Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home
About
Total: 0

This bookcase is encrypted.

Enter
Doi Samer Dao, ໜຶ່ງ ໃນສະຖານທີ່ຕັ້ງຄ້າຍແຄມຂອງທີ່ມີຊື່ສຽງແລະນິຍົມທີ່ສຸດໃນປະເທດໄທ. ນີ້ແມ່ນເປີດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕ້ອງການເບິ່ງ ທຳ ມະຊາດທີ່ສວຍງາມ. ແຕ່ບໍ່ສາມາດຍ່າງເຂົ້າໄປໃນປ່າ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຂັບລົດໄປ Doi Samer Dao ເພື່ອເບິ່ງວິວທີ່ສວຍງາມ. ແນະ ນຳ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍໆແຫ່ງ, ຕິດຕາມເວັບໄຊທ໌້. Laox