Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Gildeleven 2019-1

Gildeleven 2019-1

Published by info, 2019-02-09 03:26:54

Description: Driemaandelijks tijdschrift van harmonie De Gilde, Asse

Search

Read the Text Version

GildelevenTijdschrift Harmonie De Gilde - Asse PB- PP  BELGIE(N) - BELGIQUE P309770 ¦1verschijnt driemaandelijks • Jaargang 55 • 2019 Oudejaarsconcert 3750 euro voor snoezelruimte Zellik

¦primo 3 Woordje van de voorzitter 4 Ceciliaviering 2018 15 Oudejaarsconcert 23 Nieuwjaarsbrief van de voorzitter 25 Dankwoordje 26 Gilde Restaurant 28 Eerste ‘zotte’ zondag 30 Zaal ‘Ons Huis’ 33 Gilde Sprokkels 34 CultuurPartners 30 4 15 AGENDA ▶ 15, 16, 17 FEBRUARI 2019 ¦ GILDE RESTAURANT ▶ 12, 13, 14 APRIL 2019 2¦ ▶ 11, 12 MEI 2019 ¦ REPETITIEWEEKEND ¦ ACCORDEON IN HARMONY ▶ 26, 27, 28, 29 JULI 2019 ¦ GILDEFEEST-ZOMERFEEST ▶ 19-25 AUGUSTUS 2019 ¦ MUZIEKKAMP ▶ 15 NOVEMBER 2019 ▶ 17 NOVEMBER 2019 ¦ AIREKENSNACHT ¦ CECILIAVIERING 17 1887-20 ▶ 23 NOVEMBER 2019 ¦ CECILIAFEEST ▶ 29 DECEMBER 2019 ¦ OUDEJAARSCONCERT

¦intrada De Gilde wekelijkse mindfullness Beste lezer, Een nieuw jaar, een nieuw begin. Voor u, voor mij, voor de Gilde, voor de “bosbrossers”, voor de arme stakkers van de Wetstraat, voor Melikam Kucam en voor alle andere mensen van goede wil. En hoe nieuw het begin en de rest van het jaar des Heren 2019 zullen zijn, zal voor eenieder van ons afhangen van eigen keuzes en van onvoorspelbare spelingen van het lot. Bij onze Gilde zijn we niet vies van wat nieuwe ideeën. Zo werd eerlangs het concept ‘zotte zondag’ boven de doopvont gehouden. Het wordt de bedoe- ling dat om de zoveel tijd een instrumentengroep een leuke activiteit organiseert voor het ganse orkest. Dit om de monotonie van de wekelijkse repetities af en toe eens te doorbreken en de sociale cohesie van onze groep te vergroten. De Gilde kennende is de kans groot dat zotte zondagen zullen gevolgd worden door nog zottere zondagen. Waar dat eindigt? U hoort er zeker van… Een ander vernieuwend idee is het aanstellen van pupiterverantwoordelijken. Haar of zijn brede taak is ‘go between’ te zijn tussen muzikant en dirigent; de schwung in zijn instrumentengroep te houden, de aanwezigheid op de repetities te stimuleren, mee bepalend te zijn in de muziekkeuze und so weiter und so fort. Wij wensen deze Chinese vrijwilligers alvast veel succes en moed. Er zijn natuurlijk ook veel dingen die niet veranderen in onze harmonie. Zo gaan we in 2019 weer voluit voor een mooi muzikaal jaar, voor beklijvende concerten, voor toffe muziekkampen en repetitieweekends, voor vriendschap, samenhorigheid en veel plezier. We beginnen eraan op 16, 17 en 18 februari tijdens het ‘Gilde Restaurant’. We hopen U te mogen verwelkomen. Totus tuus. Jos De Raedemaeker VOORZITTER HARMONIE DE GILDE ¦3¦giocoso Ceciliafeest 2018 Na het door talrijke aanwezigen geprezen kerkconcert op zondag 18 november in de Sint-Martinuskerk van Asse, ter gelegenheid van onze patroonheilige, tijdens een gebedsdienst voorgegaan door diaken Karel, (de naweeën van de airekensnacht al ver- geten), een pint bij Boontje en vervoer van de grote instrumenten naar het Gildehof en daar orde op zaken gesteld, zakte een grote groep Gildevrienden af naar de Eenhoorn voor een voortreffelijk wildmenu. Op voorhand ingeschreven en op eigen kosten. Heer- lijk. Op de bestuursvergadering was al door Bruno, waarin wij het volste vertrouwen hebben, een menu voorgesteld voor het eigenlijke Ceciliafeest in ons lokaal op zaterdag 24 november 2018. Het zag er erg goed uit, voorafgegaan door aperitief, dan voor- gerecht, hoofdschotel, dessert, koffie, allerlei dranken. Ook keuze uit kindermenu, vege- tarisch en niet vegetarisch menu. Voor Bruno geen obstakel. Die man kent zijn stiel als geen ander. Onze voorzitter, dokter Jos, verwelkomde persoonlijk iedere genodigde in de door Els, Lien en Iris sfeervol ingerichte zaal. Een handdruk, een zoen voor de vrouwen, een schouderklopje... Buiten bitter koud en miezerig, binnen gezellige warmte. Tijdens de receptie niets dan feestkledij, keurige kapsels, glimlachende gezichten, achtergrond- muziek en lovende woorden. Kortom een echte feeststemming. Toen iedereen zijn gereserveerde plaats aan tafel had ingenomen sprak Jos een woord van dank uit aan alle medewerkers die zorgen dat dergelijk festijn mogelijk wordt. Dat zijn de koks, obers, kuisploeg, afwassers, prijzenverzamelaars voor jubilarissen en ook voor de tombola. Dank u wel. Werd dan opgediend: wijn wit en rood, frisdranken, gerookte eendenborst, navarin van everzwijn of Mechelse koekoek, of kaaskroketten en Thaise curry, gevolgd door appeltaart met ijs of citroentaart en dan koffie. Het werd wat stiller in de zaal. Met een mond vol mag/kan je niet praten. Lekker, echt lekker. ¦5

Dit jaar werden er liefst vijftien muzikanten geprezen voor vele jaren actieve dienst. Tussen de maaltijdgangen werden geschenken en eretekens uitgereikt en omkaderd met een korte speech en fotoprojecties van toen tot nu, voor elke genomineerde. Nie- mand minder dan Jan zelf spoort dan een vrijwillige medewerker aan anekdotes, grap- pige woordspelingen en met de nodige zoektocht en fantasie teksten op te stellen om de aanwezigen te boeien en tot lachen te brengen. Een plezante bedoening. Opnieuw werd de aanwezigheidslijst op de repetities van het voorbije jaar boven gehaald. Procentueel gerangschikt. En de winnaar is niemand minder dan hij die 100 % aanwezig was en dit jaar was dat weer Dirk. Proficiat. Bij de trekking van de tombola vielen veel gelukkigen in de prijzen, door talrijke sympathisanten geschonken. Tot slot werd de dansvloer klaar gestoomd want bij de jongeren begon het al te kriebelen. Tot een goed stuk na twaalf speelde Jan als vroeger de disc jockey en hij is dat nog niet verleerd. Als uren later de laatste song gespeeld was werd uiteindelijk de zaal opnieuw herschapen in het repetitielokaal. In een mum van tijd, vele handen maken het werk licht, werd opgekuist. De afwas was al gedaan door vrijwilligers van de jeugd- beweging Scouts. Alles stond al klaar voor de repetitie van zondag. De hoogdag van onze muzikanten zat er op. Het was weer eens een toffe belevenis. Proficiat aan iedereen. Fons De Leeuw 6¦

AANWEZIGHEIDS TOP 5 AANWEZIGHEIDS TOP 5 DE GILDEJEUGD DE GILDE 5. 42 op 46 (91,30%) 5. 41 op 46 (89,13%) Tine Callebert Elke Amerijckx Servaas De Leeuw Oskar Mahieu Oskar Mahieu Martin Van den Bossche Sander Quisthoudt 4. 43 op 46 (93,48%) Seppe Van Weverberg Heidi Van Hecke 4. 43 op 46 (93,48%) 3. 44 op 46 (95,65%) Jolien De Greve Bèrken Quisthoudt Antje De Rop André Van Mulders Aagje Degroote 2. 45 op 46 (97,83%) Robbe Van Weverberg Nick Bulté 3. 44 op 46 (95,65%) Els De Rop Joren De Rop Fleur De Rop Tine Quisthoudt Jan De Rop 2. 45 op 46 (97,83%) Lieve De Rop Nick Bulté 1. 46 op 46 (100%) Mirke De Rop Dirk Rogiers Ona De Witte 1. 46 op 46 (100%) ¦7 Fleur De Rop Liene De Rop

10 jaar muzikant Sebbe Stouten, Sander Quisthoudt, Oskar Mahieu, Antje De Rop, Fleur De Rop 10 jaar dirigent Lieve De Rop 8¦

15 jaar muzikant Ida Van Cappellen, Karen Vermeir, Elfi De Bot 20 jaar muzikant Fabio Di Meo 1998, Fabio was toen een jaar of elf en hij startte samen met zijn zus (Stefania) bij de Gildejeugd. ‘Ja meneer, ik heet Fabio, ik volg saxofoon in de muziekschool’. Een heel beleefd, bedeesd, verlegen stille jongen. Allee toen toch nog. Tijdelijk, want al gauw voelde hij zich thuis in De Gilde. Zeer actief in de muziekwereld. Ik hoor zijn vader nog zeggen: ‘Er zijn misschien wat kosten aan (en hij bedoelde het instrument) maar beter dàt dan naft verrijden op een brommerke.’ Fabio had muzikaal talent en koos die studierichting aan het Lemmensinstituut. Zijn stille verlegen bedeesdheid had hij snel van zijn schouders geschud in het actieve studentenleven en zo werd hij er praeses van de studentenkring Cluster. Fabio was vaak aanwezig op repetities, muziekkampen, repetitieweekends... en dat kon je horen.Na zijn studies is hij in Leuven blijven plakken, vooral op de Oude Markt. Meer in de ‘Blokhut’ café dan thuis. Allee, dat heb ik horen zeggen en ik geloof dat. ¦9

Verleden jaar is Fabio getrouwd met Josefien. d’ Airekens gaven hen een gewaardeerde serenade. Nu verbouwen ze hun nest in Relegem. Tussendoor, want als beroepsmuzi- kant heb je het druk en ben je vaak weg van huis. Hij werkt voor BOZAR, vaste job, en speelt als baritonsax bij folkgroep Wör en betreedt ermee zowat alle grote folkpodia over de hele wereld. (Benelux, Groot-Brittannië, Duitsland, Hongarije, Italië, ja tot in Australië en verder...). En tussen haakjes: je kan hem geen plezier meer doen met film- pjes van The Simpsons want die kent hij allemaal rats van buiten. Daarom houden wij het vandaag bij een eervolle vermelding met cadeau voor twintig jaar muzikant bij De Gilde. Ni te geloven hé? ‘t Is pertang gene zever! Proficiat Fabio, altijd welkom! Fons De Leeuw 20 jaar muzikant Lien Torisaen Druk, druk, druk, maar zij zegt dat geen drie keren want daar heeft ze het te druk voor. Lien kan haar werk, studies, huishouden en De Gilde perfect combineren. Jonathan is daarbij haar assistent. Zij zijn nu al 10 jaren samen. Met een hedendaags woord: het matcht tussen die twee. Er zijn al geruime tijd aanwijzingen dat muziek invloed heeft op onze hersenen, ook in ziekenhuizen. Lien is momenteel anesthesist en brengt binnenkort dus patiënten onder narcose, terwijl zij hun favoriete muziek afspeelt, of haar partituur van het Gilde reper- toire zingt. Die mensen zouden dan ontwaken met minder pijn, angsten of stress. Een stethoscoop is dan niet langer een stethoscoop maar oortjes op smartphone muziek. Als ik in haar ogen kijk doet ze mij in slaap waar ik bij sta... Ni te geloven hé? ‘t Is pertang gene zever! Lien is een vrouw met een bijna niet te evenaren intelligentie. Naast 20 jaren voortref- felijk muzikant, dwarsfluit, is zij ook hoofdverantwoordelijke voor het muziekkamp dat elk jaar plaats vindt. U kan zich voorstellen wat een hoop werk dat al maanden op voor- hand meebrengt. Niet te onderschatten. Allerlei afspraken, vergaderingen, planningen, zoekwerk, organisatie, samenwerking, correspondentie, opdat uw kinderen of kleinkin- deren een kamp zouden kunnen meemaken dat ze voor altijd in hun herinneringen blijven herbeleven. Lien is ook bestuurslid van De Gilde. Ook daar draagt zij verantwoordelijkheid met zinvolle aanpak. Nauwgezette betrokkenheid. Haar aanmerkingen zijn vaak belangrijk. Ni te geloven hé? ‘t Is pertang gene zever! Kortom, wij willen graag Lien eren voor haar 20 jaren muzikant en tevens voor haar positieve ingesteldheid en inzet bij alles wat leeft in De Gilde. Van harte proficiat Lien, doe nog vele jaren zo. Fons De Leeuw 10 ¦

20 jaar muzikant Leentje Van Dijck Toen Leentje voor het eerst in De Gilde kwam meespelen was zij dik twintig jaar; allee gewoon twintig jaar ongeveer. Haar plaats was toen vooraan, links van mij. Een heel bekwame muzikant dwarsfluit. Echter weinig geconcentreerd en alle gedurig zitten schuiven op haar stoel, voortdu- rend omkijken en veelsprekend oogcontact zoekend en live smilikens sturen naar Jan. Ik dacht: dat zou nog eens een goed koppel kunnen worden. Maar dat waren ze al. In die periode maakte een bank, de Europabank, op huizengrote reclameborden hun actie bekend met de slogan: ‘Leen nu goedkoper’. Ik maakte de bedenking, als Jan dat gezien heeft, gaan ze overwegen om snel te trouwen want die actie liep niet lang. Hoe, Leen nu goedkoper? ‘t Is wel Leentje. Ha ja. Maar een hele poos later zijn ze toch gehuwd met elkaar. En zij deden dat niet slecht. Zij leefden veel en gelukkig en kregen lange kinderen. Sorry, zij leefden lang en gelukkig en kregen vele kinderen. En dat is een goede zaak voor De Gilde want alle kleine kinderen worden grote muzikanten. Let erop. Leentje is altijd bereid om verantwoordelijkheid te dragen, in te springen waar nodig, en tijd weet vrij te maken, in combinatie met werk, gezin, huishouden. Ze kan het regelen. Onderschat haar niet. Nu is Leentje al twintig jaren actieve muzikant in De Gilde. Ni te geloven hé? ‘t Is pertang gene zever! Vandaag Leentje, word jij gehuldigd voor uw vrijwillige inzet als muzikant, maar ook als medewerker in alle activiteiten van De Gilde, die jou daarvoor zeer dankbaar is. Blijf dit nog vele jaren verder doen want wij hebben jou vandoen. Fons De Leeuw 35 jaar muzikant Gunter De Leeuw 1983, na al een jaar of vier meetrappe- lend met het trommelkorps van De Gilde, kwam Gunter de rangen van de Gildejeugd vervoegen. In al die jaren heeft hij al enkele trom- petten bespeeld, ten gunste van De Gilde, met weinig of geen afwezigheden op repeti- ties en Gildeactiviteiten, de airekens, muziekkamp, repetitieweekends, achter de toog of ervoor. ¦ 11

Een slogan voor Gunter zou kunnen zijn: met tijd en vlijt geraakt men wijd. Naast de muziek heeft Gunter zich de laatste jaren in bijberoep toegelegd op beeldhouwen en houtsnijkunst. Hij organiseert workshops hiervoor en houdt her en der al eens een tentoonstelling. Ondertussen geeft hij deeltijds les in dit vak aan de Steinerschool. Ni te geloven hé? ‘t Is pertang gene zever! Gunter, een artistieke bezige bij, wordt hier ter gelegenheid van het Ceciliafeest, gevierd. We zijn hem zeer dankbaar en lauweren hem voor 35 jaren muzikant en de vele jaren actieve samenwerking in De Gilde. Van harte proficiat Gunter. Fons De Leeuw 35 jaar muzikant Koen Quisthoudt Koen is een begenadigd muzikant, klarinet. Hij fietst zich galant tussen de notenbalken op virtuoze wijze. Figuurlijk dan, want in ‘t begin van ‘t jaar fietste hij zich letterlijk te pletter op weg naar ‘t werk. Knie en elle- boog geskalotterd en een vinger gebroken. Hierdoor heeft Koen enkele weken de repe- tities moeten missen en dat was nadelig voor ons want dat hoor je, allee dat hoor je dan niet. Ik bedoel dat je het hoort dat je hem dan niet hoort. Dat is nog goed afgelopen en ondertussen al vergeten. Bij de verhuis van CC naar het Gildehof en omgekeerd is Koen de helpende hand. Vaak komt hij dan als laatste terug om nog iets te drinken met zijn maten, maar die zijn dan al weg. En dat is niet eerlijk, zei Calimero. Na feestelijkheden in ‘t Gildehof moeten stoelen, pupiters, instrumenten weer geplaatst worden voor de repetities en ook dat is de taak van Koen. Ni te geloven hé? ‘t Is pertang gene zever! Na de repetitie ‘s zondagsmiddags durft Koen al wel eens een minuut te laat komen thuis voor aan tafel te gaan. Eén minuut, en dan is de soep al koud. Maar koude soep is ook soep. Bij de airekens is Koen én dirigent én muzikant. Maar daarvan komt hij niet te laat thuis. Koen is cool, streng maar rechtvaardig. Een man met empathie en een gouden hart. Just gelijk Bèrken, zijn vrouw... Terecht kunnen wij fier zijn op de eminente kwaliteiten van Koen. Daarom als waarde- ring zetten wij hem vandaag figuurlijk in de bloemen. Proficiat Koen, blijf dit nog vele jaren doen. Fons De Leeuw 12 ¦

45 jaar muzikant Els De Rop Niet te geloven, Els was nog maar een kind toen ze de muziekvereniging De Gilde binnenstapte. Nu is ze al een tiental jaren zelf tussen de Gildekinderen de pionier, elke zondag- ochtend als eerste op post, om de kleinsten te begeleiden. Ze leert hen vooral het tempo, het ritme, in samenspel met de anderen. Zo helpt zij die kinderen, het zelf te ontdekken in zichzelf: de goesting, de gave, het muzikaal talent en daarvoor een beetje inspanning te leveren maar er ook vreugde aan te beleven. Els is een begaafd muzikant op dwarsfluit en vooral de piccolo. Ook bij de airekens altijd present. Bij feestelijkheden in de zaal, voorjaarsrestaurant, zomerfeesten, kerst... zorgt Els voor de versiering van de zaal en tafels, zeer origineel, decoratief en inventief. Tijdens die feestelijkheden is ze dan nog alle dagen de onvermoeibare werkkracht . Daarmee bedoel ik dat ze wel stikmoe zal zijn, maar het niet laat zien. Ni te geloven hé? ‘t Is pertang gene zever! Mensen als Els zouden er meer moeten zijn. Daarom zijn wij ook dankbaar en fier haar in ons midden te hebben. Jonge mensen kunnen er een voorbeeld aan nemen. Proficiat Els, doe er nog maar enkele decennia bij. Fons De Leeuw 60 jaar muzikant Fons De Leeuw Beste Fons, muzikanten jubileum. Voor U staat, niet voor de eerste keer, de Chinese vrijwilliger die deze week drie mails kreeg om vandaag voor jou een laudatio uit te spreken ter gelegenheid van je 65-jarig Het is nog maar vijf jaar geleden dat ik hier ook al stond met mijn mond vol tanden om een man te eren met zo’n staat van verdienste voor onze Gilde als jij. “Al teveel woorden versmoren de waarheid” zei Gezelle. Ik ga het derhalve kort houden vandaag: Fons, alles wat ik vijf jaar geleden heb gezegd, meen ik nu nog altijd. Maar wacht, ’t is nog niet gedaan. Ik was al begonnen met Gezelle en ik ga voort met een ¦ 13

schrijfsel van de brave man om duidelijk te maken waarom ik jou een man als David (= een voortreffelijk man) vind. 1. “t is wel duizend jaar geleden dat goede trouwe is weggereden” (er is lange tijd geen trouw meer in deze wereld). Jouw trouw, reeds 65 jaar, aan onze Gilde is exemplarisch en voor ons allen een lichtend voorbeeld. Wij proberen in jouw voetsporen te blijven. Gezelle schreef ook: 2. ”Dankbaarheid is een bloemke dat in weinig hoven bloeit”. En wat ons betreft was hij weer mis. Want Fons, onze dankbaarheid voor alles wat je al deed, nu doet en nog zult doen voor onze Gilde is onmetelijk. Kom Fons, dat ik jou de accolade van vriendschap, erkentelijkheid en dankbaarheid geef en Deo volente binnen vijf jaar: 70 jaar muzikant! Uw liefhebbende voorzitter. Jos De Raedemaeker Foto’s © Geert De Mesmaeker 14 ¦

¦concerto Oudejaarsconcert 2018 Zondag 30 december 2018 verzamelde cultuur- en muziekminnend Asse opnieuw in grote getale in cultuurzaal Oud Gasthuis voor het jaarlijks Oudejaarsconcert van De Gilde. Geheel volgens de traditie tot de laatste stoel uitverkocht. En al evenzeer voor de 29ste keer op rij felgesmaakt. De Gildejeugd mocht het concert openen en deed dat opnieuw in grote stijl. Wat een energie! Wat een overgave! Maar evenzeer: hoe beheersd wanneer de muziek dat vraagt. Het was alweer smullen van de knap uitgekozen werken ‘Lux Spiritus’ (Randall D. Standridge), het ingetogen maar o zo knappe ‘Such small things’ (Nathan Daughtrey) en ‘To the stars!’ (Joshua v. Hinkel). “Als je droomt, droom dan groot”, stond er in het programmabladje te lezen. Het lijkt wel de lijfspreuk van De Gildejeugd. Keer op keer indrukwekkend en dus ook nu weer een meer dan verdiend minutenlang applaus. Hoed af voor alle muzikanten en hun dirigente Lieve De Rop. ¦ 15

16 ¦

Gastvrouw Elise Van den Bossche - die alle muziekwerken inleidde met een deeltje uit ‘Een lied voor de maan’ van Toon Tellegen - gaf vervolgens het woord aan Lien De Wit, woordvoerdster van KVG Vlaams-Brabant, die toelichtte wat ze met de centen van dit benefietconcert zouden aanvangen. Achter de schermen had De Gildejeugd inmiddels plaats geruimd voor de ‘grote’ Gilde en die pakte o.l.v. Pieter Vandermeiren meteen stevig uit met een groot verhalend concertwerk van Otto M. Schwarz: ‘Between two worlds’. Over een groep houthakkers in een afgelegen bos in Canada die met de Kerstdagen naar hun familie verlangen en geheel volgens de legende besluiten om deze tocht met een vliegende kano te onder- nemen. Een bevlogen uitvoering lijkt ons de juiste omschrijving. Met ‘Sheltering sky’ van John Mackey toonde De Gilde zich dan weer van haar meest breekbare kant. Een prachtig bewegende melodie die golvend op en neer ging, om op het eind helemaal uit te doven. Het kippenvelmoment van de avond. De solist met dienst had De Gilde deze keer in eigen rangen gezocht: Johan De Sade- leer. Zoals zovelen als kleine jongen begonnen bij de percussie en vervolgens doorge- stroomd van het klein (cornet) naar het groot (bastuba) koper. Johan koos voor een werk dat werd geschreven voor zijn docent Bernd Van Echelpoel: ‘Berno’ (Steven Verhelst). Een knap muzikaal portret waarin alle kenmerken van solist en het instrument één voor één worden gecombineerd. Melodieus maar evenzeer virtuoos. En in het geval de solist: met een schijnbaar sprekend gemak. Topprestatie van een groot muzikant (daar hoeven we zelfs geen tekening bij te maken). ¦ 17

18 ¦

Met de overbekende ‘Kaiserwalzer’ van Johann Strauss jr. - precies 130 jaar geleden gecomponeerd - dompelde De Gilde het publiek vervolgens helemaal onder in de (Weense) nieuwjaarssfeer. Strauss tilde het niveau van de wals van de danszaal naar het concertpodium; een stelling die door de puike uitvoering van De Gilde alleen maar kracht werd bijgezet. Van de nieuwjaars- naar de kerstsfeer bleek maar een kleine stap: ‘Ring the bells in jubilations’ (Roger Cichy) sprankelde van bij de eerste seconde. De Big Ben was nooit veraf en wie goed luisterde herkende ook uittreksels uit ‘Westminster Carol’, ‘Carol of the Bells’ tot zelfs een overduidelijke knipoog naar Beethoven’s ‘Ode aan de vrede’. Wat een feest! Besluiten deed De Gilde met een bijzonder knappe medley van enkele meester- werken van komiek Charly Chaplin. ‘Limelight’, ‘Morning Promenade’, ‘This is my Song’, ‘Titina’, ‘Smile’... ze passeerden allemaal de revue. De man met de bolhoed en onvermij- delijke wandelstok keek goedkeurend over de schouders van de muzikanten bij zoveel moois. ¦ 19

20 ¦

Een bisnummer kon niet uitblijven en als ‘surprise van de chef’ werd solist Johan De Sadeleer er nog eens bijgehaald, die zich een weg soleerde door het feestelijke ‘End of the Year Special’ (Andrew Pearce). Het applaus dat erop volgde sprak boekdelen. Voorzitter Jos De Raedemaeker had het in zijn opmerkelijke nieuwjaarsbrief over de opwarming van de aarde; wellicht geïnspireerd door de warmste week waarin dit con- cert kaderde. En uiteraard waren er ook weer woorden van dank voor onder meer tech- nieker Polle van CC Asse, alle muzikanten en medewerkers, presentatrice Elise, solist Johan (waar een trapladdertje een handig hulpmiddel bleek om bloemetjes te overhan- digen) en dirigenten Lieve en Pieter. Waarna een vette cheque van liefst 3750 euro werd overhandigd aan Lien De Wit van KVG Vlaams-Brabant, waarmee de snoezelruimte in Zellik verder kan uitgebouwd worden. Als ultieme toegift weerklonk uiteraard de ‘Radetzky Marsch’, telkenmale het signaal voor het publiek om helemaal uit de bol te gaan. En vervolgens de foyer op te zoeken, waar tot in de vroege uurtjes werd nagepraat. Tot slot nog deze tip: stip het volgende Oudejaarsconcert alvast aan in jouw agenda, want ‘t zou best wel eens kunnen dat de 30ste editie nòg straffer wordt dan de 29 voorgaande. Jan De Rop ¦ 21

22 ¦

nieuwjaarsbrief van de voorzitter ¦ Dames en heren, recente klimaatconferentie van Katowice Vooraleer De Gilde, zoals de tra- heeft nog maar eens bewezen dat we van ditie dat wil, de avond afsluit met gene- de politiek op dit vlak niet veel moeten raal Josef Radetsky Von Radetz en zijn verwachten. Madame de Pompadour triomfmars, wil ik het met u nog even heeft blijkbaar heel veel afstammelingen hebben over politiek. Ik hoor de hele zaal die in koor ‘après nous le déluge’ roepen. al ‘joepie’ krijsen. Als het een troost mag zijn: ik wil het Het ziet er dus naar uit dat we er zelf niet hebben over kibbelkabinetten of de iets zullen moeten aan doen. Het toeval processie van Marrakesh, en nog minder wil dat onze geliefde gemeente, die al over figuren als Trump, Xi, Poetin, Orban, veel ‘dwijze’ mensen heeft voortgebracht, Erdogan, Bolsonaro, Duterte die bereid ook enkele ‘wijze’ mensen heeft gepro- zijn om de wereldvrede op het spel te duceerd. Professor Lieven Annemans is zetten om ons te laten geloven dat ze de hoogleraar gezondheidseconomie aan de grootste en de dikste hebben. universiteit van Gent. Hij is onder meer Op gevaar af de feestvreugde wat te de man achter het Nationaal Gelukson- vergallen wil ik het heel even hebben over derzoek en ik wil u graag een citaat mee- datgene wat meer en meer – en vooral geven uit één van zijn levenslessen: ‘Het jonge – mensen dezer dagen bezighoudt: geluk maak je nu’. “We zijn te veel bezig met het lot van ons aller huis, de blauwe de problemen van gisteren en vandaag, in planeet. het beste geval die van morgen en veel te Gemiddeld een keer of tien per dag weinig met de lange termijn. Doe je dat wel, worden we om de oren geslagen met dan word je algauw weggezet als dromer of onheilsberichten over ons klimaat. ‘Een romanticus. Maar als we onvoldoende met heel normale cyclus van opwarming en de verre toekomst bezig blijven, dan zijn we afkoeling’, zeggen de klimaatontkenners, over 20 jaar nog altijd de problemen van en hopelijk hebben ze gelijk. Maar diep de dag aan het wegwerken. Je kan de toe- in ons hart weten wij natuurlijk wel beter. komst maken, je hoeft ze niet zomaar te We zijn ijverig bezig onze aarde op te ondergaan. Als voldoende individuen het gebruiken. anders willen en doen, dan zal de ganse Het aantal wetenschappers dat ons samenleving zich aanpassen, want er is probeert te overtuigen van de hoogdrin- altijd interactie tussen cultuur en individu”. gendheid van het probleem is intussen niet meer te tellen, maar toch blijven ¦ 23 we met z’n allen hangen in een soort defaitisme. ‘Wat kunnen wij als indi- vidu eraan doen? De politiek moet het maar oplossen’. Ik dacht het niet. De heel

Geef toe, je verwacht het niet van een nieuwe bestuursperiode wel veroor- een snotneus uit de Arsenaalstraat. Maar loven om de politici aan wie we voor de de bekommernis om het klimaat past komende zes jaar onze gemeente hebben natuurlijk helemaal in dit plaatje. Almaar toevertrouwd, en van wie er tot mijn meer mensen beseffen dat verandering vreugde verschillende vanavond aan- nodig is, denk maar aan het groeiend wezig zijn, te vragen om geregeld eens aantal vegetariërs, de elektrische auto’s, te denken aan de woorden van Lieven de zonnepanelen, enzovoort. Ik ben ervan Annemans : denk op lange termijn en durf overtuigd dat de meesten van ons in deze dromer of romanticus te zijn. zaal zich zorgen maken over het klimaat en daarom deze oproep – ik durf hem In naam van het bestuur, onze diri- niet ‘warm’ noemen – laten we elk apart genten en onze muzikanten en in mijn ons best doen op onze eigen manier en persoonlijke naam, wens ik u allen een hopen dat dat het voorbeeld mag zijn gezond, gelukkig en hartverwarmend voor onze leiders om een tandje, of liever 2019. nog een heel gebit, bij te steken. En mis- schien mag ik mij bij het aanbreken van Jos De Raedemaeker Beleef het concert opnieuw! Opnieuw genieten van het Oudejaarsconcert? Voeg dan de live-CD toe aan jouw Gilde- collectie. Bestel jouw exemplaar via [email protected] 24 ¦

¦ Dankwoordje We voelden ons vereerd dat wij deel mochten uitmaken van deze prachtige avond. Dank aan al de muzikanten voor de prachtige muziek. Ook de warme woorden en gesprekken na het optreden koesteren wij vanuit onze werking. De steun die jullie met het concert bieden is voor ons van onschatbare waarde. Komende weken zullen wij in samenwerking met onze bezoekers op zoek gaan naar een goede invulling. Dank om mee onze droom te verwezenlijken en zo samen in Asse een uniek aanbod te bieden voor personen met een extra zorgvraag. Kortom, een avond die wij voor onze snoezelruimte niet snel zullen vergeten! Lien De Wit Vrijetijdstrajectbegeleider Projectmedewerker Snoezelruimte Foto’s © Paul Corbeel ¦ 25

¦gustoso Welkom op het Gilde Restaurant Op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 februari a.s. verwachten wij u talrijk tijdens ons Gilde Restaurant. Culinaire verwennerij met alweer een uitgebreid à la carte-menu. Het bestuur, de dirigenten en muzikanten van harmonie De Gilde nodigen u hartelijk uit op hun Gilde Restaurant vrijdag 15 februari van 18 tot 22 uur zaterdag 16 februari van 18 tot 22 uur zondag 17 februari van 11.30 tot 16 uur zaal Gildehof Gildehof 4, Asse 26 ¦

Hartelijk welkom vanwege 17 1887-20 ............................................................................................................................................................................ ¦ 27

28 ¦

¦festivo Eerste ‘zotte’ zondag Nieuwjaarsreceptie Tijdens de eerste repetitie van het nieuwe jaar stond de muzikanten van de ‘grote’ Gilde een verrassing te wachten. Wat en hoe vernamen ze pas die zondagochtend (6 januari 2019) in het Gildehof. Bij het begin van de repetitie werden twee nieuwe initiatieven toegelicht: het invoeren van pupiterverantwoordelijken en het concept ‘zotte zondag’. Op geregelde tijdstippen zal de repetitie gevolgd worden door “iets extra”. Het initiatief hiervoor wordt telkens doorgegeven aan een andere instrumentengroep. Wat de muzikanten op dat moment (nog) niet wisten is dat ze om 11.45 uur een verrassingsoptreden zouden verzorgen tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op de Markt. Het eerste ‘zotte zondag’ initiatief! Partituren werden uitgedeeld (Mars van de Parachutisten en Radetzky Marsch), snel even ingeoefend en dan trok de ganse groep naar de Markt. Ook onze huisfotograaf Geert De Mesmaeker tekende present en schoot tal van mooie beelden. Zot hè?! Jan De Rop Foto’s © Geert De Mesmaeker ¦ 29

30 ¦

¦al fine Nostalgische terugkeer naar zaal Ons Huis Een groot muzikant is aan mij niet verloren gegaan, maar toch ging ik met plezier in op de uitnodiging van De Gilde om samen met hen een bezoek te brengen aan feestzaal Ons Huis, het vroegere lokaal van harmonie De Gilde. Met veel spanning en hoge verwachtingen stapte ik de stevige trap op naar boven om, meer dan veertig jaar na datum, opnieuw de legendarische feestzaal te betreden. De gloriejaren van de zaal toen er wekelijks bals, trouw- en andere familiefeesten plaatsvonden heb ik zelf niet meegemaakt, daarvoor ben ik iets te jong. Neen, voor mij staat deze zaal symbool voor het leven binnen De Gilde dat ik, hoe kan het ook anders met een grootvader en vader in het bestuur, al op heel jonge leeftijd leerde kennen. Het was dan ook een nostalgisch, om niet te zeggen magisch, moment toen ik de zaal zelf binnenstapte. De feestzaal is ondertussen weliswaar vervallen geraakt maar het mooie podium en de prachtige bar met de vele spreuken katapulteerden me gewoon terug naar de jaren zeventig, toen ik als kleine pagadeer elke woensdag in de vooravond onder leiding van de strenge Denis Nicolas leerde trommelen op kleine houten planken met een dikke laag rubber erop. Eens de melodietjes - wie herinnert zich niet “takjes worden bomen” en “Scylla” - in de vingers, probeerden we met een echte trommel om ons middel en met Vera Taelemans als tamboer-majoor, ook het in de maat marcheren onder de knie te krijgen. In mijn herinneringen flitsen ook nog beelden voorbij van repetities, Ceciliafeesten en het jaarlijkse bezoek van Sinterklaas, waar wij als kinderen van de bestuursleden en/of muzikanten het podium op mochten om een pakje af te halen, echter niet zonder zelf eerst een liedje te zingen, een gedichtje op te zeggen of een goeie mop te vertellen. ¦ 31

Ook de donkere bodega roept herinneringen op, zeker als de zaklamp over de verschillende spreuken die in de balken gegraveerd staan, schijnt: “Lachende mondekens, bijtende hondekens”, “Als ‘t bier op is komt het zinksel in ‘t glas”, “De kleinste daguren zijn de zaligste”, “Een kermis is een geseling waard” en “Die het sop geproefd heeft, weet hoe ‘t smaakt”. Zelfs de Latijnse spreuken “Bibamus in Aeternum” en “Ad Fundum” klinken vandaag Vlaams in de oren. In 1976 verliet De Gilde het gebouw en trok men naar het enkele honderden meters verder gelegen Gildehof. De laatste activiteit die in zaal Ons Huis plaatsvond was dan ook niet toevallig de jaarlijkse pensenkermis van De Gilde. Met de sloop van het café (nu verzekeringskantoor) en de feestzaal verdwijnt binnenkort dus opnieuw een merkwaardig stukje Assese geschiedenis. Het complex deed in de 18de eeuw dienst als paardenposterij. Op deze plaats kwam de postkoets aan en werden de paarden verwisseld. Deze werd later omgebouw tot café en feestzaal waar naast harmonie De Gilde ook de plaatselijke voetbalclub en de toneelvereniging Uit Houe Trouwe hun vast lokaal hadden. In 1974 werd het gebouw verkocht aan Roger en Jeanneke Van Elewijck die het enkele jaren later verbouwden tot kantoorruimte. En volgend jaar gaat dit alles onder de sloophamer om plaats te maken voor een nieuwbouwproject. Guido Vanden Driessche 32 ¦ Foto’s © Geert De Mesmaeker

¦coda Gilde-sprokkels ••• Het Gildehof heeft steeds meer weg van een ‘kabouterhuisje’ nu de naastge- legen nieuwbouw hoog de lucht inschiet. ••• Van vrijdag 12 tot zondag 14 april 2019 heeft het jaarlijks repetitie- weekend plaats. De muzikanten van de ‘grote’ Gilde trekken ter voorbereiding van ‘Accordeon in Harmony’ opnieuw naar Destelheide in Dworp. ••• Op zondag 24 februari 2019 wordt - ••• In het volgend nummer van Gilde- net zoals vorig jaar - een vriendjesdag leven kom je alles te weten over het annex ‘open repetitie’ georganiseerd voor concert-project ‘Accordeon in Harmony’ vriendjes/vriendinnetjes van Gildejeugd- met Ivan Smeulders. muzikanten. Een ideale gelegenheid om Noteer nu alvast de data: zaterdag 11 en kennis te maken met het tofste jeugd- zondag 12 mei in CC Asse. orkest uit de streek! ••• Ook dit jaar kunnen we rekenen op ••• De inschrijvingen voor het 19de de steun van tal van CultuurPartners die muziekkamp van De Gildejeugd zijn het ons mogelijk maken onze (muzikale) volop aan de gang. Van 19 tot 25 dromen te realiseren. Hartelijke dank. augustus verblijven de muzikanten in het Vormingscentrum Malle. Meer info? Stuur ¦ 33 een mail naar [email protected]

Dank aan onze CultuurPartners 2019 Steenweg 43 1730 Asse Tel. 02/452.63.83 www.vanelewijck.be [email protected] Nestor Martinstraat 313, 1082 Brussel Tel. 02 482 06 30 www.colas.be - [email protected] SPAARVERZEKERINGEN HYPOTHECAIRE KREDIETEN SCHULDSALDOVERZEKERINGEN Weversstraat 6-10, 1730 Asse www.credimo.be Industrielaan 16-20 1740 Ternat Tel. 02/583.50.25 www.hls.be • [email protected]

Kalkoven 22 – 1730 Asse 02/452.90.10 – www.lm.be – [email protected] Z5 Mollem 100 1730 Asse Tel. 02 / 452 63 32 www.fieremans.com [email protected] DE BACKERStands- & Interieurs www.debackeretn.be VGaarangeWeyenbergh Nerviërsstraat 122, 1730 Asse Tel. 02/452.79.22 uit sympathie

¦al fine citaat Dmienrtaudeasesrmenniuno.zteidenek,sztiiltteniet Wolfgang Amadeus Mozart (1759-1791) COLOFON VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Jan De Rop, Kespier 10, 1730 Asse Harmonie De Gilde is aangesloten bij REDACTIE Fons De Leeuw - Jos De Raedemaeker Vlamo, de Vlaamse amateurmuziek- Jan De Rop - Guido Vanden Driessche organisatie vzw VBR/0180/A en VBR/0180/B EINDREDACTIE EN VORMGEVING Jan De Rop www.degilde.be [email protected] FOTOGRAFEN Paul Corbeel - Geert De Mesmaeker Jan De Rop 36 ¦


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook