Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ePembelajaran M8- Sabri Langgai

ePembelajaran M8- Sabri Langgai

Published by PRBMSK20622 Sabri Langgai Anak Pelin, 2021-10-26 04:55:45

Description: ePembelajaran M8- Sabri Langgai

Search

Read the Text Version

BMMB1094 KEMAHIRAN BAHASA MELAYU NAMA: SABRI LANGGAI ANAK PELIN (PPRBMM1-2)

Soalan (e-pembelajaran m8) Bandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi keupayaan mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

Kemahiran mendengar dan bertutur Banding beza (faktor)

1. Perbandingan faktor yang mempengaruhi keupayaan mendengar dan bertutur FAKTOR SOSIOEKONOMI KEMAHIRAN FAKTOR FIZIKAL KEMAHIRAN FAKTOR SEKELILING - Cara interaksi dalam MENDENGAR - Individu normal biasanya BERTUTUR - Misalnya, cara didikan ibu hubungan kekeluargaan boleh menguasai kedua- bapa dan perhubungan boleh mempengaruhi dua kemahiran ini dengan masyarakat amat keupayaan mendengar baik. mempengaruhi kemahiran kanak-kanak atau murid. bertutur terutama kanak- FAKTOR JANTINA kanak. FAKTOR BUNYI - Keupayaan lelaki lebih - Gangguan bunyi yang lemah berbanding FAKTOR KECERDASAN pelbagai boleh mengganggu perempuan dalam - Semakin tinggi tahap kobolehan mendengar menguasai kedua-dua kecerdasan otak, semakin seseorang. Contohnya, kemahiran ini. tinggi kemampuan bunyi telefon. seseorang untuk menguasai bahasa. FAKTOR MENTAL - Tahap pemikiran individu FAKTOR KESIHATAN amat mempengaruhi - Kanak-kanak yang lemah kemahiran mendengar dan sakit tidak mempunyai kerana setiap benda yang kekuatan untuk berfikir dan didengar akan melalui bercakap proses mental untuk tindak balas.

Kemahiran meMBACA dan MENULIS Banding beza (faktor)

2. Perbandingan faktor yang mempengaruhi keupayaan membaca dan menulis FAKTOR KOGNITIF KEMAHIRAN FAKTOR PERSEKITARAN KEMAHIRAN FAKTOR FIZIKAL - Kanak-kanak yang cerdas MEMBACA SEKOLAH (GURU) MENULIS (KEMAHIRAN MOTOR dapat menguasai kemahiran - Sikap dan pengalaman HALUS) membaca dengan baik -Kemahiran menggunakan - Latihan yang sesuai dan berbanding rakan bahan bantu mengajar perkembangan otot jari sebayanya yang lain. kanak-kanak yang berlaku RUMAH (KELUARGA) secara berterusan dapat FAKTOR SOSIOEKONOMI -Cara didikan ibu bapa membantu kanak-kanak - pendapatan keluarga yang untuk menguasai kemahiran tinggi dan kemudahan menulis dengan baik. bahan bacaan yang pelbagai amat mempengaruhi tahap kemahiran membaca. FAKTOR BUDAYA - Menerapkan budaya membaca kepada murid- murid sejak kecil boleh meningkatkan kemahiran membaca mereka.

Terima kasih !


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook