Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home
About
Total: 0

This bookcase is encrypted.

Enter
Đông trùng hạ thảo trong Ngựa Thái
Đây là loại dược vị vô cùng quý hiếm. Nó thường được tìm thấy ở những nơi có độ cao trên 4.500 mét ở dãy himalaya, cao nguyên tây tạng hay các địa điểm có độ cao tương tự khác trên thế giới.