Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Reska
  • 8
  • 0
Mode reol katalog
Reolsystemet Mode den perfekte løsning til jeres bibliotek. I Reska har det været vores mål at skabe en reol, der kombinerer æstetik med et lineært design. Reolsystemet skal være en inspiration ved indretningen af biblioteker og sociale læringsrum. Vi har sat brugernes forventninger i højsædet og derved skabt et reolsystem, der kan bruges i nutidens og fremtidens konkurrenceprægede miljø. Med de skjulte hyldekonsoller, vandrette linjer, samt hyldernes slanke, flade fronter virker det som om hylderne svæver. Mode tilbyder et moderne, æstetisk design til alle former for biblioteker - i alle typer af lokaler. Mode er designet og udviklet af Reska.

Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!

Create your own flipbook
View Text Version Likes : 0
Category : Uncategorized Report
  • Follow

  • Upload

  • 0

  • Embed

  • Share

Mode reol katalog