Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore FACTEURKE december 2018

FACTEURKE december 2018

Published by ann.deryckere, 2018-12-12 05:24:33

Description: FACTEURKE december 2018

Search

Read the Text Version

MaandkrantjeDecember 2018


Inhoudsopgave 3 4Voorwoord 5Jarige bewoners 6Jarige personeelsleden 7In stilte nemen we afscheid 9Familienieuws medewerkers 9Terugblik 11 13 Verjaardagsfeest 14 Sint Maarten op bezoek 16 Proficiat Anissa en Kevin 17 Week van de senioren 19In de kijker : nieuwe activiteit 23Bewoner in de kijker 25Nieuws vanuit de regenboog 27Cursiefje uit Congo 31Nieuws vanuit de animatie 34Nieuws vanuit de assistentiewoningen 35Pastoraal rubriekje 36Ontspanning 38 Woordzoeker 39In de kijker 40Weetjes 45Nieuws van westkant 46Spijskaart 47Klachtenbehandeling 48De gebruikersraadSpaghetti for live - Warme kerstsfeer in Home VrijzichtKerstmis in zegen 2


VoorwoordBeste bewoner en familie,De ene ster is de andere niet. We zijn de laatste weken van dit jaar binnen getreden enstevenen nu recht op Kerst en Nieuwjaar af. In een handomdraai is 2018 verleden tijden mogen we uitkijken naar een nieuw jaar.Echter niet zonder van deze laatste maand te genieten van al wat ons aangebodenwordt, naast het reeds bestaande aanbod van zorg en ontspanning. Een kerstmarkt vanen door vrijwilligers en medewerkers en hun verantwoordelijken, een actie in het kadervan de warmste week getrokken door een enthousiaste groep. Beide om eensnoezelruimte te kunnen aanbieden aan alle bewoners met dementie. Een kerstvieringen kerstbijeenkomst, geïnspireerd door de pastores en hun werkgroep. Ondertussenondergaat de keuken een metamorfose en kampeert het keukenteam buitenshuis maargetuigt van veerkracht en spirit. Allemaal sterren die Kerst en de advent mee kleurgeven.We proberen met het volledige team in te spelen op de vraag en noden van onzebewoners en zetten daar met velen ons beste beentje voor. Want kwaliteitsvolle envoor iedereen toegankelijke zorg, daar gaan we voor.Wat ons zwaar op de maag ligt, is dat de overheid zich steeds minder opstelt als partnerdie zorgt voor de nodige financiële middelen. Aan nieuw wetgevend kader en opstellenvan allerlei ( zinloze ) reglementen ontbreekt het hen niet. Maar in de stilte van dezewinterperiode legt men de toekomst van onze sector in een plooi die er heel watminder rooskleurig uitziet als het over beschikbare middelen gaat. Bijna geruisloosvoert de Vlaamse regering de ene besparing na de andere in. Men maakt gebruik vande overheveling van de federale bevoegdheden naar het Vlaams niveau om definanciering-subsidiëring te hervormen met een daling van de subsidies tot gevolg. Wezijn als sector ongerust over waar deze mentaliteit zal/kan eindigen want we willenvooral een betaalbare zorg voor alle zorgvragers. We willen dat de overheid ook hierhun verantwoordelijkheid neemt.We hopen dat de bezinningsperiode rond Kerst hen tot inzicht brengt dat koken geldkost. Dat de kost voor goede zorg aan ouderen niet alleen door de oudere zelfkan/moet gedragen worden maar dat de maatschappij ook hier eenverantwoordelijkheid te nemen heeft. Enkel bij voldoende financiering van de zorg,kunnen we als maatschappij in de spiegel kijken en zien dat we respect hebben voor allezorgvragers, ook ouderen.In de aanloop naar de verkiezingen van mei, hoop ik dat de politici - van alle strekkingenen op alle niveaus - dit deel van de kerstboodschap begrepen hebben.Dan verdienen ook zij hun ster in de bekende Michelin gids …Vriendelijke groeten,Stefan DevliegerAlgemeen directeur 3


AGNES CAILLIAU 1 DECEMBER 93 JAARGILBERT PATTOU 1 DECEMBER 82 JAARROLAND VANSTEENKISTE 4 DECEMBER 102 JAARRAPHAEL VERMEERSCH 6 DECEMBER 83 JAARAGNES TAHON 8 DECEMBER 91 JAARANITA INGELAERE 12 DECEMBER 79 JAARANNA TIMPERMAN 12 DECEMBER 89 JAARREGINA SCHOUTEETEN 18 DECEMBER 80 JAARANDRE LEBLEU 21 DECEMBER 90 JAARANDRE PATFOORT 21 DECEMBER 85 JAARANDRE LEPLA 21 DECEMBER 87 JAARZR. ALBERTINE 23 DECEMBER 91 JAARANITA HAUSPIE 27 DECEMBER 88 JAARGODELIEVE LEWYLLIE 28 DECEMBER 94 JAARLILIANE DEVEY 29 DECEMBER 87 JAAR 4


EMILIENNE PEEREN 01 DECEMBER 85 JAARALBERT MALFAIT 14 DECEMBER 80 JAARSUZANNE DECEUNINCK 29 DECEMBER 96 JAARMURIEL D’OOGHE 17 DECEMBERVERONIQUE VANWELSENAERS 18 DECEMBERROSELINE LAFLERE 20 DECEMBERINES FERTIN 24 DECEMBERCINDY VERBEERST 24 DECEMBERCHRISTINE VANHOVE 24 DECEMBERNADINE CAMERLYNCK 28 DECEMBER 5


Maar je bent er nog in ons hart in onze gedachten in alle mooie herinneringen zo dichtbij als we zelf maar wensenDe heer Georges Verhaeghe, weduwnaar van mevrouw Marie –José Hoet en levensgezelvan mevrouw Greta Vandoorne. Geboren te Boezinge op 23 augustus 1922 en overledenop 6 november. Georges verbleef bij ons op team 1Mevrouw Lena Catrysse, weduwe van de heer Felix Lams. Geboren te Westvleteren op9 januari 1936 en overleden op 21 november. Lena verbleef bij ons op team 4.onze oprechte deelneming Het leven is bijzonder We staan er niet bij stil Afscheid, leven zonder Is wat niemand wi 6


Omdat jullie vele medewerkers kennen …De heer Daniël Knockaert, echtgenoot van mevrouw Georgette Carpentier. Geboren teReninge op 23 augustus 1939 en overleden in het Jan Yperman ziekenhuis op15 november. Daniël is de schoonvader van Carine Delalleau, keukenmedewerker in onzevoorziening.De heer Daniël Vanhaverbeke, echtgenoot van mevrouw Monique Durnez. Geboren teOostnieuwkerke op 13 september 1939 en overleden in het Jan Yperman ziekenhuis op19 november. Daniël is de schoonvader van Hilde Cornette, beleidsmedewerker in onzevoorziening.Mevrouw Christiane Schouteten, weduwe van de heer Noël Verbeerst. Geboren te Ieperop 22 maart 1954 en onverwacht thuis overleden te Vlamertinge op 19 november.Christiane is de mama van Cindy Verbeerst, zorgkundige op team 2 Afscheid nemen van een geliefd persoon droevig en moeilijk Laat de mooie herinneringen je troosten 7


Op 9 november gaven Annisa Lermyte enKevin Vanmassenhove elkaar het ja woord.Proficiat aan het kersvers koppel! Proficiat aan Verkruysse Bonnita (zorgkundige op team 1) en Robin Bouten met de geboorte van hun dochtertje ‘Ariana’! Ariana werd geboren op 12 november. 8


VerjaardagsfeestHiep, hiep hoera aan alle bewoners jarig in oktober! Op 2 november vierden we hunverjaardag en klonken we op een goede gezondheid!Gefeliciteerd Gelukkige Willy! 89j. verjaardag Simonne! 93j. Van harte Proficiatproficiat Paula! Clara! 91j. 82j. 9


Gelukkige Proficiatverjaardag André! Raymonde! 95j. 94j. Proficiat Paul! Gefeliciteerd 73j. Luc! 97j.Gelukkige 10verjaardag Robert! 82j.


Sint Maarten op bezoekOp 6 november was het weer zover. De lieve Sint en zijn zwarte pieten waren te gast.Hij ziet en hoort toch alles! Hoe zou dat toch komen?! Arlette verwelkomde de Sint met een zelfgeschreven brief Lieve Sint, Welgekomen, wij zijn blij je te zien! En… de kinderen dromen… wie zou dat niet doen? Je bent voor ons een goede vriend. Een man naar onze zin… Welkom in ons huis! We zien je hier graag komen! Arlette 11


12


Proficiat met jullie huwelijk Anissa en Kevin!Op 9 november gaven Anissa en Kevin elkaar hun Ja-woord.Anissa die bij ons werkt als verpleegkundige op Team 3 nodigde enkele bewoners uitom mee te genieten van hun trouwdag.De bewoners trokken hun feestkledij aan en genoten van de prachtige ceremonie enhet glaasje achteraf. 13


Week van de seniorenVan 19 tot en met 23 november was het week van de senioren!Met de ondersteuning van vele vrijwilligers namen we deel aan de jaarlijkseseniorennamiddag, dit jaar georganiseerd door de collega’s van Vlamertinge.In huis hadden we ook een mooie viering ondersteund door Okra. We sloten de weekaf met een muzikale namiddag in onze Passage. 14


15


MeditatiemomentDit was de eerste keer dat we samen met 4 bewoners een meditatie deden, geleid dooranimator Lieve. Ook een familielid sloot aan.Lieve kreeg ons samen en heette (zong !) ons welkom. Ze heeft ons doen gemakkelijkzitten op onze stoel, we waren ons bewust van onze ademhaling en we voelden despanning uit ons lichaam wegglijden.Ze deed ons dansen, alleen en met elkaar, onbevangen.Ze liet ons tekenen en vertellen wat er in onze ziel leefde.Ze liet ons, ons goéd voelen !Deze activiteit wordt zeker nog herhaald. Als je ooit de kans krijgt, ik zou het je zekeraanraden !De ervaringen van de deelnemers waren immers zo positief :Dit was de Ik wist niet aanmooiste wat ik begon,namiddag dat maar ik heb erik ooit hier heb enorm deugdmeegemaakt ! van gehad ! Het was Ik had het zo druk, maar ik goed, heel ben blij dat ik samen met goed ! mama dit heb mogen beleven !Pastor Marianne 16


Beste mensen,Om mij een beetje beter te leren kennen, wil ik graag eens wat vertellen over mezelf. Ikben Blanche Cauliez, geboren op 7 september 1927 in de Zevekotestraat. Als achtstekind van Irma Vandevoorde en Omer Cauliez. We waren met 10 kinderen, 4 meisjes en6 jongens. Papa en mama noemden mij Blanche, maar op het stadhuis hadden ze zich vergist en gaven ze me de naam Jeanne, net zoals mijn oudste zus. Toen, ‘in die tijd’ gebeurden er nog veel ‘missen’ op het stadhuis.Vader werkte in de ‘treinroute’ tot hij soldaat werd in de 1ste WO. Hij kwam naar huiswegens ziekte en overleed in het ‘oud hospitaal’ te Ieper. Mama was huisvrouw endeed met veel zorg de ‘menage’.Ik ging naar school op de Brandhoek tot aan mijn plechtige communie. Nadien ging iknaar Vlamertinge naar school. In de vakanties werkte ik op de ‘stikken’, zoals bieten op‘ééntje zetten’, vlas wieden, distels stekken en hommel plukken…Op 14 jarige leeftijd leerde ik Albert Parein kennen. Ja, ja ik was er vroeg bij . Hij wasafkomstig van Vlamertinge. Hij zette stellingen in Frankrijk en bouwde ook ons gezellighuis te Vlamertinge. We zijn getrouwd op 7 september ’46. Op mijn verjaardag, ik wastoen 19 jaar. Het was een mooie dag en gans de Brandhoek was aanwezig om ons gelukte wensen. 17


We kregen 2 kinderen, 2 dochters: Linda en Joceline. We woonden naast mijnschoonouders die zorgden voor de kleintjes terwijl we gingen werken. Ik werkte eerst inRijsel in een wolfabriek en moest er nieuwe ‘bobinnen’ opsteken. Ik vertrok om 5u ’smorgens en kwam om 17u terug thuis.Later werkte ik bij apotheker Delbeke, eerst in Vlamertinge en later te Ieper. Nu genietik van mijn pensioen en de dagelijkse bezoekjes van mijn dochters, kleinkinderen enachterkleinzoon Maurice.Ik heb het hier echt naar mijn zin in Home Vrijzicht. Ik word er goed verzorgd en ik gagraag mee op uitstap! Wanneer ik niet ‘en vadrouille’ ben, kan je me terug vinden in decafetaria, waar ik graag een praatje maak!Zo beste bewoners, dat is het zo’n beetje en misschien komen we elkaar tegen in de‘Passage’ en slaan we een babbeltje ?Vriendelijke groeten,Blanche 18


Voorbereidingen voor de kerstmarktBinnenkort zal er weer over gans het huis een gezellige kerstsfeer heersen. En dekerstmarkt komt er weldra ook aan. In de Regenboog willen wij dan ook zeer graag onssteentje bijdragen. Bewoners en medewerkers slaan de handen in elkaar om verseconfituren en wafeltjes te maken om een extra centje te verdienen voor ons huis. 19


Gymnastiek of muziek?Het is heel belangrijk om actief te blijven en je reflexen te blijven oefenen. In de Regenboogdoen wij regelmatig lichte bewegingsactiviteiten die ervoor zorgen dat de bewoners alerten actief blijven. Voor wie al die activiteit niet nodig is, kan er ook altijd muziek geluisterdworden. “De boom”Herinneren jullie zich nog onze mooie herfstboom op de muur? Wel…, jammer genoegmoet deze wijken voor een andere soort. Nog heel even en dan loopt ook de herfst op z’neind. Binnenkort de start van een nieuw seizoen. En dit seizoen start bij velen met eengezellige kerst en een fijn nieuwjaar. In vele huizen staat reeds de kerstboom in dewoonkamer. Voorlopig zijn we nog volop bezig met de voorbereiding! 20


Spaghetti bolognaiseWeten jullie het nog van vorig jaar ? Onze fameuzespaghetti actie ! Dit jaar doen we het opnieuw. We hebbenreeds een pot gemaakt met onze bewoners en uiteraardook geproefd en deze werd met veel smaak ontvangen. Wekunnen het nog ! Maak dus mee met ons reclame bij familieen vrienden om spaghetti te bestellen, zodat we veel mooiskunnen doen voor al onze bewoners! 21


DATA Activiteitenkalender vanuit de Regenboog3 december december4 december5 december ACTIVITEIT6 december Versieren voor kerst7 december Schilderen Bakken kerstmarkt Voorbereiding kerstmarkt Kerstmarktbezoek10 december Collage maken thema winter11 december Crea op verplaatsing12 december Zitdansen / Verjaardag Anita & Anna13 december Duo-pudding maken14 december Filmnamiddag thema Kerstmis17 december Relaxatie18 december Gevoelige snaartjes19 december Tiramisu maken20 december Zoë & Marcel21 december Kerstviering24 december Kerstbingo26 december Zingen met kerstliedjes27 december Voelspel28 december Kerstviering Luc Acke31 december Oudejaarsdrink 22


Even een duiding voor de mensen die kennis maken met ‘ons Facteurke’. Iedere maand lees je hier een verhaal uit het leven van en geschreven door Dr. Luc Hermans.De maand december liep stilletjes naar haar einde. En toen schoothet mij te binnen dat mijn jaarverslag nog niet klaar was.Ik had al een groot gedeelte van de bevolking van het vlak bijgelegen dorp Mukunguluonderzocht, een dorp gelegen aan de oevers van de Moyo, de rivier met haar fameuzegelijknamige brug waarop ik eens een band van mijn auto had stuk gereden.Ik zou vandaag de rest van de bevolking onderzoeken. En voilà, op een groot uur was iker mee klaar. Ik zou nog tijdig thuis zijn voor het middagmaal maar nu ik vaststelde dat ikdicht langs ons melaatsendorp passeerde, wou ik er toch even binnenwippen om te zienof daar alles ok was.Mijn verwondering was groot toen ik bij aankomst op het plein voor de kerk een grotemassa vrouwen zag staan in alle stilte, in een grote open cirkel waar het brousse grasmet veel zorg was weggekapt. In het midden van die cirkel zag ik twee vrouwen op degrond zitten, een oude en een zeer jonge, beide traditioneel moedernaakt. Ikvermoedde dat het hier om een bevalling te doen was. De oude vrouw was vermoedelijkde kraamvrouw? Het scheen daar niet goed te vlotten.Derhalve verzocht ik het oud vrouwtje van op te staan. Ik heb dan haar plaatsingenomen en beginnen doen lijk zij en als ik een contractie merkte, heb ik telkens meebeginnen duwen.Na een drietal pogingen is er dan toch een baby’tje geboren dat helaas niet schreide.’t Is dood waarschijnlijk, en toen begon al het aanwezig vrouwvolk de dodenzang tezingen. Akelig! Ik had geen enkel instrument bij mij en heb dan maar met mijn blotehanden de navelstreng in twee stukken getrokken en er beiderzijds een knoop in gelegd.Al pompend zoals ik in de cursus verloskunde had geleerd en al lopend naar mijn kleindispensarium met al die akelig huilende vrouwen achter mij begon de boorling plots teroepen en toen … toen … sloegen al die rouwklachten achter mij om in vreugdezangenzoals ik het nog nooit elders had gehoord.’t Klonk lijk Engelengezang. 23


Het wonder van Kerstmis!! Zo mag ik het wel noemen.De baby stelde het blijkbaar goed en volk was er nu genoeg om verder voor hem tezorgen. Met al die blijde mensen rondom mij heb ik dan mijn handen gewassen en benik naar huis gereden om mijn “Kerstverhaal” aan ons Mamie te vertellen. Moet ik zeggendat ze fier was op mijn prestatie?! 24


Activiteitenkalender decemberDonderdag 6 december Bloemen plantenVrijdag 7 december Kerstmarkt in huisDinsdag 11 december Crea op verplaatsing KaartersavondWoensdag 12 december ZitdansenDonderdag 13 december Kleuters op bezoekVrijdag 14 december Uitstap nr de kerstmarktDinsdag 18 december Spaghetti-actie: groenten snijden Gevoelige snaartjesDonderdag 20 december KerstvieringenWoensdag 26 december ContactkoorDonderdag 27 december KerstmaaltijdVrijdag 28 december Muzikale namiddag met Luc Acke 25


Activiteitenkalender vanuit de animatie December 2018DATA VOORMIDDAG NAMIDDAG3 december4 december Geheugentraining Elke trap telt/ De vrolijke5 december sjettebollen6 december7december Wellness Crea-activiteit voor kerst Valpreventie Crea-activiteit voor kerst Gebedsviering Bloemen planten Bloemen planten Crea-activiteit/ beleef tv Kerstmarkt in huis10 december Geheugentraining Elke trap telt/ De vrolijke sjettebollen11 december Wellness Crea op verplaatsing12 december Valpreventie kaartersavond13 december Kleuters op bezoek: knutselen Zitdansen14 december Gebedsdienst Filmnamiddag Uitstap naar de kerstmarkt17 december Teamvergadering: Elke trap telt/ De vrolijke geen animatie sjettebollen18 december Spaghetti-actie: Spaghetti-actie:19 december groenten snijden groenten snijden20 december Gevoelige snaartjes21 december Valpreventie Kerstviering om 10u30 De beleef tv Geheugentraining Kerstviering om 15uur Koffietafel met gebak24 december Geheugentraining Elke trap telt25 december26 december Kerstdag27 december28 december Valpreventie Contactkoor31 december De vrolijke nachtegaaltjes Filmnamiddag Kerstmaaltijd Muzikale namiddag met Luc Gebedsdienst Acke Geheugentraining Elke trap telt 26


Beste mensen,Ook in de assistentiewoningen is er verandering op til. Christine, die gedurende zo’n 15jaar het aanspreekpunt was, gaat een nieuwe functie als kringbegeleider tegemoet.Zo komt het dat ik (Mieke) haar taak zal overnemen en verder zal uitbouwen. Velenkennen mij reeds omwille van mijn vorige functie in het animatieteam. Maar, zoals julliemisschien ook al weten, startte ik op 12 november met mijn nieuwe rol als coördinatorvan de assistentiewoningen. Een opdracht die me ongetwijfeld nauw aan het hart ligten die ik samen met jullie wil waarmaken.Natuurlijk lieten wij deze overgang niet zomaar voorbij gaan. Op maandag 26 novembernamen we in stijl afscheid van Christine en bedankten we haar voor haar jarenlangeinzet!Dank u wel Christine!Groetjes,Mieke 27


Lieve Feryn schreef het volgende aan Christine: Afscheid van Christine Christine heeft nu een nieuwe baan, ze gaat voorgoed van ons vandaan, wij gunnen haar de kans van harte om op een nieuwe plaats te starten. Maar zonder Christine is het wel gek, er is ineens een lege plek, haar stem, haar kledij, haar gebaren blijven ons bij, misschien wel jaren, en je focussen op je nieuwe baan. Het is geen doei, of dag ! Maar een tot weerziens met een lach. Bedankt Christine voor al die jaren dat je als de wind door de flatjes dartelde ! Van alle bewoners, van harte dank ! Lieve Feryn 28


Ook Iris schreef een woordje van dank aan Christine: Beste Christine, Vandaag wil ik je heel speciaal bedanken voor je jarenlange inzet voor de flatjes. Toen je destijds verminderde van jobtime, kreeg je de kans deze taak van harte te nemen. Vele bewoners heb je mogen ontmoeten en begeleiden in deze lange periode. Je deed het met veel liefde en plezier op je eigenste manier. Creatief, enthousiast, met veel energie. Je wou telkens de mens zien achter de persoon die voor je stond. Boeiende gesprekken hebben we gehad ! Ouder worden, op weg gaan met mensen, verschillen van mening, vriendschappen opbouwen, afscheid moeten nemen, het maakte allemaal deel uit van je dagdagelijkse leven. Je mag met trots terugkijken op deze periode! Heel hartelijk dank hiervoor én veel succes voor de nieuwe uitdaging die er aan zit te komen. Iris 29


Lieve schreef ook een welkomswoordje aan Mieke: Welkom aan Mieke ! Intussen dwarrelt er al een nieuwe wind door het flatgebouw. Haar naam is Mieke. We hopen je af en toe eens bij ons te zien. Met een blije lach, een vriendelijk woordje. Welkom bij ons allemaal ! Lieve Feryn 30


VIERINGEN IN DECEMBERZondag 2 decemberEUCHARISTIEVIERING in de kapel om 10.30 uurDonderdag (!) 6 decemberGebedsviering om 10.30 uurVrijdag 14 decemberGebedsviering om 10.30 uurDonderdag 20 december KERSTVIERINGEN :EUCHARISTIEVIERING in de KAPEL om o 10.30 uur voor de bewoners van het gelijkvloers en de eerste verdieping o 15 uur voor de bewoners van de tweede en de derde verdieping VRIENDEN EN FAMILIE ZIJN WELKOM !Vrijdag 28 decemberGebedsviering om 10.30 uur 31


De mensen van het voorbije jaarEenmaal per jaar herdenken we samen onzegestorven medebewoners. Ze leven nu in eenbestaan waar wij geen woorden voor hebbenen waar we ons geen voorstelling kunnen vanmaken.Tijdens de gebedsdiensten op 8 november(zowel in de kapel als in de kerk voor defamilies) zijn ze weer dicht bij ons. Met dezetroostende gedachte werd deze vieringgekleurd door afstand en nabijheid, door geloofen hoop én de zekerheid van het eeuwig levenons beloofd.Enkele foto’s uit de kapel.De bewoners die ’s namiddags de dienst bijwoonden,kregen erna een tasje koffie aangeboden. 32


Gewoon aanwezig Naar Stefan VanistendaelWanneer we bij Jezus inspiratie zoeken, kijken we in eerste instantie naar Hem. Wat zeien deed Hij ? Hoe ging Hij met mensen om ? We kunnen ook kijken naar bijzonderefiguren uit zijn omgeving, zoals Jozef en Maria. Zij vallen op door hun volgehoudenengagement, dikwijls in uitzichtloze situaties, zonder goed te begrijpen wat er gebeurt.Ze moeten zelfs vluchten naar een vreemd land om het leven van hun baby tebeschermen.Maar mogen we ook in Jezus ruimere omgeving inspiratie zoeken, zoals bij het ezeltje inde stal van Bethlehem ? Bijbelgeleerden zullen terecht opmerken dat het bescheidendier in geen enkele evangelietekst voorkomt. Het beest in de stal is een toevoegsel uitde latere christelijke traditie.Het ezeltje is gewoon aanwezig bij baby Jezus en zijn ouders. Net op een moment dat zijuitgesloten zijn en niet weten waarheen. Anderzijds is er vreugde om de geboorte vanhun Zoon. Een vreemde mix; wanhoop en vreugde door elkaar heen. Bij al dieverwarring kan het ezeltje ons inspireren.Het is dicht bij Jezus, zijn ouders en de vele bezoekers van allerlei slag en soort. Hetezeltje is verrast door de ongewone gebeurtenissen in en rond de kribbe, hij begrijpt erniets van. Welke ezel heeft zoiets al meegemaakt ? Het ezeltje is nederig, aandachtig,zonder pasklare woorden, ja zelfs zonder woorden van troost of bemoediging. Het isgewoon present, met een warm hart en al de liefde waartoe een ezel in staat blijkt. Enhet is bereid lasten van anderen te dragen. Zonder vragen of protest, wel met veelgeduld en volharding. In vrede, zelfs voor de lange vlucht naar Egypte.Kunnen we daar niets van leren ? En is het puur toeval dat Jezus op het einde van zijnleven in Jeruzalem binnenkomt op de rug van een ezel ?Pastor Christine en Marianne 33


34


Woordzoeker 35


Deze maand zetten we Mieke Notebaert in de kijker. Voor de bewoners van team 4vooral gekend als verpleegkundige, maar Mieke vertelt in haar verhaal over de veleandere belangrijke taken die zij in ons huis invult.Lieve bewoners, familie, …Een tijdje geleden werd mij de vraag gesteld om mijeven voor te stellen.Ik ben Mieke Notebaert, 35 jaar. Nummer 5 in de rij van6 kinderen van Emilie Notebaert en Maria Saint –Germain. Gehuwd met Therry Stamper en mama vanThomas (11 jaar).Sedert november 2012 ben ik tewerkgesteld in HomeVrijzicht. Dit was echter niet mijn eerste kennismakingmet de voorziening. Eén van mijn eerste stages tijdensmijn opleiding heb ik hier doorgebracht. Daarna heb iknog verschillende jaren vakantiewerk gedaan in hetgroot verlof. Na mijn studies te hebben afgerond ben ikgestart met werken in de kinderpsychiatrie te Kortrijk.Dit heb ik steeds graag gedaan, maar de afstand begondoor te wegen.Zoals het lot het heeft beslist, zag ik op een dag een vacature voor parttimeverpleegkundige en parttime stagecoördinator. En toen wist ik het meteen, dit is wat ikwil doen ! Een mooie combinatie van verpleging en jongeren begeleiden en coachen.Het is zo boeiend om een student te zien werken aan zijn doelstellingen en hen bij testuren en de juiste leerkansen te geven. Ik ben er best trots op dat ik daar deel van kanuit maken.Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de opmaak van de uren voor hetzorgdepartement. Het is steeds opnieuw een uitdaging om de puzzel tot een zo goedmogelijk einde te brengen. Zo dien ik met heel wat zaken rekening te houden en is hetniet steeds even simpel om de stukjes in elkaar te krijgen, maar we gaan er iedere keervoor! 36


Als laatste kun je mij nog terugvinden op team 4. Daar werk ik als verpleegkundige.Deze variërende job doe ik met heel veel plezier en enthousiasme !Mijn vrije tijd gaat vooral naar mijn gezin. Naast de dagelijkse taken kunnen weontzettend genieten van een lekker hapje eten, gezelschapsspellen, de natuur ontdekkenen een goede film.Zorg bieden aan de bewoner waar nodig, een student verder begeleiden in zijnleertraject en hen zien verder groeien, de uren puzzelen zodat alles geregeld is, verderkunnen meewerken in een huis waar we er samen voor gaan, dat is in een notendop mijnverhaal! 37


Aan de bewoners bieden we de mogelijkheid aan de jaarlijkse druivelaar te bestellen opA4 FORMAAT.De kostprijs bedraagt 45 €. Indien nodig kan je als familielid inlichtingen verkrijgen viade ergo.Dit kan door deze strook in te vullen en terug te bezorgen aan het onthaal of ergo,uiterlijk tot en met 21 december.…………………………………………………………………………………………………………………………….Naam…………………………………………………………………… Inschrijven Facteurke 2019In de loop van de maand november kunt u zich inschrijven voor degedrukte versie van ons maandkrantje jaargang 2019.Zich inschrijven kan door deze strook in te vullen en te bezorgen aanonthaal, uiterlijk tegen 21 december.Kostprijs voor 11 boekjes : € 25 - Prijs per stuk: € 2,5Mogen we vragen om het facteurke van de bewoner op kamer telaten daar de spijskaart en de kalender erin vermeld staan.…………………………………………………………………………………………………………………………….Naam…………………………………………………………………… 38


DECEMBER DATA ACTIVITEIT TIJDSTIP LOCATIE03 december Hobbyclub 14u00 – 16u00 Vergeet-me- nietje06 december Westkant à la carte 14u00 OC Vlamertinge € 13 14u00 – 16u0010 december Wintershove13 december Optreden : FINE FLEURS 14u00 te Vlamertinge17 december Koffie met gebak € 5 14u00 – 16u00 vooraf inschrijven Vergeet-me- nietje Hobbyclub Wintershove Optreden : Wintergasten te Vlamertinge zing kerst in Wintershove Vergeet-me- nietje Gratis – met koffie – inschrijven noodzaak Hobbyclub “WINTERWARM OP ZONDAG” in Wintershove Vlamertinge Op 9 en 16 december 2018Kerstwinkeltje, kerstkaarten, lukken en gezellig kerstcafé met warm gebak … 39


Week 49 van 2 tot 8 december 2018 Dag Ontbijt Middagmaal AvondmaalZondag Kippenroomsoep Vlees en Koekenbrood Ovenham Kaasschotel Koffie – melk Schorseneren in saus Yoghurt of Rozemarijnaardappelen fruitMaandag Brood metDinsdag kaas Aspergesoep Kaas en peperkoek, Coq au vin charcuterie choco Peren Yoghurt of of confituur Natuuraardappelen fruit Koffie – melk Idem Witloofsoep Kaas en Biefstuk of hamburger charcuterieWoensdag Idem Sla Yoghurt ofDonderdag Idem Gebakken aardappelen fruit Kervelsoep Kaas en Witloof in ham en kaassaus charcuterie Puree Yoghurt of fruit Tomatensoep Kaas en Hutsepot met worst charcuterie Yoghurt ofVrijdag Idem Seldersoep fruit Pladijs, witte wijnsaus Kaas enZaterdag Idem Gestoofde prei charcuterie Puree Yoghurt of fruit Preisoep Kalkoengyros Kaas en Abrikozen charcuterie Natuuraardappelen Yoghurt of fruit 40


Week 50 van 19 tot 15 december 2018 Dag Ontbijt Middagmaal AvondmaalZondag Minestronesoep Vlees en Koekenbrood Rosbief Kaasschotel Koffie – melk Prinsessenboontjes Yoghurt of Aardappelnootjes fruitMaandag Brood metDinsdag kaas Groentesoep Kaas en peperkoek, Konijneburger charcuterie choco Gestoofd witloof Yoghurt of of confituur Puree fruit Koffie – melk Idem Wortelsoep Kaas en Varkenskotelet charcuterieWoensdag Idem Bloemkoolgratin Yoghurt of Natuuraardappelen fruitDonderdag Idem Preisoep Kaas enVrijdag Idem Ossentong met tomatensaus charcuterie Erwtjes Yoghurt ofZaterdag Idem Puree fruit Erwtensoep Kaas en Kalkoensnitsel charcuterie Sla Yoghurt of Gebakken aardappelen fruit Kervelsoep Kaas en Verse vis charcuterie Gestoofde spinazie Yoghurt of Puree fruit Pompoensoep Kaas en Waterzooi van kip charcuterie Wintermix Yoghurt of Puree fruit 41


Week 51 van 16 tot 22 december 2018 Dag Ontbijt Middagmaal AvondmaalZondag Pompoenroomsoep Vlees en Koekenbrood Mosterdgebraad Kaasschotel Koffie – melk Prinsessenboontjes Yoghurt of Duchesse aardappelen fruitMaandag Brood metDinsdag kaas Soep van de chef Kaas en peperkoek, Kip curry charcuterie choco Ananas Yoghurt of of confituur Rijst fruit Koffie – melk Idem Groentesoep Kaas en Gehaktballetjes in tomatensaus charcuterieWoensdag Idem Witloofsla Yoghurt of Aardappelpuree fruitDonderdag Idem Aspergesoep Kaas enVrijdag Idem Rundsbrochette charcuterie Gemengde sla Yoghurt ofZaterdag Idem Frietjes fruit Komkommersoep Kaas en Worst / vleessaus charcuterie Knolselder in saus Yoghurt of Natuuraardappelen fruit Seldersoep Kaas en Zalm, mousselinesaus charcuterie Broccoli gestoofd Yoghurt of Aardappelpuree fruit Broccolisoep Kaas en Blinde vink / vleesjus charcuterie Gebakken bloemkool Yoghurt of Natuuraardappelen fruit 42


Week 52 van 23 tot 29 december 2018 Dag Ontbijt Middagmaal AvondmaalZondag Groentesoep Vlees en Koekenbrood Kippenkotelet Kaasschotel Koffie – melk Perziken Yoghurt of Gebakken aardappelen fruitMaandag Brood met Kaas en kaas Aspergesoep charcuterieDinsdag peperkoek, Varkensgebraad Yoghurt ofKerstmis choco Jonge wortels fruit of confituur Aardappelpuree Koffie – melk Kaas en Kerstkoek Tomatenroomsoep charcuterie Koffie – melk Opgevulde kalkoen, Yoghurt of grootmoedersaus fruitWoensdag Brood met Gekarameliseerd witloofDonderdag kaas Kroketjes Kaas en peperkoek, charcuterie choco Bloemkoolsoep Yoghurt of of confituur Boerenworst fruit Koffie – melk Appelmoes Idem Natuuraardappelen Kaas en charcuterieVrijdag Idem Seldersoep Yoghurt of Kabeljauw met roomsaus fruitZaterdag Idem Broccoli Natuuraardappelen Kaas en charcuterie Kipperoomsoep Yoghurt of Gepekeld varkenshaasje fruit Forestière groenten Gebakken aardappelen Kaas en charcuterie Groentebouillon Yoghurt of Kalfsblanket fruit Erwtjes en wortelen Natuuraardappelen 43


Week 53 van 30 december 2018 tot 06 januari 2019 Dag Ontbijt Middagmaal AvondmaalZondag Groentesoep Vlees en Koekenbrood Varkensgoulash Kaasschotel Koffie – melk Erwtjes Yoghurt of Natuuraardappelen fruitMaandag Brood met kaasDinsdag peperkoek, Kippensoep Kaas en choco Winterburger charcuterie of confituur Groene kool Yoghurt of Koffie – melk Aardappelpuree fruit Nieuwjaarskoek Aspergeroomsoep Kaas enWoensdag Brood met kaas Kalfsgebraad, portosaus charcuterieDonderdag peperkoek, Boontjes in spek, peer in witte Yoghurt of choco wijn fruit of confituur Gratin Dauphinois Koffie – melk Kaas en Idem Erwtensoep charcuterie Orloffgebraad Yoghurt ofVrijdag Idem Witloof gestoofd fruit NatuuraardappelenZaterdag Idem Kaas en Witloofsoep charcuterie Worst, vleesjus Yoghurt of Hutsepot fruit Kaas en Groentesoep charcuterie Verse vis Yoghurt of Gestoofde julienne groenten fruit Aardappelpuree Kaas en Preisoep charcuterie Varkensgebraad met Yoghurt of mosterdsaus fruit Bloemkool in saus Natuuraardappelen 44


KlachtenbehandelingBeste bewoner, familielid, bezoeker of sympathisant,We streven naar een open communicatieve relatie met onze bewoners, hun familie,vrijwilligers en bezoekers. We hopen dat deze houding ertoe kan bijdragen omkiemen van ongenoegen of klachten op een vlotte manier samen aan te pakken.Individuele kontakten en/of familieraad – bewonersraad zijn mogelijkheden tot eendeugddoend en verhelderend gesprek om te verhinderen dat ongenoegen een klachtwordt.Wanneer u als gebruiker van één van onze diensten het gevoel blijft hebben te kortte zijn gedaan, vragen wij u ons dit te melden zodat we er iets kunnen aan doen. Zokunnen we uw tevredenheid en vertrouwen herstellen.U kan een klacht / opmerking melden : ofwel mondeling aan de directie ofwel met het klachten – en opmerkingenformulier (zie hierna) ofwel telefonisch ofwel per e-mail ([email protected])U kan ook rechtstreeks terecht bij de bevoegde overheidsdienst via de Woonzorglijn,078/ 15 25 25 of via [email protected] .Wat gebeurt er met uw klacht / opmerking ?1. Elke melding wordt door de directie onderzocht. De medewerkers die de oorzaak van de opmerking of klacht kunnen aanpakken, worden aangesproken.2. We engageren ons om u binnen de 7 werkdagen opvolging te geven van uw melding. Ook indien blijkt dat de klacht niet ontvankelijk is, wordt u hiervan verwittigd. Indien u niet akkoord gaat met het voorstel van oplossing, zoeken we waar mogelijk naar een alternatief.3. We houden een register bij van alle ontvangen opmerkingen en klachten waarbij we de genomen acties noteren.Indien u contact neemt met de Woonzorglijn, dan wordt de directie op de hoogtegebracht van uw klacht en loopt de procedure als hierboven beschreven. Klachten- en opmerkingenformulier formulering van de klacht / opmerking die u aan het beleid wenst door te geven :


datum van het feit : ……/……/………….omschrijving:Opgemaakt te Elverdinge op ……/………/…………..Door (naam) : ............................................................................................Indien familie/bezoeker: te bereiken op :adres …………………………………………………………………. ………………………………………………………………….telefoon ………………………………………………………………….Emailadres ………………………………………………………………….U kunt dit formulier terugbezorgen in de brievenbus van de directie of aan hetonthaal. U kunt zich ook wenden tot een lid van de gebruikersraad of defamilieraad.


Hubert Deleu Augusta Demuynck Paul Baes Denise Buyck Voorzitter OndervoorzitterRaphaël Vermeersch Simone Duhayon Paul Froyman Anita HauspiePaula Lemaire Marcel Pollet Zr. Sercu 46


Kom genieten samen met onze bewoners van de warme kerstsfeer ! We zorgen voor een waaier van zelfgemaakte bloemstukken, kerstkaarten, artikelen van onze breiclub, wafeltjes … Met de lopende bouwwerken maken we er dit jaar een speciale 1-dagseditie van : iedereen welkom op VRIJDAG 7 DECEMBER 2018 van 13u30 tot 18u30 Graag tot dan ! Opbrengst ten voordele van de snoezel-/relaxatieruimte47


Kerstmis is zegen Michel Coune Middelares en Koningin, dec. 2004Kerstmis is zegen voor de mens;een Kind wordt ons geboren:God komt bij zijn volkin een glimlach,in een wolk van welbehagen,omwille van een Kind …niet zomaar een kind,maar God-met-ons, Emmanuel.Kerstmis is zegen voor de mens;een Kind wordt ons geboren:wij geven die zegen door,in tijd, in tederheid, in mededogen,omwille van een Kind …niet zomaar een kind,God-met-ons, Emmanuel.Kerstmis is een zegen voor de mens;een Kind wordt ons geboren:wij moeten voor elkaar een zegen zijn,jij voor mij en ik voor jou,omwille van een Kind …niet zomaar een kind,maar God-met-ons, Emmanuel.Kerstmis is zegen voor de mens;een Kind wordt ons geboren:niet lange tijd geleden of op een verre plaats,maar hier en nu, vandaag, bij onskomt weer het Kind …niet zomaar een kind,maar God-met-ons, Emmanuel. 48


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook