Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ปฏิทิน 2 ธนดล สนิท

ปฏิทิน 2 ธนดล สนิท

Published by neaangng, 2022-11-14 09:01:11

Description: ปฏิทิน 2

Search

Read the Text Version

January ม.ค. อาณาจักโรมัน อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 234567 จักรวรรดิโรมัน เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งของอารยธรรมโรมันโบราณซึ่งปกครอง 8 9 10 11 12 13 14 โดยรูปแบบอัตตาธิปไตย จักรวรรดิโรมันได้สืบต่อการปกครองมาจากสาธารณรัฐ 15 16 17 18 19 20 21 โรมัน ซึ่งได้อ่อนแอลงหลังจากความขัดแย้งระหว่างไกอุส มาริอุสและซุลลา และ 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 สงครามกลางเมืองระหว่างจูเลียส ซีซาร์และปอมปีย์ 2023


อาณาจักรกูช February ก.พ. อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 234 ทางตอนใต้ของอียิปต์ มีกลุ่มผู้คนที่ตั้งรกรากในภูมิภาคที่ปัจจุบันนี้เรียกกันว่า นูเบีย ( Nubia) ชาวแอฟกันเหล่านี้ได้ก่อตั้งอาณาจักรแห่งแรกในตอนกลางทวีป 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 แอฟริกา เรารู้จักอาณาจักรนี้ตามชื่อที่ชาวอียิปต์ตั้งให้ คือ กูช (Kush) 19 20 21 22 23 24 25 วิวัฒนาการของสังคมกูชได้รับอิทธิพลจากภูมิศาสตร์ของนูเบียเป็นอย่างมาก 26 27 28 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแสดงบทบาทตามลำแม่น้ำไนล์ 2023


อาณาจักรชิลลา March มี.ค. อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 234 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2023 อาณาจักรชิลลา เป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคสามราชอาณาจักรเกาหลี สถาปนาโดยพระเจ้าฮย็อกกอเซ เมื่อ 57 ปีก่อนคริสตกาล (พ.ศ. 486) ซึ่ง อาณาจักรชิลลาเกิดจากการรวมตัวกันของอาณาจักรจินฮันกับชนเผ่าต่าง ๆ ทำให้อาณาจักรเติบโตขึ้นแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นอาณาจักรชิลลา


อาณาจักรเอธิโอเปีย April เม.ย. อา จ อ พ พฤ ศ ส จักรวรรดิเอธิโอเปีย หรือที่รู้จักกันในประวัติศาสตร์ในชื่อ อะบิสซิเนีย เป็น 1 จักรวรรดิที่ตั้งอยู่ในเขตประเทศเอธิโอเปียและเอริเทรียในปัจจุบัน ในช่วงที่รุ่งเรือง 2345678 สูงสุดนั้นอาณาเขตของจักรวรรดิได้แผ่ขยายไปถึงอียิปต์ตอนใต้ ซูดานภาคตะวัน 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ออก เยเมน และซาอุดิอาระเบียภาคตะวันตก 23 24 25 26 27 28 29 30 2023


May พ.ค. อาณาจักรออตโตมัน อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 23456 จักรวรรดิออตโตมัน เป็นรัฐที่ควบคุมยุโรปตะวันออกเฉียงใต้, เอเชียตะวันตก 7 8 9 10 11 12 13 และแอฟริกาเหนือตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 จักรวรรดินี้ก่อตั้งใน 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ช่วงปลายศตวรรษที่ 13 ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอานาโตเลียในเมืองเซ 28 29 30 31 อกืต โดยผู้นำเผ่าเตอร์โกแมนสุลต่านออสมันที่ 1 2023


อาณาจักรแอตแลนติส June มิ.ย. อา จ อ พ พฤ ศ ส แอตแลนติส คือชื่อในภาษากรีกที่มีความหมายว่า \"เกาะแอตลาส\" เป็นอาณาจักร 123 ในตำนานที่ถูกกล่าวถึงโดยเพลโต ปราชญ์ของกรีกโบราณที่มีอิทธิพลอย่างสูง 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ต่อแนวคิดตะวันตก 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2023


July ก.ค. อาณาจักรนอร์ทธัมเบรีย อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 2345678 ราชอาณาจักรนอร์ทธัมเบรีย เป็นชื่อของอาณาจักรยุคกลางของชาวแองเกิลที่ ปัจจุบันตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษ และทางใต้ของสกอตแลนด์ 9 10 11 12 13 14 15 และเป็นอาณาจักรเอิร์ล ที่เมื่อรวมกับอาณาจักรแองโกล-แซ็กซอนกลายเป็น 16 17 18 19 20 21 22 อังกฤษ ชื่อ “นอร์ทธัมเบรีย” 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2023


อาณาจักรเวสเซกซ์ August ส.ค. อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 2345 ราชอาณาจักรเวสเซ็กซ์ เวสเซ็กซ์ หรือ “แซ็กซอนตะวันตก” เป็นอาณาจักรแอง โกล-แซ็กซอนของแซ็กซอนตะวันตกทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษในคริสต์ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ศตวรรษที่ 6 จนอังกฤษรวมตัวกันเป็นประเทศในคริสต์ศตวรรษที่ 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2023


September ก.ย. อาณาจักรเมอร์เซีย อา จ อ พ พฤ ศ ส 12 ราชอาณาจักรเมอร์เซีย เป็นหนึ่งในอาณาจักรแองโกล-แซ็กซอนเจ็ดอาณาจักรที่ 3456789 มีศูนย์กลางอยู่ในลุ่มแม่น้ำแม่น้ำเทร้นท์และในบริเวณที่ปัจจุบันเป็นอังกฤษมิด 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 แลนด์ส ชื่อเมอร์เซียเป็นภาษาอังกฤษเก่า “Mierce” ที่แผลงเป็นแบบละติน แปล 24 25 26 27 28 29 30 ว่า “ชนชายแดน” 2023


อาณาจักรมองโกล October ต.ค. อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 234567 จักรวรรดิรวมเผ่าชนเร่ร่อนมองโกเลียในประวัติศาสตร์ภายใต้การนำของเจงกิส 8 9 10 11 12 13 14 ข่าน ผู้ได้รับประกาศเป็นผู้ปกครองชาวมองโกลทั้งปวงใน ค.ศ. 1206 จักรวรรดิ 15 16 17 18 19 20 21 เติบโตอย่างรวดเร็วภายใต้การปกครองของเขาและภายใต้ผู้สืบเชื้อสายของเขา 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ต่อ ๆ มา 2023


อาณาจักรแพ็กแจ November พ.ย. อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 234 อาณาจักรแพ็ กเจ สถาปนาขึ้นโดยพระเจ้าอนจอพระราชโอรสองค์เล็กใน 5 6 7 8 9 10 11 จักรพรรดิดงเมียงยองในพุ ทธศตวรรษที่ 13 เมื่อจักรวรรดิโคกูรยอพยายามจะ 12 13 14 15 16 17 18 กลืนอำนาจของอาณาจักรพู ยอ พระเจ้าอนจอได้นำกำลังคนกลุ่มหนึ่งแยกตัวออก 19 20 21 22 23 24 25 มาจากจักรวรรดิโคกูรยอลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นเขตอิทธิพลอำนาจ 26 27 28 29 30 ของอาณาจักรมาฮัน 2023


อาณาจักรอาหม December ธ.ค. อา จ อ พ พฤ ศ ส 12 อาณาจักรอาหม บ้างเรียก อาณาจักรอัสสัม มีชื่อในภาษาอาหมว่า เมืองถ้วน สวนคำ หรือ เมืองนุนสุนคำ ไทใหญ่เรียกว่า เวสาลีโหลง เป็นรัฐรุ่นเดียวกับ 3456789 10 11 12 13 14 15 16 อาณาจักรสุโขทัย เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 1771 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2023


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook