Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

editor Download
  • 0
  • 0
Plastik & Ambalaj Teknolojisi Dergisi 2021-278 Aralık Sayısı
Plastik & Ambalaj Teknolojisi Dergisi 26 yıldır plastik ve ambalaj sektörlerindeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, yenilikleri sektöre ulaştıran ve aylık olarak yayınlanan en önemli sektör dergisidir. Türkiye ve dünyadaki üretilen teknolojileri, endüstriyel uygulamaları ve bilimsel gelişmeleri araştırarak belli bir sorumluluk dâhilinde yayınlar. Bu yolla sektördeki mühendislere, teknikerlere, araştırmacı ve uygulayıcılara ışık tutarak ülkemizdeki plastik ve ambalaj sektörlerinin gelişimine katkıda bulunur.

Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!

Create your own flipbook
View Text Version Likes : 0
Category : All Report
  • Follow

  • Upload

  • 0

  • Embed

  • Share

Plastik & Ambalaj Teknolojisi Dergisi 2021-278 Aralık Sayısı