Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Oferta warsztatów Centrum Szkoleń Edukacyjnych Digitalni

Oferta warsztatów Centrum Szkoleń Edukacyjnych Digitalni

Published by barti2303, 2018-04-04 11:48:17

Description: Oferta warsztatów Centrum Szkoleń Edukacyjnych Digitalni

Search

Read the Text Version

Oferta warsztatów dla nauczycieli

Tematyka szkolenia: Tworzenie pomocy interaktywnych dla ucznióww edukacji wczesnoszkolnejZagadnienia: 1. Podstawy tworzenia quizów w Kahoot i Quzizziz 2. Platforma LearningApps- korzystanie z gotowych pomocy oraz tworzenie własnych 3. QR kody w nauczaniu wczesnoszkolnym 4. Prezentacja prac uczniów w e-booku- tworzenie e-booku w formacie e-pub 5. Narzędziownik na tablicę interaktywnąCzas trwania: 3 godziny zegarowe+ przerwaKoszt: 150 złUwaga! Na szkolenie zabieramy własnego laptopa. Wychodzimy zzałożenia, że najłatwiej pracować na własnym sprzęcie. Szkoleniezostanie uruchomione, gdy zgłosi się minimum 10 uczestników. Grupaszkoleniowa nie będzie większa niż 15 osób.

Tematyka szkolenia: Aplikacje i narzędzia mobilne dla uczniów ze SPEZagadnienia: 1. Autyzm (wyciszanie białego szumu, piktogramy, sensory, przyjazne linie połączone z Metodą Dobrego Startu, tworzenie komiksów- Tandoo i inne aplikacje) 2. Niepełnosprawność intelektualna- przydatne pomoce w nauczaniu języka polskiego i matematyki 3. Wykorzystanie wolnych zasobów edukacyjnych w pracy z uczniami ze SPECzas trwania: 3 godziny zegarowe+ przerwaKoszt: 150 złUwaga! Na szkolenie zabieramy własnego laptopa. Wychodzimy z założenia, żenajłatwiej pracować na własnym sprzęcie. Szkolenie zostanie uruchomione, gdyzgłosi się minimum 10 uczestników. Grupa szkoleniowa nie będzie większa niż15 osób.

Tematyka szkolenia: Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmuZagadnienia: 1. W kilku słowach o zaburzeniach autystycznych 2. Teoria umysłu w zaburzeniach autystycznych- możliwości jej rozwijania 3. Przygotowanie planów aktywności w oparciu o narzędzia TIK oraz myślenie wizualne 4. Zachowania trudne u dziecka ze spektrum autyzmu 5. Stosowana analiza zachowania- obserwacja dziecka i modyfikacja planów działaniaCzas trwania: 5 godzinKoszt: 250 złUwaga!Szkolenie zostanie uruchomione, gdy zgłosi się minimum 10uczestników. Grupa szkoleniowa nie będzie większa niż 15 osób.

Tematyka szkolenia: Gry i zabawy przeciwdziałające agresji w grupierówieśniczejZagadnienia: 1. Agresja- źródła, rozpoznawanie, przeciwdziałanie 2. Gry i zabawy przeciwdziałające agresji 3. Tutoring i mentoring rówieśniczy 4. Przykłady rozwiązań zachowań agresywnych wg. Jima LarsonaCzas trwania: 3 godzinKoszt: 150 złUwaga!Szkolenie zostanie uruchomione, gdy zgłosi się minimum 10uczestników. Grupa szkoleniowa nie będzie większa niż 15 osób.

Tematyka szkolenia: Narzędzia chmury google w pracy nauczycielaZagadnienia: 1. Tworzenie dokumentów i prezentacji w chmurze google 2. Wykorzystanie formularzy google w pracy nauczyciela i szkoły 3. Google classroom i inne narzędzia w zakresie nauczania wyprzedzającego 4. Tworzenie i udostępnianie na dysku materiałów stworzonych w Pintereście i Padlecie oraz innych narzędziach TIKCzas trwania: 3 godzinKoszt: 100 złUwaga!Szkolenie zostanie uruchomione, gdy zgłosi się minimum 10uczestników. Grupa szkoleniowa nie będzie większa niż 15 osób.

Tematyka szkolenia: Techniki pamięciowe w nauczaniuwczesnoszkolnymZagadnienia: 1. Style uczenia się i inteligencje wielorakie w nauczaniu wczesnoszkolnym 2. Haki pamięciowe, rzymski pokój, metoda łańcuchowa, słowa zastępcze 3. Wprowadzenie do lekcji- kości, tabele funkcyjne 4. Myślenie wizualne i mapy myśli on i offlineCzas trwania: 3 godziny zegaroweKoszt: 150 złUwaga! Szkolenie zostanie uruchomione, gdy zgłosi się minimum 7uczestników. Grupa szkoleniowa nie będzie większa niż 15 osób.

Tematyka szkolenia: Nauka programowania i rozwijanie kreatywnegomyślenia w edukacji wczesnoszkolnejZagadnienia: 1. Założenia myślenia komputacyjnego 2. Pierwsze doświadczanie algorytmów 3. Portale służące nauce programowania 4. Kodowanie bez komputera 5. Środowisko Scratch JR, Scratrch, Scootie Go 6. Grywalizacja i gamifikacja w edukacji wczesnoszkolnej- gotowe pomysły i tworzenie własnychCzas trwania: 5 godzin zegarowych +przerwaKoszt: 250 złUwaga! Szkolenie zostanie uruchomione, gdy zgłosi się minimum7 uczestników. Grupa szkoleniowa nie będzie większa niż 15 osób.

Warianty szkoleń 1. Na terenie Poznania zgodnie z cennikiem podanym w ofercie 2. Poza Poznaniem- zebranie grupy min. 15 osób- koszt warsztatów: 1200zł+ koszty przyjazdu powyżej 100 km-200zł. Natomiast w przypadku Narzędzi w pracy z uczniem ze SPE oraz Nauki programowania i rozwijania kreatywnego myślenia w edukacji wczesnoszkolnej koszt dla 15 osób wynosi 1800 zł+ koszty dojazdu 3. Szkolenia poza Poznaniem odbywają się w soboty lub niedziele we wskazanym w informacji przed szkoleniem miejscu


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook