Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Gildeleven 2018-1

Gildeleven 2018-1

Published by info, 2018-03-17 06:42:15

Description: Driemaandelijks tijdschrift van harmonie De Gilde, Asse

Search

Read the Text Version

GildelevenTijdschrift Harmonie De Gilde - Asse PB- PP  BELGIE(N) - BELGIQUE P309770¦1verschijnt driemaandelijks • Jaargang 54 • 2018Oudejaarsconcert:kers op de feesttaart ‘De Gilde 130’

¦primo 3 Woordje van de voorzitter 4 Ceciliafeest 2017 7 Aanwezigheids top 5 8 10 jaar muzikant 9 15 jaar muzikant 10 65 jaar muzikant 12 Oudejaarsconcert 19 Nieuwjaarsbrief van de voorzitter 23 Dankwoordje 24 Gilde Restaurant 26 Afscheid Lies Lefever 27 Gilde Sprokkels 28 Personalia 29 Neve in Harmony 30 CultuurPartners10 Het bestuur, de dirigenten en muzikanten van harmonie De Gilde 2G4ilde Restaurantnodigenuhartelijkuitophun 12 vrijdag 9 maart ▶ 9, 10, 11 MAART 2018 van 18 tot 22 uur ▶ 6, 7, 8 APRIL 2018 ▶ 19, 20 MEI 2018 zaterdag 10 maart ▶ 27, 28, 29, 30 JULI 2018 ▶ 20-26 AUGUSTUS 2018 van 18 tot 22 uur ▶ 7 OKTOBER 2018 ▶ 16 NOVEMBER 2018 zondag 11 maart ▶ 18 NOVEMBER 2018 ▶ 24 NOVEMBER 2018 van 11.30 tot 16 uur ▶ 30 DECEMBER 2018 zaal Gildehof Gildehof 4, Asse AGENDA ¦ GILDE RESTAURANT 17 ¦ REPETITIEWEEKEND 1887-202¦ ¦ NEVE IN HARMONY ¦ GILDEFEEST-ZOMERFEEST ¦ MUZIEKKAMP ¦ GILDEJEUGD IN CONCERT ¦ AIREKENSNACHT ¦ CECILIAVIERING ¦ CECILIAFEEST ¦ OUDEJAARSCONCERT

¦intrada De Gilde en hoe jouw leven zin te gevenLectori salutem. Moeder waarom leven wij? Als we het ant-woord op die vraag nu eens echt kenden, zoudenwe dan niet de heilige graal van de filosofie heb-ben ontdekt? Zou die kennis ons vooruit helpen,ons gelukkiger maken? That’s the question! Ontelbare generaties voor ons braken zichreeds het hoofd over ‘De zin des levens’ en allichtzal de zoektocht ernaar nog duren tot de vol-gende Sint-Juttemis. In afwachting van een wijs-gerige doorbraak stel ik voor dat we de wijzeaanbevelingen van de Londense ’School of life’volgen. Daar beweert men: de zin van het levendie zoek je niet, die maak je gewoon zelf. Vraag dus niet meer “wat is de zin van mijnleven?”, maar vraag je af “hoe kan ik mijn leven zin geven?”. En blijkbaar volstaat het,tenminste volgens deze zeer erudiete denkers om de volgende vier activiteiten in jeleven te integreren: verbind je met anderen, streef naar inzicht in jezelf en de wereld,overstijg je eigen mogelijkheden en sta ten dienste van de anderen. Het is duidelijk dat verschillende van deze aanbevelingen beoefend worden in eenvereniging zoals de onze. Het verenigingsleven is en blijft immers een van de motorenvan onze samenleving. En ongetwijfeld een van de weinige antidota in de strijd tegende verkilling van onze maatschappij. Ons jaarlijks Oudejaarsconcert, met het warme gevoel van samenhorigheid, waarmensen nog eens buiten komen om zich in te zetten voor de zwakkere medemens; hetgeeft mij tenminste elke keer opnieuw wat meer ‘zin’ in het leven.Ik hoop van ganser harte dat u het ook zo mag ervaren. In naam van alle muzikanten van de Gilde wens ik u bij deze een ‘zinvol’ 2018. En wezien mekaar zonder twijfel op 9, 10 en 11 maart tijdens het Gilde Restaurant.Servus,Jos De RaedemaekerVOORZITTER HARMONIE DE GILDE ¦3¦giocoso Ceciliafeest 2017 Het is het al maandag 20 november wanneer ik dit neertik. Eindelijk is er wat rustin mijn hoofd na het Ceciliafeest. Zeg maar Ceciliaweek. Het begon al met de aire-kensnacht op vrijdag 10 november. Zondag daarop – 12 november in de Sint-Marti-nuskerk – was er de Cecilia misviering waarin aangepaste kerkmuziek de kerkgangerstot ontroering bracht en waarin Herman en Henri plechtig gehuldigd werden door deparochiegemeenschap voor hun jarenlange inzet in het beheer van de kerkfabriek Sint-Martinus. Een gepaster moment kon niet gekozen worden. Na de eucharistieviering (na weer op ordestelling van het hoog koor en verhuis vanmateriaal naar ‘t Gildehof door de gebruikelijke vrijwilligers, waarvoor dank) trokkenwe naar café Boontje op de Kalkoven voor de traditionele Ceciliapinten/frisdranken.De stemming zat er in. Zij die zich ingeschreven hadden reden daarna naar restaurantEenhoorn voor een voortreffelijk wildmenu (op eigen kost). Zaterdag 18 november ontmoetten we elkaar dan weer voor het grote Ceciliafeest.Vriendschappelijke ontvangst, aperitiefhapjes en bubbels of fruitsap, voor iedereen.Feestelijk versierde tafels. Stemmige verlichting en achtergrondmuziek. Een warmesfeer. Na de openingsrede van ondervoorzitter Jan sprak diaken Karel een dank aan SintCecilia. Voorzitter Jos, afwezig wegens medische bijeenkomst in Bologna, stuurde viade satelliet het welkomstwoord. Hij drukte erop verder te streven naar muzikale groeidoor meer geregeld aanwezig te zijn op de repetities en in vriendschappelijke omgangen wederzijds begrip elkaar te steunen. Samen sterk. ¦5

Op het drie gangen menu, klaargemaakt door Bruno en team, niets dan heerlijk- heden om duimen en vingers af te likken, dranken inbegrepen. Obers (gehuurd van de scouts) in zaal en bar deden het voortreffelijk. Intussen volgde de vermelding van de genomineerden voor percentueel gerang- schikte aanwezigheid op de repetities en uitvoeringen. Met beeld en klank, verzorgd door Jan, en enkele anekdotes werden de muzikanten met 10, 15 en zelfs ene met 65 jaar dienst, gehuldigd voor hun verdienste en de wens dat zij nog lang de Gilderijen mogen bezetten. Een opmerkelijk verrassingsoptreden van SAMON deed de harten van de jeugdige fans popelen. SAMON is een kwintet van jonge Gildemuzikanten die ‘s zondags na de repetitie hun muzikaal talent beleven in plaats van niks te zitten chillen. Komt in orde jongens, goed bezig. Een gepaste tombola met nuttige en waardevolle prijzen, geschonken door even waardevolle mensen, kon de kosten wat dempen. Dan kwam de dj in Jan naar boven en werd al gauw door jong en oud de dansvloer de place to be. Nog enkele uren werd er gedanst, gezongen, gelachen, plezier gemaakt, kortom: Cecilia gevierd. ‘s Anderdaags was opnieuw de werkelijkheid onder ons: repetitie. En allen op post of niet misschien? Fons De Leeuw6¦

AANWEZIGHEIDS TOP 5 AANWEZIGHEIDS TOP 5DE GILDEJEUGD DE GILDE5. 36 op 40 (90%) 5. 40 op 44 (90,91%) Antje De Rop Bèrken Quisthoudt Sander Quisthoudt Fleur De Rop Caitlin Van den Driessche 4. 41 op 44 (93,18%) Seppe Van Weverberg Nick Bulté4. 37 op 40 (92,50%) Leentje Van Dijck Jolien De Greve Annelies Vanderheyden Fleur De Rop Mirke De Rop 3. 42 op 44 (95,45%) Lise Quisthoudt Elke Amerijckx Robbe Van Weverberg Dirk Rogiers3. 38 op 40 (95%) André Van Mulders Nick Bulté 2. 43 op 44 (97,73%)2. 39 op 40 (97,50%) Jan De Rop Joren De Rop 1. 49 op 49 (100%) Oskar Mahieu Lieve De Rop1. 40 op 40 (100%) Heidi Van Hecke Tine Quisthoudt ¦7

10 jaar muzikant Leen De Sadeleer, Noémie Monyango, Lise Quisthoudt, Emma Van Hove Caitlin/Lance/Rudi Van den Driessche, Annelies Vanderheyden8¦

15 jaar muzikantJohan De Sadeleer, Nele Gillisjans, Gertjan Marckx, Ella Vermeir ¦9

65 jaar muzikantAlbert Quisthoudt Wij hebben Bèrken hier in de Gilde al nieuwe oren met afstandsbediening. En vaak gevierd, gedecoreerd, gefeliciteerd als ge iets niet goed begrepen hebt of niet voor zoveel jaren inzet, voor zoveel jaren goed verstaan, dan zijn het volgens u de dienstbaarheid, voor zoveel jaren muzi- platte batterijen ervan. kant. 50 jaren, 55 jaren, 60 jaren, 60ste Dat alles en nog veel meer, aaneen gelijmd, keer airekensnacht... 70ste verjaardag, geplamuurd, geretoucheerd, gerestau- 75ste verjaardag... reerd, heeft van u weer een man gemaakt Vandaag feliciteren we hem voor 65 jaren uit één stuk. Een vent van een boom, een muzikant. Sinds 1887, de Gilde bestaat stoere... knotwilg. Solide, robuust, uitge- 130 jaar (dat is twee maal vijfenzestig), is balanceerd, eminent, kortom een ferm Bèrken de tweede muzikant die al 65 jaren goeduitziend senior. Bij toeval hebt ge actief is, in de voetsporen van onze toon- me ooit heel ostentatief al de medica- aangevende voorganger René De Rop, die menten laten zien die ge hiervoor alle- was de eerste. Dat komt nog zeer zelden maal moet innemen. Awel merci, ge had voor in de muziekwereld. Daarom is het beter in plaats van meubelmakerij, medi- ook een briljanten ereteken: medaille met cijnen gestudeerd. Alhoewel, studeren, stemvork. dat is tegenwoordig veelal elektronisch Bèrken, nu wordt er van mij verwacht en daarvoor moet ge zijn hé? dat ik hier enkele anekdotes over u ga Ooit vroeg iemand aan Bèrken: ‘Ge kunt vertellen, maar ik heb in de vorige edities dat toch gemakkelijk volgen op uw al alles gezegd. De mensen weten sinds- scherm via de vernieuwde website van dien wie of wat gij zijt. En zij herin- de Gilde?’. Zei Bèrken: ‘Watte, website? Op neren zich ook dat gij vijf jaren geleden mijn scherm ken ik alleen offside.’ nog maar eenenzeventig kilo waart, heu eenenzeventig jaar. Wat is er in die vijf jaren met u allemaal gebeurd? Man, man, man. Wij weten dat gij altijd tracht te leven naar de wetten van God, de Staat en de Natuur en bijgevolg ook naar de wet van de zwaartekracht, en dusdanig zijt ge een paar keren letterlijk gevallen. Opge- staan en weer doorgegaan. Rug gekneusd, schouder gebroken, knie uit ‘t not. Zeer afzien, kreunen, kiné en uiteindelijk in die volgorde: kliniek, reparaties, opera- ties, langzaam herstel. Om nog maar te zwijgen over intussen een steviger gebit, staar of katarakt, straffer brilglazen,10 ¦

Gelukkig voor de Gilde is Bèrken ook bij, als PR-man, samen met zijn paarswitmuzikant geworden. Nu dus al 65 jaren. Anderlecht-sjaal als decorstuk (ik bedoelSamen met zijn zoon Koen en kleinzoon die sjaal hé).Sander, drie generaties jongens, allenklarinettisten in het volwassenenkorps Bèrken, al wat ik hier verteld heb is echtvan de Gilde. Volgens mij is dat enig. Ook waar, zelfs de leugens, toch ga ik nuzij missen weinig of geen repetitie. In stoppen. Ik moet nog fantasieën over-de laatste jaren is Bèrken al enkele rijen houden voor binnen vijf jaar hé. Oké,opgeschoven naar achter, als aanvoerder gij hebt ook recht van spreken, doe datvan de derde klarinetten, maar vooral om straks, want al wat ge nu zegt kan tegen uzijn kleinzoon (ook klarinet) een beetje gebruikt worden...in toom te houden. Hij is niet meer actiefin de arbeid in en rond het Gildehof, In naam van de voorzitter, ondervoor-tijdens de festiviteiten, Gilderestaurant zitter, het bestuur, de dirigenten, de muzi-en Zomerfeesten, maar wel telkens al die kanten, vaandeldrager en alle aanwezigendagen aanwezig, om te eten en tussen pot hier, zeggen wij u: hartelijk proficiat. Heten pint samen met Frans Van der Poten is voor de Gilde een eer om mensen alsal hun congégeld op te doen en – zoals gij in ons midden te hebben. Onze dankWaldorff en Stedler – alle gebeurtenissen hiervoor willen wij uiten door u eente overschouwen, van aan de schouw. medaille op te spelden, het briljantenMet de Airekens speelt hij niet meer mee, ereteken: medaille met stemvork, 65maar op de Airekensnacht is hij er altijd jaren muzikant. Fons De LeeuwFoto’s © Geert De Mesmaeker ¦ 11

12 ¦

¦concerto Oudejaarsconcert 2017 Het Oudejaarsconcert van vrijdag 30 december 2017 bleek eens te meer eenvoltreffer. Een orkest en koor in topvorm, een publiek dat smulde. De kers op defeesttaart ‘De Gilde 130’. Een relaas. Ruim een maand vòòr het concert was de rush naar tickets ongemeen groot:nauwelijks enkele minuten nadat de onlineverkoop werd opgestart was de laatstestoel van cultuurzaal Oud Gasthuis reeds verkocht. Voor zover dat nog niet duidelijkwas: cultuurminnend Asses wil het Oudejaarsconcert voor geen geld missen. Geld datoverigens telkens integraal wordt geschonken aan een goed doel, deze keer de vzwHopperank. Ook weer van de partij: gastvrouw Elise Van den Bossche die stijl- en klassevol hetpubliek doorheen het gevarieerde programma gidste. Naar aloude traditie werd de avond geopend door De Gildejeugd, een imposantegroep kinderen en jongeren die weliswaar bijzonder volwassen musiceren. Twee knappeconcertwerken (‘New Frontier’ van James Swearingen en ‘Jump and Joy’ van Markus Götz)gingen het sfeervolle ‘Snow Angels’ van Randall D. Standridge vooraf. Kippenvel, en véélbewondering, zo mocht blijken uit het minutenlange applaus. Bravo - al is dat eigenlijkeen understatement - aan alle muzikanten en hun dirigente Lieve De Rop. ¦ 13

14 ¦

Jan Deroover, directeur van goede doel Hopperank,lichtte vervolgens de werking van de vzw toe en had hetover de dromen/projecten die ze onder meer dankzijdit concert kunnen realiseren. Wanneer het doek weer open ging, pakte De Gildeo.l.v. Pieter Vandermeiren meteen de zaal in met dewiegende Weense walsen van Johann Strauss jr. uitdiens wereldberoemde operette ‘Die Fledermaus’. Heteigentijdse ‘Hymn to the Infinite Sky’ van Satoshi Yagi-sawa dat daarop volgde klonk al even indrukwekkend. Als gast had De Gilde het jeugd- en jongerenkoor(JEKO en JOKO) van de muziekacademie Zellik o.l.v. TomVan den Broeck uitgenodigd, waarvoor - zo bleek - eenglansrol was weggelegd. Zij openden met twee aanste-kelijke Zuid Afrikaanse gospels: ‘Freedom is coming’en ‘Shosholoza’. Het enthousiasme spatte er meteen af. Ronduit indrukwekkend wasvervolgens de uitvoering van ‘Meridian’, een schitterende compositie van Ola Gjeilowaarbij de stemmen van het koor één werden met het harmonieorkest. En met hetaangrijpende ‘Who wants to live forever’ van Brian May (Queen) werd een eerste orkest/koor-luikje pakkend afgesloten. ¦ 15

Van de hand van James Horner vertolkte De Gilde ‘The Mask of Zorro’, een avontuur- lijk werk boordevol Spaanse ritmes en effecten, en het dromerig ’The Seal Lullaby’ van Eric Whitacre ging dan weer het knap vervolg op ‘Minor Alterations’ vooraf. De Ameri- kaanse componist David Lovrien transponeerde tal van (kerst)melodieën van majeur naar mineur, deze keer veelal in de stijl van beroemde meesterwerken. Tientallen melo- dieën en knipoogjes kwamen als een sneltrein voorbij. Knap. De koorleden brachten met ‘Let my light shine bright’ opnieuw een aanstekelijke gospelsong waarbij hun oogjes zo hard fonkelden dat ze iedereen betoverden. Het was de aanzet van een indrukwekkende laatste rechte lijn waarbij koor en orkest werkelijk alles uit de kast haalden. Vooreerst ‘When you believe’, het themanummer uit de anima- tiefilm ‘The Prince of Egypt’, en tot slot ‘Skyfall’ uit de gelijknamige Bond-film, op ronduit sublieme wijze vertolkt door soliste Lynn Vanden Bossche, De Gilde en de koorleden.16 ¦

Aan het applaus leek geen einde te komen. Glunderende gezichten op het podium,een dankbaar en overdonderd publiek in de zaal. En als toetje kregen de toehoorders ernog een bijzondere versie van ‘We wish you a Merry Christmas’ bovenop. Voorzitter Jos De Raedemaeker had aan het eind van het concert woorden van dankvoor techniekers Niels en Hugo van CC Asse, presentatrice Elise, alle muzikanten, diri-genten Lieve en Pieter, koorleider Tom en zijn koorleden. Om vervolgens een chequevan liefst 3750 euro te overhandigen aan de vzw Hopperank. De Gilde gul. En van harte.Als vanzelfsprekend - er zijn immers nog zekerheden in het leven - mocht de ‘RadetzkyMarsch’ niet ontbreken als ultieme toegift. Dit Oudejaarsconcert - een klein marathonconcert dat echter geen seconde ver-veelde - was de kers op de feesttaart ‘De Gilde 130’. Met extra veel slagroom. En of hetpubliek ervan gesmuld heeft. Jan De Rop ¦ 17

18 ¦

nieuwjaarsbrief van de voorzitter¦ Goedenavond dames en heren, einde te komen aan de kommer en kwel. Koning Filip doet het eenmaal per Een mens zou voor minder zijn dekbed totjaar, weliswaar traag maar vastberaden. over zijn oren trekken en een winterslaapPresident Trump doet het met veel gekke van een paar maand houden, kwestie vanbekken en armgezwaai. Paus Benedictus er even tussenuit te knijpen.doet het voor een groot publiek op hetSint-Pietersplein. Zo is het ook een tra- Maar wil dat nu zeggen dat de wereldditie dat uw dienaar aan het eind van het op de rand van de afgrond staat, dat deOudejaarsconcert het woord tot u richt en maatschappij alsmaar onmenselijkerdaarbij even over de schouder kijkt naar wordt, dat er eigenlijk nog weinig hoopwat er achter ons ligt, al was het maar is voor onze kinderen en kleinkinderen?om na te gaan of we daar iets kunnen van Neen, dat is niet zo. Tegenover alle depri-leren. merende verhalen die we horen of lezen, En er was nogal wat om naar om tegenover alle – vaak hartverscheurende –te kijken in 2017. Er zijn hier en daar op beelden die we te zien krijgen en die alle-deze aardbol figuren aan de macht die maal een harde realiteit weergeven, staanje door hun domheid, waanzin, hun dic- even harde cijfers die aantonen dat – hoetatoriale trekken – of een combinatie raar het ook mag klinken - de wereld nogvan alledrie – de daver op het lijf jagen nooit zo’n veilige en rechtvaardige plaatsen dan zwijg ik nog over het kapsel van is geweest als vandaag. Onder leiding vansommigen onder hen. Plots lijkt het idee Max Roser, een economist van de Uni-van een derde wereldoorlog niet meer zo versiteit van Oxford, toont een heel teamabsurd als het de voorbije dertig jaar wel van wetenschappers op de website ‘our-was, dankzij de ronduit gevaarlijke figuren worldindata.org’ aan de hand van harde,die het voor het zeggen hebben in landen nuchtere cijfers onbetwistbaar aan dat deals Noord-Korea, Turkije of de Verenigde globale levenskwaliteit van de mensheidStaten. Voeg daarbij oorlogen in Syrië, er voortdurend op vooruitgaat.Jemen en een aantal Afrikaanse landen,terreuraanslagen in Londen, Barcelona en De media hangen bijna altijd eenIstanboel, massale moordpartijen door ander beeld op. Uit welbegrepen eigenbe-geflipte Amerikanen die wapens kunnen lang, want wij, als lezer, luisteraar of kijkerkopen zoals wij een brood, sterren uit de hebben - en dat is menselijk - veel meerbinnen- en buitenlandse film- en televi- belangstelling voor wat fout gaat dan voorsiewereld en uit de politiek die van hun wat goed loopt.voetstuk donderden omdat ze vrouwenen of jonge jongens niet konden gerust ¦ 19laten, rellen met allochtone jongeren inBrussel…. Kieper er nog een sausje vanklimaatopwarming en nog wat natuur-rampen overheen en er lijkt maar geen

20 ¦

Misschien kent u de schitterende Verder danken we ook de gemeentesong van Het Zesde Metaal: ‘t Es Nog Al Asse, CC Asse, de technici Niels voor hetNie Noar De Wuppe’. Die ‘Wuppe’ kunnen licht en Hugo voor het geluid en ten-we in het Asses vertalen met een woord slotte alle medewerkers voor en achter dedat begint met ‘kl’ en eindigt op ‘ten’. schermen.In dat lied betoogt Het Zesde Metaaldat er nog altijd meer getrouwd wordt Dames en heren, het is tijd voor hetdan gescheiden, dat er nog altijd meer ”moment suprême” van vanavond. “Musicgedronken wordt dan gekotst en dat for life”: beter kan men mijns inziens heter nog altijd meer gefeest wordt dan opzet van vanavond niet omschrijven. Hetgerouwd. Ik denk dat het een wijze les is enthousiasme van onze muzikanten enen een leuke variant op het adagium van koorleden, gecombineerd met uw talrijke,Immanuel Kant en Karl Popper dat opti- warme en gewaardeerde aanwezigheidmisme een morele plicht is. hebben voor vzw Hopperank een mooie cheque van 3750 euro opgeleverd. En dat denk ik ook te mogenbesluiten op grond van wat we vanavond Mooier dan dat wordt het voorin dit cultureel centrum weer hebben ons niet, wij hopen voor u hetzelfde enmogen ervaren. Meer dan 150 muzi- danken u van harte voor uw aanwezigheidkanten, van heel jong tot heel wat minder en graag tot volgend jaar, of tot op de vol-jong, onder de gedreven en deskundige gende activiteit van De Gilde.muzikale leiding van Lieve De Rop voorde jeugd en Pieter Vandermeiren voor À propos: aan iedereen Gelukkigde grote Gilde en Tom Van den Broeck Nieuwjaar en vervul uw morele plicht:voor de enthousiaste koren Jeko en wees optimist!Joko. Dit alles aaneengepraat door EliseVandenbossche. Jos De RaedemaekerBeleef het concert opnieuw!Opnieuw genieten van het Oudejaarsconcert? Voeg dan de live-CD of een HD video-opname toe aan jouw Gilde-collectie.Bestel jouw exemplaar via [email protected] ¦ 21

22 ¦ Foto’s © Geert De Mesmaeker

¦ Dankwoordje Beste mensen van De Gilde, Het deed enorm veel deugd dat jullie kozen voor Hopperank, een dienst uit Assedie ondersteuning geeft aan personen met een beperking. Wij hebben in de eerste plaats enorm genoten van het fantastische concert.Zowel de personen met een beperking die aanwezig waren als de bestuurs- en perso-neelsleden waren laaiend enthousiast over wat ze te zien en te horen kregen. Voor eenpaar van onze cliënten was het zelfs de eerste keer dat ze een dergelijk optreden mee-maakten. Ze waren echt overweldigd! Er ging voor hen een droom in vervulling. Dankzij jullie steun kunnen we nog veel meer mensen hun dromen waarmaken.Momenteel hebben we een aantal cliënten al laten deelnemen aan aangepaste vor-mingen rond internet en computer. Andere vormingen volgen nog. De grootste droom voor velen maken we op 9 juni waar. Dan gaan we met de per-sonen die we begeleiden en hun kinderen naar Bellewaarde. We zorgen voor aangepastvervoer voor de rolstoelgebruikers en voor een picknick. Het wordt zeker en vast eenonvergetelijke beleving. Jullie maken de droom waar van heel wat mensen die het financieel en praktischanders nooit zouden aankunnen. In naam van deze mensen, van ons personeel enbestuur oprecht bedankt! Jan Deroover Directeur van Hopperank ¦ 23

¦gustoso Welkom op het Gilde Restaurant Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 maart a.s. verwachten wij u talrijk tijdens ons Gilde Restaurant. Culinaire verwennerij met alweer een uitgebreid à la carte-menu. Het bestuur, de dirigenten en muzikanten van harmonie De Gilde nodigen u hartelijk uit op hun Gilde Restaurant vrijdag 9 maart van 18 tot 22 uur zaterdag 10 maart van 18 tot 22 uur zondag 11 maart van 11.30 tot 16 uur zaal Gildehof Gildehof 4, Asse24 ¦

Hartelijk welkom vanwege 17 1887-20............................................................................................................................................................................ ¦ 25

¦funèbre emotioneel afscheid van Lies Lefever In het cultureel centrum Westrand in Dilbeek hebben enkele honderdenmensen op zondag 21 januari 2018 een herdenking gehouden voor Lies Lefever.De 37-jarige comédienne overleed op 11 januari nadat ze in de keuken van haarwoning ten val was gekomen. “Lies is gevallen en wij zijn dat ook”, sprak Ronny Mosuse, één van de vele mensendie een getuigenis brachten over de jonge vrouw. De herdenkingsviering opende methet lied ‘The Seal Lullaby’, gebracht door de Gildejeugd-muzikanten terwijl een groepkinderen op het podium ballonnen vasthield. Vervolgens klonk de openingsdans vanLies’ huwelijk met haar partner Joost, begeleid door een fotomontage van beiden. “Het is je weer gelukt, Lies”, sprak een vriend, “ons allemaal samen brengen. Dat waswat je het liefste deed, bij de Chiro en bij de vriendengroep. Je laat ons nu achter meteen leeg gevoel maar vanbinnen leef je wel verder.” Verschillende andere vrienden vanLies Lefever en haar echtgenoot brachten ook een getuigenis terwijl haar neef het liedje‘Sunny’ zong. Reportagemaker Martin Heylen zei in een videoboodschap: “Sommige mensenhebben weerhaakjes, ze zitten in je hart maar af en toe prikken ze een beetje, maardat geeft niet. Lies was zo iemand, ze was een Vlaams authentiek meisje met een Afri-kaanse schaterlach.” De aanwezigen kregen ook nog een stuk van de reportage te ziendie Martin Heylen met Lies gemaakt had in Rwanda. Als laatste kwam Lies’ partner Joost zelf aan het woord. “Ik heb je vrijdag voor hetlaatst gezien en gevraagd of je voor altijd onze trouwring wou dragen”, sprak hij tot zijnechtgenote. “Vervolgens heb ik de bruid gekust en zijn we rechtstreeks overgegaan naarde openingsdans. Voor de laatste keer, vrolijke groetjes.” Ter afsluiting zong de hele zaal ‘Let it be’ van The Beatles. (persartikel Belga)26 ¦

¦coda Gilde-sprokkels••• Op zondag 18 maart 2018 zijn alle ••• Van vrijdag 6 tot zondag 7 april 2018vriendjes/vriendinnetjes van Gildejeugd- heeft het jaarlijks repetitieweekendmuzikanten hartelijk welkom tijdens een plaats. De muzikanten van de ‘grote’ Gilde‘open repetitie’ annex vriendjesdag. trekken ter voorbereiding van “Neve inEen ideale gelegenheid om kennis te Harmony” op afzondering naar Destel-maken met het tofste jeugdorkest uit de heide in Dworp.streek. Nodig dus je vrienden, buren... uit ••• De website van De Gilde werd vorigen kom eens kennismaken! najaar volledig in het nieuw gestoken.Je kan de Gildejeugd vanaf nu overigens De moeite waard om even te bezoeken:ook volgen via Instagram. Check this out! www.degilde.be••• De inschrijvingen voor het acht- ••• In het volgend nummer van Gilde-tiende muziekkamp van De Gildejeugd leven kom je alles te weten over hetzijn overigens volop aan de gang. Van 20 concert-project ‘Neve in Harmony’.tot 26 augustus verblijven de muzikanten Heb je nog geen tickets gereserveerd?in het Vormingscentrum Destelheide in Doe het dan nu meteen via onze websiteDworp. www.degilde.be ••• Ook dit jaar kunnen we rekenen op de steun van tal van CultuurPartners die het ons mogelijk maken onze (muzikale) dromen te realiseren. We zijn hen bijzonder dankbaar en bevelen hen dan ook warm bij u aan. ¦ 27

¦tutti Personalia••• overlijden ••• Op zaterdag 17 februari 2018 had in de Sint-Martinuskerk Asse de afscheids-Op zaterdag 13 januari 2018 werd in plechtigheid plaats van Gildelid Elvirade Jan Ruusbroec en O-L-Vrouwkerk te Fieremans, weduwe van Roger De Raede-Ruisbroek afscheid genomen van André maeker (erevoorzitter van vzw De Gilde-Paternoster, weduwnaar van Jeanne vrienden), moeder van Gildevoorzitter JosVan Cauwelaert, vader van Gildeleden en en Linda De Raedemaeker-De Paepe enbestuurslid Wim en Connie Paternoster- van Gildeleden Michel en Rina Vanhaele-Van der Poten, grootvader van muzikant weyck-De Raedemaeker en Eli en GondaWout Paternoster. De Raedemaeker-Van den Broeck, groot-André werd geboren te Sint-Kwintens- moeder van Gildeleden Nicolas en Bene-Lennik op 24 november 1925 en is rustig dicte Vanhaeleweyck-Vanderroost, over-ingeslapen te Sint-Pieters-Leeuw op 6 grootmoeder van Gildejeugd-muzikantjanuari 2018. Achilles.Op zondag 21 januari 2018 werd in CC Elvira werd geboren te Asse op 27 juliWestrand, Dilbeek afscheid genomen 1924 en overleed er op 12 februari 2018.van Lies Lefever, echtgenote van Joost Mogen zij rusten in vrede.Andries, mama van Gildejeugd-muzikantKobe en Wannes.Lies werd geboren te Kagano (Rwanda) op8 februari 1980 en overleed onverwachtte Asse op 10 januari 2018.28 ¦

HARMONIE DE GILDE o.l.v. Pieter Vandermeiren DE GILDEJEUGD o.l.v. Lieve De Rop stellen voorNeve in Harmony ZATERDAG 19 MEI 2018 AANVANG 20 UUR ZONDAG 20 MEI 2018 AANVANG 15 UUR CC ASSE HUINEGEM 2-4, ASSE R E S E RVATI E: WWW.DEGILDE.BE [email protected] ¦ 29

GVaarangeWeyenbergh Nerviërsstraat 122, 1730 Asse Tel. 02/452.79.22 uit sympathie Z5 Mollem 100 1730 Asse Tel. 02 / 452 63 32 www.fieremans.com [email protected] BACKERStands- & Interieurswww.debackeretn.be Kalkoven 22 – 1730 Asse 02/452.90.10 – www.lm.be – [email protected]

Steenweg 43 1730 Asse Tel. 02/452.63.83 www.vanelewijck.be [email protected] Industrielaan 16-20 1740 Ternat Tel. 02/583.50.25 www.hls.be • [email protected] interieurinrichting www.decostore.be SPAARVERZEKERINGEN HYPOTHECAIRE KREDIETEN SCHULDSALDOVERZEKERINGEN Weversstraat 6-10, 1730 Asse www.credimo.be Nestor Martinstraat 315, 1082 Brussel Tel. 02 482 07 40 • Fax 02 469 22 24 www.wegebo.be - [email protected]

¦al fine citaat Muziek eindigt waar lawaai begint. Phil Bosmans (1922-2012) COLOFON VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Jan De Rop, Kespier 10, 1730 Asse Harmonie De Gilde is aangesloten bij REDACTIE Fons De Leeuw - Jos De Raedemaeker Vlamo, de Vlaamse amateurmuziek- Jan De Rop organisatie vzw VBR/0180/A en VBR/0180/B EINDREDACTIE EN VORMGEVING Jan De Rop www.degilde.be [email protected] FOTOGRAFEN Geert De Mesmaeker - Jan De Rop32 ¦


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook