Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Αρσάκειο Ελληνοαλβανικό Κολέγιο Τιράνων 2021

Αρσάκειο Ελληνοαλβανικό Κολέγιο Τιράνων 2021

Published by Arsakeio, 2021-08-30 11:09:14

Description: Μικρό περιοδικό 2021

Keywords: Αρσάκειο Ελληνοαλβανικό Κολέγιο Τιράνων

Search

Read the Text Version

2021 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ FASHIKULL INFORMUES ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1836-2021 185 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Revista e Vogel 2020-2021.indd 1 29/06/2021 21:29:13

Για μια παιδεία ουσίας Për një arsim thelbësor Μια χώρα και οι πολίτες Shteti dhe individët që e που την αποτελούν άμεσα përbëjnë atë, varen në ή έμμεσα εξαρτώνται από mënyrë të drejtpërdrejtë την Παιδεία, την οποία είναι ose të tërthortë nga ικανοί να εξασφαλίσουν. arsimi që ata ndjekin. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι Nuk është rastësi që të θεωρητικοί της Παιδείας, gjithë studiuesit,  duke από τον Πλάτωνα μέχρι τους filluar nga Platoni e σύγχρονους παιδαγωγούς, deri tek pedagogët δεν περιορίστηκαν να τονίσουν bashkëkohorë,   nuk απλώς της σπουδαιότητα της u ndalën thjesht në Παιδείας, αλλά επέμειναν στην rëndësinë e edukimit, ανάγκη και στον αγώνα για μια por këmbëngulën në Παιδεία ουσίας. nevojën dhe përpjekjet Μπορούμε να μιλάμε για τρία për një arsim thelbësor. επίπεδα Παιδείας: το επίπεδο Mund të flasim për tre των πληροφοριών, το επίπεδο nivele edukimi: nivelin e των γνώσεων και το επίπεδο informacioneve, nivelin της καλλιέργειας. Το πρώτο e njohurive dhe atë είναι ένα απλό, στοιχειώδες formues. Niveli i parë επίπεδο. Το δεύτερο είναι ένα përbën bazën dhe υψηλότερο επίπεδο, αυτό της νοητικής επεξεργασίας është i thjeshtë. Niveli i dytë është më i lartë dhe των πληροφοριών σε οργανωμένες γνώσεις. Τα δύο përbën përpunimin e koncepteve e të njohurive επίπεδα συναποτελούν την εκπαίδευση. Το τρίτο είναι në njësi të organizuara. Të dy nivelet sëbashku ένα ακόμη υψηλότερο και απαιτητικότερο επίπεδο, που përbëjnë arsimin. Niveli i tretë është më i lartë dhe συνιστά ό,τι ονομάζουμε καλλιέργεια ή μόρφωση. më tepër kërkues dhe përbën atë që ne e quajmë Πρόκειται για την καλλιέργεια της προσωπικότητας κάθε formim ose kultivim.  ανθρώπου, για τη μόρφωση, δηλαδή τη διαμόρφωση Këtu flasim për formimin e personalitetit të çdo njeriu, του σε πρόσωπο, σε αυτόνομη, δημιουργική και për edukimin e tij, domethënë shndërrimin e tij në υπεύθυνη οντότητα. Το πέρασμα από την εκπαίδευση një individ, në një qenie të pavarur, të përgjegjshme στην καλλιέργεια είναι το ζητούμενο στην Παιδεία μιας dhe krijuese. Kalimi nga arsimi tek formimi është ajo χώρας. Αυτό επιτυγχάνεται με δύσκολες, λεπτές και çfarë kërkohet në edukimin e një vendi. Ky kalim σύνθετες διαδικασίες αγωγής της ψυχής του ανθρώπου. arrihet përmes proceseve të vështira, delikate e Ειδικότερα επιτυγχάνεται με τη μόρφωση υπεύθυνων komplekse me qëllim formimin e natyrës njerëzore.  προσώπων μέσα από αρχές και αξίες, σ’ ένα επίπεδο Në veçanti, kjo arrihet me formimin e individëve të που ξεπερνάει τον ωφελιμισμό και τη χρησιμοθηρία, përgjegjshëm, me parime dhe vlera që kapërcejnë για να φθάσει στις κρίσιμες ευαισθησίες (μεταφυσικές, utilitarizmin për të arritur ndjesitë kritike (metafizike, ηθικές, κοινωνικές, ανθρωπιστικές, αισθητικές), αυτές morale, sociale, njerëzore, estetike), të cilat e çojnë που οδηγούν τον άνθρωπο στη συνειδητοποίηση του njeriun drejt ndërgjegjësimit të vetes së tij dhe të εαυτού του και του κόσμου. Η εκπαίδευση ως ανάπτυξη botës.  της νοημοσύνης και των διανοητικών ικανοτήτων Arsimi, si zhvillim i inteligjencies dhe aftësive mendore του ανθρώπου, η καλλιέργεια του νου δηλαδή, είναι të njeriut, pra, si kultivim i mendjes, është parakushti η προϋπόθεση για την καλλιέργεια της ψυχής. Νους për kultivimin e shpirtit.  και ψυχή συνθέτουν το πνεύμα, αυτό που πρέπει να Mendja dhe shpirti bëjnë sëbashku frymën καλλιεργεί μια ολοκληρωμένη Παιδεία, μια Παιδεία intelektuale, atë të cilën duhet ta kultivojë një sistem ουσίας, αφού το πνεύμα διαφοροποιεί ποιοτικά τον arsimor i realizuar, një edukim thelbësor, pasi intelekti është ai që e veçon njeriun nga qeniet e tjera.  άνθρωπο από τα λοιπά όντα. Georgios Babiniotis Γεώργιος Μπαμπινιώτης Profesor i Gjuhësisë, Καθηγητής Γλωσσολογίας, ish Rektor i Universitetit të Athinës, πρ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, President i F. F Πρόεδρος της Φ.Ε. 2 29/06/2021 21:29:14 Revista e Vogel 2020-2021.indd 2

Γνώμη… Opinion... Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία αριθμεί Fondacioni Filekpedheftiki σχεδόν δύο αιώνες ζωής. Με ka thuajse dy shekuj jetë. την ευκαιρία της συμπλήρωσης Me rastin e 185 vjetorit të 185 χρόνων από τη σύστασή themelimit të F.F , do të της, θα ήθελα να αναφερθώ dëshiroja të përmendja στη μακρά και πλούσια ιστορία historinë e gjatë e të pasur të της, η οποία ξεκινά από το 1836. tij, e cila e ka zanafillën në vitin Σήμερα διατηρεί πέντε σχολεία 1836. Sot Fondacioni numëron στην Ελλάδα, τα Αρσάκεια pesë shkolla në Greqi: Shkollat Ψυχικού, Εκάλης, Θεσσαλονίκης, në Psihiko, në Ekali, në Selanik, Πατρών και Ιωαννίνων, και ένα në Patra dhe në Janinë. Në σχολείο στα Τίρανα, το οποίο Shqipëri, në Tiranë, në vitin ιδρύθηκε το 1998 προς τιμήν του 1998 u themelua një shkollë Αποστόλου Αρσάκη. Ο μεγάλος tjetër “Arsakeio”, “Arsakeio ευεργέτης το 1870, θέλοντας να e Tiranës”, në nderim të προσφέρει κάτι στη γενέτειρά του, Apostolos Arsakis. Ky bamirës τη Χοταχόβα, ίδρυσε εκεί σχολείο για να διδάσκεται η i madh në vitin 1870, duke patur dëshirë për të ofruar ελληνική γλώσσα. diçka në vendlindjen e tij, në Hotovë, themeloi atje Αρκετά αργότερα, οι ιστορικές συγκυρίες επέτρεψαν një shkollë në të cilën do të mësohej gjuha greke. στη Φ. Ε. να ιδρύσει το Αρσάκειο Ελληνοαλβανικό Shumë kohë më vonë rrethanat historike mundësuan Κολέγιο Τιράνων, το οποίο διανύει το 23ο έτος themelimin e “Kolegjit greko – shqiptar të Tiranës”, επιτυχημένης παρουσίας στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι i cili shënon plot 23 vite sukses me praninë e tij në της Αλβανίας. Ίσως, έτσι, η ψυχή του ευεργέτη να arsimin shqiptar. Ndoshta, pas kaq shumë vitesh, αγαλλίασε με την παρουσία ελληνικού εκπαιδευτικού shpirti i bamirësit është qetësuar me praninë e një σπινθήρα στην περιοχή, που αποτελεί φάρο παιδείας shkëndije arsimore greke në vend, një pishtar arsimi και γέφυρα πολιτισμού ανάμεσα στους δύο λαούς. dhe një urë kulturore midis dy popujve. Υπηρετώ 48 χρόνια τα Αρσάκεια Σχολεία και Kam 48 vite përvojë pune në shkollat “Arsakeio” εφέτος συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από τότε που dhe sivjet u mbushën plot 10 vjet që nga momenti ανέλαβα τη Διεύθυνση του Αρσακείου Τιράνων. që kam marrë drejtimin e shkollës “Arsakeio e Είμαι συγκινημένος, διότι σε αυτό το διάστημα η Tiranës”. Jam i emocionuar pasi përgjatë kësaj αλβανική κοινωνία αγκάλιασε ακόμη πιο θερμά το dekade shoqëria shqiptare e ka përqafuar edhe më Σχολείο μας. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκαν νέα shumë shkollën tonë. Si rrjedhojë, u krijuan klasa të τμήματα για να φιλοξενήσουν τους μαθητές μας, reja për të mikpritur nxënësit tanë, numri i të cilëve των οποίων ο αριθμός υπερδιπλασιάστηκε κατά është rritur ndjeshëm këto 10 vite. Shkolla jonë u bë την τελευταία δεκαετία. Το Σχολείο μας έγινε επίσημο qendër zyrtare e testimit të gjuhës greke e licensuar εξεταστικό κέντρο του ΚΕΓ για την πιστοποίηση της nga “Qendra e Gjuhës Greke” ku nxënësve tanë Ελληνομάθειας, επιτρέποντας στους μαθητές μας u jepet mundësia të marrin certifikata të gjuhës να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στην ελληνική greke, duke testuar dhe vërtetuar njohuritë e tyre γλώσσα και να αποκτήσουν διπλώματα που θα në këtë gjuhë. Ata pajisen me certifikata të cilat do τους φανούν χρήσιμα στη μετέπειτα ακαδημαϊκή t’u jenë të vlefshme për vazhdimin e rrugëtimit të και επαγγελματική τους πορεία. Οι επιτυχίες αυτές tyre të mëtejshëm akademik dhe profesional. Këto ενισχύονται από τη διάκριση τριών, ακόμη και rezultate të shkëlqyera arrihen falë mësimdhënies së τεσσάρων επιπέδων για τη διδασκαλία της ελληνικής gjuhës greke, proces i cili ndahet në tre ose edhe γλώσσας, γεγονός που επιτρέπει τον μέγιστο βαθμό katër nivele. Kjo ndarje bën të mundur përparimin e προόδου των μαθητών, υπηρετώντας τη φιλοσοφία nxënësve në nivelet më të larta, duke arritur qëllimin e του Σχολείου, να διδάξει, δηλαδή, ελληνικά στα filozofisë që ka shkolla: t’u mësojë fëmijëve shqiptarë Αλβανόπουλα. gjuhën greke. Τα σχολεία εκτός από την ιστορία, τους ευεργέτες, Shkollat “Arsakeio” përveç historisë, bamirësve, τους δημιουργούς τους, είναι και οι μαθητές, οι krijuesve të tyre kanë pasuri të tyre edhe nxënësit, δάσκαλοι, τα κτήρια, η κοινωνία που τα φιλοξενεί. Το mësuesit, ndërtesat dhe shoqërinë që i mikpret. Αρσάκειο Τιράνων βασιζόμενο στη μητρική δέσμη “Arsakeio e Tiranës”, bazuar në lidhjen shpirtërore, të ηθικών και πνευματικών αξιών της Φ. Ε., επιτυγχάνει vlerave intelektuale dhe morale të F.F, arrin përmes μέσα από τη γόνιμη συμπόρευση του αλβανικού και bashkëjetesës së frytshme të elementit shqiptar dhe ελληνικού στοιχείου, τη συνεργασία σε εκπαιδευτικό atij grek, bashkëpunim të suksesshëm në kuadrin και πολιτιστικό πλαίσιο με σεβασμό στις παραδόσεις arsimor dhe kulturor në respekt të traditave të dy των δύο λαών, προσφέροντας υψηλή και ποιοτική popujve, duke ofruar arsim me cilësi të lartë për të εκπαίδευση στη νεολαία της Αλβανίας. rinjtë e Shqipërisë. Nikolaos Frantzis Νικόλαος Φραντζής Drejtor i Kolegjit greko – shqiptar “Arsakeio e Tiranës” Διευθυντής του Αρσακείου Ελληνοαλβανικού Κολεγίου 3 Τιράνων Revista e Vogel 2020-2021.indd 3 29/06/2021 21:29:15

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / KOPSHTI Η προσχολική αγωγή έχει μία ιδιαίτερη θέση στη διαμόρφωση Edukimi parashkollor zë një vend të veçantë në formimin e της προσωπικότητας των παιδιών. personalitetit të fëmijëve. Στο Νηπιαγωγείο μας, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του για Në kopshtin tonë, i cili hapi dyert e tij për herë të parë në πρώτη φορά το σχολικό έτος 2004-2005, συνεχίζεται με vitin shkollor 2004-2005, që prej 17 vjetësh, vijon me sukses επιτυχία για 17η χρονιά η προσχολική αγωγή των παιδιών edukimi parashkollor i fëmijëve 3-6 vjeç, dhe ka si qëllim: ηλικίας 3-6 ετών, με στόχο: ● Formimin e gjithanshëm të fëmijëve si dhe socializimin e ● την πολύπλευρη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους και tyre. την κοινωνικοποίησή τους ● Zotërimin e aftësive të komunikimit, të të menduarit dhe ● την κατάκτηση των δεξιοτήτων της επικοινωνίας, της të veprimit logjik. λογικής σκέψης και δράσης ● Zhvillimin e aftësive psikologjike, njohëse, emocionale, ● την ανάπτυξη των ψυχολογικών, γνωστικών, sociale dhe morale të fëmijëve. συναισθηματικών, κοινωνικών και ηθικών ικανοτήτων Programi mësimor, hartuar në përputhje me standardet e των παιδιών. kurrikulës së MARS-it të Shqipërisë, për zhvillimin e fëmijëve Το πρόγραμμα σπουδών, εναρμονισμένο στα πρότυπα të moshave 3-6 vjeç, thekson fazat e mëposhtme të μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών ηλικίας 3-6 ετών zhvillimit të tyre: του Υπουργείου Παιδείας, δίνει έμφαση στα παρακάτω στάδια της ανάπτυξής τους: 1. Zhvillimin gjuhësor. 2. Zhvillimin matematikor. 1. γλωσσική ανάπτυξη 3. Zhvillimin shkencor. 2. μαθηματική ανάπτυξη 4. Zhvillimin artistik. 3. επιστημονική ανάπτυξη 5. Zhvillimin social e individual. 4. καλλιτεχνική ανάπτυξη 6. Zhvillimin e shëndetit fizik. 5. κοινωνικό - ατομική ανάπτυξη 6. ανάπτυξη της σωματικής υγείας • Në kopshtin tonë, çdo ditë fëmijët mësojnë në • Στο Νηπιαγωγείο μας τα παιδιά διδάσκονται με παιγνιώδη mënyrë të këndshme dhe argëtuese gjuhën greke και διασκεδαστικό τρόπο ελληνικά και αγγλικά σε dhe atë angleze. ημερήσια βάση. 4 Αρσάκειο Τιράνων / Arsakeio e Tiranës 29/06/2021 21:29:20 Revista e Vogel 2020-2021.indd 4

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ARSIMI FILLOR Με το ποιοτικό έργο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Nëpërmjet punës cilësore në arsimin fillor krijohen themelet δημιουργούνται τα θεμέλια για τις μελλοντικές γνώσεις: për njohuritë e ardhshme. ● Përkushtimi absolut ndaj detyrave mësimore dhe puna ● Απόλυτη αφοσίωση στα διδακτικά καθήκοντα και σκληρή δουλειά είναι συστατικά που εγγυώνται την καλύτερη e madhe janë elementët, të cilët garantojnë edukimin δυνατή εκπαίδευση στους μαθητές μας τόσο από më të mirë të mundshëm, si nga aspekti arsimor, ashtu εκπαιδευτική όσο και από κοινωνική και συναισθηματική edhe nga ai social dhe shpirtëror. άποψη. ● Marrëdhënia e shkëlqyer e mësuesve me nxënësit ka një ndikim pozitiv në rezultatet mësimore, pasi nxënësit ● Η άριστη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών έχει bashkëveprojnë, bëhen më socialë, bashkëpunojnë έναν θετικό αντίκτυπο στα μαθησιακά αποτελέσματα, dhe mësojnë nga njëri-tjetri. καθώς οι μαθητές αλληλεπιδρούν, γίνονται πιο ● Hartimi i kujdesshëm i programit ka si rezultat kalimin κοινωνικοί, συνεργάζονται και μαθαίνουν ο ένας από normal të nxënësve nga njëra klasë në tjetrën duke τον άλλον. ndjerë kudo në kolegjin tonë të njëjtin mjedis familjar, të njëjtën përkujdesje dhe, mbi të gjitha, përkushtimin ● Ο προσεκτικός σχεδιασμός του προγράμματος έχει ως e pandryshueshëm të mësuesve në punën e tyre dhe αποτέλεσμα την ομαλή μετάβαση των μαθητών από τη transmetimin më të mirë të mundshëm të njohurive. μία τάξη στην άλλη, με στόχο οι μαθητές να βιώνουν ● Dhënia e njohurive dhe kultivimi i të menduarit tek παντού στο Κολέγιό μας το ίδιο οικείο περιβάλλον, nxënësit nëpërmjet ideve të reja, së bashku me την ίδια φροντίδα και, πάνω απ’ όλα, την αναλλοίωτη zbatimin e tyre përmes metodave bashkëkohore, është αφοσίωση των εκπαιδευτικών στο έργο τους και την një objektiv kryesor për ne. καλύτερη δυνατή μετάδοση γνώσεων. ● Mësuesit e arsimit fillor janë tepër të kualifikuar. Ata marrin pjesë vazhdimisht në programe trajnimi, seminare ● Η παροχή γνώσεων και η καλλιέργεια της νόησης των dhe laboratorë me qëllim që të jenë të informuar me μαθητών με νέες ιδέες, καθώς κι η εφαρμογή τους μέσα zhvillimet e fundit në këtë fushë. από σύγχρονες μεθόδους είναι πρωταρχικός στόχος για Puna e shkëlqyer e kaq shumë viteve është mjaft εμάς. frytdhënëse dhe kjo pasqyrohet në rezultatet e larta të arritura nga nxënësit e klasës së V në provimet shtetërore. ● Οι εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, άριστα καταρτισμένοι, συμμετέχουν διαρκώς σε εκπαιδευτικά Prej disa vitesh, në kolegjin “Arsakeio e Tiranës”, për προγράμματα, σεμινάρια και εργαστήρια, ώστε να είναι nxënësit që regjistrohen në klasën I, zhvillohet një “mësim i ενημερωμένοι σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις. hapur”. Tematika e tij ka për qëllim përshtatjen e nxënësve me mjedisin e ri shkollor, si dhe me metodikat e reja Η άριστη δουλειά τόσων χρόνων αποδίδει αξιόλογους pedagogjike të ndjekura nga ne. καρπούς κι αυτό αντικατοπτρίζεται στις υψηλότατες επιδόσεις που σημειώνουν οι μαθητές της Ε΄ τάξης στις παναλβανικές εξετάσεις. Εδώ και πολλά χρόνια στο Αρσάκειο Ελληνοαλβανικό Τιράνων διοργανώνεται για τους μαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη ένα μάθημα γνωριμίας με σκοπό την εξοικείωσή τους με το νέο σχολικό περιβάλλον και με τις παιδαγωγικές μεθόδους οι οποίες ακολουθούνται. Μάθημα γνωριμίας / Mësim i hapur ΑρσάκειοΜΤάιθρηάμναωγννωρ/ιμAίαrςs/aMkëesiiom ei haTpiruar nës 5 Revista e Vogel 2020-2021.indd 5 29/06/2021 21:29:21

ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ / GJUHA SHQIPE DHE LETËRSIA Η αλβανική γλώσσα και λογοτεχνία είναι αναπόσπαστο Lëndët e gjuhës shqipe dhe letërsisë, si pasuri shpirtërore, μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς του έθνους, μια janë pjesë e pandarë e trashëgimisë kulturore të kombit πνευματική περιουσία, και η διδασκαλία τους στο Κολέγιό dhe mësimdhënia e tyre në kolegjin tonë zhvillohet duke μας γίνεται με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα του ndjekur plotësisht programin e MARS-it të Shqipërisë. Υπουργείου Παιδείας της Αλβανίας. Nxënësit e kolegjit tonë: Οι μαθητές του Κολεγίου μας: ● Pajisen me njohuri shkencore, gjuhësore dhe letrare. ● προσλαμβάνουν επιστημονικές, γλωσσολογικές και λογοτεχνικές γνώσεις ● Nxiten të kuptojnë aftësitë e tyre krijuese letrare dhe aftësohen për shprehjen e talentit të tyre artistik. ● ενθαρρύνονται να συνειδητοποιήσουν τις λογοτεχνικές τους ικανότητες και κλίσεις ● Nxiten të mësojnë të flasin bukur e të deklamojnë me art. ● ωθούνται να εκφράσουν το καλλιτεχνικό τους ταλέντο ● Zgjerojnë e thellojnë shtratin e njohurive gjuhësore e ● λαμβάνουν τη βασική θεωρία της αλβανικής γλώσσας artistike letrare. και λογοτεχνίας ● Mësojnë të komunikojnë dhe të kultivojnë gjuhën ● μαθαίνουν να επικοινωνούν και να καλλιεργούν τον retorike, të formojnë më tej shprehitë gjuhësore e ρητορικό και έντεχνο λόγο letrare. ● μαθαίνουν να γράφουν με καλλιγραφικό τρόπο ● Mësojnë të shkruajnë me bukurshkrim e me drejtshkrim. ● ασκούνται στο να κρίνουν και να σχολιάζουν λογοτεχνικά ● Mësojnë të gjykojnë mbi veprat artistike, t’i komentojnë έργα ato. ● μαθαίνουν να δημιουργούν τον εαυτό τους. ● Mësojnë të formojnë personalitetin e tyre. Τα στάδια της γλωσσικής παιδείας: Fazat e arsimit gjuhësor: ● Έμπειροι εκπαιδευτικοί εργάζονται στην Προσχολική ● Në arsimin parashkollor, mësues me përvojë në kolegjin Εκπαίδευση του Κολεγίου μας για το γλωσσικό και tonë punojnë për formimin gjuhësor dhe letrar të λογοτεχνικό σχηματισμό των παιδιών. fëmijëve. ● Καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ● Në arsimin fillor, mësues të specializuar, falë kualifikimit Εκπαίδευσης, με αφοσίωση, αγάπη και μητρική të tyre shkencor, psikologjik dhe pedagogjik, duke κατανόηση, χάρη στην επιστημονική τους κατάρτιση, pasur përkushtim, dashuri dhe mirëkuptimin prej nëne, την ψυχολογική και παιδαγωγική τους μόρφωση, zhvillojnë aftësitë gjuhësore dhe letrare të nxënësve. διαμορφώνουν περαιτέρω τη γλωσσική και λογοτεχνική ικανότητα των μαθητών. ● Zhvillimi i plotë, si dhe thellimi në mësimin gjuhësor dhe letrar arrihet dhe përfundohet në vitet në vijim, nga ● Η πλήρης επέκταση και εμβάθυνση στη λογοτεχνική mësues të specializuar të ciklit të dytë të studimit. και γλωσσική παιδεία των μαθητών επιτυγχάνεται και ολοκληρώνεται τα επόμενα χρόνια από τους καθηγητές Në klasën XII pasqyrohen të gjitha njohuritë e përftuara të της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ειδικεύονται σε nxënësve tanë. αυτόν τον τομέα. Στη ΙΒ΄ τάξη αντανακλώνται όλες οι αποκτηθείσες γνώσεις των μαθητών. 6 Αρσάκειο Τιράνων / Arsakeio e Tiranës 29/06/2021 21:29:25 Revista e Vogel 2020-2021.indd 6

ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ / VEPRIMTARITË E BIBLIOTEKËS Μια σύγχρονη και ενημερωμένη δίγλωσση βιβλιοθήκη Në “Arsakeion e Tiranës” funksionon një bibliotekë λειτουργεί στο Αρσάκειο Τιράνων. Στους χώρους της bashkëkohore, e pasur me vëllime librash dygjuhësh. πραγματοποιούνται προγράμματα μαθημάτων, ενώ Në ambientet e saj zhvillohen programe mësimore dhe ταυτόχρονα λειτουργεί ως δανειστική για μαθητές και gjithashtu huazohen libra për nxënësit dhe mësuesit e καθηγητές. shkollës. Στο πλαίσιο της βιβλιοθήκης λειτουργεί λέσχη ανάγνωσης, Në kuadër të bibliotekës së shkollës funksionon klubi letrar, θεατρική ομάδα και όμιλος διττών λόγων και στις δύο grupi teatror, grupi i recituesve, grupi i debatit në të γλώσσες, ενώ πραγματοποιούνται λογοτεχνικές και dyja gjuhët, grupi i krijuesve të cilët organizojnë një sërë πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως: veprimtarish kulturore-artistike si: ● ανάγνωση βιβλίων και συζητήσεις γύρω από αυτά ● Lexime e diskutime librash të fushave të ndryshme. ● εκθέσεις ζωγραφικής εμπνευσμένες από λογοτεχνικά ● Ekspozita me vizatime të përftuara nga imazhet që έργα ngjallin leximet e librave. ● εκθέσεις με λογοτεχνικές δημιουργίες των ίδιων των ● Ekspozita me krijime letrare të nxënësve. μαθητών ● Shfaqje të grupit të aktorëve të vegjël të pjesëve letrare ● απαγγελία ποιημάτων και δραματοποίηση παραμυθιών nga librat mësimorë të dramatizuara nga vetë ata. από τα παιδιά του Δημοτικού ● Debate në shqip dhe greqisht për tema të ndryshme ● διττοί λόγοι στα ελληνικά και στα αλβανικά πάνω σε bashkëkohore. αμφιλεγόμενα θέματα ● Veprimtari për Ditën Botërore të Librit për fëmijë. ● δραστηριότητες για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου ● Panairi i librit për fëmijë. ● έκθεση βιβλίου για παιδιά ● Vënie në skenë e pjesëve dramatike nga trupa teatrore e gjimnazistëve. ● δραματοποιήσεις αποσπασμάτων από τη θεατρική ομάδα του Λυκείου ● Vizita në institucione apo muzeume të Tiranës për ngjarje kulturore historike. ● επισκέψεις σε μουσεία και ιδρύματα πολιτισμού ● Për 7-8 Marsin organizohen konkurse poetike për nënën ● διαγωνισμοί στη λογοτεχνική γραφή με αφορμή τη dhe mësuesit. γιορτή του δασκάλου στις 7 Μαρτίου και τη γιορτή της γυναίκας στις 8 Μαρτίου ● Në kuadrin e Ditës Botërore të Librit zhvillohen veprimtari për autorë klasikë si dhe në secilën klasë shpërndahen ● εκδηλώσεις για τους κλασικούς λογοτέχνες στο πλαίσιο buqeta të vogla me lule fushe nga mjediset e shkollës της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου. sonë sipas traditës në Spanjë “Një trëndafil për çdo libër”. Revista e Vogel 2020-2021.indd 7 Αρσάκειο Τιράνων / Arsakeio e Tiranës 7 29/06/2021 21:29:29

ΙΣΤΟΡΙΑ / HISTORIA Βασικοί στόχοι είναι μέσω του προγράμματος της ιστορίας Qëllimet bazë janë që përmes programit të historisë οι μαθητές: nxënësit: ● να αντιμετωπίζουν με κριτική σκέψη τα σύγχρονα και τα ● Të përdorin mendimin kritik për ngjarje bashkëkohore ιστορικά φαινόμενα dhe historike. ● να κατανοούν ότι ο δικός τους πολιτισμός, αλλά και ● Të kuptojnë se qytetërimi i tyre ashtu si dhe qytetërimet οι άλλοι πολιτισμοί είναι αποτέλεσμα μιας ιστορικής e tjera, janë rezultat i një procesi historik. διαδικασίας ● Të bëhen anëtarë të përgjegjshëm të shoqërisë. ● να γίνουν υπεύθυνα μέλη της κοινωνίας. Zbatimi sa më mirë i mundshëm i programit sigurohet Η καλύτερη δυνατή εφαρμογή του προγράμματος me metoda didaktike bashkëkohore, me veprimtari, me εξασφαλίζεται με σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, punë kërkimore, dhe kryesisht nëpërmjet bashkëpunimit δραστηριότητες, ερευνητικές εργασίες και κυρίως μέσω dhe konkurrencës së shëndoshë midis klasave, të cilat της συνεργασίας και του υγιούς συναγωνισμού μεταξύ των nxisin rivalitet fisnik. Këto metoda u lejojnë nxënësve të τάξεων που προωθούν την ευγενή άμιλλα. Τα παραπάνω fitojnë njohuri dhe të zhvillojnë aftësi kërkimore, në sajë të επιτρέπουν στους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και angazhimit me tema të ndryshme. να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες ασχολούμενοι με Përqasja ndërdisiplinore dhe përdorimi i teknologjisë i japin διάφορα θέματα. mundësinë nxënësve të jenë në gjendje për t’iu përgjigjur Η διαθεματική προσέγγιση και η χρήση της τεχνολογίας zhvillimeve botërore. δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να ανταποκριθούν στις παγκόσμιες εξελίξεις. ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ / GJUHËT E HUAJA Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και έμφαση στην Προετοιμασία για τα διπλώματα Ελληνομάθειας/ επικοινωνία. Përgatitja për certifikatat e gjuhës greke Το Αρσάκειο Τιράνων: Qasjet bashkëkohore të mësimdhënies dhe rëndësia e ● εισάγει τις Ξένες Γλώσσες από το Νηπιαγωγείο komunikimit. “Arsakeio e Tiranës”: ● αυξάνει τις ώρες διδασκαλίας τους σε σχέση με τις ● Integron gjuhët e huaja që në kopësht. υποχρεωτικές ώρες που έχει θεσπίσει το Υπ. Παιδείας, ● Ka shtuar orët e mësimdhënies së tyre, (krahasuar me παρέχοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να σπουδάσουν και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά orët e detyrueshme të miratuara MARS), duke u dhënë σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. nxënësve tanë mundësinë të studiojnë dhe të punojnë profesionalisht në mjedise me larmishmëri kulturore. Η απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας των Marrja e certifikatave të njohjes së gjuhëve të huaja ανώτερων επιπέδων με προετοιμασία των μαθητών στο në nivele të larta si dhe përgatitja e nxënësve për këto πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος είναι ένα στοιχείο provime, brenda orarit mësimor, janë elemente dalluese χάρη στο οποίο το Σχολείο μας ξεχωρίζει. për shkollën tonë. Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός του Αρσακείου Τιράνων Orientimi evropian i “Arsakeios së Tiranës” pasqyrohet αποτυπώνεται στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα δίγλωσσο në faktin që kemi të bëjmë me një shkollë dygjuhëshe, σχολείο, με ταυτόχρονη άριστη γνώση της αγγλικής në të cilën nxënësit, në të njëjtën kohë, fitojnë njohuri të γλώσσας. shkëlqyera të gjuhës angleze. 8 Αρσάκειο Τιράνων / Arsakeio e Tiranës Revista e Vogel 2020-2021.indd 8 29/06/2021 21:29:32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / GJUHA GREKE Κύριο μέλημά μας η απόκτηση πιστοποιητικών Kujdesi ynë kryesor është marrja e certifikatës së njohjes Ελληνομάθειας: së gjuhës greke. ● Το Αρσάκειο Τιράνων αποτελεί εξεταστικό κέντρο του ● “Arsakeio e Tiranës” është qendër zyrtare testimi, e Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, του επίσημου φορέα licensuar nga “Qendra e Gjuhës Greke”, e cila është πιστοποίησης του Υπ. Παιδείας της Ελλάδας. organi i certifikimit i Ministrisë së Arsimit të Greqisë. ● Οι επίσημες εξετάσεις για τα διπλώματα Ελληνομάθειας διενεργούνται τον Μάιο στους χώρους τους Σχολείου, ● Provimet për marrjen e certifikatave të gjuhës greke κατά τη διάρκεια του πρωινού προγράμματος για τη zhvillohen në maj, në ambjentet e shkollës, përgjatë διευκόλυνση των μαθητών. programit të paradites, për të lehtësuar nxënësit. ΣΤΟΧΟΙ OBJEKTIVAT Το νέο πρόγραμμα σπουδών για την Ελληνική Γλώσσα, Kurrikula e re për gjuhën greke është hartuar me που έχει διαμορφωθεί με την επιμέλεια του Προέδρου përkujdesjen e Presidentit të “Fondacionit Filekpedheftiki”, της Φ.Ε. καθηγητή Γλωσσολογίας και πρ. Πρύτανη του Z. Georgios Babiniotis, Profesor i Gjuhësisë dhe ish Rektor Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γ. Μπαμπινιώτη επικεντρώνεται i Universitetit të Athinës. Ky program përfshin të gjitha të στην ολόπλευρη ανάπτυξη όλων των γλωσσικών dhënat shkencore për mësimin e gjuhës së dytë/ të huaj, δεξιοτήτων των μαθητών με έμφαση στην επικοινωνία, dhe fokusohet në zhvillimin e të gjitha aftësive gjuhësore të λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα επιστημονικά δεδομένα για nxënësve, duke i dhënë rëndësi komunikimit. την εκμάθηση της δεύτερης/ ξένης γλώσσας. Në mënyrë specifike, ne synojmë: Ειδικότερα στοχεύουμε: ● Zotërimin e gjuhës greke në të gjitha nivelet. ● στην κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας σε όλα τα ● Zhvillimin e gjuhës së folur. ● Kultivimin e vazhdueshëm të gjuhës, thellimin dhe επίπεδα ● στην αγωγή προφορικού λόγου pasurimin e fjalorit. ● στην διαρκή καλλιέργεια της γλώσσας, στην εμβάθυνση ● Të mësuarit nga përvoja përmes kontaktit me και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου qytetërimin grek. ● στη βιωματική εκμάθηση της γλώσσας μέσω της ● Kultivimin e aftësive ndërpersonale me fokus επαφής με τον ελληνικό πολιτισμό komunikimin si edhe aftësitë akademike. ● στην καλλιέργεια τόσο της διαπροσωπικής ικανότητας ● Përgatitjen për provimet e homogjenëve në Greqi. με επίκεντρο την επικοινωνία, όσο και της ακαδημαϊκής MËSIMDHËNIE NË TRE NIVELE ικανότητας Ndarja e niveleve sipas klasës, në të përparuar, mesatar ● στην προετοιμασία τις εξετάσεις ομογενών στην Ελλάδα. dhe fillestar, synojnë arritjen e ecurisë maksimale të nxënësve të çdo niveli dhe zhvillimin sa më të mirë të ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ mësimit. Η διάκριση των επιπέδων σε προχωρημένο, μέσο και αρχάριο ανά τάξη έχουν ως στόχο την επίτευξη του MATERIALI DIDAKTIK μέγιστου βαθμού προόδου των μαθητών κάθε επιπέδου και ● Librat inovativë “KLIK” të “Qendrës së Gjuhës Greke”. την απρόσκοπτη τέλεση του μαθήματος. ● Libri “Gjuha Greke”, i Profesorit Z. G. Babiniotis, ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Presidentit të “Fondacionit Filekpedheftiki”. ● Τα πρωτοποριακά βιβλία ΚΛΙΚ του Κέντρου Ελληνικής ● Libri “Gramatika shkollore bashkëkohore për të gjithë”, Γλώσσας i Profesorit Z. G. Babiniotis, Presidentit të “Fondacionit ● Η Ελληνική Γλώσσα του καθηγητή κ. Γ. Μπαμπινιώτη, Filekpedheftiki” ● Botimi i posaçëm i Fondacionit Filekpedheftiki për Προέδρου της Φ.Ε. Arsakeion e Tiranës me titull “Gjuha Greke”: Niveli i ● Η Σύγχρονη Σχολική Γραμματική για όλους του καθηγητή përparuar. ● Lënda e kulturës evropiane ka si qëllim njohjen dhe κ. Γ. Μπαμπινιώτη, Προέδρου της Φ.Ε. afrimin e nxënësve me qytetërimin e madh evropian, ● Η ειδική έκδοση της Φ.Ε. για το Αρσάκειο Τιράνων με gjë e cila arrihet përmes një botimi të posaçëm të F.F. me librat e Kulturës Evropiane. τίτλο Ελληνική Γλώσσα: Προχωρημένο επίπεδο ● Η πολυτελής έκδοση της Φ.Ε. για τη διδασκαλία του μαθήματος του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, που έχει ως στόχο να καταστήσει τους μαθητές γνώστες και κοινωνούς του μεγάλου ευρωπαϊκού πολιτισμού. Εορτασμός της Ημέρας της Ευρώπης: οι μαθητές παρουσίασαν προοδευτικά τους Τα λεξικά του Κέντρου Λεξικολογίας του σπουδαίους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη από τους προϊστορικούς καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη αξιοποιούνται σε χρόνος έως την Αναγέννηση με βάση όσα διδάχθηκαν στο μάθημα του Ευρωπαϊκού κάθε γλωσσικό μάθημα, βοηθώντας τους πολιτισμού από τη Β’ έως τη ΙΒ’ τάξη/ Veprimtari për Ditën e Evropës: nxënësit prezantuan μαθητές να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους në rend kohor kulturat e rëndësishme që u zhvilluan në Evropë, duke filluar nga prehistoria και να εμβαθύνουν στη λεξιλογική γνώση. / e deri në Rilindje, duke u bazuar në lëndën e kulturës evropiane të klasave II- XII. Fjalorët e Qendrës së Leksikologjisë të profesor G. Babiniotis përdoren në çdo mësim gjuhësor, duke ndihmuar nxënësit të pasurojnë fjalorin dhe të thellojnë njohuritë e tyre leksikologjike. Αρσάκειο Τιράνων / Arsakeio e Tiranës 9 Revista e Vogel 2020-2021.indd 9 29/06/2021 21:29:35

ΔΡΑΣΕΙΣ / VEPRIMTARITË ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ VEPRIMTARI MUJORE Οι μαθητές του Σχολείου από τη Β΄ έως τη ΙΒ΄ τάξη Nxënësit e shkollës, nga klasa II deri tek klasa XII, zhvillojnë εμπλέκονται σε μηνιαίες θεματικές δραστηριότητες, οι aktivitete mujore me tematikë të planifikuar nga οποίες σχεδιάζονται από τον Συντονισμό του ελληνικού koordinatorja e kabinetit të gjuhës greke, veprimtari që τμήματος, με στόχο την παραγωγή προφορικού λόγου nxitin nxënësit të përmirësojnë gjuhën e folur nëpërmjet μέσα από τη δημιουργία διαλόγων, το παιχνίδι ρόλων και krijimit të dialogjeve, lojës me role dhe dramatizimeve. τη δραματοποίηση. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ LABORATORI I GJUHËS SË FOLUR ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ LOJA TEATRALE 10 Αρσάκειο Τιράνων / Arsakeio e Tiranës 29/06/2021 21:29:40 Revista e Vogel 2020-2021.indd 10

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / GJUHA GREKE KLUBI KINEMATOGRAFIK ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ E- ARSAKEIO PLATFORMA ELEKTRONIKE E- ARSAKEIO ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ PËRFORCIMI I MËSIMDHËNIES NËPËRMJET TRAJNIMEVE Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται Departamenti i gjuhës greke realizon seminare të shpeshta σεμινάρια από τον συντονισμό του ελληνικού τμήματος με me synim trajnimin e vazhdueshëm të mësuesve dhe στόχο τη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την ndjekjen e zhvillimeve shkencore bashkëkohore për sa i παρακολούθηση των σύγχρονων επιστημονικών εξελίξεων përket mësimdhënies së gjuhës së dytë të huaj. ως προς τη διδασκαλία της δεύτερης/ ξένης γλώσσας. Η κυρία Φρ. Παππά, συντονίστρια της ελληνικής γλώσσας Znj. F. Pappa, koordinatorja e gjuhës greke në shkollën του Σχολείου, μιλά για τον ρόλο του γλωσσικού εισαγομένου tonë, flet për rolin e input- it dhe output- it gjuhësor në και του γλωσσικού εξαγομένου στην εκμάθηση και τη procesin e të mësuarit dhe të mësimdhënies të gjuhës διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας. greke si gjuhë e huaj e dytë. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου το ενδιαφέρον εστιάστηκε Përgjatë seminarit interesi u përqendrua në aftësitë e të στις παραγωγικές δεξιότητες, οι οποίες αναδείχθηκαν όχι folurit të gjuhës të cilat përbëjnë jo vetëm synimin por edhe μόνο ως σκοπός, αλλά κυρίως ως μέσο για την εκμάθηση mjetin kryesor për të mësuar gjuhën e huaj: “ne flasim dhe της ξένης γλώσσας: «μιλάμε και γράφουμε για να μάθουμε shkruajmë me qëllim që të mësojmë greqisht”. ελληνικά». Αρσάκειο Τιράνων / Arsakeio e Tiranës 11 Revista e Vogel 2020-2021.indd 11 29/06/2021 21:29:43

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / GJUHA ANGLEZE Στην κοινωνία του 21ου αιώνα η εκμάθηση της αγγλικής Në shoqërinë e shekullit të XXI, njohja e gjuhës angleze γλώσσας αποτελεί προτεραιότητα. Το Αρσάκειο Τιράνων, përbën një prioritet. “Arsakeio e Tiranës”, duke ecur paralel συμβαδίζοντας με την πρόοδο της σύγχρονης κοινωνίας, me zhvillimin e shoqërisë bashkëkohore, i jep një rëndësi të δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κατάκτησή της, εφαρμόζοντας veçantë zotërimit të kësaj gjuhe, duke aplikuar metoda të καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας. reja mësimdhënieje. Στόχοι Objektivat Στοχεύουμε στην κατάκτηση της αγγλικής γλώσσας σε Ne synojmë përvetësimin e gjuhës angleze në çdo nivel, κάθε επίπεδο, στην ανάπτυξη ενός απαιτητικού λεξιλογίου, zhvillimin e një fjalori kërkues dhe kultivimin e gjuhës së folur στην καλλιέργεια του προφορικού λόγου με δημιουργικές nëpërmjet veprimtarive krijuese me karakter informativ δραστηριότητες πληροφοριακού και ψυχαγωγικού dhe argëtues. Qëllimi i këtyre veprimtarive është përdorimi, χαρακτήρα με σκοπό τη χρήση, την ανάπτυξη και την zhvillimi dhe përforcimi i aftësive komunikuese të nxënësve, ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας των μαθητών, duke u ofruar atyre mjetet e duhura për të patur sukses në γεγονός που τους δίνει τα εφόδια να επιτύχουν στην karrierën e mëvonshme akademike dhe profesionale. μετέπειτα ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Program i zgjeruar i mësimdhënies Duke synuar përvetësimin e njohurive në një nivel të lartë Διευρυμένο Ωράριο Διδασκαλίας për gjuhën angleze, brenda shkollës “Arsakeio e Tiranës» Στοχεύοντας στην απόκτηση γνώσεων υψηλού επιπέδου është rritur numri i orëve të mësimdhënies së gjuhës angleze στην αγγλική γλώσσα εντός του Σχολείου, στο Αρσάκειο për të gjitha klasat nga I – XII. Τιράνων έχουν αυξηθεί οι ώρες διδασκαλίας των Αγγλικών σε όλες τις τάξεις από την Α΄ έως τη ΙΒ΄. 12 Αρσάκειο Τιράνων / Arsakeio e Tiranës 29/06/2021 21:29:45 Revista e Vogel 2020-2021.indd 12

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / GJUHA ANGLEZE Διπλώματα Diplomat Με έμφαση στη γλωσσομάθεια και στον ευρωπαϊκό Duke i dhënë rëndësi mësimit të gjuhës dhe orientimin προσανατολισμό του Κολεγίου, με απόφαση του Προέδρου evropian të Kolegjit, me vendim të Presidentit të Fondacionit της Φ.Ε. καθηγητή κ. Γ. Μπαμπινιώτη, εφαρμόζονται: Filekpedheftiki, profesorit Z. G. Babiniotis, zbatohen si më ● η εντός Σχολείου προετοιμασία για την απόκτηση poshtë: ● Përgatitja brenda shkollës për të marrë diplomat e διπλωμάτων αγγλικής γλώσσας ● η υποχρεωτική συμμετοχή των μαθητών της Η΄ ή Θ΄ gjuhës angleze. ● Pjesëmarrja e detyrueshme e nxënësve të klasave VIII τάξης στις εξετάσεις για το First Certificate in English ● η προετοιμασία των μαθητών της ΙΑ΄ τάξης στις dhe IX në provimet e First Certificate in English. ● Përgatitja e nxënësve të klasës XI, nëse ata i përmbushin εξετάσεις για τα διπλώματα Advanced ή Proficiency in English, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις kërkesat, për provimin e diplomave Advanced ose ● η προετοιμασία για το IELTS όσων μαθητών της ΙΒ΄ Proficiency in English. τάξης ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε αγγλόφωνα ● Përgatitja për provimin IELTS e të gjithë atyre nxënësve të πανεπιστήμια. klasës XII të cilët interesohen të studiojnë në universitete anglishtfolëse. Ειδική Προετοιμασία για τις Παναλβανικές Εξετάσεις Το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας εξετάζεται στις Përgatitje e posaçme për provimet e maturës shtetërore παναλβανικές εξετάσεις. Ως εκ τούτου δίνεται ιδιαίτερη Lënda e gjuhës angleze testohet në provimet e maturës βαρύτητα στην άρτια προετοιμασία των υποψηφίων τόσο shtetërore. Për këtë arsye, rëndësi të veçantë i kushtohet στο πλαίσιο του ωρολόγιου προγράμματος όσο και με përgatitjes së shkëlqyer të kandidatëve si në kuadër të ειδικά ενισχυτικά τμήματα. programit mësimor, ashtu edhe në grupe të veçanta për mësime përforcuese. Συμμετοχή των μαθητών μας στον Διεθνή Διαγωνισμό “Kangaroo Linguistic Contest” Pjesëmarrja e nxënësve tanë në konkursin ndërkombëtar Οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν το “Kangaroo Linguistic Contest” επίπεδο των γνώσεων τους με τις γνώσεις μαθητών από Nxënësit tanë kanë mundësinë të krahasojnë nivelin e άλλες χώρες και να σημειώνουν επιτυχίες προκρινόμενοι tyre të njohurive me njohuritë e nxënësve nga shtete të στις επόμενες φάσεις των εξετάσεων. tjera, si dhe të shënojnë suksese në fazat e ardhshme të provimeve. Revista e Vogel 2020-2021.indd 13 Αρσάκειο Τιράνων / Arsakeio e Tiranës 13 29/06/2021 21:29:51

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / MATEMATIKA ● Στο Αρσάκειο Τιράνων σκοπός μας είναι μέσα από ● Në “Arsakeion e Tiranës” qëllimi ynë është që, nëpërmjet τον τρόπο διδασκαλίας οι μαθητές να αγαπήσουν τα mënyrës së mësimdhënies, nxënësit ta duan lëndën e Μαθηματικά, καθώς ουσία των Μαθηματικών δεν είναι matematikës, pasi thelbi i saj nuk është t’i shndërrojë να κάνουν τα απλά πράγματα περίπλοκα, αλλά τα gjërat e thjeshta në të komplikuara, por t’i bëjë të περίπλοκα απλά. komplikuarat sa më të thjeshta. ● Συναισθανόμενοι τις υψηλές απαιτήσεις των γονέων, ● Duke pasur parasysh kërkesat e larta të prindërve, εργαζόμαστε με τους μαθητές ώστε να επιτυγχάνουμε ne punojmë me nxënësit për të arritur rezultatet më τα υψηλότερα δυνατά αποτελέσματα. cilësore të mundëshme. ● Η προσπάθεια αυτή, προσπάθεια χρόνων, ● Këto përpjekje të viteve të tëra duken qartë në arritjet αποτυπώνεται στα αποτελέσματα των μαθητών μας e nxënësve tanë në provimet shtetërore të klasave V, IX στις παναλβανικές εξετάσεις των τάξεων Ε΄, Θ΄ και ΙΒ΄, dhe të XII, në të cilat shënohen rezultate të shkëlqyera. στις οποίες σημειώνουν άριστες επιδόσεις. ● Nxënësit tanë marrin pjesë në olimpiadat ● Μαθητές μας συμμετέχουν σε διεθνείς Ολυμπιάδες ndërkombëtare të matematikës, si dhe në konkurse Μαθηματικών και διαγωνισμούς, εκπροσωπώντας την duke përfaqësuar Shqipërinë. Αλβανία. “Arsakeio e Tiranës” ka një pjesëmarrje të vazhdueshme Σταθερή εκπροσώπηση έχει το Αρσάκειο Τιράνων në konkursin ndërkombëtar të Matematikës “Kangaroo”, στον διεθνή διαγωνισμό μαθηματικών «Καγκουρό» με duke u veçuar dukshëm nga pjesëmarrësit e tjerë. αξιοσημείωτες διακρίσεις. Ο μαθητής Διονύσης Παναγιώτης κατέλαβε την 1η θέση στον διεθνή διαγωνισμό μαθηματικών «Καγκουρό» 2021/ Nxënësi Dionisis Panajoti fitoi çmimin e parë në konkursin ndërkombëtar të Matematikës “Kangaroo” 2021 ΦΥΣΙΚΗ / FIZIKA ● Η διδασκαλία της Φυσικής γίνεται σύμφωνα με το ● Mësimdhënia e lëndës së fizikës zhvillohet në përputhje εγκεκριμένο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και me programin e miratuar nga MARS dhe nga IZHA. του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Εκπαίδευσης. ● Përgjatë procesit mësimor, pjesa teorike ndërthuret me ● Κατά τη διδακτική διαδικασία το θεωρητικό πλαίσιο atë praktike nëpërmjet eksperimenteve, veprimtarive, συνδέεται με το πρακτικό μέσω πειράματων, kërkimit dhe vrojtimit. δραστηριοτήτων, έρευνας και παρατήρησης. ● Kjo metodë ndihmon nxënësit të ndërthurin natyrën me ● Η μέθοδος αυτή βοηθά τους μαθητές να συνδυάσουν shkencën që e studion atë. τη φύση με την επιστήμη που τη μελετά. ● Fizika lidhet me matematikën, kiminë dhe teknologjinë ● Η Φυσική συνδέεται με τα Μαθηματικά, τη Χημεία και τις e informacionit dhe komunikimit (TIK). Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 14 Αρσάκειο Τιράνων / Arsakeio e Tiranës Revista e Vogel 2020-2021.indd 14 29/06/2021 21:29:54

ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΧΗΜΕΙΑ / BIOLOGJI - KIMI ● Βιολογία, η επιστήμη της ζωής: διδασκαλία με έμφαση ● Biologjia është shkenca e jetës: mësimëdhënia e saj στο πείραμα. zhvillohet duke theksuar eksperimentin. ● Στο Αρσάκειο Τιράνων μέσα από εργαστηριακά ● Në “Arsakeion e Tiranës”, nëpërmjet eksperimenteve πειράματα οι μαθητές μελετούν τους ζωντανούς laboratorike, nxënësit studiojnë mikrogjallesat, οργανισμούς, την ανατομία τους, το περιβάλλον στο anatominë e tyre, habitatin në të cilin jetojnë dhe οποίο ζουν κι αναπτύσσονται. zhvillohen. ● Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές αποκτούν μια πληρέστερη ● Në këtë mënyrë nxënësit krijojnë një pamje më të plotë εικόνα της διδακτέας ύλης. të lëndës mësimore. ● Στη διδασκαλία της Χημείας δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ● Në mësimdhënien e lëndës së kimisë, një kujdes i στην πρακτική διδασκαλία. veçantë i jepet anës praktike të mësimdhënies. ● Μέσω χημικών πειραμάτων η μάθηση γίνεται πιο ● Nëpërmjet eksperimenteve kimike, mësimi bëhet më i κατανοητή και διασκεδαστική. kuptueshëm dhe argëtues. ● Η άριστη προετοιμασία των μαθητών για τις ● Përgatitja e shkëlqyer e nxënësve për provimet e παναλβανικές εξετάσεις αποδεικνύεται με την επίτευξη maturës shtetërore vërtetohet me arritjen e rezultateve άριστων αποτελεσμάτων στα μαθήματα επιλογής. të shkëlqyera të tyre në lëndët me zgjedhje. ● Οι μαθητές μας λαμβάνουν μέρος στις εθνικές ● Nxënësit tanë marrin pjesë në Olimpiadat kombëtare Ολυμπιάδες και σημειώνουν αξιόλογα αποτελέσματα με dhe arrijnë rezultate të larta dhe shumë prej tyre kalojnë πολλούς από αυτούς να προάγονται στο δεύτερο και fazën e dytë dhe të tretë të tyre. τρίτο στάδιο. ● Nxitja që jep shkolla jonë si dhe dëshira e nxënësve ● Η ενθάρρυνση του Σχολείου μαζί με τη βούληση των është një shtysë për shumë maturantë që të studiojnë μαθητών έχουν ωθήσει πολλούς αποφοίτους σε mjekësinë dhe profesione të lidhura me shkencën e ιατρικές σπουδές και σε επαγγέλματα σχετικά με την jetës. επιστήμη της ζωής. Revista e Vogel 2020-2021.indd 15 Αρσάκειο Τιράνων / Arsakeio e Tiranës 15 29/06/2021 21:29:56

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / INFORMATIKA Στη σύγχρονη εποχή ο αντίκτυπος της τεχνολογίας, της πληροφόρησης και της επικοινωνίας είναι εντονότατος σε όλους τους τομείς της ζωής, καθιστώντας την εφαρμογή και τη χρήση της αναγκαία στην εκπαίδευση. ● Η Πληροφορική στην εκπαίδευση προτάσσει την εφαρμογή της τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία για την καταγραφή και την επεξεργασία πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή. ● Δίνουμε έμφαση στην ερευνητική εργασία με προγράμματα στο πεδίο της ρομποτικής, καθώς και στη χρήση του Micro:bit. ● Στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος οι μαθητές λαμβάνουν βασικές γνώσεις για τη χρήση της τεχνολογίας ήδη από το Δημοτικό έως το Λύκειο, όπου εξειδικεύονται στη δημιουργία ιστοσελίδων, χρησιμοποιώντας διάφορες γλώσσες προγραμματισμού. ● Η διαδραστική μάθηση τόσο μέσω της ομαδικής όσο και της ατομικής εργασίας, στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος, προωθεί την παρατήρηση, την επίλυση προβλημάτων, την υλοποίηση πειραμάτων κι εργασιών στο εργαστήριο πληροφορικής. Στόχοι: ● η ανάπτυξη της ικανότητας επικοινωνίας, της επεξεργασίας της διδακτέας ύλης, της κριτικής σκέψης και της επίλυσης προβλημάτων ● η δραστηριοποίηση όλων των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος στη χρήση των τεχνολογικών μέσων ● η αλληλεπίδραση των μαθητών και η ομαδική εργασία σε ένα σύγχρονο εργαστήριο πληροφορικής Në kohët moderne ndikimi që ka teknologjia, informacioni dhe komunikimi në të gjitha fushat e jetës është tepër i madh, duke e bërë kështu të domosdoshëm zbatimin dhe përdorimin e tyre në arsim. ● Informatika sugjeron zbatimin e teknologjisë në procesin mësimor, për të regjstruar dhe përpunuar informacionin në mënyrë digjitale. ● Ne si shkollë i japim rëndësi punës kërkimore, me programe në fushën e robotikës si dhe me përdorimin e pajisjes Micro:bit. ● Në kuadër të programit analitik, nxënësit marrin njohuritë bazë për përdorimin e teknologjisë duke filluar që nga arsimi fillor e deri në gjimnaz, ku nxënësit tanë specializohen në krijimin e faqeve të internetit, duke përdorur gjuhë të ndryshme programimi. ● Mësimi interaktiv në kuadër të një programi kërkimor, si nëpërmjet punës në grup, ashtu edhe nëpërmjet punës individuale, nxit vëzhgimin, zgjidhjen e problemeve, implementimin e eksperimenteve ose punëve në laboratorin e informatikës. Objektivat: ● Zhvillimi i aftësisë së komunikimit, së përpunimit të lëndës mësimore, të mendimit kritik dhe së zgjidhjes së problemeve. ● Aktivizimi gjatë procesit mësimor i të gjithë nxënësve në përdorimin e mjeteve teknologjike. ● Bashkëveprimi i nxënësve dhe puna në grup në një laborator modern informatike. 16 Αρσάκειο Τιράνων / Arsakeio e Tiranës Revista e Vogel 2020-2021.indd 16 29/06/2021 21:30:00

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ / EDUKIMI FIZIK Η σωματική δραστηριότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με Aktiviteti fizik është i lidhur ngushtë me cilësinë e jetës. την ποιότητα ζωής. Pjesëmarrja e nxënësve në aktivitete fizike dhe në lojra bën Η συμμετοχή των μαθητών στις φυσικές δραστηριότητες të mundur zhvillimin mendor dhe shpirtëror të tyre, në një και στα παιχνίδια καθιστά δυνατή τη νοητική και πνευματική mënyrë argëtuese dhe të këndshme. ανάπτυξη με τρόπο ψυχαγωγικό και ευχάριστο. Programi i edukimit fizik zhvillohet duke u bazuar në tri Το πρόγραμμα του μαθήματος της Φυσικής αγωγής boshte, me qëllim që nxënësit të ndërtojnë njohuri, aftësi έχει διαμορφωθεί πάνω σε τρεις άξονες με στόχο να dhe vlera në jetën e tyre: οικοδομήσουν οι μαθητές γνώσεις, δεξιότητες και αξίες στη ζωή τους: ● Edukim përmes veprimtarive fizike. ● εκπαίδευση μέσω σωματικών δραστηριοτήτων ● Veprimtari sportive. ● αθλητικές δραστηριότητες ● Edukim që nxit shëndetin dhe mirëqënien e shoqërisë. Së bashku me veprimtarinë fizike, nxënësit komunikojnë ● εκπαίδευση που προάγει την υγεία και την ευημερία της dhe punojnë në grup për punë kërkimore, duke shprehur κοινωνίας. problematika të ndryshme lidhur me mënyrën e shëndetshme të të ushqyerit, me “Lojrat Olimpike” dhe Με τη φυσική δραστηριότητα, οι μαθητές επικοινωνούν lojën e drejtë etj., duke treguar kështu aftësi të shkëlqyera και εργάζονται ομαδικά σε ερευνητικές εργασίες, në komunikim, mendim dhe shprehi. διατυπώνοντας διάφορους προβληματισμούς σχετικά με την υγιεινή διατροφή, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το ευ αγωνίζεσθαι κ.ά., επιδεικνύοντας ικανότητες επικοινωνίας, σκέψης και έκφρασης που φτάνουν στο επίπεδο της αριστείας. Revista e Vogel 2020-2021.indd 17 Αρσάκειο Τιράνων / Arsakeio e Tiranës 17 29/06/2021 21:30:01

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / UNIVERSITETI Aleksandro Dilo Τμήμα Νομικής, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Τιράνων/ Dega Juridik, Fakulteti Juridik, Universiteti i Tiranës Aleksia Lezo Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστήμιο “Aldent”/ Dega e Stomatologjisë, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti Ambel Beja “Aldent” Ana Myderizi Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Τιράνων/ Dega e Mjekësisë, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës Andi Hoxha Andra Elena Gjani Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Τιράνων/ Dega e Mjekësisë, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës Andrei Velaj Angela Zajmi Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνείο Τιράνων/ Dega e Arkitekturës, Universiteti Politeknik i Tiranës Anisa Buçka Τμήμα Οικονομίας, Σχολή Οικονομίας, Πανεπιστήμιο του Groningen, Ολλανδία/ Dega e Ekonomisë, Fakulteti i Ekonomisë në Ante Avdulaj Groningen, Hollandë Ariel Bregu Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Τιράνων/ Dega Gazetari, Fakulteti Filologjik, Universiteti i Bjorn Haxhi Tiranës Brian Basha Τμήμα Οικονομίας, Σχολή Οικονομίας, Πανεπιστήμιο του Masart, ΗΠΑ/ Dega e Ekonomisë, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Daniela Tafani Masart, SHBA Dario Sami Hysenaj Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστήμιο “Aldent”/ Dega e Stomatologjisë, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti Denis Taska “Aldent” Dijon Leka Τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Τιράνων/ Dega e Informatikës, Fakulteti Informatik, Universiteti i Edgar Zajmi Tiranës Eno Myderizi Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο “Epoka”/ Dega e Arkitekturës, Universiteti “Epoka” Eugen Struga Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Οικονομίας, Πανεπιστήμιο Bocconi, Ιταλία/ Dega e Financës, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti Boc- Fotini Totoni coni, Itali Helga Braka Τμήμα Νομικής, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Τιράνων/ Dega Juridik, Fakulteti Juridik, Universiteti i Tiranës Ioanna Marouda Joanis Malaj Τμήμα Φαρμακευτικής, Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστήμιο “Aldent”/ Dega Farmaci, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti “Aldent” Kejdi Hoxhaj Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Οικονομίας, Πανεπιστήμιο Arden, Γερμανία/ Dega e Financës, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Kevin Hoti Arden, Gjermani Kristi Hasa Τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο “CIT”/ Dega e Informatikës, Fakulteti Informatik, Universiteti “CIT” Kristi Rira Ksenia Xhamo Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομίας, Βρυξέλλες / Dega Administrim Biznesi, Fakulteti i Ekonomisë, Bruksel Laura Lumi Mario Valera Τμήμα Οικονομίας, Σχολή Οικονομίας, Massart, ΗΠΑ/ Dega e Ekonomisë, Fakulteti i Ekonomisë, Hollandë Massart, SHBA Markos Qiraxhiu Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομίας, Πανεπιστήμιο “Epoka”/ Dega Administrim Biznesi, Fakulteti i Ekonomisë, Marvin Kasemi Universiteti “Epoka” Mihal Xhamo Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο “Epoka”/ Dega Inxhinieri Elektronike, Universiteti “Epoka” Mikel Markaj Nikoleta Zotaj Τμήμα Οικονομίας, Σχολή Οικονομίας, Πανεπιστήμιο “Epoka”/ Dega e Ekonomisë, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti “Epoka” Odise Grillo Panajotis Xhebraj Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομίας, Γερμανία/ Dega Administrim Biznesi, Fakulteti i Ekonomisë, Gjermani Pavllo Talo Rejan Beluli Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνείο Τιράνων/ Dega e Arkitekturës, Universiteti Politeknik i Tiranës Savina Stefani Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Σχολή Οικονομίας, Πανεπιστήμιο “Marin Barleti”/ Dega Marketing dhe Komunikim, Fakulte- Tedi Nano ti i Ekonomisë, Universiteti “Marin Barleti” Treisi Grosler Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνείο Τιράνων/ Dega e Arkitekturës, Universiteti Politeknik i Tiranës Vanesa Barjamaj Τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο “Luarasi”/ Dega e Informatikës, Fakulteti Informatik, Universiteti Vikena Lako “Luarasi” Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Τιράνων/ Dega e Mjekësisë, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Τιράνων/ Dega e Mjekësisë, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Σχολή Οικονομίας, Πανεπιστήμιο “Epoka”/ Dega Marketing dhe Komunikim, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti “Epoka” Τμήμα Νομικής, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Τιράνων/ Dega e Juridikut, Fakulteti i Juridikut, Universiteti i Tiranës Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης αεροπορικών μεταφορών και αεροδρομίων, Πολωνία/ Dega Kontroll i Udhëtimeve Ajrore, Poloni Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Τιράνων/ Dega e Arkitekturës, Universiteti Politeknik i Tiranës Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομίας, Πανεπιστήμιο “UET”/ Dega Administrim Biznesi, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti “UET” Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, Πολυτεχνείο Τιράνων/ Dega Interior Design, Universiteti Politeknik i Tiranës Τμήμα Οικονομίας, Σχολή Οικονομίας, Πανεπιστήμιο “Epoka”/ Dega e Ekonomisë, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti “Epoka” Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Dega e Mjekësisë, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Athinës Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Οικονομίας, Πανεπιστήμιο “Universiteti Mesdhetar i Tiranës”/ Dega e Financës, Fakulteti i Ekonomisë, “Universiteti Mesdhetar i Tiranës” Τμήμα Οικονομίας, Σχολή Οικονομίας, Πανεπιστήμιο “Epoka”/ Dega e Ekonomisë, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti “Epoka” Τμήμα Ιατρικής, Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, Θεσσαλονίκη/ Dega e Mjekësisë, Universiteti Ushtarak i Selanikut Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Τιράνων/ Dega e Mjekësisë, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës Τμήμα Βιοτεχνολογίας, Σχολή Φυσικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Τιράνων/ Dega Bioteknologji, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës Τμήμα Μηχανοτρονικής, Πολυτεχνείο Τιράνων/ Dega Mekatronikë, Universiteti Politeknik i Tiranës Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστήμιο “ZKM”, Τίρανα/ Dega e Mjekësisë, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti “ZKM”, Tiranë Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Σχολή Οικονομίας, Πανεπιστήμιο “Epoka”/ Dega Marketing dhe Komunikim, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti “Epoka” Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνείο Τιράνων/ Dega e Arkitekturës, Universiteti Politeknik i Tiranës 18 Αρσάκειο Τιράνων / Arsakeio e Tiranës Revista e Vogel 2020-2021.indd 18 29/06/2021 21:30:01

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ / VLERËSIME TË NXËNËSVE Υποτροφίες του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης 2021 / Υποτροφίες του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης 2021 / Bursat e “Fondacionit Aleksandros S. Onasis” 2021 Bursat e “Fondacionit Aleksandros S. Onasis” 2021 Η απονομή πιστοποιητικών Ελληνομάθειας και διπλωμάτων FCE/ Shpërndarja e diplomave të njohjes së gjuhës greke si dhe e diplomave të FCE-së Έπαινος στον 13ο διαγωνισμό ΑΛΟΤΕ/ Fletë lavdërimi në konkursin e letërsisë dhe të artit Εξαιρετικές επιδόσεις στις Παναλβανικές Εξετάσεις Arritje të shkëlqyera në provimet e Maturës Shtetërore 2019-2020 2019-2020 Οι μαθητές του Σχολείου, παρά τις αντιξοότητες Pavarësisht rrethanave të vështira, nxënësit e shkollës zunë διέπρεψαν σε παναλβανικό επίπεδο, καταδεικνύοντας την një vend të rëndësishëm në rang kombëtar, duke treguar υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που παρέχει το Αρσάκειο kështu cilësinë e lartë të edukimit të ofruar nga Kolegji Ελληνοαλβανικό Κολέγιο Τιράνων, το οποίο συνεχίζει επάξια greko- shqiptar “Arsakeio e Tiranës”, i cili vazhdon veprën το παιδευτικό έργο των Αρσακείων Σχολείων. e shkollave simotra në Greqi. Μαθηματικά 100% Άριστα Matematikë 100% Shkëlqyer Αγγλικά 100% Άριστα Anglisht 100% Shkëlqyer Γλώσσα 80% Άριστα Gjuhë 80% Shkëlqyer Μάθημα επιλογής 81% Άριστα Lëndë me zgjedhje 81% Shkëlqyer Κατάταξη ιδιωτικών σχολείων σύμφωνα με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου / Renditja e shkollave private sipas VKM Nr./ Αρ. Τοπικό Γραφείο Σχολείο/ Shkolla Αρ. μαθητών/ Εκπαίδευσης/ ZVA Nr. nxënësish 1 TIRANË MEHMET AKIF VAJZA 70 2 LUSHNJË DITURIA 18 3 DURRËS TURGUT OZAL 78 4 TIRANË NEW YORK SCHOOL 43 5 TIRANË ARSAKEIO 45 6 TIRANË MEHMET AKIF DJEM 47 7 DURRËS RILINDJA 124 8 DURRËS IBRAHIM KODRA 59 9 TIRANË ERNEST KOLIQI 30 Το Αρσάκειο ως προς τα αποτελέσματα των παναλβανικών εξετάσεων κατατάσσεται στην 3η θέση στα Τίρανα και στην 5η θέση σε όλη την επικράτεια μεταξύ 37 ιδιωτικών σχολείων /Referuar rezultateve të Maturës Shtetërore, shkolla “Arsakeio” renditet në vendin e 3-të në Tiranë dhe në vendin e 5-të në rang kombëtar, midis 37 shkollave private. Αρσάκειο Τιράνων / Arsakeio e Tiranës 19 Revista e Vogel 2020-2021.indd 19 29/06/2021 21:30:05

ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΤΙΡΑΝΩΝ - ARSAKEIO E TIRANËS ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - FONDACIONI FILEKPEDHEFTIKI 1836 - 2021 185 VJET ARSIM  Publishing & Printing House FLESH ltd, Tirana, Albania. Tel/fax. 00355 4 5628566 Revista e Vogel 2020-2021.indd 20 29/06/2021 21:30:05


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook