Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Gildeleven 2019-2

Gildeleven 2019-2

Published by info, 2019-04-29 12:48:31

Description: Driemaandelijks tijdschrift van harmonie De Gilde, Asse

Search

Read the Text Version

GildelevenTijdschrift Harmonie De Gilde - Asse PB- PP  BELGIE(N) - BELGIQUE P309770 ¦2verschijnt driemaandelijks • Jaargang 55 • 2019 Accordeon in Harmony 11 en 12 mei in CC Asse

¦primo 3 Woordje van de voorzitter 4 Gilde Restaurant 6 Vriendjesdag ‘De Gildejeugd’ 8 Gilde-muzikanten onder hypnose 10 Repetitieweekend 14 Accordeon in Harmony 20 CultuurPartners 22 Snuffel, snoezel, doezel 24 De grote verdwijntruc 26 Gilde Sprokkels 27 Personalia 4 14 10 AGENDA ▶ 11, 12 MEI 2019 ¦ ACCORDEON IN HARMONY 17 ▶ 26, 27, 28, 29 JULI 2019 ¦ GILDEFEEST-ZOMERFEEST 1887-20 2¦ ▶ 19-25 AUGUSTUS 2019 ¦ MUZIEKKAMP ▶ 15 NOVEMBER 2019 ¦ AIREKENSNACHT ▶ 17 NOVEMBER 2019 ¦ CECILIAVIERING ▶ 23 NOVEMBER 2019 ¦ CECILIAFEEST ▶ 29 DECEMBER 2019 ¦ OUDEJAARSCONCERT

¦intrada De Gilde met een muzikale duizendpoot Beste lezer, Op 11 en 12 mei breit onze Gilde weer een stukje verder aan de “In Harmony” saga. Voor de 15de keer sedert 2005. Na met zo ongeveer alle muziekgenres te hebben geflirt heeft het onze bedenker behaagd om voor deze editie een quasi volledig programma te fixen rond “het” accordeon (ik beken deemoedig dat internet mij heeft moeten bijstaan bij de juiste lidwoordkeuze). “De“ accordeonmuziek is zoals de harmoniemuziek al geruime tijd aan een revival bezig; getuige de goedgevulde accordeonklas van onze eigenste muziekacademie. Tijdens het komende concert soleren twee leerlingen van die klas, tevens Gildejeugd- muzikanten, samen met het groot jeugdorkest. De volwassen Gilde heeft muzikale dui- zendpoot Ivan Smeulders te gast en brengt naast overbekende melodieën enkele spec- taculaire muzikale verrassingen. Er staat U en ons wat te wachten... In naam van al mijn medemuzikanten en onze dirigenten nodig ik U van harte uit om te komen luisteren naar de vruchten van onze noeste muzikale arbeid. Ik wens U verder op 26 mei een heldere geest, kies streng maar rechtvaardig. Make Belgium great again. Jos De Raedemaeker VOORZITTER HARMONIE DE GILDE HARMONIE DE GILDE accordeon in Harmony o.l.v. Pieter Vandermeiren DE GILDEJEUGD o.l.v. Lieve De Rop stellen voor zaterdag 11 en zondag 12 mei 2019 Ivan cultuurzaal Oud Gasthuis, Asse Smeulders TICKETS: WWW.CCASSE.BE/DEGILDE ¦3

4 ¦ Foto’s © Jan De Rop

¦gustoso Gilde Restaurant Het bestuur, de dirigenten en muzikanten van harmonie De Gilde 17 1887-20 Gilde Restaurantnodigenuhartelijkuitophun Hartelijk welkom vanwege vrijdag 15 februari ............................................................................................................................................................................ van 18 tot 22 uur zaterdag 16 februari van 18 tot 22 uur zondag 17 februari van 11.30 tot 16 uur zaal Gildehof Gildehof 4, Asse Op 15, 16 en 17 februari 2019 ging – zoals de traditie het al bijna een halve eeuw wil – het Gilde Restaurant, vroeger ‘Pensenkermis’, door. Ondanks het feit dat ons evenement samenviel met verschillende concullegiale eetfestijnen, kunnen we terugblikken op een zeer degelijke opkomst. Met dank aan onze trouwe bezoekers. In een alweer mooi versierde zaal werd in een warme ambiance genoten van spijs en drank. De vele lofbetuigingen aan het adres van onze keukenprinsen en -prinsessen waren deugddoend en oververdiend. Aan inzet, werklust en teamspirit van ons “personeel” was er ook bij deze editie geen gebrek. Het was weer opmerkelijk en tegelijk hartverwarmend om te zien hoe onze jonge en minder jonge leden en sympathisanten zich dubbel geplooid hebben om ook van dit etentje een succes te maken. In tijden van verminderd sociaal engagement is zo‘n voorbeeldige inzet bijna verrassend en onverhoopt. Proficiat aan iedereen. Let’s keep up the good work. Jos De Raedemaeker ¦5

6 ¦ Foto’s © Jan De Rop

¦giocoso Tweede ‘vriendjesdag’ van de Gildejeugd Op zondag 24 februari 2019 had - na het succes van vorig jaar - opnieuw een ‘vriendjesdag’ plaats in het Gildehof. Een ideale gelegenheid om kennis te maken met De Gildejeugd. Een vijftiental vriendjes kwamen beleven hoe een repetitie in z’n werk gaat en maakten onmiddellijk deel uit van “het tofste jeugdorkest van de streek”. Aan alle nieuwe vriendjes: welkom bij de Gildejeugd! ¦7

8 ¦ Foto’s © Patrick Pickart

¦festivo Gilde-muzikanten onder hypnose Op zaterdag 2 maart 2019 trokken enkele Gilde-muzikanten (begeleiders van het muziekkamp) naar CC Asse voor ‘Hyppnose’, de nieuwe show van Patrick Pickart. Tijdens deze show nam Pickart vrijwilligers uit het publiek mee in een interactieve reis doorheen het onderbewustzijn. De hypnauten beleefden allerlei sensaties en waren de helden van de avond. En de muzikanten van De Gilde? Die kunnen zich er niks meer van herinneren... :-) ¦9

10 ¦ Foto’s © Jan De Rop

¦energico Repetitieweekend 2019 Op 12 april was het weer zover: de bestond geen twijfel over. Met een quasi muzikanten van de Gilde verzamelden voltallige bezetting kon er dan ook gron- aan het Gildehof, instrumenten en bagage dig gewerkt worden aan het repertoire. werden ingeladen en er werd koers En na deze eerste repetitie was het tijd gezet richting Dworp, waar we een week- voor wat welverdiende rust: een gezellige end verbleven in het ondertussen ver- avond in de bar. trouwde Vormingscentrum Destelheide. We trokken er enkele dagen tussenuit om Snel genoeg was de volgende ochtend ons ongestoord voor te bereiden op de daar. Sommigen lieten het ontbijt voor komende ‘In Harmony’-concerten. wat het was en bleven graag wat langer in bed liggen. Om 9 uur werden we opnieuw Bij aankomst werden we opgewacht in de repetitiezaal verwacht voor de och- door een ontvangstcomité dat ons de tendrepetitie. We wisten al dat Oscar sleutels van de slaapkamers en de plan- Navarro geen eenvoudige muziek schrijft. ning voor het weekend overhandigden. Maar dat dat toch beter klinkt als we er Iedereen ging snel op zoek naar zijn met z’n allen geconcentreerd aan wer- slaapkamer, de bedjes werden opgemaakt ken, hebben we tijdens deze repetitie ook en we haastten ons naar de eetzaal waar weer geleerd. we verwacht werden voor het avondmaal. Vervolgens was het opnieuw etens- Tijdens de eerste repetitie werd de tijd. De koks van Destelheide voorzagen toon voor het weekend meteen gezet. Dat voor ons bloemkoolsoep, vleesbrood met er stevig ging gerepeteerd worden… daar aardappelen en spinazie en chocomousse ¦ 11

12 ¦

(mmm...). Alles om er stevig op te staan Nederlands (Vrolijke vrienden, Het is een voor een wandeling in de prachtige natuur nacht, Dromen zijn bedrog…), Asses (Jef, rond ons weekendverblijf. De liefhebbers ge moet naar “haaisj” toe gaan), van links trokken hun wandelschoenen, warme naar rechts, meerstemmig, op de toon, jas en zonnebril aan en vertrokken voor onder de toon, maar vooral heel gezellig. een wandeling die toch wel veel weg had van de wandeling van vorig jaar. Dat kan Na de zangstonde werd de avond al eens gebeuren wanneer je dezelfde in de bar verdergezet. Een drankje, een wandeling in de omgekeerde richting babbeltje, een bordje opgelegde haring, maakt. Maar minder mooi was ze daarom een spelletje Uno of wiezen en een heuse niet. Bij een fris lentezonnetje werd er afterparty waarbij het beste van de nine- goed doorgestapt, bijgepraat en ging het ties en nillies de revue passeerde. Er volledige repertoire van ‘Eurosong for werd zo hard gezongen en gedanst dat Kids’ erdoor. niemand eraan dacht om hier een foto van te nemen. Je zal mij dus op mijn Vervolgens werd er nog snel een vier- woord moeten geloven. uurtje naar binnengespeeld, want de tweede repetitie van de dag stond alweer Zondagochtend dan: de laatste repe- op het programma. En ook deze keer werd titie. Kleine oogjes en toch wat minder er flink gewerkt. Gelukkig gunde Pieter ons concentratie dan bij de vorige repetities. in het midden van de repetitie steeds een Het repetitieweekend had duidelijk zijn kwartiertje rust om de benen te strekken, tol geëist. Het volledige programma werd de lippen te laten rusten en wat op adem doorgespeeld om eens te horen wat er te komen. van al het harde werk overbleef. En dan was het alweer tijd voor het middageten, Na het avondmaal was er wat tijd voor waarna alles opnieuw werd ingeladen en een momentje rust. Gelukkig maar, want er werd gecarpoold naar het Gildehof. tijdens de derde en laatste repetitie van de dag had dirigent Pieter alweer geen En daarmee zat het repetitieweekend medelijden. Nadat we in de voormiddag er op. Een grote dankjewel aan iedereen gewerkt hadden aan intonatie, was het die erbij was en uiteraard ook aan onze ditmaal tijd om wat techniek te oefenen. chauffeurs die er alweer voor zorgden dat Snel-sneller-snelst voor de houtblazers we er ook effectief geraakten. Ik vond het en het slagwerk en veel-meer-meest weer geweldig! klank voor de koperblazers. Enkele solo’s werden verdeeld en de solisten kregen de Lien Torisaen opdracht “tegen het concert zal dat wel lukken aan dat tempo zeker”. Veel succes! Grote dank aan Het avondprogramma begon iets dirigent Pieter, alle muzikanten en rustiger. Dit jaar geen quiz zoals de voor- chauffeurs, het animatieteam, de bije jaren, maar een zangavond inclu- vrijwilligers die instonden voor de sief songbook en met gitaar en ukulele organisatie en het vervoer van het in de aanslag. In het Engels (Country materiaal naar en van Dworp en de Roads, Cockles and Mussles, Hey Jude…), medewerkers van Destelheide. ¦ 13

14 ¦ Foto’s © Geert De Mesmaeker

¦concerto Accordeon in Harmony Op zaterdag 11 en zondag 12 mei 2019 heeft de vijftiende editie plaats van de succesvolle ‘in Harmony’-concertformule van harmonie De Gilde. Na het veelbesproken ‘Neve in Harmony’ gaat De Gilde deze keer een samenwerking aan met rasmuzikant Ivan Smeulders, bandleider van ‘De Ideale Mannen’ (Bart Peeters) en hoofdmuziekmatroos Ivanov bij Kapitein Winokio. Het groot jeugdorkest De Gildejeugd o.l.v. Lieve De Rop verzorgt het voor- programma met muziek van onder meer Jacob de Haan, waarbij muzikanten Lance en Clint de accordeon-solo voor hun rekening nemen. Vervolgens vertolkt De Gilde o.l.v. Pieter Vandermeiren samen met Ivan Smeulders onder meer de ‘Rhapsody voor accordeon en orkest’ (Gary Daverne), heerlijke Ierse folk met ‘Irish Cooking’ (Anton Alcalde), meester- werken van Piazzolla en ook eigen composities van Smeulders, speciaal voor deze gelegenheid bewerkt voor groot orkest. ‘Accordeon in Harmony’ heeft plaats op zaterdag 11 en zondag 12 mei 2019 in de cultuurzaal Oud Gasthuis, Huinegem 4, Asse. Aanvang op zaterdag om 20 uur, zondag om 15 uur. Ticketreservatie via www.ccasse.be/degilde. HARMONIE DE GILDE accordeon in Harmony o.l.v. Pieter Vandermeiren DE GILDEJEUGD o.l.v. Lieve De Rop stellen voor zaterdag 11 en zondag 12 mei 2019 Ivan cultuurzaal Oud Gasthuis, Asse Smeulders TICKETS: WWW.CCASSE.BE/DEGILDE ¦ 15

HARMONIE DE GILDE o.l.v. Pieter Vandermeiren DE GILDEJEUGD o.l.v. Lieve De Rop stellen voor Ivan accordeon TEKENING: TINEKE LEMMENS • V.U.: JAN DE ROP, KESPIER 10, 1730 ASSE • NIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN in Harmony Smeulders zaterdag 11 en zondag 12 mei 2019 cultuurzaal Oud Gasthuis, Asse INFO EN RESERVATIE: WWW.CCASSE.BE/DEGILDE • AANVANG 20 UUR (ZAT.) - 15 UUR (ZON.)

¦ Ivan Smeulders Ivan speelde reeds op vierjarige leeftijd accordeon, aangemoedigd door zijn vader die zanger en accordeonist was in een dansorkest. Op zijn veertiende besloot hij om in de muziek verder te gaan en studeerde hij aan de kunsthumaniora te Brussel. Daar behaalde hij op 17-jarige leeftijd zijn eerste prijs notenleer met grootste onderscheiding. In het conservatorium van Ant- werpen, waar hij les kreeg van Roger Eggermont en later van Ludo Mariën, behaalde hij in 1998 het diploma “Meester in de muziek” met grootste onderschei- ding. Hierna trok hij voor een half jaar naar Toronto (Canada), waar hij onder- richt werd door accordeonpionier Joseph Macerollo. Ivan was nauwelijks zes toen hij al deelnam aan zijn eerste nationale wed- strijden. Op 17-jarige leeftijd behaalde hij de vijfde plaats bij de ‘junioren’ aan de internationale accordeonwedstrijd “Trofée Mondiale” in Recanati (Italië). In 1999 werd hij laureaat van de wedstrijden “Tenuto” (België) en “Coupe Mondiale” (Duitsland). En in Italië won hij in dat- zelfde jaar de 24ste internationale wed- strijd “Cita di Castelfidardo”, de stad waar het accordeon wordt gebouwd. Sinds 2001 is hij een vast lid in de band van Bart Peeters en hij werkt reeds vanaf het begin mee met Kapitein Winokio als “hoofdmuziekmatroos Ivanov”. Ivan speelt naast accordeon/bando- neon en piano ook drums en percussie, gitaar, basgitaar, contrabas, ukelele, banjo, mandoline, cello, whistle, udu, Oud (Turkse luit), trompet, trombone en tuba. ¦ 17

18 ¦

SPONSORS Kerkplein 5, Asse De financiële bijdrage van sponsors is www.lingerie-ghislaine.be onontbeerlijk voor de organisatie van Accordeon in Harmony. Marlier 70, Asse We geven graag een overzicht van de 02 452 70 80 hoofd-, media- en lokale sponsors. www.assassur.be Onze oprechte dank voor hun steun gaat naar: www.goeiedag.be www.valimmas.be ¦ 19

https://taxbridge-builders.com/nl [email protected] Steenweg 43 1730 Asse Tel. 02/452.63.83 www.vanelewijck.be [email protected] Nestor Martinstraat 313, 1082 Brussel Tel. 02 482 06 30 www.colas.be - [email protected] SPAARVERZEKERINGEN HYPOTHECAIRE KREDIETEN SCHULDSALDOVERZEKERINGEN Weversstraat 6-10, 1730 Asse www.credimo.be Industrielaan 16-20 1740 Ternat Tel. 02/583.50.25 www.hls.be • [email protected]

Kalkoven 22 – 1730 Asse 02/452.90.10 – www.lm.be – [email protected] Z5 Mollem 100 1730 Asse Tel. 02 / 452 63 32 www.fieremans.com [email protected] DE BACKERStands- & Interieurs www.debackeretn.be VGaarangeWeyenbergh Nerviërsstraat 122, 1730 Asse Tel. 02/452.79.22 uit sympathie

22 ¦

¦animato Snuffel, snoezel, doezel in Zellik Eind vorig jaar konden we een cheque van liefst 3750 euro overhandigen aan KVG Vlaams-Brabant voor de renovatie van de snoezelruimte in Zellik. Dat de centen goed besteed werden, is overduidelijk. De Katholieke Vereniging Gehandicapten investeerde afgelopen jaar immers fors in de snoezelruimte. Het resultaat bleef dan ook niet uit. Maar wat is snoezelen nu precies? In de huidige samenleving worden we dagda- gelijks belaagd door prikkels. Geluiden, geuren, flitsende beelden, een veelheid aan indrukken die op ons afrazen, het is de norm geworden. De verwerking van deze prik- kels is een zware dobber voor velen, en vooral moeizaam voor kinderen en jongeren met een handicap. De snoezelruimte biedt kinderen en jongeren met een handicap een experimen- teerruimte met selectieve prikkels. Fluweelzachte materialen, minzame geluidjes, dansende schouwspelen van kleuren en beelden maken van de ruimte een veilige en aangename omgeving voor iedereen, maar meest in het bijzonder voor kinderen en jongeren met een handicap. KVG richt zich op de eerste plaats op personen met een handicap, maar stelt de ruimte ter beschikking van iedereen. Wil je graag kennis maken met de snoezelruimte of wil je meer informatie, neem dan zeker een kijkje op de website: www.kvg-vlaamsbrabant.be ¦ 23

24 ¦

¦estinto De grote verdwijntruc Amateurkunsten in de kou De voorbije maanden is er al behoorlijk wat inkt gevloeid over de overdracht van de provinciale subsidies. Wat een warme overdracht had moeten worden, werd in januari helaas een ijskoude, winterse overdracht. Investeren in amateurorkesten is blijkbaar geen prioriteit meer en de toegevoegde artistieke en maatschappelijke waarde die orkesten genereren, wordt mateloos onderschat. Tot 2017 organiseerden de provinciale overheden wedstrijden en festivals om orkesten te stimuleren om aan kwaliteitsverbetering te werken. Vaak afhankelijk van de afdeling waarin een orkest zich plaatste werd een subsidie uitgekeerd aan de deelnemende orkesten. Van deze subsidie kon een orkest vervolgens vier jaar lang genieten. Deze middelen werden verder geïnvesteerd in professionalisering (aantrekken van hoogkwalitatieve dirigenten, inhuren van externe coaches), instrumentarium, partituren van vaak jonge beloftevolle Vlaamse componisten, verrassende projecten, het opnemen van een maatschappelijke rol, repetitieruimtes en zoveel meer. Met het overhevelen van de persoonsgebonden bevoegdheden verhuisde de bevoegdheid cultuur naar het Vlaamse niveau. De zienswijze van de Vlaamse overheid is intussen overduidelijk: de ondersteuning van de lokale verenigingen is een opdracht van het lokale bestuur. De Vlaamse overheid zal een bovenlokale cultuurwerking uitbouwen. Dit laatste heeft inmiddels vorm gekregen in het nieuwe Decreet op de bovenlokale cultuurwerking. En de ondersteuning door de lokale besturen? Hun financieel verantwoordelijken geven aan dat zij geen extra middelen hebben gekregen van Vlaanderen. Ook voor 2020 hebben de gemeenten geen kennis dat zij extra geld zouden ontvangen… Voorlopig kunnen we dus enkel besluiten dat de muziekverenigingen vanaf volgend jaar geen rechtstreekse ondersteuning meer zullen ontvangen. Vlaanderen lijkt ook niet van plan deze middelen via de gemeenten terug aan de verenigingen te laten toekomen. Het lijkt op een geslaagde goocheltruc waarbij de artiest het verdwenen voorwerp nadien niet meer terug vindt… of toch slechts een gedeelte ervan. Dit gedeelte is het bedrag –­ 225.000 euro – dat VLAMO vanaf 2020 ontvangt om een plan voor talentontwikkeling mee uit te werken. Dit is minder dan de helft van de rechtstreekse ondersteuning die de verenigingen ontvingen van de provincies. Dit eenvoudige rekensommetje leert dat er voor de verenigingen veel geld verdwenen is… overname uit Klankbord (Vlamo) ¦ 25

¦coda Gilde-sprokkels ••• Op zondag 10 maart 2019 had een ••• Op maandag 8 april 2019 trokken we nieuwe zotte zondag plaats. De orga- voor het laatst naar ‘Van Gils & gasten’. nisatie was deze keer in handen van de Inderdaad, voor het laatst, want na vier saxpupiter en zij riepen de muzikanten jaar valt het doek over deze dagelijkse op om verkleed naar de repetitie te talkshow. komen. Het was dus niet alleen een muzi- Grote dank aan muzikant Roger De Peet kale maar ook een erg kleurrijke zotte die telkenmale instond voor de reservatie zondag. Op zondag 19 mei is het aan de en organisatie. trompet- en slagwerkpupiter om iets zots ••• Niemand minder dan Bart Peeters te verzinnen. sprak een promospotje in voor ‘Accor- ••• Op zondag 17 maart 2019 namen deon in Harmony’. Benieuwd? Ga dan snel Gilde-muzikanten Paulien Daelman (sax) naar de Facebook-pagina van De Gilde. en Elise Van den Bossche (klarinet) deel aan de Vlamo Solistenwedstrijd. Paulien behaalde 92% in ere-afdeling, Elise 87% in uitmuntendheid. Van topscores gesproken. Proficiat! ••• De stuurgroep van het muziekkamp is volop bezig met de organisatie en voorbereiding van het 19de muziek- kamp. Noteer alvast de datum van het slotconcert ‘De Gildejeugd in vuur en vlam’: zondag 25 augustus om 11 uur in het Vormingscentrum Malle. 26 ¦

¦tutti Personalia ••• geboorte ••• Korte beentjes. Mini teentjes. Lachend mondje. Pamperkontje. Welkom lieve ukkepuk. Je bent ons eerste meesterstuk! Op zondag 10 februari 2019 werd Lonne geboren, dochtertje van Gilde-dirigent Pieter Vandermeiren en Kaat Macours. Van harte gefeliciteerd! accordeon in Harmony zaterdag 11 en zondag 12 mei 2019 cultuurzaal Oud Gasthuis, Asse RESERVATIE: WWW.CCASSE.BE/DEGILDE ¦ 27

¦al fine citaat Zonder liefde kan de hemel niet bestaan. Bart Peeters COLOFON VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Jan De Rop, Kespier 10, 1730 Asse Harmonie De Gilde is aangesloten bij REDACTIE Jos De Raedemaeker - Jan De Rop Vlamo, de Vlaamse amateurmuziek- Lien Torisaen organisatie vzw VBR/0180/A en VBR/0180/B EINDREDACTIE EN VORMGEVING Jan De Rop www.degilde.be [email protected] FOTOGRAFEN Geert De Mesmaeker - Jan De Rop 28 ¦


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook