Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 14.11.2022

14.11.2022

Published by marketing_secretary, 2022-11-15 06:36:00

Description: 14.11.2022

Search

Read the Text Version

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 06/11/2022 - 14/11/2022 ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ENIMEROSI Ιερά Οδός 294, 12243 Βάκχου 30, 54629 www.apo.gr Τηλ./Fax: +30 210 5313220 Τηλ./Fax: +30 2310 501515 email: [email protected] email: [email protected] Αιγάλεω


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ 1 ΜΑΡΚΕΤ 2 1) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Σελ. 16 ] [] Τα «αγγελούδια» της αγοράς και η ακρίβεια 4 2) [MANIFESTO, Σελ. 1,7 ] [] Απέχουμε μόλις ένα σκαλοπάτι από την επενδυτική βαθμίδα 6 3) [ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, Σελ. 1,11 ] [] Πτωτική τάση και εκτός «καλαθιού» 7 4) [ONTIME, Σελ. 11 ] [] Μειώσεις ακόμα και έως 10% σε 100 προϊόντα από το «καλάθι του νοικοκυριού» 8 5) [STAR PRESS, Σελ. 10 ] [] Οι βελτιώσεις, ο ανταγωνισμός και η μάχη κατά της ακρίβειας 9 6) [DAILY FAX, Σελ. 6 ] [] Customer Loyalty Management Conference 10 7) [RETAIL TODAY, Σελ. 3 ] [] ΑΒ: Πιστοποίηση για τα προϊόντα σολομού 11 8) [RETAIL TODAY, Σελ. 3 ] [] LUCIA'S FARM: ΛΑΝΣΑΡΕΙ ΤΑ ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 12 9) [RETAIL BUSINESS, Σελ. 4 ] [] Συνεργασία με την Καλλιμάνης 14 10) [RETAIL BUSINESS, Σελ. 6-7 ] [] eimasteoloiok.gr 16 11) [RETAIL BUSINESS, Σελ. 16-17 ] [] Ανάπτυξη παρά τις προκλήσεις 19 12) [RETAIL BUSINESS, Σελ. 12-14 ] [] Αύληση τιμών, υποχώρηση όγκων 13) [TASTE&STYLE, Σελ. 18-19 ] [] Τι καλό θα φάμε σήμερα; 21 ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ SYN.KA, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ 14) [ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, Σελ. 5 ] [] Δέκα μέρες «καλάθι του νοικοκυριού» 22 ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ 23 15) [ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, Σελ. 17 ] [] ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 16) [RETAIL BUSINESS, Σελ. 9 ] [] ΥΠΑΝ: Θετικά τα πρώτα δείγματα


 Τα «αγγελούδια» της αγοράς και η ακρίβεια 1 Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Σελ.: 16 Ημερομηνία 14-11-2022 ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 650.14 cm² Κυκλοφορία: 4750 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Τα «αγγελούδια» της αγοράς και η ακρίβεια ►Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΟΤΟΥ* δεν χρειάζεται να ελέγξουμε τα ολιγο­ ίων ανατιμήσεων, για να διαπιστώσει πώλια που ελέγχουν την αγορά καυ­ και να διορθώσει τυχόν δυσλειτουργίες 01 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ, όταν άκουσαν τον σίμων, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής στον μηχανισμό των τιμών; Τίποτα που ενέργειας, τροφίμων, καταναλωτικών να διαταράσσει «την αυθόρμητη τάξη» κ. Μητσοτάκη στην τηλεοπτική του συ­ προϊόντων... Δεν χρειάζεται να κινητο­ που επιβάλλουν αυτοί που ελέγχουν ποιήσουμε τις ελεγκτικές υπηρεσίες να την αγορά. Εχει αφήσει ανεξέλεγκτες νέντευξη να «φορτώνει» την ακρίβεια διερευνήσουν κερδοσκοπικές συμπερι­ τις λιγότερο από 100 μεγάλες επιχει­ φορές. Δεν απαιτείται να ψάξουμε τις ρήσεις που ελέγχουν την οικονομία. στον Πούτιν, δεν έδωσαν ιδιαίτερη ση­ πολυεθνικές για τριγωνικές συναλλα­ Κρύβεται πίσω από τον Πούτιν και την γές. Δεν επιβάλλεται να ερευνήσουμε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αφή­ μασία. «Μία από τα ίδια», σκέφτηκαν για υπερτιμολογήσεις και υποτιμολο- νει ανενόχλητους τους τραπεζίτες, τους γήσεις. Δεν επιτάσσεται να ελεγχθούν πετρελαιάδες, τους παρόχους ηλεκτρι­ και το προσπέρασαν. Αναμενόμενο, αν τυχόν μυστικές συμφωνίες για ενιαίες κής ενέργειας, τους σουπερμαρκετάδες τιμές. Δεν οφείλεται να αναζητηθούν να επιβάλουν τη δική τους «αυθόρμητη αναλογιστεί κανείς πόσες φορές στη ολιγοπωλιακές συμπεριφορές. Αν αυτό τάξη», η οποία όμως δεν ταυτίζεται με δεν είναι «συγχωροχάρτι» και «λευκή την «τάξη» όλων των υπολοίπων. Επι­ διάρκεια της ημέρας ακούς το ίδιο τρο- επιταγή» στους λίγους, τότε τι είναι; καλείται την «ανταγωνιστικότητα της οικονομίας» και υπονομεύει κάθε αίτη­ πάρι: «Φταίει ο Πούτιν που το καλάθι ΜΠΟΡΕΙ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ των περισσοτέ­ μα των εργαζομένων για αναπλήρωση ρων η έκδηλη πλέον απροθυμία της της κλεμμένης από τον πληθωρισμό του σουπερμάρκετ έγινε βαρύτερο και κυβέρνησης να ελέγξει όσους έχουν -και όχι μόνο- αγοραστικής δύναμης. τη δύναμη να επηρεάσουν τις τιμές να «Και τα βοηθήματα;», θα αναρωτηθούν από βράχο», «Φταίει ο Πούτιν που τον ταυτίζεται με την αναλγησία κάποιων κάποιοι. «Δανεικές ανάσες» που δεν προσώπων, αλλά η πραγματικότητα επηρεάζουν στο παραμικρό τον μηχα­ χειμώνα θα γίνουμε παγοκολόνες», είναι εντελώς διαφορετική. Η κυβέρ­ νισμό των τιμών και όταν καταλαγιάσει νηση δεν ελέγχει τις κερδοσκοπικές η καταιγίδα -αν εξακολουθεί να είναι «Φταίει ο Πούτιν που...». Τα ακούς μία. πρακτικές των ισχυρών της αγοράς, πρωθυπουργός- θα τις πάρει πίσω είτε διότι θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις προς με φόρους είτε μειώνοντας τις κοινω­ Τα ακούς δεύτερη. Τα ακούς τρίτη και την κατεύθυνση αυτή στρεβλώνουν νικές δαπάνες. την αγορά και αποδυναμώνουν «τις μετά δεν τους δίνεις σημασία. Αλλωστε αόρατες υπερφυσικές δυνάμεις» της ΚΑΙ ΕΔΩ ανακύπτουν μείζονος σημα­ που αναζητούν το επόμενο σημείο σίας ζητήματα: και αν τους έδινες τι θα άλλαζε; Τίποτα, ισορροπίας. Τι κάνουν οι μηχανισμοί (αρχές) που αφού δεν μπορείς να στείλεις στον Ρώ­ «Ο οικονομικός έλεγχος δεν είναι συστάθηκαν για να λειτουργούν ανε­ απλώς έλεγχος ενός τομέα της ανθρώ­ ξάρτητα από την εκάστοτε κυβέρνηση; σο πρόεδρο ούτε τον λογαριασμό του πινης ζωής που μπορεί να διαχωριστεί από τους υπόλοιπους [...], είναι ο έλεγ­ Γιατί δεν παρεμβαίνουν για να διε- σουπερμάρκετ ούτε τη λυπητερή της χος των μέσων για όλους τους σκοπούς ρευνήσουν αν στην αγορά υιοθετού­ μας», έγραψε ο Χάγεκ στον «Δρόμο νται πρακτικές «που περιορίζουν ή ΔΕΗ ούτε τη δόση του δανείου. Ετσι για προς τη δουλεία», θέλοντας να αποδο- νοθεύουν τον ανταγωνισμό και κατα­ κιμάσει κάθε μορφής παρέμβαση του λήγουν σε βλάβη των καταναλωτών»; μία ακόμα φορά αποδείχθηκε ότι στην κράτους ακόμα και στη διαδικασία δι­ Γιατί δεν ερευνούν για «συμπράξεις» αμόρφωσης των τιμών. Υπό το πρίσμα και για «καταχρηστική συμπεριφορά πολιτική αυτό που μετρά δεν είναι η λύ­ αυτό, η «αντιπληθωριστική» πολιτική επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση που εφαρμόζει η κυβέρνηση του κ. Μη­ στην αγορά»; ση αλλά η εξεύρεση του κατάλληλου τσοτάκη είναι απόλυτα συνεπής με την αντίληψη του Χάγεκ για τον μηχανισμό Τι μπορεί να σημαίνει το γεγονός «εξιλαστήριου θύματος». των τιμών, ο οποίος αντιπροσωπεύει ότι, ενώ στην αγορά (από τις τράπε­ μια αυθόρμητη τάξη, «αποτέλεσμα της ζες μέχρι τα βενζινάδικα και από τα Την επομένη της συνέ­ ανθρώπινης δράσης και όχι ανθρώπι­ σουπερμάρκετ μέχρι τους παρόχους νου σχεδιασμού». ηλεκτρικού ρεύματος) οι καταναλωτές ντευξης, τη στιγμή που διαπιστώνουν μια αξιοπρόσεκτη «ομοι­ Υπερβολές; Λάθος. Τι έχει κάνει η κυ­ ομορφία» τιμών, δεν έχει γίνει καμία στεκόμουν μπρος στη βέρνηση από τότε που ξεκίνησε το ράλι ανακοίνωση για κάποιο έλεγχο που θα επικεντρώνεται στις «συνθήκες αποτε­ ΡΒ| Φ J! βιτρίνα με τη βαρελί- 4^ Η κυβέρνηση έχει αφήσει λεσματικού ανταγωνισμού»; σια φέτα που φάνταζε ανεξέλεγκτες τις λιγότερο ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ μπορεί να είναι πως σαν πολύφερνη νύφη, από 100 μεγάλες επιχειρήσεις -και- οι ανεξάρτητοι (;) μηχανισμοί (αρ­ που ελέγχουν την οικονομία. χές) υιοθέτησαν την άποψη ότι μονα­ θυμήθηκα τις «ευθύ- Κρύβεται πίσω από τον Πούτιν και δικός υπεύθυνος είναι ο Πούτιν. Μια την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα άλλη μπορεί να είναι ότι πιστεύουν νες του Πούτιν» και και αφήνει ανενόχλητους τους πως «δεν συντρέχει λόγος». Υπάρχει τραπεζίτες, τους πετρελαιάδες, τους και εκείνη σύμφωνα με την οποία στην αναρωτήθηκα: «Φταίει παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, ελληνική αγορά «όλα λειτουργούν ρο­ τους σουπερμαρκετάδες να λόι και απλώς έτυχε...». Υπάρχει και η μόνο ο Ρώσος που το τυρί επιβάλουν τη δική τους «αυθόρμητη άλλη που λέει ότι τελικά δεν είναι τόσο τάξη» η οποία όμως δεν ταυτίζεται ανεξάρτητοι από τις κυβερνήσεις. Δια­ των φτωχών έγινε... χαβιά­ με την «τάξη» όλων των υπολοίπων λέγετε και παίρνετε. ρι; Μήπως ο κ. Μητσοτάκης και οι ‘Δημοσιογράφος συγγραφέα σουπερμαρκετάδες τον βρήκαν βολικό και του φορτώνουν όλες τις «αμαρτί­ ες»; Μήπως η δήλωση του πρωθυ­ πουργού είναι σαν το «συγχωροχάρτι» (indulgentia) που έδιναν οι Πάπες της Ρώμης;». ΤΟ ΔΙΧΩΣ ΑΛΛΟ η απόδοση ευθυνών που επιχειρεί ο πρωθυπουργός δεν εί­ ναι ούτε μια αθώα διαπίστωση ούτε μια παρόλα που τον διευκολύνει να βγει από τη δύσκολη θέση. Το να αποφαί- νεται ο εκλεγμένος ηγέτης μιας χώρας για τον μοναδικό «ένοχο», είναι σαν να απαλλάσσει όλους τους υπόλοιπους που εμπλέκονται στον «κύκλο της ακρί­ βειας» από δόλο, κερδοσκοπία, μεθο­ δεύσεις, εκμετάλλευση της ισχύος που διαθέτουν στη διαμόρφωση των τι­ μών στην αγορά, αθέμιτες πρακτικές... Ομορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος. Με αυτή την ερμηνεία της ακρίβειας, ο πρωθυπουργός, όχι μόνο αποσυνέδεσε τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις που κατέχουν δεσπό­ ζουσα θέση στην αγορά από τις ευθύ­ νες που τους αναλογούν, αλλά χαρα­ κτήρισε εκ των προτέρων άσκοπο κάθε έλεγχο ή έρευνα που θα κινείται προς την κατεύθυνση αυτή. Από τη στιγμή που βρέθηκε ο μοναδικός «φταίχτης» ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1


 Απέχουμε μόλις ένα σκαλοπάτι από την επενδυτική 1 βαθμίδα Πηγή: MANIFESTO Σελ.: 1,7 Ημερομηνία 14-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1043.17 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Απέχουμε μόΛι$ ένα σκαλοπάτι από την επενδυτική βαθμίδα «Είμαι αισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας. Η Κομισιόν προβλέπει ότι φέτος η Ελλάδα θα πάει καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο ΑΕΠ» Συνέντευξη οεΑ, 7 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2


 Απέχουμε μόλις ένα σκαλοπάτι από την επενδυτική βαθμίδα 1 Πηγή: MANIFESTO Σελ.: 1,7 Ημερομηνία 14-11-2022 έκδοσης: Συνέντευξη Θεόδωρος Σκυλακάκης Στην ΝΤΟΡΔ ΚΟΥΤΡΟΚΟΗ Απέχουμε μόΑι$ ένα γει τον κίνδυνο της ύφεσης όσο [email protected] ο πόλεμος στην Ουκρανία συνε­ χίζεται; α μέτρα που λαμβά­ νουμε είναι έγκαι­ Το σημαντικό επενδυτικό από­ ρα και στοκευμέ- θεμα που έχει η Ελλάδα μάς κάνει να αισιοδοξούμε πως θα αποφύ­ σκαλοπάτι από τηννα»επισημαίνειστη γουμε την ύφεση, ακόμη και αν αυτή πλήξει αρκετές χώρες της συνέντευξή του ο αναπληρωτής Ευρώπης, εξαιτίας της ανόδου των επιτοκίων στην ήπειρο και Τυπουργός Οικονομικών Θεόδω­ διεθνώς. Οι επενδύσεις στην Ελ­ λάδα το 2021-2022 αυξήθηκαν επενδυτική βαθμίδαρος Σκυλακάκης και εξηγεί τους κατά περίπου 30%, συγκριτικά με το 2019, και είχαν, προφανώς, λόγους για τους οποίους η κυ­ θετική συμμετοχή στο ΑΕΠ, όταν βέρνηση απορρίπτει την πρότα­ στην υπόλοιπη Ευρώπη ήταν αρ­ ση της αντιπολίτευσης για μείωση νητική. Το μεταρρυθμιστικό έργο του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Αποκαλύ­ μας οδήγησε σε ραγδαία βελ­ πτει το εάν υπάρχει ο δημοσιονο­ τίωση του επιχειρηματικού πε­ μικός χώρος για επιπλέον επιδο­ ριβάλλοντος, με την Ελλάδα να τήσεις στα ευάλωτα νοικοκυριά, τι καταλαμβάνει, στη σχετική κατά­ άλλο περιλαμβάνει το σχέδιο της ταξη του «Economist Intelligence κυβέρνησης για τη στήριξή τους, Unit», την πρώτη θέση μεταξύ ενώ εκφράζει την αισιοδοξία του 82 χωρών. Εξέλιξη που οδήγη­ για το μέλλον της ελληνικής οικο­ σε στην άνοδο των επενδύσεων. νομίας παρά τη δύσκολη διεθνή Με το 90% των πόρων του Ταμεί­ συγκυρία. ου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη- τας να είναι μπροστά μας για να Κύριε υπουργέ, ανησυχείτε για την την κατεύθυνση. Η λύση, ωστό­ ϋ νέβη τους τελευταίους μήνες στα το αξιοποιήσουμε, η ανοδική πο­ πορεία του δείκτη τιμών κατανα­ σο, δεν βρίσκεται στην οριζόντια λεγάμενα futures. Το τελικό απο­ ρεία που ακολουθεί η Ελλάδα τα λωτή και τις επιπτώσεις που έχει μείωση του ΦΠΑ. Κι αυτό, διότι σε Η αντιμετώπιση τέλεσμα για τον προϋπολογισμό τελευταία χρόνια προβλέπεται να στους οικογενειακούς προϋπολο­ περιόδους που παρατηρείται πίε­ της ακρίβειας που πλήττει θέλει, όμως, κάποιον χρόνο για να συνεχιστεί, παρά την επιβράδυν­ γισμούς; ση στους παράγοντες κόστους - το ευάλωτο αλλά και επέλθει, διότι βασική προϋπόθε­ ση ή ύφεση στους κύριους εμπο­ όπως η τρέχουσα- μεγάλο μέρος το μέσο νοικοκυριό είναι ση για τον υπολογισμό τους είναι ρικούς εταίρους μας και το 2023. Παρακολουθώ στενά το σύνο­ της όποιας μείωσης του ΦΠΑ δεν η απόλυτη προτεραιότητα να εκδοθούν από τους παρόχους λο των παραγόντων που επηρεά­ μεταφέρεται, δυστυχώς, στον κα­ της κυβέρνησης. οι απολογιστικοί λογαριασμοί για Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις ζουν την πορεία της οικονομίας και ταναλωτή. Αυτή η πρωτοβουλία Η λύση, ωστόσο, το σύνολο των καταναλωτών, δη­ που καταγράφονται στον τομέα κατ’ επέκταση τους οικογενειακούς θα είχε πολύ μικρότερη απόδοση δεν βρίσκεται λαδή να γίνει η τελική μέτρηση της της επενδυτικής βαθμίδας της προϋπολογισμούς. Για την τιμή του στην «τσέπη» των καταναλωτών, στην οριζόντια μείωση πραγματικής κατανάλωσης. Μόνο Ελλάδας; φυσικού αερίου ενημερώνομαι από την άμεση οικονομική ενίσχυ­ του ΦΠΑ έτσι θα προκόψουν τελικά και αδι­ πολλές φορές μέσα στην ημέρα, το σή τους. Αν, π.χ., είχαμε να διαθέ­ αμφισβήτητα τα υπερέσοδα. Η μέ­ Απέχουμε ένα σκαλοπάτι από ίδιο και για την τιμή του πετρελαίου σουμε 100 εκατ. ευρώ, με τη μείω­ ας; Σε τι ποσό υπολογίζονται τα τρηση αφορά εκατομμύρια κατα­ την επενδυτική βαθμίδα. Και η και τη σχέση ευρώ-δολαρίου. Ει­ ση του ΦΠΑ εκτιμώ ότι θα έφταναν έσοδα από τη φορολογία και πότε ναλωτές, γι’ αυτό απαιτεί χρόνο. επίτευξη του στόκου για πρωτο­ δικά το φυσικό αέριο μας επηρε­ στους πολίτες τα μισό ή και λιγότε- θα εισπραχθούν; Θα λάβουμε τα χρήματα, όπως γί­ γενές έλλειμμα στο 1,7% το 2022 άζει εξαιτίας της πολύ μεγάλης αύ­ ρα από τα μισό και ακόμα λιγότε­ νεται και με τον προηγούμενο υπο­ θα μας οδηγήσει εντός του 2023 ξησης τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, ρο στα ευάλωτα νοικοκυριά. Συνε­ Με διόρθωση στον παρόντα λογισμό υπερεσόδων της αρχικής στην ανάκτησή της. Ωστόσο, εκτι­ καθώς συμπαρασύρει και την τιμή πώς, προτιμούμε -με όσα χρήματα μηχανισμό -νομοθετείται εντός περιόδου που θα εισπραχθούν μώ πως οι οίκοι αξιολόγησης θα του ηλεκτρικού ρεύματος. Χαρα­ διαθέτουμε- να βοηθούμε, απευ­ των ημερών- θα μπορέσουμε να εντός των επόμενων εβδομάδων τηρήσουν για κάποιο διάστη­ κτηριστικά σάς αναφέρω πως το θείας, τα νοικοκυριά, επιλέγοντας λάβουμε τα υπερέσοδα, τα οποία και προσεγγίζουν τα 400 εκατ. μα στάση αναμονής, δεδομέ­ 2022 το φυσικό αέριο και το πε­ τα πιο ευάλωτα, αλλά και εκείνα προκύπτουν από τη ραγδαία πτώ­ ευρώ, ενώ ήδη έχουμε εισπράξει νης της ακραίας αβεβαιότητας τρέλαιο αναμένεται να κοστίσουν που ανήκουν στη μεσαία τάξη. ση των τιμών, που δεν έχει προ- πολύ μεγάλο ποσό μέσω του μη­ -απόρροια της ενεργειακής κρί­ πάνω από 6 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ. βλεφθεί με την ταχύτητα που συ­ χανισμού, όπου η είσπραξη γίνεται σης- που δυσκολεύει τη δημοσι­ Εμείς, λοιπόν, με τα μέτρα που λαμ­ Πότε αναμένεται η νομοθετική αυτόματα. ονομική διαχείριση, και της πολι­ βάνουμε, παρεμβαίνουμε έγκαιρα ρύθμιση για τον μηχανισμό ανά­ τικής αβεβαιότητας. Η ανάκτηση και στοχευμένα, καθώς βασική κτησης των υπερκερδών από τους Πόσο βέβαιοι μπορούμε να εί­ της επενδυτικής βαθμίδας, όταν μας επιδίωξη είναι να προστατέ­ προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργει- μαστε ότι η Ελλάδα θα αποφύ­ θα συμβεί, μέσα στο 2023, «ξε­ ψουμε τους καταναλωτές από τις κλειδώνει» μία καινούργια οικο­ υπέρμετρες αυξήσεις εξαιτίας της νομική κατάσταση για τον δανει­ διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Με σμό, τα επιτόκια και γενικότερα προτεραιότητα στον ηλεκτρισμό, την πορεία της ελληνικής οικο­ στη θέρμανση, στα ευάλωτα νοι­ νομίας και θα προσθέσει έναν κοκυριά και στα σουπερμάρκετ, σημαντικό βαθμό σταθερότη­ όπου δίνεται η μάχη του καλαθιού τας στη χώρα. Είμαι αισιόδοξος του νοικοκυριού. για την πορεία της οικονομίας - και δεν είμαι ο μόνος. Η Κομισιόν Η αντιπολίτευση επιμένει να ζη­ προβλέπει επίσης ότι η Ελλάδα τεί μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα θα πάει καλύτερα από τον ευρω­ -έστω σε αυτά που περιλαμβά­ παϊκό μέσο όρο στο ΑΕΠ φέτος νονται στο «καλάθι του νοικο­ και στα επόμενα δύο χρόνια. Το κυριού» και σε κάποια βασικά κα­ πιο δύσκολο μέρος της κρίσης, θημερινά είδη- είναι κάτι που το κατά τη γνώμη μου, έχει περάσει. αποκλείετε; Το μέλλον προδιαγράφεται πολύ καλύτερο για την ελληνική οικο­ Η αντιμετώπιση της ακρίβειας νομία από αυτά που ζήσαμε την που πλήττει το ευάλωτο αλλά και τελευταία δεκαετία. το μέσο νοικοκυριό είναι η από­ λυτη προτεραιότητα της κυβέρνη­ tomanifesto.gr σης. Γι’ αυτό και όποτε δημιουρ- γείται δημοσιονομικός χώρος, οι πόροι διοχετεύονται προς αυτήν ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3


 Πτωτική τάση και εκτός «καλαθιού» 1 Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Σελ.: 1,11 Ημερομηνία 14-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 697.15 cm² Κυκλοφορία: 3480 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΡΕΥΝΑ «Ε.Τ.» ΠΤΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ► η ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4


 Πτωτική τάση και εκτός «καλαθιού» 1 Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Σελ.: 1,11 Ημερομηνία 14-11-2022 έκδοσης: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΕ 51 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΤΟΣ «ΚΑΛΑΘΙΟΥ» Αλάτι 1 κιλό 1,46 1,48 1,27 -13,01 -5,80 Πιπέρι 40 γραμ. 2,07 1,94 1,95 -2,67 -2,78 ΕΡΕΥΝΑ «Ε.Τ.»: 01 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 01 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Κοτομπουκιές 400 γραμ. 5,99 5,89 5,83 -7,51 -0,38 Πτωτική τάση και Σάλτσα τομάτας 400 γραμ. 1,08 1,09 1,05 -11,71 exros «καλαθιού» 2,76 Δημητριακά 375 γραμ. 3,33 3,12 3,08 0,00 -3,32 Τυροπιτάκια 1 κιλό 5,24 5,25 5,22 0,97 -2,30 Αφρόλουτρο 750 ml 2,99 3,10 2,64 -6,92 -8,57 Μαγιονέζα 225 ml 1,81 1,84 1,86 -11,35 3,03 Μουστάρδα 250 γραμ. 2,56 2,57 2,56 -1,13 -7,38 Ζαμπόν σε φέτες 160 γραμ. 2*ί ’ 2,70 2,62 4,71 2,31 Κεφαλοτύρι τριμμένο 200 γρ. 4,14 4,14 4,18 1,48 3,75 Ανθότυρο |00 γραμ. 2,61 2,61 2,55 2,35 6,41 Κριθαράκι 500 γραμ. 1,30 1,31 1,21 3,07 -4,44 έρα από την πτωχική τάση στις Μακαρόνια ΝοΙΟ 500 γραμ. 1,05 1,04 0,96 -0,21 τιμές των προϊόντων που συμπε- -4,69 ριΛαμβάνονται στο «καλάθι του Μακαρόνια για παστίτσιο 500 γρ. 1,41 1,34 1,25 0,00 2,80 Π 13,01%νοικοκυριού», ελαφρώς μειωμένο είναι Γιαούρτι επιδόρπιο 1 κιλό 2,97 3,01 3,06 -1,05 0,59 Αραβοσιτέλαιο 1 λίτρο 4,41 4,45 4,36 0,80 6,12 το κόστος και σε αρκετά αγαθά εκτός 4- η μεγαλύτερη Ζάχαρη καστανή 500 γραμ. 1,49 1,51 1,38 -2,00 αυτού, λίγες ημέρες μετά την εκκίνηση μείωση στο 2,02 της πρωτοβουλίας του υπουργείου Ανά­ αλάτι Μαρμελάδα 370 γραμ. * 3,40 3,36 3,56 -0,87 πτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝ). -2,29 Μέλι 250 γραμ. 3,90 3,86 3,99 -10,64 3,83 Χυμός φρούτων 1 λίτρο 2,03 2,01 2,06 0,90 8,74 Από έρευνα του «Ε.Τ.» σε 51 ενδεικτικά Παξιμάδια 400 γραμ. 2,67 2,79 2,77 -4,50 -0,53 προϊόντα εκτός «καλαθιού» προκύπτουν 19,21% Χαρτοπετσέτες 56 τεμ. 0,85 0,87 0,87 -1,04 μειώσεις στην τιμή 28 εξ αυτών έπειτα 19,21 από σύγκριση κόστους (ίδιες ετικέτες Εσπρέσο 250 γραμ. 4,37 4,58 4,65 -3,89 και ποσότητες) την 1 η.11.2022 και στις -6,70 10.11.2022. Ταυτόχρονα, για 21 προϊ­ Ξυραφάκια 10 τεμ. 2,28 2,28 2,35 -8,51 2,56 Κέτσαπ 330 γραμ. 1,80 1,91 1,72 3,41 -0,27 Αλουμινόχαρτο 30 μ. 4,70 4,69 4,69 όντα παρατηρήθηκε αύξηση στις τιμές, Τ η μεγαλύτερη Αντικολλητικό χαρτί 8 μ. 2,77 2,79 2,64 ενώ σε 2 παρέμειναν σταθερές. Τόσο αύξηση σε οι μειώσεις όσο και οι αυξήσεις, για την αποσμητικό Νερό 500 ml 0,31 0,31 0,31 ώρα, είναι... συγκρατημένες. Συνολικά, Αναψυκτικό 1 λίτρο 1,07 1,10 1,10 Μπισκότα 225 γραμ. - 16τεμ. 0,95 0,95 0,94 αυτά τα 51 αγαθά από 120,51 ευρώ την Κριτσίνια 200 γραμ. 1,69 1,70 1,70 1 η/11 έφτασαν στις 10/11 να κοστίζουν ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ (2,56 ευρώ). Αξίζει να επισημανθεί πως Σοκολάτες 70 γραμ. 1,25 1,25 1,26 120,18 ευρώ. στην παρούσα φάση η Διυπηρεσιακή □ [email protected] Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) Πατατάκια 150 γραμ.. 1,47 1,56 1,56 του ΥΠΑΝ, πέρα από τους ελέγχους που «Ταμείο» πραγματοποιεί -κατά προτεραιότητα- στα Τσίχλες 8 γραμ. 0,50 0,49 0,49 προϊόντα του καλαθιού, διερευνά και τις Ειδικότερα, στις 10/11 πωλούνταν πιο τρεις ημέρες αργότερα έπεσε στο 1,27 τιμές σε αρκετά προϊόντα εκτός αυτού, Καραμέλες 32 γραμ. 0,99 1,01 1,01 φτηνά (σε σχέση με την 1 η/11) τα εξής ευρώ. Στον αντίποδα, ανοδική τάση πα­ και ιδίως στα «συγγενικά» με εκείνα της προϊόντα: αλάτι, πιπέρι, κοτομπουκιές, ρατηρήθηκε για τις τιμές των παρακάτω πρωτοβουλίας, π.χ. μακαρόνια No 10, Σαλάμι 100 γραμ. 2,29 2,32 2,27 σάλτσα τομάτας ψιλοκομμένη, δημητρι­ αγαθών: μαγιονέζα, κεφαλοτύρι τριμμένο, εκτός δηλαδή του Νο6 που έχει το «κα­ ακά, τυροπιτάκια, αφρόλουτρο, ζαμπόν, γιαούρτι επιδόρπιο, μαρμελάδα, μέλι, χυ­ λάθι», ή ακόμη και μακαρόνια Νο6, αλλά Κρέμα γάλακτος 330 ml 3,49 3,78 3,41 ανθότυρο, κριθαράκι, μακαρόνια ΝοΙΟ, μός φρούτων, παξιμάδια, χαρτοπετσέτες, διαφορετικής ετικέτας από αυτήν που μακαρόνια για παστίτσιο Νο2, αρα- εσπρέσο, ξυραφάκια, αναψυκτικό, κρι- έχει επιλέξει π εκάστοτε αλυσίδα για το Βαμβάκι 100 γραμ. 1,41 1,39 1,26 βοσιτέλαιο, ζάχαρη καστανή, κέτσαπ, τσίνια, σοκολάτα, πατατάκια, καραμέλες, «καλάθι» της. αλουμινόχαρτο, αντικολλητικό χαρτί κέικ, τυρί κρέμα, κονσέρβα τόνος, απο­ Κέικ 400 γραμ. 3,39 3,43 3,52 (λαδόκολλα), μπισκότα, τσίχλες, σαλάμι, σμητικό, είδη ζαχαροπλαστικής (άνθος Βασική επιδίωξη του υπουργείου εί­ κρέμα γάλακτος, βαμβάκι, σιμιγδάλι ψιλό, αραβοσίτου βανίλια) και κρουασάν. ναι να συγκρατηθούν οι τιμές -και αν Τυρί κρέμα 200 γραμ. 2,22 2,23 2,24 κύβος λαχανικών, ξίδι, φύλλο κατεψυγ- είναι δυνατόν να μειωθούν- των προϊ­ μένο, κρεμοσάπουνο και γάλα μακράς Η μεγαλύτερη αύξηση (19,21%) κα- όντων του «καλαθιού», χωρίς, ωστόσο, Κονσέρβα τόνος 2X160 γραμ. 6,52 6,58 7,09 διάρκειας. Η μεγαλύτερη πτώση τιμής ταγράφπκε στην τιμή του αποσμητικού, να αυξηθεί υπέρμετρα το κόστος των (-13,01 %) καταγράφηκε στην περίπτωση που ήταν 3,02 ευρώ την 1 η/11, αλλά αγαθών που δεν συμμετέχουν στην Σιμιγδάλι ψιλό 500 γραμ. 1,11 1,07 1,06 του αλατιού, από 1,46 ευρώ την 1 η/11, ανέβηκε στα 3,43 ευρώ και έπειτα στα πρωτοβουλία. * ανέβηκε στο 1,48 ευρώ στις 7/11 και 3,60 ευρώ. Κύβος λαχανικών 12 τεμ. 1,90 1,90 1,89 Καμία μεταβολή δεν υπήρξε στο κό­ Ξίδι 350 ml 0,96 0,95 0,95 στος για νερό (0,31 ευρώ) και μουστάρδα Αποσμητικό 50 ml 3,02 3,43 3,60 Φύλλο κατεψυγμένο 700 γραμ. 3,34 3,53 3,21 Κρεμοσάπουνο 750 ml 2,09 2,28 1,95 Γάλα μακράς διάρκειας 1 Lt 1,88 1,90 1,72 Ανθος αραβοσίτου βανίλια 43 γρ. 0,39 0,40 0,40 Κρουασάν 80 νραμ. 0,88 0,90 0,91 ΒΒ · ΛΙ.. . 120,51 | 121,99 1[ 120,18 1 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5


 Μειώσεις ακόμα και έως 10% σε 100 προϊόντα από 1 το «καλάθι του νοικοκυριού» Πηγή: ONTIME Σελ.: 11 Ημερομηνία 14-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 130.53 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Μειώσειε ακόμα και έωε 10% σε 100 προϊόντα από το «καλάθι του νοικοκυριού» Με συνεχείς διορθωτικές κινήσεις στις τιμές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο «καλάθι του νοικοκυριού» τα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν την πορεία τους δέκα μέρες μετά τη θεσμοθέτηση του μέτρου. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνης Γεωργιάδης, από τα 664 ίδια προϊόντα που είχε το «κα­ λάθι του νοικοκυριού» την περασμένη εβδομάδα, τα 541 προϊόντα διατήρησαν την ίδια τιμή και αυτή την εβδομάδα τα 101 μείω­ σαν την τιμή και μόνο δύο αύξησαν την τιμή. Επίσης, 150 προϊό­ ντα είναι διαφορετικά από την προηγούμε­ νη εβδομάδα, ενώ η συνολική αξία για το «καλάθι του νοικο­ κυριού» ανά σούπερ μάρκετ, σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, είναι μι­ κρότερη. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του το e-katanalotis.gr, υπάρχει μια αισθητή μείωση της τάξης του 10% στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (PL) σε σχέση με τα επώνυ­ μα. Τα δεδομένα δείχνουν ότι το φθηνότερο σταθμισμένο καλάθι κοστίζει λίγο κάτω από 100 ευρώ, ενώ το ακριβότερο βρίσκεται στα 155 ευρώ. Παρατηρείται, λοιπόν, μια διακύμανση κοντά στα 55 ευρώ, κάτι που δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα επιλο­ γής ανάμεσα σε διαφορετικές ποιότητες προϊόντων. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6


 Οι βελτιώσεις, ο ανταγωνισμός και η μάχη κατά της 1 ακρίβειας Πηγή: STAR PRESS Σελ.: 10 Ημερομηνία 14-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 454.14 cm² Κυκλοφορία: 2510 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Δέκα ημέρε$ «καλάθι ίου νοικοκυριού» Οι ΟεΟπώσεις, ο ανταγωνισμός και η μάχη κατά της πκρίβειας Με καθημερινέε διορθωτικέε κινήσειε oris νεχώετιε λίστεεμετα λίστεε που έχουν κοινοποιήσει στην προϊόντα τουε προ- πλατφόρμα https://e- σπαθώνταε να διατη- katanalotis.gov.gr/householdBasket γ ρήσουν σταθερέεή u: και να μειώσουν τιε συνεχίζουν τα σούπερ μάρκετ να 33 τιμέε. «Αυτό σημαί­ αναδιαμορφώνουν ns τιμέε των νει ότι καταφέραμε προϊόντων που περιλαμβάνονται στο γιαδύοολόκληρεε εβδομάδεε να κρα­ «καλάθι του νοικοκυριού», γεγονόβ που τήσουμε τα προϊόν­ αποδεικνύει ότι αρχίζει να δημιουργείται τα του καλαθιού ανταγωνισμόν από τον οποίο προσδοκά το σταθερά ακόμα και σε πολύ ανταγωνιστικέε κατηγορίεε, υπουργείο Ανάπτυξηβ και Επενδύσεων να όπωε είναι για παράδειγμα το γάλα» σημειώνει ο ίδιοε. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του το e- επιτευχθεί η συγκράτηση τιμών στα βασικά katanalotis.gr, σε ό,τι αφορά στη σύνθεση του «καλαθιού του αγαθά. νοικοκυριού», από την πρώτη ανάλυση προέκυψε ότι υπάρχει μια αισθητή μείωση τηε τάξηε του 10% στα προϊόντα ιδιωτικήε ετικέταε (PL) σε σχέση μετά επώνυμα. Αυτά τα ποσοστά αλλά­ πωε δήλωσε ο υπουργόε, Άδωνιε Γεωργιάδηε, από ία ζουν καθημερινά (μέχρι το πρωί του Σαββάτου έχουν γίνει Ο664 ίδια προϊόντα που είχε το «καλάθι του νοικοκυρι­ μειώσειε σε πάνω από 30 προϊόντα από την περασμένη Τετάρ- ού» την περασμένη εβδομάδα, τα 541 προϊόντα διατή­ τη) και σύμφωνα με τον κ. Δοξαρά, προστίθενται συνεχώε πε­ ρησαν την ίδια τιμή και αυτή την εβδομάδα, τα 101 μείωσαρνισσότερα επώνυμα. την τιμή και μόνο δύο αύξησαν την τιμή. Επίσηε, 150 προϊόντα Από την ανάλυση ins Warply, προκύπτει ότι το φθηνό­ είναι διαφορετικά από την προηγούμενη εβδομάδα ενώ η συ­ τερο σταθμισμένο «καλάθι» κοστίζει λίγο κάτω από 100 νολική αξία για το «καλάθι του νοικοκυριού» ανά σούπερ μάρ­ ευρώ, ενώ το ακριβότερο βρίσκεται στα 155 ευρώ. Παρα- κετ είναι μικρότερη σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδο­ τηρείται λοιπόν μια διακύμανση κοντά στα 55 ευρώ, κάτι μάδα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γιάννηε Δοξαράε, που δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα επιλογή$ ανά­ ιδρυτήε και διευθύνων σύμβουλοε ins Warply που χειρί­ μεσα σε διαφορετικέε ποιότητεε προϊόντων. ζεται το e-katanalotis.gr, την περασμένη Τετάρτη 9 Νοεμ­ Με την ψήφιση τροπολογίαε στη Βουλή για την αντιμετώ­ βρίου συμπληρώθηκε μία εβδομάδα από την ημέρα που πιση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν στην εφαρμογή έκανε πρεμιέρα το «καλάθι του νοικοκυριού» και οι προ- του «καλαθιού του νοικοκυριού» προβλέπονται, μεταξύ άλ­ κλήσειε σε επίπεδο λειτουργίαε ήταν αρκετέβ. Αφορού­ λων, συγκεκριμένεε διαστάσειε στιε ετικέτεε σήμανσηε των σαν κυρίωε την ποιότητα των δεδομένων που προσκόμιζαν οι προϊόντων του καλαθιού, καθώε και ότι θα πρέπει να είναι έγ- αλυσίδεε σούπερ μάρκετ (αποτέλεσμα του πιεσμένου χρόνου χρωμεε. Επίσηε, προβλέπεται ότι οι αλυσίδεε σούπερ μάρκετ εφαρμογήετου μέτρου), τη σήμανση των προϊόντων και την θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείε ποσότητεε των προϊόντων επάρκειά τουε στα ράφια.Όλα αυτά τα προβλήματα αντιμετω­ που εντάσσουν στο «καλάθι» τουε ώστε να μην παρατηρούν­ πίστηκαν με συντονισμένεε προσπάθειεε και διάθεση συνερ- ται ελλείψειε και αντικατάσταση των προϊόντων με άλλα ακρι­ γασίαε, τόσο από τιε επιχειρήσειε που συμμετέχουν στη δρά­ βότερα. Την ίδια ώρα, υπάρχουν σκέψεν, έπειτα από ση για το «καλάθι του νοικοκυριού» όσο και από το αρμόδιο απαίτηση καταναλωτών, να ενταχθούν στο «καλάθι του υπουργείο. νοικοκυριού» προϊόντα που απευθύνονται σε συγκεκρι­ «Τα πρώτα συγκριτικά αποτελέσματα καταδεικνύουν μένεε πληθυσμιακέε ομάδεε που έχουν ιδιαίτερεε δια- ότι το μέτρο φαίνεται να είναι npos τη σωστή κατεύθυνση, τροφικέε ανάγκεε. Μια τέτοια ομάδα, ίσωε η μεγαλύτερη, εί­ με tis τιμέε να παραμένουν σταθερέε ή και να μειώνονται. ναι οι διαβητικοί οι οποίοι έχουν ζητήσει να μπουν προϊόντα Οι αλυσίδεε σούπερ μάρκετ έκαναν εξαιρετική δουλειά να το που απευθύνονται αποκλειστικά στιε ανάγκεε τουε. Επίσηε, στηρίξουν σε επίπεδο τιμολογιακήε πολιτικήε» επισήμανε ο κ. σχεδιάζεται η επέκταση του θεσμού σε άλλουε κλάδουε Δοξαράε και εξηγεί ότι την προηγούμενη εβδομάδα τα 3/4 (φούρνουε, κρεοπωλεία κ.α.) για την περαιτέρω κάλυψη βα­ των προϊόντων διατήρησαν την ίδια τιμή ή προχώρησαν και σε σικών αναγκών των καταναλωτών καθώε και η διεύρυνσή του μείωση. Οι αλυσίδεε σούπερ μάρκετ αναπροσαρμόζουν συ- με περισσότερα επώνυμα προϊόντα. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7


 Customer Loyalty Management Conference 1 Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 6 Ημερομηνία 11-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 532.47 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ Β USSIAS presents Customer Loyalty LIVE ON YOUR Management SCREEN Conference Boosting long-lasting customer engagement Η πιστότητα των πελατών και τα σύγχρονα προγράμματα επιβράβευσης δεν αφορούν μόνο δωρεάν προϊόντα, εκπτώσεις ή έξτρα πόντους. Οι αφοσιωμένοι πελάτες δημιουργούν στενούς δεσμούς με τα brands, έχουν μεγαλύτερο engagement και νιώθουν ότι ανήκουν σε μια κοινότητα. Πώς μπορούμε να κάνουμε τους πελάτες μας να γίνουν οι πιο πιστοί και ένθερμοι Melanie Avraam υποστηρικτές του brand μας; Παρακολουθήστε το συνέδριο του Customer Loyalty Head of Customer Operations, Elpedison Management που διοργανώνει ψηφιακά η BOUSSIAS και το Marketing Week Δανάη Αβράτογλου στις 16 Νοεμβρίου και μάθετε πώς επιτυγχάνεται η αφοσίωση των πελατών CRM and Digital Paid Media Manager, από έμπειρους και επιτυχημένους επαγγελματίες και experts! Estee Lauder Στέφη Αναρούσου ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ Group Loyalty Manager, Goody’s - Everest Group of Companies (VIVARTIA) Professor Adrian Adam Posner Dr. Anil V. Pillai Yuping Liu - Λεύτερης Αντωνόπουλος Palmer Youth, Mass & Ethnic Segments Product Customer Loyalty Director, Thompkins, Marketing Lead, Vodafone Head of the Department Specialist, CEO of Terragni Consulting Αλέξανδρος Δοδόπουλος of Marketing and The Point of Loyalty, Ph.D. Director, Business Intelligence Reputation. Henley Author of loyalty Loyalty & Analytics, AB Vassilopoulos Business School, research - Professor of Σπόρος Δούκας University of Reading For Love or Money1\" Marketing, Director Loyalty & CRM Director, OPAP of Loyalty Science Αθηνά Κακολύρη Lab, Old Dominion Head of Loyalty & CRM Marketing, University Aegean Airlines Ισίδωρος Σιδερίδης Frank Thibaut Andreas Connor Kelley CEO of Pobuca Ανέστης Τάρλας Πρόεδρος ΕΙΕΠ. Mansson Web3 Loyalty Sales Manager, Europa Profil Aluminium Διευθυντής Διοδίων, Expert Μάρκος Φραγκουλάπουλος Εμπορικής Διαχείρισης GF M&C Data Head of Interamerican Corporate Marketing και Τηλεφωνικής & CRM Director, Εξυπηρέτησης, Ericsson ΚΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ Αττικές Διαδρομές ΑΕ www.loyaltyconference.gr ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ POBUCA ΧΟΡΗΓΟΙ ΖΙΕΠίν § ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΕΠΑ Epnopias Α.Ε. Συμμετοχές: Ελλάδα: Βασίλης Κουτσαβλής, Τ: +30 210 6617777 (εσωτ. 129), Ε: [email protected] Κύπρος: Έλενα Χατζηνικολάοο, Official Publication Τ: (+357) 96 494925, Ε: [email protected] Χορηγίες: Ελλάδα: Αννα Γυπαράκη, Τ: +30 210 6617 777 (εσωτ. 152), Ε: [email protected] Σπόρος Λεοντάρης, Τ: +30 210 6617 777 (εσωτ. 215), Ε [email protected] Κύπρος: Γιώργος Λοϊζου, Τ: +357 99103323, Marketing Week Ε: [email protected] Ιωάννα Αντωνίου, Τ: +357 99 494653, Ε [email protected] Περιεχόμενο: Νατάσα Σινιώρη, Τ: 210 6617777 (εαωτ. 389), Ε: [email protected] ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 8


 ΑΒ: Πιστοποίηση για τα προϊόντα σολομού 1 Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 3 Ημερομηνία 11-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 175.45 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ASC ΑΒ: Πιστοποίηση για τα προϊόντα σολομού Η δέσμευση της ΑΒ Βασιλόπου- ιχθυοκαλλιέργειας, σημαίνει στην λος να διατηρεί την υψηλή ποιό­ πράξη ότι η ΑΒ Βασιλόπουλος τητα των προϊόντων της αλλά και συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση να υιοθετεί ορθές περιβαλλοντικές των επιπτώσεων στο οικοσύστη­ πρακτικές, αποδεικνύεται για μία μα αλλά και στην τήρηση αυστη­ ακόμη φορά, μέσω της πιστοποί­ ρών προδιαγραφών των ζωοτρο­ ησης που έλαβε για τον φρέσκο σολο­ φών. Ταυτόχρονα, μό, σύμφωνα με το αποτελεί υπεύθυνη πρότυπο υπεύθυνης επιλογή για το φυσι­ εκτροφής ASC. Συ­ κό περιβάλλον, ενώ γκεκριμένα, πιστο­ ανοίγει το δρόμο για ποιήθηκε για τα προ­ τη βιώσιμη και υπεύ­ ϊόντα σολομού από θυνη κατανάλωση τη σειρά ΑΒ Fresh ψαριών. Η ΑΒ Βασι­ To Go αλλά και τα λόπουλος αποδει- προϊόντα νωπού, χύμα σολομού, κνύει με κάθε τρόπο επιβεβαιώνοντας την άριστη ποι­ και σε κάθε ευκαιρία πως νοιάζεται ότητα και τις σωστές πρακτικές τόσο για τους πελάτες της, που της αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Η την προτιμούν και την ξεχωρίζουν εκτροφή του ψαριού σύμφωνα με εδώ και 83 χρόνια, όσο και για το αυστηρά και υπεύθυνα πρότυπα περιβάλλον και τη βιωσιμότητα του πλανήτη. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9


 LUCIA'S FARM: ΛΑΝΣΑΡΕΙ ΤΑ ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 3 Ημερομηνία 11-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 94.08 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ LUCIA'S FARM: ΛΑΝΣΑΡΕΙ ΤΑ ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Η οικογένεια της Lucia’s farm πα­ ρουσιάζει το νέο της προϊόν, τα Αγ- γουράκια Κρήτης. Σύμφωνα με την εταιρεία, η πρόταση της Lucia's farm είναι ένα αγγουράκι με ταυτότητα, με γεύση από τα παλιά, που με αυτό απο­ κτά άλλο νόημα η χωριάτικη σα­ λάτα και όλες οι δημιουργίες της κουζίνας. Τα λαχανικά της Lucia's farm, τομάτες baby, τοματίνια, πα­ τάτες έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους, συνδυάζοντας ποιότητα, γεύ­ ση, νοστιμιά, με σεβασμό προς το περιβάλλον, τον αγρότη και τον καταναλωτή. Τα ίδια αδιαπραγμά­ τευτα χαρακτηριστικά θα βρίσκουν καθημερινά μικροί και μεγάλοι στα νέα Αγγουράκια Κρήτης της Lucia’s farm, που είναι διαθέσιμα στα σού­ περ μάρκετ όλης της Ελλάδας. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 10


 Συνεργασία με την Καλλιμάνης 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 4 Ημερομηνία 14-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 97.18 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ADUS Συνεργασία με την Καλλιμάνηε Την έναρδη συνεργασίες με την Καλ- λιμάνηε ανακοίνωσε η Adas. Συγκε­ κριμένα, αναλαμβάνει την παραγγε- λιοληψία και το merchandising otis εθνικέε αλυσίδεε πανελλαδικά. Η Καλ- λιμάνη5 μετρά πάνω από μισό αιώνα γνώσηε και εδειδίκευσηε στον κλάδο των κατεψυγμένων αλιευμάτων στην ελληνική αγορά και ανήκει otis κο- ρυφαίεε ελληνικέε επιχειρήσει στον ευρύτερο κλάδο τροφίμων και ποτών. Η Adus, διαγράφονταε από το 2009 συνεχή ανάπτυΕη, παρέχει otis FMCG επιχείρησες εΕειδικευμένε5 και αποτε- λεσματικέε υπηρεσίεε σε θέματα που αφορούν την προώθηση των προϊό­ ντων ευρεία5 κατανάλωσηε στον κλάδο των σούπερ μάρκετ και λιανικήε στην ελληνική και στη διεθνή αγορά. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11


 eimasteoloiok.gr 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 6-7 Ημερομηνία 14-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1172.42 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ eimasteoloiok.gr Μια πρωτοβουλία για την ενίσχυση τηε περιβαλλοντικήε και κοινωνικήε υπευθυνότηταε ΚΓράτα m Λ m ΔΑώ· σε SS. ν ψροντίδα ιλήσαμε με τη Μαρία Αρτίκη, διευθύντρια Μάρ­ όλων καλύτερη και ευκολότερη. Με πλούσιο ενημερωτικό περιε­ χόμενο, υποστηρίζει, προωθεί και ενημερώνει για τους τέσσερις Μκετινγκ της OK! Anytime Markets Α.Ε., για το νέο βασικούς άξονες δραστηριοτήτων και εκπαίδευσης που χτίζουν πρόγραμμα ΕΚΕ που δημιούργησαν. τα OK! Anytime και OK! Grocery μαζί με τους πελάτες τους! ΕΙΟΚ! Anytime Markets Α.Ε. μοιράζεται με τον κόσμο της, μέσα από το Πείτε pas, κ. Αρτίκη, mils Εεκίνησε το νέο oas project eimasteoloiok.gr; blog της, το όραμά της για φροντίδα και αγάπη προς το συνάνθρω­ To eimasteoloiok.gr είναι μια πρωτοβουλία της OK! Anytime πο, το περιβάλλον και τους ίδιους μας τους εαυτούς. Ένα όραμα, Markets Α.Ε. για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής το οποίο μεταφέρεται και στον κόσμο των social media μέσω των υπευθυνότητας. Από το ξεκίνημά μας θελήσαμε να δημιουργή­ σελίδων της εταιρείας. σουμε μια πιο άμεση και στενή σχέση με τηντοπική κοινωνία. Οι δράσεις μας έχουν ως πυξίδα τη φράση «δίπλα σε κάθε γειτονιά, noios είναι ο otoxos του project; κοντά σε όσους έχουν ανάγκη». Σήμερα, η OK! Anytime Markets Βασιστήκαμε στους τέσσερις κεντρικούς θεματικούς άξονες Α.Ε., ηγέτης στην ελληνική αγορά ως ο μεγαλύτερος πρεσβευτής του eimasteoloiok.gr για να προσκαλέσουμε τον κόσμο να κάνει ενός οργανωμένου δικτύου καταστημάτων ευκολίας, ζει και ανα­ μικρές αλλαγές στις επιλογές του, υιοθετώντας συνήθειες που πτύσσεται μέσα σε αυτές τις γειτονιές μαζί με τους ανθρώπους. μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη βελτίωση της ποιότη­ Έμπνευση, λοιπόν, για το εγχείρημα αποτέλεσε η μέχρι πρότινος τας της καθημερινής ζωής όλων. Στόχος είναι η ενημέρωση και δράση μας, που ενίσχυε μικρότερες ή μεγαλύτερες ενέργειες κινητοποίηση τόσο των πελατών μας, όσο καιτων ανθρώπων μας, προσφοράς. Με γνώμονα την ανάγκη για προώθηση της κοινω­ σε θέματα περιβαλλοντικής, κοινωνικής αλλά και προσωπικής νικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, δημιουργήθηκε ένα φροντίδας και ευεξίας. Οι τέσσερις άξονες λειτουργούν ως οδηγοί πλάνο που θα ενδυνάμωνε τους δεσμούς ανάμεσα στην εταιρεία στην προσπάθεια για κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία, και τον κόσμο, μέσα από τη σύσταση μιας ενεργής κοινότητας, εγκαθιδρύοντας το μήνυμα «είμαι μέρος της λύσης». Θέλουμε να ενημερωμένης, που συμμετέχει στο μήνυμα της βελτίωσης και παρακινήσουμε τους ανθρώπους στο μήνυμα: «Για να είμαστε όλοι ικανοποιεί η ίδια την ανάγκη της προσφοράς, επιλέγοντας ένα ΟΚ!, κάν’ το αλλιώς...για σένα, για το περιβάλλον, για τους άλλους». κατάστημα OK! Anytime Markets. Έτσι, συνθέσαμε το eimasteoloiok.gr. Το νέο project περιβαλ­ Αναφερθήκατε σε «τέσσερκ κεντρικοί» θεματικοί» aEovcs». Ποιοι λοντικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης δημιουργήθηκε είναι αυτοί και πού εστιάζουν; και λειτουργεί προκειμένου να ενημερώσει και να ενώσει τους Προκειμένου να γίνει εφικτό το όραμα της OK! Anytime Markets ανθρώπους γύρω από καίρια κοινωνικά ζητήματα που αφορούν Α.Ε., θέσαμε ως προτεραιότητα να προσαρμοστεί το project στις το περιβάλλον και την κοινωνία. Στόχος είναι να εμπνεύσει αισι­ καθημερινές ανάγκες του κόσμου. Οι τέσσερις άξονες κάνουν οδοξία για αλλαγή σε επίπεδο καθημερινών απλών συνηθειών, ακριβώς αυτό: παρουσιάζουν πως με εύκολο τρόπο μπορούμε να που μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στον τρόπο ζωής κάθε φέρουμε την αλλαγή. Οι άξονες σχετίζονται αλληλένδετα μεταξύ ατόμου ξεχωριστά αλλά και όλων συλλογικά. τους, αφού ο ένας προκύπτει και καλύπτει τον άλλο, δημιουργώντας, συνεπώς, μια κυκλική δομή. Η κάθε ενέργεια επηρεάζει την άλλη, Τι είναι το eimasteoloiok.gr; σε μια αέναη κίνηση με αλυσιδωτές αναδράσεις, καθοδηγώντας Είναι ένα blog μέσω του οποίου οικειοποιούμε στο κοινό μας τη τους ανθρώπους να υιοθετούν συνεχώς καλύτερες συνήθειες για στρατηγική της εταιρείας, τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της τους εαυτούς τους και το περιβάλλον. και φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους. To blog Πρώτος άξονας: «κράτα μικρό καλάθι». Ο πρώτος άξονας ανα- project κοινωνικής ευαισθητοποίησης δημιουργήθηκε μαζί με φέρεται στο Food Waste Management ή βιώσιμη διαχείριση του μια ομάδα νέων ανθρώπων, η οποία αρθρογραφεί και μοιράζεται φαγητού, που αποσκοπεί στη μείωση της σπατάλης τωντροφίμων. σκέψεις, ιδέες και προτάσεις, με χιούμορ και θετική ενέργεια, Στο συγκεκριμένο βήμα, λάβαμε υπόψη μας τις επιπτώσεις από την ώστε με τη μικρή αλλά ουσιαστική συμμετοχή μας να γίνει η ζωή ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 12


 eimasteoloiok.gr 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 6-7 Ημερομηνία 14-11-2022 έκδοσης: Μάθε περισσότερα για το νέο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΟΚ! Για να είμαστε παραγωγή τροφίμων οτα αποθέματα νερού και στην παγκόσμια παρακινεί τον καθένα ξεχωριστά να κάνει καλό στον εαυτό του και καλλιεργήσιμη γη, που είναι κριτικής σημασίας, ενώ η σπατάλη στο περιβάλλον. Μέσα από το «έλα με το ποδήλατο», παροτρύνου­ αυτών δυσχεραίνει το ανθρώπινο αποτύπωμα. με το κοινό μας να επισκέπτεται τα καταστήματα με τα πόδια ή το Το «κράτα μικρό καλάθι» είναι ο τρόπος της OK! Anytime Markets ποδήλατο. Πρόκειται για μια συνδυασμένη κίνηση ενίσχυσης του Α.Ε. να προωθήσει τις συχνές επισκέψεις στα καταστήματα και να χαρακτήρα «καταστήματα της γειτονιάς» αλλά και περιβαλλονπκής αποτρέψει τα μεγάλα καλάθια, που συνήθως περιέχουν μεγαλύτερη ευαισθησίας, που κάνει καλό στη σωματική και ψυχική υγεία, ση­ ποσότητα αγαθών από εκείνα που χρειάζεται ή μπορεί να κατανα­ κώνει τους ανθρώπους από τις καρέκλες και τα γραφεία τους, αλλά λώσει ένα νοικοκυριό. Τα καταστήματα επιβραβεύουν τις μικρές και μειώνει τις εκπομπές ρύπων. και συχνές αγορές που αποφεύγουν την υπερβολή, δείχνοντας Τέλος, ζητήσαμε από τον κόσμο να δώσει φροντίδα. Το «δώσε το ανθρώπινο πρόσωπο της επιχείρησης, ένα πρόσωπο που δεν φροντίδα!» είναι η αξία που έδωσε την αφορμή να γίνει το project εστιάζει μόνο στο κέρδος. Τέλος, με προγράμματα εκπαίδευσης, πραγματικότητα. Προτού μετουσιωθεί σε ιδέα το εγχείρημα για την οδηγούς σωστού προγραμματισμού για τα ψώνια και συνεργασίες επικοινωνία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η εταιρεία στεκόταν με διατροφολόγους, μέσω του www.eimasteoloiok.gr, ενημερώ­ ήδη σύμμαχος σε κάθε προσπάθεια για φροντίδα, κυρίως μέσα από νουμε τα νοικοκυριά να οργανώσουν τις αγορές τους καθώς και το την προσφορά τροφίμων και πρώτων υλών σε ανθρώπους ή οργα - μαγείρεμα στο σπίτι προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη. νισμούς που το έχουν ανάγκη. Το έργο αυτό συνεχίζεται και η ΟΚ! Στη συνέχεια, παρακινήσαμε τον κόσμο να διαλέξει τοπικά προϊόντα. Anytime Markets Α.Ε. συμπαραστέκεται περήφανα και με συνέπεια Το «διάλεξε τοπικά προϊόντα» ανπκατοπτρίζει την προώθηση των στους ανθρώπους της, με κύριο μέλημα τη φροντίδα της γειτονιάς. τοπικών, ελληνικών προϊόντωνκαι παραγωγών. Με τα νέα της κατα­ Προσκαλούμε τους ανθρώπους να γίνουνμέτοχοι στις δράσεις μας, στήματα, OK! Grocery Supermarket & Deli, μια πρόταση που συνδυ­ παρέχοντας εκπαίδευση και ενημέρωση, αλλά και με χιούμορ, μέσα άζει αρμονικά το χαρακτήρα ενός παραδοσιακού παντοπωλείου με από το blog κοινωνικής ευαισθητοποίησης eimasteoloiok.gr. το οικείο περιβάλλον, την ποιότητα και τη φρεσκάδα των προϊόντων στις καλύτερες τιμές, η εταιρεία επεκτείνει το δίκτυό της σε όλη την Ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου; Ελλάδα. Αναγνωρίζοντας όπ η μεταφορά και διανομή τωντροφίμων Τόσο οι πελάτες μας, όσο και το κοινό μας στα μέσα κοινωνικής αποτελεί μία από τις πιο ρυπογόνες διαδικασίες, επιλέγουμε και δικτύωσης και -κυρίως- το ανθρώπινο δυναμικό μας, έχει αγκαλιά­ επενδύουμε στους τοπικούς παραγωγούς. Ως αποτέλεσμα, κατα­ σει τις ενέργειές μας. Στηρίζοντας από την αρχή της λειτουργίας φέρνουμε να περιορίσουμε και μετακινήσεις που θα μπορούσαννα μας ενέργειες κοινωνικής προσφοράς, είμαστε περήφανοι που, αποφευχθούν. Παράλληλα, προσφέρουμε ενημέρωση γύρω από τα μετά από 18 χρόνια από την ίδρυσή μας, η διάθεση για προσφορά ποιοτικά ελληνικά προϊόντα που προτείνουν τα ΟΚ! και δίνουμε στον έχει γίνει βασική αξία της εταιρείας μας και μέρος της κουλτούρας καταναλωτή τη δυνατότητα να γνωρίσει τα private lebel προϊόντα μας, η οποία εκφράζεται μέσα από το eimasteoloiok.gr και αρχίζει της. Πρόκειται για μια συνδυασμένη κίνηση εμπορικής πολιτικής να ενστερνίζεται και ο κόσμος μας. Η OK! Anytime Markets Α.Ε. αλλά και περιβαλλοντικής ευαισθησίας, καθώς ο καθένας καλείται καταφέρνει, μέσα από έναν μοναδικό τρόπο, να κάνει συμμάχους να μειώσει το προσωπικό περιβαλλονηκό του αποτύπωμα. της στην προσπάθεια για έναν καλύτερο κόσμο τους ίδιους τους Έπειτα είπαμε «έλα με το ποδήλατο!». Αναγνωρίζοντας τους γρή­ ανθρώπους που την επιλέγουν και την εμπιστεύονται. Αποδεικνύ- γορους ρυθμούς ζωής των ανθρώπων, η OK! Anytime Markets Α.Ε., ει πως είναι εύκολο να δώσεις φροντίδα και, στο δρόμο που άνοιξες, σε συνέχεια της επιβράβευσης των μικρών και συχνών αποδείξεων, να σε ακολουθήσουν και άλλοι. ® ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 13


 Ανάπτυξη παρά τις προκλήσεις 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 16-17 Ημερομηνία 14-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1133.44 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ----- Rel :a ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ η ανάπτυξη για τα προϊόντα μακιγιάζ, που στο πανδημικό 2021 αναπτύχθηκαν κατά Ανάπτυξη παρά 4,2%, ενώ ισχυρότατη προβλέπεται να είναι η ανάπτυξη για το 2022 στο 16,3%, με την tis προκλήσειε εξισορρόπηση του κλάδου να έρχεται το 2023 στο 5,2%. Τέλος, ισχυρή ανάπτυξη Αντοχές τόσο στην κρίση όσο και στην πανδημία δείχνει πως προβλέπεται για τον κλάδο των αρωμάτων, έχει ο κλάδος των καλλυντικών στην Ελλάδα. Οι προοπτικές, που έκλεισε στο 11,1% για το 2021, με επι­ η επίδραση του πληθωρισμού, οι τάσεις και οι επενδύσεις. δόσεις που προβλέπονιαι ισχυρές και για το 2022 (7,7%) αλλά και το 2023 (7,5%). κλάδος των καλλυντικών βλέψεις να κάνουν λόγο για αύξηση 3,5% Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ όχι απλώς αντέχει στις προ­ το 2022 και 3,5% το 2023. Αναλυτικότερα ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΓΓΙΞΕΙ (ΑΚΟΜΑ) ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Ο κλήσεις, αλλά και αναπτύσ­ και κατά κατηγορία, σταθερά ανοδικός σεται δυναμικά παρά τις προβλέπεται πως θα είναι ο κλάδος προϊό­ Τη σχεδόν δεκαετή οικονομική κρίση στην αντιξοότητες. Αυτό είναι ντων περιποίησης μαλλιών που έκλεισε με Ελλάδα διαδέχθηκε η παγκόσμια ενεργει­ το συμπέρασμα που απορρέεισαηπμαόντταική άνοδο 6,9% το 2021, με τις προ­ ακή κρίση, που έβαλε «φωτιά» στον πλη­ στοιχεία του Πανελλήνιου Συνβδλέέσψμεοιςυνα κάνουν λόγο για άνοδο 1,6% για θωρισμό, αυξάνοντας αισθητά τις ημές των Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντι­ το 2022 και 2,8% για το 2023. Τα προϊόντα προϊόντων. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να ανησυχεί τους ανθρώπους του κλάδου των κών (ΠΣΒΑΚ), που πρόκειται να χρησιμο­ περιποίησης προσώπου, που έκλεισαν με καλλυντικών, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ΠΣΒΑΚ, που δηλώνει πως παρόλο που ποιηθούν στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 6,7% το 2021, προβλέπεται να «φρενάρουν» ο πληθωρισμός έχει ξεπεράσει τις 10 πο­ σοστιαίες μονάδες (Σεπτέμβριος 2022, διεθνούς έρευνας «Beauty and Personal το 2022 με επιβράδυνση -0,9%, ενώ αισιο­ ετήσιος πληθωρισμός 12% από 11,4% του Αυγούστου και 11,6% του Ιουλίου) σύμ­ Care 2023» της Euromonitor. δοξία επικρατεί για το 2023 με πρόβλεψη φωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, και αυτό έχει επηρεάσει τις τιμές σε όλες σχεδόν ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ανόδου στα 2,7%. Παρόμοια εικόνα και τις προϊόντικές κατηγορίες, τα προϊόντα ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ στα προϊόντα περιποίησης σώματος, που ομορφιάς δεν βρίσκονται στις κατηγορίες παρουσίασαν ισχυρή άνοδο 6,8% το 2021, με τις υψηλότερες αυξήσεις. Ο Σύνδεσμος αναφέρει πως οι καταναλω­ Πιο συγκεκριμένα, ο κλάδος των καλλυ­ με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για επι­ τές βλέπουν ήδη αυτές τις αυξήσεις και εκτός από τις τιμές καυσίμων, πετρελαίου ντικών στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση βράδυνση -1,4% για το 2022 αλλά άνοδο και ειδών σούπερ μάρκετ, διαπιστώνουν κατά 6,9% στο πανδημικό 2021, με τις προ­ 2,4% το 2023. Ισχυρή, ωστόσο, προβλέπεται ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14


 Ανάπτυξη παρά τις προκλήσεις 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 16-17 Ημερομηνία 14-11-2022 έκδοσης: ότι έχουν ανέβει οι τιμές σχεδόν όλων των στήματα και καταστήματα καλλυντικών, Τέλος, το Trust & transparency είναι ένα προϊόντων και υπηρεσιών και έτοι η συντρι­ αλλά και λόγω των διαφορετικών βάσε­ trend που θα εξακολουθήσει να ανεβαίνει, πτική πλειοψηφία (97%) έχει κάνει τουλάχι­ ων σύγκρισης, το 2022 τα mass προϊόντα καθώς οι καταναλωτές απαιτούν και θα στον μια περικοπή εξόδων και γενικότερα έχουν μια σχετική αύξηση (ωστόσο με μια συνεχίσουν να απαιτούν από ης εταιρείες οικονομία. Ωστόσο, στα νέα δεδομένα θα υψηλότερη αύξηση στο κανάλι τωνπολυκα- που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πρέπει να προσαρμοστούν οι εταιρείες, ταστημάτων), ενώ στα premium προϊόντα ομορφιάς να τους εμπνέουν εμπιστοσύνη συνεχίζοντας τις προσφορές/εκπτώσεις/ υπάρχει μία αύξηση της τάξεως του 4-6% και να έχουν διαφάνεια. Διαφάνεια στον προωθητικές ενέργειες, οι οποίες όμως σε σύγκριση με το 2021. τρόπο που δρουν, στα υλικά που χρησι­ κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορέσουν μοποιούν αλλά και στην επικοινωνία τους. να απορροφήσουν τις αυξήσεις των τιμών ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ και οι ανατιμήσεις θα είναι εμφανείς τελικά ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 2022 ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ στον καταναλωτή. OMNICHANNEL ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ Μια συνέπεια του υψηλού πληθωρισμού Ένας κλάδος που πάντα πρωτοπορούσε, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ MARKETPLACES είναι και η άνοδος των καλλυντικών ιδι­ τα καλλυντικά, δεν ακολουθούν απλά το ωτικής ετικέτας, καθώς σε μια περίοδο ρεύμα της εποχής, αλλά διαμορφώνουν και Η πανδημία ώθησε τους καταναλωτές στα ανατιμήσεων των branded προϊόντων, αυ­ τάσεις. Για το 2022, ο ΠΣΒΑΚ αναφέρει πως e-shops, όμως πλέον αποτυπώνεται κα­ ξάνονται οι πωλήσεις των PL (Private Label) μια σημαντική τάση, η οποία σίγουρα θα θαρά η ανάγκη επιστροφής στα φυσικά και «αποενοχοποιείται» η αγορά τους, κα­ επηρεάσει την αγορά του health & beauty, καταστήματα, διαπιστώνει ο ΠΣΒΑΚ. Παρ’ θώς οι καταναλωτές αναζητούν προϊόντα αφορά το sustainability και συγκεκριμένα όλα αυτά, το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει με χαμηλότερη τιμή, προκειμένου να μη το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εται­ σταθεροποιηθεί στις προτιμήσεις των κα­ διακόψουν εντελώς τη χρήση τους. Ήδη ρειών, από το στάδιο της παραγωγής των ταναλωτών και θα αποτελέσει ένα εξίσου παρατηρείται μια αύξηση μεριδίου των PL προϊόντων, μέχρι τα υλικά που χρησιμο­ σημαντικό κανάλι από εδώ και στο εξής. beauty products μέσα στους τελευταίους ποιούνται στα προϊόντα αλλά και τις ανα- Και αυτό γιατί ένα κομμάτι των καταναλω­ μήνες, ακολουθώντας τις τελευταίες αυ­ κυκλώσιμες/ανακυκλωμένεςσυσκευασίες. τών, που το «γνώρισε» εν μέσω πανδημίας ξήσεις τιμών στο κανάλι του food και προ­ To health & wellness είναι ακόμα μια τάση και ξεκίνησε να κάνει από εκεί τις αγορές έρχεται από όλες τις κατηγορίες του beauty που θα έχει αντίκτυπο στα προϊόντα ομορ­ του, αντιλήφθηκε τα πλεονεκτήματα του με εξαίρεση την περιποίηση προσώπου. φιάς. Με όλο και περισσότερους καταναλω­ συγκεκριμένου καναλιού (άνεση, ποικιλία, τές να γίνονται health nerds, η εξειδίκευση προσφορές κ.λπ.), παρά ης όποιες δυσκολί­ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ και οι συμβουλές των επαγγελματιών υγεί­ ες μπορεί να υπήρχαν (π.χ. καθυστερήσεις Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ; ας θα γίνουν ακόμα πιο απαραίτητες και σε παραδόσεις, έξοδα αποστολής, κ.λπ.). θα ενσωματωθούν ακόμα περισσότερο στο Οπότε, παρότι υπάρχουν κάποιες αρνητι­ Η πανδημία του κορονοϊού που συντάρα­ industryτου beauty. κές τάσεις το 2022 στο κανάλι, είναι λόγω ξε τον πλανήτη, δεν θα μπορούσε να μην Ένα ακόμα trend είναι το All inclusive. Η σύγκρισης με μια πολύ μεγαλύτερη βάση επηρεάσει και τον κλάδο των καλλυντικών. ομορφιά δεν έχει όρια, δεν κοιτάει ηλικίες, (2021), ειδικά σε σχέση με το 2019. Ο ΠΣΒΑΚ αναφέρει πως εν μέσω της παν­ εθνικότητες και φύλο. Οι μάρκες ομορφιάς Έτσι, επενδύσεις σχεδιάζονται στην omni­ δημίας παρατηρήθηκε μια μεγάλη αλλαγή πλέον θα χτίζουν σχέσεις αγκαλιάζοντας τη channel εμπειρία του καταναλωτή, συνδυ­ στις ρουτίνες περιποίησης προσώπου, οι διαφορετικότητα των καταναλωτών τους, άζοντας το παραδοσιακό κανάλι με το ηλε­ οποίες παρέμειναν και μετά το πέρας των αλλά και οι καταναλωτές θα περιμένουν κτρονικό όπως και μία ευρύτερη προσπά­ μέτρων, επηρεάζοντας θετικά την κατηγο­ από τις μάρκες να τους στηρίζουν και να θεια να εμπλουτιστεί η εμπειρία του κατα­ ρία του skincare και ειδικότερα του δερ- πολεμούν γι’ αυτούς, και αυτή η τάση είναι ναλωτή με επίκεντροτηνπροσωποποιημέ- μοκαλλυντικού. Αντίστοιχα, η κατηγορία σίγουρα μία από αυτές που θα επηρεάσουν νη εξυπηρέτηση, την άνεση κατά τη διαδι­ του make up είναι αυτή που επηρεάστηκε τον κλάδο. Επίσης, το skinificadon of hair, κασία εξερεύνησης και αγοράς προϊόντων περισσότερο από όλες εν μέσω της παν­ η χρήση δηλαδή συστατικών τα οποία είναι αλλά και την είσοδο augmented reality δημίας και παρότι παρουσιάζει διψήφια κυρίως γνωστά σε προϊόντα περιποίησης services (Virtual try-on). Σημαντικό ρόλο ανάπτυξη μέσα στο 2022, δεν έχει κατα­ προσώπου και σώματος, μπαίνουν πλέον στην εξίσωση αναμένεται να παίξουνκαι τα φέρει να επανέλθει στα επίπεδα του 2018. και σε προϊόντα περιποίησης μαλλιών. Ένα marketplaces, που εδραιώνονται σταδιακά Ωστόσο, συνολικά το 2022, η κατηγορία παράδειγμα είναι το υαλουρονικό οξύ, το στηνκαταναλωηκή συνείδηση, ενώ ταυτό­ health & beauty αυξήθηκε κατά 3,5% προ­ οποίο πλέον συναντάμε σε σαμπουάν, μα- χρονα κάνουν την είσοδό τους στην αγορά ερχόμενη από σχεδόν όλες τις κατηγορίες, λακηκά και μάσκες. και νέοι παίκτες. ® ενώ αντίστοιχη ανάπτυξη αναμένεται και για το 2023, με την εκτίμηση ότι η αγορά θα ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ έχει ανακάμψει αλλά και ξεπεράσει σε αξία την αγορά του 2019. Κατηγορίες Ετήσια Μεταβολή σε αξία (%) προϊόντων ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΩΝ 2021 2022(Πρόβλεψη) 2023(Πρόβλεψη) PREMIUM ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Περιποίηση μαλλιών 6,9% 1,6% Περιποίηση προσώπου 6,7% -0,9% 2,8% Όλο και πιο εμφανής είναι η δυναμική των Περιποίηση σώματος 6,8% -1,4% 2,7% premium προϊόντων σε σχέση με τα mass Προϊόντα μακιγιάζ 4,2% 16,3% 2,4% προϊόντα, όπως αναφέρει σχολιάζοντας τα Αρώματα 11,1% 7,7% 5,2% αποτελέσματα του κλάδου ο ΠΣΒΑΚ. Τα Σύνολο πωλήσεων 7,5% mass προϊόντα διανέμονται σε κανάλια που καλλυντικών* 6,9% δεν επηρεάστηκαν έντονα από τα μέτρα 3,5% 3,5% περιορισμού της Covid-19 (supermarket), σε αντίθεση με τα premium προϊόντα που * Στο σύνολο πωλήσεων συμπεριλαμβάνονται και οι κατηγορία των προϊόντων uyKivns πωλούνται αποκλειστικά σε πολυκατα­ KaOuis και των αντηλιακών, που δεν ζητούνται αναλυτικά στον πίνακα παραπάνω. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 15


 Αύληση τιμών, υποχώρηση όγκων 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 12-14 Ημερομηνία 14-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1663.16 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΡΕΥΝΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ - ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ κατά 0,3%. Την ίδια στιγμή, το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας συνεχίζει ΑύΕηση τιμών, να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και υποχώρηση όγκων συγκεκριμένα στο 15,9% στο εννεάμηνο του 2022, με τη συγκεκριμένη κατηγορία Άνοδος τζίρου 4,5% καταγράφηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία να «τρέχει» με 12,8%. της IRI, στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων στο εννεά- Αναφορικά με τις τρεις μεγάλες κατηγο­ μηνο του 2022, με βασικό λόγο την αύξηση τιμών κατά 5,5%. ρίες ταχυκίνητων καταναλωτικών αγα­ θών, από τα στοιχεία της IRI προκύπτει μφανής είναι η επίδραση που ότι στα συσκευασμένα τρόφιμα η αξία πωλήσεων στο εννεάμηνο αυξήθηκε έχει ο πληθωρισμός στην κα­ 4,9%, στα είδη ατομικής υγιεινής και ομορφιάς 2,4% και στα απορρυπαντι- Ετανάλωση των προϊόντων στα κά/καθαριστικά 0,5%. Ωστόσο, ο όγκος ελληνικά σούπερ μάρκετ, πωλήσεων στα συσκευασμένα τρόφιμα είναι μειωμένος κατά 0,6%, στα είδη σύμφωνα με τα στοιχεία της ατομικής υγιεινής και ομορ­ εταιρείας ερευνών IRI. Το διάστημα Ια- φιάς μειωμένος 4,7% και στα νουαρίου-Σεπιεμβρίου του 2022, ο τζίρος απορρυπαντικά/καθαριστι- κά μειωμένος κατά 5,9%. των ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών Σε ό,τι αφορά τις 11 κυριότε- ρες κατηγορίες προϊόντων, αυξήθηκε 4,5%, γεγονός που οφείλεται καταγράφηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων σε τρεις και στις ανατιμήσεις και όχι στην αύξηση της συγκεκριμένα στα συσκευ­ ασμένα τρόφιμα (1,7%), στα ζήτησης. Συγκεκριμένα, διαμορφώθη­ σνακ (1,4%) και στα μη αλ- κοολούχα ποτά (0,5%). Στον κε στα 6,2 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του αντίποδα, μείωση του όγκου πωλήσεων σημειώθηκε 2022 από 6 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του στα γαλακτοκομικά (4,6%), στα κατεψυγμένα τρόφιμα 2021. Την ίδια χρονική περίοδο ο όγκος (4,9%), στα υλικά μαγειρικής (0,7%), στα αλκοολούχα (5,6%), στα είδη πωλήσεων υποχώρησε κατά 1,4% στο ατομικής φροντίδας και ομορφιάς (4,8%), στα είδη ατομικής υγιεινής (4,5%), στα κα­ εννεάμηνο του 2022 σε σύγκριση με το θοριστικά σπιτιού/απορρυπαντικά (6,3%) και στα άλλα είδη νοικοκυριού (5,5%). αντίοιοιχο περσινό διάστημα. του όγκου πωλήσεων. Συγκεκριμένα, τον Αυτό που φαίνεται από τα στοιχεία της Σεπτέμβριο η αξία πωλήσεων αυξήθηκε IRI στις συγκρίσεις ανά μήνα είναι ότι κατά 11,1% σε σχέση με τον περσινό Σε­ μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ του ρυθ­ πτέμβριο. Αντίστοιχα, ο όγκος πωλήσεων μού αύξησης της αξίας πωλήσεων και τον Σεπτέμβριο ήταν οριακά αυξημένος ΑΥΞΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ 4,5% ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ FMCG Value sales trend YTD 22 Value Contribution ■ FB ■ RW OTOTAL FMCG RANDOM WEIGHT 5,9% . „. 4,5% 23,7% 4,0% YTD 21 YTD 22 Value Sales (in Millions) 6.002 6.270 1.484 1.401 4.786 4.602 BARCODE YTD 21 YTD 22 76,3% Πηγή: IRI InfoScan, HM/SM + Random Weight, YTD September 22 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 16


 Αύληση τιμών, υποχώρηση όγκων 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 12-14 Ημερομηνία 14-11-2022 έκδοσης: ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 5,5% Πηγή: IRI InfoScan, HM/SM, YTD September 22 Τα στοιχείατης IRI, όσον αφορά αποκλειστι­ κά τα τυποποιημένα προϊόντα, καταδεικνύ­ ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑ 5,5% ΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2022 ουν πως στο εννεάμηνο του 2022 σημειώ­ θηκε άνοδος 2% σε αξία πωλήσεων, ανκαι ο HM/SM Sales and Price Trend όγκος πωλήσεωνμειώθηκε κατά 1,4%. Γεγο­ 9,8% νός που σημαίνει πως καταγράφεται αύξηση 5,5% στην τιμή ανά μονάδα στο σύνολο της 2020 2021 YTD 22 αγοράς FMCG. Αν προχωρήσουμε σε μια «Unit ■ Price per Unit πιο αναλυηκή εξέταση, στα τρόφιμα η τιμή ■ Value ανά μονάδα αυξήθηκε κατά 5,5%, στα προϊ­ όντα υγείας και ομορφιάς κατά 7,4% και στα Πηγή: IRI InfoScan, HM/SM, YTD September 22 προϊόντα οικιακής φροντίδας κατά 6,8%. Η κατηγορία υλικώνμαγειρικής (cooking aids, ingredients & condiments) συνεχίζεινα είναι αυτή με τη μεγαλύτερη άνοδο στο εννεά­ μηνο του 2022, καταγράφοντας ανάπτυξη 10% σε αξία πωλήσεων (υποχώρηση όμως 0,7% σε όγκο πωλήσεων), ενώ ακολουθούν τα συσκευασμένα τρόφιμα (+6,9% σε αξία πωλήσεων και +1,97% σε όγκο πωλήσεων). Θα πρέπει να σημειωθεί πως η κατηγορία υλικών μαγειρικής είναι και αυτή με τη με­ γαλύτερη αύξηση τιμών από τις αρχές του έτους μέχρι καιτονΣεπτέμβριο (10,8%), μαζί με τα είδη προσωπικής υγιεινής (10,5%) και τα γαλακτοκομικά (9,3%). ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της IRI, τα μικρά καταστήματα μέχρι 400 τ.μ., που αντι­ στοιχούν στο 13,6% του συνολικού τζίρου, κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο (9,8%) στο εννεάμηνο, με τη σχετική τάση να έχει καταγραφεί εδώ και αρκετούς μήνες. Όσον αφορά τα hypermarkets (πάνω από 2.500 τ.μ.) καταγράφουν ανάπτυξη 5,6% και με- ΑΥΞΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 GIGA-CATEG0RIES (ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ) Value sales trend 4,5% 5,2% 2,4% YTD’22 Value Contribution Hi·2,1% I 2,8% I 0,5% ■■ TTL FMCG TTL FOOD -1,8% 2G / HBA HOUSEHOLD ■YTD21 ■YTD22 RW FB ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγή: IRI InfoScan, HM/SM + Random Weight, YTD September 22 17


 Αύληση τιμών, υποχώρηση όγκων 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 12-14 Ημερομηνία 14-11-2022 έκδοσης: ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ρίδιο επί της συνολικής αγοράς 14,1%. Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις συνολικές PL Value Share and Trends in HM/SM πωλήσεις έχουν τα καταστήματα 1.000 - 2.500 τ.μ. (38,2%), που γνωρίζουν άνοδο 34.5% 2.3% -13.6% 0.7% 2%, ενώ ακολουθούν τα καταστήματα 400 == - 1.000 τ.μ., που με μερίδιο αγοράς 34,1% +12.8% καταγράφουν άνοδο 3,5%. m.vtTTfvnvU e ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ PROMO Όσον αφορά την προωθητική δραστη­ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 YTD22 ριότητα που καταγράφεται στην αγορά Πηγή: IB FMCG, σύμφωνα με την IRI, το 24,1% των ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 GIGA-CATEGORIES πωλήσεων στο εννεάμηνο της χρονιάς προήλθε από προϊόντα σε καθεστώς έκ­ Price per Unit per Giga Category πτωσης, σε μια υποχώρηση 1,3 ποσοστι­ αίων μονάδων. Τα αντίστοιχα μεγέθη στις *7.4% Giga Categories είναι 23,4% για τα τρόφιμα (-0,9 ρρ), 31,6% για τα προϊόντα υγείας και +6.8% ομορφιάς (-2,3) και 22,9% για τα προϊόντα οικιακής φροντίδας (-3,4). • YEAR 2020 YEAR 2021 \"YTD 21 ·Υ1Ό22 Πηγή: IRI InfoScan, HM/SM, YTD September 22 ΧΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Όσον αφορά τα επί ζυγίω προϊόντα, τις καλύτερες επιδόσεις στο εννεάμηνο του 2022 καταγράφουν, με κριτήριο την αξία πωλήσεων, το κοτόπουλο (+16,5%), το κρέας (+10,1%) και τα γαλακτοκομικά/τυ­ ροκομικά (8,3%), ενώ οι μεγαλύτερες απώ­ λειες συναντιόνται στα ψάρια (-8,7%) και τα αλλαντικά (-4,8%). Αξίζει να σημειωθεί πως η σημαντικότερη κατηγορία στα επί ζυγίω προϊόντα είναι τα γαλακτοκομικά/ τυροκομικά, που προσφέρουντο 27,9% του τζίρου της κατηγορίας και ακολουθούντο φρούτα και λαχανικά με μερίδιο 26,3% στην εν λόγω πίτα. To top 3 συμπληρώνεται με το κρέας (18,3%). ® ΑΥΞΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ 11,1% ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΑΛΛΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ HM/SM Value and Unit Tre nds per Month 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -·-% Value Growth —·-% Unit Growth Πηγή: IRI ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 18


 Τι καλό θα φάμε σήμερα; 1 Πηγή: TASTE&STYLE Σελ.: 18-19 Ημερομηνία 06-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1371.41 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Τι καλό θα φάμε σήμερα; 1 Έτοιμα Φαγητά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ με ποιότητα και γεύση όπως στο σπίτι σας Μαγειρεύονται με υλικά άριστης ποιότητας στο Παρασκευαστήριο της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και συσκευάζονται σε ατομικές μερίδες, κλεισμένες αεροστεγώς για να τα απολαμβάνετε στο σπίτι ή το γραφείο. ©ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ©ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ © ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Σαλάτα κινόα με κοτόπουλο Φασολάδα Σούπα λαχανικών βελουτέ /» · ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 19


 Τι καλό θα φάμε σήμερα; 1 Πηγή: TASTE&STYLE Σελ.: 18-19 Ημερομηνία 06-11-2022 έκδοσης: :* Για τα Έτοιμα Φαγητά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ εφαρμόζεται η μέθοδος cook ’η’ chill, ώστε να διατηρούνται αναλλοίωτες οι γεύσεις και οι θρεπτικές τους αξίες. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο τα τρόφιμα, αμέσως μετά το μαγείρεμα, τοποθετούνται σε ειδικούς θαλάμους ταχείας ψύξης και αποθηκεύονται σε ελεγχόμενες θερμοκρασίες. Το μενού των Έτοιμων Φαγητών περιέχει αγαπημένα παραδοσιακά πιάτα της ελληνικής και της ευρύτερης μεσογειακής κουζίνας, με αυθεντικές σπιτικές συνταγές, ενώ εναλλάσσεται με βάση την εποχικότητα αλλά και την παράδοση (χειμερινό, καλοκαιρινό και νηστίσιμο μενού). Περιλαμβάνει πιάτα με ζυμαρικά, κοτόπουλο ή γαλοπούλα, κρεατικά (μοσχάρι, χοιρινό), σούπες, λαδερά, ψάρια & θαλασσινά, όσπρια, σαρακοστιανά και άλλα συνοδευτικά, πάντα με την ποιότητα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, σε τιμές “τόσο φθηνά όσο πουθενά”. Τα Έτοιμα Φαγητά διατηρούνται στο ψυγείο έως και 6-7 ημέρες από την ημέρα παρασκευής τους (ανάλογα με το φαγητό) και με ένα απλό ζέσταμα είναι έτοιμα να καταναλωθούν! ΗηβΗΗΗΗΗΗΒΒΗΗΗΗΗΗΗΗΗΒΗΗΗΗΗΗΗΗ··· ©ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ©ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 0 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Μουσακάς Λαχανοντολμάδες Χοιρινό με σέλινο και αυγολέμονο 381 450α ' 400g 400g Ο ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 20


 Δέκα μέρες «καλάθι του νοικοκυριού» 1 Πηγή: ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελ.: 5 Ημερομηνία 14-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 556.8 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ SYN.KA, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Δέκα μέρες «καλάθι του νοικοκυριού» ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΟΚΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Συνεχίζουν τα σούπερ μάρκετ να αναδιαμορ- ση προέκυψε ότι του τρέχοντος έτους, το ποσοστό της προω- φώνουν τις τιμές των προϊόντων που περι­ υπάρχει μια αισθητή θητικής έντασης για τα επώνυμα ταχυκίνητα λαμβάνονται στο «καλάθι του νοικοκυριού», μείωση της τάξης του καταναλωτικά προϊόντα στην κατηγορία τρό­ με καθημερικές διορθωτικές κινήσεις στις 10% στα προϊόντα φιμα & ποτά ανήλθε στο 42,3%, με σταθερά λίστες που έχουν κοινοποιήσει στη σχετική ιδιωτικής ετικέτας ανοδική τάση (πηγή: NielsenlO). πλατφόρμα στο gov.gr (https://e- (PL) σε σχέση με τα «Συμμεριζόμενη την κρισιμότητα της κατάστα­ katanalotis.gov.gr/householdBasket). Όπως επώνυμα. Αυτά τα σης, η βιομηχανία τροφίμων & ποτών θα φαίνεται, αρχίζει να δημιουργείται ανταγωνι­ ποσοστά αλλάζουν συνεχίσει να στηρίζει τον Έλληνα καταναλω­ σμός από τον οποίο προσδοκά το υπουργείο καθημερινά (μέχρι το τή, προκειμένου τα προϊόντα που παράγει να Ανάπτυξης και Επενδύσεων να επιτευχθεί η πρωί του Σαββάτου αποτελούν τη συνειδητή επιλογή του» αναφέ­ συγκράτηση τιμών στα βασικά αγαθά. έχουν γίνει μειώσεις ρει ο ΣΕΒΤ και προσθέτει ότι «στο πλαίσιο Σύμφωνα με τον Αδωνι Γεωργιάδη, από τα σε πάνω από 30 του θεσμικού του ρόλου, ενθαρρύνει τα μέλη 664 προϊόντα που είχε το «καλάθι του νοικο­ προϊόντα από την Τετάρτη) και σύμφωνα με του να εντατικοποιήσουν τις ενέργειές τους, κυριού» την περασμένη εβδομάδα, τα 541 τον κ. Δοξαρά στο καλάθι προστίθενται συνε­ διευρύνοντας τη συμμετοχή τους στο καλάθι διατήρησαν την ίδια τιμή και αυτή την εβδο­ χώς περισσότερα επώνυμα. του νοικοκυριού» . μάδα, τα 101 μείωσαν την τιμή και μόνο δύο Από την ανάλυση της Warply, προκύπτει ότι Σημειώνεται ότι στο «καλάθι του νοικοκυ­ την αύξησαν. Επίσης 150 προϊόντα είναι δια­ το φθηνότερο σταθμισμένο καλάθι κοστίζει ριού» συμμετέχουν οι επιχειρήσεις: φορετικά από την προηγούμενη εβδομάδα λίγο κάτω από 100 ευρώ, ενώ το ακριβότερο Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Lidl, My ενώ η συνολική αξία για το «καλάθι του νοικο­ βρίσκεται στα 155 ευρώ. Παρατηρείται λοιπόν Market, Μασούτης, Γαλαξίας, Κρητικός, κυριού» ανά σούπερ μάρκετ σε σύγκριση με μια διακύμανση κοντά στα 55 ευρώ, κάτι που Bazaar, Market In, ΣΥΝΚΑ, Χαλκιαδάκης, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι μικρότερη. δίνει στον καταναλωτή την δυνατότητα επιλο­ Discount Markt και e-fresh.gr. Στην δράση Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιάννης Δοξαρας, γής ανάμεσα σε διαφορετικές ποιότητες προϊ­ συμμετέχει, από τη δεύτερη εβδομάδα εφαρ­ ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Warply όντων. μογής του μέτρου, με δικό του καλάθι και το που χειρίζεται το e-katanalotis.gr, την περα­ Στήριξη στον Έλληνα καταναλωτή efood. σμένη Τετάρτη 9 Νοεμβρίου συμπληρώθηκε Με την ψήφιση τροπολογίας στη Βουλή για μία εβδομάδα από την ημέρα που έκανε πρε­ την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δια­ Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Χάρης μιέρα το καλάθι του νοικοκυριού και οι προ­ πιστώθηκαν στην εφαρμογή του «καλαθιού Τάκας, GM - Guick Commerce & Integrated κλήσεις σε επίπεδο λειτουργίας ήταν αρκετές. του νοικοκυριού» προβλέπονται, μεταξύ Verticals, «το efood, θέλοντας να συμβάλλει Αφορούσαν κυρίως την ποιότητα των δεδομέ­ άλλων, συγκεκριμένες διαστάσεις στις ετικέ­ ουσιαστικά στην άμβλυνση των επιπτώσεων νων που προσκόμιζαν οι αλυσίδες σούπερ τες σήμανσης των προϊόντων του καλαθιού, της οικονομικής πίεσης στα νοικοκυριά, προ­ μάρκετ (αποτέλεσμα του πιεσμένου χρόνου καθώς και ότι θα πρέπει να είναι έγχρωμες. χώρησε στη δημιουργία μιας ειδικής κατηγο­ εφαρμογής του μέτρου), την σήμανση των Επίσης προβλέπεται ότι οι αλυσίδες σούπερ ρίας στο efood market, με 90 δημοφιλή προϊ­ προϊόντων και την επάρκειά τους στα ράφια. μάρκετ θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς όντα πρώτης ανάγκης, σε μειωμένες τιμές». Όλα τα παραπάνω προβλήματα αντιμετωπί­ ποσότητες των προϊόντων που εντάσσουν Σύμφωνα με τον κ. Τάκα, τα προϊόντα με μει­ στηκαν με συντονισμένες προσπάθειες και στο καλάθι τους ώστε να μην παρατηρούνται ωμένες τιμές αφορούν σε όλες τις κατηγορίες διάθεση συνεργασίας, τόσο από τις επιχειρή­ ελλείψεις και αντικατάσταση των προϊόντων προϊόντων όπως ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι, σεις που συμμετέχουν στη δράση για το με άλλα ακριβότερα. όσπρια, γάλα, καφέ, τσάι, ζάχαρη, απορρυ­ «καλάθι του νοικοκυριού» όσο και από το Την ίδια ώρα, υπάρχουν σκέψεις, μετά από παντικά, χαρτικά και καλύπτουν τις βασικές αρμόδιο υπουργείο. απαίτηση καταναλωτών, να ενταχθούν στο ανάγκες των νοικοκυριών (είδη πρώτης ανά­ «Τα πρώτα συγκριτικά αποτελέσματα καταδει­ «καλάθι του νοικοκυριού» προϊόντα που γκης). «Επιλέγονται με βάση τις δημοφιλείς κνύουν ότι το μέτρο φαίνεται να είναι προς τη απευθύνονται σε συγκεκριμένες πληθυσμια- επιλογές των καταναλωτών του efood market σωστή κατεύθυνση, με πς τιμές να παραμέ­ κές ομάδες που έχουν ιδιαίτερες διατροφικές και αφορούν σε επώνυμα προϊόντα, έτσι νουν σταθερές ή και να μειώνονται. Οι αλυσί­ ανάγκες. Μια τέτοια ομάδα, ίσως η μεγαλύτε­ ώστε να διασφαλιστεί ότι το ‘καλάθι του νοικο­ δες σούπερ μάρκετ έκαναν εξαιρετική δουλειά ρη, είναι οι διαβητικοί οι οποίοι έχουν ζητήσει κυριού’ θα έχει πρακτικό όφελος μεγάλου για να το στηρίξουν σε επίπεδο τιμολογιακής να μπουν στο καλάθι προϊόντα που απευθύ­ μέρους των καταναλωτών, δεδομένου μάλι­ πολιτικής» είπε ο κ. Δοξαράς. νονται αποκλειστικά στις ανάγκες τους. στα ότι το efood είναι το μεγαλύτερο delivery Όπως πρόσθεσε, την προηγούμενη εβδομά­ Επίσης, σχεδιάζεται η επέκταση του θεσμού service στην Ελλάδα, με εκατομμύρια εγγε­ δα τα 3/4 των προϊόντων διατήρησαν την ίδια σε άλλους κλάδους (φούρνους, κρεοπωλεία γραμμένους χρήστες, που χρησιμοποιούν τιμή ή προχώρησαν και σε μείωση. Οι αλυσί­ κ.ά) για την περαιτέρω κάλυψη βασικών ανα­ καθημερινά την πλατφόρμα του» επισημαίνει. δες σούπερ μάρκετ αναπροσαρμόζουν συνε­ γκών των καταναλωτών καθώς και η διεύρυν­ χώς τις λίστες με τα προϊόντα τους προσπα­ σή του με περισσότερα επώνυμα προϊόντα. θώντας να διατηρήσουν σταθερές ή και να Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε τηλεδιά­ μειώσουν τις τιμές. «Αυτό σημαίνει ότι κατα­ σκεψη του ΔΣ του Συνδέσμου Ελληνικών φέραμε για δυο ολόκληρες εβδομάδες να Βιομηχανιών Τροφίμων με την ηγεσία του κρατήσουμε τα προϊόντα του καλαθιού σταθε­ ΥΠΑΝ. Σε δήλωσή του ο ΣΕΒΤ ανέφερε ότι η ρά ακόμα και σε πολύ ανταγωνιστικές κατη­ ελληνική βιομηχανία τροφίμων & ποτών προ­ γορίες όπως είναι για παράδειγμα το γάλα» σφέρει σταθερά στους καταναλωτές προϊόντα ανέφερε. επώνυμα, ασφαλή, υψηλής ποιότητας, με Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει στη διάθε­ διαρκείς προωθητικές ενέργειες, διασφαλίζο­ σή του το e-katanalotis.gr, σε ό,π αφορά στη ντας παράλληλα την επάρκεια σε προϊόντα σύνθεση του καλαθιού από την πρώτη ανάλυ­ διατροφής. Πιο συγκεκριμένα, από τις αρχές ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 21


 ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1 Πηγή: ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Σελ.: 17 Ημερομηνία 14-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 88.56 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Το πιο φθηνό καλαθι της νοικοκυράς είναι στο... Μασούτη, ως επιβράβευση θα τους επισκεφτώ! ^ ’• τ ' ■ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 22


 ΥΠΑΝ: Θετικά τα πρώτα δείγματα 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 9 Ημερομηνία 14-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 574.79 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ TnsAiAns Κοροκώστα «ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ» των καταναλωτών πως υπάρχουν μειώ­ σεις τιμών κυρίως στα προϊόντα ιδιωτικής ΥΠΑΝ: Θετικά ετικέτας, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε τα πρώτα δείγματα πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δείχνοντας και πάλι ως παράδειγμα τον Μασούτη, Μέρος της καθημερινότητας του καταναλωτή αποτελεί πλέον το «καλάθι» του οποίου είχε κατά 33% το «Καλάθι του Νοικοκυριού», με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και 67% επώ­ να έχουν ξεκινήσει ήδη την κούρσα του ανταγωνισμού. νυμα προϊόντα, όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες αλυσίδες. ι 13 αλυσίδες σούπερ μάρ­ λίστα τιμών με τα 14 σούπερ μάρκετ, όπου Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ κετ που συμμετέχουν στο ο Μασούτης αναδείχθηκε η φθηνότερη ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ονέο μέτρο του «Καλαθιού» αλυσίδα, την οποία και επισκέφθηκε. Μετά τις επαφές με τις αλυσίδες σούπερ που στόχο έχει να καταπο­ Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σε μάρκετ, συνάντηση προγραμματίζεται λεμήσει την ακρίβεια λόγω σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Μασού­ μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης και στε­ πληθωρισμού, έγιναν ήδη 14,τημςε,τοάυκπαοιυργός έκανε μια συγκεντρωτική λεχών του υπουργείου και των εκπροσώ­ την προσθήκη της εταιρείας e-αfoνoαdφ,οπροάυστη λειτουργία του «καλαθιού», πων της βιομηχανίας τροφίμων, η οποία μπήκε στο παιχνίδι του ανταγωνισμού με τονίζοντας πως από τα προϊόντα που είχαν δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές. Ωστόσο, ήδη το δικό της «καλάθι», που περιέχει σχεδόν μπει στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» την πριν από τη συνάντηση, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως σκοπός της συζήτησης είναι 100 προϊόντα με μειωμένες τιμές. περασμένη εβδομάδα, 644 έμειναν ακρι­ μια ανθρώπινη συνεννόηση, χωρίς πρόθε­ ση να κατηγορηθεί κανείς για τις υψηλές βώς τα ίδια, προκειμένου να διευκολυνθεί τιμές των προϊόντων, ενώ δήλωνε και την πεποίθησή του πως η συνεννόηση μεταξύ ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΑΠΟ ΤΗΝ η σύγκριση. Από αυτά μόνο δύο προϊόντα υπουργείου και βιομηχάνων μπορεί να ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ; είχαν αύξηση τιμής και 101 προϊόντα είχαν βοηθήσει και να οδηγήσει τη βιομηχανία «να μπει πιο γερά» στο «Καλάθι». Ήδη τα προϊόντα των εταιρειών που γε­ μείωση, ενώ 541 είχαν ακριβώς τις ίδιες «Τα σούπερ μάρκετ, τις πρώτες οχτώ μέρες λειτουργίας του “Καλαθιού”, έχουν βάλει μίζουν τα αντίστοιχα «καλάθια» αναρτή- τιμές με τηνπερασμένη εβδομάδα. Ο ίδιος περισσότερη πλάτη από τη βιομηχανία και θέλω να κάνω μια ειλικρινή συζήτηση θηκαν στην πλατφόρμα e-katanalotis και τόνισε πως επισκέφθηκε τον Μασούτη με τη βιομηχανία, για να βάλει κι αυτή λίγο περισσότερο πλάτη στο “Καλάθι”», δήλωσε θα ισχύσουν έως την ερχόμενη Τετάρτη επειδή το «καλάθι» των προϊόντων του είχε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ανάπτυξης. Παρουσιάζοντας τέλος την τροπολογία το πρωί, όταν και πάλι θα ανανεωθούν με συνολικά χαμηλότερη τιμή, ζητώντας από στην ολομέλεια της Βουλής, ανέφερε πως «το “Καλάθι του Νοικοκυριού\" δουλεύει μια σειρά νέων προσφορών. τις υπόλοιπες αλυσίδες να εντείνουν τις και πάει πάρα πολύ καλά», προσθέτοντας πως η πτώση του πληθωρισμού στο 9,1% Η διαφορά συγκριτικά με τηνπροηγούμενη προσπάθειές τους και δηλώνοντας πως ο τον Οκτώβριο, που ανακοίνωσε η ΕΑΣΤΑΤ, αλλά και η αναπροσαρμογή προς τα κάτω εβδομάδα είναι πως δίπλα στο προϊόν ανα­ ίδιος θα επισκέπτεται κάθε εβδομάδα την της εκτίμησης για τον πληθωρισμό από τη Eurostat, επιβεβαιώνουν πως «η προσπά­ γράφεται και η διακύμανση της τιμής, δηλα­ αλυσίδα με το φθηνότερο «καλάθι». θεια που κάνουμε, αποδίδει». ® δή πόσο κόστιζε την περασμένη εβδομάδα Όσον αφορά τις διορθωτικές κινήσεις, και πόσο σήμερα, ώστε οι καταναλωτές να ανέφερε πως κατατέθηκε στη Βουλή τρο­ κάνουντη σύγκριση. Μια απλή ματιά αρκεί πολογία για την ευκρίνεια της ταμπέλας για να διαπιστώσει ο καταναλωτής πως η καθώς και για την επάρκεια των προϊό­ νέα λίστα έχει μειωμένες τιμές σε αρκετά ντων, και οι παραβάτες θα τιμωρούνται προϊόντα, ενώ η γκάμα έχει ανανεωθεί με πρόστιμο. Απαντώντας στα παράπονα αρκετά, με πολλά άλλα προϊόντα να έχουν αντικαταστήσει τα αρχικά της λίστας. ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΕ 350 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 850 Οι αυξομειώσεις σε σχέση με την προη­ γούμενη εβδομάδα ήδη ισχύουν, ανέφερε σε δηλώσεις του ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος συμπλήρωσε πως ο ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων ήδη λειτουργεί. Αναφέρθηκε, επίσης, στην αλυσίδα με το φθηνότερο «καλάθι» και τόνισε πως είναι σημαντικό κάθε εβδομάδα να διαφημί­ ζεται η φθηνότερη αλυσίδα, καθώς έτσι θα ενταθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των σούπερ μάρκετ. Μάλιστα δεν παρέλειψε να αναρτήσει στο Twitter μια συγκριτική ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 23


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook