Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Årsutskick 2017, Applitron Datasystem AB

Årsutskick 2017, Applitron Datasystem AB

Published by info, 2017-12-21 10:36:31

Description: För att summera året som gått, har vi i år valt att publicera ett årsutskick med samlade nyheter från kunder och projekt som berört 2017. Sista sidan iårsutskicket bjuder på en lite historisk tillbakablick till Applitrons ungdom.

Search

Read the Text Version

Årsutskick 2017, Applitron Datasystem AB www.appli.seBransch i Förenklad lagerhanteringförändringAffärssystems-branschen Erik (Isicom) och Lasse(Applitron) fintrimmar Adelivery utifrån Isicoms behov.förändras. Vi som varit med etttag märker detta tydligt. För 10 – Appar för affärssystem är kan målet uppnås. Samtidigt skapar15 år sedan var företagen förmodligen inte det första man man förutsättning för framtidaberedda att byta affärssystem associerar till, när man tänker på utveckling t.ex. individ-, batch-,betydligt oftare än vad som är app-utveckling. Det finns en stor variant- och lagerhantering.fallet idag. Tendensen är att man marknad med smarta appar sombehåller och utvecklar sitt förenklar vardagen på olika Utleveranserna presenteras direkt iaffärssystem längre. Vilket ger arbetsplatser. den mobila android-enheten och kanen minskad nyförsäljning för vår hanteras där. Medarbetarna behöverdel. Att rätta till en felaktig leverans aldrig gå till en dator eller skrivare, kostar avsevärt mycket mer än för att hämta nya plocksedlar.För oss som jobbar med kunder ursprungsleveransen. Ofta 10-tals Avvikelser i utleveransen kansom skall implementera andra gånger mer. Förutom kostnaden för administreras direkt i enheten.eller tredje generationens den praktiska hanteringen leder fel i Genom att man verifierar varjeaffärssystem betyder det att leveranser till missnöjda kunder. plockad artikel eller rad viamarknaden har krympt. Vi har Applitrons lösning var att använda streckkodsskanning höjs kvalitetendärför under de senaste åren valt streckkodsbaserat utleveransstöd för eftersom onödiga felplockatt fokusera på lösningar som att höja kvaliteten vid plockningen. minimeras.stärker våra befintliga kunders Detta leder till färre omleveranser,möjlighet till att utnyttja sitt effektivare arbete och nöjdare Under 2017 har Applitron utvecklataffärssystem. I vårt fall har det kunder. Adelivery. En app för att hantera alltbl.a. resulterat i e-handels- lagerarbete m.hj.a. en Android-enhetlösningar samt appar integrerade Genom att förse medarbetarna på med kopplad streckkodsläsare imed affärssystemen. Satsningen lagret med en mobil enhet (android) Standard ERP by HansaWorld.på e-handel och appar har varit och en kopplad streckkodsläsarelyckosam. Något som ni kan läsaom på de följande sidorna.Våra nya produkter är inte enbartintressanta för våra befintligakunder utan har mottagitspositivt även hos flera helt nya.Något som gör att vi nu ser framemot ett spännande 2018.Carl-Magnus BergströmTeam leader

Nytt partner-samarbete Applitron öppnarmed X3msoft kontor i VänersborgDe nya samarbetet med X3msoft stärker bandet till HansaWorld Den den 19 juni öppnade ApplitronUnder hösten 2016 och våren 2017 har partnerskapet mellan Applitron och ett kontor i Vänersborg.X3msoft förstärkts i och med de första två webshopförsäljningarna i Verksamheten i Göteborg finnsFinland. X3msoft bedriver sin verksamhet i Finland och har f.r.o.m med självklart kvar lika stark som vanligt2016 hela ansvaret för HansaWorld i Finland. Partnerskapet innebär en och förhoppningen är attmilstolpe för Applitron och vår integrerade e-handelsplattform som nu kan tillgängligheten kommer bli ännuinstalleras i Finland på finska. B2B-shopar som hanterar produkter från två bättre.helt skilda branscher, teknik och mode, är planerade att vara online straxefter årsskiftet 2016/2017. Alla kontaktuppgifter är desamma som tidigare och för att komma i kontakt med Vänersborgskontoret är det växelnumret, 031 7072590 som gäller. Göteborg- och Vänersborgskontoret jobbar sömlöst och allt vi tillhandahåller i Göteborg kan vi också leverera i Vänersborg och tvärt om. All hosting kommer som tidigare att vara på våra egna servrar i Göteborg. Önskar ni att besöka något av våra kontor i Göteborg eller Vänersborg så står dörrarna alltid öppna för den som vill.Lansering av ny hemsidaMed Prestashop som CMS har vilanserat en ny toppmodernhemsida.Den nya sidan är byggd helt iPrestashop som är sammaplattform som vi använder till våre-handelslösning som flera av vårakunder använder för integrerad e-handel . Förutom att vi frächat uppdesignen har vi även uppdateratall information om oss och detjänster vi tillhandahåller.Information om de senaste nyhetersamt ett antal kund-case finnsockså tillgängligt.Besök gärna hemsidan: E-handelsplattformen Prestashop fungerar lika bra som e-handel somwww.appli.se. hesmida. Appli.se är byggt helt i Prestashop.

Isicom – I digital framkantIsiCom har varit kund hos Applitron sedan 2002. Tillsammans har vi utvecklat deras ERP-system så attdet på bästa sätt stödjer deras affärsprocess. IsiCom arbetar mot framförallt återförsäljare över helalandet och på kontoret i Göteborg lagerförs hela Plantronics sortiment tillsammans med en handfullandra varumärken.E-handel Smartview by QlikIsiCom har jobbat med integrerad internetförsäljning av headsets och Qlik levererar en intuitivtillbehörsprodukter i flera år. Då användargränssnittet var föråldrat var det plattformslösning fördags att byta ut plattformen mot en e-handelsplattform som tillgodoser självbetjäningsdatavisualisering,kundernas ökade förväntningar på dagens e-handel. guidade analysprogram, inbäddad analys. Med Smartview by QlikIsicoms e-butiker är utvecklade I Prestashop och integrerade med deras gör Isicom stora tidsbesparingaraffärssystem Standard ERP by HansaWorld samtidigt som man får ut merIsicoms försäljning sker framförallt till återförsäljare med kundunika avtal värdefull information ur systemen.vad det gäller både priser och frakt. Kravet på de nya e-butikerna var: T.ex. kan Isicom direkt se vilkamodern layout, integrerade och lätt administrerade. kunder som avviker från detFör att tillgodose de olika kundtypernas behov landade resultatet i tre e- “normala” köpbetbetendet.butiker. Två av e-butikerna är varumärkes-sidor för Toughtested och Verktyget används även förProudstand, men fungerar också som e-butiker. Isicom.se är Isicoms inköpsplanering, analys avföretagssida men fungerar också som portal och e-butik för företagskunder. lagernivåer, artiklar mm.På isicom.se presenteras all företagsinformation och information om allaprodukter från Toughtested, Proudstands, Evoko, Embrava och Plantronics. AdeliveryNär en kund loggar in på isicom.se får de bland annat tillgång tillkundunika priser, realtidslagersaldon, orderhistorik, fakturahistorik och För att effektivisera arbetet påsjälvklart till integrerad orderläggning. lagret var IsiCom i ett tidigt skedeIsicom har över 300 återförsäljare i varierande storlekar. För Isicoms med i Adelivery-projektet för\"storkunder\" är det inte ovanligt att det finns flera olika inköpare som mobila utleveranser. I sambandlägger ordrarna. För att hålla koll på inköpspersonalen på de olika kontoren med implementationen (sommarensom är kopplad till huvudlunden används Applitron administrations- 2017) utökade Isicom sinamodul. Med hjälp av administrations-modulen kan exempelvis lagerlokaler. Detta öppnade upp förinköpschefen som är styr huvudkunden hålla koll på samtliga inköpare som ett helt nytt plocklager där varjeär kopplade till huvudkunden. Huvudkunden kan tilldela olika typer av hyllplats är tydligt uppmärkt medbehörighet till de olika inköparna. Exempelvis, tillåt inloggning, visa hela ID och innehåll. I mitten av lokalenföretagets orderhistorik visa enbart inköparens orderhistorik, visa hela finns en förpackningsstation medföretagets fakturahistorik, visa enbart inköparens fakturahistorik generera en lagerdator med en dedikeradnytt lösenord till inköpare eller stänga konton. Standard ERP-klient, en skrivare och en fraktsedelskrivare.. Faktaruta Namn: Isicom AB Bransch: Teknikprodukter för kommunikation. Antal anställda: 13 Omsättning: 104,1 mkr. Marknad: Sverige. Antal produkter: 500-1000. Webbplats: isicom.se, toughtested.se och proudstands.se Affärssystem: Standard ERP by HansaWorld.

Pro Optix – DI Gassell och SuperföretagPro Optix är ett snabbt växande företag vars omsättning har ökat med 800 procent från 2011 till 2015. I ochmed den snabba utveckligen gäller det att optimera processerna för att klara av trycket på fibermarknaden.E-handelMed över 2000 produkter i Pro Optix sortiment var den viktigastewebshopsfunktionen ett strukturerat och kraftfullt filtreringsverktyg somadministreras direkt från affärssystemet. Beroende på vilken av Pro Optixhuvudkategorier som besöks anpassas filtreringsvalen och kunden kanenkelt sortera bort ett stort antal produkter tills enbart ett fåtal finns kvarsom matchar kundens önskemål. Med hjälp av affärssystemetsartikelgrupper, klassifikationstyper och artikelklassifikationer håller manpå ett effektivt sätt webshopen och och dess funktionalitet förproduktfiltrering uppdaterad. Pro Optix använder sig av ett antal olikamoduler och anpassningar så att layouten och funktionaliteten stämmeröverens med deras kunders behov. En komprimerad lista, en mer avanceradfiltermodul, en anpassningsbar toppmeny och en support chatt är baranågra exempel extra funktionalitet som det har valt till utöverstandardlösningen. \"En flexibel och effektiv lösning som känns rätt i tiden\" -Med den här lösningen så kan vi enkelt hålla allt uppdaterat, våra kunders inköp förenklas avsevärt och vår tid som vi lägger på admin kommer minska drastiskt på de ordrar som kommer in via Kundportalen. Tom Nordin, VDPro Optix har mycket tid på deras e-handel för att skapa förtroende till Faktarutaderas kunder. Namn: Pro 10 Optix ABPro Optix utvecklar sina digitala system Bransch: Produkter för kommunikation över fibernät.Lagerpersonalen hos Pro Optix arbetar löpande under dagen med digitala Antal anställda: 13plocklistor som direkt på surfplattan eller på lagerdatorn. De flesta av Pro Omsättning: 62,4 mkrOptix artiklar är uppmärkta med streckkoder för EAN-nummer, Marknad: Sverige och Danmarkserienummer och förpackningsantal. Detta gör det enkelt för Antal produkter: 2000-3000lagerpersonalen att skanna artiklarna som då räknas bort från de pågående Webbplats: prooptix.se ochorderplocket. När ett plock är färdigt och förpackat skickas utleveransen portal.prooptix.setillbaka in till affärssystemet, med statusen godkänd. Så for utleveransen Affärssystem: Standard ERP bykommer in i affärssystemet bokas frakten automatiskt med Unifaun. Så HansaWorld.fort Unifaun skickar tillbaka en fil innehållandes fraktinformation skrivsen fraktettikett och en följesedel ut på de på lagret, allt via enknapptryckning från surfplattan. Tidsåtgången från de att utleveransen ärfärdigmarkerad i surfplattan till att frakten är bokad, samtliga utskrifter ärfärdiga och utleveransen är uppdaterad med ett transportnummer därkunden själv kan spåra försändelsen via portalen är mindre än 10 sekunder.

Standard Audio ökar onlineförsäljningenStandard Audio är marknadsledande distributör av produkter och systemlösningar inom framföralltprofessionellt ljud och talat utrymningslarm.E-handelStandard Audios produkter och system återfinns i alla tänkbara miljöersåsom sportarenor, köpcentrum, konferenslokaler, orkestrar, scener,kyrkor, barer, diskotek, biografer, badhus, tågstationer, fartyg, mässhallar,industri mm. Standard Audio distribuerar kvalitetsprodukter medvarumärken som t ex Bosch, Electro-Voice, Dynackord, Community,Tannoy, Symetrix och dB Technologie. Förutom produkterna erbjuderStandard Audio en helhetslösning där deras tekniker bistår avsystemlösning, programmering, projektering, dokumentation, byggnation,utbildning, driftsättning och inmätning.Standard Audios e-handel vänder sig till åteförsäljare över hela Sverige. \"20 procent av vår försäljning sker via webshopen\"Standard Audios stora utbud av produkter, kopplade till flera hundra -Vi hade letat efter en integreradkategorier ställde stora krav på en lättnavigerad e-handel med webshopslösning i många år. Förproduktspecifika filtreringsmöjligheter. Några exempel på att få till en fungerande lösningfiltreringsalternativ är: Tillverkare, Certifiering, IP-Klassning och Miljö. krävdes det en leverantör medMed hjälp av Applitrons kraftfulla klassifikations-koppling kan Standard kompetens inom både webshop ochAudio administrera webshopens produktfiltrering direkt från Standard- affärssystem.ERP by HansaWorld och själva bestämma olika produktfilter för olikaproduktkategorier. En annan webshopfunktion som utvecklades specifikt Anders Arestav, VDför Standard Audio är möjligheten att presentera produkter som i Standard-ERP är uppmärkta med Kampanj, Demoex, Nyheter och Rea, dels under Faktarutaunder sin ordinarie produktkategori men också som som en specifikkategori. Samtliga dessa produkter är kopplade till hundratals Namn: Standard Audiokundspecifika prislistor och rabattmatriser så att varje kund direkt I e- Systems ABhandeln ser sina avtalade priser. Bransch: Produkter för professionellt ljud och talat utrymningslarm. Antal anställda: 17 Omsättning: 49,7 mkr Marknad: Sverige Antal produkter: 5000-6000 Webbplats: standardaudio.se och shop.standardaudio.se Affärssystem: Standard ERP by HansaWorld.

Hapfind – what´s happening? Find out!Hapfind är modernt system för att presentera tidsbaserade aktiviteter eller statisk information med hjälpav geografiskpositionering som presenteras på en karta. Hapfind.com är grundutförandet kopplat till endemodatabas.Vad är Hapfind?Hapfind är ett system som ger organisationermöjlighet att på ett effektivt sätt presenteraplanerade aktiviteter för sin besökare ellermedlemmar, på webben eller i användarensmobil eller surfplatta.Hapfind vänder sig till alla organisationer som Hapfind finns som mobilapplikation för iOS och Androidvill nå ut med information om sina aktivitetereller platsinformation via moderna kanaler.Idrottsföreningar, musikföreningar,församlingar, friluftsorganisationer ellerkommuner är några exempel på organisationerdär Hapfind läpar sig väl. Med Hapfind kanorganisationer som har många medlemmareller besökare få tillgång till ett eget systemmed kundunik layout och funktionalitet.Hur underhålls Hapfind?Hapfind bygger på att organisationens aktiviteter eller platser registreras i administrationsportalen. För att göraaktiviteterna sök- och presenterbara på hemsidan behövs information om Vad, Var och När. Arbetet iadministrationsportalen är enkelt. Finns ditt budskap i digital form sedan tidigare så kan du enkelt föra över den tillHapfind med Klipp och Klistra eller dataimport. Om inte, så lägger du in den via administrationsportalensanpassade formulär. Hapfinds “standard vy” är en karta där användaren själv bestämmer vart någon stans en aktivitet eller plats skall besökas. Aktiviteter kan enkelt filtreras ut med hjälp av datum och kategori filter. Användaren kan enkelt byta till en listvy för att få den filtrerade informationen mer överskådlig. För organisationer med mer statisk information kan platsinformation användas. Den registrerade informationen kommer då alltid vara synlig oberoende av tidsperiod. Testa själv: hapfind.com

Applitron bidrar till ZynappZynapp är en spännande svensk “mobile first start-up” med höga ambitioner.Zynapp kommer att rikta in sig på den globala världsmarknaden för smartphones-användare. Målet är att växa snabbt och de har för närvarande cirka 20 anställdaoch heltidskonsulter i Karlstad, Stockholm, Göteborg och Barcelona.Applitron har som mest haft två systemutvecklare uthyrda som konsulter tillZynapp varav en är CTO i dagsläget. Zynapp befinner sig i skrivande stund ibetatest och har börjat ta in ett större antal testanvändare.Om ZynappVårt digitala liv är överallt. På din kamera, din telefon, surfplatta, dator,minneskort, molntjänster. Och i en miljon apps. Vad händer om det var alltid tillhands? Vårt uppdrag är att sätta dig i kontroll över ditt digitala liv. Vi tror att atthitta, visa och organisera ditt digitala innehåll kan göras på ett smartare och mervisuellt sätt. Vi bygger vad som kan konceptualiseras som en förlängning av våregen hjärna, med hjälp av smarta telefoners bekvämlighet och deras unika förmågaatt samla dina personuppgifter oavsett typ och källa. Samtidigt som du kopplardina data med bild- och textklassificering och lägger till djup maskininlärning, ärdenna produkt skalbar, hjälpsam, intuitiv och social samtidigt.Spelutveckling – FlightschoolUppgradera flygplanet och försök att flyga längsta distansen utan att bensinen tar slut eller att…..Flightschool började utvecklas sommaren 2016 som ett sommarprojekt i mån av tid. Spelet är ett 2d, sidescrolling,flygspel utvecklat i Lib GDX. Om spelet skall kategoriseras är casual game förmodligen den bästa kategorin. Underutvecklings fasen av Flight School var spelaren en kula som rullades frammåt längst med en sinuskurva. Kulankunde genrera fart för att sedan lämna sinuskurvan och \"flyga\" för att fånga kristaller som svävade i luften ovanförsinuskurvan. Under hösten 2016 blev kulan ett flygplan och sinuskurvan byttes ut mot en mer grafisk miljö. För attgöra spelet roligare tillfördes olika objekt med olika egenskaper. Flight School finns att ladda ner till Andorid.

HistoriaApplitron Datasystem AB grundades 1981 med inriktning på utveckling och försäljning av kundanpassadedatabassystem för stora datavolymerElfores (1982)Utvärderingsprogram för att höja analyskvaliteten när man utvärderar Elforesplattor. Elfores är en metod att medelstglasplattor och en elektrisk potential låta proteinkomplex vandra under en viss tid. Resultatet digitaliseras ochpresenterades grafiskt med en matematisk metod. Programmet kördes på en Commodore PET 8032 med tillhörandedigitizer. Modellen som användes var den parameterlinjära normalmodellen och som genom minstakvadratanpassning mot f(x)= a + b *SQR(x)+c*x bildade en normalkurva . Härefter utfördes ettförkastningsmoment. Man leder på så vis operatören genom utvärderingen på ett kontrollerat sätt.appli.se (1986)1986 registrerade Björn Eriksen landskoden .se, en av deallra första landsdomänerna. De första domänerna somregistrerades under .se var enea.se, luth.se, chalmers.se,lu.se, sema.se, siemens.se, lth.se, hp.se, objecta.se, kth.se,sics.se, aahus.se, volvo.se, environ.se, fdata.se, mil.se,alp.se, appli.se. Dessa registrerades samtidigt med att .seregistrerades som toppdomän 1986. Domännamnen ovanhade tidigare funnits registrerade som nodnamn (medbörjan 1983) och konverterades till domännamn när DNSinfördes 1986. 1988 flyttade Björn Eriksen registreringenav .se-domännamn till KTH.1996 infördes regler som begränsade användandet av.se-domänen till rikstäckande företag (aktiebolag) ochorganisationer. Privatpersoner hänvisades tillunderdomäner (.pp.se), medan enskilda företag ochlokala organisationer (såsom föreningar) fick nöjasig med underdomäner till .<länsbokstav>.se. Detberodde på att man bara ville godkänna namn sominnehavaren ägde rikstäckande. Generella ord fickinte registreras (till exempel sport.se), ochdomännamnet var tvunget att spegla detregistrerade företagsnamnet. Applitrons hemsida, appli.se år 1996.Registrerade varumärken godkändes inte, vilket ibland kringgicks genom att bilda ett aktiebolag med varumärketsnamn, ofta till miljonkostnader. Före 1996 var det ännu mer restriktivt med KTH:s egna regler, då privatpersoneroch föreningar inte alls kunde registrera egen domän. (Information från wikipedia.se)Applitron förvärvar Företagaren (1989)Applitron köpte KLIENTEN, klient- och projektredovisning, och FÖRETAGAREN, småföretagsadministration, avAlcatel i slutet av åttiotalet. Företagaren gav oss många kunder och erfarenheter av DOS och Windowssystem.Företagaren kördes av fler än 1000 företag vid sin höjdpunkt.Företagaren klarade sig dock inte över millenium-skiftet utan ersattes av affärssystemet HANSA, numera StandardERP by HansaWorld.


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook