Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Gildeleven 2018-3

Gildeleven 2018-3

Published by info, 2018-07-18 03:17:47

Description: Driemaandelijks tijdschrift van harmonie De Gilde, Asse

Search

Read the Text Version

GildelevenTijdschrift Harmonie De Gilde - Asse PB- PP  BELGIE(N) - BELGIQUE P309770¦3verschijnt driemaandelijks • Jaargang 54 • 2018‘Neve in Harmony’ wonderbaarlijke blend

¦primo 3 Woordje van de voorzitter 4 Neve in Harmony 15 Enkele reacties 20 Wat eraan voorafging 23 Facebook-foto’s 24 Gildefeest-Zomerfeest 26 De Gildejeugd vliegt erin! 27 Muziekkamp 28 Gilde Sprokkels 29 CultuurPartners 31 Gildefeest-Zomerfeest4 27 24 AGENDA ▶ 27, 28, 29, 30 JULI 2018 ¦ GILDEFEEST-ZOMERFEEST 17 ▶ 20-26 AUGUSTUS 2018 ¦ MUZIEKKAMP 1887-202¦ ▶ 7 OKTOBER 2018 ¦ DE GILDEJEUGD VLIEG ERIN! ▶ 16 NOVEMBER 2018 ¦ AIREKENSNACHT ▶ 18 NOVEMBER 2018 ¦ CECILIAVIERING ▶ 24 NOVEMBER 2018 ¦ CECILIAFEEST ▶ 30 DECEMBER 2018 ¦ OUDEJAARSCONCERT

¦intrada De Gilde gaat de zomer in Beste Gildelevenlezer, Zij die er op het jongste ‘In Harmony’-concert bij waren kunnen getuigen: Jef Neveis een charismatisch en innemend man, eenbevlogen muzikant en componist, een soortKuifje in het Odeon, een wondere knaap. De manier waarop hij met ons – nobelemaar hardwerkende amateurmuzikanten –naar het concert heeft toegewerkt, zal mijnog lang heugen. Sereen, respectvol, steedsmotiverend, soms veeleisend, stond hij tij-dens de repetities, de raccords en de uitvoe-ringen niet boven maar tussen ons. Steedswas er dat gevoel van betrokkenheid, steun en vertrouwen. Een muziekcoryfee van zijngehalte zonder sterallures en zo “down to earth”, het moet een zeldzame combinatiezijn. Ik ben in elk geval blij en gelukkig dat ik de kans heb gehad om met zo’n naam envooral met de mens erachter te hebben mogen concerteren. Weer een mooie bladzijdeom bij te schrijven in De Gilde kronieken! Onze muzikanten gaan nu samen met u de zomer in. Even geen repetities dus,maar wel alle hens aan dek voor het Gildefeest-Zomerfeest van 27 tot 30 juli. U bent ermeer dan welkom. Tot dan!Jos De RaedemaekerVOORZITTER HARMONIE DE GILDE ¦3¦concerto Neve in Harmony Wonderbaarlijke blend Ondertussen staat het ieder jaar opnieuw op onze kalender. De ‘in harmony’reeks van en met De Gilde. Naar elke editie kijk ik uit want het is altijd weerafwachten hoe in harmony De Gilde zal zijn. Maar deze keer was de verwachtingtoch hoog gespannen. Ik ben immers een fan van de piano. En Neve is een gereno-meerd pianist en componist. De cultuurzaal van CC Asse zat afgeladen vol toen de Gildejeugd het podium vulde.De jeugd ging van start en via de ‘Intrepid Journey’ kwamen we als publiek zowaar in een‘Adventure’ terecht. De muziek was fijn om horen en het enthousiasme en de kunde vanzowel dirigente Lieve als de jeugd belooft voor “later”. ¦5Na de stoelendans waarbij de jeugd plaats ruimde voor het volwassenenkorps vanDe Gilde probeerden de muzikanten samen met Jef Neve de geest onder controle tehouden. Dat lukte niet echt... de geest was direct uit de fles. Als toeschouwers warenmijn echtgenote en ik meteen danig onder de indruk van ‘Spirit Control’ dat ons wat deeddenken aan de buitengewoon mooie filmmuziek van The Piano. Wonderbaarlijke blendtussen pianovirtuositeit en harmonieinstrumenten. Onvoorstelbaar hoe mooi orkest enpiano in elkaar vloeiden en elkaar versterkten. Al na het eerste werk was duidelijk datde balans/harmony goed zat. Tijdens de rhapsody ‘Les derniers Jours’ vlogen de vingers van Neve krachtig en snelover de toetsen. Een visueel plezier dat versterkt werd door het enthousiasme waarmeeNick Ost stond te dirigeren en de energie waarmee de Gildemuzikanten musiceerden.Deze harmony ging na de rhapsody over in een solo. Jef Neve liet niet na zijn muziektelkens weer te plaatsen door een korte of net iets langere inleiding. Zijn solo toondehoe zeer hij verweven is met muziek. ¦7¦9

10 ¦

‘Flying to Diani Beach’ was zo krachtig gebracht dat onze voeten automatisch zatenmee te tikken. Zalig hoe het repertoire van dromerig en zwevend naar meeslependen opzwepend ging. ‘Solitude’ toonde dan weer hoe sterk Neve er in slaagt emoties inmuziek te leggen. De Gilde ging daar helemaal in mee en vormde een prachtensemblemet Neve. Een ontroerend mooi ‘Anthem’ uit in Vlaamse velden sloot het vastgelegdeprogramma af. Het applaus van het publiek was oorverdovend en ik kon het er alleen maar meeeens zijn. Het publiek kreeg ook wat het vroeg, een fantastisch bisnummer. Via eenprachtige improvisatie op piano, contrabas en drums sloot stuk per stuk het ganseorkest aan tot een groots en sterk moment. Daarna dwaalden we weer terug naar hetopeningstrio van dit nummer ‘It’s gone’. En daarmee was het concert ook helemaal“gone”. Het afsluitend woord van de voorzitter en de terechte dank-je-wels en de posi-tiviteit die van het podium de zaal in stroomde toonde volgens mij nog maar eensaan De Gilde(muzikanten) met Jef Neve een goede combinatie was. Kort samengevat:Jef Neve en De Gilde was een succes (als je het mij als toeschouwer vraagt). Naast deschitterende muziek en de prachtige arrangementen spatte vooral het plezier en defijne samenwerking van het podium de zaal van het cultuurcentrum in. Alweer een “inharmony” van De Gilde die meer dan het zien en beluisteren waard was! Chris Casteele ¦ 11

12 ¦

Wanneer ik gevraagd word om met een harmonie-orkest te gaan samenwerkenvoor een concert, is dat meestal een hele uitdaging. Je kan het niveau van het orkestniet inschatten, je weet niet hoe goed ze gaan voorbereid zijn, je kent de dirigent nietaltijd, enz. En als dat orkest dan ook nog eens vraagt om niet even langs te komen alssolist, maar zowaar de hele avond te vullen met mijn eigen repertoire, wordt die uitda-ging alleen maar groter. Maar… zelden heb ik zo’n secure samenwerking geweten in het amateur-milieu!De manier waarop gecommuniceerd (full credits voor Jan!), gearrangeerd (dank je Els,topjob!), gerepeteerd (Nick!), maar vooral uitgevoerd werd, was bewonderenswaardig!Deze samenwerking was ronduit geweldig en ik zie het als een hele eer dat een 100-talmuzikanten zich vol overgave over mijn muziek gebogen hebben, en tijdens de beideconcerten van de eerste tot de laatste minuut in volle concentratie mijn repertoirespeelden. Een welgemeende dank aan iedereen, van de kleinste ukkepuk tot de nestor van hetorkest! Heel graag tot een volgende keer. ¦ 13

Foto’s © Geert De Mesmaeker & Paul Corbeel14 ¦

¦enkele reactiesHet was top! Proficiat aan allen!Sigrid Van de Steene__ __Sommigen noemden het gisteren onovertreffelijk, vandaag al overtroffen! Uitzonderlijk enindrukwekkend zoveel toptalent in een topproject!Ida Van Cappellen__ __Heel erg genoten van het concert.Marie-Berthe Wyns__ __Beste Gildevrienden,Wat een fantastische avond! Van harte proficiat aan de Gildejeugd, De Gilde en natuurlijk virtuoosJef Neve. Gefeliciteerd aan onze dorpsgenote Els De Sadeleer voor de arrangementen. De uitvoe-ring was subliem te noemen, perfect in harmony en wat Jef Neve uit de piano toverde (het mochtdan nog wel een Steinway zijn :-) ) was echt virtuoos. Wij zijn fier zo’n fantastische vereniging inAsse te hebben, doe zo voort De Gilde en dank voor de mooie avond waar we met volle teugenvan genoten hebben!Koen Van Elsen__ __Het was SUPER! Proficiat aan iedereen !Katleen Meersseman__ __Episch. Dat was het.Proficiat aan Jef Neve maar vooral aan de Gilde(jeugd). Weeral fantastisch!!Ronald Catoir__ __Ongelooflijk! Het was weer een topper! Ik vind dat Els De Rop ook wel een bloemetje mochtkrijgen! Ongelooflijk hoe zij de kleintjes begeleidt! Indrukwekkend!Griet Walrave__ __Proficiat!!!Christiane Verbeeren__ __Weeral alle verwachtingen ingelost. Fijne namiddag met een veelbelovende Gildejeugd, eenfantastische artiest en steengoede Gildemuzikanten.Paul Louis__ __Toonaangevend!Etienne Stallaert ¦ 15

16 ¦

Beste Gildemuzikanten en -leden,soms, heel soms, heb je een ‘waw-gevoel’ bij een voorstelling, een voorstelling die je helemaal meevoerten spontaan laat opveren bij de laatste noot. Dat gevoel had ik zaterdag.Wat een prachtige avond hebben jullie ons bezorgd!Dat ‘Neve in harmony’ een zeer ambitieus project zou worden, was wel duidelijk.Maar dat het de hooggespannen verwachtingen zou overtreffen, was niet te voorzien.Dit was niet zomaar een amateurconcert, laat staan een concert met een bekende gast.De Gilde en Neve trakteerden op een volwaardige voorstelling: mooie muziekkeuze, fijne afwisselingmet Neve solo, interessante bindteksten, professionele organisatie, mooi licht, …Daarenboven waren de verwachting en betrokkenheid en het engagement van alle muzikanten voel-baar en ook weerspiegeld in de respectvolle houding van Jef Neve, die er zichtbaar deugd van had.Neve, die zich niet ‘ingehuurd’ voelde, maar opgenomen in de warme Gildefamilie waar ‘participatie’geen hol woord is en waar iedereen telt, óók de kleintjes!Wat een zegen is dergelijke vereniging voor onze (cultuur)gemeenschap!Een welgemeende proficiat aan iedereen die bijdroeg aan dit prachtig en succesvol project!Katelijn Ringoot__ __Voor ons was het de eerste keer in het CC Asse.We waren aangenaam verrast, van het optreden hebben we volop genoten.Nicole Sluys__ __Dit was geen plug en play; maar hard werken aan een passend arrangement (bij aanvang wat wennen,maar daarna blende het goed) met het œuvre van Jef Neve.En dan nog halverwege een andere dirigent moeten inschakelen... Ik kan mij inbeelden wat dat alle-maal betekent achter de schermen en veel repeteren.Leuk ook om zo een grote jeugdgroep te hebben voor de doorstroming.Ik zat goed gepositioneerd en kon het vingerspel van Jef Neve goed zien; Neve is een enthousiast enpositief persoon.Proficiat Jan en co met de organisatie van zo’n uitdaging.Joris Van der Veken__ __Wij hebben genoten van het optreden, een optreden van hoog muzikaal niveau. Proficiat voor de muzi-kanten (groot en klein) van De Gilde.Lisette Keymolen__ __Misschien wel de beste In Harmony die ik gezien heb.Bedankt aan De Gilde voor de prachtige avond.Pol De Bauw__ __Moeten we dat echt met woorden beschrijven?We waren met z’n drieën om naar jullie concert te luisteren. Superlatieven als prachtig, knap, fantas-tisch, grandioos en zo veel meer woorden hadden we nodig om onze avond te beschrijven. En vooralgedurfd, wetend dat jullie zo straf zijn om met zo’n man uit te pakken en er ook in slagen.Dat jullie straf zijn hebben jullie al dikwijls bewezen maar deze keer stak jullie prestatie er met kop enschouders bovenuit. Een hele dikke proficiat!Marie-Thérèse Fieremans ¦ 17

De harmonie was super! Geweldig concert! Enorm genoten!!!! Hilde Du Ville __ __ Het was geweldig, proficiat. Alessandra Roelandt __ __ Dikke proficiat aan De Gilde en al zijn muzikanten. Top-concert samen met Jef Neve. Johan De Rop __ __ Elk concert opnieuw denk ik AMAI... beter kan niet... en toch is het iedere keer TOP! Perfecte organisatie! Mag ik 1 opmerking maken? Els De Rop verdient in mijn ogen ook een bloempje voor haar begeleiding van de kleintjes. Ze doet het altijd zo fijn! Hilde Claessens __ __ Als bewonderaar van Jef Neve was ik echt benieuwd wat een samenspel met de Gilde zou geven. Ik was zeer aangenaam verrast. Niet in het minst door de keuze van de stukken. Jullie hebben het jullie zelf niet gemakkelijk gemaakt. De Gilde heeft heel getalenteerde muzikanten. Het was ook een gedurfde keuze, ook voor de solostukken van Jef Neve, om deze misschien toch minder toegankelijke stukken te spelen voor zo’n breed publiek. Ik heb er in ieder geval van genoten. Leen Walschap __ __ Zaterdagavond met verwondering gekeken en geluisterd, wat een krak die Jef, en volledig in harmonie met De Gilde. Moest ik nu niks anders te doen gehad hebben, ik kwam zondag nog eens. Proficiat aan allen! Geert Marckx __ __ Het was fameus goed geslaagd. En Jef Neve is een groot persoon in al zijn eenvoud. Elise Decort __ __ Wij hebben met volle teugen genoten! Voor herhaling vatbaar. Kristin Vancraynest __ __ We weten natuurlijk op voorhand dat we van De Gilde top-niveau mogen verwachten... maar ‘t was deze keer weeral superfantastisch goed!!!!! Wat een prestatie! We hebben er van genoten tot in de toppekes van ons tenen. Allerdikste proficiat en... zo voortdoen hé! We kijken al uit naar wat komen gaat. Géo Raspé18 ¦

Het was gewoonweg fenomenaal. Topprestaties van zowel de Gildejeugd als de Gilde.Benieuwd voor volgend jaar.Patricia Bogaerts__ __Een schot in de roos; een jaarlijkse hoogmis!!!Daniel Horlait__ __Het was gewoon super.Hartelijk dank aan alle muzikanten.Johan Labeeuw__ __Wij mochten magische momenten beleven die voorgoed in ons geheugen gegrift blijven.Lyotta Pessemier__ __Sinds zondag speel ik loeihard ‘Spirit Control’ in mijn auto i.p.v. StuBru. Dus ik denk dat ik mag zeggendat ik het superdemaxzaligwaaromhebiknietmeerpianogeoefendvroegerfantastisch vond.Ben zaterdag en zondag gaan kijken en had zin in meer...Dikke proficiat (zoals altijd) maar dit was toch een van jullie allertoppers, proficiat aan allen om hetweer eens gedaan te krijgen.Inge Van den Cruyce ¦ 19

20 ¦ Foto’s © Paul Corbeel

¦da capo Neve in Harmony wat eraan voorafging Het lijkt alsof het gisteren was, de muzikaal – vanaf de eerste seconde – eenbrainstormsessies voor het eerste ‘in erg grote klik. Perfecte match. DankjewelHarmony’-concert en het nieuwe pad dat Nick om ons ‘uit de nood’ te helpen. Jouwtoentertijd werd uitgestippeld. Intussen zevende ‘in Harmony’-concert werd erstaan er al veertien edities op de teller, opnieuw eentje om in te lijsten.waarvan er niet één op de vorige leek.Net daarin schuilt wellicht het unieke en En tot slot nog even Jef Neve citeren:tegelijkertijd het aantrekkelijke van deze “Wat mij heel erg aantrekt bij zo’n muziek-formule. Een parcours waar we met z’n vereniging is dat je voelt dat er een heelallen toch wel trots op mogen zijn. grote sociale ‘colle’ is tussen die mensen. Je komt hier als artiest of solist niet zomaar ‘Neve in Harmony’ zal ons echter nog binnengewandeld, doet jouw ding en gaatlang bijblijven. En dat heeft onder meer terug naar huis. Nee, je wordt echt opge-te maken met de persoon rond wie het nomen in die groep en dat is heel bijzonderdeze keer allemaal draaide. Van bij het om te ervaren.”eerste contact, meer dan anderhalf jaargeleden, schakelde Jef Neve zich in, in Jan De Ropdit project. Voortdurend was er overlegover het repertoire, de arrangementen, de Foto © Aagje Degrooteplanning... kortom, Neve toonde een grotebetrokkenheid die steeds crescendo ging. ¦ 21De ‘masterclasses’ die aan het concertvoorafgingen, waren voor ons – liefheb-bers-muzikanten – een ronduit uniekebelevenis. Neve dirigeerde en speelde zichletterlijk in het zweet, gaf duiding bij zijncomposities, bracht zijn muzikale visieover... en benadrukte steeds het aspect‘samen musiceren’. Grote meneer. Dat we enkele maanden vòòr hetconcert ook een ‘nieuwe’ dirigent moesteninschakelen was onvoorzien en best evenpittig, maar het vertrouwen in Nick Ost isongemeen groot en werd nog maar eensbevestigd. Nick en Jef hadden eigenlijkbroers kunnen zijn; er was immers nietalleen een fysieke gelijkenis, maar ook

22 ¦ Foto’s © Wim Patry (vzw Cultuur in Beeld)

¦facebook-foto’s ¦ 23

Welkom op het 65steGildefeestZomerfeestOp vrijdag 27, zaterdag 28, zondag29 en maandag 30 juli is het Het mosselrestaurantopnieuw feest bij harmonie De is geopend opGilde uit Asse; vier dagen langwordt het gezellig vertoeven in en VRIJDAG 27 JULIrondom zaal Gildehof tijdens het van 17.30 tot 22 uur65ste Gildefeest-Zomerfeest. ZATERDAG 28 JULILie ebbers van volksspelen komen op van 17.30 tot 21 uurzaterdagnamiddag volop aan hun trekken ZONDAG 29 JULImet het Gilde-kampioenschap meet- van 11.30 tot 16 uurschieten, petanque en wipschieten. MAANDAG 30 JULIGrote trekpleister van deze vierdaagse is van 17.30 tot 21 uurhet gerenommeerd mosselrestaurant, datquasi doorlopend geopend is. NaastZeeuwse mosselen worden er ook gerooktezalm, kaaskroketten, koninginnehapjes eninsalata caprese geserveerd, én over-heerlijke ijsjes (met verse aardbeien).Van harte welkom!

Op het menu: VOLKSSPELENZeeuwse mosselen ZATERDAG 28 JULIKoninginnehapje Insalata Caprese GILDE-KAMPIOENSCHAP Gerookte zalm PETANQUE Kaaskroketten Roomijs aanvang: 13.30 uur GILDE-KAMPIOENSCHAP MEETSCHIETEN aanvang: 14.30 uur GILDE-KAMPIOENSCHAP WIPSCHIETEN aanvang: 14.30 uur GROTE CAPACITEIT 140 extra plaatsen in twee kadertenten BETALEN KAN MET 27, 28, 29, 30 juli 2018 in zaal Gildehof, AsseDE GILDEJEUGDo.l.v. Lieve De Rop vliegt erin!met Elke Buyle ¦ 25en de dansklassen van de Kunstenacademiezondag 7 oktober 2018 om 15 uur in cultuurzaal Oud Gasthuis, Asse

DE GILDEJEUGDo.l.v. Lieve De Ropvliegt erin!met gastoptreden van Elke Buyle (Elsa uit ‘Frozen’)en de dansklassen van de Kunstenacademiezondag 7 oktober 2018 om 15 uurin cultuurzaal Oud Gasthuis, AsseTICKETS VIA WWW.DEGILDE.BE

¦con fuoco Muziekkamp De Gildejeugd Van 20 tot en met 26 augustus trekken ruim 100 jonge muzikanten en hun begelei-ders naar Destelheide in Dworp voor het jaarlijks - inmiddels achttiende - muziekkampvan De Gildejeugd. Het muziekkamp: dat is pure fun, toonladders beklimmen, lachen-gieren-brullen...kortom, een constante afwisseling van in- en ontspanning. En... the sky is the limit, wanthet kampthema is dit jaar de Gildejeugd vliegt erin! Dus: fasten your seatbelts. Allemuziekwerken maar ook de activiteiten en verrassingen hebben wat te maken met ditthema. Op zondag 26 augustus 2018 verzorgt De Gildejeugd o.l.v. Lieve De Rop het slotcon-cert ‘De Gildejeugd vliegt erin’, waarop alle (groot)ouders, broers, zussen, vrienden,Gilde-muzikanten en -sympathisanten van harte welkom zijn.Het concert begint om 11 uur, gevolgd door een diner. De toegang is helemaal gratis; debijdrage voor het diner bedraagt 13 euro/persoon. Vooraf inschrijven is echter noodza-kelijk; dit kan telefonisch of via email (0473/391 862 - [email protected]). Van harte welkom op zondag 26 augustus in Destelheide in Dworp! ¦ 27

¦coda Gilde-sprokkels••• De live-CD van Neve in Harmony is ••• Gilde-muzikanten Tibe Creupelandtbinnenkort te verkrijgen. Reserveer jouw (trompet), Margo Degol (saxofoon, klas-exemplaar via [email protected] sieke en hedendaagse dans), Rudi Van den Driessche (trombone), Caitlin Van••• De vzw Cultuur in Beeld draaide den Driessche (klassieke en hedendaagseeen mooie reportage tijdens ‘Neve in dans) en Cilia Catoir (hedendaagse dans)Harmony’, te bekijken via hun website: studeerden dit schooljaar af aan de Kun-www.cultuurinbeeld.be stenacademie Asse. Ook Nele Gillisjans (engelse hoorn) zwaaide af, weliswaar DE GILDEJEUGD aan de academie van Vilvoorde. vliegt erin! Proficiat! ••• Ook dit najaar wonen we geregeld een uitzending bij van Van Gils & gasten, waarmee deze fondsenwervende activi- teit wordt verdergezet. Zin om een keer mee te gaan? Schrijf dan in via [email protected] o.l.v. Lieve De Rop met gastoptreden van Elke Buyle (Elsa uit ‘Frozen’) en de dansklassen van de Kunstenacademie zondag 7 oktober 2018 om 15 uur in cultuurzaal Oud Gasthuis, Asse TICKETS VIA WWW.DEGILDE.BE••• Op zondag 7 oktober concerteert De ••• De Gilde-muzikanten genieten nuGildejeugd in cultuurzaal Oud Gasthuis. van een welverdiende vakantie.‘De Gildejeugd vliegt erin!’ wordt een De repetities worden hervat op zondag 2boeiende concertnamiddag waarbij de september.muzikanten het gezelschap krijgen van We wensen jullie alleen een prettige enElke Buyle (Elsa uit Frozen) en ook de zonovergoten vakantie!dansklassen van de Kunstenacademieverlenen hun medewerking.Tickets kan je binnenkort online reser-veren via www.degilde.be28 ¦

GVaarangeWeyenbergh Nerviërsstraat 122, 1730 Asse Tel. 02/452.79.22 uit sympathie Z5 Mollem 100 1730 Asse Tel. 02 / 452 63 32 www.fieremans.com [email protected] BACKERStands- & Interieurswww.debackeretn.be Kalkoven 22 – 1730 Asse 02/452.90.10 – www.lm.be – [email protected]

Steenweg 43 1730 Asse Tel. 02/452.63.83 www.vanelewijck.be [email protected] Industrielaan 16-20 1740 Ternat Tel. 02/583.50.25 www.hls.be • [email protected] interieurinrichting www.decostore.be SPAARVERZEKERINGEN HYPOTHECAIRE KREDIETEN SCHULDSALDOVERZEKERINGEN Weversstraat 6-10, 1730 Asse www.credimo.be Nestor Martinstraat 315, 1082 Brussel Tel. 02 482 07 40 • Fax 02 469 22 24 www.wegebo.be - [email protected]

17 Het restaurant is geopend op vrijdag 27 juli van 17.30 tot 22 uur zaterdag 28 juli van 17.30 tot 21 uur zondag 29 juli van 11.30 tot 16 uur maandag 30 juli van 17.30 tot 21 uurGildehof1887-20 Gildehof 4, Asse

GILDEFEEST-ZOMERFEEST MOSSELRESTAURANT VRIJDAG 27 JULI 2018 van 17.30 tot 22 uur ZATERDAG 28 JULI 2018 van 17.30 tot 21 uur ZONDAG 29 JULI 2018 van 11.30 tot 16 uur MAANDAG 30 JULI 2018 van 17.30 tot 21 uur VOLKSSPELEN: ZATERDAG 28 JULI 2018 OPEN PETANQUE TORNOOI aanvang: 13.30 uur MEETSCHIETING aanvang: 14.30 uur GROTE WIPSCHIETING aanvang: 14.30 uur COLOFON VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Jan De Rop, Kespier 10, 1730 Asse Harmonie De Gilde is aangesloten bij REDACTIE Chris Casteele - Jos De Raedemaeker Vlamo, de Vlaamse amateurmuziek- Jan De Rop organisatie vzw VBR/0180/A en VBR/0180/B EINDREDACTIE EN VORMGEVING Jan De Rop www.degilde.be [email protected] FOTOGRAFEN Paul Corbeel - Geert De Mesmaeker Aagje Degroote - Jan De Rop - Wim Patry32 ¦


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook