Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home
About
Total: 0

This bookcase is encrypted.

Enter
"Tôi là Trương Tiểu Minh - người chịu trách nhiệm quản lý quy trình sản xuất và kiểm duyệt sản phẩm ODM, OEM tại Phước Thịnh Corp
Liên hệ với tôi:
- Địa chỉ: 56 đường DN6, P. Tân Hưng Thuận , Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 028 6271 7165
- Website:
https://phuocthinhcorp.com/
#phuocthinhcorp"