Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Panduan Menghadapi Wabak Penyakit.pdf

Panduan Menghadapi Wabak Penyakit.pdf

Published by Ismail Rao, 2020-06-03 10:05:14

Description: Panduan Menghadapi Wabak Penyakit.pdf

Search

Read the Text Version

i

ii

FIRMAN ALLAH SWT: ‫ٱ ٱ‬Ô‫ٱ‬Ó‫ٱ‬Ò‫یٱیٱ‬ ‫ٱ ٱ‬Ø‫ٱ×ٱ‬Ö‫ٱ‬Õ ß‫ٱ‬Þ‫ٱ‬Ý‫ٱ‬Ü‫ٱ‬Û‫ٱ‬Ú‫ٱ‬Ù Maksudnya: “Telah timbul kerosakan di darat dan di laut, disebabkan usaha tangan manusia sendiri kerana Tuhan hendak merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan buruk mereka, supaya mereka kembali (bertaubat kepada Allah).” (Surah Ar-Rum: 41) iii

iv

Sebuah Produksi PERSATUAN ULAMA’ MALAYSIA Panduan Menghadapi Wabak Penyakit Taun: Coronavirus (Covid-19) © Persatuan Ulama’ Malaysia Cetakan Pertama: 2020 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada PERSATUAN ULAMA’ MALAYSIA. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium. Pengarah Penerbitan: Baharom Kassim Penulis: Prof. Madya Dr. Ismail Lutfi Japakiya Editor Syariah: Ahmad Hasan bin Mohd Nazam Reka Bentuk Kulit: Khairom Munawwar Baharom Diterbitkan oleh: Pengedar / Perunding: Persatuan Ulama’ Malaysia Imtiyaz Multimedia & 14B, Jalan Plumbum P7/P, Publications Pusat Komersial Seksyen 7, 2-8-8, Kompleks Ole-Ole, 40000 Shah Alam, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, Selangor Darul Ehsan 40200 Shah Alam, Selangor. Tel: 03-5512 4300 / 03-5511 4301 Tel: 0 13-341 9101 Faks: 03-5511 4302 Dicetak oleh: Percetakan Zafar Sdn. Bhd 18 & 20 Jalan 4/10B Taman Spring Crest, 68100 Batu Caves, Selangor v

PETUNJUK ALLAH DALAM MENGHADAPI CORONAVIRUS Kata Aluan vii Yang Dipertua Persatuan Ulama’ Malaysia Pendahuluan ix HAKIKAT PENYAKIT TAUN CORONA 1 (COVID-19) DAN HIKMAHNYA 3  Fitnah Yang Tidak Diislah Sering Diumumkan 4  Sikap Mu’min Terhadap Taun 9 CARA MENJAGA DARI SERANGAN VIRUS CORONA (COVID-19) 9 10  Kebersihan 11  Makan Minum Menurut Sunnah 11  Sentiasa Bersenam  Melazimi Diri Di rumah 12  Keluar Dari Rumah Dengan Memekai Topeng 12 Muka Dan Doa 12  Menjauhi Maksiat  Menjauhi Perhimpunan Ramai 13  Pesakit Tidak Berlalu-Lintas (Bergaul) Ke Atas 14 Yang Sihat 15  Jampi Dengan Al-Quran Dan As-Sunnah 16  Banyak Istighfar Dan Bertaubat 22  Banyak Berzikir Dan Berdoa 23  Sujud Dan Syukur Kepada Allah 24  Melazimi Solat Fardu  Banyakkan Solat Sunat vi

 Berbuat Baik Dan Ihsan Kepada Manusia 25  Tutup Segala Bekas Dan Bejana Air 25  Baca Ayat Kursi Sewaktu Hendak Tidur 26 CARA MENGATASI TAUN VIRUS CORONA 27 (COVID-19) 27 28  Yakin Dengan Qada’ Dan Qodar Allah 28  Sabar Dengan Kata: Inna Lillahi Wa Inna 31 Ilaihi Rajiu’n 31  Berdoa 32  Taat Kepada Ibu Bapa Serta Berbuat Baik 32 32 Kepada Keduanya 33  Selalu Usaha Merawati Penyakit 34 Dengan Sebaik-Baiknya  Banyak Bersedekah 35  Banyak Berehat 35  Banyak Mengingati Allah 36  Baik Sangka Terhadap Allah 38  Menyuruh Perkara Kebaikan, Melarang 39 Munkar Serta Menutup Segala Tempat-Tempat 41 Maksiat SOLAT DI MUSIM PENYAKIT SEPERTI SERANGAN VIRUS CORONA (COVID-19)  Keadaan Permulaan Merebak  Keadaan Yang Agak Cemas  Keadaan Yang Amat Cemas  Perbanyakkan Amal Fardi (Persendirian) Di Rumah SABAR DAN MATI KERANA TAUN CORONA (COVID-19) Penutup 45 vii

KATA-KATA ALUAN ،‫ وﺑﻪ ﻧﺴﺘﻌﻴﻦ‬،‫اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ‬ ،‫وﺻﻠﻮات اﻟﻠﻪ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ‬ ،‫إﻣﺎم اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ وﻗﺎﺋﺪ اﻟﺪﻋﺎة اﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ‬ ‫ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ وﻧﺼﺮﻩ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ‬،‫وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ‬ Seluruh dunia kini dikejutkan oleh satu ujian, musibah dan bala daripada Allah SWT terhadap hamba-Nya. Ini berikutan dengan menularnya satu wabak penyakit atau sindrom pernafasan akut teruk yang kita kenali sebagai COVID-19. Bila musibah berlaku, selain ikhtiar mencari jalan penyelesaian melalui kaedah saintifik, secara lumrahnya manusia tanpa mengira agama akan kembali kepada Tuhan. Dalam hal ini, Islam telah memberikan panduan berasaskan wahyu Ilahi dan nasihat-nasihat daripada Nabi Muhammad s.a.w.. Wabak COVID-19 adalah singkatan nama daripada virus Coronavirus. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah mengisytiharkannya sebagai pandemik pada 11 Mac 2020 lalu. COVID-19 bukan sahaja merupakan masalah Malaysia. Ia adalah masalah dunia, dimana beratus ribu orang telah dijangkiti, dan sekian banyak nyawa pula telah diragut. Malah, di Malaysia Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) telah dikuatkuasakan oleh pihak polis dan tentera akibat daripada menularnya pandemik ini. Soalnya, sebagai umat Islam bagaimana kita perlu menyikapi ujian dan musibah ini? Apakah cukup sekadar kita berkeluh-kesah viii

menerima ujian Allah ini? Atau adakah cara-cara atau alternatif yang boleh kita amalkan untuk menghadapinya? Justeru, kami merasakan buku ini diterbitkan sesuai pada waktunya. Ia merupakan antara penawar - pedoman dan bimbingan - sebagai jalan keluar serta penyelesaian bagi menghadapi wabak ini. Sekurang-kurangnya ia dapat membimbing kita sebagai umat Islam untuk sentiasa bersikap positif menghadapi apa juga ujian Allah SWT. Bagi pihak Persatuan Ulama’ Malaysia (PUM), saya mengambil kesempatan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada penulisnya, iaitu sahabat kami Al-Syeikh Dr. Ismail Lotfi Fatoni kerana ketekunan dan ketelitiannya menulis buku ini. Ia telah diterbitkan dalam Bahasa Thai serta edisi Jawi. Kami merasa bertuah kerana telah diberi amanah menerbitkan edisi rumi berbahasa Melayu ini. Semoga Allah mengganjarinya dengan sebaik-baik ganjaran. Kepada para pembaca, jadikanlah buku ini sebagai panduan, bimbingan, amalan dan rujukan anda. Kami doakan Allah melimpahkan kebaikan dan kesihatan untuk kita semua. In sya' Allah. Dato' Al-Syeikh Hj. Abdul Halim Abd. Kadir Yang Dipertua Persatuan Ulama’ Malaysia ix

MUQADDIMAH ‫ َوﻧَـُﻌْﻮذُ ﺑِﺎﻟﻠِﻪ ِﻣ ْﻦ ُشُﺮْوِر‬،‫اَﻟْ َﺤْﻤ ُﺪِ ﻟﻠﱠِﻪ ﻧَ ْﺤَﻤُﺪﻩُ َوﻧَ ْﺴﺘَِﻌْﻴـنُﻪٌ َوﻧَ ْﺴَﺘـغِْفُﺮﻩُ َوﻧَ ْﺴَﺘـْه ِﺪﻳِْﻪ َوﻧَـُﺘـْﻮ ُب إِﻟَْﻴِﻪ‬ ،ُ‫ َوَﻣ ْﻦ ﻳُ ْضﻠِ ْل فَﻼَ َﻫﺎِد َي ﻟَﻪ‬،‫ َﻣ ْﻦ ﻳَـْه ِﺪِﻩ اﻟﻠﻪُ فَﻼَ ُﻣ ِض ﱠل ﻟَُﻪ‬،َ‫أَْﻧـُف ِﺴنﺎَ َوِﻣ ْﻦ َﺳﻴِّئَﺎ ِت أَ ْﻋَﻤﺎﻟِنﺎ‬ ‫ َوأَ ْشَه ُﺪ أَ ﱠن ُﻣ َﺤﱠﻤًﺪا َﻋْﺒ ُﺪﻩُ َوَر ُﺳْﻮﻟُﻪُ اْﻟَﻤْﺒـﻌُْﻮ ُث‬،ُ‫َوأَ ْشَه ُﺪ أَ ْن ﻻَ إِﻟََﻪ إِﻻﱠاﻟﻠﻪُ َوْحَﺪﻩُ ﻻَ َشِﺮﻳْ َك ﻟَﻪ‬ ‫ َوَﻋﻠَﻰ آﻟِِﻪ‬،‫ اَﻟﻠُهﱠم َﺻِّل َو َﺳِﻠّْم َﻋﻠَﻰ ﻧَﺒِﻴَِّنﺎ َوَحﺒِْﻴِﺒنﺎَ اﻟُْﻤ ْﺼطََفﻰ ُﻣ َﺤﱠﻤ ٍﺪ‬،‫َرْحَﻤًة ﻟِْﻠَﻌﺎﻟَِﻤْﻴ َﻦ‬ :‫ أَﱠﻣﺎ ﺑَـْﻌﺪ‬،‫َو َﺻ ْﺤﺒِِﻪ أَ ْجَﻤِﻌْﻴ َﻦ‬ Alhamdulillah atas segala perkara,sejak dari penghujung tahun 2019M, bersamaan Rabiul Akhir tahun 1441H, berlaku suatu bala dan wabak dari Allah Al-A’lim Al-Hakim ke atas hamba-Nya yang melanggari perintah-Nya yang membuat lahirnya suatu penyakit yang bernama Corona (Covid-19) yang cepat berjangkit merebak kumannya atau virusnya dari seorang kepada yang lain, akhirnya merebak kepada puluhan negara didunia yang melibat sampai lebih daripada satu juta pesakit yang telah membawa kematian lebih dari 60,000 orang, sampai setakat ini, kira-kira masa sekitar tiga bulan,termasuk beberapa negara di Asia tenggara, terutama Singapura dan Malaysia. (‫) ُس ْب َحا َن الل َه! َق ﱠد َر اللهُ َو َما َشا َء َف َع َل‬ Bagi kita dinegeri Thai juga pada akhir ini mulai masuk melalui ibu kota Bangkok dan merebak di beberapa wilayah dan kawasan. (‫) َعا َفا َنا اللهُ َو ِإيﱠا ُك ْم ِم ْن َس ّيِ ِء اﻷَ ْس َقا ِم‬ Sesungguhnya kemerebakkan Corona (Covid-19) adalah amat berbahaya dalam sejarah ratusan tahun kebelakangan ini di dunia, sehingga Kaabah (Baitullah) kosong daripada orang-orang yang tawaf, Masjid al-Haram dan Masjid Nabawi pun hanya beberapa orang sahaja yang dibenarkan bersolat kerana ditahan oleh x

digeruni. Segala hubungan antara negara terputus, perniagaan- perniagaan terbengkalai, alat pengangkutan darat, udara dan laut terhenti, dan segala urusan manusia berporak-poranda. Subhanallah! Dengan itu ramai dari kalangan saudara dan saudari meminta supaya saya sediakan sebuah panduan untuk menghadapi penyakit Corona (Covid-19) ini menurut ajaran Allah dan Rasul- Nya s.a.w. serta penerangan para Ulama muktabar sebagai menyempurnakan buku saya (Panduan Pesakit dan Pengurusannya) yang telah dikeluarkan pada tahun 1433H / 2012M yang lalu. Dengan harapan semoga Allah memberi manfaat dan berkat kepada hamba-hamba-Nya serta menyelamatkan sekalian saudara dan saudari juga masyarakat umum dan negaranya dari wabak penyakit Corona (Covid-19). Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Samahah Syeikh Abdul Aziz Pitakkupun, juga Chularajmontri Thailand, dan kepada Yg Berhormat Rear Admiral Somkiat Ponprayoon, Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah-Wilayah Sempadan Selatan Thailand (SBPAC) yang sudi memberi dokongan melalui kata-kata aluan yang baik kepada buku panduan ini. Kemudian terima kasih kepada al-Akh Abdul Karim Ahmad penyumbang berdua al-Akh Usman Idris, Hafizhahuma Allah, yang telah membantu saya dalam menyiapkan panduan kecil ini dan kepada semua pihak yang menterjemah dan menyebarkan panduan ini kepada sekalian saudara dan saudari para pesakit dan umum umat Muhammad s.a.w. Jazahumu Allahu khaira.. Sekian. ‫َو ُﺳْﺒ َﺤﺎ َن َرﺑِّ َك َر ِّب اﻟِْﻌﱠﺰِة َﻋ ﱠﻤﺎ ﻳَ ِﺼُفﻮ َن َو َﺳﱠﻼٌم َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻤْﺮ َﺳِﻠﻴ َﻦ َواﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠﱠِﻪ َر ِّب اﻟَْﻌﺎﻟَ ِﻤﻴ َﻦ‬ Akhukum ad-Dai’ lakum (‫)أَ ُخ ْو ُك ْم ال ﱠدا ِعي َل ُك ْم‬ Prof. Madya Dr. Ismail Lutfi Japakiya Universiti Fatoni, Yala, Thailand 21 Rejab 1441H / 16 Mar 2020 xi

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) HAKIKAT PENYAKIT TAUN CORONA (COVID-19) DAN HIKMAHNYA Hakikat penyakit Taun adalah merupakan suatu Sunnatullah yang berbentuk bala bencana, azab dan wabak yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala melalui beberapa sebab dari kezaliman hamba-hamba-Nya, untuk dikenakan ke atas mana- mana hamba-Nya yang Ia kehendaki, supaya mengujikannya; apakah ia kembali kepada mentaati Allah atau tidak, mereka sama sekali tidak kuasa menolaknya. Dengarlah: i. Firman Allah SWT:                                        Maksudnya: “Telah nyatalah oleh kerosakan dalam hidup didarat dan dilaut dengan sebab usaha tangan-tangan manusia sendiri supaya Allah merasakan mereka sebahagian daripada akibat perbuatan buruk mereka, agar mereka kembali (kepada Allah atau ke jalan yang benar).” (Surah ar-Rum: 41) 1

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) ii. Firman Allah SWT:                                                   Maksudnya: “Dan apa-apa pun yang menimpa kamu dari sesuatu bala bencana maka ia adalah disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh tangan-tangan mu sendiri, dan dalam pada itu Allah memaafkan banyak (dari kesalahanmu itu) dan kamu tidak dapat melemahkan kuasa Allah yang menimpa kamu dengan bala bencana (walaupun kamu usaha melarikan diri dimana-mana sahaja) dibumi ini, dan kamu tidak akan mendapat mana-mana perlindungan atau pertolongan selain daripada Allah sama sekali.” (Surah asy-Syura: 30-31) iii. Sabda Rasulullah s.a.w.: ‫ َوِر ْﺟ ٌﺲ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻜﺎﻓِ ِﺮﻳْ َﻦ‬،‫ﻓَﺎﻟﻄﱠﺎﻋُْﻮ ُن َﺷَﻬﺎ َدةٌ ﻟِْﻠ ُﻤْﺆِﻣﻨِْﻴ َﻦ َوَر ْﺣ َﻤﺔٌ ﻟَُﻬ ْﻢ‬ Maksudnya: “Maka penyakut Taun itu adalah Syahadah bagi umatku dan rahmat pula kepada mereka, (tetapi) ia adalah kotor, najis, penyakit dan azab untuk orang-orang kafir.”1 Yakni dengan sebab timbulnya penyakit Taun seperti virus Corona (Covid-19) ini umat Nabi Muhammad s.a.w. terutama orang-orang Mu’min selalu kembali berdamping diri kepada Allah dengan istighfar, bertaubat, berdoa serta sentiasa bersabar yang dengan itu ia mendapat kurniaan rahmat dari Allah SWT. Sebaliknya orang-orang kafir selalu menjauhi diri dari Allah dengan bersyirik, bermaksiat dan derhaka kepada Allah serta berputus asa dari rahmat-Nya sehingga mereka sanggup 1 Musnad Ahmad 5/81; Sahih al-Jami’ as-Soghir no 60. 2

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. (Semoga Allah melindungi kita darinya) FITNAH YANG TIDAK DIISLAH (DIPERBETULKAN) SERING DIUMUMKAN Menurut Sunatullah bahawa fitnah yang tidak diislahkan (diperbetulkan) oleh para Muslihun sering merebak kepada umum masyarakat. Dengarlah firman Allah SWT mengenainya:                                  Maksudnya: “Dan Takutlah kamu daripada (berlakunya fitnah dosa yang membawa) bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim diantara kamu secara khusus, (tetapi akan menimpa kamu secara umum - termasuk orang yang tidak zalim). Dan ketahuilah bahawaa Allah amat berat azab siksa- Nya.” (Surah al-Anfal: 25) Itulah di antara Sunnatullah yang sering berlaku pada ahli Bumi sekiranya ada satu-satu kezaliman dalam bentuk melanggari perintah Allah itu tidak dihalangi dan tidak diislah (dibetul) oleh para Muslihun (pihak yang bertanggungjawab). 3

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) SIKAP MU’MIN TERHADAP TAUN 1) Iman Dan Tawakkal Orang Mu’min tetap beriman dengan Qada’ dan Qadar Allah, mereka selalu beriman kepada Allah kepada Allah serta sentiasa bertawakkal kepada Allah. Berdasarkan kepada Firman Allah:                              Maksudnya: “Katakanlah (Wahai Muhammad) tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun (sama ada baik atau jahat) melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pengawal yang menyelamatkan kami dan (di atas kepercayaan itu) maka kepada Allah jualah hendaknya bertawakkal oleh orang-orang yang beriman.” (Surah at- Taubah: 51) Tawakkal ialah usaha mengadakan segala sebab dan keselamatan kemudian menyerah natijah usaha itu hanya kepada Allah jua, bukan kepada usaha dan sebab-sebab itu sama sekali. Orang Islam berkewajipan usaha menjalankan sebaik-baik sebab menurut Sunnatullah yang diterangkan oleh pihak yang berkenaan atau pakar dalam suatu-suatu penyakit, kemudian terus bertawakkal hanya ke atas Allah dengan penuh iman kepada Qada’ dan Qadar Allah yang selaku sebijak-bijak Hakim yang menghukum dengan seadil-adilnya lagi pula yang lebih mengasihani daripada segala yang mengasihani. Kerana tawakkal hanya kepada Allah adalah sebesar-besar sebab yang dengannya terlaksana hajat dan kehendak seseorang serta tertolak perkara yang tidak diingini olehnya.2 2 Lihat: Ibnu Qayyim: Madarij al-Salikin 120/2. 4

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) 2) Kembali Kepada Allah Ingatlah bahawa Allah menimpakan suatu-suatu bala bencana ke atas mana-mana hambanya supaya mereka kembali kepada mentaati Allah, dengan berdamping diri serta beribadat kepada- Nya. Dengarlah firman-Nya:                            Maksudnya: “Dan demi sesungguhnya kami akan merasakan mereka sedikit dari azab dunia sebelum azab (neraka) yang lebih besar di akhirat kelak, supanya mereka kembali (bertaubat kepada Allah).” (Surah as-Sajdah: 21) Itulah hakikat rahmat Allah untuk orang-orang yang beriman. 3) Tunduk Merendah Diri Kepada Allah SWT Dengarlah firman Allah SWT:                                                                     Maksudnya: “Demi sesungguhnya telah kami mengutuskan Rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu (Wahai Muhammad) maka kami menimpa keatas mereka akan kesusahan dan kemudaratan supaya mereka insaf dan bertaubat kepada Allah.Maka alangkah baiknya kalaulah mereka berdoa (kepada kami yakni Allah) dengan merendahkan diri (serta insaf dan 5

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) bertaubat) ketika mereka ditimpa azab kami!? Tetapi (sebenarnya) hati-hati mereka keras (tidak mahu menerima kebenaran bahawa segala-galanya adalah dari Allah) dan syaitan sering menghiaskan pandangan dan amalan-amalan buruk yang mereka lakukan.” (Surah al-An‘am: 42-43) Taun dianggap sebagai sejenis tentera Allah yang memburu mangsanya atau risalah amaran dari Allah SWT untuk hamba- hambaNya didunia ini yang mengandungi banyak rahsia-rahsia dan hikmah yang wajib dibaca oleh sekalian hambaNya dengan penuh insaf. Dengarlah firman Allah SWT:                   Maksudnya: “Dan bagi Allah tentera-tentera langit dan bumi (untuk menyerang musuhNya) dan Allah adalah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.” (Surah al-Fath: 7) Firman Allah SWT:                       Maksudnya: “Dan tiada yang mengetahui tentera-tentera tuhanmu melainkan dialah sahaja, dan (ingatlah bahawa segala yang ditakdirkan berkenaan dengan) neraka itu tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi manusia.” (Surah al- Muddaththir: 31) Ringkasnya: Taun adalah penyakit yang cepat merebak dan berjangkit juga selaku tentera Allah yang kuat menyerang mangsa- mangsanya atau risalah amaran Allah untuk diambil iktibar oleh sekalian ahli bumi yang mana pada zaman dahulu ramai yang mati dengan sebab Taun, manakala zaman sekarang Allah kurniakan ilmu mengadakan ubat-ubat dan cara menghadapinya yang baik 6

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) yang menyebabkan ramai disembuh oleh Allah dari kalangan pesakit. Kira-kira yang mati pada kebelakangan ini tidak sampai sepuluh peratus dari yang menghidapi penyakit, terutama bilangan orang Islam amatlah sedikit bilangannya. Segala puji bagi Allah. Sabda Rasulullah s.a.w.: (‫َﻣﺎ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠﱠﻪُ َداءً إِﱠﻻ أَﻧْـَﺰَل ﻟَﻪُ ِﺷَﻔﺎ ًء )ﻓَـﺘَ َﺪاَوْوا‬ Maksudnya: “Allah tidak menurunkan satu-satu penyakit kecuali Ia menurunkan baginya bahan dan cara untuk penyembuhan penyakit itu (maka berubatlah dari penyakitmu itu).” 3 3 Sahih al-Bukhari no 5678. 7

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) Firman Allah SWT: ‫ىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ ٱ‬ ‫ٱ ٱ‬Å‫ٱ‬Ä‫ٱ‬Ã‫ٱ‬Â‫ٱ‬Á‫ٱ‬À ‫ ٱ‬É‫ٱ‬È‫ٱ‬Ç‫ٱ‬Æ Maka alangkah eloknya kalau mereka berdoa kepada Kami dengan merendah diri (serta insaf dan bertaubat) ketika mereka ditimpa azab Kami? Tetapi yang sebenarnya hati mereka keras (tidak mahu menerima kebenaran), dan Syaitan pula memperelokkan pada (pandangan) mereka apa yang mereka telah lakukan. (Surah al-An’am: 43) 8

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) CARA MENJAGA DARI SERANGAN VIRUS CORONA (COVID-19) Islam memberi keutamaan kepada jagaan sebelum daripada rawatan, sebab itulah Islam mengatur cara-cara jagaan kesihatan jiwa dan raga dengan berbagai-bagai bentuk; sama ada berbentuk makanan, minuman, senaman mahupun berbentuk semua cara hidup termasuk doa dan sebagainya. Di bawah ini beberapa cara jagaan untuk diselamatkan oleh Allah dari penyakit virus Corona (Covid-19) sebagai berikut: 1) Kebersihan Memang agama Islam adalah agama yang menitip beratkan tentang kebersihan, wajib menjaga kebersihan diri, makanan, minuman, pakaian, alat-alat penggunaan rumahtangga (barang-barang dapur), bilik tidur, bilik air, tempat kerja dan tempat ibadat dan sebagainya. Kerana kotor itu adalah suasana yang subur bagi hinggapan penyakit. Dalam membuat kebersihan tidak cukup sekadar air tetapi pasti guna sabun, alcohol, gel dan sebagainya terutama basuh tangan dan muka hendaklah acap kali (kerap) dan biar betul caranya menurut penerangan Sunnah Rasulullah s.a.w. dan badan-badan kesihatan. Alhamdulillah umat Islam difardukan solat lima waktu sehari semalam yang didahului dengan berwudhu’ dan bersugi. Dan sebolehnya hendaklah sentiasa dalam keadaan berwudu’ disetiap masa kerana wudu’ adalah senjata orang-orang Mu’min. Dan 9

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) disetiap kali hendak solat sayugia berwudhu’ walaupun sekadar tajdid (yakni membaharui). ‫ َﺳ ِﻤ ْﻌ ُﺖ َر ُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﻪُ َﻋﻠَْﻴِﻪ‬:‫ﻋَ ْﻦ ُﻋﺜْ َﻤﺎ َن ﺑﻦ َﻋﱠﻔﺎن ﻗَﺎ َل‬ ُ‫ ﻳَـ ْﻐَﺘ ِﺴ ُﻞ ِﻣْﻨﻪ‬،‫ أََرأَﻳْ َﺖ ﻟَْﻮ َﻛﺎ َن ﺑِِﻔﻨَﺎِء أَ َﺣ ِﺪُﻛ ْﻢ ﻧَـ َﻬٌﺮ ﻳَ ْﺠ ِﺮي‬:‫َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳـَُﻘﻮُل‬ .َ‫ َﻻ َﺷ ْﻲء‬:‫ َﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻳَـْﺒـَﻘﻰ ِﻣ ْﻦ َدَرﻧِِﻪ؟ ﻗَﺎﻟُﻮا‬،‫ُﻛ ﱠﻞ ﻳَـْﻮٍم َﺧ ْﻤ َﺲ َﻣﱠﺮا ٍت‬ ‫ ﻓَِﺈ ﱠن اﻟ ﱠﺼﻠََﻮا ِت ﺗُْﺬ ِﻫ ُﺐ اﻟ ﱡﺬﻧُﻮ َب َﻛ َﻤﺎ ﻳُْﺬ ِﻫ ُﺐ اﻟْ َﻤﺎ ُء اﻟ ﱠﺪَرَن‬:‫ﻗَﺎ َل‬ Maksudnya: Daripada Usman bin Affan ia berkata: “Aku dengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Bagaimana pendapatmu kalau sekiranya ada sebatang sungai yang berlari (mengalir) dihadapan halaman rumah seseorang kamu, di mana dia mandi didalamnya sebanyak lima kali sehari, apakah masih ada kekotoran pada badannya?” Para sahabat menjawab: “Tidak ada sedikitpun.” Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya solat lima waktu (sehari semalam) itu dapat menghapuskan dosa-dosa seperti air yang dapat menghilangkan kekotoran.”4 Untuk menyempurnakan kebersihan serta menolak dari penyakit yang berjangkit ini hendaklah mengguna topeng muka (tutup mulut dan hidung) setiap kali keluar rumah dan bergaul atau berjumpa dengan orang lain terutama ditempat perhimpunan. 2) Makan Minum Menurut Sunnah Hendaklah setiap makan minum itu menurut Sunnah Rasulullah s.a.w. dan menurut peraturan kesihatan “Halalan Tayyiban”. Yakni baik disudut bahan makanan dan minuman mahupun disudut cara dan masa. Hendaklah perbanyakkan minuman bersih, air suam, air halia, air bawang putih dan sebagainya. Perbanyakkan makan buah-buahan yang bermanfaat seperti buah tamar a’jwah tujuh biji 4 Sahih Muslim no 283; Musnad Ahmad no 518 dan lafaz baginya. 10

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) setiap pagi dan setiap petang, pisang dan sayur-sayuran yang selamat dari bahan-bahan beracun, begitu juga ikan dan daging yang selamat dari bahan-bahan racun atau lemak yang terlalu banyak.Jauhilah dari makanan dan minuman yang sejuk-sejuk atau yang terlalu manis dan juga yang terlalu masin. Kerana yang berlebih-lebihan itu selalu membawa kepada penyakit. 3) Sentiasa Bersenam Disamping kita usaha kebersihan, memakai topeng muka, bersabar dan berdoa kita juga harus bersenam supaya menguatkan tenaga untuk meneguhkan daya kekuatan menahan penyakit. Maka hendaklah setiap orang kita adakan senaman harian seperti berjalan laju bagi orang yang berumurnya banyak, atau berlari-lari bagi orang yang muda atau sebagainya, sekurang-kurangnya setengah jam sehari sekadar keluarkan tenaga hingga berpecah peluh (berpeluh) sekaligus. Mudah-mudahan dapat menambah kekuatan tenaga dalam menahan serangan penyakit. 4) Melazimi Diri Di Rumah Melazimi diri dirumah sebanyak mungkin tidak banyak keluar kepada khalayak ramai, supaya dapat mengelakkan diri dari terkena penyakit Taun; seperti virus Corona (Covid-19) yang ada pada manusia bukan dalam udara umum (orang ramai) dan penyakit-penyakit yang berjangkit yang lain-lain lagi. Dengarlah sabda Rasulullah s.a.w.: ُ‫َﺳَﻼَﻣﺔُ اﻟﱠﺮ ُﺟ ِﻞ ﻓِﻲ اﻟِْﻔْﺘـﻨَِﺔ أَ ْن ﻳَـْﻠَﺰَم ﺑَـْﻴـﺘَﻪ‬ Maksudnya: “Keselamatan bagi seseorang itu pada zaman fitnah (terutama penyakit berjangkit) ialah bahawa ia menempatkan diri di dalam rumahnya.”5 5 Sahih al-Jami’ as-Soghir no 3649. 11

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) Yakni untuk menjaga keselamatan diri dari terkena penyakit Taun seperti virus Corona (Covid-19) ini hendaklah selalu menetapkan diri di rumah. 5) Keluar Dari Rumah Dengan Memakai Topeng Muka Dan Doa Sekiranya ada apa-apa hajat atau darurat untuk keluar dari rumahmaka hendaklah gunakan topeng muka atau niqab tutup muka bagi perempuan serta baca doa sewaktu keluar pintu rumah: ‫ َﻻ َﺣْﻮَل َوَﻻ ﻗُـﱠﻮَة إِﱠﻻ ﺑِﺎﻟﻠﱠِﻪ‬،‫ﺑِ ْﺴِﻢ اﻟﻠﱠِﻪ ﺗَـَﻮﱠﻛْﻠ ُﺖ َﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠِﻪ‬ ... nescaya dikatakan kepadanya: ‫ َوُوﻗِﻴ َﺖ‬،‫َوُﻛِﻔﻴ َﺖ‬ … yakni engkau telah dicukupi dan dipelihara.6 6) Menjauhi Maksiat Usaha menjauhi maksiat dan sebarang perkara yang haram, syubhah dan yang mabuk, termasuk merokok kerana makanan yang haram apalagi dari binatang yang haram yang selaku sumber asal bagi kedatangan penyakit virus Corona (Covid-19).7 7) Menjauhi Perhimpunan Ramai Jauhilah dari mengauli orang-orang ramai; terutama di tempat- tempat perhimpunan manusia dan di majlis-majlis yang orang tersumat-sumat (sesak) dan bersesak-sesak, juga di negeri-negeri yang merebak penyakit virus Corona (Covid-19) ini. Dengarlah sabda Rasulullah s.a.w.: 6 Hadith Sunan Abi Dawud no 5095; at-Tirmizi no 3426; Sahih al-Jami’ no 6419. 7 Lihat Majalah Saidati (Bahasa Arab) keluaran tahun 2013 bilangan 1684 Dr. Ahmad al-Khatir halaman 122. Bahkan Covid-19 ini berpunca dari orang China yang makan kelawar dan ular bersama darah hidup-hidup yang haram. Nauzubillahi min zalik. 12

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) ‫ َوإِ َذا َوﻗَ َﻊ ﺑِﺄَْر ٍض َوأَﻧْـﺘُ ْﻢ‬،‫إِ َذا َﺳ ِﻤْﻌﺘُ ْﻢ ﺑِﺎﻟﻄﱠﺎﻋُﻮِن ﺑِﺄَْر ٍض ﻓَﻼَ ﺗَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮَﻫﺎ‬ ُ‫ ِﻓَﺮاًرا ِﻣْﻨﻪ‬:‫ﺑَِﻬﺎ ﻓَﻼَ ﺗَ ْﺨُﺮ ُﺟﻮا ِﻣْﻨـ َﻬﺎ؛ َوِﻓﻲ ِرَواﻳٍَﺔ‬ Maksudnya: “Apabila kamu dengar berita bahawa pada satu negeri itu berlakunya Taun (seperti virus Corona) maka janganlah kamu masuk negeri itu, dan apabila berlakunya pada satu-satu negeri atau kawasan sedangkan kamu berada di dalamnya maka janganlah kamu keluar daripadanya.” Menurut satu riwayat: “Jangan keluar kerana melarikan diri darinya sama sekali”.8 8) Pesakit Tidak Berlalu Lintas (Bergaul) Ke Atas Yang Sihat Seorang yang punya penyakit atau yang sudah ditimpa penyakit seperti Corona ini tidak harus keluar serta berlalu-lintas (bergaul) ke atas orang yang sihat yang belum tertimpa penyakit lagi. Walaupun sekadar untuk solat berjemaah di Masjid, kerana penyakitnya itu boleh berjangkit dengan serta-merta kepada orang yang sihat, sebab itulah dilarang kerana dialah yang menyebabkan pembawa penyakit kepada orang lain. Dengarlah sabda Rasulullah s.a.w.: ‫َﻻ ﻳُﻮِردُ اﻟْ ُﻤ ْﻤ ِﺮ ُض َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻤ ِﺼ ِّﺢ‬ Maksudnya: “Tidak dilalui (bergaul) oleh orang atau binatang yang sakit keatas orang atau binatang yang sihat.”9 Sabda Rasulullah s.a.w.: ‫َوﻓِﱠﺮ ِﻣ َﻦ اﻟ َﻤ ْﺠُﺰوِم َﻛ َﻤﺎ ﺗَِﻔﱡﺮ ِﻣ َﻦ اﻷَ َﺳ ِﺪ‬ Maksudnya: “Larilah kamu dari seorang yang kusta seperti mana berlarinya kamu dari singa.”10 8 Muttafaq ‘Alaih: Sahih al-Bukhari no 5728; Sahih Muslim no 92 (2218). 9 Muttafaq ‘Alaih: Sahih al-Bukhari no 5771; Sahih Muslim no 105 (2221) 10 Sahih al-Bukhari no 5707 13

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) Kerana kesemuanya itu boleh membawa kepada merebak penyakit itu kepada lebih luas kawasannya atau lebih ramai mangsanya, sebab itulah dilarang keras seorang pesakit keluar membawa penyakitnya kepada orang lain walaupun di Masjid. Memang ajaran Rasulullah s.a.w. sejak lebih daripada seribu empat ratus tahun masih tetap benar dan ajaran ini telah diamalkan oleh umat Islam termasuk Khalifah Umar bin al-Khattab r.a., sewaktu menghadapi Taun (‘Imawas)11 pada tahun 18H.12 Dan dimanfaati oleh semua umat manusia yang selaku umat Muhammad s.a.w. pada semua negara di dunia hari ini. ُ‫اﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠﱠِﻪ اﻟﱠ ِﺬي َﻫ َﺪاﻧَﺎ ﻟَِٰﻬ َﺬا َوَﻣﺎ ُﻛﻨﱠﺎ ﻟِﻨَـ ْﻬﺘَ ِﺪ َي ﻟَْﻮَﻻ أَ ْن َﻫ َﺪاﻧَﺎ اﻟﻠﱠﻪ‬ 9) Jampi Dengan Al-Quran Dan As-Sunnah Jampi apa-apa kesakitan adalah Sunnah Rasulullah s.a.w. di mana Rasulullah s.a.w. sendiri pernah berjampi terhadap sahabatNya, dengan beberapa lafaz. Antaranya: ‫ َﻻ ِﺷَﻔﺎءَ إِﱠﻻ‬،‫ اِ ْﺷ ِﻒ أَﻧْ َﺖ اﻟ ﱠﺸﺎﻓِﻲ‬،‫ أَ ْذ ِﻫ ِﺐ اﻟْﺒَﺄْ َس‬،‫اﻟﻠُﻬ ﱠﻢ َر ﱠب اﻟﻨﱠﺎ ِس‬ ‫ ا ْﺷ ِﻒ ِﺷَﻔﺎ ًء َﻻ ﻳُـﻐَﺎ ِدُر َﺳَﻘ ًﻤﺎ‬،‫ِﺷَﻔﺎُؤَك‬ Maksudnya: “Wahai Tuhanku, Tuhan kepada manusia yang selalu menyembuh penyakit-penyakit, sembuhkanlah (penyakit hambaMu ini) kerana Engkaulah penyembuh. Tidak ada penyembuh melainkan Engkau, sebagai sembuhan yang tidak diulangi dengan penyakit lagi.”13 11 ‘Imawas ialah nama sebuah Bandar kecil yang terletak di antara Quds dan Ramallah yang mana Taun mulai berlaku di ‘Imawas kemudian melarat ke seluruh negeri Syam (Mu’jam al-Buldan 157/4) 12 Syarah Sahih Muslim oleh Nawawi 106/1 13 Sahih al-Bukhari no 5742 14

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) Dan hendaklah selalu jampi diri sendiri, pesakit-pesakit dan jampi anak isteri dengan jampi yang ma’thur dari Rasulullah s.a.w. seperti:  Jampi dengan surah al-Fatihah14.  Jampi dengan tiga surah iaitu al-Ikhlas, al-Falaq dan an- Nas. Ia dibacakan pada dua tapak tangan, kemudian disapu- ratakan ke seluruh badan terutamanya pada tempat sakit (3 kali).15 10) Banyak Istighfar Dan Bertaubat Istighfar dan taubat adalah amalan asasi lagi amat penting bagi setiap umat Islam, kerana istighfar dan taubat adalah sangat berfaedah kepada umat manusia, terutama dalam menolak bala bencana: Dengarlah: i. Firman Allah Ta’ala                   Maksudnya: “Dan tidaklah Allah akan menimpakan azabNya ke atas orang-orang yang sentiasa beristighfar kepadanya.” (Surah al-Anfal: 33) ii. Firman Allah Ta’ala                                     Maksudnya: “Dan hendaklah kamu beristighfar kepada Tuhanmu (dari kesalahanmu) kemudian hendaklah kamu bertaubat kembali taat kepada Allah, supaya Ia memberi kamu nikmat kesenangan dalam hidup yang baik (terutama di dunia) 14 Muttafaqun ‘Alaih 15 Muttafaqun ‘Alaih 15

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) hingga kesuatu masa yang tertentu (mati) dan (di akhirat pula) Allah akan memberi kepada tiap-tiap seorang yang mempunyai kelebihan (melalui amalan solehnya) akan pahala kelebihan itu.” (Surah Hud: 3) Berkata Saidina Ali bin Abi Talib r.a.: ‫َﻣﺎ ﻧَـَﺰَل ﺑَﻼَءٌ إِﻻﱠ ﺑَِﺬﻧْ ٍﺐ َوﻻَ ﻳـُْﺮﻓَ ُﻊ إِﻻﱠ ﺑِﺘَـْﻮﺑٍَﺔ‬ Maksudnya: “Bala tidak turun kecuali kerana dosa dan bala itu tidak terangkat hilang kecuali dengan bertaubat.”16 11) Banyak Berzikir Dan Berdoa Memang telah hampir itfaq sekalian ahli ilmu bahawa tidak ada usaha untuk menolak bala’ dan wabak yang lebih berkesan daripada banyak berzikirkan Allah, bertasbih kepada Allah, terutama doa yang ma’thur pagi dan petang yang dikenali dengan al-Azkar an-Nabawiyyah (‫)اﻷذكار النبوية‬. Oleh kerana doa adalah sangat besar manfaatnya maka digalak supaya banyak berdoa kepada Allah, dan selalu berdoa dengan (doa-doa mustajab) terutama doa selamat, doa afiyah dan doa sembuhan daripada penyakit. Sabda Rasulullah s.a.w.: ‫ َوَﻣﺎ ُﺳﺌِ َﻞ‬،‫َﻣ ْﻦ ﻓُﺘِ َﺢ ﻟَﻪُ ِﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ ﺑَﺎ ُب اﻟ ﱡﺪﻋَﺎِء ﻓُﺘِ َﺤ ْﺖ ﻟَﻪُ أَﺑْـَﻮا ُب اﻟﱠﺮ ْﺣ َﻤِﺔ‬ ‫اﻟﻠﱠﻪُ َﺷْﻴﺌﺎً ﻳَـ ْﻌﻨِﻲ أَ َﺣ ﱠﺐ إِﻟَﻴِْﻪ ِﻣ ْﻦ أَ ْن ﻳُ ْﺴﺄَ َل اﻟَﻌﺎﻓَِﻴَﺔ‬ Maksudnya: “Sesiapa diantara kamu yang dibuka baginya pintu (perasaan untuk ber) doa nescaya dibuka baginya beberapa pintu rahmat. Dan tidak ada sesuatu yang diminta daripada 16 Ibnu al-Qayyim, Ad-Daa’ wa ad-Dawaa’ hlm 179. 16

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) Allah yang lebih dikasihi kepadanya daripada minta kesejahteraan dan kesihatan.”17 Sabda Rasulullah s.a.w.: ‫ ﻓَـَﻌﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ِﻋَﺒﺎ َد اﻟﻠﱠِﻪ‬،‫ َوِﻣ ﱠﻤﺎ ﻟَ ْﻢ ﻳَـْﻨ ِﺰْل‬،‫اﻟ ﱡﺪ َﻋﺎءُ ﻳَـْﻨـَﻔ ُﻊ ِﻣ ﱠﻤﺎ ﻧـََﺰَل‬ ‫ﺑﺎﻟ ﱡﺪ َﻋﺎِء‬ Maksudnya: “Doa adalah memberi manfaat, samada untuk menyelamatkan daripada perkara yang telah diturunkan oleh Allah mahupun untuk menolak perkara (bala’) yang belum diturunkan. Oleh itu maka hendaklah kamu berdoa wahai hamba Allah.”18 Sabda Rasulullah s.a.w.: ُ‫ﻻَ ﻳَـُﺮﱡد اﻟَْﻘ َﻀﺎءَ إِﻻﱠ اﻟ ﱡﺪ َﻋﺎء‬ Maksudnya: “Tidak menolak akan qada’ Allah kecuali doa.”19 Sebaik-baik doa adalah doa ma’thur daripada Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya r.a. Antara doa pilihan yang pernah saya kemukakan kepada masyarakat seperti dalam buku kecil al-Azkar al-Nabawiyyah sebagai doa kota tubuh atau pagar rumah tangga yang mengandungi 33 doa, terutama bacaan tiga ‫ ﻗُ ْﻞ‬iaitu: ‫ﻗُ ْﻞ ُه َو اللﱠهُ أَ َحد‬ (tiga kali), ‫( ﻗُ ْﻞ أَ ُع ْوذُ ِب َر ّ ِب ا ْل َفلَق‬tiga kali), ‫( ﻗُ ْﻞ أَ ُع ْوذُ ِب َر ّ ِب النﱠاس‬tiga kali) pada setiap pagi dan petang, nescaya mencukupi untuk seseorang itu dalam semua perkara.”20 17 At-Tirmizi, no. 3548. 18 Al-Hakim, no 1815, al-AlBani fi’ Sahih al-Jami’ al-Saghir, no 3409 19 At-Tirmizi, no 2139 20 Sahih al-Jami’, no 4406 17

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) Dan antara kandungan al-Azkar al-Nabawiyyah ialah: a. Sabda Rasulullah s.a.w.: ‫ ِﻓﻲ اْﻷَْر ِض َوَﻻ‬،ٌ‫َﻣ ْﻦ ﻗَﺎ َل ﺑِ ْﺴِﻢ اﻟﻠﱠِﻪ اﻟﱠ ِﺬي ﻻَ ﻳَ ُﻀﱡﺮ َﻣ َﻊ ا ْﺳ ِﻤِﻪ َﺷ ْﻲء‬ ‫ ﻟَ ْﻢ ﺗُ ِﺼْﺒﻪُ ﻓَ ْﺠﺄَُة‬،‫ ﺛَﻼَ َث َﻣﱠﺮا ٍت‬،‫ َوُﻫَﻮ اﻟ ﱠﺴ ِﻤْﻴ ُﻊ اﻟَْﻌِﻠﻴ ُﻢ‬،‫ِﻓﻲ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎِء‬ ُ‫ ﻟَ ْﻢ ﺗُ ِﺼْﺒﻪ‬،‫ َوَﻣ ْﻦ ﻗَﺎﻟََﻬﺎ ِﺣْﻴ َﻦ ﻳُ ْﺼﺒِ ُﺢ ﺛَﻼَ َث َﻣﱠﺮا ٍت‬،‫ َﺣﺘﱠﻰ ﻳُ ْﺼﺒِ َﺢ‬،‫ﺑَﻼٍَء‬ ‫ﻓَ ْﺠﺄَةُ ﺑَﻼٍَء َﺣﺘﱠﻰ ﻳُْﻤ ِﺴ َﻲ‬ Maksudnya: “Sesiapa yang berucap: ‫ ِﻓﻲ اْﻷَْر ِض َوَﻻ ﻓِﻲ‬،ٌ‫ﺑِ ْﺴِﻢ اﻟﻠﱠِﻪ اﻟﱠ ِﺬي ﻻَ ﻳَ ُﻀﱡﺮ َﻣ َﻊ ا ْﺳ ِﻤِﻪ َﺷ ْﻲء‬ ‫ َوُﻫَﻮ اﻟ ﱠﺴ ِﻤْﻴ ُﻊ اﻟَْﻌِﻠﻴ ُﻢ‬،‫اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎِء‬ … tiga kali sewaktu petang nescaya tidak menimpakannya oleh kejutan bala’ sehingga pagi. Dan sesiapa yang berucap: ‫ ﻓِﻲ اْﻷَْر ِض َوَﻻ ِﻓﻲ‬،ٌ‫ﺑِ ْﺴِﻢ اﻟﻠﱠِﻪ اﻟﱠ ِﺬي ﻻَ ﻳَ ُﻀﱡﺮ َﻣ َﻊ ا ْﺳ ِﻤِﻪ َﺷ ْﻲء‬ 21‫ َوُﻫَﻮ اﻟ ﱠﺴ ِﻤْﻴ ُﻊ اﻟَْﻌِﻠﻴ ُﻢ‬،‫اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎِء‬ … tiga kali sewaktu pagi nescaya tidak menimpa akan dia oleh kejutan bala’ sehingga petang.”22 Begitulah jaminan Rasulullah s.a.w. kepada umatnya dimana baginda tidak bercakap kecuali dengan wahyu. b. Selain dari itu, baginda juga tidak pernah meninggal membaca doanya pagi dan petang iaitu: 21 Maknanya: Dengan nama Allah yang tidak dapat memberi mudarat bersama namanya oleh sesuatu pun di bumi dan tidak pula di langit. Dan Allah adalah amat mendengar lagi amat mengetahui. 22 Sunan Abu Daud, no 5088 18

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) ‫ اﻟﻠُﻬ ﱠﻢ إِﻧِّﻲ أَ ْﺳﺄَﻟُ َﻚ‬،‫اﻟﻠُﻬ ﱠﻢ إِﻧِّﻲ أَ ْﺳﺄَﻟُ َﻚ َواﻟَْﻌﺎﻓَـﻴََﺔ ِﻓﻲ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َواْﻵ ِﺧَﺮِة‬ ‫ اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﺳﺘُـْﺮ‬،‫اﻟَْﻌْﻔَﻮ َواﻟَْﻌﺎﻓَـﻴََﺔ ﻓِﻲ ِدﻳِﻨﻲ َوُدﻧْـﻴَﺎ َي َوأَ ْﻫﻠِﻲ َوَﻣﺎﻟِﻲ‬ ،‫ َوِﻣ ْﻦ َﺧْﻠِﻔﻲ‬،‫ اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﺣَﻔﻈْﻨِﻲ ِﻣ ْﻦ ﺑَـْﻴ ِﻦ ﻳََﺪ ﱠي‬،‫ َوآِﻣ ْﻦ َرْو َﻋﺎﺗِﻲ‬،‫َﻋْﻮَراﺗِﻲ‬ ‫ َوأَﻋُﻮُذ ﺑَِﻌﻈََﻤﺘِ َﻚ أَ ْن أُ ْﻏﺘَﺎ َل‬،‫ َوِﻣ ْﻦ ﻓَـْﻮِﻗﻲ‬،‫ َو َﻋ ْﻦ ِﺷ َﻤﺎﻟِﻲ‬،‫َو َﻋ ْﻦ ﻳَِﻤﻴﻨِﻲ‬ ‫ِﻣ ْﻦ ﺗَ ْﺤﺘِﻲ‬ Maksudnya: “Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku mintakan Engkau kesihatan di dunia dan di akhirat, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku mintakan Engkau keampunan dan kesihatan pada agamaku, duniaku, ahliku, dan hartaku. Wahai Tuhanku, tutuplah keaibanku dan amankanlah perasaan kegelisahanku. Wahai Tuhanku, jagalah aku disebelah hadapanku, disebelah belakangku, di sebelah kananku, di sebelah kiriku, di sebelah atasku, dan aku berlindung dengan kebesaran Engkau daripada aku dibinasakan dari sebelah bawahku.”23 Selain dari itu, doa-doa ma’thur dalam solat, doa-doa ma’thur mengiringi solat, dan doa-doa mustajab kesemuanya telah saya keluarkan sejak beberapa tahun dahulu dan doa adalah sangat memberi manfaat kepada yang berdoa sebagai menyahuti perintah Allah yang menyuruh kita berdoa menerusi firmanNya:                Maksudnya: “Dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah kepadaKu nescaya Aku perkenankan permintaanmu.” (Surah Ghafir: 60) 23 Musnad Ahmad, no 4785 19

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) Antara doa-doa nabawi dalam menolak dan menyembuhkan penyakit ialah: a. ‫ َوِﻣ ْﻦ َﺳ ِّﻲِء‬،‫ َواْﻟ ُﺠ َﺬاِم‬،‫ َواْﻟ ُﺠﻨُـْﻮِن‬،‫اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ إِﻧِّﻲ أَﻋُﻮذُ ﺑِ َﻚ ِﻣ َﻦ اﻟْﺒَـَﺮ ِص‬ ‫اْﻷَ ْﺳَﻘﺎِم‬ Maksudnya: “Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku minta berlindung denganmu daripada penyakit bala’ (kulit bertampung putih) dan daripada penyakit gila dan daripada penyakit sopak (penyakit kulit) dan daripada penyakit yang amat merbahaya (seperti penyakit corona-19 ini).”24 b. ‫َﻻ إِﻟَﻪ إِﻻﱠ أَﻧْ َﺖ ُﺳْﺒ َﺤﺎﻧَ َﻚ ِإﻧِّﻲ ُﻛْﻨ ُﺖ ِﻣ َﻦ اﻟﻈﱠﺎﻟِِﻤْﻴ َﻦ‬ (Doa zun nun sewaktu di dalam perut ikan) maksudnya: “Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang zalim.”25 Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya: Tidaklah seorang itu berdoa dengan doa zun nun ini dalam meminta satu hajat atau perkara kecuali Allah memperkenankan baginya.26 Adalah Rasulullah s.a.w. selalu berdoa: c. ‫ َوِﻣ ْﻦ‬،‫ َوِﻣ ْﻦ َدَرِك اﻟ ﱠﺸَﻘﺎِء‬،‫اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ إِﻧِّﻲ أَﻋُﻮذُ ﺑِ َﻚ ِﻣ ْﻦ ُﺳْﻮِء اﻟَْﻘ َﻀﺎِء‬ ‫ َوِﻣ ْﻦ َﺟ ْﻬ ِﺪ اﻟْﺒَﻼَء‬،‫َﺷ َﻤﺎﺗَِﺔ اْﻷَ ْﻋ َﺪاِء‬ 24 Sunan Abi Daud no 1554; Musnad Ahmad no 13004 25 Hadis Ahmad no 192/3; Abu Daud no 92/2; an-Nasaie no 271/8. 26 Hadis Ahmad no 1462; at-Tirmizi no 3505. 20

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) Maksudnya: “Wahai Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada kejahatan qada’mu, dan daripada fitnah kecelakaan, dan daripada buah mulut musuh, dan daripada bala’.”27 d. ‫ َوﻓُ َﺠﺎءَِة‬،‫ َوﺗَ َﺤﱡﻮِل ﻋَﺄﻓِﻴَﺘِ َﻚ‬،‫اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ ِإﻧِّﻲ أَﻋُﻮذُ ﺑِ َﻚ ِﻣ ْﻦ َزَوا ِل ﻧِْﻌ َﻤﺘِ َﻚ‬ ‫ َو َﺟ ِﻤْﻴ ِﻊ َﺳ َﺨ ِﻄﻚ‬،‫ﻧِْﻘ َﻤﺘِ َﻚ‬ Maksudnya: “Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku minta berlindung denganmu daripada hilangnya nikmatMu, dan daripada perubahan kesihatanMu, dan daripada kejutan bala’Mu dan daripada segala kemurkaanMu.”28 e. Berdoa sewaktu melihat orang yang ditimpa penyakit. Sabda Rasulullah s.a.w., maksudnya: “Sesiapa yang melihat orang yang diuji dengan apa-apa kesakitan maka ia berdoa dengan katanya: ‫ َوﻓَ ﱠﻀﻠَﻨِ ْﻲ َﻋﻠَﻰ َﻛﺜِْﻴ ٍﺮ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ‬،‫اَﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠﱠِﻪ اﻟﱠ ِﺬ ْي َﻋﺎﻓَﺎﻧِ ْﻲ ِﻣ ﱠﻤﺎ اﺑْـﺘَﻼَ َك‬ ً‫َﺧَﻠ َﻖ ﺗَـْﻔ ِﻀْﻴﻼ‬ Ertinya: “Alhamdulillah, yang menyihatkan daku daripada penyakit yang diujikan kamu dan yang melebihkan daku ke atas beberapa dari makhluk yang lain sebagai kelebihan yang baik.” … nescaya tidak ditimpa keatasnya itu bala’.”29 f. Perbanyakkan doa kepada ikhwan dan ikhwati, terutama yang ditimpa penyakit, kerana doa kepada yang lain secara tidak diketahui oleh yang didoakannya itu (‫ ) َع َلى َظ ْه ِر ا ْل َغ ْي ِب‬adalah selalu 27 Muttafaqun ‘allaihi, al-Bukhari no 6347; Muslim no 53 (2707) 28 Muslim no 96 (2739) 29 Sahih al-Jami’ al-Saghir no 6248 21

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) diamin oleh malaikat serta didoa oleh malaikat supaya Allah kurniakan isi doa itu kepada yang berdoa juga. ‫َﻋﺎﻓَﺎُﻛ ْﻢ اﻟﻠﱠﻪُ ِﻣ ْﻦ َﺷِّﺮ اﻟَْﻮﺑَﺎِء َوِﻣ ْﻦ ِﺳ ّﻲِء اْﻷَ ْﺳَﻘﺎِم‬ “Semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada anda daripada keburukan wabak penyakit dan penyakit yang merbahaya.” Berkata At-Toyibi: Diperintah supaya ditolak bala dengan berzikir, doa, solat dan sedekah.30 12) Sujud Dan Syukur Kepada Allah Apabila datang kepadamu berita gembira sama ada mengenai dirimu atau anak isterimu atau ikhwan dan ikhwati kamu seperti selamat atau sembuh daripada penyakit atau apa-apa kejayaan walaupun sedikit maka hendaklah kamu berhamdalah serta sujud syukur kepada Allah atas nikmatnya yang berharga. Daripada Nabi s.a.w.: Sesungguhnya apabila datang kepadanya apa-apa perkara yang mengembirakannya baginda selalu sujud sebagai syukur kepada Allah.31 Kerana syukur itu adalah sebab bagi penambahan nikmat Allah, sebagaimana penegasan Allah dalam firmanNya:           Maksudnya: “Demi sesungguhnya jika kamu syukur (akan nikmat yang telah aku berikan kepadamu) nescaya aku tetap menambah nikmat yang disyukuri itu kepadamu.” (Surah Ibrahim: 7) 30 Ibn Hajar al-Asqalani, Fathul Bari 531/2 31 Hadis Ahmad, Hasanul Jami’ al-Saghir lil Sayuthi no 6634. Al-Albani, al-Irwa’ 474. 22

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) Ingatlah bahawa sujud syukur itu disyaratkan dengan tiga perkara secara serentak, iaitu: hati yang tunduk hanya kepada Allah, lidah yang berhamdalah dan anggota yang merendahkan dirinya: Itulah hakikat sujud syukur kepada Allah. Alhamdulillah wa Syukurillah. Peringatan: Sujud syukur adalah sunat dan tidak disyaratkan takbir dan salam bahkan tidak mesti ada wuduk. Wallahhu a’lam. 13) Melazimi Solat Fardhu Usaha mengadakan solat fardhu secara berjemaah di masjid-masjid atau di rumah dengan anak isteri disaat yang tidak dibenarkan solat di masjid, kerana mengelak diri dari bahaya penyakit berjangkit. Manakala solat sunat atau rawatib maka hendaklah diadakan di rumah kerana lebih afdal daripada di masjid. Sabda Rasulullah s.a.w.: ‫ ﻓَِﺈ ﱠن أَﻓْ َﻀ َﻞ اﻟ ﱠﺼﻼَِة َﺻﻼَةُ اﻟ َﻤْﺮِء‬،‫ﻓَ َﺼﻠﱡﻮا أَﻳﱡﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎ ُس ﻓِﻲ ﺑُـﻴُﻮﺗِ ُﻜ ْﻢ‬ ‫ِﻓﻲ ﺑَـْﻴﺘِِﻪ إِﱠﻻ اﻟ َﻤ ْﻜﺘُﻮﺑََﺔ‬ Maksudnya: “Wahai manusia dirikanlah solat di rumah kamu kerana sebaik-baik solat ialah solat seseorang di dalam rumahnya kecuali solat fardhu (maktubah).”32 Terutama solat Subuh berjemaah. Dengarlah sabda Rasulullah s.a.w.: 34‫ ﻓَـ ُﻬَﻮ ِﻓﻲ ِذﱠﻣِﺔ اﻟﻠﱠِﻪ‬33(‫َﻣ ْﻦ َﺻﻠﱠﻰ اﻟ ﱡﺼْﺒ َﺢ )ِﻓﻲ َﺟ َﻤﺎ َﻋٍﺔ‬ Maksudnya: “Sesiapa yang mendirikan solat Subuh berjemaah maka ia dalam jagaan Allah dan jaminanNya.” 32 Sahih al-Bukhari no 731 33 Musnad al-Mustahrij ‘ala Sahih Muslim no 1467 34 Sahih Muslim no 261 (657) 23

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) 14) Banyakkan Solat Sunat, terutama: a. Solat Qiamullail yang disudahi dengan witir: Sabda Rasulullah s.a.w.: ‫ َوإْ ﱠن ِﻗﻴَﺎَم اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ‬،‫َﻋَﻠْﻴ ُﻜ ْﻢ ﺑِِﻘﻴَﺎِم اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ َدأَ ُب اﻟ ﱠﺼﺎﻟِ ِﺤْﻴ َﻦ ﻗَـْﺒـَﻠ ُﻜ ْﻢ‬ ‫ َوَﻣﻄَْﺮَدةٌ ﻟِﻠ ﱠﺪاِء‬،‫ َوﺗَ ْﻜِﻔﻴٌﺮ ﻟِﻠ ﱠﺴﻴِّﺌَﺎ ِت‬،‫ َوَﻣْﻨـَﻬﺎةٌ َﻋ ِﻦ ا ِﻹﺛِْﻢ‬،‫ﻗُـْﺮﺑَﺔٌ إِﻟَﻰ اﻟﻠِّﻪ‬ ‫َﻋ ِﻦ اﻟ َﺠ َﺴ ِﺪ‬ Maksudnya: “Hendaklah kamu dirikan solat malam kerana sesungguhnya ia adalah amalan tetap orang-orang soleh sebelum kamu, suatu pendekatan kepada Allah, penahanan dari dosa, penghapusan segala kejahatan, serta penolakan akan penyakit daripada menyerang masuk badan.”35 b. Solat sunat Qabliyah Subuh dua rakaat Sabda Rasulullah s.a.w.: ‫َرْﻛَﻌﺘَﺎ اﻟَْﻔ ْﺠ ِﺮ َﺧْﻴـٌﺮ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱡﺪﻧْـَﻴﺎ َوَﻣﺎ ﻓِﻴَﻬﺎ‬ Maksudnya: “Solat sunat Qabliyah Subuh adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya.”36 c. Solat Dhuha empat rakaat pada setiap pagi Sabda Rasulullah s.a.w.: Allah berfirman maksudnya: “Wahai anak adam! Janganlah engkau lemah akan Daku dalam menghadapi solat Dhuha empat rakaat pada awal siang hari nescaya Aku (Allah) menjaminkan untuk tunaikan hajatmu 35 Hadis at-Tirmizi no 3549. Lihat: Sahih al-Jami’ al-Saghir no 4079 36 Hadis Sahih Muslim no 96 (725) 24

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) dan menolak perkara yang kamu tidak ingini selepas solatmu itu sehingga akhir siang hari.”37 15) Berbuat baik dan ihsan kepada manusia Sabda Rasulullah s.a.w.: ،‫ َواْﻵﻓَﺎ ِت‬،‫اﻟْ َﻤ ْﻌُﺮو ُف إِﻟَﻰ اﻟﻨﱠﺎ ِس ﻳَِﻘﻲ َﺻﺎ ِﺣﺒَﻪُ َﻣ َﺼﺎٍر َع اﻟ ﱡﺴﻮِء‬ ‫َواﻟَْﻬﻠَ َﻜﺎ ِت‬ Maksudnya: “Berbuat baik dan ihsan kepada manusia dapat memeliharakan tuannya daripada serangan kejahatan, penyakit- penyakit dan kebinasaanya.”38 Terutamanya berbuat ihsan kepada orang-orang yang ditimpa penyakit dan orang-orang umum dalam menyelamatkan mereka dari penyakit taun ini seperti bantu kewangan kepada keluarga mereka, keluarkan belanja untuk sebar doa dan buku-buku seperti panduan ini. Manakala peniaga diharap jangan monopoli dan jangan menaikkan harga barang-barang jualan di saat-saat kecemasan ini sama sekali, inshaAllah selamat dari serangan taun. 16) Tutup Segala Bekas Dan Bejana Air Sabda Rasulullah s.a.w.: ،ٌ‫ ﻓَِﺈ ﱠن ِﻓﻲ اﻟ ﱠﺴﻨَِﺔ ﻟَْﻴـﻠًَﺔ ﻳَـْﻨ ِﺰُل ﻓِْﻴـَﻬﺎ َوﺑَﺎء‬،‫ َوأَْوُﻛﻮا اﻟ ِّﺴَﻘﺎ َء‬،َ‫ﻏَﻄﱡﻮا ا ِﻹﻧَﺎء‬ ‫ إِﱠﻻ ﻧَـَﺰَل ِﻓﻴِﻪ ِﻣ ْﻦ ذَﻟِ َﻚ اﻟَْﻮﺑَﺎِء‬،ٌ‫َﻻ ﻳَُﻤﱡﺮ ﺑِِﺈﻧَﺎٍء ﻟَْﻴ َﺲ َﻋﻠَْﻴِﻪ ِﻏﻄَﺎء‬ Maksudnya: “Tutuplah bekas-bekas dan ikatlah/tutuplah bejana-bejana air, khususnya sebelum tidur malam, kerana sesungguhnya dalam masa satu tahun ada suatu malam yang 37 Hadis Mustadrak al-Hakim no 429; lihat: Salasilah al-Hadis al-Sohihah no 1908 38 Hadis at-Tirmizi no 3549; lihat: Sahih al-Jami’ al- Saghir, no 4079. 25

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) diturun padanya wabak yang ia tidak lalu keatas bejana yang tidak tutup kecuali turun padanya itu wabak.”39 17) Baca Ayat Kursi Sewaktu Hendak Tidur Daripada Abu Hurairah r.a. menceritakan kepada Nabi s.a.w., maksudnya: “Sesungguhnya syaitan berkata kepadaku: Apabila engkau berada di atas hamparan tidur maka hendaklah engkau baca ayat kursi daripada awal hingga akhir: ‫َوُﻫَﻮ اﻟَْﻌِﻠ ﱡﻲ اﻟَْﻌ ِﻈْﻴ ُﻢ‬...‫اﻟﻠّﻪُ ﻻَ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ ُﻫَﻮ اﻟ َﺤ ﱡﻲ اﻟَﻘﻴﱡﻮُم‬ … nescaya kamu sentiasa di dalam jagaan Allah dan tidaklah mendekati kepada engkau oleh syaitan sehingga ke pagi. Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda: Ingatlah bahawa sesungguhnya ia bercakap benar dengan kamu pada hal ia adalah pendusta.”40 39 Sahih Muslim no 99 (2014) 40 Sahih al-Bukhari, no 2311, 3275, 5010 26

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) CARA MENGATASI TAUN VIRUS CORONA (COVID-19) Bagi sesiapa yang diuji oleh Allah SWT dengan satu musibah ditimpa virus corona atau sebagainya dengan kenyataan doktor pakar (‫ )ﻗدر اللّه وما شاء فعﻞ‬maka hendaklah ia: 1) Yakin Dengan Qada’ Dan Qadar Allah Di mana tidak ditimpa apa-apa musibah kecuali dengan izin Allah yang telah ditanda dalam kitab qada’ dan qadarNya sejak sebelum kejadian langit dan bumi lagi. Berimanlah kita kepada firman Allah:                                           Maksudnya: “Tidak ada sesuatu kesusahan atau bala’ bencana yang ditimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa diri kamu melainkan telah sedia ada di dalam kitab (pengetahuan Kami) sebelum Kami menjadikannya, sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (Surah Al-Haddid: 22) Sabda Rasulullah s.a.w. maksudnya: “Allah menentukan qadar bagi segala makhluknya sebelum kejadian langit dan bumi lima puluh ribu tahun.”41 41 Sahih Muslim no 16 (2653) 27

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) 2) Sabar Dengan Berkata:             Bergembiralah kamu dengan berita gembira melalui firman Allah SWT:                     ...                                  Maksudnya: “Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar (iaitu) orang-orang yang apabila mereka ditimpa sesuatu musibah (bala’ bencana) mereka selalu berkata: (Ayat Quran) Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari tuhan mereka serta rahmatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayahNya.” (Surah al-Baqarah: 155-157) Jangan sekali-kali berkeluh kesah bahkan bertenanglah dengan rahmat dan selawat dari Allah melalui sabar dan tawakkal hanya kepada Allah jua. Kerana keluh-kesah adalah diantara sebab yang menambah kuat penyakit. 3) Berdoa: a. Hendaklah selalu mengucapkan: ‫اﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟﻠِﻪ َﻋﻠَﻰ ُﻛ ِّﻞ َﺣﺎٍل‬ Maksudnya: “Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan.” b. Ucapkanlah doa: (7 kali) ‫أَ ْﺳﺌَ ُﻞ اﻟﻠﱠﻪَ اﻟَﻌ ِﻈﻴ َﻢ َر ﱠب اﻟ َﻌﺮ ِش أَ ْن ﻳَ ْﺸِﻔﻴَﻨِﻲ‬ 28

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) Maksudnya: \"Aku meminta kepada Allah yang Maha Besar, Tuhan kepada Arasy’ yang besar supaya ia menyembuhkan aku. (sambil letakkan tangan di atas badan atau di atas pesakit)”42 c. Hendaklah pesakit meletakkan tangan di atas tempat sakit sambil berdoa: (3 kali) ‫ﺑِﺴِﻢ اﻟﻠﱠِﻪ‬ (7 kali) ‫أَﻋُﻮذٌ ﺑِِﻌﱠﺰِة اﻟﻠﱠِﻪ َوﻗُ ْﺪَرﺗِِﻪ ِﻣ ْﻦ َﺷِّﺮ َﻣﺎ أَ ِﺟ ُﺪ َوأُ َﺣﺎ ِذُر‬ Maksudnya: “Dengan nama Allah (3 kali), Aku meminta perlindungan Allah dengan ketinggian dan kekuasaanNya, daripada kejahatan apa yang aku dapati, aku beringat dan aku bimbang (7 kali).”43 d. Berdoa seperti doa Nabi Ayub:                    Maksudnya: “Dan Nabi Ayub a.s. ketika ia berdoa kepada tuhannya: Wahai Tuhanku, sesungguhnya telah ditimpa ke atasku suatu penyakit yang mudharat sedangkan Engkau adalah yang paling mengasihani dari para yang mengasihani.” (Surah al-Anbiya’: 83) Lalu Allah perkenankan doanya itu dengan firmanNya:                Maksudnya: “Maka Kami perkenankan baginya, lalu kami menyembuhkan penyakit yang mudharat padanya itu.” (Surah Al-Anbiya’: 84) 42 Iqtibas dari hadis Abu Daud no 3106: Sahih. 43 Hadis Sahih Muslim no 2202. 29

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) e. Selalu mengucapkan doa menghadapi bala: ،‫ ﻻَ إِﻟَﻪَ ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠﻪُ َر ﱡب اﻟَْﻌْﺮ ِش اﻟَْﻌ ِﻈﻴِﻢ‬،‫ﻻَ إِﻟََﻪ إِﻻﱠ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟَْﻌ ِﻈﻴـ ُﻢ اﻟْ َﺤِﻠﻴـ ُﻢ‬ ‫ َوَر ﱡب اﻟَْﻌْﺮ ِش اﻟْ َﻜ ِﺮﻳِْﻢ‬،‫ﻻَ إِﻟَﻪَ إِﻻﱠ اﻟﻠﱠﻪُ َر ﱡب اﻟ ﱠﺴ َﻤَﻮا ِت َوَر ﱡب اﻷَْر ِض‬ . Maksudnya: “Tiada tuhan melainkan Allah yang Maha Agung. Tiada tuhan melainkan Allah, Tuhan ‘Arasy yang agung. Tiada tuhan melainkan Allah, Tuhan langit dan bumi serta Tuhan ‘Arasy yang mulia.”44 f. Selalu Berdoa Dengan Doa-Doa: َ‫ اﻟﻠﱠُﻬ ﱠﻢ ا ْﺷِﻔﻨِﻲ ِﺷَﻔﺎ ًء ﺗَﺎﻣﺎ َﻋﺎ ِﺟﻼً ﻻ‬،‫ اﻟﻠﱠُﻬ ﱠﻢ ا ْﺷِﻔﻨِﻲ‬،‫اﻟﻠﱠُﻬ ﱠﻢ ا ْﺷِﻔﻨِﻲ‬ ‫ﻳـُﻐَﺎ ِدُر َﺳَﻘ ًﻤﺎ‬ Maksudnya: “Wahai Tuhanku, sembuhkanlah aku, wahai Tuhanku, sembuhkanlah aku, wahai Tuhanku sembuhkanlah aku sebagai sembuh yang sempurna, segera yang tidak lagi diulangi sakit semula.” g. Perbanyakkan doa Zun Nun (Nabi Yunus a.s.): ‫ﻻَ إِﻟََﻪ ِإﱠﻻ أَﻧْ َﺖ ُﺳْﺒ َﺤﺎﻧَ َﻚ إِﻧِّ ْﻲ ُﻛﻨْ ُﺖ ِﻣ َﻦ اﻟﻈﱠﺎﻟِِﻤْﻴ َﻦ‬ Maksudnya: “Tiada tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya Aku adalah dari orang-orang yang zalim.” h. Antara doa yang paling afdal ialah: ‫اﻟﻠﱠُﻬ ﱠﻢ إِﻧِّﻲ أَ ْﺳﺄَﻟُ َﻚ اْﻟ ُﻤَﻌﺎﻓَﺎَة ﻓِﻲ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ واْﻵ ِﺧَﺮِة‬ 44 Muttaqun ‘Alaihi 30

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) Maksudnya: “Wahai Tuhanku sesungguhnya aku mintakan Kamu kesejahteraan di dunia dan di akhirat.”45 Di samping doa-doa itu hendaklah berdoa secara tawasul dengan amal soleh yang telah dilakukan sebelumnya,46 juga minta tawasul dengan orang-orang soleh yang masih hidup supaya ia berdoa kepada pesakit serta jampi diri sendiri dengan al-Qur’an dan as-Sunnah. 4) Taat Kepada Ibu Bapa Serta Berbuat Baik Kepada Keduanya Ingatlah bahawa mentaati dan berbuat baik kepada ibu bapa adalah satu cara yang dikurnia oleh Allah akan keberkatan untuk menolak bala’. 5) Selalu Usaha Merawati Penyakit Dengan Sebaik-Baiknya Pernah Rasulullah s.a.w. ditanya: ‫ ﺗَ َﺪاَوْوا ﻓَِﺈ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ ﻟَ ْﻢ ﻳَ َﻀ ْﻊ‬:‫ أَﻧـَﺘَ َﺪاَوى؟ ﻓَـَﻘﺎ َل‬،‫ﻳَﺎ َر ُﺳﻮَل اﻟﻠﱠِﻪ‬ ‫ ﻏَْﻴـَﺮ َداٍء َوا ِﺣ ٍﺪ اﻟَْﻬَﺮُم‬،(‫َدا ًء إِﱠﻻ َو َﺿ َﻊ َﻣَﻌﻪُ ِﺷَﻔﺎ ًء ) َدَوا ًء‬ Maksudnya: “Wahai Rasulullah, apakah mesti berubat (penyakit)?” Jawab Rasulullah s.a.w.: “Perubatlah kamu, kerana sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ia memberi bersamanya sembuhan (ubat), kecuali satu penyakit sahaja (yang tidak dapat diubati) iaitu penyakit tua.”47 Iaitu melalui sunat Rasulullah s.a.w. dan nasihat doktor-doktor pakar serta melalui makanan dan minuman yang manfaat seperti: i. Minum air zam zam dengan niat supaya Allah menyembuhkan penyakit. 45 Hadis Ibn Majah no 3851; Sahih al-Jami’ al-Saghir no 5703 46 Lihat hadis Sahih al-Bukhari, no 2272 47 Hadis Abi Daud, no 3588, al-Tirmizi, no 2038, Ibn Majah, no 3436. 31

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) ii. Minum air suam, air halia, air bawang putih dan sebagainya. iii. Makan buah tamar ajwa’ tujuh biji pagi dan tujuh biji petang.48 iv. Makan sayuran yang bersih dari racun. v. Makan pisang dan buah-buahan yang bermanfaat. vi. Makan habbatus sawda.49 6) Banyak Bersedekah Iaitu dengan niat supaya Allah menyembuhkan penyakit sabda Rasulullah s.a.w.: ‫َداَوْوا َﻣْﺮ َﺿﺎُﻛ ْﻢ ﺑِﺎﻟ ﱠﺼ َﺪﻗَِﺔ‬ Maksudnya: “Rawatilah orang-orang sakit dengan sedekah.”50 7) Banyak Berehat Iaitu hendaklah berehat biar mencukupi, tidur kurang dari enam jam sehari semalam. 8) Banyak Mengingati Allah Memperbanyakkan zikir seperti: i. Bertasbih: ‫ُﺳﺒْ َﺤﺎ َن اﻟﻠﱠِﻪ‬ atau ‫ ُﺳْﺒ َﺤﺎ َن اﻟﻠِّﻪ َوﺑِ َﺤ ْﻤ ِﺪِﻩ‬،‫ُﺳْﺒ َﺤﺎ َن اﻟﻠِّﻪ اﻟَْﻌ ِﻈﻴِْﻢ‬ ii. Bertahlil: ُ‫ﻻَ إِﻟَﻪَ إﻻﱠ اﻟﻠّﻪ‬ iii. Bertahmid: 48 Muttafaqun ‘allaihi, al-Bukhari no 5445, 5768, 5769; Muslim no 154- 2047 49 Muttafaqun ‘allaihi, al-Bukhari no 5687, 5688; Muslim no 88-2215 50 Hadis at-Tabrani no 10196, Sahih at-Targib wa’ at-Tarhib lil al-Albani no 744 32

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) ‫اَﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟﻠِﻪ‬ iv. Bertakbir: ‫اﻟﻠّﻪُ أَ ْﻛﺒَـُﺮ‬ v. Berselawat: ‫اَﻟﻠﱠُﻬ ﱠﻢ َﺻ ِّﻞ َﻋَﻠﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َو َﻋﻠَﻰ آِل ﻣُ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ‬ vi. Berhauqolah: ‫ﻻَ َﺣْﻮَل َوﻻَ ﻗُـﱠﻮةَ إِﻻﱠ ﺑﺎﻟﻠِﻪ‬ vii. Beristigfar dan bertaubat: ‫أَ ْﺳﺘَـﻐِْﻔُﺮ اﻟﻠﱠﻪَ َوأَﺗُـْﻮ ُب إِﻟَْﻴِﻪ‬ viii. ‫ﻳَﺎ َذا اﻟْ َﺠﻼَِل َواِْﻹْﻛَﺮاِم‬ Sekurang-kurangnya berucap dengan hati, kalau tidak mampu atau lemah dengan lidah. 9) Berbaik Sangka Terhadap Allah Beramallah dengan hadis qudsi; Allah berfirman: ‫ ِإ ْن ﻇَ ﱠﻦ َﺧْﻴـًﺮا‬:‫ وﻓﻲ رواﻳﺔ‬51‫أَﻧَﺎ ِﻋْﻨ َﺪ ﻇَ ﱠﻦ َﻋْﺒ ِﺪي َوأَﻧَﺎ َﻣَﻌﻪُ إِذَا َد َﻋﺎﻧِﻲ؛‬ 52ُ‫ َوإِ ْن ﻇَ ﱠﻦ َﺷﺮا ﻓَـﻠَﻪ‬،ُ‫ﻓَـﻠَﻪ‬ Maksudnya: “Aku berada bersama sangkaan hambaKu terhadap Aku dan Aku bersamanya apabila ia berdoa meminta dariKu. (Dan pada suatu riwayat daripadanya:) jika ia sangka baik (seperti sangka bahawa Allah tetap menyembuh penyakitnya itu) maka baginya kebaikan yang disangka itu dan 51 Hadis Sahih Muslim no 19 (2675) 52 Hadis Sahih Ibn Hibban no 639 33

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) sebaliknya jika ia sangka jahat maka baginya kejahatan yang disangka itu.” Sabda Rasulullah s.a.w.: ‫َﻻ ﻳَُﻤﻮﺗَ ﱠﻦ أَ َﺣ ُﺪُﻛ ْﻢ إِﱠﻻ َوُﻫَﻮ ﻳُ ْﺤ ِﺴ ُﻦ ﺑﺎﻟﻠِﻪ اﻟﻈﱠ ﱠﻦ‬ Maksudnya: “Jangan sekali-kali seorang kamu mati kecuali dalam keadaan sangka baik terhadap Allah.”53 10) Menyuruh Ma’aruf, Melarang Mungkar Serta Menutup Segala Tempat-Tempat Maksiat Setiap peribadi, terutama kerajaan, berkewajipan menekan atau mengambil berat supaya masyarakat mengadakan sikap berbuat baik dan dilarang berbuat mungkar dan menghentikan segala maksiat serta usaha mengeluarkan perintah atau arahan tutup segala tempat-tempat maksiat, kelab-kelab hiburan muda mudi, kedai-kedai minuman dan makanan yang haram dalam semua bentuk dengan harapan semoga Allah mengangkat wabak dan bala’ bencana yang merbahaya itu. Wallahul musta‘an. 53 Hadis Sahih Muslim, no 81 (2877) 34

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) SOLAT DALAM MUSIM PENYAKIT SEPERTI SERANGAN VIRUS CORONA (COVID-19) Kita sedia maklum bahawa Islam agama rahmat dan mudah, termasuk solat yang sering diberi rukhsah untuk diringankan bagi keadaan-keadaan tertentu, seperti keadaan takut, musafir, hujan dan sakit. 1) Solat bagi orang perempuan: Tidak khilaf bahawa solat bagi orang perempuan di ruang rumahnya adalah lebih afdal bagi mereka. 2). Solat bagi orang lelaki: Solat bagi kaum lelaki pula ada tiga keadaan: a. Keadaan permulaan (peringkat pertama) Bagi orang yang sihat, tidak ada apa-apa penyakit, tidak demam, selsema dan batuk, maka hendaklah ia mengadakan solat jemaah di masjid dengan keadaan berhati-hati secara: i. Mengambil wuduk di rumah masing-masing. ii. Gunakan mask (tutup hidung dan mulut). iii. Gunakan gel (air ubat basuh tangan). iv. Guna sejadah bersih kepunyaan peribadi masing-masing. v. Selesai sahaja solat segera bersurai dan berwirid secara berjauh-jauhan sekurang-kurangnya satu meter jarak diantara satu sama lain. vi. Tidak berjabat salam dan tidak berpeluk-peluk. 35

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) vii. Segera pulang ke rumah setelah selesai ibadah dengan tidak bersembang panjang. viii. Dilarang keras bagi yang tidak sihat pergi ke masjid kerana itu boleh memberi mudarat kepada orang lain. ix. Sebaik-baiknya imam tidak memanjangkan bacaan dalam mengimamkan solatnya. x. Merendahkan muka ke bawah sewaktu pusingan memberi salam supaya tidak menghembuskan wap suara ucapan salam ke atas muka orang yang di tepi sebelah kanan dan kirinya. b. Keadaan yang agak cemas (peringkat kedua) InshaAllah apabila keadaan merebak penyakit taun di peringkat kedua ini maka harus bagi imam jama’ solat di antara zohor dan asar tanpa qasar di masjid, dan jama’ solat di antara maghrib dan isyak tanpa qasar di masjid. Di mana dikehendaki supaya imam membaca surah-surah pendek serta usaha menurut beberapa syarat yang tersebut di dalam keadaan permulaan sebelumnya. ‫ َﺟ َﻤ َﻊ ُر ُﺳﻮُل اﻟﻠِّﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠّﻪُ َﻋﻠَْﻴِﻪ َو َﺳﻠﱠﻢ ﺑَـْﻴ َﻦ‬:‫ ﻗَﺎ َل‬،‫َﻋ ِﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠﺎ ٍس‬ ‫ َوَﻻ‬،‫ ﻓِﻲ ﻏَْﻴ ِﺮ َﺧْﻮ ٍف‬،‫ واﻟْ َﻤﻐْ ِﺮ ِب َواﻟِْﻌ َﺸﺎِء ﺑﺎﻟْ َﻤ ِﺪﻳﻨَِﺔ‬،‫اﻟﻈﱡْﻬ ِﺮ واﻟَْﻌ ْﺼ ِﺮ‬ ‫ ﻗُـْﻠ ُﺖ ِﻻﺑْ ِﻦ‬:‫ َوﻻَ ﻓِ ْﻲ َﺳَﻔ ٍﺮ[ ِﻓﻲ َﺣ ِﺪﻳ ِﺚ َوﻛِﻴ ٍﻊ‬:‫]وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻋﻨﻪ‬.‫َﻣﻄٍَﺮ‬ ‫ َوِﻓﻲ َﺣ ِﺪﻳ ِﺚ أَﺑِﻲ‬،ُ‫ َﻛ ْﻲ َﻻ ﻳُ ْﺤ ِﺮ َج أُﱠﻣﺘَﻪ‬:‫ ﻟِ َﻢ ﻓَـَﻌ َﻞ ذَﻟِ َﻚ؟ ﻗَﺎ َل‬:‫َﻋﺒﱠﺎ ٍس‬ ‫ أََرا َد أَ ْن َﻻ ﻳُ ْﺤ ِﺮ َج‬:‫ َﻣﺎ أََرا َد إِﻟَﻰ ذَﻟِ َﻚ؟ ﻗَﺎ َل‬:‫ ﻗَﻴ َﻞ ِﻻﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠﺎ ٍس‬:َ‫ُﻣَﻌﺎ ِوﻳَﺔ‬ ُ‫أُﱠﻣﺘَﻪ‬ Maksudnya: Daripada Ibnu Abbas r.a. dia berkata: Rasulullah s.a.w. pernah mengadakan solat jama’ zohor dengan asar, dan jama’ maghrib dengan isyak di Madinah. Tanpa ada sebab takut dan tidak pula sebab hujan [dan pada satu riwayat: Tidak pula 36

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) kerana musafir]. Dan pada hadis waqek ia berkata: Aku bertanya Ibnu Abbas: Kenapa Rasulullah berbuat demikian? Ibnu Abbas menjawab: Supaya tidak memberati umatnya. Dan pada hadis Abi Muawiyah, ditanyakan Ibnu Abbas: Apakah tujuan yang dikehendaki itu? Ibnu Abbas menjawab: Dikehendaki supaya tidak menjadi keberatan ke atas umatnya.54 Hadis yang sahih ini sebagai dalil yang jelas bagi kita mengadakan solat jama’ kerana takut penyakit taun yang berjangkit secepat mungkin yang sangat merbahaya kepada manusia lebih bahaya daripada penyakit yang biasa, lebih bahaya dari semua sebab-sebab yang diharuskan jama’ solat seperti sakit atau hujan, atau takut. Bahkan lebih susah daripada musafir yang diharuskan jama’ solat, apa lagi Rasulullah s.a.w. mengadakan solat jama’ tanpa ada apa-apa sebab tersebut bahkan sekadar untuk memberi keringanan kepada umatnya sahaja. Maka keadaan dipersekitaran kita disudut penyakit taun yang sedang merebak diperingkat yang kedua ini, kita amatlah berhajat kepada sunat keringanan tersebut. Wallahu a’lam. Adapun bagi mereka yang tidak setuju dengan pengamalan hadis sahih dari Rasulullah s.a.w. yang memberi keringanan dan kemudahan kepada umatnya selaku rahmat lil alamin’, maka bagi mereka mengadakan solat berjemaah pada tiap-tiap waktu di masjid dengan meraikan sepuluh syarat yang di atas itu atau baginya solat jemaah bersama keluarga dirumah sahaja kerana takut penyakit wabak yang berjangkit. Wallahu a’lam. 54 Muslim, no 54 (705) 37

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) c. Keadaan yang amat cemas (peringkat yang ketiga / terakhir) Apabila keadaan penyakit merebak secara kuat diperingkat yang ketiga menurut peristiharan pihak yang berkenaan maka solat berjemaah dengan keluarga pada awal waktu di rumah adalah lebih afdal daripada solat di masjid, kerana berjemaah di masjid mungkin membawa bahaya kepada diri juga kepada orang lain. Dan juga kerana melarikan diri dari bahaya atau dari perkara yang menyakiti demi menjaga keselamatan diri dan orang ramai, apa lagi penyakit yang berjangkit lagi merbahaya seperti virus Corona (Covid-19) ini. Begitu juga solat Jumaat maka harus dihentikan menurut perintah pihak yang berkenaan kerana solat Jumaat lebih ramai orangnya dan lebih banyak peluang merebak penyakit daripada solat jemaah, sekiranya keadaan terlalu kuat merebak penyakit. Manakala muazzin dalam keadaan yang amat cemas ini, sekadar mengalunkan-alunkan suara azan menandakan masuk waktu solat, serta mengucapkan di dalam azannya dengan perkataan: ‫َﺻﻠﱡْﻮا ﻓِ ْﻲ ِرَﺣﺎﻟِ ُﻜ ْﻢ‬ Maksudnya: “Dirikanlah solat di rumah (tempat tinggal) kamu masing-masing.”55 Adapun imam dan muazzin yang tidak sakit maka harus baginya solat berjemaah dua tiga orang di masjid secara tertutup. Wallahu a’lam. 55 Muttafaqun ‘allaihi: al-Bukhari no 632; Muslim no 23 (697) 38

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) Perbanyakkan Amal Fardhi Di Rumah Dalam suasana yang cemas ini diharap masing-masing usaha menghidupkan atau memperbanyakkan amal fardhu di rumah masing-masing seperti solat rawatib sebelum dan selepas solat fardhu, dhuha, witir sebelas rakaat atau sekurang-kurangnya tiga rakaat. Bacaan al-Quran, mengajar dan beramah tamah dengan anak isteri, doa-doa mustajab dan banyak berzikir bertahlil, bertasbih, beristigfar, bertaubat, berselawat ke atas Rasulullah s.a.w., juga bersedekah, dan berpuasa kerana berpuasa dapat menambah daya tahan dari serangan penyakit. Sabda Rasulullah s.a.w.: ‫ ﻓَِﺈ ﱠن أَﻓْ َﻀ َﻞ اﻟ ﱠﺼﻼَِة َﺻﻼَةُ اﻟ َﻤْﺮِء‬،‫ﻓَ َﺼﻠﱡﻮا أَﻳﱡﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎ ُس ﻓِﻲ ﺑـُﻴُﻮﺗِ ُﻜ ْﻢ‬ ‫ِﻓﻲ ﺑَـْﻴﺘِِﻪ ِإﱠﻻ اﻟ َﻤ ْﻜﺘُﻮﺑََﺔ‬ Maksudnya: “Wahai manusia dirikanlah solat di rumah kamu kerana sebaik-baik solat ialah solat seseorang itu di dalam rumahnya kecuali solat fardhu (maktubah).”56 Firman Allah SWT:                           Maksudnya: “Maka kalaulah dia (Nabi Yunus a.s.) bukan daripada orang-orang yang bertasbih (kepada Tuhannya) tentu dia akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai ke hari yang dibangkitkan.” (Surah al-Saffat: 143-144) Berkata Ibn Mas’ud: Tidaklah seorang nabi daripada para nabi yang diuji dengan bala kecuali ia minta tolong dengan banyak bertasbih. 56 Sahih al-Bukhari no 731 39


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook