Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home
About
Total: 0

This bookcase is encrypted.

Enter
Cường dương Ngựa Thái là liều đặc biệt có tác dụng đối với nam giới trước lúc quan hệ khoảng 20-30 phút.

do đó, bạn có thể sử dụng sớm, trước lúc quan hệ khoảng 30 phút để sản phẩm ngấm và phát huy tác dụng nhé.

khi uống chỉ nên uống một viên, nhưng đối với một số bạn có sức khỏe yếu hơn thì chỉ cần sử dụng ½ hoặc 1/3 viên là đủ.

Không nên sử dụng quá liều sẽ khiến dương vật rơi vào hiện tượng cương cứng không thể xuất tinh, việc này sẽ làm cho dương vật mệt mỏi cũng như có xu hướng chẳng thể cương cứng vào các lần sau.