Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home
About
Total: 0

This bookcase is encrypted.

Enter
กินน้ำตาลมากเกินไป เสี่ยงเป็น “โรคแก่เร็ว” จริงหรือ!!
บทความสาระน่ารู้ข้อมูลอ้างอิงจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วิจัยว่า น้ำตาลเป็นส่วนผสมที่นิยมนำมาใช้ประกอบในอาหาร แต่ถ้าหากมีการบริโภคมากเกินไปจะก่อให้เสี่ยงเป็นโรคอ้วน เบาหวาน นอกจากนี้ยังทำให้เกิดริ้วรอยและแก่ก่อนวัยและโรคเรื้อรังอื่นๆได้ เพราะฉะนั้นเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน 6 ช้อนชา/วัน....