Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 1.Box Jellyfish แมงกระพรุนกล่อง

1.Box Jellyfish แมงกระพรุนกล่อง

Published by su.p12, 2022-05-19 13:42:05

Description: 1.Box Jellyfish แมงกระพรุนกล่อง

Search

Read the Text Version

10 อันดับสัตว์มีพิษที่อันตราย ที่สุดในโลก เผลอนิดเดียว อาจฆ่าคุณได้เลย ด.ช.อาชวิน หนูทองแก้ว เลขที่23 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 คู่มือเขียนแบบ E - BOOK

1.Box Jellyfish แมงกระพรุนกล่อง และแล้วแมงกระพรุ นกล่องก็ได้เป็นแชมป์สั ตว์ ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก รายงานว่ามันฆ่าคน ไปแล้ว 5,567 คน พิษของมันนั้ นจะไปทำลาย หัวใจ ระบบประสาท ผิวหนั ง และที่สำคัญ ถ้า โดนพิษมันจะเจ็บปวดอย่างที่สุด ส่วนใหญ่คนที่ โดนพิษมันนั้ นจะช็อค และหัวใจล้มเหลวก่อนที่ จะกลับเข้าถึงฝั่ ง แต่ถ้าคุณโดนพิษมันก็ยังมี โอกาสที่จะรอดอยู่นั่ นคือ ต้องรีบเอาน้ำส้ม สายชู มาล้างอย่างน้ อย 30 วินาที เพราะมันจะ ทำลายพิษของแมงกระพรุนกล่องก่อนที่มันจะ เข้าไปสู่ กระแสเลือด

2.King Cobra งูจงอาง งูจงอางหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Ophiophagus hannah เป็นงูพิษที่มีลำตัวยาว ที่สุดในโลก ด้วยขนาดโตสุดที่ 5.6 เมตร งูจงอางนั้ น เรารู้กันว่าอาหารโปรดของมันก็ คือ งู !นั่ นหมายความว่ามันกินสัตว์ตระกูล เดียวกัน และเพียงแค่โดนมันกัดเพียงครั้ง เดียว ก็ทำให้คนตายได้อย่างง่ายๆ และพิษของ มันนั้ น สามารถฆ่าช้างที่โตเต็มวัยได้เพียงแค่ 3 ชั่วโมง ในส่วนของมันนั้ น ส่วนประกอบของ มันแตกต่างกับพิษงูโดยทั่วไป ที่สำคัญมันพบ ได้ทั่วไปในทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และ ในประเทศไทย

3.Marbled Cone Snail หอยเต้าปูนลายหินอ่อน หอยเต้าปูนตัวเล็กๆ สีสันสวยงาม แต่พิษ ของมันน่ ะเหรอ เพียงแค่หยดเดียว สามารถฆ่า คนได้ถึง 20 คน ถ้าคุณเล่นน้ำที่ทะเลที่มันค่อน ข้างอุ่นๆแล้วเห็นเจ้าตัวนี้ อยู่ อย่าคิดที่จะหยิบมัน มาเล่นเลยนะครับ แค่ดูมันอยู่ห่างๆก็พอแล้ว เพราะถ้าคุณโดนพิษมันเล่นงานละก็ คุณจะปวด หลังจากนั้ นก็จะเริ่มบวม ระบบการหายใจเริ่มล้ม เหลว ร่างกายจะคันหยุกหยิก เป็นอัมพาต แล้วก็ ตายในที่สุด แต่ยังไงก็ตาม มีรายงานว่ามีแค่ 30 คนเท่านั้ นที่ตายเพราะหอยเต้าปูน

4.Blue-Ringed Octopus ปลาหมึกแหวนน้ำเงิน ปลาหมึกแหวนน้ำเงินนั้ นมีขนาดที่เล็กมาก ขนาดประมาณลูกกอลฟ์เท่านั้ นเอง แต่ขนาด ไม่ใช่ปัญหาสำหรับความรุนแรงของพิษมันเลย เพราะพิษมันสามารถฆ่าคนได้ภายในไม่กี่นาที และที่สำคัญ มันยังไม่มียาแก้พิษ ถ้าโดน ปลาหมึกแหวนน้ำเงินกัดละก็ คุณจะไม่รู้สึกเจ็บ ปวดอะไรมากหรอก แต่ว่าพิษมันจะเริ่มทำลาย ระบบประสาทของคุณ หลังจากนั้ นคุณจะรู้สึก อ่อนแอและคุณก็จะเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ ระบบการหายใจจะเริ่มล้มเหลว หลังจากนั้ น ก็ตายในที่สุด

5.Death Stalker Scorpion แมงป่องเดธท์ สตอล์คเกอร์ แมงป่องโดยทั่วไปนั้ น ถึงแม้ว่าจะโดนกัด พิษของมัน ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรมนุษย์ได้มากนั ก อาจจะเจ็บ ปวดนิ ดหน่ อย แต่…มันไม่ใช่สำหรับแมงป่องพันธุ์เดธท์ สตอล์คเกอร์เลย เพราะพิษของมันสามารถทำลาย ระบบ ประสาทได้ ถ้าคุณโดนมันกัด คุณจะปวดอย่าง มหาศาล จากนั้ นจะตามมาด้วยอาการไข้ขึ้น เป็นอัมพาต และตายในที่สุด แต่ถึงแม้พิษมันจะร้ายแรงมาก แต่มัน ก็ไม่สามารถฆ่ามนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่ได้ แต่ว่ามันจะเป็น อันตรายต่อ เด็ก ทารก คนแก่ อย่างมาก ถึงแม้ว่ามันไม่ สามารถที่จะฆ่าผู้ใหญ่ได้ แต่มันก็ทำให้เป็นอัมพาตได้ นะ

6.Stonefish ปลาหิน ถ้าแข่งกันในเรื่องของความสวยงามแล้ว ปลาหิน ท่าทางจะแพ้อย่างขาดลอย แต่ถ้าแข่ง กันเรื่องความรุนแรงของพิษแล้วละก็ เจ้าปลา หินไม่เป็นรองใครอย่างแน่ นอน มันได้ชื่อว่า เป็นปลาที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก พิษของ ปลาหินนี้ จะอยู่ในหนามของตัวมันเอง มีคน บอกว่า ถ้าคุณโดนมันแทงเข้าละก็ คุณจะได้ ลิ้มรสความเจ็บปวดเท่าที่มนุษย์จะเจ็บได้เลย ทีเดียว นอกจากจะเจ็บสุดๆแล้ว มันจะทำให้ คุณเป็นอัมพาต แล้วก็ตายได้ในที่สุด

7.The Brazillian Wandering Spider แมงมุมบราซิล แมงมุมบราซิลหรือแมงมุมกล้วย ได้รับการ บันทึกลงในกินเนสเวิลด์เรคคอรด์ว่าเป็น แมงมุมที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก พิษของมันมี พิษทำลายประสาท พวกมันจะอันตรายอย่าง มากเพราะโดยนิ สัยของมันแล้วมันชอบแอบอยู่ ตามรองเท้า ตู้เสื้อผ้า แม้กระทั่งในรถยนต์ พิษ ของมันถ้าโดนกัดนอกจากจะทำให้เจ็บปวด อย่างมากแล้ว มันจะทำให้อวัยวะเพศของเรา ควบคุมไม่ได้ และถ้ารอดตายจากการโดนมันกัด มันก็จะทำให้เราเสื่ อมสมรรถภาพทางเพศ

8.Inland Taipan งูไทปันโพ้นทะเล งูไทปันถูกพบได้มากในทวีปออสเตรเลีย เป็นงู ที่มีพิษร้ายแรงมาก พิษที่มันปล่อยออกมาจาก การกัดหนึ่ งครั้ง สามารถฆ่าคนได้ถึง 100 คน หรือหนู 250,000 ตัว พิษของมันสามารถฆ่าคน ได้ภายใน 45 นาที แต่อย่างไรก็ตาม งูไทปัน เป็นงูที่ค่อนข้างขี้อาย ไม่เคยมีการบันทึกว่ามีคน ตายจากพิษของมัน

9.Poison Dart Frog กบลูกดอก กบลูกดอกสีน้ำเงินนั้ นเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่าฝนใน ทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ เป็นกบที่มีสีสัน สวยงามแต่พิษของมันร้ายแรงมาก พิษของกบ ลูกดอก 1 ตัว สามารถคนได้ถึง 10 คนและหนูถึง 20,000 ตัว พิษของมันเพียง 5 ไมโครกรัม (เท่ากับปลายเข็ม) ก็สามารถฆ่าคนและสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ๆได้ พิษของมันถูกนำมา ใช้ในลูกดอกอาบยาพิษของอินเดียแดง มันจึงถูก เรียกว่ากบลูกดอก

10.Puffer Fish ปลาปักเป้า ปลาปักเป้า คือสัตว์มีพิษที่มีคนนิ ยมบริโภคมาก โดยเฉพาะในแถบประเทศญี่ปุ่น (ปลาปักเป้า ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า ฟูกุ) และเกาหลี (ในส่วนของ ภาษาเกาหลีจะเรียกว่า บ๊อค ฮัง) โดนเนื้ อปลา ปักเป้านั้ น จริงๆแล้ว ไม่ได้มีพิษ แต่ส่วนที่มีพิษ ก็คือพวกผิวหนั งและเครื่องในของปลาปักเป้า แต่พิษเหล่านี้ มักจะซึมเข้าไปในเนื้ อตอนแล่ พ่อ ครัวที่จะแล่ปลาปักเป้าต้องมีใบอนุญาติกันเลย ถ้าหากกินพิษของปลาปักเป้าไป อาจจะทำให้ เสี ยชีวิตได้ในทันที

THANK YOU


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook