Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore koledarji akcija

koledarji akcija

Published by bididoo, 2022-11-12 11:42:08

Description: koledarji akcija

Search

Read the Text Version

Splošni pogoji Splošni pogoji poslovanja s podjetjem Lineli d.o.o., Bežigrajska cesta 4, 3000 Celje Prodaja je namenjena samo preprodajalcem trgovanja v panogah promocijskih artiklov, tiska, vezenin, delovnih oblačil, osebne varovalne opreme, tekstilnih izdelkov na debelo, poslovnih agencij, maloprodajnih in spletnih prodajalcev na drobno pod pogojem, da so na tem področju aktivni. (v nadaljevanju »kupci«). Cene: Ponudnik in kupec se dogovorita o popustih na ponudnikove priporočljive cene za končne potrošnike. Cene so navedene brez DDV. Kupec pri plačilu poravna znesek z davkom razen za zakonsko določene izjeme. Pridržujemo si pravico do spremembe cen izdelkov brez predhodne najave. Cene ne vsebujejo storitve tiska, vezenja ali gravure, razen kjer je to izrecno navedeno pri samem izdelku. Plačilo: Nudimo sledeče možnosti plačila: - po predračunu. - odlog plačila. Samo za kupce s predhodno odobrenim odlogom plačila. - po e-računu (UJP). Samo za proračunske uporabnike. Za prejeto plačilo se smatra priliv denarja na transakcijski račun ponudnika. Dostava: Cene so fco prodajalec. Kupec je dolžan blago ob dostavi takoj pregledati in nam morebitne napake takoj sporočiti. V primeru, da kupec želi, da se dostava naročenih izdelkov opravi na drug naslov, kot je naveden na ponudbi/predračunu, mora to sporočiti ob oddaji naročila. Ponudnik ob kasnejših spremembah naslova dostave, ne garantira, da bodo izdelki dostavljeni na kasneje spremenjeni naslov. Prevzem blaga pred prejemom obvestila, da je blago pripravljeno za prevzem, ni mogoče. Kupec se zavezuje, da bo blago prevzel najkasneje v roku 5 dni od prejema obvestila, da je blago pripravljeno za dvig. Reklamacije in vračila: Reklamacije na količino blaga ponudnik upošteva, če jih kupec sporoči takoj ob prevzemu blaga. Reklamacije na kvaliteto blaga ponudnik upošteva, če jih kupec sporoči v roku 8 dni od prevzema blaga. Morebitna reklamacija ne velja za blago s tiskom, vezenjem ali gravuro, v kolikor storitve niso bile naročene pri ponudniku. Vračilo blaga, ki ni predmet upravičene reklamacije, ni mogoče, razen v izjemnih primerih. Vračilo blaga z »brendiranjem«, ni mogoče v nobenem primeru, razen ko gre za priznano reklamacijo. Dobavni roki: Dobavni roki, ki jih ponudnik sporoči ob posredovani ponudbi ali predračunu, so informativni. Dobavni roki pričnejo teči naslednji delovni dan po prejetem plačilu ali potrditvi naročila, če je kupcu odobren odlog plačila. Za prejeto plačilo se smatra priliv denarja na transakcijski račun ponudnika. Zaloge blaga se spreminjajo, zato se lahko zgodi, da določeno blago v času od posredovanja ponudbe in potrditve kupca oz. plačila kupca, poide. Ponovne dobave razprodanega blaga ponudnik ne garantira. Dobavni roki pričnejo teči naslednji delovni dan po prejetem plačilu ali potrditvi naročila, če je kupcu odobren odlog plačila. Za prejeto plačilo se smatra priliv denarja na ponundnikov transakcijski račun. Varovanje osebnih podatkov: Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov, ki jih ob povpraševanju in nakupu posreduje kupec. Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva v povezavi z naročilom, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Podatki, ki jih bo posredoval kupec, v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Odveza odgovornosti: Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla kadar je to mogoče. Tisk, vezenje in gravura (»brendiranje«): Ponudnik se zavezuje, da vsakemu kupcu pred tiskom, vezenjem ali gravuro pošlje predogled »brendiranja« v potrditev, razen kadar se kupec tej Predogledi tiska so namenjeni predvsem uskladitvi pozicije (mesta) »brendiranja« in velikosti »brendiranja«. Barve »brendiranja« na predogledih so informativne in lahko odstopajo, saj so predogledi elektronski in monitorji različno prikazujejo barve. Ponudnik se lahko najbolj približa različici barv »brendiranja«, kadar mu kupec sporoči »Pantone« vrednost za odtenek barve. Vzorci: Za večino blaga je možno prejeti omejeno količino vzorcev na vpogled. Ponudnik si pridržuje pravico, da kupcu zavrne možnost naročila vzorcev. Reverz je naziv dokumenta s katerim ponudnik pošlje vzorce na vpogled kupcu. Reverz je veljaven 7 dni od prejema vzorcev. V primeru, da kupec v tem roku vzorcev ne vrne oz. ne zaprosi za podaljšanje veljavnosti reverza, mu ponudnik za vzorce izstavi račun. V primeru vračila kupec pošlje vzorce na naslov: Lineli d.o.o. Bežigrajska cesta 4 3000 Celje K vračilu vzorcev mora kupec priložiti dokument »reverz«. Ogled omejenega števila izdelkov iz ponudbe ponudnika je možen na sedežu podjetja Lineli d.o.o., Bežigrajska cesta 4, 3000 Celje, vsak dan od ponedeljka do petka med 8 in 12 uro Pritožbe in spori: Ponudnik in kupec se zavezujeta, da bosta morebitne spore poskusila rešiti sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče po sedežu ponudnika. Celje, 3. 10. 2022.

PI70.001 SLOVENIJA POSLOVNA 1,895€ KOLEDAR stenski dimenzija:330x540mm, 13 listov, podložni karton, špiralna vezava, trijezičen (SLO,ANG,NEM), slovenski in tuji prazniki, lune, tedni 2023 2023 DECEMBER2022 FEBRUAR 2023 Dotisk 330x60mm 25 PI70.020 SLOVENIJA EXCLUSIVE 2,495€ KOLEDAR stenski dimenzija:330x540mm, 13 listov, podložni karton, špiralna vezava, trijezičen (SLO,ANG,NEM), slovenski in tuji prazniki, lune, tedni 23 25 PIU70.013 Dotisk 330x60mm SONČNA SLOVENIJA 1,2375€ SlovenijaSONČNA 2023 KOLEDAR stenski Dotisk 230x50mm dimenzija:230x380mm, 13 listov, podložni karton, špiralna vezava, dvojezičen (SLO,ANG,), slovenski in tuji prazniki, lune, tedni 25

PID70.012 SLOVENIJA 1,95€ KOLEDAR stenski dimenzija:330x540mm, 13 listov, podložni karton, špiralna vezava, trijezičen (SLO,ANG,NEM), slovenski in tuji prazniki, lune, tedni,z označevalcem datuma Dotisk 330x60mm 25 PID70.009 SLOVENSKE VODE 1,95€ KOLEDAR stenski dimenzija:330x540mm, 13 listov, podložni karton, špiralna vezava, trijezičen (SLO,ANG,NEM), slovenski in tuji prazniki, lune, tedni Dotisk 330x60mm 25 Dotisk 225x60mm PID70.013 ČUDOVITA SLOVENIJA 1,95€ KOLEDAR stenski dimenzija:225x540mm, 13 listov, podložni karton, špiralna vezava, trijezičen (SLO,ANG,NEM), slovenski in tuji prazniki, lune 25

Dotisk 330x60mm PI70.005 Dotisk 225x60mm Dotisk 225x60mm BARVE NARAVE 2,37€ KOLEDAR stenski dimenzija:330x540mm, 13 listov, podložni karton, špiralna vezava, dvojezičen (SLO,ANG,NEM), slovenski prazniki, 25 PID70.022 ŠOPKI 1,95€ KOLEDAR stenski dimenzija:225x540mm, 13 listov, podložni karton, špiralna vezava, slovenski in tuji prazniki, lune, tedni 25 PID70.021 STARE RAZGLEDNICE 1,95€ KOLEDAR stenski dimenzija:225x540mm, 13 listov, podložni karton, špiralna vezava, slovenski in tuji prazniki, lune, tedni 25

Dotisk 330x60mm PID70.008 Dotisk 330x60mm Dotisk 310x60mm LOV 1,95€ KOLEDAR stenski dimenzija:330x540mm, 13 listov, podložni karton, špiralna vezava, slovenski in tuji prazniki, lune, tedni,z označevalcem datuma 25 PID70.010 PODNEBJE 2,95€ KOLEDAR stenski dimenzija:330x540mm, 13 listov, podložni karton, špiralna vezava, slovenski prazniki, tedni 25 PID70.009 TITO 1,95€ KOLEDAR stenski dimenzija:310x500mm, 13 listov, podložni karton, špiralna vezava, slovenski prazniki 25

Dotisk 330x60mm PI70.007 Dotisk 330x60mm Dotisk 330x60mm VROČA DEKLETA 1,95€ KOLEDAR stenski dimenzija:330x540mm, 13 listov, podložni karton, špiralna vezava, slovenski prazniki 25 PI70.006 ZAPELJIVKE 1,95€ KOLEDAR stenski dimenzija:330x540mm, 13 listov, podložni karton, špiralna vezava, slovenski prazniki 25 PI70.013 SEXY MAN 2,15€ KOLEDAR stenski dimenzija:330x540mm, 13 listov, podložni karton, špiralna vezava, slovenski prazniki 25

PIU70.023 PIE70.012 SETVENI 0,65€ SETVENI 0,714€ KOLEDAR stenski KOLEDAR stenski dimenzija:230x390mm, 13 listov, podložni karton, dimenzija:230x380mm, 13 listov, podložni karton, špiralna vezava, slovenski prazniki, lune, tedni špiralna vezava, slovenski prazniki Dotisk 230x60mm 50 50 2022 Dotisk 315x150mm Dotisk 230x50mm PID70.024 TRIDELNI LEPLJEN 1,45€ KOLEDAR stenski dimenzija:320x640mm, 12 listov, podložni karton, lepljen, trijezičen (SLO,ANG,NEM), slovenski in tuji prazniki, lune, tedni Dotisk 250x170mm 50 PID70.029 TRIDELNI POSLOVNI 2,15€ KOLEDAR stenski dimenzija:250x700mm, 12 listov, podložni karton, špiralna vezava, trijezičen (SLO,ANG,NEM), slovenski in tuji prazniki, lune, tedni 50

PID70.025 PID70.026 TRIDELNI IZI 1,95€ ŠTIRIDELNI IZI 2,49€ KOLEDAR stenski KOLEDAR stenski dimenzija:330x660mm, 12 listov, podložni karton, dimenzija:330x840mm, 12 listov, podložni karton, špiralna vezava, trijezičen (SLO,ANG,NEM), slovenski in tuji prazniki, špiralna vezava, trijezičen (SLO,ANG,NEM), slovenski in tuji prazniki, lune, tedni,z označevalcem datuma lune, tedni,z označevalcem datuma 50 Dotisk 300x170mm Dotisk 230x60mm PID70.028 50 PID70.027 NAMIZNI POKONČNI 1,95€ NAMIZNI LEŽEČI 1,95€ KOLEDAR namizni KOLEDAR namizni dimenzija:330x150mm, 54 listov, podložni karton, špiralna vezava, trijezičen (SLO,ANG,NEM), slovenski in tuji prazniki, dimenzija:330x150mm, 54 listov, podložni karton, lune, tedni špiralna vezava, trijezičen (SLO,ANG,NEM), slovenski in tuji prazniki, Dotisk 300x30mm lune, tedni 25 Dotisk 330x150mm 25 PIU70.015 NAMIZNA PODLOGA 3,49€ KOLEDAR namizni dimenzija:600X400mm, 35 listov, podložni karton, lepljena Dotisk 600x55mm 20

Toto Maxi Toto Reporter Toto Mini 20 51 MADE IN 10 20 23 24 30 51 60 90 80 EUROPE 34.327 34.178 MADE IN REPORTER 1,75€ TOTO MINI 1,35€ EUROPE NOTESNIK A6 NOTESNIK A6 m2, 192 strani s črtami Material platnice: vinil papir Knjižni blok: natisnjen na belem ofsetnem 80 g/m2 papirju, 192 strani s črtami Knjižni blok: tiskan na kremni ofset papir 80 g/ Material platnice: termo občutljivo eko usnje Dimenzija: 9.4 x 14.4 cm Pakiranje: 100 Dimenzija: 9.4 x 14.4 cm Pakiranje: 50 Priporočen tisk: sitotisk, folija tisk, digitalni UV tisk Priporočen tisk: globinski tisk, sitotisk, folija tisk, lasersko graviranje, digitalni UV tisk 10 12 20 23 24 26 30 10 20 23 34 40 50 51 60 90 80 30 90 80 MADE IN 34.177 EUROPE 34.257 MADE IN TOTO 1,95€ TOTO MAXI 2,45€ EUROPE m2, 192 strani s črtami Material platnice: vinil papir NOTESNIK A5 NOTESNIK B5 m2, 192 strani s črtami Material platnice: vinil papir Knjižni blok: tiskan na kremni ofset papir 80 g/ Knjižni blok: tiskan na kremni ofset papir 80 g/ Dimenzija: 14.4 x 21.4 cm Pakiranje: 20 Dimenzija: 17.4 x 24.4 cm Pakiranje: 20 Priporočen tisk: sitotisk, folija tisk, digitalni UV tisk Priporočen tisk: sitotisk, folija tisk, digitalni UV tisk

Mondo Maxi Mondo MONDO Mondo Mini collection 34.192 MADE IN MONDO MINI 2,10€ EUROPE NOTESNIK A6 10 20 90 30 Knjižni blok: natisnjen na belem ofsetnem 80 g/m2 papirju, 192 strani s črtami Material platnice: termo občutljivo eko usnje Dimenzija: 9.4 x 14.4 cm Pakiranje: 50 Priporočen tisk: globinski tisk, sitotisk, folija tisk, lasersko graviranje, digitalni UV tisk 34.193 MADE IN MONDO 2,995€ EUROPE NOTESNIK A5 10 20 30 51 90 60 Knjižni blok: natisnjen na belem ofsetnem 80 g/m2 papirju, 192 strani s črtami Material platnice: termo občutljivo eko usnje Dimenzija: 14.4 x 21.4 cm Pakiranje: 20 Priporočen tisk: globinski tisk, sitotisk, folija tisk, lasersko graviranje, digitalni UV tisk 34.194 MADE IN MONDO MAXI 3,35€ EUROPE NOTESNIK B5 10 20 90 30 Knjižni blok: natisnjen na belem ofsetnem 80 g/m2 papirju, 192 strani s črtami Material platnice: termo občutljivo eko usnje Dimenzija: 17.4 x 24.4 cm Pakiranje: 20 Priporočen tisk: globinski tisk, sitotisk, folija tisk, lasersko graviranje, digitalni UV tisk

10 12 20 23 30 51 60 MADE IN EUROPE 34.473 MONDO PLUS 3,25€ NOTESNIK A5 Knjižni blok: natisnjen na belem ofsetnem 80 g/m2 papirju, 192 strani s črtami Material platnice: termo občutljivo eko usnje Dimenzija: 14.4 x 21.4 cm Pakiranje: 20 Priporočen tisk: globinski tisk, sitotisk, folija tisk, lasersko graviranje, digitalni UV tisk 10 20 30 90 51 MADE IN EUROPE 34.326 MONDO WIRE 2,995€ NOTESNIK A5 Knjižni blok: natisnjen na belem ofsetnem 80 g/m2 papirju, 192 strani s črtami Material platnice: termo občutljivo eko usnje Dimenzija: 16.6 x 21.6 cm Pakiranje: 20 Priporočen tisk: globinski tisk, sitotisk, folija tisk, lasersko graviranje, digitalni UV tisk 10 12 20 23 90 30 34.328 MADE IN GRATZ 1,925€ EUROPE NOTESNIK A5 Knjižni blok: natisnjen na belem ofsetnem 80 g/m2 papirju, 160 strani s črtami Material platnice: vinil papir Dimenzija: 15.4 x 21 cm Pakiranje: 20 Priporočen tisk: sitotisk, folija tisk, digitalni UV tisk

Note 10 20 30 51 90 60 34.367 NOTE 1,42€ NOTESNIK A5 Knjižni blok: tiskan na belem ofsetnem 70 g/m2 papirju, 160 strani s črtami Material platnice: eko usnje. Dimenzije: 14,2 x 21,2 cm Pakiranje: 20 Priporočen tisk: globinski tisk, sitotisk, folija tisk, laserska gravura, digitalni UV tisk Note Mini 10 20 23 30 51 90 60 34.366 NOTE MINI 0,82€ NOTESNIK A6 Knjižni blok: natisnjen na belem ofsetnem papirju 70 g/m2, 160 strani s črtami Material platnice: eko usnje Dimenzije: 9,2 x 14,2 cm Pakiranje: 50 Priporočen tisk: globinski tisk, sitotisk, folija tisk, laserska gravura, digitalni UV tisk Note AB Note AB Mini 10 20 90 30 34.426 NOTE AB 1,495€ ANTIBAKTERIJSKI NOTESNIK A5 Knjižni blok: natisnjen na belem ofsetnem 70 g/m2 papirju, 160 strani s črtami Material ovitka: antibakterijsko eko usnje. Dimenzije: 14,2 x 21,2 cm Pakiranje: 20 Priporočen tisk: globinski tisk, sitotisk, folija tisk, lasersko graviranje, digitalni UV tisk 10 20 23 30 90 53 34.427 NOTE MINI AB 0,875€ ANTIBAKTERIJSKI NOTESNIK A6 Knjižni blok: natisnjen na belem ofsetnem 70 g/m2 papirju, 160 strani s črtami Material platnice: antibakterijsko eko usnje Dimenzije: 9,2 x 14,2 cm Pakiranje: 50 Priporočen tisk: globinski tisk, sitotisk, folija tisk, lasersko graviranje, digitalni UV tisk

10 20 80 10 20 23 30 90 80 34.460 MADE IN 34.266 MADE IN ALICANTE B5 4,25€ EUROPE ALICANTE 3,42€ EUROPE NOTESNIK B5 NOTESNIK A5 Knjižni blok: natisnjen na belem ofsetnem 80 g/m2 papirju, 192 strani s črtami Material platnice: termo občutljivo Knjižni blok: natisnjen na belem ofsetnem 80 g/m2 papirju, 192 strani s črtami eko usnje Material platnice: termo občutljivo eko usnje Dimenzija: 17.4 x 24.4 cm Pakiranje: 20 Dimenzija: 14.4 x 21.4 cm Pakiranje: 20 Priporočen tisk: globinski tisk, digitalni UV tisk Priporočen tisk: globinski tisk, digitalni UV tisk 10 23 30 80 SOFT MADE IN 10 20 23 30 90 80 SOFT MADE IN TOUCH EUROPE TOUCH EUROPE 34.461 34.280 OSLO B5 3,95€ OSLO 3,70€ NOTESNIK B5 NOTESNIK A5 Knjižni blok: natisnjen na belem ofsetnem 80 g/m2 papirju, 192 strani s črtami Knjižni blok: natisnjen na belem ofsetnem 80 g/m2 papirju, 192 strani s črtami Material platnice: termo občutljivo eko usnje Material platnice: termo občutljivo eko usnje Dimenzija: 17.4 x 24.4 cm Pakiranje: 20 Dimenzija: 14.4 x 21.4 cm Pakiranje: 20 Priporočen tisk: globinski tisk, sitotisk, folija tisk, lasersko graviranje, digitalni UV tisk Priporočen tisk: globinski tisk, sitotisk, folija tisk, lasersko graviranje, digitalni UV tisk

10 23 30 51 60 12 23 30 51 60 34.445 ECO MADE IN 34.345 MADE IN FOREST 1,55€ EUROPE CODE WHITE 2,80€ EUROPE NOTESNIK A5 NOTESNIK A5 Knjižni blok: natisnjen na belem ofsetnem 70 g/m2 papirju, 160 strani s črtami Material platnice: papir Knjižni blok: natisnjen na belem ofsetnem 80 g/m2 papirju, 192 strani s črtami Material platnice: vinil papir Dimenzija: 14.4 x 21.4 cm Pakiranje: 20 Dimenzija: 14.4 x 21.4 cm Pakiranje: 20 Priporočen tisk: sitotisk, folija tisk, digitalni UV tisk Priporočen tisk: sitotisk, folija tisk, digitalni UV tisk 10 12 23 30 51 60 10 12 23 30 41 51 60 34.416 ECO MADE IN 34.195 MADE IN LYON 1,45€ EUROPE CODE BLACK 2,80€ EUROPE NOTESNIK A5 m2, 96 strani s črtami Material platnice: paper NOTESNIK A5 Knjižni blok: tiskan na kremni ofset papir 80 g/ Knjižni blok: natisnjen na belem ofsetnem 80 g/m2 papirju, 192 strani s črtami Material platnice: vinil papir Dimenzija: 14 x 21 cm Pakiranje: 20 Dimenzija: 14.4 x 21.4 cm Pakiranje: 20 Priporočen tisk: sitotisk, folija tisk Priporočen tisk: sitotisk, folija tisk, digitalni UV tisk

16 2O23 rokovniki - notesniki Helsinki A4 Helsinki Helsinki A5 10 12 20 30 60.942 MADE IN HELSINKI A5 1,99€ EUROPE ROKOVNIK A5 Knjižni blok: natisnjen na belem ofsetnem 80 g/m2 papirju, 224 strani s črtami Material platnice: vinil papir Dimenzija: 14.8 x 21 cm Pakiranje: 20 Priporočen tisk: sitotisk, folija tisk, digitalni UV tisk 10 12 20 23 30 50 51 60 90 71 60.037 MADE IN HELSINKI 2,45€ EUROPE ROKOVNIK B5 Knjižni blok: natisnjen na belem ofsetnem 80 g/m2 papirju, 224 strani s črtami Material platnice: vinil papir Dimenzija: 17.3 x 24.5 cm Pakiranje: 10 Priporočen tisk: sitotisk, folija tisk, digitalni UV tisk 10 12 20 30 60.943 MADE IN HELSINKI A4 2,99€ EUROPE ROKOVNIK A4 Knjižni blok: natisnjen na belem ofsetnem 80 g/m2 papirju, 224 strani s črtami Material platnice: vinil papir Dimenzija: 20 x 26.8 cm Pakiranje: 10 Priporočen tisk: sitotisk, folija tisk, digitalni UV tisk

10 12 20 30 34 60 70 10 20 24 80 50 61.901 MADE IN 60.038 MADE IN BUSINESS 2,45€ EUROPE MANILA 2,55€ EUROPE ROKOVNIK B5 ROKOVNIK B5 Knjižni blok: natisnjen na belem ofsetnem 80 g/m2 papirju, 224 strani s črtami Material platnice: vinil papir Knjižni blok: natisnjen na belem ofsetnem 80 g/m2 papirju, 224 strani s črtami Material platnice: vinil papir Dimenzija: 17.3 x 24.5 cm Pakiranje: 10 Dimenzija: 17.3 x 24.5 cm Pakiranje: 10 Priporočen tisk: sitotisk, folija tisk, digitalni UV tisk Priporočen tisk: sitotisk, folija tisk, digitalni UV tisk 10 12 20 23 90 30 10 12 20 22 23 28 30 50 60 72 60.940 MADE IN 60.901 MADE IN LUGANO 2,75€ EUROPE VENTURA 2,85€ EUROPE ROKOVNIK B5 m2, 224 strani s črtami ROKOVNIK B5 m2, 224 strani s črtami Knjižni blok: tiskan na kremni ofset papir 80 g/ Knjižni blok: tiskan na kremni ofset papir 80 g/ Material platnice: termo občutljivo eko usnje Material platnice: termo občutljivo eko usnje Dimenzija: 17.5 x 24.5 cm Pakiranje: 10 Dimenzija: 17.5 x 24.5 cm Pakiranje: 10 Priporočen tisk: globinski tisk, sitotisk, lasersko graviranje, digitalni UV tisk Priporočen tisk: globinski tisk, sitotisk, lasersko graviranje, digitalni UV tisk


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook