Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Gildeleven 2018-4

Gildeleven 2018-4

Published by info, 2018-12-21 02:21:05

Description: Driemaandelijks tijdschrift van harmonie De Gilde, Asse

Search

Read the Text Version

GildelevenTijdschrift Harmonie De Gilde - Asse PB- PP  BELGIE(N) - BELGIQUE P309770¦4verschijnt driemaandelijks • Jaargang 54 • 2018DroomvluchtDe Gildejeugd & Elke Buyle

¦primo 3 Woordje van de voorzitter 4 Gildefeest-Zomerfeest 7 18de muziekkamp van De Gildejeugd 16 Gouden Bruiloft Jeannine en Fons 18 In Memoriam Frans Van der Poten 20 Droomvlucht van De Gildejeugd 26 Airekensnacht 2018 29 Ceciliaviering 30 Oudejaarsconcert 32 Gilde Sprokkels 33 Personalia 34 CultuurPartners4 20 7 AGENDA ▶ 30 DECEMBER 2018 ¦ OUDEJAARSCONCERT ▶ 15, 16, 17 FEBRUARI 2019 ¦ GILDE RESTAURANT2¦ ▶ 12, 13, 14 APRIL 2019 ▶ 11, 12 MEI 2019 ¦ REPETITIEWEEKEND ¦ ACCORDEON IN HARMONY ▶ 26, 27, 28, 29 JULI 2019 ¦ GILDEFEEST-ZOMERFEEST ▶ 19-25 AUGUSTUS 2019 ¦ MUZIEKKAMP ▶ 15 NOVEMBER 2019 ¦ AIREKENSNACHT 17 1887-20 ▶ 17 NOVEMBER 2019 ¦ CECILIAVIERING ▶ 23 NOVEMBER 2019 ¦ CECILIAFEEST

¦intrada De Gilde wekelijkse mindfullness Beste lezer, Zo’n twintig jaar geleden schreef mijn dierbare eega mij,zonder mijn medeweten, in voor de volwassenencursus notenleerin de muziekacademie te Asse. Beu als ze het was, om steedsweer mijn geweeklaag te aanhoren over het ‘gat in mijn cultuur’,mijn onvermogen om muziek te lezen, laat staan te spelen. Ditterwijl mijn opgroeiende koters dagelijks met ogenschijnlijkvanzelfsprekend gemak arpeggio’s uit hun piano of saxofoontoverden.U zal begrijpen dat vader zich in die omstandigheden tegenoverzijn nageslacht een muzikale beotiër begon te voelen. Ik dreigdeover de rooie te gaan. Een premature midlifecrisis begon zich af te tekenen. Het momentum wasaangebroken om een lang gekoesterde droom te verwezenlijken. Nee, voor mij geen blitse Por-sche of een ronkende Harley-Davidson, maar drie jaar lang elke dinsdagavond twee uur notenleerbij de befaamde, ook wel beruchte “mijnheer De Ridder”. Wat aanvankelijk “a walk in the park” zou worden, verwaterde al snel tot hard labeur. Bleektoch dat de rechter hersenhelft van een veertiger niet meer zo kneedbaar en elastisch is als ikhad gedacht. Er was dan ook volharding en spartaanse discipline nodig om het drie jaar vol tehouden. Achteraf moet ik deemoedig toegeven dat het ettelijke keren gebeurde dat ik wegenswerkdruk, te laat en zonder avondmaal, de trap van de verstilde muziekschool beklom en danaan de deur luistervinkend hoorde hoe mijn collega’s door de leraar de levieten werden gelezen.Ik maakte rechtsomkeer om thuis, in de veilige haven, iets lekkers te eten en een exquise fles wijnsoldaat te maken, de maatsoorten, mollen en kruisen verwensend. Maar finaal is alles toch goedgekomen. Ik was één van de overlevers die het einddiploma haalden. En dan moest het echte werk nog beginnen. Na een korte en snel doodgelopen carrière alspianist, koos ik de weg van de trombone. 9 jaar academie en verschillende met engelengeduldgezegende koperleraars maakten dat ik het statuut van stuntelige muzikale stoethaspel lang-zaam kon kwijtspelen. Muziek werd mijn nieuwe hobby, de repetities mijn wekelijkse mindfull-ness-sessies. De geest leegmaken, alleen concentratie voor de partituur en de chef, twee uur diezo voorbijvliegen… Evengoed als yoga. Ik raad het U allen aan. Maar genoeg gezwetst. Wie klopt daar…? Lekkers of de roe…? Blijft zwarte piet nog langzwart…? Wordt het een vrolijk Kerstmis of gooit Trump vooralsnog roet in het eten? Wordt hetnieuwe jaar voorspoedig en gelukkig…? Geen enkele zekerheid is ons gegund behalve dat De Gildeop 30 december haar jaarlijks Oudejaarsconcert organiseert ten voordele van KVG Vlaams-Bra-bant (afdeling Zellik). U komt toch luisteren en kijken! In naam van al mijn medemuzikanten wens ik U ondanks alles een hypergelukkig Nieuwjaar.Nazdrovje!Jos De RaedemaekerVOORZITTER HARMONIE DE GILDE ¦3¦animato 65ste Gildefeest-Zomerfeest Het restaurant is geopend opHet bestuur, de dirigenten en muzikanten van harmonie De Gildenodigen u hartelijk uit op het 65ste vrijdag 27 juli van 17.30 tot 22 uur zaterdag 28 juli van 17.30 tot 21 uur zondag 29 juli van 11.30 tot 16 uur maandag 30 juli van 17.30 tot 21 uur vier dagen lang in en rondom zaal Gildehof, Gildehof 4, Asse Kmaoassskerloekne, tKtoenn,inCgoiunpneehaaaprdjeb,eIin, sDaalamtaeCBalpanrecshee,17 Menu: Zeeuwse1887-20 Gerookte zalm, Hartelijk welkom vanwege ................................................................................................................ Het laatste weekend van juli – midden in de langste en heetste zomer van de laatste100 jaar – ging ons Gildefeest-Zomerfeest door en dit voor de 65ste keer. Ontelbarebezoekers vonden hun weg naar het Gildehof; voor alle duidelijkheid de zaal Gildehof inde Gildehofstraat, nu ook naast de residentie Gildehof. De weergoden waren ons (te) goedgezind, de kelen van onze gasten waren derhalvedroger dan anders, het aperitief bijgevolg overvloediger en de daardoor aangescherpteappetijt groot. Voor deze fysieke ongemakken echter had onze uitgebreide keuken enzaalploeg de gepaste culinaire en oenologische oplossingen klaar. Met branie en zwieren soms met de nodige improvisatie van het ogenblik werden de eerste twee werkenvan barmhartigheid ter harte genomen. Zes opeenvolgende dagen waren telkens ontelbare leden en sympathisanten vanonze Gilde in de weer voor de meest uiteenlopende taken. Taken die vaak onoverko-melijk en eindeloos lijken, die fysiek uitputtend en soms zelfs afstompend werken. Hetdoet mij elk jaar weer aan Sisyphus denken. En om te weten wat de koning van Korinthemet werken tijdens het Gildefeest te maken heeft verwijs ik U graag naar het wereld-wijde web. Zoals steeds bedankt de Gilde alle werkers en ook alle bezoekers mateloos. Jos De Raedemaeker ¦5

Ook de volksspelen konden opnieuw op een mooie belang- stelling rekenen. Petanque 16 deelnemende tripletten. De top 3: 1. PC Dilbeek 2. Beuzzeboys 3. HAP Asse Meetschieting 14 deelnemende ploegen (42 schutters). De uitslag: 1. KWB Krokegem 2. ‘t Hof 3. Wit Paard XL Wipschieting Ruim 30 schutters maakten er een gezellige en spannende namiddag van. Grote dank aan alle medewerkers - voor en achter de schermen - en de enthousiaste deelnemers!6 ¦ Foto’s © Geert De Mesmaeker & Jan De Rop

¦vivace 18de Muziekkamp De Gildejeugd vliegt erin!Het 18de muziekkamp van De Gildejeugd was letterlijk en figuurlijk – geheel con-form het kampthema – een hoogvlieger. De belevenissen van de muzikanten warennaar goede gewoonte dagelijks te volgen via de sociale media en de blog “muziek-kamp.tk”. Een terugblik.DE GILDEJEUGD We tellen af!o.l.v. Lieve De Rop vliegt erin! Ready for take-off! Op maandag 20 augustus 2018 verzamelen slotconcert muziekkamp 2018 omstreeks 8.30 uur zowat 115 muzikanten en hun begeleiders aan zondag 26 augustus om 11 uur zaal Gildehof in Asse, vertrekkens-Vormingscentrum Destelheide, Dworp klaar voor het jaarlijks zevendaags muziekkamp. En... fasten your seat- belts, want ‘De Gildejeugd vliegt erin!’.Vormingscentrum Destelheide in Dworp – een perfect uitgerust complex in een prach-tige groene omgeving – is een hele week lang de ‘place to be’ voor het grootste jeugd-orkest van Vlaanderen. ¦7

Maandag 20 augustus Grote drukte deze ochtend in en rondom het Gildehof. De deelnemers en begeleiders van het muziekkamp werden bij het vertrek immers uitgewuifd door een grote delegatie ouders en grootouders. Een ‘speciale lijn’ van De Lijn - een proefproject van de Vlaamse regering - bracht de muzi- kanten veilig en ondanks een kleine omweg in geen tijd naar het Vormingscentrum Destelheide in Dworp. En er was geen tijd te verliezen: inchecken en meteen aan boord! Een mooie vlucht die u mogelijk ziet opduiken in de videoclip :-) De “do’s-and-don’ts” van Gildejeugd Airlines gingen de eerste repetitie vooraf. En het zal u niet verbazen: de Gildejeugd vloog er meteen stevig in! Na het middagmaal volgde een eerste partiële repetitie (per graadsgroep), een spelmoment, vieruurtje en het inrichten van de kamers. Om daarna opnieuw naar zaal De Put te trekken voor een volgende repetitie. Met het inzingen van het kamplied en een groot avondspel, waarbij middels een fotozoek- tocht en het kraken van de code van de zwarte (oranje) doos het jaarlijks cadeautje - deze keer een Gildejeugd frisbee - werd onthuld, kwam er stilaan een einde aan deze eerste goedgevulde muziekkampdag. Even bijtanken, want morgen wacht een nieuwe vlucht! Dinsdag 21 augustus “Het was weer een mooie dag, jalalalala...” (vrij naar ‘het Vliegerlied’). Ook vandaag vloog de Gildejeugd er weer in met drie stevige repetities, bergen post, spelletjes met blinddoeken, vol-au-vent met frietjes, video-opnames, knutselactiviteiten, het inzingen van het kamplied... kortom, voor minder dan 20.000 stappen (of muzieknoten) per dag doen we het niet. ‘s Avonds was er even “terreurdreiging” in Destelheide, maar ook die klip werd door de deelnemers veilig gerond. ‘t Was dus weer een mooie dag (jalalalala).8¦

Woensdag 22 augustusDe “terreurdreiging” van dinsdagavond werdblijkbaar au sérieux genomen: op weg naarhet provinciaal domein - waar de muzikanteneen verfrissende duik namen in het openlucht-zwembad - werden alle chauffeurs staandegehouden. Alcoholcontrole!Geoefende muzikanten als we zijn, was ‘in hetzakje blazen’ echter een koud kunstje :-)Wat er voorts nog zoal te beleven viel tijdens deze alweerzonovergoten dag? Repetities uiteraard. En opnames voorde videoclip. Zangsessies. Iets met zilveren wasspelden.Initiatielessen. Brieven schrijven. En lekkere spaghetti.En voor wie er aan zou twijfelen: de 20.000 stappen werdenweer moeiteloos gehaald.Donderdag 23 augustusDonderdag is veggiedag in Destelheide. Al gebiedt de eerlijk-heid ons te zeggen dat niet iedereen daar even enthousiastover was :-)Op het sportterrein van onze verblijfplaats werd eenreuzegroot spring-avonturenparcours-kasteel neergepoot.De Gildejeugd springt erin! Maar denk vooral niet dat erintussen niet gerepeteerd werd. Zo’n vijf uur alweer. Wanthet concert moet àf zijn.We ontvingen ook weer stà-pels post. Een persoonlijk recordstaat op 21 brieven (vergis je niet: per dag!). ¦9

Vrijdag 24 augustus Opnieuw opperste concentratie in zaal De Put tij- dens de eerste repetitie, waar de Gildejeugd boven- dien het gezelschap kreeg van een aantal vreemde wezens... Na de middag werd de slotscène van de video- clip ingeblikt. Nu nog alles monteren, zodat jullie het resultaat zondag in primeur kunnen bekijken. Gelukkig is de dag nog jong :-) ‘s Avonds was het tijd voor een feestje, deze keer een heuse ‘Party Flight’. En ja hoor: de Gildejeugd vliegt/ vloog erin. Het dak ging eraf, ook tijdens de ‘after party’ van de oudste deelnemers. Hier is da feestje!10 ¦

Zaterdag 25 augustusFeest in Destelheide: liefst twee muzikantenmochten kaarsjes uitblazen. Hip hip hip, hoera!Voor het overige stond zowat alles in het tekenvan de algemene repetitie, die overigens bij-zonder vlot verliep.Na het avondeten, met als extraatje een ijsje(dankjewel aan de gulle gevers), was er nog eenamusante bonte avond met sketches en liedjesgebracht door de deelnemers.Morgen volgt de kers op de taart: het slotcon-cert ‘de Gildejeugd vliegt erin!’. We gaan ‘onboard’ om 11 uur in zaal De Put in Destelheide. ¦ 11

Zondag 26 augustus En dan was het zover: het slotconcert ‘De Gildejeugd vliegt erin!’. De eerste passagiers checkten al vrij vroeg in, maar toch ging iedereen een half uurtje later dan voorzien aan boord vanwege een technisch probleempje in de concert- zaal. Concert ‘delayed’, maar zeker niet ‘cancelled’. Omstreeks 11.30 uur begonnen de muzi- kanten aan hun vlucht. En wat voor een: een ware hoogvlieger! Na zowat anderhalf uur werd de landing ingezet, maar niet zonder de bijzonder enthousiaste passagiers op een bisnum- mertje te trakteren. Bravo aan dirigente Lieve, de partiële lei- ders Karen, Els, Els, Pieter en Johan, kamp- leidster Lien, alle begeleiders en niet in het minst de muzikanten. Wat een prestatie! Zo viel het doek over het 18de muziek- kamp, dat werkelijk was voorbijgevlogen. Grote dank aan iedereen die - op welke wijze ook - zijn steentje bijdroeg. Jan De Rop12 ¦

¦ 13

Foto’s © Jan De Rop - Concertfoto’s: Geert De Mesmaeker14 ¦

Een grote dankjewel aan>> alle deelnemers/passagiers van Gildejeugd Airlines;>> kampleidster Lien Torisaen en dirigente Lieve De Rop;>> leiding partiële groepen: Karen Vermeir en Els De Rop, Els De Sadeleer, PieterVandermeiren, Johan De Sadeleer;>> de begeleiders en medewerkers: Lotte De Bauw, Jaro De Bot, Els De Rop, Jan DeRop, Els De Sadeleer, Johan De Sadeleer, Joke Gillisjans, Nele Gillisjans, LaurienHauwelaert, Wout Paternoster, Aäron Rase, Noémie Rase, Sebbe Stouten, Lien Torisaen,Sofie Torisaen, Pieter Van den Bossche, Leentje Van Dijck, Lieven Van Dyck, Hanne VanHemelrijck, Pieter Vandermeiren, Karen Vermeir;>> Roger De Peet, Rudy Hauwelaert, Kristof Pollet, Pascal Rase en alle helpende handenvoor het vervoer van de muziekinstrumenten en de bagage;>> directie en personeel van Vormingscentrum Destelheide. Onze videoclip al gezien? Surf snel naar: https://youtu.be/vvIq3Yj9PuY tekst: Eddy Mahieu scenario: Lien Torisaen en stuurgroep muziekkamp audio- en video-opname en montage: Jan De Rop met dank aan Johan Stoefs (green screen) ¦ 15

¦con amore Gouden bruiloft Jeannine & Fons Op vrijdag 21 september 2018 vierden Jeannine De Ridder en muzikant/bestuurslid Fons De Leeuw hun 50ste huwelijksverjaardag. Natuurlijk mochtend’airekens niet ontbreken. Tijdens deze verrassingsserenade sprak Gilde-voorzitterJos onderstaande woorden. Wanneer er bij onze Gilde een of ander De tijd in het seminarie was leerzaam,te vieren is, dan is de gouden bruidegom de paters-docenten waren lichtendevan vanavond bijna altijd de redenaar van voorbeelden, de clerus wenkte, maar Fonsdienst. Op z’n eigen feest zal dat natuur- zijn hormonen begonnen op te spelen.lijk wat moeilijk vallen, maar toch hebben Hij kreeg schrik dat er haar zou groeienjullie allemaal op de uitnodiging van van- op de binnenkant van zijn handpalmenavond kunnen lezen hoe Fons De Leeuw (ik verwijs naar de bijbel, Leviticus 15,6).ook na een halve eeuw zich niet berouwd Teveel werd verboden, alles was zonde endat hij met zijn Jeannine is getrouwd. finaal kwam Fons tot de jaren van verstandRijmen en dichten, haiku’s, karamellen- en discretie. Hij werd een illuminatus inverzen, hij is er een meester in; dat moet het zinnige leven. Een speling van het lotu vanavond van mij niet verwachten. wou, juist in die catharsis periode, dat op 1 of andere manier de zus van een studie- Natuurlijk konden we met de Aire- genoot zijn pad kruiste. En de kersversekens een heugelijke gelegenheid als dit voorzitter van Anderlecht zou zeggen ‘het50-jarig huwelijksjubileum van Jeannine was Couckenbak’.en Fons niet laten voorbij gaan zondereen serenade. Maar eerst dit: het is eengoed bewaard geheim dat de jonge FonsDe Leeuw zijn toekomst niet echt zag inde matrimoniale status. Hij leek eerdervoorbestemd om in den vreemden deinboorlingen te gaan bekeren en begonaldus zijn humaniora studies in het ‘kleinliefde werk’, het missie seminarie van depaters van het Heilig Hart in Walfergem. Had de geschiedenis een anderverloop gekend dan zouden wij vanavondnu niet hier zitten en zou Fons misschiennu Aartsbisschop van Papua New Guineazijn. Of Kanunnik in bisdom Mechelen-Brussel. Of misschien Camerlengo van dePaus. Wie weet?16 ¦

Verliefde blikken, vlinders in de groot belang, en is het belangrijkste puntbuik, aan een jonge schuur die in brand de door Fons geprezen beschermengelgeraakt is geen blussen meer aan. Jean- tegen de ouderdom vurige liefde.nine maakte kennis met Fonsken zijn langtongsken en de rest is geschiedenis. Dames en heren, het boek van het huwelijk is voor iedereen anders. En zo startte vandaag exact 50 jaar Bij sommigen is het een dik boek. Bijgeleden een avontuur tussen twee brave anderen is het een dunner boek maar iszielen die er op hun trouwfoto als mode het zo spannend dat het verschillendeiconen uitzagen. Fons, met zijn strakke keren kan gelezen worden. Sommigenzwarte bril, als jongere versie van Henry legen het boek halverwege weg wegensKissinger, en Jeannine, als Madonna, met saai en oninteressant. Nog anderen lezenGaulthier puntbeha avant la lettre; dat dat verschillende boeken tegelijkertijd. Bijnog goed is afgelopen. Enfin, 50 jaar, een Jeannine en Fons moeten we vaststellenzee van tijd waarin van alles is gebeurd. dat zij misschien wel een ganse encyclo-Veel mooie herinneringen, kinderen, pedie aan het lezen zijn gegaan.kleinkinderen, ontelbare vrienden, plezier Jeannine en Fons, in naam van De Gildeen leute, muziek… Maar ‘life is life’, geen danken wij jullie voor alles wat jullie voorrozen zonder doornen, of zoals de scha- onze vereniging betekenen, hebben bete-duwpremier zou parafraseren ‘Ubi mel, ibi kend en nog zullen betekenen. Veel lees-fel’. plezier in de resterende delen van jullie encyclopedie. Veel voorspoed, gezond- Dames en heren, om 50 jaar getrouwd heid, liefde en vriendschap.te geraken moet men er op tijd aanbeginnen, is een goede gezondheid van Jos De Raedemaeker ¦ 17

¦funèbre In Memoriam Frans Van der Poten Alles liep op wieltjes. Stappen gingen we aan zee. Doch plots mocht het niet meer zijn. Weken werden dagen. De zon kwam op. De vogels floten. De bloemen bloeiden. En toen werd het stil…Na een nog actieve deelname en medewerking aan de zomerfeesten van eind juli, ginghet stilaan bergaf met de gezondheidstoestand van Frans. “Ik ben versleten”, zei hij, “ennâ es ‘t gemaind”.Frans had een lang gevuld leven, en wat De Gilde betreft, een leven van plichtsbesef,inzet, vrijwillig en onvoorwaardelijk. Vele gelegenheden brachten ons samen, hij waser altijd bij.Bij ons laatste bezoek in het woon- en zorgcentrum hield hij zich sterk in een zinvolgesprek. Toen ik in zijn ogen keek merkte ik een droeve doch realistische blik. “Ik hä noggêirn de negentig goljd, ma ‘t zal nemieë lukken”...Wij zullen Frans, zijn gespekte verhalen en humor, moeten missen. De zondagnoen, nade repetitie in het Gildehof, is niet meer dezelfde zonder Frans. Ook op die plek leeft hijverder in onze babbel en herinneringen. Wij zullen hem nooit vergeten.18 ¦

Ode aan Frans Van der Poten:muzikant, bestuurslid, acteur, petanque, sympathiekMuzikantToen Frans zich als klarinettist bij De Gilde aansloot was ik nog niet geboren. Zeg en schrijf 1945.Sindsdien was hij actief betrokken bij bijna alle werkzaamheden van De Gilde. Als muzikant wasFrans een constante aanwezige op repetities en uitvoeringen. Hij verdedigde steevast zijn partituurzolang als toelaatbaar, ik denk zo tot zijn 58 jaar, waarvan tevens 12 jaren als airekensmuzikant en13 maal airekenskassier. Tel op, dat is inderdaad veel.BestuurslidAls bestuurslid was Frans een onvermoeibare werkkracht, zonder gezaag of bla-bla-bla, maar daad-werkelijk. Hoeveel kilometers heeft hij in die periode niet afgelegd om De Gilde populair te maken inAsse en omgeving. Het contacteren van middenstanders voor publiciteit in Gildeleven, het opvragenvan sponsoring, ophangen van affiches, uitdragen van uitnodigingen, ophalen van goederen enprijzen...ActeurSketches werden door een groep muzikanten geschreven, in elkaar gestoken en ook opgevoerd tergelegenheid van het jaarlijks koffiefeest voor dames. Frans was daarin onontbeerlijk. In een latereperiode zorgde Frans telkens in de optredens van Café Chantant voor hilariteit bij publiek, maar ookvoor de spelers tijdens de repetities. Vaak bracht dat wijzigingen aan tekst en gebaren door zijnspontane inbreng. Ne krak.PetanqueEen paar decennia geleden waaide het petanque als vermakelijk sportief tijdverdrijf ook over naarAsse en werd er een populair spel. Daar zat Frans en Maria voor een groot deel ook tussen.Clubs werden gesticht, ploegen, trainingen en wedstrijden georganiseerd. Zo ook voor het eersttijdens de zomerfeesten van De Gilde al in 1992. Tot op heden een belangrijke bijdrage.Petanque was voor Frans in die tijd zowat alles wat de klok sloeg. Naast reizen en uitstappen zowatzijn hoofdbezigheid. Zo gaven wij hem op een airekensnacht, zoals elk jaar trouwens, een muzikaleserenade aan huis. En Frans, bezeten van petanque, richtte tot ons een dankwoordje: “Merci mensen,schoon gespeeld, wij hebben u wel te petanquen (bedanken).”SympathieGilde uitstappen, eendagsreizen en weekends in Rodt of ver daarbuiten, Frans (en Maria) was erbij.Wat wij met die man aan plezier beleefd hebben is in één dag niet verteld, in een dik boek misschien?Lachwekkende toestanden, verhalen, foto’s en video’s herinneren ons aan die belevenissen. Franswas altijd vrijwillig bereidwillig. Vroeg men hem een dienst kreeg men meestal een ‘ja’ in de matevan realiseerbaar want hoge leeftijd speelde een rol.Een man recht voor de raap, noemde een kat een kat. Honderden anekdotes bij de vleet over voetbal,SV Asse, rijksdienst voor jaarlijks verlof (zijn werkplaats op den dienst in Brussel), over collega’s,kameraden, WO II... kwamen telkens als een film voor ogen.Bijna elke zondag kwam Frans de muzikanten in ‘t Gildehof, tijdens en na de repetitie bezoeken.Een handdruk, een babbel, lachen, een glas aanbieden... zo bleef hij op de hoogte van Gildezaken.Sympathie straalt en geeft een gemoedelijk gevoel. Dank u Frans, voor ons een blijvend voorbeeld. Fons De Leeuw ¦ 19

20 ¦

¦concerto Droomvlucht De Gildejeugd vliegt erin! Op zondag 7 oktober 2018 namen de muzikanten van De Gildejeugd een quasivolgelopen cultuurzaal Oud Gasthuis mee tijdens een adembenemende droom-vlucht. Muziek, dans en zang gebracht met een overgave en kwaliteit die zijn gelijkeniet kent. ‘De Gildejeugd vliegt erin!’ was niet zomaar een concert, eerder een totaalbele-ving. Decoratieve elementen, ultra-schattige uitgekiende aankondigingen door de aller-jongste muzikanten, functionele achtergrondbeelden en dito belichting… geen detailwerd over het hoofd gezien. En dan hebben we het nog niet eens over het imposantejeugdorkest dat musiceerde met een overgave, enthousiasme en kwaliteit die zijngelijke niet kent. De ene keer strak gearticuleerd in een stevig tempo, dan weer initi-mistisch en fragiel, maar steeds met een grote beheersing en overtuiging. De hand vandirigente Lieve De Rop – die het orkest telkens weer boven zichzelf laat uitstijgen – wasduidelijk voel- en hoorbaar. Ook de gastoptredens waren van hetzelfde - bijzonder hoge - niveau. De dans-klassen van juf Kimberly verzorgden een erg knappe choreografie tijdens twee werkenen de prestatie van musicalster Elke Buyle was ronduit indrukwekkend. Gehuld in hetjurkje van Elsa uit Frozen – zo leek het wel – haalde ze loepzuiver en schijnbaar moei-teloos alle hoge (en lage) noten,geruggensteund door De Gilde-jeugd. Naast twee Disney-klas-siekers (‘Laat het los’ en ‘Kleurenvan de wind’) zong ze zich ooktijdens het jazzy ‘Feelin’ Good’ enhet popnummer ‘This is me’ eenweg naar de hemel. Kippenvel inhet kwadraat. Het kan toch nietanders of Elke Buyle rijft straks inde musicalwereld alle hoofdrollenaan mekaar? ¦ 21

22 ¦

Gilde-voorzitter Jos De Raedemaeker verwoordde het tijdens zijn dankwoord alsvolgt: “tot tranen toe bewogen”. Inderdaad, ‘De Gildejeugd vliegt erin!’ was – geheelconform het thema – een hoogvlieger. Bloemetjes waren dan ook meer dan op zijn plaats voor enkele hoofdrolspelers:dansjuf Kimberly Van den Driessche, dirigente Lieve De Rop, instructrice Els De Rop enzangeres Elke Buyle. En uiteraard heel veel lof en een groot applaus voor alle muzi-kanten en de dansertjes. En omdat vaak tal van medewerkers onder de radar en buiten het applaus blijven,hier ook een hartelijk dank-je-wel voor ontwerpers, promovoerders, sfeer- en tekst-bedenkers, chauffeurs, podiumbouwers en –meesters, kassa- en vestiaire-medewer-kers, administrateurs, bestuurders, techiekers, sponsors... En uiteraard het publiek datgetuige was van een memorabele concertnamiddag. Jan De Rop ¦ 23

24 ¦

Foto’s © Geert De Mesmaeker ¦ 25

Airekensnacht 2018 Werden bezocht: Roger De Peet, Lien Torisaen, Henri Van Haute, Jan De Rop, Tim De Witte, Eli De Raedemaeker, Iris Van Roy, Jos De Raedemaeker. Airekens-muzikanten: Els De Rop, Koen Quisthoudt, Heidi Van Hecke, Elfi De Bot, Marijke De Sadeleer, Sebbe Stouten, Gunter De Leeuw, Jamison Van den Driessche, Fons De Leeuw, Roger De Peet, Gertjan Marckx, Jos De Raedemaeker, André Van Mulders. Via deze weg een grote dankjewel aan dirigent Koen Quisthoudt, alle muzi- kanten, begeleiders Ward Van Limberghen, Wim Paternoster en Rudy Hauwe- laert, kassier Bèrken Quisthoudt, alle chauffeurs, Heidi en Elfi voor de lekkere saucissen (vóór aanvang in het Gildehof), alle leden voor de hartelijke ontvangst en Linda voor de nachtelijke maaltijd.26 ¦

¦giocoso Airekensnacht 2018 vrijdag 16 november Hoeveel keren hebben we het al Bij de mensen thuis is het altijd zomogen meemaken? De geur van gebakken gezellig warm, comfortabel, lekker. Ersaucissen en gebruinde ajuinen stimu- wordt gelachen, gesmuld, gezongen zelfs.leert het hongergevoel. Op kosten vanHeidi en Elfi, onze koks van de Airekens, Christine, Jeannine, Els, Louisettewerd weer de fond gelegd omdat je een waren de eerste gastvrouwen. Voortref-sterke maag moet hebben om een aire- felijke ontvangst met de naaste sympa-kensnacht gezond te overleven. thieke buren erbij en ook Charly was met Karel meegekomen. Ontroerend mooi Diep inademen, langzaam uit- gespeeld, beweerde men. Zo’n schoneademen, de klanken de lucht inblazen. melodieën. Gaat dat zo de ganse nachtOveral werden we weer uitstekend ont- zijn? Ha ja, zei Roger en ‘t was nog maarvangen met spijs en drank en een finan- het begin.ciële bijdrage om de kas van de airekenste bevoorraden. Heerlijk. Opvallend dat, Dan kwamen Lien en Jonathan aan dein zo’n grote groep jonge mensen (op een beurt. Die dachten dat we grote hongerpaar jongbejaarden na) geen enkele gsm hadden ofwel dat we met veertig per-de voorrang kreeg die nacht. Raar, Stijn sonen waren. Grote ogen van verbazing.Meuris was er toch niet bij? Gediscipli- Charmant.neerd noem ik dat. Bij Henri en Marie-Jeanne hebben ze Alle afspraken van tijdstip en duur van een lange brede tafel en die stond hele-de visite zouden worden gerespecteerd. maal vol met glazen, flessen en lekkers.Of zoveel mogelijk toch, want dat is Zelf gebakken cake! Marijke vond ‘hetniet simpel. Het begon al met de file tot Vlaamsche Liederenboek’ in het rek enstilstand want we moesten voor de eerste zij met Gertjan, Sebbe, Jami en Gunter,klanten al door het centrum van Asse en zongen uit volle borst alsof ze de Romeo’sdat is wereldberoemd om zijn tijdverlies. wilden verslaan. En dat lukte wel want dat is ook niet moeilijk. Iedereen zong mee. ¦ 27

Daarna, omdat we vaak van tijd noch Veilig vertrokken, Wim droeg eenuur weten, trommelde Koen ons met geel hesje. Of dat nù nog veilig is? Eerderhandgeklap op om verder te gaan. Tus- gevaarlijk indien acties.sendoor, we waren in de buurt, nog eveneen serenade gebracht aan Italië (Made in Goed op tijd bij Koen gearriveerd,Italy), die familie is cultuursponsor en ons speelden we zelfs een bisnummer en Elszeer genegen. gaf aan dat Iris dat dan kon meezingen. Aan tafel zei Bèrken: “Haaft nog ewa t over Bij Tim en Kim en familie, werden we hé, ‘k zal mergen nekie binnenspringen”.vergast op warm en koud buffet. Verschil-lende dranken, ook frisdranken, behalve Bij Jos en Linda, eindstation, weerRed Bull, want die geeft je Vleugels en die eens met stijl ontvangen. Twee soortenheeft Kim al (ze heet zo). zelfgemaakte soep waar je lepel bleef in rechtstaan. Tussen de gastronomie Dan snel naar Asbeek want de tijd nog wat napraten over de geslaagdevliegt. Jan en Leentje en gezin stonden nacht. Het plezier, de samenhorigheid,ons vriendelijk op te wachten. Ook geïn- de vriendschap. Tot de laatste mannen,teresseerde buren waren nog wakker. De en dat zijn altijd dezelfde, maar ik noemmuziek die we daar brengen klinkt altijd geen namen, naar de Lindendries in Wal-zo sfeervol, zo sereen. Dat komt omdat, ja fergem werden gevoerd en afgezet of bin-hoe komt dat, ik weet het nog altijd niet. nengerold. Maar dat weet ik alleen vanHeldere lucht misschien? Enthousiaste horen zeggen...blikken? Het was weer eens echt de moeite Toen verscheen plots het duiveltje waard deze traditie in ere te houden. Tij-met de hamer. De afstand waarschijn- dens het vervoer en het wachten wordenlijk in de voorverwarmde volumewagen al eens onderling gesprekken gevoerdvan Rudy. Maar eens aangekomen bij Eli over privézaken, dagelijkse voorvallen dieen Gonda was ik rap klaarwakker. Lekker soms zwaar op de maag liggen en zo. Ofsoepje en geweldige rode wijn. Niemand was het toch van al dat eten?heeft nog bucht in huis tegenwoordig. Datheeft Eli nooit gehad, hij heeft wel van de Ik beschouw het als een bewijs datbeste. Voor elk wat wils. “Troebel es nooit muziek in staat is het stof weg te blazengoed” zei Ward en hij dronk nog een klare. van het alledaagse. Fons De Leeuw28 ¦

¦¦Ceciliaviering Sint-Martinuskerk, Asse Op zondag 18 november 2018 luisterde De Gilde o.l.v. Pieter Vandermeiren de traditionele Ceciliaviering op in de Sint-Martinuskerk, Asse. Diaken en Gildelid Karel Janssens verzamelde opnieuw prachtige teksten die een mooi geheel vormden met de muziek. Volgende werken werden uitgevoerd: ‘Introduction’ uit Romeo & Juliet, Sergej S. Prokofieff, arr. Johan de Meij Sheltering Sky, John Mackey Solitude, Jef Neve Sint Cecilia, Thomas Asanger ‘Morning Dance’ uit Romeo & Juliet, Sergej S. Prokofieff, arr. Johan de Meij Proficiat en grote dank aan dirigent Pieter en alle muzikanten. Ceciliafeest Gildehof, Asse Op zaterdag 24 november 2018 had het jaarlijks Ceciliafeest plaats in het Gildehof. Een uitgebreid verslag inclusief de diverse jubilarissen en de aanwezig- heidslijstjes leest u in het volgend nummer van Gildeleven. ¦ 29

LAATSTE TICKETS De Gildejeugd o.l.v. Lieve De Rop Harmonie De Gilde o.l.v. Pieter VandermeirenNIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN Oudejaars CONCERT zondag 30 december 2018 CC Asse, Huinegem, Asse aanvang: 18.30uur • toegang: 15 euro t.v.v. renovatie snoezelruimte KVG Vlaams-Brabant ¦ 30

Wie en wat?Voor u spelen De Gildejeugd o.l.v. Lieve De Rop enharmonie De Gilde o.l.v. Pieter Vandermeiren.Zij serveren een feestelijk en bijzonder gevarieerdprogramma met muziek van onder meer Randall D.Standridge, Otto M. Schwarz, Steven Verhelst, CharlesChaplin, John Mackey, Johann Strauss en vele anderen.solist Johan De Sadeleer Dagelijks vers bereide schotels, soep, belegde broodjes en koude buffettenGilde-muzikant Johan De Sadeleer begon op 7-jarige Brusselsesteenweg 523 - 1731 Zellikleeftijd trompet te spelen. Op zijn vijftiende scha-kelde hij over naar bastuba bij leraren Nick Ost en 02 466 20 82later Bart Van Neyghem. Via het Lemmensinstituut te [email protected] kwam hij terecht in het Conservatorium vanAntwerpen, waar hij momenteel zijn laatste master- Brusselsesteenweg 588, Zellikjaar afrondt bij docent Bernd Van Echelpoel. [email protected] zijn studies is Johan vooral actief als freelancemuzikant, dirigent en leraar koper. Verder volgde hijmasterclasses bij Sergio Finca, Roland Szentpali enKristian Steenstrup.Ten voordele vanBij KVG Vlaams-Brabant zetten vrijwilligers zich inom een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden aankinderen, jongeren en volwassenen met een handicap.Dit jaar zetten ze extra in op de renovatie van desnoezelruimte in Zellik. Na jaren gebruik isdeze immers dringend toe aan vernieuwing.Met de renovatie van de snoezelruimtekan KVG nog meer mensen een bele-ving op maat bieden.Kaarten?online via www.degilde.beInfo? ¦ [email protected]

¦coda Gilde-sprokkels••• Op zoek naar een origineel kerst- ••• Niet alleen onze ‘in Harmony’-of eindejaarscadeau? Dan hebben we concertformule werd al geregeld “gepla-best wel wat suggesties. Bijvoorbeeld gieerd”, nu gaan ook de grappen vande videoregistratie van het concert ‘De muzikant Dirk Rogiers de grens over...Gildejeugd vliegt erin!’ of de DVD van het (gezien op de Nederlandse website ‘Deerfgoedproject Asse in Harmony. Ballenbak’).Of CD’s van ‘Neve in Harmony’, het Oude-jaarsconcert 2017... Interesse? Stuur eenmailtje naar [email protected]••• Ook dit jaar alleen maar brave muzi- ••• In het volgend nummer van Gilde-kanten bij de Gildejeugd want de Sint had leven leest u een uitgebreid verslag vanvoor iedereen een leuk presentje tijdens het Ceciliafeest (24 november) en hetde repetitie van zondag 2 december. Oudejaarsconcert (30 december).Dank u, Sinterklaasje!••• Op donderdag 24 januari 2019 heeftin CC Asse de theatervoorstelling ‘N9,de Brusselsesteenweg’ plaats, met opde planken onder meer muzikant KarenVermeir. Negen spelers gingen verhalenrapen op en langs de boorden van de N9.De geschiedenis van een koninklijke weg,een oude dame, gedegradeerd tot twee-derangs filefenomeen. De Gildejeugd OUDEJAARSCONCERT o.l.v. Lieve De Rop zondag 30december 2018 • cultuurzaal Oud Gasthuis, Asse Harmonie De Gilde o.l.v. Pieter Vandermeiren32 ¦

¦tutti Personalia••• geboorte ••• Op zaterdag 22 september 2018 had in de Sint-Martinuskerk te Asse de uitvaart-Op 3 juli 2018 werd Lukas geboren, dienst plaats van Gildelid, oud-muzikantzoontje van gewezen muzikante Freya De en trouwe medewerker Frans Van derTroch en Jan Donkers. Poten, weduwnaar van Maria De Koninck,Gefeliciteerd! vader van Gildeleden en bestuurslid Wim en Connie Paternoster-Van der Poten,••• overlijden ••• grootvader van muzikant Wout en Kaat. Frans werd geboren te Asse op 2 februariOp vrijdag 20 juli 2018 werd in de Sint- 1929 en overleed er op 16 septemberGaugericuskerk te Kobbegem afscheid 2018 in het OLV Ziekenhuis.genomen van Miriam Detré, moeder van Op zaterdag 20 oktober 2018 had inGilde-medewerker en -sympathisant Jan in Rouwcentrum Van Hemelrijck deDe Feyter. afscheidsceremonie plaats van MartinMiriam werd geboren te Ruisbroek op Royemans, weduwnaar van Rachel30 januari 1944 en overleed te Asse op Hoogsteyn, vader van Gildeleden Karine14 juli 2018, omringd door de liefde van en Johan Royemans-De Greve, grootvaderhaar familie. van muzikant Jolien De Greve.Op maandag 17 september 2018 had Martin geboren te Asse op 23 decemberin het Rouwcentrum Van Hemelrijck de 1941 en overleed er op 12 oktober 2018afscheidsplechtigheid plaats van Gildelid in het OLV Ziekenhuis.Albert Meert, echtgenote van Maria- Mogen zij rusten in vrede.Jeanne De Pauw.Albert werd geboren te Teralfene op 22maart 1935 en overleed in het OLV Zieken-huis te Asse op 10 september 2018. ¦ 33

GVaarangeWeyenbergh Nerviërsstraat 122, 1730 Asse Tel. 02/452.79.22 uit sympathie Z5 Mollem 100 1730 Asse Tel. 02 / 452 63 32 www.fieremans.com [email protected] BACKERStands- & Interieurswww.debackeretn.be Kalkoven 22 – 1730 Asse 02/452.90.10 – www.lm.be – [email protected]

Steenweg 43 1730 Asse Tel. 02/452.63.83 www.vanelewijck.be [email protected] Industrielaan 16-20 1740 Ternat Tel. 02/583.50.25 www.hls.be • [email protected] interieurinrichting www.decostore.be SPAARVERZEKERINGEN HYPOTHECAIRE KREDIETEN SCHULDSALDOVERZEKERINGEN Weversstraat 6-10, 1730 Asse www.credimo.be Nestor Martinstraat 315, 1082 Brussel Tel. 02 482 07 40 • Fax 02 469 22 24 www.wegebo.be - [email protected]

¦al fine citaat Muziek is de moedertaal van het hart. Ernst Hohenemster (1870-1954) COLOFON VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Jan De Rop, Kespier 10, 1730 Asse Harmonie De Gilde is aangesloten bij REDACTIE Fons De Leeuw - Jos De Raedemaeker Vlamo, de Vlaamse amateurmuziek- Jan De Rop organisatie vzw VBR/0180/A en VBR/0180/B EINDREDACTIE EN VORMGEVING Jan De Rop www.degilde.be [email protected] FOTOGRAFEN Geert De Mesmaeker - Jan De Rop36 ¦


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook