Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore „Moartea și alte” de Tiberiu Stan

„Moartea și alte” de Tiberiu Stan

Published by mediamorphosis, 2017-05-06 15:17:21

Description: Un extras din volumul de proză scurtă „Moartea și alte” de Tiberiu Stan, editura Mediamorphosis, 2017

Search

Read the Text Version

TiberiuStanunde a rămas vreme de aproape o săptămână, pânăcând mi-am făcut curaj să o ridic și s-o deschid din nou. deschisă fiind cartea – capitolul III, pagina 21!! –l-am regăsit pe aventurierul cel burtos: participa, fărăpic de rușine, într-un cadru select, la o degustare devinuri. Vouvray, orice o fi însemnând asta. PierreMoustache, la o degustare de vinuri? Să fim serioși!Poate la un concurs de golit butoaie… Sancho – acelSancho, da! – este un maestru al rafinamentului pelângă mojicul de Pierre. Și totuși... ce se întâmpla cucartea mea? Cum de era posibil așa ceva? În fine, la a treia tentativă, după încă o săptămână defrisoane și chinuri, și desigur la aceeași pagină, Pierreal meu, detectivu’ lui Pește, care preț de cinci romanenu s-a învrednicit să rezolve nici măcar o crimă, sădezlege un singur mister, ei bine, acest impotentcaraghios se instalase cu de la sine putere într-un jilțimpunător, în mijlocul unei biblioteci imense (el, caren-a citit la viața lui decât etichete de bere!), și cu undram de Brora ’72 între degete (asta mai lipsea!!) îșiînjura crâncen autorul – pe mine!!! – bodogănind că dece l-am făcut grăsan și pocit (și foarte prost, aș adăuga)și că ce treabă are el cu mizeria aia de crimă și cu boulde davidescu și că mai bine l-aș lăsa în pace, să-și vadăîn tihnă de plăcerile lui... Ei bine, acum am închis volumul tacticos, cuprins deun calm suveran, și l-am așezat la locul lui, pe raft, cape un bun de mare preț. Pentru că, în sfârșit,înţelesesem. Sau, mă rog, eram pe punctul de a înțelege. 181

MoarteaşialteCe a urmat, însă, a fost mult mai frustrant. Mi-am rugatcei mai apropiați prieteni, soția și părinții să reciteascămăcar una dintre cărțile mele, măcar un capitol, măcaro pagină... desigur, fără succes. În zadar am încercat să le explic că nu realizează cepierd, să îi ameninț ori să îi mituiesc. Se pare că nimicnu poate determina pe cineva care m-a citit o dată sărepete experiența... Și oricât ar părea de bizar, găsescaceastă situație nici mai mult nici mai puțin decâtentuziasmantă. Cum altfel? unicitatea esteimprobabilul dar cu care am fost lovit, pe nepregătite,în moalele capului. Singularitatea. Cine ar fi crezut că un biet scriitoraș – cel mai prost șimai amărât dintre toți – poate căpăta, peste noapte,atributele autiste ale unei adevărate blackhole? În ce măprivește, nu mi-a trecut niciodată așa ceva prin cap, șitotuși... și totuși... și totuși... nimic din ce compuneinsondabilul mister care am aflat cu stupoare că sunt nuva ieși vreodată din mine. nu va ajunge la voi... nu amnimic de spus, nu aveți nimic de aflat. nu și nu și nu. Aș mai fi adăugat ceva aici, dar... la ce bun?Moartea și alte * 194

TiberiuStan *Nusepotemitedecâtspeculaţii,fireşte,cuprivirelamodulîncareautorulintenţionasăcontinueultimasaproză,înaintedeafigăsitinert,cucapulcăzutpebirouşinasulsprijinindu-se,ironic,petasta„pauză”.Îndrăznimsăpropunem,însă,variantaperfectplauzibilăpotrivitcăreiatitlulcompletalacestuitextarfifost„Moarteaşialtefarse”. Caz în care autorul, după ce a luat în derâdere cam tot cepreţuim mai mult pe lumea asta: iubirea, vitejia, familia, biserica,patriotismul,trecutul,prezentulşiviitorul,s-arfipregătitsăîşibatăjocşideMoarte,înstilulsăuuşurel,căutat-neglijentşiînţesatcuanglicismenejustificate.„Joke’sonyou”,s-arputeasăfifostultimelecuvinteauzitedeautor.Saupoateprimele, whoknows?CuprinsPeste drum 5Traiectorii 8A fost odată 14Sinuciderea 19Fugarul 25desene animate 32dreaming 44Geniul 56Călătoriile Mirunei 64Cum am devenit scriitor 71La spital 77Farse, lacrimi și o găleată de sânge 82Cei dintâi 90Faptele, precum și nefaptele de glorie, apatie și grație 96ale viteazului între viteji Pardesian Anti-diluvianCeața alarmată 107best friends money can buy 112Poveste fără cap și fără coadă 130despre moda femelină în vremea Principatului 138O zi ca oricare alta 146Roman de dragoste cu suspans, aventură și final neașteptat 152Texte écrit sur l’influence de la Fée verte 157ziua în care 163False studii borgesiene 168Fragment din cartea ce voi scrie la noapte, când voi fi nebun 183Pisica mea vânează tramvaie 190Moartea și alte 194 197


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook