Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Z bregov Krke_OŠ ŽBK_2020_2021

Z bregov Krke_OŠ ŽBK_2020_2021

Published by tinka.fric-kocjaz, 2021-12-20 09:45:41

Description: Z bregov Krke_OŠ ŽBK_2020_2021

Search

Read the Text Version

presenečenj. Upam, da bo novo šolsko leto potekalo le v šoli, saj je to čisto drugače in je vse lažje. Patrik Kelšin, 5. b ŠOLA Ko v šolo smo prišli, prijeten sprejem smo dočakali vsi. Septembra in oktobra potekalo je vse lepo, novembra pa ne več tako zelo. Štiri mesece za računalnikom smo presedeli in na ZOOM zjutraj hiteli. Potem smo zopet v šolo vstopili, a ne za dolgo, saj nekdo korono je dobil in vse po starem spet je šlo. Veliko smo se naučili in tega znanja ne bomo pozabili. Peti razred smo končali, a spomini bodo ostali. Maruša Hočevar in Živa Mirtič, 5. b LITERARNI NATEČAJ PAVČKOVE VITICE POT ŽIVLJENJA Uspešen boš v življenju, če znal slediti boš učenju. Saj le tisti kaj velja, ki zares veliko zna. Ne pozabi na dobro srce, brez njega tudi ne gre, saj zlo izgubi, prijateljstvo pa moč dobi. Na poti v življenju ne pozabi na prijatelje, saj pravo prijateljstvo več velja kakor velik kup zlata. A vsem težavam se ne moreš izogniti, so tudi ovire, preskoči jih hrabro in to brez zamere. Če vsem kiticam boš sledil, v življenju veliko boš pridobil. Žiga Novak, 5. b 150

LIKOVNI NATEČAJ: MASKOTA BANKE SLOVENIJE Žiga Novak, 5. b Neža Rezelj, 5. b 151

Prireditev ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta (24. 6. 2020). Glasilo Z bregov Krke izhaja 53. leto. Zbornik o delu in uspehih v šolskem letu 2020/2021 je nastal v sodelovanju učencev, učiteljev, mentorjev, staršev in zunanjih sodelavcev OŠ Žužemberk, podružnic Ajdovec, Dvor in Šmihel. Fotografirali: učitelji OŠ Žužemberk in Foto Maver Zbrala, uredila in oblikovala: Tinka Fric Kočjaž, univ. dipl. bib. in ped. Lektorirala: Anita Starašinič, prof. Odgovorna: Mija Penca Vehovec, prof., ravnateljica Izšlo decembra 2021 v 10 izvodih 152


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook