Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Yeni Bakış Gazetesi

Yeni Bakış Gazetesi

Published by yenibakis.com.tr, 2021-12-05 15:20:52

Description: 6.12.2021

Search

Read the Text Version

Semih nerede 0-2 Şeytan ateşle Abul Hasan orada Sercan oynuyor KENDISINE Özipekçi hediye edilen TFF 1.Lig 15. Yürüyün, ben 7’de bülbül ile sahibi Semih hafta mücade- yanınızdayım! Semih Kaya’nın Kaya lesinde evinde dostluğu gören- Y. Sam- leri şaşırtıyor. sunspor’a 2-0 Kaya, Arap cinsi kaybeden Al- olduğu için ‘Abul tınordu, ligde Hasan’ ismini son 7 maçtaki verdiği bülbülünü 6’ncı yenilgi- omzunda gezdi- sini aldı. Bu yor. 2’DE sonuçla düşme hattından 42.yılwww.yenibakis.com.tr Fotoğraf: Kenan Yeşil uzaklaşma şansını 6 ARALIK 2021 PAZARTESI Güvenilir ve tarafsız haberin adresi Fiyatı 75 Kuruş kullana- mayan Şeytanlar için ligde tehlike çanları çalmaya başla- dı. 8’DE DOViZi SeHÖraczabenel Ör zipekçi Mehmet Ali KATLADI Kasalı Dövizdeki yükseliş ve 3 katına çıktı İş insanları yeni navlun fiyatlarındaki bir politika istiyor artış nedeniyle kağıt TEKNOFSET Matbaacılık’ın sahibi Vahittin Ak- fiyatları son 6 ayda 3 BASİFED Başkanı Mehmet Ali kat arttı. Bu nedenle kaya ise, “Kağıt fiyatları 6 ay öncesinin 2,5-3 katına Kasalı, üst kuruluşları TÜRKON- piyasa ürün tedarik FED’in şeffaf, hesap verebilir ve edemiyor. Yayınevleri çıktı. Enflasyon ve döviz artışıyla kıyaslanamaz liyakat esaslı bir anlayış ile öngörü- kitap basamıyor. lebilir bir ekonomi politikası uygu- Kırtasiyeciler fotokopi lanması görüşüne destek verdi. 5’TE çekecek A4 kağıdı bile bulamamaktan şikayetçi Ceyda Bölünmez Hammadde sorunu Çankırı İZTO Kağıt ve Ambalaj Grubu Komite Başkanı Yusuf Adato, “Hammadde tedariki ile ilgili problem Özgüveni yüksek yaşanıyor şu an. Çin’de navlun fiyatı çok yükseldiği kadınlar yetişiyor ve hammadde de bize çok geç geldiği için sıkıntı var. Bir diğer konu da Türkiye’nin kendisine yetme- AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı mesine rağmen yurt dışına kağıt ihraç etmesi” dedi. “İnanıyorum ki özgüvenleri yüksek, cesur, eğitimli kadınların, ekonomiden siyasete her alanda sayılarının artma- sı, ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşıyacak” dedi. 6’DA Yusuf noktaya geldi. Hiçbir malda bu şekilde olmadı. Daha Vahittin Adato önce 900 dolara aldığımız birinci hamur yani A4 Akkaya kağıtlar şu anda 1300 dolardan satılıyor” dedi. 5’TE Kahvecilere Alper Libya’dan kadın adayŞener Sevinmek için 25 yıl KYeeşnial n henüz erken sonra Jale PROF. Dr. Alper Şener, Omicron Türkiye-Libya arasındaki LIBYA’NIN Misrata gemi dün İzmir’e demir- Büyükdemir varyantının mevsimsel koronavirüs yolculu gemi seferleri 25 yıl şehrinden üç gün önce ledi. 107 yolcusu bulunan ile benzer bir genom dizisine sahip sonra yeniden başladı. ‘Kevalay çıkan 500 yataklı, 700 gemiden inenler, şehirde İZMIR’DE ocak ayında gerçek- olduğunu ve bunun Kovid-19’un Queen’ dün limana yanaştı yolcu, 520 araç kapasiteli alışverişe başladı. 7’DE leşecek olan meslek odası seçim- “mevsimsel bir hastalığa” dönüşmesi- leri öncesi İzmir Kahveciler Oda- nin işareti olabileceğini bildirdi. 7’DE Üniversiteli Hatice Her fabrikaya bir sı Başkanlığına Jale Büyükdemir 2 kişiye hayat verdi zeytinyağı tadımcısı aday oldu. Odanın 2001’den bu Bodrum’u ZEYTINYA- yana 20 yıldır başkanlığını yapan su bastı DENIZLI’DE geçirdiği ĞINDA marka Emin Alper İsmail Hakkı Kırdı’ya rakip trafik kazası sonucu haya- şehir olmayı hedef- Varol Alhat çıkan Büyükdemir, seçilmesi BODRUM’DA birkaç günden bu tını kaybeden 18 yaşındaki leyen Akhisar’da halinde odanın ilk kadın başkanı yana devam eden sağanak, önceki üniversite öğrencisi Hatice seneye her fabrika- olarak tarihe geçecek. 2’DE gece saatlerinde etkisini artırdı. Ya- Hatice Bilaloğlu’nun Bilaloğlu da bir zeytinyağı ğış, ilçe merkezi başta olmak üzere, bağışlanan iki böb- tadım personeli Tekstilde en az atıkla bazı mahallelerde su baskınlarına reği, öğretmen ve olacak. 7’DE sürdürülebilir üretim yol açtı. 3’TE sağlık teknisyenine hayat oldu. 3’TE Haberi sayfa 5’TE Sayfa 2’de Ekip üyelerine ilham verin Umut Tosunlar Sayfa 7’de Devlet eliyle ormansızlaşma devam ediyor Hüseyin Çağlar

2 6 Aralık 2021 Pazartesi YENI BAKIS? Güncel www.yenibakis.com.tr Ekip üyelerine Umut ilham verin Tosunlar İzmir’de ocak ayında Kenan [email protected] Yeşil Bugün içinde bulunduğunuz mücadele, yarın gerçekleşecek olan meslek odası için ihtiyacınız olan gücü geliştiriyor. Pes seçimleri öncesi İzmir Kahveciler etme.- Robert Tew Odası Başkanlığı’na Jale Bu zorlu zamanlar için alakalı bir alıntı değil mi? Aynı zamanda, yoğun olduğunuzda, tünelin sonun- Büyükdemir aday oldu. Odanın daki ışığı görmek zordur. Ekip üyeleriniz, sanki yeni çalışma düzenlemelerine uyum sağlar, gelecekleri Kahvecilere2001’den bu yana 20 yıldır hakkında endişelenir veya karmaşık bir sorunu çöz- başkanlığını yapan İsmail Hakkı kadın aday meye çalışır gibi bu süreçten geçerler. Kırdı’ya rakip çıkan Büyükdemir, seçilmesi halinde odanın ilk kadın İşte o zaman, onların parlak zırhlı korkusuz başkanı olarak tarihe geçecek şövalyeleri olarak, içeri girip onlara ilham vermeniz gerekiyor. Bu kolay bir meydan okuma değil. Ancak, Ocak ayında gerçekleştirilecek yunca kahvecilik yapan ve Kara Meh- Oda geçim kapısı oldu aşağıdaki adımları izleyerek kazanabileceğiniz sürek- olan meslek odası seçimleri met olarak tanınan babası Mehmet Göreve talip olma neden- li bir savaştır. öncesi İzmir’de meslek grup- Büyükdemir’den öğrendiğini söyledi. Jale lerini anlatan Jale Büyükde- İsmail Hakkı larında hareketlilik yaşanıyor. İzmir Büyükdemir mir, mevcut başkan İsmail Kırdı Ruh hallerini kabul edin Kahveciler Odası’nın 20 yıllık başka- Kahveci esnafın son dönemde Hakkı Kırdı yönetimini eleşti- Illuminate’in ortak yazarı Patti Sanchez, ekibiniz nı olan İsmail Hakkı Kırdı’nın karşı- büyük sorunlar ve zorluklarla karşı rerek, “Açık, şeffaf, dürüst veya belirli bir kişi bir telaş içindeyse, “korkmayın” sına kadın aday çıktı ve oda tarihinde karşıya kaldığına dikkat çeken Bü- bir yönetim için aday oldum. diye yazıyor. Çünkü, tüm organizasyonlar mevsim- ilk kez bir kadın aday başkanlığa talip yükdemir, göreve seçilmeleri halinde 16 aylık korona sürecinde lerden geçer. oldu. Uzun süredir esnafla buluşmalar yapacaklarını şöyle anlattı: “Yüksek yalnız bırakıldık. Çalışmak Sanchez, “Bu mevsimler sadece sonucu değil, gerçekleştiren İzmir Kahveciler Odası katı atık bedellerinin diğer illere göre için talibiz. Esnafımıza aynı zamanda insanların nasıl düşündüklerini ve Başkan Adayı Jale Büyükdemir, orantılı olması için çaba harcaya- hizmet için gelenler odayı hissettiklerini de etkiler” diye açıklıyor. “Performan- Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzen- cağız. Esnafımızın kullandığı tüm geçim kapısı yaptılar. Bunu sın düşük olduğu bir dönemde, ekibiniz muhtemelen lediği toplantıyla başkan adaylığını malzemeleri birinci elden ve ucuz değiştirmek için adayım. Zor eski güzel günler hakkında endişeli, korkmuş veya resmen duyurdu. 800’ün üzerinde şekilde temin edeceğiz. Esnafımızın gününde, dar gününde es- kederli hissediyor.” üyenin oy kullanacağı seçimde Jale için en büyük sıkıntılardan bir olaya nafımızın yanında olmak ve Çözüm? Hangi hikayeyi sunacağınıza karar verir- Büyükdemir başkan seçilmesi halinde kalifiye eleman sorununa çözüm esnafımızı seçimden seçime ken, yalnızca ekibinizin zayıf performansı hakkında İzmir Kahveciler Odası tarihinin ilk bulmak için ilgili kurumlarla gerekli görmek için değil, her daim ne hissettiğinizi değil, aynı zamanda ruh hallerini de kadın başkanı olacak. çalışmaları yapacağız. Özel sağlık hizmet vermek için talibiz” nasıl etkileyebileceğini düşünün. kurumlarından kaliteli hizmetlerin diye konuştu. Sanchez ve yardımcı yazarı Nany Duarte, ruh Babasından öğrendi indirimli olarak faydalanmalarını sağ- haline bağlı olarak bu duruma “motive edici ve uya- layacağız. Esnafımızın çocuklarının rıcı hikayeler” diyor. “Düşük performans gösteren 13 yıldır Karabağlar’ın Poligon eğitimleri için burs almalarını ve şehir ekip üyeleriniz kayıtsız davranıyorsa veya değişimi mahallesinde kıraathane işleten Jale dışında okuyan çocuklarımız için yurt benimseme konusunda isteksiz görünüyorsa, dire- Büyükdemir, mesleği ise 55 yıl bo- sorununa çözüm üreteceğiz.” nişlerini kırmak için uyarı iletişimini kullanmanız gerekebilir.” Theodosius Semih nererede Uyarı hikayelerinin yalnızca “onları olduğu yerde dönemine Abul Hasan orada! kalmanın veya rotadan sapmanın olası olumsuz ait duvar sonuçları konusunda uyardığını” unutmayın. “On- Kendisine hediye gezen Kaya, görenleri şaşırtıyor. Semih ları zorluklarla yüzleşmeye veya farklı bir strateji İzmir’de Ayasuluk Tepesi ve St. Jean edilen bülbül Doğaya salınmasına rağmen Ka- Kaya denemeye” teşvik ettiği için faydalıdır. “Takımın ruh Anıtı kazı alanındaki kilisede, 4. yüzyılda ile sahibi Semih ya’ya geri dönen Bülbül, sahibini haline göre doğru hikayeyi kullanmak, onları hareket hüküm süren Roma İmparatoru Büyük The- Kaya’nın dostluğu bir an olsun yalnız bırakmıyor. kuşun insana adapte olmasının ettirmenin veya yanlış yöne gitmelerini engellemenin odosius dönemine ait olduğu değerlendiri- görenleri şaşırtıyor. zor olduğunu söyleyen Kaya, anahtarı olabilir.” len bir duvarın ortaya çıkarıldığı bildirildi. Kaya, Arap cinsi ‘Elimle besliyorum’ “Normalde bülbül bir doğa kuşu. Onlarla bire bir görüşmeye öncelik verin olduğu için ‘Abul Kafeste dahi yaşamaz ama bırak- Bunu ekip üyelerinizin her biri için yapıyor olma- İstanbul Gelişim Üniversitesinden Hasan’ ismini verdiği Henüz bir yavruyken kendi- sak da gitmiyor. Dışarı salıyorum, lısınız. Nedeni açık olmalıdır. Ancak, diğer pek çok yapılan yazılı açıklamaya göre, kilisedeki bülbülünü omzunda sine hediye gelen bülbüle sevgi omuzumda ve elimde gezdiri- sorumlulukla, bunun gözden kaçması anlaşılabilir bir kazılarda yaklaşık 1600 yıllık duvar kalın- gezdiyor dolu bir şekilde yaklaştığını dile yorum. Uçup geri geliyor, beni durumdur. tıları bulundu. Açıklamada görüşlerine yer getiren Semih Kaya, “Bu kuş bırakmıyor. Ben bıraksam bile o Ekip üyelerinizle kaliteli zaman geçirmek, başarılı verilen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Manisa’nın Yunusemre ilçesin- bana bir arkadaşımdan 3 ay beni bırakmıyor. Görenler ‘Bunu olmaları gerektiğini anlamanıza olanak tanır. Ayrıca Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. de, kendisine hediye edilen bülbül önce hediye geldi. Yavruydu. O nasıl yaptın?’ diye sorup bu duru- size hangi sorunlarla mücadele ettiklerini bulma ve Dr. Sinan Mimaroğlu, bölgedeki kazıların ile sahibi Semih Kaya’nın (27) zamandan beri bülbüle insanca ma şaşırıyor. Bu şekilde insanlara bunların üstesinden gelmek için beyin fırtınası yap- 1921 yılında başladığını bildirdi. Hristiyan- dostluğu görenleri şaşırtıyor. Arap yaklaştığımız için bizi bırakma- da hayvan sevgisini aşılıyorum. ma şansı da verir. En önemlisi, onları motive etmenin lık inancına göre Hazreti İsa’nın 12 havari- cinsi olduğu için ‘Abul Hasan’ is- dı. Her gün nasıl kahvaltımı ve Hayvanların da insanlara ne ka- veya sözlü olmayan ipuçlarını yakalamanın yollarını sinden biri olan Aziz Yuhanna’nın Selçuk’a mini verdiği bülbülünü omuzunda yemeğimi yiyorsam, kuşumu da dar sadık olduğunu gösteriyor. Bir bilmeniz için onları tanımanıza olanak tanır. geldiğine ve burada öldüğüne inanıldığını gezdiren Kaya, doğaya salınmasına her öğün elimle besler, yemeğini aslana dahi şefkatle yaklaşırsak o Örneğin, tipik bir etkileşim sırasında bu ekip aktaran Mimaroğlu, şunları kaydetti: rağmen kendisini bir an olsun yal- yedirir ve suyunu içiririm” ifade- da bizi bırakmaz diye düşünüyo- üyesinin genellikle konuşkan ve meraklı olduğunu nız bırakmayan bülbül ile dostluğu lerini kullandı. rum” dedi. Kaya, bülbülün hayatı- varsayalım. Ancak, son görüşme sırasında sessizdiler “Aziz Yuhanna Efes’e gelip 100 yaşına kıskandırıyor. na girmesinin ardından insanlara ve biraz ilgisizdiler. Bu, bir şeylerin yanlış olduğuna kadar burada yaşamıştır ve buraya gömül- Doğada yaşamaya alışkın bir karşı da davranışlarının olumlu dair bir kırmızı bayrak olmalıdır. Herhangi bir çizgiyi müştür. Bu alanda erken dönemde 3-4. Yunusemre ilçesinde kömür yönde değiştiğini söyledi. DHA aşmak istemezsiniz. Ancak, sizinle tartışmak istedik- yüzyıllarda bir yapı inşa ediliyor. Bu yapı ticareti yapan Semih Kaya, bundan leri bir şey olup olmadığını onlara sormalısınız. daha sonra bir kiliseye dönüştürülüyor. 3 ay önce kendisine bir arkadaşı Dolu bir programınız olsa dahi, ekibinizle gö- Günümüzde hala araştırması ve incelemesi tarafından hediye edilen bülbülün rüşme yapmak için zaman ayırmanız gerekir. Bunu bitmemiş bu yapı Batı Anadolu’da çok bakımını üstlendi. Semih Kaya ile da rutininizin bir parçası haline getirmenizi şiddetle önemli bir Ortodoks yapısıydı.” henüz 1 aylıkken hediye gelen ve tavsiye ediyorum. eliyle beslediği bülbülü arasındaki Parlayan bir ışık olun Doç. Dr. Mimaroğlu, kilisenin kuzey bağ güçlendi. Alışılmışın dışında Jeffrey Hayzlett, “Ekibimi her zaman şirketin bölümünde çalışmalar yaptıklarını belirte- bir dostluk kuran ikili, görenleri temel değerleriyle yeniden bağlar ve yeniden düzen- rek, “Yaptığımız kazılar burada anıtsal bir kıskandırıyor. Arap cinsi olduğu lerim” diyor. Bu, iş sürekliliğine ilham vermenin ve yapının olduğunu bize gösterdi. Geç Bizans için ‘Abul Hasan’ ismini verdiği “merkezi olmayan bir ekipten kaynaklanan sorunla- döneminden başlayarak Orta ve Erken bülbülünü, omzunda taşıyarak rı” bastırmanın basit bir yolu. Bizans dönemine, belki de Theodosius Bir kriz ortaya çıktığında örnek olarak liderlik dönemine dayanan duvarı ortaya çıkardık. etmek önemlidir ve liderler kendi ağlarına, ait oldu- Buradan gelen malzemeler değerlendirme ğunuz güvenilir grupların eş merkezli çevrelerine aşamasında.” bilgisini verdi. AA ulaşmalıdır” diye de ekliyor. “Ağ oluşturma yoluyla liderler, kriz zamanlarında ekiplerine liderlik etmeye 4 branşta 141 madalya aldılar yardımcı olacak stratejilerle birbirlerine yardımcı Ulusal ve uluslararası tur- içinde 4 farklı branşta mücadele Kupası Gençler kategorisinde olabilirler.” Serdar nuvalardaki sportif başarılarla etti. Güreş, Jimnastik, Tekvando dünya üçüncüsü olmayı ba- Hayzlett, “Ne kadar küçük olursa olsun, zorlu Sandal dikkatleri üzerine çeken Bayraklı ve Kick Boks’ta turnuvalara şardı. Yüzmede İlkim Karaali, zamanlarda bir kahraman zihniyetini ve kahraman li- Belediyesi, 2021 yılı içinde, 4 katılan sporcular, toplamda 141 “Türkiye Turkcell Uzun Kulvar derliğini göstermek için elinizden geleni yapın” diye branşta 141 madalya elde etti. madalyayı Bayraklı’ya getirdi. Küçükler Bireysel Yüzme Şam- devam ediyor. “Kriz anında başkalarını destekleyen Bayraklı’nın başarılı sporcula- Bayraklı Belediyesi Gençlik ve piyonası”nda, 50 metre serbest parlayan bir ışık olmak önemlidir.” rıyla bir araya gelen Belediye Spor Kulübü Güreşçisi Miraç stilde Türkiye birincisi oldu. 60 Bir çalışma, sıcak ve doğrudan bir liderle çalı- Başkanı Serdar Sandal “Sayeniz- Saraç, Romanya’da düzenlenen sporcu, madalyalarıyla Bayraklı şanların, eldeki görevi tamamlamak için daha fazla de, 30 ilçe arasında öncü duruma Gençler ve Yıldızlar Dünya Plaj Belediye Başkanı Serdar San- motive olduklarını kanıtlıyor. Ya da daha kısaca söy- geldik, lokomotif güç olduk. Her Güreşi Turnuvası’nda, Dünya dal’ı ziyaret etti. Hem eğitmenler lemek gerekirse, açık, ölçülebilir ve belirli hedefleri zaman yanınızdayız” dedi. Şampiyonu oldu. Milli tekvan- hem de sporcular, desteğinden insan odaklı bir zihniyetle birleştirin. docular Ömer Tekin, Esad Kayan dolayı Başkan Sandal’a teşekkür İçsel motivasyonu teşvik edin. Bayraklı Belediyesi’nin genç ve Kadir Şener Dünya Başkanlık etti. HABER MERKEZİ İki tür motivasyon vardır; içsel ve dışsal. ve başarılı sporcuları, 2021 yılı İçsel motivasyon, bir insanı bir şeyi yapmaya iten şeydir, çünkü onu tatmin edici, ilginç veya eğlenceli bulur. Dışsal ise, para, ödüller veya övgü gibi dışsal ödüllerden etkilenir. Dışsal motivasyon faydalı olabilirken, içsel motivasyon daha üretken olma eğilimindedir. Ayrıca, araştırmalar, aşırı ödüllerin içsel motivasyonu azalta- bileceğini gösteriyor. Yani, biraz dışsal motivasyon sağlamanız gereke- cek olsa da, işyerinde içsel motivasyonu geliştirmeye daha fazla odaklanmalısınız. Sonuç olarak, çalışan- ların tutkusunu ve yaratıcılığını harekete geçirirken, onlara iyi yapılmış bir işin verdiği tatmin duygusunu yaşatacaksınız. Ancak içsel motivasyonu nasıl teşvik edebilir- siniz? O zaman, aşağıdaki stratejileri kullanmayı deneyin: • Onlara özerklik verin. • Öğrenmeleri ve büyümeleri için fırsatlar sağlayın. • İşlerinin anlamını ve amacını bildiklerinden emin olun. • Onları konfor alanlarının dışına iten yeni sorumluluklar almalarını sağlayarak onlara meydan okuyun. • Eşsiz yeteneklerini göstermelerine izin verin. • İlerlemelerini görebilmeleri ve çalışan hedeflerini görüntülemek için veriler kullanın. • Başarıları takdir edin ve kutlayın. • Sosyalleşme ve işbirliği için fırsatları teşvik edin.

3 İMSAK www.yenibakis.com.tr BUGÜN YARIN İmsak 06:40 İkindi 15:36 YENI BAKIS? 20 16 ASAYİŞ Güneş 08:07 Akşam 17:58 6 Aralık 2021 Pazartesi Öğle 13:07 Yatsı 19:20 16 12 Üniversiteli Hatice 2 kişiye hayat verdi Denizli’de geçirdiği Doktor Covid-19’u Hatice hastası kanseri yendi trafik kazası sonucu Bilaloğlu COVID-19 salgını ile mücadelede ön hayatını kaybeden Organ bağışının önemi saflarda yer alan sağlık çalışanlarından biri olan Doç. Dr. Sacit Nuri Görgel (40), 18 yaşındaki otomobilin çarpıp, kaçtı. Bilaloğ- 3 yıldır diyaliz tedavisi gören koronavirüsü yendikten sonra görevine geri sağlık teknisyeni Atilla Özer de ken- döndü. Testis kanseri olan hastası Barış üniversite öğrencisi lu, ağır yaralandı. disini yeniden doğmuş gibi hissetti- Öztoprak’ı (26) yaptığı ameliyatla sağlığı- ğini belirterek, “Her gün bir ümitle na kavuşturan Doç. Dr. Görgel, hastaların Hatice Bilaloğlu’nun Bilaloğlu’na çarpıp, organ nakli olmayı bekliyordum. Bir mağdur olmaması için ellerinden geleni telefon geldi beni hastaneye çağır- yaptıklarını belirterek “Gülen hastalar bağışlanan iki kaçan otomo- dılar. Donör bulunduğunu söylediler. görmek bizi mutlu ediyor. Hep beraber mü- Dünyalar benim oldu. Başarılı bir cadele etmemiz gereken bir dönemdeyiz. böbreği, öğretmen ve bil sürücüsü ameliyat geçirdim. Mutluluğumu Belli tedbirlere uyarak bu süreçten çıkaca- anlatacak kelime bulamıyorum. ğımıza inanıyorum” dedi. sağlık teknisyenine İbrahim Şahin, Organ bağışının önemini herkese anlatacağım. Bir organ bir kişinin İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk hayat oldu yakalanıp, hayatını değiştiriyor. Organlarını Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji bağışlayan genç kızın ailesine son- Kliniği’nde çalışan Doç. Dr. Sacit Nuri Denizli’nin Pamukkale ilçe- gözaltına suz teşekkür ediyorum” ifadelerini Atilla Görgel, bir süre önce Covid-19 geçirdikten sinde 20 Kasım’da otomobi- kullandı. Özer sonra görevine döndü. 30 Kasım’da testis lin çarpmasıyla ağır yarala- alındı. Şahin, kanseri lenf bezine sıçrayan Barış Öztop- nan ve kaldırıldığı hastanede beyin rak’ın ameliyatını gerçekleştiren Görgel, ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki sevk edildiği hem koronavirüsü yenmenin hem de üniversite öğrencisi Hatice Bilaloğ- hastasını sağlığına kavuşturmanın mutlulu- lu’nun bağışlanan kalp ve karaciğeri adliyede tu- ğunu yaşıyor. Covid-19 nedeniyle 15 gün İzmir’e gönderilirken, iki böbreği karantinada kaldığını ve semptomları ağır ise Denizli’de diyaliz tedavisi gören Mustafa tuklandı. Ağır bir şekilde geçirdiğini ifade eden Doç. Dr. sınıf öğretmeni Mustafa Özgören Özgören yaralı olarak Görgel, hastalara şifa olmaya çalıştığını (62) ve sağlık teknis- Pamukkale belirterek, en büyük motivasyonunun yeni Atilla Özer’e sağlığına kavuşan hastalar olduğunu (50) nakledildi. anlattı. DHA Öğretmen Mus- tafa Özgören, Kömür bandına 24 Kasım sıkışan işçi öldü Öğretmenler Günü’nde Üniversitesi Has- kendisine ikinci hayat tanesine kaldırılan şansı veren Bilaloğ- Hatice Bilaloğlu’nun lu’nun ailesine teşekkür ederek, 3 gün sonra, gece, doktor- öğretmeni Mustafa Özgören, 24 ler. Çok mutlu oldum. Öğretmenler en güzel hediyeyi Kasım Öğretmenler Günü gibi özel Günü’nde bana verilebilecek en aldığını söyledi. 3 ların müdahalesine rağmen bir günde kendisine ikinci şans ve- güzel hediyeyi verdiler. Bize ikinci yıldır diyalize giren sağ- ren Bilaloğlu’nun ailesine teşekkür bir şans veren kızımızın ailesine lık teknisyeni Özer de kendini beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi ederek, en güzel hediyeyi aldığını teşekkür ediyorum” dedi. yeniden doğmuş gibi hissettiğini dile getirdi. Özgören, “Organları kaydetti. Bilaloğlu’nun organlarını bağışlama bağışlanan kızımızın ailesinin acısı PAÜ Hastanesi Organ Nakli paylaşıyorum. Bize ikinci bir şans Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Murat Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) kararı aldı. Ameliyatla alınan kalp verdiler. Ameliyat olmadan bir gün Özban ise iki hastaya böbrek nakli- Eğitim Fakültesi Okul Öncesi önce yine diyaliz makinesine bağ- nin başarılı şekilde yapıldığını, bu Eğitim Bölümü’nde 1’inci sınıf ve karaciğeri İzmir’e gönderilirken, lanmıştım. Hastaneye çağırdılar ve nakillerin Öğretmenler Günü’nde öğrencisi olan 18 yaşındaki Hatice uygun böbrek bulunduğunu söyledi- yapılmasının ayrı bir önemi olduğu- Bilaloğlu’na, geçen 20 Kasım’da iki böbreği ise Denizli’de diyalize nu söyledi. DHA Çamlaraltı Mahallesi Üniversite Caddesi’nde yolun karşısına geçme- giren Atilla Özer ve Mustafa Özgö- ye çalışırken, 20 ACF 211 plakalı ren’e 24 Kasım’da nakledildi. En güzel hediye 7 yıldır diyaliz hastası olan sınıf Bodrum’u su bastı KÜTAHYA’NIN Tav- MUĞLA’NIN Bodrum ilçesinde sağanak, şanlı ilçesinde, özel bir yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. İlçede birkaç günden bu yana devam eden sağanak, önceki kömür şirketinde çalışan gece saatlerinde etkisini artırdı. Yağış, ilçe merkezi başta olmak üzere, bazı mahallelerde Mehmet Samur (29), su baskınlarına yol açtı. temizlik yaptığı kömür Mumcular Mahallesi’nde birçok evin bod- rum katları sular bandına sıkışarak hayatı- altında kaldı. Belediye ekipleri nı kaybetti. Tavşanlı ilçe- Mehmet istinat duvarlarını si Tunçbilek beldesinde Samur kepçeyle yıkarak özel bir kömür şirketinde evlerin bahçesin- de biriken yağmur çalışan Mehmet Samur, sularını tahliye etmeye çalıştı. kömür bandında temizlik yaptı. Bu sırada Ev sahipleri ve belediye ekipleri banda sıkışan Samur olay yerinde hayatını su basan evleri temizlemek için kaybetti. Samur’un cansız bedeni, savcılık ve çalışma başlattı. Mazı Ma- jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hallesi’nde de aşağı mazı deresi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldı- yoğun yağış rıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. edeniyle taştı. Dağlardan gelen irili ufaklı kaya parçaları, mahalleler arasındaki bağlantı yolları- Marmaris’i sel vurdu DHA nı trafiğe kapattı. Sürücüler yola saçılan taşların üzerinden geçmekte güçlük çekti. Bölgede YENi BAKIS? bulunan tarım alanları da sular altında kaldı. GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yağışın yoğun olarak yaşandığı bölgelerde zabıta ekipleri gece boyunca devriye yaptı. AA KURULUŞ 17.03.1980 6 ARALIK 2021 PAZARTESİ YIL:42 SAYI:14372 Marmaris’in İçmeler Mahallesi’nde yaz ayında deki çok sayıda araç sel sularına ka- Yeni Ekonomi Gazetecilik Neşriyat pılıp, suyla doldu. Palmiye ağaçları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Adına İmtiyaz Sahibi MEHMET ÇAPMAN yanan ormanlık alanlardan inen çamurlu sular devrildi, enerji nakil hatlarının zarar görmesiyle elektrikler kesildi. Polis Genel Yayın Yönetmeni dereleri taşırdı, cadde ve sokaklar sular altında kaldı ekipleri çevre güvenliği alırken yol- FÜSUN ÇAPMAN Muğla’nın Marmaris ilçesinde Marmaris’de önceki gün aralıklı da kalan araçları kurtardı. Marmaris Sorumlu Yazı İşleri Müdürü önceki akşam etkili olan sağanağın devam eden sağanak saat 22.30 Belediyesi temizlik ile zabıta ve dereleri taşırması nedeniyle oluşan sıralarında şiddetini artırdı. Mar- Muğla Büyükşehir Belediyesi Su EMİN VAROL selin boyutu günün ağarmasıyla maris’e 11 kilometre mesafedeki ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü ortaya çıktı. İçmeler Mahallesi’nde turistik İçmeler Mahallesi’nde yaz (MUSKİ) ekipleri yağmur altında Haber Müdürü Muhabir/İnternet Editörü 20 ev, 1 sağlık ocağı ve 1 PTT ayında yanan ormanlık alanlardan çalışma başlattı. İş makineleri şubesi, Orhaniye Mahallesi’nde inen çamurlu sular dereleri taşırdı. karayolunu kaplayan çamurları İSMAİL İNAN TUĞÇE KAHRAMAN 3 evi su bastı. İçmeler’de sel Cadde ve sokaklar dereye döndü. temizledi. Kara yoluna düşen tom- sularının sürüklediği park halin- Yağmur nedeniyle tepelerdeki, ruklar kaldırıldı. Yönetim Yeri: Şehit Fethibey Cad. No: 38-40 35210 Konak-İzmir Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tel: (232) 445 30 14 Fax: (232) 446 87 93 e-mail: [email protected] deki 1 ambulansın da aralarında gevşeyen toprak ve kaya parçaları sitesinde yapılan yazılı açıklama- Basım Tesisleri: İhlas Gazetecilik A.Ş. bulunduğu toplam 14 araçta maddi ve yanan alanlardaki kesim yapılan da, Marmaris’e son 24 saat içinde 1199 Sok. No:1/7 Sarnıç-Menderes/İzmir (Tel: 0 232 483 96 60) hasar meydana geldi. Yazın yanan bölgelerdeki tomruk ve dal parçaları metrekareye toplam 155 kilogram Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. İZMİR ormanlık alanlardan gelen çamurlu Marmaris-İçmeler kara yoluna dö- yağmurun düştüğünü bildirdi. sular nedeniyle 5 sokaktaki yollarda külerek, trafiğin kapanmasına neden Yağmurun en yoğun olduğu 22.30 - da hasar meydana geldi. Derelerin oldu. Kayabal ve Gölbaşı Cadde- 19.15 saatleri arasında ise metreka- Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın (Pazar günleri ve dini bayramlarda çıkmaz) taşıdığı sel suları nedeniyle deniz si’nde derelerin taşmasıyla zemin reye 102 kilogram yağmur düştüğü Yeni Bakış Basın Meslek İlkelerine Uymaya Söz Vermiştir kahverengiye döndü. katlardaki evleri su bastı. Park halin- kaydedildi. DHA

4 6 Aralık 2021 Pazartesi YENI BAKIS? Yerel yönetimler www.yenibakis.com.tr Sağlıklı yaşam Çocukların yaşamlarına hakkı birinci hak dokunmak çok kıymetli İzmir Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İZELMAN AŞ, “Erken Çocukluk BUCA Belediyesi, Türk kadınlarının milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıl Dönemi Eğitim Çalıştayı” düzenledi. Özuslu, “Geleceğimiz olan dönümüne özel seminer düzenledi. çocuklarımızın yaşamlarına dokunmayı çok kıymetli buluyoruz” dedi Buca Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi’nde düzenlenen seminerde Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN AŞ çocukların güvende, sağlıklı, mutlu ve öğreniyor nen bir model. Hızla deği- Mustafa Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akça tarafından düzenlenen “Erken Çocukluk olmasıdır” dedi. şen toplumsal ve küresel Toprak Ergönen ve Avukat Özlem Altıparmak ko- Dönemi Eğitim Çalıştayı”, Örnekköy Sosyal süreçleri doğru analiz nuşmacı olarak yer aldı. Bucalıların yoğun ilgisini Hayallerin modeli edebilen, çocuklarımızın, gören seminerde Prof. Dr. Ergönen yaygın olarak Projeler Yerleşkesi’nde yapıldı. ihlal edilen en temel insan hakkının kadınların sağlıklı yaşam hakkı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Çalıştayda konuşan İzmir Büyükşehir Beledi- Son zamanlarda anne ve babaların çocukla- eğitimcilerin ve ailelerin Özuslu Ergönen, “Dünya nüfusunun yarıdan fazlasını kadınlar oluşturuyorlar. Dünyada işlerin yarıdan yesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Çocuklar, rının eğitiminde yalnız ve desteksiz kaldığına bütüncül bir yaklaşımla fazlasını insanlığın mimarlarıdır. İçlerindeki inşa planına Özuslu şunları aktardı: “Okul öncesi eğitim yapı- uyup ritimlerini yakalarlar. Yetişkinler kendi sürece dahil edildiği, yorlar. kurumlarını ebeveynlerle birlikte evlatlarımızın her an- Cinsiyete eğitim metotlarıyla bu ritme müdahale etmemeli. ele almak bu noktada oldukça lamda gelişimlerinin dayalı Bu geleceğe vurulan en büyük darbedir. Çocuk- önem arz ediyor. Peki eğitim- ayrımcı- lar bizim geleceğimiz. Erken dönem çocukluk de İzmir modeli bu tablonun sağlıklı lık nedeni eğitimleri, bağımsızlığın ve özgürlüğün içselleş- neresinde duruyor? İzmir Mo- şekilde ile insan, tirildiği eğitim modellerini sunmalıdır. Ancak bu deli dediğimiz şey; yaratılmak desteklen- yurttaş, sayede fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür mesi noktasın- birey nesilleri yetiştirmek mümkün olabilir” istenen, hayal edilen, da duruyor.” olarak diye konuştu. gerçekleştirilmesi çok HABER algılanmıyorlar. Ülkelerin eğitim ve sağlık hiz- MERKEZİ metlerinden yararlanamıyorlar. Ücretli iş, para, Çocuklar zorlanıyor Adnan Oğuz Ukmayubdeutnmuezuyiniste- değerlere uygun model geliştir- mülk sahibi değiller. Karar mekanizmalarında yer Akyarlı “Eğitim mek. Yöntemimiz ise katılımcı an- alamıyorlar. Dünyada her üç kadından biri hayat- Türkiye’de 0-6 yaş arası 9 milyo- Programlarında layışla ortak aklı birlikte oluştur- larındaki erkekler tarafından fiziksel ya da cinsel na yakın çocuk olduğunu ve bunun Fark Yarat- mak. Yol arkadaşlarımın hepsine yönden şiddete uğruyor. Kadınlar uğradıkları bu 4,9 milyonun en yoksul yüzde teşekkür ediyorum. Biz erdemli şiddet nedeniyle sağlıklı yaşayabilecekleri yıllarını 40’lık dilimdeki hanelerde ya- mak” konulu yitiriyorlar. Cinsiyete dayalı ayırımcı değerler şadığını belirten Özuslu, “İzmir bir sunum yapan kadına uygulanan şiddetin temel nedenidir” dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak HABER MERKEZİ özellikle çocukların yaşamlarına İZELMAN Yönetim ve yaratıcı bir nesil istiyoruz. dokunmayı çok kıymetli buluyoruz. Barbaros’ta Bu meşakkatli yolda elimizden ne Kurulu Başkanı Prof. Sevgi, saygı, hoşgörü, özveri ve yol çalışması geliyorsa yaparak yürüyoruz, bunu hep beraber yapmak isti- Dr. Adnan Oğuz yüreklilik gibi niteliklerin kümesi MENDERES Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi’nde kilit parke çalışmaları gerçek- Akyarlı, “Amacımız olan erdemli gençler istiyoruz. leştirilerek, yollar yenileniyor. erken çocukluk dönemi Umudunuzu kaybetmeyin” diye Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamın- için çağdaş ve evrensel konuştu. da Barbaros Mahallesi’nde yol çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmayla 331, 332, yoruz. Hayalimiz erken yaştaki 335, 337 ve 392 sokak kilit parke Üreticiye iklim ile döşendi. dostu yem desteği Gerekli görülen İZMIR Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş, Tire Karin Abdül her sokakta yol ve Bergama’da üreticiye 7 bin 251 kilogram Herrström Batur yapım çalışmaları süt otu, yem bezelyesi ve Macar fiğ tohumu gerçekleştirdik- dağıttı. Geçen yıl yapılan dağıtımlarla birlikte Çok kültürlü Konak tanıtımı lerini ifade eden üreticiye toplamda 15 ton yem tohumu desteği Başkan Batur, Büyükelçi Herrström ve beraberindekilere, geçmişten günümüze Menderes Belediye sağlandı. Böylece üç ilçede 890 dekarlık Başkanı Mustafa alanda ekim yapılacak. Üretici, sağlanan yem tarihsel ve kültürel olarak İzmir’in kalbi Konak’ın çok kültürlü yapısını anlattı Kayalar, “İlçe bitkisi tohumu desteğiyle hem yem ihtiyacının genelinde gerçek- bir kısmını temin edecek, hem de ertesi ekim- Konak Belediye Başkanı hakkında da bilgi veren Batur, almaya başlanmasıyla birlikte leştirdiğimiz çalış- de kullanacağı tohumluk ihtiyacını karşılaya- Abdül Batur, İsveç’in Ankara bu ziyareti programladıklarını malar kapsamında bilecek. Büyükelçisi Staffan Herrström, Konak Belediye Meclisi’nde söyledi. İlk ziyaret edilecek yer- yollarımızı kilit eşi Karin Herrström, İstanbul Baş- parke ve asfaltla Büyükşehir Belediyesi, 2020’de pilot bölge konsolosluğu İkinci Kâtibi Björn Cinsiyet Eşitliği Komisyonu lerin başında İzmir’i buluşturuyoruz. olarak belirlenen Beydağ ve Bergama’da üre- Jönsson ile Siyasi Müşavir Serkan gördüklerini de be- Yaptığımız çalış- ticiye 7 bin 170 kilogram yem bitkisi tohumu Taş’ı makamında ağırladı. Başkan kurduklarını, Kadın lirten Büyükelçi maları kapsamına dağıttı ve bin 100 dekarlık araziye ekim yapıl- Batur, ziyaretten duyduğu mem- Herrström, Baş- Barbaros Mahal- dı. Böylece iki yılda toplamda 15 ton tohum nuniyeti dile getirirken, Büyükelçi ve Aile Müdürlüğü kan Batur’un lemizin sokakla- dağıtılarak 2 bin dekarlık alanda iklim dostu Herrström ve beraberindeki heye- anlattıkların- rını kilit parke ile yem bitkisi ekimi sağlanmış oldu. te İzmir’in kalbi Konak’ın tarihsel eliyle kadınlara dan ve gör- döşedik. Fen işleri ve kültürel zenginliklerini anlattı. düğü çok müdürlüğümüze Yaygınlaşacak Batur, “Konak her anlamda her daim pozitif kültürlü bağlı ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen İzmir’in kalbi, Sefarad Yahudileri, yapı- çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuş- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Levantenler, Rumlar, Afro Türkler ayrımcılık dan çok tu. HABER MERKEZİ Soyer, “Yörenin iklim koşullarına uygun, so- bizim zenginliğimiz. Sefaradlarla, etkilendi- ğuğa ve susuzluğa dayanıklı, zengin besleme Afro Türklerle birlikte projeler uyguladıkla- ğini anlattı. Kadınlar için değerine sahip yem bitkilerinin ekim alanlarını üretiyor, bayramlarını birlikte Büyükelçi ekmek kursu İzmir genelinde yaygınlaştırmak istiyoruz. kutluyor, festivaller düzenliyoruz. rını ve söz Herrström, Çünkü kontrolsüz ve bilinçsiz sulama ve yan- Öte yandan Konak ilçemizde 50 “izmir’i ilk BORNOVA Belediyesi’nin İlçe Tarım ve lış ürün seçimleri gibi nedenlerle su kaynakla- bin Roman vatandaşımız yaşıyor. konusu ziyaret edilecek Orman Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği rımız her geçen gün daha da azalıyor” dedi. Onların yaşam kalitesini yüksel- yer olarak gör- etkinlikler Evka-3’te bulunan Bornova Beledi- tecek projelere öncelik veriyoruz. müdür- yesi Mutfak Atölyesi’nde gerçekleşti. Bornova Üretici memnun Bu kapsamda Roman Kültür Mer- düm ve Konak’ta, sizin bu çok Kadın Girişim ve İşletme Kooperatifi üyele- kezi ve Gençlik Destek Merkezi lüğün Staffan kültürlülüğünüzü ve çeşitliliğinizi rinin de katıldığı eğitimde kadınlar ilk olarak Yem tohumu desteğinin önemine vurgu Roman vatandaşlarımızın yoğun başında Herrström çok beğendim. Mesela bu Yahudi evde doğal yöntemlerle peynir yapmanın tek- yapan Bergama Yukarıköy Mahalle Muh- olarak yaşadığı bölgede hizmet da bir ka- mirasının olduğunu, bu kadar çok niklerini, bir sonraki gün ise ekmek ve tırnak tarı Yusuf Doğan ise “Çiftçi için çok iyi bir vermeye başladı. Bu hizmetleri- havra bulunduğunu bilmiyordum pide yapımını öğrendi. Doğal ve sağlıklı gıda uygulama. Tohumların bu kadar pahalandığı mizin karşılığı olarak da Avrupa dın müdür ve bunlardan çok etkilendim. tüketimi konusunda bilinçlendirme ve ev eko- bir dönemde bu destek bizi çok mutlu ediyor. birliği tarafından “En Roman Burada bulunduğum bir buçuk nomisine katkı sağlanması amacıyla gerçek- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Dostu Belediye Başkanı Ödülü’ olduğunu gün içinde beklediğimden çok leştirilen atölyelerde, Tarım İl müdürlüğünden Soyer’e ve çalışma arkadaşlarına desteklerin- ile onurlandırıldık” diye konuştu. fazla bir zenginlikle karşılaştım. Hülya Akın ve Ziraat Mühendisi Nurcan Obut den dolayı çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini hatta beledi- En kısa zamanda tekrar gelmemiz üretim tekniklerine yönelik uygulamalı eğitim kullandı. HABER MERKEZİ Kadınlara yönelik çalışmaları gerektiğini düşünüyorum” dedi. gerçekleştirdi. Tarımın gelişmesi ülke ekono- HABER MERKEZİ mimiz açısından çok önemli olduğunu belirten yenin yüzde Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, ev yapımı ürünlerin daha sağlıklı olduğuna ellisine yakın da vurgu yaptı. Başkan İduğ, “Kadınlarımız için düzenlediğimiz bu atölyeler ile Bornovalı kadın müdürler kadınlara evde yapabilecekleri doğal yiyecek- ler konusunda bilgilendiriyoruz. Bu sayede tarafından yönetildi- hem daha sağlıklı yaşamayı öğreniyor hem de aile bütçelerine de katkı sağlıyorlar” dedi. ğinden bahsetti. HABER MERKEZİ Tekrar geleceğim Geçen eylülden beri Ankara’da görev yapmaya başladığını ancak pandemi kısıtlamaları nedeniy- le ziyaret programlarını askıya almak zorunda kaldığını anlatan İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, bu sürecin biraz esnemesi, biraz rahat nefes

5 DOLAR 13,71 EURO 15,53 www.yenibakis.com.tr ALTIN gr 786,32 ÇEYREK 1.271,0 EKONOMİ YENI BAKIS? 6 Aralık 2021 Pazartesi Kağıtta kriz derinleşiyor Dövizdeki Dövizi katladı yükseliş ve navlun fiyatla- rındaki artış nedeniyle kağıt fiyatları son Tekstilde az atık ve yeni teknolojiler 6 ayda 3 kat artarken; piyasa ürün tedarik edeme- EGE Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD), mekten, yayınevleri kitap basamamaktan, kırtasi- İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İzmir Akdeniz Akademisi organizasyonunda yeciler de fotokopi çekecek A4 kağıdı gerçekleştirilen İyi Tasarım İzmir etkinliği kapsamında “İmalattan Tasarıma Moda En- bulamamaktan şikayet düstrisinde Döngüsel Modelin Vaadi” paneli düzenledi. Moderatörlüğünü Ekonomi Üniver- ediyor Özel sitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğ- Haber retim Üyesi Doç. Dr. Şölen Kipöz’ün yaptığı Sercan Özipekçi panele, Barse Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Barış Çelenoğlu, Hugo Boss Sosyal Uyum ve Yüzde 100’e yakın oranda problem. Şu anda fiyat çok ön var. Sıkıntı Sürdürülebilirlik Takım Lideri Mahmut Demir- yurt dışına bağımlı olan planda değil. Ön planda olan kapı, Seyfeli Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı kağıt sektörü, özellikle son şey, malın tedarikini yapabilmek” büyük. Ucu açık, Ayhan Seyfeli konuk konuşmacı olarak katıldı. dönemde döviz kurunda yaşa- dedi. Projede mentör olarak görev alan İEÜ Doç. nan aşırı yükselişten dolayı kağıt belirsiz ve bir ışık görmü- Dr. Şölen Kipöz ile öğrencilerinin işletmeleri fiyatlarının artması ve tedarikte Türkiye’nin yeri ziyaret ettiğini ve ardından imalattan tasarıma yaşanan sıkıntılardan dolayı zor yorum” dedi. döngüsel bir modelin firma bazında hazırlan- günler yaşıyor. Ülkede kısıtlı olan Hammadde temini için şu anda ması için öğrenciler ile çalışmaları yürüttüğü- kağıt üretimi, maliyet artışı nede- herkesin en yakın olduğu lokasyon- büyük Piyasa peşine döndü nü anlatan EGSD Başkanı Ertuğrul, “Projenin niyle yavaşlarken, özellikle Çin daki ülkeyi tercih ettiğini söyleyen bir yatırım çıktıları ve moda endüstrisinde döngüsel üzerinden yapılan ürün tedarikinin Adato, “Eskiden ABD’den veya Teknofset Matbaacılık’ın sahibi modele geçiş konusu projeye katılan üyeleri- navlun fiyatlarının artışından dola- Çin’den çok rahat mal gelirken, var. Dünyanın en Vahittin Akkaya ise, arz eksikliğin- miz tarafından panelde aktarılacaktır. Emek- yı yapılamaması, kağıt sıkıntısını şimdi Çin’de navlun fiyatı çok büyük üçüncü fabrika- lerinden dolayı katkı veren herkese teşekkür da beraberinde getiriyor. Sektör yükseldiği ve çok da geç geldiği sını kuruyorlar. Bu daha faaliyete den dolayı, kağıt fiyatlarının döviz ediyorum” dedi. HABER MERKEZİ temsilcileri, navlun ve döviz artışı için, herkes en yakındaki ülkeyi geçmedi, faaliyete geçtikten sonra bazlı arttığını ve ciddi bir sıkıntı sıkıntısından dolayı kağıt fiyat- tercih etmeye çalışıyor. Bu da Tür- Türkiye’deki kağıt krizi bir nebze olduğunu belirterek, “Bu kağıdın Salih larının son 6 ayda 3 kat arttığını kiye’nin lokasyon gereği maalesef de olsa düşmeye başlayacak. Ama sürekli oynaklığından dolayı kağıt- Esen söylüyor. Dergiler basılamayacak hem Çin hem ABD’nin ortasında tabi bunun da bir süresi var. 6 aya çılar şu anda eski hesapları kapatıp, duruma gelirken, gazetelerin çoğu olduğumuz için otomatikman nav- açık hesap, cari hesap vermiyorlar. Plastikte yeni artık eklerini çıkarmıyor. Matba- lunlarla ilgili çok ciddi bir maliyet yakın bir süresi var başlaması yatırım imkanı acılar fahiş fiyat artışı ve tedarik- getiriyor şu anda. Herkes en yakın için. Başladıktan sonra, çok ciddi Ne alınacaksa peşin satışa döndü- teki problemler nedeniyle yeterli yerlerden mal almaya çalışıyor. anlamda rahatlamaya başlar piyasa. ler. Cari hesabın kalkması, bizim TÜRKIYENIN tek Plastik İhtisas Organize miktarda kağıda ulaşamazken; Bundaki asıl sıkıntı navlun fiyatları Kipaş Holding’in projesi devreye için devrim gibi bir şey oldu. Cari Sanayi Bölgesi olma özelliğini taşıyan Mene- kitap yayıncıları maliyet nedeniyle düştüğü zaman, gemicilik firmaları hesapla hiçbir mal alamaz olunca, men Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kitaplarını basamamaktan, kırtasi- fiyatları düşürdüğü zaman biraz girmeden, işimizin toparlanması (MPİOSB)’de sanayicilerin yatırım yelpazesi yeciler de fotokopi makinelerine daha makul düzeylere geleceğini yeni mal ihtiyacı olunca biz de genişliyor. MPİOSB’de Yönetim Kurulunun, koyacak A4 kağıdı bulamamaktan düşünüyoruz” diye konuştu. pek mümkün değil” ifadelerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yaptığı şikayet ediyor. müşterileri sıkıştırmaya başladık. görüşmeler sonrası “ihtisas” özelliği koruna- İhtiyaç varken ihracat kullandı. rak bundan sonra “Plastik Mamul ya da Yarı Paranın dönmesi açısından iyi oldu mamul plastik üretimine katkı sağlayacak sair Asıl sıkıntının, Türkiye’ye yet- “Önümüzü göremiyoruz” ama bir anda insanlar hazırlıksız üretim” konularında da üretim yapılabilecek. memesine rağmen, yurt dışına MPİOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve EBSO kağıt ihraç etmesi olduğunu İZTO Kağıt ve Ambalaj Gru- yakalandı. Birçok kağıt buluna- Meclis Başkanı Salih Esen, “2018 yılının son belirten Adato, “Eskiden biz çeyreğinde etkisini ciddi olarak hissettiren bu’ndan Meclis Üyesi Yavuz Ate- mıyor. Bunun en baş sebeplerin- ekonomik belirsizliklere ilave olarak 01 Ocak ithalat yaparken, şu anda şalp ise, kağıtta yüzde 100 ithalata den bir tanesi kartondan başladı 2019 tarihinde yürürlüğe giren “Poşetlerin yurt dışındaki fabrikalar, bağımlı olunması ve döviz kurun- kriz. İhracat fazlalaşınca ciddi bir Paralı Olması” uygulaması ile hem pandemi, bizim Türkiye’deki daki artış nedeniyle kağıt krizinin karton krizi başladı. Onu fiyatı hem de 2021 yılı içerisinde plastik hammadde fabrikalara da çok ciddi artmaya başladı. Arkadan Çin’den fiyatlarının ciddi oranda artması Bölgemiz- anlamda talepte bulunu- normal olduğunu ifade ederek, de üretim yapan sanayicilerimizin yanı sıra yorlar. Dolayısıyla onlar da “Yurt dışından kağıt ithalatı mal gelmeyince navlun krizinden yatırıma başlamayı düşünen sanayicilerimizi Hammadde alınamıyor ihracat yapabilmek için bir için önce peşin dövizi dolayı, Avrupa’dan da sıkıntılı de zor durumda bıraktı. Bakanlığımız ile yap- kısmını yurt dışına kaydırmak tığımız görüşmeler sonrasında ihtisas özelli- İzmir Ticaret Odası (İZTO) yolluyoruz, ondan geliyor, hızla fiyatlar yükselme- ğimizi kaybetmeden kuruluş protokolümüze zorunda kalıyorlar. Türkiye’de plastik sektörüne katkı sağlayacak sair üretim Meclis Üyesi ve İZTO Ka- kağıt kendisine yetmezken, ithalat sonra mal gönde- ye başladı. Halen de yükselmeye konusunu ekleterek Bölgemizde yatırım çeşit- yaparken; hem ithalat kesilip hem liliğini arttırdık” dedi. HABER MERKEZİ ğıt ve Ambalaj Grubu kendi iç piyasasında üretilenler riyorlar. Üretim devam ediyor. Çok mal gelmediği yurt dışına gitmeye başlayın- Kuraklığa Komite Başkanı Yu- ca, otomatikman bir kriz haline sırasına da parayı için talebi karşılamıyor. Kağıt dijital takip geldi bu. Belki bir ihracat yasağı göndermeden girmi- fiyatları 6 ay öncesinin 2,5-3 katına suf Adato, “Dünya getirilebilirdi bu konuda ama dış Yavuz yor. Evet kağıt krizi çıktı. Enflasyon ve döviz artışıyla borç da fazla olduğu için bu da pek Ateşalp var, kitap basamıyoruz. kıyaslanamaz noktaya geldi. Hiçbir ölçekli krizle ilgili mümkün gözükmüyor. Şu anda Türkiye’de kağıt sektörü ile ilgili herkeste oluşan Kipaş Holding’in Söke’de yaptığı problemler bizde de Yusuf Biz fişleri üretiyoruz, mar- malda bu şekilde olmadı. Bu fiyat- ön planda. Navlun- Adato larla mal bulmaya zorlanıyoruz. 7 daki artışlar ve navlun ketlerden aldığınız fişte bile kriz var. Kağıtta yaşadığımız sorunda liraya aldığımız mal şu an 18-20 bulamamamız nedeniyle, lira. Daha önceden 900 dolara en önemli sebep dışa bağımlılı- fabrikadaki stokların çok yer işgal aldığımız bu birinci hamur ğımız. Dövizdeki yükseliş etmesiyle beraber maalesef depola- kağıtlar yani A4 kağıtlar, ikinci sebep. Yurt dışında- şu anda 1300 dolardan yacak yer bulamıyorlar. Bu yüzden ki firmaların, üreticilerin de üretim kapasitesi çok düşüyor. inisiyatifindeyiz. Fiyatı satılıyor. Yüzde 50 Fabrika örneğin 7 gün çalıştığı artırdık diyorlar, artırı- artmış, dövizin artışıyla yerde, haftanın 4 günü çalışabiliyor lıyor. Bu süreçle ilgili Vahittin beraber fiyatları iki katı- hiçbir öngörümüz yok, Akkaya na çıkmış. Kuşe kağıtlar mecburen. Bu da otomatikman önümüzü göremiyoruz. Her da 800-800 eurolardan, bir üretim kapasitesini de çok düşürü- yor. Hepsi de birbirine yansıyor. Şu gün fiyatlar değişiyor. Hep bir anda 1300-1400 eurolara çıktı. andaki asıl krizin sebebi, dövizin belirsizlik içinde yaşıyoruz. Yurt Döviz de artınca çarpan etkisiyle dışında hammadde tedariki ile ilgili dışından hammadde kısıtlaması da fiyatlar 2,5-3 katına çıktı” dedi. Market market kağıt arıyoruz Konak’ta kırtasiyeci dükkanı işleten Kemal Gön- de tükendi. Tek tük değişik markalar var ellerinde, ya- lügür ise, kırtasiyelerin demirbaş malzemesi olan A4 kın zamanda onlar da tükenecek” ifadelerini kullandı. kağıdı temininde yaşadıkları sıkıntıya dikkat çekerek, Fotokopi karlı değil “Bir market için sigara, ekmek neyse, A4 kağıt da Kırtasiyeciler olarak fotokopi makinesine koyacak kırtasiyeciler için o demek. Karlılığı çok düşük ama kağıdı bulamayacak duruma gelirsek korkusunu yaşa- olmazsa olmaz bir ürün. Satmıyoruz diyemeyeceği- dıklarını ifade eden Gönlügür, “Bir fotokopi çektiğinde miz bir ürün. 15 gün önce dövizde kaynaklanan aşırı 50 kuruş, 1 lira gibi paralar kazanıyorsunuz. Fotoko- hareketlenmeden dolayı, kağıt üreticisi firma mart ayı piyle bir paket kağıt 50 kuruştan, 250 lira para toplar. sonuna kadar A4 kağıdı üretmeyeceğini beyan Kağıdı paket olarak 40 liraya alıp, 50 liraya satarsan etti. Elimizde parayla, kamyon bazında satılan 10 lira kazanırsın ama 40 liraya 250 lira kazanmak kağıdı paramızla dahi alamayacak durumdayız. gibi bir imkan da var. Ayrıca fotokopi yok dediğimiz Bu piyasada yayıldıktan sonra millet ellerindeki anda müşterinin kesilmesi korkusunu da yaşıyoruz. kağıtları gizli bölmelere çekip, kağıt yok demeye Çünkü fotokopi bizim tabanca ürünümüz” dedi. başladılar fakat bu süre zarfında büyük Kağıtta esas problemin dövizin hareketliliği, hipermarketlerin depolarında daha önce üreticinin üretmiyorum demesi ve hammad- aldıkları fotokopi kağıtları vardı. Kağıt de-yarı mamul tedarikinde yaşanan sıkıntılar bulamayınca biz kırtasiyeciler olarak olduğunu söyleyen Gönlügür, “Elimizde marketlerdeki kağıtlara döndük. Bunu parayla kağıt bulamayacak duruma gidi- fark eden hipermarket de kağıdın satı- yoruz. Kağıtta dönüşüme destek verilmeli, şına ‘Bir kişi en fazla iki adet alabilir’ ambalaj kağıdını atık kağıtlardan kendimiz şeklinde bir sınırlama getirdi. Biz mar- Kemal üretme yoluna gitmeliyiz. İnsanlar da ketlerden toplayabildiğimiz kadar kağıt Gönlügür bundan sonra kendilerine çeki düzen verip topladık. Tahminimizce şu an İzmir’de kağıdı tasarruflu kullanmayı öğrenmeli” üretilen kağıdın markası onların elinde diye konuştu. İş insanları yeni bir politika istiyor TARIM ve Orman Bakanlığının geliştirdiği BASİFED Başkanı “Tarım Dışı Yetkilendirme ve Toprak Etüt Por- Mehmet Ali Kasalı, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfe- ekonomi politikalarında bilimin açıkla- vurgulayan Kasalı, “Ülkemizin, piyasa talı (TAD Portalı)” ile toprak talebinde bulunan derasyonu (TÜRKONFED) tarafından yamadığı yöntemlerin kullanılmasının dinamikleri dışında, geçmişte denenen yatırımcılar, hem arazilerin ova koruma alanı üst kuruluşları geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama- belirsizliği artırdığının belirtildiğini ve başarısız sonuçlar alınan yöntemler- içinde olup olmadığına hem de özel ürün arazi- TÜRKONFED’in da Türkiye’de yeni bir ekonomi politi- le kaybedecek zamanının olmadığını si statüsünde bulunup bulunmadığına bakarak şeffaf, hesap kasının uygulanması gerektiği talebine Mehmet Ali düşünüyoruz” görüşünü benimsedik- yatırımlarını şekillendirebiliyor. Portal, zaman verebilir ve liyakat Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Kasalı lerini kaydetti. ve para tasarrufu da sağlıyor. Tarım ve Orman esaslı bir anlayış Dernekleri Federasyonu’ndan da Bakanlığı, erozyon ve kuraklığın olumsuz etki- ile öngörülebilir bir (BASİFED) destek geldi. BASİFED TÜRKONFED açıklamasına BA- lerini en aza indirmek amacıyla çeşitli çalışma- ekonomi politikası Başkanı Mehmet Ali Kasalı, üst kuru- SİFED olarak da imza attıklarını ve lar yürütüyor. Bu çalışmalarda, teknolojik ve uygulanması luşları TÜRKONFED’in şeffaf, hesap üyelerinin de bu açıklamada yer alan dijital imkanlardan da yararlanılıyor. Özellikle görüşüne destek verdi verebilir ve liyakat esaslı bir anlayış görüşlere sahip çıktığını anlatan Ka- tarım arazilerinin amaç dışı kullanım taleple- ile öngörülebilir bir ekonomi politikası salı, şöyle konuştu: “Merkez Bankası rini yönetebilmek ve bunların en kısa sürede uygulanması görüşüne bünyelerindeki gibi bağımsızlığının son derece önemli sonuçlandırılmasını sağlamak için söz konusu dernek üyesi iş insanlarının tam destek olan kurumların özgür ve bağımsız çalışmalar önemli rol oynuyor Bu kapsamda verdiğini söyledi. karar alma süreci baştan tesis edilmeli, geliştirilen TAD Portal ile tarım arazilerinin adil, şeffaf ve ekonomi bilimi esasla- tüm kadastro ve tapu mülkiyet bilgileri dijital Bilimsel metot talebi rına dayalı öngörülebilir bir ekonomi ortama aktarıldı. Sistem üzerinden tarım dışı politikası hayata geçirilmelidir” dedi. kullanım taleplerinin dijital kontrolü, takibi ve TÜRKONFED’in açıklamasında HABER MERKEZİ sonuçlandırma işlemleri yapılabiliyor. AA

6 6 Aralık 2021 Pazartesi YENI BAKIS? Siyaset www.yenibakis.com.tr Özgüveni yüksek ENDOSKOPİ MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ kadınlar zamanı 2022 YILI ENDOSKOPİ MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2021/789755 Çankırı, 1-İdarenin : Inciralti Kampüsü Mithatpasa Caddesi No:56 35340 BALÇOVA/İZMİR “İnanıyorum ki a) Adresi özgüvenleri yüksek, cesur, eğitimli b) Telefon ve faks numarası : 2324122405 - 2324122427 kadınlarımızın, c) Elektronik Posta Adresi : [email protected] ekonomiden ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ siyasete her alanda internet adresi (varsa) sayılarının artması, 2-İhale konusu malın ülkemizi daha ileri a-Niteliği, türü ve miktarı : 2022 YILI ENDOSKOPİ MALZEMELERİ ALIMI (29 KALEM) ve gelişmiş bir Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde seviyeye taşıyacak” bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. diye konuştu b-Teslim yeri : Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Malzeme Deposu AK Parti İzmir Milletve- c-Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdare tarafından kili Ceyda Bölünmez Çankırı, Cumhuriyeti- yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği faks mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Ceyda numarasına veya elektronik posta adresine yapılacak yapılan hukuki düzenlemeler Bölünmez ışığında, 5 Aralık 1934’de resmi sipariş yazısı ile yapılacak bildirimlerinde Anayasa ve Seçim Kanunu’n- Çankırı da yapılan yasa değişikliği ile belirtilen teslim tarihine istinaden 31/12/2022 tarihine “Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı” veren kadar peyder pey teslim edilecektir. yasanın kabulü kadınların ilk kez oy kullanmasının ve aday 3- İhalenin olabilmesinin önünün açıldı- ğını hatırlatarak, “Gazi Mus- a- Yapılacağı yer : D.E.Ü DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ İNCİRALTI MAH. tafa Kemal Atatürk, bu devrim niteliğindeki kararıyla bir kez MİTHATPAŞA CAD NO:56 BALÇOVA IZMIR daha tüm dünyaya örnek olacak bir karara öncülük etti. Bundan kadınlarımızla huzur içinde yasla büyük bir başarı örneğidir. b- Tarihi ve saati : 29.12.2021 - 14:00 tam 87 yıl önce biz kadınlar, en yaşamak istiyoruz. Belli bir Haksızlık, adaletsizlik ve ayrım- demokratik hakkımıza kavuş- zümrenin inanç ve ideolojile- cılığa uğrayan her bir kadının 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde tuk. Tüm bunlara rağmen, yakın rine göre değil yaşayacaksak yanında yer almak, insan olan uygulanacak kriterler: geçmişte kadınlar adına kayıp hep beraber, birbirimize saygı herkesin asli görevidir. Kadına 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: yıllarımız olduğunu hepiniz göstererek, farklılıklarımızla yönelik şiddet ise tüm dünya 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, çok iyi biliyorsunuz. Başörtülü yaşayacağız” dedi. kadınlarının ortak sorunu haline 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, kadınlarımız toplumsal hayattan gelmiştir. Bugüne kadar kadın- 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. uzun süre dışlandılar. Ne yazık 5 milyon üye ların şiddet konusu başta olmak Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına ki, başörtüsünün karşısına mo- üzere her alandaki hak arama dernlik, çağdaşlık, ilerleme gibi Çankırı, tarihi referanslardan mücadelelerinde yanlarında (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. kavramları koyup, insani değer- her zaman güç alan AK Parti’nin olduk, bundan sonra da olmaya lerimizi ve birikimimizi kılık bu konuda da ülkeye öncü ola- devam edeceğiz” diye konuştu. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, kıyafetle ölçmeye çalıştılar. rak örnek alınması gereken işler başardığını hatırlatarak, “Bugün Onuru korumak belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. Çok şükür ki, büyük mü- 5 milyona ulaşan kadın üyesi cadelelerin sonunda bu ayıbı ile AK Parti, kadınları siyaset Ceyda Bölünmez Çankırı 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. ortadan kaldırdık. Şimdi farklı dünyasına, toplumsal hayata sözlerini şöyle sonlandırdı: 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. din, dil, etnik kökene sahip tüm aktif biçimde dâhil eden yegâne “Unutulmamalıdır ki kadına yö- 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. hareket olarak tanımlamak nelik şiddetle mücadele aynı za- 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: sanıyorum ki yanlış olmaya- manda her biri canımızdan bir İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. caktır. Kadının değiştirici ve parça olan annemizin, eşimizin, dönüştürücü gücü partimizin en kızımızın hakkını, hukukunu, 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: önemli dinamosudur. Partimiz onurunu korumanın da mücade- 4.3.1. kadınları hiçbir zaman siyasetin lesidir. İnanıyorum ki özgü- 4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: nesnesi olarak görmeyip her venleri yüksek, cesur, eğitimli Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası ya zaman siyasetin öznesi olarak kadınlarımızın, ekonomiden da Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Barkod numaraları ile tedarikçiler ve bayilerin bayi onaylarının gördü. Milletin Meclisinde 54’ü siyasete her alanda sayılarının bulunması zorunludur. AK Parti’den olmak üzere 101 artması, ülkemizi daha ileri ve Bayi tanımlayıcı numaraları ve teklif edilen ürünlerin UBB kodları ve SGK Tıbbi Malzeme kadın milletvekilinin varlığı, gelişmiş bir seviyeye taşıya- Listelerinde eşli olduğu SUT kodları bir liste halinde ihale dosyasında bulunacaktır. kadınlarla birlikte omuz omuza caktır. Önce insan düsturuyla Yönetmelik kapsamı dışında bulunan malzemeler için kapsam dışı olduğuna dair beyan- yürüyor olmamızın tezahürüdür. çalışırsak, insanlık yükselirken belge sunulmalıdır. Bu rakam bizim için yeterli bir kadın da zaten yükselecektir.” 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye sayı değildir. Fakat geçmişe kı- HABER MERKEZİ cevapları ve açıklamaları içeren doküman: Teklifle birlikte teknik şartnamenin tüm maddelerine tek tek cevap veren, şartnameye Mert cevap yazısı ihale dosyasında bulunacaktır. Teknik Şartnamede istenen belgeler İlgili teknik Aslan şartname numarası üzerine yazılarak belgelendirilecek, aslı yada noter onaylı sureti ihale dosyasında bulunacaktır. PÜİS, iletişim İstekliler teklif edecekleri ürünlerle ilişkin ilgili teknik şartname(ler)de belirtilen miktarda ağını güçlendiriyor numunesini ihale sırasında numune teslim tutanağı ile teknik komisyon üyelerine teslim PÜİS Ege Bölge gerçekleşti. yükseldi. Ama kar marjımız edeceklerdir. Numunelerin üzerinde ihale sıra numarası, firma adı ve markası yer almalıdır. Başkanlığı İstişare aynı. Antalya’da yapılan Teknik şartnamede numune sayısı belirtilmeyen ürünler için istekliler 1 (bir) adet Toplantısı İzmir’de Daha güçlü iletişim Enerji Zirvesi’nde de söyle- numunesini ihale sırasında numune teslim tutanağı ile teknik komisyon üyelerine teslim gerçekleşti. Aslan, dim, batıyoruz. Asgari ücrete edeceklerdir. Numunelerin üzerinde ihale sıra numarası, firma adı ve markası yer almalıdır. teşkilat yapısındaki PÜİS Ege Bölge Başkanı yapılacak zam da maliyetimizi Teknik komisyon gerekli gördüğü takdirde ek numune talebinde bulunabilecektir. değişiklikle bundan Mert Aslan, PÜİS’te yeni artıracak bir unsur. İşimizin Teklif edilen ürünle ilgili katalog ve varsa bakım onarım ile ilgili belgeler ihale dosyasında sonra daha güçlü bir dönemde, yeni nesil Sendika- ve sektörümüzün geleceği yer almalıdır. iletişim ağına sahip cılık anlayışının uygulandığını ve kurtuluşu için Sorumlu Yerlı malı avantajı verılecek olan kısımlara, yerlı malı teklıf veren ısteklıler bu avantajdan olacaklarını söyledi belirterek, “Teşkilat yapımızın Müdür, TMGD, İş Güvenliği yararlanmak ıcın TOBB ya da TESK 'e bağlı odalarca düzenlenen yerlı malı belgesinin asıl değişimiyle aramıza yeni ka- Uzmanı gibi üzerimizdeki ya da noter tasdıklı suretını ihale dosyasında sunmak zorundadır. Sercan ÖZİPEKÇİ tılan il ve ilçe başkanlarımızın yüklerin alınması ve karımızın Yerli Malı Belgesi üzerinde ilgili kalemin numarası belirtilmelidir. da desteğiyle artık çok daha enflasyon oranında artırılması 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. Petrol Ürünleri İşveren- güçlü bir iletişim ağına sahip gerekir” diye konuştu. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin BAND leri Sendikası (PÜİS) Ege olacağız” dedi. LIGASYON SETI, BILIARY STENT SET, BROSKOSKOPI ICIN MUKUS TOPLAYICI, ERCP Bölge Başkanlığı İstişare Çok önemli bir diğer TAS CIKARMA BALONU(3 LUMENLI), PERKUTAN ENDOSKOPIK GASTROSTOMI SETI, Toplantısı, İzmir’de yapıldı. Maliyetler yükseldi sorunun GSM devirlerinde GASTROSTOMI REPLACEMENT TUP, YUZEYSEL DOKU YAPISTIRICISI, HOT BIOPSY Karaca Otel’de gerçekleşti- yaşandığını söyleyen Okumuş, FORCEPSI, DOUBLE BALLOON ICIN OVER TUBE, POLYPECTOMI SNARE, SITOLOJIK rilen toplantı geniş katılımla PÜİS Genel Başkanı GSM’nin şirkete değil, yere ORNEK ALMA FIRCASI, KOLONOSKOPI BIOPSI FORSEPSI 2.3MM, ENDOSKOPIK KLIP İmran Okumuş,, pandeminin verilmesi gerektiğini dile ge- kısımlarında %1(Bir ), BILIER DILATASYON BALONU, ENDOSKOPIK BASKET KATETER, getirdiği olumsuzlukların tirdi. Okumuş, konuşmasının ENDOSKOPIK FIRCA KATETER(SITOLOJI ICIN), ENDOSKOPIK ULTRASON IGNESI 19G, ardından, döviz fiyatlarında devamında PÜİS’in çalışmala- ENDOSKOPIK ULTRASON KATETERI 22G , ERCP GUIDEWIRE (REHBER TEL), ERCP yaşanan aşırı artışlar nedeniy- rı sonucunda çözüme kavuşan KATETERI(KUNT UCLU), ERCP KATETERI(TAPERED), KOLON DILATASYON BALONU, le ekonomik olarak çok zor sorunlar konusunda katılımcı- MEKANIK LITOTRIPTOR UYUMLU BASKET KATETER, OZOFAGUS DILATASYON BALONU, günlerden geçtiklerini ifade ları bilgilendirdi. 3 LUMENLI SFINKTERETOM KATETER, SKLEROTERAPI IGNESI, SCOPE BALON, ederek, “Maliyetlerimiz çok ULTRASON ENDOSKOPISI ICIN ASPIRASYON (EBUS) IGNESI, ULTRASONOGRAFI BALONU kısımlarında %15 (On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Madencilerin hep yanındayız 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. AK Parti Manisa Milletvekili 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak Mehmet Ali Özkan, 4 Aralık Dünya indirmeleri zorunludur. Madenciler Günü nedeniyle Soma’da madencilerle bir araya geldi. Kayma- 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar D.E.Ü DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ İNCİRALTI MAH. kam Fatih Akkaya ve Soma Belediye MİTHATPAŞA CAD NO:56 BALÇOVA IZMIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese Başkanı Ali Tulup’un da eşlik ettiği iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Özkan, madencilerin gününü kutladı. Özkan, yerin yüzlerce metre altın- 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale da çalışan madencilerin alın teriyle sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif kömürün karasını harmanladıklarını belirterek, madencilerin her zaman edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme yanında olduklarını kaydetti. AA imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:1504270) Bağışlarınız LÖSEV’le hayat bulsun. LÖSEV’e bağış seçeneklerini öğrenmek için 549 760 10 10 numaralı whatsapp hattını kullanabilir, ayrıca http://www.losev.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

7 6 Aralık 2021 Pazartesi YENI BAKIS? Güncel www.yenibakis.com.tr a“yProçımzaiğctirıfılsıkı” Alper Şener Her fabrikaya bir zeytinyağı tadımcısı Omicron’da henüz Akhisar’ın verimli arazilerinde zeytin hasadı devam ediyor. Zeytinyağında marka şehir Zeytinyağının pozitif sevinmek için erken ayrımcılığa ihtiyacı olmayı hedefleyen Akhisar’da seneye her fabrikada bir zeytinyağı tadım personeli olacak olduğunu dile getiren SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Alper Alhat, zeytin- Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, ulus- Türkiye’nin yeşil zeytin rekoltesinin bir zeytinyağı tadım personeli olmasını dikkat çeken Alhat “Yüksek döviz kuru yağının perakende lararası bir araştırmanın, Omicron varyan- yüzde 75’ini, siyah zeytin rekoltesinin planlıyoruz” dedi. nedeni ile görece ucuz kalan zeytinyağı- KDV’sinin yüzde 8’den tının mevsimsel koronavirüs (HCoV-229E) ise yüzde 30’unu karşılayan Akhisar, mız, yurtdışındaki rakip zeytinyağı firma- yüzde 1’e indirilmesi ile benzer bir genom dizisine sahip oldu- zeytinyağında “marka şehir” olmak için Markalı ihracat desteğinin artması larının iştahını kabartıyor” dedi. Geçen taleplerini hatırlattı. ğunu gösterdiğini ve bunun Kovid-19’un çalışmalarına devam ediyor. Akhisar Ticaret gerektiğinin altını çizen Alhat “Biz ihracatı yıl “yasak var” denildiği ve zeytinyağı Alhat, “Her türlü fe- “mevsimsel bir hastalığa” dönüşmesinin Borsası Başkanı Alper Alhat, “Akhisar’dan ‘rakip ülkelere tedarikçilik’ olarak algılayan- rekoltesi bir önceki yıldan eksik olduğu dakarlığı yapan zeytin işareti olabileceğini bildirdi. Prof. Dr. 95 ülkeye zeytin ihracatı var. Zeytinyağını ise lardan farklı düşünüyoruz. Artık katma değer halde özel izinler ile yine bir önceki yıla üreticilerinin bugün Şener, Omicron varyantının kıtalararası ABD, Çin, Japonya, Güney Kore, Kanada ve yaratan ihracat modellerini güçlendirmemiz göre daha fazla dökme zeytinyağı ihra- geldiğimiz noktada po- dolaşıma geçtiğini ve yakın zamanda Türki- Avustralya başta olmak üzere 42 ülkeye ihraç şart” dedi. Yıllar önce 600 dolar ambalajlı catı yapıldığını vurgulayan Alhat “Çiftçi zitif ayrımcılığa ihtiyacı ye’de de görülmesinin beklendiğini belirtti. ediyoruz” dedi. zeytinyağı desteği verilirken, bu desteğin kazanmadı, sanayici de kazanmadı. Peki var. Yüzde yüz milli ve TL’ye çevrilmesi ve dövizin hızlı artışıyla kim kazandı? Rakip ülkelerin firma- yerli üretim olan zeytin Omicron’un çok hızlı bulaşan bir var- En iyi kalite ambalajlı satışların eridiğini belirten Alhat ları ve bu izinleri almayı becerebilen ve zeytinyağı sektörü yant olduğunu aktaran Şener, buna karşın “Bugün 1600 lira seviyesinde. Destek tekrar ülkemizdeki komisyoncuları. Rekoltenin yıllardır zorda ancak hastanelere yatış oranlarında artışa neden Akhisar’ın zeytinyağında yeni atak- iyi bir seviye çıkartılabilirse ambalajlı ihracat düştüğü yıl, dökme ihracat artınca binbir maalesef uzun süredir olmadığını ve verilere göre klinik tabloların lara hazırlandığını söyleyen Alhat “Biz şahlanır” diye konuştu. emekle 0,8’den 2 litreye taşıdığımız kişi talep ettiğimiz KDV hafif seyrettiğini kaydetti. başı zeytinyağı iç tüketimimiz ne yazık indirimi yapılmadı. Akhisar’da üç yıldır, 67 “Tüketim düşmemeli’ ki 1,4’lere kadar düştü, düşmemeli” diye Diğer bitkisel yağların Şener, Omicron’un girdiği ülkelerde fabrikada soğuk sıkım konuştu. HABER MERKEZİ ithalatında yüzde 30 günlük vaka sayılarının anormal artacağına yapıyoruz. Amba- Düşük destek miktarı nedeniyle civarında gümrük ver- işaret ederek, “Mart 2022’ye kadar tüm lajda raf ömrünü ambalajlı ihracat gisinden feragat edilir- Avrupa’da dolaşan varyantların yarısından yükseltecek ürün yerine dökme ken, zeytinyağında KDV çoğunun Omicron olacağı hesaplanıyor. üretmeye başladık. ihracat kolaycı- indirimine gidilmedi. Çünkü önümüzde Güney Afrika örneği var. Önümüzdeki yıl her lığının sektöre Çok kısa sürede, 2 haftada dolaşan varyant- fabrikada dünyada hakim ol- Zeytinyağı sektörü ların yüzde 75’i Omicron oldu ve daha da akredite olmuş duğuna yüzde 30 des- önemlisi test pozitiftik oranı yüzde 4’ten teklense, bu yüzde 24’e çıktı. Bu baş döndürücü bir Alper çiftçi dağa hız.” ifadelerini kullandı. AA taşa Alhat zeytin Yürüyün, ben diker” yanınızdayım! dedi. TÜRK kadınına seçme ve seçilme hakkının Akhisar’da Zeytin Hasat Murat verilişinin 87’nci yılı İzmir’de coşkuyla kutlandı. Şenliği’ne katılarak zeytin Demircan Kutlamalar kapsamında Kültürpark Lozan kapısın- toplayan Ekonomi Muha- dan Cumhuriyet Meydanı’na doğru yürüyüş yapıldı. birleri Derneği İzmir Şubesi “Temsilde Eşitlik İçin Yürüyoruz” sloganıyla yapılan Yönetim Kurulu üyeleri, yürüyüşün ardından Başkan Tunç Soyer Cumhuriyet Akhisar Ticaret Borsası Yö- Meydanı’nda yaptığı konuşmada, “İzmir bir kadın netim Kurulu Başkanı Alper şehri, kadınların çok daha fazla temsil edilmesi lazım. Alhat’tan, sahibi olduğu Bir kentte kadınlar söz sahibi oldukça, o kentin me- tesislerde zeytinin zeytin- denileştiğini biliyorum. Siz geride durdukça bu kent yağına dönüşüm süreci çoraklaşacak, yoksullaşacak. Cesur kadınlarsınız, ve Akhisar’da zeytinciliğin yürüyün. Ben durumu hakkında bilgi aldı. yanınızda dura- cağım” dedi. Libya’dan 25 yıl sonra ilk gemi Libya’nın Misrata şehri ile İzmir yolcunun bulunduğu gemi İzmir’de fırtına olduğu için bir gün aksama Toplum- arasında başlatılan yolcu seferlerinin karşılandı. Seferlerin haftada bir ger- yaşandı. Normalde iki günlük bir sal cinsiyet ilki gerçekleştirildi. 25 yıl sonra yeniden çekleştirileceği Türkiye- Libya hattında süre olacak. Bu seferleri diğer şehir- rollerinden başlatılan sefer kapsamında, üç gün önce yolculuk süresinin iki gün olacağı ifade lere de taşıyabiliriz” dedi. Libya’nın kaynaklanan Misrata’dan çıkan ‘Kevalay Queen’ edildi. DEIK Türkiye-Libya İş Konseyi 1992 yılında ithalata açıldığını kadın-erkek isimli 500 yataklı, 700 yolcu, 520 araç Başkanı, Türkiye Libya İş Adamları Der- hatırlatan Karanfil, “Libya ithalata eşitsizliğiyle kapasiteli, 2 bin ton yük taşıyabilen gemi neği Başkanı ve Karanfil Group Yönetim açılmadan önce insanlar yolcu ge- ilgili farkındalık dün İzmir’e demirledi. Karanfil Group Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, “Bu mileriyle Türkiye’ye gelirdi. Hem oluşturmak ile Misrata’dan Kevalay Turizm ve Libya gemiler yolcu, yük ve araç taşıyacak. turistik faaliyetlerde bulunur hem amacıyla Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla Gemi üç gün önce Libya’dan çıktı. Üç ticaretlerini yaparlardı” ifadelerini düzenlenen hayata geçirilen proje kapsamında, 107 gün sonra İzmir’e vardı. İzmir’de dün kullandı. AA-DHA program kapsa- mında; Tarihi Havagazı Fabrikası’nda geniş katımlı toplantı düzenlendi. Toplantıda “Gününüz kutlu ol- sun” diyerek konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “87 yıl önce büyük bir vizyoner Mustafa Kemal Atatürk, kadınlara seçme seçilme hakkını verdikten sonra Fransa, İtalya, Suri- ye, Afganistan, Yemen, dünyanın birçok ülkesinde bu haklar teslim edilemeye başlanmış. Bugün geldiğimiz noktada Afganistan, Suriye, Irak’taki kadınların haline bakın... Demek ki bu haklara sımsıkı sahip çıkmadan, onların gereğini yerine getirmeden, daha ileriye taşımak iradesini ortaya koymadan sahip oldu- ğumuz hakları kaybetme ihtimaliniz de var. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak haklarınızı korumanıza bu farkındalıkla ve bilinçle sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu. HABER MERKEZİ Hüseyin Çağlar bazalt gibi bazı taş ocaklarının önemli bir kısmının ile Çevrenin Sesi da yeniden ormanlaştırılması hemen hemen olanaksız. [email protected] Madencilik, jeolojik yapıyı, rölyefi, su Devlet eliyle konulan, meraları, ormanları, su kaynakları Yönetmelik yeni fakat uygulama eski rejimini, yerel iklim ve peyzajı değiştirir. ormansızlaşma devam elinden alınan köylüler çok iyi biliyorlar. Yönetmelikte yer alan birçok tesise Toprak ve bitki örtüsünün doğrudan yok zaten yıllardır izin veriliyor. Çünkü Orman edildiği vahşi maden işletmeciliğinde daha Bilindiği gibi geçen ay Glasgow’daki İk- radyo-televizyon verici istasyonu ve antenleri, Yine yönetmeliğe göre, uygun görülen Kanunu’nun 2/B maddesi uygulamaları da belirgin olarak görülür. Maden şirketle- lim Zirvesi’nde, aralarında Türkiye’nin baz istasyonları, petrol ve doğalgaz boru hattı; taleplere 24 aya kadar ön izin, 49 yıla kadar ve Orman Kanunu’na eklenen Ek 16. rinin bozulan ormanların rehabilite edildiği de bulunduğu 100’den fazla ülke, 2030 ruhsata dayalı petrol ve doğal gaz arama, işle- kesin izin verilebilecek. Verilen ön izinlerde ön Madde uygulamaları ve Kanunun 17 ve 18. şeklinde iddiaları tamamen gerek dışıdır. yılına kadar ormansızlaşmayı sona erdirme tilme ve yeraltı doğal gaz depolanmasına iliş- izin bedeli, kesin izinlerde ise ağaçlandırma, maddesi bu iktidar döneminde defalarca ve tersine çevirme yani ormanları koruma ve kin tesislere; aile sağlığı merkezi, hastane gibi arazi izin, ORKÖY (Orman ve Köy İlişkileri değiştirilerek orman alanlarının talanının Ülkenin dört bir yanında ormanlar ormanlık alanları artırma sözü vermişti. Veri- sağlık tesislerine; ilk, orta, lise ve dini eğitim Genel Müdürlüğü) ve erozyon bedeli alınacak. önü açılmıştı. Orman Genel Müdürlüğü maden ve enerji şirketleri eliyle yok edili- len bu sözün de daha önce verilen sözler gibi tesisi ile dini eğitim tesisine bağlı uygulama Kesin izin süresi sonunda izin maksat ve istatistiklerine göre sadece 2012-2020 döne- yor. Cerattepe’den Kazdağları’na, Murat tutulmayacağı yönünde kamuoyunda genel bir maksatlı ibadethane tesisi gibi eğitim tesisle- şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren izin minde 334 bin 35 hektar orman alanı kamu Dağı’ndan Munzur’a kadar ülkemizin her kanı mevcuttu. İktidar bizleri yanıltmadı. Daha rine; ceza infaz kurumu tesislerine ve bunlarla sahibinin talep etmesi halinde bu süre 99 yıla yararı gerekçe gösterilerek yok edildi. Bu karış toprağında vahşi madencilik yürü- imzanın mürekkebi kurumadan yayınlanan ilgili yer, bina ve tesislere izin verilebilecek. kadar uzatılabilecek. rakamın 82 bin 432 hektarı madencilik için, tülüyor. İklim krizinin olumsuz sonuçları yönetmelikle orman talanının önü açıldı. 122 bin 385 hektar alanı ise enerji izinleri ortadayken doğa tahribatının baş sorumlusu Görünen o ki, yönetmeliğe göre ormanlık Kısacası, ormanların para karşılığı devlet için kullanıldı. 129 bin 217 hektar orman olan vahşi madencilik sahalarının arttı- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alanlarda orman dışında her şey olabilecek. eliyle yok edilmesinin yasal yolu açılmış alanı ise diğer izinler kategorisinde yer rılması ve ormanlık alanların madencilik 30 Kasım’da Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelikte kullanılan “‘kamu yararı” ve oluyor. Talan serbest. Oysaki Anayasa’nın alıyor. 2004- 2020 yılları arasında orman- faaliyetlerine ve imara açılması akla ziyan “Orman Kanununun 17. Maddesinin Üçüncü ‘zaruret’ bulunması halinde” ibaresi ise orman 169. Maddesi’ne göre devlet, ormanların larda kullanım izni verilen alanlar yanan uygulamalardır. Fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönet- katliamını meşrulaştırmanın ötesinde bir korunması ve sahalarının genişletilmesi için alanlardan kat kat fazla. melik”e göre ormanlık alanlarda liman geri anlam taşımamaktadır. Bu kavramların içinin gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Bütün Üstelik yanan orman alanları yeniden or- Görünen o ki, iklim krizi, kuraklık, gıda hizmet alanı, havaalanı, demiryolu, teleferik nasıl boşaltıldığını geçmiş yıllarda çok defa ormanların gözetimi devlete aittir. Devlet manlaştırılırken maden sahaları uzun yıllar krizi, pandemi iktidarın umurunda bile hattı, tünel gibi ulaşım tesislerine; savunma ve gördük. Yandaş şirketlerin çıkarlarının kamu ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz, orman- orman haline gelmemektedir. Hatta mermer, değil. Varsa yoksa para. Ormanı arsa, ağacı güvenlik tesislerine; enerji üretim santralleri, yararı sayıldığına, özellikle topraklarına el lara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme kereste gören bu zihniyet eliyle ülke hızla müsaade edilemez. yıkıma sürüklenmektedir. İklim kriziyle mücadelede en önemli faktör fosil yakıtların kullanımının azaltıl- ması. Bir diğeri ise ormansızlaştırmanın sona erdirilmesi. Bu nedenle ormanlarımızı yok eden başta vahşi madencilik olmak üzere her türlü faaliyetlere son verilmeli, verilen izinler ve ormanların yok edilmesine olanak veren yönetmelik iptal edilmelidir.

Menemenspor Altay’da kaybetmek yok 3’te 3 peşinde Spor Toto 1’inci Lig’de üst üste Balıke- Spor Toto Süper Lig’de üst üste İstan- sona eren Galatasaray deplasmanında hem bul’da oynadığı 2 zorlu deplasman maçın- sirspor ve Kocaelispor galibiyetleriyle çıkışa futboluyla hem de aldığı skorla sevenlerini dan 2 beraberlik çıkaran Altay, galibiyet geçen Nasadoge Menemenspor, bu akşam hasreti 8 haftaya yükselmesine rağmen tatmin etti. Ligde 15 maçta 5 galibiyet, 3 kaybetmeden yoluna devam ederek Cenk sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşı altın değerinde 2 puan topladı. beraberlik, 7 yenilgiyle 18 puana ulaşan Laleci karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı’nda Geçen hafta 0-0 Turgut Doman’ın yöneteceği müsabaka berabere kalıp 5 siyah-beyazlılar, 10 Aralık Cuma günü maçlık galibiyet serisini sona er- konuk edeceği Hatayspor karşısında 3 puan dirdiği Medipol saat 20.00’de başlayacak. Başakşehir karşısında özlemine son vermeyi hedef- istediği oyunu sahaya 13 maçta 17 puana ulaşan sarı-lacivert- yansıtamayan İzmir Mustafa liyor. Bu karşılaşmayı yeniden temsilcisi, 2-2 Denizli lilerde sarı kart cezalısı Cem karşılaşmada kapılarını açacak Alsancak forma giyemeyecek. Teknik direktör Cenk Laleci, Mustafa Denizli Stadı’nda serinin süreceğini belirterek, “Ligde üst üste ka- oynamak için Türkiye Futbol zandık. Kupada da Hekimoğlu Trabzon’u eleyip Federasyonu’na başvuruda tur atladık. Yolumuza emin adımlarla devam bulunan Altay, hafta içinde ediyoruz. Keçiörengücü maçını kayıpsız Selçuk gelecek yanıtı merakla İnan bekliyor. DHA geçip üst sıralarda kendimize yer bulacağız” dedi. DHA Sercan ŞEYTAN 6 Aralık 2021 Pazartesi Özipekçi S RYENi BAKIs? ATEŞLE Avrupa gecesi OYNUYOR TFF 1. Lig 15. hafta mücadelesinde 22. dakikada Y. Samsunspor gole yaklaş- TFF 1.Lig 15. Altınordu, evinde ağırladığı Yılport tı. Tomane sol çizgi dibine inerek ceza ING Basketbol Süper Ligi’nde son 3 maçta aldığı 2 hafta mücadelesinde Samsunspor’a 2-0 mağlup oldu. sahasına ortaladı, ceza sahası içinde Hasan mağlubiyetle zirveden indikten sonra cuma günü Gala- evinde Y. Samsunspor’a Yılport Samsunspor maçına çıkana kadar gelişine vurdu, top üstten auta gitti.25. daki- tasaray NEF’i evinde mağlup ederek tekrar çıkışa geçen 2-0 kaybeden Altınordu, ligde oynadığı son 6 maçın 5’ini kaybeden kada Y. Samsunspor’un golü geldi. Yasin sol Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda bu ligde son 7 maçtaki Altınordu, evinde kırmızı beyazlılara da kanattan ceza sahasına ortaladı. Toma- akşam Hapoel Bank Yahav Jerusalem’i yeni bir başlangıç 6’ncı yenilgisini aldı yenilerek, son 7 maçtaki 6’ncı mağlubiyetini ne’nin göğsüyle indirdiği topa Savicevic yapmak için ağırlayacak. aldı. Şeytanlar bu süreçte tek galibiyeti, çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 0-1. 0-2 geçtiğimiz hafta Ankaragücü deplasmanın- Y.Samsunspor 40. dakikada yine etkili geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki da almıştı. Bu sonuçla Altınordu 13 puanda Ali sağ kanattan aldığı topla ceza sahasında mücadelenin hava atışı saat 20.00’de yapılacak. Bilet FOTOĞRAFLAR kalıp, düşme hattından uzaklaşamazken; kale dibine kadar ilerledi. Çaprazdan şutun- fiyatları tam 50, öğrenci 30 TL olarak belirlendi. Galatasa- KENAN YEŞİL Y.Samsunspor aldığı galibiyetle puanını da kaleci topu kornere çeldi. 45. dakikada ray maçını tribünden izleyen taraftarlara biletlerini ibraz 22’ye yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. gelişen Y. Samsunspor atağında, Cihan’ın etmeleri halinde gişede 10 TL indirim yapılacak. Karşıya- ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta ka’da ameliyat olan Semih Erden yine forma giyemeyecek. Etkili ataklar gitti. Başka pozisyon olmayınca, ilk yarı 1-0 İzmir ekibi, Hapoel ve Stal ile oynayacağı son iki maçı Y. Samsunspor’un üstünlüğü ile sona erdi. kazanıp grupta ikinci sırayı elde etmeye çalışacak. DHA Maçın ilk tehlikeli atağı 4. dakikada Altınordu’dan geldi. Furkan’ın sağ kanattan Baskı yetmedi Evde Fener’e kaleye paralel yaptığı ortaya ceza saha- direnemediler 52. dakikada Altınordu gole çok yaklaştı. sında kimse dokunamadı. 9. dakikada Ahmet atılan uzun topla savunma arkasına AXA Sigorta 1-3 gelişen Altınordu atağında, sol sarktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ah- Efeler Ligi’nde 11’inci kanattan yapılan ortaya met’in şutunu, kaleci kurtardı. 53. dakikada hafta mücadelesin- Muzaffer ceza saha- gelişen Altınordu atağında, sağ kanattan sı dışından sert ceza sahasına yapılan ortayı Kenan indirdi. de Fenerbahçe HDI vurdu, top Burak gelişine sert vurdu, top yandan auta yandan çıktı. 61. dakikada Altınordu korner kazan- Sigorta deplasman- auta dı. Sol kanattan Kenan’ın yaptığı ortada, git- Ahmet’in kafayı vuruşu az farkla auta gitti. ti. 66. dakikada Altınordu atağında, Hüsa- mettin ceza sahası dışından çok sert vurdu. Top direği sıyırarak auta gitti. 75. dakikada da Arkasspor’u Y. Samsunspor atağında, Savicevic’in ceza sahası dışından şutu üstten auta gitti. 90+4. 1-0 geriye düştüğü dakikada Y. Samsunspor’un ikinci golü maçta 3-1 mağlup geldi. Çalımlarla ceza sahasına giren Fofa- na’nın şık plasesi ağlarla buluştu: 0-2. etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde oyna- nan müsabakanın setleri 25-22, 22-25, 20-25 ve 17-25’lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 27 puana ulaşan Fener- bahçe zirve takibini sürdürürken, Arkasspor 21 puanda kaldı. DHA Nestor El Maestro Taraftarı Bu akşam BEKLiYORUM Gaziantep’i SporToto Süper Lig’de Göz-Göz’de sakatlığı sü- hattında yer ağırlayacak geçen hafta evinde ren Mihojevic mücadelede alan sarı-kırmı- Göztepe’de teknik Fenerbahçe ile 1-1 forma giyemeyecek. Karşı- zılılarda teknik direktör Maestro, berabere kalıp, hafta içinde laşmanın bilet fiyatları 1’inci direktör Nestor taraftarlara ise Ziraat Türkiye Kupası’n- kategori 436, 2’nci kategori El Maestro, çağrıda bulunarak, da Kahta 02 Spor’u eleyen 409, 3’üncü kategori 109, karşılaşmada “Tribünleri Göztepe, bu akşam 15’inci 4’üncü kategori 82, 5’inci mutlak galibiyeti dolduralım” dedi hafta müsabakasında kategori 54,5 ve kale arkaları hedeflediklerini söyleyip Gaziantep Futbol Kulübü ile 27,5 TL olarak belirlendi. taraftardan destek istedi. karşılaşacak. 14 maçta 11 puanla düşme DHA


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook