Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home
About
Total: 0

This bookcase is encrypted.

Enter
Phương pháp giáo dục Montessori là một phương pháp sư phạm giáo dục trẻ em từ 2 đến 6 tuổi, dùng tiến trình giáo dục đặc biệt dựa vào việc học qua cảm nhận, đã và đang góp phần tạo những đột phá to lớn. Đọc bài viết để cùng Worldkids - WIS để tìm hiểu Montessori là gì. Địa chỉ 616/36A Lê Đức Thọ Phường 15, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh. #phuongphapmontessori #phuongphapgiaoducmontessori #montessorilagi #worldkidswis #hethongtruongmamnonquocteworldkidswis