Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Yeni Bakış Gazetesi

Yeni Bakış Gazetesi

Published by yenibakis.com.tr, 2021-10-28 14:41:14

Description: 29.10.2021

Search

Read the Text Version

EN BUYUK ESERiN 8Cumhuriyyeıtlinı BiZLERE EMANET . kutlu olsun 42.yılwww.yenibakis.com.tr 29 EKIM 2021 CUMA Güvenilir ve tarafsız haberin adresi Fiyatı 75 Kuruş Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim en büyük eserim’ dediği ve Türk Milleti’ne emanet ettiği Cumhuriyet’in kuruluşunun 98. yıldönümünde, bir kez daha haykırıyoruz: “Rahat uyu Atam! Kurduğun ülke ve Cumhuriyet bizlere emanet!” GAZI Mustafa Kemal Atatürk, 28 “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i şekline geçileceğini duyurdu. 29 ülkelerin göz diktiği topraklarda Ekim’de de Atatürk’ün kurduğu Ekim 1923’te, Çankaya Köşkü’nde, ilan edeceğiz” sözüyle impara- Ekim Pazartesi günü de bir gün bağımsızlık demekti. Seçme seçil- Cumhuriyet’e sahip çıkan milyon- silah arkadaşları ve milletvekil- torluktan ‘egemenliğin kayıtsız önce dediği gibi Cumhuriyet ku- me hakkı, padişah kulluğundan lar, yine alanlarda olacak, Ata’sını lerinin bulunduğu bir yemekte, şartsız milletin’ olduğu yönetim ruldu. Cumhuriyet demek, Batılı ‘yurttaşlığa’ geçiş demekti. Bu 29 saygı, minnet ve rahmetle anacak. Cumhuriyet Kutlamalar pusulamız iki güne Atatürk yayıldı meşalemizdir CUMHURIYET’IN ilan Emin edilişinin 98. yılı İz- Varol mir’de iki güne yayılan etkinliklerle kutlanacak. 2'DE Kutlama programında resmi törenlerin yanı Sadece sıra konserler, dans 29 Ekim mi! gösterileri, söyleşiler ve sergiler yer alıyor. 2’DE Ferit Reyhan Sümer 10'DA

2 29 Ekim 2021 Cuma YENI BAKIS? Kültür Sanat-Magazin www.yenibakis.com.tr Cumhuriyet pusulamız Emin Atatürk meşalemizdir Varol 98’inci yıl coşkusu Temelinde yurttaşlık bilinci, yurt ve insan [email protected] Cumhuriyet’in ilan ri arasında Menemen Hatundere köy sevgisi, refah yaratarak bu refahı halkın edilişinin 98. yılı Meydanı’nda resmi tören ve kortejle meydanı ile Aliağa Şakran mahal- tamamına yayma, dayanışma ruhuyla O gaileli günleri, o günlerdeki olayları ve İzmir’de iki güne başlayacak kutlama, 20.00’de Cum- le meydanında gün boyu Gezici çalışarak sorunları çözme hedefi olan, eşitli- o günlerde gazete sütunlarına yansıyanları yayılan etkinliklerle huriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Kütüphane etkinlikleri yapılacak. ği, ekonomide ve siyasette tam bağımsızlığı şöyle bir tahlil edersek; Cumhuriyet’in ilanının kutlanacak. Kutlama Meydanı’na yapılacak fener alayı ve Modern gölge oyunu gösterilerinden savunan, özgürlüğü referans aldığı için yarat- aceleye getirildiğini, henüz koşullarının oluş- programında resmi bayrak taşıma yürüyüşüyle devam köy tiyatroları performanslarına tığı siyasi kültür giderek demokratik kültüre madığını, ayrıca bu konuda halifeden görüş törenlerin yanı sıra edecek. Fener alayına canlı heykel- kadar şenlik havası esecek. Tire’nin dönüşen, “Egemenliğin kayıtsız şartsız millete alınması gerektiğini savunan Hüseyin Ra- konserler, dans ler, karnaval grubu ve Kadın Ritim Kireli Köyü’nde ise 14.30’da 29 ait olduğu”, hukukun üstünlüğüne, demokrasi- uf’un (Rauf Orbay), Vatan ve Tevhid-i Efkâr gösterileri, söyleşiler Topluluğu eşlik ederken, yürüyüş Ekim Şenliği başlayacak. Köy mey- ye, uygarlığa, çağdaşlaşmaya, daha iyiye, daha gazetelerine verdiği demeçte, “Meşrutiyet’in ve sergiler yer alıyor sonunda Türk bayrağını Zeybek- danında Atatürk Heykeli’nin açılı- güzele giden yol olan, demokrasi, evrensel nimetlerinden bütünüyle yararlanılamaması, ler karşılayacak. Akşam 20.30’da şının ardından Cumhuriyet çınarı hukuk ilkeleri doğrultusunda, sivil özgürlükler dışarıdaki saldırganların ve içerideki yönetim- İzmir Cumhuriyet’in 98’inci yılı- ise Gündoğdu Meydanı’nda Sıla dikilecek. Foça Demokrasi Meyda- ve hukuk devleti ile bunların omurgasını oluş- sizliklerin sonucudur. Yakın geçmişteki olay- nı birbirinden renkli etkinliklerle konseri var. nı’nda “Cumhuriyet ve Özgürlük” turan laikliğin üzerinde yükseldiği, kurucusu ları gördükten sonra monarşi rejimiyle bireyci kutlamaya hazırlanıyor. İzmir temalı orkestra konserleri var. Yüce Önder Gazi Mustafa Kemal Atatük’ün yönetimden yana olmak aptallıktır. Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Dört bir yanda kutlama “En büyük eserim” dediği Cumhuriyet 98 Cumhuriyet Bayramı için hazırla- Program kapsamında Kültür- yaşında. Cumhuriyet’in apansız kararlaştırılarak ilan dığı iki günlük programda resmi Bu akşam Bayındır İlçe Stad- park’ta gençlik konserleri, açık alan edilmesine gelince, bu halk arasında sorum- törenlerin yanı sıra kent genelinde yumu’nda Anadolu Ateşi dans performansları, dans gösterileri Nutuk’taki ifadesiyle “Padişahsız, halifesiz suz kişilerce bir oldu bitti biçiminde yapıldığı konserler, dans gösterileri, söyleşi- gösterisi olacak. 29-30 Ekim tarihle- de olacak. Bugün Celal Atik Spor kurtuluşa inanan hiç kimsenin olmadığı” bir düşünce ve kaygısını yarattı. Bu aceleciliğin ler ve sergiler gibi bir dizi etkinlik Salonu’nda 10.00-17.00 saatleri ortamda, uygun şartlar oluşup zamanı gelin- nedenini Hükümet ve Meclis açıklamaları ka- düzenlenecek. arasında Sportif Salsa Cumhuriyet ceye kadar sultanı, halifeyi kurtarmaktan söz nıtlamalıdır” diyen Hüseyin Rauf’a İsmet Paşa Kupası ve sanal ortamda FIFA21 ve eden, Anadolu’nun emperyalistler ve onların Meclis kürsüsünden; Sıla konseri NBA2K21 ESPOR Turnuvası Cum- maşalarınca parça parça işgal edildiği koşul- huriyet Kupası var. Saat 18.00’de larda 19 Mayıs 1919’da bir grup silah ve dava “Halifeyi ziyaret etmek, halifeyi tanımak, Bugün 10.30’da Cumhuriyet Kültürpark Atlas Pavyonu C Gale- arkadaşıyla Samsun’a çıkarak memleketin ona paye vermek ve hilafeti bir sorun duru- ri’de minyatür sergisinin açılışı var. kötü giden kaderine el koyduğu gün, kafasında muna getirmek demektir. Tarihin herhangi bir millet egemenliğine dayalı tam bağımsız bir döneminde bir halife, kafasından, bu ülkenin Öte yandan İzmir Büyükşehir Türk Devleti kurma düşüncesi, bir taraftan yargısına karışmak fikrini geçirirse, bu ülkenin Belediyesi, halkın 29 Ekim Cumhu- aldığı cesur kararlarla Cumhuriyet’e doğru yargısına karışmak isterse biz o kafayı kesin- riyet Bayramı’na katılımını kolay- yürürken, diğer taraftan zamanı gelinceye likle koparacağız. laştırmak için gün boyunca ulaşım kadar Cumhuriyet’i saklamak, açığa vurma- tarifesinde yüzde 50’lik indirim mak zorunda olan Yüce Önder Gazi Mustafa ‘Cumhuriyet’in ilanında acele davranıldı’ kararı aldı. HABER MERKEZİ Kemal Atatürk Nutuk’ta şöyle diyordu: diyorsunuz. Olağan sayılan bir sonucun ila- nında acelecilik sözkonusu olamaz. ‘Cumhu- “Milli Mücadele’de başarıya yaklaştıkça, riyet acele ilan edildi’ denmekle, ‘O gün ilan safha safha bugünkü döneme kadar milli edilmemiş olsaydı da, altı ay sonraya kalsaydı egemenlik rejiminin bütün ilke ve gereklerini belki başka bir biçim oluşurdu’ anlamına yol yerine getirmek doğal ve tarihi bir akış idi. Bu açar” diyerek çok sert bir yanıt veriyordu. kaçınılmaz tarihi akışı daha başlangıçta ben de görmüş ve sezmiştim. Ancak sonuna kadar de- Ve bütün bunları tahlil ettikten sonra diyo- vam etmiş olan bu sezgimizi başlangıçta bütün ruz ki; Atatürk’ün deyimiyle “Türk Milleti’nin yönleri ile açığa vurup ifade etmedik. karakterine ve adetlerine en uygun yönetim şekli” olan Cumhuriyet. Bizlere, en zor koşul- Başarı için güvenilir ve pratik yol, her saf- larda, yedi düvele meydan okuyarak, genciyle hayı zamanı geldiğinde uygulamaktı. Milletin yaşlısıyla torun-baba-dede, üç nesil aynı anda, gelişmesini ve yükselmesini sağlayacak doğru aynı cephede savaşarak, kanlarını dökenlerin, yol buydu. Ben de bu yolda yürüdüm.” canlarını feda edenlerin, bütün kaleleri zap- tedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün İşte bu nedenledir ki Cumhuriyet; “Bu yolun orduları dağıtılmış, işgal altındaki Anadolu’yu Cumhuriyet yolu olduğunu anlayan yakın arka- bize yeniden vatan yapanların, yedi düveli daşlarının kendisinden yavaş yavaş ayrıldıkla- yenerek Kuvayi Milliye ruhuyla Kurtuluş Sa- rını” ifade eden ve “Milli Mücadele’ye beraber vaşı Destanı’nı yazanların, bu uğurda kefensiz başlayan yolculardan bazıları, milli hayatın mezara girenlerin kanlarıyla canlarıyla yazılan bugünkü Cumhuriyet ve Cumhuriyet kanunla- bu Cumhuriyet ve emanetleriniz emanetimiz, rına kadar uzanan gelişmelerinde, kendi fikir andınız andımız, onları ilelebet korumak ve ruh yeteneklerinin kavrama sınırları bitenle- namus borcumuzdur. Türkiye Cumhuriyeti ve rin tüm direnişine rağmen” Cumhuriyet’i ilan aydınlanma devrimlerini ilk günkü şevkle ko- etmeyi başaran Yüce Atatürk’ün eseridir. rumaya devam edecek, bir daha bu topraklara düşman çizmelerinin ayak basmasına asla izin Cumhuriyet’in ilan günlerinde çok zor vermeyeceğiz. koşullar yaşanmaktaydı ülkemizde. Cumhuriyet meşalemiz, Mustafa Kemal Atatürk pusulamızdır.

3 İMSAK www.yenibakis.com.tr BUGÜN YARIN İmsak 06:04 İkindi 15:57 YENI BAKIS? 23 22 ASAYİŞ Güneş 07:26 Akşam 18:24 29 Ekim 2021 Cuma Öğle 13:00 Yatsı 19:41 13 13 Savcı, yine Bayram 20 yıl istediKaynak Hastanede asistan doktor Kadir Songür’ün (26) Şebnem’in katili boynunu jiletle kesen ve hakkında verilen 20 yıl hapis tutuklandı cezası istinaf mahkemesinde bozulan Bayram Kaynak hakkındaki davada savcı, Bayram Kaynak’a, daha önce DENIZLI’NIN Pamukkale ilçesinde, kendisin- ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunun üst sınırından den ayrılmak isteyen kız arkadaşı Şebnem Şirin’i aldığı 20 yıllık hapis cezasının yeniden verilmesini istedi (25) boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı, çıkarıldığı mahkemece, ‘tasarlayarak canavarca İzmir Katip Çelebi Üniver- Cezai sorumluluğu tam hisle öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine sitesi (İKÇÜ) Atatürk Eği- gönderildi. Zıbıncı’nın tim ve Araştırma Hastanesi Bozma kararının ardından, harekat ve şuur serbestisini Kadir savcılıktaki ifadesinde, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Adli Tıp Genel Kurulu’ndan is- ortadan kaldırıp azaltacak Songür olay anını hatırlamadığını Kliniği’nde 16 Ekim 2019’da tenen rapor, İzmir 4’üncü Ağır derece akıl hastalığı ve zeka söylediği öğrenildi. meydana gelen olayda, diz Ceza Mahkemesi’ne gönderil- geriliğinin saptanmadığı be- ışığında heyet, yerel mahkeme- ağrısı şikayetiyle gelen Bayram di. Raporda, sanığın yapılan lirtildi. Kaynak’ın, suça karşı nin verdiği 20 yıl hapis cezasını Cenaze töreni öncesi Kaynak’ı asistan doktor Kadir muayenesinde cezai sorum- cezai sorumluluğunun tam bozarak dosyayı tekrar yerel Şebnem Şirin’in annesi Songür muayene edip, ilaç yazdı. luluğunu etkileyecek, kişide olduğuna karar verildi. mahkemeye gönderdi. Pervin Tokat, “Ona kıyılır Kaynak, “Yazdığın ilaç ağrımı mı? Yavrum gitti, canım geçirmezse, o zaman görürsün” açılan Kaynak, indirimsiz 20 yıl olduğuna kanaat getiren heyet, Savcı ısrarcı davrandı kızım gitti” diye gözyaşı diyerek kurumdan ayrıldı. Daha hapis cezasına çarptırıldı. Sanık İstanbul Adli Tıp Gözlem İhtisas döktü. Babası Halil sonra tekrar hastaneye gelen avukatı, kararı istinafa taşıdı. Dairesi ve devamında 4’üncü Bayram Kaynak, bugün İzmir Şirin ise tabuta sarılarak, Kaynak, bir anda Songür’ün oda- İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İhtisas Kurulu’nda rapor alınma- 4’üncü Ağır Ceza Mahkeme- “Yaktın ciğerimi kızım. sına girip, yanındaki jiletle sal- 4’üncü Ceza Dairesi’nde görülen sı, bu raporlar arasında çelişki si’nde tekrar hakim karşısına Kızım ölmedi, öldürüldü. Katledildi. Bu yaşta dırdı. Kadir Songür kanlar içinde davada, 20 yıllık hapis kararına, bulunması halinde, çelişkinin çıktı. Duruşma savcısı mütala- böyle bir insan nasıl ölür? Kime ne zararı vardı kaldı, ilk müdahaleyi de mes- ‘bozma kararı’ çıktı. Heyet, sanı- giderilmesi için Adli Tıp Genel asını açıkladı. Savcı, Bayram benim kızımın? Vicdansız, nasıl kıydın? Mürüv- lektaşları yaptı. Jiletin, koroner ğın 2017 yılında Manisa Ruh ve Kurulu’ndan rapor alınmasına Kaynak’a, daha önce ‘kasten vetini göremedim kızım. Allah’ım nasıl yaşarım? damara zarar vermediği ancak Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde hükmetti. Heyet, 13 ile 20 yıl öldürmeye teşebbüs’ suçunun üst Gelin olduğunu göremedim kızım. Hayallerim derin kesik oluştuğu belirlendi. akut psikotik bozukluk tanısıyla arasında hapis cezasıyla yargı- sınırından aldığı 20 yıllık hapis vardı seninle, hayallerimi aldılar” diyerek feryat Kaçan şüpheli, polis tarafından yatarak tedavi gördüğünü, bura- lanan sanığa, alt ve üst sınırlar cezasının yeniden verilmesini etti. Ağabeyi Şevket Şirin de kardeşinin tabutu yakalandı. Polisteki işlemlerinin dan alınan raporlarda sanığın akli arasında makul seviyeden yukarı istedi. Kaynak’ın avukatı savun- başında gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Bayram Kaynak, sevk dengesinin akıllıca yaşam sür- doğru bir miktar ayrılmak sure- ma için ek süre istedi ve dava 8 ardından Halil Şirin, kızının tabutuna omuz vere- edildiği adliyede çıkarıldığı mah- mesi için kısmen yeterli olduğu tiyle ceza tayininin yeterli olduğu Aralık’a ertelendi. DHA rek cenaze aracına kadar taşıdı. Şebnem Şirin’in kemece tutuklandı. ve akli dengesinin normal yaşam düşünülmeden en üst sınırdan 20 cenazesi Güney ilçesinde toprağa verildi. DHA sürmesine kısmen izin verdiği yıl hapis cezasına hükmolunmak Akli dengesi yerinde belirtildi. suretiyle fazla ceza tayini yapıl- Covid-19 aşısız çocuk dığına karar verdi. Bu kararlar ve gençleri vuruyor ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ İki dosya arasında farklılıklar suçundan hakkında İzmir 4’üncü EGE Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, son dönemde çocuklardaki koronavirüs vaka artışlarına dikkati çekti. Salgın başladığında vakaların yüzde 1’inin çocuk olduğunu belirten Kurugöl, “Temmuz Sevgilim beni dağa ayında bile bu oran yüzde 6 civarındaydı. Sağlık kaldırdı şikayeti Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın açıklamalarına TOPLUM sağlığı merkezinde hemşire olan ve aynı zamanda modellik ve DJ’lik yapan Betül göre, ekim ayında Türkiye’deki vakaların yüzde Gündoğar, erkek arkadaşı M.D.’den (24) geçen 8 Ekim günü ayrılmak istedi. İddiaya göre, Gün- 35’inden fazlası çocuk. Yani temmuz ayından doğar’ın ayrılma isteğini M.D. kabul etmedi. M.D., Betül Gündoğar’ı Manisa’da oturan bugüne çocuk ailesinin evine bırakacağını belirterek otomo- biline bindirdi, gün boyunca da inmesine izin vakalarda 6 kat, vermeyerek hava kararınca da ormana götürdü. M.D., burada önce Gündoğar’ı ölümle tehdit etti yüzde 600 artış ardından bölgedeki sarp araziden atlayıp intihar etmesi için baskı yaptı. Gündoğar, araçtan inme- oldu. Gençleri de yip M.D.’ye kendisini bırakması için yalvardı. Aracı çalıştırıp ormandan çıkan M.D. Gündo- katarsak, ülkemiz- ğar’ı bu kez de şehir merkezine getirdi. Aracı park eden M.D., Gündoğar’ın telefonunu aldı. de her gün 15 bin M.D.’nin telefonla ilgilendiği sırada Gündoğar araçtan indi. çocuk ve genç has- Zafer talanıyor demektir. Kurugöl Gündoğar’ın şikayeti üzerine M.D. hakkında Bu grupta hastalık ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. nispeten daha Gözaltına alınan M.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. DHA hafif seyretse bile Betül hastalığın yayılmasında çok önemli rol oynuyor. Bu Gündoğar nedenle 12 yaş üstü çocuk ve gençlerin aşılanması Alpaslan destek istiyor önem kazanıyor. Gençlerimizin aşılama bilincini AYDIN İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ömer Sarıboğa (33) ve ev hanımı eşi Habibe artıracak, aşılanmalarını kolaylaştıracak önlemler Sarıboğa (32), 2 yıl önce dünyaya gelen ikiz erkek çocuklarından Alpaslan’ın 2 aylıkken kollarını ve Depremde hayatını almak gerekli. Okullarda Covid-19 ile ilgili eğitimler ayaklarını hareket ettireme- kaybedenler anılacak diğini fark etti. Hastanede yapılabilir, lise ve üniversitelere Covid-19 aşı tedaviye alınan minik Alpas- lan’a yapılan testler sonucu 3 merkezleri kurulabilir. Son zamanlarda vaka artışına aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. 26 aylık ikizlerden paralel olarak, hastane yatışı ve yoğun bakım gerek- Metehan koşup oynamaya baş- ladı ve 16 kiloya ulaştı ancak tiren, entübe edilen ağır çocuk vakalarda belirgin bir SMA hastası minik Alpaslan 7,5 kiloda kaldı. Baba Ömer artış oldu. Bu olumsuzluğu yaşamamak istiyorsak, Sarıboğa,20 Ekim tarihinde ise kampanya için onay çıktı. İlacı alabilmemiz için toplam 22 milyon 575 bin 12 yaş üzeri çocuklarımıza lütfen aşı yaptıralım. Son lira lazım. Bu ilacı alabilen çocuklarda iyi gelişimler var. Biz de oğlumuzun o ilacı almasını istiyoruz. aylarda Covid-19, aşısız olan çocuk ve gençlerin Hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Destek olmak isteyenler için Valilik onaylı IBAN numarası ‘TR29 hastalığı olmaya başladı. Çocuklar ve gençler, bizim 0001 0090 1007 4820 9050 01’” dedi. DHA ülkemizde de Covid-19 hastaları arasında önemli yer İzmir’de 30 Ekim depreminin yıl dönümü İzmir Büyükşehir tutuyor” ifadelerini kullandı. DHA Belediyesi’nin bir dizi programıyla anılacak. Depremde hayatını kaybedenlerin anılacağı programda 30 Ekim Deprem Anıtı’nın YENi BAKIS? açılışı yapılacak, Depremde en acı kayıpların yaşandığı 37 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanına karanfiller bırakılacak GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Kenan YEŞİL samında, depremde hayatını minin yıl dönümü İzmir Bü- KURULUŞ 17.03.1980 yükşehir Belediyesi’nin bir İzmir’de 30 Ekim 2020 kaybedenlerin isimlerini son- dizi programıyla anılacak. 29 EKİM 2021 CUMA günü, saat 14.51’de ve merkez Depremde en acı kayıpla- üssü Seferihisar’a 23 km rın yaşandığı, 37 kişinin YIL:42 SAYI:14340 mesafede hayatını kaybettiği Rıza Bey bulunan Yu- suza kadar yaşatmak amacıyla Apartmanına karanfiller Yeni Ekonomi Gazetecilik Neşriyat nanistan’ın bırakılacak. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Adına Sisam Adası hazırlanan 30 Ekim Deprem açıklarında Rıza Bey Apartmanı İmtiyaz Sahibi 6.9 büyüklü- Anıtı’nın açılışı yapıla- önünden başlayacak olan MEHMET ÇAPMAN ğünde meyda- yürüyüş, Sakarya Caddesi na gelen dep- cak. Dep- boyunca devam edecek ve remde, 117 kişi 30 Ekim Deprem Anıtı’nın hayatını kaybe- remde en acı açılışının yapılacağı Öğ- derken, bin 34 retmen Evi Parkına kadar kişi yaralanmıştı. kayıpların devam edecek. Depremin Genel Yayın Yönetmeni İzmir Büyükşe- meydana geldiği 14:51’de FÜSUN ÇAPMAN hir Belediyesi, yaşandığı siren sesleri İzmir semala- 30 Ekim 2020’de rını kaplayacak. meydana gelen 6.9 37 kişinin büyüklüğündeki İzmir depre- Öte yandan çeşitli der- minin 1’inci yılında, depremde hayatını nek ve belediyeler, dep- Sorumlu Yazı İşleri Müdürü hayatını kaybedenleri düzenle- remde hayatını kaybedenler necek olan bir dizi programla kaybettiği için lokma döktürerek, EMİN VAROL anacak. Anma etkinlikleri kap- pilav ayran dağıtacak. Dep- Rıza Bey remde hayatını kaybedenler Haber Müdürü Muhabir/İnternet Editörü için beyaz balonlar uçurtu- Apartma- lacak. nına ka- İSMAİL İNAN TUĞÇE KAHRAMAN ranfiller Yönetim Yeri: Şehit Fethibey Cad. No: 38-40 35210 Konak-İzmir bırakı- Tel: (232) 445 30 14 Fax: (232) 446 87 93 lacak. e-mail: [email protected] Öte yandan Basım Tesisleri: İzmir Valiliği de İhlas Gazetecilik A.Ş. 1199 Sok. No:1/7 Sarnıç-Menderes/İzmir (Tel: 0 232 483 96 60) anma programı düzenleyecek. Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. İZMİR Deprem tatbikatının da yapıla- cağı etkinlikte sergi açılacak. Anıt açılışı Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın (Pazar günleri ve dini bayramlarda çıkmaz) Yeni Bakış Basın Meslek İlkelerine Uymaya Söz Vermiştir İzmir’de 30 Ekim depre-

4 29 Ekim 2021 Cuma YENI BAKIS? Yerel Yönetimler www.yenibakis.com.tr Konak’ta bayram Frankfurt’taki Türklere etkinlikleri dopdolu ortak çalışma çağrısı KONAK Belediye Başkanı Abdül Batur’un ev Frankfurt’ta düzenlenen 21. Uluslararası Türk büyük bir güç olduğunu biliyo- ne kadar sayısız adım attıkla- sahipliği yaptığı Cumhuriyet Buluşmasıyla başlayan ruz. Bu güç, sinemanın insanlığın Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Güzelyalı Fuat Film Festivali’nin galasına katılan Başkan Soyer, evrensel kültürünün vazgeçilmez rını vurgulayan Başkan Soyer, Göztepe Parkı’nda gerçekleştirilen konserle devam etti. Konak Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro- “Ancak bu akşam açık bir şekilde su’nun sahne aldığı konseri dinlemeye gelen Güzel- yalılılar, ellerindeki Türk Bayrakları ile koroya eşlik “Frankfurt’ta yaşayan yurttaşlarımızla birlikte parçası olmasından görülüyor ki, Frankfurt’ta etti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’la birlikte kaynaklanıyor. Bu CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve İyi Parti yaşayan yurttaşlarımızla Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar da konseri izle- evrenselliği dün- yenler arasındaydı. Finalini İzmir Marşı’yla yapan sinemadan başlayarak ortak çalışmalarımızı yanın neresinde birlikte sinemadan ve ayakta alkışlanan konserde konuşan Başkan Batur, “Konak Belediyesi olarak, Cumhuriyetimizin olursa olsun başlayarak ortak 98’inci yılı etkinliklerimizi her akşam sürdüreceğiz. korumamız ve Ata’mızın bize emanet ettiği Cumhuriyete, O’nun çok daha fazla genişletebiliriz” dedi çalışmalarımızı çok ilkelerine sahip çıkmaya çalışan bir belediyecilik anlayışını yürütmeye çalışıyoruz. Ulu Önderimiz geliştirme- daha fazla genişle- Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cum- miz gereki- huriyete, sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye furt’a geçerek ikili görüşmeler yor. İşte bu tebiliriz. Türkiye Başkanı Tunç Soyer Frank- yaptı. Avrupa çapında da önemli düşünceyle, Cumhuriyet Bayramı haftası etkinliklerinin ikinci furt’ta düzenlenen 21. Ulus- bir finans, fuar, otomotiv ve göreve gelir gel- Tunç ve Almanya günü ise Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde düzenlenen lararası Türk Film Festivali’nin bilişim bölgesi olan Frankfurt’ta mez yaptığım ilk “Cumhuriyetin Resmini Birlikte Yapıyoruz” etkinli- galasına katıldı. Frankfurt Bele- kentler arası işbirliğini arttırmak icraatlardan biri Si- Soyer arasındaki ğiyle başladı. Daha sonra 22 kadın sanatçının eserle- diye Başkanı Peter Feldmann ile üzere temaslarda bulunan Başkan nema İzmir Ofisi’ni riyle katıldığı “Atatürk’ün İzinde Çağdaş Cumhuri- festivalin açılışını yapan Başkan Tunç Soyer, Frankfurt Belediye kurmak oldu. Temel tarihsel ilişkinin yet Kadınları Karma Resim Sergisi” İkizevler Semt Tunç Soyer, sinemanın insanları, Başkanı Peter Feldmann ile 21. çabamız, büyük bir özveriyle ça- Merkezi’nde açıldı. HABER MERKEZİ halkları ve ülkeleri birbirine yak- Uluslararası Türk Film Festiva- lışarak İzmir’i Türkiye’nin önde iki ülke halkını laştıran büyük bir güç olduğunu li’nin galasına da katıldı. Galada gelen sanatçıları, yönetmenleri ve Abdül belirterek “Frankfurt’ta yaşayan konuşan Başkan Soyer, festivalin sinema emekçileriyle dev bir film kapsayacak şekilde Batur yurttaşlarımızla birlikte sinema- iki ülke arasındaki iyi ilişkilere platosu haline getirmek. dan başlayarak ortak çalışmaları- eşsiz bir örnek oluşturduğunu daha da zenginleşme- Karşıyaka’da coşku dolu mızı çok daha fazla genişletebili- belirterek “Hiç şüphesiz hepimiz Onursal hemşehrilerimiz Cumhuriyet kutlaması riz” dedi. sinemanın insanları, halkları ve sini ve derinleşmesini çok arzu ediyorum. İşte bu niyetle, geçen Haziran ayında Dünya Kenti İzmir Derneği ile birlikte Frankfurt, Berlin, Biele- feld, Hamm ve kardeş kentimiz Bremen’de İzmir Tanıtım Ofisle- ri’nin açılışını yaptık. Bu ofisler İzmir film platosu ülkeleri birbirine yaklaştıran İzmir’in, Akdeniz coğrafyası- sayesinde aramızdaki ilişkilerin İzmir Büyükşehir Belediye Soyer’den teşekkür nın bu önemli kentinin sahip güçlü ve kalıcı hale geleceğine Başkanı Tunç Soyer Av- olduğu eşsiz değerleri sine- ma sanatı sayesinde 21. yürekten inanıyorum. Çünkü sizler bu ülkeyi vatandaşlık ROTARY 2440. Bölge 6. Grup kulüpleri Cumhuri- yet’in kuruluşunun 98. yılını Karşıyaka Belediyesi ev rupa Konseyi Yerel ve yüzyılın dünyasına bağının da ötesinde emsalsiz bir sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyonla kutladı. Or- Bölgesel Yönetim- taşıyabilmek” ganize edilen etkinlik coşku dolu anlara sahne oldu. Başkan Soyer Belediye Başkanı Peter yurtseverlik duygusuyla seviyor Karşıyaka Belediyesi ev sahipliğinde KSK Fan ler Kongresi’nin Türkiye’nin önde gelen Feldmann’a ve Dünya Ken- dedi. ve sahipleniyorsunuz. İzmir için Zone’da gerçekleştirilen resepsiyona 105 davetli katı- lım sağladı. Karşıyaka, Mavişehir, Bostanlı, Çakabey 41. Genel sanatçılarının onurlandır- ti İzmir Derneği Frankfurt İzmir’i de aynı duyguları taşıdığınıza hiç ve Çiğli Rotary Kulüpleri tarafından organize edilen resepsiyonda, dans gösterisi ve müzik dinletisiyle Kurulu için bir sine- şüphem yok. Bu nedenle sizleri Cumhuriyet Bayramı’na yakışır bir kutlama gerçek- gittiği ma kenti leştirildi. Straz- dığı 21. Uluslararası Türk Film Ofis Başkanı Arif Arslaner’e ve yapmak artık ‘onursal hemşehrilerimiz’ burg’un Festivali’ni düzenleyen Hüseyin Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Program İzmir Dans Atölyesi öğrencilerinin dans Sıtkı başta olmak üzere, destek Başkonsolosu Erdem Tunçer’e yo- olarak görüyor ve bundan sonra gösterisiyle başladı. Öğrenciler daha önce hazırladık- ları vals gösterisini konuklara sundu. Ardından Adasu yapacağımız ortak çalışmalar Akın’ın solistliğinde Karşıyaka Belediye Bandosu trio grubu, müzik dinletisi gerçekleştirdi. Dans ve ardından veren Kültür ve Turizm Bakanlığına, teşekkür ederek konuşmasını lunda için büyük heyecan duyuyorum” müziğin eşlik ettiği coşku dolu etkinliğe Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tu- Frank- festivale ev sahipliği yapan Frankfurt tamamladı. bugü- şeklinde konuştu. gay, Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı Nedim Atilla, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve HABER MERKEZİ Rotary kulüplerinin üyeleri katıldı. HABER MERKEZİ Örnekköy’de doğayla uyumlu ıslah projesi Başkan Arda: Asla başaramayacaklar İzmir Büyükşehir Beledi- Örnekköy Bostanlı Dere- GAZIEMIR Belediyesi’nin düzenlediği, Prof. Dr. yesi İZSU Genel Müdürlüğü, si’ni ekolojik dengeyle Hasan Mert’in konuşmacı olarak katıldığı “Cumhuri- yet ve Atatürk’e giden süreç” konferansında konuşan Örnekköy mahallesin- uyumlu bir proje ile Büyükşehir Başkan Halil Arda, Atatürk’ü unutturmaya, Cumhu- den geçen Bostanlı ıslah ediyor. Dere riyetin değerlerini yok etmeye çalışanlar bunu asla başaramayacaklar” dedi. deresinde doğa alanı içerisinde Belediyesi ile uyumlu ıslah yapılan hidrolik Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği ve bir hafta projesini hayata çalışmaların ar- İZELMAN süren Cumhuriyet Bayramı kutlamaları panel ve kon- geçirdi. Proje dından ekonomik serle devam etti. Naim Süleymanoğlu Kültür Merke- kapsamında dere ömrünü yitirmiş Robotik kodlamaAnaokulları’nda zi’nde düzenlenen “Atatürk ve Cumhuriyet’e Giden yatağı temizleniyor, dere kenar yapıları Süreç” panelinde Prof. Dr. Hasan Mert, Gaziemirli doğal geçirimli bin yenilenerek bin 300 4, 5 ve 6 yaş yurttaşlarla bilgilerini paylaştı. Prof. Dr. Hasan Mert, 300 metre taş duvar imala- metrelik doğal geçirimli Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Cumhuriyet yönetimine tı yapılıyor ve dere içerisinden taş duvar yapılıyor. dersleri başladıgrubundaki ve hanedanlık düzeninden seçimle işbaşına gelen geçen kanalizasyon şebekesi 10 milyon liralık maliyetle idari sisteme nasıl geçildiği ve bu süreçte Atatürk’ün dere yatağından çıkarılıyor. yürütülen ıslah projesi sel ve çocuklara STEM İzmir Büyükşehir Belediyesi çocuk- rolünü anlattı. taşkın riskini minimize ederek ların küçük yaştan itibaren teknolojiyle İzmir’de kent sınırları bölgedeki gelişime de katkı modeliyle robotik doğru bir biçimde tanışması için İZEL- Türk milletinin kendisine liderlik edecek kişide içerisinde kalan tüm derelerde sağlayacak. MAN Anaokulları’nda robotik kodlama belli özellikler aradığını ifade eden Hasan Mert, “Bu doğa merkezli bir yaklaşımla HABER MERKEZİ kodlama dersi dersi vermeye başladı. 4 yaşından itiba- özelliklerin birincisi cesarettir. Lider cesur olacak, çalışmalarını sürdüren İZSU, kahraman olacak. Mesela taarruz ederken en önde veriliyor ren verilen eğitimler sayesinde çocuklar mücadele eden kişi cesurdur. İkinci özellik feraset sa- disiplinler arası ve yaratıcı düşünme hibi olmalı yani geleceği görmelidir. Olayların akışına bakarak, sebep sonuç ilişkisi kurup, analiz edip doğru İLAN yetilerini geliştiriyor. STEM ve robotik yolu seçmelidir lider. Cömert, adil, eğitimli olmalıdır İZMİR 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan kodlama nedir? lider. En önemlisi lider kut yani uğur sahibi olmalıdır. Bu doğuştan gelen bir özelliktir. Bu özellikler Mustafa Tunç Soyer’in eğitimde fırsat eşitliği Kemal Atatürk’te vardı” diye konuştu. ilkesi kapsamında çalışmalarını sürdü- HABER MERKEZİ ESAS NO : 2021/207 KARAR NO : 2021/326 rüyor. Büyükşehir Belediyesi teknoloji Robotik Kodlama eğitimiyle Davacı EMİN ÇETİNTAŞ tarafından mahkememizde açılan Nüfus geliştiren bireylerin yetişmesine katkı çocukların mekanik bileşenleri, sen- davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM : 1-Davanın sağlamak için İZELMAN Anaokulların- sörleri ve motorları bir araya getirerek kabulüne, Manisa İli, Demirci ilçesi, Ören mahallesi cilt no: 88 , da 4, 5 ve 6 yaş grubundaki çocuklara robot yapmayı ve bu robotları çeşitli hane no:55 , BSN: 33 TC: 13217698816 Erdoğan ve Fadime oğlu 1999 STEM modeliyle robotik kodlama dersi görevler için kodlayarak program- Salihli doğumlu davacının adının Barış Emin olarak düzeltilmesine vermeye başladı. lamayı öğrenmeleri amaçlanıyor. karar verilmiştir. İlan olunur. STEM modeli ise çocukların disiplin- Okul öncesi dönemde robotik kod- ler arası bir bakış açısı kazanmasını Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:1477662) lama eğitiminin problem çözme, grup sağlamak için fen (science), teknoloji çalışması, yaratıcı düşünme gibi pek çok (technology), mühendislik (engine- İLAN yeteneği geliştirdiğini söyleyen robotik ering) ve matematik (mathematics) İZMİR 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN kodlama öğretmeni Mete Gökhan Ünal, gibi dört önemli disiplinin bir araya “Sınıfımızda küçük mucitlerim ile getirilmesinden oluşan bir öğretim üretiyoruz, keşfediyoruz, deniyoruz, modeli olarak tanımlanıyor. tasarlıyoruz ve yaşayarak öğreniyoruz” dedi. ESAS NO : 2021/202 Hayal güçleri geniş kullanıyoruz. Derslerimiz esnasında Hasan Halil KARAR NO : 2021/258 sürekli matematik tekrarları oluyor. Mert Arda Analitik düşünme yeteneğini geliş- Bunun akabinde de robotik kodlamaya Davacı AHMET KOCABIYIK aleyhine mahkememizde açılan Nüfus tirmek için eğitimlere 4 yaş grubundan geçiyoruz” dedi. Robotik Kodlama başladıklarının da altını çizen Mete eğitimlerinde STEM modelini uygula- (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması Gökhan Ünal “4 yaş, bireyin algılarının dıklarını da söyleyen Mete Gökhan Ünal, en açık olduğu dönem. Hayal güçleri çok “Robotlarımızı tanıyoruz, mühendislik sonunda; geniş ve çok değişik fikirler ortaya çıka- atölyemizde bunları söküp takıyoruz, rabiliyorlar. Çok basit setler ve eğlenceli nasıl çalıştıklarını gösteriyoruz. Robotları HÜKÜM : oyun programlarıyla öğrencilerimize ilk neden kullanmamız gerektiğini öğretiyo- Davacının davasının KABULÜ İLE; -50923235492 T.C nolu İsa ve Güler’den olma 11/04/2001 d.lu AHMET KOCABIYIK’ın soyisminin BAYRAM olarak düzeltilerek TESCİLİNE, karar verilmiştir.18/10/2021 önce yön bulmayı, analitik düşünmeyi ve ruz. Eğitimde de sağlığa zararlı olmayan Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de uzaktan bakmayı öğretiyoruz. Uygula- setler kullanıyoruz” şeklinde konuştu. (Basın:1477665) malarımızda onların sevdiği karakterleri HABER MERKEZİ

5 DOLAR 9,540 EURO 11,112 www.yenibakis.com.tr ALTIN gr 554,57 ÇEYREK 902,00 EKONOMİ YENI BAKIS? Yeni müşterilere 29 Ekim 2021 Cuma beşinci su bedava Son tüketiciye ulaşma planı Pandemiyle birlikte evde unlu İngilizlere mamül üretimi artarken, kuru tüketim çağrısı üzüm ihracatçıları, bireysel Konferansa misafir konuşma- cı olarak katılan Phil Gowland tüketiciye doğrudan ise, İngiltere’de kuru meyve YAŞAM Pınarım mobil uygulamasıyla tek tüketimini arttırmaya adımda su ve içecek siparişini müşterisinin ulaşmak için e-ticaret Osman yönelik kampanya çalışma- kapısına getiren Pınar Su ve İçecek, yeni kanallarıyla ürün Öz ları hakkında bilgi verdi. müşterilerine özel, fırsat dolu bir kampan- satışına yoğunlaşacak İngiltere’de 2021 yılında ya başlattı. Kampanya kapsamında, Yaşam EATMOREDRIEDFRUIT Pınarım mobil uygulamasına üye olarak su Enise DİKMEN KAPLAN (daha fazla kuru meyve siparişi veren müşterilerin, ilk damacana ye) sloganı ile yürütü- siparişi 5 TL, üçüncü damacana siparişi 10 TL Türkiye Kuru Meyve len projenin amacının ve beşinci damacana siparişi bedavaya kapı- Sektör Kurulu Başkanı kuru meyvelerin sağlığa larına geliyor. Yalnızca yeni müşterilere özel Osman Öz, pandemi faydaları konusunda olan kampanya, 19 L polikarbon ve 15 L cam sonrasında çekirdeksiz kuru farkındalık arttırmak ve damacana su siparişlerinde geçerli olacak. üzümde tüketici profilinde bir önümüzdeki 5 yılda kuru Kampanyaya özel, ilk damacana siparişinde değişim yaşandığını dile getirdi. meyve tüketimini arttır- geçerli depozito indirimi de uygulanıyor. 19 Türkiye’nin her yıl 250 bin ton mak, diğer yandan da kuru L damacanada değişim ücretsizken, 15 L cam civarı kuru üzüm ihraç ederek meyvelere ilişkin olumlu damacanada ise depozito bedeli 110 TL yerine dünya çekirdeksiz kuru üzüm bir algı yaratmak oldu- 59 TL. 22 Aralık 2021 tarihine kadar devam ihracatından yüzde 35 civarında ğunu ifade eden Gowland, edecek kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere pay aldığını, Türk üzümünün EATMOREDRIEDFRUIT (daha Yaşam Pınarım uygulamasından ulaşılabili- dünyanın üzüm ihtiyacını fazla kuru meyve ye) sloganı ile yor. Yaşam Pınarım uygulaması ile cam ve domine eder konumda olduğunu yürütülen projeyle 26 milyon- polikarbon damacana su, pet sular, limonata dan fazla kişiye ulaşıldığını çeşitleri, meyveli vitaminli ve doğal kaynak projenin Türkiye, İngiltere, ABD, sulu gazlı içecekleri, fonksiyonel içecekler ve maden suyu çeşitleri, temassız teslimat vurgulayan Öz, Uluslararası siz kuru üzümlü Güney Afrika, İtalya, Arjantin ve kredi kartı ile ödeme imkanlarıyla sipariş Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici kek, kurabiye, ve Avustralya’daki paydaşların edilebiliyor. Yaşam Pınarım mobil uygulama- Ülkeler Konferansı’nda yap- ekmek vb. ürünlerin ve INC’nin desteğini aldığını sı, Android ve IOS tabanlı cep telefonlarına tığı konuşmada kuru üzümün yapımı arttı. Nihai tüketici- sözlerine ekledi. Google Play, Apple Store ve App Galleryden tüketiminde yaşanan değişime ye direkt ulaşacağımız e-ticaret kolaylıkla indirilebiliyor. HABER MERKEZİ işaret etti. platformlarında yer almamız ge- feransta Arjantin, Avustralya, Tüketim alışkanlıkları rekiyor. Bundan sonraki süreçte Şili, Yunanistan, Güney Afrika, 2021 MODEL 8+1 KİŞİLİK DİZEL ARAÇ ALIMI konteynerlerle ürün satarken, Türkiye ve Amerika Birleşik Dünya genelinde yaşanan e-ticaretle küçük ambalajlarda Devletleri’nden temsilcilerle bir İZDOĞA İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE pandeminin tüketim alışkan- ürün satmaya odaklanacağız” araya geldik. Üretici ülkelerin KORUMASI İYİLEŞTİRİLMESİ MÜŞAVİRLİK VE PROJE lıklarında büyük değişime şeklinde konuştu. 2020/21 sezonun değerlendir- yol açtığına dikkati çeken Öz, meleri ve 2021/22 yılı rekolte, iç HİZMETLERİ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ “Bu değişimden kuru üzümde Konferans İzmir’de etkilendi. Kuru üzüm bugüne tüketim ve ihracat beklentilerine Dünya Çekirdeksiz Kuru ilişkin sunumlar gerçekleşti- kadar sanayide bisküvi, kek Üzüm Üretici Ülkeler Konfe- rildi. Toplantıya katılan üretici 2021 Model 8+1 Kişilik Dizel Araç Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine başta olmak üzere unlu mamul- ransı’nın 2020 yılında olduğu ülkelerin temsilcileri pandemi- göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: lerde, pekmez, şarap, rakı, sirke gibi, 2021 yılında da çevrimiçi nin etkilerine değindi. Dünya üretiminde kullanılırdı. Pandemi gerçekleştirildiği bilgisi veren Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici İhale Kayıt Numarası : 2021/689850 sonrasında insanlar vakitlerinin Türkiye Kuru Meyve Sektör Ülkeler Konferansı’nın 2022 yı- 1-İdarenin büyük bölümünü evlerinde ge- Kurulu Başkanı Osman Öz lında İzmir’de gerçekleştirilmesi a) Adresi : İSMET KAPTAN MAH. ŞEVKET ÖZÇELİK SOK. AKIN çirmeye başladı. Evde çekirdek- sözlerini şöyle sürdürdü: “Kon- kararlaştırıldı. İŞ HANI NO:53/31 K:3 35220 ALSANCAK KONAK/İZMİR b)Telefon ve faks numarası : 2324650136 - 2324650119 Faiz indiriminin c) Elektronik Posta Adresi : [email protected] kapsamı genişlesin ç-İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa) 2-İhale konusu malın a-Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET 8+1 KİŞİLİK ARAÇ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b-Teslim yeri : İzdoğa A.Ş. Genel Müdürlüğü c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren en fazla 15 (onbeş) İZTO Yönetim Takvim günü içinde İZDOĞA A.Ş. Genel Müdürlüğünde Kurulu Üyesi ve MÜFED Başkanı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca Mal Kabul İsmail Kahraman, kamu bankalarının Komisyonu tarafından teslim alınacaktır. sunduğu 2 puanlık faiz indiriminin 3- İhalenin olumlu olduğunu, fakat kapsamının a- Yapılacağı yer : İSMET KAPTAN MAHALLESİ ŞEVKET ÖZÇELİK genişletilmesi gerektiğini söyledi SOKAK AKIN İŞ HANI NO:53/31 K:3 KONAK/İZMİR b- Tarihi ve saati : 24.11.2021 - 11:00 Faiz indiriminin önemli mevcut konut stoklarının fiya- 1500 ‘den 3 bin - 5 bin fiyat 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde bir gelişme olduğunu ifade aralığına kadar yükselmiş uygulanacak kriterler: eden Kahraman, vatandaşların tının da arttığını belirtti. durumda. Projenin başlaması 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: çoğunun ancak krediyle ev ve bitmesi ortalama 1.5, 2 yıl 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, alabildiğini ve bu oranın daha Özellikle çimento ve kadar sürüyor. Bu nedenle 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, da düşürülmesinin sektörü ha- mevcut ekonomik koşullarda 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. reketlendireceğini vurguladı. demir gibi malzemelerinde % Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına müteahhitlerin kar etme- Faiz indirimi konusunda 200- 300’e varan fahiş fiyat si mümkün olmuyor. (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. bilgi veren İsmail Kahraman, İnşaat üretiminde “Kamu bankalarıyla başlayan artışı görüldüğünü dile durgunluk söz EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, bu sürecin özel bankalar tara- konusu, bu süreçte fından da desteklenmesi gere- getiren Kahra- ruhsat kesilme belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. kir. Bizim beklentimiz aslında sayısı da azaldı. daha makul seviyeye gelmesi man, şöyle Piyasalar özellikle 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. vatandaşların birçoğu ancak malzeme fiyatla- 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. kredi çekerek konut sahibi devam etti: rında bir istikrar 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. olabiliyor. Burada ekonomik bekliyor. Çimento ve 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: dengelerin de gözetilmesi “Piyasadaki İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. gerekiyor. Bu oranın 1 veya demir konusundaki aşırı 1’in altına düşmesi piyasayı istikrarsız- fişat artışının döviz artışı 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: ve dolayısıyla inşaat sektörü- veya zam oranları nedeniyle İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. ne bağlı diğer meslek kollarını lık ve girdi açıklamak mümkün değil. Bu- da hareketlendirecektir” diye rada bir fırsatçılık var. Çimen- 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. konuştu. maliyetle- to ve demirde üretim kapasite 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. artırımı yapılması ve ihracat 7. İhale dokümanının görülmesi: İstikrar beklentisi rinin artışı kotası konulması talebimizin 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. olumlu sonuçlanmasını bekli- 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak Müteahhitlerin pandemi ve sektörü dur- İsmail yoruz. Hükümetimizin fahiş indirmeleri zorunludur. inşaat malzemelerinin aşırı fi- ma noktasına Kahraman fiyat artışlarıyla ilgili başlat- yat artışı nedeniyle yeni konut getirdi. İzmirde tığı takip sürecini ve önleyici 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZDOĞA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim üretmekte zorluk yaşadığını tüm tedbirleri destekliyoruz.” edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. belirten İsmail Kahraman yeni arsa üretile- HABER MERKEZİ 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale memesi birçoğu kat sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif karşılığı olan sözleşmelerde edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme maliyetlerin daha da yük- imzalanacaktır. selmesine neden oluyor. Bu Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. konuda arsa sahiplerinin de 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. daha makul davranmalarını ve 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. ellerindeki arsayı bekletmek- 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. tense ekonomiye kazandır- 14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en maları gerekiyor. Geçtiğimiz avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. yıl 400 bin TL’ye satılan konutlar bu yıl % 70 oranında daha fazlaya mal edilebiliyor. Metrekare maliyetlerimiz Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:1477775)

6 29 Ekim 2021 Cuma YENI BAKIS? Güncel www.yenibakis.com.tr Sanatın her türünü kentin sokaklarında yaşatan çalışmalara Buca’da sanat şöleniimzaatanBuca Belediyesi, İzmirli sanatseverlerin doyasıya kültür ve sanat dolu günler geçirmelerine öncülük ediyor Buca’yı sanatın ve sanatçının mer- Editöryal çalışmadır kezi haline getirmeyi hedefleyen Buca Belediyesi, çıtayı yükseltti. Birbirinden Erhan Kdüeelvttaükmrinvleeikdsleaecnrieakt Bir yıl boyunca tüm etkinliklerini çevrim keyifli etkinlikler Kılıç Buca’nın kültürel renklerinden Yörük içi platforma taşıyarak özellikle yerel Türkmen Şöleni, Buca Belediyesi’nin katkı- sanatçılara desteğini aralıksız sürdüren Âşıklık kültürünü tanıtmak ve yaşatmak amacıyla larıyla bu yıl 9. kez düzenlendi. 23 Ekim’de belediye, sanat merkezleri ve eğlence birbirinden değerli halk ozanının katılımıyla 8 Ekim’de Kırklar Mahallesi’nde gerçekleştirilen mekânlarının yeniden faaliyete geçme- şölen, develerle kortej yürüyüşünden halk siyle yeni dönemde kentte tam bir sanat Hasanağa Bahçesi’nde Âşıklar Şöleni oyunlarına, güreşten geleneksel yemeklerin şöleni yaşattı. düzenlendi. Büyük ilgi gören şölen- ikramına kadar birçok renkli etkinliğe sah- de, âşık atışmaları izleyenlere keyifli ne oldu. Buca Belediyesi, 29 Ekim Cumhu- Yaz aylarında Bucalıların sıcak akşam- riyet Bayramı kutlamaları kapsamında ise ları Hasanağa Bahçesi’nde düzenlenen dakikalar yaşattı. Bu yıl 9-10 Ekim tarihlerinde Işılay Saygın Meydanı’nda sevilen müzik Buca Çim Konserleri ile keyiflendi. 30 merhum Buca Rumeli Balkan Göçmenleri Kültür ve Da- grubu Gripin konseri düzenledi. Binlerce Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsa- yanışma Derneği Başkanı İzzet Atan anısına gerçekleştirilen İzmirliyi buluşturan konserde, ünlü grup en mında 5 ayrı konser planlandı. Sırasıyla 9. Uluslararası Balkan Festivali, yine dopdolu bir programla sevilen şarkılarını hayranlarıyla beraber Kaset, Narkozone Feat Ertan, Leke geçti. Hasanağa Bahçesi’nde düzenlenen festival kapsa- seslendirdi. Kültür ve sanat etkinliklerinin ve Sinan Ersoy’un sahne aldığı mında Balkan halk oyunları gösterileri, yöresel kıyafetler devam edeceği belirtildi. program Kurtalan Ekspres konse- defilesi, yöresel Balkan kına gecesi, Balkan yemekleri riyle taçlandı. İzmir’in kurtuluşu- yarışması düzenlendi. Festivalde ayrıca sevilen nun 99. yıl dönümü kapsamında şarkıcılar Gamze Matracı, Orkestar Sertan, sevilen müzik grubu Zakkum Bucalı hayranlarıyla buluştu. Rumeli Ayhan ve Shukar Muzika grubu sevilen şarkılarını İzmirliler Film festivalinden sergiye için seslendirdi. 27 Eylül- 3 Ekim tarihleri ara- sında Türk ve Balkan sinemasının duayenlerini buluşturan Balkan Panorama Film Festivali’nin 7.si düzenlendi. Festival çerçevesinde, birbirinden seçkin 125 film Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Mer- kezi, Tarık Akan Gençlik Merkezi ve Işılay Saygın Meydanı’nda sinemase- verlerle buluştu. Buca Belediyesi Kül- tür ve Sanat Merkezi’nde 4-8 Ekim tarihlerinde karikatürist Mustafa Yıldız’ın pandemi döneminde hazırladığı “Koronalı Çizgiler” sergisi sanatseverlerden büyük ilgi gördü. 11-17 Ekim tarih- lerinde Buca Baptist Kilise- si’nin bahçesinde Bucalılar Sosyal Dayanışma Platformu iş birliğiyle Ressam Ömer Çam’ın ‘Sevdamız Buca’ fotoğraf sergisi gerçekleştirildi.

7 29 Ekim 2021 Cuma YENI BAKIS? Güncel www.yenibakis.com.tr Çiğli’de !KARŞIYAKA’DA coşkulu kutlama yatırım bereketi Çiğli Belediyesi, 29 Ekim eşlik etmek istediğini belirten Çiğli rum. Çiğli, Cumhuriyet’i yaşayan Pandemi sonrası proje çalış- devam ediliyor. Konteyner Park: İçerisinde 5 Cumhuriyet Bayramı’nın Belediye Başkanı Utku Güm- ve yaşatan bir kent. Geçmişten malarına hız veren Karşıyaka Her hafta farklı bir mahallede ayrı tanınmış yiyecek-içecek marka- 98. yıl dönümünü düzen rükçü, söz yazarlığını Yekta bugüne her zaman Belediyesi, yakın gerçekleştirilen “Sokak Senin” sının satış yaptığı Konteyner Park, lediği çeşitli etkinliklerle Güngör Özden’in yaptığı ve Cumhuriyet’ten zamanda ilçeye önem- etkinlikleri, Sağlıklı Kentler Mavibahçe AVM’nin Tay Park kutladı. Coşkulu kalabalığın katılı- Faruk Şahin’in bestele- yana olmuş ve li yatırımlar kazan- Birliği tarafından düzenlenen kısmındaki karşı köşede bulunuyor. mıyla gerçekleşen meşaleli Büyük diği “Bir Işık Çağlayan olmaya devam dırdı. Her alanda İyi Uygulamalar Yarış- Mekanda pizza hamburger, koko- Cumhuriyet Yürüyüşü ise bu yıl İkinci Güneşimiz” ediyor. Çiğli kente ve yaşama ması’nda ‘Sağlıklı Şehir reç-midye ve kahve satış alanları Sasalı’da yapıldı. isimli şiiri okudu. Şiir Belediyesi değer katan Planlaması’ kategorisin- hizmet veriyor. dinletisinin ardından olarak, her yıl hizmetlere de birincilik ödülünün Çiğli Belediyesi’nin organize sahne alan Sasalı Kadın düzenlediğimiz imza attıklarını sahibi oldu. İmbatlı Meydanı: Atatürk’ün ettiği kutlamalar kapsamında etkinliklerle belirten Karşıyaka Yeni yatırımlar yaşarken yaptırılan üç büstünden ilk olarak, Fakir Baykurt Folklor Ekibinin hemşehrilerimizin Belediye Başkanı Macera Parkı: Şemikler birinin bulunduğu İmbatlı Mahalle- Etkinlik Salonu’n- Harmandalı gös- bu coşkusuna eşlik Dr. Cemil Tugay, İzban Durağı yakınında bu- si’nde yeni bir meydan düzenlemesi da “98. Yılında terisi kutlamalara “Kaynaklarımızı en iyi lunan Macera Parkı içerisinde yapıldı. Büstü çevreleyen toplam Cumhuriyetin katılan vatandaşlar ediyoruz. Bu yıl etkinliklerimizi şekilde değerlendirerek, çocuklara eğlenceli ve hareketli 450 metrekarelik alanın zemini Kazanımları” tarafından ayakta Sasalı’da düzenledik. ‘Türkiye daha yaşanabilir bir kent yaratmak parke taşlarıyla döşendi, oturma konulu söyleşi alkışlandı. Cumhuriyeti’nin temeli kültür- için var gücümüzle çalışıyoruz. dakikalar yaşatan ip parkurları, zeep alanları oluşturuldu. Çeşitli bitki gerçekleştirildi. Konser coşkusu dür’ diyor Ulu Önderimiz Gazi Bundan sonraki süreçte de her kesi- line, tırmanma parkurları ve oyun türleri ve ağaçlar dikildi. Atatürk’ün Gazeteci Gürkan 29 Ekim Cumhu- Mustafa Kemal Atatürk. Bizde me yönelik proje ve yatırımlarımıza grupları yer alıyor. Kısa sürede anısına, en sevdiği ağaçlardan biri Hacır ve yazar Barış riyet Bayramı coşkusu bu doğrultuda; yürüyüşü, konseri, hız kesmeden devam edeceğiz” yoğun ilgi gören parkta, çocuklar olan iğde fidanları da toprakla İnce’nin konuşmacı şiir dinletisi ve folklor gösterisi ile dedi. ebeveynleriyle birlikte olarak katıldığı söyleşiye Sasalı Çocuk Mandolin Sasalı tarihinin en büyük Cumhu- keyifli vakit geçirebi- buluşturuldu. vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Orkestrası konseri ile devam riyet kutlamasını gerçekleştirdik. Ödüllü sokak etkinliği liyor. Bisiklet Yolu: Karşı- etti. Sasalılı çocuklar seslendir- Cumhuriyet coşkusunu Sasalı’da Salgın hastalık nedeniyle yaşa- Büyük Cumhuriyet dikleri birbirinden güzel eserler yaşamak bizleri ayrıca mutlu etti. nan kapanma süreçlerini değişime Planetaryum yaka’ya üç etap halinde Yürüyüşü ile adeta müzik ziyafeti verdi. Tüm ulusumuzun 29 Ekim Cum- ve yeni inşaatlara ayıran Karşıyaka (uzay küresi): toplam 1250 metrelik Çiğli’de her yıl büyük bir Kutlamalar, Çiğli’nin yerel sanat- huriyet Bayramı’nı bir kez daha Belediyesi, ilçe sakinlerinin uğrak Bölgede ilk olan coşkuyla gerçekleştirilen ve renkli çılarından Şükran Çelik’in sahneye kutluyorum” dedi. mekanı olacak tesisleri birer birer Planetaryum, yeni bisiklet yolu görüntülere sahne olan Büyük çıkmasıyla zirve yaptı. Değerli faaliyete geçiriyor. Bu yatırımlar Mavişehir’deki kazandırıldı. Bostan- Cumhuriyet Yürüyüşü, bu sene sanatçının sevilen şarkıları konser “Sasalı tarihinde arasında çocuklara aileleriyle Evrensel Çocuk lı’daki bu yolun 890 meclis üyeleri, muhtarlar, sivil boyunca hep bir ağızdan benzeri yok” birlikte keyifli vakit geçirme imkanı Merkezi alanı metrelik kısmı Karşıya- toplum kuruluşu yöneticileri ve söylendi. Sasalı Mahalle sunan Macera Parkı ve Planetar- içerisinde bulunuyor. ka Belediyesi tarafından siyasi parti temsilcilerinin katılı- Çiğli, Cumhuri- Muhtarı Ahmet yum’un yanı sıra Mavişehir’de Kubbe çatıya sahip yapılırken, Büyükşehir mıyla Sasalı Mahallesi’nde yapıldı. yet’in özüdür İzci, “Cumhuriyet gençleri hedefleyen Konteyner bina içerisinde ziyaretçiler, uzay ve Belediyesi’nin oluşturduğu Farklı mahallelerden yürüyüşe Cumhuriyet kutlamalarına ev Park, Bostanlı Bisiklet Yolu ve gezegenlerle ilgili merak ettikleri 360 metrelik son etap ile de katılmak isteyen vatandaşlar, Çiğli Bayramı’nı her sahipliği yapmak- İmbatlı Meydanı gibi çalışmalar sorulara yanıt bulabiliyor. yolun sahile bağlantısı sağlandı. Belediyesi ve Akvaryum Kafe yıl olduğu gibi bu tan dolayı mutlu yer alıyor. Ayrıca yaklaşık 50 sivil Alzheimer Evi: Bahriye Üçok Restoran önünden kalkan araçlarla yıl da büyük bir ve gururluyuz. toplum kuruluşuna mekan sağlaya- STK Merkezi: Yaklaşık 50 sivil Mahallesi’nde yapımına başlanan Sasalı’ya giderek Cumhuriyet coşkuyla kutladıklarını Sasalı tarihinde ilk cak Sancar Maruflu STK Yerleşkesi toplum kuruluşunu aynı çatı altında tesis 650 metrekare kullanım alanı- coşkusuna ortak oldu. ifade eden Çiğli Belediye defa bu kadar büyük tamamlanırken, yeni projeler Eko- buluşturacak Sancar Maruflu STK na sahip olacak. Merkezde alzhei- Şiir dinletisi ve Başkanı Utku Gümrükçü, lojik Yaşam Merkezi ve Alzheimer Yerleşkesi’nin yapımı tamamlandı. mer hastalarının sosyalleşebileceği folklor gösterisi “Öncelikle güzel ülkemizi ve bir Cumhuriyet kutlaması Evi’nin de yapım çalışmalarına Bahçelievler Katlı Pazaryeri bina- bir ortam yaratılacak, aktiviteler Yürüyüşün ardından kutla- insanca yaşamamızın güvencesi gerçekleştirdik. Belediye Başka- sında yer alan yerleşkede STK’lar düzenlenecek. Hasta ve yakınlarına malar Sasalı Atatürk Parkı’nda olan Cumhuriyet’i bizlere armağan nımız Sayın Utku Gümrükçü’ye için toplantı salonları da yer alıyor. danışmanlık hizmetleri verilecek, devam etti. İlk olarak, Sasalı’da eden başta Ulu Önderimiz Gazi bizler adına bu kıymetli kararı destek sağlanacak. ikamet eden çocuklar kendilerinin Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm aldığı için şahsım ve mahalle Editöryal çalışmadır yazdığı Cumhuriyet konulu şiirleri milli mücadele kahramanlarımızı sakinlerimiz adına teşekkür ediyo- Editöryal çalışmadır okudular. Çocukların şiirlerine saygı, minnet ve rahmetle anıyo- rum. Sasalılıların unutamayacağı bir kutlama oldu” dedi.

8 29 Ekim 2021 Cuma YENI BAKIS? Siyaset www.yenibakis.com.tr ‘Gençlerin heyecanı TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR umut verici bir tablo’ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Cihaz Alımı (4 Kısım) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2021/671276 1-İdarenin : CUMHURIYET BULVARI NO: 144 35210 ALSANCAK KONAK/İZMİR a) Adresi b)Telefon ve faks numarası : 0 232 4121342 - 0 232 4121346 c) Elektronik Posta Adresi : [email protected] ç-İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ Kerem Ali internet adresi (varsa) Sürekli 2-İhale konusu malın a-Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım 3D Yazıcı Protetik Modelleme 1 Adet İEÜ Siyaset paylaşımları için teşekkür edi- İnşallah sizleri de yarın bu 2. Kısım İmplantoloji Mikromotoru (Led Işıklı) 2 Adet yorum. Olağanüstü, umut verici makamlarda göreceğiz.” dedi. Platformu Kulübü bir tablo.” diye konuştu. 3. Kısım Diod Lazer 1 Adet Birliktelik zemini öğrencilerini Güler yüzlü siyaset 4. Kısım 3D Yazıcı Ortodontik Modelleme 1 Adet Milli günlerde, önemli ağırlayan AK Parti Apolitik gençlerin siya- etkinliklerde siyasileri yan yana Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde set algısını yıkmak için yola görmekten mutlu olduklarını İzmir İl Başkanı çıktıklarını söyleyen Ekonomi belirten gençlere, bu birlikte- bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. Üniversitesi Hukuk Fakültesi liklerin zeminini büyüttüklerini Sürekli, “Genç öğrencisi ve Kulüp Başkanı söyleyen AK Parti İzmir İl Baş- b-Teslim yeri : D.E.Ü Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Oğuzhan Yıldırım, Başkan Sü- kanı Kerem Ali Sürekli, konuş- arkadaşlarım açık rekli’yi kampüse davet ederken, masında şu ifadelere yer verdi; Müdürlüğü 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Yıldırım’ın ‘güler yüzlü siyaset “Cumhur İttifakı ortağımız, Mil- yürekli, heyecanlı. vurgusu’ buluşmaya damgasını liyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Balçova İZMİR vurdu. Başkan Sürekli’ye atıfta Veysel Şahin ile haftada 2-3 kez Bu, olağanüstü, bulunarak “Bizi mutlu eden görüşür, istişare eder; etkinlik c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 takvim günü şu güler yüz. Siyasetin gergin ve programlara sık sık birlikte umut verici bir havası dağılmalı. Sizlerden katılım sağlarız. CHP İl Başkanı içerisinde teslim edilecektir. Bu süre hiçbir şekilde bunu görmek bizi rahatlatıyor.” Deniz Yücel ile de görüşürüz. tablo” dedi diyen gence katıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı 20.12.2021 tarihini geçemez. Başkan Sürekli; bir soru üzerine Soyer’i de İzmir’i ilgilendiren Son dönemde gençlerle gençlik yıllarından başlayarak önemli ve acil durumlarda ara- 3- İhalenin mesaisini artıran AK Parti siyaset yolculuğunu da anlattı. rım. Sel felaketinde olduğu gibi. İzmir İl Başkanı Kerem Sürekli; “Keşke, Gençlik Kol- Göreve geldiğimde ilk iş olarak a- Yapılacağı yer : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Ali Sürekli, İl Gençlik Kolları ları’ndan başlayarak siyasette siyasi partilerin il başkanları Başkanı Recep Tayyip Taslak yer alsaydım, ana kademeden ile bir araya gelerek İzmir’in Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü ile birlikte Ekonomi Üniversi- başladım. Bir referansla siya- sorunlarını masaya yatırmak tesi Siyaset Platformu Kulübü sete girmedim. Bir tanıdığım oldu. Uzlaşı ve dayanışma Cumhuriyet Bulvarı No:144 35210 Alsancak/İZMİR öğrencilerini, İl Başkanlığı’nda yoktu. Milletvekilliği dahil pek dilini, halkın yararına yapılacak ağırladı. Ağırlıklı olarak Hukuk çok görev yaptım. Bu da AK iş birliklerini önemsiyorum. Hiç b- Tarihi ve saati : 15.11.2021 - 10:30 Fakültesi öğrencilerinden Parti’nin sağlıklı ve kucaklayıcı imtina etmedim, etmem.” oluşan gençlerin sorularını yapısını işaret ediyor. Gençli- 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde içtenlikle yanıtlayan Sürekli; ğin dinamizmi, toplumun ve Ekonomi Üniversitesi öğren- uygulanacak kriterler: “Gençlerin siyasetle ilgilen- ülkenin canlılığını sağlıyor. Her cilerinin sosyal medya düzen- 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: mesini, siyaset yapmasını alanda varlık göstermelisiniz. lemesinden ekonomiye merak 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, önemsiyoruz. Üst düzey birçok Göstermelisiniz ki; değişim ve ettiklerini yanıtlayarak partisi- 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, görevde, gençlik kollarından dönüşümler kalıcı ve etkin ola- nin çalışmalarını anlatan Başkan 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. yetişen arkadaşlarımız var. En bilsin. Sizler de birer hukukçu Sürekli; bu buluşmaları sürdür- Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına genç kadrolar AK Parti’de. Si- olacaksınız. Ben de öyleyim. me arzusunu dile getirerek, AK yasetin gençleşmesi ve gençle- Siyasette avukatların tartış- Parti’nin kapısının gençlere her (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’ tan alınır. EKAP’ rin öngörülerinden yararlanmak masız bir ağırlığı söz konusu. zaman açık olduğunu söyledi. gerekiyor. Genç arkadaşlarıma; HABER MERKEZİ a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen açık yüreklilikleri, heyecanlı hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. Soyer’e ‘deprem 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. çalışmaları’ 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Necip 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. eleştirisiNasır 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: AK Parti İzmir başlatılan deprem strate- “Çalıştayda İzmir Büyük- 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: jik eylem planı çalışmaları şehir Belediyesi de bulunmuş- a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, Milletvekili Necip doğrultusunda, Dokuz Eylül tur. Yine Tunç Soyer, Bina Üniversitesi tarafından, İzmir Kimlik belgesi için çalışma b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge Nasır, Başkan Tunç merkezindeki fayların büyük başlattığını söylemiştir. Oysa, bölümü haritalandırılarak, bina kimlik sertifikası veril- veya belgeler, Soyer’in İzmirlileri merkezdeki önemli 5 fay mesine ilişkin uygulamaya hattının çalışmaları tamam- 2021 yılı ikinci yarısından c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte deprem çalışmaları lanmış, 9 fay hattının projeleri itibaren Çevre Şehircilik de; Afyon Kocatepe Üniver- Bakanlığınca başlanmıştır. sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. konusunda sitesi, Sivas Cumhuriyet Üni- Yaptıkları; gerçek dışı ve versitesi ve Çukurova Üniver- dayanaksız açıklamalardan, İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yanılttığını savundu sitelerinden bilim insanlarının savurganlıktan ibarettir. İzmir katılımıyla TÜBİTAK destekli Büyükşehir Belediye Baş- yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. Nasır, Tunç Soyer’in, 30 çalışmalar başlatılmıştır. Ayrı- kanı Tunç Soyer, İzmirlileri Ekim 2020’deki deprem- ca 2020’deki İzmir depremi- deprem çalışmaları konusunda • a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, den sonra “Türkiye’nin en nin ardından TÜBİTAK, İTÜ yanıltmaktadır. İzmir’in umut- • b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına kapsamlı deprem araştırmaları ve DEÜ koordinasyonunda larını, parasını heba etmekten düzenlenen Kapasite Raporu, ve risk azaltma projelerini karadan denize uzanan fayla- başka bir şey değildir.” • c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına hayata geçirdiklerini, İzmir’de rın karakteristik ve özellikle- düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, herkesin kendini güvende rini belirleyecek proje zaten ‘Zaman kazanıyor’ • ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına hissetmesi için çalıştıklarını yürütülmektedir.” ifadelerini düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, ve Türkiye’de ilk, dünyada kullandı. Tunç Soyer’in, Afet Bilim • d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca örneği çok az olan bir çalışma Kurulu oluşturduğunu ifade yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı başlattıklarını” ifade ettiğini Bina Kimlik belgesi ederek çalışmalar için de büt- olduğunu gösteren belgeler. ancak bu sözlerin gerçeği çeden 200 milyon lira kaynak 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye yansıtmadığını vurguladı. Nasır, Soyer’in “yaptırı- ayırıp yapılmış işleri yeniden cevapları ve açıklamaları içeren doküman: İzmir’in zemin davranış mo- yorum” dediği İl Afet Risk yaptırarak milletin parasını İstekliler teklif ettikleri tıbbi cihazlara ait teknik doküman ve katologları, teklifleriyle birlikte delinin, 2014 yılında, İzmir Azaltma Planı kapsamında boşa harcadığını öne süren vereceklerdir. Büyükşehir Belediyesinin da AFAD koordinasyonunda, Nasır, çalışmaların 30 ay için- İstekliler, bu ihaleye ilişkin hazırlanan Teknik Şartname Maddelerinin sırasına göre \"Teknik de içinde bulunduğu, AFAD İzmir’in İl afet risk azaltma de tamamlanacağı söylemiyle Şartnameye Uygunluk Belgesi\" başlığı altında yetkili kişiler tarafından kaşeli ve imzalı ve Dokuz Eylül Üniversitesi planının Ağustos ayında yapı- de hiçbir iş yapmadan seçime cevaplarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir. birlikteliğinde yapıldığını ak- lan çalıştay sonrası tamamlan- kadar zaman kazanmanın İsteklilerin teklif ettikleri Tıbbi Demirbaş Malzemelerin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi taran Nasır, şunları kaydetti: dığını aktararak, şu değerlen- peşinde olduğunu ileri sürdü. Cihaz Ulusal Bilgi Bankası´ na (TİTUBB) / Ürün Takip Sistemi' ne (ÜTS) kayıtlı olması ve alımı dirmelerde bulundu: HABER MERKEZİ yapılacak Tıbbi Demirbaş Malzemeler TİTUBB´ da / ÜTS' de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı “Soyer’in yaptırıyorum olması gerekmektedir. İstekli firma bayii ise T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal dediği İzmir’in Depremsellik Bilgi Bankasında / Ürün Takip Sisteminde imalatçı veya ithalatçı (tedarikçi firma) firmanın Araştırması ise 2011 yılında bayisi olduğuna dair belge (Bayi Bilgi Formu) ihale teklif zarfında sunulacaktır. T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası´ na/Ürün Takip Sistemine kayıt zorunluluğu bulunmayan Tıbbi Demirbaş Malzemeler için üretici firma veya ithalatçı firmanın yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanı ya da resmi makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösteren belgenin sunulması halinde, Tıbbi Demirbaş Malzemelere ait T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası´na / Ürün Takip Sistemine kayıtlı olduğuna dair belge aranmayacaktır. İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında, teklif ettikleri ürünlerden TİTUBB veya ÜTS kayıt bildirimleri yapılmış olan ürünler için ihale sıra numarasına göre belirtilmiş UBB numaralarını gösteren listeyi ihale dosyasında sunacaktır. 4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: 3D Yazıcı Protetik Modelleme Cihazı ile ilgili olarak Biyouyumlu malzemenin biyouyumluluğu belgelendirilmeli ve tüm malzemelerin MSDS dökümanları ihale dosyasında sunulmalıdır. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü/İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Satınalma Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:1477995)

9 29 Ekim 2021 Cuma YENI BAKIS? Güncel www.yenibakis.com.tr Başkan Batur, Zorlu Konak için konuştu: Konak Zorlu projesi Sercan İzmir Barosu’ndan Özipekçi ‘Bahçeli’ çağrısı için verilen itiraz İZMIR Barosu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçe- li’nin TBMM grup toplantısında Anayasa Mahkeme- dilekçeleri hakkında si’ni hedef alan açıklamaları üzerine yargıyı göreve davet etti. konuşan Konak Anayasa Mahkemesi’ni MHP lideri Bahçeli Belediye Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunmaya çağıran İzmir Barosu’ndan yapılan açıklamada, “Yapılan bu açık- Abdül Batur, lamalar Türk Ceza Kanunu’na göre devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu oluşturmaktadır. kazanılmış bir hakkı AYM’nin kendisine yönelik alenen işlenen bu suça ilişkin suç duyurusunda bulunmasını mahkemeleri yok etmenin kendi töhmet altında bırakıp, baskı altına almayı amaçlayan açıklamalar yapanlar karşısında yargının kendisini inisiyatiflerinde savunması olarak değerlendiriyor ve bu tutumu önemsiyoruz. Yapacağınız suç duyurusu ayrıca, son olmadığını belirterek, dönemde artan yargının itibarına gölge düşürmeye yö- “Dışarıdan ‘ruhsatı nelik eylemlere karşı bir duruş sergilenmesi açısından iptal et’ demek kolay. da önemlidir” denildi. ‘Kazanılmış hakkıBununtazminatı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün belediyemize gelecek Meclis’te yaptığı konuşmada AYM’yi hedef almış, kamusal zararı “AYM nerede bir hain varsa onlarla yan yanadır.” demişti. HABER MERKEZİ yok edemeyiz’düşünmek Muğla’da limon lazım” dedi hasadına katıldı İzmir Ticaret Odası (İZTO) ekim ayı Batur’dan, STK’lara eleştiri olağan meclis toplantısı, İZTO Meclis Kemal Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde Kentsel dönüşüm çalışmaları kap- Gültepe Planlarını 3 defa sunduk. 59. Batur, “Sadece kentsel dönüşüm Kılıçdaroğlu gerçekleştirildi. Meclis toplantısına konuk samında Şehir Planlamacılar Odası’nı gün planlarımız mahkemeye verildi. çalışmaları yapmıyoruz. Ayrıca olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, eleştiren Başkan Batur, planlara Biz odaların kentin içinde olması depremden sonra ilçemizde gerekli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğ- izin süreci tartışmalara sebep olan Konak alternatif revizyonlar önermek yerinde gerektiğini düşünüyoruz. Ben de alanları K Bölgesi ilan ettik. Şimdi la’nın Dalaman ilçesinde limon bahçesinde Zorlu projesi ve kentsel dönüşüm çalışmala- yargı yoluna gidilmesine tepki gös- bir mimar olarak oda mensubuyum. K Bölgelerinde olup bize müracaat yaptığı hasadın ardından çiftçilerle kahvaltı rıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. terdi ve “Benim buradaki sıkıntım şu: Ama Şehir Planlamacılar Odası’nda- eden vatandaşlarımıza inşaat ruh- yaptı. Biz bu kadar iyi niyetliyiz. 1 yıl içinde ki arkadaşlarımız bu planları nasıl satı aldıkları dönemdeki bütün imar “İptal et demek kolay” 300 hektarlık alanda bahsediyoruz. düzeltiriz önerisi getireceklerine haklarını veriyoruz. Bu şekilde yüzde Bir dizi program için Muğla’ya gelen CHP 1,5 yılda da 500 hektarlık Beştepeler mahkemeye gidiyorlar. Mahkeme 15 bir kazanç oluyor. Ama bununla Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, alanında kentsel dönüşüm planlarını en son gidilecek yerdir. Biz, kentsel yetinmedik. Bunun yanında ayrıca Dalaman’in Kapugargın Mahallesi’nde limon bir meclis üyesinin, meslek odalarının bitirdik. Ama şuna üzülüyoruz. Artık dönüşümde kararlıyız” ifadelerini parsel bazında yüzde 20, ada bazında üreticileriyle buluştu. Çiftçilerle bir araya gelen Konak Zorlu projesi için verdiği itiraz dilek- bu bölgelerin değişiminin olması kullandı. İlçe için alınacak emsal yüzde 30 emsal artışını 1 Kasım’da Kılıçdaroğlu, limon bahçesinde hasat yaptı. çelerini sorması üzerine, hukukun vereceği lazım. Vatandaşların yüzde 85’i deği- artışı kararının ilk mecliste gündeme meclisimize getireceğiz Bunu süratle Hem üreticinin hem de çiftçinin sorunlarını karara uyacaklarını belirterek, “Bu binanın şimi istiyor. Şehir Plancıları Odası’na getirileceğinin müjdesini de veren yapmamız gerekiyor” dedi. dinleyen Kılıçdaroğlu, çiftçilerle birlikte köy süreci 2008 yılında başlıyor. 2008 yılından kahvaltısı yaptı. 2018 yılı şubat ayına karar uzanan ruhsat- da itiraz ediyor. 84 metre kararı geldiğinde çıkarsa bunu uygulayacağız” dedi. Biz de kolları sıvadık. Ayrıca vatandaş- landırma süreci. 1/5000’lik planlar yapılmış, biz buna göre ruhsat vereceğiz. Bir kaza- lara da söz vermiştik. Buralarda önemli Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun programına Büyükşehir’den itiraz edilmiş, daha sonra nılmış hakkı yok etmek ne belediye Kentsel dönüşüm anlamında kaybe- olan dönüşümün sağlanması. Konak CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yeniden değerlendirilmiş ve Zorlu Binası’na başkanının inisiyatifinde neden ilçesi yapı envanterin en eski olduğu ilçe. CHP Muğla milletvekilleri Suat Özcan, Süley- 2018 Şubat ayında biz gelmeden 1 ay önce belediyede çalışan arkadaşlarımızın dilecek zaman olmadığını dile getiren Deprem gerçeği de var bunun yanında. man Girgin, Mürsel Alban ve Burak Erbay ile inşaat ruhsatı verilmiş. Bu ruhsatı vermek inisiyatifinde. Hep deprem gerçeği diyoruz, bilim ilçe belediye başkanları, CHP Muğla İl Başkanı ne demek? Kanuni açıdan yönetmeliklere Batur, “Konak’ta yak- insanları uyarıyor. Ama yerel yönetimler Adem Zeybekoğlu ve partililer katıldı. Kılıçda- ve diğer kanuni şartlara uygun bir biçimde olarak bizim elimizi çabuk tutmamız roğlu, daha sonra üretici kadınlarla buluşmak yapıldığı anlamında bir belgedir. Biz buna laşık 30 senedir lazım. Bizim kaybedecek zamanımız üzere Köyceğiz ilçesine hareket etti. DHA rağmen geldiğimizde yüksekliğin çevredeki yok. İnsanlarının bizden istedikleri şu: binalardan daha yüksek olduğunu tespit ettik “Çabuk olmalıyız” Döenlüimşüizmi de hiç kimse ‘Güvenli ve depreme dayanıklı binaları Güzelbahçe’ye ve kendilerini çağırdık, sizin inşaatınız 150 çtuatbmuaklıyız bu işe revize etmek’. Can güvenliğini sağlaya- Atatürk heykeli küsur metre, hem çevreye hem görsel açı- Dışarıdan ‘ruhsatı elini dan hem de kentin siluetini bozma açısından iptal et’ demek ko- sür- cak binalar üretmemiz ve bunun önünü GÜZELBAHÇE’DE 29 Ekim Cumhuriyet zarar veriyor. Çevresindeki en yüksek bina lay. Bunun tazmina- me- açmak lazım. Ben böyle düşünüyo- Bayramı nedeniyle yeni yapılan Atatürk heyke- 131 metre ile Hilton Oteli. Bizde bu yük- tı, belediyemize ge- miş. rum. Biraz radikal ama başka yol linin açılışı ve çelenk töreni düzenlendi. sekliği geçmeyeceksiniz dedik. Bu şekilde lecek kamusal zararı ruhsatlandırdık. Daha sonra Büyükşehir düşünmek lazım. Mahmut yok. Biliyorsunuz Karşıyaka’dan Güzelbahçe Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Belediyesi’nde yeni yönetmelik geri parsel Biz Büyükşehir’den Özgener Güzelbahçe’ye kadar bir Çin Seddi Meydanı’nda Atatürk’ün huzuruna çelenk su- bazında yüksekliklerin yazılması gerekiyor. geçen kararı uygula- var. Bununla ilgili planlamalar nuldu. Çelenk törenine Güzelbahçe Kaymaka- Bununla ilgili onay için Konak’taki bütün yacağız. Bu karar da Abdül yapılması lazım. Planlama yapılır mı Bülent Bayraktar, Garnizon Komutanı Top- yapılarda yükseklik serbest olan bölgelerin mahkemeye giderse Batur ama bunların uygulanması önemli. çu Albay Feridun İşler, Güzelbahçe Belediye yüksekliğini yazarak gönderdik. Burada biz mah- Biz, Gültepe planlarımızı 1 senede Başkanı Mustafa İnce, siyasi partilerin başkan Kadifekale’nin kent siluetini bozmadan yük- kemeden tamamladık. Neticede askıdan indirdik. ve temsilcileri, STK Başkan ve temsilcileriyle, sekliğin oluşmasını sağlayacak karar çıktı ne İtirazlar oldu. Onların geçerliliği ve kurum müdür ve amirleri, öğretmen ve öğren- ve 84 metreye düşürüldü. Şu anda bu karar karar ciler katıldı. askıda. 84 metre kararı askıdan indiğinde nasıl olacağını vatandaşımıza işlem başlayacaktır. Vatandaşlarımız itiraz anlattık” diye konuştu. Güzelbahçe Belediyesi’nin ‘Atatürk Mahal- ediyor askı sürecinde edebilirler, odalarımız lesi Çarşı Düzenlemesi ve Meydan Yenileme Projesi’ kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda Kurtuluş savaşının Kemal Ahmet bulunan Atatürk heykelinin önce açılışı yapıldı. ruhu bu sergide Arı Yiğitbaşı Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce günün anlam ve önemiyle ilgili açıklamada Aydın’da kadınların Kurtuluş Savaşı’nı kara kalem çizimlerle bulundu. Başkan İnce, “Beş ay gibi kısa bir zorlu kestane hasadı anlatan Prof. Dr. Kemal Arı arşivindeki 30 sürede çarşı projemiz ve Ata’mızın heykelini kartpostaldan oluşan “Mehmet’in Hikayesi”, meydanımıza koyma gururu ve mutluluğunu AYDIN’IN Köşk ilçesinde zor şartlarda yapılan Yaşar Üniversitesi’nde dijital olarak sergilendi yaşıyoruz. Söz verdiğimiz gibi zamanında kestane hasadında en riskli görevi yapan çırpıcıların projemiz tamamlandı. Yeni meydan ve Ulu yevmiyesi 600 liranın üzerine çıkınca, ağaçları olan Yaşar Üniversitesi’nde Cum- vent Kandiller, Prof. Dr. Mustafa önce yayınlanan kartpostallar, Önder Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün atlı kadınlar da ellerindeki sırıklarla bir cambaz gibi huriyet’in 98. yılı düzenlenen Arslan Örnek ve Prof. Dr. Ali Kurtuluş Savaşı’nın bitiminde, heykeli Güzelbahçe’mize çok yakıştı. Önümüz- dalların üzerinde kestane çırpmaya başladı. etkinliklerle kutlandı. Kurtuluş Nazım Sözer, öğretim görevli- 9 Eylül 1922’de Türk Ordu- deki günlerde çarşımızın açılışını da bu projede Savaşı’nı kara kalem çizimlerle leri ve öğrenciler katıldı. Dokuz su’nun İzmir’e girişinden ve büyük katkısı olan İzmir Büyükşehir Belediye Aydın’ın önemli geçim kaynaklarından birisi de anlatan Prof.Dr.Kemal ardından Çanakkale cephesine Başkanımız Sayın Tunç Soyer ile birlikte prog- kestane. Hasadı ise zorlu ve tehlikeli. Yaklaşık 20 gün Arı arşivindeki 30 Eylül Üniversitesi Atatürk doğru yürüyüşe geçtiği evrede ramlayıp açacağız” dedi.HABER MERKEZİ süren hasat zamanında son yıllarda ‘çırpıcı’ yevmi- kartpostaldan oluşan İlkeleri ve İnkılap Tarihi ortaya çıktı. Seride, Yunan yesi sürekli artmaya başladı. 10 metre ila 20 metre “Mehmet’in Hika- Enstitüsü Öğretim Gö- ilerleyişinde anayurttan kopa- yüksekliğe kadar ulaşan ağaçlarda kestane hasadında yesi” isimli seride revlisi Prof. Dr. Kemal rılan kentlerin hazin öyküleri geçen yıl günlük 400 lira olan yevmiye bu yıl 600 dijital olarak Arı, “Atatürk’ün anlatılıyor. Başta İzmir olmak liranın üzerine çıktı. Bu yıl ilk kez kadınlar da bu işi sergilendi. Dokuz Düşünce Dünya- üzere, bu işgaller karşısında yapmaya başladı. Kırsal Cumayanı Mahallesi’nde bu Eylül Üniversitesi sında Cumhuriyet” İstanbul Hükümeti’nin tutumu, yıla kadar erkek çırpıcıların düşürdüğü dikenli kesta- Atatürk İlkeleri ve adlı söyleşisiyle Kuvay-ı Milliye’nin doğuşu, neleri eldivenle toplayarak yevmiye alan kadınlar, bu İnkılap Tarihi Enstitü- başlayan program, kongreler, Mustafa Kemal yıl ağaçlarına sırıkla tırmanmayı öğrendi. Kadınlar sü Öğretim Görevlisi Yaşar Üniversitesi Paşa’nın Samsun’a hareketi ve 15-20 metre yükseklikteki ağaçlara 3-4 metre uzun- Prof. Dr. Kemal Arı, Tiyatro Topluluğu’nun Anadolu topraklarına çıkışı, luğundaki sırıklarla çıkıyor. Ağaç dallarında dikkatli kendi arşivinde bulunan 29 Ekim Oratoryosu muharebeler, büyük Taarruz bir şekilde hareket eden kadınlar çırptıkları kestaneyi kartpostallar hakkında, “Kurtuluş sonrasında Anadolu kentle- yere düşürüyor. Savaşı’nın ruhunu yansıtan ve ile devam etti. Prof. Dr. rinin kurtarılışı gibi konular özgün belge niteliğini taşıyan bu Kemal Arı’nın arşivinde bulunan, ele alınıyor. 1’den 30’a kadar Bir yıl önce ağaca tırmanmayı öğrendiğini dile görsel malzemenin başta dönem Kurtuluş Savaşı’nı kara kalem numaralı devam eden kart- getiren Emine Sarıbaş (40), “Aydın ilimizde yetişen üzerine araştırma yapacak kişiler figürlerle anlatan kartpostallardan postalların sonuncusunda ise kestanelerimizi toplamak için çırpıcı yevmiyeleri çok olmak üzere, önemli katkılar sağ- oluşan “Mehmet’in Hikayesi” Edirne’nin işgali anlatılarak yüksek geliyor. Biz de eşlerimize yardımcı oluyoruz. layacağına inanıyoruz” dedi. isimli dijital sergi ise Rektörlük sağ alt tarafında “Yakında 10-15 ve 20 metre yükseklikteki ağaçlara tırmanıp Fuaye Alanı’nda sergilendi. Prog- kurtarılacak” notu bulunuyor. kestane silkmeyi öğrendik. Çok zor oluyor ama biz o Rektörlük Konferans Salo- ram sonunda Mütevelli Heyeti HABER MERKEZİ zorluğa rağmen ağaçlara çıkıyoruz. Çok tehlikeli bir nu’nda düzenlenen programa; Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Prof. iş. Kestaneler dikenli olduğu için gözümüze düşüp Yaşar Üniversitesi Mütevelli Dr. Kemal Arı’ya, adına dikilmiş bize zarar verebilir ya tırmandığımız yükseklikten Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, fidan sertifikasını takdim etti. ağaçtan düşebiliriz. Bu tür zorlukları olmasına rağ- Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, men hasat yapmaya devam ediyoruz” dedi. DHA Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Le- 9 Eylül’ün ardından 25 Kasım 1922 tarihinden

10 29 Ekim 2021 Cuma YENI BAKIS? Güncel www.yenibakis.com.tr Sadece Ferit 29 Ekim mi! Reyhan Sümer [email protected] Cumhuriyet’in 98. yılını büyük bir coşku içinde kutladığı- ucu bucağı yok AlpAvni mız Cumhuriyet’in ilanını, 29 Ekim 1923 Yelkenbiçer tarihine gelene kadar geçen süre zarfında EGİAD Başkanı Yelkenbiçer, Cumhuriyet’in hem toplumların hem bireylerin Laikliği yapılan işleri, olayları, neticelerini, ülkemiz bağımsızlaştığı, özgürleştiği en önemli başlangıç olduğunu hatırlatarak, içselleştirmeliyiz ve milletimizin geleceği adına ne kadar öneme “Cumhuriyet basamakları, her gün benim tırmanmaya çalıştığım, sahip olduğunu hatırlamamız gerektiğini düşü- ucu bucağı görünmeyen, göklere uzanan bir merdivendir” dedi Laiklik ilkesinin içsel- nüyorum. leştirilmemesi ve toplumun Timuçin ÇELEBİ dönüştüğü gecede, açılış konuşmasını gıç noktasıdır. Bir basamağını da her hassasiyetlerini kullanarak Birinci Dünya Savaşı sonrası, İttifak Devlet- yapan EGİAD Ege Genç İş İnsanları gün benim tırmanmaya çalıştığım, ucu yayılmasının engellenmesi leri arasında yer alan Osmanlı Devleti’nin top- Ege Genç İş İnsan- bucağı görünmeyen, göklere uzanan bir durumunda demokrasinin rakları İtilaf devletleri tarafından işgal edilip ları Derneği, 29 Derneği Yönetim Kurulu Başkanı merdivendir. Ancak durmamak gerekir; sekteye uğrayacağına dikkat ordusu dağıtılmıştı. Ekim Cum- Alp Avni Yelkenbiçer, Cum- tırmanmaya devam etmek, duraksayana çeken Yelkenbiçer, “Bu du- huriyet Bayramı’nı huriyet’in hem toplumların el vermek, hep birlikte ilerlemek boy- rum, toplumsal eşitliğin asla Bağımsızlığı kendine şiar edinen Türk mille- EGİAD Sosyal hem bireylerin bağımsız- numuzun borcudur” dedi. sağlanamadığı, çoğulculuğun ti evlatları, (Hayatı ve özgürlüğü için ölümü Kültürel Etkinlikler laştığı, özgürleştiği en zenginlik olarak görülme- göze alan bir millet asla yenilmez. M. K. Merkezi’nde düzen- önemli başlangıç oldu- Çoğulculuğun önemi sinden çok bir tehdit olarak Atatürk) 1. Dünya Savaşı sonrasından başla- lediği resepsiyon ğunu belirterek, “Kur- algılandığı, toplumda kadının yarak 16 Eylül 1922 düşmanın Anadolu’dan ile kutladı. Kültür ve tuluş Savaşı sonunda Kurtuluş Savaşı zaferinden sonra güçlendirilmediği bir gelecek kesin olarak kovulmasıyla sona eren Kurtuluş sanatı her zaman ön düşmandan kurtarılmış yıllarca imparatorluğun yıkıcılığıyla yaratacaktır. Bu bilinçlerin ol- Savaşı mücadelesine giriyordu. planda tutan EGİAD, İzmir’imizdeyiz. Bu uğraşmış ve bağımsızlık mücadelesi madığı yerlerde de maalesef Cumhuriyet Resepsiyonun- şehrin büyük yangından yorgunu bir toplumun Cumhuriyet ve modern bir toplum kurmak Savaşın kazanılması için yapılan çalışmala- da Gazeteci – Yazar – Piyano sonra ayakta kalmış tarihi onun bağlı olduğu ilkelerle ayağa kalk- ve demokrasimizi demok- rın düzenli olması ve işgal altındaki İstanbul Sanatçısı Nihat Demirkol’u ağırladı. mekanlarından birindeyiz. tığını belirten Yelkenbiçer, “Ulu Önde- ratikleştirmek imkansızdır. ‘da bulunan Meclis-i Mebusundaki Heyet-i “Allaturca’nın Efelenen Büyüsü: Zey- rimiz Mustafa Kemal tek adam yönetim Cumhuriyetimizin 100’üncü Temsiliye milletvekillerinin 18 Mart 1920’de bekler” başlıklı resepsiyonda, sohbet Kendi dilimize sahibiz; hepimiz şeklini benimsemektense, çoğulculuğa yılına doğru ilerlerken, genç İngiliz işgal kuvvetlerince tutuklanmaları üze- ve piyano eşliğinde doğaçlamalar ve milli eğitim sistemimizden geçerek ve demokrasiye inanarak aydınlanma iş insanları olarak bizler, rine (TBMM kuruluşunu ve geçmişini araş- unutulmaz eserler, ESKEM – Eski yetiştik. Kuşaklardır yetiştirdiği bilim yolunu seçmiş, bunları yaparken de bir arada birlikte yaşama tırmamızda yarar olduğu kanısındayım), Portekiz Sinegogu’nda davetlilerle insanlarıyla kendi tarihini yazabilen, etrafındaki zümrenin kalkınmasından kültürümüzle, Cumhuriyetin Mustafa Kemal Paşa (bu tarihte henüz gazi ve buluştu. bunun için yabancı kaynaklara muhtaç çok toplumsal kalkınma prensiplerine değerlerini ekonomiyi, katma mareşal unvanını almamış) 21 Nisan 1920’de olmayan, gururlu ve başı dik insanlarız. inanmış, dış ilişkilerinde kavgadan çok değerli üretimi, eğitimi, bilimi yayınladığı bildiri ile Anadolu ve Rumeli Mü- Başlangıç noktamız Aramızda kendi teknolojilerini üreten diploması ve barış yolunu seçmiştir. ve sanatı, sivil toplumdaki dâfaa-i Hukuk Cemiyeti, Eski Meclis-i Mebû- ve ürünlerini tüm dünyaya sunan ihra- Bugün 98. yılında dimdik durmamızın etkinliğimizle desteklemeye san üyelerinden 92’sinin içinde yer aldığı 324 Türk müziği eserlerinin piyano- catçılarımız var; dünya çapında “Made en büyük sebebi de Cumhuriyetimi- devam edeceğiz” dedi. milletvekilinin, çeşitli engeller sebebiyle 115 nun notalarıyla ölümsüz nağmelere in Turkey” girişimlerimiz var. Ve hep zin kurucu iradesi ve prensipleri. Bu vekilin katılımı ile 23 Nisan 1920 Cuma günü birlikte bu mevcudiyetimizi ilelebet prensiplerin ve ilkelerin çimentosu da Hacı Bayram Camii’nde kılınan Cuma namazı korumaya and içmiş bir halkız. Benim laiklik ilkesi” diye konuştu. sonrası açıldı ve önerilen Meclis-i Müessisan için Cumhuriyet tüm bunların başlan- / Kurucular Meclisi” olarak toplandı, aynı gün içinde yapılan toplantıda meclis adının “Türki- Cumhuriyet çınarı ye Büyük Millet Meclisi” olması kararlaştırıldı. Öztürk, Cumhuriyet’in, Ender bugün 98 yıllık asırlık Cumhuriyet vurgusu, 20 Ocak 1921 sene- Yorgancılar sinde kabul edilen, Türkiye’nin ilk Anayasası asırlar boyubirçınarhaline Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda Cumhuriyet Gelecek kuşaklara henüz ilan edilmediği için yer almaz ve bugüne taşımak görevimiz geldiğini hatırlatarak, kadar geçerliliğini koruyan, askeri darbelerin dahi gücünün yetmediği 1921 yılındaki Anaya- TÜRKIYE Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yaşayacak“Türkiye Cumhuriyeti, sanın ilk maddesi! yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan 85 milyonu ortak Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender sevinç ve hedef Madde 1- Hakimiyet bilâ kaydü şart mille- Yorgancılar “Düşünün ki; nerdeyse yarım asır Gaültçylaüpı Öztürk limanlarımız arasında sadece tindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat boyunca birbiri ardına büyük savaşlarla ve doğrultusunda aynı sözlerini ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. isyanlarla uğraşmış, dış güçlerin sömürüleri- şöyle Türk bayraklı gemiler ile ta- ne maruz kalmış, siyasi ve ekonomik olarak göğün altında, aynı 1982 Anayasasının (Darbe Anayasası) köşeye sıkıştırılmış, en nihayetinde de işgal son- şımacılık yapılması kararıdır. Madde 6- Egemenlik, kayıtsız şartsız edilerek parçalanmış bir imparatorluktan, toprağın üstünde lan- milletindir sadece 4 yıl gibi bir sürede modern ve laik bir dırdı: Atatürk’ün derin öngörüsü ile 29 Ekim 1923 tarihinde toplanan TBMM hukuk devletine haiz bir Cumhuriyet yara- buluşturuyor” dedi aldığı kararla, 1921 tarihli Anayasanın 1. Mad- tıyorsunuz… Bu Cumhuriyeti de, o zama- denizcilikte başlayan atılım desini hâkimiyet, bilâkaydü şart milletindir. nın dünyasında lider sayılan ülkelerde bile Deniz HANCI İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bil- göremiyorsunuz. Cumhuriyeti, modernleşme sayesinde Türk deniz filosu fiil idare etmesi esasına müstenittir. “Türkiye devrimleri ve ekonomik-sosyal kalkınma ile İMEAK Deniz Ticaret Devletinin şekl-i hükûmeti, cumhuriyettir.” taçlandırıyorsunuz. Ve hasta adam denilirken, Odası İzmir Şubesi Başkanı “Cumhuri- Akdeniz’in en güçlü deniz şeklinde tanzim etmiştir. artık bulunduğu coğrafyaya rol model olan Yusuf Öztürk, Kurtuluş Savaşı Kuruluşundan bu güne kadar gecen süre bir ülke yaratıyorsunuz. İşte bugün, 98. yılına ile işgal kuvvetlerine karşı yetin başlattığı filolarından biri olmuştur. Bu zarfında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün erişmenin haklı gururunu yaşadığımız Cumhu- zafer kazanan Mustafa Kemal çeşitli vesilelerle dile getirdiği güvendiği ve riyetimizi, dünya tarihinin eşsiz zaferlerinden Atatürk ve silah arkadaşlarının bağımsızlık doğrultusun- düşüncelerle Gazi Mustafa Anayasasında yer alan maddesinde belirtil- biri olarak görmemiz tam olarak da bu destan- 29 Ekim 1923 yılında ilan et- diği gibi; Egemenlik kayıtsız şartsız milletin sı kazanımları sayesindedir” diye konuştu. tiği Cumhuriyet’in, bugün 98 daki ekonomi politikalar Kemal Atatürk ve Cumhu- mi olmuştur yoksa, bazı kerameti kendinden yıllık asırlık bir çınar haline menkul, hasbelkader makam, mertebe sahibi Akıl ve bilimin ışığı geldiğini hatırlatarak, “De- ile Türkiye, basit bir tarım riyetin kurucularını saygı olmuş, halkını, kültürünü, geleneklerini inkar mokratik, laik ve sosyal hukuk eden bir kısım zevat tarafından, Gazi Mustafa Atalarımızın büyük bedeller ödeyerek elde devleti ilkeleri doğrultusunda toplumu olmaktan çıkıp, ve minnetle anıyor, Türkiye Kemal Atatürk zırhının arkasına gizlenerek ettiği bu zaferin, biz torunları için büyük bir Türkiye Cumhuriyeti, 85 kendi şahsi ikballeri için, halkına güvenmek, şans olmasının yanı sıra, bu zaferi gelecek milyonu ortak sevinç ve hedef kendi ihtiyaçlarını karşılayan, Cumhuriyeti’nin nice yüzyıllar halkının dostluğunu kazanmak yerine, bazı dış kuşaklara taşımak gibi çok ciddi bir tarihi doğrultusunda aynı göğün bedhahlar ve kendi gibi düşünen dahili bed- sorumlukta yüklediğinin altını çizen Başkan altında, aynı toprağın üstünde fazla üretimi yurtdışı pazar- görece- ğine inancımızı hahlara güvenip, onların dostluklarıyla iktidar Yorgancılar, “Zira, günümüzde tıpkı 1900’le- buluşturuyor. olma hevesi içinde, emperyalistlerin, savaşlarla rin başında olduğu gibi ciddi bir küresel lara satan bir sanayi ülkesi be- lirtiyoruz. yok edemedikleri aziz milletimizi, **emper- değişime tanıklık ediyor ve bu değişimin hem Saltanatın kaldırılmasının yalizmin; parçala böl yönet** doktrinine, dün siyasi hem de ekonomik sancılarını derinden ardından yönetim şekli olarak olarak dünyanın en büyük 29 Ekim olduğu gibi bugün de uygun davranışlarda hissediyoruz. Bu zorlu günlerden geleceğe Cumhuriyetin seçilmesi, hali- bulunuyorlar. emin adımlarla yürümeyi başarmak için barışa, feliğin kaldırılması, kadınlara ekonomileri arasına girmeyi Cum- Lakin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Biz eğitime, adalete, insana, kısacası akıl ve bilim eşit vatandaşlık hakkı getiren Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve ışığında modernliğe sahip çıkmalıyız” dedi. Medeni Kanun’un kabulü, başarmıştır. 1925 yılında 200 huriyet istiklale timsal olmuş bir milletiz” ve İstiklal HABER MERKEZİ harf devrimi ile eğitim ve Marşımızdaki; Ben ezelden beridir hür ya- öğretimin yaygınlaştırılması, milyon doları ancak bulan ih- Bayramı şadım, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir laikliğin benimsenmesi ile vuracakmış şaşarım, mısralarında aktarılan, Türkiye, uygar ülkeler safında racatımızın bugün 200 milyar hepimize dün olduğu gibi bugün de yarın da, bize zincir en önde yer almıştır. vurulmayacağını bilsinler. doları aşması, Cumhuriyetin kutlu ol- Halktan ve kültüründen kopuk, bu toprak- Büyük Önder Atatürk’ün larda yaşayan nevi şahsına münhasır kişilerle sözleriyle Cumhuriyet, kimse- kurduğu altyapı ile mümkün sun.” ilgili örneklerle zihnimizi tazeleyelim. Uzun sizlerin kimsesi olmuştur. Ka- bir süre Radyodan halk müziğini yasaklayan, olmuştur. Cumhuriyetin dün Aşık Veysel Şatıroğlu’nu kıyafetinden do- layı hakir görüp Ankara’ya sokmayan zamanın Türk denizciliğine en Valisi Nevzat Tandoğan gibi, Bugün; “Dağdaki çobanla benim oyum eşit olamaz’’ diyen sa- büyük armağanı, Kabo- natçı, ‘’ tıpış tıpış gidecekler’’ diyen, siyasetçi, dün Ankara Valisi olan Mehmet Avni Doğan’ın taj Kanunu ile ülkemiz “Eğer Türkiye komünist olacaksa onu da biz yaparız size bırakmayız’’, diyen yöneticisi gibi dınlar oy kullanma, söz Yusuf örnekleri çoğaltabiliriz. söyleme, eşit miras Öztürk Cumhuriyetin; Devlet ya da hükümet başka- hakkından yararlan- nının, cumhur tarafından belli yetkiler ve süre mış, çocuklar ücretsiz için seçildiği sistem olarak adlandırılmasına eğitim hakkından rağmen, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payi- yararlanarak okuma dar kalabilmesi; yönetimde olanların yetkileri- ve eşitlik fırsatı- ni kullanırken ve biz vatandaşların da günlük na kavuşmuştur. hayatımızda, insanlığın ve demokrasinin ilk Dünyada birçok şartı olarak yaşam hakkına saygı duymayı, ülke, bağımsızlık demokrasinin sınırsız olmayıp, sınırlarını bil- ve kalkınmada memizin, sorumluluk sahibi vatandaşlık gereği Cumhuriyetimizi olduğunu akıldan çıkarmadan bu gün 98. yılını örnek almıştır” kutladığımız Cumhuriyetimizi, demokrasiyle dedi. taçlandırarak gelecek nesillere sağlam temeller üzerinde bırakabilmek için, benlikten sıyrılıp biz olmayı başarmalıyız. Bu Dünyanın en zengininin!!!, eni 100 ile 120 cm, boyu yaklaşık 200 cm derinliği 170 ile 180 cm olan arazi sahibi olduğunu unutma- yalım. Bu toprağı kanlarıyla terleriyle yoğurarak bize vatan yapan özgürce yaşamamızı sağ- layan geçmişimizi rahmet, saygı ve minnet hislerimle yâd ederken, demokrasiyle taçlan- dırılan Cumhuriyetimizin (bizler görmesek de) kutlanacak nice 98 senelerine.

11 29 Ekim 2021 Cuma YENI BAKIS? Güncel www.yenibakis.com.tr Bayraklı Ressamlar Sokağı yenilendi Bayraklı Belediyesi Man- ve yaşanabilir bir Bayraklı için dinlenme alanı, meydan ve peyzaj suroğlu Mahallesi’ndeki süren çalışmalar kapsamında düzenlemeleriyle merkez, yepyeni Ressamlar Sokağı’nı Mansuroğlu Mahallesi’ndeki görünüme kavuşturuldu. Çalış- baştan sona yeniledi. İçinde resim Ressamlar Sokağı baştan sona maları kısa sürede tamamlanan atölyelerinin yanı sıra veteriner- yeniden inşa edildi. Toplam bin alanda mevcut yapılar yıkılarak, lik, ADD Bayraklı Şubesi, spor 670 metrekarelik alanda faaliyet proje kapsamında planlanan yeni salonu ve meydanın bulunduğu gösteren resim sanatçılarının kullanım alanları hızla tamam- yeni merkez, hem kültürel hem de bulunduğu atölyeler, Atatürkçü landı. Vatandaşların kültür, sanat sosyal alanda bölgenin ihtiyacını Düşünce Derneği Bayraklı Şube- ve sporla bir araya geleceği yeni karşılayacak. si’nin yeni hizmet binası, Bayrak- tesis, son rötuşların tamamlanma- lı Belediyesi Sokak Hayvanları sının ardından hizmete açılacak. Ekonomik kriz, pandemi, Tanı ve Tedavi Merke- deprem, sel gibi felaketlere Çalışmalara ara yok rağmen Bayraklı Bele- zi binası, spor diyesinde yatırımlar salonu, Bayraklı Belediye Başkanı Ser- aralıksız devam ediyor. dar Sandal, “Bayraklı’nın ihtiyaç Daha modern, çağdaş olan her bölgesinde planlarımız doğrultusunda yeni alanlar oluştu- Editöryal çalışmadır rarak Bayraklı’yı daha çağdaş ve modern görünüme kavuşturmak istiyoruz. Ülke olarak zor günler- den geçtiğimiz süreçte çalışma- larımıza ara vermiyoruz. Vatan- daşlarımız her şeyin daha iyisine layık. Biz de var gücümüzle dirençli bir Bayraklı oluşturmak, ilçemizin çehresini değiştirmek, güzelleştirmek ve daha yaşanabi- lir hale getirmek için çalışıyoruz” diye belirtti. DEÜ’ye Çakabey Anıtı Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden, İzmir fatihi Çaka Bey anısına Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlük binası önünde yaptırılan büst törenle açıldı Üniversiteden yapılan açıkla- bu alanda birçok değeri yetiştirmiş, da İzmir’in su altı kültür mirasını maya göre Güzel Sanatlar öncü olmuş ve örnek çalışmalara ortaya çıkarmak, korumak ve kültür Fakültesi Heykel Anasanat imza atmıştır. Bu bağlamda, Türk turizmine kazandırmak amacıyla Dalı Öğretim Üyesi Prof. Arzu Atıl Deniz Kuvvetlerimizin kuruluş imzaladığımız bir protokol bulunu- ve ekibi tarafından yapılan büstün tarihine de kaynaklık eden ve büyük yor. Mavi Büyüme Stratejisini ve açılış törenine katılan Rektör Prof. milletimize denizlerdeki ilk zaferi Mavi Vatan vizyonunu desteklemek, Dr. Nükhet Hotar, Çaka Bey’in yaşatan Çaka Bey’in adını ve şanını su altı kültür mirasının araştırılması adını ve şanını yaşatmayı sorum- yaşatmayı büyük ailemizin sorum- ve kayıt altına alınmasını sağlamak luluk olarak gördüklerini ifade luluklarından biri olarak görüyo- amacıyla Sualtı Kültür Mirası ve etti. DEÜ’nün denizcilik alanında ruz.” ifadelerini kullandı. Denizcilik Tarihi Uygulama ve öğretim ve araştırma faaliyetleri Araştırma Merkezi kurduk.” yürüten öncü bir kurum olduğunu Su altı kültürü belirten Hotar, “Üniversitemiz, Törene, Güney Deniz Saha Ko- deniz bilimleri alanında devletimi- Denizcilik Fakültesi ve Deniz mutanı Koramiral Kadir Yıldız, TÜ- zin verdiği ulusal ve uluslararası Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü BİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. görevleri başarıyla icra ediyor. ile uluslararası çalışmalara imza Ahmet Yozgatlıgil ile akademisyen- Akademi dünyasında olduğu kadar, attıklarını aktaran Hotar, şunları ler katıldı. Hava Eğitim Komutanlığı milletimize, devletimize, tarihimize kaydetti: “Enstitümüzün bilimsel Bandosu’nun da dinleti sunduğu tö- ve kültürümüze karşı sorumlulukla- danışmanlığında Osmanlı savaş rende büstün yapımını gerçekleştiren rını da yerine getiren üniversitemiz, gemisine ait eserleri gün yüzüne Prof. Arzu Atıl ve ekibine plaketleri çıkartıyoruz. DEÜ ve İZKA arasın- verildi. HABER MERKEZİ Balkan göçmenleri daroğlu ziyaretinde dernek yöneti- CHP’yi ziyaret etti cileri CHP Lideri’ne Balkanlardan İzmir Balkan Göçmenleri der- Ankara’ya çıkarma göç etmiş ailelerin ve Balkanlarda nek ve federasyonlarının başkan- yaptı. CHP Genel yaşayan Türkler’in sorunlarını ve ları, yöneticileri ve üyeleri CHP Başkanı Kemal çözüm önerilerini ilettiler. İz- Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ma- Kılıçdaroğlu’na mir’de pek çok toplantıda Balkan kamında ziyaret etti. Sorunlarını sorunlarını ve çözüm önerilerini CHP Liderine anlatan, çözüm göçmen dernek ve federas- ileten grup, örgütlenmenin ve için önerilerini yonlarının yönetici ve ortak akıl ile yol almanın önemini ileten 50 kişilik üyelerini ağırlayan, vurguladı. İzmir’de sık sık bir ara- gruba CHP İzmir Mil- birlikte izlenecek ya gelen güçlü STK’lardan olan letvekili Kani Beko da eşlik etti. yol haritalarını Balkan Göçmenleri dernekleri ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli çıkaran CHP federasyonlarının başkan, yönetici Ağbaba ve CHP İzmir Milletvekili İzmir Milletve- ve üyelerinden oluşan bir grup Kani Beko’nun da katıldığı Kılıç- kili Kani Beko, 50’ye yakın Balkan göçmenleri STK üyeleri- ni Meclis’te ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde de ağır- lamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. HABER MERKEZİ

29 Ekim 2021 Cuma S RYENi BAKIs? Yedekler idare etti Karşıyaka’da şans bulamayıp kupada sahne alan VAZGECTiGiNiZDE bazı yeni futbolcuların performansı sınıfı geçti. YENiLiRSiNiZ Teknik direktör Taşyürek’in kadroya neşter vurma- sı bekleniyor. Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Turu’nda Spor Toto 1’inci Lig ekibi Nasa Doge Menemenspor’a 90’ıncı dakikada yediği tek golle 1-0 yenilerek elenen Karşıyaka, gözünü lige çevirirken, takım- da şans bulamayıp kupada sahne alan bazı yeni futbolcuların performansı sınıfı geçti. Kaf-Kaf’ta sezon başında transfer edilen 12 futbolcudan ligde oynama şansı bulamayan Barış Sungur, Oğulcan, Batuhan De- mirel, Sefer ve Alperen’in yanı sıra ikinci yarıda Ferdi, Caner, Batuhan Kara, Mustafa Çalış- İzmir Kız Lisesi tarafından “Tüm zamanların yin” dedi. kan gibi gençler isimler kupada Bu bakış açısı sayesinde rol modeli” seçilen Altay Teknik Direktörü forma giydi. Maçta iki takım da Mustafa Denizli, “Kaybettiğinde değil, Altay tarihinin en fazla for- ma giyen ve en fazla gol atan yedek kadrolarla mücadele oyuncusu olduğunu, Süper Yuvam Altay Lig’de gol krallığına ulaştığı- ederken yeşil-kırmızılılar Ahmet nı, Fenerbahçe, Galatasaray rakibine son dakikaya Taşyürek ve Beşiktaş’ı şampiyon yapan Altay Kulübü’nü vazgeçtiğinde yenilirsin” vurgusu yaptı tek teknik direktör unvanını kadar direndi. aldığını, A Milli Takım’a görev “Yuvamö olarak İzmir Kız Lisesi tarafından vazgeçtiğinde yenilirsin” yaptığını belirten Denizli, “Bu Kadroya neşter nitelendiren Denizli, “Tüm zamanların rol modeli vurgusu yapan efsane teknik başarıların temelinde Altay’ın “Bütün başarıları seçilen Altay Teknik Direk- adam, “Çeşme’den çıkıp Altay’a kapısından girdiğim gün vardır. Kupa maçının oyna- Altay sayesinde törü Mustafa Denizli, ödülünü geldiğimde fiziğim yetersiz Vizyonunuzu ve hedefinizi yamayan isimlerin perfor- kazandım. Bugün törenle alırken, öğrencilere diye geri gönderildim. Ama ben belirleyin. Zor hedefler seçin. mansını görmek adına önem- burada yine Altay sa- altın değerinde tavsiyelerde vazgeçmedim. Hedefiniz ne kadar zor olursa, li olduğunu söyleyen teknik yesinde sizlerle bir bulundu. “Kaybettiğinde değil, elde ettiğiniz başarının değeri direktör Ahmet Taşyürek, aradayım. Alsancak Zor hedefler seçin de bir o kadar artar. Başarının kadroda operasyon sinyali de sonu yok, her zaman daha iyisi verdi. TFF 3’üncü Lig 3’üncü benim için bir semt Çeşme plajlarında çalıştım, var ve siz buna odaklanın” diye Grup’ta sezona iddialı başlayıp değil, yaşanmışlık- ormanda koştum, fiziğimi ge- konuştu. DHA yaptığı transferlere rağmen alt liştirdim ve sadece beş ay sonra sıralarda kalan Karşıyaka’da Kendiların olduğu bir yer. Genç Milli Takım’a seçildim. oyuncu A Takım’da forma Ahmet Taşyürek, “29 kişilik oyuncularımızıStadı’mız da öyle. Oradan da Altay’a geri dön- giymişti. kalabalık bir kadromuz var. düm. Sizler de asla vazgeçme- Kupa maçı şans bulamayan Bir ömür geçirdim Bu bir Altay kültürü, Altay oyuncularımızı görebilmek için iyi ve sporun bir arada olacağı geleneğidir. oldu. Antrenman performansıyla yetiştireceğizorada. Kornerden bir ortam hazırlıyoruz. İzmir maç performansı birbirini tutmuyor. ve Türkiye’nin her yerinden Altay’ı yeniden kendi Açıkçası bazı oyuncuları beğendim, ilk golümü attığım yetenekli gençlerle ilgili ça- oyuncularını yetiştiren kulüp bazılarını beğenmedim. 29 kişi ant- gün, sanki az önce lışmayı başlatacağız. düzeyine taşıyacağız” dedi. renman yapılmıyor. Bir takım şablonlar yaşanmış gibi halen oturtmalıyız. Potansiyeli olanlarla hafızamda tüm Benim oynadığım dönem- devam edip, birkaçını da oynamaları canlılığıyla duruyor. de alt yapıdan yetişen sekiz için kiralık vermeyi planlıyoruz” Kasım ayında stadı- dedi. DHA mız açılıyor. O günü dört gözle bekliyo- ruz” yorumu yaptı. Deniz- li, Altay Kulü- bü’nün çok önemli bir yeniden yapılan- ma sürece içerisinde olduğu- nu da kaydederek, “Eğitim


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook