Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 07.11.2022

07.11.2022

Published by marketing_secretary, 2022-11-08 08:30:25

Description: 07.11.2022

Search

Read the Text Version

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 04/11/2022 - 07/11/2022 ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ENIMEROSI Ιερά Οδός 294, 12243 Βάκχου 30, 54629 www.apo.gr Τηλ./Fax: +30 210 5313220 Τηλ./Fax: +30 2310 501515 email: [email protected] email: [email protected] Αιγάλεω

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ 1 ΜΑΡΚΕΤ 4 1) [ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Σελ. 1,4-5 ] [] Η βιομηχανία να βάλει πλάτη στο «καλάθι του νοικοκυριού» 5 2) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Σελ. 2 ] [] Σταχυολογώντας... 6 3) [ΤΑ ΝΕΑ, Σελ. 46 ] [] Βελτιώσεις στο καλάθι 4) [ΤΑ ΝΕΑ, Σελ. 6 ] [] Εναλλάξ Διορθώσεις 7 5) [ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, Σελ. 1,12,37 ] [] ΚΑΛΑΘΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΑΜΠΕΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ 10 11 ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ 12 6) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Σελ. 29 ] [] Ανοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό 13 7) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Σελ. 13 ] [] Μετ' εμποδίων και... αυξήσεων το καλάθι 14 8) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Σελ. 16 ] [] Ο πληθωρισμός, το «φιλότιμο» και η «καλή καρδιά» 15 9) [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Σελ. 17 ] [] Ερχονται άρον άρον διορθώσεις για το καλάθι του Αδωνη 16 10) [STAR PRESS, Σελ. 9 ] [] Γεωργιάδης: Ετοιμάζεται διορθωτική ΚΥΑ για το «καλάθι του νοικοκυριού» 17 11) [ΘΕΣΣΑΛΙΑ, Σελ. 8 ] [] Πιο ακριβά τα ελληνικά προϊόντα σε σχέση με Ευρώπη 18 12) [BUSINESS TODAY, Σελ. 5 ] [] Lidl Hellas: Ολοκληρώθηκε το «Plastic Free Greece» 19 13) [DAILY FAX, Σελ. 7 ] [] Regional Media AWARDS ’23 20 14) [DAILY FAX, Σελ. 11 ] [] To Plastic Free Greece της Lidl Ελλάς σε νέους προορισμούς 21 15) [RETAIL TODAY, Σελ. 1 ] [] ΒΕΡΟ: Στα 122 εκατ. ο τζίρος του 2021 VERD 16) [RETAIL TODAY, Σελ. 1 ] [] ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ADUS - ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ 17) [RETAIL TODAY, Σελ. 9 ] [] P&G-AB: Περισσότερες καθαρές θάλασσες και ακτές

 Η βιομηχανία να βάλει πλάτη στο «καλάθι του 1 νοικοκυριού» Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 1,4-5 Ημερομηνία 07-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 2195.52 Κυκλοφορία: 410 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Η βιομηχανία να βάλει πλάτη στο «καλάθι του νοικοκυριού» Συνέντευξη στη «Ν» του αν. υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκου Παπαθανάση ΝΑ ΒΑΛΕΙ πλάτη και η βιομηχανία τρο­ Δεν θέλουμε να αυξηθούν τα προϊόντα φίμων στο «καλάθι του νοικοκυριού» που είναι στο καλάθι. ζητεί ο αναπληρωτής υπουργός Ανά­ πτυξης και Επενδύσεων Νίκος Πα- Είναι νωρίς ακόμα. Πάντως είδαμε πτώσεις παθανάσης με αποκλειστική συνέ­ από 6% έως και 30%. ντευξή του στη «Ν». Ειδικότερα, την καλεί να επανεξετάσει όλα τα κόστη Θα έχουμε ρεκόρ άμεσων ξένων και να δει τι καλύτερο μπορεί να προ­ επενδύσεων μεταξύ 7 με 8 δισ. φέτος. σφέρει στην αγορά και στους κατα­ ναλωτές, τονίζοντας ότι πρέπει όλοι «Επιχειρηματικότητα 360°» αυτό τον μήνα να στοιχηθούμε σε αυτή την κοινή και «Νέο Επιχειρείν» Δεκέμβριο προσπάθεια. Στη συνέντευξη, ο ανα­ ή Ιανουάριο, με 150 εκατ. ευρώ το καθένα. πληρωτής υπου ργός αναφέρει τους στόχους του «καλαθιού», εξηγώντας Συμφωνία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα ότι ζητούμενο είναι να μειωθούν οι για πρόγραμμα κρατικής εγγύησης τιμές και να αυξηθεί ο ανταγωνισμός, κατά 80% στα δάνεια του αναπτυξιακού. υπέρ του καταναλωτή. Παράλληλα προεξοφλεί νέο ρεκόρ στις άμεσες ξένες επενδύσεις και μιλά για επεν­ δυτική δίψα, η οποία δεν έχει επη­ ρεαστεί από την κρίση. 4-5 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1

 Η βιομηχανία να βάλει πλάτη στο «καλάθι του νοικοκυριού» 1 Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 1,4-5 Ημερομηνία 07-11-2022 έκδοσης: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΙΚΟΣ Αναπληρωτής υπουργός ................................. Illlllll ΙΙΙΙΙΜΙ llllllll lllllllll llllllll llllllll lllllll ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Ανάπτυξης και Επενδύσεων Στους Πλάτωνα Τσούλο και Σταμάτη Ζησίμου α βάλει πλάτη Κύριε υπουργέ, από την περασμέ­ και η βιομηχα­ νη Τετάρτη το «καλάθι του Ννία τροφίμων νοικοκυριού» είναι σε εφαρμογή. στο «καλάθι Εξετάζετε το ενδεχόμενο να του νοικοκυ­ αυξήσετε τον αριθμό των ριού» ζητεί ο προϊόντων πέραν των υποχρεωτι­ αναπληρωτής υποκυώρνγόπςουΑπνεάρ­ιλαμβάνει; πτυξης και Επενδύσεω«νΌΝχι.ίκΔοεςν θέλουμε να αυ­ Παπαθανάσης με αξπηθοοκύλνειτσατιπ­ ροϊόντα που είναι κή συνέντευξή του στη «Ν». στο καλάθι. Εντάξαμε τα βασι­ Ειδικότερα, την καλεί να επα­ κά προϊόντα για την αξιοπρε­ νεξετάσει όλα τα κόστη και να πή διαβίωση των πολιτών με δει τι καλύτερο μπορεί να προ­ χαμηλές τιμές και με στόχο σφέρει στην αγορά και στους να συμπαρασύρουν και άλλα καταναλωτές, τονίζοντας ότι (προϊόντα) προς πιο χαμηλά πρέπει όλοι να στοιχηθούμε επίπεδα. Και πράγματι, νομί­ σε αυτή την κοινή προσπάθεια. ζω ότι έτσι θα γίνει. Αν το διευ­ Στη συνέντευξη, ο αναπλη­ ρύνουμε, θα χάσει την έννοιά ρωτής υπουργός αναφέρει τους του». στόχους του «καλαθιού», εξη­ γώντας ότι ζητούμενο είναι να Υπάρχουν όμως μια σειρά Να βάλει πλάτη και η βιομηχανία μειωθούν οι τιμές και να αυξη­ θεμάτων που δεν έχουν διευκρινι­ στο «καλάθι του νοικοκυριού» θεί ο ανταγωνισμός, υπέρ του στεί. Για παράδειγμα, μπαίνει ένα Η κοινωνία μας περνάει μια κρίση. Πρέπει όλοι καταναλωτή. προϊόν στο καλάθι και παίρνει μια να στοιχηθούμε σε αυτή την κοινή προσπάθεια Ο ίδιος προεξοφλεί νέο ρε­ τιμή. Την επόμενη εβδομάδα κόρ στις άμεσες ξένες επενδύ­ βγαίνει από το καλάθι. Μένει με σεις και μιλά για επενδυτική την ίδια τιμή; Αλλάζει η τιμή; Πάει δίψα, η οποία δεν έχει επηρε­ στην προηγούμενη; Ξαναμπαίνει αστεί από την κρίση. στο καλάθι, ποια τιμή παίρνει; Με Επίσης προαναγγέλλει ότι ποια τιμή συγκρίνεται; τον Ιανουάριο θα υπάρξει νέος «Λοιπόν, όλη η ιδέα ήταν κύκλος στο καθεστώς «Μετα­ ότι έχουμε 50 προϊόντα, τα ποίηση - Εφοδιαστική Αλυσί­ οποία είναι βασικά και τα δα», καθώς και την προκήρυ­ οποία καλύπτουν κατά ένα με­ ξη των καθεστώτων «Επιχει­ γάλο ποσοστό τις ανάγκες του νοικοκυριού, για τον λόγο του ότι πρέπει να υπάρχουν προ­ ϊόντα φτηνότερα σε σχέση με άλλα όμοια του είδους τους Θα φτιάξουμε ένα μικρό καλάθι για τα και ταυτόχρονα, προϊόντα που άτομα με ειδικές ανάγκες διατροφής. μπορεί να αποτελόσουν και Μέσα στην εβδομάδα θα το ανακοινώ­ ένα στοιχείο ανταγωνισμού με­ σουμε λεπτομερώς. ταξύ των εταιρειών, έτσι ώστε να προσφέρονται καλύτερες τι­ μές. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Επομένως, ελέγχονται για το ρηματικότητα 360°» και «Νέο ποσοστό κέρδους, δημιουρ­ νοικοκυριό που θέλει να ψωνί­ μείνει. Μπορεί να προκόψει κάνουμε τώρα. Πάντως, είδαμε σει από αυτά τα προϊόντα». και η αντικατάσταση ενός προ­ πτώσεις από 6% έως και 30%. Επιχειρείν». γούν ανταγωνιστικές τάσεις, ϊόντος ιδιωτικής ετικέτας από Μελετάμε, για να δούμε τη με­ Ωστόσο, ποια τιμή θα πάρει ένα κάποιο επώνυμο, το οποίο θα σοσταθμική έκπτωση, η οποία Για τον αναπτυξιακό νόμο δίνουν εναλλακτικές λύσεις προϊόν που θα βγει από το καλάθι; διατίθεται σε χαμηλότερη τι­ θα προκόψει από την ανάλυ­ μή». ση ανάλογα και σε σχέση με «στέκεται» στη δημιουργία εγ- στα νοικοκυριά, είναι φτηνό­ «Το προϊόν πίσω θα πάρει μια συγκεκριμένη χρονική μια τιμή. Εκείνο που ξανα­ Κάνατε κάποιο τεστ για το πού στιγμή. Ποια είναι η χρονική γυοδοτικού εργαλείου προϋ­ τερα στην κατηγορία τους και μπαίνει είναι ένα άλλο προϊόν, ήταν οι τιμές πριν μπουν στο στιγμή; Η προηγούμενη μέρα; με άλλη ετικέτα ή το ίδιο, δεν καλάθι; Η 5η Οκτωβρίου που κάναμε πολογισμού 400 εκατ. ευρώ κυρίως καταπολεμούν κατά έχει σημασία, το οποίο είναι τη συνάντηση; (σ.σ.: με τα σού­ μια οικονομικότερη λύση για «Ναι, βέβαια». περ μάρκετ) Η 1η Σεπτεμβρίου από την Ελληνική Αναπτυξι­ κάποιον τρόπο τον πληθωρι­ ένα νοικοκυριό. Μπορεί αν που συγκρίνουμε και βάλα­ ένα προϊόν είναι σε απόθεμα Εχετε εικόνα αυτή τη στιγμή αν με το ποσοστό κέρδους με το ακή Τράπεζα και γνωστοποι­ σμό ή το κύμα ακρίβειας, όσο και μπορεί η βιομηχανία ή ο υπάρχει κάποια μεσοσταθμική 2021; Είναι κάτι που το μελε­ εισαγωγέας να το δώσει σε χα­ έκπτωση; τάμε αυτήν τη στιγμή. Πάντως, εί τον σχεδίασμά ενός νέου μπορούν πλέον. Όσο μπο­ μηλότερη τιμή, τότε να παρα­ «Είναι νωρίς ακόμα. Αυτό προγράμματος, του e-produce, ρούν, βεβαίως, γιατί δεν είναι προϋπολογισμού 200 εκατ. ευ­ πανάκεια. Αυτό είναι εξωγε­ ρώ, μέσω του οποίου θα χρη­ νές, είναι γενικό. Όμως, μέσα ματοδοτηθούν επενδύσεις σε από αυτή τη διαδικασία και βιομηχανικές λειτουργίες, πα­ τα βασικά αυτά είδη που είναι ραγωγή ανανεώσιμων πηγών χαμηλότερα μπορούμε να πε- ενέργειας κ.ο.κ. τύχουμε μια οικονομία για το ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2

 Η βιομηχανία να βάλει πλάτη στο «καλάθι του νοικοκυριού» 1 Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 1,4-5 Ημερομηνία 07-11-2022 έκδοσης: 6 30%- χαμηλότερες τιμές σε προϊόντα % στο «καλάθι του νοικοκυριού» «Θα έχουμε ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων και το 2022 μεταξύ 7 και 8 δισ. ευρώ» Ο αναπληρω­ Αν το απόθεμα τελειώσει μέσα Το e-produce είναι ένα Σε τι ποσό τις υπολογίζετε; αιτήσεις. Η κάθε περιοχή θα τής υπουργός στην εβδομάδα; νέο πρόγραμμα με το «Αυτό είναι κάτι που θα πάρει τους πόρους που της Ανάπτυξης και υπουργείο Ενέργειας, αντιστοιχούν. Έχει μεγάλη Επενδύσεων «Έχει γίνει αυτή η συνεννό­ προϋπολογισμού 200 μπορούμε να το πούμε στα τέ­ σημασία αυτό. Δηλαδή, κάτω Νίκος Παπαθα- ηση ότι θα πρέπει να υπάρχει εκαχ. ευρώ, μέσω του λη Νοεμβρίου, περίπου μετα­ από ένα καθεστώς, όπου όλοι νάσης απαντά απόθεμα για μια εβδομάδα. οποίου θα χρηματοδο­ ξύ 7 και 8 δισ. ευρώ. Κοιτάξτε περνάνε σε μια βαθμολογία, στις ερωτήσεις Αρκεί να λειτουργήσουμε όλοι τηθούν επενδύσεις. αυτό που έχει σημασία, είναι θα μπορούσε μια περιοχή που του διευθυντή μας στο πλαίσιο μιας κοινω­ ότι υπάρχει δίψα για επενδύ­ έχει 10 έργα, να μην μπει κα­ Εκδοσης της νικής ευθύνης. Δηλαδή δεν λύτερο μπορεί να προσφέρει σεις». νένα έργο. Ενώ τώρα θα πάνε «Ν» Πλάτωνα μπορεί να πάει κάποιος να πά­ στην αγορά και στους κατανα­ τα χρήματα ανά περιοχή. Που Τσούλου και ρει 1.000 μακαρόνια νούμερο λωτές». Από πού προκύπτει αυτό; σημαίνει ότι έργα με χαμη­ του συντάκτη 6. Θα πρέπει να υπάρχει μια «Καταρχάς, δείτε τα αποτε­ λότερη βαθμολογία να ενια- Σταμάτη Ζησί- κατανόηση από πλευράς κα­ Δηλαδή θα ζητήσετε να βάλει, χθούν σε μια περιφέρεια απ’ μου (δεξιά). ταναλωτών. Αυτό που, σε κάθε όπως θα λέγαμε, «πλάτη»... λέσματα των αιτήσεων για το ό,τι σε μια άλλη περιφέρεια περίπτωση, μας ενδιαφέρει καθεστώς \"Μεταποίηση - Εφο- που έχει περισσότερα έργα κατά γενική ομολογία, υπήρ­ είναι να έχουμε χαμηλότερες «Στο καλάθι πρέπει να μπει διαστική Αλυσίδα\" του ανα­ υψηλότερης βαθμολογίας». χαν φτηνότερα προϊόντα μέσα, τιμές. Και αυτό αποδείχθηκε πλάτη απ’ όλους και γενικότε­ πτυξιακού νόμου 4887/2022. που τα ίδια τις προηγούμενες από τις πρώτες μέρες λειτουρ­ ρα στη διατροφή. Η κοινωνία Στον πρώτο κύκλο κατατέθη­ Δηλαδή πώς θα κατανεμηθούν οι μέρες ήταν ακριβότερα. Αυτό γίας. Είδαμε ζάχαρη κάτω από μας περνάει μια κρίση. Εμείς καν 401 έργα προϋπολογι­ πόροι; όποιος πηγαίνει στο σούπερ 1 ευρώ, είδαμε γάλα στο 1,12, είμαστε εδώ και πρέπει όλοι σμού άνω του ενός δισ. ευρώ. μάρκετ μπορεί να το δει». είδαμε μακαρόνια στο 0,62 ευ­ να στοιχηθούμε σε αυτή την Απ’ αυτό προκύπτει ότι υπάρ­ «Θα υπάρξει ένας αλγόριθ­ ρώ. Αυτό τι σημαίνει; Ότι δη­ κοινή προσπάθεια». χει μεγάλη δίψα στην αγορά μος, αναπτυξιακός αλγόριθ­ Γιατί δεν ορίσατε εξαρχής ένα μιουργεί την αγωνία για άλλα για επενδύσεις και ότι δεν φαί­ μος, που θα έχει σχέση με τον χρονικό σημείο αναφοράς για τη προϊόντα που είναι έξω από το Με αφορμή την απόφαση να είναι νεται να έχει επηρεάσει τον αριθμό των περιφερειών, την σύγκριση των τιμών στα καλάθι, να μπουν μέσα στο κα­ ανοικτά τα καταστήματα χθες επενδυτικό αέρα η όποια κρί­ ανεργία στις περιοχές, το ΑΕΠ προϊόντα πριν μπουν στο καλάθι; λάθι. Άρα θα δώσουμε καλύ­ Κυριακή, η οποία, ωστόσο, ση αυτήν τη στιγμή». κ.ο.κ. Με αυτόν τον τρόπο, θα τερες προσφορές. Επομένως, μεταφέρθηκε για τις 13 Νοεμβρί­ δοθούν σε κάθε περιφέρεια «Αυτή η ερώτηση πάντα τί­ λειτουργεί ένας ανταγωνισμός ου λόγω κακοκαιρίας, εξετάζετε Πότε θα έχουμε τον νέο κύκλο οι σωστοί πόροι και όχι όπως θεται, ωστόσο τελικά τα νοικο­ προς όφελος του καταναλωτή». το ενδεχόμενο να αυξήσετε με του συγκεκριμένου καθεστώτος; πριν, όπου οι μεγάλες, οι κε­ κυριά και η κοινωνία θα κρί­ νομοθετική ρύθμιση τις Κυριακές ντρικές περιφέρειες, τραβού­ νουν την αποτελεσματικότητα. Τόσο εσείς όσο και ο κ. Γεωργιά- κατά τις οποίες θα είναι ανοικτά; «Όπως σας είπα υπάρχει σαν όλους τους πόρους από Όμως είναι κάτι το οποίο το δης αναφέρατε ότι θα υπάρξουν πάρα πολύ μεγάλη κινητικότη­ την υπόλοιπη Ελλάδα». είπαμε. Θα βάλουμε μια τιμή, βελτιώσεις στο καλάθι. Ποιες θα «Δεν αλλάζει κάτι. Η νομο­ τα στο κομμάτι των επενδύσε­ η οποία θα υπάρχει και θα συ­ είναι αυτές; θετική ρύθμιση θα αφορά αυ­ ων και στη μεταποίηση. Ήδη Θα δημιουργηθεί εγγυοδοτικό γκρίνει το πριν του καλαθιού τές τις Κυριακές που εκφεύ- από τώρα με ρωτούν πότε θα εργαλείο για τη στήριξη των με το μετά του καλαθιού». «Θα φτιάξουμε ένα μικρό γουν από την κατάργηση των ξανανοίξει η μεταποίηση. Ο επενδύσεων του αναπτυξιακού καλάθι, για τα άτομα με ειδι­ ενδιάμεσων εκπτώσεων. Δεν νέος κύκλος θα ανοίξει πάλι νόμου; Η οποία θα είναι σταθερή; κές ανάγκες διατροφής. Μέσα αλλάζει κάτι». τον Ιανουάριο και θα τρέξει «Η τιμή σύγκρισης βάσης στην εβδομάδα θα το ανακοι­ πάλι για 3 μήνες». «Ναι, ήδη κάναμε μια συμ­ νώσουμε λεπτομερώς». Κύριε Παπαθανάση, στο χαρτο­ φωνία με την Αναπτυξιακή θα είναι σχετικά, ναι, σταθερή, φυλάκιό σας είναι ο τομέας των Ποια είναι τα επόμενα καθεστώτα και βγάλαμε ένα πρόγραμμα θα έλεγα». Θεωρείτε ότι η συμμετοχή των επενδύσεων. Πλησιάζει το τέλος του αναπτυξιακού νόμου που θα που θα εγγυάται κατά 80% το επωνύμων προϊόντων στο πρώτο του χρόνου. Ποια μηνύματα «βγουν στον αέρα»; κράτος για τα δάνεια που πάνε Μπορεί μια αλυσίδα να διατηρή­ καλάθι είναι ικανοποιητική; λαμβάνετε; στον αναπτυξιακό νόμο. Ήδη σει το ίδιο καλάθι καθ' όλη τη «Η “Επιχειρηματικότητα έχουμε βγάλει 400.000.000, με διάρκεια ισχύος του μέτρου, «Απ’ ό,τι είδαμε, περίπου «Προφανώς είμαστε αισι­ 360°”, που θα βγει αυτόν το εγγυήσεις ας πούμε, 80%, άρα δηλαδή μέχρι 31 Μαρτίου; 50% είναι προϊόντα ιδιωτικής όδοξοι για την ανάπτυξη. Και μήνα, και το “Νέο Επιχειρείν”, ο επενδυτής χρειάζεται μόνο ετικέτας και 50% επώνυμα. Αυ­ προφανώς θα έχουμε ρεκόρ το οποίο θα βγει ή Δεκέμβριο 20%. Αυτό είναι ένα εργαλείο, «Βεβαίως, αν έχει τα προϊ­ τό είναι καλό. Είναι θετικό το άμεσων ξένων επενδύσεων και ή Ιανουάριο με 150 εκατ. ευ­ το οποίο είναι χρήσιμο. Και, όντα σε απόθεμα, μπορεί να ότι υπάρχουν επώνυμα προϊό­ το 2022». ρώ το καθένα. Ειδικά για το μάλιστα, σύμφωνα με τις συ­ ίο διατηρήσει. Αλλά επειδή ντα στο καλάθι, γιατί όλοι στην “Νέο Επιχειρείν” θέλω να πω ζητήσεις που έχουμε, μπορεί υπάρχει μεγάλη αύξηση των αρχή έλεγαν ότι δεν θα υπάρ­ ότι αφορά μόνο μικρές, πο­ να αυξηθεί το ποσό». πωλήσεων στα προϊόντα που χουν επώνυμα προϊόντα. Και λύ μικρές επιχειρήσεις. Είναι είναι στο καλάθι, προφανώς αυτό μας δίνει το περιθώριο άτομα που -δεν είναι το νεαρό Στο «πεδίο» των στρατηγικών τα αποθέματα του συγκεκρι­ να σκεφτούμε ότι μπορεί μέσα της ηλικίας- είναι πρώτη φο­ επενδύσεων; μένου είδους, μπορεί να τε­ από τον ανταγωνισμό να δού­ ρά στο επιχειρείν. Γιατί αυτοί λειώνουν. Επομένως την άλλη με και περισσότερα επώνυμα οι άνθρωποι δεν μπορούν να «Υπάρχει μεγάλο ενδια­ εβδομάδα ή τη μεθεπόμενη, προϊόντα». συγκριθούν ή να πάρουν κομ­ φέρον και για τις εμβλημαιι- δεν έχει σημασία, μπορεί να μάτι από ισχυρές επιχειρήσεις κές επενδύσεις. Ήδη έχουν αλλάζει και το προϊόν». Θα καλέσετε εκ νέου τη βιομηχα­ ή υφιστάμενες επιχειρήσεις. αρχίσει οι πρώτες αιτήσεις. νία να στηρίξει το καλάθι; Πρέπει να παίζουν στον δικό Αυτές παίρνουν χρηματοδό­ τους χώρο οι νέοι επιχειρημα­ τηση από το Ταμείο Ανάκαμ­ «Θα έχουμε συνάντηση. τίες». ψης. Και συζητάμε και για το Εμείς πιστεύουμε ότι η βιο­ e-produce, ένα νέο πρόγραμ­ μηχανία και οι εξαγωγές είναι Επισημαίνετε συχνά ότι ο νέος μα με το υπουργείο Ενέργειας, πολύ σημαντικός πυλώνας των αναπτυξιακός νόμος έχει προϋπολογισμού 200 εκατ. ευ­ εσόδων του κράτους. Από εκεί περιφερειακή και ισόρροπη ρώ, μέσω του οποίου θα χρη­ και πέρα, στο κομμάτι εδώ της διάσταση. Πώς γίνεται αυτό; ματοδοτηθούν επενδύσεις σε λειτουργίας της αγοράς και βιομηχανικές λειτουργίες, πα­ του καλαθιού και της διατρο­ «Επιμένω στην ισόρροπη ραγωγή ανανεώσιμων πηγών φής, είναι πολύ σημαντικό και ανάπτυξη. Δεν έχει σημασία ενέργειας κ.ο.κ.». η βιομηχανία να επανεξετάσει αν σε κάποιες περιοχές υπάρ­ όλα τα κόστη και να δει τι κα- χουν περισσότερες αιτήσεις, [S1D: 15671829] σε άλλες περιοχές λιγότερες ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3

 Σταχυολογώντας... 1 4 Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Σελ.: 2 Ημερομηνία 07-11-2022 ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 381.27 cm² Κυκλοφορία: 4750 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Τα στοιχεία και η λί­ 6t* JH- στα παρακολουθήσεων με το Predator που δημοσίευσε η εφημερίδα «Documento» «χρει­ άζεται να διερευνηθούν διεξο­ δικό από τις αρμόδιες αρχές και ιδιαίτερα από την ελληνική Δι­ καιοσύνη», ανακοίνωσε προχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ. Οικονόμου (βρίζοντας ασφαλώς τον Βαξεβάνη, τον Τσίπρα κ.λπ.). Την επόμενη μέρα, ο Αδωνης Γεωργιάδης, που, ως φαίνεται, ήδη είχε «διερευνήσει διεξοδι­ κά» κι αυτά τα στοιχεία παράλ­ ληλα με ’κείνα των σούπερ μάρ- κετ, εξέδωσε (βρίζοντας βεβαίως τον Βαξεβάνη, τον Τσίπρα κ.λπ.) το δικό του πόρισμα: «Δεν είχε άλλη δουλειά ο Μητσοτάκης Του Αντώνη Βαβαγιάννη από το να παρακολουθεί την Ευγενία ή την Πόπη»... Από από το «news247.gr» σήμερα πιάνει δουλειά κι η Εισαγγελία. Καλή βδομάδα. §)] Σιαχυολογώντας... © Με τον ήρθε, ενώ έγκριτα ευρωπαϊκά και αμερικανικά ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΡΙΜΗ ΜΜΕ έχουν προβεί σε αναλογίες με το σκάνδα­ λο Watergate, εστιάζοντας στη γαλάζια απροθυ­ Ο Κώστας Βαξεβάνπς στην «Docu­ μία για τη διαλεύκανση του σκανδάλου». mento» υπογραμμίζει: «Η λίστα των παρακολουθήσεων που δημοσιεύουμε δεν Στην «Εποχή», ο X. Γεωργούλας ανα- καταδεικνύει το έγκλημα μόνο ενάντια στο φέρεται στην έρευνα της PEGA: «Ο κ. πολίτευμα, δείχνει τι πιστεύει ο Μητσοτάκης Μητσοτάκης μαζί με τους υπεύθυνους που κα- γι' αυτό το πολίτευμα. Ολοι ήταν υπό παρακο­ θαιρέθηκαν από τον ίδιο αποφεύγουν συστημα­ λούθηση [■■■] Οταν ξεκίνησαν οι αποκαλύψεις τικά τη λογοδοσία. Κρύβονται όχι μόνο από τα για τις παρακολουθήσεις η κυβέρνηση διά του εγχώρια αρμόδια όργανα, αλλά και από μέλη της κυβερνητικού εκπροσώπου απάντησε ότι οι πα­ εξεταστικής επιτροπής της Ευρωβουλής PEGA. ρακολουθήσεις ήταν υπόθεση ιδιωτών. Μέχρι Τα πράγματα έχουν σοβαρέψει αρκετά, όπως που αποκαλύφθηκε ότι το “σύστημα ιδιωτών\" φαίνεται. Τόσο που ο “Economist\" διαπιστώνει ήταν άρρηκτα δεμένα με την ΕΥΠ που διοικούσε πως η συγκεκριμένη επιτροπή ‘μπορεί να δυ­ ο Μητσοτάκης». σκολευτεί να ξεμπερδέψει τον ιστό, αλλά, αν βρει στοιχεία εμπλοκής της κυβέρνησης στις υπο­ Ο Αλέξης Παπαχελάς στην «Καθη­ κλοπές, θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα τις μερινή» σχολιάζει: «Ακοής συνέχεια πιθανότητες να κερδίσει τις επόμενες εκλογές\"», “μα μήπως όλοι τα ίδια δεν κάνουν;\" ή “εντάξει μωρέ, έτσι είναι η Ελλάδα\". Δεν σοκάρουν συ­ Ο Ι.Κ. Πρετεντέρης στο «Βήμα» ει­ μπεριφορές ή και υποκλοπές. Η κοινωνία είναι ρωνεύεται: «Δεν ξέρω πόσο μπορεί να κουρασμένη, εξαντλημένη έπειτα από χρόνια συντηρηθεί ακόμη στο κουβεντιαστό η ιστορία κρίσης και, τώρα πια, αντιμέτωπη με το μεγάλο των υποκλοπών, αλλά έχω πάντα εμπιστοσύνη ρίσκο της περαιτέρω φτωχοποίησης, λόγω πλη­ στην ευρηματικότητα της ελληνικής πολιτικής θωρισμού. Ηθικά δοκάρια για να ακουμπήσει και δημοσιογραφίας. Προς το παρόν, αναζητού­ δεν υπάρχουν. Ο πήχης κατεβαίνει συνέχεια...». με ένα “κακόβουλο λογισμικό\", το οποίο κανείς δεν έχει δει, κανείς δεν ξέρει πού υπάρχει και με Η «Αυγή» γράφει: «Τον διεθνή δια- το οποίο κάποιοι θεωρούν ότι παρακολουθού- συρμό της κυβέρνησης έχει προκαλέσει νται κάποιοι...». η υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων. Η επιτροπή PEGA αποχώρησε από την Ελλάδα με περισσότερα ερωτήματα από όσα είχε όταν ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Βελτιώσεις στο καλάθι 1 Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Σελ.: 46 Ημερομηνία 07-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 32.51 cm² Κυκλοφορία: 10340 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ BeXiioooeis σιο καλάθι Ερχεται Κοινή Υπουργική Απόφαση με βελτιώσεις στο καλάθι του νοικο­ κυριού, όπως μεγαλύτερες ταμπέλες στη σήμανση των προϊόντων, επάρ­ κεια και νέες κατηγορίες προϊόντων. Από την ερχόμενη Τετάρτη στην ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουρ­ γείου, e-katanalotis, θα παρακολου- θούνται οι τιμές των προϊόντων ανά εβδομάδα. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5

 Εναλλάξ Διορθώσεις 1 Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Σελ.: 6 Ημερομηνία 07-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 248.69 cm² Κυκλοφορία: 10340 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ J\"· Εναλλάξ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ [email protected] Διορθώσει ρόσφατη δημοσκόπηση (της Pulse) το αποτύπωσε για πιο δραστικά μέτρα στα ταμπελάκια των τιμών, όπως Πκαθαρά: ο κόσμος εκφράζει πλέον μεγαλύτερη η μείωση ΦΠΑ. Σχεδόν μια εβδομάδα μετά, η κυβέρνηση ανησυχία για τα ακριβά τρόφιμα, απ’ ό,τι για επιμένει στο μέτρο, θέλει να δώσει χρόνο για την αξιο­ την ακρίβεια στο ρεύμα. Τα ευρήματα του γκάλοπ ελίχόαγνησή του και αποφασίζει ήδη τις πρώτες διορθώσεις. δημοσιοποιηθεί μερικά 24ωρα προτού εφαρμοστεί στα Με νέα απόφαση, ας πούμε, θα υπάρξει τροποποίηση σουπερμάρκετ το καλάθι του νοικοκυριού, ωστόσο στη σήμανση, ώστε να είναι πιο εμφανές το καλάθι σε ήταν γνωστό ότι επίκειται η σχετική κυβερνητική κάθε αλυσίδα. «Διορθώσεις» υπάρχουν όμως, χωρίς πρωτοβουλία. Μια απόφαση η οποία παρουσιάστηκε επίσημη παραδοχή, και στην επικοινωνία του μέτρου. και από τον Μητσοτάκη σε μία από τις αντιπαραθέσεις Το δείχνει όμως η φρασεολογία των γαλάζιων στελεχών, του με τον Τσίπρα στη Βουλή. Η αλήθεια είναι ότι τότε αφού πιο καθαρά πλέον λένε εν ολίγοις ότι το καλάθι δεν είχε γίνει κάπως προσεκτικά από τον ίδιο, δεδομένου λύνει το πρόβλημα και ότι πρωτίστως αφορά τα ευάλωτα ότι ο Πρωθυπουργός μιλούσε απλώς για ένα «πείραμα», νοικοκυριά. Με τα λόγια του κυβερνητικού εκπροσώπου που αξίζει να δοκιμαστεί. Στη συνέχεια βέβαια, όσο «προφανώς δεν είναι πανάκεια, είναι ένα ακόμη εργαλείο προετοιμαζόταν η υλοποίηση του μέτρου και πλήθαι- για συγκράτηση των τιμών σε βασικά είδη». ναν οι δημόσιες αναφορές για το θέμα, οι προσδοκίες καλλιεργήθηκαν τόσο που δημιουργήθηκε περίπου η ε διορθώσεις ή χωρίς, το καλάθι έχει πλέον αίσθηση ότι επιτέλους το «μέσο νοικοκυριό» (σε αυ­ Μπροστεθεί στα στοιχήματα της καθημερινότητας τό απευθύνονταν οι αρμόδιοι) θα έσερνε το καρότσι για τους κυβερνητικούς. Απειλεί και αυτό με στους διαδρόμους, αντικρίζοντας πια μια άλλη εικόνα (πολιτικό) κόστος εφόσον, στον χρόνο που δίνεται από στα ράφια. Τα αντιπολιτευτικά «όπλα» απασφάλισαν τα κεντρικά ώστε να αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητά γρήγορα με βολές περί «επικοινωνιακού χειρισμού» του του, δεν υπάρξει σταθερή οργανωτική και διοικητική μέ­ πληθωρισμού και με νέες πιέσεις προς την κυβέρνηση ριμνα ώστε ούτε να απενεργοποιηθεί ούτε να εκφυλιστεί. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6

 ΚΑΛΑΘΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΑΜΠΕΛΕΣ, 1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Σελ.: 1,12,37 Ημερομηνία 07-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1769.67 Κυκλοφορία: 3480 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΛΑΘΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΔΙΟΡΘΠΣΕΙΣ ΣΕ ΤΑΜΠΕΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ■ 12, 37 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7

 ΚΑΛΑΘΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΑΜΠΕΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ 1 ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Σελ.: 1,12,37 Ημερομηνία 07-11-2022 έκδοσης: 40% ΙΔΙΩΤΙΚΗ, JΛ~· 60% ΕΠΩΝΥΜΗ Ηn—IΒi ΗΙ^ ιμ ΕΤΙΚΕΤΑ BEATIΠΣΕΙΣ ΣΤΟ «ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ με τη σύνθεση ίων «καλαθιών», ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε πως η αναλογία είναι 40% προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και 60% επώνυμης. «Τα προϊόντα ιδιωτικής ετι­ κέτας δεν είναι δεύτερης ποι­ ότητας. Είμαστε π χώρα με τη χαμηλότερη κατανάλωση προ­ ϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στην Ευρώπη, περίπου 12%... Αυτό δεν είναι σωστό. Στις περισσό­ τερες περιπτώσεις τα ίδια εργο­ στάσια που φτιάχνουν “φασόν” το επώνυμο, φτιάχνουν και την ιδιωτική ετικέτα», τόνισε ο υπουργός. Ο υπουργός αναφέρθηκε, επιπρόσθετα, στους ελέγχους που πραγματοποιεί η αρμόδια Υπηρεσία (ΔΙΜΕΑ) του υπουρ­ γείου. Οπως είπε, στην παρού­ σα φάση διενεργούνται έλεγχοι στη βιομηχανία, για να διαπι­ στωθεί αν υπήρξαν εκπτώσεις προς τα σούπερ μάρκετ στα προϊόντα του «καλαθιού» ή αν τα δίνουν στην ίδια τιμή, αν δηλαδή τηρείται η «συμφωνία κυρίων» που έκαναν κυβέρνη­ ση - σούπερ μάρκετ - βιομηχα­ νία τροφίμων για στήριξη της πρωτοβουλίας «καλάθι του νοικοκυριού». ΜεγαΠύτερεθ ταμπέΑεε, επάρκεια και προϊόντα για διαβητικούε ιευκρινιστικές οδηγίες για τη ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ μανε πως από τπν ερχόμενη Τετάρτη ότι, πλέον, έχουν μία δυσκολία με το Δ Dσήμανση (π.χ. ταμπέλες συγκε­ (9/11) για κάθε προϊόν ίου «καλαθιού» ρεύμα και δείχνω κατανόηση... Τώρα, [email protected] που έχει αναρτπθεί στην εφαρμογή όμως, ένα μέρος αυτών των κερδών e-καταναλωτής θα είναι διαθέσιμη θα το επιστρέφουν στον κόσμο, με κα­ κριμένων διαστάσεων) και την τόσο η τιμή της τρέχουσας όσο και λύτερες τιμές», υπογράμμισε ο κ. Γε- αυτή της προηγούμενης εβδομάδας, ωργιάδπς, για να προσθέσει: «Οποιος επάρκεια των προϊόντων στα ράλφαιαθ,ιού’ είχαν εξαντληθεί και δεν είχαν για να μπορεί ο καταναλωτής να παρα­ κατεβάσει τις τιμές στα προϊόντα, θα κολουθεί την πορεία του κόστους. έχει εμένα να τον διαφημίζω με όλες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «κα­ αντικατασταθεί στο ράφι... Θέλουμε τις κάμερες. Οποιος ανεβάσει τις τιμές, «Αφίσα» θα είμαι έξω από την αλυσίδα και θα λάθι του νοικοκυριού», αλλά και ένα να υπάρχει επάρκεια στα προϊόντα, να λέω “αυτός ανέβασε τις τιμές”». Από εκεί και πέρα, ανέφερε πως «λει­ ειδικό «καλάθι» για τους καταναλωτές είναι γεμάτα τα ράφια, να μην αδειά­ τουργεί» π ιδέα μιας εκ των αλυσίδων Ειδικό... καλάθι που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, με ειδικές διατροφικές ανάγκες, προ­ ζουν». Μάλιστα, κάποιες αλυσίδες στην είσοδο των καταστημάτων να Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής βρίσκεται το «καλάθι» με όλα τα προϊ­ υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε­ ανήγγειλε η ηγεσία του υπουργείου δεν είχαν το προϊόν του «καλαθιού», όντα, προς ενημέρωση των καταναλω­ ων, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας σε τών, ασχέτως αν αυτά είναι διάσπαρτα άλλο τηλεοπτικό σταθμό, δήλωσε πως Ανάπτυξης και Επενδύσεων. και το είχαν αντικαταστήσει με άλλο, και μέσα στα ράφια. επεξεργάζονται στο υπουργείο «καλά­ θι» για τους καταναλωτές με ειδικές «Υπάρχουν ακόμα προβλήματα που ακριβότερο. «Τα σούπερ και η βιομηχανία τροφί­ διατροφικές ανάγκες, π.χ. διαβητικούς. μων, την εποχή τπς πανδημίας, με τα «Θα δημιουργήσουμε ένα “καλάθι” για πρέπει να λύσουμε», δήλωσε ο αρμό­ μέτρα που πήρε η κυβέρνηση, έβγα­ τους συμπολίτες μας με ειδικές διατρο­ λαν πολλά λεφτά. Τα κέρδη που είχαν φικές ανάγκες, αυτό είναι το επόμενο διος υπουργός Ανάπτυξης και Επεν­ Με υπουργική απόφαση τα δύο χρόνια της πανδημίας είναι τα βήμα», επεσήμανε χαρακτηριστικά. * υψηλότερα στην ιστορία τους. Δέχομαι δύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης, χθες το «Για όλα αυτά, θα βγάλω καινούργια πρωί, σε τηλεοπτικό σταθμό. υπουργική απόφαση τπ Δευτέρα (σ.σ.: Οπως εξήγησε, στο πλαίσιο επι- σήμερα, 7/11), για να τα διορθώσω», ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ σκέψεών του σε αλυσίδες σούπερ, με πρόσθεσε ο ίδιος. Σημειώνεται πως Για κάθε προϊόν του «καλαθιού» θα είναι σκοπό να διαπιστώσει πώς ακριβώς στις οδηγίες που θα δοθούν προς τα διαθέσιμη η τιμή εφαρμόζεται το μέτρο, διαπίστωσε -σε σούπερ μάρκετ θα προσδιορίζονται ins τρέχουσα:: όσο και κάποιες από αυτές- πως η σήμανση -μεταξύ άλλων- οι ακριβείς διαστά­ τη5 προηγούμενά εβδομάδες δεν ήταν ευδιάκριτη (μικρές ταμπέλες σεις που πρέπει να έχουν στο εξής για τα προϊόντα που συμμετέχουν στην τα ταμπελάκια, ενώ θα προβλέπονται πρωτοβουλία). Επιπλέον, είπε πως «σε και πρόστιμα όταν η σήμανση δεν είναι πολλές περιπτώσεις προϊόντα του “κα- σωστή. Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης επεσή- ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 8

 ΚΑΛΑΘΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΑΜΠΕΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ 1 ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Σελ.: 1,12,37 Ημερομηνία 07-11-2022 έκδοσης: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΓΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ 2022 (%) 19,4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ -7,5 '8’9 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ -9,8 ΙΟΥΝΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ► ►ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛ,ΙΤΑΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αυξημένη η κατανάλωση σε καύσιμα και τρόφιμα τον Αύγουστο Η βιομηχανία τροφίμων, ΠΑΡΑ τη συνεχή άνοδο του πλη­ βρέθηκε πάνω από τα 2, προσεγ­ Στον επίσης κρίσιμο για τις λιανικές την εποχή tns πανδημίες, θωρισμού, η οποία αναμένεται να γίζοντας τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Τον πωλήσεις του τομέα των τροφίμων, έβγαλε πολλά λεφτά. φτάσει σε ετήσιο επίπεδο φέτος το Μάιο είχαμε μείωση στον όγκο πω­ οι καταναλωτές επέδειξαν την ίδια Τώρα, πρέπει να έχουν 10%, η κατανάλωση αντέχει κα­ λήσεων (δηλαδή οι πωλήσεις χω­ συμπεριφορά. Μείωσαν την κατα­ καλύτερε$ τιμέ5 θώς με βάση τα στοιχεία λιανικών ρίς τον πληθωρισμό) κατά 9,8%, νάλωση για τέσσερις μήνες από τον πωλήσεων ο όγκος πωλήσεων στα με τη βενζίνη να σπάει το όριο των Φεβρουάριο μέχρι και τον Μάιο, ΑΔΠΝΙΣ ΓΕΠΡΓΙΑΔΗΣ καύσιμα μετά από τρεις μήνες μεί­ 2 ευρώ φτάνοντας στο τέλος του ενώ στη συνέχεια όλο το καλοκαίρι ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ! ωσης παρουσίασε τον Αύγουστο μήνα τα 2,1 ευρώ. οι πωλήσεις είχαν αύξηση. αύξηση 1,7%, ενώ και τα τρόφιμα θα δημιουργήσουμε ένα με ανάλογη πορεία είχαν αύξηση Τον Ιούνιο, όταν η βενζίνη έφτα­ Απώλειες \"καλάθι\" για oaous έχουν τον ίδιο μήνα 3,3%. σε στα 2,33 ευρώ, η μείωση ήταν ειδικέΞ διατροφικά ανάγκεΞ 8,9%, ενώ τον Ιούλιο με την τιμή Στα στοιχεία για την εξέλιξη του Τόσο στα καύσιμα όσο και στα της βενζίνης να παραμένει στα 2,34 όγκου πωλήσεων με εποχική δι­ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ τρόφιμα με μια χρονική υστέρηση ευρώ, η μείωση της κατανάλωσης όρθωση καταγράφονται μειώσεις ΑΝΑΠΑ. ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ υπήρξε ένα διάστημα που η κατανά­ συρρικνώθηκε στο 3,3%, για να 3,5%, 1,1%, 1,5% και 7,5% αντί­ λωση έπεσε, αφού οι καταναλωτές φτάσουμε Αύγουστο, όταν η τιμή στοιχα για τους μήνες Φεβρουάριο, είδαν ιστορικά υψηλές ανατιμήσεις Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Στη συ­ και στη συνέχεια π κατανάλωση ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ νέχεια οι πωλήσεις είχαν ανοδική αυξήθηκε με τη βοήθεια και του πορεία καταγράφοντας αύξηση τουρισμού. Μετά από τρεις μήνες 2,5% τον Ιούνιο, 4,5% τον Ιούλιο καθοδικής πορείας, και 3,3% για τον Αύγουστο. Η πο­ Με άλλα λόγια, οι καταναλωτές το κλίμα αντιστράφηκε ρεία των πωλήσεων στα καταστή­ πιέζονται μεν από τις συνεχείς ανα­ ματα τροφίμων δείχνει ότι το σοκ τιμήσεις σε τρόφιμα και καύσιμα με τη βοήθεια στα τρόφιμα ήρθε με το ξέσπασμα στη μεγάλη εικόνα για το οκτάμη­ και του τουρισμού του πολέμου και αποκλιμακώθηκε νο, για το οποίο υπάρχουν δημοσι­ σταδιακά μέχρι και το καλοκαίρι, ευμένα στοιχεία, αλλά δείχνουν να της αμόλυβδης υποχώρησε στα 2,1 οπότε και άρχισε και πάλι η ανο­ αντέχουν προς το παρόν τις υψηλές ευρώ, να έχουμε αύξηση των ηωλή- δική πορεία. τιμές με τη βοήθεια των κρατικών σεων κατά 1,7%. Τα αποτελέσματα επιδοτήσεων του ηλεκτρικού και αυτά, εκτός από τη γενικότερη αν- Παράγοντες της αγοράς σημει­ των υγρών καυσίμων. Ωστόσο, οι θεκτικότητα της κατανάλωσης, δεί­ ώνουν ότι η πτώση τζίρου που επόμενοι μήνες στους οποίους η χνει ότι η μείωση στην κατανάλωση καταγράφουν τα super markets Ευρώπη θα βρίσκεται στα όρια της διήρκεσε στην ουσία το πρώτο διά­ δεν συνδέεται με τη συνολική κα­ ύφεσης θα είναι το επόμενο τεστ στημα όταν οι καταναλωτές είδαν τανάλωση, αλλά με το φαινόμε­ αντοχής και για τους Ελληνες κα­ τη βενζίνη να αυξάνεται πολύ πάνω νο οι καταναλωτές να διαχέονται ταναλωτές. από τα δύο ευρώ. Ενα δεύτερο συ­ πλέον περισσότερο στα μικρότερα μπέρασμα είναι ότι το Fuel Pass 1, καταστήματα τροφίμων (κρεοπω­ Ακτινογραφία το οποίο «έτρεξε» από τον Απρίλιο λεία, οπωροπωλεία) και τις λαϊκές μέχρι και τον Ιούνιο, βοήθησε μεν, αγορές, καλύπτοντας από εκεί με­ Ειδικότερα από τα στοιχεία της αλλά δεν έλυσε το πρόβλημα της γαλύτερο μέρος των αναγκών τους ΕΛ.ΣΤΑΤ. και σε ό,τι αφορά στα κατανάλωσης, ειδικά κατά την περί­ θεωρώντας ότι μπορούν να ψωνί­ καύσιμα, η μείωση της κατανάλω­ οδο των διαδοχικών ανατιμήσεων. σουν με χαμηλότερες τιμές. σης καταγράφηκε τους μήνες κατά τους οποίους η τιμή της βενζίνης ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9

 Ανοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό 1 Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Σελ.: 29 Ημερομηνία 07-11-2022 ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 358.61 cm² Κυκλοφορία: 4750 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ Ανοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό Το όνομά μου είναι Αντωνί- κα Στεφάνή, κάτοικος Πειραιά τώρα χρειάζομαι 100€ και δεν τους πιο ευάλωτους, γιατί εγώ τη ζωή μου καλύτερη, όπως μου τες και τα φαντς των τραπεζών (Παλαιό Κοκκινιά, Αργυροκά­ ψωνίζω. Μου δίνει η γειτόνισσα για τον δικό σας πόλεμο πλη­ υποσχεθήκατε σαν ψηφοφόρο που λειτουργούν σαν μαφία να στρου 61, Τ.Κ. 18542. e-mail να φάω. Εχω 9€ συμμετοχή στα ρώνω τόκους, πολλούς τόκους, σας. Επικοινώνησα πολλές φο­ κυβερνάνε αυτό το τόπο, γιατί [email protected]) φάρμακα, 12€ το κινητό, νερό έκοψα πολλά έξοδα και τον χει­ ρές με το γραφείο σας και η απά­ μάλλον έχετε χάσει την μπάλα. Είμαι συνταξιούχος με ανα­ 8€ και ρεύμα 180€ το τετράμηνο μώνα θα χωθώ στο κρεβάτι να ντησή τους ήταν να μη χάσω τη Ζήτησα να σας συναντήσω σαν πηρία 67% εφ’ όρου ζωής και (μόνο το ψυγείο για τα φάρμα­ ζεσταθώ. Γιατί με την πολιτική ρύθμιση και να πληρώσω. Και ψηφοφόρος σας, μα μάλλον εγώ έχω ένα σπίτι 70 τετραγωνι­ κα). Αχ... ξέχασα και 16€ το ΕΝ- που ακολουθείτε εσείς και μόνο εγώ θέλω απλά να μου απαντή­ δεν είμαι καμία διάσημη να με κά με δάνειο που πληρώνω με ΦΙΑ συν 50€ τα κοινόχρηστα το εσείς θα με βγάλετε από το σπίτι σετε εσείς, ο πρωθυπουργός κυνηγούν τα κανάλια. Το ξέρω βάση το νόμο Κατσέλη από το δίμηνο. και θα το χάσω. Το 2015, η δικαι­ μου, με τι να πληρώσω και πόσο ότι σας έχουν πέσει πολλά προ­ 2020. Εχω και ένα αμάξι του οσύνη και ο νόμος μού έβαλε να να πληρώσω ή να σταματήσω βλήματα, όμως ο καλός καπετά­ 2001 που έχω παραδώσει τις Ξέρετε από οικονομία γι’ πληρώσω ένα ποσό (180), γιατί και να βγω στον δρόμο. Σας ζη­ νιος στη φουρτούνα φαίνεται. πινακίδες φέτος, γιατί δεν μπο­ αυτό θα πρέπει να μου πείτε είδε ότι τόσο ήταν η δυνατότητά τάω συγγνώμη, χίλιες φορές Είναι ωραίο να είσαι δημοφιλής ρώ να τα πληρώσω τα έξοδά του. σαν τον άρχοντα της χώρας μου μου να δώσω και τώρα πρέπει συγγνώμη που αρρώστησα, μα στο εξωτερικό, όμως εμείς σας Παίρνω συνολικά 407€ σύντα­ που ψήφισα και με τα δυο χέρια να πληρώσω 280 και βάλε, γιατί δεν ήταν στο χέρι μου, δεν το ψηφίσαμε για τη χώρα μας και ξη (το 75% της πλήρους σύντα­ τι να κάνω; Τα βοηθήματα που η κατρακύλα δεν έχει τελειώσει ήθελα, απλά μου έτυχε. Τώρα, για τα προβλήματά μας. Σας ξης) και δεν έχω τίποτα άλλο. δώσατε στους χαμηλοσυντα- ακόμα. όμως, μη με τιμωρείτε και εσείς, ζητάω συγγνώμη που σας λέω Αυτή είναι η «περιουσία» μου ξιούχους δεν τα πήρα, γιατί με γιατί ωραία είναι να φτιάξετε αυτά τα πράγματα, μα δεν μπο­ όλη. Το 2020, πλήρωνα το δά­ πιάνει το τεκμαρτό (σπίτι, αυτο­ Μας λέτε ότι έχουμε πόλεμο. εφαρμογές να διευκολύνετε τον ρώ άλλο και περιμένω να μου νειο στη «Cepal», στην εταιρεία κίνητο, διαβίωση, δάνειο), μόνο Ε, τότε πάρτε μέτρα πολέμου, πολίτη, αυτό όμως δεν λύνει τα απαντήσετε τι να κάνω. που έχει τα δάνεια, 180,4€ τον τον Δεκέμβριο ό,τι δώσετε. Εί­ γιατί εσείς είστε το κράτος, εσείς προβλήματα για πολύ κόσμο μήνα. Τώρα πληρώνω 282€ το ναι σωστό να δίνετε στους νέ­ πρέπει να με προστατέψετε, για­ που προσπαθεί να επιβιώσει. Με μεγάλη εκτίμηση προς το μήνα. Με 60€ ψώνιζα στο σού­ ους άτοκα δάνεια για νέο σπίτι, τί εγώ δεν σας ψήφισα για να Μην αφήνετε τους μαυραγορί­ πρόσωπό σας περ μάρκετ τα βασικά για μένα, αλλά ασχοληθείτε και λίγο με πολεμήσουμε, μα για να κάνεις Αντωνίκα Στεφάνή ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 10

 Μετ' εμποδίων και... αυξήσεων το καλάθι 1 Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Σελ.: 13 Ημερομηνία 07-11-2022 ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 256.17 cm² Κυκλοφορία: 4750 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Μετ' εμποδίων και... αυξήσεων ίο καλάθι ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΝΑ αυτοσυγχαίρεται η κυ­ * λούν σχεδόν το 90%. Οσον αφορά την με αναλυτές αγοράς, οι προμηθευτές βέρνηση για το «καλάθι του νοικοκυ­ προσδοκία για πτώση των τιμών, και βρίσκονται σε δίλημμα, αφού π συμμε­ ριού», με τον υπουργό Ανάπτυξης Αδω- Εμμέσως το εδώ η διάψευση είναι κατηγορηματι­ τοχή τους στο «καλάθι» μπορεί να το­ νι Γεωργιάδη να θυμάται την καριέρα υπουργείο κή. Οι εκπρόσωποι των σουπερμάρκετ νώσει μεν τις πωλήσεις ενός προϊόντος του τηλεπωλητή και να πανηγυρίζει αναγνωρίζει θεωρούν δεδομένο ότι οι ανατιμήσεις σε όγκο αλλά να αποδειχτεί ασύμφορη ότι «έχει ξεπουλήσει, κι ας λένε κάποιοι ότι στις λίστες στο ράφι θα συνεχιστούν, αφού προ­ εφόσον τα σουπερμάρκετ απαιτήσουν τον... καπαμά τους». Προς το παρόν οι κυριαρχούν τα έρχονται από το σύνολο της εφοδια- μεγαλύτερες προμήθειες για να τους διορθωτικές κινήσεις που θα προβλέπει Private Label και στικής αλυσίδας. Οπως παραδέχτηκε συμπεριλάβουν, π.χ. τέλη για την πα­ υπουργική απόφαση που αναμένεται προαναγγέλλει ο γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου ραμονή στο ράφι, τα λεγάμενα «pay to τις επόμενες ημέρες αφορούν επουσι­ νέα συνάντηση Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλω­ stay fees». To πρόβλημα έχει επισημά- ώδεις βελτιώσεις, π.χ. να είναι μεγαλύ­ με τους τικών Αγαθών, Λευτέρης Κιοσές, το νει στη γνωμοδότησή της η Επιτροπή τερες οι ταμπέλες με τη σήμανση του εκπροσώπους καλύτερο αποτέλεσμα που μπορεί να Ανταγωνισμού, προειδοποιώντας ότι καλαθιού. Ο υπουργός Ανάπτυξης υπο­ της βιομηχανίας, περιμένει κανείς από το «καλάθι» είναι το «καλάθι» δεν πρέπει να γίνει όχημα στηρίζει ότι η αναλογία των επώνυμων ώστε να υπάρχει να υπάρξουν σχετικά πιο περιορισμένες για πρακτικές «συστηματικής αυτοπρο­ προϊόντων προς τα προϊόντα ιδιωτικής διεύρυνση αυξήσεις και να «υπάρχει μια εύκολα τίμησης» των σουπερμάρκετ στα δικά ετικέτας είναι 60%-40% και θεωρεί ότι με επώνυμα προσβάσιμη εναλλακτική για τον κατα­ τους προϊόντα, τα οποία μπορεί μεν να τις επόμενες ημέρες «όσο ο κόσμος ψω­ προϊόντα ναλωτή προκειμένου να ικανοποιήσει πωλούνται φθηνότερα αλλά έχουν με­ νίζει, οι τιμές θα πέφτουν». βασικές ανάγκες του». γαλύτερο περιθώριο κέρδους για τις αλυσίδες. Μάλιστα εντοπίζει τον κίνδυ­ Δυστυχώς η πραγματικότητα τον Εμμέσως το υπουργείο αναγνωρίζει νο στρεβλώσεων του ανταγωνισμού εις διαψεύδει, καθώς για παράδειγμα ότι στις λίστες κυριαρχούν τα Private βάρος των μικρότερων προμηθευτών, στη λίστα του δεύτερου μεγαλύτερου Label και προαναγγέλλει νέα συνάντη­ που δεν θα μπορούν να «χρηματοδοτή­ σουπερμάρκετ τα ιδιωτικά προϊόντα ση με τους εκπροσώπους της βιομηχα­ σουν» τη συμμετοχή τους στο «καλάθι». ήταν πάνω από 80%, ενώ στη γερμα­ νίας, ώστε να υπάρχει διεύρυνση με νική εκπτωτική αλυσίδα Lidl αποτε­ επώνυμα προϊόντα. Ωστόσο, σύμφωνα ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΑΝΤΖΗ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11

 Ο πληθωρισμός, το «φιλότιμο» και η «καλή καρδιά» 1 12 Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Σελ.: 16 Ημερομηνία 07-11-2022 ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 627.32 cm² Κυκλοφορία: 4750 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Ο πληθωρισμός, ίο «φιλότιμο» και η «καλή καρδιά» ►Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΩΤΟΥ* ελέγχουν την αγορά. σαν να βλέπει το δένδρο και να αγνοεί Πώς απάντησε η κυβέρνηση στις το δάσος. ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ έχουμε κατα­ ιλιγγιώδεις ανατιμήσεις της ηλεκτρικής «Ανάλογες πολιτικές εφαρμόζονται πιαστεί με το «καλάθι του νοικοκυριού». ενέργειας; Αφέθηκε στην «καλή καρδιά» από όλες τις κυβερνήσεις των χωρών και στο φιλότιμο των λιγότερων από δέ­ της Ε.Ε.», θα παρατηρήσουν ευλόγως Ο εμπνευστής του, αφού το εμφάνισε κα παροχών. κάποιοι. Ομως αυτή η πολιτική ομοιο­ μορφία, που προκαλεί στους ανθρώ­ ως το «σωσίβιο» που θα μας σώσει από Πώς απάντησε η κυβέρνηση στις εξο­ πους την αίσθηση του αναπότρεπτου ντωτικές αυξήσεις των επιτοκίων δα­ και του τελεσίδικου, είναι ο πυρήνας του τα μανιασμένα κύματα της ακρίβειας, νεισμού; Αφέθηκε στην «καλή καρδιά» προβλήματος που απειλεί σήμερα την και στο φιλότιμο των επικεφαλής των Ευρώπη. Σήμερα οι Ευρωπαίοι αντιλαμ­ έδωσε ένα χαρτάκι σαν και αυτό που τεσσάρων τραπεζών, που νέμονται την βάνονται ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια, αγορά χρήματος. η δογματική προσήλωση στην «οικονο­ έχουμε όταν πάμε στο σουπερμάρκετ, μική ορθοδοξία» έχει ανακόψει τη μείω­ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΑ, έδωσε στα ση του ποσοστού της φτώχειας, η οποία στους δέκα -σχεδόν αποκλειστικούς- εκατομμύρια δεινοπαθούντων κατα­ ήταν συνεχής από τα τέλη της δεκαετίας ναλωτών λίγα ευρώ με τη μορφή βοη­ του 1940 και έχει αυξήσει τον αριθμό τροφοδότες μας, με την οδηγία να το θημάτων, που για να τους προσδώσει των ατόμων που βρίσκονται σε επισφα­ βαρύτητα φρόντισε και τους έδωσε λή κατάσταση. Βλέπουν τους εκλεγμέ­ γεμίσουν με τα είδη που αναφέρονται δυσανάλογα -σε σχέση με το αποτέλε­ νους ηγέτες τους να συμπεριφέρονται σμα- βαριά εγγλέζικα ονόματα (σ.σ. η σαν δεσποτικοί μονάρχες και να αδιαφο­ σε αυτό. Στην αρχή τούς κακοφάνηκε. άριστη γνώση και η αψεγάδιαστη χρή­ ρούν για τη διεύρυνση των ανισοτήτων ση της αγγλικής είναι στοιχεία της ταυ­ που προκαλούν οι εκλεκτικές συγγέ­ Στη συνέχεια όμως, όταν αντιλήφθη- τότητας των Αρίστων). Με απλά λόγια, νειες με τους οικονομικούς ολιγάρχες το «καλάθι του νοικοκυριού» δεν είναι και τρομοκρατούνται. Παρακολουθούν καν ότι ο «εφευρέτης» αναφερόταν στο τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο τους πλούσιους να έχουν εγκαταλείψει από ακριβές αντίγραφο των υπόλοιπων τις αρχές της λιτής προτεσταντικής αστι­ γέμισμα και όχι στο πούλημα -δηλαδή κυβερνητικών παρεμβάσεων για την κής τάξης που περιγράφει ο Μαξ Βέμπερ ελάφρυνση των χειμαζόμενων από την και να συσσωρεύουν, αξιοποιώντας τις στις τιμές που θα πουλήσουν τα «κα­ ακρίβεια καταναλωτών. αποφάσεις των πολιτικών ελίτ, εισόδη­ μα και πλούτο και οργίζονται. Και έτσι λούδια»- περιχαρείς έσπευσαν να αντα- Σχηματικά, η πολιτική που εφαρμόζει συνειδητοποιούν πόσο εύκολο είναι η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τον να βρεθεί κάποιος στον οικονομικό και ποκριθούν. Υπερήφανος ο εμπνευστής, πληθωρισμό μπορεί να απεικονιστεί με κοινωνικό πάτο, όπου για να ξεφύγεις ζυγαριά που στον ένα δίσκο της στέκο­ υπάρχουν μόνο δύο δρόμοι: το έγκλημα ανακοίνωσε το επίτευγμά του και οι άν­ νται όχι περισσότεροι από εκατό επώ­ και το βιολογικό τέλος. νυμοι υπερπλούσιοι άνθρωποι και στον θρωποι ανακουφισμένοι έσπευσαν να άλλο εκατομμύρια ανώνυμοι άνθρωποι ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ αυτό, η κυβέρνηση του του μόχθου. Και η κυβέρνηση, αντί να κ. Μητσοτάκη δεν διαφέρει και πολύ από «παραλάβουν τα σωσίβια» τους. Λογά­ προσπαθεί -ως οφείλει- να εξασφαλίσει τις υπόλοιπες κυβερνήσεις που οι επι­ την ισορροπία, προσθέτει βάρη στους κεφαλής τους ποζάρουν χαμογελαστοί ριαζαν όμως χωρίς τους δέκα «ξενοδό- πολλούς και αφήνει τους «100» μόνους στις αναμνηστικές φωτογραφίες των με το... φιλότιμο και την καλή τους την συνόδων κορυφής. Αυτό όμως που την χους-τροφοδότες». Παιδιά της πιάτσας καρδιά. Το να ασχολείται λοιπόν κάποιος κάνει διαφορετική -μπορεί και μοναδι­ με το «καλάθι» και να παραβλέπει ή και κή- είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει αυτοί, που μυρίζουν το άρωμα του κέρ­ να ξεχνά προσωρινά τα υπόλοιπα, είναι αυτούς που δεν έχουν φωνή. Υποτιμά τη νοημοσύνη τους όταν εμφανίζει του δους από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, * «καλάθι του νοικοκυριού» ως το αντί­ βαρο στις ανατιμήσεις και δεν θέτει κα­ είχαν καταλάβει την ουσία: Για τις τιμές Σχηματικά, η πολιτική που νόνες για το πώς θα διαμορφώνονται εφαρμόζει η κυβέρνηση οι τιμές των προϊόντων του. Αγνοεί την που θα πούλαγαν, στα «καλούδια» θα για να αντιμετωπίσει τον κρίση τους, όταν αφήνει τους τραπεζίτες πληθωρισμό μπορεί να απεικονιστεί και τα «κοράκια» των «κόκκινων» δανεί­ ήταν υπόλογοι μόνο στο «φιλό­ με ζυγαριά που στον ένα δίσκο ων να συμπεριφέρονται ως αλογοδότη- της στέκονται όχι περισσότεροι το ολιγοπώλιο. Απαξιώνει την αντίληψή τιμο» και στην «καλή τους από εκατό επώνυμοι υπερπλούσιοι τους, όταν προτρέπει τους ανθρώπους άνθρωποι και στον άλλο να αντιμετωπίσουν το κρύο αλλάζοντας καρδιά». Ετσι αντί για εκατομμύρια ανώνυμοι άνθρωποι τους... καυστήρες. Ακυρώνει την πραγ­ του μόχθου. Και η κυβέρνηση, ματικότητά τους, όταν χρησιμοποιεί το πραγματικά «σωσίβια» αντί να προσπαθεί -ως οφείλει- επιχείρημα ότι «υπάρχουν και ακριβότε­ να εξασφαλίσει την ισορροπία, ρα» για να τους πείσει ότι πρέπει να είναι - πρόσφεραν «απομιμή- προσθέτει βάρη στους πολλούς και ευχαριστημένοι. Ε* σεις της συμφοράς». Εύλογο το ερώτημα: είναι αλαζόνες | Αποτέλεσμα; Εμείς να που πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν ή ανόητοι που υπολογίζουν ζούμε με την αγωνία ότι ο εφιάλτης τού «Δεν μου φτάνουν» μπορεί να παρασυρθ£ί από τη λήθη; αυτού που δεν έχει, ο 'Δημοοογρόφοί, συγγραφέ® «εμπνευστής» να ισχυ­ ρίζεται ότι έκανε το καθή­ κον του και οι «τροφοδότες» να τρίβουν τα χέρια τους μετρώντας τα κέρδη της ημέρας. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΧΗ της πραγ­ ματικότητας; Υπερεκτίμηση του φιλότι­ μου αυτών που έχουν «το μαχαίρι και το καρπούζι»; Προμελετημένη δολιότητα; Προεξοφλημένη κατάληξη που επανα­ λαμβάνεται όταν ημιμαθείς καταπιάνο­ νται με σοβαρά θέματα; Αφέλεια; Ως μεμονωμένο γεγονός, η κατά­ ληξη του εγχειρήματος του «καλαθιού του νοικοκυριού» θα μπορούσε να ερ­ μηνευτεί από μια ή λίγο απ’ όλες τις προαναφερόμενες εκδοχές. Αν όμως συνδυαστεί με όλες τις «αντιπληθω- ριστικές» παρεμβάσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες, τότε από «σωσίβιο» υποβιβάζεται σε μία από τις πολλές συνιστώσες μίας ενιαί­ ας και συμπαγούς πολιτικής αντίληψης, που βασίζεται στην παραπλάνηση, στη χάλκευση και στην αποσιώπηση της πραγματικότητας. Πώς απάντησε η κυβέρνηση στις εκρηκτικές ανατιμήσεις των καυσίμων και του φυσικού αερίου; Αφέθηκε στην «καλή καρδιά» και στο φιλότιμο των λιγότερο από δέκα επιχειρηματιών που ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Ερχονται άρον άρον διορθώσεις για το καλάθι του 1 Αδωνη Πηγή: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελ.: 17 Ημερομηνία 07-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 204.25 cm² Κυκλοφορία: 8215 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Ερχονται άρον άρον διορθώσει για το καλάθι του Αδωνη ΠΡΟΤΟΥ καλά καλά ξεκινήσει η «περίφημη» προϊόντα που περιέχονται σε αυτό έχουν μι­ Σύμφωνα πάντως με έρευνα που διενήργη- πρωτοβουλία του Αδωνη Γεωργιάδη για το κα­ κρότερο ποσοστό κέρδους. Ετσι, μετά τις κα­ σε η Ενωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλά­ λάθι του νοικοκυριού, ο υπουργός Ανάπτυξης ταγγελίες των πολιτών και των μέσων μαζικής δος, κάποιες από τις 13 αλυσίδες εμπορίας που και Επενδύσεων προανήγγειλε άρον άρον δι­ ενημέρωσης, ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι καταχώρισαν στην πλατφόρμα «e-katanalotis» ορθωτικές κινήσεις με στόχο να θεραπεύσει θα εκδώσει προσεχώς νέα υπουργική απόφα­ προϊόντα δεν είχαν αποστείλει πλήρη κατάλο­ κάποιες από τις πάμπολλες αστοχίες του πνευ­ ση που θα προβλέπει ότι υποχρεωτικά θα πρέ­ γο αυτών, δηλαδή δεν κάλυπταν όλες τις κα­ ματικού του τέκνου. πει να είναι μεγαλύτερες και ευδιάκριτες οι τα­ τηγορίες, όπως αυτές περιγράφονται στον νό­ μπέλες στα προϊόντα του καλαθιού αλλά και να μο, κάτι που επισύρει πρόστιμο 5.000 ευρώ για Παρότι από την εξαγγελία του κ. Γεωργιάδη διασφαλίζεται η επάρκεια των προσφερόμενων κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης με την υποχρέ­ έως την έναρξη εφαρμογής του μέτρου πέρα­ προϊόντων. Επίσης ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ωση αυτή. Επίσης, παρά τις δηλώσεις του ανα­ σαν περίπου δύο εβδομάδες, δεν είχε προβλέ- ότι από την Τετάρτη στην ηλεκτρονική εφαρμο­ πληρωτή υπουργού Ανάπτυξης Ν. Παπαθανά- ψει ότι οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα γή του υπουργείου θα παρακολουθούνται οι τι­ ση, ότι «το 20°/ο-40°/ο των προϊόντων αφορούν επιχειρούσαν να αποτρέψουν με έμμεσο τρό­ μές των προϊόντων ανά εβδομάδα. προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας». πο τους καταναλωτές από το καλάθι, καθώς τα ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 13

 Γεωργιάδης: Ετοιμάζεται διορθωτική ΚΥΑ για το 1 «καλάθι του νοικοκυριού» Πηγή: STAR PRESS Σελ.: 9 Ημερομηνία 07-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 132.14 cm² Κυκλοφορία: 2510 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ «Η πρώτη εβδομάδα εφαρμογήε του μέτρου ήταν ενθαρρυντική» Γεωργιύδης: Ετοιμάζεται διορθωτική ΚΥΑ για το «καθύθι του νοικοκυριού» ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ απόφαση για ίο «καλάθι ΣΚΑΙ, σημείωσε ότι η πρώτη εβδομάδα ρεσιακήε Μονάδαε Ελέγχου Αγοράε του νοικοκυριού» θα εκδώσει tis επόμενεε εφαρμογήε του μέτρου ήταν ενθαρρυντική (ΔΙ.Μ.Ε.Α). μέρεε το υπουργείο Ανάπτυξηε και Επενδύ­ ενώ πρόσθεσε ότι από την Τετάρτη στην ηλε­ σεων, όπωε ανακοίνωσε ο υπουργόε Άδω- κτρονική εφαρμογή του υπουργείου θα πα- Υπενθυμίζεται ότι σε χθεσινή ανάρτησή νιε Γεωργιάδηε. ρακολουθούνται οι τιμέε των προϊόντων ανά του στα Μέσα κοινωνικήε δικτύωσηε, ο εβδομάδα. υπουργόε, ύστερα από νέα επίσκεψη σε Η απόφαση θα προβλέπει να είναι μεγα- σούπερ μάρκετ στη Δυτική Αθήνα, έγραψε: λύτερεε και ευδιάκριτεε οι ταμπέλεε στα Ταυτόχρονα, προανήγγειλε συνάντηση «Έχουμε δρόμο να φθάσουμε εκεί που θέ­ προϊόντα του καλαθιού και να διασφαλίζεται με τουε εκπροσώπουε των βιομηχανιών τρο­ λουμε. θα φροντίσουμε να μεγαλώσουμε τη η επάρκεια των προσφερόμενων προϊόντων. φίμων, αφού όμωε πρώτα -όπωε είπε- λά­ σήμανση και να υπάρχει οπωσδήποτε συνε- βει τα αποτελέσματα των ελέγχων τηε Διυπη- χήε επάρκεια των προϊόντων». Επίσηε, ο υπουργόε, μιλώνταε στον ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14

 Πιο ακριβά τα ελληνικά προϊόντα σε σχέση με 1 Ευρώπη Πηγή: ΘΕΣΣΑΛΙΑ Σελ.: 8 Ημερομηνία 07-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 466.54 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ • ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΑΟΤΕΡΟΙ Πιο ακριβά τα ελληνικά προϊόντα σε σχέση με Ευρώπη ΑΘΗΝΑ, 6. πορεί τον Οκτώβριο η Ελλάδα να είχε χαμη­ Στον όροψι Μλότερο πληθωρισμό από τη Γερμανία, μπο­ ΗΛεκτρ μικροσυ&ίΐί ρεί στην Ελλάδα να φτιάχνουμε τα περίφημα «καλάθια» για την προσφορά φθηνών λύσεων στον 1,20 ευρώ, στην Ισπανία 1,08 ευρώ, στη Γερμανία καταναλωτή, όμως πολύ βασικά προϊόντα εξακο­ 1,49 ευρώ και στη Γαλλία μόλις 0,99 ευρώ. Πού οφείλονται οι παραπάνω διαφορές; Κατ' αρχάς, λουθούμε να τα πληρώνουμε πολύ ακριβότερα από σε αρκετές από τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν εργοστάσια παραγωγής των πολυεθνικών σε βασικά ό,τι οι καταναλωτές στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. καταναλωτικά προϊόντα, πολύ περισσότερα από όσα υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεύτερον, το μέγεθος της Ετσι το φρέσκο γάλα, ακόμη και αυτό που είναι ιδιω­ ελληνικής αγοράς είναι εκ των πραγμάτων μικρό, κάτι που δεν ευνοεί την ύπαρξη πολύ χαμηλών πε­ τικής ετικέτας και που σημειωτέον οι περισσότερες ριθωρίων κέρδους. Τρίτον, οι ονομαστικές τιμές στην Ελλάδα διατηρούνται σε πολύ υψηλές τιμές, καθώς αλυσίδες σούπερ μάρκετ προτίμησαν έναντι του οι αλυσίδες συνεχίζουν να προσελκύουν τους κατα­ ναλωτές με τις προσφορές. Τέλος, σε χώρες όπως η επωνύμου για να βάλουν στα «καλάθια του νοικοκυ­ Γερμανία και η Ισπανία, ο κλάδος των σούπερ μάρκετ ελέγχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις εκπτωτικές ριού», εξακολουθεί να είναι ακριβότερο στην Ελλάδα αλυσίδες, οδηγώντας και τις υπόλοιπες να μειώσουν τις τιμές. από ό,τι στη Γερμανία και στην Ισπανία, αλλά ακόμη και από τη Γαλλία, χώρα με πολύ υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα. Ετσι η μέση τιμή του φρέσκου γάλακτος στην Ελλάδα είναι 1,32 ευρώ/λίτρο, όταν στη Γερμανία είναι 0,98 ευρώ/λίτρο, στη Γαλλία 1,02 ευρώ/λίτρο, στην Ισπανία μόλις 0,83 ευρώ/λίτρο, στη γειτονική Ιταλία 1,19 ευρώ/λίτρο, στο Βέλγιο 0,95 ευρώ/λίτρο και στην Ολλανδία, όπου ο πληθωρισμός χτύπησε «κόκκινο», 1,01 ευρώ/λίτρο. Και μπορεί, βεβαίως, κάποιος να υποστηρίξει ότι οι περισσότερες από τις παραπάνω χώρες έχουν μεγάλη παραγωγή 4,60 ευρώ/λίτρο. γάλακτος, όμως κι εκεί οι κτηνοτρόφοι πλήρωσαν Ανάλογη είναι η κατάσταση και στα απορρυπαντικά τους τελευταίους μήνες πολύ μεγαλύτερο κόστος ρούχων. Η τιμή της κάψουλας (για πλυντήριο ρού­ για ενέργεια και ζωοτροφές. χων) είναι 0,55 ευρώ στην Ελλάδα, 0,40 ευρώ στη Ακριβά με βάση ειδικά το διαθέσιμο εισόδημα Γαλλία, 0,39 ευρώ στη Γερμανία και 0,36 ευρώ στην πληρώνουν οι Ελληνες καταναλωτές κι ένα ακόμη Ισπανία. προϊόν που επίσης περιλαμβάνεται στο «καλάθι του Εξαιρετικά δύσκολα για τις οικογένειες με βρέφη, νοικοκυριού». Η μέση τιμή για ένα κιλό ρύζι στην καθώς οι πάνες και το γάλα βρεφικής ηλικίας εξα­ Ελλάδα είναι 1,85 ευρώ, όχι δηλαδή πολύ φθηνότερα κολουθούν να έχουν τιμές στα επίπεδα των ειδών από την τιμή στη Γερμανία (1,99 ευρώ) και στη Γαλλία πολυτελείας. Για ένα πακέτο πάνες No 2 πολύ δημο­ (1,95 ευρώ) και σίγουρα ακριβότερα από την Ισπανία φιλούς μάρκας οι καταναλωτές στην Ελλάδα πληρώ­ (1,18 ευρώ). νουν 19,45 ευρώ (συσκευασία 46 τεμαχίων) ή 0,42 Επώνυμο αφρόλουτρο μεγάλης πολυεθνικής (συ- ευρώ/τεμάχιο, όταν στη Γερμανία η τιμή αντιστοίχως σκευασία 750 ml) στην Ελλάδα πωλείται στην τιμή είναι 10,58 ευρώ, στη Γαλλία 17,48 ευρώ και στην των 6,10 ευρώ, στην Ισπανία 4,60 ευρώ, στη Γαλλία 5,75 ευρώ. Πολύ γνωστό υγρό απορρυπαντικό πιά­ Ισπανία 18,40 ευρώ. των στην Ελλάδα πωλείται προς 5,95 ευρώ/λίτρο, Για ένα πακέτο μπισκότα, από τα πλέον γνωστά πα­ στη Γερμανία 3,53 ευρώ/λίτρο, στην Ισπανία προς γκοσμίους, οι καταναλωτές στην Ελλάδα πληρώνουν ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 15

 Lidl Hellas: Ολοκληρώθηκε το «Plastic Free Greece» 1 Πηγή: BUSINESS TODAY Σελ.: 5 Ημερομηνία 07-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 147.99 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ 12 ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΚΑΙ ΙΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Lidl Hellas: Ολοκληρώθηκε το «Plastic Free Greece» Με στόχο την ενεργοποίηση της Χαλκιδικής, τη Σαντορίνη, τη Σύ­ κοινωνίας για ένα καλύτερο, βιώσιμο ρο, τη λίμνη Κερκίνη και τη Λήμνο. Εκπρόσωποι της Lidl Ελλάς μαζί με αύριο χωρίς πλαστικό, η Lidl Ελλάς συνεργάτες και εθελοντές του Κοι­ και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθα­ νωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. νάσιος Κ. Λασκαρίδης, υπό την αι­ γίδα του Υπουργείου Λασκαρίδης, επισκέ- Τουρισμού και κάτω φθηκαν τους έξι προο ρισμούς με στόχο να από την ομπρέλα της προσφέρουν βιώσιμες εθνικής καμπάνιας λύσεις για την προστα­ «Ελλάδα Χωρίς Πλα­ σία των ακτών και των στικά Μίας Χρήσης» θαλασσών. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν του Υπουργείου 12 παράκτιοι και ίο υποβρύχιοι καθα­ Περιβάλλοντος και ρισμοί, και συλλέχθηκανι.θοο κιλά Ενέργειας, ένωσαν τις δυνάμεις απορριμμάτων, συγκεκριμένα 300 κιλά στους παράκτιους καθαρισμούς τους για τρίτη συνεχή χρονιά με το καπ.3θο κιλά στους υποβρύχιους. πρόγραμμα «Plastic Free Greece». To «Plastic Free Greece» ταξίδεψε φέτος στο Ηράκλειο, το δεύτερο πόδι της ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 16

 Regional Media AWARDS ’23 1 Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 7 Ημερομηνία 04-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 541.6 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ BOUSSIAS presents Regional Media Newspaper AWARDS’23 OF THE YEAR ΠΡΟΕΔΡΟΣ by Regional Media Awards ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σόγια Τσαουσίδου Πρόεδρος, Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σπόρος Δημήτρης Βέργάδος Σοφία Γιαπιτζάκη Ρία Γουναρίδη Δνδριόπουλος Διευθυντής, Τομέας ΜΜΕ, Regional Media Director, Client Head - BU Director, CEO, AboutNet MAX Media Greece Θέσεων και Ενημέρωσης, ΣΕΒ Red Lemon by Regional Media Awards Χριστίνα Γρηγορά Τίνα Εξάρχου Δλέξης Νίτσα Καρακατσάνης Καρατζόγλου M Radio Station Marketing Manager, Marketing Director, Attica Group XHTOiABEE- ΖΑΓOPI Group Program Manager, Business Unit Director, ^ OF THE YEAR Antenna Music Greece Mindshare by Regional Media Awards Πέτρος Κουμπλής Ξένια Χριστιάνα Μανταλβάνου Γιώργος |iS TV Station Κούρτογλου Δημοσιογράφος, Head of Marketing & Μαυρομιχάλης ^ OF THE YEAR Ραδιοφωνικός Παραγωγός Founder & Managing Communication, J.T. Group. Εμπορικός Διευθυντής, by Regional Media Awards Partner. Focus Bori Greece & Cyprus Radios & Digital. Όμιλος ΣΚΑΙ Έλλη Μοννά Νικόλαος Λάμπρος Βόλια Σάκκου Παρχαρίδης Δριστ. Ρόδης Media Director, Head of Media and DigitaiWise General Manager, ΔημοοιοΥράφος, Γραφείο Τύπου Digital, Unilever PC EE Vitamin Media Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας ijjg Digital Medium Γιώργος Σιάφης Παναγιώτης Σφάελος Μιχάλης Πέτρος Τζαγκαράκης Τριαντάφυλλου ^ OF THE YEAR Office Manager, Γ.Γ. Ελληνικού Τμήματος Action Global Ενωσης Ευρωπαίων Υπεύθυνος Επικοινωνίας Managing Partner, by Regional Media Awards Communications Greece Δημοσιογράφων, Μέλος και Marketing, Super Off The Record Εππροπής ΔιαιτησίαςAEJ Market Χαλκιαδόκης Consulting/ OtrcGroup Σωτήρης Χιωτάκης ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΩΣ: Υπεύθυνος Επικοινωνίας 18*11*2022 Energean OH & Gas για Ελλάδα, www.regionalmediaawards.gr Βαλκάνια & Κύπρο Πληροφορίες: Χάρης Πορέτσης, Τ: 210 661 7777 (εσωτ. 139) Ε: [email protected] Official Publication Περιεχόμενο: Θεώνη Δρακοπούλου, Τ: 210 661 7777 (εσωτ. 138) Ε: [email protected] Χορηγίες: Αννα Γυπαράκη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 152) Ε: [email protected] Marketing Week ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 17

 To Plastic Free Greece της Lidl Ελλάς σε νέους 1 προορισμούς Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 11 Ημερομηνία 04-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 127.93 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ To Plastic Free Greece της Lidl Ελλάς σε νέους προορισμούς Τρίτη χρονιά με 22 καθαρισμούς σε Ηράκλειο, Χαλκιδική, Σαντορίνη, Σύρο, Κερκίνη και Λήμνο Η Lidl Ελλάς και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και την ομπρέλα της εθνικής καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνεργάστηκαν, για τρίτη συνεχή χρονιά, για το πρόγραμμα «Plastic Free Greece». Συγκεκριμένα, φέτος, πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί στο Ηράκλειο, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, καθώς και σε Σαντορίνη, Σύρο, Κερκίνη και Λήμνο. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 12 παράκτιοι και 10 υποβρύχιοι καθαρισμοί, συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ φέτος, για πρώτη φορά, υλοποιήθηκαν σε κάποιους από αυτούς και εκπαιδευτικές δράσεις. Συλλέχθηκαν δε 1.600 κιλά απορριμμάτων, εκ των οποίων 300 κιλά στους παράκτιους καθαρισμούς και 1.300 κιλά στους υποβρύχιους. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 18

 ΒΕΡΟ: Στα 122 εκατ. ο τζίρος του 2021 VERD 1 Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 1 Ημερομηνία 04-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 241.8 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ ΒΕΡΟ: Στα 122 εκατ. ο τζίρος του 2021 Πάρα πολύ καλή χαρακτηρίζει την στη συνολική ανοδική πορεία του ομί­ πορεία του ΒΕΡΟ Α.Ε. Συμμετο­ λου». Ακόμη, στην οικονομική έκθε­ χών το 2021 η διοίκηση του ομίλου, ση σημειώνεται πως η βασική στρα­ τόσο ως προς τον κύκλο εργασιών τηγική και επιδίωξη της εταιρείας του και τα μικτά αποτελέσματα είναι η δημιουργία ενός ισχυρού (κέρδη) εκμετάλλευσης, όσο και ομίλου επιχειρήσεων με παρου­ ως προς τα καθαρά ενοποιημένα σία σε παραγωγικές και εμπορικές κέρδη του, παρά τις δυσμενείς δι­ επιχειρήσεις, έχοντας ως απώτερο αμορφωμένες διεθνείς συνθήκες. στόχο τη δημιουργία συνεργειών, Αναλυτικότερα, ο γενικός κύκλος καθώς και την ισχυροποίηση της εργασιών για την θέσης της στην προηγούμενη VERD αγορά και την εί­ χρονιά ανήλθε σε σοδό της σε νέες 121,88 εκατ. ευ­ κατηγορίες προ­ ρώ, ενώ τα ενο­ Traders since 1880 ϊόντων. Για την ποιημένα κέρδη τρέχουσα χρήση προ φόρων της χρήσης 2021 ανήλ- οι βασικοί στόχοι των συνδεδε- θαν σε 14,74 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα μένων εταιρειών της Veropulos καθαρά ενοποιημένα κέρδη του Dooel Βόρεια Μακεδονία και της ομίλου (μετά από φόρους ) ανήλ- Veropoulos DOO Σερβία (κατά θαν σε π, 5 εκατ. ευρώ. Όπως ση­ ιοο% θυγατρικών εταιρειών), είναι μειώνεται στη σχετική οικονομική «η διατήρηση του ηγετικού ρόλου τόσο έκθεση, στην επίτευξη των συγκε­ στην αγορά, όσο και στα όργανα της κριμένων επιδόσεων συνετέλεσαν επαγγελματικής οργάνωσης, η συνέχιση θετικά η πορεία και τα αποτελέ­ και περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών σματα των θυγατρικών εταιρειών για την ανάληψη μεγαλύτερου μεριδίου Veropulos Dooel Βόρεια Μακε­ στην κατά τόπους αγορά λιανικών επι­ δονία και της Veropoulos DOO χειρήσεων και η βελτίωση της παρου­ Σερβία, «οι οποίες υλοποίησαν τους σίας και προβολής της εταιρείας και του στόχους που είχαν τεθεί και αφορούσαν ομίλου (διάφορες παραστάσεις, συμμε­ τη βελτίωση των οικονομικών τους απο­ τοχές σε εκδηλώσεις, βελτίωση website, τελεσμάτων και την ορθολογικότερη και νέα φυλλάδια κ.λπ.)». Ο όμιλος δια­ πιο αποτελεσματική λειτουργία τους, θέτει 15 καταστήματα στη Βόρεια συμβάλλοντας ουσιαστικά και συνολικά Μακεδονία και 6 στη Σερβία. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 19

 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ADUS - ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ 1 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 1 Ημερομηνία 04-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 98.68 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ADUS - KAMI ΜΑΝΗΣ ADUS Outsourcing Sales - Merchandising in-store Promotion · Exporting services Την έναρξη συνεργασίας με την Καλλιμάνης ανακοίνωσε η Adus. Συγκεκριμένα, αναλαμβά­ νει την παραγγελιοληψία και το merchandising στις εθνικές αλυ­ σίδες πανελλαδικά. Η Καλλιμά­ νης μετρά πάνω από μισό αιώνα γνώσης και εξειδίκευσης στον κλάδο των κατεψυγμένων αλιευ­ μάτων στην ελληνική αγορά και ανήκει στις κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις στον ευρύτερο κλά­ δο τροφίμων και ποτών. Η Adus, διαγράφοντας από το 2009 συνε­ χή ανάπτυξη, παρέχει στις FMCG επιχειρήσεις εξειδικευμένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν την προ­ ώθηση των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης στον κλάδο των σούπερ μάρκετ και λιανικής στην ελληνική και στη διεθνή αγορά. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 20

 P&G-AB: Περισσότερες καθαρές θάλασσες και ακτές 1 Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 9 Ημερομηνία 04-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 211.85 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Μ ΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΦΕΡΩ» P&G-AB: Περισσότερες καθαρές θάλασσες και ακτές Στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, της συλλογής αφορούσε πλαστικά στις Σποράδες, στη Θεσσαλονίκη απορρίμματα, καθώς από τον συ­ και στην Πελοπόννησο «ταξίδεψε» νολικό αριθμό 7.089 απορριμμάτων φέτος το πρόγραμμα «Προσφέρω». που συλλέχθηκαν και καταγράφη- Οι P&.G και ΑΒ Βασιλόπουλος ένω­ καν κατά τη διάρκεια των παράκτι­ σαν για πέμπτη συνεχή χρονιά τις ων καθαρισμών, το 87% αφορούσε δυνάμεις τους, συμβάλλοντας στις μικρά πλαστικά αντικείμενα και πλα­ προσπάθειες της περιβαλλοντικής στικά μίας χρήσης. Η Ιωάννα Τζιώ- οργάνωσης iSea να πραγματοποι­ γα, υπεύθυνη Προγραμμάτων της ήσει παράκτιους και υποβρύχιους Περιβαλλοντικής Οργάνωσης iSea, καθαρισμούς σε ακόμη περισσό­ δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ πε­ τερες παραλί­ ες της χώρας, ρήφανοι που κα­ απομακρύνο- ταφέραμε εδώ ντας απορρίμ­ και 5 χρόνια να ματα που είχαν ενημερώσουμε συγκεντρωθεί και να ευαισθη­ κατά τους καλο­ τοποιήσουμε καιρινούς μήνες. κατοίκους και Χάρη στις προσπάθειες των εθε­ εθελοντικές ομά­ λοντών και υπό το συντονισμό της δες σε περιοχές απ' όλη την Ελλάδα. iSea, το πρόγραμμα «Προσφέρω» Στόχος μας, να συνεχίσουμε μαζί να βοήθησε να συλλεχθούν και να προσφέρουμε καθαρότερες θάλασ­ απομακρυνθούν περίπου 30 τόνοι σες και ακτές!». Στο πλαίσιο του απορριμμάτων, μετά από συνολικά προγράμματος «Προσφέρω», που 32 παράκτιους και 30 υποβρύχιους υλοποιείται από τον Μάιο του 2οι8, καθαρισμούς σε Κυκλάδες, Δωδε­ έχουν ολοκληρωθεί περισσότεροι κάνησα, Σποράδες, Θεσσαλονίκη από 200 παράκτιοι και υποβρύχιοι και Πελοπόννησο. Και αυτήν τη καθαρισμοί, ενώ έχουν συγκεντρω­ χρονιά, το μεγαλύτερο ποσοστό θεί και απομακρυνθεί περισσότεροι από75 τόνοι απορριμμάτων. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 21


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook