Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Tập gấp Di tích quốc gia đặc biệt 30.11.2021

Tập gấp Di tích quốc gia đặc biệt 30.11.2021

Published by sanxtdlbg, 2021-12-10 08:14:58

Description: Di tích quốc gia đặc biệt - Bắc Giang 2021

Search

Read the Text Version

https://dulich.bacgiang.gov.vn CAU VONG COMPLEX RELICS (VONG TEMPLES, COMMUNAL HOUSE AND PAGODA) Cau Vong complex relics situated in Song Van commune, Tan Yen district, which was built in the Late Le Dynasty and, is the place to worship saints Cao Son and Quy Minh and 18 Dukes of the Duong family. In this site, De Tham and the insurgents often performed the flag-offering ceremony in each battle. Vong communal house festival has taken place on the 15th day of the first lunar month every year. Especially, in this festival, a horse sacrifice ritual is done to show the martial spirit of the local people. Photo: Xuân San 49

DU LỊCH BẮC GIANG - DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT Cuộc khởi nghĩa Yên Thế đã để lại một trang sử hào hùng về truyền thống chống giặc ngoại xâm, về lòng yêu nước, ý chí quật cường, sự mưu trí, dũng cảm, những chiến công hiển hách của các tướng lĩnh và nghĩa quân Yên Thế, đặc biệt là hình tượng người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm cuộc khởi nghĩa Yên Thế, tỉnh Bắc Giang Lễ khánh thành tượng đài Hoàng Hoa Thám đã xây dựng nhà trưng bày Khởi Inauguration ceremony of Hoang Hoa Tham monument nghĩa Yên Thế và dựng tượng Photo: Việt Hưng người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám tại thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế - Trung tâm cuộc khởi nghĩa khi xưa. Nơi đây đã trở thành điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua mỗi khi du khách đến với Bắc Giang. Hằng năm lễ hội được chính quyền và nhân dân địa phương long trọng tổ chức từ ngày 15-17/3 dương lịch. Đây là lễ hội lớn của tỉnh Bắc Giang, đã được Nhà nước công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. 50

Lễ hội Yên Thế/ Yen The festival Nhà trưng bày Khởi nghĩa Yên Thế https://dulich.bacgiang.gov.vn Photo: Việt Hưng Exhibition hall of Yen The Uprising he Yen The uprising has left a heroic history Đền Bà Ba/ Ba Ba temple Photo: Việt Hưng Photo: Xuân San Tabout the tradition of fighting against foreign invaders, patriotism, unyielding will, ingenuity, courage, glorious feats of generals and Yen The insurgents, especially the image of hero Hoang Hoa Tham. On the occasion of the 100th anniversary of Yen The uprising, the leadership of Bac Giang province built the Yen The Uprising exhibition house and erected a statue of national hero Hoang Hoa Tham in Cau Go town, Yen The district, where was the center of the uprising in the past. This place has become an attractive destination not to be missed for every tourist coming to Bac Giang. Every year, the festival is solemnly held by the local government and people from March 15th to 17th day of the solar calendar. This is a major festival of Bac Giang province, which has been recognized by the State as a National Intangible Cultural Heritage. 51

DU LỊCH BẮC GIANG - NDIHTỮÍCNHGQDUI ỐTÍCCHGIQAUĐỐẶCCGBIIAỆTĐẶC BIỆT DI TÍCH QUỐC GIA N ĐẶC BIỆT ĐỊA ĐIỂM WE SSƠ ĐỒỒVVỊỊTTRRÍ DÍ I TÍCH XƯƠNG GIANG DLoIcTaÍtCioHn oXfƯXƠuoNnGg GiIaAnNgGrelic CHIẾN THẮNG S XƯƠNG GIANG Đường Xương Giang Đường Giáp Hải Đường Giáp Hải Nút giao Dĩnh Trì Đường Nguyễn Thị Minh Khai Văn Thụ Đường Xương Giang Đường Hoàng CT Hà Nội - Bắc Giang Đường Hùng Vương Đường Hoàng Văn Thụ Đi Lạng Sơn UBND TỈNH Công viên BẮC GIANG Hoàng Hoa Thám Đền Xương Giang/ Xuong Giang temple Đường Hùng Vương CT Hà Nội - Bắc Giang Đền Xương Giang về đêm PĐhềontoX:ưĐơănnggGĐiịannhg - Ảnh: Sưu tầm Lễ đón bXằunogngDTGQiaGngĐtBemXưpơleningeGvieanningg Nút giao TP. Bắc Giang Ảnh: Trung tâm TTXPhToDtLo:BĐắăcnGgiaĐnịngh 452 Đi Hà Nội BIG C

https://dulich.bacgiang.gov.vn Lễ hội Xương Giang/ Xuong Giang festival - Photo: Nguyễn Thành Sơn ĐỊA ĐIỂM CHIẾN THẮNG XƯƠNG GIANG/ RELICS OF XUONG GIANG VICTORY PHƯỜNG XƯƠNG GIANG, THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BÁC GIANG Xuong Giang ward, Bac Giang city, Bac Giang province 53

DU LỊCH BẮC GIANG - DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT Lễ hội kỷ niệm 590 năm chiến thắng Xương Giang Festival to celebrate the 590th anniversary of the Xuong Giang victory Photo: Trung tâm TTXTDL Bắc Giang Địa điểm chiến thắng Xương Giang thuộc phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang. Xương Giang là tên ngôi thành cổ do quân Minh xây dựng vào thế kỷ XV (1407).Sau khi xâm lược nước ta, nhà Minh đã cho xây dựng các sở vệ, đắp thành lũy ở những nơi xung yếu để phòng thủ. Xương Giang khi đó trở thành thành lũy kiên cố, án ngữ trên con đường dịch trạm từ Quảng Tây (Trung Quốc) nối với Đông Quan (Hà Nội ngày nay). 54

https://dulich.bacgiang.gov.vn Toàn cảnh đền Xương Giang/ Overview of Xuong Giang temple Photo: Đăng Định The Xuong Giang victory site is in Xuong Giang ward, Bac Giang city. Xuong Giang is the name of the ancient citadel built by the Ming army in the 15th century (1407). After the invasion entered in our country, the Ming Dynasty built defenses and built ramparts in key places for defense. At that time, Xuong Giang became a fortified citadel, obstruct the access into the courier station from Guangxi (China) to Dongguan (now known as Hanoi).. 55

DU LỊCH BẮC GIANG - DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT rong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, chiến thắng Xương Giang gắn liền với tên Ttuổi, sự nghiệp của chủ tướng Lê Lợi và quân sư Nguyễn Trãi cùng các vị tướng lĩnh trực tiếp chỉ huy tham gia trận đánh Xương Giang tạo nên chiến công lừng lẫy. Nơi đây đã diễn ra trận công thành của Nghĩa quân Lam Sơn tiêu diệt hàng vạn quân Minh. Thực hiện chủ chương “vây thành diệt viện”, từ cuối năm 1426 Nghĩa quân Lam Sơn đã cho vây hãm thành, quyết tâm hạ thành trước khi viện binh của địch kéo sang. Nghĩa quân Lam Sơn đã cho đào hầm từ ngoài vào trong rồi tiến hành nội công ngoại kích. Sau hơn 9 tháng chiến đấu, thành Xương Giang đã bị hạ. Chiến thắng Xương Giang là điển hình của nghệ thuật Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt quân sự “lấy ít thắng nhiều, lấy yếu The ceremony of receiving the Special National Relic cefiiticate - Photo: Việt Hưng đánh mạnh”. Là biểu tượng của sức mạnh tinh thần và ý chí quyết thắng của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng Xương Giang là niềm tự hào của quân và dân cả nước, góp phần chấm dứt 20 năm đô hộ của nhà Minh đối với Đại Việt. Mở ra những trang mới trong lịch sử dựng nước và giữ nước vinh quang của dân tộc ta. Cũng từ chiến thắng ấy Vua Lê Lợi lập nên một triều đại mới, triều đại hậu Lê, đổi tên đất nước Đại Việt. 56

In the history of the Vietnamese nation against foreign invaders, https://dulich.bacgiang.gov.vn the Xuong Giang victory is associated with the name and career of General Le Loi and his advisor Nguyen Trai and the generals who Bên trong đền Xương Giang directly participated in Xuong Giang battle to make a glorious victory. In side Xuong Giang temple In this place, the siege of Lam Son insurgent army to destroy tens of Photo: Đăng Định thousands of Ming troops was taken place. Implementing the policy of “Besieging citadel, annihilating reinforcements”, from the end of Phía trước đền Xương Giang 1426, Lam Son insurgent army laid siege to the citadel, determined to Infront of Xuong Giang temple bring down the citadel before the enemy reinforcements arrived. Lam Son insurgent army had to dig tunnels from outside to inside and then Photo: Nguyễn Dương conduct internal and external attacks. After more than 9 months of fighting, Xuong Giang citadel was defeated. Xuong Giang victory is 57 typical of the military art of “Much winning with the few, fighting with weakness”. It is a symbol of the spiritual strength and determination to win of the Vietnamese people. The Xuong Giang victory is the pride of the army and people of the country, contributing to the end of 20 years of Ming domination over Dai Viet and opening new pages in our nation’s glorious history of nation building and defense. Also from that victory, King Le Loi established a new dynasty, which was the post-Le Dynasty and our country was renamed as Dai Viet thereof.

DU LỊCH BẮC GIANG - DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT ể tưởng nhớ các anh hùng dân tộc và giáo dục truyền thống yêu nước. Năm 2012 UBND tỉnh Bắc ĐGiang đã cho xây dựng ngôi Đền Xương Giang mới trên nền thành cổ Xương Giang xưa. Khu di tích được xây dựng trên tổng diện tích 10ha gồm các hạng mục chính như: Cổng tam quan; Nghi môn, bình phong; Tả vu, hữu vu; Lầu chuông, lầu trống; Sân chính; Tòa tiền tế, tòa Thiêu hương, Tòa Chính cung. Đến đầu năm 2017, công trình được hoàn thành và đi vào đón khách đúng dịp kỷ niệm 590 năm chiến thắng Xương Giang. Đây là công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị, lịch sử mang đậm tính nhân văn, là nơi để thế hệ hôm nay và mai mai sau thể hiện sự tôn kính, ghi nhớ công ơn các bậc tiền nhân đã có công giữ nước”. Để kỷ niệm lịch sử chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn tại thành Xương Giang, hàng năm tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ hội vào ngày 6-7 tháng Giêng. Lễ hội Xương Giang là một lễ hội lớn của thành phố Bắc Giang nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung, thu hút đông đảo khách thập phương dự. Toàn cảnh di tích Xương Giang / Overview of Xuong Giang relic Một góc đền Xương Giang Photo: Đăng Định A corner of Xuong Giang temple 58 Photo: Bùi Dương

https://dulich.bacgiang.gov.vn To commemorate the national heroes and educate the patriotic tradition, in 2012, the People’s Committee of Bac Giang province built a new Xuong Giang Temple on the foundation of the ancient Xuong Giang citadel. The relic site was built on a total area of 10ha, including main items such as: The Three doors gate; Nghi Mon gate; The Screen; Left House, Right House; Bell tower and Drum tower; Main courtyard; Tien Te hall, Thieu Huong palcce, Chinh Cung palace. By the beginning of 2017, the project was completed and opened to welcome tourists on the occasion of the 590th anniversary of the Xuong Giang victory. This is a cultural work of political and historical significance imbued with humanity, and also a place for today’s and future generations to show their respect and remember the merits of the ancestors who had merits to protect the nation”. To commemorate the victory history of Lam Son insurgents in Xuong Giang citadel, the leadership of Bac Giang province annually holds a festival on the 6th -7th day of Lunar January. Xuong Giang festival is a big festival of Bac Giang city in particular and Bac Giang province in general, attracting a large number of visitors from all every where. Đêm Xương Giang / Xuong Giang at night Photo: Trung tâm VHTT&TT TP. Bắc Giang 59

DU LỊCH BẮC GIANG - DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT Trong lễ hội có nhiều nghi lễ đặc sắc và các chò chơi dân gian truyền thống như: Đánh đu, kéo co, vật....Trước ngày Di tích Xương Giang/ Xuong Giang relic khai hội, tối mồng 5 tháng Giêng, thanh niên tổ chức đốt lửa Photo: Trung tâm TTXTDL Bắc Giang trại. Sáng sớm ngày mồng 6 tháng Giêng âm lịch, các đoàn người từ các phường xã, giương cờ, gióng trống, xe kiệu với Lễ hội Xương Giang/ Xuong Giang festival trang phụcrực rỡ, tề chỉnh từ các ngả đường lần lượt tiến về Photo: Trung tâm TTXTDL Bắc Giang trung tâm khai hội…Ngoài các công trình trong hệ thống đền Xương Giang, trong khuôn viên còn có nhà trưng bày 60 truyền thống trưng bày hiện vật, tư liệu lịch sử, các tác phẩm nghệ thuậtvà không gian trìnhdiễn di sản văn hóa phi vật thể do các nghệ sỹ, nghệ nhân biểu diễn phục vụ du khách về thăm quan, tìm hiểu, nghiên cứu. Hiện nay Địa điểm chiến thắng Xương Giang đã trở thành điểm du lịch tâm linhthu hút cho du khách trong và ngoài nước đến với Bắc Giang, đồng thời công trình còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống cho học sinh sinh viên về tinh thần chống giặc ngoại xâm của cha ông ta.Với những ý nghĩa, giá trị lịch sử tiêu biểu trên, ngày 31/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1954/QĐ-TTg xếp hạng Địa điểm Chiến thắng Xương Giang là di tích quốc gia đặc biệt.

https://dulich.bacgiang.gov.vn Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà trưng bày và biểu biễn nghệ thuật The ceremony of receiving the Special National Relic cefiiticate Exhibition and art performancing hall Photo:Trung tâm TTXTDL Bắc Giang Photo: Đăng Định During the festival, there are numerous special rituals and traditional folk games such as swinging, tug of war, wrestling.... Before the opening day, on the evening of January 5, young people organize a campfire. In the early morning of the 6th day of the first lunar month, groups of people from the wards and communes, raising flags, drumming and riding in a palanquin with colorful and well-dressed costumes from the streets, jointly move to the center of the festival in turns, etc. In addition to the works in the Xuong Giang temple system, there is also a traditional gallery displaying artifacts, historical documents, works of art, and space for performing intangible cultural heritages performed by artists and artisans to serve tourists’ visits, learning and researches. Currently, the Xuong Giang Victory site has become a spiritual tourist attraction attracting domestic and foreign tourists to Bac Giang province, and concurrently, the work is also meaningful in traditional education for students with regard to our forefathers’ spirit against foreign invaders. With the said typical meanings and historical values, the Prime Minister issued Decision No. 1954/QD-TTg on ranking the Xuong Giang Victory site as the Special National relic on December 31, 2019. 61

DU LỊCH BẮC GIANG - DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT HUYỆN TÂN YÊN N WE ATK II HIỆP HÒA CAO THƯỢNG S ĐÌNH CHỢ VÂN ĐỀN SOI CHÙA Y SƠN THẮNG HUYỆN LẠNG HUYỆN GIANG HIỆP HÒA QL 37 33p Đi Lạng Sơn 52km ĐÌNH XUÂN BIỀU HUYỆN VIỆT YÊN ĐT 295B TP. BẮC GIANG QL 1A BÍCH ĐỘNG UBND TỈNH BẮC GIANG NÚT GIAO TP. BẮC GIANG SƠ ĐỒ VỊ TRÍ AN TOÀN KHU II HIỆP HÒA QL 1A Location of Hiep Hoa Safe Zone II relic Đi Hà Nội 62

https://dulich.bacgiang.gov.vn An toàn Khu II Hiệp Hòa (ATKII Hiệp hòa) là một Hệ thống di tích lịch sử thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. ATKII Hiệp Hòa cách trung tâm thành phố Bắc Giang khoảng 30km về phía Tây Bắc, cách Thủ đô Hà Nội 50km. Nơi đây cùng với các cơ sở cách mạng huyện Phổ Yên, Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) là An toàn khu thứ hai của Trung ương và Xứ ủy Bắc Kỳ trong thời kỳ tiền khởi nghĩa; là khu đệm có vị trí chiến lược, cơ động nối liền Chiến khu Việt Bắc với các cơ sở, phong trào cách mạng vùng đồng bằng và Thủ đô Hà Nội. AN TOÀN KHU II HIỆP HÒA/ HIEP HOA SAFE ZONE II RELIC XÃ HOÀNG VÂN, HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG Hoang Van commune, Hiep Hoa district, Bac Giang province Hiep Hoa Safe Zone II monument (Hiep Hoa ATKII) is known as a system of historical relics in Hiep Hoa district, Bac Giang province. Hiep Hoa ATKII is about 30km to the northwest of the center of Bac Giang city, 50km from Hanoi capital. This place and the revolutionary bases of Pho Yen and Phu Binh districts (Thai Nguyen province) were the second Safe Zone of the Central Committee and the Party Committee of Tonkin in the pre- uprising period; the buffer zone with a strategic and mobile location connecting the Viet Bac War Zone with the revolutionary bases and movements in the delta and Hanoi capital. 63

DU LỊCH BẮC GIANG - DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT TK II Hiệp Hòa là địa bàn để Trung ương, Xứ ủy và Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kỳ xây dựng Aphong trào cách mạng, tổ chức các lớp huấn luyện chính trị, quân sự cho cán bộ các tỉnh, chuẩn bị cho khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền từ năm 1938 đến 1945; là nơi đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng gắn liền với tên tuổi các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Trung ương Xứ ủy Bắc Kỳ về đây tuyên truyền, gây dựng phong trào cách mạng, được nhân dân che chở, bảo vệ an toàn như: Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Ngô Thế Sơn, Trương Công Lệnh, Lê Hoàng, Hà Thị Quế, Nguyễn Trọng Tỉnh, Nguyễn Thị Thuận, Lê Thanh Nghị… Với ý nghĩa quan trọng đó, ngày 31/12/2020 ATKII Hiệp Hòa được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2280/QĐ-TTg xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt. Hiep Hoa ATKII is the place for the Central Committee, the Party Committee and the Military Revolutionary Committee of Tonkin to build the revolutionary movement, organize political Đình Xuân Biều/ Xuan Bieu communal house and military training classes for provincial cadres to prepare for the Photo: Tư liệu start of the armed insurrection to take power from 1938 to 1945; is also the place where several important events were taken place, which associated with the names of the leaders of the Party and Central Committee of Tonkin, who came to propagate and build the revolutionary movement and were protected by the people such as Truong Chinh, Hoang Quoc Viet, Ngo The Son, Truong Cong Lenh, Le Hoang, Ha Thi Que, Nguyen Trong Tinh, Nguyen Thi Thuan, Le Thanh Nghi, etc. With such important meaning, Hiep Hoa ATKII was ranked as a Special National relic by the Prime Minister under Decision No. 2280/QD-TTg. 64

https://dulich.bacgiang.gov.vn Phía trước đình Chợ Vân/In front of Cho Van communal house Photo: Nguyễn Dương 65

DU LỊCH BẮC GIANG - DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT Đình Chợ Vân/ Cho Van communal house Photo: Nguyễn Dương Di tích Quốc gia đặc biệt ATKII Hiệp Hòa bao gồm 8 điểm di tích (đình Chợ Vân, đình Vân Xuyên, đền Soi, đình Xuân Biểu, nhà cụ Ngô Văn Đông (Lý Đông), nhà cụ Ngô Văn Thấu (Đồ Ba), nhà cụ Nguyễn Văn Chế (Hựu), chùa Y Sơn. Hiện nay, Di tích ATKII Hiệp Hòa đã và đang được chính quyền quan tâm trùng tu, tôn tạo, nâng cấp một số di tích, trong đó có đình chợ Vân, thôn Hoàng Liên, xã Hoàng An; Khu Nhà trưng bày lưu niệm Cách mạng ATKII Hiệp Hòa với các tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu của phong trào cách mạng ở địa phương thời kỳ tiền khởi nghĩa. 66

https://dulich.bacgiang.gov.vn Học sinh nghe thuyết minh tại Nhà truyền thống ATK II The exhibition hall of ATK II Hiep Hoa Photo: Tư liệu Hiep Hoa ATKII Special National relic includes 8 relics (Cho Van communal house, Van Xuyen communal house, Soi temple, Xuan Bieu communal house, Mr. Ngo Van Dong’s house (Ly Dong), Mr. Ngo Van Thau’s house (Do Ba), Mr. Nguyen Van Che’s house (Huu), Y Son pagoda. Currently, Hiep Hoa ATKII relic has been paying attention to restoring, embellishing and upgrading a number of relics, including Cho Van communal house, Hoang Lien village, Hoang An commune and Hiep Hoa ATKII memorial exibition house with documents, artifacts and pictures of the local revolutionary movement in the pre-uprising period. 67

DU LỊCH BẮC GIANG - DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT gày 08/8/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1041/QĐ-TTg về việc công nhận N16 xã của huyện Hiệp Hòa thuộc ATKII thời kì trước Cách mạng Tháng Tám (Đồng Tân, Thanh Vân, Hoàng Lương, Hoàng Thanh, Hoàng Vân, Hoàng An, Thái Sơn, Hòa Sơn, Quang Minh, Hùng Sơn, Đại Thành, Hợp Thịnh, Mai Trung, Xuân Cẩm, Hương Lâm và Mai Đình) đã khẳng định đóng gop to lớn của nhân dân các xã ATKII, trong đó có Hệ thống di tích ATKII Hiệp Hòa đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Hiện nay, cùng với hệ thống di tích lịch sử tỉnh Bắc Giang, mỗi di tích ATKII Hiệp Hòa luôn là điểm du lịch văn hóa, lịch sử cách mạng có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống về tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau./. Bia Di tích lịch sử tại nhà cụ Nguyễn Văn Chế Di tích lịch sử đình Vân Xuyên The historical stele in Mr. Nguyen Van Che’s house The relic stele of Van Xuyen communal house Photo: Tư liệu Photo: Tư liệu 68

https://dulich.bacgiang.gov.vn Nhà trưng bày truyền thống ATKII Nhà trưng bày truyền thống ATKII The exhibition hall of ATK II Hiep Hoa The exhibition hall of ATK II Hiep Hoa Photo: Nguyễn Dương Photo: Tư liệu On August 8, 2012, the Prime Minister issued Decision No. 1041/QD-TTg on the recognition of 16 communes of Hiep Hoa district belonging to ATKII in the period before the August revolution (Dong Tan, Thanh Van, Hoang Luong, Hoang Thanh, Hoang Van, Hoang An, Thai Son, Hoa Son, Quang Minh, Hung Son, Dai Thanh, Hop Thinh, Mai Trung, Xuan Cam, Huong Lam and Mai Dinh), which has affirmed the great contribution of the people of ATKII communes, including the Hiep Hoa ATKII relic system for the nation’s revolutionary cause. Presently, along with the system of historical relics in Bac Giang province, each Hiep Hoa ATKII relic is always a cultural and historical tourist destination with the important meaning in traditional education on the spirit of struggling against foreign invaders of our nation for the young generations today and in the future.

Du lịch Bắc Giang DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT BAC GIANG TOURISM - THE SPECIAL NATIONAL RELICS TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH BẮC GIANG BAC GIANG TOURISM INFORMATION AND PROMOTION CENTER Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp tỉnh Bắc Giang (Bac Giang Administration Center) đường Quách Nhẫn (street), thành phố Bắc Giang (city) Tel: (+84 240) 3 542 000 - Email: [email protected] https://dulichbacgiang.gov.vn https://mybacgiang.vn https://bacgiangtourism.vn ISBN 978604345157-3 9 786043 451573 ẤN PHẨM KHÔNG KINH DOANH


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook