Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Sanat Akademisi Broşür

Sanat Akademisi Broşür

Published by google, 2018-12-05 04:22:01

Description: Sanat Akademisi Broşür

Search

Read the Text Version

Genel Bilgiler Nesibe Aydın Sanat Akademisi Akademinin mimari uygulamaları; müzik, dans, tiyatro, drama, jimnastik, judo, eskrim, satranç, go, görsel sanatlar vedijital sanatlar eğitimi için tasarlanmıştır. Akustik sistemleri, özel tasarlanmış atölyeleri ve sanat materyalleri ile Avrupa’daki konservatuvarlara eşdeğer fizikiözelliklere sahiptir. Eğitmenlerimiz; kendi alanlarında uzman, konservatuvar ve güzel sanatlar fakültelerinin ilgili alanlarından mezun,deneyimli sanat eğitmenlerinden oluşmaktadır.10 Müzik Atölyesi 3 Perküsyon - Bateri Stüdyosu 1 Konser ve Temsil Salonu3 Dans Stüdyosu 2 Soyunma Odası 1 Resim Atölyesi 1 Satranç Atölyesi 1 Kafeterya 1

Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olmuş bir olgudur. Toplumların tarihsel gelişimini, yaşama biçimlerini etkilemiş; her dönemde ve her bölgede değişik şekillerde tanımlanarak evrensel kültürümüze sürekli olarak katkıda bulunmuş ve bulunmaya da devam edecektir.2

London College of Music (LCM) Nesibe Aydın Sanat Akademisi Nesibe Aydın Sanat Akademisi, İngiltere Eğitim ve İstihdam Bakanlığının (DFEE) uluslararası standartlara uygun, tümdünyada geçerli sayılan akreditasyonunu almış, London College of Music’in (LCM) Türkiye’deki sınav merkezdir. LCM’ninsertifika / diploma eğitimlerini ve sınavlarını sanatseverlerin hizmetine sunmaktadır. LCM sertifikasyonuna sahip kişiler uluslararası dolaşım, çalışma ve eğitim alma imkanlarına sahip olur. LCM eğitim metotlarıözel olarak hazırlanmış müfredatlara dayanır. Sınavlar her yıl Haziran ayında İngiltere’den gelen komisyon tarafından yapılır. Nesibe Aydın Sanat Akademisi LCM eğitim programlarıyla Türkiye’deki müzik eğitimini dünya standartlarıyla aynı paraleldeyürütmeyi amaçlamaktadır ve Türkiye’deki diğer kurum ve müzik eğitmenlerine LCM eğitim programlarıyla sertifika / diplomasınavlarına girme imkanını sunar.SINAV SEVİYELERİSeviyeler: Pre Preparatory, Step 1, Step 2Grade: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8DipLCM / Önlisans (1. Yıl)ALCM / Önlisans (2. Yıl)LLCM / LisansFLCM / Yüksek LisansUluslararası akreditasyon sistemi ile tüm dünyada geçerli bir belgeyesahip olmak, çocuklarımızın ve sizin geleceğe atacağı adımlar içinönemli bir başlangıçtır.Bölümler: ŞANPİYANO  POP ŞARKICILIĞIMÜZİKALKLASİK GİTAR BAS GİTARKEMAN - VİYOLA - ÇELLO TROMPETFLÜT - OBUA - KLARNET - SAKSAFONBATERİ ORGKOMPOZİSYON ARP MÜZİK TEORİSİDiploma seviyelerinde performans, bestecilik ve öğretmenlik 3seçenekleri vardır.

Nesibe Aydın Piyano Sanat Akademisi Akademimizde toplam 10 piyano stüdyomuz bulunmaktadır. Dersler birebir işlenir ve haftalık4 ders süresi 50 dakikadır. Milli Eğitim Bakanlığı programı ile birlikte London College of Music (LCM) programını da takip etme imkanı sunulur. İsteğe ve sınavlara hazırlanma durumuna göre haftada birden fazla ders alınabilir. Piyanoları- mız akustik duvar piyanoları olup dersler, ala- nında uzman hocalar tarafından işlenir. Piyano dersinin amacı; müziği sevdirmek, öğrencilere piyano çalma yetisi kazandırarak beynin mantıksal işleyiş kapasitesini arttırmak- tır. Ayrıca müzik kulağı ve ritim duygusunun gelişmesine katkıda bulunmak, özgüven duy- gusunu, yaratıcılığı, el göz koordinasyonunu arttırmak, konsantrasyonu, çabuk odaklanma- yı öğretmek, fen ve matematikle ilgili konular- da başarıyı arttırmak, fiziksel, bilişsel, ruhsal sosyal gelişime olumlu etkide bulunarak mü- ziğe bakış açısını geliştirerek vizyon sahibi ol- masını sağlamaktır. Piyano dersleri temel nota eğitimi, piyano çalma tekniği, piyano için ya- zılmış eserlerin seslendirilmesini içermektedir. Piyano dersleri dönem sonu ve sezon sonu olmak üzere iki konser ile son bulur.

Klasik, Elektro, Bas, Flamenko Gitar Nesibe Aydın Sanat Akademisi Gitar dersleri birebir işlenir ve haftalık ders süresi 50 dakikadır. Enstrümanı daha etkili kullanmak için 8 yaş ve üstüdaha uygundur. Milli Eğitim Bakanlığı programı ile birlikte London College of Music (LCM) programını da takip etmeimkanı sunulur. Gitar derslerinde müziği sevdirmek, öğrencilere gitar çalabilme yetisi kazandırarak beynin mantıksal işleyişkapasitesini arttırmak, her iki eli de eş koordinasyonda kullanmayı sağlamak, yaratıcılığı ve el hakimiyetini arttırmakhedeflenmektedir. Dersler; temel nota eğitimi, gitar çalma teknikleri, gitar için yazılmış eserlerin seslendirilmesiniiçermektedir. Ayrıca, Akademimizin orkestrasında yer alabilmeleri amacıyla öğrencilerimize birlikte çalma ve dinlemebecerileri kazandırmak da hedeflenmektedir. Gitar dersleri dönem sonu ve sezon sonu olmak üzere iki konser ile son bulur. 5

Nesibe Aydın Keman Sanat Akademisi Keman dersleri birebir işlenir ve haftalık ders süresi 50 dakikadır. Enstrümanı daha etkili kullanmak için 8 yaş ve üstü dahauygundur. Derslerde Milli Eğitim Bakanlığı programı ile birlikte London College of Music (LCM) programını da takip etmeimkanı sunulur. Keman dersinin amacı; öğrenciye keman çalabilme becerisi kazandırarak, müzikle arasında keman yoluyla bağ kurmak,öğrencinin sevdiği eserleri solo ya da bir müzik topluluğuyla birlikte seslendirmesini sağlayarak özgüvenini geliştirmek vemotivasyonunu yükseltmektir. Keman derslerinde; keman çalma tekniğinin öğrenilmesi, sol el ve sağ el (arşe) kullanımınındoğru uygulanması, teknik etütlerle desteklenerek keman için yazılmış eserler seslendirilmesi hedeflenmektedir. Keman dersleri dönem sonu ve sezon sonu olmak üzere iki konser ile son bulur.6

Bateri Nesibe Aydın Bateri dersleri birebir işlenir. Haftalık Sanat Akademisi ders süresi 50 dakikadır. Enstrümanı etkin kullanmak amacıyla 5 yaş ve üstü öğrenci- 7 ler programa daha uygun görülmektedir. Derslerde Milli Eğitim Bakanlığı programı ile birlikte London College of Music (LCM) programını da takip etme imkanı sunulur. İsteğe ve sınavlara hazırlanma durumuna göre haftada birden fazla ders alınabilir. Sertifika programlarına hazırlık ve dersler, alanında uzman hocalar tarafından işlen- mektedir. Ders içeriği vurmalı çalgıların tarihi ve müzik içindeki yerinden nota ve ritim sistemlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Buradaki asıl amaç öğ- rencinin bir müzik enstrümanının gözün- den dünya kültürüne bakışını sağlamak- tır. Doğu ve batı ritimlerinin çeşitliliği ve sentezinden müzik tarzlarına, temel tekniklerden icra ve gösterilere uzanan eğitimin içeriği öğrencinin müzik ile yoğ- rulan bir bakış açısı kazanmasını sağla- maktadır. Bateri dersleri dönem sonu ve sezon sonu olmak üzere iki konser ile son bulur.

Nesibe Aydın Mini Trampet Takımı Sanat Akademisi Mini Trampet Takımı çalışmaları haftada bir ders saati olmak üzere; 4 - 5 yaş gruplarında, alanında uzman hocalartarafından işlenmektedir. Yapılan çalışmalarda amaç; eğlenceli bir şekilde, bireysel olduğu kadar, katılımcılarda grup bilincini oluşturmak vegrup ile koordinasyonlu çalışmalarını sağlamaktır. Trampet takımındaki eğitim süreci birçok oyunu içerdiği gibi buoyunların yardımı ile çeşitli ritim kalıplarını ve çalış tekniklerini öğretmeyi hedefler. Trampet takımımızda miniklerimiziçin özel yaptırılmış trampetler ve giysiler kullanılır. Katılımcıların; koordinasyon, konsantrasyon, yaratıcılık ve özgüven bilincini geliştirmektedir. Ayrıca beynin farklıalanlarını kullanmada vurmalı çalgıların yeri çok önemlidir. Bu özelliklerin öğrencilere verilmesinde ve geliştirilmesindeise trampet ve davul takımı kullanılmaktadır. Dünya tarihinde en eski enstrümanların vurmalı çalgılar olduğunuunutmamak gerekir. Davet üzerine miniklerimiz ilgili gösterilere katılabileceklerdir. Dünyanın ritmine ayak uydurmakisteyen miniklerimizi bu takıma bekliyoruz.8

Ritim Atölyesi Nesibe Aydın Sanat Akademisi Bu programda grup dersleri yer almaktadır. Öğrenciler uzman hocalarımızdan ders alır. Grup dersleri hafta içi ve haftasonu oluşan yoğunluğa göre planlanır. Hayatınızın ritminden sıkıldınız mı? Motivasyona mı ihtiyacınız var? Stres mi atmak istiyorsunuz? Darbuka, Tumba, Bateri, Tef, Zil, Djembe Ritim Atölyesinde! 9

Nesibe Aydın SAKSAFON Sanat Akademisi Saksafon dersleri birebir işlenir ve haftalık ders10 süresi 50 dakikadır. Derslerde Milli Eğitim Bakanlığı programı ile birlikte London College of Music (LCM) programını da takip etme imkanı sunulur. İlk kez  Adolphe SAX  (1814 - 1849) adlı bir çalgı yapıcısı bu çalgıyı 1840 yılında oluşturmuştur. Çalgının adını oluşturan kelimenin ilk üç harfi “Sax” bulgucunun adı olup “Phone” da Yunanca; ses anlamındadır. İki kelimenin birleştirilmesi sonucu çalgının adı ortaya çıkmıştır. Açkı ve kapaklı ses delikleri ile donatılmış olan çalgı, alaşımdan yapılmaktadır. Kıvrık boyunlu bir biçimdedir. Çalgının tutuş ve güvenini sağlamak için, ince bir kayışla veya uzayıp kısalabilen bir askıyla boyuna asılır. Soprano, alto ve tenor olmak üzere üçe ayrılır. Bu çalgı, klasik, jazz, big band, askeri ve sivil orkestraların en önemli çalgıların başında gelmektedir. Saksafonla jazz, klasik, popüler müziği icra edebiliriz. Üflemeli enstrüman çalmak farkındalık yaratır. Nefes demek duygu demektir. Hislerimizi en iyi şekilde çalgımızla ifade etme yeteneği kazanırız. İleriki yaşamımızda sosyal hayatımızda da üflemeli çalgı çalmanın ayrıcalığını taşırız.

OAkBaUdAemi Binasının Özellikleri NeNseibsiebeAAyyddıınn Obua dersleri, birebir işlenir ve haftalık ders SanSaatnaAtkAakdadeemmiissii süresi 50 dakikadır. Derslerde Milli Eğitim Bakanlığı programı ile birlikte London College of Music (LCM) 11 programını da takip etme imkanı sunulur. Konik borulu ve çift kamışlı bir tür tahta nefesli çalgıdır. Obua, en küçük ve en geniş oktavlı çalgılar- dan biridir. Silindirik ahşap bir gövdesi ve gövdesi boyunca yerleştirilmiş tuşları vardır. Çalgının sesi, kamışın oluşturduğu titreşimin bir hava sütunundan geçerek biçimlenmesiyle oluşur. Abanoz ya da gül ağacından yapılır. Yaklaşık 60 cm boyundadır. Çalması çok zor bir çalgıdır. Obua, 17. yüzyılda iki Fransız müzisyeni, Jean Hotteterre ve Michel Philidor tarafından icat edilmiştir. 18. yüzyılda çoğu orkestra bu çalgıyı bünyesine katmıştır. Klasik senfoni orkestralarında düzenli olarak yer alan ilk nefesli çalgılardan biridir. Tarih boyunca bazı besteciler, obua için solo eserler bestelemişlerdir. Bunların arasında: George Frideric Handel, Joseph Haydn, Wolfang Amadeus Mozart ve Ludwing van Beethoven gelir. Obua, cennetin sesi olarak da adlandırılır.

Nesibe Aydın Klarnet Sanat Akademisi Klarnet dersleri birebir işlenir ve haftalık ders süresi 50 dakikadır. Derslerde Milli Eğitim Bakanlığı programı ile birlikteLondon College of Music (LCM) programını da takip etme imkanı sunulur. Si bemol klarnet adını; parlak, duru, aydınlık anlamlarına gelen Latince; clarus kelimesinden alır. İlk olarak 1690 yılındaAlmanya’nın Nürenberg kentinde, Leipzigli çalgı yapıcısı, Johann Christoph Denner’in (1665-1707) yaptığı söylenir. Bugün klarnet, klasik müzik orkestraların ve armoni müzikalarının en önemli çalgıları arasındadır. Dayanıklı ağaçlardan,ebonitten yapılır. Günümüzde soğuğa - sıcağa dayanıklı ögelerin karışımı olarak yapılan klarnetlerden başka, alaşımdan yapı-lanları da vardır. Ancak alaşımlı olanlar, diğer klarnetlerin verdiği sesi vermediklerinden kullanılmazlar. Kamış takılıp üflenen birinci bölümüne; “Bek”, ikinci bölümüne; “Barille”, üçüncü bölümüne; “Medium”, dördüncü bölü-müne; “Şalümo” ve beşinci bölümüne de; “Pavillon” adı verilir. Flüt, Obua, Korangle ve Basson gibi, bu çalgının da üzerinetakılmış, alaşımlı açkılarla ses deliklerini kapatıp-açarak, ses elde edilir. Dudakların, dişlerin ve parmak yapısının düzgün olması aranılan nitelikler arasındadır. Si bemol klarnetle jazz, klasik, po-püler müziği icra edebiliriz. Üflemeli enstrüman çalmak, farkındalık yaratır. Nefes demek duygu demektir. Hislerimizi en iyişekilde, çalgımızla ifade etme yeteneği kazanırız. İleriki yaşamımızda da sosyal hayatımızda da üflemeli çalgı çalmanın ayrı-calığını taşırız.12

Si Bemol Trompet Nesibe Aydın Sanat Akademisi Trompet dersleri birebir işlenir ve haftalık ders süresi 50 dakikadır. Derslerde Milli Eğitim Bakanlığı programı ile birlikte London College of Music (LCM) programını da takip etme imkanısunulur. Trompet, ağızlık ve gövde bölümlerinden oluşur. Ses rengi, açık ve parlaktır. Solo ve eşlik görevi verilir. Trompet çalmakiçin dudak ve diş yapısının uygun olması gerekir. Trompetin öteki üflemeli çalgılardan önemli farkı, üfleme sırasında iki ya daüç kez ses düzenlemesi yapılabilmesidir. Bu şekilde seri notaları çalma kolaylığı sağlanır. Trompette üç adet piston bulunur.Notalar bu pistonlara basılarak ve dudak pozisyonları ayarlanarak çalınır. Aile : Bakır Üflemeli Ses Aralığı: Yaklaşık 3 oktav Yapıldığı Madde: Bakır (genelde sarı ve gümüş kaplama maddesi kullanılır). Uzunluk: Yaklaşık 46 cm Kökleri: İlk pistonlu trompetler 1820’de Almanya’da ve 1825’te Amerika’da yapılmıştır. Bach ve Handel çağında, kullanımıyaygınlaşmıştır. Kategori: Üflemeli. Enstrümanın sesi, bir hava sütununun titreşimi ile ortaya çıkar. Trompet yaklaşık 3500 senelik bir enstrümandır. Mısır’da Kral Tutankhamon’un mezarından gümüş ve bronz trompetlerçıkarılmıştır. Bu çalgı; klasik, jazz, big band, askeri ve sivil orkestralarda en önemli çalgıların başında gelmektedir. Üflemeli enstrüman çalmak farkındalık yaratır, nefes demek duygu demektir. Hislerimizi en iyi şekilde çalgımızla ifadeetme yeteneği kazanırız. İleriki yaşamımızda da sosyal hayatımızda da üflemeli çalgı çalmanın ayrıcalığını taşırız. 13

Nesibe Aydın Flüt Sanat Akademisi Flüt dersleri birebir işlenir ve haftalık ders süresi 50 dakikadır. Enstrümanı etkili kullanmak amacıyla 7 yaş ve üstü öğrencilerprograma daha uygundur. Derslerde Milli Eğitim Bakanlığı programı ile birlikte London College of Music (LCM) programınıda takip etme imkanı sunulur. Flütün tarihi, yirmi bin yıl kadar önce insanların kullandıkları içi boş kemiklerin, bambu kamışların ve boynuzların içlerineüflenerek ses elde edilmesine dayanır. İnsanlar bu cisimler üzerinde değişiklikler yaparak gelişmesini sağlamışlardır. Böylecebu cisimler günümüzdeki şekillerini ve özelliklerini almışlardır. Flüt eğitiminde başarılı olabilmek için uygun tutuş, dudakaçısı, dudak şekli gibi teknik bilgilerin uygulamalı olarak eğitimi verilir. Flüt dersleri dönem sonu ve sezon sonu olmak üzereiki konser ile son bulur.14

Solfej Eğitimi Nesibe Aydın Sanat Akademisi Solfej dersleri birebir işlenir ve haftalık ders süresi 50 dakikadır. İsteğe ve sınavlara hazırlanma durumuna göre haftadabirden fazla ders alınabilir. Dersler, alanında uzman hocalar tarafından işlenir. Notaları; adları, sesleri ve süreleri ile okumaya solfej denir. Ritim, dikte, deşifre, kuramsal bilgiler ve çalışmaların tamamınıkapsar. Solfej dersi, öğrencinin bilgi seviyesine, yaşına ve derse geliş amacına göre şekil alan bir derstir. Enstrüman dersi alantüm öğrencilere gereken düzeyde verilen bu ders, konservatuvarların veya eğitim fakültelerinin giriş sınavlarına hazırlananöğrencilere, sınav şartlarına göre değişen içerikte ve yoğunlukta verilmektedir. Ayrıca ilk derste öğrencilerin solfej bilgisisaptanmakta ve belli bir düzeyde solfej bilgisine sahip olduğu düşünülen öğrenciler, bildikleri kabul edilen konuları atlayarakdaha ileri bir seviyeden eğitimlerine devam ettirilmektedir. 15

Nesibe Aydın Şan Sanat Akademisi Şan dersleri birebir işlenir ve haftalık ders süresi 50 dakikadır. İsteğe ve sınavlara hazırlanma durumuna göre haftadabirden fazla ders alınabilir. Dersler, alanında uzman hocalar tarafından işlenir. Derslerde Milli Eğitim Bakanlığı programı ilebirlikte London College of Music (LCM) programını da takip etme imkanı sunulur. Şan dersinde, diyafram (nefes) kullanımı, postür (duruş), entonasyon (doğru tonda şarkı söyleme), artikülasyon (doğrutelaffuz) üzerinde durulmaktadır. Derslerimizde ses alıştırmaları, nefes alıştırmaları, beden alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, repertuvar oluşturma hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz çeşitli şarkı formlarında (lied, aria) eserler öğrenirken aynızamanda sanat tarihi hakkında da bilgi sahibi olmaktadır. Güzel sanatlar, konservatuvar gibi yetenek sınavlarıyla alınan yerlere başvurmak isteyenlerin kesinlikle şan dersi almalarıgerekmektedir.16

Koro Nesibe Aydın Koro çalışmalarımızın amacı; bireylerin, zihinsel, Sanat Akademisi bedensel, duygusal gelişimlerine katkı sağlayarak çok boyutlu, çok yönlü yaşam biçimi kazanmalarını 17 sağlamaktır. Koronun, kişilerin sanatsal yönünü geliştirmesi dışında, bireysel ve toplumsal işlevleri bulunmaktadır. Doğru ve etkili konuşabilmesi, yaratıcı ve daha nitelikli düşünebilmesi, doğru duruş, doğru nefes tekniklerini kazanabilmesi, bedenini doğru kullanmayı öğrenebilmesi, sesini doğru kullanabilmesi, işbirliği ve yardımlaşma yetilerini geliştirmesi gibi kazanımlar sağlamaktadır. Bireyler, bir koronun üyesi olmakla çeşitli koro şenliklerinde, festivallerde yer alarak katılımcı olmanın mutluluğunu yaşarken farklı kültürleri ve koroları tanımaktadır. Ayrıca farklı yerleri gezip - görme olanağı bulmaktadır. Nesibe Aydın Sanat Akademisi öğrencilerinin oluşturduğu korolar sezonda iki kez (birinci dönem sonu ve sezon sonu) konser verir. Akademide yapılan koro çalışmaları alanında söz sahibi, deneyimli koro şefleri tarafından yürütülür. Çalışmalar: - Çocuk korosu - Yetişkin korosu - Kurumlara ve topluluklara özel koro çalışmaları

Nesibe Aydın Orkestra Sanat Akademisi Öğrencilerimiz belli bir seviyeye geldiklerinde Akademi orkestrasına dahil edilirler. Akademi orkestrası; piyano, keman,gitar, flüt, obua, saksafon ve bateri öğrencilerinden oluşur. Oluşturulan orkestralar yılda iki kez yapılan konserlerdeperformanslarını sergilerler. Orkestra çalışmaları, öğrencilerin sahne deneyimlerini arttırmak ve birlikte çalma becerisini kazandırmak için yapılançalışmalardır. Orkestra çalışmaları ücretsiz olup deneyimli hocalar tarafından yürütülür.18

Orff Eğitimi Nesibe Aydın Sanat Akademisi Orff dersleri grup olarak işlenir ve haftalık ders süresi 50 dakikadır. Dersler, alanında uzman hocalar tarafından işlenir.Genel anlamda okul öncesi yaş gruplarını kapsar ve çocukların ritim duygusunu geliştirmeye yöneliktir. Bu yaş grubundakiçocuklar için müzik eğitimine başlangıç dersi olarak tavsiye edilir. Teknik ismini Alman Besteci, Carl Orff’dan almıştır. İçeriğinde, drama, dans ve müziğin yer aldığı bir teknik olan Orff,geneli itibariyle bir ritim çalışmasıdır. Orff tekniği dünyanın her yerinde aynı altyapıya sahip, genel geçer bir metoda sahiptir.Bu nedenle Orff tekniğinde önemli olan metodun sunumudur. Orff; konusunda yeterli deneyimi olan, küçük yaş gruplarındadeneyimli eğitimciler tarafından sunulabilen bir metottur. Çıkış noktası Avusturya olarak bilinir. Ülkemizde Milli EğitimBakanlığı tarafından onaylanmış bir tekniktir. Orff yöntemi ile çalışmalar, çocukların net bir sanatsal faaliyeti benimsediğinoktaya kadar devam etmesi tavsiye edilir. 19

Nesibe Aydın Bale Sanat Akademisi Bu programda grup dersleri yer almaktadır. Öğrenciler uzman hocalarımızdan ders alır.20 Bale dersleri grup olarak, haftada bir gün yapılır ve ders süresi 50 dakikadır. Çocuk ve yetişkin herkesin yararlandığı programlarımız, konservatuvar mezunu sanatçılardan oluşan eğitim kadrosuyla yürütülmektedir. Bale eğiti- mi 8 yaşından itibaren modern dans eğitimi ile de sürdürülebilir. Bale; kuralları belli akademik dans tekniği- nin, başka sanatsal ögelerle de birleştirilerek bir sahne gösterisi oluşturacak biçimde sunul- masıdır. Bir gösteri sanatı olan bale, dekor ve sahne giysileriyle sunulan son derece titiz bir dans türüdür. Disiplinli, özverili, algılamadaki gelişimin temellerini atan, alabildiğine renkli ve zevkli, uzun bir süreçtir bale. Balenin büyüsüy- le tanışan öğrencilerimiz yıl sonu temsilleriyle eğitim programlarını tamamlamaktadırlar.

Modern Dans Nesibe Aydın Bu programda grup dersleri yer almaktadır. Sanat AkademisiÖğrenciler uzman hocalarımızdan ders alır. Grupdersleri hafta içi ve hafta sonu oluşan talebe göre 21planlanır. Modern dans dersi, 8 yaş ve üstü gruplar için-dir ve haftada bir derstir. Ders süresi 50 dakika-dır. Çocuk ve yetişkin herkesin yararlandığı prog-ramlarımız, konservatuvar mezunu sanatçılardanoluşan eğitim kadrosuyla yürütülmektedir. İsten-diğinde sınavlara yönelik daha yoğun bir programizlenebilir ve özel ders talep edilebilir. Modern dans; dansın hareketliliğini, yaratıcılı-ğını gözler önüne serer. Özgürlüğün ve hareketinön planda olduğu bu danslar, özellikle gençlerarasında popülerliğini korumaktadır. Özgünlüğünenerjisini ve neşesini bütün bedeninizde hissede-rek kendinizi daha yakından tanımanızı sağlar. Budersler, dans tekniklerinin yanı sıra özel koreogra-fi çalışma imkânı da sunar ve bedensel farkındalıkyaratarak vücudu formda tutar. Modern dans, sahne sanatları içinde önemlibir yere sahiptir ve diğer tüm sanat dallarıyla içiçe sürdürüldüğünde amacına ulaşır. Dansın eşsizbüyüsüyle tanışan öğrencilerimiz, yıl sonu temsil-leriyle eğitim programlarını tamamlamaktadırlar.

Nesibe Aydın Jimnastik Sanat Akademisi Jimnastik dersleri grup olarak işlenir ve haftalık ders süresi iki ders saatidir. Konu fiziksel uyum sağlamak olduğunda jim-nastik, ideal bir yöntem olarak karşımıza çıkar. İyi ve doğru yönlendirilmiş jimnastik programı; esneklik, koordinasyon, kuv-vet, çabukluk gibi fiziksel özellikleri geliştirir. Jimnastik, bütün dünyada alt yapı sporu olarak kabul edilen ve temel spor olarak da uygulamaya konulan teknik bir daldır. Okul öncesi çocuklarda öncelikle hareketliliği sağlayacak aktivitelerin yapılması, yaş dönemlerine göre hazırlanmış özelprogramlarla doğal gelişimlerinin desteklenmesi gerekmektedir ve bu yüzden jimnastik sporu, otomatik olarak tercih sırasın-da ön planda olmalıdır. Jimnastik, öncelikle spor yapma kültürünü çocuklara aktardıktan sonra, onlara en doğru aktivitelerin yapılması için bilinçlitercih imkanı sunmaktadır. Bu yüzden spor dalı seçmeden önce, çocukların doğal gelişim ihtiyaçlarına cevap veren doğru programlar uygulayan bireğitim merkezini tercih etmelisiniz.22

Latin Dansları Nesibe Aydın Latin dansları grup olarak işlenir ve Sanat Akademisihaftalık ders süresi 50 dakikadır. Yetişkinlereyönelik olan bu dersler, eşli danslar olarak da 23bilinir. İsteğe göre dersler özel olarak da talepedilebilir. Latin dansları, dansa ilgi duyan keyifli,sosyal ve sportif bir etkinlik arayanlar içinharika bir seçenek! Daha önce herhangi birdans geçmişinizin olması gerekmediği gibipartner ile gelme zorunluluğu da yoktur.Eşli danslar sosyal ve sportif olmak üzere ikiayrı grupta toplanır. Oluşan grubun tercihinegöre ağırlıklı olarak, istenen dalda eğitimverilebilir.Sosyal Danslar Salsa, Cha Cha, Rumba, Merengue,Bachata, Swing, Jive, Rueda de Casino,Arjantin Tango Sportif Salon Dansları; iki gruba ayrılır. 1) Latin Branşı: Samba, Cha Cha, Rumba,Paso Doble, Jive 2) Standart Branşı: Yavaş Vals, ViyanaValsi, Avrupa Tango, Foxtrot, Quickstep

Nesibe Aydın Dans Sporu Sanat Akademisi Dans Sporu, eşli dansların çocuklara uyarlanmış programıdır. Dersler grup olarak işlenir ve haftalık24 ders süresi; okul öncesi yaş grubu için 45 dakika, 6 yaş ve üstü gruplar için 90 dakikadır. Dersler isteğe göre özel olarak da talep edilebilir. Beş Latin Amerikan kökenli, beş Avrupa kökenli danstan oluşan ve Türkiye’de yeni yeni gelişmekte olan bu branş, 5 yaşından itibaren her yaştaki bireyin yapabileceği bir spor dalıdır. Özellikle çocuk yaşta başlandığında kas ve kemik yapısının gelişiminin yanı sıra bireyin sosyal gelişimi ve kendini ifade ediş biçimine de büyük katkı sağlamaktadır. Bu danslar sayesinde aşama kaydeden çocuklar çeşitli yarışmalara katılır. Latin Amerikan Kökenli Danslar: Samba, Cha Cha, Rumba, Pasodoble, Jive Avrupa Kökenli Danslar: Slow Vals, Viyana Valsi, Tango, Foxtrot, Quickstep Faydaları Nelerdir? • Dans ederken vücut, serotonin salgılar ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. • Dayanıklık, esneklik, çeviklik, koordinasyon gibi psikomotor özelliklerin gelişmesini sağlar. • Postürü yani bedenin duruşunu düzeltir.

Halk Dansları Nesibe Aydın Sanat Akademisi Halk dansları dersi, grup olarak işlenir ve haftalık ders süresi 50 dakikadır. Halk oyunlarında, ilgili yöreye ait oyunları müzik ve ritim bilgisi eşliğinde en iyi şekilde sahneleme becerisine sahip kişilerinyetiştirildiği bir eğitim programıdır. Türkiye, köylerde tespit edilen 4000’in üzerinde oyun ile dünya üzerindeki en zengin oyun karakterine sahip ülke olaraktanımlanmaktadır. Bir kültür ve medeniyetler beşiği olan Türkiye’nin, hemen hemen her yöresinde ayrı oyunlar, ayrı giysilerve ayrı müziklere rastlanmaktadır. Yıllarca uluslararası alanda çalışmalar yapmış, deneyimli eğitmenlerimiz eşliğinde 7’den 70’e herkesin katılabileceği halkdansları dersine siz de katılabilirsiniz. 25

Nesibe Aydın Yoga Sanat AkademisiYetişkin Yogası Çocuk Yogasının Faydaları Bedeninizin işleyişini keşfedebileceğiniz, dayanıklılığını- Sinir sistemini rahatlatır. Uyumayı kolaylaştırır. Sindirimzı ve esnekliğinizi geliştirebileceğiniz yoga dersleri, haftada sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Bedenlerindekibir işlenir ve süresi 50 dakikadır. Dersler birçok yan prensiple gerilimi azaltır. Kaslarını gevşetir ve rahatlatır. Konsantrasyo-zenginleştirilmiştir. nu, odaklanmayı geliştirir. Stresi azaltır. Zihni rahatlatır. Psiko- lojik olarak da rahatlamayı sağlar.Çocuk Yogası Nefes Terapisi Dersler 5-12 yaş arası gruplar için geçerlidir. Haftada birişlenir ve süresi 50 dakikadır. Dersler pek çok yan prensip- Nefesimizi ne kadar kontrollü kullanırsak hayatımız da ole zenginleştirilmiştir. Çocuk yogası, çocuklara doğru nefes kadar sağlıklı olur. Nefes terapisi sadece nefes kontrolü değilalmayı, hayal güçlerini kullanarak hem yoga duruşlarını uy- aynı zamanda yaşam kontrolüdür. Nefesimizi yavaşlattığımız-gulamayı hem de var olan beden esnekliklerini korumayı da hareketlerimizde daha kontrollü olur. Nefes çalışmalarıöğretmeyi amaçlar. Çocuk yogasının, fiziksel olduğu kadar yapınca, bedenimizdeki tüm enerji kanallarını algılayabiliriz.psikolojik olarak da çok faydası vardır. Çocuk yogası aynı za- Nefes çalışmaları tansiyon, astım, öfke kontrolü, depresyonamanda birçok değişik yoga pozu içerir. Özellikle ders içerisin- iyi gelir. Nefes terapisi dersleri haftada bir işlenir ve ders sü-de yapılan nefes ile ilgili çalışmalar, rahatlama egzersizleri, resi 50 dakikadır.hareketli pozlar, anlatılan hikayeler aracılığı ile çocuklarınyaratıcılıklarını geliştirmeyi hedefler.26

Pilates Nesibe Aydın Sanat Akademisi Pilates, çeşitli yöntemlerin harmanlanması ile oluşturulan, sağlıklı kalmaya yardımcı olan bir programdır. Dersler grup olarak işlenir ve haftada iki ders (birer saat) olarak yapılır. Dersler isteğe göre özel olarak da talep edilebilir. Pilates; zihin, beden bütünlüğünü hedefleyen, denge, nefes, hareket sistemlerine dayalı, güvenli ve etkili bir egzersizsistemidir. Minder (Mat) üzerinde veya özel tasarlanmış aletlerle yapılır. Pilates, özellikle karın ve bel bölgesi olmak üzere vücudun her bölümünü çalıştırmayı amaçlayan aynı zamanda eklem vekemikleri korumak, güçlendirmek, esnetmek için geliştirilmiş, alt yapısını fizik tedaviden alan ideal bir çalışma metodudur. Pilatesin belli başlı prensipleri şunlardır: Konsantrasyon, kontrol, merkez, akıcı hareket, kesinlik ve nefes. 27

Nesibe Aydın Eskrim Sanat Akademisi 7 yaş ve üstündeki çocuklar için uygun olan derslerimiz haftada iki kez (Cumartesi-Pazar) işlenir ve her ders 50 dakikadır.Oluşan gruplar 10 kişi ile sınırlıdır ve isteğe göre dersler özel olarak da alınabilir. Eskrim, Cermen kolu olan İskandinavlar tarafından “skrim” diye adlandırılmaktadır. Korunmak, savunmak anlamına geldiğibelirtilmektedir. Zihinsel Nitelikler Fiziksel Nitelikler 1. Refleksleri yerinde kullanma becerisi kazandırır. 1. Esneklik 2. Doğru ve çabuk karar verme yetisi kazandırır. 2. Sürat 3. Mantıklı ve doğru karar vermeyi öğretir. 3. Aerobik, anaerobik dayanıklılık 4. Heyecan duygusunu kontrol etmeyi sağlar. 5. Sabırlı olmayı öğretir. 6. Özgüveni geliştirir.28

Dijital Fotoğraf Nesibe Aydın Sanat Akademisi Fotoğraf dersleri, çocuk ve yetişkinlere yönelik grup olarak işlenir ve haftalık ders süresi 90 dakikadır. Bu eğitim ikiaşamadan oluşur: İlki, temel fotoğraf eğitimidir. İkinci aşaması ise ileri düzey fotoğrafçılığa geçişi ifade eder. Dersler,alanında uzman hocalar tarafından işlenir. Dersler isteğe göre özel olarak da talep edilebilir. Temel Fotoğraf Eğitimi: Öğrencinin kullandığı makineyi tanıması ve olanaklarına hâkim olmasını içeren busüreç tamamlandığında; kompozisyon bilgisi, temel çekim yöntemleri ve doğal ışık bilgisini kavramış olur. İleri Düzey Fotoğraf Eğitimi: Akademi bünyemizde bulunan fotoğraf stüdyomuzda yapay ışığın olanakları ile ileridüzey malzemelerle çalışma, model çekimi, kurgusal sahne çekimleri, portre, temel photoshop eğitimi, gezi fotoğrafıgibi konuları kapsar. Yapılan çalışmalar dönem sonu sergisiyle son bulur. 29

Nesibe Aydın Tiyatro – Oyunculuk Sanat Akademisi Bu programlarda grup dersleri yer almaktadır. Dersler haftada iki saat işlenir. Programın Amacı Temel oyunculuk becerisinin kazandırılmasıdır. Bu programın katılımcıları için diksiyon programına katılma zorunluluğu bulunmaktadır. Programın İçeriği Temel Oyunculuk Kamera Önü Oyunculuk Diksiyon Temel Oyunculuk Doğaçlama – Artikülasyon Diksiyon Duyguların İfadesi Kamera Tekniği Hareket Set Çalışmaları Oyunculuk - Rol - Jest - Mimik Ses ve Nefes Teknikleri Sahne Çalışmaları30

Diksiyon Nesibe Aydın Sanat AkademisiDiksiyon dersleri grup olarak işlenir ve haftalık ders süresi 90 dakikadır.Etkileyici konuşmayla ilgili gerekli bilgiler verilerek uygulamalarla edinilen tecrübelerin hayata geçirilmesi amaçlanır.Programın İçeriği Ses ve NefesGüzel ve Etkili KonuşmaHitabetVücut DiliArtikülasyon ve Fonetik Toplum Önünde Kendini İfade Etme 31

Nesibe Aydın Yaratıcı Drama Sanat Akademisi Haftalık ders süresi iki ders saatidir.32 4-6, 7-9, 10-12, 13-15 yaş grubundaki çocuklar için hem zihinsel hem fiziksel anlamda önemli derslerden biridir. Gruplar en az 8-10 kişi olduğunda etkili bir sürece dönüşen drama dersleri, çocuğunuz için olmazsa olmaz eğitim süreçlerinden biridir. Çocuğu geliştiren, başlı başına bir eğitim olan yaratıcı drama; çocuğunuzun çevresiyle iletişim kurmasını, duygularını dışa vurmasını, deneyim kazanmasını, eğlenmesini ve problemlerini çözmesini sağlayacak! Yaratıcı drama, tiyatro ve eğitim teknikleri temelinden inşa edilen bir yöntemdir. Yaratıcı dramanın özünü ”oyun” ve ”canlandırma” oluşturur. Çocuğunuz; olay, olgu, yaşantı ve bilgileri bu oyunsu süreçte yeniden yapılandırır. Yaratıcılık gücünü, farklı bakış ve değerlendirme olanaklarını keşfeder. Ancak yaratıcı drama ”tiyatro” değildir. Dolayısıyla çocuklardan bir oyuncu performansı beklenmez. Yaratıcı drama için sonuç (gösteri) değil süreç önemlidir. Yaratıcı drama süreçlerimizde her çocuğun ulaşmasını ve geliştirmesini beklediğimiz temel kazanımlar şunlardır: - İletişim becerileri ( Kişisel-Sosyal-Kurumsal) - Kendini ifade-öz güven - Sorumluluk becerisi ve ekip çalışması - Empati becerisi - Problem çözme becerisi - Yaratıcılık ve estetik gelişim - Olumlu düşünme-ön yargıların kırılması

Müzikal Nesibe Aydın Sanat Akademisi Haftalık ders süresi iki ders saatidir. Yeteneklerinizi keşfedip, muhteşem bir prodüksiyonun içinde hem sahne tozunu yutup hem de böyle büyük birçalışmanın parçası olmaya ne dersiniz? Bu programda grup dersleri yer almaktadır. Çalışmalarımız hem İngilizce hem de Türkçe olarak sürdürülmektedir.Öğrenciler, uzman hocalarımızdan ders alır. Grup dersleri hafta içi ve hafta sonu olarak planlanır. 33

Nesibe Aydın Go Sanat Akademisi Öğrenciler uzman hocalarımızdan ders alır. Grup dersleri hafta içi ve hafta sonu oluşan talebe göre planlanır. Yaş gruplarına göre alınan Go dersleri grup olarak işlenir. Dersler istendiğinde özel olarak da talep edilebilir. Bir oyun olmanın ötesinde Go, pek çok anlamları kendinde barındırır. Yaşamla eşdeğer bir varoluş, yoğun bir meditasyon,insan kişiliğinin bir aynası, soyut düşünmeyi geliştirmede bir alıştırma ya da iyi oynandığında, siyah ve beyaz taşların tahtaüzerinde zarif bir dengeyle dans ettiği güzel bir sanat eseri... Go 19 yatay, 19 dikey çizgili kare şeklinde bir tahta üzerinde ince kenarlı mercek şeklindeki siyah ve beyaz taşlarla oynananiki kişilik bir oyundur. Oyundaki amaç kendi taşlarınızla, rakipten daha geniş alanlar oluşturmaktır. Çoklu kavramayı geliştirenyönüyle; çocuğunuzun görsel hafızasının gelişmesine, akademik başarısının etkili bir şekilde artmasına, sosyal hayatında vederslerindeki değişimine yardımcı olur.34

Satranç Nesibe Aydın Sanat Akademisi Satranç derslerimiz, Nesibe Aydın Okulları satranç öğretmenliğini yürüten Antrenör - Hakemler tarafından verilmektedir.Dersler grup olarak ve en fazla 10’ar kişilik sınıflar halinde işlenir. Haftalık ders süresi okul öncesi yaş grubu için iki ders saatidirve her ders 30 dakikadır. 6 yaş üstü gruplar için üç ders saatidir ve her ders 40 dakikadır. İstendiğinde dersler özel olarak datalep edilebilir. Yeni başlayanlar, turnuva hazırlık ve turnuva gruplarına hitap eden bu eşsiz zekâ oyunu Akademi bünyemizde profesyonelolarak verilmekte ve çocuklar yeterli düzeye geldiklerinde lisanslı olarak turnuvalara katılmaktadırlar. Satranç, sabretmeyi öğretir. Akademik düşünmeyi, belirli bir noktaya odaklanmayı sağlar. Hatalarından ders almayı öğretir.Yenmeyi ve yenilgiyi, oyunun bir parçası olarak hayatına sağlıklı bir şekilde aktarır. Bir sorunla karşılaştığında, sorunun çözümyollarını arama ve en doğru çözümü bulma davranışı kazandırır. Karşıdaki insanın yerine kendini koyma refleksini geliştirir. 35

Nesibe Aydın Plastik Sanatlar Sanat Akademisi Grup dersleri hafta içi ve hafta sonu oluşan yoğunluğa göre planlanır. Plastik sanat dersleri, grup olarak resim dersleri altında verilir ve haftalık ders süresi 50 dakikadır. Dersler, alanında uzman hocalar tarafından işlenir. Yaş gruplarına göre çocuk ve yetişkinler bu dersleri alabilir ve istendiğinde sınavlara yönelik daha yoğun ve özel bir program izlenebilir. Farklı malzemeler ve disiplinler kullanarak çocukların yaratıcılığını geliştirmeyi, sınırsız düşünmelerini sağlamayı hedefleyen çok yönlü bir sanat atölyesidir. Çocuklar çizerek, çamura şekil vererek, farklı malzemeleri birleştirerek, yaptıkları işler için hikaye oluşturmayı öğrenerek; nesneler, renkler ve durumlar arasında ilişki kurma becerilerini arttırarak yaratıcılıklarını geliştirirler. Derslerimizde, kilden kolaja, ebrudan müze gezisine varıncaya dek alanın tüm uygulamaları dönem içinde gerçekleştirilir. Gruplar, tüm sezon boyunca yaptıkları çalışmaları bir sergiyle tamamlar.36

Toplantı, Konser ve Etkinlikler Nesibe Aydın Sanat Akademisi Akademimizde yıl içerisinde çeşitli sanatçıların konserleri yapılır. Workshoplar düzenlenir. Bu etkinlikler Akademimizdeönceden ilan edilerek duyrulur. 37


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook