Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รวมเด็กสังคม กลุ่ม1/65

รวมเด็กสังคม กลุ่ม1/65

Published by Guset User, 2022-07-19 07:04:30

Description: หนังสือ รวมรายชื่อสมาชิกและอาจารย์ที่ปรึกษา สังคมกลุ่ม1 ปี2565

Keywords: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,สังคม65,ครูสังคม

Search

Read the Text Version

แนะนำเพื่อนและอาจารย์ที่ปรึกษา สังคมศึกษา กลุ่ม1

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัลย์

จงอดทนต่อสิ่ง เลวร้ายที่เกิดกับเรา เมื่อผ่านไปได้มัน จะเป็นเรื่องที่เล็ก สำหรับเรา นางสาวชลธิชา กันธิยาใจ รหัส65181100112 นุ่น สังคม’65

ไม่มีฝัน ฝันใด สำเร็จได้ ถ้าไม่ลงมือทำ นางสาวกฤษดาภรณ์ อินต๊ะมัง รหัส65181100101 อัง สั งคม’65

ฐานของบ้าน​คือ​อิฐ ฐานของชีวิต คือ​การ ศึกษา นายก้องภพ​แซ่ม้า รหัส​65181100102 ก้อง สั งคม’65

ชีวิตมันอาจจะยาก แต่เรา ไม่จำเป็นต้องลดคุณค่า และความเชื่อมั่นของ ตนเอง นางสาวกาญจนา พุทธิมา รหัส​65181100103 หนูนา สั งคม’65

จุดประสงค์ของการเรียนรู้ คือการเติบโตและจิตใจ คนเราก็สามารถเติบโต ได้เสมอตราบเท่าที่เรายัง มีชีวิต นางสาวกาญชนก สีสด รหัส​65181100104 นุ่น สัง คม’65

เธอเป็นดอกไม้ที่ สวยไม่หยุด และเป็นที่สุดใน แจกัน นายกิติพงศ์ กอนแสง รหัส​65181100105 ไนท์ สังคม’65

ไม่มีบทเรียนไหนที่ สอนเราเท่ากับบท เรียนที่เราเคยเจอมา ด้วยตัวเอง นางสาวแคทคริยา แสนใจ รหัส​65181100106 ฝ้าย สังคม’65

เข้าเรียนทุกคาบ เเต่ไม่ทราบอะไร เลย นางสาว จรินทร์ ใจศิล รหัส​65181100107 ฝน สังคม’65

คนที่ไม่เคยผิด พลาด คือคนที่ไม่เคย ลงมือทำ นางสาว จิตณธนัน มาแก้ว รหัส​65181100108 มาย์ด สังคม’65

รักตัวเองในวัน พรุ่งนี้ให้มากกว่า วันนี้ นางสาวฉัตรชฎา เสมอใจ รหัส​65181100109 โมบาย สังคม’65

สิ่งสำคัญคือ ไม่ได้ อยู่ที่คนเราเกิดมาเป็น อะไร แต่อยู่ที่เติบโต ขึ้นมาเป็นอะไร นางสาวชญานี ยอดจิตรใจ รหัส​65181100110 หญิง สังคม’65

ความพยายามไม่เคย ทำให้ใครพ่ายแพ้ ความ ท้อแท้ก็ไม่เคยทำให้ใคร ชนะ นางสาว ชนิษฐา เถมินพนา รหัส​65181100111 ณิช สังคม’65

อดีต คือความฝัน ปัจจุบัน คือความจริง อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่ แน่นอน ณภัทร เดี่ยวตระกูล รหัส​65181100113 แบงค์ สังคม’65

อย่าคิดว่าทำไม่ ได้... ถ้ายังไม่ลงมือทำ นางสาว ทิพย์นภา สูงพนาดอน รหัส​65181100114 ทิพย์ สังคม’65

กลับไปมอง อย่ากลับไป เดิน นางสาวธมลวรรณ ยศวงค์ รหัส​65181100115 ออม สังคม’65

ความสำเร็จ คือ การก้าว เดินจากความล้มเหลว หนึ่งสู่อีกความล้มเหลว หนึ่ง โดยไม่สูญสิ้นซึ่งแรง ศรัทธา นางสาวธิดารัตน์ แสนพรม รหัส​65181100116 จอย สังคม’65

ขึ้นชื่อว่าชีวิตจะให้ราบรื่นไม่มี อุปสรรคเลยนั้นคงเป็นไปไม่ได้ ถ้าเหนื่อย..ท้อแท้ ทนไม่ไหว จริงๆ ก็ให้ภาวนาว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ผ่านมาเดี๋ยวก็ ผ่านไป นายนรภัทร จันทร์แว่น รหัส​65181100117 ตั้น สังคม’65

ถ้าล้มเราอาจจะได้แผล ถ้ายอมแพ้เราอาจจะไม่ ได้อะไรเลย นางสาวนวลพรรณ นภาประสาทพร รหัส​65181100118 พลอย สังคม’65

ชีวิตเป็นของเรา อย่าให้คนอื่นมา บงการ นางสาวปาลิดา ตาวี รหัส​65181100119 เปีย สังคม’65

ทำแล้วเสียใจ ยัง ดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ ทำ นางสาว พนิดา สุขใจ รหัส​65181100120 ดา สังคม’65

Never gonna give you up, Never gonna let you down. นาย ภูมิทักษ์ มณฑารัตน์ รหัส​65181100121 โย สังคม’65

อย่าใช้คำว่า\"พรุ่ง นี้\"มาให้ความหวัง ตัวเอง จงทำ\"วัน นี้\"ให้ดีที่สุด นาย วศิน เชื้อสามารถ รหัส​65181100122 กอล์ฟ สังคม’65

หมากรุกจะเดินยังต้องคิด หมากชีวิตจะเดินโดยไม่ คิดได้อย่างไร นางสาวศศิกานต์ คำมงคล รหัส​65181100123 แก้ม สังคม’65

อย่าปล่อยให้เวลา ผ่านไปโดยเสียเปล่า นางสาว ศุจินันท์ เป็กปันคำ รหัส​65181100124 องุ่น สังคม’65

คิดบวก ไม่ได้เป็นการ หลอกตัวเองว่าไม่มี ปัญหาเเต่สอนให้เรา มี ความสุขได้ภายใต้ปัญหา ที่ที่อยู่ นายศุภฤกษ์ มณีชัย รหัส​65181100125 ภูมิ สังคม’65

อย่าเอาความสุขของตัว เอง ไปผูกไว้กับคนอื่น จงมีความสุขให้ได้ด้วย ตัวเอง นางสาวสุธาศิณี บุญทอง รหัส​65181100127 เค้ก สังคม’65

ชีวิตคนเราไม่ได้ ง่าย มันท้าทาย เสมอ นางสาวสุพรรษา วิเศษนที รหัส​65181100128 มุก สังคม’65

บันไดสู่ความสำเร็จ ประเมินจากความมุ่งมั่นที่แรง กล้า ความฝันที่ท้าทาย และ วิธีการรับมือกับความล้ม เหลวในชีวิต น.ส.สุพิชญา คนหลัก รหัส​65181100129 ปรางค์ สังคม’65

ถนนเเต่ละสาย มีจุดหมายไม่ เหมือนกัน นางสาว อินทิรา น้อยราช รหัส​65181100130 นิดน้อย สังคม’65


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook