Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home
About

This bookcase is encrypted.

Enter
TEL Academy - Đơn vị đào tạo Tiếng Anh Giao tiếp, IELTS được hàng ngàn học viên tin tưởng. Học tiếng Anh chỉ với 800đ/phút. Chất lượng - Uy tín - Tiết kiệm thời gian.

Hội sở chính: 20 Núi Trúc – Ba Đình – Hà Nội

Website: https://telacademyvn.com/

Fanpage:https://www.facebook.com/telacademyvn

Hotline: 0923097997

Email: [email protected]