Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 2019-2020

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 2019-2020

Published by syspyl48, 2019-07-16 12:33:56

Description: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 2019-2020

Search

Read the Text Version

από το 1981 ΣΥΣΤΗΜΑΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΥΛΑΙΑ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Προετοιμάσου έγκαιρα, οργανωμένα και με ΣΥΣΤΗΜΑ στην Πυλαία, στο Πανόραμα, στον Χορτιάτη ΑΠΟ ΤΟ 1981 πάνω από 8.000 επιτυχόντες σε Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020 Α΄Β΄Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Α΄Β΄Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ - ΤΡΙΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΡΙΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΡ. ΗΛΙΑ 35 ΚΟΜΝΗΝΩΝ 11 ΜΕΤ. ΣΩΤΗΡΟΣ 3 ΤΗΛ. 2310 30 37 61, 2310 32 40 27 ΤΗΛ. 2310 34 38 02, 2310 34 71 80 ΤΗΛ. 2310 34 98 40 e-mail : [email protected] e-mail : [email protected] e-mail : [email protected] [email protected] • www.systimapylaia.gr • f: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΛΑΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ

Το μήνυμα της διεύθυνσης από το 1981 Συμπληρώσαμε 38 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. ΣΥΣΤΗΜΑΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Στόχος μας ήταν και είναι να υπηρετούμε την εκπαίδευση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να προσφέρουμε στους μαθητές μας ΠΥΛΑΙΑ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ποιοτική παιδεία και εφόδια που θα τους βοηθήσουν να προχω- ρήσουν και να υλοποιήσουν τους στόχους τους. Για μας η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημά μας και ως προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε όλοι στα Φροντιστήρια ΣΥΣΤΗΜΑ με συνέπεια και επαγγελματισμό πάντα αλλά και με την πεποί- θηση ότι οι διακρίσεις και επιτυχίες των μαθητών μας δικαιώνουν το έργο μας. Από το 1981 που ιδρύθηκαν τα Φροντιστήριά μας μέχρι τώρα πολλά έχουν αλλάξει στον χώρο της εκπαίδευσης, νέα δεδομένα έχουν δημιουργηθεί, εκείνο όμως που παραμένει σταθερό είναι η προσήλωσή μας στην ποιότητα της παρεχομένης εκπαίδευσης. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν νομοθετηθεί και λειτουργήσει εφτά διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα με αρκετές διαφορές με- ταξύ τους. Οι δέσμες αντικαταστάθηκαν από τις κατευθύνσεις. Οι κατευθύν- σεις έγιναν ομάδες προσανατολισμού. Τα τέσσερα επί δεσμών πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα στη συνέχεια έγιναν δεκα- τέσσερα, μετά εννέα, έπειτα έξι και στη συνέχεια έγιναν τέσσερα ή πέντε. Και τώρα βρισκόμαστε ενώπιον ενός καινούριου μοντέλου εισα- γωγής. Κύρια διαπίστωση όμως είναι η εξής: Εφόσον η προαγωγή των μαθητών από τη μία τάξη στην άλλη συνοδεύεται και επιβεβαι- ώνεται από μια εξεταστική διαδικασία και πολύ περισσότερο η μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξακολουθεί να είναι μια διαδικασία που γίνεται μέσω μιας διε- ρευνητικής, αξιοκρατικής και αδιάβλητης επιλογής θα παραμένει η ανάγκη πάντα για μια σωστή και υπεύθυνη προετοιμασία. Διαθέτουμε τη γνώση και την πείρα να καθοδηγήσουμε τους μα- θητές στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα και να εγγυηθούμε την επι- τυχία τους. Ως εκπαιδευτικοί και παιδαγωγοί οφείλουμε να αξιολογούμε διαρκώς και να αποκωδικοποιούμε την εκπαιδευτική πραγματι- κότητα όπως αυτή μορφοποιείται. Σήμερα, ενώπιον ενός νέου εκπαιδευτικού μοντέλου, επανα- προσδιορίζουμε τον όρο ποιοτική προετοιμασία του μαθητή. Τα προγράμματα σπουδών μας περιέχουν όλα τα στοιχεία από τη λογική του νέου συστήματος. Μόλις αυτό ψηφίστηκε στην τε- λική του μορφή, οι προσαρμογές των προγραμμάτων μας έγιναν με πληρότητα και ταχύτητα. Είμαστε έτοιμοι και γι’ αυτό, ‘’με τον μαθητή πάντα στο κέντρο του ενδιαφέροντος και των προσπαθειών μας”. Σχετικά με εμάς στο ΣΥΣΤΗΜΑ www.systimapylaia.gr

Τα Φροντιστήριά μας έχουν αδειοδοτηθεί από τον επίσημο Φορέα Πιστοποίησης Δομών και Προ- σόντων ΕΟΠΠΕΠ και λειτουργούν σύμφωνα με το νέο Κανονισμό του Υπουργείου Παιδείας. Πληρούν τις προϋποθέσεις που αφορούν στην κτιριολογική υποδομή και στις ισχύουσες διατάξεις πυρασφά- λειας. Χώροι σύγχρονοι, ευχάριστοι, φιλικοί και τεχνικά άρτια εξοπλισμένοι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ Στο ΣΥΣΤΗΜΑ όλοι μαζί αποτελώντας μια δημιουργική και άρρηκτη ομάδα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, με μεράκι, αγάπη γι’ αυτό που κάνουμε, επαγγελ- ματικό σχεδιασμό, εμπειρία αμέτρητων ωρών διδασκαλίας και εξειδίκευσης των καθηγη- τών μας στο αντικείμενό τους, με σωστό οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών, με πλούσιο διδακτικό υλικό, με μεθοδική διδασκαλία, με 38 χρόνια παρουσίας των Φροντιστηρίων μας στο χώρο της εκπαίδευσης, υποστηρίζουμε το μαθητή σε όλα τα στάδια της προσπάθειάς του και εγγυόμαστε την επιτυχία του στις εξετάσεις. ‘Έχοντας εμπνεύσει σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται μαζί μας μια ροπή προς την τελειότητα αντιμετωπίζουμε το μαθητή με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα ανταποκρινόμενοι σε όλες τις προσδοκίες των μαθητών μας και των οικογενειών τους. Οι ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ των ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ μας ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΡΟΥΤΖΗ ΚΕΛΛΥ ΦΥΣΙΚΟΣ ΜΙΣΤΙΛΙΑΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΔΕΛΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΣΕΡΚΕΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΔΙΣΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΚΑΜΗΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΟΛΟΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΟΥΜΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΓΡΙΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΔΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΥΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΤΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΝΥΣΤΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ ΛΙΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΣΙΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΣΤΟΙΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΧΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

και γιατί στο ΣΥΣΤΗΜΑ? • Ομάδες ολιγομελείς και ομοιογενείς. • Καθηγητές αποκλειστικοί συνεργάτες των Φροντιστηρίων μας με μεράκι, εμπειρία πολλών ωρών διδασκαλίας και εξειδίκευση. • Απόλυτη εξειδίκευση ανά τομέα μαθήματος. • Πολύχρονη παρουσία των Φροντιστηρίων μας στο χώρο της εκπαίδευσης. • Διεύθυνση με πολύχρονη εμπειρία στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. • Εκατοντάδες μαθητές μας που πρώτευσαν και αρίστευσαν. • Εκατοντάδες μαθητές που πέτυχαν την εισαγωγή τους στη σχολή της 1ης προτίμησής του. • Καθοδήγηση στο πλαίσιο της άψογης οργάνωσης. • Πλούσιο διδακτικό υλικό, βιβλία-βοηθήματα, (εκδόσεις των Φροντιστηρίων μας). • Έλεγχο και αξιολόγηση της προσπάθειας των μαθητών. • Διαγωνίσματα προσομοίωσης εκτός ωρών διδασκαλίας. • Επαγγελματικό προσανατολισμό. • Ενισχυτική διδασκαλία στις περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται αναγκαία. • Διδασκαλία της ύλης από μηδενική βάση. • Υποστήριξη μαθησιακή και ψυχολογική από ειδικευμένη ψυχολόγο σε θέματα παιδείας. • Συνεργασία με γονείς. • Περιβάλλον φιλόξενο, σύγχρονο, φιλικό. • Διαδραστική τεχνολογία. • Δίδακτρα προσιτά.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Στα τμήματα κατανοώντας πλήρως τις ανάγκες των μαθητών διαμορφώνουμε Η προετοιμασία στο πλαίσιο ενός ορ- ειδικά προγράμματα σπουδών, που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους μα- γανωμένου Φροντιστηρίου υπερτερεί θητές να καλύψουν έγκαιρα τα κενά που ενδεχομένως έχουν και ταυτόχρονα σε σχέση με τα ιδιαίτερα μαθήματα. Η εμβαθύνουμε με κάθε λεπτομέρεια και αναλύουμε βασικές ενότητες της ύλης ομαδική διδασκαλία και μάλιστα σε σε όλα τα μαθήματα. Διερευνούμε, αρχικά, αν οι μαθητές διαθέτουν τις προ- διαβαθμισμένες ομάδες είναι ένα πο- απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες να παρακολουθήσουν χωρίς προβλή- λύτιμο μέσο το οποίο σαφώς πλεονε- ματα τη διδασκαλία της νέας ύλης. Προσδιορίζουμε το επίπεδο στο οποίο κτεί της μετωπικής διδακτικής σχέσης. βρίσκονται οι μαθητές, ατομικά αλλά και στο σύνολο της τάξης, ώστε να προ- Παρά το γεγονός ότι πολλοί γονείς θε- σαρμόσουμε ανάλογα τη διδασκαλία, δουλεύοντας επάνω στις ελλείψεις ωρούν ότι η ατομική διδασκαλία δίνει τους. Βοηθάμε τους μαθητές να αποκτήσουν έγκαιρα επίγνωση των αδυνα- χρόνο και χώρο έκφρασης στον μα- μιών τους και να κατανοήσουν την ανάγκη να εργαστούν για την αντιμετώπιση θητή, όλοι οι διακεκριμένοι παιδαγω- των ελλείψεών τους, έτσι ώστε να συμπληρώσουν τα «κενά» που έχουν από γοί συμφωνούν ότι ο μαθητής στο προηγούμενες τάξεις. Διδάσκουμε την ύλη του κάθε μαθήματος ξεκινώντας πλαίσιο της ομάδας προσλαμβάνει από μηδενική βάση, παρέχοντας σαν περιφερειακή επιπρόσθετη υποστήριξη 70% από τον δάσκαλο και 30% από φωτοτυπίες, σημειώσεις με μεγάλη ποικιλία ασκήσεων και μεθοδολογίας που την τάξη, απελευθερώνει περισσότε- μαθαίνουν τον μαθητή να σκέφτεται και να ελίσσεται χωρίς το άγχος της πίε- ρες δυνάμεις και αναπτύσσει κίνητρα σης του χρόνου και της ύλης που πρέπει να διδαχθεί. Έτσι έχουμε τη δυνατό- μάθησης, όπως επίσης, εμπεδώνει δε- τητα διεκπεραίωσης της ύλης μέχρι τον Φεβρουάριο, ώστε να περισσεύει ξιότητες επικοινωνίας, έρευνας και επαρκής ωφέλιμος χρόνος τριών μηνών (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος) για επα- κριτικής σκέψης. Κάθε μαθητής, ναλήψεις, διδασκαλία και ανάπτυξη συνδυαστικών θεμάτων σύμφωνα με το ενταγμένος στο κατάλληλο τμήμα, πνεύμα των εξετάσεων. Ενημερώνουμε τους γονείς για τις πραγματικές αδυ- ακολουθεί συγκροτημένο πρόγραμμα ναμίες και μαθησιακές ανάγκες του μαθητή. Εντοπίζουμε δυνατότητες και και χρονοδιάγραμμα διεκπεραίωσης αδυναμίες των μαθητών, ώστε να τοποθετούνται σε τμήματα ανάλογα του της εξεταστέας ύλης. Συμμετέχοντας επιπέδου τους. Χωρίς να χρησιμοποιούμε εξωσχολικά βιβλία όσον αφορά τη στο πρόγραμμα διαγωνισμάτων σε θεωρία αλλά χορηγώντας στους μαθητές μας σειρά φωτοτυπημένων φυλλα- συνθήκες προσομοίωσης των πανελ- δίων και βιβλίων - βοηθημάτων εκδόσεων των Φροντιστηρίων μας και όσον ληνίων εξετάσεων εξοικειώνεται στις αφορά τις ασκήσεις καλλιεργούμε και διδάσκουμε τη μεθοδολογία τους, κα- συνθήκες εξετάσεων, αξιολογείται αν- λύπτουμε κενά και ταυτόχρονα εμβαθύνουμε με κάθε λεπτομέρεια σε βασι- τικειμενικά και αποκτά αυτογνωσία. κές ενότητες της ύλης, που είναι απαραίτητες ακόμα και σε άριστους μαθητές για πετυχημένη πορεία στο Λύκειο. ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Εφόσον η μετάβαση από τη δευτερο- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ βάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Οι μαθητές αξιολογούνται διαρκώς και με βάση τη συμμετοχή τους στην τάξη, εξακολουθεί να γίνεται μέσω μιας διε- τα τεστ που διενεργούνται στη διάρκεια του μαθήματος και τα τρίωρα δια- ρευνητικής, αξιοκρατικής και αδιά- γωνίσματα προσομοίωσης που διεξάγονται σε δυο κύκλους εκτός ωρών διδα- βλητης επιλογής, όσο θα υπάρχουν σκαλίας. -και πάντα θα υπάρχουν- σχολές υψη- λής ζήτησης και σπουδές που συνεπά- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ γονται επαγγελματική και κοινωνική Δύο κύκλοι τρίωρων διαγωνισμάτων προσομοίωσης των Πανελλαδικών καθ΄ όλη καταξίωση, τόσο θα συνυπάρχει και η τη διάρκεια του διδακτικού έτους και άπειρα τεστ έχουν ως στόχο να βοηθήσουν έννοια του ανταγωνισμού των υπο- τους μαθητές να οργανώνουν σωστά και στοχευμένα τη μελέτη τους, να μα- ψήφιων για την κατάληψη των θέ- θαίνουν να διαχειρίζονται το χρόνο της γραπτής τους εξέτασης, να εξοικειώνον- σεων σε Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Θα υπάρχει και ται με τις συνθήκες των Πανελληνίων εξετάσεων, να κινητοποιούν το μαθησιακό η ανάγκη για έγκαιρη και σωστή προ- τους δυναμικό. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους καθηγητές να διαπιστώσουν το ετοιμασία όσο είναι δυνατό νωρίτερα επίπεδο γνώσεών τους σε γραπτό λόγο, που αποτελεί και το βασικότερο κριτήριο και όσο γίνεται περισσότερο. Η στρα- αξιολόγησης και το κυρίως ζητούμενο για την επιτυχία στις εξετάσεις. Με αυτόν τηγική είναι να τεθούν οι σωστές βά- τον τρόπο η βοήθεια του καθηγητή προς τον μαθητή παρέχεται σε προσωπικό σεις στην Α’ Λυκείου. Από την Α’ επίπεδο. Λυκείου σε όλα τα βασικά μαθήματα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Νέα Επιθυμία μας είναι να αποκτήσει ο μαθητής επίγνωση των αδυναμιών του και Ελληνικά, Αρχαία Ελληνικά, αναπτύσ- να κατανοήσει την ανάγκη να δουλέψει συνειδητά επάνω στις ελλείψεις του, σονται οι απαραίτητες γνώσεις για τη ώστε να συμπληρώσει τα κενά που έχει το συντομότερο δυνατόν. Β’ και Γ’ Λυκείου και για τις Πανελλή- νιες Εξετάσεις. Η άμυνα των μαθητών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ θα πρέπει να είναι η έγκαιρη λήψη Η επικοινωνία με τους γονείς κρίνεται απαραίτητη. Τρεις επίσημες συγκεντρώ- αποφάσεων και η έγκαιρη και σωστή σεις κατά τη διάρκεια της διδακτικής περιόδου και πρόσθετες συναντήσεις με προετοιμασία. τους καθηγητές και τη διεύθυνση γίνονται οποιαδήποτε ώρα και ημέρα όλη τη χρονιά μετά από συνεννόηση με τη γραμματεία. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει καλή θέληση και διάθεση συνεργασίας από όλους, για να εκπληρώ- νουμε τον κοινό μας στόχο που είναι η επιτυχία των μαθητών μας. Οι γονείς πέρα από τις επίσημες συγκεντρώσεις πληροφορούνται ανά πάσα στιγμή για

την πρόοδο των παιδιών τους από τη διεύθυνση ,τη γραμματεία και τους διδάσκοντες καθηγη- τές. ΠΛΑΝΟ ΥΛΗΣ Πλάνο μαθημάτων με αυστηρό χρονοδιάγραμμα ύλης για όλες τις τάξεις και όλα τα μαθήματα αποστέλλεται στους γονείς δύο φορές κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου και μια ακόμη στη θερινή περίοδο. Με αυτό τον τρόπο κατανέμουμε σωστά την ύλη για να έχουμε αρκετό ωφέλιμο χρόνο για επαναλήψεις. OΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η μεθοδικότητα και η καλή οργάνωση του χρόνου συνδέεται με καλά αποτελέσματα.Η μελέτη χωρίς πρόγραμμα που ακολουθεί το κέφι μας και τον τυχαίο ελεύθερο χρόνο μας είναι ουσια- στικά χωρίς αξία.Στα Φροντιστήριά μας μαθαίνουμε πώς να μαθαίνουμε. Οι καθηγητές δίνουν οδηγίες μελέτης και οι ειδικοί συμβουλεύουν τους μαθητές για τη σωστή διαχείριση του χρόνου. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Μια συγκέντρωση για το μηχανογραφικό δελτίο γίνεται μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών παρέχοντας στους μαθητές συμβουλές και βοήθεια για τη συμπλήρωσή του. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Σε μια προσπάθεια εξειδικευμένης βοήθειας στους μαθητές μας σε όλη τη διάρκεια της προ- ετοιμασίας για τις εξετάσεις συνεργαζόμαστε με εκπαιδευτικούς ψυχολόγους και ψυχοθερα- πευτές.Η ψυχολογική υποστήριξη του εφήβου από έναν ειδικό μπορεί να φανεί ιδιαιτέρως βοηθητική στην επίλυση ζητημάτων. Αυτό γίνεται ατομικά και σε ομάδες. Το μοίρασμα εμπειριών με συνομήλικους, πάντα με τη συ- νύπαρξη και καθοδήγηση του ειδικού, βοηθά στην κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο έφηβος και στην κινητοποίηση για τυχόν αλλαγές στη συμπεριφορά του. ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΑ ΤΕΣΤ Όλοι οι υποψήφιοι για τις στρατιωτικές σχολές και την Αστυνομία, που μετέχουν στις εξετάσεις για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα πρέπει να έχουν κριθεί κατάλληλοι στις Προ- καταρτικές Εξετάσεις (Αθλητικές, Ψυχομετρικές, Υγειονομικές) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Τα Φροντιστήριά μας αναλαμβάνουν την προετοιμασία των υποψήφιων για τις ψυχομετρικές δοκιμασίες με ένα άρτια οργανωμένο πρόγραμμα εξάσκησης από τη Β΄Λυκείου. WORKSHOP Στη διαδικασία της προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, που ξεκινά κατά την άποψή μας από την Α΄ Λυκείου, οι πρωταγωνιστές είναι και πρέπει να είναι οι μαθητές. Ωστόσο ο ρόλος των γονιών είναι σημαντικός και συχνά εξίσου καθοριστικός. Τα Φροντιστήριά μας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των γονέων για ενημέρωση και διάλογο πάνω σε θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα, την επιλογή της κατεύθυνσης και του επαγγέλματος που ταιριάζει στους μαθητές σύμφωνα με τις ικανότητές τους, τις κλίσεις, τα εν- διαφέροντά τους και τις προοπτικές στην αγορά εργασίας οργανώνoυν Workshop συμβουλευ- τικού χαρακτήρα με γονείς μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου. να…γιατί Υπερέχουμε!! Τα Φροντιστήριά μας ακολουθώντας μια παράδοση ετών αντιμετωπίζουν τον μαθητή με ειλικρίνεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, έχοντας πάντα ως στόχο την υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και την παροχή διαρκώς υψηλότερων και αποδοτικότερων υπηρεσιών εκπαίδευσης. Παρέχουμε ευελιξία στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, ικανότητα στην οργάνωση, αμεσότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, δεξιότητα στην εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων, πείσμα και σκληρή δουλειά στην υλοποίηση των απο- φάσεων, οργάνωση και μεθοδικότητα στη διδασκαλία, υψηλή ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, διδακτικό προγραμματισμό, επιλογή άριστων συ- νεργατών, ιδιαίτερη φροντίδα για τους μαθητές μας και πάνω απ’ όλα αγάπη και μεράκι γι’ αυτό που υπηρετούμε για την ίδια την εκπαίδευση.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ Λένε πως κάθε λαβύρινθος έχει, αποδεδειγμένα, μια εξώπορτα. Έτσι, λοιπόν, αυτός ο λαβύρινθος που ονομάζεται Γ’ Λυκείου έχει τη δική του, την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. Μετά την έξοδο από αυτόν τον λαβύρινθο, οφείλω να ομολογήσω ότι η πρώτη μου σκέψη, μετά την οικογένειά μου, ήταν οι καθηγητές μου! Χωρίς εσάς, χωρίς τη διδασκαλία, το παράδειγμά σας, τις συμβουλές σας, τη στήριξη στις δύσκολες στιγμές, τίποτα από όλα αυτά δε θα είχε συμβεί. Μπορεί το μέλλον μου να εξακολουθεί να είναι αβέβαιο ακόμα και μέσα από το Πανεπιστήμιο, όμως, τουλάχιστον, μου δίνεται η ευκαιρία να σας πω τι υπήρξατε και εξακολουθείτε να είστε για μένα και να σας διαβε- βαιώσω ότι οι προσπάθειές σας, το έργο σας, και η γενναιόδωρη καρδιά σας εξακολουθούν να ζουν σε έναν από τους εκατοντάδες μαθητές σας. Σας εναγκαλίζομαι με όλη μου την καρδιά. Τέλος, θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διεύθυνση και τη γραμματεία του φροντιστηρίου που ήταν, αδιαμφισβήτητα, δίπλα μας καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αρβανιτίδης Θάνος Φυσικό Θεσσαλονίκης Φροντιστήριο με όλη τη σημασία της λέξης. Και αυτό γιατί φρόντισε να στηρίξει την προσπάθειά μου μέχρι το τέλος ώστε να με οδηγήσει στην επιτυχία. Σας ευχαριστώ που ήσασταν δίπλα μου στη δύσκολη προετοιμασία των τελευταίων δυο χρόνων και γενικότερα που βοηθάτε στο μέγιστο βαθμό για την επίτευξη των στόχων των μελλοντικών φοιτητών. Εξάλλου, τι είναι καλύτερο από το χαμόγελο ενός παιδιού του οποίου οι κόποι ανταμείβονται; Καραγκιόζης Ηλίας Ιατρική Αλεξανδρούπολης Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αποτελούν μια πρόκληση για κάθε μαθητή που έχει ως στόχο την ει- σαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πέρασε ένας χρόνος εντατικής προετοιμασίας με ιδιαίτερες απαιτήσεις και αρκετή πίεση... Το Φροντιστήριο ‘’ΣΥΣΤΗΜΑ’’ στάθηκε στο πλευρό μου καθ’ όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς μου και συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτυχία μου! Οι καθηγητές μου ήταν πάντα πρόθυμοι να μου προσφέρουν τις γνώσεις τους, να με στηρίξουν και να με βοηθήσουν να ξεπεράσω κάθε εμπόδιο. Η άριστη επικοινωνία που είχα μαζί τους δημιούργησε ένα κλίμα οι- κειότητας που έκανε τον διαρκή και δύσκολο αγώνα των Πανελληνίων να μοιάζει πιο εύκολος και λιγότερο αγχωτικός...Ευχαριστώ! Μπαρλάκας Παναγιώτης Νομική Θεσσαλονίκης Η ύλη των μαθημάτων καλύφθηκε με τον καλύτερο τρόπο στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Οι κα- θηγητές προσέφεραν όλη τους τη γνώση και την εμπειρία για την εξασφάλιση του καλύτερου απο- τελέσματος. Παράλληλα, ήταν πρόθυμοι να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη στο εκάστοτε μάθημα. Επιπρόσθετα, η γραμματεία προσέφερε τις πολύτιμες υπηρεσίες της όπου αυτές χρειάζονταν, ενώ υπήρξε εξαιρετική επικοινωνία αλλά και συνεργασία από την πλευρά της διεύθυνσης. Πάντσιος Απόστολος Μαθηματικό Θεσσαλονίκης Πάρα πολύ ευχαριστημένος από το φροντιστήριο. Οι καθηγητές μου κάλυψαν με επιτυχία όλη την ύλη σε βάθος και αποτελεσματικά. Εξίσου μεγάλη η συνεισφορά τους στο ψυχολογικό κομμάτι καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο σχολικών χρόνων (Β’ και Γ’ Λυκείου) αλλά κυρίως στους τελευταίους μήνες, στους οποίους κιόλας μας γέμισαν με τα κατάλληλα ψυχικά εφόδια για να μπορέσουμε να αποδώσουμε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Μεγάλη η βοήθεια και από τη διεύθυνση του φροντι- στηρίου η οποία με συνεχείς συνεδριάσεις αλλά και προσωπικές συναντήσεις με τον διευθυντή μας έλυνε κάθε μας απορία. Πάρα πολύ φιλικό κλίμα και διάθεση για δουλειά. Απόλυτα ικανοποιημέ- νος!!! Τσάμης Γιώργος Φυσικό Θεσσαλονίκης

Τα φροντιστήρια Σύστημα Πυλαίας βρίσκονται πάντοτε δίπλα στον μαθητή. Η προσωπική μου εμπειρία μου επιτρέπει να πω πως η συνεργασία ήταν άψογη. Τα τρίωρα διαγωνίσματα και οι συ- χνές επαναλήψεις συνέβαλαν στην καλύτερη κατανόηση της ύλης. Η επικοινωνία μας με τους κα- θηγητές ήταν άριστη. Το περιβάλλον το ίδιο οικείο και ευχάριστο. Τα δίδακτρα προσιτά, συμβαδίζοντας με τη σημερινή κατάσταση. Αναμφισβήτητα η καλύτερη επιλογή για την προετοι- μασία των Πανελληνίων εξετάσεων. Βαλαβανίδου Στελίνα Φιλολογίας Θεσσαλονίκης Το φροντιστήριο με βοήθησε πολύ να εμπεδώσω τη δύσκολη ύλη της Γ΄Λυκείου, ώστε να κα- ταφέρω να επιτύχω τον στόχο μου και να εισαχθώ στη σχολή της επιλογής μου. Οι περισσότεροι καθηγητές ήταν πολύ καλοί στη δουλειά τους και πάντα διαθέσιμοι για να επιλύσουν τυχόν απο- ρίες και να βοηθήσουν τους μαθητές με οποιονδήποτε τρόπο. Η συνεργασία των γονιών με τη δι- εύθυνση ήταν άριστη, καθώς η πόρτα του διευθυντή ήταν πάντα ανοιχτή και ο ίδιος πρόθυμος για να συμβάλλει στη συνολική προσπάθεια παρέχοντας συμβουλές και τη δική του άποψη για τις διάφορες καταστάσεις. Συνοψίζοντας μπορώ να πω ότι η δουλειά που έγινε στο φροντιστήριο ήταν εξαιρετική όπως και το προσωπικό. Χατζηλεμονίδης Χρήστος Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης Η προθυμία των καθηγητών σε συνδυασμό με τον επαγγελματισμό τους με βοήθησαν να ξεπε- ράσω τις δυσκολίες και να επικεντρωθώ στον στόχο μου. Το φροντιστήριο ΣΥΣΤΗΜΑ προσφέρει σημαντική υποστήριξη σε κάθε μαθητή ξεχωριστά και βρίσκεται πάντα δίπλα του. Φυσέκη Σοφία Ηλεκτρολόγων μηχανικών & μηχανικών υπολογιστών Θεσσαλονίκης Ευχαριστώ πολύ το φροντιστήριο Σύστημα Πυλαίας και τους καθηγητές μου που με τις εξειδι- κευμένες γνώσεις και την ενθάρρυνσή τους με βοήθησαν να πετύχω τον στόχο μου. Το φιλικό και άνετο κλίμα συνέβαλε στη μείωση του άγχους και της αγωνίας. Τέλος, ευχαριστώ ιδιαίτερα και τον προπονητή μου κ. Μάμαλη, συνεργάτη των φροντιστηρίων, για τη βοήθειά του στις αθλητικές μου επιδόσεις. Γρηγοριάδου Αγγελική Φυσικής Αγωγής Θεσσαλονίκης Η τρίτη Λυκείου είναι ένας σημαντικός σταθμός κάθε μαθητή διότι κρίνεται σε μεγάλο βαθμό το μέλλον του από αυτήν. Κάθε γονιός και μαθητής θέλει δίπλα του ένα φροντιστήριο το οποίο θα τον βοηθήσει να πετύχει το στόχο του. Έτσι και εγώ σαν μαθήτρια της Γ΄Λυκείου επέλεξα σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα τα φροντιστήρια <<Σύστημα Πυλαίας>>. Η συνεργασία με τους καθη- γητές ήταν εποικοδομητική, με βοήθησαν να ξεπεράσω τα όριά μου, μα κυρίως να πετύχω τους στόχους μου. Οι καθηγητές ήξεραν πως να συμπαρασταθούν σε στιγμές που κυρίευε το άγχος τους μαθητές και να τους βοηθήσουν να οραματιστούν το μέλλον τους. Τέλος, η επιλογή δημι- ουργίας ολιγομελών τμημάτων από το φροντιστήριο κατάφερε κατά τη γνώμη μου να αναδείξει κάθε μαθητή ξεχωριστά και να εντοπίσει τυχόν αδυναμίες του οδηγώντας τον στην επιτυχία! Δώδου Βασιλική Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης Σύγχρονο περιβάλλον, κλίμα ευχάριστο και φιλικό που παράλληλα στηρίζει ψυχολογικά τον μαθητή και τον βοηθά να συγκεντρωθεί. Εξαιρετικοί καθηγητές με άριστη μεταδοτικότητα, αφοσίωση, μεθοδικότητα και όρεξη για διδα- σκαλία. Ρηγοπούλου Κική Θεάτρου Θεσσαλονίκης Οι πανελλήνιες εξετάσεις ήταν μια πολύ απαιτητική διαδικασία, όμως με τη βοήθεια των κα- θηγητών κατάφερα να ανταπεξέλθω. Ευχαριστώ όλο το προσωπικό των φροντιστηρίων “Σύστημα Πυλαίας” για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλη τη χρoνιά, ώστε να καταφέρω να περάσω στη σχολή που επιθυμούσα. Θωμάς Μέλλιος Πολιτικών Μηχανικών Ξάνθης

Ένα φροντιστήριο, που όπως λέει και το όνομά του, τυχία μας στις Πανελλήνιες. Αρετές όπως η φρόνηση έχει σύστημα και μεθοδικότητα. Η συνεργασία μας και η κριτική σκέψη αποτελούν εμφανή στοιχεία του ήταν αγαστή, τόσο με τη διοίκηση η οποία ήταν πάντα διδακτικού προσωπικού. Στην δύσβατη αυτή ανά- πρόθυμη να βοηθήσει, όσο και με τους καθηγητές , βαση προς το κλειδί της εισαγωγής στην τριτοβάθμια οι οποίοι λειτούργησαν άριστα ως καθοδηγητές στη εκπαίδευση παράλειψη θα ήταν αν δεν ευχαριστή- δύσκολη αυτή δοκιμασία μας, αλλά και ως πρότυπα σουμε την αγαπητή γραμματεία για την ιδιαίτερη στή- για τη συμπεριφορά μας γενικότερα. Μεγάλωσα ριξή της. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα!! μέσα στο «Σύστημα» και ένιωσα με τους καθηγητές μου ένα κλίμα οικογενείας, που με ώθησε να ξεπε- Θωμάς Χαριζάνης ράσω όσες δυσκολίες στάθηκαν στο δρόμο μου και Παιδαδωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Βόλου να επιτύχω τους στόχους μου. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα και δε θα λησμονήσω Μέσα στην οδύσσεια των Πανελλαδικών εξετάσεων ποτέ την αρωγή που μου παρείχατε στη δύσκολη τα φροντιστήρια ‘’ΣΎΣΤΗΜΑ’’ ανταπεξήλθαν στις αυτή φάση της ζωής μου! προσδοκίες μας και μας οδήγησαν επάξια στην επι- τυχία,την επιθυμητή Ιθάκη. Από την αγαπητή γραμ- Μιχαήλ Φράγκος ματεία που ήταν ανέκαθεν στο πλευρό μας μέχρι και Ιατρική Θεσσαλονίκης τους πλήρως καταρτισμένους καθηγητές δεν λάβαμε μόνο την επιθυμητή γνώση που θα μας άνοιγε τις Όπως όλα σχεδόν τα παιδιά έτσι κι εγώ στη δευτέρα πόρτες του πανεπιστημίου αλλά μοιραστήκαμε και Λυκείου αποφάσισα να ξεκινήσω κάποια βοηθητικά άφθονες στιγμές γέλιου και χαράς. Και ο λόγος δεν μαθήματα προκειμένου να μπορώ να ανταπεξέλθω είναι μόνο ότι συνεργαστήκαμε με άψογους επαγγελ- στις σχολικές μου υποχρεώσεις και φυσικά να προ- ματίες αλλά πάνω από όλα με καλούς ανθρώπους, ετοιμαστώ επαρκώς για το δύσκολο δρόμο της τρίτης ανθρώπους που αποτελούν τρανό παράδειγμα πως η Λυκείου. Για τα δύο αυτά πιο κρίσιμα χρόνια της παιδεία και η γνώση δεν μας προσφέρουν μόνο ένα μέχρι τώρα ζωής μου επέλεξα το “Σύστημα” να με καλύτερο βιογραφικό και μια μελλοντική δουλειά βοηθήσει να επιτύχω τους στόχους μου. Και όπως φα- όπως πολλοί νομίζουν αλλά μας εξευγενίζουν και μας νερώθηκε στην πορεία έκανα τη σωστή επιλογή. Όλοι κάνουν καλύτερους ανθρώπους. οι καθηγητές ήταν δίπλα μου κάθε στιγμή για να απαντήσουν σε κάθε προβληματισμό που ενδεχομέ- Κατερίνα Σπυρίδου νως θα είχα, σε κάθε είδους απορία μου. Παρόλο που Ψυχολογία Θεσσαλονίκης η σχέση μας θεωρητικά ήταν “δασκάλου-μαθητή”, μας ένιωθαν όλοι σαν παιδιά τους. Ήθελαν και θέ- Για κάθε μαθητή/τρια, οι Πανελλήνιες εξετάσεις είναι λουν να μας βλέπουν μόνο να επιτυγχάνουμε. Χαί- μια μεγάλη δοκιμασία στην οποία πρέπει να επιδείξει ρονταν με τις δικές μας χαρές. Θέλω λοιπόν και τον καλύτερό του/της εαυτό. Έτσι και για εμένα η Γ’ οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Λυκείου ήταν μια απαιτητική χρονιά. Το φροντιστήριο «Σύστημα» είχε ενεργητικό ρόλο σε αυτόν τον Ειρήνη Τζαβάρα «αγώνα». Πέρα από την απαιτούμενη γνώση που μου Δημοσιογραφία & Μέσων Μαζικής προσέφερε ώστε να ανταποκριθώ στη δυσκολία των εξετάσεων, το οικογενειακό κλίμα που δημιούργησε Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης μεταξύ μαθητών/τριών και καθηγητών/τριών είναι αυτό, το οποίο μου έδωσε κίνητρο για την προσωπική Τα φροντιστήρια Σύστημα έπαιξαν σημαντικό ρόλο μου επιτυχία. στην είσοδο μου στην σχολή της πρώτης επιλογής Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους καθηγητές μου. Η οργανωμένη προετοιμασία που ξεκίνησε 1.5 μου που προσέφεραν ακούραστα, με υπομονή και χρόνο πριν τις Πανελλήνιες εξετάσεις με βοήθησε επιμονή τις επιστημονικές τους γνώσεις και συνέβα- πολύ όπως και οι καθηγητές οι οποίοι ήταν πάντα στο λαν στην επιτυχία μου στις πανελλήνιες εξετάσεις. πλευρό μου. Ο χώρος ήταν πολύ φιλικός και πάντα Σας εύχομαι καλή συνέχεια στο υπέροχο έργο σας. στην καλύτερη κατάσταση. Τα μαθήματα διεξάγονταν Θα σας θυμάμαι πάντα με εκτίμηση και σεβασμό πάντα στην ώρα τους ενώ ελάχιστες φορές έλειπαν οι καθηγητές, τις οποίες είχαμε ενημερωθεί τουλάχι- Μάριος Τερζής στον 48 ώρες πριν. Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης Πάνος Σαρίδης Ευχαριστώ τον κ. διευθυντή, τη σύζυγό του, τους εκ- Εφαρμοσμένη Πληροφορική Μακεδονίας παιδευτικούς και φυσικά τη γραμματεία ...για ότι κά- νατε ως τώρα για τα παιδιά μου, ειδικά για τον Νίκο Την έκφραση πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα που είναι μαζί σας, τρία χρόνια !!!! κατάφεραν να καταρρίψουν τα φροντιστήρια ΣΥ- Σας ευχαριστούμε ολόψυχα εγώ και ο σύζυγός και ελ- ΣΤΗΜΑ. Οι έμπειροι καθηγητές των φροντιστηρίων πίζω να έχουμε την περίοδο των εξετάσεων, ειδικά κατάφεραν με άρτιο τρόπο να μας μεταλαμπαδεύ- των Πανελλαδικών ...τη θετική σας ενέργεια !!!!! σουν όλες εκείνες τις πολύτιμες γνώσεις για την επι- ΥΓ...

Πέρα από το μέγιστο επαγγελματισμό που σας διακρίνει ΤΟΣ” και των καθηγητών του, μια τόσο πιεστική χρονιά έχετε στο σύνολο σας και κάτι που σπανίζει.... ΕΝΣΥΝΑΙ- όπως η Γ’ Λυκείου θα είναι μια ευχάριστη εμπειρία για ΣΘΗΣΗ μένα. Ευχαριστώ! Οικογένεια Κατσαρού Νίκου Ιατρική Θεσσαλονίκης Γεωργία Καλεάδη Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Οι καλύτεροι καθηγητές που θα μπορούσα να έχω να για αποχαιρετήσω τα σχολικά χρόνια.. Ευχάριστο κλίμα στο Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης φροντιστήριο και απίστευτες εγκαταστάσεις! Καθηγητές και προσωπικό Πρόθυμοι να σε βοηθήσουν σε ότι και αν χρει- Ένα φροντιστήριο δεν είναι μόνο διαγωνίσματα, βαθμοί, αστείς.. Χωρίς αμφιβολία η επιτυχία είναι σίγουρη.. Ευχα- άγχος και κούραση. Είναι η εμπιστοσύνη που σου δείχνουν ριστώ παρά πολύ για όλα! από την πρώτη στιγμή. Η ελπίδα που μοιράζονται μαζί σου. Η δύναμη που σου βγάζουν. Είναι οι άνθρωποι που ξέρουν, Ελισάβετ Παπαγιάννη όσα θα σε βοηθήσουν. Είναι το περιβάλλον, που σε συγκεν- Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη τρώνει στο στόχο. Είναι ο τρόπος που σου εγγυάται την επι- τυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φροντιστήριο Σύστημα για τα τρία Είναι το ΣΥΣΤΗΜΑ που με βοήθησε να πετύχω στη σχολή χρόνια γόνιμης συνεργασίας. Σε αυτά τα χρόνια οπλισμένοι που ήθελα πάντα και να μπορώ να μιλήσω με τόσο καλά με πολύ υπομονή και καλή διάθεση οι εξαιρετικοί καθηγη- λόγια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη βοήθεια όλων, κυρίως στα τές με βοήθησαν να πετύχω το στόχο μου. δύσκολα. Καλή επιτυχία και καλή δουλειά στα παιδιά που δίνουν τον αγώνα τους και να θυμάστε. Τρία πράγματα οδη- Ηλίας Παπαδόπουλος γούν Στην επιτυχία: Σύστημα, προσπάθεια και υπομονή. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Αγαπημένο μου ΣΥΣΤΗΜΑ, σε ευχαριστώ Πολύ για όλα. Υπολογιστών Θεσσαλονίκη Έμεινα πολύ ευχαριστημένη !!! Ευχαριστώ τους καθηγητές Αστέριος Βασιλειάδης για την άψογη και γόνιμη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Καστοριάς τα χρόνια καθώς επίσης και την ψυχολογική υποστήριξη που μου παρείχαν, ιδιαίτερα στην Γ’ Λυκείου Ευχάριστο και προσιτό περιβάλλον, καθηγητές με επιστη- μονική κατάρτιση και διάθεση για μεταδοτικότητα. Επαγ- Μυρκοπούλου Ξένια γελματική και αποτελεσματική φιλοσοφία που οδηγεί στο Παιδαδωγικό Δημοτικής βέλτιστο επιθυμητό αποτέλεσμα. Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης Πασχάλης Πασχαλίδης Η συνεργασία μου με το φροντιστήριο Σύστημα ήταν Νομική Θεσσαλονίκης άψογη. Το περιβάλλον ιδιαίτερα φιλικό και οι καθηγητές πάντα δίπλα στον μαθητή για συμβουλές, παρατηρήσεις και Στο φροντιστήριο “Σύστημα” επικρατεί ένα ωραίο και ζεστό οδηγίες. Η ώρα του μαθήματος περνούσε ευχάριστα και η περιβάλλον, όπου με επίκεντρο τους μαθητές, επιδιώκεται διδασκαλία ήταν αποτελεσματική. Με την βοήθεια των κα- η κατάκτηση της γνώσης. Οι καθηγητές είναι εξαιρετικοί θηγητών μου απέκτησα τις γνώσεις που ήταν απαραίτητες στην δουλειά τους, καθώς δεν μεταδίδουν στείρα γνώση για την επιτυχία μου στις πανελλήνιες εξετάσεις. στους μαθητές, αλλά επικεντρώνονται και στην ψυχολογία τους, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα της επιτυχίας. Γεωργούδη Βένια Επιπρόσθετα, η γραμματειακή υποστήριξη, αλλά και η δι- Διοίκηση Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης οίκηση του φροντιστηρίου είναι ιδιαίτερα φιλική και πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν τους μαθητές σε οποιαδήποτε δυ- Η Γ’ Λυκείου είναι αναμφίβολα μια χρονιά απαιτητική και σκολία. Κλείνοντας, θεωρώ ότι το φροντιστήριο συνέβαλε ιδιαίτερα πιεστική για κάθε μαθητή/-τρια. Ωστόσο, οι κα- στην σωστή καθοδήγηση μου και στην επίτευξη του στόχου θηγητές του φροντιστηρίου με βοήθησαν να καταπολε- μου στις εξετάσεις. μήσω το άγχος μου και να αισθανθώ σίγουρη για τον εαυτό μου και τις δυνάμεις μου, καθώς υπήρχε πολύ καλή οργά- Δημήτρης Πήτας νωση της ύλης και ήταν πάντα δίπλα μου προκειμένου να Μαθηματικό Αιγαίου λύσουν οποιαδήποτε απορία. Ακόμα, κατάφεραν να κάνουν το μάθημα ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να διαβάζω με πε- Σαν χώρος το φροντιστήριο Σύστημα ήταν πάντα ευχάρι- ρισσότερη όρεξη και όχι καταναγκαστικά. Επίσης η ανατρο- στος και καθαρός. Με τους συμμαθητές μου ζήσαμε αξέχα- φοδότηση που έδιναν ήταν πολύ βοηθητική, αφού στες εμπειρίες και μάθαμε πράγματα που μας βοήθησαν σημείωναν τις αδυναμίες μου που έπρεπε να βελτιώσω, τόσο στις Πανελλήνιες όσο και στην πανεπιστημιακή στα- αλλά και τόνιζαν τα θετικά μου ενθαρρύνοντάς με και πι- διοδρομία. Οι καθηγητές πάντα μεταδοτικοί και φίλοι με στεύοντας σε μένα. Με την μεθοδικότητα, την επανάληψη, μας. το ευχάριστο, οικείο και υποστηρικτικό κλίμα του φροντι- στηρίου κατόρθωσα να είμαι ήρεμη, συγκεντρωμένη και να Βασίλης Αθανασίου επιτύχω τον στόχο μου. Με την βοήθεια του “ΣΥΣΤΗΜΑ- Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

Επειδή τίποτα δεν μπορεί να αφεθεί στην τύχη, με προσεκτική μελέτη των δυνατοτήτων, των απαιτήσεων και των στόχων του κάθε μαθητή η διεύθυνση σχεδιάζει ένα μακροσκελές πλάνο των κινήσεων που πρέπει να γίνουν για να φθάσουμε στο ποθητό αποτέλεσμα. Ευέλικτα προγράμματα σπουδών που εξυπηρετούν απόλυτα τις ανάγκες και τους στόχους των μαθητών. ...εδώ μαθαίνω καλύτερα! Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ (Πανελλήνιες 2020) Η προετοιμασία για τις εξετάσεις σε όλα τα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα αρχίζει με το εντατικό πρόγραμμα της θερινής περιόδου Β΄ προς Γ΄ Λυκείου. Τα τμήματα συγκροτούνται τέλη Μαΐου, όταν οι μαθητές έχουν οριστικοποιήσει τις επιλογές τους ως προς το Επι- στημονικό Πεδίο στο οποίο προσανατολίζονται. Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές τα μαθήματα συνεχίζονται από 20 Αυγούστου – χωρίς αλλαγές στη σύνθεση των τμημάτων και στους καθηγητές – μαζί με τα επαναληπτικά διαγωνίσματα στην ύλη που καλύφθηκε την καλοκαιρινή περίοδο. Μαθητές που δεν παρακολούθησαν το πρόγραμμα θερινών εντάσσονται σε νέα τμήματα. Η ύλη των εξετάσεων ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο. Έτσι, υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να αφομοιώνονται οι γνώσεις στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και τρεις ολόκληροι μήνες για τις τελικές επαναλήψεις. Τα προγραμματισμένα επαναληπτικά διαγωνίσματα λειτουργούν ως αφορμή για επανάληψη, αλλά και ως προσομοί- ωση των εξετάσεων, βοηθώντας τους υποψήφιους να βελτιώνουν τον τρόπο γραφής τους και να αποκτούν την απαι- τούμενη εμπειρία για τις Πανελλήνιες εξετάσεις. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ Ομάδα Ομάδα Ομάδα Ομάδα προσανατολισμού προσανατολισμού προσανατολισμού προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Ανθρωπιστικών Yγείας & Ζωής Οικονομίας & Νομικών & Κοινωνικών Πληροφορικής Σπουδών Έκθεση - Λογοτεχνία 3 Έκθεση - Λογοτεχνία 3 Έκθεση - Λογοτεχνία 3 Έκθεση - Λογοτεχνία 3 Αρχαία 5 Μαθηματικά 5 Βιολογία 3 Μαθηματικά 5 Ιστορία 2 Φυσική 4 Φυσική 4 ΑΕΠΠ 3 Κοινωνιολογία 3 Χημεία 3 Χημεία 3 ΑΟΘ 2 Σύνολο 13 Σύνολο 15 Σύνολο 13 Σύνολο 13

...εδώ μαθαίνω ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ καλύτερα! Η προετοιμασία των απόφοιτων ξεκινά την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Η ύλη ξεκινά από μηδενική βάση και προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι το ίδιο με το πρόγραμμα των κανονικών τμημάτων με έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές που ακολουθούν ένα σωστά οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών. Παρέχουμε τα εφόδια για επιτυχία στους μαθητές που επιθυμούν την εισαγωγή τους στην πρώτη τους επιλογή. Ομάδα Ομάδα Ομάδα Ομάδα προσανατολισμού προσανατολισμού προσανατολισμού προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Ανθρωπιστικών Yγείας & Ζωής Οικονομίας & Νομικών & Κοινωνικών Πληροφορικής Σπουδών Έκθεση - Λογοτεχνία 3 Έκθεση - Λογοτεχνία 3 Έκθεση - Λογοτεχνία 3 Έκθεση - Λογοτεχνία 3 Αρχαία 5 Μαθηματικά 5 Βιολογία 3 Μαθηματικά 5 Ιστορία 2 Φυσική 4 Φυσική 4 ΑΕΠΠ 3 Κοινωνιολογία 3 Χημεία 3 Χημεία 3 ΑΟΘ 2 Σύνολο 13 Σύνολο 15 Σύνολο 13 Σύνολο 13 ΕΠΑ.Λ ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά την ψήφιση του νέου νόμου οι απόφοιτοι Ολιγομελή τμήματα προηγούμενων ετών συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Τα τμήματα αποτελούνται από μικρό αριθμό μαθητών. εξετάσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους. Μαθήματα ειδικότητας Το πρόγραμμα σπουδών μας βασίζεται στη σχολική ύλη και καλύπτει τα μαθήματα ειδικότητας. Ενημέρωση και καθοδήγηση Ενημερώνουμε τους μαθητές μας για τις επιλογές σπουδών τους και τους καθοδηγούμε με υπευθυνότητα. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ Νεοελληνική γλώσσα 2 Μάθημα ειδικότητας κατόπιν συμφωνίας Μαθηματικά 4

...εδώ μαθαίνω καλύτερα! Το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλάζει τα δεδομένα και δημιουργεί νέες ανάγκες. Τα Φροντιστήρια ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ, ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΧΟΡΤΙΑΤΗ προσαρμόστηκαν άμεσα στις νέες προκλήσεις και σας παρουσιάζουν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα: Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ¨ΔΙΕΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ¨ Σε ποιους απευθύνεται: •Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους μαθητές που τη σχολική χρονιά 2019- 2020 θα φοιτήσουν στη Β΄ Λυκείου του ημερησίου γενικού λυκείου. Τι περιλαμβάνει: •Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προετοιμασία των μαθητών στα μαθήματα της Β΄Λυκείου και από 14 Ιανουαρίου ξεκινάμε την ύλη της Γ΄ Λυκείου του επιστημο- νικού πεδίου επιλογής τους. •Η προετοιμασία καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζο- μένων μαθημάτων. •Τα προγράμματα σπουδών έχουν εκπονηθεί από έμπειρες ομάδες καθηγητών και τη Διεύθυνση και περιέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις από την ύλη της Β΄ Λυκείου. •Γραπτά test και διαγωνίσματα σε όλα τα μαθήματα κατά τη διάρκεια του έτους. Στόχος προγράμματος: •Αύξηση του χρόνου προετοιμασίας του υποψηφίου από ένα σε δύο έτη, γεγονός που τον καθιστά ισχυρότερο απέναντι στον ανταγωνισμό. Δίνεται η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν θέματα υψηλότερων απαιτήσεων και αυξημένης δυσκολίας σύμ- φωνα με τις απαιτήσεις της εποχής. •Ελαχιστοποίηση του άγχους με αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης και επίδο- σης του μαθητή. Οφέλη προγράμματος: •Για τον μαθητή εξασφαλίζεται βέλτιστη διαχείριση χρόνου για την προετοιμασία του. Ο αυξημένος χρόνος προετοιμασίας εξασφαλίζει και τον απαιτούμενο χρόνο αφομοίωσης, με αποτέλεσμα ο μαθητής να αγγίξει τα μέγιστα της απόδοσής του.

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ...εδώ μαθαίνω καλύτερα! από το 1981 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Διδακτική περίοδος 2019-2020 ΠΥΛΑΙΑ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Ομάδα προσανατολισμού Ομάδα προσανατολισμού ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών ΠΥΛΑΙΑ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ- Έκθεση 2 Έκθεση 2 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Αρχαία Αδίδακτο 3 Μαθηματικά 2 Γραμματική-Συντακτικό 2 Φυσική 3 ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ! Mεθ.ιστορικών πηγών 1 Χημεία 2 Κοινωνιολογία 1 Άλγεβρα 2 ΣΥΝΟΛΟ 9 ΣΥΝΟΛΟ 11 Από 14 Ιανουαρίου 2020 το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής Ομάδα Ομάδα Ομάδα Ομάδα προσανατολισμού προσανατολισμού προσανατολισμού προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Επιστημών Υγείας Ανθρωπιστικών Οικονομίας & Σπουδών 2ο επιστημονικό πεδίο 3ο επιστημονικό πεδίο Πληροφορικής 1ο επιστημονικό πεδίο 4ο επιστημονικό πεδίο Έκθεση-Λογοτεχνία 2 Έκθεση-Λογοτεχνία 2 Έκθεση-Λογοτεχνία 2 Έκθεση-Λογοτεχνία 2 Αρχαία 3 Μαθηματικά Γ’ Λυκείου 2 Βιολογία Γ’ Λυκείου 2 Μαθηματικά Γ’ Λυκείου 2 Αρχαία Γ’ Λυκείου 2 Φυσική Β΄Λυκείου 1 Φυσική Β΄Λυκείου 1 ΑΕΠΠ Γ’ Λυκείου 2 Mεθοδολογία ιστορ.πηγών 1 Φυσική Γ’ Λυκείου 2 Φυσική Γ’ Λυκείου 2 ΑΟΘ Γ’ Λυκείου 2 Κοινωνιολογία 1 Χημεία 1 Χημεία 1 Άλγεβρα 2 Χημεία Γ’ Λυκείου 1 Χημεία Γ’ Λυκείου 1 Φυσική Β΄Λυκείου 1 Άλγεβρα 2 Άλγεβρα 2 Σύνολο 9 Σύνολο 11 Σύνολο 11 Σύνολο 11

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Πράγματι η Α΄Λυκείου δεν είναι απλώς μια τάξη μετά τη Γ΄Γυμνασίου, αλλά η επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα και Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο συνοδεύεται ίσως η σημαντικότερη τάξη της δευτεροβάθμιας εκπαί- από μια περίοδο προσαρμογής. δευσης. Στην Α΄Λυκείου θεμελιώνονται όλα τα βασικά μαθήματα, τα Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστήμες και η Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία και Νέα Ελληνικά). Η δυσκολία των μαθημάτων είναι σίγουρα μεγαλύτερη Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται σε αρκετά υψηλό- και η αξιολόγηση της προόδου γίνεται με αυστηρότερα τερο επίπεδο σε σχέση με αυτό του Γυμνασίου, ενώ πα- κριτήρια. ράλληλα απαιτείται μεγαλύτερη σαφήνεια στην έκφραση Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι βαθμοί στην Α΄Λυκείου να και στην ορθή χρήση της σχετικής επιστημονικής ορολο- είναι σημαντικά χαμηλότεροι για τη μεγάλη πλειοψηφία γίας. των μαθητών. ...εδώ μαθαίνω καλύτερα! ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ 2 2 Νεοελληνική Γλώσσα 2 Αρχαία Ελληνική γλώσσα 1 Άλγεβρα 1 Φυσική Χημεία 10 Γεωμετρία Σύνολο ωρών ΓΥΜΝΑΣΙΟ Στα Φροντιστήριά μας λειτουργούν προγράμματα υποστήριξης και προετοιμασίας και για τις τρεις τάξεις του Γυμνα- σίου. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την εμπέδωση των γνώσεων στα βασικά μαθήματα, να αναπτύξουμε τον τρόπο σκέψης των παιδιών, να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον τους για τη γνώση και να θέσουμε τις βάσεις για τις επόμε- νες τάξεις και κυρίως για το Λύκειο. Χωρίς να χρησιμοποιήσουμε εξωσχολικά βιβλία όσον αφορά τη θεωρία αλλά χορηγώντας στους μαθητές μας σειρά φωτοτυπημένων φυλλαδίων όσον αφορά τις ασκήσεις καλλιεργούμε και διδάσκουμε τη μεθοδολογία τους, καλύ- πτουμε κενά που ενδεχομένως υπάρχουν και ταυτόχρονα εμβαθύνουμε με κάθε λεπτομέρεια σε όλες τις ενότητες της ύλης όλων των μαθημάτων. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ Α’ Γυμνασίου Β’ Γυμνασίου Γ’ Γυμνασίου Μαθηματικά 2 Μαθηματικά 2 Μαθηματικά 2 Αρχαία - Νέα 2 Αρχαία - Νέα 2 Αρχαία - Νέα 2 2 Φυσική 2 ΣΥΝΟΛΟ Φυσική 6 ΣΥΝΟΛΟ 6 4 ΣΥΝΟΛΟ

Τα φροντιστήριά μας ειδικεύονται στην ΕπαΚγέγνετλρμοΑαCΣτΡιυκAμΙοΣβύRοΤΠυEρΟλTEοευσΝERταιSκνΤήαGTςτΕοA&λΣιTσΤμEού προετοιμασία των υποψήφιων για Στρα- τιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και ΤΕ.Φ.Α.Α. Προκαταρτικές εξετάσεις στρατιωτικών σχολών •Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γρα- πτή δοκιμασία (Tests προσωπικότητας). Δωρεάν παροχή στους μαθητές των Φροντιστηρίων μας μαθήματα για τα ψυχομετρικά Tεστ. •Υγειονομική Εξέταση Πραγματοποιείται στα Στρατιωτικά Νο- σοκομεία. •Αθλητική Δοκιμασία Για να κριθούν κατάλληλοι οι υποψήφιοι πρέπει να πετύχουν τα κατώτερα όρια επίδοσης σε συγκεκριμένα αγωνίσματα. Ειδικές τιμές για τους μαθητές των Φροντιστηρίων μας. Δωρεάν Παροχή επίσης μαθημάτων για τους μα- θητές των φροντιστηρίων μας για την εισαγωγή σε Αγγλική Φιλολογία, Σχολή Μεταφρα- στών και Διερμηνείας και στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαικών σπουδών από την υπεύ- θυνη καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας. Διαθέτουμε ως εργαλεία επαγγελματικού προσανα- τολισμού το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ και το CAREER GATE TEST τα οποία διερευνούν την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών προσδιορίζοντας συγ- χρόνως τα επαγγέλματα εκείνα που τους ταιριάζουν. Τα Φροντιστήριά μας με το συμβουλευτικό και καθοδη- γητικό τους ρόλο δίνουν απαντήσεις σε θέματα που αφορούν σχολές, κατευθύνσεις, αγορά εργασίας και συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου.

Εργαστήριο σχεδίου Στο Εργαστήριο Σχεδίου διδάσκουμε και προετοιμάζουμε αποκλειστικά τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο. Έμπειροι καθηγητές πτυχιούχοι της Αρχιτεκτονικής και της Σχολής Καλών τεχνών. Τμήματα ολιγομελή. Η προετοιμασία καλό είναι να ξεκινά από την A’ και Β΄ Λυκείου. Τουλάχι- στον 3 ώρες γραμμικό και 3 ώρες ελεύθερο. Το σχέδιο, ελεύθερο και γραμμικό, ίσως το πιο ….ειδικό από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί κανείς να δια- βάσει για να αποδώσει. Μπορεί όμως να κατανοήσει τις τεχνικές ώστε να παρουσιάσει ένα άρτιο αποτέλε- σμα που θα εξασφαλίσει στο μαθητή την εισαγωγή στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ. Έργα μαθητών μας Σχολές Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. με ειδικό μάθημα το σχέδιο Α.Ε.Ι. Αρχιτεκτονικής, Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (ελεύθερο σχέδιο) Τ.Ε.Ι. Γραφιστικής τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Διακοσμητικής, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης κτιρίων, Φωτογραφία

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ Συγχαρητήρια Παιδιά 2018 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιατρικής Θεσ/νικη ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ιατρικής Θεσ/νικη ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Αθήνα ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ψυχολογίας Θεσ/νικη ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Ηλεκ/λογων Μηχ/κων &Μηχ/κων Υπολογ. Θεσ/νικη ΤΕΡΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσ/νικη ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ψυχολογίας Θεσ/νικη ΤΟΥΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ιατρικής (ΣΣΑΣ) Θεσ/νικη ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ιατρικής (ΣΣΑΣ) Θεσ/νικη ΧΗΤΑ ΓΙΩΤΑ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών&Μηχανικών Υπολογιστών Θεσ/νικη ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών&Μηχανικών Υπολογιστών Θεσ/νικη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Ψυχολογίας Θεσ/νικη ΑΜΑΣΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Φιλολογίας Θεσ/νικη ΒΟΥΡΓΟΥΤΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσ/νικη ΚΥΡΙΜΗΣ ΒΑΪΟΣ Πολιτικών Μηχανικών Θεσ/νικη ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ Φιλολογίας Θεσ/νικη ΤΖΩΤΖΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ Ηλεκ/λόγων Μηχ/κων & MηχανικώνΥπολογιστών Ξάνθη ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσ/νικη ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσ/νικη ΣΚΡΙΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ιωάννινα ΤΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ Μαθηματικών Ιωάννινα ΑΓΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑ Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Θεσ/νικη ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Θεσ/νικη ΚΟΡΚΟΝΤΖΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Φυσικής Ιωάννινα ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ EIΡΗΑΝΑ Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσ/νικη ΔΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μουσικών Σπουδών Θεσ/νικη ΕΜΜΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Οικονομικών Επιστημών Θεσ/νικη ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πολιτικών Επιστημών Θεσ/νικη ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΛΕΝH Θεάτρου Θεσ/νικη ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ/κων Υπολογιστών Βόλος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΗΝΑ Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Λαμία ΨΗΛΕΚΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Αγρονόμων &Τοπογράφων Μηχανικών Θεσ/νικη ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΣ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Βόλος ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Βόλος ΤΖΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Επιστ.Προσχολικής Αγωγής&Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Ρόδος ΖΟΥΛΙΑΝΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ψυχολογίας Ρέθυμνο ΛΟΥΛΑ ΣΤΕΛΛΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας Θεσ/νικη ΚΑΡΑΤΖΟΒΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ Μαθηματικών Θεσ/νικη ΣΑΝΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ Κινηματογράφου Θεσ/νικη ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΤΟΣ ΑΓΗΣ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Θεσ/νικη ΔΑΓΓΙΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών&Μηχανικών Υπολογιστών Ξάνθη ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Πληροφορικής Λαμία ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Φυσικής Θεσ/νικη ΔΕΛΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μαθηματικών Θεσ/νικη ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μαθηματικών Θεσ/νικη ΣΑΡΑΓΙΩΤΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ Οικονομικών Επιστημών Θεσ/νικη ΛΑΝΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Μακεδονίας

ΓΚΟΝΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσ/νικη ΚΟΤΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Λάρισα ΜΗΤΟΥ ΒΑΣΩ Οικονομικών Επιστημών Θεσ/νικη ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Νοσηλευτικής Λάρισα ΠΑΣΧΟΥΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ Πολιτικών Μηχανικών Δυτ.Αττική ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ Πολιτικών Επιστημών Θεσ/νικη ΚΕΛΕΜΗ ΕΥΑ Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Θεσ/νικη ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΝΑΣΙΑ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων Θεσ/νικη ΧΟΤΖΑ ΜΑΡΙΟ Φυσικοθεραπείας Αίγιο ΧΑΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επιστ.Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Σέρρες ΠΛΙΑΚΗ ΔΑΝΑΗ Μαθηματικών Σάμος ΓΚΡΙΤΖΙΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Επιστ.Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νικη ΛΟΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε Θεσ/νικη ΠΛΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΛΗ Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσ/νικη ΤΣΙΛΙΜΠΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ηλεκτορολόγων Μηχανικών Βόλος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ Κινηματογράφου Θεσ/νικη ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Οικονομικών Επιστημών Θεσ/νικη ΓΚΟΝΗΣ ΟΡΦΕΑΣ Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ηράκλειο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ Μαθηματικών Ιωάννινα ΣΙΟΥΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δασολογίας Θεσ/νικη ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Επιστ.Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νικη ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Μηχανικών Περιβάλλοντος Ξάνθη ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Επιστ.Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Κομοτηνή ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ιστορίας,Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Βόλος ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Οικονομικών Επιστημών Κομοτηνή ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πληροφορικής Θεσ/νικη ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΥΑΚΙΝΘΗ Φυσικοθεραπείας Θεσ/νικη ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Περιβάλλοντος Μυτιλήνη ΧΑΡΤΑΜΠΙΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Εσωτ. Αρχιτεκτονικής, Διακοσμήσης & Σχεδιασμ. Αντικ Σέρρες ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Χίος ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Θεσ/νικη ΒΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσ/νικη ΔΕΜΙΡΗΣ ΑΚΗΣ Σχολή Πυροσβεστών ΝΤΕΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Θεάτρου Θεσ/νικη ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΕΥΗ Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής &Α γροτικού Περιβάλλοντος Βόλος ΒΟΥΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Φιλολογίας Ιωάννινα ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Θεσ/νικη ΓΚΟΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσ/νικη ΚΥΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μαθηματικών Σάμου ΔΕΤΣΙΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε Χαλκίδα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) ΑΝΑΧΩΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών&Μηχανικών Υπολογιστών Ξάνθη ΤΣΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φυσικής Ηράκλειο ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) ΣΙΒΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε Θεσ/νικη ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Μαθηματικών Ιωάννινα ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μαθηματικών Ιωάννινα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Λάρισα ΛΙΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Βόλος ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΧΡΥΣΑ Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Βόλος ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ελληνικής Φιλολογίας Κομοτηνή ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Φλώρινα ΚΑΤΣΙΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεποικ. Κοζάνη ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε Θεσ/νικη ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Ιστορίας & Εθνολογίας Κομοτηνή ΓΚΑΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ Κοινων.Διοικ. και Πολιτικής Επιστήμης Κομοτηνή ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινα ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μεσογειακών Σπουδών Ρόδος ΤΣΟΥΓΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Βιβλιοθηκονομίας & Συστημ. Πληροφόρησης Θεσ/νικη ΓΚΑΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε Θεσ/νικη ΜΗΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ Επιστημών της Θάλασσας Μυτιλήνη ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεωγραφίας Μυτιλήνη ΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Δασολογίας&Διαχείρισης Περιβαλ.&Φυσικών Πόρων Ορεστιάδα ΓΟΥΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενά ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΙΜΟΣ Στατιστικής και Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Σάμος ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΗΛΙΑΣ Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδ.&Περιφερειακής Ανάπτυξης Βόλος ΚΑΦΤΑΝΤΖΗ ΣΟΦΙΑ Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.Ε Θεσ/νικη ΝΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Μαθηματικών Θεσ/νικη ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Κινηματογράφου Θεσ/νικη ΒΕΛΗΣΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Θεσ/νικη

ΜΑΝΔΩΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Λάρισα ΔΑΛΚΑΛΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Ξάνθη ΤΣΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πολιτικής Επιστήμης Ρέθυμνο ΤΡΟΚΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Θεσ/νικη ΤΣΙΟΥΠΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Θεσ/νικη ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε Λάρισα ΠΙΕΡΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Θεολογίας Θεσ/νικη - Μουσουλμανικών Σπουδών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΕΛΛΥ Θεολογίας Θεσ/νικη - Μουσουλμανικών Σπουδών ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε Θεσ/νικη ΣΙΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Διοίκησης Τουριστ. Επιχειρήσεων&Επιχειρ.ΦιλοξενείαςΤ.Ε Θεσ/νικη ΜΙΚΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε Θεσ/νικη ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ Μηχαν. Χωροταξίας, Πολεοδομίας&Περιφερειακής Ανάπτυξης Βόλος ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ Θεολογίας Θεσ/νικη ΤΣΙΟΜΠΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε Θεσ/νικη ΒΟΥΒΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε Χαλκίδας ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Μαθηματικών Ηράκλειο ΣΤΟΪΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΕΝΑ Γεωπονίας,Φυτικής Παραγ.&Αγροτικού Περιβάλλοντος Βόλος ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γεωγραφίας Μυτιλήνη ΜΠΑΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Καβάλα ΑΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε Καβάλα ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΘΕΝΙΑ Τεχνολογίας Τροφίμων Αργοστόλι ΓΚΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε Κοζάνη ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμα ΤΖΙΩΡΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Πληροφορικής Λαμία ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ Πληροφορικής Λαμία ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε Θεσ/νικη ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε Κοζάνη ΓΑΛΙΤΣΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε Θεσ/νικη ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε Θεσ/νικη ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Λάρισα ΒΟΣΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε Θεσ/νικη ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε Θεσ/νικη ΚΟΤΣΑΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΣ Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Καστοριά ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε Θεσ/νικη ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Σέρρες ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΒΙΚΥ Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής&Αθλητισμού Σέρρες ΜΗΝΑΣΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας ΤΖΙΝΕΛΗ ΚΕΛΛΥ Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Καρδίτσας ΠΕΤΚΑΡΗ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ Θεολογίας Θεσ/νικη ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Επιστ.Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Ρόδος ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΑ Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας ΠΡΑΣΣΑ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Κομοτηνή ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Ποιμαντική και Κοινωνική Θεολογία Θεσ/νικη ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Ιστορίας Κέρκυρα ΜΠΑΣΙΒΑΣΒΙΛΙ ΕΛΕΝΗ Μαιευτική Τ.Ε Θεσ/νικη ΤΖΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ξάνθη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε Θεσ/νικη ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΝΝΑ Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε Θεσ/νικη ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μηχανικών Περιβάλλοντος Ξάνθη ΣΑΧΤΑΡΙΔΟΥ ΣΙΛΙΑ Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Λάρισα ΤΣΑΒΔΑΡΗ ΕΛΕΝΗ Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.Ε Λάρισα ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε Σέρρες ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε Γρεβενά ΚΟΥΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε Σέρρες ΔΟΝΤΣΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ Οικονομικών Επιστημών Κομοτηνή ΜΕΤΑΒΙΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Τ.Ε. Γρεβενά ΓΟΥΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Καβάλα ΜΟΥΚΟΛΛΑΡΗ ΓΙΑΝΝΗΣ Σχολή Πλοιάρχων ΣΚΑΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης Κιλκίς ΠΑΠΑΡΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Τ.Ε Σέρρες ΜΑΡΕΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε Σέρρες ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε Σέρρες ΤΡΑΓΙΑΝΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μηχανικών Περιβάλοντος & Μηχ. Αντιρρύπανσης Τ.Ε Κοζάνη ΜΠΑΚΑΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Διοίκησης Τουριστ. Επιχειρήσ. & Επιχειρ.Φιλοξενείας Τ.Ε Ηράκλειο ΒΑΣΑΡΜΙΔΟΥ ΣΙΣΣΥ Οικονομικών Επιστημών Βόλος ΓΑΛΙΓΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Θεολογίας Θεσ/νικη ΔΑΛΚΑΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ Δασολογίας & Διαχειρ. Περιβαλ.&Φυσικών Πόρων Ορεστιάδα ΔΑΓΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε Καβάλα ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Διοίκησης Τουριστ. Επιχειρήσεων&Επιχειρ.ΦιλοξενείαςΤ.Ε Λάρισα ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε Γρεβενά ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Τ.Ε Σέρρες

Βιβλία - βοηθήματα εκδόσεις των Φροντιστηρίων μας, δημιουργήματα πολύχρονης διδακτικής πείρας των καθηγητών μας, χρήσιμα εργαλεία για τους μαθητές

ΤΖΩΤΖΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 19,6 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 20 ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 20 ΤΕΡΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΗΜΕΙΑ 19,6 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ 19,5 ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 18,1 ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΗΜΕΙΑ 19,2 ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 19,9 ΧΟΤΖΑ ΜΑΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑ 18,8 ΚΟΤΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 19,3 ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 19,4 ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΥΑΚΙΝΘΗ ΧΗΜΕΙΑ 19,1 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Ε.Π.Π 19,1 ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΥΣΙΚΗ 18,9 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 19,1 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 19,4 ΤΕΡΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΦΥΣΙΚΗ 18 ΑΜΑΣΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 19,5 ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ο.Θ 19,8 XΗΤΑ ΓΙΩΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 18,9 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 18,6 ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ 18,5 ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 19,4 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α.Ο.Θ 18,2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 18,3 ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 18,2 ΧΑΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 18 ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 18,8 ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 17,8 ΤΖΩΤΖΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΧΗΜΕΙΑ 17,7 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 17,9 ΤΕΡΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 17,6 ΒΟΥΡΓΟΥΤΣΗ ΚΛΑΙΡΗ ΧΗΜΕΙΑ 17,9 ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΣΙΚΗ 17,6 ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 17,2 ΓΚΑΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 17,9 ΚΥΡΙΜΗΣ ΒΑΙΟΣ ΧΗΜΕΙΑ 17,8 ΤΕΡΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 17,7 ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 17,7 ΑΜΑΣΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 17,8 ΨΗΛΕΚΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΧΗΜΕΙΑ 17,5 ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 17,3 ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.Π.Π 17,6 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 17 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑ 17,5 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ 17,5 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 17,1 ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 17,3 ΚΟΡΚΟΝΤΖΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 17,3 ΤΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑ 17,9 ΔΕΤΣΙΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Ε.Π.Π 17,6 ΕΜΜΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Α.Ε.Π.Π 17,5 ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α.Ο.Θ 17,2 ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 17,4 ΤΕΡΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ 17,5 ΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.0.Θ 17,1 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Α.Ο.Θ 17,2 ΕΜΜΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Α.Ο.Θ 17,2 ΛΟΥΛΑ ΣΤΕΛΛΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 17,5 ΤΖΩΤΖΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 16,9 ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 16,6 ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 16,5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 16,3 ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 16,9 ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ 16,5 ΑΜΑΣΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 16,4 ΤΖΩΤΖΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΦΥΣΙΚΗ 16,4 ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 16,8 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 16,4 ΧΟΤΖΑ ΜΑΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗ 16,4 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΗΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 16,3 ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑ 16,3 ΣΙΟΥΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 16,1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 16,6 2018 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 16,7 ΥΨΗΛΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΧΡΥΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 16,4 ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙΑ ΓΚΡΙΤΖΙΟΥΔΗ ΚΑΤΙΑ ΧΗΜΕΙΑ 16,1 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Ο.Θ 16,2 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α.Ε.Π.Π 16,1 ΚΟΤΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ 16,1 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Α.Ε.Π.Π 16,1 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 16 ΤΕΡΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 16 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΗΝΑ ΧΗΜΕΙΑ 16 ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ο.Θ 16

Μαθητές μας έχουν πετύχει στις πιο περιζήτητες σχο- λές σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Το εντυπωσιακό είναι ότι πάρα πολλοί από αυτούς έχουν πετύχει στη σχολή της πρώτης τους επιλογής. Έτσι τα ονόματά τους δεν συμπληρώνουν απλά τη λίστα των εισαχθέν- των στα πανεπιστήμια της χώρας αλλά δηλώνουν την απόλυτη επιτυχία, την ικανότητα τους να υλοποιούν τους στόχους τους όσο ψηλά και αν βρίσκονται με τη δική τους ατομική θέληση και προσπάθεια αλλά και με τη συντονισμένη και υπεύθυνη προετοιμασία που τους παρέχουμε….. Ενδεικτικά ……στα Φροντιστήρια αναφέρουμε: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 195 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ στην ΠΥΛΑΙΑ στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017 στον ΧΟΡΤΙΑΤΗ 197 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2016 Πρόκειται για το μέλλον μου 207 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ επιλέγω τους επαγγελματίες πεποιυλέθγαωμτοουΦεξραοσνφτιασλτήίσρειιο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2015 190 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014 την επιτυχία! 190 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2013 Τ. ΓΠΡΕΑΤΑΦΙΛΚΩΕΤΣΗΣΤΕ•ΧΤΝΕΗΣΛ.«21341901789/71.93«81 194 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook