Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home
About
Total: 0

This bookcase is encrypted.

Enter
Máy tán đinh rive dùng để tán nối các tấm kim loại, các chi tiết bằng đinh tán, chốt tán. Máy tán đinh thường được dùng để làm chốt cho các sản phẩm cụ thể như : làm kìm,đóng chốt bản lề, đóng đinh tán cho vải bọc , làm kéo, chốt móc ghế xe ô tô, chốt định vị.
#maytandinh #maytandinhrive #maytandinhthuyluc #maytandinhkhinen
Thông tin liên hệ:
Máy tán đinh rive: https://mayvannang.com/cac-dong-may-khac/may-tan-dinh-rive-thuy-luc
Website: https://mayvannang.com/
Phone: 0839139466
Email: [email protected]
Địa chỉ: Số 14 ngõ 250 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội