Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Yeni Bakış Gazetesi

Yeni Bakış Gazetesi

Published by yenibakis.com.tr, 2021-10-14 14:41:04

Description: 15.10.2021

Search

Read the Text Version

‘Özgürlük Kapısı’ ÖğrencilerdenKARABAĞLAR Pınar Karşıyaka pes etmedi okuyucuyla buluştu Belediyesi tara- fından 2 yıl önce PINAR Karşıyaka’nın Baş Ant- yurt teşekkürükente kazandırı- renör’ü Ufuk Sarıca, “Jerusalem GAZETEMIZ- deplasmanındaki galibiyetin anlam DE görev yapan lan Atatürk Yük- kazanması için içerideki maçları arkadaşımız Ulaş seköğrenim Kız kazanmamız lazım. Böyle bir gün- Aşık’ın, yeni çı- Öğrenci Yurdu, de kazanmamız önemli” dedi. 8’DE kardığı ‘Özgürlük yüksek standart- Kapısı’ isimli kita- larıyla 277 öğ- bının imza günü, rencinin barınma İzmir Gazeteciler ihtiyacını karşı- Cemiyeti’nin Ulaş Aşık lıyor. Öğrenciler organizasyonuyla Yakın Kitabevi’nde kendilerini ziyaret gerçekleşti. 2’DE eden Başkan Sel- vitopu’na teşek- Muhittin kür etti. 4’TE Selvitopu 42.yılwww.yenibakis.com.tr Ufuk Sarıca 15 EKIM 2021 CUMA Güvenilir ve tarafsız haberin adresi Fiyatı 75 Kuruş Kerem Ali !EMSAL ARTISINA ÖSzeiprceaknçi Sürekli YARGI SOPASI ‘Kemeraltı’nın hali harap’ KEMERALTI Çarşısı’nda esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Esnaf, su baskınlarından lağım kokusundan illallah etmiş. Kemeraltı can çekişiyor” dedi. 6’DA Cevat Ziya Mustafa Zafer Aykut Maruflu İnce Mutluer Akdemir Güzelbahçe’den İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinden BAŞKAN Tunç Soyer’in Bayraklı’daki emsal TOPLANTIDA konuşan TMMOB İl Koordi- Maruflu’ya vefa geçen emsal artışı kararının kentin artışlarının kent geneline yayılması teklifini nasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Aykut Aydemir, anayasasına aykırı olduğunu belirten önümüzdeki ilk meclise sunacağını açıklaması- “Bizim elimizdeki tek argüman akıl ve bilim. GÜZELBAHÇE Belediyesi, bir TMMOB İKK Sekreteri Aykut Aydemir, nın ardından, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Bu kararın depremzedelere faydası olmadığı süre önce yitirdiğimiz, kentin simge “Gerekirse kararı yargıya taşırız” dedi Kurulu tarafından Mimarlar Odası İzmir Şube- ortada. Hukukun gereğini yapacağız. Yanlış bir isimlerinden, ‘İzmir Baba’ olarak si’nde geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. karar varsa dava açacağız” dedi. 3’TE bilinen Sancar Maruflu’nun ismini ilçedeki Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi’ne verdi. 7’DE Ümit Yaşar En kapsamlı deprem Işıkhan araştırması Sendika Kargo firmasına % 31.9’u tazminat cezası kabul etmedi DR. Ümit Yaşar Işıkhan’ın yaptığı ve İZMIR Büyükşehir Belediye- sergilenmesi için Venezuela’ya gönder- si Metro AŞ, Türk-İş’e bağlı diği Çakal Carlos lakaplı Illich Rami- Demiryol İş Sendikası ile mez Sanchez’in büstünün kaybolması yürütülen toplu iş sözleşmesi ile ilgili davada, kargo şirketi 30 bin TL görüşmelerindeki sürece iliş- tazminat ödemeye mahkum oldu. 7’DE kin yaptığı açıklamada, sen- dikanın kendi sunduğu taslak dışında hiçbir teklife yanaş- madığını, önerilen yüzde 31.9 oranındaki zammı da kabul etmediğini belirtti. 3’TE Tunç Çakmak: ‘İşten Soyer Büyükşehir Belediyesi’nin kenti afetlere dirençli hale getirme hedefi doğrultusunda, çıkarma yok’ ‘Yüreklere şu ana kadar Türkiye’de yapılan en geniş kapsamlı deprem araştırması başladı TÜRK-İŞ Umut’ oldu BAŞKAN Soyer, kenti etkileme riski SOYER, “ODTÜ öncülünde 10 üni- 3’üncü İZMIR depreminden 65 saat sonra taşıyan deniz ve karadaki fay hatları- versitenin katılımıyla ve 84 akademis- Bölge enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki nın inceleneceği araştırmanın karada yenle başlattığımız çalışma, Türkiye’de Temsilcili- Elif Perinçek’in aynı felakette yaşamı- Narlıdere ve denizde Üçkuyular bölü- ilk ve dünyada da örneği çok az bir ği’ne atanan nı yitiren 7 yaşındaki abisi Umut’un mündeki çalışmalarına katıldı. çalışma” ifadelerini kullandı. 3’TE Hayrettin anısı, Türkiye’nin farklı noktalarında- Hayrettin ki okullarda yaşatılıyor. 7’DE Çakmak, Çakmak Sayfa 2’de Sayfa 4’te Sayfa 7’de pandemiden Gerçekten Puzzel parçası olmak! İzmir‛de yerel basın dolayı sanayi bölgelerinde özgür müyüz? herhangi bir işten çıkar- Ferit Reyhan Sümer ve sorunları manın olmadığını söyledi. Funda Altınok Emin Varol (Kenan Yeşil’in haberi 6’DA)

2 15 Ekim 2021 Cuma YENI BAKIS? Kültür Sanat-Magazin www.yenibakis.com.tr Gerçekten Funda özgür müyüz? Altınok Ulaş [email protected] Aşık Özgürlük kavramı herkes için farklı Ulaş anlamlar içerir. Ama gerçek özgürlük nedir, pek de kimse bilmiyor aslında. Özgürlük KapısıyeAnşiıkk’iıtnabı Toplum bireylere çocukluktan beri birçok şeyi okuyucuyla buluştu dayatır ve birey farkında olmadan o şeylerin Gazeteci Ulaş Aşık’ın şarıda süre giden hayata adaptasyon peşinden koşar, gerçekten kendi özünün ‘Özgürlük Kapısı’ Misket insanlarda sizin de tanık olduğunuz isteklerinin ne olduğunu düşünmez bile, isimli kitabının imza Dikmen gibi büyük yarıklara neden olmuştur bilemez de bu yüzden. Herkesin zihni belli günü Alsancak ve her yanımız kayıpları oynayan şeyleri gerçekleştirmeye şartlanmıştır, onları Yakın Kitabevi’nde gazeteci dostları ve sevenleri yalnız insan yığınlarına sahne olmuş bir hal elde etmek için çabalar ve bu arada da özgür gerçekleşti. Aşık’ı bırakmadı. almıştır. Toplum tarafından pasifi- olduğunu düşünebilir, ama özgür değildir. imza gününde dostları ze edilmiş üç kahramanımız, kaçış Sadece toplumun beklentilerini, isteklerini ve sevenleri yalnız Bir kaçışın hikayesi sonraki süreçte dışarıdaki hayatı yerine getirmekle uğraştığının farkında bile bırakmadı anlamaya çalışırken bu ikisi açısın- değildir. Yeni kitabı ‘Özgürlük Kapısı’ dan olumsuz yönde bir sonuç doğur- Sercan ÖZİPEKÇİ hakkında bilgi veren Aşık, “Yazma- muştur. Dışarısı kan kokuyor her Sonra koşullar tarafından belli yaptırımlara ya başlarken toplumda var olan bir birimizin zarif anlağında” dedi. İmza bağlı olduğunu, özgür olmadığını fark etmeye Gazetemizde görev yapan takım yanlış algıların inkarı üzerin- gününde dostlarıyla güzel ve samimi başlar ve özgürlük ister, arar. Ama o zaman arkadaşımız Ulaş Aşık’ın, yeni den gidiyor. Konu üç iyi arkadaşın bir gün geçirdiklerini dile getiren da yine toplum tarafından bireye dayatılmış çıkardığı ‘Özgürlük Kapısı’ rahatsızlık süreci, tedavi gördükleri Aşık, eserinin ortaya çıkmasında olan özgürlük kavramının peşinden koşar. isimli kitabının imza günü, İzmir hastaneden kaçışları ve daha sonra emeği geçen herkese teşekkür etti. Birey ona dayatılan özgürlük kavramını hep Gazeteciler Cemiyeti’nin organizas- ise toplum içine kanalize olma çaba- dışarıda arar durur. Hâlbuki özgürlük dışsal yonuyla Yakın Kitabevi’nde gerçek- ları etrafında yoğunlaştı. Ne kadar Mazlum değil içsel bir kavramdır. Kendi içinde özgür leşti. Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan başarılı oldukları ise sizin takdirinize Vesek’in yeni olamayan birey dışarıda özgürlük bulamaz. ‘Yıkım ya da Yanılgı’ isimli eserinin kalmış bir şey diyeceğim sadece. Dı- eseri ‘Semra’ Çünkü özgürlük dışsal değil içsel bir tutumdur. ardından ikinci kez okuyucularıyla Sadece bireyin öz doğasına dönmesi gerekir buluşan Aşık’ı, bu önemli günde Gazeteci Mazlum Vesek de, yeni gerçekten özgür olmak için. Böylece birey, kendiliğinden, doğal olarak kafasının içinde kitabının heyecanını yaşayan isimlerden özgür olur. biriydi. Semra isimli kitabıyla okuyucu- Bunun için birey öncelikle isteklerinden bağımsız olmalı ve isteklerin kölesi olmaktan larıyla buluşan deneyimli gazeteciyi, kurtulmalıdır. Toplum tarafından dayatılmış tüm zihinsel koşullanmaları bırakmalıdır. Yakın Kitabevi’ndeki imza gününde Gerçek özgürlüğün kuralların olmaması değil, kurallara ihtiyaç duyulmaması olduğunu gazeteci dostları ve sevenleri anlamalıdır. Kendisi olma sorumluluğunu üstlenmekle birey, kendi doğasına göre yalnız bırakmadı. davranarak özgürlüğe adım atar. Özgürlüğün savaş ile değil, barış sonucu geldiğini anlar. Özgür olmak için cesarete ihtiyaç vardır. Dünya Değişim Akademisi’nde bir ay süren sekiz seanstan oluşan “Özgür Olma Sanatı” değişim programında bu adımları gerçekleştirebileceksiniz. Programın amacı; gerçek özgürlük kavramını anlamak, kendi doğanızdaki özgürlüğü keşfetmek, bireysel ve toplumsal özgürlük kavramlarını incelemektir. Değişim programını tamamladığınızda; gerçek özgürlük ve dayatılmış özgürlük kavramları arasındaki farkı göreceksiniz, özgürlüğün aslında sizin doğal haliniz olduğunu anlayacaksınız, kendi benliğiniz tarafından yaratılmış hapishaneden çıkıp özgür olmanın keyfini yaşayacaksınız. Gerçekten özgür olmak isteyenler için böyle teknikler olması harika değil mi? ‘Yeryüzünün sesi’ Birgi’de açıldı Mazlum Emin Vesek Varol Halikarnas Balıkçısı RESIM, ebru, hat gibi farklı disiplinlerden 36 Bodrum’da anıldı sanatçının eserlerinden oluşan “Yeryüzünün sesi” sergisi, Ödemiş’in Birgi Mahallesi’nde- Cevat Şakir Uluslararası Kadın ki Derviş Ağa Medresesi’nde sanatseverlerin Sempozyumu İzmir’de beğenisine sunuldu. Serginin küratörü Büşra Kabaağaçlı Büyükşehir Belediyesi’nin Yeşilyurt semtinde bugün açılışını Üçler, serginin açılışında yaptığı konuşmada, yapacağı Mustafa Necati Kültür Merkezi’nin ilk etkinliği sergiyi, tarihi dokusu ile bilinen Birgi’de açtıkla- “Halikarnas Balıkçısı” mahlaslı gazeteci, yazar, Uluslararası Kadın Sempozyumu olacak rı için mutlu olduklarını söyledi. Üçler, Ödemiş şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı, Muğla’nın Belediyesi, Ödemiş Halk Eğitim Merkezi ve Bodrum ilçesinde ölümünün 48’inci yılı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi 15-16 Başkanı Aylin Nazlıaka yapacak. rak İranlı kadın aktivist Masih Ödemiş Geleneksel Sanatlar Derneğine katkıları düzenlenen törenle anıldı. Ekim 2021 tarihlerinde Mustafa Alinejad katılacak. 20.00’de nedeniyle teşekkür etti. Açılışa katılan Ödemiş Necati Kültür Merkezi’nde Ulus- Aktivistler anlatacak Feryal Öney’in “Kadın Ağzı Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Kızıler de Bodrum Halikarnas Balıkçısı Forumunca, Bodrum lararası Kadın Sempozyumu’na Şarkılar” konseri var. İkinci sergiye eserleriyle katılan sanatçıları tebrik etti. Belediyesinin desteğiyle düzenlenen anma etkinliği, ev sahipliği yapıyor. Mustafa Türkiye’de kadın teması ile oturum ise yarın 14.00’te avukat Serginin, 22 Ekim’e kadar, Derviş Ağa Medrese- Kabaağaçlı’nın mezarının bulunduğu Gümbet Mahal- Necati Kültür Merkezi’nin ilk geçen Mart ayında dört şehirde Feyza Altun moderatörlüğünde si’nde görülebileceği bildirildi. AA lesi Gönül Tepesi’nde gerçekleştirildi. etkinliği olacak sempozyumda yapılan Kadın Oyunları Festiva- İzmir Köy Koop Başkanı Neptün farklı coğrafyalardan kadınlar li’nin final etkinliği olarak dü- Soyer, Belçikalı kadın aktivist Kitap kurdu Elif Etkinliğe, Halikarnas Balıkçısı’nın torunu Si- kendi mücadelelerini aktara- zenlenen sempozyumun bugün ve Sosyalist Parti Eski Senatö- bilim insanı olacak bel Kabaağaçlı’nın yanı sıra, Bodrum Kaymakamı cak. Yarın 14.00’te başlayacak saat 14.00’teki birinci oturumu, rü Simon Susskind, çevrim içi Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı sempozyumun açılış konuş- CHP Ankara Milletvekili Gamze olarak Afganistan’ın ilk kadın Ayvalık Belediyesi Hüseyin Tutkun ile öğrenciler, bazı sivil toplum ku- malarını Büyükşehir Belediye Taşcıer moderatörlüğünde valisi Habiba Sarabi ile Filistin 19 Mayıs Cihan Şiş- ruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda, Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel yapılacak. İlk oturuma hukukçu asıllı sanatçı Reem Kelani’nin man Gençlik Merke- Bodrum’a 1926 yılında sürgün edilen Kabaağaçlı’nın Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Nazan Moroğlu, Afgan kadın katılımıyla yapılacak. 20.00’de zi bünyesinde hizmet yaşamından kesitler anlatıldı. İlçedeki bazı okullardan Karaca, İYİ Parti Genel Başkan aktivisit Valvala Jalal, Ulus- ise “Bir Kadın Uyanıyor” adlı veren Çağdaş Yaşam öğrenciler Kabaağaçlı’nın çok yönlü kişiliğini kısa Yardımcısı Sibel Yanıkömeroğlu lararası Üniversiteli Kadınlar tiyatro oyunu sanatseverlerle Türkel Minibaş kısa anlattı. Etkinlikte konuşan Bodrum Kaymakamı ve CHP Kadın Kolları Genel Federasyonu Başkan Yardımcısı buluşacak. HABER MERKEZİ Gençlik ve Çocuk Bilgehan Bayar, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın mavi Başak Ovacık ve çevrim içi ola- Kütüphanesi’nde gö- yolculuğu geliştiren kişi olduğunu söyledi. “Kabaa- nüllü olarak çalışan ğaçlı’nın bir ‘merhabası’ bizi bir araya getirdi diyen Elif Yılmazdemir, Bayar, “Şiirinde Bodrum’a gelenin aşık olup tekrar yaz tatili boyunca gidemeyeceğinden bahsediyor. Bu kıymetli şairimiz tüm vaktini büyük yaşamı boyunca çok güzel eserler vermiş. Geriye, biz bir ilgiyle kitapların arasında geçirdi. Halen okul çocuklara gençlere çok güzel mesajlar bırakmış. Nur ve eğitimlerinden kalan boş zamanları fırsat bilip içerisinde yatsın.” dedi. kütüphanede gönüllü olarak çalışmaya devam eden 11 yaşındaki Elif, bu süre içinde çok sayıda Halikarnas Balıkçısı’nın torunu Sibel Kabaağaçlı kitap okudu, notlar aldı, yeni kitapların satın da dedesinin doğayı ve insanları seven, çok yönlü alınmasına önayak oldu. 2018 yılından beri Bur- bir kişiliğe sahip olduğunu ifade ederek, onun torunu haniye Bilim Sanat Merkezi’nde de (BİLSEM) olmaktan gurur duyduğunu, her yıl anma etkinlikleri- eğitimine devam eden Elif Yılmazdemir, spor nin yapılmasından dolayı da çok mutlu olduğunu dile yaşamında da çok aktif. Ayvalık Gençlik Spor getirdi. Yapılan konuşmaların ardından Kabaağaçlı’nın voleybol takımı alt yapıda antrenmanlara katılan mezarına çiçekler bırakıldı, mezarının yanına Bella Elif’in hayalleri arasında bilim insanı olmak var. Sombra ağacı dikildi. Kabaağaçlı’yı anma etkinlikleri HABER MERKEZİ ilçede gün boyu devam etti. AA

3 İMSAK www.yenibakis.com.tr BUGÜN YARIN İmsak 05:52 İkindi 16:10 YENI BAKIS? 22 21 ASAYİŞ Güneş 07:13 Akşam 18:41 15 Ekim 2021 Cuma Öğle 13:02 Yatsı 19:57 18 15 Büyükşehir: Depremzedelerin Sendika talebi üzerine, hiçbir teklife İzmir Büyükşehir Belediyesi açık değil meclisinden geçen Zafer Aykut emsal artışının, Mutluer Akdemir Metro-tramvay grevi öncesinde sendika ile işveren arasında önceki yapılmıştır. Bilinmesi gereken diğer depremzedelerin günkü görüşmeden de sonuç çık- nokta aynı sendika ile İZBAN madı. İzmir Büyükşehir Belediyesi AŞ’de yaklaşık 6 ay önce yapılan yararına Metro AŞ, Türk-İş’e bağlı Demir- toplu sözleşmede sendikanın kabul yol İş Sendikası ile yürütülen toplu ettiği artış oranının % 25.1 olduğu- olmadığını ve iş görüşmelerindeki sürece ilişkin dur. İzmir Metro AŞ’nin önerdiği dün bir açıklama yaptı. Açıklama- teklife göre İZBAN AŞ’deki en alt alınan kararın da, “Sunduğumuz tekliflere göre 1 gurup çalışana göre metro çalışanı Ağustos 2021 itibariyle evli ve bir %19.3 daha fazla ücret alacaktır. kentin anayasasına çocuklu metro sürücüsünün alacağı aykırı olduğunu en düşük aylık ücret; ikramiye, yol, Belediyemizin mali imkanları- belirten TMMOB yemek, eğitim yardımları ve me- nın sınırı bulunmaktadır. Bu sınırlar sailer hariç 5.034,00 TL, ikramiye zorlanarak tekliflerimiz sürekli re- Emsal artışınıİKKSekreteri dahil 6.150,00 TL’dir. İzmir Metro vize edilmesine rağmen işçi sendi- Aykut Akdemir, AŞ’nin önerdiği zam oranı orta- kasının hiçbir geri adım atmaksızın gerekirse çıkan lama yüzde 31.9 dur. En alt maaş taslaktaki taleplerde ısrarcı olmasını kararı yargıya gurubunda bu oran yüzde 37.7’dir. ve nihayetinde masadan kalkmasını Giydirilmiş ücretlere göre artış iyi niyetli bulmamakla beraber; yargıya taşırıztaşıyacaklarını oranı ise yüzde 43.1 e kadar çık- sendikanın görüşmeleri sürdür- açıkladı maktadır. Yine sosyal haklarda da me talebinde bulunması halinde çok ciddi artışlar öneren bir teklif müzakereye açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.” HABER MERKEZİ İLAN Sercan ÖZİPEKÇİ stoklanmasını mı konuşuyoruz? Biz T.C. İZMİR 3. ASLİYE TİCARET barınma hakkını savunuyoruz. Buralar İzmir Büyükşehir Belediyesi ekim rant için bakanlara sözümüz yok. Emsal MAHKEMESİNDEN ayı olağan meclisinde 30 Ekim 2020 artışını verenler zaten kendi yaptıkları depremi sonrası Bayraklı’da orta ya planlamalara karşı bir karar alıyorlarsa ESAS NO : 2021/195 da ağır hasar raporu almış tüm binalar biz yapmasak da zaten Cumhuriyet Baş- ‘Büyükşehir, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Merkez 212010 sicil numarasında için parsel bazında yüzde 20, ada bazında savcısı bunu görecektir. Bizim elimizdeki kendisiyle yüzde 30 emsal artışı kararı almasının tek argümanımız akıl ve bilim. Bir yerde çelişiyor’ kayıtlı “BİA-KİM KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.’’ hakkında kesin mühlet ardından, Başkan Tunç Soyer’in emsal yanlış varsa, planlama tekniğine aykırı kararı kaldırılmış, konkordato talebi reddedilmiş, davacı şirketin iflasına artışlarının kent geneline yayılması tekli- uygulamalar varsa bu kararı kimin aldı- Emsal artışının imar kanuna ay- karar verilmiş, komiserin görevine son verilmiş ve ihtiyati tedbirler fini, önümüzdeki ilk meclise sunacağını ğıyla ilgilenmeyiz. Bu kararın depremze- kırı olduğunu belirten Mutluer, “Bu kaldırılmış, mahkememiz kararı Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk açıklamasının ardından TMMOB İzmir delere faydası olmadığı orada. Biz böyle nedenle odalara dava açmamaları Dairesinin 08.10.2020 tarih, 2020/1236 Esas 2020/1037 Karar sayılı İl Koordinasyon Kurulu basın toplantısı bir durumda hukukun gerekliliklerini için baskı yapılıyor. Aynı zamanda kararı ile davacının borca batıklık durumunun içinde bankacı bilirkişinin düzenledi. yapacağız. Yanlış bir karar varsa dava İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ken- de bulunduğu uzman heyetten rapor alınmadığı gerekçe gösterilerek, açacağız” dedi. di kararlarına da aykırı. 1/25.000 sadece iflas kararı yönünden kaldırılmış, kesin mühlet verilmesine ve Mimar Odası İzmir Şubesi’nde ger- Ölçekli Çevre Düzeni Planı göre komiser görevlendirilmesine yer olmadığına, sadece muhafaza tedbiri çekleştirilen toplantıda konuşan TMMOB Trafik ve altyapı sorunu kent merkezinde mevcut yerleşim konulmasına karar verilmiştir. İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri alanlarında nüfus yoğunluğunu art- Aykut Akdemir, alınan kararın deprem- Şehir Plancıları Odası İzmir Şube tırıcı plan değişikliği, plan revizyonu Mahkememizce yapılan yargılama sonunda 01.10.2021 tarihli zedelerin faydasına olmadığını, gerekirse Sekreteri Zafer Mutluer ise emsal artışının yapılamaz. Bu kentin anayasasında duruşmada; davacı İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Merkez 212010 konuyla ilişkin dava açacaklarını belirtti. birtakım somut sonuçlarının olacağını ve olan bu karara da aykırı. Kurum- sicilinde kayıtlı BİA-KİM KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM kentin altyapısının bu sonuçları tolere ede- sal açıdan da bir tutarsızlık söz ŞİRKETİ’nin konkordato talebine ilişkin davasının reddine, kesin ‘Yanlış varsa, dava açarız’ bilecek yeterlilikle olmadığına belirterek, konusu. Herhangi bir yargı sürecine mühletin kaldırılmasına dair mahkememizin 19/06/2020 tarihli “Kaybettikleri evlere sahip olmasının ko- gidildiğinde iptal olacak bir husus. 2018/1517 esas 2020/288 karar sayılı kararının hüküm kısmının 1 nolu Emsal artışının kent genelinde yeni bir şulu olarak müteahhitlerin oraya girmesi, Kendileri de mevzuata, planlama bendinin 1 ve 2 fıkraları kesinleştiğinden konkordato talebi hakkında yük getireceğini belirten TMMOB İKK vatandaşlardan az para alması gerekirdi. ilklerine, hukuka aykırı olduğunu yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığına, davacı şirketin iflasına, Sekreteri Aykut Akdemir, gelinen süreçte İlk olarak 1 Mart 2021’de İzmir Büyük- biliyorlar. Bit tutarsızlık söz konusu” iflasının 01/10/2021 günü saat 13:13 itibariyle açılmasına, iflas tasfiye TMMOB’un nasıl bir yol alacağına ilişkin şehir Belediyesi bir plan notu kararı aldı. ifadelerini kullandı. işlemlerinin adi tasfiye usulüne göre yapılmasına, tüm tedbirlerin “TMMOB raporla iş yapar. Orayı şu kata Bununla birlikte mevcut imar planlarına kaldırılmasına karar verilmiştir. burayı bu kadar artırıyorum diyemezsiniz. ek olarak imar notları kabul edildi. Zaten 5 milyon insana yaşıyor bu kentte. Burası bir artış kabul edildi belli bir oranda bunu İİK’nun 308. maddesinin yollaması ile İİK 288. Maddesi uyarınca ilan Kayseri ya da başka bir şey değil. Böyle örneklerini de ilerleyen süreçlerde çalışa- olunur. bir kentte rahatlıkla imar mevzuatında cağız. Öte yandan bina bazında yapılan artırıyoruz, düşürüyoruz diyemezsiniz. artışlar da bölgede yüzde 50-60 nüfus artışı Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:1468018) Her birimin kendi içinde değerlendiril- getirecektir. Bunu somut sonuçlarından ba- mesi gerekir. Biz bu konuda raporumuzu zıları; o bölgede otopark sorunun yüzde 60 İLAN hazırlıyoruz. Emsal artışının getirilerini oranında artması, altyapının daha yetersiz değerlendiriyoruz. Barınma hakkını mı geleceği, trafik sorunun daha da belirginle- konuşuyoruz yoksa yapıların rant için şeceği demektir” diye konuştu. T.C. İZMİR 3. ASLİYE TİCARET En kapsamlı deprem MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2019/453 Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğünün 5133 sicil numarasında araştırması başladı kayıtlı “MAVİ TEKNİK EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.’’ hakkında 28.11.2019 tarihinden itibaren 3 ay geçici mühlet, 12.02.2020 tarihinden itibaren l yıl kesin mühlet verilmiş, kesin mühlet bitim tarihine pandemi nedeni ile duran 86 gün ilave edilmiş, kesin mühletin 09.05.2021 İzmir’de depremsellik araştırması yapılması tarihinde sona ereceğine karar verilmiş ve kesin mühlet süresinin 5 ay süre ile uzatılmasına karar verilmiş, ve zemin davranış modelinin çıkartılması İİK 304. Maddesi gereğince konkordato hakkında karar vermek için kara ve denizde çalışmalar başlatıldı üzere yargılamaya başlanmış olmakla 01.10.2021 tarihinde yapılan duruşmada; davacı Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğünün İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin la ve 84 akademisyenle başlattığımız YENi BAKIS? 5133 sicilinde kayıtlı MAVİTEKNİK EĞİTİM HİZMETLERİ kenti afetlere dirençli hale getirmek çalışma, Türkiye’de ilk, dünyada da TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin konkordato talebinin kabulüne, amacıyla depremsellik araştırması ve örneği çok az olan bir çalışma. Kentin GÜNLÜK SİYASİ GAZETE konkordatosunun İİK 306 maddesi uyarınca tasdikine, tüm zemin davranış modelinin çıkartılması yüzyılının planlanacağı, o planlamanın tedbirlerin kaldırılmasına, konkordato komiser heyetinin görevine için İzmir Yüksek Tekno- KURULUŞ 17.03.1980 son verilmesine, İİK 306/2 maddesi uyarınca konkordatonun yerine loji Enstitüsü, ODTÜ sağlam bir zemin üzerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim ve tasfiye tedbirlerine ve Çanakkale Onsekiz oturacağı bir çalışma 15 EKİM 2021 CUMA almakla görevli kayyım olarak ÜLKÜ YILDIZ’ın atanmasına, İİK Mart Üniversitesi ile olacak. Bu çalışma 308/a maddesi uyarınca borçlu davacı yönünden kararın tebliğ imzaladığı proto- İzmir için çok YIL:42 SAYI:14328 tarihinden itibaren, konkordatoya itiraz eden alacaklılar yönünden kol kapsamında önemli bir kilo- konkordatonun tasdiki kararının ilanından itibaren 10 günlük çalışmalar metre taşı” dedi. Yeni Ekonomi Gazetecilik Neşriyat sürede istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. başlatıldı. Erhan Altunel Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Adına İzmir Büyük- de İzmir il İİK 306/3 maddesinin yollaması ile İİK 288. Maddesi gereğince ilan şehir Belediye merkezini İmtiyaz Sahibi Başkanı Tunç referans alan MEHMET ÇAPMAN olunur. Soyer, kenti etki- 100 kilometre leme riski taşıyan yarıçapındaki Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:1467897) deniz ve karadaki fay bir alanda 40’a hatlarının inceleneceği yakın fay zonunda İLAN depremsellik araştırması inceleme yapacakları- Genel Yayın Yönetmeni T.C. İZMİR 3. ASLİYE TİCARET ile Bayraklı, Bornova ve nı belirtti. FÜSUN ÇAPMAN Konak sınırları içerisindeki yaklaşık 10 Başkan Soyer daha MAHKEMESİNDEN bin 802 hektarlık alanın zemin yapısı ile zemin davranış özelliklerinin model- sonra Üçkuyular’dan tekneyle Kör- ESAS NO : 2021/125 lenmesini sağlayacak çalışmayı yerinde fez’e açılarak karadan yaklaşık iki Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mahkememizce yapılan yargılama sonunda 01.10.2021 tarihli inceledi. buçuk kilometre açıkta süren sondaj çalışmalarını inceledi ve Deniz Araş- EMİN VAROL duruşmada; davacı İzmir Ticaret Sicil müdürlüğü’nün Merkez Diri faylar belirlenecek tırmaları Koordinatörü Doç. Dr. Ulaş 210473 sicilinde kayıtlı AMERİKAN TEKSTİL VE KİMYA SANAYİ Avşar’dan bilgi aldı. Haber Müdürü Muhabir/İnternet Editörü TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin konkordato talebine ilişkin Türkiye’nin en kapsamlı deprem davasının reddine, hakkındaki kesin mühletin kaldırılmasına ve araştırması ve mikrobölgeleme etüt İzmir’in depremselliğine ilişkin İSMAİL İNAN TUĞÇE KAHRAMAN şirketin iflasına, iflasının 01/10/2021 günü saat 13:20 itibariyle projesi için denizde ve karada başlatı- bütünlüklü bir haritanın daha önce açılmasına, iflas işlemlerinin basit tasfiye usulüne göre lan uygulamalara katılan Başkan Tunç çıkarılmadığını ifade eden Başkan Yönetim Yeri: Şehit Fethibey Cad. No: 38-40 yürütülmesine, tüm tedbirlerin kaldırılmasına yine davacı İbrahim Soyer önce Narlıdere’de paleosismolojik Soyer, ilk kez bu kadar kapsamlı bir 35210 Konak-İzmir Necati Güdüm’ün konkordato talebine ilişkin davasının reddine araştırma hendeğine girerek Paleosismo- çalışma yapıldığını ifade etti. Soyer, kesin mühletin kaldırılmasına karar verilmiştir. loji Koordinatörü Prof. Dr. Erhan Altu- “Bu çalışmalarla kentin tsunami ve sis- Tel: (232) 445 30 14 Fax: (232) 446 87 93 nel’den bilgi aldı. Çalışmaların heyecan mik hareketleri değerlendirilecek, diri e-mail: [email protected] İİK’nun 308. maddesinin yollaması ile İİK 288. Maddesi uyarınca ilan verici olduğunu söyleyen Başkan Soyer, fayları belirlenecek, bunların en son ne “Bu şehrin geleceğine dair en önemli zaman hareketlendiği ölçülecek. Şu ana Basım Tesisleri: olunur. adımların atıldığı bir andayız. ODTÜ kadar bu konuda elimizde sağlıklı veri öncülüğünde 10 üniversitenin katılımıy- yoktu. İzmir’in depremselliği ile ilgili İhlas Gazetecilik A.Ş. çok somut ve net bilgilere ulaşacağız” 1199 Sok. No:1/7 Sarnıç-Menderes/İzmir (Tel: 0 232 483 96 60) dedi. HABER MERKEZİ Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. İZMİR Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:1468210) Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın (Pazar günleri ve dini bayramlarda çıkmaz) Yeni Bakış Basın Meslek İlkelerine Uymaya Söz Vermiştir

4 15 Ekim 2021 Cuma YENI BAKIS? Yerel Yönetimler www.yenibakis.com.tr Öğrencilerden Puzzel Ferit parçası Reyhan olmak! Sümer [email protected] yurt teşekkürü İstanbul’la birlikte yeni bir güne uyanırken, güneş Karabağlar Belediyesi yüzünü geç göstererek, narin ışığının eşliğinde tarafından 2 yıl önce Muhittin Yüksek sonbaharın geldiğini haber veriyordu. kente kazandırılan Selvitopu standartlara Balkonda sabah demlenmiş çayı, yeni doğan Atatürk Yükseköğrenim güneşin ve hafif yağan yağmur eşliğinde yudumlayıp, Kız Öğrenci Yurdu, sahip İstanbul sabahının güzelliğinin ihtişamını (trafik keş- yüksek standartlarıyla mekeşi henüz başlamadan) seyre koyuldum. 277 öğrencinin barınma Tahsin Yazıcı Mahallesi’n- ihtiyacını karşılıyor deki 8 katlı yurt binası yüksek Erkenden uyanan insanların, rızıklarını kazanmak standartlara sahip. 277 yatak için, yarı uykulu mahmur gözlerle, hızlı adımlarla Karabağlar Belediye Başkanı için buradayız. Elimizden gelen yardı- çıkarak, sorumluluğumuzu yerine getir- kapasitesi bulunurken, öğren- iş yerlerine doğru yola koyulduklarını ve geceleyin Muhittin Selvitopu, Karabağlar mı, desteği veririz” diye konuştu. mek. Çünkü hepimizin bu ülkeye, şehit ciler kütüphane, çalışma odası, kursakları boşalan çeşitli kuşların da günlük rızıkla- Belediyesi tarafından 2 yıl önce ve gazilerimize vefa borcu var. Bu ülke dinlenme odası, çok amaçlı rının peşinde kanat çırpışlarını, cama vuran yağmur kente kazandırılan Atatürk Yükseköğ- Pandeminin devam ettiğini hatırlatan kolay kurulmadı ve bugünlere kolay salon, spor salonu, yemekhane, damlalarının çıkarttığı müzik eşliğinde hayranlıkla renim Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret Başkan Selvitopu, “Hepimizin maske, gelinmedi. Geleceğin idarecileri olacak revir, ziyaretçi salonu, mutfak, izledim. ederek, burada kalan öğrencilere yeni mesafe ve hijyen koşuluna uymayı sür- sizler ne denli donanımlı, bilgili olursa- sığınak ve bahçeden yararlana- eğitim öğretim döneminde başarılar dürmesi gerekiyor. Biz de yurdumuzda nız, bu ülkeye de o kadar yararınız olur. biliyor. Yağmur, fasılalarla hızlanarak şehirde yasayan diledi. Öğrencilerle birlikte pasta kesen bu koşulları sağlamak için elimizden Yurdumuzu da bu bakış açısıyla yaşama insanların kirlettiği sokakları temizliyor, mazgal Başkan Selvitopu, “Yoğun ilgi gören geleni yapıyoruz. Şu ana kadar bir geçirdik. Gelecek yıllarda olanaklarımız Güvenlik personeli 24 kapaklarına yığılan çeşitli atık madde parçacıkları, bu yurdu yaptığımız için çok mutlu- aksaklığımız yok” dedi. ölçüsünde yenilerini yapmak için gayret saat dönüşümlü olarak görev bizlerin İstanbul şehrini nasıl ve vahşice katlettiğimizi yuz. Gelecek yıllarda olanaklarımız edeceğiz.” yapıyor. Yurt binasının her bö- gösteriyordu. Tıkalı mazgallar, atalarımızın söylemiş ölçüsünde yenilerini yapmak için gayret Eğitime destek lümünde ve odalarda öğrenci- olduğu (su akar mecraını bulur!) sözünü kulak arkası edeceğiz” dedi. Öğrenciler de yüksek Yoğun ilgi var lerin 24 saat yararlanabileceği edenleri silkeleyerek aklını başına getirecek şekilde standartlara sahip bu yurt için Başkan Başkan Selvitopu, Karabağlar internet hizmeti sunuluyor. yolları küçük bir akarsuya çeviriyordu. Selvitopu’na teşekkür etti. Belediyesi olarak eğitime özel önem 2 yıl önce açıldığında yaklaşık 170 Odalarda yatak, giysi dolabı, verdiklerini vurgulayarak, şunları kişi ağırlayan yurdun bu yıl kısa sürede etajer, buzdolabı, çalışma Öğlene doğru yağmurun durmasıyla; Üsküdar`dan Tahsin Yazıcı Mahallesi’ndeki yurtta söyledi: “İlçemizdeki okulların bakım yoğun ilgi görmesinden mutluluk masası ve koltuğu bulunuyor. Marmaray’ı kullanarak boğazın serin sularının altın- öğrencilerin yakın ilgisiyle karşılanan ve onarımlarını yapmaya, KARBEM duyduklarını vurgulayan Başkan Ayrıca öğrenciler spor salonu, dan Sirkeci’ye 10 dakika gibi kısa bir sürede ulaştım. Başkan Selvitopu, “Sizler ailelerinizin dersanemiz aracılığıyla sizin gibi üni- Selvitopu, “Şimdi 277 öğrencimizi çamaşırhane ve ütü odasını Kısa süren yolculuk esnasında; daha önceleri Vapurla bize emanetisiniz. Karabağlar Ailesi’nin versiteli olmak isteyen öğrencilerimizi yüksek standartlı bu yurtta ağırlamaktan ücretsiz kullanabiliyor. Üsküdar’dan Eminönü’ne oradan Sirkeci’ye geçişin de konuğusunuz. Öncelikle hepinize desteklemeye kadar, olanaklarımız ölçü- mutluluk duyuyoruz. Umarım gelecekte meşakkatli olmasına rağmen, Boğaz hatları vapurunda hoşgeldiniz diyorum. Burada kaldığınız sünde eğitimin yanında olmaya çalışıyo- öğrencilerimiz barınma sıkıntısı yaşa- Karabağlar Belediyesi belirli İstanbul boğazının iki yakasının güzelliğini seyreder- sürede sizleri aile ortamınızdaymış gibi ruz. İlkokula yeni başlayan öğrencile- maz ve herkes bütçesine göre yer bulma zaman dilimlerinde öğrencilere ken içilen çayın, denizin kokusunu içine çekememe- ağırlamak, rahat ettirmek bizlerin temel rimize ‘Eğitim Kart’ dağıtarak, onların olanağına kavuşur” dedi. ulaşım hizmeti de sunuyor. Öğ- nin hüznü bedenimi sardı. görevi. Herhangi bir sıkıntı yaşadığı- kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamalarına renciler ve ailelerinin bütçeleri nızda, hiç çekinmeden arkadaşlarımıza, yardımcı oluyoruz. Bütün amacımız, Ziyarette Başkan Yardımcısı Y. Gü- düşünülerek bu yıl ücretlere Sirkeci İstasyonu’nun inşaatı sırasında ortaya çıka- yurt yöneticilerimize iletin. Bizler sizin Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ülkenin ven Güngörmüş’le kurum yöneticileri zam yapılmadı. rılan, antik çağa ait kalıntıların resimlerini incelerken, geleceğini emanet ettiği gençlere sahip de yer aldı. HABER MERKEZİ İstanbul’daki tarihi eserlere karşı, başta Fethin şahidi Kahvaltı ve akşam yemeği Sur’a, çeşmelere, mezarlıklara, tarihi binalara nasıl dahil aylık 1290 liraya (10 acımasız ve saygısızca davrandığımıza bir kez daha şahit oldum. Velhasıl karmaşık duyguların benliğim- aylık toplam 12900 lira) de yarattığı fırtınanın eşliğinde Cağaloğlu yokuşunu barınma olanağı kullanarak, şehrin herkes, bilhassa yabancı turistlerin sunuluyor. uğramadan ülkelerine dönmedikleri, (Fatih Sultan Mehmet döneminde 1461 yılında inşa edilen) Ka- Buca’da Gaziemir’in 2022 yılı palıçarşı’ya girmeden önce I. Mahmud tarafından 10 ayda bütçesi 285 milyon lira (19 Ocak 1749) temeli atılan, kardeşi III. Osman 380 kişiye Gaziemir Belediye Meclisi’nin ekim ayı üçüncü toplantısında, tarafından (5 Aralık 1755) açılan, Nuruosmaniye iş bulundu belediyenin 2022 yılı bütçesi 285 milyon lira olarak belirlendi Külliyesi Camii’ni ziyaret ettim. TÜRKIYE’NIN en büyük sorunlarından biri olan Başkan Halil Arda Tarihin yaşayan birer belgesi olan bu tür yerleri işsizlikle mücadele için elini taşın altına koyan Buca yönetiminde toplanan görmek, bizlerin geçmişimizden kopmadan, geleceği- Belediyesi, istihdama katkı sağladı. İşveren ile iş Gaziemir Belediye Mec- mizi sağlam temeller üzerinde inşa etmemize yardım- arayanlar arasında köprü görevi üstlenen Sarı Masa lisi, 2022 yılı performans cı olduğu gibi, geçmişe saygı göstermemiz gerektiğini Çözüm Merkezi İstihdam Masası sayesinde, 2021 programı ile gelir-gider de gözler önüne seriyordu. yılının ocak ayından bugüne 380 kişi işe yerleşti. bütçesini görüştü. Bele- diyenin 2022 yılı bütçesi Türkiyemiz için çalışmış, bu uğurda terlerini, Ülkemizde pandemi süreciyle birlikte işsizlik 285 milyon lira olarak kanlarını akıtmış insanlarımızın çabalarını göz önünde rakamlarında büyük bir artış yaşandı. Önceki gün belirlendi. Türkiye’nin bulundurarak, geçmişimize, kültürümüze, dilimize, açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri- ekonomik olarak zor bir inancımıza sahip, bize bizden başka kimsenin iyi ni- ne göre; işsizlik oranı 12,1 seviyesinde gerçekleşir- dönemden geçtiğini belir- yetle yaklaşmayacağının bilincinde; ne idüğü belirsiz ken, işsiz sayısı ise 3 milyon 965 bin kişiye ulaştı. ten Başkan Arda, “Aldı- TV programları, sinema filmleri vesilesiyle toplum Buca Belediyesi de bu önemli soruna bir nebze ğımız önlemlerle, uygu- ahlakının, güzel Türkçemizin bozulmasına karşı de olsa çözüm bulabilmek için projeler üretti. Sarı ladığımız mali disiplinle duyarlı ve bilinçli bir şekilde üzerimize düşen görevi Masa Çözüm Merkezi İstihdam Masası bünyesinde ekonomik yapısı güçlü bir layıkıyla yapmamızın gerekli olduğunu anlatıyordu. işveren ile iş arayanları çevrim içi ortamda buluştu- belediye yarattık. Göre- ran Buca Kariyer Platformu’nu kuran belediye, aynı vimizi layığıyla yapmaya Fertlerin üzerlerine düşeni layıkıyla yapmalarını zamanda iş birliği yaptığı ulusal ve uluslararası firma devam ediyoruz” diye basit bir kaç örnekle açıklamak yararlı olacaktır. bağlantılarını genişletti. konuştu. Hepimizin bildiğinden ve severek, sabırla yap- Toplam 64 firma ile bağlantı halinde çalışan Buca Meclis Toplantı Salo- tığından emin olduğum, İngiliz John Spilsbury’nin Belediyesi, 2021 yılının ocak ayından bugüne kadar nu’nda gerçekleştirilen 1767’de icat ettiği Puzzel oyununda parçalardan bir 2 bin 377’si kadın 2 bin 246’sı erkek olmak üzere Gaziemir Belediye Mec- tanesi yerine konmaz veya başka bir parça bütünün 4 bin 623 kişinin iş başvurusunu aldı. Başvuruların lisi’nin ekim ayı üçüncü içine yerleştirilmek istense de bütünlük sağlanamaz. yüzde 70’ini mavi yakalılar, yüzde 30’unu ise beyaz toplantısında 2022 yılı ge- yakalılar oluşturdu. Başvuranların yüzde 80’i 18-45 lir gider bütçesi ve 2022 Günümüz insanı toplum içinde Puzzel parçası gi- yaş, yüzde 20’si ise 45 yaş ve üzeri olarak kaydedil- Yılı Performans Programı bidir, mutlaka doğru yere yerleştirilmesi gerekir, kişi di. İş arayanların yüzde 60’ını ilkokul ve ortaokul, görüşüldü. ya da kişiler, parçayı doğru olan bölge yerine, kendile- yüzde 40’ını da lise, meslek lisesi, açık öğretim rince uygun gördükleri yere yerleştirmek için uğraş fakültesi ve lisans mezunları oluşturdu. Toplam 30 Gaziemir Belediye- içinde olabilir, hatta Puzzel’ı ( toplumu) tamamen toplu iş görüşmesi yapıldı. Görüşmelere bin 50 kişi si’nin 2022 Yılı Perfor- dağıtmak isteyebilirler. katıldı, bu kişiler arasından 380 kişi de işe yerleştiril- mans Programı’nda, 75 di. HABER MERKEZİ performans hedefi ile 76 Puzzel parçaları doğru şekilde birbirine kenetlendi- proje ve faaliyet yer aldı. ğinde ortaya çıkan sağlam tablo göz alıcı ihtişamıyla Performans programında duvardaki yerini alırken, Türk insani olarak bize yer alan hedeflerin hayata düşen görevin, birlikte Puzzel’lımızı yapmak için, geçirilmesi için ihtiyaç doğru yerde doğru parçalarla bir arada sıkı sıkıya duyulan bütçe ise 285 durmanın olduğu, zira ülkemizin bölünmez bütünlüğü milyon lira olarak belir- doğrultusunda, terörü bitirmek, komsu ülkelerdeki lendi. olumsuzlukları gidermeye yönelik yapılan çalışmalar; bölgeden yaklaşık 11.000 km uzaktaki bir ülkenin güvenliğini tehdit ettiğini (!) ülkenin saygıdeğer başkanınca (!) İfade edilmesinin, en hafif tabiri ile abesle iştigal olduğunu düşünürken, Nuruosmaniye Külliyesi Camii’nin minaresinden yükselen ikindi ezanı sesiyle dalmış olduğum düşünce dünyasından sıyrıldım. İstanbul’un bir başka güzel sonbahar gününün tadını çıkarmaya, Kapalıçarşı’nın ihtişamını gözlem- lemeye devam ettim. Yüzde 46Gaziemir Belediye Halil Türk Kızılayı arttıBaşkanı Halil Arda, Arda bugün Aliağa’da Performans Programı ve Bütçe görüşmeleri GÜVENLI kan teminini sağlamak amacıyla sırasında getirilen Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren Türk Kızılay, 15 Ekim 2021 Cuma günü (Bugün) Alia- bütçe ile ilgili görüşlerini eleştirilere tek tek yanıt ğa’daki kan bağışı programını sürdürecek. belirtmek isteyen meclis veren Başkan Arda, Türkiye’nin Türk Kızılay Ege Bölge Müdürlüğü, Aliağalı gönüllü kan bağışçıları için “Ulusal Güvenli Kan üyelerine söz verdi. CHP içinde bulunduğu ekonomik koşullardan Temini Progra- mı” kapsamında Grubu’nun görüşlerini belediyelerin de çok etkilendiğine vurgu yaptı. 15-26-29 ve 31 Ekim tarihlerinde Grup Başkanvekili Ünal Artan enflasyon oranlarına ve döviz Aliağa Demokra- si Meydanı’nda Işık ve İlhan Özköse; kurlarına dikkat çeken Başkan Arda, mevcut mobil kan bağışı aracı bulundura- AKP Grubu’nun görüş- ekonomik şartlardan dolayı belediye bütçesini cak. Kan Bağı- şında bulunmak lerini Grup Başkanvekili bir önceki yıla göre yüzde 46 artırdıklarını söy- isteyen vatandaşlar 11:30 ile 19:00 saatleri arasında Uğur İnan Atmaca ile Ali ledi. Konuşmaların ardından belediyenin 2022 hizmet verecek olan mobil kan bağışı aracına mü- Gönen; MHP Grubu’nun Performans Programı ve 285 milyonluk bütçe- racaatta bulunabilecek. görüşlerini ise Selahattin si, AKP, MHP ve bağımsız meclis üyesinin ret Şahin açıkladı. 2006 yılından bugüne devam eden “Güvenli oyuyla oy çokluğuyla mecliste kabul edildi. Kan Temini Programı” kapsamında toplumun tüm HABER MERKEZİ kesimlerini kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet eden Türk Kızılay, ülkemiz genelinde 18 Bölge Kan Merkezi ve 67 Kan Bağışı Merkezi ola- rak ülke ihtiyacı olan 2,5 milyon ünite kan ürününü karşılamak adına faaliyetlerini sürdürüyor. HABER MERKEZİ

5 DOLAR 9,167 EURO 10,648 www.yenibakis.com.tr ALTIN gr 530,71 ÇEYREK 871,00 EKONOMİ YENI BAKIS? 15 Ekim 2021 Cuma Türk ekonomisinin omurgası KOBİ’ler Sinan Nedim Osman Kızıltan Kalpaklıoğlu İşlek COVID-19 döneminde alışverişin dijital ortama kaymasıyla birlikte firmalar e-ticaret faaliyetlerine ‘Hedef, 3.5 milyar hız verdi. Bununla birlikte e-ticaret yapan işletme dolarlık ihracat’ sayısı 2020 yılı sonu itibarıyla 250 bini geçmesine rağmen Türkiye’de 3,2 milyon KOBİ olduğu dik- ANUGA Gıda Fuarı’nda konuşan Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri kate alındığında, bu alanda büyük bir potansiyel Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, “2023 yılı için ortaya koyduğumuz 3.5 milyar dolar ihracat olduğu ortaya çıkıyor. E-ticaret işlemlerini tek bir ekran üzerinden yönetmeye olanak tanıyan Shop- hedefine daha önce ulaşmak için tanıtım çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi side, e-ticarete başlamayı hedefleyen KOBİ’lere önerilerde bulundu.Türkiye’de son yıllarda hızla büyüyen e-ticaret, Covid-19 pandemisi ile birlikte tüm dünyada büyük bir ivme kazandı. Tüketici- ler market alışverişinden giyime kadar pek çok kalemde teması azaltmak için e-ticarete yönelince firmalar da bu alana ağırlık vermeye başladı. Öyle ki 2019’da 68 bin 457 işletme e-ticaret faaliyetin- de bulunurken, 2020’de bu sayı 256 bin 861’e çık- tı. Öte yandan Türkiye’de 3,2 milyon KOBİ’nin olması, bu alandaki yüksek potansiyeli de gözler önüne seriyor. Peki, e-ticarete atılan KOBİ’lerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? E-ticaret firmala- rının satış yaptığı tüm kanallarda senkronizasyon sağlayan ve e-ticaret ile alakalı tüm işlemlerin tek bir panel üzerinde yapılmasına olanak sağ- layan Shopside, e-ticaret ekosistemine katılmak isteyen işletmeler için altın değerinde önerilerde bulundu. 1- Stoklarınızı ayırın, 2- Pazaryerinde- ki rakiplerinizi kontrol edin, 3- Kârlılık analizi yapın, 4- Satıcı puanınızı yüksek tutun, 5- Hızlı aksiyon alın. HABER MERKEZİ 2023 yılı sonunda 3,5 mil- getirdi. şeklinde konuştu. ÇADIR SATIN ALINACAKTIR yar dolar ihracat hacmine Türk su ürünleri ve hayvan- KARABAĞLAR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ulaşmayı hedefleyen 1 yılda % 31’lik artış Türk su ürünleri ve hayvansal sal mamuller sektörünün 2021 300*300 cm Alüminyum Konstrüksiyonlu Çadır ve 300*300 cm Gölgelik Çadır Alımı İşi alımı mamuller sektörü, Almanya’nın yılının ocak-eylül döneminde Son 1 yıllık süreçte ihraca- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Köln şehrinde düzenlenen ihracatını yüzde 38’lik artışla tını yüzde 31’lik artışla 932 ANUGA Gıda Fuarı’nda su 1 milyar 731 milyon dolardan, milyon dolardan 1 milyar 226 İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: ürünleri ve hayvansal mamuller 2 milyar 382 milyon dolara milyon dolara taşıyan, Ege ürünlerini dünya’nın dört bir taşıdığına işaret eden Kızıl- Bölgesi’nde gıda ihracatında İhale Kayıt Numarası : 2021/640406 tarafından gelen ithalatçıların tan, “Su ürünlerinden, kanatlı lider birlik konumuna yükselen beğenisine sundu. eti ve yumurtaya, baldan süt Ege Su Ürünleri ve Hayvansal 1-İdarenin : Karabağlar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ürünlerine insanlığın üç öğün Mamuller İhracatçıları Birliği Cennetoğlu Mah. Yeşillik Cad. No:232 Kat 3 Katılımda 3. sıradayız beslenme ihtiyacına cevap Köln’de gerçekleşen Anuga a) Adresi 35110 Karabağlar KARABAĞLAR/İZMİR veren bir ürün gamına sahibiz. Fuarı’na katılım sağladı. Fuar Gıda sektöründe dünyanın en Salgın döneminde sağlıklı gıda sırasında Türkiye Su Ürün- büyük buluşmasına ev sahipliği tüketim talebindeki artış ihracat leri ve Hayvansal Mamuller yapan Anuga Fuarı’na Türki- rakamlarımıza olumlu yansıdı. İhracatçı Birlikleri Sektör ye’den 290 firmanın katılım Fiziki fuarlar ve sektörel ticaret Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, sağladığı bilgisini paylaşan Tür- heyetleri yapamamış olmamıza Ege Su Ürünleri ve Hayvansal b)Telefon ve faks numarası : 2324147925 - 2324147997 kiye Su Ürünleri ve Hayvansal rağmen, başarılı bir dönem ge- Mamuller İhracatçıları Birliği Mamuller İhracatçı Birlikleri çiriyoruz. Yıllık ihracatımız ilk Yönetim Kurulu üyeleri Nedim c) Elektronik Posta Adresi : [email protected] Sektör Kurulu Başkanı Sinan kez 3 milyar doları aştı. 2023 Kalpaklıoğlu ve Osman İşlek, Kızıltan, ANUGA Fuarı’nda yılı için ortaya koyduğumuz 3,5 ithalatçılara Türk su ürünleri ç-İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ Türkiye’nin İtalya, İspanya’nın milyar dolar ihracat hedefine ve hayvansal mamuller sektörü ardından uluslararası katılımda daha önce ulaşmak için tanıtım hakkında bilgilendirmelerde internet adresi (varsa) üçüncü sırada yer aldığını dile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” bulundu. HABER MERKEZİ 2-İhale konusu malın a-Niteliği, türü ve miktarı : 20 Adet 300*300 cm Alüminyum Konstrüksiyonlu Çadır ve 15 Adet 300*300 cm Gölgelik Çadır Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b-Teslim yeri : Karabağlar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Teslim süresi; işe başlama tarihinden başlayarak 30 gün içerisinde tek seferde teslim edilecektir. 3- İhalenin a- Yapılacağı yer : İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ- YEŞİLLİK CAD. NO:232 KAT:3 Zekeriya Muharrem KARABAĞLAR/İZMİR Mutlu Karakuş b- Tarihi ve saati : 03.11.2021 - 11:00 Terziler Odası’ndan 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a “Ustalara” vefa kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen bile bulmazken fabrikasyon devlete vergi, stopaj ödemiş Kenan YEŞİL imalat sanatımız arka plana bu işletmeleri bugüne getirmiş hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. iterken, bir de yüzyılda bir ge- insanları onurlandırmak bir İzmir Terziler ve Konfeksi- len salgınlar arasında gösterilen araya geldik. Böyle bir ortamda 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. yoncular Odası, meslekte 30 yıl corona belası omuzlarımızdaki iş yeri açmak, çalıştırmak, ça- 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. ve üstünde emek veren üyeleri- yükleri daha da ağırlaştırdı. lışanlarının nafakalarını temin 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. ni Onur Plaketi ile onurlandırdı. Birlik başkanımız düşünceleri- etmek, devlete vergi vermek ve 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Ev sahibi İzmir Terziler ve mizi, sesimiz Ankara’da en iyi kendi çoluk çocuğuna ekmek İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. Konfeksiyoncular Odası Başka- şekilde duyurdu. Özellikle basit götürmek herkesin işi değil. Bu nı Muharrem Karakuş’un yanı usulde çalışanlarımızı rahat- işi yapanları el üstünde tutmak, 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: sıra İzmir Esnaf ve Sanatkarlar latan hibeler, Halkbank kredi desteklemek lazım. O onları 4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: Odaları Birliği(İESOB) Baş- destekleri, kira yardımı uygu- unutmadığımızı göstermek için Yüklenici tarafından teslim edilen mallar kabul tarihinden itibaren imalat hatalarına karşı kanı Zekeriya Mutlu, İŞKUR lamalarında iddia ediyorum ki, böyle bir organizasyon yapıldı. (kullanımdan kaynaklı hatalar hariç) en az 1 (Bir) yıl garantili olacaktır. İl Müdürü Kadri Kabak ile İz- birlik başkanımızın büyük bir Esnaf demek, bir insanın 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. mirli oda başkanlarının, mülki rolü vardır. Bizim de çorbada hayatının ayrılmaz parçası 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. amirlerin ve yerel yöneticilerin bir nebze tuzunuz olduysa ne demektir. Bir insan düşünün, 7. İhale dokümanının görülmesi: katılımıyla yapılan törende 70’e mutlu bize” dedi. sabah erken saatlerde kalkıp 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. yakın İzmir Terziler ve Konfek- elini yüzünü yıkadıktan sonra 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri siyoncular Odası üyesine plaket Desteklemek lazım ilk selam verdiği kişi fırıncıdır. zorunludur. takdim edildi. Sonra kahvede çay içer, sonra Esnaf teşkilatının ahilikten minibüse biner işine gider, 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ Gelişen teknolojide en fazla aldığı terbiye ile vefa duygunsu öğlen yemeğe gider, berbere MÜDÜRLÜĞÜ- YEŞİLLİK CAD. NO:232 KAT:3 KARABAĞLAR/İZMİR adresine elden teslim etkilenen sektörün terziciler geliştirerek burada meslekte gider, elbisesi için terziye gider. edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. ve konfeksiyoncular olduğunu büyük emek veren insanları ha- Akşam gidene kadar karşılaş- dikkat çeken İzmir Terziler ve tırladıklarını ve unutmadıklarını tığı esnaftır. Esnaflık, yetenek 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale Konfeksiyoncular Odası Başka- anlatmak için bir araya geldik- ve beceri ister. Toplumun diğer sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen nı Muharrem Karakuş, “Gelişen lerini belirten İESOB Başkanı fertleri ile iyi ilişkiler gerektirir. çağın getirdiği yeniliklerden Zekeriya Mutlu, “Esnaf teşkila- O yüzden esnaf ahilerden aldığı birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. olumsuz yönde en fazla sektör tını uzun yıllardır emek vermiş, terbiye ile bunları harman eder” üyelerimizin etkilendiği bir yanında birçok çırak, kalfa diye konuştu. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. gerçek. Eski ustalarımız çırak yetiştirmiş, bunları yaparken 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:1467549)

6 15 Ekim 2021 Cuma YENI BAKIS? Siyaset www.yenibakis.com.tr İşten çıkarma yok TÜRK-İŞ 3’üncü Bölge Temsilciliği’ne atanan Hayrettin Çakmak, pandemiden dolayı sanayi Torba Yasa’daki bölgelerinde herhangi bir işten çıkarmanın olmadığını söyledi. Çakmak, sendikanın bulunduğu maddeler değişti fabrikalarda sendikasızlara göre hem üretimin, hem de kalitenin arttığına dikkat çekti İZMIR Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, TBMM gündeminde görüşülmeke olan Torba bir iş yerine girdiği an kalite ve Kenan YEŞİL verimlilik yüzde 90’lara çıkar. İşçi cebini rahatlatırsa işin kali- Yasa’da bulunan “Yerel basının kaynaklarını Türkiye İşçi Sendika- tesini ve verimini artırır” dedi. Hayrettin kesme ve yerel basını yok etme tehlikesi taşıyan ları Konfederasyonu Çakmak 12. ve 15. madede geri adım atılarak, değişiklik- (TÜRK-İŞ) 3’üncü Bölge Yeni yatırımlar ler yapıldığını belirten bir basın açıklaması yaptı. Temsilciliği’ne Hayrettin Çak- İGC açıklamasında şu görüşler dile getirildi. mak atandı. Göreve gelmesinin Sanayi bölgelerini ziyaret “TBMM gündeminde görüşülmekte olan Torba ardından basınla bir araya gelen ettiğini ve büyük gelişmelerin Yasa’da yer alan, yerel basının kaynaklarını kes- ve ilk iş olarak bölge ziyaretleri olduğunu aktaran Çakmak, me ve yerel basını yok etme tehlikesi taşıyan 12. yapmaya başladıklarını aktaran İzmir’deki 6 sanayi bölgesin- ve 15. Madde’de İGC ve Türkiye’nin önde gelen Çakmak, “İzmir sanayi alanları- de özellikle Aliağa’da yine basın örgütlerinin gösterdiği tepki üzerine geri nı gezdim. 150 bin üyemiz var, yatırımların geldiğini ve bu adım atıldı. ‘12’nci madde elektronik ortamda 6 ilden sorumluyuz. Şube zi- yatırımların yeni istihdam vergi dairesi kurulmasını öngörmekte, buna bağlı yaretlerimizi yaptık, Soma’dan yaratacağının belirterek, “Alia- olarak da 15’inci maddede, ilan yoluyla yapılan başlayarak İzmir şubeleri ve ğa’ya seramik fabrikası geliyor tebligatlarda alacağın tutarına bağlı olarak yerel illere çıktık şimdi. Muğla Yata- bin 200 istihdam yaratacak, veya ülke genelinde yayın yapan gazetelerde ilan ğan bölgesini, Denizli ve Aydın tütün fabrikası yapılıyor, 600 verilmesi uygulaması kaldırılmaktadır. Değişik- Bölgesini ziyaret ederek bölge istihdam oluşturacak. Enerji liğin iptal edilmesini, kararın geri çekilmesini faaliyetleri hakkında bilgi topla- alanında 2-3 firma geliyor, istiyoruz’ denilmişti.” HABER MERKEZİ inşaatları yapılıyor. İstihdam yaratan bütün şirketlere teşek- dık. Önümüzdeki hafta Uşak kür ediyoruz” diye konuştu. ‘İş kazaları ÇALIŞMA PLATFORMU YAPILMASI İŞİ ve Manisa bölgelerini ziyaret bizim acımız’ edeceğiz. Aynı zamanda bürok- Üretmeye ihtiyaç var TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI rasiyi ziyaret edeceğiz. Bizim Türkiye İşçi Sendikaları TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BÖLGE MÜD. için en önemli sanayi bölgele- Pandemiden dolayı sanayi Konfederasyonu 3. Bölge rini dolaşacağız. Tek sloganım bölgelerinde işçi çıkarmaların Temsilcisi Hayrettin Çakmak’a Çalışma Platformu Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu var, örgütlenmek. Bölgemizde olup olmadığı ya da işçi çıkarıp İzmir’de 2021 yılında 11 işçi- maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP örgütlenmemiz gerekiyor. As- yerine Suriyeli ve Afgan işçile- nin, 2021 yılının ilk 10 ayında gari ücretle çalışan arkadaşları- rin alınıp alınmadığı yönündeki 9 işçinin iş kazası nedeniyle üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: mızın sendikalı olmasına gayret soru üzerine konuşan Hayrettin hayatını kaybetmesi hatırlatı- edeceğiz” diye konuştu. Çakmak, “İşçi çıkarma şu ana larak iş kazalarının önlenmesi İKN : 2021/646078 kadar yok, mevcutdu koruyo- adına hangi çalışmaları yapa- Kafası rahat olmalı ruz. Pademi nedeniyle örgütlü caklarının sorulması üzerine, 1-İdarenin : TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI olduğumuz yerlerde sıkı tedbir- “İş kazaları bizim acımız, TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sendikalı fabrikalarda ler alınmış. Fabrikalarda büyü- kaybettiğimiz bizim insanı- a-Adı İZMİR BÖLGE MÜD. sendikasız fabrikalara göre me var. Bir sıkıntımız yok, işten mız. Onca iş güvenliği tedbiri hem üretimin hem de kalitenin çıkarma yok. Ege Bölgesi’nde alındığı halde başımıza geliyor. arttığına dikkat çeken Hayret- örgütlü olduğumuz alanlarda İş güvenliği uzmanları ile çok tin Çakmak, bunun sebebinin sıkıntı görmedim. Görmeden sıkı takip ettik. Bunun için ça- ise işçinin hem cebinin hem de inşallah bu kışı atlatırız. Ör- lışmalarımız olacak bürokrasi de kafasının rahat olmasından gütlü olduğumuz yerlerde işçi ziyaretlerimizin de sebebi bu. b-Adresi : Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi 1491 Sokak No: kaynaklandığını belirterek, çıkartıp Suriyeli ve Afgan işçi İş ve işçi sağlığı için mücadele “Sendikasız fabrika yüzde çalıştırılması mümkün değil. edeceğiz” ifadelerini kullandı. 2/2 35220 Alsancak- KONAK/İZMİR 65-70 potansiyelle başlar ama Oturma ruhsatı, çalışma ruhsatı c-Telefon ve faks numarası : 2324643131 - 2324647775 sendikalı bir iş yerinde bu oran almışsa buna itirazımız yok. yüzde 90’lar seviyesine çıkar. Çalışma ahengini bozacak bir ç-İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ İşçinin kafası rahat olduğu süre- şeye izin vermeyiz. Üretmeye ce işin kalitesi artar. Bir sendika ihtiyacımız var” dedi. ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 2-İhale konusu yapım işinin a-Adı : Çalışma Platformu Yapılması İşi b-Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Çalışma Platformu Yapılması İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c-Yapılacağı/teslim edileceği yer : İzmir Alsancak Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü ç- Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. d- İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 3- İhalenin a- İhale (son teklif verme) tarih : 25.10.2021 - 14:00 ve saati b- İhale komisyonunun toplantı yeri : TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Teknik Hizmetler Müdürlüğü (e-tekliflerin açılacağı adres) Servis Müdürü Odası Umurbey Mah. Şehitler Cad. 1491 Sok. No:4 Alsancak / KONAK / İZMİR 3 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler Kerem Ali 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık Sürekli oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Sürekli, esnafın 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. sorunlarını dinledi 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Sürekli, tarihi çarşının harap destek ve esneklikler sağlandı. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. halde olduğunu söyledi, “İz- Onlara nefes, dertlerine çare mir’in gözbebeği Kemeraltı olmaya devam edeceğiz.” 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Çarşısı, alt yapı sorunları ne- 4.3.1. İş deneyim belgeleri: deniyle 4 mevsim kan ağlıyor. Kötü koku, bozuk yollar Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin Yağmur yağdığında bir dert, Kemeraltı yağmadığında başka! Esnaf su Adalet ve Kalkıma Partisi % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren Çarşısı’nda esnafı baskınlarından, lağım koku- İzmir İl Başkanı Kerem Ali belgeler. ziyaret ederek sundan illallah etmiş. Havra Sürekli, Kızlarağası Hanı’nda sorunlarını Sokağı’ndaki düzenlemeler vatandaş ve esnafla sohbet 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak dinleyen AK işlevsellikten çok uzak ve ederken, çarşının sokaklarında mühendislik ve mimarlık bölümleri: Parti İzmir İl bir makyajdan ibaret. İzmirli da uzun süre dolaşarak iş yer- 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Başkanı Kerem Ali tüketici Kemeraltı’na sırtını lerini ziyaret etti, Tarihi Ke- “Benzer işlere dair tebliğin tebliğin B üstyapı(bina) işleri III. Grup işleri benzer iş olarak kabul Sürekli, “Esnaf, dönüyor. Hangi esnafla konuş- meraltı Çarşısı’nı ayakta tutan edilecektir. su baskınlarından sak aynı söylem; Kemeraltı, esnafın yerel idare sorunları 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: lağım kokusundan can çekişiyor!” nedeniyle ayakta durama- İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık illallah etmiş. yacak hale geldiğini belirtti, 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. Hangi esnafla Desteğimiz sürecek kendisine aktarılan sorunlara 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. konuşsak aynı ilişkin şunları söyledi; “Şimdi 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, söylem” dedi Kerem Ali Sürekli, İzmir kış kapıda. Çarşı esnafı kara e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve kara düşünüyor. Su baskınları Kefalet Kooperatifi Başkanı için 7-24 nöbet hazırlığında 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife Erdem Hünü’yü ziyaretinde olduklarını söylüyorlar. Ne ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. “Esnafımız, pandemi süreci- kadar çağ dışı! 7 bin yıllık 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Adalet ve Kalkıma Partisi nin kahramanlarından. Sabır geçmişi ile neredeyse bir ada 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. İzmir İl Başkanı Kerem Ali ve sebatı ile büyük direnç büyüklüğüne, 80 hektar alana, 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. Sürekli, önce esnaf temsilcile- gösterdi. Merkezi idare de 9 binin üzerinde işletmeye ve 14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. riyle bir araya geldi, ardından onlara pek çok kolaylık sağla- sayısız meslek koluna sahip 15. Diğer hususlar: da Kemeraltı esnafını dinledi. yarak can suyu olmaya çalıştı. Kemeraltı’na bu reva değil! İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Elbette destekler sürecek. Kötü koku, bozuk yollar, taşan Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama Kredi ve Kefalet Koopera- Kredi Kefalet Kooperatifleri mazgallar İzmirlileri Kemeral- tifi Başkanı seçilen Erdem aracılığı ile finansal sorun- tı Çarşısı’ndan uzaklaştırmış.” istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Hünü’yü ziyaret eden Başkan larını çözmeleri için önemli HABER MERKEZİ Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:1468064)

7 15 Ekim 2021 Cuma YENI BAKIS? Güncel www.yenibakis.com.tr Kargo firmasıC‘Çkabaarülkyosbastolü’ulainçnin İzmir’de Emin yerel basın ve Varol sorunları [email protected] tazminat ödeyecek Türkiye’nin üçüncü büyük kenti İzmir, siyasal Dr. Ümit Yaşar Işıkhan’ın, ve toplumsal tarihimiz açısından, ekono- ‘Çakal Carlos’ lakaplı Fatma Ümit miden sanata, siyasetten toplumsal yaşam Ilich Ramirez Sanchez’in, Seval Yaşar değerlerine kadar birçok alanda hep öncü olmuş Venezuela Devrim Müzesi’nde Karabay Işıkhan bir kent. Çünkü İzmir’in yerel basını, İzmir’deki sergilenmek üzere bronzdan tüm kurum ve kuruluşların gözü kulağıdır, İzmir’in yapıp kargoyla bu ülkeye TL’yi bulduğu bildirildi. ‘Bu karar emsal oluşturacak’ “Olmazsa olmaz”ıdır. gönderdiği büstünün yerine ulaşmaması nedeniyle açtığı Türkiye’ye yerleşecekti Işıkhan’ın avukatı Fatma Seval Bana göre, yazılı ve görsel yaygın basına davada mahkeme, kargo Karabay ise, “Bu bir taşıma konu- haberler, genel anlamda da halkın haber alma hak- şirketinin 30 bin 775 TL Işıkhan, Sanchez ile abi kardeş suydu. Aslında manevi tazminatı larını kullanmalarına ve bilgi edinmelerine olanak tazminat ödemesine hükmetti gibi olduklarını ve onun kendisi içermiyordu. Maddi tazminat içe- sağlayan, yerel ölçekte de önemli bir işlevin sahibi için çok önemli olduğunu belirtip, rikliydi ancak bizim asıl sorunumuz olan yerel basın, aynı zamanda yaygın basının da İzmirli şair, yazar Ilich Carlos’ lakaplı “Rüyamda Sanchez’i gördükten manevi kısmıydı. Mahkemeye bunu güç kaynağıdır, en güvenilir haber kaynağıdır bir ve heykeltıraş Ramirez Ilich Ramirez sonra ilk olarak 2014 yılında Paris’te izah etmemiz biraz zaman aldı, bakıma. Çünkü sahaya en yakın olandır, bulunduğu Dr. Ümit Yaşar Sanchez Sanchez’in kaldığı cezaevine gidip kendisiyle davamız uzun sürdü. Bu bir emsal alanı çok iyi tanıyan odur. Işıkhan’ın, 1970’li bronzdan tanıştım ve dostluğumuz böyle baş- karardır. Bir sanat eserinin nasıl ve 80’li yıllarda gönderdi. yaptığı ladı. Daha önce okunabilir, dünyanın değerlendirilmesi gerektiğiyle ilgili Hem ulusal, hem de yerel basının son 40-50 Fransa’da bir büstünü en küçük kitabını yazmıştım ve gerek ulusal gerekse uluslararası yıllık geçmişine baktığımızda, durumu şöyle özet- dizi saldırı 2014 bunu Carlos’a armağan ettim. Bana, lemek mümkün: Özellikle ulusal basında ve aynı düzenleyen, yılı Venezuela Devlet Başkanı Chavez taşıma kanunlarında zamanda yerel basında mülkiyet yapısı ve tirajlar ardından ya- Haziran tarafından Caracas’taki Devrim Mü- bir açıklık yoktu. anlamında değişim ve bozulma, 24 Ocak 1980’de kalanıp müebbet ayında, zesi’nde bir sergi yapılacağını ve Eseri geri gel- alınan, olağan dönemlerde uygulanması kesinlikle hapis cezası alan Venezu- kendisinin de bir büstünün orada yer meyeceği için mümkün olmayan, ancak askeri yönetim ve darbe ve hala bu ülkede ela Devrim almasını istediğini söyledi ve yapıp bu karar Ümit dönemlerinde uygulanabilecek kadar sert ekono- cezaevinde yatan Müzesi’nde yapamayacağımı sordu. Ben de 1 Bey’i çok tatmin mik kararlar içeren meşhur “24 Ocak Kararları” ve ‘Çakal Carlos’ lakaplı metreye, 1 metrelik bir büstünü ya- etmese de 1980 darbesi sonrası, ülkede uygulanmaya başla- Ilich Ramirez Sanchez’in, sergilenmek üzere pıp bir kargo firmasıyla gönderdim. hukuksal nan neoliberal politikalarla birlikte başladı. Venezuela Devrim Müzesi’nde sergi- kargoyla bu ülkeye Ancak hikayenin sonrası malum” açıdan lenmek üzere bronzdan yapıp kargoyla dedi. faydalı 1970’li, 1980’li, 1990’lı yıllarda hem ulusal bu ülkeye gönderdiği büstünün yerine 50 bin lirayı buluyor oldu” medyada, hem de yerel medyada babadan oğula, ulaşmaması nedeniyle açtığı dava Büstün kargoda kaybolması ifade- dededen toruna gazeteci patronlar, amacı sadece sonuçlandı. İzmir Bölge Adliye Mahke- Işıkhan, 16 kilo ağırlığındaki büstün sonrası çok üzüldüğünü dile le- gazetecilik yapmak olan, camianın içinden gelmiş, mesi 17’nci Hukuk Dairesi, kargo fir- adrese ulaştırılmadığını öğrendi. Kargo getiren Işıkhan, “Sonrasında rini matbaadaki gazete bobininin ne olduğunu bilen, masının Işıkhan’a 20 bin 775 bin TL’si şirketi görevlileriyle temasa geçen, Chavez öldü, ne o büstü görebil- kul- matbaada gazetenin nasıl basıldığını görmüş, maddi, 10 bin TL’si manevi olmak ancak sonuç alamayan Işıkhan, büst di ne de ben Carlos’a verdiğim lan- matbaa mürekkebinin kokusunu içine sindirmiş, üzere 30 bin 775 TL tazminat ödeme- Venezuela Devrim Müzesi’ne ulaştırıl- sözü tutabildim. Bugün sev- dı. çekirdekten yetişme gazete sahipleri, gazeteci pat- sine hükmetti. Işıkhan, Çakal Carlos madığı gibi kendisine iade edilmeyince gili ağabeyimin, Comandante ronlar vardı. Bunların o günkü örneklerini burada lakaplı Sanchez’in 72’nci doğum günü mahkemeye başvurdu. Dr. Ümit Yaşar Carlos’un doğum günü. 72 yaşına selam söylemişti. Zaten kendisi isim isim saymamız mümkün. nedeniyle, yüzüne Carlos maskesi takıp Işıkhan, İzmir 3’üncü Tüketici Mahke- bastı, mazlum halkların sesi soluğu hapisten çıkabilseydi Türkiye’ye pasta kesti. mesi’nde kargo şirketine dava açtı. Yıl- olduğuna inandığım ağabeyime nice yerleşecekti: Türk yemeklerini ve Ne zaman ki, büyük holdinglerin, büyük ser- lar süren hukuk mücadelesinin ardından yıllar diyorum. Görüşmemiz sıra- Türk halkını çok sevdiğini söyle- maye sahiplerinin gazete sahibi olma hevesleriyle Uluslararası Aktivist Sanatçılar İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17’nci sında Türkiye’ye, Türk halkına çok mişti” dedi. DHA gazeteleri satın almaya başlamaları, ilerleyen süreç- Birliği Kurucu Başkanı, şair, yazar ve Hukuk Dairesi geçen günlerde kararını te bunun devam etmesi, bu amaçla yeni gazeteler heykeltıraş Dr. Ümit Yaşar Işıkhan, açıkladı. Kargo firmasının Işıkhan’a kurarak yeni yayın organlarını yayın hayatına baş- hayatı filmlere, kitaplara konu olan, 20 bin 775 bin TL’si maddi, 10 bin latmaları, sektörde bugünlere gelişimizin haberci 1994 yılında Sudan’da yakalanan ve TL’si manevi olmak üzere 30 bin 775 adımlarıydı. halen Fransa’da müebbet hapis cezası TL tazminat ödemesine hükmetti. Bu nedeniyle cezaevinde olan ‘Çakal rakamın yasal faizlerle beraber 50 bin Bugün ülkemizde bine yakın yerel gazete, binlerce gazeteciye istihdam sağlamakta, ülke ‘Yüreklere Umut’ oldu Güzelbahçe Belediyesi Sancar Maruflu’nun ekonomisine yıllık 2-2.5 milyar liralık katma ismini Güzelbahçe’deki Sivil Toplum değer yaratmakta. Ülke genelinde yaşadığımız ağır SEFERIHISAR’DA 30 Ekim’de yaşanan 6,6 Kuruluşları (STK) Merkezi’ne verdi ekonomik koşullar, baskı masrafından kağıda, mü- büyüklüğündeki depremden 65 saat sonra enkaz rekkepten boyaya her türlü girdi kaleminde dövize altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek’in aynı Güzelbahçe’den bağımlı olan, ancak kuruluş yasasına göre ana ama- felakette yaşamını yitiren 7 yaşındaki abisi Umut’un Maruflu’ya vefa cı yerel basının güçlenmesini sağlamak olan Basın anısı, Türkiye’nin farklı noktalarındaki okullarda İlan Kurumu’nun verdiği ilanların yayınlanması yaşatılıyor. ‘İzmir Baba’ olarak bilinen valimizin 7 yıl jüri başkanlığını Çünkü vatanını düşünen ve sonucu sağladığı ilan gelirleriyle ayakta kalabilen, belediyeci, girişimci, demokratik yaptı. Bu etkinlikleri yapan çok vatanının tanıtımı için mücadele bir bakıma ana gelir kaynağı Basın İlan Kurumu Depremin ardından Doğanlar Apartmanı’nın kitle önderi ve halkla ilişkiler sayıda organizatör ve gurme var. eden değerli bir insanın isminin olan yerel basın kuruluşunun onlarcası güç koşullar enkazından bir itfaiyecinin parmağına tutunarak uzmanı olan Sancar Maruflu’nun Ancak bunların hepsi önümüze yaşaması gerekiyor. Güzel- altında yaşam savaşı veriyor. çıkarılan Elif, umudun simgesi oldu. Depremin ilk ismi Güzelbahçe Belediyesi yüklü miktarda faturayla geldi. bahçe Meclisimiz oy birliğiyle saatlerinde aynı enkazdan çıkarılan anne Seher, ikiz Sancar Maruflu Sivil Toplum Sancar abimiz ise bizden hiçbir bunu onayladı ve Güzelbahçe Yerel basının ilan ve reklam gelirleri, her yıl ya- kızları Elzem ve Ezel ile ailesinin kurtarılmasını bek- Merkezi’ne ismi verildi. Açılışta şey talep etmeden gönüllülük Belediyesi Sancar Maruflu Sivil pılan periyodik zamlara rağmen, yıldan yıla düşüş leyen baba Oğuz Perinçek, Elif’in kurtarılmasının ar- duygusal anlar yaşandı. ‘Babam esasıyla bizlerle birlikte oldu. Toplum Merkezi’ne ismini ver- göstermektedir. Düşen tirajlar, azalan ilan gelirleri, dından hastane odasında buluştu. Buluşmanın eksik bir İzmir aşığıydı’ diyen Cevat Yapmış olduğu önerilerle bana miş olduk. Sancar abimizin ismi artan baskı ve kağıt maliyetleri, yerel basın için Ziya Maruflu konuşurken göz- birçok şey kattı. Vefatı bizleri çok Güzelbahçe’de hep yaşayacak” zaten yıllardır devam süregelen ana sorunlardı. kalan parçası yaşlarını tutamadı. derinden üzdü. Sancar Maruflu diye konuştu. Bütün bu sorunların üzerine artı olarak gelen, 2 yıla ise enkazdan isminin yaşatılması gerekiyor. HABER MERKEZİ yakındır süregelen, bu gidişle de ne zaman biteceği sağ çıkarılan Açılışa CHP İl Sekreteri Ful- öngörülemeyen koronavirüs salgını ise olayın tuzu ancak kısa ya Alçay, Güzelbahçe Belediye Hep yanımızdaydı Festivali’nden geldiğinde biberi oldu. bir süre sonra Başkanı Mustafa İnce, Sancar hayata veda maruflu’nun oğlu Cevat Ziya boynunda poşusu, elinde incir Gazete bayisine geldiğinizde belki de çok daha eden ailenin Maruflu, CHP Güzelbahçe İlçe fazla sayfalı, daha çok albenili gazeteler almanız 7 yaşındaki Başkanı Çağlayan Bilgen, İYİ Acılı günlerinde Mustafa sepetleriyle inanılmaz mutlu- mümkündür. Ama o gazetenin içinde siz yoksunuz- üyesi Umut Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı dur, komşunuz yoktur. Belki de yaşadığınız kentten Perinçek’ti. Afet Albaş, Türk Parlamenterler İnce’nin her zaman yanlarında lukla o günün anılarını bizlere sadece bir-iki haber ancak bulabilirsiniz. Yaşamak- Perin- Birliği Başkanı Metin Öney, ta olduğunuz kentte neler olup bittiğini o gazeteler- çek Ailesi, Meclis üyeleri, Muhtarlar ve olduğunu söyleyen Sancar anlatırdı. Sivil toplumun her den tam olarak öğrenemezsiniz. “beyefendi” STK Başkanları katıldı. duruşlu ve Maruflu’nun oğlu ve Halkla kademesinde görev aldı. Babam Yakın çevrenizde olup bitenleri gerçek anlamda güzel bakışlı İzmir’in simgesi öğrenebileceğiniz, toplumun en küçük parçalarının Umut’un İlişkiler Uzmanı Cevat Ziya İzmir aşığıydı. O hastaneden sorunlarını gündeme taşıyıp kamuoyunun dikkatine anısını başka İzmir için büyük bir simge sunabilen özelliği nedeniyle sektörün en önemli olduğunu söyleyen Güzelbahçe Maruflu, “Başkanımız, çok çıkmak istedi. Ama yapı taşlarından birisi olan yerel basın, demokra- çocuklarla yaşatma kararı aldı. Türkiye’nin ve Belediye Başkanı Mustafa İnce, silerin yerel unsurları, gerçek anlamda en önemli dünyanın birçok yerinden gelen bireysel yardım ve “Birlikte Deniz ve Balıkçılık Güzelbahçe’nin en güzel olmadı. Bizi bir yerlerden ögelerinden birisidir. Bütün sıkıntılarına, bütün destek önerisini kabul etmeyen aile, eğitim, kültür, Festivali’ni organize ettik. Daha ekonomik zorluklarına karşın yerel basın destek- spor ve toplumsal alanlarda özellikle dar gelirli sonra Payamlı Bardacık Festi- yerinde babamın ismini izliyorsa onu sevenleri lenmeli ve yaşatılmalıdır. ailelerin çocukların faydalanacağı kurumsal projeler hayata geçirmek için çalıştı. yaşatacaklarını burada onun için Özellikle tiraj kayıpları, ilan ve reklam gelirleri- nin az olması, giderlerin yüksekliği, yeni nesil tara- Aile yakınları, gönüllülerin desteği ile kuru- söyledi. Bu bizleri Mustafa Cevat toplandık. Bu vesile fından takip edilmemek, yetişmiş eleman sıkıntısı lan Yüreklere Umut Vakfı (YUVA), Milli Eğitim çok mutlu etti. İnce Ziya ile de Başkanımız gibi aşılmayı bekleyen çok fazla handikap nedeniy- Bakanlığı izniyle İzmir’in Menderes, Bayraklı ve Çünkü Başkanı- Maruflu Mustafa İnce’ye le gerçek işlevini tam anlamıyla yerine getiremeyen Urla ilçeleri, İstanbul’un Bağcılar ilçesi ile Şanlıur- her şey için çok yerel basın, demokrasilerin yerel unsurları, yerel fa’daki bazı okullarda kütüphane, laboratuvar ve ana mızın ve babamın anlamda en önemli unsurlarından birisidir. Yerel sınıflarını hizmete açtı. basın, yerel siyasetin okuludur, genel siyasetin gönül birliği vardı. teşekkür ediyo- okuludur. O nedenledir ki, siyasetçilerin yerel YUVA’nın simgesi de enkaz altından bir itfaiyeci- basına sırf bu nedenle borcu vardır. Yerel basının nin parmağına tutunarak çıkarılan Elif’in akıllarda Babam bardacık rum” dedi. toplum için önemini bilen ve sorunlarının çözümü- kalan ve umudu çağrıştıran görüntüsü oldu. “Umut ne katkı sağlamak isteyen siyasetçiler, yerel basına Yuvamız Olsun” sloganıyla yürütülen çalışmalar destek olmalı, yerel basının yaşamasını sağlamalı- sayesinde Umut Perinçek’in anısı, adını taşıyan dırlar. sınıflarda, çok sevdiği hayvan kitaplarının da yer aldığı kütüphanelerde yaşamaya başladı. Vakfın ku- Bütün bu yukarıda saydığım nedenlerden- rucularından baba Oğuz Perinçek, oğulları Umut’un dir ki, şehrin dinamikleri, “Ben, kendi adıma, anısını yaşatmayı ve yaraları sarabilmeyi istediklerini okuyuculara ‘Terzi kendi söküğünü dikemez’ söyledi. AA dedirtmemek için” kendi sorunumu da burada söylemek zorundayım: İzmir’deki günlük 8 yerel gazetenin 7’sinden, bu gazetelere destek amacıy- la belirli sayılarda toplu gazete alımı yaparak destek olan, ancak İzmir’in en köklü gazetelerin- den, 42 yıllık günlük yayın hayatı olan, gazetemiz Yeni Bakış’tan, destek amacıyla toplu gazete alımı yapmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin durumu- nu burada dip not olarak belirtmek zorundayım. Bütün bu nedenlerledir ki, başta İzmir Büyükşe- hir Belediyesi olmak üzere, sivil toplum kuru- luşları, resmi ve özel kuruluşlar, üniversiteler ve sendikalar, yerel basınla dayanışma içinde olmak adına, toplu gazete alımları yapmak suretiyle, yerel basına destek olarak, yerel basının ayakta kalmasına katkı koymalıdırlar. NOT:Yukarıda sözünü ettiğim, “İzmir Büyük- şehir Belediyesi’nin İzmir’deki yerel gazetelerden destek için toplu gazete alımında gazetemiz Yeni Bakış’a olumsuz anlamda ayırım yapılması olayın- dan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç So- yer’in haberi olmadığına adım gibi emin olduğumu belirtiyor, bu durumu köşe yazıma taşımak zorunda kaldığım için siz okurlarımdan özür diliyorum.

Altınordu’nun asist kralı Karşıyaka’da Taşyürek imzalıyor TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altı- Teknik Direk- RECEP TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta ran 49 yaşındaki Ahmet Taşyürek’i Ahmet nordu’da orta saha oyuncusu Recep tör Hüseyin takımdaki kötü gidişin ardından tek- liste başına alıp görüşmelerde büyük Taşyürek Aydın, ilk 8 haftada attığı 1 golün yanı Eroğlu’nun nik direktör Cüneyt Biçer’le yollarını oranda anlaştı. Tecrübeli teknik adam, sıra yaptığı 3 asistle takımına katkı vazgeçilmez- ayırıp ardından dün oynadığı Gümüş- imza atıp Kaf-Kaf’ın yeni teknik pat- sağlayarak alkış topladı. Kırmızı-laci- lerinden biri hanespor deplasmanından golsüz be- ronu olarak pazar günü Ceyhanspor vertli ekibin en çok asist yapan oyun- raberlikle dönen Karşıyaka’da teknik maçına çıkacak. Ahmet Taşyürek, cu olan Recep; Bursaspor ve Genç- oldu. İzmir’de direktör arayışında Ahmet Taşyürek’in kariyerinde daha önce Kırıkhanspor, lerbirliği (D) maçlarında Ali Dere’ye adı ön plana çıktı. 7 maçta 7 puanla Hatayspor, Ümraniyespor, Pendikspor 1’er gol attırırken, Royal Hastanesi 2-1 galibiyetle zirvenin 9 puan gerisinde kalırken, ve Şanlıurfaspor’u da çalıştırdı. Taş- Bandırmaspor deplasmanında Ahmet yönetim bir an önce yeni teknik yürek, Hatayspor’a 3 kez 2’nci Lig’de Dereli’nin golünü hazırladı. sonuçlanan Denizlispor direktörü belirlemek için harekete geçti. Yeşil-kırmızılılar son olarak Play-Off oynatıp, 2’nci Lig’de Oynanan 8 maçın tümünde ilk maçında takımının ilk geçen yıl TFF 1 ‘inci Lig’de şampiyonluğa taşıdığı Ümrani- 11’de sahaya çıkan 31 yaşındaki futbol- cu, toplam 720 dakika oyunda kalarak golünü kaydeden Recep, Boluspor’u çalıştı- yespor’u 1’inci Lig’de de zirve yarışına ortak etti. DHA skora katkı sağladı 4 müsaba- kada İzmir temsilcisinin 6 puan kazanmasında pay sahibi oldu. DHA 15 Ekim 2021 Cuma S RYENi BAKIs? Hentbolda Avrupa PINAR KARSIYAKA heyecanı başlıyor PES ETMEDi Ufuk İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Sarıca ve Spor Kulübü Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Hentbol Federasyon Kupası FIBA Geçen yıl kupayı tanıyıp 43 sayı üretti. (EHF Cup) maçında 16 Ekim’de deplas- Şampiyonlar finalde kaçı- Heyecan fırtınası manda Çekya temsilcisi HCB Karvina ile Ligi B rıp bu sezon şeklinde geçen maçı karşılaşacak. Grubu’nda şampiyonluğun en Şampiyonlar Ligi İsrail’de Hapoel büyük favorisi olduğu MVP’si olarak trans- İzmir’e erkeklerde tarihinin ilk Türkiye Jerusalem FIBA Şampiyon- lar fer ettiği süper yıldızı Kupası’nı geçen sezon kazandıran İzmir önünde sezona, Ligi’nde B Bonzie Colson’un Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü son saniye Grubu’n- 18 sayı, 7 ribaund, 5 Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Fede- üçlüğüyle gelen da sezona rasyon Kupası (EHF Cup) serisindeki ilk galibiyetle İsrail’de asist, 35 yaşında- maçını 16 Ekim Cumartesi günü deplas- başlayan Pınar Hapoel Jeru- ki takım kaptanı manda Çekya temsilcisi HCB Karvina ile KSK’nın Baş salem dep- Semih Erden’in 17 oynayacak. İki takım arasındaki rövanş Antrenörü lasmanındaki sayı, 5 ribaund, 2 karşılaşması yine Çekya’da 17 Ekim Sarıca, son saniye blok, son transfer Pazar günü yapılacak ve turu geçen ekip “Jaruselam üçlüğüyle Michael Roll’un 14 belli olacak. galibiyetinin gelen galibi- sayılık performan- anlamlanması yetle başlayan sıyla son anlarda Hentbolda için içerideki Pınar Karşıya- döndüren Kaf-Kaf, geçen sezon maçları ka, evinde Stal Avrupa’da 1.5 yıl önemli başarılar kazanmamız Ostrow’u da 14 yakaladıklarını lazım” dedi sayı geriden ge- sonra buluştu- belirten Kulüp lip 80-77 mağlup ğu taraftarını Başkanı Ersan etti. Polonya tem- mest etti. Odaman, “Hent- silcisi önünde 37 DHA bol, kulübümüzle dakika geride oyna- özdeşleşmiş bir branş. Geçen sezon hem yan Kaf-Kaf, ilk yarıyı kadın hem erkek takımlarımız Türkiye Ku- 51-37 mağlup tamam- pası’nda final oynadı. Avrupa Kupaları’n- ladıktan sonra ikinci da en iyi sonuçları almak için çabalayaca- yarı boyunca rakibine ğız. HCB Karvina maçının ardından Kadın yalnız 26 sayı şansı Hentbol Takımımız da Yunanistan’ın A.E.S.H. Pylea ekibiyle karşılaşacak. Her “Kötü oynarken kazanmak önemli” ZIRVEYE iki kategoride de turu geçmeyi hedefliyo- YERLEŞTI ruz” dedi. HABER MERKEZİ “İkinci yarı müdafaa kısmını düzelttik” diyen Pıar Karşıyaka Teknik Patronu Ufuk Sarıca, “Rakibi 26 Süper Lig’e 2 galibiyetle Menemenspor’da sayıda tuttuk. Salonumuz full değildi belki ama taraftarla başladıktan sonra Anadolu Balotelli’nin kardeşi oynama becerimizi de geliştirmemiz lazım. Yaklaşık 1.5 Efes’e 1 sayıyla yenilen Karşıyaka, kadroya giremedi senedir taraftarsız oynuyoruz, bu da oyuncuları etkiliyor. Her Şampiyonlar Ligi’nde ise 2’de 2 topu son top gibi oynamamak lazım. Biz bir bölümde acele yaparken, grupta 26 Ekim’de TFF 1’inci Lig ekiple- ettik, bu bölümde de potamızda sayılar bulduk. Ancak kötü ağırlayacağı İspanyol ekibi oynadığımız günde de maçı çevirmek önemli. Jerusalem Baxi Manresa’yla birlikte rinden Menemenspor’un deplasmanındaki galibiyetin anlam kazanması için içerdeki maçları kazanmamız lazım. Kenardan gelen Can bize çok zirveye yerleşti. Adana Demirspor’dan önemli katkı verdi. önemli katkı verdi.” açıklamasını yaptı. kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli’nin kardeşi Enock Barwuah, İzmir temsilcisinde bir kez bile kadroya giremedi. Sarı-la- civertlilerin sürpriz bir şe- kilde 6 Eylül’de anlaştığını duyurduğu Barwuah, bu tarihten sonra oynanan 5 müsa- bakada da forma giyemedi. DHA Ayfer Mustafa Elmastaşoğlu Denizli Altay’ın efsaneleri buluştu Zafer Bilgetay Süper Lig’e bu sezon 18 sene sonra Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde 1-1 sona ermiş ve Altay, kupayı İzmir’e dönen İzmir’in köklü kulübü Altay’da ziyaret etti. Türkiye Kupası’nı 1967’de getirmişti. Altay Spor Kulübü, tari- Ayfer Elmastaşoğlu ile 1980’deki başarının 1980’deki Türkiye Kupası zaferinin futbolcu, 1980’de teknik direktör ola- hinin en önemli günlerinden birinin önemli isimlerinden Zafer Bilgetay’ın kendisini mimarlarından eski futbolcular rak havaya kaldıran Elmastaşoğlu ile yıl dönümünü kutlamanın gururunu ziyaretinde konuşan Teknik Direktör Mustafa Ayfer Elmastaşoğlu ile Zafer Bilgetay, yine 1980’deki zaferin önemli isimle- yaşıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Denizli yaptığı açıklamada, “Altay çok büyük ve yıllarca omuz omuza forma giyip kupa rinden Bilgetay, tesislerde eski takım Atatürk, 14 Ekim 1925’te Altay’ın köklü bir aile. Altaylılık önemli bir kimlik” dedi kaldırdıkları Teknik Direktör Mustafa arkadaşları Denizli ile zaman geçirdi. Kordon’daki Türk Ocağı binasını Denizli ile buluştu. Fatih Karagüm- Denizli, “Altay, çok büyük ve köklü ziyaret ederek efsane futbolcu Hamit rük’le 17 Ekim Pazar günü oynayacağı bir aile. Altaylılık önemli bir kimlik. ” Aslan ile sohbet etmiş, anı defterine maçın hazırlıklarını sürdüren Altay’da dedi. 1980’deki Türkiye Kupası fina- ise, “Altay Spor Kulübü’nde tanıdığım efsane isimler Ayfer Elmastaşoğlu ve linde Galatasaray ile karşılaşan Altay, gençlik iftihara şayandır. Bu gençlik Zafer Bilgetay, 38 yıl sonra döndüğü Si- İzmir’deki ilk maçı Ümit Kayıhan’ın müvacehesinde istikbalin kuvveti yah-Beyazlı takımı teknik adam olarak golü ile 1-0 kazanmış, ikinci karşılaş- ve saadeti en bariz görülmektedir” Süper Lig’e taşıyan Mustafa Denizli’yi ma Mustafa Denizli’nin penaltısıyla yazısını kaleme almıştı. DHA


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook