Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home
About

This bookcase is encrypted.

Enter
Сайн байна уу? Танд өдрийн мэнд хүргэе.

Монголын Металлургчидын Танилцах Уулзалтаар мэргэжлийн онлайн сэтгүүлийг чөлөөт зохиолчдын нэгдлийн хүрээнд зохион байгуулахаар болсон. Онлайн сэтгүүл нь мэргэжлийн хүмүүсийн өөрийн олж авсан мэдээ мэдээлэл, мэдлэгийг бусдад түгээх, судалгаа шинжилгээний ажлаа бусдад танилцуулах, санал солилцох болон Монголын Металлургийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллага, аж ахуйн нэгжийг таниулах, сурталчлах, шинээр хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийг танилцуулах зэрэг зорилгоор онлайн орчинд сонирхсон уншигчдад үнэгүй хүргэнэ.