Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore The Evolution Of eLearning For Adult Learners

The Evolution Of eLearning For Adult Learners

Published by bigbrain bigbrain, 2021-07-16 15:17:21

Description: The Evolution Of eLearning For Adult Learners

Search

Read the Text Version

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners  Μεταφρασμένο στα: Ελληνικά ΕπΕιλποιγλοέςγές ▼  Εμφάνιση αρχικού κειμένου Μετάφραση αυτής της σελίδας σε Ελληνικά Γίνετε συγγραφέας ΣΠΙΤΙ / ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ELEARNING  Comments: / Η Εξέλιξη της Μάθησης και Πού Είμαστε Προϊσταμένοι 1 By Ed Sattar December 9, 2018 5 minutes to read ELEARNING BASICS The Evolution Of Learning And Where We Are Headed Εξέταση των πρωταρχικών τρόπων μάθησης καθ 'όλη τη διάρκεια της ιστορίας έως σήμερα, ευθυγράμμιση του καθένα με την ιδανική εφαρμογή της από την άποψη της γενικής μάθησης και εξέταση του μέλλοντος των μαθητών https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution 1/62

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners Γίνετε συγγραφέας    pickingpok / Shutterstock.com 2/62 Ο δρόμος που ανοίγει η εξέλιξη της μάθησης: Πώς μοιάζει το μέλλον Η μάθηση ορίζεται ως η διαδικασία απόκτησης και διατήρησης πληροφοριών και εμπειριών, σε οποιαδήποτε μορφή. Υπάρχουν τέσσερις τύποι μαθητών που έχουν προσδιοριστεί: Ακουστικοί μαθητές: Προτιμούν τη μάθηση ακούγοντας προφορικές πληροφορίες και είναι οι ίδιοι εξαιρετικοί λεκτικοί επικοινωνιακοί. Οπτικοί μαθητές: Προτιμούν γραφήματα, εικόνες και άλλες οπτικές αναπαραστάσεις πληροφοριών. Κινητικοί μαθητές: Προτιμούν τη μάθηση μέσω επιδείξεων. Μαθητέςhttps://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution αφής: Προτιμούν το χειρισμό και τον πειραματισμό

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners  Μαθητές αφής: Προτιμούν το χειρισμό και τον πειραματισμό με συγκεκριμένο υλικό εκμάθησης.  Γίνετε συγγραφέας  Αναμφισβήτητα, αυτοί οι τύποι μαθητών υπήρχαν σε όλη την 3/62 ανθρώπινη ιστορία. Έχει αναφερθεί ότι οι Νεάντερταλ ήταν ικανοί περίπλοκων λόγων και δημιούργησαν την τέχνη της σπηλιάς πολύ πριν περάσουν τα μονοπάτια τους με τον Homo Sapiens. Και αυτό είναι ένα είδος που θεωρείται μακρινός, λιγότερο ικανός ξάδελφος. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και σε μια εποχή που η ανθρωπότητα περνούσε τα πρώτα στάδια της εξέλιξής της, απορροφήσαμε πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις πέντε αισθήσεις, καθώς διατηρήσαμε και τις επεξεργαστήκαμε με βάση τις δικές μας μοναδικές προτιμήσεις. Σε αυτό το άρθρο, θέλω να εξερευνήσω τα διάφορα μέσα μέσω των οποίων μαθαίνουμε και βλέπουμε πού κατευθυνόμαστε ως είδος όσον αφορά την απόκτηση γνώσεων. Ιστορικό και παρόν Εικόνες Η τέχνη του σπηλαίου πρέπει να είναι η παλαιότερη μορφή οπτικής επικοινωνίας που είναι γνωστή στον άνθρωπο. Τα ανθρώπινα όντα έχουν μια φυσική σχέση με τα χρώματα και τις εικόνες όταν πρόκειται για την επεξεργασία πληροφοριών. Αναγνωρίζουμε ένα οικείο αντικείμενο σε 100 χιλιοστά του δευτερολέπτου και ένα οικείο πρόσωπο σε 380 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Οι πρόγονοί μας συνήθιζαν να ζωγραφίζουν την τέχνη του σπηλαίου ως τρόπο καταγραφής της ιστορίας και να διηγούνται ιστορίες. Σήμερα, χρησιμοποιούμε εικόνες με τη μορφή μιμιδίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως γραφήματα σε πιο https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 μιμιδίων στα μέσα κοινωTνhιeκEήvoςluδtioιnκOτfύeωLeaσrnηinςg,Fωor ςAdγulρt Lαeaφrnήerμs ατα σε πιο    Γίνετε συγγραφέας 4/62 σοβαρά φόρουμ, για να υποστηρίξουμε αναρτήσεις ιστολογίου και ως βοηθός αφήγησης σε εκπαιδευτικές προσπάθειες. Ο οπτικός φλοιός του εγκεφάλου επεξεργάζεται οπτικές πληροφορίες και τις στέλνει σε όλα τα άλλα μέρη του εγκεφάλου. Η φράση «μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις» έχει την προέλευσή της στην παγκόσμια αλήθεια ότι επεξεργαζόμαστε εικόνες πιο γρήγορα και μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε περισσότερες πληροφορίες από μια εικόνα, σε σύγκριση με το γραπτό κείμενο. Στην πραγματικότητα, όταν διαβάζουμε, το μυαλό μας πηγαίνει στη δουλειά και αρχίζει να οπτικοποιεί τις πληροφορίες. Όταν κοιτάζουμε μια εικόνα, ο εγκέφαλος δεν χρειάζεται να απεικονίσει τίποτα καθώς το οπτικό είναι ακριβώς μπροστά μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εικόνες σε μια παρουσίαση ή μια διάλεξη συμβάλλουν σημαντικά στη μετάδοση του μηνύματος στον μαθητή. Κείμενο Η γραφή εφευρέθηκε το 3200 π.Χ., στη Μεσοποταμία (σημερινό Ιράκ). Προέκυψε από την καταμέτρηση και τη λογιστική. και εφευρέθηκε για να καλύψει την ανάγκη αντιμετώπισης μεγαλύτερων κομματιών δεδομένων. Ακόμα και σήμερα, η γραφή χρησιμεύει ως το πρωταρχικό μέσο της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με τις πληροφορίες. Αποθηκεύουμε πληροφορίες με τη μορφή κειμένου, επεξεργαζόμαστε και αναλύουμε τη μορφή κειμένου. Και το χρησιμοποιούμε για τη μετάδοση πληροφοριών σε άλλους. Οι άνθρωποι στα προϊστορικά χρόνια συνήθιζαν να https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners   αποθηκεύουν πληροφορίες χαράσσοντάς τα σε tablet, και το ίδιο 5/62  Γίνετε συγγραφέας κάνουμε, μόνο τα tablet μας διαθέτουν εξοπλισμό επεξεργασίας και βιντεοκάμερες. Όχι μόνο χρησιμοποιείται γραπτή επικοινωνία για την παροχή πληροφοριών, αλλά είναι επίσης μία από τις πιο πρωτογενείς και κοινώς χρησιμοποιούμενες μορφές διδασκαλίας. Τα βιβλία εξακολουθούν να παραμένουν μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος και η εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών διευκόλυνε μόνο την αποθήκευση και διάγνωση γραπτού περιεχομένου. Το κείμενο υποστηρίζεται από εικόνες Αυτή η μέθοδος μάθησης έχει το συνδυασμένο δυναμικό παράδοσης γνώσεων γραπτού κειμένου και οπτικών εικόνων. Αυτός ο ίδιος είναι ένας συνδυασμός εικόνων, τον οποίο το ανθρώπινο μυαλό αναγνωρίζει και σχετίζεται (με) αμέσως. χρησιμοποιείται για την υποστήριξη των σύνθετων δεδομένων με τη μορφή κειμένου. Ωστόσο, είναι μια μοναδική μέθοδος που χρησιμοποιεί εικόνες για την υποστήριξη της παράδοσης γνώσης και για τη μείωση της πολυπλοκότητας του κειμένου. Ένα παράδειγμα αυτού θα ήταν οι φωτογραφίες που βρίσκουμε σε ιατρικά περιοδικά για να περιγράψουμε καταστάσεις και τμήματα της ανατομίας, τα οποία θα ήταν σχεδόν αδύνατο να μάθουμε αν περιγράφηκαν σε απλό κείμενο. Αυτός ο συνδυασμός δύο διαφορετικών τρόπων είναι η προτιμώμενη μέθοδος στην επικρατούσα εκπαίδευση, ιδιαίτερα κατά το στοιχειώδες επίπεδο όταν ο εγκέφαλος δεν έχει https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners Γίνετε συγγραφέας   αναπτυχθεί επαρκώς για να κατανοήσει τις πληροφορίες με τη 6/62  μορφή γραπτού κειμένου. Είναι η δεύτερη πιο αποτελεσματική μέθοδος μάθησης. βίντεο Τα βίντεο αξιοποιούν τη φυσική ανθρώπινη ικανότητα αποθήκευσης κινούμενων εικόνων αποτελεσματικά για να μεταδώσουν το μήνυμά τους. Το βίντεο ως μέσο χρησιμοποιεί τις οπτικές, ακουστικές γνωστικές και περιεκτικές ικανότητες ενός ατόμου, γεγονός που καθιστά πολύ πιο εύκολο για το εν λόγω άτομο να μάθει και να αποκτήσει πληροφορίες. Όντας η αναπόσπαστη προτίμηση της απόκτησης γνώσεων, είναι ίσως η πιο προτιμώμενη μέθοδος μάθησης και η ραχοκοκαλιά της ηλεκτρονικής μάθησης ως έννοια. Το βίντεο τυχαίνει επίσης να έχει πολυτροπικό χαρακτήρα ως μέσο εκμάθησης, το οποίο διευκολύνει την παροχή πληροφοριών. Αυτό που πραγματικά κάνει το βίντεο ανώτερο από τον ήχο, το απλό κείμενο και τις ακίνητες εικόνες, καθώς και ο συνδυασμός και των δύο, είναι η χρήση κάθε μεθόδου για την υποστήριξη της άλλης, μαζί με πρακτικές επιδείξεις της ίδιας της πληροφορίας. Μαθαίνοντας στο Μέλλον Η εισροή της τεχνολογίας στις μαθησιακές μεθόδους και μεθόδους έχει ήδη αλλάξει δραστικά τον τρόπο απόκτησης και επεξεργασίας πληροφοριών. Ξαφνικά, η εκμάθηση των θεμελιωδών στοιχείων μιας τεχνολογίας είναι μόνο μερικά κλικ και πληκτρολογώντας ά! Ηhttps://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution ίδ λλ λώ ό ίζ θά

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners   μακριά! Η εκπαίδευση πολλαπλών τρόπων αρχίζει να αντικαθιστά 7/62  Γίνετε συγγραφέας τις μοναδικές μεθόδους και προχωράμε σε έναν κόσμο όπου η απόκτηση γνώσεων είναι γρήγορη, προσιτή και εκπληκτικά αποτελεσματική, ειδικά όταν λάβουμε υπόψη τον ρυθμό της μάθησης. Μια άλλη συναρπαστική προοπτική είναι η επέκταση του eLearning σε μαθήματα που βασίζονται στην επαυξημένη πραγματικότητα, που αξιοποιούν τη μόνη μέθοδο μάθησης που μέχρι στιγμής δεν είχε αξιοποιηθεί στην επικρατούσα εκπαίδευση, δηλαδή την απτική μάθηση. Η εκπαίδευση χειρουργών και μηχανικών μέσω του Augmented Reality είναι ένα μόνο παράδειγμα μιας ταχέως αναπτυσσόμενης εικόνας, την οποία μια μέρα μπορεί να δει την άμεση νευρική λήψη όχι μόνο βασικών πληροφοριών αλλά και μυϊκής μνήμης, σε στυλ Matrix! Η ιδανική πλατφόρμα μάθησης Κάθε άνθρωπος γεννιέται με την ικανότητα να χρησιμοποιεί πολλαπλά στυλ μάθησης για να λαμβάνει και να αποθηκεύει πληροφορίες. Έχοντας αυτό υπόψη, μια πλατφόρμα μάθησης πολλαπλών τρόπων που χρησιμοποιεί όλο το γνωστικό φάσμα και μεγιστοποιεί τη διατήρηση των πληροφοριών είναι η ιδανική λύση. Και, με τις συνεχώς εξελισσόμενες μεθόδους παροχής πληροφοριών, είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε αυτήν τη συγκεκριμένη μέθοδο eLearning να γίνει mainstream, στο εγγύς μέλλον. https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners Γίνετε συγγραφέας    Γραφικά στην ηλεκτρονική μάθηση Διαδικτυακή μάθηση Κείμενο στην ηλεκτρονική μάθηση Βίντεο στην ηλεκτρονική μάθηση  Γράψτε ή διαβάστε σχόλια Subscribe to the newsletter ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Η εξέλιξη του μαθησιακού περιεχομένου τα τελευταία 10 χρόνια Συνέντευξη: Η εξέλιξη της διδασκαλίας στην Ισπανία Έκδοση eBook: Learning @ Videos - Καταγραφή της εξέλιξης, της επιτυχίας και της αυξανόμενης δημοτικότητας της μάθησης βάσει βίντεο Η εξέλιξη του όρου «Πλατφόρμα μαθησιακής εμπειρίας» Η εξέλιξη της ηλεκτρονικής μάθησης για ενήλικες μαθητές Από τον Gary Stringer  Write a comment 21 Οκτωβρίου 2020 4 λεπτά για να διαβάσετε 8/62 https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners Γίνετε συγγραφέας    ΤΑΣΕΙΣ ELEARNING Η εξέλιξη του μαθησιακού περιεχομένου τα τελευταία 10 χρόνια Δέκα χρόνια είναι πολύς καιρός. Ακόμα περισσότερο όταν αυτή η δεκαετία καλωσορίζει την πιο αξιοσημείωτη τεχνολογική αλλαγή των περισσότερων ζωών μας. Λοιπόν, τι επίδραση είχε αυτό στη μάθηση του περιεχομένου και πώς φαίνεται το 2020; Chan2545 / Shutterstock.com 9/62 https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners Γίνετε συγγραφέας    10/62 Spoiler Alert: Φαίνεται πολύ διαφορετικό σήμερα Ποτέ δεν είναι εύκολο να είμαστε αυτοκριτικοί, αλλά αν αναρωτηθούμε αν παίρνουμε την ποιότητα του περιεχομένου σήμερα ως δεδομένη, η απάντηση είναι πιθανότατα μια ηχηρή ναι. Αν κοιτάξετε πίσω πού βρισκόμασταν μόλις πριν από μια δεκαετία, ζούμε στη χρυσή εποχή της μάθησης τώρα και έχουμε φτάσει πραγματικά στην κορυφή των πόρων. Είτε αυτή η σύνοδος κορυφής είτε όχι, ποιος ξέρει. Αλλά προς το παρόν, τουλάχιστον μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά πίσω και να δούμε πόσο μακριά έχουμε φτάσει. 2010: Περιεχόμενο στο τέλος της δεκαετίας Δεν μιλούσαν πολλοί άνθρωποι για την κατάσταση του μαθησιακού περιεχομένου το 2020. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα παρατηρήσετε μόλις αρχίσετε να σκάβετε. Και τότε ο Clive Shepherd σας τραβά ξαφνικά με τον απατεώνα του περιεχομένου. Είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους που μίλησαν για την κατάσταση του μαθησιακού περιεχομένου πριν από μια δεκαετία, οπότε είμαι σίγουρος ότι είχε αμέτρητους ανθρώπους που συρρέουν στο blog του τα τελευταία χρόνια. Οι Shepherd puns αποκόμισαν τώρα από αυτό το άρθρο (ξεκινώντας εδώ), επεσήμαναν ότι όλα πριν από το 2010 περιορίστηκαν σχεδόν σε μαθήματα σε CD-ROMS, αυτό ήταν το δικό μας. Αν και συζήτησε ιδέες όπως το περιεχόμενο που δ ίhttps://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution ό ή άθ λλώ ώ

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners  δημιουργείται από τον χρήστη, την εκμάθηση πολλών συσκευών  Γίνετε συγγραφέας  και την ποιότητα του περιεχομένου, μια ερώτηση που έθεσε 11/62 έφτασε στο σπίτι: Είναι πραγματικά το περιεχόμενο σχεδιασμένο για μάθηση; Η πραγματικότητα το 2010 ήταν μια εταιρεία όχι. Η τεχνολογία είναι τόσο χρήσιμη όσο την επιτρέπετε, και στο βαθμό που την κατανοείτε και τη χρησιμοποιείτε. Τότε, οι άνθρωποι σπάνια αξιοποίησαν τη δύναμή του για εκμάθηση περιεχομένου. Η προσέγγιση ήταν πάρα πολύ να ληφθούν προσωπικά υλικά όπως ηχογραφήσεις και παρουσιάσεις και να τα ανεβάσετε σε ψηφιακές μορφές. Αυτό όχι μόνο απέτυχε να αξιοποιήσει τη δύναμη της διαδικτυακής μάθησης και να παίξει στα δυνατά του σημεία, αλλά επικεντρώθηκε ακόμη και στην ιδέα των μακροχρόνιων μαθημάτων και των μακριών μαθημάτων. 2015: Άμεση ενημέρωση και μικρομάθηση στο μεσαίο σημείο της δεκαετίας Αυτή πιθανότατα ήταν η εποχή που η επιθυμία μας για πληροφόρηση έγινε αστάθεια. Καθώς τα smartphone και τα κοινωνικά μέσα έγιναν τα νέα μας και τα μέσα ενημέρωσης, αρχίσαμε να παίρνουμε τη στάση ότι θέλουμε πληροφορίες και το θέλουμε τώρα. Αυτό χύθηκε στην επαγγελματική σφαίρα και αρχίσαμε να περιμένουμε το ίδιο από το εκπαιδευτικό μας περιεχόμενο. Σε μόλις μισή δεκαετία, πήγαμε από αυτούς τους μεγάλους και φουσκωμένους ανανεωμένους πόρους για να https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-leaσrnυeνrsε-eιvδolηutτioοn ποιήσουμε ότι οι πληροφορίες είναι πολύ πιο εύκολο να

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners   συνειδητοποιήσουμε ότι οι πληροφορίες είναι πολύ πιο εύκολο να 12/62 επεξεργαστούμε όταν είναι συγκεκριμένες και συνοπτικές. Και Γίνετε συγγραφέας ταυτόχρονα, αναγνωρίζαμε ότι είναι πιο χρήσιμο στις στιγμές που το χρειαζόμαστε. Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η δημοτικότητα της μικρομάθησης ήταν σε ανοδική πορεία περίπου αυτή τη φορά. Ποιος θέλει να εξετάσει μια ώρα που καλύπτει 5 θέματα, όταν ένας γρήγορος πόρος 5 λεπτών σε κάτι συγκεκριμένο θα ήταν πολύ πιο χρήσιμος; Το Hindsight είναι πάντα 20/20, αλλά είναι ωραίο να γνωρίζουμε ότι είναι και το 2015 σε αυτήν την περίπτωση. Ένα άρθρο από το Grovo σε αυτό το μεσαίο σημείο της δεκαετίας το υποστηρίζει: Το καλό εκπαιδευτικό υλικό προσελκύει τους μαθητές συναντώντας τους όπου βρίσκονται. Αυτό σημαίνει μόχλευση, όχι καταπολέμηση, των καταναλωτικών συνηθειών τους. προσαρμογή στα πολυάσχολα προγράμματα τους. και, πάνω απ 'όλα, να είναι αποτελεσματικό. Το ίδιο άρθρο συνέχισε να επισημαίνει ότι το σήμα δύο λεπτών είναι ένα γλυκό σημείο για περιεχόμενο, συνιστάται η δομή της μικρομάθησης και πρέπει να σκεφτούμε τι είναι σχετικό με τον μαθητή. Έθεσε επίσης μια υπενθύμιση για να αμφισβητήσει τη μορφή και αν έχει σχεδιαστεί για τη διαδικτυακή μάθηση. Πιθανότατα θα αναγνωρίσετε αυτά τα χαρακτηριστικά στο περιεχόμενο του 2020, οπότε δεν θα επαναληφθούμε όταν συζητάμε για το πώς φαίνονται όλα σήμερα. https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 η μγ φ ήμ ρThe Evolution Of eLearning For Adult Learners   Γίνετε συγγραφέας  Μόλις δύο χρόνια αργότερα, ο Donald H Taylor δημοσίευσε ένα 13/62 άρθρο στο LinkedIn που ρωτούσε αν αξίζει να δημιουργήσετε περιεχόμενο για τον εαυτό σας, επειδή οι πιθανότητες είναι κάποιος να έχει ήδη δημιουργήσει αυτόν τον πόρο. Και είναι σημαντικό να το τονίσουμε αυτό γιατί σχετίζεται με το πού βρισκόμαστε το 2020. 2020: Πώς μοιάζει το παρόν περιεχόμενο μάθησης; Ας δούμε το θέμα της επιμέλειας περιεχομένου. Αν κάτι εκεί έξω ταιριάζει ήδη στο λογαριασμό, πιθανότατα χάνετε χρόνο να αναπαραγάγετε κάτι για τον εαυτό σας. Εάν υπάρχει κάτι που δεν καλύπτει, δημιουργήστε πόρους που καλύπτουν αυτά τα στοιχεία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλές εταιρείες και πλατφόρμες μάθησης συγκεντρώνουν περιεχόμενο από τρίτα μέρη για να δημιουργήσουν μια βιβλιοθήκη σχετικών πόρων για τους χρήστες τους. Υπάρχουν επίσης στιγμές που θα επιλέξετε μαθήματα εκτός ραφιού, συνήθως για θέματα που δεν είναι ειδικά για την επιχείρησή σας. Κάτι όπως καθοδήγηση διαχείρισης ή συμμόρφωση. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να εστιάσετε το χρόνο και τους πόρους σας στη δημιουργία εσωτερικού περιεχομένου μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο και ιδιαίτερα σχετικό με την εταιρεία σας. Μία από τις βασικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια ήταν η άνοδος https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution έ δ ί ό θ έ Εά δ

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners   του περιεχομένου που δημιουργείται από μαθητές. Εάν δεν το  Γίνετε συγγραφέας δημιουργείτε, τότε χάνετε πραγματικά ένα κόλπο. Γιατί; Επειδή όλοι στον οργανισμό σας είναι ειδικοί σε θέματα, κάτι που θα γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Όταν το μοιράζονται, άλλοι επωφελούνται, είναι σχετικό με την επιχείρηση και δεν χάνεται κάθε φορά που μεταβαίνουν σε νέα λιβάδια. Δεδομένου ότι έχουμε την ελευθερία να το δημιουργήσουμε σε σχεδόν οποιαδήποτε μορφή επιθυμούμε, είμαστε πολύ μακριά από αυτό το στυλ CD-ROM και τις μεταφορτώσεις παρουσίασης. Ένα μάθημα σήμερα περιλαμβάνει τα πάντα, από σύντομα βίντεο έως podcasts και διαδραστικά κουίζ έως γρήγορα φύλλα εξαπάτησης. Ακόμα καλύτερα, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη εκτίμηση του μήκους του. Είναι πολύ πιο πιθανό να συναντήσουμε έναν σύντομο, γλυκό και συγκεκριμένο πόρο από ότι ήμασταν το 2010, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να γιορτάσουμε. Διάρκεια περιεχομένου Ανάπτυξη περιεχομένου eLearning Μικρομάθηση Διαδικτυακή μάθηση  Γράψτε ή διαβάστε σχόλια https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution 14/62

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners Γίνετε συγγραφέας    Από την Leticia Lafuente López  Write a comment 29 Οκτωβρίου 2016 20 λεπτά για να διαβάσετε ΓΕΝΙΚΟΣ Συνέντευξη: Η εξέλιξη της διδασκαλίας στην Ισπανία Η Agustina Garcia είναι φιλόλογος και καθηγητής γλωσσών στο IES Lope de Vega στη Μαδρίτη. Σπουδάζει τώρα Clarice Lispector, η βραζιλιάνα συγγραφέας ουκρανικής καταγωγής και μια εβραϊκή οικογένεια, συγγραφέας του \"The Passion Σύμφωνα με το GH\" Στο LearningLovers.org είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί της για να μας δώσει το όραμά της για την εξέλιξη της διδασκαλίας στην Ισπανία μετά από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα. Μια πολυτέλεια! https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution 15/62

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners Γίνετε συγγραφέας    Συζήτηση για την εξέλιξη της διδασκαλίας στην 16/62 Ισπανία Εδώ είναι αυτό που είπε η Agustina Garcia στο LearningLovers.org για την εξέλιξη της διδασκαλίας στην Ισπανία: «Έχω 30 χρόνια διδακτικής εμπειρίας γυμνασίου. Οι νόμοι του συστήματος έχουν αλλάξει λίγο. Όταν ξεκίνησα, υπήρχε ένα άλλο σύστημα και μετά ήρθε ο ESO. Έχω ζήσει αυτήν την αλλαγή με μεγάλο ενθουσιασμό, γιατί πριν από 40 χρόνια στην Ισπανία υπήρχαν παιδιά στο δρόμο. όχι τώρα. Οι νόμοι είναι σημαντικοί γιατί, πολιτικά, πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις για ηλικίες, χρονοδιαγράμματα, προϋπολογισμούς κ.λπ. Ωστόσο, αυτό που συμβαίνει στην τάξη είναι λίγο «ξένο» στην πολιτική. τουλάχιστον λίγο, δεν εννοώ εντελώς. Αυτό που συμβαίνει σε μια τάξη μεταξύ https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-leaλrnέeκrsτ-eοvρoluαtioκn αι φοιτητών είναι ένας ολόκληρος κόσμος

11/7/2021 λέκτορα και φοιτητών The Evolution Of eLearning For Aκdόulσt Lμeaοrnςe.rs  είναι ένας ολόκληρος  Γίνετε συγγραφέας  «Έζησα αυτές τις αλλαγές με ελπίδα, ειδικά με πολιτικό τρόπο. Το 17/62 γεγονός ότι όλοι έχουν συμπεριληφθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα φαίνεται να αποτελεί κατάκτηση στην Ισπανία. Σημειώστε ότι το 1936, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, υπήρχαν 24 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ισπανία και οι μισοί από αυτούς ήταν αναλφάβητοι. Σταδιακά έγιναν βήματα, έτσι ώστε αυτή η κατάσταση να μπορεί να μετριαστεί και να διορθωθεί. «Φυσικά, μέρα με τη μέρα, έχω ζήσει αυτή την αλλαγή με έναν πολύ τραυματικό τρόπο: συνηθίζα να έχω μαθητές ηλικίας 15 έως 18 ετών, και με το LOGSE, μου ήρθαν 12χρονοι μαθητές. Ένας 12χρονος μαθητής δεν είναι το ίδιο με έναν 15χρονο μαθητή. Για μένα, ήταν δύσκολο να συνηθίσω αυτό το τέντωμα των 12 έως 15 ή 16. «Είχαμε αρκετή εκπαίδευση, επειδή το LOGSE ενσωμάτωσε την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Έχω κάνει πολύ προπόνηση. Είχαμε επίσης πολλά μέσα φωτοτυπιών - θα μπορούσαμε να έχουμε απεριόριστες φωτοτυπίες στην αρχή - και θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε το δικό μας υλικό. Φυσικά, όλα αυτά δεν είναι εύκολο να συνδυαστούν με ένα πρόγραμμα, επειδή όλα αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιήθηκαν εκτός της εργάσιμης ημέρας σας. Είναι πραγματικά χρόνια με πολλή δουλειά. «Από τα 30 χρόνια που εργάζομαι στην εκπαίδευση, 22 έχουν περάσει στη Μαδρίτη και συνειδητοποίησα ότι στη Μαδρίτη οι δάσκαλοι ήταν πολύ συντηρητικοί. Έχω γνωρίσει συντρόφους που https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners  είπαν «Λοιπόν, αν ο μαθητής δεν προσέξει, είναι καλύτερο να μην  Γίνετε συγγραφέας 18/62 έρθουν καθόλου». Υπήρχαν γυναίκες που δεν συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούσαν να το πουν: Ο νόμος είναι ίσος για όλους και όλα τα παιδιά πρέπει να είναι σχολεία. Με τον ίδιο τρόπο που πρέπει να προσαρμοστείτε στο σύστημα, πρέπει να προσαρμοστείτε στα παιδιά, γιατί δεν μπορούμε να πούμε «Θα σκοτώσουμε το παιδί, επειδή εάν το σύστημα δεν λειτουργεί, τότε πρέπει να σκοτώσετε το παιδί». Αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε. Και φυσικά, υπάρχουν δάσκαλοι που είπαν, για παράδειγμα, ότι το σημαντικότερο ήταν η φυσική ή η Λατινική, και όμως, αν ο γιος τους είχε επιλέξει τη φωτογραφία, η φωτογραφία δεν θεωρήθηκε γνώση του «πολιτισμού». «Έτσι, όλοι αυτοί οι συντηρητικοί δάσκαλοι που είπαν« Για εκείνους που δεν θέλουν να έρθουν, παρακαλώ, μην έρθετε », όλα αυτά που δημιούργησαν ένα ρεύμα γνώμης για να δυσφημίσουν και να πουν ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο ήταν χαμηλό: Αυτό έχει εγκατασταθεί λίγο για τη φανταστική και την κοινή γνώμη, και δεν το βλέπω. \" Η ποιότητα της εκπαίδευσης  «Βλέπω ότι οι νέες γενιές έχουν νέες γνώσεις στη μουσική, την οπτική και την πλαστική εκπαίδευση, τις οποίες δεν έχω. Δεν έμαθα να διαβάζω μουσική ή να ζωγραφίζω. Γενικά δεν είχα την πρόσβαση στις τέχνες που έχουν τώρα τα παιδιά. Νομίζω ότι το επίπεδο των μαθητών έχει αυξηθεί πολύ σε αυτά τα θέματα. Τότε υπάρχει η λατινική γλώσσα. Κοίτα; μελετάμε τα λατινικά από τον δέ ό δhttps://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution ώό J ll άθ έ

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners Γίνετε συγγραφέας   δέκατο όγδοο αιώνα, όταν ο Jovellanos τάχθηκε υπέρ της 19/62  υιοθέτησης σύγχρονων γλωσσών και της μείωσης των νεκρών γλωσσών. Μας πήρε 200 χρόνια για να ενσωματώσουμε την καινοτομία. Φυσικά, είμαι φιλόλογος. Λατρεύω τα Λατινικά και μελετώ τα Λατινικά σχεδόν κάθε μέρα, αλλά παραδέχομαι ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι ενσωμάτωσης των Λατινικών όταν μαθαίνω ζωντανές γλώσσες. Κάτι διαφορετικό είναι το επίπεδο των σύγχρονων γλωσσών αυτή τη στιγμή: Τα παιδιά καταλαβαίνουν μια ταινία στα Αγγλικά. Όταν ήμουν μικρός ήμουν πολύ επιμελής κορίτσι, και σπούδαζα γαλλικά. Αλλά όταν αντιμετώπισα \"ζωντανά\" Γαλλικά δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν κατάλαβα ούτε τη λέξη «Γαλλία», γιατί άκουσα το «La France» και εκείνη τη στιγμή δεν κατάλαβα ότι αυτό που μου έλεγαν ήταν «Γαλλία». Φανταστείτε τον εαυτό σας να μην μπορείτε να αναγνωρίσετε προφορικά τη λέξη «Γαλλία» μετά από 10 ή 12 χρόνια σπουδών στα γαλλικά: Είναι μια αποτυχία, αλλά κανείς δεν παραδέχτηκε ότι ήταν μια αποτυχία. Ακόμα και αυτός ο κύριος, ο Ντάραο Μπαρόζο , που ήταν ανώτερο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πορτογάλος, λέει ότι σήμερα το επίπεδο έχει μειωθεί τόσο πολύ. Αλλά τι μου λέει αυτός ο άντρας; Στη δεκαετία του '60 ταξίδεψα με τρένα γεμάτα Πορτογάλους μετανάστες που ερχόταν από τη Φρανκφούρτη σε τριήμερο ταξίδι και τώρα αυτός ο κύριος μου λέει ότι υπήρχε πολύ περισσότερος πολιτισμός τότε; Ναι, υπήρχε πολύ περισσότερος πολιτισμός. αλλά μόνο για την ελίτ, που ήταν η μειονότητα. «Έχω ζήσει αλλαγές με αντιφατικό τρόπο: Από τη μία πλευρά, με https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners  μεγάλη πολιτική ελπίδα. από την άλλη, με μεγάλη προσπάθεια και  Γίνετε συγγραφέας 20/62 πολλές επαγγελματικές δυσκολίες, διότι, φυσικά, πέρασα μια αντιπολίτευση, στη συνέχεια, που ονομάζεται «σύνολο σχολείων». ήταν καλό, ήταν ένα άνετο πράγμα. Όμως, όταν πρέπει να αλλάξετε εντελώς τη σκέψη σας για τους μαθητές σας και τι χρειάζονται ... Επειδή μπορείτε να δοκιμάσετε και όποιος το περάσει, περνάει το μάθημα, και όποιος αποτύχει, αποτυγχάνει. Αυτό δεν είναι πλέον καλό για τίποτα: Αυτό που έχετε, τη στιγμή που έχετε, πρέπει να ... πώς το λέτε τώρα ;, πρέπει να \"καταφέρετε\" να το αντιμετωπίσετε με τρόπο που βοηθά τον κάθε μαθητή . Και τότε, λοιπόν, αυτή είναι η διπλή ανάγνωση που έχω από την εμπειρία μου. \" Η εξέλιξη της διδασκαλίας στην Ισπανία: Η μόνη σταθερά είναι αλλαγή  «Και τότε υπάρχουν οι συνεχείς αλλαγές: Κάθε χρόνο, στα 30 χρόνια που διδάσκω, έπρεπε να ασχοληθώ με κάτι που δεν είχα συναντήσει ποτέ πριν. Υπάρχουν πάντα πολύ νέα πράγματα. Για παράδειγμα, φέτος διδάσκω καθολική λογοτεχνία από απόσταση. Φυσικά, ότι δεν είχα διδάξει ποτέ στο Διαδίκτυο. Και πρέπει να είμαι πάντα έτοιμος, αναζητώντας διαδικτυακούς πόρους για αποστολή για μαθητές στην εικονική τάξη του σχολείου - έχουμε έναν διαδικτυακό χώρο για κάθε δάσκαλο να βάζει υλικό και όλα αυτά. Στην Ισπανία, υπήρχε πάντα εξ αποστάσεως μάθηση. Όταν άρχισα να εργάζομαι στη Μαδρίτη, το 1987, δούλευα σε αυτό που https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-leaλrnέeγrsε-τevαolιutνioυn χτερινό σχολείο Υπήρχαν μαθητές που δεν είχαν

11/7/2021 λέγεται νυχτερινό σχολείTοh.e Evolution Of eLearning For Adult Learners είχαν  Υπήρχαν μαθητές που δεν πρόσβαση στο σχολείο. δούλευαν και πήγαν να σπουδάσουν στο Γίνετε συγγραφέας  ινστιτούτο το απόγευμα. Αλλά μετά, με το LOGSE, όπως ήταν ήδη 21/62 υποχρεωτικό για όλους, το νυχτερινό σχολείο εξαφανίστηκε, επειδή δεν υπήρχαν πλέον μαθητές που εργάζονταν από την ηλικία των 14. Αλλά φυσικά, με τα χρόνια, υπάρχει και πάλι ένας αριθμός μαθητών που έχουν άφησε το άγκιστρο, και υπάρχει ανάγκη να τους υποστηρίξουμε προσφέροντας κάποια μαθήματα σε αυτούς. Τώρα υπάρχει απομακρυσμένη μάθηση: Η απομακρυσμένη μάθηση είναι ένα πρόγραμμα που έχει μειωμένο πρόγραμμα, όπου οι μαθητές λαμβάνουν συλλογική διδασκαλία κάθε εβδομάδα, είτε πρωί είτε απόγευμα. Πρέπει λοιπόν να επαναλαμβάνω το ίδιο κάθε εβδομάδα, μία μέρα το πρωί και μια άλλη μέρα το απόγευμα, ώστε οι μαθητές να μπορούν να παρευρεθούν. Έχουν πρόσβαση σε προσωπικές οδηγίες, όπου μπορούν να με καλέσουν ή να με επισκεφτούν στο κέντρο. Υπάρχουν επίσης ορισμένα υλικά στο Διαδίκτυο που μπορούν να πάρουν με το Moodle, το οποίο πρέπει να προετοιμάσουμε. υπάρχουν πρότυπα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, που δίδονται από το Υπουργείο, και μπορούμε να τα επεκτείνουμε. «Τώρα έχω τρεις ομάδες για απομακρυσμένη μάθηση: Μια δεύτερη τάξη στο γυμνάσιο, μια πρώτη τάξη στο γυμνάσιο και μια στο ESPAD , το οποίο είναι δευτεροβάθμιο σχολείο για ενήλικες, που έχει επίσης μετανάστες μαθητές που έχουν εισέλθει στη χώρα μας. Υπάρχει ένας Ρώσος μαθητής που δεν έχει την αναγνώριση του ισπανικού εκπαιδευτικού συστήματος, οπότε παίρνει το ESPAD. Υπάρχουν επίσης μαθητές από τη Λατινική Αμερική, https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners  πολλοί από αυτούς, και επίσης Ισπανοί, επειδή προφανώς, Γίνετε συγγραφέας  υπάρχουν 40χρονοι άνθρωποι που εγκατέλειψαν το σχολείο 22/62 νωρίς και χρειάζονται δίπλωμα γυμνασίου για να ανέβουν τη σκάλα στη δουλειά. Ένα άλλο κορίτσι που άρχισε να εργάζεται πολύ νέος ως γραμματέας παρευρίσκεται επίσης, επειδή δεν έχει την πιστοποίηση. Εννοώ, υπάρχει ένα ετερογενές μαθητικό σώμα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που είναι πολύ κλειστό. Κάθε δεκαπενθήμερο επιλέγω αυτό που μου φαίνεται πιο σημαντικό. Τότε, εκείνοι που έρχονται σε μαθήματα γνωρίζουν ήδη τι πρόκειται να συζητηθεί εκείνη την ημέρα. Προσπαθώ να συζητώ κάτι χρήσιμο κάθε φορά. Για παράδειγμα, τις προάλλες, μου είπαν: «Αλλά δάσκαλος, δεν θα αποτίσουμε φόρο τιμής στον Θερβάντες;». Δεν είχα σκεφτεί τον Θερβάντες, γιατί στο ESPA η Αναγέννηση καλύπτεται, οπότε είπα «Έχετε δίκιο». Και τότε αναρωτήθηκα: «Τι μπορεί να είναι χρήσιμο για αυτούς;». Και τότε θυμήθηκα τη γιτανίλα , όπου υπάρχει μια στιγμή επιφανείαςστο τέλος του έργου, όταν οι δευτερεύοντες χαρακτήρες που απουσίαζαν για πολλά χρόνια αναγνώρισαν τον κύριο χαρακτήρα. Το τσιγγάνικο κορίτσι, η Κωνσταντία, κλέφτηκε από έναν τσιγγάνο από τον Corregidor. Και στο τέλος, ανακαλύπτεται σε μια συνάντηση ότι το κορίτσι ήταν κόρη μιας οικογένειας υψηλής κοινωνίας. Διαβάζουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι. Με ρώτησαν: «Θα πρέπει να μάθουμε αυτή τη λέξη, την αναγνωσία;» Αυτό ήταν κατά το τελευταίο μέρος του μαθήματος, και εστιάσαμε σε αυτό. Όπως μπορείτε να δείτε, ναι, μπορούμε να προσαρμόσουμε λίγο το πρόγραμμα σπουδών στις περιστάσεις. Έχουμε μόνο μία ώρα https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners  την εβδομάδα για αυτό, αλλά οι μαθητές έχουν τόσομεγάλο Γίνετε συγγραφέας  ενδιαφέρον. Αυτό, για μένα, είναι πολύ ικανοποιητικό, γιατί βλέπω 23/62 ότι με ρωτούν και θέλουν να μάθουν περισσότερα ... \" Η εσωτερική αλλαγή  «Έχω αλλάξει ειδικά επειδή δεν είμαι δογματικός. Για παράδειγμα, το άμεσο αντικείμενο: Φαίνεται ότι ήταν κάτι που αν δεν το γνωρίζατε, δεν θα μπορούσατε να περάσετε στη δεύτερη τάξη, σωστά; Λοιπόν, η σύνταξη, για παράδειγμα, παρόλο που την δίνω μεγάλη σημασία, δεν της δίνω πλέον όλη τη σημασία. Επίσης, ορθογραφία, το δίνω επίσης σημασία, αλλά όχι όλη η σημασία. «Έχω μάθει να σχετικοποιώ, να πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι επίσης σημαντικά. Για παράδειγμα, μιλώντας για σεξουαλικότητα: Όταν ήρθε ο νόμος περί γάμου για τους ομοφυλόφιλους, δούλευα με τους Τσιγγάνους και μερικά παιδιά από τη συλλογική COGAM ήρθαν στην τάξη για να κάνουν μια συνειδητοποίηση. Τα κορίτσια τους ρώτησαν «Αλλά είσαι φανταχτερός;», απάντησαν «Είμαι γκέι» και τα κορίτσια είπαν «αυτό σημαίνει ότι δαιμονούν». \"Αλλά προσέξτε ότι το κορίτσι που είπε αυτά τα πράγματα, το επαναλάμβανε γιατί στον πολιτισμό τους αισθάνεται έτσι. Αλλά είμαι πεπεισμένος ότι αυτό το κορίτσι, το απόγευμα στο σπίτι, ή με φίλους, κάθε φορά που μίλησε ξανά για το ζήτημα, θα επαναλάμβανε ή θα έλεγε τα πράγματα που είχε πει το αγόρι και δεν θα έπαιρνε τον άλλο ρόλο, επειδή έκανε σκέφτεται. Αυτό έχω λλάξhttps://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution ό ίδ ί ύ έέ ά

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners   αλλάξει περισσότερο, γιατί δεν είχα ακούσει ποτέ έναν γάμο 24/62  Γίνετε συγγραφέας ομοφυλοφίλων. Πριν από 25 χρόνια δεν θα είχα μιλήσει ποτέ στην τάξη του ομοφυλοφιλικού γάμου. Δεν μου είχε συμβεί. δεν ήταν στη νοοτροπία των ανθρώπων. Όταν αρχίζω να σκέφτομαι για αυτό το θέμα, νομίζω ότι ήμουν πολύ ομοφοβικός και, στη συνέχεια, σταδιακά, έχω πλησιάσει τον κόσμο διαφορετικά. «Μια άλλη εμπειρία που είχα με το θέμα της γλώσσας: Υπήρχε ένα παιδί από τον Ισημερινό, το οποίο δίδαξα το 2000 περίπου, όταν άρχισαν να ενσωματώνονται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Μίλησα λίγο για τον Miguel Delibes, ο οποίος ήταν πολύ πλαστικός και μίλησε για πελαργούς, και καλά, ότι το αγόρι δεν ήξερε τι ήταν ένας πελαργός. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι κάποιος δεν θα είχε ακούσει ποτέ για πελαργοί, αλλά πραγματικά, γιατί πρέπει; Μου μίλησε για το πλακάκι και δεν ήξερα τι ήταν. Δεν είχα ακούσει ποτέ για ταλίγγα «Αυτά τα πράγματα σε κάνουν να σκέφτεσαι πολύ. Φυσικά, το σύστημα είναι λίγο παλιό και αργό, αλλά πιστεύω επίσης ότι το σχολείο πρέπει να είναι κάπως έτσι, έτσι; Έχει μια λειτουργία κοινωνικοποίησης στην ομάδα. Μερικοί δάσκαλοι προσφέρουν πρακτικά μαθήματα, και αυτός είναι ένας τρόπος. Μπορείτε να μάθετε τα πάντα. Μόλις μάθετε πώς μαθαίνετε κάτι και πώς να προσδιορίσετε εάν το γνωρίζετε ή δεν το γνωρίζετε, τότε το εφαρμόζετε σε οτιδήποτε πρέπει να μάθετε. Το τεστ είναι μια λευκή σελίδα ή μια κενή σελίδα υπολογιστή στην οποία πρέπει να λάβετε από το μυαλό σας αυτό που έχετε μάθει. Τότε θα συνειδητοποιήσετε τι χρειάζεστε, τι δεν καταλάβατε, τι πρέπει να επαναλάβετε, τι να επιμείνετε ... \" https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners   Γίνετε συγγραφέας  Μάθηση βάσει έργου 25/62 «Φέτος, στο Ινστιτούτο Lope de Vega ενσωματώσαμε τη μάθηση βάσει έργων και στην τέταρτη τάξη του ESO πρέπει να κάνω μια μονάδα για τη δεύτερη αξιολόγηση που έχουμε αφιερώσει στα βραβεία Νόμπελ. Εργαστήκαμε σε ομάδες, και υπήρχε ένα κορίτσι που δεν μπορούσε να εργαστεί σε μια ομάδα, οπότε δούλεψε μόνη της. Άλλοι διανεμήθηκαν σε ομάδες και έχουν ερευνήσει το θέμα. Το τελικό έργο που έπρεπε να παρουσιάσουμε στο πολιτιστικό κέντρο της Aluche, στην Castilla y Leon. Στην Aluche υπάρχει ένα πολιτιστικό κέντρο της Castilla y Leon , και καθώς δούλευα για 20 χρόνια σε ένα ινστιτούτο στο Aluche, και ήρθα σε επαφή με το κέντρο, οι μαθητές πήγαν εκεί ένα απόγευμα. Συγκεκριμένα, μερικοί μαθητές μίλησαν για το έργο του Πάμπλο Νερόδα, και άλλος μίλησε για την Κορέα. Αυτό το κορίτσι είναι οπαδός των ασιατικών πολιτισμών, και αποδεικνύεται ότι στην Κορέα υπάρχει μόνο ένα βραβείο Νόμπελ, στην Ειρήνη, όχι στη λογοτεχνία, και μας είπε για αυτό. «Οι μαθητές μου λένε πολλά πράγματα. Τώρα υπάρχουν συναντήσεις πολιτισμών. Ανυπομονώ για αυτές, κάνω σύγκριση γλωσσών και μετά σκέφτομαι πράγματα που δεν είχα σκεφτεί ποτέ πριν, και για άλλους συγγραφείς για τους οποίους μιλούν επίσης. Μια κοπέλα έκανε τη δουλειά της στα ρωσικά βραβεία Nobel Η ρωσική λογοτεχνία είναι ένα από τα μεγαλύτερα του παγκόσμιου πολιτισμού, και καλά, μίλησε για τον Σολόκοφ , για τον οποίο δεν ήξερα πολλά πράγματα. Μαθαίνω πολλά πράγματα https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners  με τους μαθητές μου.  Γίνετε συγγραφέας  \"Αλλά hey, πηγαίνουμε αργά: Επειδή αυτό το έργο περιλαμβάνει 26/62 επίσης νέα βιβλιογραφία που μιλά για πρόοδο, rubrik και φύλλα εργασίας, η οποία είναι η συνηθισμένη, αλλά με μια νέα γλώσσα. Έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες, έχουμε επίσης μερικά μαθήματα και υπάρχουν εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη προχωρήσει λίγο και μας λένε όλα σχετικά. Έχουμε λοιπόν αυτό το είδος εκπαίδευσης. Όμως, υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται περισσότερο και άτομα που έχουν λιγότερη αφοσίωση, οπότε προχωράμε αργά. Μαθαίνουμε νέα πράγματα. Για παράδειγμα, στην καθολική λογοτεχνία, υπάρχουν Αμερικανοί συγγραφείς που δεν ήταν προηγουμένως στο πρόγραμμα σπουδών, όπως ο Dylan Thomas , οπότε έπρεπε να ενσωματώσουμε αυτά τα περιεχόμενα. Αλλά το περιεχόμενο δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Θέλω να πω ότι μπορείτε να εφαρμόσετε τη μεθοδολογία σε οποιοδήποτε περιεχόμενο. Πρέπει επίσης να σας αρέσει. Εκπαίδευση, αν δεν σας αρέσει, είναι βασανιστήρια. Αν σας αρέσει, σταδιακά προχωράτε ... γιατί όλοι μαθαίνουν στο τέλος, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. \" Νέες μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση  «Νέες μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση, όπως στη Φινλανδία, όπου χρησιμοποιούν την ανατρεπόμενη τάξη. Εδώ είναι γνωστά περισσότερο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά γίνονται επίσης αποτελέσματα. χρησιμοποιείται επίσης η ανοιχτή τάξη. Αυτό που μπορεί να γίνει γίνεται. Στη συνέχεια, υπάρχουν όhttps://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution έ ίΜ ί ά

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners   περισσότερα κέντρα πρωτοπορίας. Μπορεί να υπάρχουν 27/62  Γίνετε συγγραφέας διαφορές μεταξύ των κέντρων, ακόμη και μεταξύ των δημόσιων κέντρων. Αυτές οι διαφορές εξαρτώνται από την εκπαιδευτική ομάδα, καθώς εμπλέκονται λίγο πολύ, επειδή το κέντρο πρέπει να το προωθήσει, για να κάνει κάτι που αφορά την ομάδα λίγο. γιατί αν όχι, καλά ... Όπου είμαι τώρα, ναι, υπάρχει μια ατμόσφαιρα αλλαγής, θέλουν να κάνουν τα πράγματα σωστά ... Ένα ιστορικό ινστιτούτο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλα έχουν ήδη γίνει, σωστά; Υπάρχει λίγο από τα πάντα. Υπάρχουν επίσης πολύ συντηρητικές ομάδες διαχείρισης. Μερικοί άνθρωποι είναι επίσης εγωιστές και πιστεύουν ότι το πιο σημαντικό πράγμα δεν είναι οι μαθητές, αλλά η δική τους θέση. Αυτό, με την κυβέρνηση της Κοινότητας της Μαδρίτης, παρατηρήθηκε, καθώς ευνόησε μια σειρά από πολύ συντηρητικές ομάδες. Ο «διαχωρισμός», πώς πραγματοποιήθηκε, με μια επιλογή μαθητών, δεν είναι το πνεύμα της ισότητας που θέλουν πολλοί εκπαιδευτικοί για να βοηθήσουν κάθε μαθητή ». Προτάσεις βελτίωσης  «Ίσως χρειάζεται ενισχυμένο αγγλικό επίπεδο, γιατί ένα σύστημα που φτάνει μόνο το 30% ή ακόμα και το 20% της επιτυχίας, για να φτάσει μόνο σε κάποιες ελίτ, δεν είναι αυτό που έχουμε αγωνιστεί. Αν και υπήρξαν πολλοί νόμοι, όλοι έχουν πάει λίγο στην ίδια κατεύθυνση. Η μόνη διαφορά είναι ότι διατίθενται περισσότερα χρήματα ή λιγότερα χρήματα. Τα δημόσια χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερο σε στρατιωτικές δ ά ήhttps://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution δ ά έξ δ ί ί θέ

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners   δαπάνες ή εκπαιδευτικά έξοδα, και εκεί είναι το θέμα. 28/62  Γίνετε συγγραφέας \"Αλλά, μου φαίνεται εντάξει ότι υπάρχει νομοθετική συναίνεση. Έπειτα, υπάρχουν επίσης οι νόμοι που σχετίζονται με την καταλανική γλώσσα: Θα προτιμούσα πραγματικά να προσφέρεται το θέμα των γλωσσών στην Ισπανία σε ολόκληρη τη χώρα, έτσι ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε αυτήν, τουλάχιστον σε ένα επίπεδο B1 του CEFR ( Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ευρωπαϊκή Αναφορά Γλωσσών ), Γαλικίας, Βάσκων, Καταλανικά, εκτός των δικών τους κοινοτήτων Επειδή, φυσικά, όταν βρήκα δουλειά, είχα μια φίλη ότι η αδερφή της είναι φαρμακοποιός, νούμερο ένα της προώθησής της: Αυτό το κορίτσι φιλοδοξούσε να γίνει φαρμακοποιός σε νοσοκομείο της Γαλικίας και δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση στη θέση εργασίας λόγω της τοπικής γλώσσας που χρησιμοποιείται. \"Για μένα, αυτό μοιάζει με αδέξια, γιατί ίσως είναι πολύ σημαντικό να μάθεις αγγλικά, αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικό να μάθεις Γαλικικά, γιατί μπορείς απλά να βρεις μια θέση εργασίας. Δεν βλέπω αυτό να είναι περίπλοκο. Μερικές φορές όταν ρωτάω τους μαθητές μου τι γνωρίζουν για την Καταλονία, γνωρίζουν τον Barça, τον Jordi Pujol, τη θάλασσα, αλλά δεν γνωρίζουν τον πολιτισμό. Αν και στη σχολή γλωσσών στη Μαδρίτη μπορείτε να σπουδάσετε καταλανικά και υπάρχουν πολλά κέντρα. Νομίζω ότι πρέπει επίσης να βρίσκεται μέσα στο σύστημα. Θα το έθεσα ως υποχρεωτικό θέμα, αν ήμουν υπουργός… Τουλάχιστον θα υπήρχε πρόσβαση, η οποία θα εξυπηρετούσε επίσης τον αγώνα κατά του αυτονομισμού, σωστά; Είναι θεμελιώδες. Αλλά hey, φαίνεται ότι στη Μαδρίτη, με την κυβέρνηση που έχουμε, αυτό είναι λίγο μακρινό. Ωστόσο, ποιος ξέρει; https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners   Γίνετε συγγραφέας  «Ή για παράδειγμα, αραβικές σπουδές. Εδώ και πολλά χρόνια 29/62 έχουμε ένα εμπόδιο. ήμασταν πολύ περήφανοι για τη μουσική της Κόρδοβα, μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά δεν θέλαμε να γνωρίζουμε ότι υπήρχαν άνθρωποι που ζούσαν εκεί και ότι έχουν άλλη ζωή. Αυτή η ζωή πρέπει να είναι γνωστή, επειδή είναι ένα σημαντικό μέρος του ισπανικού πληθυσμού. αν όχι, πώς θα επικοινωνήσουμε; Τα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν την ισλαμοφοβία, θέτουν ερωτήματα για την ειρήνη, την ένταξη και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Νομίζω ότι το σχολείο πρέπει να κάνει περισσότερες εκδρομές, για παράδειγμα. Διοργανώνουμε ήδη κάποια. Είχα προγραμματιστεί από τον Σεπτέμβριο, μια εκδρομή στη Σαλαμάνκα - επειδή είμαι από τη Σαλαμάνκα-, η οποία είναι μια πολύ εκπαιδευτική πόλη για μαθητές, μια αναγεννησιακή πόλη, για την οποία πολλοί δεν γνωρίζουν. Τώρα, ήρθε το τρίτο τρίμηνο, δηλαδή όταν το είχα προγραμματίσει, και μου είπαν όχι, επειδή έρχονται δοκιμές. Τελικά, κατέληξε να μην γίνει. Πιστεύω ότι τέτοιες ενέργειες δεν ενθαρρύνουν τους μαθητές να μάθουν, γιατί αυτό που θα μάθετε κατά τη διάρκεια ενός ημερήσιου ταξιδιού είναι κάτι που δεν μπορείτε να ξεχάσετε. Δεν είναι το ίδιο να βλέπεις κάτι στην τάξη και να βλέπεις τον εαυτό σου στη θέση του: Το σπίτι των κελυφών, η ντεκόρ ... Βλέπεις πολλά πράγματα, να είσαι εκεί με άλλους ανθρώπους, το ποτάμι ... Δεν είναι το ίδιο. Θα οδηγούσα περισσότερο σε τέτοιες δραστηριότητες έξω από την τάξη. https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners    Γίνετε συγγραφέας 30/62 \"Αλλά τα πράγματα πάνε καλά φέτος. Οι μαθητές στο τέταρτο μάθημα του ESO επισκέπτονται εταιρείες για να δουν πώς λειτουργούν και νομίζω ότι αυτό μπορεί επίσης να βοηθήσει. Είναι χαρούμενοι. Βλέπουν τον επαγγελματικό κόσμο πολύ στενά και θέλουν να είναι έτοιμοι να απογαλακτιστούν και να έχουν την ελευθερία τους. Υπάρχουν επίσης ευρωπαϊκά προγράμματα για επικοινωνία με μαθητές από διαφορετικές χώρες. Δεν ξέρω αν λειτουργεί μέσω του Skype. Υπάρχει μια σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρυδίκη , η οποία μιλά για αυτά τα προγράμματα, αλλά είναι επίσης πολύ γραφειοκρατική. Το οργανώνουν, αλλά τελικά αποθαρρύνονται επειδή δεν βλέπουν το τέλος. αλλά δουλεύουν. Ναι, μια μικρή ομάδα μαθητών έχουν πάει στη Γερμανία, αυτό γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι πολύ θετικό, γιατί συναντούν νέους φίλους και μαθαίνουν άλλους τρόπους ζωής. Λέω επίσης ότι εξετάζουμε πολύ τις επιχειρήσεις, την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν κοιτάζουμε την Αφρική. Νομίζω για παράδειγμα ότι το να είσαι στη Σαχάρα με κατσίκες θα ήταν επίσης πολύ εκπαιδευτικό, γιατί θα μάθαμε να εκτιμούμε τα πράγματα και να καταλαβαίνουμε τα πράγματα. Δεν έχω καμία ειδοποίηση για μαθητές εδώ που έχουν αλλάξει με το Μάλι, το Σουδάν ή την Αίγυπτο. Νομίζω ότι οι κυβερνήσεις δεν ενδιαφέρονται για τέτοια πράγματα. Είναι πολύ κοντά, κοιτάξτε το Μαρόκο, αλλά προφανώς αυτό δεν μας ενδιαφέρει, ή δεν το θέλουμε. Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε λίγο περισσότερα για αυτό. \" https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners  Το άλμα από το σχολείο στο κολέγιο   Γίνετε συγγραφέας  «Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ σχολείου και πανεπιστημίου, έχω 31/62 ένα μεγάλο αγκάθι, γιατί θα ήθελα να διδάξω και στο πανεπιστήμιο. Έκανα διδακτορικό, διδακτορική διατριβή, και όμως βλέπω ότι από την άποψη των δασκάλων του σχολείου, έχουμε την πρόσβαση στο κολέγιο. Υπάρχουν δύο τρόποι, αλλά κανένας δεν είναι εύκολος: Υπάρχει μια φόρμουλα που ονομάζεται αναπληρωτής καθηγητής , όπου πρέπει να εργαστείτε για το πρόγραμμά σας στο γυμνάσιο, καθώς και τις ώρες του Πανεπιστημίου. Αυτό, φυσικά, είναι υπερφόρτωση. μετά από 50 χρόνια η διδασκαλία είναι ήδη πολύ δύσκολη. Ο άλλος τύπος θα ήταν επίκουρος καθηγητής , αλλά η απόκτηση 1.000 ευρώ δεν είναι ικανοποιητική για ένα άτομο ηλικίας 50 ετών. Είναι αλήθεια ότι οι δάσκαλοι του σχολείου έχουν πρόσβαση στο γυμνάσιο, αλλά δεν έχουμε πρόσβαση για να διδάσκουμε σε πανεπιστήμιο ως καθηγητής. Είναι ένας ισχυρισμός θέματος που αποτύχαμε να θέσουμε, ή δεν έχουμε διεκδικήσει αρκετά, και το έχω υποφέρει από αυτό. Από τη στιγμή που διάβασα τη διατριβή μου το 2009, προσπαθούσα να γίνω καθηγητής, αλλά μου ζητήθηκε διαπίστευση από την ANECA . Δεδομένου ότι δεν είχα πανεπιστημιακή εμπειρία κατάρτισης, δεν μου έδωσαν τη διαπίστευση, αν και είχα πολλή διδακτική εμπειρία σε έναν άλλο τομέα. Στη συνέχεια, για να αποκτήσετε αυτήν τη διδακτική https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 μ η χ , γ ή ή ηThe Evolution Of eLearning For Adult Learners ή   εμπειρία για να αποκτήσετε τη διαπίστευση ANECA, έπρεπε είτε Γίνετε συγγραφέας 32/62 να συσχετιστείτε είτε να είστε εσείς βοηθός καθηγητής. Έτσι, στο τέλος, σχεδόν σταμάτησα να το σκέφτομαι. \" Φοιτητές στο Πανεπιστήμιο  Φέτος διοργανώνεται φεστιβάλ κλασικού θεάτρου στο Πανεπιστήμιο Complutense και μας οδήγησαν να παρακολουθήσουμε την Helen Of Troy και τον Oedipus The King. Έχουμε δει την πανεπιστημιούπολη, βρισκόμασταν στο σπίτι των μαθητών, όπου μας έδωσαν πληροφορίες σχετικά με τους βαθμούς, αλλά φυσικά δεν συμφωνώ με αυτό το θέμα 3 + 2: Είναι σαν να επιστρέφεις ξανά, να σπάσεις λίγο ισότητα. Επίσης, τώρα έχω μια ανιψιά που παίρνει μεταπτυχιακό τίτλο και παίρνει εξετάσεις κάθε εβδομάδα. Είναι σαν να επιστρέφεις στην πρωτοβάθμια. Δεν πρέπει να είναι έτσι. θα πρέπει να επικρατήσει της ανεξαρτησίας, γιατί όταν ολοκληρώσετε τις σπουδές σας θα πρέπει να συνεχίσετε μόνοι σας. Για μένα, ένα τεστ κάθε εβδομάδα φαίνεται ανόητο. Όπως δικαιολογεί πόσο δουλεύουμε. Κατά τη μετάβαση από το σχολείο στο κολέγιο, σε τεχνικές καριέρες όπως η μηχανική δεν καταλαβαίνω γιατί στην πρώτη σειρά μαθητών αποτυγχάνουν οι περισσότεροι μαθητές. Είναι ένα σύρσιμο του παλαιού συστήματος: Πληρώστε ένα αφιέρωμα, πηγαίνετε σε ειδικές τάξεις, πηγαίνετε σε μια ακαδημία, πληρώνετε περισσότερα ... Αυτό είναι ένα είδος διαφθοράς, καταλαβαίνω και πρέπει να το αναλύσουμε. https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners    Γίνετε συγγραφέας 33/62 «Στη συνέχεια, στις μελέτες λογοτεχνίας, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο μέρος της δημιουργίας ομάδων. υπάρχουν ομάδες, αλλά νομίζω ότι έρχεται περισσότερο ως προσωπική προπόνηση στην ανάγνωση. Η ανάγνωση είναι ατομική, πρέπει να έχετε προσωπική πρόσβαση, σιωπηλή. Νομίζω ότι οι στίχοι είναι κυρίως βιβλία, αλλά υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Τσόμσκι που μιλούν για την εξέλιξη από τη γλωσσολογία στην κοινωνιολογία και σας βοηθούν να κατανοήσετε τον κόσμο. Για μένα, αυτό είναι το ιδανικό. Το καταλαβαίνω αυτό: Αυτές οι μορφές όπως ο Erasmus , ο Chomsky , που γεννήθηκαν στη φιλολογία ή ο Bertrand Russell , που πήγε στη λογοτεχνία επειδή βρήκε τα μαθηματικά πολύ εύκολο, είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες. Είναι τα μοντέλα μας. \" Συνεχής μάθηση  «Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το νέο, για αυτό που δεν υπάρχει ακόμη. Μερικές φορές η αλλαγή του λειτουργικού συστήματος δεν αποτελεί εμπόδιο για να ξεπεραστείς, αλλά τρόπος για να βγάλεις λεφτά, διότι περιλαμβάνει πραγματικές γνώσεις. Υπήρχε ένας φιλόσοφος στην αρχαία Ελλάδα που έμαθε να παίζει το φλάουτο σε ηλικία 85 ετών. Μαθαίνεις πάντα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ωστόσο, πρέπει να αγωνιστούμε λίγο ενάντια στον κύκλο αλλαγής κάτι που δεν είναι ουσιαστικό, επειδή οι υπολογιστές, ως αυτοκίνητα, στο τέλος η λειτουργία τους είναι η ίδια. Γιατί λοιπόν τα αλλάζουμε κάθε έξι χρόνια; Για παράδειγμα, σχετικά με την προγραμματισμένη απαρχαίωση, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε έναν υπολογιστή ή ένα αυτοκίνητο για τη ζ ή Αλλάhttps://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution άέ ά έδ όέ όδ

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners  ζωή. Αλλά φυσικά, έχουμε χάσει έδαφος τόσο έντονα ... αυτό δεν  Γίνετε συγγραφέας  σημαίνει ότι είναι γνώση. Θα ζαλίζετε συνεχώς ... Είναι σαν να 34/62 αλλάζετε το κινητό σας τηλέφωνο κάθε χρόνο. «Με τους μαθητές, τους λέμε πάντα ότι πρέπει να αλλάξουν, αλλά έχω μελετήσει λίγο για τη βιομηχανική επανάσταση, όπου έχω δει την ανεργία που αποκαλούν« διαρθρωτική ανεργία ». Μια χώρα, ανεξάρτητα από το πόσα εκατομμύρια ευρώ έχει, δεν τελειώνει μόνο με την ανεργία. Αυτό συνέβη εδώ όταν υπήρχε η φούσκα. υπήρχαν πολλά χρήματα που κινούνται, αλλά αυτό δεν τελείωσε με την ανεργία Μερικοί έχουν ενδιαφέρον να εκφοβίσουν μάζες ανθρώπων λέγοντάς τους ότι θα μπορούσαν να χάσουν τη δουλειά τους: «Εάν δεν θέλετε τη δουλειά, υπάρχουν 50 άτομα που το θέλουν». Νομίζω ότι αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Δείτε τους άλλους ως ανθρώπους, όχι ως αριθμούς ή ως μέσα ή ανθρώπινους πόρους όπως μηχανές. δεν είναι μηχανές, είναι άνθρωποι. «Μου αρέσει πολύ ένας Γάλλος φιλόσοφος που ονομάζεται Simone Weil , ο οποίος έγραψε το« The Working Condition » και ήταν ταυτόχρονα με τους Simone de Beauvoir και Sartre . Ήταν στον πόλεμο στην Ισπανία και πέθανε από φυματίωση, δεν ήθελε να λάβει θεραπείες που οι εργαζόμενοι δεν λάμβαναν, αν και η οικογένειά της μπορούσε να το αντέξει. Αυτή η γυναίκα είπε ότι στη δουλειά πρέπει να ξέρουμε γιατί δουλεύουμε και τι δουλεύουμε. \" Εκπαιδευτικός με επαγωγή  https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners    Γίνετε συγγραφέας 35/62 «Είμαι αυτό που λέγεται επαγγελματικό. Μου αρέσει πολύ, από τότε που ξεκίνησα και τώρα είμαι επίσης σε καλή στιγμή, γιατί είχα πολύ, πολύ δύσκολες στιγμές με όλη αυτή την προσαρμογή. Επίσης, μεταξύ των συνομηλίκων είναι πολύ δύσκολο μερικές φορές: Αν έχω πρόβλημα με έναν μαθητή, καταλαβαίνω, γιατί είναι μέρος της δουλειάς μου. αλλά έχοντας πρόβλημα με έναν σύντροφο που είναι σαν εσένα, που δεν το καταλαβαίνω \"Λοιπόν, νομίζω ότι έφτασα σε ένα σημείο όπου είμαι πολύ χαρούμενος και το βλέπω αισιόδοξα από την προοπτική της θέλησης και απαισιόδοξα από την προοπτική της νοημοσύνης: Αισιόδοξη της θέλησης γιατί νομίζω ότι θέλουμε να κάνουμε πράγματα. αλλά τότε, από επιστημονική άποψη, διανοητικά, είναι περίπλοκο, διότι υπάρχουν αρκετές δυνάμεις που υπάρχουν για επιχειρήσεις. Η Μαδρίτη δεν φτάνει πλέον το ποσοστό των δημόσιων εκπαιδευτικών κέντρων 50% Έχουν αφομοιωθεί, έχουν πάει σε επιδοτούμενο ιδιωτικό, και οι πολιτικές χάνουν τη συνεκπαίδευση, η οποία ήταν δικαίωση της δεκαετίας του '60, έτσι ώστε αγόρια και κορίτσια ήταν μαζί στην τάξη. \" Το ιδανικό σχολείο  «Το ιδανικό για μένα θα ήταν το« συνολικό σχολείο »: Τα πάντα εκτός σχολείου και το σχολείο θα ήταν όλα. Αυτό το σχολείο θα μπορούσε επίσης να αποκτήσει την εμπειρία των παππούδων, καθώς οι παππούδες πήγαιναν στο σχολείο μία φορά την εβδομάδα. https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners    Γίνετε συγγραφέας Επίσης, η Παρασκευή θα μπορούσε να αφιερωθεί στις επισκέψεις βιβλιοθηκών, για παράδειγμα. Οι βιβλιοθήκες, παρόλο που υπάρχουν πολλές διαδικτυακές πληροφορίες, εξακολουθούν να είναι πολύ χρήσιμες. Όταν λαμβάνω ηλεκτρονικές πληροφορίες, δεν είναι το ίδιο με όταν πηγαίνω στη βιβλιοθήκη και βλέπω τα βιβλία στο ράφι μπροστά. Οι βιβλιοθήκες δεν χρησιμοποιούνται ευρέως επειδή οι μαθητές δεν έχουν το χρόνο να πάνε εκεί. Πρέπει να αφήσουμε χρόνο για να παρακολουθήσουμε αυτές τις βιβλιοθήκες. Για παράδειγμα, εμείς οι εκπαιδευτικοί έχουμε μια υπέροχη βιβλιοθήκη στην οδό St. Augustine στο Υπουργείο Παιδείας, η οποία είναι ανοιχτή το πρωί και κλειστή το απόγευμα. Έτσι, καθώς οι περισσότεροι καθηγητές εργάζονται το πρωί, η βιβλιοθήκη είναι πάντα άδεια και δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, νομίζω ναι, θα έπρεπε να φύγουμε μία μέρα την εβδομάδα για να κάνουμε κάτι τέτοιο και, φυσικά, να μην μείνουμε στο κρεβάτι. Θα ήταν να πάτε σε μουσεία, βιβλιοθήκες, να κάνετε κάτι άλλο. \"Τέλος, εκπαίδευση ενηλίκων: Υπάρχουν γυναίκες που σπουδάζουν αγγλικά, θέατρο ... Το σύνθημα είναι ότι το σχολείο ανήκει σε όλους και είναι για όλους.\" Ψηφιακή μάθηση Ανώτερη εκπαίδευση Άτυπη μάθηση K12 Εκπαίδευση https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution 36/62

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners   Γίνετε συγγραφέας   Γράψτε ή διαβάστε σχόλια Από τον RAHUL AGARWAL  Write a comment 19 Απριλίου 2017 3 λεπτά για ανάγνωση ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ELEARNING 37/62 Έκδοση eBook: Learning @ Videos - Καταγραφή της εξέλιξης, της επιτυχίας και της αυξανόμενης δημοτικότητας της μάθησης βάσει βίντεο Οι περισσότεροι ειδικοί από τη βιομηχανία μάθησης θα συμφωνούσαν ότι τα βίντεο είναι ένα ισχυρό και αποτελεσματικό εργαλείο για τη μάθηση. Τα βίντεο μπορούν να προσελκύσουν τους μαθητές και να κάνουν μόνιμες εντυπώσεις https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learnersσ-eτvοoluμtiυonαλό τους Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στον τομέα της

11/7/2021 στο μυαλό τους. Αυτό The Evolution Of eLearning For Adult Learners της  είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στον τομέα εταιρικής κατάρτισης, καθώς οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να Γίνετε συγγραφέας  θυμούνται και να εφαρμόζουν τη μάθηση στον τομέα εργασίας τους. Το eBook Learning @ Videos εντοπίζει την αρχή της μάθησης μέσω βίντεο και υπογραμμίζει τα πολλά οφέλη της στη σύγχρονη προοπτική της συνεχούς εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας. Μάθηση @ Βίντεο: Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη 38/62 μάθηση με βάση το βίντεο Η μάθηση μέσω βίντεο είναι αποτελεσματική για πολλούς λόγους. Καταπολέμηση της συχνής πλήξης που εμφανίζεται συχνά μεταξύ των μαθητών, αυξάνει με επιτυχία την αφοσίωση των μαθητών. Μεταδίδει πληροφορίες με απλό και άμεσο τρόπο. Με την https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners   επικοινωνία πληροφοριών χωρίς να χτυπάμε γύρω από το θάμνο  Γίνετε συγγραφέας και να έρχεται κατευθείαν στο σημείο, προωθεί τη διατήρηση της γνώσης. Εξασφαλίζοντας πολλαπλά στυλ μάθησης, βελτιώνει επίσης την απόκτηση αφηρημένων και σύνθετων εννοιών. Με την πρόοδο στην τεχνολογία, τα βίντεο έχουν αυξήσει τις τάξεις όσον αφορά την οπτική γοητεία και την αποτελεσματικότητα. Έχουμε δημιουργήσει και εφαρμόσει μάθηση μέσω βίντεο για έναν αριθμό οργανισμών με διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικά προφίλ μαθητών. Οι εμπειρίες και οι γνώσεις μας αντικατοπτρίζονται στο eBookΜάθηση @ Βίντεο: Χαρτογράφηση της εξέλιξης, της επιτυχίας και της αυξανόμενης δημοτικότητας της μάθησης βάσει βίντεο . Χαρτογράφηση της εξέλιξης, της επιτυχίας και της αυξανόμενης δημοτικότητας της μάθησης βάσει βίντεο Διαβάστε σε αυτό το eBook για να κατανοήσετε την εξέλιξη και το μέλλον της μάθησης μέσω βίντεο. ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ EBOOK Με λίγα λόγια - Τι να περιμένετε από το eBook 39/62 Ξεκινάμε με τον εντοπισμό της εξέλιξης των βίντεο εκμάθησης - Πώς χρησιμοποιήθηκαν τα βίντεο για πρώτη φορά για την https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 ς χρη μ ήη The βEvolution Oγf eLearnρing ForηAdφult Lρearneγrs η  εκμάθηση. Αυτό μας βοηθά να εκτιμήσουμε πόσο μακριά έχουμε Γίνετε συγγραφέας  φτάσει όσον αφορά την τεχνική πρόοδο καθώς και τη βελτίωση 40/62 του περιεχομένου. Στη συνέχεια, διερευνούμε τις αρχές της μάθησης μέσω βίντεο - Τι σημαίνει; Ποια είναι τα οφέλη του; Πόσο αποτελεσματικό είναι ως εργαλείο εκμάθησης; Συμμορφώνεται με διαφορετικά στυλ μάθησης; Στη συνέχεια, προχωράμε στα πραγματικά - σχεδιασμός και παροχή μάθησης μέσω βίντεο. Προσδιορίζουμε τον σωστό τύπο βίντεο που ταιριάζει σε διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες, με παραδείγματα για να δείξουμε τη θέση μας. Συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για τη δημιουργία και την εφαρμογή στρατηγικής μάθησης με βάση το βίντεο, αυτή η ενότητα είναι γεμάτη πρακτικές γνώσεις που είναι χρήσιμες όταν ξεκινάτε με τη μάθηση μέσω βίντεο. Τέλος, η απόδειξη της πουτίγκας - Από τις εμπειρίες μας στη βιομηχανία, έχουμε συμπεριλάβει αρκετές περιπτωσιολογικές μελέτες που απεικονίζουν τους τρόπους δημιουργίας αποτελεσματικών μαθησιακών βίντεο για διάφορες ανάγκες των μαθητών. Αυτή η ενότητα επισημαίνει την ποικιλία και την ευελιξία της μάθησης μέσω βίντεο. Learning @ Videos: Αυτό που πάντα θέλατε να γνωρίζετε σχετικά με τη μάθηση βάσει βίντεο https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-leaΑrnπerόs-eτvoαlutκioαn ζάνια των εμπειριών μας έχουμε εξαγάγει τη μάθηση

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners   Από τα καζάνια των εμπειριών μας, έχουμε εξαγάγει τη μάθηση 41/62 για να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο υπόβαθρο γιαμάθηση Γίνετε συγγραφέας μέσω βίντεο και να την ενισχύσουμε με πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε και να υιοθετήσετε μια αποτελεσματική στρατηγική μάθησης με βάση το βίντεο . Τα κύρια θέματα που καλύπτονται είναι: Εξέλιξη βίντεο εκμάθησης. Η εξέλιξη των μαθησιακών βίντεο εντοπίζεται εδώ μέσω ενός οπτικά σημαντικού infographic. Video Learning-Coming Of Age. Αυτή η ενότητα χωρίζεται σε 4 υποενότητες που εξηγούν λεπτομερώς τη μάθηση μέσω βίντεο: Τι είναι η μάθηση βάσει βίντεο; Κορυφαία οφέλη της μάθησης με βάση το βίντεο. Γιατί κολλάει η μάθηση μέσω βίντεο με τους μαθητές; Πώς συνδέονται τα στυλ εκμάθησης με τη μάθηση μέσω βίντεο; Σχεδιάστε και παραδώστε μάθηση με βάση βίντεο για επιτυχία. Αυτή η ενότητα ασχολείται με πρακτικές πτυχές του σχεδιασμού και της παράδοσης της μάθησης μέσω βίντεο μέσω 4 ενημερωτικών υποτμημάτων: Πότε να χρησιμοποιήσετε την εκμάθηση βάσει βίντεο; https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners Γίνετε συγγραφέας   Τύποι βίντεο: Πώς να επιλέξετε τη σωστή στρατηγική; 42/62  Πώς να σχεδιάσετε μια επιτυχημένη εμπειρία μάθησης με βάση το βίντεο; Υλοποίηση μιας επιτυχημένης παρέμβασης μάθησης μέσω βίντεο. Η εμπειρία του G-Cube στην παροχή μάθησης μέσω βίντεο. Αυτή η ενότητα μοιράζεται 3 ενημερωτικές περιπτωσιολογικές μελέτες του G-Cube που απεικονίζουν πώς μπορεί να εφαρμοστεί η μάθηση μέσω βίντεο για την επιτυχία της μάθησης. Learning @ Videos: Η χαρτογράφηση της εξέλιξης, της επιτυχίας και της αυξανόμενης δημοτικότητας της μάθησης με βάση βίντεο είναι ενημερωτική και γεμάτη πρακτικές γνώσεις που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη συνάφεια της μάθησης με βάση το βίντεο για το σύγχρονο εταιρικό κοινό μέσω μιας καλής υποστήριξης της ιστορίας, των ορισμών και οφέλη, ένας πρακτικός οδηγός-χάρτης καθώς και παραδείγματα. Κατεβάστε το eBook για να ξεκινήσετε με τη μάθηση μέσω βίντεο! Σχετικά Άρθρα: 1. Ξεκινώντας με την εκμάθηση βάσει βίντεο 2. Πώς να σχεδιάσετε μια επιτυχημένη εμπειρία μάθησης με βάση το βίντεο 3. 3 Στρατηγικές για την επίτευξη επιτυχούς μάθησης μέσω βίντεο https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners Γίνετε συγγραφέας    Βέλτιστες πρακτικές εταιρικής ηλεκτρονικής μάθησης eLearning eBooks Διαδραστικό βίντεο Βίντεο στην ηλεκτρονική μάθηση  Γράψτε ή διαβάστε σχόλια Από την Emma Chambers  Write a comment 5 Μαΐου 2020 5 λεπτά για να διαβάσετε ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 43/62 Η εξέλιξη του όρου «Πλατφόρμα μαθησιακής εμπειρίας» https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners   Γίνετε συγγραφέας  Ο όρος \"Πλατφόρμα μαθησιακής εμπειρίας\" δεν είναι κοινός αποδεκτός εν μία νυκτί. Σε αυτό το άρθρο, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς ο όρος είχε το νόημα που έχει σήμερα και πώς ερμηνεύεται από τη θέση eLearning. Sergey Nivens / Shutterstock.com 44/62 Τι υπάρχει σε ένα όνομα; Πιθανώς κανείς δεν έχει κάνει περισσότερα για να τεκμηριώσει και να δώσει μια μορφή σε αυτήν τη νέα κατηγορία προϊόντων από τον Josh Bersin, το άτομο που επινόησε τον όρο \"Learning Experience Platform\" https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners   Γίνετε συγγραφέας  \"Πριν από αρκετά χρόνια, καθώς είδα την ταχεία ανάπτυξη πλατφορμών όπως οι Degreed, EdCast και Pathgather, έφτιαξα τη φράση\" Πλατφόρμες μαθησιακής εμπειρίας \"και το όνομα πραγματικά κολλήθηκε. Σήμερα αυτή η κατηγορία προϊόντων είναι αρκετά πραγματική και επεκτείνεται γρήγορα [1] \" ΕΚΔΟΣΗ EBOOK Ενίσχυση της σύγχρονης εμπειρίας των μαθητών Τα εργαλεία μάθησης επόμενης γενιάς έρχονται σε ηλικία. ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ EBOOK Οι τρεις εταιρείες πωλήσεων που αναφέρει ο Josh Bersin ως πρωτοπόροι της LXP ιδρύθηκαν ή κυκλοφόρησαν στην αγορά μεταξύ του 2012 και του 2013, γεγονός πΠορυωδτόίντυεπιομκιαείμσενκοληρή ημερομηνία ίδρυσης για την κατηγορία πWρhοenϊόyνoτuωeνnr,oαllνinκaαnι oπnρlinέeπεcιourse, you’re not only learning να σημειωθεί ότι ορισμένες από τις εταιρthεeίεςsuπbοjeυct πmρaοtteσrτ, έbθuηt κyoαuν’re also improving your technical αργότερα σε αυτήν την κατηγορία είχανsνkiωllsρ. ίτερα ημερομηνίες ίδρυσης (π.χ. Fuse, 2008). Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση Ο όρος \"Πλατφόρμα μαθησιακής εμπειρίας\" μπορεί να 45/62 https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-leaεrnίeνrsα-eιvoπluαtionλαιότερος από ό τι νομίζετε

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners   είναι παλαιότερος από ό, τι νομίζετε  Γίνετε συγγραφέας Θα μπορούσαμε να φανταστούμε το LXP concept να είναι πολύ νέο, του οποίου η ηλικία μετράται σε μήνες και όχι σε χρόνια. Αλλά οι πρωτοπόροι του LXP είναι γενικά μεταξύ 7 και 8 ετών και άλλοι έχουν περάσει περίπου μια δεκαετία ή περισσότερο. Μέχρι το 2017, τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης έχουν αρχίσει να προσθέτουν λειτουργίες που αργότερα θα θεωρούνταν χαρακτηριστικές των LXPs, μια εξέλιξη που έχει αποδοθεί, φιλοσοφικά, στην επιρροή της παρατήρησης 70:20:10. Την ίδια χρονιά, μια διαφάνεια από ένα από τα καταστρώματα του Josh Bersin άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως στον κόσμο των τεχνολογιών μάθησης και έγινε επιρροή στην καθιέρωση των LXP ως κατηγορίας διαφορετικής από τα LMS. Προσαρμογή από: https://joshbersin.com/2019/06/learning-technology- 46/62 evolves-integrated-platforms-are-arriving/ https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners    Γίνετε συγγραφέας 47/62   Κατά τα επόμενα δύο χρόνια, ο Josh Bersin παρακολούθησε την αγορά LXP καθώς εξερράγη, επεκτάθηκε, μεγάλωσε και εξελίχθηκε [2]. Αυτή η τελευταία εξέλιξη, η ανάπτυξη ολοκληρωμένων πλατφορμών, σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή εστίασης για το LXP. Έχοντας γίνει λίγο πολύ σταθερή, αναγνωρίσιμη οντότητα με ένα κοινώς αποδεκτό σύνολο χαρακτηριστικών, το LXP μπορεί πλέον να συμμετέχει στη νέα, ανασυσταμένη \"στοίβα\" που περιλαμβάνει το LMS αλλά και έναν αριθμό άλλων προϊόντων - ή ενότητες μιας σουίτας ίσως —Για να αποτελέσει μια σύγχρονη εταιρική πλατφόρμα μάθησης [2] Πέρα από τον Josh Bersin Αν και σίγουρα ο πιο εξέχων αναλυτής που παρακολουθεί το διάστημα LXP κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Josh Bersin δεν ήταν ο μόνος. Τον Ιανουάριο του 2017, η βιομηχανία αναλυτών Fosway με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο εισήγαγε μια νέα κατηγορία στην 9-πλέγμα ανάλυσή τους για συστήματα μάθησης, Next Generation Learning Environments (NGLE), για να αναγνωρίσει ότι ένας νέος τύπος συστήματος διαφορετικού από το LMS εμφανίστηκε στο αγορά. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, ο Craig Weiss δημοσίευσε μια άhttps://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution λί ό ό \"L i

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners   ανάρτηση ιστολογίου που πρότεινε τον όρο \"Learning 48/62  Γίνετε συγγραφέας Engagement Platform\" και ανέφερε ότι η πλατφόρμα Learning Experience / Learning Engagement Platform ήταν ένα ισχυρότερο προϊόν από το LMS σε μια αναπόφευκτα αναπτυσσόμενη θέση [3]. Gartner’s Market Guide for Corporate Learning Suites, published on May 15th, 2018, recognized Learning Experience Platforms (LXPs) as a separate vendor category from the LMS. In the same year, Gartner's analyst Jeff Freyermuth placed Learning Productivity (Experience) Platforms at the innovation trigger point on the beginning of its hype curve for Human Capital Management Technology, indicating that it is expected to reach mainstream adoption in the next 5 to 10 years [4]. The Learning Tech Market Is Starting To Shake Out The 2018–19 edition of Sierra Cedar’s long-running HR Systems Survey includes LXPs, describing them as an emerging trend in the Talent Management application space [5]. Writing in June 2018, Michael Rochelle, chief strategy officer and principal HCM analyst at Brandon Hall Group, hailed the coming together of Degreed and Pathgather as groundbreaking in the industry: \"This is just the beginning of a movement that has been set in permanent motion to transform how organizations look at learning and improving individual and organizational performance [6].\" https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners   Γίνετε συγγραφέας  Despite some divergent opinions about naming, it can now 49/62 confidently be asserted that the LXP is a significant new product category in learning platforms, a separate—although related—species from the LMS, and a strong indicator of a forward path for the development of learning technologies. Στο έργο του Josh Bersin, μπορούμε να δούμε έναν αριθμό οδηγών για την εμφάνιση και την επακόλουθη ενθουσιώδη υιοθέτηση LXP από αγοραστές. Το σχόλιό του σχετικά με την άνοδο του LXP συνδέεται με το άλλο έργο του σχετικά με τις αλλαγές στη συμπεριφορά και τις προσδοκίες των εκπαιδευομένων - ιδίως τα γραπτά του σχετικά με τον σύγχρονο μαθητή [7] - καθώς και τις ανάγκες των επαγγελματιών L&D και HR. Περαιτέρω ανάγνωση Προκειμένου να κατανοήσουμε πλήρως τι οδήγησε στην εμφάνιση του LXP, είναι επίσης απαραίτητο να εξετάσουμε ευρύτερα τις μακροοικονομικές αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον που έχουν συμβάλει στο να γίνει το LXP όχι μόνο μια έγκυρη ανάγκη οργανισμών (δηλαδή, όχι μια αναζήτηση για ένα πρόβλημα) αλλά, από ορισμένες απόψεις, ένα αναπόφευκτο. Το eBook Powering The Modern Learner Experience  μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε την ιστορία, το παρόν και το μέλλον του LXP, ενώ εξηγεί την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς και το εκπληκτικό δυναμικό που έχει. https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution

11/7/2021 The Evolution Of eLearning For Adult Learners   Γίνετε συγγραφέας  Βιβλιογραφικές αναφορές: [1] Η αγορά της πλατφόρμας μαθησιακής εμπειρίας (LXP) επεκτείνεται [2] Η τεχνολογία μάθησης εξελίσσεται: Φτάνουν ολοκληρωμένες πλατφόρμες [3] Πλατφόρμα μαθησιακής εμπειρίας - ΛΑΘΟΣ [4] Μάθετε ποιες τεχνολογίες διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου αναδύονται και δείτε τα χρονοδιαγράμματά τους για πιθανή εξέλιξη και πιθανή υιοθέτηση. [5] Το Sierra-Cedar 2018-2019 HR Systems Survey White Paper, 21st Annual Edition είναι πλέον διαθέσιμο [6] Degreed και Pathgather, ένας πρωτοποριακός συνδυασμός για τη μεταμόρφωση της εμπειρίας των μαθητών [7] Γνωρίστε τον σύγχρονο μαθητή Εκπαιδευτικές τάσεις eLearning eBooks Πλατφόρμα μαθησιακής εμπειρίας Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης 50/62 https://elearningindustry.com/elearning-for-adult-learners-evolution


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook