Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Gildeleven 2018-2

Gildeleven 2018-2

Published by info, 2018-05-07 13:40:33

Description: Driemaandelijks tijdschrift van harmonie De Gilde, Asse

Search

Read the Text Version

GildelevenTijdschrift Harmonie De Gilde - Asse PB- PP  BELGIE(N) - BELGIQUE P309770¦2verschijnt driemaandelijks • Jaargang 54 • 2018‘Neve in Harmony’ 19 en 20 mei in CC Asse

¦primo 3 Woordje van de voorzitter 4 Gilde Restaurant 6 Vriendjesdag bij de Gildejeugd 8 Repetitieweekend 12 Neve in Harmony 18 sponsors 19 CultuurPartners 22 Gilde Sprokkels 23 Personalia 126 8 AGENDA ▶ 19, 20 MEI 2018 ¦ NEVE IN HARMONY 17 ▶ 27, 28, 29, 30 JULI 2018 ¦ GILDEFEEST-ZOMERFEEST 1887-202¦ ▶ 20-26 AUGUSTUS 2018 ¦ MUZIEKKAMP ▶ 7 OKTOBER 2018 ¦ DE GILDEJEUGD IN CONCERT ▶ 16 NOVEMBER 2018 ¦ AIREKENSNACHT ▶ 18 NOVEMBER 2018 ¦ CECILIAVIERING ▶ 24 NOVEMBER 2018 ¦ CECILIAFEEST ▶ 30 DECEMBER 2018 ¦ OUDEJAARSCONCERT

¦intrada De Gilde klaar voor ‘Neve in Harmony’ Onschuldige lezer dezes, “Die Winter is verganghen, ic sie des meien schijn…” Onwillekeurig kwam dit melodietje uit het luitboekvan Johan Thysens mij voor de geest toen ik laatst,genietend van de eerste warme zonnestralen, mijn tra-ditionele zaterdagochtendtochtje maakte. Niks beter om de winterblues te verjagen dan zo’nwandeling trouwens. Zeker bij ’t begin van de lente. Hetgras is niet alleen groener aan de overkant, de buizerdsvan de Putberg zweven weer miauwend op de termiekdoor het blauwe zwerk, mijn trouwe Rottweiler is doorhet dolle heen. Iedereen krijgt lentekriebels. Het was dan ook wel hoog tijd voor verandering nade afgelopen lange, donkere en koude winter. Na de griepepidemie is het nu weer de tijdvoor andere koortsen, hooikoorts bijvoorbeeld of voor de gemeentepolitiekers stilaanverkiezingskoorts. En voor onze Gildemuzikanten misschien een beetje plankenkoortsin het vooruitzicht van ons volgend concert. Met ‘Neve in Harmony’ maakt de Gilde het zich weer niet gemakkelijk. De muziek vande hand van Jef Neve is inderdaad niet van de poes. Het was voor indereen “alle hensaan dek” en zwoegen tijdens de repetities om de partituren onder de knie te krijgen.De lat ligt hoog, de inzet is groot maar wij willen onze gastpianist, onze dirigenten envooral ons publiek bewijzen dat we er klaar voor zijn. U komt toch ook kijken en luisteren op 19 en 20 mei? Wees er nog snel bij. Jef Nevekomt immers niet elke week naar Asse. See you!Jos De RaedemaekerVOORZITTER HARMONIE DE GILDE ¦3¦gustoso Gilde RestaurantHet bestuur, de dirigenten en muzikanten van harmonie De Gilde 17 1887-20Gilde Restaurantnodigenuhartelijkuitophun Hartelijk welkom vanwege vrijdag 9 maart ............................................................................................................................................................................ van 18 tot 22 uur zaterdag 10 maart van 18 tot 22 uur zondag 11 maart van 11.30 tot 16 uur zaal Gildehof Gildehof 4, Asse Op 9, 10 en 11 maart ging in ons Gildehof het jaarlijks Gilde Restaurant door. Opzich geen wereldschokkende gebeurtenis en al zeker geen uitzonderlijke prestatie vanonze Gilde, want zoals reeds aangehaald, jaarlijks op de kalender. Toch zijn zo’n etentjes achteraf bekeken meer dan het vermelden waard. Alleen alomwille van de bedrieglijke vanzelfsprekendheid waarmee ze georganiseerd worden.Zonder dat er een fysiek exemplaar van bestaat wordt de ganse organisatie volgenseen virtueel draaiboek opgesteld en afgewerkt. Alles lijkt zo eenvoudig als werd het eengewoonte. De trekpaarden kennen hun plaats in het gespan, de menners begeleidenhen van oudsher met zachte maar kordate bevelen; de zweep werd ook bij deze editiegespaard…. Omdat we dit jaar wat meer waren opgeschoven in de kalender en er nogal watetentjes samenvielen beleefde het Gilde Restaurant geen topjaar. Laat ons zeggen dathet een degelijke en geslaagde editie was. De keuken was weer top, ons personeel oppost en de bezoekers in de wolken over de kwaliteit van de dis. Kortom alleman content. Zoals steeds danken wij bij deze alle bezoekers en al ons personeel voor hungewaardeerde inzet. Jos De Raedemaeker ¦5

6 ¦ Foto’s © Paul Corbeel & Jan De Rop

¦giocoso Eerste ‘vriendjesdag’ bij de Gildejeugd Op zondag 18 maart 2018 organiseerde de Gildejeugd voor het eerst een ‘vriend-jesdag’ om kennis te maken met het groot jeugdorkest. En of dit een succes werd! Meer dan twintig nieuwe vriendjes kwamen ervaren hoeeen repetitie in z’n werk gaat en maakten meteen deel uit van “het tofste jeugdorkestvan de streek”. Nog meer dan anders barstte het Gildehof uit z’n voegen. Aan alle nieuwe vriendjes: welkom bij de Gildejeugd! ¦7¦ostinato Repetitieweekend 2018 Het was weer zover. De eerste Meteen daarna nam iedereen plaatszonnestralen kwamen door de wolken achter zijn pupiter voor de eerste repetitie.heen en dus begon het bij de muzikanten De repetitiezaal werd overigens in de loopvan de ‘grote’ Gilde al te kriebelen. Tijd om van de namiddag reeds klaargezet doorop repetitieweekend te gaan! Voor het enkele kaboutertjes, waarvoor dank!derde jaar op rij trokken de muzikantenop afzondering naar Dworp, deze keer om Na deze stevige repetitie werd dezich onder te dompelen in het repertoire planning voor de eerste keer door elkaarvan Jef Neve. geschud. Geen traditionele vrijdagavond- quiz, maar wel tijd om gezellig bij te Ook dit jaar werd een vast stramien praten. Tot Lien en Sofie op de proppenaangehouden van repeteren, repeteren kwamen met een heus flamingo-cadeau.en… laten we nog eens repeteren. Al werder af en toe een klein beetje afgewekenvan de planning. Het begon op vrijdagavond met eencarpoolrit naar Destelheide waar bijaankomst onze magen meteen gevuldwerden met een stevige maaltijd. Hetideale moment om je dieet overboordte gooien en ongegeneerd witte boter-hammen met choco te eten. ¦9

10 ¦ Foto’s © Jan De Rop & Lien Torisaen

Misschien had je het wel gemerkt: opeenswerd Facebook overrompeld met promotievoor ‘Neve in Harmony’. Dit dankzij enkeleGilde-uitdagingen. Sommige muzikantenmaakten zelfs een promofilmpje waarvaniedereen met zijn mond vol tanden stond.De bar werd dit jaar overigens bemanddoor Sander, Arno, Maxime, Oscar en Nick,driewerf hoera voor ‘Samon’!Tijd om te gaan slapen, want de volgendedag stonden weer enkele uren repetitie opde planning. Met een frisse kop werden Zo vloog de tijd voorbij. Opzaterdagochtend alle instrumenten zondagochtend was het alweer tijd omopnieuw uitgepakt voor de volgende valiezen te maken en nog eens metrepetitie. In de namiddag was het naar z’n allen te verzamelen voor de laatstegoede gewoonte tijd voor de wandeling. repetitie van dit repetitieweekend.Deze keer werd “de andere kant” van hetdomein van Destelheide verkend. Onder Het was naar jaarlijkse gewoonte eeneen blakende zon stapten de muzikanten productief en verrassend weekend. Delangs velden, holle wegen, bergop-bergaf, Gilde staat weer een stapje dichter bij eenlangs vijvers tot in Wallonië. Een perfecte geweldig ‘Neve in Harmony’.tocht om de hersenen op te laden vooralweer een intense repetitie. Sofie Torisaen En dan was het eindelijk zo ver: de Dank aanGildequiz, deze keer in elkaar gestokendoor Annelies en Heidi, waarvoor een dirigenten Pieter, Lieve, Johan endikke merci! De quiz werd uiteindelijk Koen, alle muzikanten, het animatie-gewonnen door de ‘zwangere kamelen’. en quizteam, medewerkers vanEen groepsnaam waar ongetwijfeld een Destelheide en de kaboutertjes/zeer interessant verhaal achter schuilt. vrijwilligers die instonden voor de organisatie en het vervoer van het materiaal naar en van Dworp. ¦ 11

12 ¦ Foto’s © Geert De Mesmaeker

¦concerto Neve in Harmony Op zaterdag 19 en zondag 20 mei 2018 heeft de inmiddels reeds veertiendeeditie plaats van de succesvolle ‘in Harmony’-concertformule van harmonie DeGilde. Na het veelbesproken ‘Asse in Harmony’ pakt De Gilde opnieuw uit met een stunt: demuzikanten delen immers het podium met pianist/componist Jef Neve, een prominentfiguur in het Belgische muzieklandschap wiens reputatie wereldwijd snel groeit. De muzikanten van het groot jeugdorkest De Gildejeugd o.l.v. Lieve De Ropverzorgen het voorprogramma met muziek van onder meer Robert Sheldon. Vervolgens duikt De Gilde, voor deze gelegenheid o.l.v. Nick Ost, in het repertoirevan meesterpianist Neve: van de rhapsody ’Les Derniers Jours’ tot werk uit zijn nieuwsteCD ‘Spirit Control’. Speciaal voor deze gelegenheid gearrangeerd voor piano en grootharmonieorkest. Dankzij Neve waait er al enkele jaren een frisse wind door de Vlaamse jazz. Hijmaakt jazz en klassiek immers toegankelijk voor een breed publiek.Kom genieten van deze unieke cross-over. ‘Neve in Harmony’ heeft plaats op zaterdag 19 en zondag 20 mei 2018 in decultuurzaal Oud Gasthuis, Huinegem 4, Asse. Aanvang op zaterdag om 20 uur, zondagom 15 uur. Ticketreservatie via www.degilde.be.HARMONIE DE GILDEo.l.v. Nick OstDE GILDEJEUGDo.l.v. Lieve De Ropstellen voorZATERDAG 19 MEI 2018NAANVANG 20 UURZONDAG 20 MEI 2018eveAANVANG 15 UURCC ASSE in HarmonyHUINEGEM 2-4TICKETS VIA WWW.DEGILDE.BE ¦ 13

HARMONIE DE GILDE o.l.v. Nick Ost DE GILDEJEUGD o.l.v. Lieve De Rop stellen voorNeve in Harmony ZATERDAG 19 MEI 2018 AANVANG 20 UUR ZONDAG 20 MEI 2018 AANVANG 15 UUR CC ASSE HUINEGEM 2-4, ASSE R E S E RVATI E: WWW.DEGILDE.BE [email protected] 14 ¦

Jef Neve¦ Pianist-componist Jef Neve (°1977) De cd ‘Sons of the new world’ (2012)behaalt in 2000 aan het Leuvense voegt houtblazers en hoorns toe aan deLemmens-instituut de diploma’s Meester composities voor het trio. In oktober 2014in de Muziek/Jazz en Meester in de Muziek/ wordt Neves’ allereerste soloalbum ‘One’Klassiek met grote onderscheiding, – opgenomen in de legendarische Abbeyen het jaar daarop een diploma Road studio’s in Londen – wereldwijdSpecialisatie in Kamermuziek met uitgebracht. In maart 2017 volgt hetgrootste onderscheiding. Masterclasses meest recente album ‘Spirit Control’,volgt hij onder meer bij Brad Mehldau, ditmaal met een uitgebreide band. DeMartial Solal, Lew Tabackin, Billy Hart, Bill gelijknamige theatertour is een grootCarothers, Kenny Werner en Bruce Barth. succes met praktisch overal uitverkochte zalen, en wordt verdergezet in het najaar ‘Blue Saga’ (2003), de debuut-cd 2018.van het Jef Neve Trio, is meteen een grootsucces. Ook zijn tweede trio-cd ‘It’s Gone’ De bijna perfecte balans tussen(2004) ontvangt schitterende kritieken virtuositeit en diepgang, subliemein binnen- en buitenland. In 2006 tekent composities, hecht samenspel, eenNeve een platencontract bij Universal goede dosis humor en zeer aanstekelijkMusic Belgium voor de release van zijn speelplezier tijdens de concerten zijnderde cd ‘Nobody is Illegal’. De reacties zonder twijfel de sleutel van het grotevan binnenlandse en buitenlandse pers, succes dat Jef Neve en zijn muzikantenradio en tv zijn unaniem lovend. De tweedaarop volgende albums ‘Soul in a Picture’ Neveoveral kent.(2008) en ‘Imaginary Road’ (2010) worden in Harmonyuitgebracht in 24 landen. Zowel de cdals de internationale concerten wordenenthousiast onthaald. ¦ 15

16 ¦

Parallel aan zijn snel groeiende Momenteel werkt Neve aan nieuwecarrière in de jazz blijft Neve ook actief in composities voor verschillende opdracht-de klassieke muziek scène. Hij werkt de gevers, zoals ‘Fantasy for piano solo, violinGoldberg Variaties van J.S. Bach uit, geeft solo and string orchestra’ met Lorenzoverschillende recitals met Belgisch tenor Gatto op viool, een compositie voor ‘DeKoen Vereertbrugghen en in duo met Grote Schijn’, een klank- en lichtspektakelhobo speler Piet Van Bockstal. In 2009 in het Rivierenhof (herfst 2018) en eengaat zijn eerst pianoconcerto met de hymne voor de Landloperskolonies vanBrussels Philharmonic in première en in Merksplas en Wortel die meedingen om2012 volgt zijn tweede. Unersco-Werelderfgoed te worden. Daarnaast concerteert Neve veel- Daarnaast staan er nog concertenvuldig in binnen- en buitenland, en zien op de planning in Nederland, Duitsland,we hem aan de zijde van onder meer Polen, Burkina Faso, Kroatië, een tour inGabriel Rios, Toots Tielemans, Bert Joris, Azië...Brussels Jazz Orchestra, Frank Vaganée,Jamie Cullum, Sam Sparro, Ilse De Lange, NeveTom Mc Rae, Typhoon e.v.a. in Harmony Neve schrijft ook de muziek voor defilms ‘Dagen Zonder Lief’, ‘De helaasheidder dingen’ en ‘Sprakeloos’, en is tevenste horen op de soundtrack van MichelHavanicius’ Oscar en Golden Globewinnende film ‘The Artist’. ¦ 17

SPONSORSDe financiële bijdrage van sponsors isonontbeerlijk voor de organisatie vanNeve in Harmony.We geven graag een overzicht van dehoofd-, media- en lokale sponsors.Onze oprechte dankvoor hun steun gaat naar:Steenweg 23, 1730 Asse Marlier 70, Asse 02 452 70 80 Kerkplein 5, Asse www.assassur.be www.lingerie-ghislaine.be www.goeiedag.be18 ¦

GVaarangeWeyenbergh Nerviërsstraat 122, 1730 Asse Tel. 02/452.79.22 uit sympathie Z5 Mollem 100 1730 Asse Tel. 02 / 452 63 32 www.fieremans.com [email protected] BACKERStands- & Interieurswww.debackeretn.be Kalkoven 22 – 1730 Asse 02/452.90.10 – www.lm.be – [email protected]

Steenweg 43 1730 Asse Tel. 02/452.63.83 www.vanelewijck.be [email protected] Industrielaan 16-20 1740 Ternat Tel. 02/583.50.25 www.hls.be • [email protected] interieurinrichting www.decostore.be SPAARVERZEKERINGEN HYPOTHECAIRE KREDIETEN SCHULDSALDOVERZEKERINGEN Weversstraat 6-10, 1730 Asse www.credimo.be Nestor Martinstraat 315, 1082 Brussel Tel. 02 482 07 40 • Fax 02 469 22 24 www.wegebo.be - [email protected]

HARMONIE DE GILDEo.l.v. Nick OstDE GILDEJEUGDo.l.v. Lieve De Ropstellen voorZATERDAG 19 MEI 2018NAANVANG 20 UURZONDAG 20 MEI 2018eveAANVANG 15 UURCC ASSE in HarmonyHUINEGEM 2-4TICKETS VIA WWW.DEGILDE.BEWanneer? zaterdag 19 mei 2018 om 20 uur zondag 20 mei 2018 om 15 uurWaar? cultuurzaal Oud Gasthuis Huinegem 4, AsseToegangsprijs? voorverkoop: 16 euroReserveren? online via www.degilde.beMeer informatie? stuur een mailtje naar [email protected] ¦ 21

¦coda Gilde-sprokkels ••• Tijdens het Oudejaarsconcert 2017 werd niet enkel een geluids- maar ook een bijzonder geslaagde beeldopname gemaakt. Deze multicameracaptatie van liefst 2u12 mag niet ontbreken in jouw Gilde-collectie. Bestel een exemplaar via [email protected] ••• Omdat Gilde-dirigent Pieter Vander- ••• Halverwege de Paasvakantie viel een meiren vanwege beroepsverplichtingen promofoldertje van de Gildejeugd in verhinderd is, staat de ‘grote’ Gilde tijdens alle Assese brievenbussen. Met info over ‘Neve in Harmony’ onder leiding van Nick het tofste jeugdorkest van de streek, het Ost. Voor Nick – dirigent bij De Gilde van muziekkamp, komende concerten en 2004 tot 2011 – wordt het meteen zijn ‘Neve in Harmony’. zevende ‘in Harmony’-concert. Ontvang je graag een digitale versie? Mail dan even naar [email protected] ••• Op zondag 15 april 2018 zakte Jef ••• Dit najaar concerteert De Gildejeugd Neve een eerste keer af naar het Gildehof in cultuurzaal Oud Gasthuis. in functie van ‘Neve in Harmony’. ‘De Gildejeugd vliegt erin!’ wordt een Een heerlijke/leerrijke ‘masterclass’ van boeiende concertnamiddag waarbij de en met de meester himself. En de muzi- muzikanten het gezelschap krijgen van kanten zijn een geweldige ervaring rijker. onder meer Elke Buyle, die haar stem22 ¦ leende aan Elsa in de Disney-film Frozen. Smeer nu alvast je stembanden in: “Laat het los, laat het lo-os!”... Noteer de datum: zondag 7 oktober 2018 om 15 uur in CC Asse.

17¦tutti Personalia••• geboorte ••• Op 14 maart 2018 werd Matteo geboren,zoontje van gewezen muzikant KimberlyVan den Driessche en Baldwin Meers-seman, kleinzoon van bestuurslid, muzi-kant en Gildeleden Rudi Van den Dries-sche en Sigrid Van de Steene.Proficiat ook aan muzikant ‘meter’ Caitlin.Op 13 april 2018 werd George geboren,zoontje van gewezen muzikant Jelle VanWeyenbergh en Heleen Dolfen, kleinzoonvan Gildeleden en CultuurPartners Jan enInge Van Weyenbergh-Hertecant.Gefeliciteerd!••• overlijden ••• Op woensdag 21 maart 2018 werd inde Sint-Hubertuskerk te Asse-Terheideafscheid genomen van gewezen Gilde-vaandrig en -medewerker Pierre Vander Straeten, echtgenoot van SimonneWillocx, vader van gewezen muzikantRudy en Linda Peirlinck-Van Der Straeten.Pierre werd geboren te Asse op 12 juli1936 en overleed onverwacht te Wiezeop 14 maart 2018.Hij ruste in vrede. 1887-20 ¦ 23

¦al fine citaatJe hebt elke dagmaar één keer te leven.Pak hem vast.Geniet ervan. Jef Neve COLOFON VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Jan De Rop, Kespier 10, 1730 Asse Harmonie De Gilde is aangesloten bij REDACTIE Jos De Raedemaeker - Jan De Rop Vlamo, de Vlaamse amateurmuziek- Sofie Torisaen organisatie vzw VBR/0180/A en VBR/0180/B EINDREDACTIE EN VORMGEVING Jan De Rop www.degilde.be [email protected] FOTOGRAFEN Paul Corbeel - Geert De Mesmaeker Jan De Rop - Lien Torisaen24 ¦


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook