Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore FACTEURKE januari 2019

FACTEURKE januari 2019

Published by ann.deryckere, 2019-01-10 02:52:10

Description: FACTEURKE januari 2019

Search

Read the Text Version

MaandkrantjeJanuari 2019


Inhoudsopgave 3 4Voorwoord 5Jarige bewoners 6Jarige personeelsledenIn stilte nemen we afscheid 7Terugblik 9 10 Verjaardagsfeest 13 Kleuters op bezoek 14 Medewerkersfeest 15 Opening nieuwe doorgang Passage 17 Spaghetti for life 18 Kerstmarkt Kerst op de hoeve 19 Kerstdiner 20 25Bewoner in de kijker 26Nieuws vanuit de regenboog 28Activiteitenkalender 30Cursiefje uit Congo 32Nieuws vanuit de animatie 35Nieuws vanuit de assistentiewoningen 37Pastoraal rubriekje 39Ontspanning 41In de kijker 42Gebruikersraad 46Nieuws van westkant 47SpijskaartKlachtenbehandeling 2Leden gebruikersraad


VoorwoordBeste bewoner en familie,Bij het begin van dit nieuwe jaar, willen wij in naam van iedereen verbonden aan ons huis, uallen een gezond, voorspoedig en vreugdevol 2019 wensen. We hopen dat wensen, grooten klein mogen vervuld worden, maar vooral dat de familiebanden als pijlers van warmeverbondenheid mogen worden versterkt.We hopen dat het feestgedruis u meer energie gegeven heeft dan de inspanning die hetmisschien van u heeft gevraagd. Op die manier kunnen we met een rugzak goede moed,optimisme en open blik het nieuwe jaar instappen.Er bestaan nog zekerheden in het leven. In het nieuwe jaar kunnen we met zekerheidverhuizen en onze intrek nemen in de nieuwe vleugel. Voor een aantal onder jullie diereeds lang reikhalzend uitkijken naar een nieuw stekje komt die verhuis wellicht geen dagte vroeg. Met het bestuur willen we echter pas verhuizen wanneer de volledige vleugelklaar is en we aan alle bewoners (woon-zorgcentrum EN assistentiewoningen) eenafgewerkte ruimte kunnen aanbieden.We houden u zeker op de hoogte met o.a. de bouwbrieven en info-momenten.Wat ons huis zeker een boost gegeven heeft (een pinte vers bloed zeggen ze alhier) zijn hetkerstfeest, verspreid over enkele dagen en over verschillende locaties, de actie in het kadervan de warmste week nl. verkoop van spaghettisaus en de kerstmarkt op 7 december. Heelveel helpende handen telkens, warme sfeer en gezelligheid, lekkere gerechten,vreugdevolle muziek, mooie gebedsvieringen, opgewekte medewerkers(al dan niet met een kerstmuts op  ),… kortom: de kerstsfeer zoals die moet zijn. Dank aaniedereen die meegeholpen heeft en ook degene die ons een bezoekje brachten en onsfinancieel hebben gesteund in de verschillende acties. Een record als de warmste week zelfzat er niet in , maar wat bijeen verzameld werd voor de snoezelruimte is ook niet niks.Zo werd opnieuw bewezen dat waar mensen samen werken, samen zaken maar ookmensen dragen, er zo veel meer mogelijk is. Blij dat dit opnieuw bewezen werd in ons huis.Fijne nieuwjaarswensen voor jullie allen !Vriendelijke groeten,Stefan DevliegerAlgemeen directeur 3


MARIA ORBIE 5 JANUARI 86 JAARMAGDALENA SAMYN 7 JANUARI 92 JAARMARIA ABDOU 10 JANUARI 87 JAARDENISE FROYMAN 14 JANUARI 81 JAARFRANS ACKE 14 JANUARI 98 JAARWALTER DEGRUYTER 18 JANUARI 83 JAARLUCIA VERHULST 20 JANUARI 100 JAARPAULA DESOT 27 JANUARI 91 JAARJENNY SOENEN 28 JANUARI 79 JAAR 4


CINDY MALFAIT 01 JANUARIVEERLE HOORELBEKE 02 JANUARINADINE GOUDEZEUNE 02 JANUARIDIDIER PATTYN 04 JANUARICYNTHIA BOUCKAERT 07 JANUARIANN MAHIEU 08 JANUARIVIRGINIE VERBEERST 12 JANUARIIRIS DEVOLDERE 13 JANUARIREINE QUAGHEBEUR 14 JANUARICARINE DEQUIDT 16 JANUARILIEVE VAN BRUWAENE 18 JANUARINADINE STICKER 18 JANUARILORE BONDUE 20 JANUARIPETROUSKA CASTELEIN 26 JANUARIHILDE TERWE 27 JANUARISYLVIA BAMELIS 29 JANUARIROXANA PACHEXO 31 JANUARI 5


Maar je bent er nogin ons hartin onze gedachtenin alle mooie herinneringenzo dichtbijals we zelf maar wensenMevrouw Andrea Devrieze, weduwe van Valère Supply. Geboren te Boezinge op 22 juni1922 en overleden op 1 december. Andrea verbleef bij ons op team 3.De heer Paul Delva, weduwnaar van mevrouw Anna De Coninck. Geboren te Sint Jan op28 maart 1926 en overleden op 15 december. Paul verbleef bij ons op team 2Mevrouw Jeannine Debreyer, echtgenote van Maurice Deberdt. Geboren te Ieper op18 mei 1933 en overleden op 17 december. Jeannine verbleef bij ons op team 1.Mevrouw Couckuyt Denisa, weduwe van Raphaël Debreuck. Geboren te Gullegem op 21maart 1933 en overleden op 28 december 2018. Denise verbleef bij ons op team 3.Zuster Elisabeth Sercu, geboren te Ardooie op 7 januari 1932. Overleden op 29december. Zuster Elisabeth verbleef bij ons op team 3.Onze oprechte deelnemingHet leven is bijzonderWe staan er niet bij stilAfscheid, leven zonder Is wat niemand wil 6


VerjaardagsfeestProficiat aan alle jarigen in november! We genoten met ons allen samen van eengezellig feest met familie en vrienden. Nadien klonken we nog op een goedegezondheid! Van harte Proficiat gefeliciteerd Marcel! 94 j. Andre! 92j. Gezondheid Paul! 78j.Gelukkige verjaardag Antoinette! 87J. 7


Van harte proficiat Op een goede Paul!91j. gezondheid Jeanne! 93j. Gelukkige verjaardag Maria! 96j. 8


Kleuters op bezoekDinsdag 13 december was plezant! De kleuters van het derde “freubeltje” kwamen opbezoek. Maar het was niet zomaar “een” bezoekje, ze knutselden samen met bewonersen versierden allerhande potjes om kaarsjes in te laten branden. 9


Medewerkersfeest in de St. NicolasOp 6 december werden we allen uitgenodigd bij de buren! We mochten dit letterlijknemen! En, wat een geluk dat die buren zo goed kunnen koken en mensen ontvangen.We konden met zijn allen genieten van een fantastisch etentje, klaargemaakt door ChefFranky en zijn team ! We werden cullinair verwend…Een grote dankjewel Franky en Sandra ! Stefan, in naam van alle medewerkers:bedankt voor de uitnodiging ! We werden verwend met vele lekkere hapjes… 10


11


Nadien werden verschillende medewerkers in de bloemetjes gezet ! Aan allen een dikkeproficiat met jullie jarenlange inzet ! 12


Opening nieuwe doorgang naar de Passage!Maandagmorgen 17/12/2018.Martha Porte is met groot enthousiasme aan het aftellen begonnen, en samen met haarde andere bewoners en medewerkers !Want nog 4 keer slapen en de doorgang op het gelijksvloer zal opnieuw op wieltjesverlopen. Vol trots verkondigt Martha dat zij met veel plezier het lint op vrijdag 21/12zal doorknippen.En zie hier: de vernieuwde doorgang is een feit. 13


Spaghetti for lifeOnze Lo&La waren dit jaar terug van de partij ! Hun inzet voor het goede doel was weeraltop ! Dit keer gaat de opbrengst naar de inrichting van een nieuwe snoezel- enrelaxatieruimte.Samen met bewoners, medewerkers, onze chef-kok en vrijwilligers sloegen Lo&La dehanden in elkaar! Er werd ± 420 kg spaghetti-saus gemaakt, en dit voor een mooieopbrengst van zo’n € 2.500 ! Een nieuw record ! Dank je wel aan iedereen voor de hulpen de steun ! 14


KerstmarktWe kunnen terugblikken op een supergeslaagde kersthappening. Zowel medewerkers alsvrijwilligers hebben zich hard ingezet om vele mooie decoratie-artikelen, bloemstukken,artisanale producten zoals wafeltjes, spletters, lukken en confituur te maken. We zijn blijdat vele bezoekers en familie ondanks het gure weer langs kwamen ! Ook veelbewoners brachten dankzij de hulp van zoveel vrijwilligers en medewerkers een bezoekjeaan de kerstmarkt. Het was een gezellige drukte in onze kerstgang.Dank aan iedereen die dit mee hielp realiseren en zeker dikke merci aan de velevrijwilligers voor de grote voorbereiding. Met een mooie winst van € 2.500 zullen wezeker ons steentje bijdragen voor de relaxatie- en snoezelruimte. Hartelijk dank aaniedereen ! 15


16


Kerst op de hoeveOp woensdag 19 december gingen we met enkele bewoners een bezoekje brengen naarhet domein “De Lovie” te Proven. De bewoners genoten van een zonnigewandeling. Nadien gingen we naar het veldhospitaal; een oude barak die gezellig wasingericht als een oude huiskamer met veel kerstsfeer. Een warme wafel met warmechocolademelk deed echt deugd ! De aanwezigheid van de kerstman ontbrak zeker niet! Dank u wel aan alle vrijwilligers voor de ondersteuning! 17


Kerstdiner op 27 decemberWe hadden deze middag een gezellig samen zijn met onze bewoners, medewerkers envrijwilligers.Zowel de passage, klaproos, vergeet me nietje als Regenboog werden feestelijkaangekleed door vrijwilligers en animatoren. Ook bewoners die hun middagmaal opkamer wensen werden niet vergeten en genoten van alles mee. Samen dronken we eenglaasje en vervolgens werd onze standaard menu aangeboden. Ik vernam van ZusterStella dat deze traditie al sedert 1970 gestart is nl. vol au vent met puree en cresonettemet een glaasje rode wijn. Het is geliefd bij onze bewoners, ze hebben smakelijkgegeten aan een feestelijke tafel met mooie kerstmuziek op de achtergrond! 18


HalloEr werd me gevraagd om wat over mezelf te vertellen. Laten we beginnen bij het begin.Ik ben Lucia Verhulst. Januari 2019 is voor mij een speciale maand. De 20ste van demaand mag ik mijn verjaardag vieren. Maar dit jaar wordt het toch iets specialer danalle andere jaren. Ik mag namelijk 100 kaarsen uitblazen.Ik ben geboren in Oostende. Ik kom uit een gezin van 7 kinderen, 5 zonen en 2 dochters.Ik ben de jongste uit de familie Verhulst.Samen met mijn ouders woonde ik heel graag aan het zeetje.Iets later ben ik verhuisd naar Ieper. Ik woonde in de Rijselstraat.Daar heb ik de schilderkunst leren kennen. Ik maakte heel wat schilderijen en verkochtdeze dan. In mijn kamer hangen er ook enkele schilderijen. Ik ben er dan ook erg trotsop.Sinds dit jaar woon ik in Home Vrijzicht. Mijn kamer bevindt zich in de Passage. Ik hebgraag dat mijn deur open staat tijdens de dag, zo zie ik regelmatig iemand passeren.Toen men me vroeg wat ik doe om 100 jaar te worden had ik direct mijn antwoordklaar: geniet van elke dag ! Ik kijk er naar uit om mijn verjaardag te vieren.Zo, dit was het zo een beetje. Ik kijk al uit naar 20 januari.Vele groeten, Lucia. 19


De ‘Regenboog wafelenbakmarathon’Of zo voelde het toch wel… Een hele week tegen de klok verse wafeltjes bakken, zodatdeze in grote getalen verkocht konden worden op de kerstmarkt. En dat allemaal tenvoordele van de bewoners. Al een geluk dat wij ook konden rekenen op de hulp van onzeeigenste Regenboogbewoners ! En natuurlijk ook op de hulp van team ergo-kiné ! 20


CreaOngelooflijk hoe creatief onze bewoners zijn. Elke maand opnieuw kunnen we hen warmmaken om samen met ons de creativiteit de vrije loop te laten gaan. Bij sommigengebeurt dit in opperste concentratie. We kunnen ook steeds rekenen op deaanwezigheid van vrijwilliger Bertrand. 21


Het Regenboog fotokraampjeOm het in deze koude maanden extra warm en gezellig te maken,hebben we een fotokraampje in elkaar gezet waar bewoners,medewerkers en familieleden met elkaar op de foto kunnen metleuke attributen. Dit leverde echte pareltjes op die je in onze gang(Verdieping 2 ‘De Vlasschaerd) kan komen bewonderen.Alvast een voorproefje : 22


Kerstviering & kerstfilmWat een mooie kerstviering met een levensechte Jozef, Maria en kindje Jezus. Kerst, deperiode van warmte en licht. De zintuigen werden geprikkeld, het gevoel van warmtewerd meegegeven door kersenpitkussentjes te warmen en met coolpats was de koudegoed voelbaar. De warmte deed onze bewoners meer deugd dan de koude. Na hetvoelen van de dennentakjes werden die in het midden van de tafel gelegd. De kribbewerd er opgezet en het levende kindje Jezus werd erin gelegd. De foto’s spreken voorzich, veel liefde, warmte en licht tijdens de kerstviering in de regenboog…In de namiddag hebben we samen een mooie kerstfilm bekeken. 23


KerstfeestjeGezellig samen zijn met een glaasje cava, wat hapjes en kerstmuziek op de achtergrond.Dit jaar had de kerstman zelfs voor iedere bewoner een cadeautje onder de kerstboomvoorzien. Het samen opendoen van die cadeautjes en zien wie wat heeft gekregen deedieder van onze bewoners goed. Wat een leuke, fijne, warme en liefdevolle kerst. 24


Activiteitenkalender vanuit de Regenboog januariDATA ACTIVITEITWoensdag 2 januari Bakken van wafelsDonderdag 3 januari BingoVrijdag 4 januari VerjaardagsfeestMaandag 7 januari Nieuwjaarsfeest bewonersDinsdag 8 januari Crea op verplaatsing: Thema ValentijnWoensdag 9 januari PetanqueDonderdag 10 januari Maken van confituurVrijdag 11 januari FilmnamiddagMaandag 14 januari Maken van duo-puddingDinsdag 15 januari VoelspelWoensdag 16 januari DansnamiddagDonderdag 17 januari Fotokraampje: Thema ValentijnVrijdag 18 januari Activiteit naar keuzeMaandag 21 januari Verse appeltaart bakkenDinsdag 22 januari ReminiscentieWoensdag 23 januari ValpreventieDonderdag 24 januari Crea afwerkenVrijdag 25 januari Winterwandeling ZillebekevijverMaandag 28 januari KleurenbingoDinsdag 29 januari GezelschapsspelWoensdag 30 januari Zilveren NachtegaaltjesDonderdag 31 januari Filmnamiddag 25


Even een duiding voor de mensen die kennis maken met ‘onsFacteurke’. Iedere maand lees je hier een verhaal uit het levenvan en geschreven door Dr. Luc Hermans.Tijdens de oorlog trachtten wij met enkele Hoge-school-studentenna de Hoogmis de dorps-bibliotheek weer wat leven in te blazen.Ontspanning was er voor de meerderheid van de bevolking in die periodepraktisch niet. De meerderheid van de boeken van Ernest Claesen Felix Timmermans waren praktisch door het ganse dorp uit gelezen.. Onze eerderkleine dorps-bib was dus wel wat aan herziening en vernieuwing toe. Nieuwe kaftentrokken wel wat de aandacht maar de doorsnee lezer las ook graag eens wat nieuws.Maar geld voor die hernieuwing... dat was andere troef;Tot een van ons in deStandaard-Boekhandel in Leuven een boek aantrof van een Noorse schrijfster dat weleen goede pers haalde, weliswaar gedrukt op oorlogs-papier maar dus ook niet te duur.En die Noorse namen dan.! Dat was wat moeilijker. Ik herinner mij nog ene SigridUndset, een schrijfster, maar 't is ook al.De uitgever had blijkbaar zijn best gedaan zowel qua keuze van schrijvers als vanvertalers.En, tussen haakjes, 't een gezegd lijk 't ander, voor Noorse schrijvers knepen de Duitsersnogal eens een oogje dicht.Anderzijds schoot ook Vlaanderen niet tekort. Zo vond ik daar in ons kleine bibliotheekonder meer het al flink beduimeld boek 'De Filosoof van Hagem' van ene Jef Scheirs, Jef,een vat vol humor uit het land van Waas .Die 'Filosoof' was een eenvoudig boertje uit het Meetjesland, 'Boer van Pamel' noemdemen hem.Maar wat was er daar gebeurd? En zo vertelde Jef...Op een morgen was hij (die boer) met zijn muilezel en een kar stalmest op weg naar zijnstukje grond een beetje verder over de eerste vrij grote bocht van de baan. 26


Hij was haast ter plekke toen hij (de boer) ter hoogte van zijn perceel een grotespiksplinternieuwe auto zag staan die wat uitgegleden was voorzeker door het nogalnatte wegdek en met zijn linker wielen half en half in de gracht was gezakt..Trots allepogingen van de bestuurder, een chique meneer uit het Brugse, die probeerde terug opvaste grond te geraken bleven die twee wielen maar nutteloos ronddraaien.'Ho'! riep onze 'Boer van Pamel'. Waarop zijn knol bruusk stopte. 'Momentje' riep hijnaar de chauffeur van de mooie koets en hij haalde een stevig touw van onder zijn karwaarmede hij beide voertuigen stevig aan mekaar knoopte en 'ju' riep naar zijn ezel diemet een forse ruk de Brugse wagen weer op de rijweg trok.'Bravo!' riep de mijnheer uit Brugge, 'stijf bedankt en hoeveel moet ik U ?'. 'Niks', zeionze Boer, 'maar ik zeg het U maar één keer: 'Met teveel 'paarden' rijdt ge soms in eengracht en met één ezel geraakt ge er weer uit!'Ju en bravo !', riep hij nog naar zijn ezel die nu met een lege kar terug naar huis liep,op een drafje , want als koeien teveel beginnen te loeien 't is dat er ' te veel spanning 'in de lucht hangt. 27


Activiteitenkalender januariVrijdag 4 januari VerjaardagsfeestMaandag 7 januari Nieuwjaarsreceptie met de 3-koningenDinsdag 8 januari Crea in de regenboog/ KaartersavondWoensdag 16 januari DansnamiddagDinsdag 22 januari 100 JarigenfeestWoensdag 23 januari BewegingsactiviteitVrijdag 25 januari WinterwandelingWoensdag 30 januari Uitstap naar Kuurne / ContactkoorDonderdag 31 januari De vrolijke nachtegaaltjes met de kleutersOP 10 EN 24 JANUARI FILMNAMIDDAG IN DE KLAPROOS 28


Activiteitenkalender vanuit de animatie Januari 2019DATA VOORMIDDAG NAMIDDAG 1 januari 2 januari Geen activiteit Geen activiteit 3 januari 4 januari Crea activiteit Gezelschapsspelen 7 januari De vrolijke nachtegaaltjes Reminiceren over Kerst en 8 januari Nieuwjaar 9 januari Geheugentraining Verjaardagsfeest 10 januari 11 januari Geheugentraining Nieuwjaarsreceptie met 3- koningen 14 januari Wellness 15 januari Crea activiteit/ Beleef tv Kaartersavond 16 januari De vrolijke nachtegaaltjes Gezelschapsspelen 17 januari Filmnamiddag in de klaproos 18 januari Gebedsviering/ Crea activiteit Crea activiteit 21 januari 22 januari Geheugentraining Elke trap telt/ De vrolijke 23 januari sjettebollen 24 januari Wellness Wellness 25 januari Crea activiteit/ Beleef tv De vrolijke nachtegaaltjes Dansnamiddag 28 januari Beleef tv 29 januari Gebedsviering 30 januari Koffietafel in de klaproos 31 januari Geheugentraining Elke trap telt/ De vrolijke sjettebollen Wellness Crea activiteit/ Beleef tv 100 jarigenfeest De vrolijke nachtegaaltjes Bewegingsactiviteit Gebedsviering Filmnamiddag in de klaproos Winterwandeling Geheugentraining De vrolijke sjettebollen Wellness Wellness Crea activiteit/ Beleef tv Uitstap naar Kuurne/ Contactkoor De vrolijke nachtegaaltjes met de kleuters Collage maken 29


Beste mensen,Een Kerstmarkt zo dicht bij huis ! En… wat is het fijn om samen metfamilie en vrienden te snuisteren tussen alle kerstbloemen, decoratieen zoveel meer ! Om dan nadien af te sluiten met een “teugje” enklinken op een goede gezondheid! 30


Zoals de ouden vroeger zeidenEen jaar daar moet je je leven niet aan lijden Daarvoor is het te kort Geniet en zorg dat al het goede Ook in dit nieuwe jaar Te vinden is bij elkaar Maar Geen jaar gaat voorbij Zonder te beginnen met de beste wensen Lieve mensen Ik wens jullie alles wat maar goed is Voor een jaar zonder enig gemis In een bloeiende gezondheid Waarbij jullie leven heerlijk gedijt Groetjes, Iris en Mieke 31


VIERINGEN IN JANUARIZondag 6 januariEUCHARISTIEVIERING in de kapel om 10u30VRIJDAG 11 JANUARIGEBEDSVIERING om 10u30VRIJDAG 18 JANUARIGEBEDSVIERING om 10u30VRIJDAG 25 JANUARIGEBEDSVIERING om 10u30 32


Wintergebed Ik weet niet goed hoe het komt, God, maar de winter geeft mij rust. Het is alsof de natuur na drie drukke seizoenen terug op adem moet komen. Het is alsof ze met spanning uitkijkt naar een nieuwe lente om opnieuw te ontluiken. Ik wil dat ook doen en voor mij is Jezus, de lente die wij mensen zo broodnodig hebben.Hij is het die ons bevrijdt uit onze donker en koude harteloosheid. Hij toont ons het Licht en dat bent U. Dank U, voor de winter, Goede God,want ze doet ons elkaar weer verlangen naar nieuw leven door U. Jan Frans Lindemans 33


KERSTVIERING IN ONZE KAPELIn mensen als sterrenkomt God ons nabij Onze kerstboodschap voor iedere bewoner, voor ieder die dit leest : Mogen mensen als sterren zijn : hoop en licht geven aan hen die wachten op beterschap, wachten op bezoek, wachten op minder pijn, wachten op een goed gesprek… Mogen wij zelf mensen als sterren worden : een vriendelijk woord, een knikje, een bemoediging, een glimlach, een uitgestoken hand… Mogen mensen als sterren warmte geven aan iedereen die zich verkild voelt, aan hen die bitter zijn geworden, zich in de steek gelaten voelen, die alles en iedereen wantrouwen… pastor Marianne en Christine 34


35


36


Deze maand zetten we Wivina Leuridan in de kijker. Voor de meesten onder julliewaarschijnlijk niet zo gekend. Wivina werkt namelijk hoofdzakelijk in het klooster bijde zusters. Zij werkt reeds 40 jaar in Home Vrijzicht en werd daarom gevraagd haarverhaal te brengen.Hallo allemaal,Ik ben Wivina Leuridan. Ik heb reeds 40 jaar dienst alszorgkundige in Home Vrijzicht.Ik heb 28 jaar in Poperinge gewoond en woon nureeds 2,5 jaar in Bulskamp, nabij Veurne, in hetgerenoveerd huis van mijn ouders. Mijn tante wasClara Pauwelyn, ook wel gekend als Zuster Franciscavan de Goddelijke Voorzienigheid, die op rust kwam inHome Vrijzicht bij de Zusters. Zij is nu reeds 4 jaaroverleden. Ik heb mijn tante 1 jaar kunnen bijstaan enverzorgen, wat natuurlijk heerlijk is dat ik dat hebkunnen doen.Mijn mama, Paula Pauwelyn, heeft hier 7 jaarverbleven en is zwaar passief dement geworden. Voormij was dat heel zwaar, maar dankzij de hulp, bijstanden steun van alle collega’s, de directie en de Zusters ishet mij gelukt om de zorg voor mijn mama verder tezetten.Hoh amai ! 40 jaar dienst… Ik weet zelf niet waar de tijd gevlogen is. Toen ik 20 jaardienst had feliciteerde de directeur, Stefan Devlieger mij met een stevige handdruk, ennu nog eens 20 jaar erbij !Alles gaat zo vlug voorbij in het leven als alles goed en wel gaat en als je goede zorg kanbieden aan de bewoners en de Zusters. Want daar werk ik nu, bij de Zusters. Ik voel medaar zeer goed ! Ik doe er de was en de plas en geef ze een luisterend oor indien hetnodig is. Ik zie ze allen even graag, maar toch is er één iemand die mij zeer na aan hethart ligt. Zuster Stella, die als een moeder voor mij is geweest.Het begon allemaal op een dag, toen ik 16 jaar was. Mijn papa voerde mij naar hier metmijn valies. Ik moest hier 1 week blijven op internaat. Ik kreeg op de eerste dag deopdracht om met Zuster Stella mee te gaan om te kijken hoe de zorg van bewoners 37


verliep. Een hele ervaring! Op het eind van de dag voelde ik mij niet goed en belde naarpapa dat ik hier niet ging blijven, maar tevergeefs, ik MOEST blijven. Maar ik heb er zekergeen spijt van dat ik mijn job in de zorgsector verder heb gezet. Nu ben ik er zelfs zeer blijen gelukkig mee. Hopelijk mag ik nog enkele jaartjes werken in goede gezondheid omdaarna te genieten van mijn pensioen met mijn ventje !Dat het jullie allen even goed mag gaan, en allen bedankt voor de reeds 40 mooie jaren!Zeer genegen,Wivina Leuridan 38


Zoals we vroeger al aangaven, komen we 4 keer per jaar samen met de gebruikersraad.De gebruikersraad is een gespreksorgaan waar bewoners als vertegenwoordiger van debewoners kunnen advies geven & mee denken over de werking van ons huis.Op 4 december was er een nieuwe bijeenkomst van de raad. Hieronder een kortverslagje.De nieuwbouw Eerst keken we samen naar een filmpje dat gemaakt werd op de bouwwerf. Zo konden we eens de binnenkant van het nieuwe gebouw zien. Het was nog één grote werf maar we zagen wel al waar de leefruimtes komen, de nieuwe cafetaria en de regenboog. We zagen ook enkele kamers en het mooie uitzicht vanop de derde verdieping.Meer uitleg over de verhuis zal nog gegeven worden aan de betrokken bewoners enhun familie.Verhuis keuken/ maaltijdenWe bespraken ook de tijdelijke veranderingen van de keuken en de maaltijden. Doorde werken verhuisde de keuken tijdelijk naar traiteur Soenen om van daaruit te koken.Hierdoor moesten we ook wat schuiven met de uren van de maaltijden.Door de beperkte doorgang op de gelijkvloers lieten we een aantal bewoners ook etenin de Living Lommerhof.De bewoners ervaarden geen grote hinder.Iemand vond de uren van de maaltijd zelfs beter, maar had wel de indruk dat er ‘savonds minder keuze was van beleg. Andere leden ondervonden dit minder. 39


Activiteiten/ PlanningEr kwamen positieve reacties over de seniorenweek en voornamelijk over de uitstapnaar Vlamertinge. Er kwam ook de vraag om eventueel nog eens een toneel ofplaybackshow te organiseren.De volgende grote activiteiten in het kader van de kerstperiode werden ook overlopen. 40


JANUARI DATA ACTIVITEIT TIJDSTIP LOCATIE Vanaf 11u15 Salon Lommerhof2 januari Westkant à la carte Kostprijs € 127 januari (Aperitief, 1 drankje en9 januari dessert met koffie inbegrepen)10 januari14 januari Rummikub Vanaf 14u Vergeet-me-nietje17 januari 14u00 – 16u00 Salon Lommerhof21 januari Hobbyclub Vanaf 11u1528 januari Westkant à la carte Kostprijs € 12 (Aperitief, 1 drankje en dessert met koffie inbegrepen) Rummikub Vanaf 14u Wintershove te Muziek en Om 14u00 Vlamertinge vertelnamiddag: 14u00 – 16u00 “é kiek up overtied” Vergeet-me-nietje 14u30 Gratis 14u00 – 16u00 Wintershove te Hobbyclub 14u00 – 16u00 Vlamertinge Muziekcafé … Samen genieten van muziek en Vergeet-me-nietje zang met koffietafel Vergeet-me-nietje € 5 te betalen Hobbyclub Hobbyclub 41


Week 1 van 30.12.2018 – 05.01.2019 Dag Ontbijt Middagmaal AvondmaalZondag Koekenbrood Groentesoep Vlees enMaandag Koffie – melk Varkensgoulash Kaasschotel Erwtjes Yoghurt of fruitDinsdag NatuuraardappelenNieuwjaarWoensdag Brood met kaas Kippensoep Kaas en charcuterieDonderdag peperkoek, Winterburger Yoghurt of fruitVrijdagZaterdag choco Groene kool Kaas en charcuterie of confituur Aardappelpuree Yoghurt of fruit Koffie – melk Nieuwjaarskoek Aspergeroomsoep Koffie - melk Kalfsgebraad, portosaus Boontjes in spek, peer in witte wijn Gratin Dauphinois Brood met kaas Erwtensoep Kaas en charcuterie peperkoek, Orloffgebraad Yoghurt of fruit choco Witloof gestoofd Kaas en charcuterie of confituur Natuuraardappelen Yoghurt of fruit Koffie – melk Idem Witloofsoep Worst, vleesjus Hutsepot Idem Groentesoep Kaas en Verse vis charcuterie Gestoofde julienne groenten Yoghurt of fruit Idem Preisoep Kaas en Varkensgebraad met mosterdsaus charcuterie Bloemkool in saus Yoghurt of fruit Natuuraardappelen 42


Week 2 van 06.01.2019 – 12.01.2019 Dag Ontbijt Middagmaal AvondmaalZondag Vlees enMaandag Koekenbrood Minestronesoep KaasschotelDinsdag Koffie – melk Kalkoenfilet Yoghurt of fruitWoensdag Schorseneren in roomsausDonderdag Aardappelballetjes Kaas enVrijdag charcuterieZaterdag Brood met kaas Aspergesoep Yoghurt of fruit peperkoek, choco Varkenslapje of confituur Gestoofde prei Kaas en Koffie – melk Natuuraardappelen charcuterie Yoghurt of fruit Idem Preisoep Braadworst met vleesjus Kaas en Spruitjes charcuterie Aardappel natuur Yoghurt of fruit Idem Kervelsoep Kaas en Spaghetti Bolognaise charcuterie Of Yoghurt of fruit Gehaktbal met aardappelpuree Kaas en Idem Tomatensoep charcuterie Vol au vent Yoghurt of fruit Cressonette Gebakken aardappelen Kaas en charcuterie Idem Groentesoep Yoghurt of fruit Hamrolletje met witloof Aardappelpuree Idem Witloofsoep Cordon bleu met vleessaus Ananas Natuuraardappelen 43


Week 3 van 13.01.2019 – 19.01.2019 Dag Ontbijt Middagmaal AvondmaalZondag Vlees enMaandag Koekenbrood Preiroomsoep KaasschotelDinsdag Koffie – melk Rosbief Yoghurt of fruitWoensdag PrinsessenboontjesDonderdag Kroketjes Kaas enVrijdag charcuterieZaterdag Brood met kaas Dagsoep Yoghurt of fruit peperkoek, choco Worst met vleesjus of confituur Rode kool Kaas en Koffie – melk Natuuraardappelen charcuterie Yoghurt of fruit Idem Dagsoep Hongaarse goulash Kaas en Gestoofde wortels charcuterie Natuuraardappelen Yoghurt of fruit Idem Dagsoep Kaas en Elverdingse Waterzooi charcuterie Sla Yoghurt of fruit Frietjes Kaas en Idem Dagsoep charcuterie Ossentong, Madeirasaus Yoghurt of fruit Erwtjes Aardappelpuree Kaas en charcuterie Idem Dagsoep Yoghurt of fruit Visrolletje, garnalensaus Spinazie Natuuraardappelen Idem Dagsoep Kippenburgers Broccoli natuur Aardappelpuree 44


Week 4 van 20.01.2019 – 26.01.2019 Dag Ontbijt 2.2018 – 05.01.2018 AvondmaalZondag Vlees enMaandag Koekenbrood Middagmaal KaasschotelDinsdag Koffie – melk Yoghurt of fruitWoensdag AspergesoepDonderdag Ardeense kalkoenfilet Kaas enVrijdag Champignonmix charcuterieZaterdag Gratinaardappelen Yoghurt of fruit Brood met kaas Ajuinsoep Kaas en peperkoek, choco Boomstammetjes charcuterie of confituur Bloemkool in saus Yoghurt of fruit Koffie – melk Aardappelpuree Kaas en Idem Bloemkoolsoep charcuterie Varkensgebraad Yoghurt of fruit Groene kool Natuuraardappelen Kaas en charcuterie Idem Minestronesoep Yoghurt of fruit Konijn met pruimen Gestoofd witloof Kaas en Natuuraardappelen charcuterie Yoghurt of fruit Idem Witloofsoep Steak of hamburger, Provençale Kaas en Sla charcuterie Frietjes Yoghurt of fruit Idem Kervelsoep Visstick, tartaar Spinazie Aardappelpuree Idem Tomatensoep Mosterdgebraad Erwtjes en wortelen Aardappelpuree 45


KlachtenbehandelingBeste bewoner, familielid, bezoeker of sympathisant,We streven naar een open communicatieve relatie met onze bewoners, hun familie,vrijwilligers en bezoekers. We hopen dat deze houding ertoe kan bijdragen om kiemenvan ongenoegen of klachten op een vlotte manier samen aan te pakken. Individuelekontakten en/of familieraad – bewonersraad zijn mogelijkheden tot een deugddoend enverhelderend gesprek om te verhinderen dat ongenoegen een klacht wordt.Wanneer u als gebruiker van één van onze diensten het gevoel blijft hebben te kort te zijngedaan, vragen wij u ons dit te melden zodat we er iets kunnen aan doen. Zo kunnen weuw tevredenheid en vertrouwen herstellen.U kan een klacht / opmerking melden :  ofwel mondeling aan de directie  ofwel met het klachten – en opmerkingenformulier (zie hierna)  ofwel telefonisch  ofwel per e-mail ([email protected])U kan ook rechtstreeks terecht bij de bevoegde overheidsdienst via de Woonzorglijn,078/ 15 25 25 of via [email protected] .Wat gebeurt er met uw klacht / opmerking ? 1. Elke melding wordt door de directie onderzocht. De medewerkers die de oorzaak van de opmerking of klacht kunnen aanpakken, worden aangesproken. 2. We engageren ons om u binnen de 7 werkdagen opvolging te geven van uw melding. Ook indien blijkt dat de klacht niet ontvankelijk is, wordt u hiervan verwittigd. Indien u niet akkoord gaat met het voorstel van oplossing, zoeken we waar mogelijk naar een alternatief. 3. We houden een register bij van alle ontvangen opmerkingen en klachten waarbij we de genomen acties noteren.Indien u contact neemt met de Woonzorglijn, dan wordt de directie op de hoogtegebracht van uw klacht en loopt de procedure als hierboven beschreven. Klachten- en opmerkingenformulier formulering van de klacht / opmerking die u aan het beleid wenst door te geven :


datum van het feit : ……/……/………….omschrijving:Opgemaakt te Elverdinge op ……/………/…………..Door (naam) : ............................................................................................Indien familie/bezoeker: te bereiken op :adres …………………………………………………………………. ………………………………………………………………….telefoon ………………………………………………………………….Emailadres ………………………………………………………………….U kunt dit formulier terugbezorgen in de brievenbus van de directie of aan het onthaal. Ukunt zich ook wenden tot een lid van de gebruikersraad of de familieraad.


Hubert Deleu Augusta Demuynck Paul Baes Denise Buyck Voorzitter OndervoorzitterRaphaël Vermeersch Simone Duhayon Paul Froyman Anita HauspiePaula Lemaire Marcel Pollet 47


48


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook