Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home
About

This bookcase is encrypted.

Enter
Tháp đôi Kepler Land gồm 2 tòa tháp HH-01 41 tầng, HH-02 37 tầng. Công trình thuộc tổ hợp dự án Trung tâm Tài chính Thương mại và các công trình phụ trợ. Hai tòa tháp này được thiết kế đối nhau tạo thành một tác phẩm kiến trúc hoàn hảo. Khi hoàn thành 2 tòa tháp sẽ trở thành trung tâm thương mại của quận Hà Đông và của khu vực phía Tây Nam Hà Nội, là tâm điểm của Dự án và cũng là điểm nhấn của Khu đô thị Mỗ Lao.

Thông tin liên hệ:
- Website: https://keplerland.com.vn/
- Địa chỉ: KĐT Mộ Lao - Mỗ Lao - Hà Đông - Hà Nội
- Fanpage: https://www.facebook.com/keplerland.com.vn
- Điện thoại: 0334.182.553
- Email: [email protected]
[ TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN CHUNG CƯ KEPLER LAND MỖ LAO ]
GOOGLE DRIVE
https://drive.google.com/drive/u/8/folders/1A48Dk81Dh52LLvnEgeIeGDsHxGhOGCCf
GOOGLE SHEETS
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gk1QFcXvsbcitabPlXECy2o3eUw0othulQIqrtSyJyo/edit#gid=0
GOOGLE DOCS
https://docs.google.com/document/d/1CmMYi1AGyoqEqeYLW_lx2HG8RDR-FRubZDfuD07SR6M/edit
GOO