Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore TYT 40'LI FİZİK BRANŞ DENEME-2023 DEMO

TYT 40'LI FİZİK BRANŞ DENEME-2023 DEMO

Published by sarmaldrive, 2022-11-08 13:38:34

Description: TYT 40'LI FİZİK BRANŞ DENEME-2023 DEMO

Search

Read the Text Version

BRANŞ DENEMELERİ 40x7 GÜNCEL YKGSö’rdKeeaHGzaaeznçırıemlrallniaGmraüışntcıer.l SO VİDEO ÇÖZÜM Ümit AKCA ASKI RU AVCILA RI Hasan İŞBİLİR LÜ Cenk ÇAYIRCIOĞLU CELLENMİŞ YENİ BGÜN


TYT / FİZİK FİZİK TESTİ Deneme - 1 Bu testte 7 soru vardır. 1. “Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) araştırma- 3. Katı bir cisim Dünya’da su içine bırakılınca dengede kalıyor. cılar Dünya'nın en hafif ve en güçlü malzemesini elde etti.” Cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü F oluyor. Görselde verilen haberde bahsedilen malzemenin hafif Buna göre; ve güçlü olmasının fizik biliminde karşılıkları hangi şıkta doğru verilmiştir? I. suya tuz ilave edilmesi, II. suyun üzerine biraz yağ dökülmesi, III. kabın Ay’a götürülmesi Hafiflik Güçlülük işlemlerinden hangileri yapılırsa kaldırma kuvvetinin büyüklüğü F değişmez? A) Hacim Kılcallık B) Özkütle Dayanıklılık (dsu > dyağ, g(Dünya) > g(Ay)) C) Özkütle Yüzey gerilimi D) Eylemsizlik A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) Hacim Yapışma Dayanıklılık D) I ve II E) I, II ve III B 4. Zeynep, fizik öğretmeninin verdiği ısı transferi ödevi ile ilgili İ bir deney tasarlıyor. Kapalı bir kabın iki ucuna delik açarak L içine bir mum yakıyor. Sol taraftan sıcak hava çıkışı göz- G lemliyor. 2. Konum İ 3x Sıcak Soğuk hava hava S A xR 0 t 2t Zaman M A L Konum-zaman grafiği verilen bir hareketli için aşağıda- kilerden hangisi doğrudur? Buna göre Zeynep bu deneyden, A) 0 – t ve t – 2t arasında aldığı yollar eşittir. I. Isı gazlarda konveksiyon yoluyla yayılır. B) 0 – t arasındaki kinetik enerjisi t – 2t arasındakinin yarı- II. Isınan hava özkütlesi azaldığı için yükselir. sı kadardır. III. Isı gazlarda iletim yoluyla yayılır. C) 0 – t arasındaki ivmesi t – 2t arasındakinin yarısı kadar- yargılarından hangilerini sonuç olarak çıkarabilir? dır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) 0 – t arasındaki hızı t – 2t arasındakinin yarısı kadardır. D) I ve II E) I, II ve III E) t anında yön değiştirmiştir. 3 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK Deneme - 1 5. Bir elektrik devresinde K, L, M lambalarının potansiyel fark- 7. Şekilde verilen yolun O noktasından E kinetik enerjisi ile ları ve güçleri üzerinde yazıldığı gibidir. harekete geçen m kütleli cismin, K’deki kinetik enerjisi EK ve L’deki kinetik enerjisi EL oluyor. 10 volt L EL K 20 volt 20 watt m O 80 watt 10 volt M K 20 watt Sürtünmeler önemsenmediğine göre, cismin O’daki E kinetik enerjisi sabit tutularak m kütlesi azaltılırsa EK ve EL nasıl değişir? Üretecin iç direnci önemsiz olduğuna göre, EK EL A) Azalır Artar I. Üretecin potansiyel farkı 40 volttur. B) Azalır Azalır C) Artar Azalır II. Üretecin gücü 100 wattır. D) Artar Artar E) Değişmez Değişmez III. Üretecin potansiyel farkı 30 volttur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 6. Üstten görünümü şekildeki gibi olan su ile dolu bir dalga B leğeninde K bölgesinde oluşturulan periyodik dalgaların L İ bölgesine geçişi verilmiştir. L K LG İ Buna göre; S A R M A L I. K bölgesindeki su derinliği L bölgesindeki su derin- liğinden fazladır. II. K ve L bölgelerindeki su dalgalarının periyotları eşittir. III. K bölgesindeki dalgaların dalga boyu L bölgesinde- ki dalgaların dalga boyundan küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I ve II E) I, II ve III 4 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK FİZİK TESTİ Deneme - 2 Bu testte 7 soru vardır. 1. Düşey kesiti verilen yolun K noktasından harekete başla- 3. Tren rayları döşenirken metal raylar arasında genleşmesi yan araç yol boyunca sabit süratle hareket etmektedir. düşünülerek bir miktar boşluk bırakılır. X Buna göre; TV I. termometrelerin üst kısmının boş olması, II. barometrede borunun üst kısmının boş olması, KY yatay III. ampullerin iç kısmında boşluk olması Z durumlarından hangileri aynı ilke ile açıklanabilir? Buna göre, yolun X – Y, Z – T ve T – V noktaları arasın- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II da aracın mekanik enerjisi nasıl değişir? X - Y arası Z - T arası T - V arası D) II ve III E) I, II ve III A) Değişmez Değişmez Değişmez B) Azalır C) Azalır Azalır Artar D) Artar Artar Değişmez E) Artar Azalır Değişmez Artar Artar 2. Bir hareketlinin zamana göre aldığı yol aşağıdaki tabloda 4. Denizaltıların etrafında su sarnıçları vardır ve burada verilmiştir. basınçlı havuz bulunur. Denizaltı dalmak istediğinde bu sarnıçlar su ile dolar ve denizaltı aşağı iner. Yüzeye çıkmak Yol (m) 0 1 4 9 16 25 istediğinde sarnıçlardaki su boşaltılır ve denizaltı yukarı Zaman (s) 012345 çıkar. Buna göre bu hareketlinin sürat-zaman grafiği aşağıda- B A İ B kilerden hangisi olabilir? L G A) Sürat (m/s) B) Sürat (m/s) İ 5 10 01 234 5 Zaman 0 1 234 5 Zaman S Denizaltıların, sarnıçların dolu ve boş olmasına göre denge C) Sürat (m/s) (s) D) Sürat (m/s) (s) A durumları şekilde A ve B konumları olarak verilmiştir. R 10 Zaman 25 Zaman M Buna göre, 8 (s) 20 (s) A 6 15 L I. A denge durumunda, denizaltına etki eden kaldırma 4 10 kuvveti ağırlığından büyüktür. 2 01 234 5 5 II. B denge durumunda, denizaltının görünen yoğunlu- 0 1 234 5 ğu suyun yoğunluğuna eşittir. E) Sürat (m/s) III. B denge durumunda, denizaltına etki eden kaldırma kuvveti ağırlığından küçüktür. 10 8 yargılarından hangileri doğrudur? 6 4 Zaman A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 2 (s) 01 234 5 D) I ve II E) II ve III 5 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK Deneme - 2 5. Telefonuna gelen mesajları okuyabilmek için mercek kulla- 7. 20 Temmuz 1969 günü Apollo-11 uzay aracı Ay yüzeyine nan Asya, yazıları düz ve daha büyük görmektedir. inmiş ve ilk olarak Neil Armstrong daha sonra Buzz Aldrin Ay yüzeyinde yürümüştür. Astronotlar birbirine bu kadar yakın olmalarına rağmen birbirlerinin çıkardığı sesleri duyamamış, telsizle haberleşmiştir. Fakat Dünya’yı çok net olarak görmüşlerdir. Buna göre; Buna göre, I. Görüntü gerçektir. I. Çıkardıkları sesler, mekanik dalga olduğu için boş II. Mercek yakınsaktır. uzayda yayılmamıştır. III. Mercek ıraksaktır. II. Işık, elektromanyetik dalga olduğu için boş uzayda yargılarından hangileri doğrudur? yayılmıştır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III III. Kask içindeki hava sayesinde telsizden gelen ses duyulmuştur. D) I ve II E) I ve III yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 6. Plastik kalemi saçına süren Demet, kalemi masa üzerinde- D) I ve III E) I, II ve III ki iyice küçülttüğü kağıt parçalarına yaklaştırdığında bazı B kağıt parçalarının kaleme yapıştığını gözlemliyor. İ L G İ S A R M Buna göre, A I. Kalem üzerine yapışan kağıdı masanın üzerinden L kaldıran elektromanyetik kuvvettir. II. Kağıt parçalarının masadan kalkıp kalkmayacağını belirleyen kütle çekim kuvveti ile elektromanyetik kuvvet arasındaki büyüklük ilişkisidir. III. Kaleme yapışan kağıtlar, yalıtkan kaleme elektriksel kuvvet uygulamaz. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 6 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK Deneme - 4 5. Ayşegül, laboratuvar ortamında bir tarafı çukur ayna olan 7. Ses kaynağından çıkan ses dalgalarının bir yüzeye çarpıp kabın asal ekseni üzerindeki Merkez (M) noktasına boyu h geri dönmesi olayına yankı denir. olan bir cismi Şekil I’deki gibi koyuyor. Görüntünün boyunu h, aynaya uzaklığını d olarak ölçüyor. h cisim h cisim fM fM Şekil - I Şekil - II Buna göre yankının oluşmasında; Ayşegül, kabı Şekil II'deki gibi suyla doldurursa cis- I. sesin frekansı, min görüntüsünün boyunu ve aynaya uzaklığını nasıl II. sesin çarptığı yüzeyin cinsi, ölçer? III. sesin ortamdaki yayılma hızı değişkenlerinden hangileri etkilidir? görüntü boyu aynaya uzaklığı A) h d A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III d’den fazla B) h d’den fazla D) I ve II E) II ve III C) h’den fazla D) h’den az d’den az E) h’den fazla d’den az 6. Su dolu yüzme havuzunda şişme bot içindeki çocuk elinde- B İ ki kova ile dengededir. L G İ S A R M A L Çocuk elindeki kova ile bir miktar suyu havuzdan alarak bota boşaltıyor. İlk durumu göre; I. Havuz tabanındaki su basıncı azalır. II. Bota etki eden kaldırma kuvveti artar. III. Havuzdaki su yüksekliği değişmez. yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 10 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK FİZİK TESTİ Deneme - 7 Bu testte 7 soru vardır. 1. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlem üzerindeki araç içinde 2. Yazın tatil için Antalya’ya giden Efe bir otele yerleşmiştir. buz bulunmakta olup durgun araç X noktasından Y noktası- Otelin kendine ait bir havuzu ve deniz kıyısında plajı vardır. na itilirken buzun eriyen kısmı araç altındaki delikten dışarı Efe, hem havuzda hem de denizde yüzerek tatilin tadını atılmaktadır. çıkarmaktadır. Efe, tatilin sonunda denizde yüzmenin havuzda yüzmekten daha kolay olduğunu öğrenmiştir. F¶ F¶ Yatay Efe bu durumu babasına sorduğunda babasının yap- tığı; XY su damlaları I. deniz suyunun miktarının fazla olması, II. deniz suyunun özkütlesinin daha büyük olması, Uygulanan kuvvetin büyüklüğü sabit olduğuna göre, III. deniz suyunun uyguladığı kaldırma kuvvetinin daha X - Y noktaları arasındaki hareketi süresince araç için; büyük olması I. İvmesi artar. II. Mekanik enerjisi artar. yorumlarından hangileri doğrudur? III. Birim zamanda aldığı yol artar. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II yargılarından hangileri doğrudur? D) II ve III E) I, II ve III A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III B İ 3. Cenk ve Davut özdeş cam şişelerin ağız kısmına şişirilme- L miş balonları bağlıyor. Davut ayrıca şekildeki gibi balonu G şişenin içine geçiriyor. İ S A R M A 12 L Cenk daha sonra 1 nolu şişeyi kaynar su, Davut ise 2 nolu şişeyi buzlu su bulunan kovaya yerleştirirse balonların son haliyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) İkiside biraz söner. B) 1 nolu şişedeki balon şişer, 2 nolu şişedeki balon söner. C) İkisi de şişer. D) 1 nolu şişedeki balon söner, 2 nolu şişedeki balon şişer. E) Durumları değişmez. 15 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK Deneme - 7 4. Bir kap içerisine bir miktar su konularak ısıtıcı üzerine bıra- 6. Zımpara kağıdı üretiminde durgun elektrikten faydalanılır. kılıyor. Isı, enerji kaynağından itibaren 1, 2 ve 3 yollarını Yürüyen bant üzerinde yüzeyi tutkal ile kaplı (–) yüklü izleyerek yayılıyor. kağıtların üzerine (+) yüklü zımpara tanecikleri gönderilir. 3 Zımpara tozları 2 Yüzeyi tutkal Yürüyen bant 1 kaplı (–) yüklü kağıt Buna göre, 1, 2 ve 3 yollarında ısının hangi yayılma yön- Birleşme anında yüzeye homojen dağılmış pozitif yükler nötürlenerek kâğıt üzerine yapışır. temleri en etkindir? Buna göre, yukarıdaki olaydan; 1 23 I. Zıt yükler birbirlerini çekerler. A) Işıma Konveksiyon İletim II. Aynı cins yükler birbirlerini iterler. III. Yüklü cisimler nötr cisimleri çekerler. B) Konveksiyon Işıma İletim çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? C) Işıma İletim Konveksiyon A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) İletim Konveksiyon Işıma D) II ve III E) I, II ve III E) Konveksiyon İletim Işıma B İ L G İ 5. Hava ortamında bir öğrenci çukur aynaya bakarak kendi S 7. Doğadaki temel kuvvetlerle ilgili, A görüntüsünü görüyor. R I. Güçlü (yeğin) nükleer kuvvet atom çekirdeğini bir arada tutan kuvvettir. Öğrenci hiçbir şeyi değiştirmeden ayna ile birlikte denize batarak kendi görüntüsünü yine görüyor. M II. Elektromanyetik kuvvetler gezegenleri bir arada A tutan kuvvettir. Buna göre, I. Hava ortamındaki görüntüsü deniz içindeyken olu- L III. Zayıf nükleer kuvvetler atomda elektronu çekirdeğe bağlayan kuvvetidir. şan görüntüsünden daha küçüktür. II. Denizdeki tuzlu su yerine havuzda bu deneyi yap- yargılarından hangileri doğrudur? saydı görüntüsünün boyu değişmezdi. III. Hava ortamında oluşan görüntüsünün aynaya olan A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III uzaklığı ile denizde oluşan görüntüsünün aynaya D) I ve III E) I, II ve III olan uzaklığı aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) Yalnız III 16 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK FİZİK TESTİ Deneme - 14 Bu testte 7 soru vardır. 1. Bir cisim şekildeki gibi su dışında tartıldığında 10 N ağır- 3. Şekildeki ısıca izole edilmiş sistemde su dolu bir kabın lığında, boş taşma kabı ise 2 N ağırlığında ölçülmektedir. farklı noktalarına su ile temas edecek biçimde yerleştirilmiş Cisim taşma seviyesine kadar su ile dolu taşırma kabına termometreler ve pervane gösterilmiştir. hacminin yarısı batacak şekilde daldırıldığında başlangıçta boş olan taşma kabı 5N ağırlığında ölçülüyor. Pervane Termometre Su Termometre L K Isıtıcı Taşırma Taşma Kap ısıtıcı yardımıyla şekildeki noktadan ısıtılmaya başlan- kabı kabı dığında pervane dönmeye başlıyor. Taşırma kabı Buna göre; Suyun özkütlesi 1g/cm3 olduğuna göre; I. Su enerjiyi konveksiyon yoluyla iletmiştir. I. Cismin hacminin yarısı suya daldırıldığında ölçü II. K termometresinin okuduğu değer L termometresi- aletinin okuduğu değer 7 N dir. nin okuduğu değerden daha büyüktür. III. Isıtıcının verdiği enerji pervanenin dönme kinetik II. Cisim serbest bırakılırsa suda yüzer. III. Cismin hacminin tamamı suya daldırılırsa taşma enerjisine eşittir. kabı 10 N ağırlığında ölçülür. yargılarından hangileri doğrudur? yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III A) Yalnız III B) Yalnız II C) Yalnız I B D) Yalnız I E) I, II ve III İ D) I ve III E) I, II ve III L G 2. Su dolu bir kabın içine karabiber tohumları atıldığında to- İ humların battığı gözlenir. Çekilmiş karabiber parçacıkları suya bırakıldığında ise su yüzeyinde kaldığı gözlenir. S A R M A Suya 2-3 damla deterjan damlatıldığında ise karabiber par- L çacıklarının da battığı görülür. Buna göre, I. Karabiber çekilerek parçalandığında özkütlesi azalır. II. Karabiber parçacıkları suyun yüzey gerilimi tarafından su yüzeyinde tutulur. III. Deterjan yüzey gerilimini azaltır. yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 29 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK FİZİK TESTİ Deneme - 18 Bu testte 7 soru vardır. 1. Klimalar, belirli bir basınç altında ve sıvı haldeki akışkanın 3. Tahta bir masa üzerine fizik kitabı şekildeki gibi yerleştiril- istenilen sıcaklıkta buharlaştırılması ve buhar halden tekrar miştir. sıvı hale döndürülmesi prensibiyle çalışır. Buharın sıkıştırıl- ması sırasında çıkan enerji bir fan vasıtası ile dış ortama FİZİK atılır. Bu sıvı daha sonra genleşme valfi tarafından üzerin- deki basıncın düşürülmesi ile bulunduğu ortamdan enerji Kitabın ve masanın birbirlerine uyguladıkları etki-tepki çekerek gaz haline dönüşür. Sıvı bu esnada bulunduğu ortamdan enerji çektiği için ortam sıcaklığını düşürmüş olur. kuvveti için, I. Etki kuvvetini kitap, tepki kuvvetini masa uygular. II. Fe¶ tki = F¶tepki III. Etki ve tepki kuvvetleri birbirlerini yok eder. yargılarından hangileri doğrudur? Kısaca klimanın çalışma prensibini anlatan bilgide fizi- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III ğin alt dallarından hangisi en etkili olmuştur? D) I ve II E) I ve III A) Mekanik B) Optik C) Termodinamik D) Atom fiziği E) Elektromanyetizma 2. Santrifüj denilen cihaz, tüp içine konulan B İ ve içerisinden farklı sıvılar bulunan karı- L 4. Eşit kare bölmeli düzlemde iki ucundan gerilmiş homojen şımı çok yüksek hızlarda döndürerek sı- G vıların tüp içinde özkütle farklarına göre bir yay üzerinde oluşturulmuş atmalar ve hareket yönleri şekilde verilmiştir. sıralanmasını sağlar. İ K Santrifüj tüpü içine konulan karışımı oluşturan X, Y, Z sıvıları S L aynı sıcaklıkta olup kütle ve hacim değerleri tabloda verilmiştir. A Buna göre K ve L noktalarının titreşim genlikleri tel üzerinde üst üste geldiğinde atmaların görünümü aşa- Sıvı Kütle (g) Hacim (cm3) R M X 12 20 A Y 20 50 L Z 75 100 ğıdakilerden hangisi gibi olur? Buna göre, santrifüj edilmiş tüp içinde X, Y, Z sıvılarının A) B) C) sıralanması aşağıdakilerden hangisi gibi olur? A) B) C) D) E) XX YZ Z D) E) YZ XX Y ZY ZYX 37 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK Deneme - 18 5. Noktasal ışık kaynağı, ortası delik engel ve perde yardımıy- 7. İçleri boş 10°C sıcaklığındaki bir bardak ile 50°C sıcaklıkta- la şekildeki düzenek hazırlamıştır. ki bir tencere, 30°C sıcaklığındaki metal bir yüzeyin üzerine Perde yerleştiriliyor. 10°C 50°C Engel K 30°C Işık kaynağı Isı alışverişi metal yüzey, bardak ve tencere arasında olup denge sıcaklığı 30°C olduğuna göre, I. Bardağın ve tencerenin ısı sığaları eşittir. II. Bardak enerji alır. III. Metal yüzeyin ısı iletim katsayısı en büyüktür. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Bu durumda perdede oluşan toplam ışık akısı z, K noktası A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III çevresindeki aydınlanma şiddeti E’dir. D) I ve II E) I, II ve III Engel kaynağa biraz yaklaştırılırsa, I. z artar. II. E artar. III. z değişmez. yargılarından hangileri doğru olur? A) II ve III B) I ve III C) Yalnız III D) Yalnız II E) Yalnız I 6. Özdeş ve zıt yüklü K, L elektroskopları şekillerdeki gibi olup B İ X cismi K elektroskobuna yaklaştırıldığında yaprakların biraz L G kapandığı gözleniyor. İ XK XL Şekil-I Şekil-II S A R M A L Buna göre, X cismi L elektroskobuna yaklaştırıldığında yaprakların hareketi için, I. Biraz kapanır. II. Biraz daha açılır. III. Önce biraz açılıp sonra tamamen kapanır. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 38 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK FİZİK TESTİ Deneme - 19 Bu testte 7 soru vardır. 1. Alper ve Kemal gittikleri eğlence merkezinde dönme dolaba 3. Şekildeki sistemde hacmi sabit olan kap bir piston ile binmiştir. iki bölmeye ayrılmış ve bölmeler gaz ile doldurulmuştur. Bölmelerin içinde iki ucu da açık olan borular değişik şekil- 1 3 lerde K, L ve M esnek balonlarına bağlanmıştır. Sistem açık 7 2 hava basıncının Po olduğu ortamda dengededir. 5 8 6 4 Alper, dönme dolabın 1 numaralı, Kemal 2 numaralı KL M bölmesine bindiğine göre herhangi bir zaman aralığın- da Alper ve Kemal için; I. hızları, II. süratleri, Buna göre, piston ok yönünde bir miktar çekilerek sabitlendikten sonra yeni denge durumu için; hangi III. yer değiştirmelerinin büyüklükleri balonların içindeki gaz basıncı açık hava basıncına eşit olur? kavramlarından hangileri aynıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III (Balonların çeper basınçları ihmal edilecektir.) D) I ve III E) II ve III A) Yalnız K B) Yalnız L C) Yalnız M D) K ve M E) K, L ve M 2. Yakınsak merceğe asal eksenine paralel gönderilen beyaz B İ ışık şekildeki gibi renklerine ayrılıyor. L G Beyaz İ Kırmızı Asal S eksen A Turuncu R Sarı M Yeşil A 4. Erdem gümüş bir kolyeyi incelerken bazı ölçümler yapıyor. Mavi L • Kolyenin kütlesi: 10 g Mor Buna göre, • Kolyenin hacmi: 1cm3 I. Ortamların kırıcılık indisi ışığın rengine bağlıdır. • Kolyenin özkütlesi: 10 g/cm3 II. Kullanılan ışığın rengine göre merceklerin odak uzak- • Kolyenin sıcaklığı: 20 °C lığı değişir. • Kolyenin ağırlığı: 0,1N III. Merceğin kırıcılık indisi arttırıldıkça odak uzaklığı azalır. Buna göre Erdem yapmış olduğu ölçümlerden hangi- sini tek başına kullanarak kolyenin gümüş olduğunu yukarıdaki örnek göz önünde bulundurularak yargıların- ispatlayabilir? dan hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III A) Kütle B) Hacim C) Özkütle D) Ağırlık E) Sıcaklık 39 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK Deneme - 19 5. Isıca yalıtılmış bir ortamda başlangıçtaki sıcaklıkları eşit 7. Özdeş üç bilye K, L ve M seviyelerinde dengede durmakta- olan özdeş, P, R ve S cisimleri sıcaklıkları eşit ve kütleleri dırlar. sırasıyla 100 g, 200 g ve 300 g olan özdeş sıvılara bırakılı- yorlar. 1 K PRS h3 100 g 200 g 300 g L Buna göre, Isı alışverişi tamamlandığında P, R ve S h2 M cisimlerinin sıcaklık değişimleri sırasıyla TP, TR ve TS arasındaki ilişki nedir? Bilyelerin L seviyesine göre potansiyel enerjileri E1, E2 ve E3 olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki aşağıda- A) TP = TR = TS B) TP > TR > TS kilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? C) TR > TP > TS D) TS > TR > TP A) E1 = E2 > E3 E) TS > TP = TR B) E1 > E2 > E3 C) E1 > E3 > E2 6. Metal hurdalar ince parçalar hâline getirildikten sonra metal D) E2 > E1 > E3 E) E3 = E1 = E2 karışım hunisine boşaltılıyor. Dönen silindir içinde şekildeki gibi sabit bir mıknatıs olup metal karışımı silindir üzerinden 1 ve 2. kaplara ayrılıyor. İnce parçalanmış metal hurda Mıknatıs Metal karışım B hunisi İ L Dönen G silindir İ 1. kap 2. kap S A R M A L Buna göre, I. 1. kaba düşenler mıknatıslık özelliği kazanamayan me- tal parçalarıdır. II. 2. kaba düşenler mıknatıslık özelliği kazanabilen me- tal parçalarıdır. III. 1. kaba düşenler demir ve çelik olabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 40 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK FİZİK TESTİ Deneme - 28 Bu testte 7 soru vardır. 1. Berrin Hanım evdeki bulaşıkları yıkarken yeterince su kul- 3. Bir firmanın çamaşır makinesinin özelliklerini inceleyen lanmasına rağmen lekelerin zor çıktığını fark ediyor. Bunun Osman Bey aşağıdaki tablo ile karşılaşıyor. üzerine lekelerin kolay çıkması için bazı yöntemler deniyor ve bu yöntemler sonucu lekeler daha kolay çıkıyor. Kapasite 9 kg Boyutları 85 cm x 60 cm x 58 cm Yıllık Elektrik Tüketimi Yıllık Su Tüketimi 275 kw/h Sıkma Hızı 1200 litre 1200 devir / dakika Ses 70 dB Osman Bey bu tabloda hangi fiziksel nicelik hakkında bilgi bulamaz? A) Kütle B) Hacim C) Hız Buna göre; D) Frekans E) Ses şiddeti I. suyun sıcaklığını artırmak, II. suya deterjan eklemek, III. kaptaki aynı özellikteki su miktarını artırmak işlemlerinden hangileri Berrin Hanım'ın uyguladığı yöntemlerden biri olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III B İ L G İ 2. Bir atomda proton sayısı elektron sayısından fazla ise S 4. Temas gerektirmeyen kuvvetlerde, kuvvet ile kuvvetin pozitif (+) yüklü, proton sayısı elektron sayısından az ise, A uygulandığı nesnenin temas etmesi gerekmez ve nesneler negatif (–) yüklü, proton sayısı elektron sayısına eşit ise R arasında kuvvetin etkileri gözlenir. nötr atom denir. İletken bir X cisminin proton sayısı elekt- M Buna göre, ron sayısından fazla, iletken bir Y cisminin elektron sayısı A proton sayısından fazladır. L I. İki mıknatıs arasında oluşan elektromanyetik kuvvet, II. Atom çekirdeğinin dağılmasını engelleyen güçlü nük- Buna göre, X ve Y cisimleri birbirine dokundurulup bir leer kuvvet, süre beklenirse yük işaretleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? III. Yerde duran kâğıt parçasının uçmasını sağlayan rüzgar kuvveti X Y durumlarından hangileri temas gerektirmeyen kuvvet- A) + – lere örnek verilebilir? B) – + C) Nötr + A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III D) Nötr – E) Nötr Nötr 57 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK Deneme - 28 5. Bir metal termometre şekildeki gibi modellenmiştir. Metal bir 7. Homojen bir yay sabit uçlar arasında sabit F kuvvetli ile şerit spiral şeklinde bükülerek sabitlenmiş ve ucuna bir ibre gerildikten sonra titreştirildiğinde şekil-I ve şekil-II deki gibi monte edilmiştir. Sıcaklık değişimi ile ibre hareket etmektedir. dalgalar elde ediliyor. Şekil-I İbre Şekil-II Metal şerit Buna göre metal termometreler ile ilgili olarak, Buna göre, şekil-I ve şekil-II de oluşan dalgalar için, I. Özellikle yüksek sıcaklıktaki fırınların sıcaklığını I. Hızları eşittir. II. Frekansları farklıdır. ölçmek için kullanılırlar. III. Dalga boyları eşittir. II. Sıcaklığı artan metallerin genleşmesi prensibi ile yargılarından hangileri doğrudur? çalışırlar. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III III. Maddelerin boylarındaki uzama miktarı sıcaklık D) I ve II E) I ve III artışı ile doğru orantılıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I ve II E) I, II ve III 6. İç direnci önemsenmeyen bir üreteç, anahtar ile özdeş K, B İ L ve M lambalarının oluşturduğu devre şekildeki gibidir. L Başlangıçta S anahtarı açıktır. G İ +– KL S A S R M M A Buna göre, S anahtarı kapatıldıktan sonra, lambaların L parlaklıklarının değişimi için ne söylenebilir? K L M A) Artar Artar Değişmez B) Artar Azalır C) Değişmez Değişmez Azalır D) Söner Artar Değişmez E) Söner Artar Azalır Değişmez 58 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK FİZİK TESTİ Deneme - 29 Bu testte 7 soru vardır. 1. Okyanus akıntılarından yararlanmak amacıyla tasarlanan 3. Direnci 2X olan Lamba, reosta, iç direnci önemsiz üreteç, sistemde akıntılar pervaneleri döndürmekte ve jeneratörler ideal ampermetre ve ideal voltmetre ile Şekil I’deki devre yardımıyla elektrik enerjisi elde edilmektedir. kuruluyor. Reostanın sürgüsü ok yönünde hareket ettirilir- ken ampermetre ve voltmetrede okunan değerlerin zamana bağlı değişimleri Şekil II’deki tabloda verilmiştir. V Reosta Zaman Ampermetre Voltmetre (Saniye) (Amper) (Volt) 0 14 20 5 15 20 Buna göre bu düzenekle ilgili olarak, 2Ÿ 10 16 20 A +– 15 17 20 I. Yenilenebilir enerji kaynağıdır. II. Mekanik enerji elektrik enerjisine dönüştürülmekte- V Şekil II Şekil I dir. Buna göre, III. Kurulum maliyetleri yüksek işletme maliyetleri düşük- I. Üretecin gerilimi 20 volttur. tür. II. t = 0 anında reostanın direnci 5X’dur. yargılarından hangileri doğrudur? III. 0 – 15 saniye zaman aralığında lambanın parlaklığı A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III değişmez. D) II ve III E) I, II ve III yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III B D) I ve II E) I, II ve III İ GL 4. Şekilde verilen kapalı kapta 3h yüksekliğinde su vardır. İ Önce kabın K musluğu açılıyor ve sıvı akışı durunca K musluğu kapatılmadan L musluğu açılıyor. L musluğundan sıvı akışı durduğunda ise K ve L muslukları kapatılmadan S M musluğu açılıyor. A RA M K h h L 2. Oda sıcaklığına bırakılan, içinde eşit kütleli su bulunan A kapların ağzı açık bırakılıyor. Uzun bir süre bekleyen kap- L lardaki su miktarının farklı oranda azaldığı ölçülüyor. Bu oranın farklı omasının sebebi, Mh I. kapların ağızlarının farklı büyüklükte olması, II. suların ilk sıcaklığının farklı olması, Buna göre musluklardan akan su miktarları VK, VL ve III. suların ısı enerjilerinin farklı olması VM arasındaki ilişki nedir? (Kabın üst kısmı boştur.) nedenlerinden hangileri olabilir? A) VK = VL = VM B) VK > VL = VM A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III C) VM = VL > VK D) VL > VM > VK D) I ve II E) I, II ve III E) VM > VL > VK 59 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK Deneme - 29 5. Şekilde verilen ışık kaynakları ile saydam olmayan T küresi 7. Şekillerde deney düzeneklerinde aynı yüksekliklerden ilk perdenin önüne yerleştirildiğinde perdede oluşan yarı göl- hızsız serbest bırakılan özdeş oyuncak arabaların yatay geler birbirine teğet oluyor. zeminde aldıkları yolların farklı olduğu gözlemleniyor. T Yatay Cam yüzey I1 Şekil - I X Tahta yüzey I2 Şekil - II Buna göre, Kum yüzey Şekil - III I. perdeyi X oku yönünde hareket ettirme, Buna göre, oyuncak arabaların yüzeylerde farklı yollar II. T küresinin X oku yönünde hareket ettirme, alarak durmalaranın nedeni aşağıdakilerden hangisi- III. I1 ışık kaynağını T küresine yaklaştırma dir? A) Arabaların başlangıç kinetik enerjilerinin farklı olması işlemlerinden hangileri yapılırsa perdede kesinlikle B) Arabaların başlangıç potansiyel enerjilerinin farklı olması tam gölge oluşur? C) Arabaların yatay zemine ulaşma kinetik enerjilerinin farklı olması A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) Arabalara yatay zeminde etki eden sürtünme kuvvetle- rinin farklı olması D) II ve III E) I ve III E) Arabaların yatay zeminde bulunma sürelerinin farklı olması B İ 6. Şekildeki periyodik dalgalar üzerinde bazı uzunluklar veril- L G miştir. İ X Y S Z A R T M A Buna göre, dalga boyu ve genlik terimlerinin doğru L karşılıkları aşağıdakilerden hangisidir? Dalga boyu Genlik A) X T B) T Y C) X Z D) T Z E) X Y 60 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK FİZİK TESTİ Deneme - 30 Bu testte 7 soru vardır. 1. Bir botanikçi bir bambunun günde kaç cm uzayacağı ile 3. Eşit kare bölmeli düzlemde noktasal X, Y, Z ışık kaynak- ilgili bir deney yapıyor. Bambuyu her gün 2 saat güneş ışı- larının şekilde verilen O noktası civarında oluşturdukları ğında bırakan botanikçi, bambuya her gün 10°C’de yarım aydınlanmalar eşittir. litre su veriyor. XY Buna göre, bu botanikçinin aşağıdaki ölçüm araçların- dan hangisini kullanması gerekmez? Z A) Cetvel Yatay B) Kronomotre O C) Eşit kollu terazi D) Dereceli silindir E) Termometre Buna göre, kaynakların ışık şiddetleri lX, lY ve lZ arasın- daki ilişki aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) IX = IZ > IY B) IZ > IY > IX C) IZ > IX > IY D) IY > IX > IZ E) IX > IZ > IY B İ 2. \"Öz ısı, bütün maddeler için farklıdır ve bu nedenle ayırt L 4. Bir duvar saati 09.00’u göstermektedir. edici bir özelliktir.\" G İ Buna göre, suyun öz ısısı kavramını aşağıdaki seçe- neklerden hangisi en iyi tanımlar? S L A) 1 gram buzun sıcaklığını 1 Kelvin artırmak için gereken A enerji miktarıdır. R K M B) 1 gram buzun sıcaklığını 1 Kelvin azaltmak için gere- A ken enerji miktarıdır. L C) 1 gram buzun sıcaklığını 1°C artırmak için gereken enerji miktarıdır. Buna göre, 1 saat sonra akrep ve yelkovan üzerindeki K ve L noktaları ile ilgili olarak; D) 1 gram suyun sıcaklığını 1°C artırmak için gereken enerji miktarıdır. I. ortalama hız, II. ortalama sürat, E) 1 gram suyun enerjisini 1 Joule artırmak için gereken III. yer değiştirme ısı miktarıdır. niceliklerinden hangileri K için daha büyüktür? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 61 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK Deneme - 31 5. Evlerimizde kullandığımız bazı elektrikli araçlar ve günlük 7. Aynı maddeden yapılmış X küpü, Y silindiri ve Z dikdört- ortalama kullanım süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. genler prizması yatay bir zemine şekildeki gibi konulmuştur. Araç Güç (watt) Çalışma süresi X YZ Televizyon 400 (saat) 5 Bulaşık Makinesi 900 2 zemin Klima 2000 2 Cisimlerin kendi ağırlıklarına oranla dayanıklılıkları sırasıy- la DX, DY ve DZ dir. Televizyon, bulaşık makinesi ve klima fişleri doğrudan şehir şebekesine bağlandığında bir ayda sırasıyla ET , EB ve EK Buna göre, DX, DY ve DZ arasındaki ilişki aşağıdaki kadar enerji harcamaktadır. seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Buna göre, ET, EB ve EK arasındaki ilişki aşağıdaki A) DX > DY > DZ B) DY = DZ > DX seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? C) DZ > DY = DX D) DZ > DY > DX A) EK > EB > ET B) ET > EB > EK E) DX > DZ > DY C) EK > ET > EB D) EK = EB = ET E) EK = ET > EB B İ L G İ S A 6. Bir pet shop işletmecisi tabelasına siyah zemin üzerine R M sırasıyla kırmızı, sarı, mavi, kırmızı, yeşil, beyaz ve mavi A renkli harflerle PET SHOP yazmıştır. L Kırmızı ışık altında bu tabelaya bakan gözlemci tabela- dan hangi harfleri görür? A) PESO B) PSO C) PEP E) EHO D) ETOP 64 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK FİZİK TESTİ Deneme - 32 Bu testte 7 soru vardır. 1. Şişirilmiş bir çocuk balonu ve özdeş çiviler kullanılarak 3. İçi dolu taş, içinde 100 cm3 su olan dijital terazi üzerindeki basınç ve basınç kuvveti ile ilgili araştırma yapan bir öğren- dereceli kaba atıldığında su seviyesi 120 cm3 e yükseliyor. ci şekil-I de balonu tek bir çiviye F kuvveti ile bastırıyor. Terazi ise başlangıçta 140 gram gösterirken taş atıldıktan Şekil-II de ise balonu yedi tane çiviye aynı F kuvveti ile sonra 260 gram değerini gösteriyor. bastırıyor. 100 cm2 120 cm2 140 gram 260 gram I. Durum II. Durum Şekil-I Şekil-II Kaptan su taşmadığına göre taşın özkütlesi kaç g/cm3 Şekil-I de balon patlarken şekil-II de balon patlamıyor. tür? Buna göre, balonun patlamamasının nedeni ile ilgili A) 2 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8 I. Basınç kuvveti azaldığı için balon patlamamıştır. II. Basınç azaldığı için balon patlamamıştır. III. Birim yüzeye etki eden basınç kuvveti azaldığı için balon patlamamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III B İ D) II ve III E) I, II ve III L G İ S 4. Yüklü ve iletken K, L, M küreleri yalıtkan sürtünmesiz zemin A üzerinde sabit tutuluyor. R M K LM 2. Bir hareketlinin hızının büyüklüğü ile süratinin büyük- A Yatay lüğünün eşit olması için aşağıdakilerden hangisinin L gerçekleşmiş olması gereklidir? K, L, M küreleri aynı anda serbest bırakılırsa ilk hareket A) Başladığı noktaya geri gelmelidir. yönleri aşağıdakilerden hangisi kesinlikle olamaz? B) Yer değiştirmesinin büyüklüğü ile aldığı yol eşit olmalı- K LM dır. C) Yer değiştirme ile yolun toplamı sıfır olmalıdır. A) Sol Sağ Sol D) Cisim yönünü değiştirse de doğrultusunu değiştirme- B) Sol Hareketsiz Sağ melidir. C) Sağ Sol Sağ D) Hareketsiz Sağ Sol E) Hız ile sürat her şartta eşittir. E) Sağ Hareketsiz Sağ 65 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK FİZİK TESTİ Deneme - 33 Bu testte 7 soru vardır. 1. Nükleer santral, bir veya daha fazla sayıda nükleer reaktö- 3. Doğrusal yörüngede t = 0 anında aynı noktadan geçen rün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak ısı enerjisi- K, L, M ve N araçlarının hız-zaman grafikleri şekildeki nin, bu enerjiden de elektrik enerjisinin üretildiği tesistir. gibidir. Hız Elektrik Baca 2V K L Türbin Elektrik Jeneratörü V Reaktör 0t –V M Zaman –2V N Buna göre, reaktör içindeki tepkime ile elektriğin Buna göre, t saniye sonunda, santralden çıkışına kadar geçen süreçte fiziğin en etkili alt dalları aşağıdakilerden hangisi gibidir? I. K ile M arasındaki uzaklık, L ile N arasındaki uzak- A) Nükleer fizik - Termodinamik - Elektromanyetizma lığa eşittir. B) Termodinamik - Optik - Elektromanyetizma C) Mekanik - Optik - Termodinamik II. K ile N arasındaki uzaklık, L ile M arasındaki uzak- D) Nükleer fizik - Atom fiziği - Termodinamik E) Elektromanyetik - Katıhâl fiziği - Termodinamik lığa eşittir. III. K ile N, L ile M aynı konumdadır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III B İ 4. Şekillerdeki görsellerde bir çantaya uygulan farklı kuvvetler L gösterilmiştir. G İ Şekil-I'de düşey duvarda duran çantaya yatay yönlü kuvvet uygulanmıştır. 2. Bir kaptaki su eşit zaman aralıklarından eşit ısı veren ısıtıcı S Şekil-II'de yatay zeminde duran çantaya düşey aşağı yönlü ile ısıtılıyor. A kuvvet uygulanmıştır. R Şekil-III'te yatay zeminde duran çantaya düşey yukarı Bu kaptaki su için aşağıdaki yorumlardan hangisi yan- M yönlü kuvvet uygulanmıştır. lıştır? A A) B) Sıcaklığı artabilir. L Kaynayabilir. Ali Ayşe Şekil-I Şekil-II Şekil-III C) D) Özkütlesi azalabilir. Tüm şekillerdeki kuvvetlerin büyüklüğü çantanın ağır- lığından büyük olduğuna göre, hangi şekillerde uygu- Özkütlesi artabilir. Beliz lanan kuvvet iş yapar? Fatma Isısı artabilir. E) Aydan A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 67 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK Deneme - 33 5. Zeynep ve Egemen elektrik yüklü bir elektroskoba sırayla 7. Bir konsere giden Ahmet kalabalıktan arkalarda kalmış ve aşağıdaki işlemleri uyguluyorlar: sahneyi tam olarak göremeden konseri dinlemek zorunda kalmıştır. • Zeynep elindeki iletken çubuğu elektroskoba dokundurduğunda elektroskobun yaprakları daha çok açılıyor. • Egemen, Zeynep’ten hemen sonra elindeki çubuğu elektroskoba dokundurduğunda elektroskobun yap- rakları önce kapanıp sonra tekrar açılıyor. Buna göre, Ahmet, dinlediği bir şarkının notalarının çıktığı müzik alet- lerini hiç göremese de bu aletlerin hangileri olduğunu ayırt I. Zeynep’in elindeki çubukla elektroskobun başlan- etmiştir. gıçtaki yükü aynı cinstir. Buna göre Ahmet, müzik sesinin aşağıdaki özelliklerin- den hangisine dikkat etmiştir? II. Egemen’in elindeki çubuk ile Zeynep’in elindeki çubuk zıt cins elektrikle yüklüdür. III. Egemen’in elindeki çubuğun yük miktarı elektrosko- bun yük miktarından fazladır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II A) Hız B) Frekans C) Yükseklik D) I ve III E) I, II ve III D) Tını E) Dalga boyu 6. XY B asal İ eksen L F M G İ S Odak noktası F, merkezi M noktası olan çukur ayna A önünde bulunan T harfinin görüntüsü aşağıdakilerden R hangisidir? M A) M B) M C) M A L Y XX XY Y D) M E) M Y X YX 68 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK Deneme - 34 4. Öğrencilerine sıvıların basıncı iletme özel- h 6. Yalıtkan iplerle asılı özdeş ve (–) yüklü üç iletken küre, baş- Su liğini anlatan fizik öğretmeni içine su doldur- langıçta nötr ve içleri boş olan K, L ve M iletken kaplarından duğu enjektörün pistonuna F kuvveti uygula- F dığında suyun yükselme miktarı şekildeki gibi K kabına içten sarkıtılıyor, L kabına içten dokunduruluyor h oluyor. ve M kabına dıştan dokunduruluyor. Buna göre, I. Öğretmen Pascal ilkesini anlatmıştır. II. F kuvveti artırılırsa suya uygulanan KL M basınç da artar. – – – III. F kuvveti artırılırsa h artar. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II Yalıtkan Ayaklar D) II ve III E) I, II ve III Buna göre, bir süre sonra K, L ve M kaplarının dış yüze- yindeki elektrik yüklerinin işareti için ne söylenebilir? KLM A) – – – B) + + + C) – Nötr – D) – + Nötr 5. İlk sıcaklıkları farklı ayran ve soda boş bir kaba dökülerek E) Nötr – Nötr karıştırılıyor. Ayran Soda B İ 7. O merkezli r yarıçaplı yarım küre şeklindeki Y ortamı X ve L Z ortamları arasındadır. G İ S K A R r O αr X M α Y Isı alış verişinin sadece sıvılar arasında olduğu kabul A r α ≠ 90° edildiğine göre; L Z I. Karışımın denge sıcaklığı ayran ve sodanın sıcak- lıkları arasında bir değerdir. K ışınının izlediği yol şekildeki gibi olduğuna göre, II. Karışımın özkütlesi sıvıların özkütleleri toplamı kadardır. I. X ve Y ortamlarının kırıcılık indisleri eşittir. III. Karışımın özkütlesi sıvıların özkütleleri arasında bir II. Y ve Z ortamlarının kırıcılık indisleri eşittir. değerdir. III. X ve Z ortamlarının kırıcılık indisleri eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? yargılarında hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III D) I ve II E) II ve III 70 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK Deneme - 35 3. Bir öğrenci sıvıda yüzen cisimlerin kapta oluşturduğu 4. Boyutları eşit, farklı sıcaklıktaki X ve Y metal çubukları ağırlaşmayı ölçmek istiyor. Bunun için özdeş kaplara Şekil I’deki gibi sabit iki duvar arasında birbirlerine değecek Şekil - I’deki gibi eşit hacimlerde su ve yağ koyarak ayrı ayrı şekilde bir araya getiriliyor. tarttığında D1 ve D2 değerlerini elde ediyor. Daha sonra kaplara Şekil - II’deki gibi özdeş tahtalar bırakarak yeniden X Şekil I Y tarttığında ise D3 ve D4 değerlerini elde ediyor. XY Şekil II Su Yağ Su Yağ Cisimler arasında ısıl denge sağlandığında, Şekil - II'deki D1 D2 D3 D4 görünümü aldıklarına göre, Şekil - I Şekil - II I. Uzunluk değişimleri eşittir. II. X’in uzama katsayısı Y’nin uzama katsayısından Suyun özkütlesi yağın özkütlesinden büyük olduğuna göre, öğrenci bu deneyde aşağıda verilenlerden hangi- büyüktür. sine kesinlikle ulaşamaz? III. X’in iç enerjisindeki değişim, Y’nin iç enerji değişi- A) (D3 – D1) = (D4 – D2) B) D1 = D4 C) D3 > D1 D) D4 > D2 minden fazladır. E) D3 = D4 yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? (Isı alışverişi sadece X ve Y arasındadır.) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III B İ L G İ S A R M A L 72 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK Deneme - 37 3. Yüzey alanlarının büyüklüğü A, 2A, 3A olan dikdörtgenler 5. Sınıfta Newton’un hareket yasalarını anlatan öğretmen prizması şeklindeki yağ tenekesinin herhangi bir yüzeyi boş bir bardak üzerine kağıt, kağıdın üzerine de bir metal üzerinde yere bırakılınca yaptığı basınç P oluyor. parayı Şekil - I’deki gibi koymuştur. Daha sonra kağıdı Şekil - II’de ani bir hareketle kendine doğru çektiğinde para A bardağın içine düşmektedir. 2A 3A Para Düşen para Teneke diğer yüzeyleri üzere bırakılınca yere yaptığı Kağıt Bardak basınç kaç P olamaz? Şekil - II Şekil - I A) 5 B) 3 C) 3 D) 1 E) 2 2 2 2 Buna göre, öğretmen Newton’un hangi yasasını açıkla- maya çalışmıştır? A) Eylemsiz yasası B) Temel yasa C) Etki - tepki yasası D) Hareket yasası E) Genel çekim yasası 4. Başlangıçta yan yana olan K ve L hareketlilerinin konum - zaman grafiği şekildeki gibidir. Konum B İ 3x L KG 2x İ KL xS LA R 0 t 2t 3t Zaman M A Hareketliler arasındaki uzaklık 0 - t, t - 2t ve 2t - 3t L zaman aralıklarında nasıl değişir? 0-t t - 2t 2t - 3t A) Artar Artar Azalır B) Artar Azalır Azalır C) Artar Değişmez Azalır D) Azalır Artar Azalır E) Azalır Değişmez Azalır 78 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK FİZİK TESTİ Deneme - 38 Bu testte 7 soru vardır. 1. Birbirine perçinlenmiş K-L ve K-M metal çiftlerinin görü- 2. Eşit bölmelendirilmiş yatay düzlemlerde düz aynaların nümleri Şekil I deki gibidir. K-L ve K-M metal çiftleri ısıtıldı- önüne K, L ve M cisimleri konuluyor. ğında Şekil II deki görünümü alıyor. K LM K K Şekil I LM KK L M Şekil II Buna göre, düz aynada hangi cisimlerin görüntülerinin Buna göre; K, L ve M metallerinin boyca uzama katsa- tamamı oluşabilir? yıları sırasıyla lK, lL, lM arasındaki ilişki nedir? A) Yalnız K B) Yalnız L C) Yalnız M A) lL > lK > lM B) lM > lK > lL C) lL > lM > lK D) lK > lM > lL D) K ve L E) K ve M E) lK > lL > lM B İ L G İ S A R M A L 80 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK Deneme - 38 3. Sicilya kralı Heron yaptırmış olduğu tacın saf altın olup olma- 4. Uzunluğu L olan türdeş iletken telin uçlarına Şekil - I’deki dığını test etmesi için Arşimet’ten yardım istemiştir. Arşimet gibi V gerilimi uygulandığında üzerinden geçen akım Kralın içinde boşluk bulunmayan tacını ve aynı kütledeki i oluyor. Tel Şekil - II’deki gibi kare şekline getirilerek içinde boşluk olmayan saf altını ayrı ayrı taşırma kaplarına V gerilimi uygulandığında ana koldan geçen akım iı oluyor. atarak taşırdıkları suların hacimlerini kıyaslamıştır. mm Kralın Saf altın i iı tacı V V +– +– Şekil - I Şekil - II Buna göre, iı kaç i olur? (Bağlantı tellerinin ve pilin direnci ihmal ediliyor.) A) 5 B) 3 C) 16 D) 4 E) 7 2 3 2 Buna göre, I. Her iki kapta taşan suların hacimleri eşit ise Kralın tacı saf altındır. II. Kralın tacının atıldığı kaptan daha fazla su taşarsa taca yoğunluğu altından daha düşük olan bir metal karıştırılmıştır. III. Arşimet bu düzeneklerde özkütle kıyaslaması yap- mıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III B İ L G İ S 5. Her cisim kendi yapısal özelliğine göre bir elektrik yükü A taşır. Bu elektrik yükleri arasında oluşan kuvvete elektro- R manyetik kuvvet denir. M Buna göre, A L I. atom çekirdeği ile elektronlar arasında II. gezegenler arasında III. atom çekirdeğindeki protonlar arasında oluşan kuvvetlerin hangilerinde elektromanyetik kuv- vet etkisinden bahsedilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 81 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK FİZİK TESTİ Deneme - 39 Bu testte 7 soru vardır. 1. Doğrusal olan ve sürtünmeli olup olmadığı bilgisi veril- 2. Tabak içindeki süt üzerine farklı renkte üç damla gıda boya- meyen yolda durgun hâlde bulunan kutuya, Mutlu 120N sı damlatıldığında boyaların sütün üzerinde dağılmadan büyüklüğünde sabit kuvvet uygulayarak kutunun kuvvet durduğu gözleniyor. yönünde 5m yer değiştirmesini sağlıyor. Deterjana batırılmış bir tahta çubuk gıda boyalarına değ- meyecek şekilde süte dokundurulduğunda boyaların bir- Kutu sadece öteleme hareketi yaptığına göre, birine karışarak tabağın kenarlarına doğru hareket ettiği gözleniyor. I. Kutunun yol sonunda kazandığı kinetik enerji 600j Buna göre, deneyden yola çıkarak; dir. I. İlk durumda gıda boyalarının dağılmamasını sağla- II. Kutunun Mutlu’ya uyguladığı kuvvetin büyüklüğü yan sütün yüzey gerilimidir. 120N dir. II. Deterjan sütün yüzey gerilimini azaltır. III. Mutlu’nun uyguladığı kuvvetin yaptığı iş 600j dir. III. İlk durumda süt ile gıda boyaları arasındaki adez- yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? yon kuvveti, süt molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetinden küçüktür. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III yargılarından hangilerine ulaşılabilir? D) II ve III E) I ve II B A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III İ D) II ve III E) I, II ve III L G İ S A R M A L 83 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK Deneme - 39 3. Birbiriyle temas hâlinde olan iki cisim arasındaki kuvvete 5. Genleşme katsayıları aX > aY olan X ve Y metal levhaları O temas kuvveti, birbiriyle doğrudan temas hâlinde olmayan noktası merkez olacak şekildeki daire diliminin parçalarıdır. iki cismin birbirine uyguladığı kuvvete ise alan kuvveti Uzunlukları eşit olan levhalar aralarında az bir boşluk olacak denir. şekilde yatay düzleme konulmuştur. Buna göre, O I. Yalnız temas kuvvetleri harekete neden olabilir. L a II. Dünya üzerinde duran bir cisme Dünya’nın uygula- X dığı çekim kuvveti bir temas kuvvetidir. LY III. Atom çekirdeği ile elektronu arasındaki kuvvet alan kuvvetidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III Levhaların sıcaklıklar düzgün ve eşit miktarda artırılır- sa yeni şekil aşağıdakilerden hangisi gibi olur? D) I ve II E) II ve III A) a a B) a a bb a>b b>a 4. Yarıçapları eşit, uzunlukları farklı X, Y ve Z bakır çubukları B C) a a D) a a İ b b şekildeki gibi bağlanmıştır. L G a>b b>a X hİ E) a a b Y hS A Z 2i hR M A L A +– a>b Z çubuğundan geçen akım 2i olduğuna göre ampermet- reden kaç i akım geçer? (Bağlantı kablolarının direnci önemsizdir.) A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) 11 84 Diğer Sayfaya Geçiniz.


TYT / FİZİK Deneme - 39 6. Bir sıvı püskürtücünün yapısı şekilde gösterilmiştir. Piston, 7. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir dalga leğeninin K, L ve M kol yardımıyla itildiğinde sıvı haznesinden yükselen sıvı bölgelerine engeller konularak farklı derinliklerde ortamlar oluşan hava akımı sayesinde uç kısımdan dışarıya çıkmak- oluşturuluyor. Sabit frekanslı dalga kaynağından üretilen tadır. su dalgaları K bölgesini tK sürede, L bölgesini tL sürede, M bölgesini ise tM sürede alıyor. Hava Sıvının püskürdüğü Dalga kaynağı Piston kolu Hareketli uç sızdırmasız M piston Sıvı yükselme K borusu L Sıvı Sıvı haznesi d dd Buna göre tK, tL ve tM arasındaki ilişki aşağıdaki seçe- Buna göre, neklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) tM > tK > tL B) tL > tK > tM I. Akışkanlar basınç farkından dolayı hareket ederler. C) tK = tL > tM D) tK > tL > tM II. Akışkanın hızının attığı yerde basınç azalır. E) tK = tL = tM III. Pistonu iten kuvvetin büyüklüğü artırılırsa sıvı haz- nesinde eşit sürelerde gerçekleşen sıvı basıncının değişim miktarı da artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III B İ L G İ S A R M A L 85 Diğer Sayfaya Geçiniz.


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook