Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Pisagor 5sınıf kurumsal deneme PDF

Pisagor 5sınıf kurumsal deneme PDF

Published by zeka küpü, 2022-11-17 07:52:15

Description: Pisagor 5sınıf kurumsal deneme PDF

Search

Read the Text Version

PİSAGOR YAYINLARI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ BİRİMİ SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 5. SINIF Adı ve Soyadı : ............................................. A Sınıfı / Şubesi : ............................................. Öğrenci Numarası : ............................................. KİTAPÇIK TÜRÜ SAYISAL BÖLÜM DERS ADI SORU SAYISI TOPLAM SINAV SÜRESİ MATEMATİK SORU SAYISI (DAKİKA) FEN BİLİMLERİ 15 60 30 15 SÖZEL BÖLÜM DERS ADI SORU SAYISI TOPLAM SINAV SÜRESİ SORU SAYISI (DAKİKA) TÜRKÇE 15 SOSYAL BİLGİLER 10 75 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 45 10 İNGİLİZCE 10 ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 1. Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili alana kodlayınız. 2. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. 3. Soruları sınav süresine uygun olarak çözmeye özen gösteriniz.

1DENEME - TÜRKÇE 1. Bütün gün atölyede gömlek dikmekle uğraştım. Ak- Pisagor Denemeleri 2. ● Abartı bildiren cümle şama doğru elimdeki işler bitti ama ben de bitmiş- ● Karşılaştırma cümlesi tim. Kendimi meydana zar zor atmış ilerliyordum ki ● Duygusallık bildiren cümle Mümtaz karşımda bitiverdi. Aşağıdakilerden hangisi, bu cümle çeşitlerinden herhangi birine örnek olamaz? Bu parçada “bitmek” sözcüğü, A) Bu sınavı kazanabilmek için çok çalıştı. I. Çok yorulmak, güçsüz kalmak B) Kadıncağız onca yolu yürüyerek gelmiş. II. Beklenmedik zamanda ortaya çıkmak C) Dağlar kadar bulaşığı bana yıktınız. III. Çok sevmek, beğenmek D) Saçlarım eskiden daha açık renkti. anlamlarından hangileri ile kullanılmıştır? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 3. Mailinizi açamıyorum ki error veriyor. Mausunuzla sağ tıkla- yıp printıra gönder diye- ceksiniz. Yukarıdaki diyalogda kaç tane sözcüğün yerine Türkçesi getirilebilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 4. Günlerden bir gün, kendini beğenmiş bir fare ile alçak gönüllü bir deve arkadaş olmuşlar. Fare ne kadar bur- Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur sa- nu havada ise deve de o kadar mütevazıymış. Fare man içinde, develer tellal iken eski hamam içinde… devenin bu halinden faydalanıp devenin yularını eline Vakti zamanında çok iyiliksever bir padişah varmış… alıp nereye gitse ona kılavuzluk edermiş. Tabi orman Fakirlere el uzatır; yiyecek, giyecek dağıtırmış… Yıl- sakinleri bu duruma pek şaşırmışlar çünkü devenin ne- da bir gün de sarayının karşısındaki çeşmenin bir mus- redeyse burnu kadar olan bir fare, koca devenin yula- luğundan yağ, bir musluğundan da bal akıtır, herkesin rını eline almış, onu her gittiği yere götürüyor, parma- duasını ve gönlünü alırmış… ğında oynatıyor… Aşağıdakilerden hangileri bu metinlerin ortak yönlerindendir? I. Hayalî ögelerin kullanılması II. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin kullanılması III. Deyimlere yer verilmesi IV. Benzetme yapılması A) I - II B) I - III C) III - IV D) II - IV 5. Sınıf 2

TÜRKÇE 1DENEME - 5. Doğada kendiliğinden bulunan oluşumunda ya da meydana gelmesinde insan faktörü olma- yan varlıklardır. Geçmişte yaşamış insan topluluklarının kalıntılarının bulunduğu, önceki dönemde yaşamış insanlardan kalan yapılardır. Geçmişten günümüze kalan ve eski dönemlere ait bilgiler içeren ve tarihi değer taşıyan eş- yalardır. Öğrencilerin bilgi verdikleri kavramlarla ilgili olan görseller hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) B) C) D) 3 5. Sınıf

1DENEME - TÜRKÇE 6. ATASÖZÜ ANLAMI 1 Akıl akıldan üstündür. Bir kimsenin aklına gelmeyen çare başka birinin aklına gelebilir. 2 Ayağını yorganına göre uzat. Giderini mutlaka gelirine uydurmalısın. 3 Meyveli ağacı taşlarlar. Kişi yapmak istemediği şeyle ilgilenmez. 4 Dibi görünmeyen sudan geçme. Her yönünü iyice öğrenmediğin işe girme. Yukarıdaki şemanın kaç numaralı bölümünde yanlış eşleştirme yapılmıştır? D) 4 A) 1 B) 2 C) 3 7. Pisagor Denemeleri 8. Yeşil Çay İçmek İçin 9 Neden Akciğerlerimizin Yaraları Sarılıyor 1. Antioksidan yönünden Yangında zarar gören ormanlık zengindir. alanda ağaçlandırma çalışmala- rına başlandı. Çevre gönüllüle- 2. Kalbiniz için faydalıdır. rinin katıldığı etkinlikte meşe, 3. Hipertansiyon riskini harnup ve dikenli incir gibi yap- rak fidanlar dikilerek olası bir azaltır. yangının hızı azaltılmaya çalışı- 4. Göbek yağlarını yakar. lıyor. 5. Kırışıklıklardan korur. 6. Toksin atıcıdır. Çevre Dostu Yeni Bir Tür Bulundu 7. Sindirim dostudur. 8. Kilo vermeye yardımcıdır. 9. Bağışıklık kuvvetlendiricidir. 1. Kilo problemi yaşayan Ahmet Bir üniversitemizin bi- 2. Kış aylarında hasta olmak istemeyen Nilay yoloji bölümü, zararlı 3. Ağır ve yağlı yemekler tüketen Mehmet böcek larvalarının içine 4. Cildinin parlak bir görünüme sahip olmasını is- yumurtalarını koyarak larvaların yok olmasını teyen Ayşe sağlayan bir canlı türü buldu. 5. Cilt yaralarının iyileşmesini isteyen Arda Yukarıdaki haberlerde belirtilen çalışmaların or- Verilenlere göre yukarıda haklarında bilgi veri- tak özelliği nedir? len kişilerden hangileri yeşil çay tüketebilir? A) Ağaç yetiştirme A) 1 - 2 - 4 B) 2 - 3 - 5 C) 1 - 2 - 3 D) 3 - 4 - 5 B) Gönüllü olarak katılma C) Toprakla uğraşma D) Doğayı koruma 5. Sınıf 4

TÜRKÇE Pisagor Denemeleri 1DENEME - 9. 10. Elimize birer termometre alıp vücut sıcaklığımızı ölçsek, hemen hemen hepimiz aynı değeri bulu- HER ŞEY ruz. Herhangi bir hastalık ya da rahatsızlık hâli yok- KİŞİSEL sa, termometrelerimiz yaklaşık 37 santigrat dere- BAKIMLA ceyi gösterecektir. Bu değer, “insanın vücut BAŞLAR sıcaklığı” olarak bilinir ve pek fazla değişmemek üzere ayarlanmıştır. Herhangi bir değişiklik duru- Seçeneklerden hangisi yukarıdaki başlık ve gör- munda, hiçbir organımız görevini yapamaz. Çün- selden hareketle yazılan bir metnin konusu ol- kü hayati faaliyetlerimizi yürütmek üzere program- maya en uygundur? lanmış olan organlarımız, ancak bu sıcaklıkta A) Kişisel bakımın faydaları çalışabilmektedir. B) Kişisel bakımına dikkat etmeyenlerin sonu C) Kişisel bakımın ilk adımının temizlik olduğu Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ula- D) Kişisel bakım malzemelerinin doğru kullanımı şılamaz? A) İnsanların vücut ısıları birbirine çok yakındır. B) Vücut sıcaklığını termometre ölçmektedir. C) Vücut sıcaklığının değişmesi olumsuz sonuçlar doğurabilir. D) Hasta kişilerin vücut sıcaklığı her zaman yük- sek olur. 11. Salon, cicili bicili şık hanımefendilerin çoğunlukta olduğu nezih bir kalabalıkla dopdolu... Koyu renk elbiseli, kra- vatlı beyler; saçları yapılı genç kızlar yerlerini almış. Köşede annesiyle babası arasında oturan sekiz dokuz yaş- larında bir erkek çocuğu; gözleri fal taşı gibi açılmış, sahneye bakıyor. Bu metnin anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Kişiler hareket hâlinde verilmiştir. B) Anlatılanlar gözümüzde canlandırılmıştır. C) Çocuklar karşılaştırılarak anlatılmıştır. D) Bir kavram tanımlanmıştır. 12. Günlerden bir gün, Alper ile İlyas adlı iki arkadaş çölde yolculuğa çıkmışlar. Yolculuğun bir noktasında ara- larında bir tartışma başlamış; Alper, İlyas’ı incitecek şekilde konuşup İlyas’ın kalbini kırmış. İlyas bu duruma çok üzülmüş ama Alper’e hiçbir şey söylemeden kuma şöyle yazmış: “Bugün en iyi arkadaşım beni çok in- citti!” Sonra çölde yürümeye devam etmişler. Bu yolculuk sanki asırlarca sürmüş ve ikisi de çok susamışlar. Çok geçmeden biraz ileride bir vaha görmüşler ve koşa koşa gidip su içmek istemişler. İlyas, su içmeye yel- tenirken ayağı kaymış ve bataklığa saplanmış. Tam boğulmak üzereyken Alper, İlyas’ın imdadına yetişip onu bataklıktan kurtarmış. İlyas bu defa sert bir kayaya şöyle yazmış: “Bugün en iyi arkadaşım hayatımı kurtar- dı!” Alper, bu duruma çok şaşırmış, İlyas’a sormuş; “Seni incittikten sonra kuma yazdın, şimdi de bir taşın üzerine yazıyorsun, neden?” İlyas: “Biri bizi incittiğinde hafif bir rüzgarın silebileceği kuma yazmalıyız. An- cak, birisi bizim için önemli bir iyilik yaptığında onu hiçbir rüzgarın silemeyeceği bir taşa kazımalıyız, asla unutmamalıyız.” Yukarıdaki metnin ana fikri olmaya aşağıdakilerden hangisi en uygundur? 5. Sınıf A) Dostluklar, her zaman kalıcı olmalıdır. B) Bize yapılan kötülükleri kolayca unutmalıyız ama iyilikleri asla unutmamalıyız. C) Biri bize kötülük yapsa bile biz ona iyilik yapmalıyız. D) İyilikler her zaman karşılık bulmaz. 5

1DENEME - TÜRKÇE 13. a b b NE? NASIL? e f KİM? d a NE 5N 1K c f NEDEN? c ZAMAN? NEREDE? e d Aşağıdaki cümlede harflerle belirtilmiş 5N 1K sorularına cevap olacak altı çizili sözcükler bulmacaya uygun bir şekilde yerleştirilecektir. “Sabah bisikletle çarşıya giden Tahir, vitrinde kırmızı bir oyuncak araba gördü. Arabayı çok beğendi ve bu neden- le almaya karar verdi.” Buna göre kelimeler doldurulduğunda ortaya çıkacak şifre aşağıdakilerden hangisidir? A) ATİK B) ATAN C) ATAK D) ARTI 14. 15. Aşağıdaki afişlerin hangisinde yazım yanlışı yok- tur? Hata arama, çözüm bul. A) B) Lütfen Taze İçeriye 1’er 1’er Maydanozlar Giriniz! Burada Pisagor Denemeleri C) D) Konferans 3’ncü Gele- 14.00’de neksel Başlayacak! Mucitler Yarışması! Virgül seçeneklerin hangisinde afişteki göreviy- le kullanılmıştır? A) Arayan, soran, ilgilenen herkese teşekkür etti. 6 B) Güldü, yere düşen eşyalarını toplayıp gitti. C) Günler fırtınalı, soğuk ve rüzgârlı geçiyordu. D) Elbette, onunla da tanışmak isterim. 5. Sınıf

MATEMATİK 1DENEME - 1. 1. Abaküs 2. Abaküs Ceyda’nın turuncu, sarı, mavi, lacivert, yeşil, kırmızı, mor, kahverengi ve pembe renkli özdeş boncukların her bi- rinden dokuzar tane vardır. Her çubukta aynı renk boncuk olmak şartıyla, Ceyda boncuklardan bazılarını 1. abaküse dizmiştir. Daha sonra kalan boncukların hepsini aynı renk sırasıyla 2. abaküse dizmiştir. Buna göre 2. abaküste oluşan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) Yedi yüz otuz beş milyon seksen dokuz bin altı yüz kırk iki B) Yedi yüz otuz beş milyon sekiz yüz dokuz bin altı yüz kırk iki C) Yedi yüz otuz altı milyon sekiz yüz dokuz D) İki yüz altmış dört milyon yüz doksan bin üç yüz elli yedi 2. Mor Kırmızı Mavi Yeşil Beyaz Siyah 22 140 11 125 10 135 12 500 10 050 10 100 Bir boya makinesinde kullanılan renklerin her birine beş basamaklı bir sayı tanımlanmıştır. Yukarıda bazı renklerin kodları verilmiştir. Hüseyin Usta, müşterilerinin katalog üzerinden seçtiği farklı renkleri oluşturmak için boya makinesinde bazı renk- leri birbirine karıştırarak elde etmektedir. Yeni oluşan renklerin kodu ise bu karışımı oluşturan renklerin kodlarının toplamı ile oluşturulmaktadır. Tablo: Karışım Sonucu Oluşan Bazı Renkler Gülkurusu Mor + Kırmızı Turkuaz Mavi + Yeşil + Beyaz Pembe Duman Rengi Kırmızı + Beyaz Siyah + Beyaz + Mavi Örneğin gülkurusu rengi mor ve kırmızı renk karışımı sonucu oluştuğundan rengin kodu 33 265 olur. Buna göre duman renginin kodu aşağıdakilerden hangisidir? A) 21 175  B) 30 285  C) 32 7325  D) 42 290 5. Sınıf 7

1DENEME - MATEMATİK 3. Aşağıda Rize iline ait dört ilçenin nüfusu verilmiştir. Tablo: 2021 Yılı Rize İline Ait Dört İlçenin Nüfusu İlçe Nüfus Çayeli 142 120 Derepazarı 850 760 Ardeşen 909 926 Fındıklı 825 155 Yukarıda verilen ilçelerden hangisinin nüfusu diğer ilçelere göre bir milyona daha yakındır? A) Çayeli  B) Derepazarı  C) Ardeşen  D) Fındıklı 4. Bir yardım vakfına başvuru yapan gönüllü kişi sayısının aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo: Gönüllü Başvuru Sayısı Aylar Gönüllü Başvuru Sayısı Ocak 3725 Şubat 2350 Mart 1275 Nisan 1050 Buna göre bu dört ay içinde toplamda kaç kişi vakfa başvuru yapmıştır? A) 9000  B) 8400  C) 8000  D) 7500 5. Aşağıda farklı dört arabanın yapmış olduğu kilometre cinsinden mesafeler verilmiştir. Dokuz bin dokuz Yetmiş iki Altmış beş bin Kırk bin on yüz yirmi bin yüz yirmi beş Galeri sahibi satmış olduğu bu dört araç için en fazla 60 000 km’e kadar kullanılmış araçlara garanti vermiştir. Buna göre garanti vermediği araba sayısı kaçtır? A) 1  B) 2  C) 3  D) 4 5. Sınıf 8

MATEMATİK Covid 1DENEME - 6. 3. Hafta 1. Hafta 13 237 403 11 635 138 4. Hafta 12 823 142 2. Hafta 13 427 764 Yukarıdaki görselde 2020 yılı covid testi yaptıran haftalık kişi sayıları verilmiştir. Buna göre en fazla test yaptıran kişi hangi haftada olmuştur? A) 1. Hafta  B) 2. Hafta  C) 3. Hafta  D) 4. Hafta 7. Aşağıda sosyal medyada hesabı bulunan üç ünlünün takipçi sayıları verilmiştir. Murat Boz Fahriye Evcen Hadise On bir milyon On iki milyon dört On iki milyon üç sekiz yüz on yüz bir bin yüz yüz bin on yirmi altı sekiz sekiz bin yedi yüz elli 1 1 1 Buna göre yukarıda verilen sayıların binler bölüğündeki rakamların toplamı kaçtır? A) 23  B) 24  C) 25  D) 26 8. Bir zeytinyağı fabrikasında çalışan Nihat, tamamı dolu olan 523 litrelik bir haznedeki yağı, her biri 25 litre yağ alabilen şişelere dolduracaktır. Şişelerin her biri tam doldurulacaktır. Buna göre 25 litrelik şişelerden en fazla kaç tane gereklidir? A) 18  B) 19  C) 20  D) 21 25 L 5. Sınıf 9

1DENEME - MATEMATİK 9. 11. Aşağıdaki zihinden toplama ve çıkarma işlemle- rinden hangisinde yapılan işlem kolaylık sağlamaz? 1122 1188 2200 33 66 1100 LLaabbuutt A) 72 + 16 B) 98 – 15 72 + 10 + 6 15 = 10 + 5 = 82 + 6 98 – 10 = 88 = 88 88 – 5 = 83 BBoottoowwpplliuiunngg C) 67 – 42 D) 39 + 57 60 – 40 = 20 57 = 25 + 32 Ufuk, yukarıda verilen labutları bowling topuyla atış 7–2=5 39 + 25 = 64 yaparak devirmek istiyor. 20 + 5 = 25 64 + 32 = 96 İki kez atış yaparak bazı labutları deviren Ufuk, de- virdiği labutların üzerinde yazan sayıların çarpımı kadar puan kazanmaktadır. 1188 66 1100 Pisagor Denemeleri 12. İki atış sonunda devrilmeyen labutlar yukarıda ve- rilmiştir. Buna göre Ufuk’un oyun sonunda kazandığı pu- an aşağıdakilerden hangisidir? A) 1080  B) 720  C) 324  D) 216 10. 1800 25 3260 13 Okul gezisine katılan 135 öğrencinin bir kısmı yu- karıdaki15 kişilik servislere hiç boş koltuk kalmaya- –▲ –● cak şekilde yerleştirilmiştir. ■ ★ Geriye kalan öğrenciler ise 20 kişilik servislere hiç- Yukarıda verilen bölme işlemine göre bir koltuk boş kalmayacak şekilde yerleştirilmiştir. ■ + ▲ + ★ + ● işleminin sonucu kaçtır? 15 kişilik okul servisinden 5 tane olduğuna gö- re 20 kişilik okul servisinden kaç tane vardır? A) 272  B) 284  C) 315  D) 332 A) 3  B) 4  C) 5  D) 6 5. Sınıf 10

MATEMATİK 1DENEME - 13. 1870 TL 1035 TL 1650 TL 1250 TL Uras, yeni bir scooter almak istemektedir. Bir mağazada dört farklı scooter beğenmiş olup fiyatlarını öğrenmiştir. Uras, scooterların fiyatlarını aklında tutabilmek için fiyatlarını en yakın binliğe yuvarlamıştır. Ufuk Bey, oğluna “Fiyatı 1000 TL olan kaç tane scooter var?” diye sorduğunda Uras en fazla kaç tane scoo- ter fiyatını 1000 TL’ye yuvarlamış olabilir? A) 1  B) 2  C) 3  D) 4 14. 23 142 ..... 23 342 23 442 ..... 23 642 Yukarıda verilen sayı tırtılında yazan sayılar belirli bir kurala göre soldan sağa doğru artmaktadır. Buna göre tırtılın gövdesini oluşturan boş kalan bölümlere sırası ile aşağıdaki sayılardan hangileri yazı- labilir? A) 23 242 / 23 542  B) 23 152 / 23 542  C) 23 342 / 23 542  D) 23 242 / 23 642 15. Aşağıda kare ve yıldızlarla oluşturulmuş bir örüntünün ilk üç adımı verilmiştir. ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1. Adım 2. Adım 3. Adım Buna göre örüntünün 7. adımındaki yıldızların sayısı, 11. adımındaki karelerin sayısından kaç fazladır? A) 8  B) 9  C) 10  D) 11 11 5. Sınıf

1DENEME - FEN BİLİMLERİ 1. Samet’in “Ay’ın Yapısı ve Özellikleri” konusu ile ilgi- 2. Ay’ın Dünya’dan gözlemlenen farklı görünümleri Ay’ın li yapmış olduğu deney şöyledir: evreleri olarak adlandırılır. Ay’ın yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün olmak üzere dört ana evre- Soğuğa ve sıcağa dayanıklı kaplara aynı özellikte si vardır. bisküvi taneleri bırakıyor. 1. kabı K ortamında, 2. ka- bı ise L ortamında eşit süre beklettikten sonra kap- Aşağıdaki görselde Ay’ın Dünya etrafındaki dolan- ları oda ortamına alıyor ve bir süre de burada bek- ma hareketine ait bir konumu gösterilmiştir. letiyor. Oda ortamına alınan 1. kaptaki bisküvilerin parçalanarak toz hâline geldiğini, 2. kaptaki biskü- vilerin ise parçalanmadan kaldığını gözlemliyor. K ortamı +25 °C L ortamı Pisagor Denemeleri –80 °C Oda 10 °C 1. kap 2. kap Buna göre Samet yaptığı bu deney ile aşağıda- Verilen görsele göre seçeneklerden hangisinde kilerden hangisini kanıtlamıştır? Ay’ın bu ana evresinin Dünya’dan görünümü ve ismi doğru verilmiştir? A) Ay’da meteorolojik olaylar görülmez. B) Ay yüzeyinde krater oluşumu gök taşlarının Ay’a A) B) çarpması sonucu oluşur. İlk dördün Son dördün C) Ay’da gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı- C) D) nın yüksek olması kayaların parçalanarak toz hâline gelmesine neden olur. Dolunay H lal D) Ay’ın atmosferinin ince olması, yüzeyinin fazla ısınmasını engeller. 3. Güneş, küre şeklindedir ve sıcaklıkları birbirinden farklı katmanlardan oluşmaktadır. Bir öğrenci, Güneş’in katman- larını ve katmanlar arasındaki sıcaklık farkını gösteren bir model tasarlayacaktır. Mavi balon Sarı balon 10 °C 30 °C 70 °C Kırmızı balon Su Su Su Buna göre öğrencinin amacına ulaşması için balonlara doldurması gereken suların sıcaklığı hangi seçe- nekteki gibi olmalıdır? Kırmızı balon A) B) C) D) Sarı balon 10 °C 10 °C 70 °C 70 °C Mavi balon 30 °C 70 °C 10 °C 30 °C 70 °C 30 °C 30 °C 10 °C 5. Sınıf 12

FEN BİLİMLERİ 1DENEME - 4. Aşağıdaki görselde Güneş, Dünya ve Ay’ın konum- 5. Güneş ile Dünya arasındaki mesafe çok fazla oldu- larına bağlı olarak gerçekleşen evreler; grafikte ise ğu için Güneş gerçek büyüklüğünden çok daha kü- Dünya’dan bakıldığında bu evrelerde Ay’ın görünen çük görünür. Teknolojideki gelişmeler ile birlikte uzay- yüzey alanı miktarı gösterilmiştir. dan çekilen fotoğraflar Güneş’in çok büyük olduğunu göstermektedir. Buna göre Güneş ile Dünya’nın büyüklüğünü kı- yaslayacak olursak aşağıdaki karşılaştırmalar- dan hangisi en uygun olur? GüneşGüneş DünyaDünya A) A) Görünen yüzey Pisagor Denemeleri alanı miktarı K L M N Evreler B) B) C) C) Verilen görsel ve grafikle ilgili aşağıdaki çıkarım- D) D) lardan hangisi yapılamaz? A) K evresi, dolunay evresidir. B) M evresinde Ay, Güneş ile Dünya arasında bu- lunur. C) L ve N evrelerinde Ay’ın Dünya’dan görünümü aynıdır. D) L evresi, son dördün evresi olabilir. 6. • Ceyhun, kapaklı karton kutunun yan yüzeylerine birer gözetleme deliği açar. Gözetleme Aydınlatma deliği deliği • Pinpon topunu, kutu kapatıldığında kutunun içine sarkacak şekilde kapağa bantlar. • Yan yüzlerden yalnızca birinde gözetleme deliğinin altında kalacak şekilde 5. bir delik daha açar. • El fenerini yakarak açılan 5. deliğe kutunun içini aydınlatacak şekilde sabitler. • Ceyhun her bir gözetleme deliğinden topun aydınlanma durumunu gözlemler. Buna göre Ceyhun’un yaptığı etkinlikle ilgili, I. Ay’ın evrelerinin oluşumunu gözlemlemek istemektedir. II. Pinpon topu Ay’ı, el feneri Güneş’i temsil etmektedir. III. Modeldeki gözetleme delikleri Dünya’yı temsil etmektedir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I  B) Yalnız III  C) I ve II  D) I, II ve III 5. Sınıf 13

1DENEME - FEN BİLİMLERİ 7. “Güneş, Dünya’ya en yakın yıldızdır. Güneş’in Dün- 8. 20 Temmuz 1969 tarihinde Amerikalı astronot Neil ya’ya uzaklığı ortalama 149,5 milyon kilometredir.” Armstrong Ay’a ilk ayak basan insan olarak tarihe geçti. Astronotun ayak izinin yıllar geçse de kay- Fen bilimleri öğretmeni yukarıdaki bilgiyi verdikten bolmadığı tespit edildi. sonra öğrencilerine Güneş’in Dünya’ya olan uzak- lığının ortalama bir değer ile ifade edilmesinin se- bebini sorar ve öğrencilerinden fikirlerini paylaşma- larını ister. 147 mkmilyon 152 mkmilyon Pisagor Denemeleri Buna göre Neil Armstrong ile ilgili aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? Buna göre öğretmenin öğrencilerinden bekledi- ği doğru cevap aşağıdakilerden hangisidir? A) Neil Armstrong’un Ay yolculuğu sırasında giydi- ği kıyafet sadece hava olaylarından korunma- A) Dünya, Güneş etrafında dolanırken bu mesafe- sını sağlamıştır. nin değişmesidir. B) Ay’da yağmur, rüzgâr gibi hava olayları olmadı- B) Güneş, Dünya etrafında dolanırken bu mesafe- ğı için Neil Armstrong’un ayak izi hâlâ silinme- nin değişmesidir. miştir. C) Güneş’in büyüklüğünün zamanla değişmesidir. C) Neil Armstrong, Ay’da meteor çukurlarını gör- D) Güneş’in hareketsiz, Dünya’nın hareketli olma- müş olabilir. sıdır. D) Neil Armstrong Ay’ın Dünya’dan görüldüğü gibi parlak ve pürüzsüz olmadığını gözlemlemiş ola- bilir. 9. Bir öğrenci Ay’ın sahip olduğu ince atmosfer tabakasının Ay üzerindeki etkisini araştırmak için aşağıdaki etkinliği yapmıştır. Özdeş saksıların içine aynı özellikte kumlar doldurarak 1. saksının üzerine 1 cm kalınlığında, 2. saksının üzerine ise 10 cm kalınlığında pamuk yerleştirmiştir. Daha sonra saksıların üzerine aynı yükseklikten özdeş misket- leri serbest bırakmış ve misketlerin kumlarda oluşturduğu izleri karşılaştırmıştır. Misket Misket 1 cm 10 cm pamuk pamuk 1. saksı 2. saksı Öğrenci pamukları kaldırdığında 1. saksıdaki kumda misketin izinin çıktığını, 2. saksıdaki kumda ise herhangi bir değişikliğin olmadığını gözlemlemiştir. Buna göre öğrenci Ay’ın sahip olduğu ince atmosfer tabakasının Ay üzerindeki hangi olayla ilgili etkisini araştırmak istemiştir? A) Krater oluşumu B) Gece ile gündüz sıcaklık farkının fazla olması C) Yağış ve rüzgâr gibi meteorolojik olayların görülmemesi D) Kayaların ufalanıp toz hâlini alması 5. Sınıf 14

FEN BİLİMLERİ 1DENEME - 10. Aşağıda Ay’ın Dünya ile Güneş arasında aynı doğrultuda olduğu evrede uzay te- D) I, II ve III leskobu ile çekilen Dünya’dan görünmeyen yüzünün fotoğrafı gösterilmiştir. Yandaki fotoğraf dikkate alındığında, I. Ay, bu durumda yeni ay evresindedir. II. Bu evreden yaklaşık iki hafta sonra dolunay evresi görülür. III. Ay’ın Güneş’e uzaklığı, Dünya’nın Güneş’e uzaklığından fazladır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III 11. Ay, Dünya çevresinde dolanma hareketi yaparken aynı zamanda kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar. Bir öğrenci, Dünya ve Ay’ın hareketlerini ve konumlarını gösteren bir düzenek hazırlayacaktır. Öğrenci oluşturaca- ğı düzenekte futbol topu, tenis topu ve demir çubuklar kullanacaktır. I II KL Futbol Tenis topu topu Buna göre topların konulacağı yerler ve K - L demir çubuklarının hareketi ile ilgili aşağıdakilerden hangi- si söylenemez? A) I nolu yere futbol topu konulmalıdır. B) L çubuğu, K’nin etrafında dönebilmelidir. C) L çubuğu kendi etrafında dönmemelidir. D) II nolu yere tenis topu konulmalıdır. 12. Günümüzden yaklaşık 400 yıl önce Galileo Galilei, teleskobuyla Güneş’e bakarak Güneş’in görüntüsünü kâğıt üze- rine düşürmüştür. Kâğıt üzerinde oluşan görüntüde siyah noktalar görmüş ve farklı tarihlerde yaptığı gözlemler so- nucunda bu noktaların aşağıdaki gibi hareket ettiğini fark etmiştir. Galileo bu noktalara “Güneş lekesi” adını ver- miştir. Galileo Galilei’nin yaptığı bu çalışma ile, I. Güneş’in şekli II. Güneş’in kendi etrafında dönüp dönmediği III. Güneş’in dönme yönü ifadelerinden hangileri hakkında bilgi sahibi oluruz? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 5. Sınıf 15

1DENEME - FEN BİLİMLERİ 13. Murat’ın izlediği bilim kurgu filminde Mars’a gönde- Pisagor Denemeleri 14. Beril, fen bilimleri dersi için Güneş ile ilgili bir pos- rilen kahramanın hayatta kalabilmek için gerçekleş- ter hazırlayacaktır. Beril'in araştırmaları sonucunda tirdiği faaliyetlerden biri de Mars’ta sebze yetiştir- Güneş'e dair edindiği bilgiler aşağıdaki gibidir. mektir. Filmden çok etkilenen Murat, ertesi gün o- kula gittiğinde izlediği filmi öğretmenine anlatır ve Dünya'nın ısı ve ışık kayna- aralarında şu diyalog geçer: ğı olan Güneş, sıcak gazlar- dan oluşur. Yapısında yük- Öğretmenim, Ay’da sebze yetiştirmemiz sek oranda bulunan hidro- mümkün müdür? jenin helyuma dönüşmesiy- le ısı ve ışık enerjisi oluşur. Hayır. Çünkü ..................................... İç sıcaklığı 15.000.000 ºC iken dış yüzeyinde sı- ........................................................... caklık 6000 ºC’dir. Buna göre öğretmenin konuşmasında boş bıra- Verilen metin incelendiğinde Beril'in posterinde kılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Güneş'in, A) Ay’da krater yoktur. B) Ay’ın atmosferi Dünya’ya kıyasla çok incedir. I. Yapısını oluşturan madde C) Ay’ın yüzeyine sık sık gök taşları çarpmaktadır. II. Büyüklüğü D) Ay boyut olarak Mars’tan küçüktür. III. Enerji oluşturma şekli ve sıcaklığı özelliklerinden hangileri hakkında bilgi verilmiştir? A) Yalnız I B) I ve III C) I ve II D) I, II ve III 15. Ece, Eda ve Alp’in doğum tarihleri aşağıda verilmiştir. • Ece: 8 Kasım 2008 • Eda: 15 Kasım 2008 • Alp: 1 Kasım 2008 Şekil I’de Ece'nin doğum gününde Ay’ın Dünya etrafındaki konumu, Grafik I’de ise Ay’ın ana evrelerinde görünen yüzündeki aydınlık ve karanlık alanları verilmiştir. Güneş Dünya Alan : Ay’ın aydınlık yüzünün K LM kapladığı alan Ece Ay : Ay’ın karanlık yüzünün kapladığı alan Evre Şekil I Grafik I Ay'ın ana evreleri arası yaklaşık birer hafta kabul edilirse Eda ve Alp’in doğum günlerinde Ay’ın görünen yüzünde aydınlık ve karanlık bölgelerin kapladığı alanların grafikle eşleştirilmesi hangi seçenekteki gibi olur? A) B) C) D) Eda M K K L Alp L M L K 5. Sınıf 16

SOSYAL BİLGİLER 1DENEME - 1. Mustafa : İnsanlar burada çöplerini hep sokağa atmışlar. Bu durum D) I, II ve III çok kötü bir görüntüye sebep oluyor ama beni etkileyen bir durum yok. Çünkü benim evim çok uzakta. Özlem : Bence, böyle düşünmen çok yanlış. Sokaklar hepimize ait ve toplumda meydana gelen bir sorun hepimizi ilgilendirir. Sorunların çözümü için el ele vererek çözüm yolları arama- lıyız. Buradaki çöplerin toplanması için belediyeye dilekçe yazmaya ne dersin? Bu öğrencilerin sözlerine bakılarak, I. Özlem, etkin vatandaşlık örneği sergilemiştir. II. Mustafa, duyarlı bir vatandaş değildir. III. Özlem, kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmiştir. yargılarından hangileri söylenebilir? A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III  2. Mahallelerindeki boş araziye fabrika yapılacağını 3. Olay 1 öğrenen Atakent Mahallesi sakinlerinin görüşleri Yeşilova küçük bir köy iken bölgeye kurulan fabrika şöyledir: sayesinde işsizlik azalmış, nüfus artmış, birçok in- san buraya göç etmiş, bölgede kira fiyatları artmış- Faruk Bey Ben ve kardeşim yeni açılacak tır. fabrikada işe girebileceğiz. Böylece evimden çok uzakta Olay 2 olan işimden ayrılıp evime ya- kın olan bu fabrikada çalışa- Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi’n- cağım. de deniz suyu, kıyıdan 15 metre çekildi. Bu durumun, kısa süre önce yaşanan “Süper Ay” etkisiyle meyda- Ahmet Bey Çok mutluyum. Mahallemize Pisagor Denemeleri na gelen gelgitten kaynaklanabileceği ve yaşanabi- yeni bir fabrika açıldı. Ben de lecek bir depremin habercisi olabileceği düşünülüyor. bu fabrikaya yakın bir lokanta açabilir, işlerimi genişletebili- Olay 3 rim. Hakkâri’nin göç vermesinde işsizlik, eğitim ve sağlık imkânlarının yetersizliği, tarım arazilerinin az olması Fabrika inşaatı acaba ne ka- ve güvenlik sorunlarının yaşanması etkilidir. dar sürecek? İnşaat devam et- tiği sürece evlerimiz ve araba- Yukarıda verilen olaylarla ilgili seçeneklerdeki larımız toz içinde kalacak. sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Sevil Hanım Bu kişilerin yorumlarına bakıldığında aşağıdaki A) Olayların olumlu ya da olumsuz sonuçları orta- yargılardan hangisine ulaşılabilir? ya çıkabilir. A) Fabrika yapımına en çok Faruk Bey sevinmiş- B) Olayların birden çok sebep ve sonucu vardır. tir. C) Sadece insan faaliyetlerinin sonuçları başka B) Mahalle halkı fabrika açılacak olmasına olum- olayların sebebini oluşturur. suz bakmıştır. D) Olayların ortaya çıkmasında hem doğal hem de C) Fabrika yapımına mahalledeki herkes olumlu beşerî faktörler etkili olabilir. yaklaşmıştır. 5. Sınıf D) Fabrika yapımının mahallede yaşayanlar üze- rinde etkisi farklı olmuştur. 17

1DENEME - SOSYAL BİLGİLER 4. 6. Öğretmen: .....?..... Üç gün önce annem ile bir- likte bir mağazadan mini Zeynep : Okulda yapılan kulüp faaliyetlerine katı- fırın aldık. Birkaç kez kul- labiliriz. Öğrenci kimliğimizle müzeleri landıktan sonra fırının is- indirimli gezebiliriz. Okulumuzun bahçe- tenilen sıcaklığa ulaşma- sini ve spor salonunu kullanabiliriz. dığını fark ettik. Ürünü Zeynep’in verdiği cevaba göre öğretmen aşağı- fişiyle birlikte iade etmek istediğimizde yetkili, daki sorulardan hangisini sormuştur? “Zaman içinde düzelir.” diyerek iade talebimizi kabul etmedi. O anda aklıma bu sorunun çözü- A) Aile içindeki haklarımız nelerdir? mü ile ilgili kamu spotunda yayınlanan ALO 175’i B) Öğrenci olarak haklarımız nelerdir? aramak geldi. Telefondaki yetkili, mağazanın C) Çevremize karşı sorumluluklarımız nelerdir? koşulsuz 15 gün içinde ayıplı malı geri alması D) Okuldaki görevlerimiz nelerdir? gerektiğini belirtti. Mağazanın iade talebimizi kabul etmemesi hâlinde de Tüketici Hakem He- Pisagor Denemeleri 7. yetine başvurmamız gerektiğini söyledi. Elleri kapkara, elleri üşür, Seçil’in karşılaştığı bu sorunu, sosyal bilgiler Elleri cebine saklanır... dersinin sağladığı kazanımlardan hangisinin yar- Her akşam yuvasına girince dımıyla çözdüğü söylenebilir? Güneş, Sokaklar el sallar arkasından. A) Çevresel sorunlara karşı daha duyarlı olur. Geçerken okulun önünden B) Sorumluluk bilinciyle hareket eder. Kalbi durur... C) Ülke yönetimine katkı sağlar. Okul, süslü pencereleri, D) Haklarını bilir ve gerektiğinde kullanır. Tanımadığı çocuk sesleri Onu çağırır... 5. Omzunu acıtır, Boya sandığının askısı taşlaşır, altında ezilir... Su çeken çizmeleri içinde Parmak uçlarının donduğunu Hissetmeden yürür, yürür, Kalbini okulda unutur... Yasemin T. Şahin Yukarıda verilen gazete haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşme- si’nin bazı maddeleri şunlardır: I. Çocukların sağlık haklarının devlet güvencesi altına alındığı 1. Her çocuk düşüncesini özgürce ifade etme hak- kına sahiptir. II. Sosyal devlet anlayışının etkili olduğu III. Sadece ülke vatandaşı olan çocukların aşıları- 2. Her çocuk anne ve babasını bilme hakkına sa- hiptir. nın takip edildiği 3. Her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 4. Hiçbir çocuk ırkı, dili, dini veya cinsiyeti yüzün- A) I ve II B) I ve III den ayrıma tabi tutulamaz. C) II ve III D) I, II ve III 5. Her çocuğun eğitim hakkı vardır. 6. Çocuklar yetişkinler gibi çalıştırılamaz. 5. Sınıf Yukarıda verilen şiirde Çocuk Hakları Sözleşme- si’nin hangi maddelerine aykırı durumlardan söz edilmiştir? A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 3 ve 4 D) 5 ve 6 18

SOSYAL BİLGİLER 1DENEME - 8. URARTULAR ASURLULAR SÜMERLER Anadolu ve Mezopotamya Medeniyetleri Haritası Anadolu ve Mezopotamya tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir coğrafyadır. Asya ve Av- rupa kıtaları arasında yer alan bu topraklar elverişli iklim koşullarına, zengin su kaynaklarına yakın bereketli ovala- ra sahip olması ve önemli ticaret yollarının geçtiği bir bölgede bulunmasından dolayı dünyanın en eski ve en önem- li yerleşim merkezlerinden biri olmuştur. İlk Çağ’da Anadolu ve Mezopotamya’da birçok uygarlık kurulmuştur. Verilen harita ve bilgilerden hareketle İlk Çağlarda Anadolu ve Mezopotamya hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Doğu ile batı arasında bir köprü görevi görmüştür. B) Yapılan bilimsel buluşlar ile insanlık tarihine önemli katkıları olmuştur. C) Coğrafi şartların elverişli olması bu toprakları önemli bir merkez hâline getirmiştir. D) Ticaret yolları ve verimli ovalar üzerinde kurulmuş olmaları ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmiştir. 9. 5. sınıf öğrencisi Hakan, yukarıdaki görsellerle sosyal bilgiler dersinde öğrendiklerini eşleştirecektir. Buna göre Hakan’ın yaptığı eşleştirme sonucunda aşağıdaki konulardan hangisi dışarıda kalır? A) Birlikte yaşama ve yardımlaşmanın önemini anlamamızı sağlama B) Bilim ve teknolojinin insan hayatı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini fark etme C) Ülkemizdeki ekonomik faaliyetler hakkında bilgi edinme D) Türk milletine ait bağımsızlık ve egemenlik unsurlarının neler olduğunu öğrenme 10. Pankuş Tavananna Anal Hattuşaş Sınıf tahtasına yukarıdaki kavramları yazan Eda Öğretmen, öğrencilerine bu kavramların hangi İlk Çağ uygarlığı- nı çağrıştırdığını sormuştur. Buna göre öğrenciler aşağıdaki cevaplardan hangisini verirse doğru olur? A) Hititler B) Frigler C) Urartular D) İyonlar 19 5. Sınıf

1DENEME - DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1. 4. Allah (cc.), kendisinden isteyen ve kendisine sığı- nan kullarının dualarına mutlaka karşılık verir. I. Semi II. Basar III. İlim IV. Kudret Yukarıdaki açıklama ile aşağıdaki ayetlerden han- Mine Öğretmen yukarıdaki kavram haritasını çizdik- gisi ilişkilendirilebilir? ten sonra “Çocuklar, uyurken gördüğümüz rüyaları gözlerimizle görmeyiz. Çünkü uyurken gözlerimiz A) “Kullarım beni senden sorarlarsa, bilsinler ki, kapalıdır. Fakat rüyalarımızda o kadar çok şey gö- gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua rürüz ki bazen uyanıkken göremediklerimizi bile gö- edince, dua edenin duasına cevap veririm.” (Ba- rebiliriz. Demek ki görmek sadece gözle sınırlı de- kara Suresi, 186. Ayet) ğildir. Bunu Allah (cc.) için düşündüğümüzde O’nun görmesi ve bilmesi insanınkinden çok daha farklı ve B) “Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, an- mükemmeldir.” demiştir. nemi, babamı ve tüm inananları bağışla.” (İbra- him Suresi, 41. Ayet) Buna göre Mine Öğretmen öncelikle kaç numa- ralı kutularla ilgili bilgi vermiş olabilir? C) “Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yar- dım dileriz.” (Fatiha Suresi, 5. Ayet) A) Yalnız II  B) I ve III  C) II ve III  D) III ve IV D) “Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.” (Ba- kara Suresi, 201. Ayet) 2. ? Yüce Allah’ın (cc.) her şeyi işitmesidir. ? Yüce Allah’ın (cc.) her şeyi bilmesidir. Pisagor Denemeleri ? Yüce Allah’ın (cc.) her şeyi görmesidir. Yukarıdaki şemada “?” ile gösterilen yerlere sı- 5. rasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisi getiril- • melidir? A) İlim - Basar - Semi’ B) Semi’ - İlim - Basar Develer sıcak iklimde C) Semi’ - Basar - İlim D) İlim - Semi’ - Basar günlerce susuz yaşaya- bilme özelliğine sahiptir. 3. “Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bi- • Balıklar suda solunum tiriyorsunuz yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu yapabilmeleri için so- kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. İçtiğiniz lungaçlı yaratılmıştır. suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdi- niz yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu ya- • Kutuplarda yaşayan hay- pardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Tutuşturmakta vanların yağ dokusu çok olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz kalındır. mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz?” (Vâkıa Su- resi, 63-72. Ayetler) Verilen örneklerden yola çıkarak aşağıdaki yar- gılardan hangisine ulaşılabilir? Yukarıdaki ayetlerde Allah’ın (cc.) hangi yönü- ne daha çok vurgu yapılmıştır? A) Kâinattaki bazı varlıklar rastgele meydana gel- miştir. A) Allah’ın (cc.) varlığına ve birliğine B) Allah’ın (cc.) her şeyi bilmesine B) Evrende anlayamadığımız pek çok gizem vardır. C) Allah’ın (cc.) her şeye gücünün yetmesine C) Bütün canlılar arasında bir dayanışma vardır. D) Allah’ın (cc.) merhametli olmasına D) Canlılar, içinde bulunduğu konum ile uyumlu bir 5. Sınıf şekilde yaratılmıştır. 20

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1DENEME - 6. Dünyanın neresine gidersek gidelim her yerde çe- 9. Özkan Öğretmen, derste öğrencilerine “Allah’a (cc.) şit çeşit meyve ve sebzenin yetiştiğini görürüz. İn- imanın, insan davranışlarına etkileri nelerdir?” diye sanların tümü bu nimetlerden faydalanır. Allah (cc.) sormuş ve ardından zil çalmıştır. Bir sonraki derse bu nimetleri verirken Müslüman olan ya da olmayan gelirken öğrencilerinden soruyla ilgili görsel bulma- şeklinde ayrım yapmaz. larını istemiştir. Öğrencilerin bulduğu görseller şun- lardır: Yukarıdaki durum Allah’ın (cc.) hangi güzel is- mi ile ilgilidir? Rabia Büşra A) Allah (cc.) Rahim’dir. B) Allah (cc.) Rahman’dır. C) Allah (cc.) her şeyi bilendir. D) Allah (cc.) yaratandır. Osman Ömer 7. Dua ve isteklerin gerçekleşmesi için öncelikle ge- Pisagor Denemeleri Buna göre yukarıdaki öğrencilerden hangisinin bu- rekli çaba gösterilmelidir. Daha sonra isteklerin ye- lunduğu görsel konuyla ilişkili değildir? rine gelmesi için Allah’a (cc.) dua ederek ondan yar- A) Ömer B) Osman dım istenmelidir. C) Büşra D) Rabia Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi yan- 10. “Bir ressam düşünün; lıştır? resim yapmak için ge- rekli tuval, boya, fırça A) LGS’ye hazırlanan ablam hem derslerine çalış- gibi malzemeleri bir tı hem de Allah’tan (cc.) başarı diledi. araya getirsin ve onla- rın şahane bir resim ol- B) Evini heyelan bölgesine yapan Mehmet Bey, evi- ması için günlerce bek- nin korunması için sürekli Allah’a (cc.) dua et- liyor olsun. Ne kadar mektedir. boş bir bekleyiş öyle değil mi? Basit bir re- C) Melek, Van depreminde insanlara yardımcı ol- sim bile onu çizen, boyayan bir el olmadan meyda- mak için para biriktirip bağışta bulunarak Al- na gelemiyorken bu koskoca evren nasıl kendi kendi- lah’tan (cc.) onlar için yardım diledi. ne meydana gelmiş olsun?” Derste yukarıdaki cümleleri kuran Zehra Öğret- D) Babam her hasta olduğunda hastaneye giderek men aşağıdaki konulardan hangisini işlemiştir? tedavi olur ve iyileşmesi için Allah’a (cc.) dua eder. 8. Yüce Allah (cc.) bir tek balığa rızkını verdiği gibi, bü- tün denizlerdeki canlılara da rızıklarını verir. Bir çi- çeği yarattığı gibi, baharda sayısız bitkileri de yara- tır. Bir sineği yarattığı gibi, bütün hayvanları da aynı anda yaratır. Aynı anda dünyayı idare ettiği gibi, bü- tün yıldızları da idare eder. Bütün bunlar gösteriyor ki … Parça aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tamam- lanmalıdır? A) Allah (cc.) Rahman’dır. A) Allah (cc.) yaratandır. B) Allah’tan (cc.) başka ilah yoktur. B) Allah (cc.) bağışlayıcıdır. C) Allah (cc.) Rahim’dir. C) Allah (cc.) görür ve işitir. D) Allah’ın (cc.) her şeye gücü yeter. D) Allah (cc.) ile irtibat: Dua 21 5. Sınıf

1DENEME - İNGİLİZCE 1. 3. Lara : Hello! I’m Lara. What is your name? 2 Jenny: Hi, my name is Jenny. Lara : Jenny, ............................ Pascal is from France. Jennifer is from the USA. Jenny: I’m from America. Lara : How old are you? He is eleven years old. She is nine years old. Jenny: I’m sixteen. And you? Lara : I’m sixteen, too. ............................ He speaks .....1..... She speaks English. Jenny: I speak Russian and English. ............................ 4 Lara : Three. I speak Italian, French and English. It’s time for my swimming lesson. Nice to Leonardo is from Yang is from China. meet you, Jenny. .....3..... He is fifteen He is ten years old. Jenny: Bye. years old. He speaks He speaks Chinese. Which option does NOT complete the dialogue above? Italian. A) What languages do you speak? Complete the blanks with correct options. B) Where are you from? C) How many languages do you speak? 1234 D) Which country do you visit? A) English Italy B) French Italy C) French Italian D) French Italy Pisagor Denemeleri 4. POST OFFICE FIRE STATION POLICE STATION HOSPITAL 2. HOME SCHOOL Hello! I’m Linda. I’m ten years old and LIBRARY I’m from Britain. I’m a student at Kings Primary School. I like music Melissa and I’m good at playing the guitar. I don’t enjoy solving problems, so I’m Melissa : Excuse me, is there a ……………. near not into maths. My favourite class is here? science. I enjoy doing experiments. Jack : Yes, there is. Go straight ahead and turn left. Go past the school. Cross the street. It is on your right. Which option is WRONG about Linda? Melissa : Thank you. A) She dislikes doing experiments. According to the dialogue, where does Melissa B) She can play a musical instrument. want to go? C) She doesn’t like Maths. D) She is British. A) hospital B) school C) post office D) police station 5. Sınıf 22

İNGİLİZCE 1DENEME - 5. This is our town centre. FLORİST GREENGROCER’S Which of the following is CORRECT? A) The chemist’s is between the bakery and greengrocer’s. B) The greengrocer’s is behind the bakery. C) The bookshop is opposite the florist. D) The school is next to the bookshop. 6. Tuesday Selin’s Timetable Thursday Friday English Wednesday Geography History Monday English I.T. Geography History Turkish Language Class I.T. Turkish Language Class Science Turkish P.E. Science Turkish P.E. Math P.E. Break Time Math Drama Music Art Art According to the timetable, on which days does Selin have the same two have the same subjects? A) Monday - Friday B) Tuesday - Thursday C) Monday - Thursday D) Wednesday - Friday 7. Here is some information about my family members. • My mother buys some meat for barbeque. • My father buys some carrots and lettuce for salad. • I buy some dessert for tea time. • My sister likes flowers, so she buys some roses. According to the information, which chart is CORRECT? A) Father Mother Sister Me B) Father Mother Sister Me ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Florist ✓ Florist Butcher ✓ Butcher Bakery Bakery Greengrocer Greengrocer C) Father Mother Sister Me D) Father Mother Sister Me ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Florist Florist Butcher ✓ Butcher Bakery Bakery Greengrocer Greengrocer 23 5. Sınıf

1DENEME - İNGİLİZCE 8. 12 10. Dennis is a 17-year-old boy. He wants to help his Ron parents at the weekend. His mother gives him a to-do list. 3 45 - Buy some flowers for the garden. - Buy medicine for your sister. - Do the grocery shopping. - Buy two pencils and erasers for your cousins. According to the list, which picture shows the place that Dennis does NOT go? A) This is a picture of Ron’s classmates. Here is some information about his classmates: • Kate is in front of Ron. • Sally is between Ron and Tim. • Tim is behind Jack. Which person is NOT mentioned in the text? A) 2  B) 3  C) 4  D) 5 B) 9. Esra is a new student at Golden Oak Secondary Pisagor Denemeleri School. She wants to get a book from the library, but she has to take a library ID card first. So, she C) has to answer some questions: • What is your full name? • When is your birthday? • Which grade do you study at? • What nationality are you? Golden Oak D) Secondary School LIBRARY ID CARD First Name: Esra Last Name: Gönenç Date of Birth: 13 Class: 7/D Nationality: Turkish There is something wrong in the library ID card. 24 Which of the following is the WRONG answer? A) Last name B) Date of birth C) Class D) Nationality 5. Sınıf


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook