı Bornova ŞEHITLERE yon raporlarının Kentin ana arterlerinde 9 Eylül 2020 tarihinden Belediye Başkanı görüşüldüğü itibaren sunulan çekici hizmetinden bugüne kadar 01.11.2021 tarihinde Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında ve MdvEggaykBobSyiodçrieeaaeeteatakoiduyuurrşprşnlniraaıççerorkasmrinnuuğereds“tennaoaıdmimıkkemenau2rvfaamNllnnl’add0eeianblınnığiaaşş2syİiİndkBoietnza.ıd0aniBdananmlra3.eup’thıdlodal0ğıa.aieamrerrA’r-tnuıııyonşnrıvı”acSlaıdadYMpıh2oenaaalastdta2sYlhkeiaansın01raa’anyiön12’lzJvKılnrAaya6a1ceupdendöıa/szsvga1seidparmk’’ereüg6uaınkberarlnaürniadrs’auğmldütinodeüslıandvurkeiaşdsbee.mnaveayiıAnru2Vldahkkaaiadeil5lnıisrilnuhEmnaatyıabPTnnl1srolai.EıFeaıaunda1etlnKsssnıarnpmfıA6aaiız.inaslan/lrlPekam1ınaddbdrŞnraık5aı.aıanvuerernsşBaıaesezhbıaıMrortnsşiumı92bKtoktvdluad0aTnauşNaeehzşa1.kuenmsıaoai5İvicaskvFlslaufvalnatmleeiulaneankpş-tPrnabeaiaihaahşorlan-iarilntrsy-teoıaklşdtpuıyaabe6ıvrrbakpaaoleöudlyy3easuzalraldnmııö0aaareırlrnloicnnyna6rmılieddrineamdrçleltdavsaaıskideiataniaiinnmeaaİlşrt1yihyyerzlkieneaeıu9sıyaünamisnlmğlkhs9azıpidıailksp8dsirriırataıe.l-tlı bin 355 araç ücretsiz faydalandı. Ekipler, 1 yılı aşkın sürede hafta sonu ve sokağa çıkma kısıt- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ilanda, borçlu Bahtışen lamaları haricinde 07.30-10.00 ile 16.30-20.00 saatleri arasında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, ATAK ve borçlu Sülhettin ATAK yönünden 16.11.2021 tarihinde alacaklı Altınyol, Yeşildere, Ankara Caddesi ana arterle- rinde faaliyet gösterdi. Ayrıca hizmet kapsamında toplantısı yapılacağı ilan edilmişse de ilanın geç yayınlanması, İİK m. bin 370 araca da teknik destek verildi. Trafiğin kilitlenmesine sebep olan kaza ve arızaların sayı- 301’e göre toplantı gününün en az 15 gün sonra olmak zorunda olması sına yer verilen tabloda müdahalelerin süreleri de belirtildi. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Altınyol, nedenleriyle toplantının 25.11.2021 tarihine ertelenmesine lüzum Yeşildere, Ankara Caddesi ve diğer güzergahlarda bin 297 arızalı aracın ortalama kaldırılma süresi duyulmuştur. 23 dakika oldu. Aynı konumlarda 58 kazalı araç da ortalama 32 dakikada kaldırıldı. Toplamda bin 01.11.2021 tarihinde Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında ve 355 aracın ortalama kaldırılma süresi ise 24 daki- ka olarak hesaplandı. HABER MERKEZİ Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan alacak toplantısına davet ilanında belirtilen diğer hususlar ve şartlar bu ilan içinde geçerli olup toplantı aşağıda bildirilen yer, tarih ve saatlerde gerçekleştirilecektir. Toplantı Yeri : Mansuroğlu Mh. 1593/1 Sk. No:4/57 Lider Centrio B Blok Bayraklı/İZMİR Toplantı Tarihi :25.11.2021 Bahtışen ATAK Toplantı Saati : 13.00 Sülhettin ATAK Toplantı Saati : 14.00 KONKORDATO KOMİSER HEYETİ şehidin adı ölümsüzleşti- 20, ada bazında ise Emin YILDIRIM Irgat Ömer ÖZER Edhem SOLAK rilirken tarım üreticilerine destek yüzde 30 olarak emsal artışı SMMM Bağımsız Denetçi İnşaat Mühendisi Hukukçu olmak için de Tarımsal Araç kararını içeren ilgili madde Meclis (Basın:1480812) Makine Parkuru kurulması için üyelerinin oybirliğiyle kabul edil- Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de önerge verildi. di.HABER MERKEZİ

5 DOLAR 9,705 EURO 11,231 www.yenibakis.com.tr ALTIN gr 55046 ÇEYREK 901,00 EKONOMİ YENI BAKIS? Beklentilerin altında kaldı 4 Kasım 2021 Perşembe TÜRKIYE İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim Travel Turkey İzmir ayına ilişkin tüketici fiyat endeksini (TÜFE) açıkladı. Buna göre enflasyon aylık yüzde 2,39 artarken, yıllık yüzde 19,89 olarak gerçekleşti. Enflasyon ekimde aylık yüzde 1,25, yıllık ise 19,58 olarak açıklanmıştı. Piyasalarda genel kanı enflasyonun yüzde 20’nin üzerinde gerçekleşmesi yönündeydi. Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüz- de 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise (c endeks) yıllık yüzde 16,82’ye geriledi. Çekirdek enflasyon bir önceki ayda yüzde 16,98 seviyesin- de gerçekleşmişti. Yıllık bazda bakıldığında; en düşük artış yüzde 5,29 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 7,88 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,08 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,12 ile eğlence ve kültür olarak gerçekleşti. HABER MERKEZİ fiziki olarak açılıyor Türkiye’de turizm ri arasında kapılarını 15. kez biri olan alternatif turizm alanı, açıyor. Sektör temsilcileri, T.C. artan yoğun ilgiyle beraber yeni BAYRAKLI ŞEHİT SEVDA GÜNGÖR ÖZEL EĞİTİM sektöründe Kültür ve Turizm Bakanlığı bir fuarın oluşmasına zemin UYGULAMA OKULU ONARIMI himayesinde, İzmir Büyükşe- hazırladı. 15’inci Travel Turkey düzenlenen ilk hir Belediyesi ev sahipliğinde, İzmir Fuarı ile eş zamanlı İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık olarak ilk kez düzenlenecek sanal fuar olarak ortaklığıyla düzenlenecek olan olan TTI OUTDOOR Kamp, Bayraklı Şehit Sevda Güngör Özel Eğitim Uygulama Okulu Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu 15. Travel Turkey İzmir Fua- Karavan, Tekne, Outdoor ve İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece tarihe geçen rı’nda buluşacak. Ekipmanları Fuarı, 2-5 Aralık 2021 tarihleri arasında fuariz- elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: ve 2021 yılı için Nitelikli turizm mir C holde halka açık olarak düzenlenecek. Fuar, doğayla iç İKN : 2021/696743 turizmde yeni Tüm dünyada turizm trend- içe olma isteğini yaşam tarzı 1-İdarenin : İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ leri hızlı bir değişime girdi, haline getiren tüm alternatif a-Adı dönemin rotasını Türkiye’de de sürdürülebilir tu- turizm tutkunlarının ihtiyaçları- rizmin önemi açığa çıktı. İzmir na cevap verecek. Fuarda, Ege b-Adresi : Fevzi Paşa Mah. 452 Sok. No:15 35260 KONAK/İZMİR çizen Travel Turkey Büyükşehir Belediyesi öngö- Bölgesi’nin doğa ile uyumlu rüsü ile geliştirilen, şehrin tüm yaşam tarzı sergilenirken, son c-Telefon ve faks numarası : 2322803500 - 2322803847 Fuar ve Kongresi, paydaşlarının katkı sağladığı zamanlarda yoğun ilgi gören ortak akıl sonucunda İzmir Tu- doğaya dönüş kavramı ele alı- ç-İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2 Aralık’ta fiziki rizm Stratejisi ve Eylem Planı nacak. HABER MERKEZİ hazırlandı. Strateji, “dünya uy- ve e-imza kullanılarak olarak açılıyor garlıklarına yön veren pek çok Karma kavram, düşünce ve yaklaşımın organizasyon indirilebileceği internet sayfası Şubat ayında Türkiye’nin ilk İzmir’den dünyaya taşınması” sanal turizm fuarı olan ve fikrinden hareket ediyor. Fuar Dünya turizm sektörünü 2-İhale konusu yapım işinin sektörün tüm bileşenlerini ile birlikte bu stratejinin tüm İzmir’de buluşturan Travel online olarak bir araya getiren dünyaya duyurulması hedefle- Turkey İzmir Fuarı bu yıl hibrit a-Adı : Bayraklı Şehit Sevda Güngör Özel Eğitim Uygulama 14. Travel Turkey İzmir Dijital niyor. Bu kapsamda İzmir’deki olarak düzenlenecek. Fuarizmir Fuarı’nın ardından yerli ve turizm faaliyetlerinin öne çıka- A ve B hollerinde fiziksel olarak Okulu Onarımı yabancı tüm sektör temsilcileri rılarak İzmir’in tarih, kültür ve gerçekleşecek olan fuar aynı 2-4 Aralık 2021 tarihleri arasın- gastronomi değerleri ziyaretçi- zamanda www.travelturke- b-Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Okul Binasının Onarımı (İnşaat imalatları ve da fuarizmir’de fiziksel olarak leriyle buluşturulacak. İzmir’in yexpo.com adresi üzerinden, buluşmanın heyecanını yaşıyor. nitelikli turizminin açığa ziyaretçi kayıt formu dolduru- Elektrik Tesisatı) çıkarılması, pandeminin ardın- larak online olarak takip edile- Gün geçtikçe hızla dijital- dan dünya seyahat trendlerinin bilecek. Ulusal ve uluslararası Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde leşen turizm sektörü, Travel daha butik, daha özgün ve daha turizm ofisleri, alternatif turizm Turkey İzmir Fuarı’nın başarısı özgür bir algıya dönüşmesinde firmaları, oteller ve seyahat bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. ile Türkiye’den tüm dünyaya bir fırsat yaratacak. acentelerinden oluşan ürün dijital bir ayak izi bıraktı. Şubat grubu ile 15’inci Travel Turkey c-Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bayraklı /İZMİR ayındaki başarısını artan bir Doğa ile uyum İzmir Fuarı sınırlarını giderek ivme ile sürdüren Travel Turkey genişletiyor. İlk iki gün profes- ç- Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. İzmir Fuarı, 2021 yılını beklen- Travel Turkey İzmir Fuarı, yonel ziyaretçiye açık olan fuar, tilerin üzerinde kapatacak, 2022 geliştirdiği konsept ve özel et- son gün halka açık olacak. d- İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yılı için de yeni yol haritası kinlikleri ile sektörün dinamiz- çizecek. Türkiye ve dünya mini her yıl artırıyor. Dünya yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. turizmini İzmir’de buluşturarak turizminde yenilikleri İzmir’de turizm sektörünü her mevsim tanıtan fuarın bölümlerinden 3- İhalenin : 12.11.2021 - 10:00 canlı tutan Travel Turkey İzmir a- İhale (son teklif verme) tarih : İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bodrum Kat, B-13 Nolu Salon Fuarı, 2-4 Aralık 2021 tarihle- ve saati b- İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) Yapay zekâ 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak destekli kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı Stok takibinegörüntü unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. işleme uygulaması 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık melek yatırımilekalite oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. kontrol ve 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. akıllı stok 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere takibi gibi yaptırılamaz. konularda 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde hizmet bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veren tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır Cognitiwe, kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 605 bin $ Atilla Mete yatırım aldı Algan Bayrak 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. Üretim ve perakende dikeyine bir donanım yatırımına ihtiyaç - Orta Doğu Afrika bölgesinde odaklanarak geliştirdiği ileri duyulmadan mevcut IP kamera- gerçekleştirilen başarılı projelerin 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: teknoloji yapay zekâ destekli larla kullanılabiliyor. IP kamera- Microsoft çözüm ortaklığı ile 4.3.1. İş deneyim belgeleri: görüntü işleme uygulaması ile lardan gelen görüntülerin yapay farklı pazarlarda da elde edilmesi Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 kalite kontrol ve akıllı stok takibi zekâ ve makine öğrenmesi yardı- hedefleniyor. oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. gibi konularda hizmet veren Cog- mıyla analiz edilmesi ile üretim nitiwe; TechOne VC liderliğinde sektöründe kalite kontrolü, stok Pazar lideri olacağız 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak EGIAD Melekleri ve Starters- takibi, çalışan sağlığı veya iş yeri mühendislik ve mimarlık bölümleri: Hub, Startup Wise Guys’ınkatılı- güvenliği gibi konularda süreçler Kurucular; Atilla Algan ve 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: mıyla 3 milyon Dolar değerleme otomatikleştirilebiliyor. Peraken- Mete Bayrak yatırım turuyla Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan B III. Grup İşler benzer iş olarak kabul üzerinden 605 bin dolar yatırım de tarafında ise sadece raflardaki birlikte şirket merkezini Eston- edilecektir. aldı. ürünler değil meyve, sebze gibi ya’ya taşırken, İtalya’ya açacağı 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: paketli olmayan ürünlerin ka- ofis ile birlikte İstanbul, Tallinn İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Risk hesabı salardaki teşhir stoku da gerçek ve Milano ofisleri aracılığı ile ön- 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. zamanlı olarak takip edilebiliyor celikli olarak Orta Doğu, Afrika 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. CognitiweUnifiedVision plat- ve ürünlerin anlık olarak tazelik ve Avrupa bölgesinde yapay zekâ 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, formu üzerinde geliştirilen yapay durumları raporlanabiliyor. Önü- destekli görüntü işleme tekno- e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. zekâ tabanlı video analiz ve müzdeki dönemde özellikle MEA lojilerinde pazar lideri olmayı resim işleme teknolojisi herhangi hedefliyor. HABER MERKEZİ 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:1479912)

6 4 Kasım 2021 Perşembe YENI BAKIS? Siyaset www.yenibakis.com.tr Kiraz’da AK Parti İzmir Milletvekili Necip Necip Nasır, en büyük mağduriyeti bu plana itiraz etti. Daha sonra plan tadi- Nasır, Kiraz Belediyesi’ne ait Kiraz halkının yaşadığını söyledi. latı ve parselasyonu yapıldı ve Büyükşe- arsada, hastane projesini de hir bu kez de İdare Mahkemesine dava içeren bölgenin imar planlarına, İzmir Bin dereden su getirmek açtı plan iptal oldu. Bakanlık bunun üze- rine tüm ölçeklerdeki planlarını yeniledi, siyasi Büyükşehir Belediyesi’nin itiraz ederek, Süreçle ilgili bilgi veren Milletvekili öne sürülen ulaşım koşulları ve buna durdurma kararı aldırmasının akla man- Nasır, “Kiraz Belediyesi’ne ait yaklaşık benzer teknik düzenlemeler yapılarak tığa sığmadığını ve sorunun siyasi bir 150 bin metrekarelik alanda, yine Kiraz planlar tekrar askıya çıktı. Buna rağmen bağnazlık olduğunu söyledi. halkının faydalanması amacıyla sağlık, 13 Ekim 2021 tarihinde Büyükşehir eğitim, konut ve ticari alanların yapılma- Belediyesi itirazına devam ederek süreci bağnazlık İzmir Büyükşehir Belediyesince mah- sı söz konusuydu Bakanlık tarafından tekrar durdurmaya çalışıyor’’ dedi. Necip keme kararı ile durdurulan, inşaat ihalesi gerekli planlama yapıldı. Fakat askı HABER MERKEZİ Nasır yapılmış Devlet Hastanesinin 2018 yılı süreciyle birlikte Büyükşehir Belediyesi başından beri engellendiğini dile getiren İLAN İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI URLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFİN TEBLİĞE KONU EVRAK’IN TEBLİĞE KONU Verginin/Cezanın Sıra T.C. / Vergi Adı Soyadı / Unvanı Adresi Nev’i Tarihi Sayısı Dönemi Nev’i Miktarı No Kimlik Numarası ÖDEME EMRİ 2016/06-2016/06 ÖDEME EMRİ 2016/04-2016/04 1 0480961476 SEZGİN ALAN MERNİS KAYDI YOK ÖDEME EMRİ 08.06.2017 2017060866Zia0000892 2016/08-2016/08 9005 6.500,00 ÖDEME EMRİ 28.07.2016 2016072866Zib0000017 2016/04-2016/06 9085 4.348,00 2 1040446023 ALİ AVCI MERNİS KAYDI YOK 12.01.2017 2017011266Zib0000141 2016/04-2016/06 9004 4.305,00 ÖDEME EMRİ 2016/04-2016/06 3 1670530267 METİN BEYAZYÜZ YURTDIŞI ADRES 2016/10-2016/10 ÖDEME EMRİ 2015/01-2015/12 4 2160632668 ÇAĞATAY GÜNEŞ ENER. SİS. VE SAN. RE’SEN TERK ÖDEME EMRİ 06.01.2017 2017010666Zic0000002 2016/01-2016/12 0015 19.475,95 TİC. LTD. ŞTİ. ÖDEME EMRİ 2016/01-2016/12 ÖDEME EMRİ 2016/01-2016/12 5 2160632668 ÇAĞATAY GÜNEŞ ENER. SİS. VE SAN. RE’SEN TERK 10.01.2017 2017011066Zic0000135 2016/01-2016/12 0033 20.857,72 TİC. LTD. ŞTİ. ÖDEME EMRİ 2016/01-2016/12 2016/01-2016/12 6 2160632668 ÇAĞATAY GÜNEŞ ENER. SİS. VE SAN. RE’SEN TERK ÖDEME EMRİ 23.05.2017 2017052366Zic0000784 2016/01-2016/12 3080 11.092,23 TİC. LTD. ŞTİ. 2016/01-2016/12 ÖDEME EMRİ 08.06.2017 2017060866Zia0000879 2016/01-2016/12 9005 4.000,00 7 3140949088 KERİM DURAK MERNİS KAYDI YOK 02.05.2016 2016050266Zid0000215 2016/01-2016/12 9066 15.170,85 ÖDEME EMRİ 2016/01-2016/12 8 3300105497 MUSTAFA EKŞİOĞLU MERNİS KAYDI YOK 12.01.2017 2017011266Zie0000270 2016/01-2016/12 4315 10.070,99 ÖDEME EMRİ 2016/01-2016/12 9 4380042219 GÜNTURAN PETROL ÜRÜNLERİ NAK. RE’SEN TERK 2016/01-2016/12 SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. ÖDEME EMRİ 2016/01-2016/12 2016/01-2016/12 10 4380042219 GÜNTURAN PETROL ÜRÜNLERİ NAK. RE’SEN TERK ÖDEME EMRİ 08.06.2017 2017060866Zie0000128 2016/01-2016/12 4315 10.070,84 SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. 2016/01-2016/12 ÖDEME EMRİ 2015/01-2015/12 11 4380042219 GÜNTURAN PETROL ÜRÜNLERİ NAK. RE’SEN TERK 11.08.2017 2017081166Zie0000513 2016/01-2016/12 4315 10.070,84 SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. ÖDEME EMRİ 2015/01-2015/12 2015/12-2015/12 12 4380042219 GÜNTURAN PETROL ÜRÜNLERİ NAK. RE’SEN TERK ÖDEME EMRİ 09.11.2017 2017110966Zie0000080 2015/01-2015/12- 4315 10.070,84 SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. ÖDEME EMRİ 2016/01 13 4380042219 GÜNTURAN PETROL ÜRÜNLERİ NAK. RE’SEN TERK 11.12.2017 2017121166Zie0000006 2015/01-2015/12 4315 10.070,84 SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. ÖDEME EMRİ 2016/04-2016/04 2016/05-2016/05 14 4380042219 GÜNTURAN PETROL ÜRÜNLERİ NAK. RE’SEN TERK ÖDEME EMRİ 21.02.2018 2018022166Zie0000980 01/2017-12/2017 4315 8.693,05 SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. 01/2016-12/2016 ÖDEME EMRİ 01/2016-12/2016 15 4380042219 GÜNTURAN PETROL ÜRÜNLERİ NAK. RE’SEN TERK 16.05.2018 2018051666Zie0000313 01/2017-12/2017 4315 10.070,84 SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. ÖDEME EMRİ 01/2016-12/2016 01/2017-12/2017 16 4380042219 GÜNTURAN PETROL ÜRÜNLERİ NAK. RE’SEN TERK ÖDEME EMRİ 12.07.2018 2018071266Zie0000536 01/2016-12/2016 4315 8.693,05 SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. 01/2016-12/2016 ÖDEME EMRİ 17 4380042219 GÜNTURAN PETROL ÜRÜNLERİ NAK. RE’SEN TERK ÖDEME EMRİ 12.09.2018 2018091266Zie0000096 2017 4315 10.070,84 SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. ÖDEME EMRİ ÖDEME EMRİ 2017 18 4380042219 GÜNTURAN PETROL ÜRÜNLERİ NAK. RE’SEN TERK ÖDEME EMRİ 26.10.2018 2018102666Zie0000002 4315 10.070,84 SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. 19 4380042219 GÜNTURAN PETROL ÜRÜNLERİ NAK. RE’SEN TERK 13.12.2018 2018121366Zie0000049 4315 10.070,84 SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. 20 4380042219 GÜNTURAN PETROL ÜRÜNLERİ NAK. RE’SEN TERK 14.02.2019 2019021466Zie0000473 4315 10.070,84 SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. 21 4380042219 GÜNTURAN PETROL ÜRÜNLERİ NAK. RE’SEN TERK 11.04.2019 2019041166Zie0000117 4315 10.070,84 SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. 22 4380042219 GÜNTURAN PETROL ÜRÜNLERİ NAK. RE’SEN TERK 05.08.2019 2019080566Zie0000123 4315 10.070,84 SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. 23 4380042219 GÜNTURAN PETROL ÜRÜNLERİ NAK. RE’SEN TERK 05.11.2019 2019110566Zie0000348 4315 20.141,68 SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. 24 4380042219 GÜNTURAN PETROL ÜRÜNLERİ NAK. RE’SEN TERK 13.12.2019 2019121366Zie0000119 4315 10.070,84 SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. 25 4380042219 GÜNTURAN PETROL ÜRÜNLERİ NAK. RE’SEN TERK 17.02.2020 2020021766Zie0000376 4315 10.070,84 SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. 26 4490042020 GÜRTEKNİK POMPA ARM. VE İKLİM RE’SEN TERK 12.01.2017 2017011266Zie0000031 9066 4.000,00 SİS.SAN.TİC.A.Ş. 7111,04 20.06.2016 2016062066Zif0000022 9066 6.404,03 27 5280604494 KEZBAN TOPALOĞLU YURTDIŞI ADRES 05.08.2019 2019080566Zif0000236 9166 48.997,30 12.01.2017 2017011266Zig0000106 0012 6.311,87 28 5640180633 MEHMET NURETTİN KOCA MERNİS KAYDI YOK 0015- 20.10.2020 2020102066Zih0000838 0003 13.037,13 29 6130878139 DANIEL MARCIN MATTERN MERNİS KAYDI YOK 0015- 0003- 30.222,45 30 7720590661 SMG GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE RE’SEN TERK 0033 TİCARETLTD.ŞTİ. 0010 31 7810468549 SPR PETR. ÜRÜN.VE MAD.YAĞ.İNŞ. RE’SEN TERK ÖDEME EMRİ 05.05.2016 2016050566Zih0000560 OTO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 32 7810468549 SPR PETR. ÜRÜN.VE MAD.YAĞ.İNŞ. RE’SEN TERK ÖDEME EMRİ 18.07.2016 2016071866Zih0000085 OTO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 29.07.2016 2016072966Zih0000140 29.07.2016 2016072966Zih0000322 33 7810468549 SPR PETR. ÜRÜN.VE MAD.YAĞ.İNŞ. RE’SEN TERK ÖDEME EMRİ 14.04.2021 2021041413Zip0000001 0015 12.093,35 OTO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 14.04.2021 2021041413Zip0000002 14.04.2021 2021041413Zip0000003 34 7810468549 SPR PETR. ÜRÜN.VE MAD.YAĞ.İNŞ. RE’SEN TERK ÖDEME EMRİ 14.04.2021 2021041513Zip0000001 0015 5.124,78 OTO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 14.04.2021 2021041913Zip0000001 14.04.2021 2021042613Zip0000001 35 4860108760 Sunay KAÇMAZ MERNİS ADRESİ VERGİ/CEZA 05.08.2021 2021080513Zit0000001 3080 65.892,38 YOK İHBARNAMESİ 05.08.2021 2021080513Zit0000001 36 4860108760 Sunay KAÇMAZ MERNİS ADRESİ VERGİ/CEZA 3080 190.904,69 YOK İHBARNAMESİ 37 4860108760 Sunay KAÇMAZ MERNİS ADRESİ VERGİ/CEZA 3080 212.116,32 YOK İHBARNAMESİ 38 4860108760 Sunay KAÇMAZ MERNİS ADRESİ VERGİ/CEZA 3080 59.303,15 YOK İHBARNAMESİ 39 4860108760 Sunay KAÇMAZ MERNİS ADRESİ VERGİ/CEZA 3080 190.904,69 YOK İHBARNAMESİ 40 4860108760 Sunay KAÇMAZ MERNİS ADRESİ VERGİ/CEZA 3080 51.045,65 YOK İHBARNAMESİ 41 8930286571 URAL UNLU MAMÜLLER TURİZM GIDA MERNİS ADRESİ VERGİ/CEZA 0010 4.338,21 SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YOK İHBARNAMESİ 42 8930286571 URAL UNLU MAMÜLLER TURİZM GIDA MERNİS ADRESİ VERGİ/CEZA 3080 6.507,32 SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YOK İHBARNAMESİ 43 408 030 1558 DENIS GOENNER RÜSTEM MAH. SAKİN VERGİ/CEZA 05.08.2021 2018022313Zip0000003 9062 4.350,00 SK. Kapı No:4 Daire İHBARNAMESİ No: URLA İZMİR 44 408 030 1558 DENIS GOENNER RÜSTEM MAH. SAKİN VERGİ/CEZA 05.08.2021 2018022313Zip0000003 3080 1.087,50 SK. Kapı No:4 Daire İHBARNAMESİ No: URLA İZMİR Urla Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, adı soyadları ve ünvanları yukarıda yazılı bulunan şahıslar adına Vergi/Ceza İhbarnameleri ile Ödeme Emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.’nu 103 üncü ve 106 ncı maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayanlar veya adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:1481079)

7 4 Kasım 2021 Perşembe YENI BAKIS? Güncel www.yenibakis.com.tr üKültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Kadın Enise İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ile ilgili nihai kararını açıkladı. Mimarlar katilleri Dikmen Odası’nın talebi reddedilerek, binanın kültür varlığı olarak görülemeyeceği belirtildi Kaplan [email protected] KYeenşainl Hala cinayete kurban giden kadınlar, orta- lıkta gezen zanlılar var. Bu ülke kanunsuz Yıkımının önü açıldı değil… Elbette kanunlarımız var. Ancak İzmir’de 30 Ekim 2020 tari- bir yerde de uygulamalardan kaynaklanan zafiyet hinde meydana gelen deprem sını önermişti. İzmir Büyükşehir üyesi Dr. Barış Erkuş sunum SON mi var acaba? Vekillerimiz bunu neden Meclis’e sonrasında kentte birçok bina Belediyesi Hizmet Binası için yapmış ve binanın güçlendiril- taşımıyor? Daha kaç zanlı gerekli size? Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir yıkıldı, binlerce bina ise hasar aldı 1 Numaralı Kültür Varlıklarını mesinin maliyet ve çalışanların KARAR Evlenmek istediğini söylediği Furkan Zıbıncı Koruma Bölge Kurulu nihai kara- güveni açısından uygun olmadı- tarafından boğazı kesildi. ve boşaltılmıştı. İzmir Büyükşehir rını verdi. Karara yönelik hazırla- ğını belirtmişti. İzmir Büyükşehir nan raporda, Mimarlar Odasının “Önüme çıkanı öldürmek istiyordum” diyen talebi reddedilerek, binanın kültür cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından kalbinden varlığı olarak görülemeyeceği bıçaklandı. belirtildi. “Sinirlendim” diyen, yanında gezdirdiği bıçak- Tescil başvurusuna ret! la Fedai Varan tarafından öldürüldü. Binanın güçlen- “Tartıştık,bıçağı alıp sapladım, ölünce bavula dirmesi veya yıkıl- sığdırmak için parçaladım” diyen Cem Garipoğlu tarafından katledildi. ması konusunda farklı görüş- Öldüren ve yakmaya çalışan Kemal Ayyıldız. lerin ortaya Kopya çekerken yakaladığı Hasan İsmail Hik- atılmasının met tarafından öldürüldü. ardından Boğan sonra varile atarak katleden Cemal İzmir Bü- Metin Avcı. yükşehir Evine gitmek için otobüse binmişti, Ahmet Bele- Suphi Altındöken tarafından canice katledildi. diyesi, Kadınların adları ve yüzleri bilinirken zanlılar hizmet hakkında hangimizin bir fikri var? Aramızdan binasının ayrılanların sayısı her geçen gün çoğalan kadınlar, incelenmesini artık aramızda olmayacak. Ama zanlıları aramızda öngören çalış- dolaşmaya devam edecek. Peki bu zanlıları kaç ma için İstanbul kişi ölen kadın kadar iyi tanıyor. Yitirdiğimiz ka- dınlarımızın katilleri yıllar sonra yine bir kadınla Teknik Üniversite- tanışacak ve kadın zanlının sabıkasına bakma- si(İTÜ) ile protokol yacak, belki de aynı kaderi yaşayacak. Çünkü imzalamıştı. Protokol zanlıları maktul kadar tanımıyoruz… kapsamında yapılan çalışma- Belediyesi Hizmet Binası da orta lar hakkında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, BÜYÜKŞEHIR’DE Belediye meclisinde İTÜ öğretim binanın kesinlikle yıkılacağını hasar raporu doğrultusunda boşal- tılmıştı. Büyükşehir kanadından açıklamasının ardından, TMMOB binasının incelenmesi için çalışma Mimarlar Odası İzmir Şubesi de başlatılmış ve çalışma sonrası binanın kültür varlığı olduğunu yıkımına yönelik karar çıkmıştı. rttbfb1ytiydöeleaıieeauanknzmsNlppbüliıctiukkııuoenariKdlnatilsml’eme-arumlpobiruagnlnairaeharuteuşsuşkKıenşıaççnmvlrnatmüaimbdhuunıallifaar.ıatenaavuşünKKmkyaaemskrgnleuuuaiaisiVarıçyrnrsüdnibsuiuaeındranıilrltye-arruul-çİıı’nkkznmılama-irınsbşgaauıeuİelnyhylzaeruıimgnelkrBnıku,liBayeiKltnrninaraeİiuraotNsllİaisieiralhznş,muuıdnmiyıcKmlniısualeyniamKoid,rlaete6nıirİsBaüağlnaz.aigzll’ıdlmükMatniınükilynaK,eiiİrüyaü,ırl,çadvlaü“kiBİtçeipKdeslüşttesüteıerüaTtialryhsaarivnAyuisüipnnVabrıirkhutnridulBazşlmngıdelıremeğuöuelTheıtlınrzkaetemiüBaomrnldk7şağlüıaBinm5aarmyaklıir5nekenkeaaMll9isaılkneryÜieanKdlaaertBıpanidehğtoysoniisiaaıornverİcluİku1nzsaleizemliomsurmopssıeHrcniakiauid’uitriırurnneiBznnsBlsnmd1mmedöi2düelalaie8euyAgn,ysts6,üedıeif3kneer-tin TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi de binanın kültür varlığı oldu- ğunu belirterek binanın yıkı- mının önüne geçmek için Mobilya Akademisi’ne Kılıçdaroğlu’ndan övgü İzmir 1 GEÇTIĞIMIZ hafta İzmir’e gelerek Karabağ- No’lu lar’da bir dizi açılış ve temel atma törenlerine katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kültür İlker Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Karabağ- lar Belediyesi’ne ayrı bir parantez açtı. Varlık- Kahraman Belediyenin İzmir Mobilyacılar ve Marangoz- larını yönünde karar açıkla- Yönetimi Enstitüsünce hazırlanan ağustos 2021 ta- lar Odası (İZMOD) işbirliği ile hayata geçirdiği merkezin geçen hafta açılışını gerçekleştiren Koruma mıştı. İzmir Büyükşehir rihli raporunda statik açıdan mevcut durumu itibari Kılıçdaroğlu, Karabağlar Belediyesi’ni örnek gösterdi. Karabağlar Belediyesi’nin önemli bir Kuru- Belediyesi Hizmet Bina- ile uygulama zorlukları ve kullanım açısından başarıya imza attığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, ülkeyi yönetenlerin yapamadığını belediyenin lu’na tescil güçlendirilmesinin mümkün görülmediği ve başardığını ifade etti. başvurusun- sı için Kültür ve Turizm Kılıçdaroğlu, “Karabağlar Belediyesine Bakanlığı İzmir 1 Numaralı deprem performansının can güvenliği şartları- gittim, mobilyacılarla bir araya geldik. Mobilya da bulunmuş- nı sağlayabilecek düzeyde olmadığı tespit sektörü bizim açımızdan çok önemli, Türkiye açısından çok önemli. Ara elaman bulamıyor- tu. Kültür Varlıklarını Koruma edilen taşınmaza ilişkin gerekli can ve lar, yetişmiş eleman bulamıyorlar. Karabağlar Belediyesi, bunların yapamadığını yaptı orada. Kurul önceki Bölge Kurulu ise nihai kararını mal güvenliğinin belediyece alınma- Mobilya Akademisi’ni kurdu belediyemiz. Ara eleman yetiştirecek. Merkez bilgisayarlarla kararında yerin- verdi. Karara yönelik hazırla- sına karar verildi” ifadeleriyle donatıldı. Elamanlar gelecek, yetişecekler, işleri hazır olacak.” Dedi. Grup toplantısında Kılıç- de tespit çalışması nan raporda, Mimarlar Odasının kararını açıkladı. daroğlu’nun bu değerlendirmeleri alkışlarla karşılandı. HABER MERKEZİ yapılmasını ve süreç tamamlanana talebi reddedilerek, binanın kültür Küçük Menderes’e kadar yapıda herhangi bir fizi- varlığı olarak görülemeyeceği nefes aldıran temizlik ki-inşai faaliyette bulunulmama- belirtildi. İZMIR’DE Bozdağlar’dan doğup Selçuk’ta denize kavuşan Küçük Menderes Nehri’nin yatağındaki 80.5 Nakilliler, olacaklar ve İhracat şampiyonları km’lik hat, Devlet Su İşleri (DSİ) 2’inci Bölge Mü- bağışçılara aşı uyarısı dürlüğü tarafından temizlenerek, 4 bin hektar arazide adına EİB korusu taşkın riskinin minimize edildiği bildirildi. DSİ Genel SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Ege Su ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ve Ege Mobilya Müdürü Kaya Yıldız, nehirde temizlenmesi gereken Üyesi Prof. Dr.Alper Şener, hem organ bağışçısı hem sadece 12 km’lik kısmın kaldığını söyledi. nakil bekleyen hem de nakil olan hastalara seslene- Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 2020 yılı ihracat şampiyonları rek “Genel anlamda, bir tık üste riskiniz olduğunu Türkiye’nin en verimli havzalarından Küçük bilmenizde fayda var. Bu nedenle eksik aşılarınız varsa için Ege Orman Vakfı iş birliğinde Kınık’ta “EİB Korusu” oluşturdu Menderes Ovası’nda yaşanabilecek taşkınların önüne tamamlayın. Hiç olmadıysanız aşılama takvimini geçmek ama- tamamlamanızda fayda var” dedi. Kenan YEŞİL Ürünleri İhracatçıları Birliği Başka- diye konuşan Eskinazi, “Çevre cıyla Ödemiş, nı Cahit Doğan Yağcı, Ege Hububat ve Şehircilik Bakanlığı’nı, Çevre, Tire, Torbalı Prof. Dr.Alper Şener, 3-9 Kasım arasında kutlanan Ege Su ürünleri ve Hayvansal Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Ma- Şehircilik ve İklim Değişik- ve Selçuk’ta Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla açıklama- Mamuller İhracatçıları Birliği ve mulleri İhracatçıları Birliği Başkanı liği Bakanlığı olarak yeniden başlatılan çalış- larda bulundu. Organ bağışı yapan, nakil bekleyen ya Ege Mobilya Kağıt ve Orman Mustafa Terci, Ege Kuru Meyve tanzim ettik. Paris Anlaşması’nı malarda toplam da nakil olan hastaların koronavirüs döneminde diğer Ürünleri İhracatçıları Birliği “İh- ve Mamulleri İhracatçıları Birliği onayladık. Paris Anlaşması’nı 80.5 kilometre- kişilere göre, bir tık daha fazla riski olduğunu belirten racatın Yıldızları Ödül Töreni”nde Başkanı Birol Celep ve Ege Orman imzalayınca 2053 yılı için de lik hat yeniden Prof. Dr. Şener, şunları söyledi: dereceye giren ihracat şampiyonları Vakfı Genel Müdür Yardımcısı net sıfır emisyon hedefi koyduk. düzenlendi. için Ege Orman Vakfı işbirliğinde Yasemen Bilgili katıldı. Ziyarette Ülke olarak net sıfır hedefine DSİ Genel “Organ nakli olmuş bireylerin özellikle bağışıklığı İzmir’in Kınık ilçesinde “EİB fidan dikimi de gerçekleştirildi. ulaşmamız için toplam seraga- Müdürlüğü’nün baskılayıcı ilaç kullandıkları için ekstra aşılanmaları Korusu” oluşturdu. zıemisyonunu yüzde 80 oranında kendi personel önem arz ediyor. Bu nedenle aşılama takvimi içerisin- Yenileri oluşturulacak azaltmamız gerekiyor. Türkiye ve ekipmanı de Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere uyarak, 2 bin 160 ağaçlık koruluğa Ege olarak halihazırda 506 milyon ile yürüttüğü çalışmalarda Fetrek Çayı’nda 22 km, mutlaka aşılanmaları lazım. Covid-19 enfeksiyonuna Su Ürünleri ve Hayvansal Mamul- Kınık’ta EİB Korusunu ziyaret tonu bulan seragazı emisyonla- Moskof (Çevlik) Çayı’nda 2.5 km, Küçük Menderes sahip organ nakli hastaları, normal popülasyona göre ler İhracatçıları Birliği bin 800 fidan eden Ege İhracatçı Birlikleri rımızı 32 yıl sonra 100 milyon eski yatakta 35 km, ana yatakta 16 km, Belevi Gölü daha zor atlatıyor. Deneyimlediğimiz kadarıyla, has- bağışlarken, Ege Mobilya Kağıt ve Koordinatör Başkanı JakEskinazi, ton civarına indirmeli, kalan 100 Kurutma Kanalı’nda ise 5 km’lik alan temizlendi. Ça- talarda virüsün atılımı ve saçılımı daha uzun sürüyor. Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği küresel iklim değişikliğine karşı milyon ton seragazını da ormanla- lışmalarla, 4 bin hektar arazide taşkın riski minimize PCR pozitifliği daha uzun devam ediyor. Bu gruptaki- 360 fidanı ormanla buluşturdu. dünyanın attığı en büyük adım olan rımızda hapsederek net sıfır he- edildi. lerin hem kendileri için hem toplumun diğer bireyleri- Kınık’ta Ege İhracatçı Birlikleri ve “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı”n- define ulaşmak için çalışmalıyız. ne hastalık yayma potansiyeli bir tık daha üste çıkıyor. Ege Orman Vakfı işbirliğinde oluş- da ortaya konulan hedefleri tuttur- EİB olarak bu anlamda bugün bir Küçük Menderes Nehri Islah ve Yatak Tanzim Organ nakli olmuş bireylerin ülkemizde mevcut olan turulan EİB Koruluğu ziyaretine; mak için atılması gereken en önemli adım attık. 24 Kasım’da yapa- Projesi’ne 2015 yılında başladıklarını kaydeden DSİ ve aktif uygulanan herhangi bir tip aşıyı olmasında Ege İhracatçı Birlikleri Koordina- adımlardan birinin orman varlığını cağımız EİB İhracatın Yıldızları Genel Müdürü Kaya Yıldız, “nehrin yatağı rüsubat sakınca yok.Tam tersine kendilerini korumaları adına tör Başkanı JakEskinazi, Ege Su artırmak olduğunu dile getirdi. Ödül Töreni’nde ödül alacak 57 ve evsel atıklar nedeniyle birçok noktada daralmıştı. faydalı olacağını biliyoruz.” DHA Ürünleri ve Hayvansal Mamuller firmamız için de bu alanda Ege Vatandaşlarımızın özellikle aşırı yağışlarda taşkın İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri “Türkiye’nin küresel iklim de- Orman Vakfı’yla birlikte yeni bir riski ile karşı karşıya kalmaması için 80.5 km hattı Alper Girit, Ege Mobilya Kağıt ve Orman ğişikliğinden olumsuz etkilenmesini koruluk oluşturacağız” dedi. temizledik. Nehir yatağını yeniden tanzim ettik. Şu an Şener durdurmak için “Yeşil Mutabakat nehir yatağında düzenlenmeyen sadece 12 km’lik bir Eylem Planı”nı hayata geçirdik” hat kaldı. Vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli ve bilinçli olması gerekir. Can ve mal güvenliğimizi tehlikeye atmamak için nehir yataklarına moloz veya evsel atık dökmeyelim” dedi. DHA

Halil bekleniyor Geçen sezonu mumla arıyorlar Spor Toto Süper Lig’de pazar yaspor maçlarını kaçırdı. günü Gürsel Aksel Stadı’nda Üst üste aldığı 3 1 beraberlik alırken, 7 kez saha- Hoca kararı mağlubiyetle düş- dan eli boş ayrıldı. Geçen sezon oynayacağı İttfak Holding me hattına gerileyen tarihinde ilk kez Play-Off’a Konyaspor maçına iddialı Henüz tam hazır hale gelmeyen Altınordu, geçen sezonki kalıp, finalde Altay’a 1-0 yeni- hazırlanan Göztepe, Halil için sağlık ekibi seferber oldu. performansından çok lerek Süper Lig’in kapısından kaptanı Halil Akbu- Ancak teknik direktör Nestor uzak bir görüntü sergili- dönen Altınordu, bu sezonun nar’ın dönmesini El Maestro’nun Halil için riske yor. Ligde 2020-2021 se- ilk bölümünde aldığı skorlarla bekliyor. Sezonun girmek istemediği, oyuncusunun zonunda 11’inci haftayı 7 2’nci Lig’e düşmesi muhtemel 9’uncu haftasında tam olarak iyileşmesini beklediği galibiyet, 2 beraberlik, 2 takımlar arasında gösterilmeye vurgulandı. Sırp teknik adamın yenilgi alarak 23 puanla başladı. 2014-15’ten bu yana deplasmanda oynanan Kasımpaşa büyük ihtimalle, Konyaspor ma- liderlik koltuğunda ta- ligde son 8 sezonda 11 haftalık karşılaşmasında dizinden sakatla- çında da Halil’e forma vermeyeceği mamlayan kırmızı-laci- periyotlarda sırasıyla 11, 18, 16, nan ve 40’ıncı dakikada oyundan kaydedildi. Göztepe’de tedavileri sü- vertliler, bu sezon aynı 15, 16, 7, 23 ve 10 puan topladı. ren Mihojevic ve Burekovic de hafta periyotta 10 puanda Bu yıl en kötü ikinci sezon çıkmak zorunda kalan deneyimli sonunda şans alamayacak. İzmir kalarak 17’nci sırada girişini yapan Altınordu, seri oyuncunun tedavisinin sürdüğü temsilcisi, sezonun flaş ekiplerinden yer buldu. İzmir galibiyetler elde ederek tehlikeli belirtildi. olan rakibini yenerek düşme hattın- bölgeden uzaklaşmayı hedefli- ekibi bu sezon 11 yor. DHA Geçen sezonun tüm, bu sene- dan kurtulmayı hedefliyor. maçta 3 galibiyet, nin ise ilk 9 maçında forma giyerek DHA istikrarlı bir grafik ortaya koyan Halil, Trabzonspor ve Aytemiz Alan- 4 Kasım 2021 Perşembe YENiLERDEN HAYIR YOK S RYENi BAKIs? 5 yıl sonra transfer yasağını kaldıran Karşıyaka’da takıma katılan 12 transferden çoğu ilk 11’de şans bulamadı. Oğulcan gönderildi, Menemenspor Alperen kadro dışı bırakıldı. Taraftar da başarısızlığa isyan etti deplasman fakiri Yaz dönemi boyunca yasağı menspor’dan kiralama bedeli ve Spor Toto 1’inci Lig’de geçen hafta bay takım kaldırmaya çalışıp borçlu yüksek ücret ödenerek 1 yıllığına gol olan NasadogeMenemenspor, cuma günü deplas- olduğu isimlerden tek tek silahı olarak alınan Okan, ligde yal- manda oynayacağı İstanbulspor maçının hazır- muvafakatname alarak yasağı geçici nız 4 maçta ilk 11’de forma giyebildi. olarak açan Karşıyaka’da yönetimin Toplamda 9 maçta şans bulan Okan, lıklarını sürdürürken, şampiyonluk hedefiyle keseyi açarak ligde yalnız son sıradaki puansız sarı lacivertlilerin yaptığı 12 transferden çoğu ilk 11’de Karabükspor’a 2 gol atabildi. dış sahadaki kötü forma giyemezken, büyük umutlarla performansı taraftarı transfer edilen Oğulcan’ın sözleş- Fenerbahçe’den kiralanan forvet endişelendiriyor. Şu mesi şimdiden feshedildi, Alperen Barış Sungur, 7 maç üst üste 18 ana kadar 5 deplas- kadro dışı bırakılıp U19 takımına kişilik kadroya bile alınmadı. Ligde manda maçına çıkan gönderildi. Taraftarlar, yıllarca yalnız 3 maçta sonradan şans bulup sarı lacivertliler sadece bekledikten sonra yapılan transfer 1 puan alabildi. Royal tercihleri nedeniyle sosyal med- toplam 79 dakikada Hastanesi Bandır- yada yönetimi eleştiri yağmu- sahada kalabilen maspor, Adanaspor, runa tuttu. Barış, gol ya da Altınordu ve asist üretemedi. BeypiliçBoluspor’a Tercih edilmiyorlar Yenilerden kale- yenilen Mene- ci Yunus, lig ya menspor, sadece Karşıyaka’da yeni trans- da kupada hiç Ankaragücü ile berabere kaldı. Gurbette ferlerden yalnız kaleci tercih edilme- 4 kez gol sevinci yaşayan İzmir ekibi, ka- di. DHA lesinde ise 11 gol gördü. Teknik direktör Yusuf, ligdeki 10 maçın Cenk Laleci, İstanbulspor karşılaş- tamamında ilk 11’de oyna- masına kazanmak için çıkacaklarını dı. Forvet İhsan Furkan, belirterek, “Geçen haftayı bol bol 9’u ilk 11’de 10 lig maçında çalışarak geçirdik. İstanbulspor iyi forma giyerken, gol atma bir takım ancak sahada elimiz- başarısı gösteremeyip den gelen en iyi mücadeleyi suskun kaldı. Mene- sergileyeceğiz” dedi. DHA 2’SI YOLCU Akhisarspor seri peşinde Yetersiz bulunduğu için takım- sahada kalarak Orduspor 1967’ye la ilişiği kesilen defans oyuncusu uzatmalarda gol attı. Orta saha TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta 5 maçlık gali- Sefer, ligde hiç 11’e giremeyerek biyet hasretinin ardından geçen hafta Kırşehir Oğulcan, ligde hiç oynatılma- 5 maçta toplam 92 dakika Belediyespor’udeplasmanda yenen Akhisarspor, yıp yalnız 2 Türkiye Kupası süre aldı. Stoper Batuhan cumartesi günü evindeki Ege derbisinde Nazilli maçında forma giyerken, Demirel, 10 lig maçının Belediyespor’u da yenerek seri yakalamak istiyor. U19’a gönderilen orta yalnız 2’sinde 11’de Yeşil-siyahlı ekip, son olarak geçen sezon üst üste saha Alperen, 3 lig 90’ar dakika gö- 2 galibiyet alabildi. Akigo, geçen sezon 7 Mart’ta maçında 44 rev yaptı. Eskişehirspor’u, 13 Mart’ta da Boluspor’u art dakika arda yendikten sonra bir daha seriye hasret kalıp sezon bitiminde 1’inci Lig’e mendil salladı. Bu sezon da grupta düşme hattına kadar gerileyen Akhisarspor, yine korkulu rüya görmemek için bir an önce seri yaka- layıp alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. DHA Altay’ın gençleri kadroya uzak Türk futbolunun en tanınmış yetiştirici ku- A takımda yer alan 18 yaşındaki milli Altay’da lüplerinden Altay’da altyapıdan yetişen sadece altyapıdan forvetKazımcan Karataş ve 17 yaşındaki milli yetişen sadece 1 1 futbolcu bu sezon Süper Lig’de forma şansı futbolcu bu sezon Süper bulabildi. Bu sezon 18 yıl sonra Süper Lig’e orta saha oyuncusu Cem Özgener, Süper BÜYÜK Lig’de forma şansı bulabildi. dönmeyi başaran İzmir temsilcisinde A Lig’de forma şansı bulamazken, iki genç YETENEKLER YETIŞTI Kazımcan Karataş ve 17 takımla antrenmanlara çıkan 3 altyapı futbolcu Ziraat Türkiye Kupası’nda yaşındaki milli orta saha patentli futbolcudan bir tek sol kanat oyuncusu Cem Özgener, Eren Erdoğan, ligde 2 karşılaşmada oynanan Belediye Derincespor kar- 107 yıllık tarihinde Türk futbolunda Süper Lig’de maça 52 dakikada oyunda kaldı. İlk 5 haf- çıkamadı tada kadroda yer alıp, Fenerbahçe şılaşmasında görev aldı. Profesyo- önemli ilklere imza atan Altay, geçmişinde maçının 83’üncü dakikasında, futbolcu fabrikası gibi çalıştı. Siyah-beyaz- Konyaspor deplasmanında ise nel lisansları olan altyapı patentli ikinci yarıda oyuna giren 20 lılar, futbolseverlerin yakından tanıdığı Alpay yaşındaki Eren sakatlığı Tugay Gündem, Nurettin Küçük- nedeniyle son 6 maçta Özalan, Toprak Kırtoğlu, Ramazan Kurşunlu, görev yapamadı. deniz, Mustafa Çalışkan ve Onur Altyapıda devam Sinan Kaloğlu, Hayrettin Demirbaş, Erdi Demir, Efe ise altyapıda görev almaya devam ediyor. Altay altyapısından Necati Ateş, Çağdaş Atan, İbrahim Akın, Okay Yokuşlu, Semih Kaya, Aytaç Kara, Musa yetişip Türk futbolunun efsane- Çağıran, Ulaş Zengin, Ali Şaşal Vural, lerinden biri olan teknik direktör Mustafa Denizli, zorlu Süper Lig Atakan Çankaya, Cenk Özkaçar mücadelesinde şimdilik gençlere fazla gibi çok önemli oyuncular sorumluluk vermeyi tercih etmedi. DHA yetiştirdi.


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook