Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Tuomarilan Urheilijat 70 vuotta: Kausijulkaisu 2015–2016

Tuomarilan Urheilijat 70 vuotta: Kausijulkaisu 2015–2016

Published by Elias Julkunen, 2015-09-25 13:22:19

Description: Tuomarilan Urheilijat on perustettu 1945. 70-juhlavuoden kunniaksi teimme kausijulkaisun, jossa kerromme historiastamme ja esittelemme toimintaamme.

Keywords: Tuomarilan Urheilijat,Sports,Floorball,Finland,Espoo,2015-2016

Search

Read the Text Version

Kausijulkaisu2015–2016

Tuomarilan Urheilijat 70 vuotta. Kausijulkaisu 2015.

PuheenjohtajaltaTuomarilan Urheilijoiden 70. toimintakausi on pyörähtä- Tärkeintä on kuitenkin,nyt käyntiin entistä vilkkaampana. Yleisurheilukerho on että liikunta on hauskaa jaaloittanut harjoituksensa jo elokuun alussa Kauklahden motivoivaa. Harjoittelu jakentällä ja koulujen alettua alkoivat salibandyjoukkuei- pelit otetaan tosissaan –den harjoitukset. Myös koripallo- ja lentopallovuorot muttei vakavasti.ovat alkaneet syyskuussa. Perinteinen Keskuspuisto-juoksu järjestetään 33. kerran sunnuntaina 4. lokakuuta. Tuomarilan Urheilijat rySeuran kasvu jatkuu erityisesti lasten ja nuorten toimin- Kotikunta: Espoonan laajentuessa ja uusien ikäkausijoukkueiden aloit-taessa toimintansa. Salibandyssa meillä on joukkueet Perustettu: Huhtikuussa 194507-syntyneistä aina A-junioreihin ja aikuisten joukkuei-siin asti. Tänä syksynä perustimme myös tyttöjen ryh- Ensimmäinen puheenjohtaja:män. Aikuisten parissa toiminta jatkuu vireänä ja varsin Venno Kaisla (1945–1951)laajalla tarjonnalla eri lajeja. Yhdessä meitä on jo lähes500 jäsentä. Tuomarilan Urheilijat onkin Keski-Espoon Jäseniä: 480alueen ainoa yleisseura, joka tarjoaa laaja-alaisesti har-rastusmahdollisuuksia erilaisten liikuntamuotojen pa- Lajit: Salibandy, yleisurheilu, ko-rissa. ripallo, lentopallo, suunnistusVaikka seuramme painopiste on edelleen ennemminkin Työntekijät: Nuorisopäällikkö,liikunnallisten ja terveiden elämäntapojen edistäminen palkattu syksyllä 2014kuin korkeat tavoitteet kilpaurheilussa, ovat monet sali-bandyjoukkueemme menestyneet pääkaupunkiseudunsarjoissa ja turnauksissa. Tärkeintä on kuitenkin, että lii-kunta on hauskaa ja motivoivaa. Harjoittelu ja pelit ote-taan tosissaan – muttei vakavasti.Tuomarilan Urheilijoiden toiminta perustuu vahvastipaikallisuuteen ja talkoohenkeen. Joukkueiden toimin-nasta samoin kuin seuran hallinnosta vastaavat vapaa-ehtoiset, joille liikunta on lähellä sydäntä. Porukkaanmahtuu aina mukaan ja seura toivottaakin erityisestikaikki junioriurheilusta kiinnostuneet tervetulleiksi.Lopuksi kiitokset kaikille seuran toiminnassa oleville,niin jäsenille kuin toimihenkilöillekin. Tehdään tulevasta-kin kaudesta jokaiselle antoisa ja koetaan yhdessä liik-kumisen riemua!Liikunnallista syksyä toivottaen,Janne KerttulaTuomarilan Urheilijoiden pj.Tuomarilan Urheilijat 70 vuotta. Kausijulkaisu 2015. 1

Tuomarilan Urheilijoiden historiaa Tuomarilan Urheilijat on toiminut aina Keski-Espoon alueella, missä siitä on kasvanut tärkeä toimija. Ohessa on välähdyksiä seu- ran historiasta henkilöiden itsensä kertomana. Tekstit ovat TU:n 60- ja 40-vuotiskirjoista vuosilta 2005 ja 1985.TU:n 40-vuotiskirjastaMuutaman valmistelevan kokouksen jälkeen kutsuttiin urheiluseuran perustamisesta kiinnos-tuneet VPK:n kokoustilaan (kalustevajaan), joka sijaitsi palokunnan tontilla Kaksoiskiventienlaidalla. Koko päivän kestänyt kokous päätti perustaa Tuomarilan Urheilijat -nimisen urhei-luseuran. Päivämäärä oli 8.4.1945. Ensimmäisen vuoden aikana jäseniä liittyi seuraan kaikkiaan90. Vuonna 1946 jäsenmäärän kasvu oli ilahduttavaa. Kaikkiaan 131 jäsentä oli seurassa.Veikko Heiskanen Yksi Tuomarilan Urheilijoiden historian isoim- mista projekteista: hyppyrimäen rakentaminenOlisi saatava jokin nuoria kokoava elin ja juna- Tuomarilaan. Yllä paikka aikanaan sekä nykyi-keskusteluissa hahmottui parhaaksi urheiluseu- sin.ra. Toiset tosin kannattivat palokuntaan perus-tettavaa poikaosastoa, mutta kun tytöt olisivatjääneet sivuun, sai se asian raukeamaan. KaislanVenno hoiteli asiaa ja niin syntyi TuomarilanUrheilijat.Nyt räjäytti Kaisla pommin. Hän esitti hyppyri-mäen rakentamista Tuomarilaan. Se oli valtavaesitys niissä oloissa. Hän oli poikien kanssa kat-sonut mäenpaikan, sopinut Kirstin isännänkanssa maankäytöstä ja telinepuista. Ei ollutmuuta kuin nimetä mäkitoimikunta, mihin Kais-la tuli ilman muuta kärkimieheksi. Tarmolla hänaikanaan poikien horjumattomalla tuella veiasian päätökseen.Kerran junassa vihjasi Laaksolahden ”vesipeto”Linnasen Turo, että hän järjestää uinnin elvyttä-miseksi rantaradan mestaruusuinnit ja tieduste-li, onko Tuomarilan Urheilijoissa uintitaitoisia.Lupasin tutkia asiaa. Panimme heti Espoonjoellaharjoitukset käyntiin ja loppusilaus otettiinNuuksion Urjajärvellä seuran kaksipäiväiselläleirillä. Siellä oli 40 nuorta telttailemassa janauttimassa eräelämästä, mutta uintiporukka olikovan trimmauksen alla.Polkupyörillä ajoimme Laaksolahteen kilpailui-hin ja ihmeitten ihme, sillä Tuomarila voitti ran-taradan mestaruuden. Sanomalehdet otsikoivatuutisen: Rantaradan uintimestaruuden voittiseura, joka ei näe vettä kuin vakiomaidossa.2 Tuomarilan Urheilijat 70 vuotta. Kausijulkaisu 2015.

Oik: Matti Leikas suunnistuksen MM-kisoissa Matti LeikasSkotlannissa 2015. Ylh: Reijo Mäkelä suunnistuk-sen SM-viestissä 1957. Alh: Jussi Miettinen maa- Nuorten SM-kisoihin, 1953, päätimme lähettäälissa Kauklahden kentällä 1950-luvun lopulla. viisi suunnistajaa. Kisat olivat Lammilla. Sar- jassamme oli toista sataa kilpailijaa, jotka lä- Lasse Henriksson hetettiin matkaan minuutin välein. Minut oli arvottu häntäpäähän. Alku lähti hyvin. Edessä Venno Kaisla innosti jo 13-vuotiaana ikäisi- oli laakso, josta noustiin sivupoikittaiselle ään ja nuorempia urheiluun. Hänellä oli hy- harjanteelle. Olin oikeassa paikassa, sillä näin my niin herkässä mutta harvoin remahti jo sadan metrin päästä ykkösen rastilipun. äänekkääseen nauruun. Selvällä tasaisella äänellä hän meitä neuvoi ja näytti: hyppää Kakkosväli oli ratkaisuväli. Oli mentävä jo- näin ja heitä noin, älä ponnista niin vaan ko ison, pehmeän suon yli tai tehtävä oi- näin! Vennolle oli urheilu pääasia. Sitä kealle suuri kierros. hän opetti meille lapsille kesällä ja talvella, ja aina oli kilpailtava kuka missäkin lajissa Edessä oli vielä polku, joka johti oikealle. Suon oli paras. laidasta näin suunnistajia hitaasti tarpomassa. Silloin tein nopean päätöksen, että juoksukun- nollani saattaisin tehdä isonkin kierroksen ja sittenkin pärjätä. Juoksin oikean kautta, aivan lopussa ylitin pienen suon kulman ja sieltä rasti löytyi helposti. En ollut väsynyt ja niin vain lisäsin vauhtia ly- hyillä väleillä. Viimeistä edellisellä rastilla näin edelläni lähteneitä, mm. kaksi minuuttia aikaisemmin startanneen Kokkolan Jymyn Olavi Korven. Loppu rinnettä alas järven lähel- lä olleeseen hiekkakuopparastiin sujui hänen kanssaan kamppaillen ja samoin maalisuora. Maalissa kuuluttaja ilmoitti heti minun voitta- neen sekunnilla Järvenpään Palon Heino Rau- tion. Syksyn viimeisissä kilpailuissa onnistuin vielä voittamaan ja niin sain harvinaisen Vuo- den parhaat -mitalin.TU:n 60-vuotiskirjastaLiikuntalajit tulevat ja menevät. Näin on käynyt myös Tuomarilan Urheilijoiden toiminnassa.1960-luvulla kerrottiin opiskelijain harrastavan lajia nimeltä sähly. Vähitellen laji jalostui. Muo-dostettiin lajisäännöt ja nimeksi tuli salibandy sekä perustettiin lajiliitto.Vuonna 1989 Espoon seuroista aivan ensimmäisten joukossa Tuomarilan Urheilijat otti saliban-dyn ohjelmaansa.Tuomarilan Urheilijat 70 vuotta. Kausijulkaisu 2015. 3

Ryhmät 2007–2008 syntyneet ja 2009–2010 syntyneetToimihenkilöt Valmentajat: Jutta Puranen, Otso Luukko, Aleksi Fonselius, Eetu Saarinen, Niko Partti, Eemeli Ristikartano, Eetu Pulkkinen.Esittely Kerho on matalan aloituskynnyk- sen paikka salibandyyn tutustumi- selle. Ole yhteydessä ja tule kokei- lemaan mahtavaa harrastusta. Tunnin harjoitukset järjestetään sunnuntaisin Saarnilaakson koululla.Tavoite Kerhossa tärkeintä on hauskanpito. Kun on hauskaa, oppiminen tapahtuukaudelle 15–16 itsestään!Yhteystiedot Ilmoittaudu kerhoon lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Kerho on suosittu, joten saatat joutua odottamaan hetken paikkaasi.Ryhmät 2006–2008 syntyneet tytötToimihenkilöt Valmentajat: Jutta Puranen, [email protected], Marika Sorvari, [email protected] Jojo & valmentaja: Hilkka Julkunen, [email protected] Tuomarilan Urheilijoiden tyttöjoukkue aloitti toimintansa syyskuussa 2015. Toi- minta on siis vasta aluillaan ja se muotoutuu myös mukana olevien pelaajien mu- kaan, eli aloituskynnys on tällä hetkellä matala. Treenaamme kerran viikossa sunnuntaisin Saarnilaakson koululla klo 15–16 kes- kittyen yhdessä pelaamiseen ja salibandyn perusteisiin. Ryhmän valmentajilla on pitkä salibandytausta pelaajina ja valmentajina, joten harjoitukset ovat laadukkaita ja hyvin suunniteltuja. Mukaan mahtuu tyttöjä aloittelijoista vähän kokeneempiinkin – tervetuloa ko- keilemaan uutta lajia!Tavoite Tavoitteena vuodelle on oppia salibandyn perusteita turvallisessa ympäristössä jakaudelle 15–16 päästä lajin saloihihin mukaan.4 Tuomarilan Urheilijat 70 vuotta. Kausijulkaisu 2015.

Toimihenkilöt Valmentaja: Jutta Puranen. Joukkueenjohtaja: Eija Haukka, [email protected], 050 346 1041Esittely UUSI JOUKKUE! P07 aloitti joukkueena syksyllä 2015. Mukana on 15 pelaajaa. Vielä mahtuu mukaan, terve- tuloa kokeilemaan! Harjoittelemme omana jouk- kueenamme torstaisin ja lau- antaisin Saarnilaakson koululla. Lisäksi meillä on joitain yhteisharjoituksia P06-joukkueen kanssa perjantaisin. Pelaamme myös Salibandyliiton sarjaa ja osal- listumme kauden aikana turnauksiin.Tavoite Ryhmäytyä yhdeksi joukkueeksi ja oppia pelaajan perustaitoja.kaudelle 15–16Toimihenkilöt Valmentaja: Jutta Puranen. Joukkueenjohtajat: Maritta Jalo, [email protected] Miia Rönkkö-Varis, [email protected] UUSI JOUKKUE! P06 aloitti joukkuetoiminnan syksyllä 2015. Osa pelaajista on ollut aikaisemmin mukana Tuomarilan Urheilijoiden salibandykerhossa. Pojat harjoittelivat kerran viikossa ja osallistuivat viime kaudella liiton F2-poikien sarjaan. Uusia pelaajia mahtuu muutama mukaan, joten ole yhteydessä ja tule kokeilemaan. Harjoittelemme kaksi kertaa viikossa, keskiviikkoisin ja lauantaisin. Osallistumme SSBL:n haastajasarjaan ja EA-junnuliigaan.Tavoite Tavoitteena uudella ryhmällä on oppia toimimaan joukkueena sekä peleissä ettäkaudelle 15–16 treeneissä – ja vielä kentän ulkopuolellakin. Tuomarilan Urheilijat 70 vuotta. Kausijulkaisu 2015. 5

Pelaajat Julius Asumaa, Viljami Asumaa, Uli Druey, Julius Eriksson, Eetu Eräluoto, Riku Forsberg, Samuel Haigh, Otto Kartsalo, Rami Khalifa, Emil Kopra, Daniel Laitinen, Johannes Lehto, Topias Pohjalainen, Tuomas Pohjalainen, Kalle Puumalainen, Joonas Ristikartano, Aarni Soini, Juho TuokkoToimihenkilöt Päävalmentaja: Jutta Puranen.ja yhteystiedot Apuvalmentajat: Olli-Pekka Soini, Teemu Asumaa, Tuomo Forsberg. Jojot: Marika Kopra, [email protected], 050 464 2429. Kati Saarela, [email protected], 040 060 0998. Hannele Khalifa, [email protected], 046 906 6889.Esittely Joukkue on perustettu syksyllä 2014, ja osa pojista on osallistunut seuran kerho- toimintaan jo aikaisemmin. Uuteen kauteen lähdemme joukkueen tärkeitä arvoja noudattaen eli joukkuekaverit huomioon ottaen ja kaikkemme antaen, pelaamisen riemua unohtamatta. Harjoittelemme kaksi kertaa viikossa ja osallistumme kauden aikana Salibandy- liiton haastajasarjaan, EA-junnuliigaan sekä turnauksiin. Joukkueeseen mahtuu vielä jonkinlaista urheilutaustaa omaavia pelaajia.Tavoite Joukkueen tulostavoitteena on päästä SSBL-sarjassa kevääksi ylempään haastaja-kaudelle 15–16 sarjaan. EA-junnuliigassa tavoitteena on jatkaa viime kaudella alkanutta voitokasta matkaa EA-liigamestariksi.TU:n 60-vuotiskirjasta (2005): Heikot talvet heikensivät hiihtoaTuomarilan Urheilijain alkuaikoina hiihto oli eräs suosituimmista lajeista. Jäsentenväliset kilpai-lut saattoivat koota 50 osanottajaa. Tosin jo hyppyrimäkiaikoina oli huonoja talvia, mutta kahtenaviime vuosikymmenenä on melkein sääntönä ollut lumettomuus joka toinen vuosi, kerran kaksivuotta peräkkäin. Seuran menestys rantaradan seurojen kilpailuissa oli hyvä niin henkilökohtai-sesti kuin viestissäkin. – – Kouluissa on lajin harrastus ontunut, eikä siellä ehditä laduille.6 Tuomarilan Urheilijat 70 vuotta. Kausijulkaisu 2015.

Peliryhmät P03, kilpajoukkue (Tornados) ja haastajajoukkue (Flames)Pelaajat Antti Asmundela, Lucas Benford, Lassi Erkkilä, Tuomas Hakkarainen, Eelis Hietanen, Matte Huhtiniemi, Nuutti Huttunen, Anssi Hämäläinen, Kasper Karttunen, Jami Kauppinen, Eero Koivukoski, Eemeli Korhonen, Jere Lahti, Riku Leikoski, Henri Leskinen, Jami Mustola, Alf Nysten, Niklas Nysten, Aatu Pahalahti, Eero Pakarinen, Oiva Peltola, Daniel Pyy, Samuel Rauste, Samu Riihiaho, Aku Salmi, Lennart Skjäl, Iiro Suomalainen, Onni Suvisaari, Saku Sällinen, Elias Tihula, Miko Tuomaala, Ville Tuomiranta, Jere Turunen, Romeo Tång, Elias Vanninen, Eino Vuopala, Oskari YläjääskiToimihenkilöt Päävalmentaja: Sonja Aarniola. Apuvalmentaja: Robert Koskenniemi.ja yhteystiedot Jojo, Tornados: Kim Lahti, [email protected], 040 5683703. Jojo, Flames: Eeva Leikoski, [email protected] TU P03 aloittaa neljännen kautensa. Pelaajamäärä on ollut kasvussa, mikä mah- dollisti kahden peliryhmän muodostamisen viime kaudella ja mielekkään harrasta- misen jokaiselle. Joukkueeseen yhdistyi tälle kaudelle seuran P04-joukkue. Toimin- taa pyritään kehittämään jatkuvasti pelaajien mielipiteitä kuunnellen. Harjoittelemme kolme kertaa viikossa Espoon keskuksen alueella, minkä lisäksi osallistumme turnauksiin ja pelaamme Salibandyliiton kilpa- ja haastajasarjaa. Mukaan mahtuu edelleen! Varsinkin lupaava maalivahti!Tavoite Tornados pyrkii pelaajien kokonaisvaltaiseen kehittymiseen ja uusiin kokemuksiinkaudelle 15–16 kilpasarjassa. Flames keskittyy joukkuepelin parantamiseen ja hyvään joukkuehen- keen. Tuomarilan Urheilijat 70 vuotta. Kausijulkaisu 2015. 7

Peliryhmät P02, kilpa- ja haastajajoukkueetPelaajat Veeti Biström, Veeti Haiko, Daniel Hautaniemi, Niko Heiliö, Miska Herrala, Eetu Kohonen, Otto Koiso-Kanttila, Santeri Koskela, Aapo Kyöstiö, Lari Lagerblom, Toivo Mattila, Mikael Määttänen, Oscar Olander, Jimi Penttinen, Raigar Pint, Tuomas Pirhonen, Niklas Rantamäki, Mirko Rouhiala, Elias Saarinen, John von Schantz, Aleksi Sorjonen, Okko Syrjälä, Juuso Tai- na, Marcus Teslon, Elias Tikkanen, Waltteri Tommiska, Lassi Tuominen, Sami Tuomiranta, Jimi Turunen, Hartti Uitti, Ville UkkonenToimihenkilöt Päävalmentaja ja jojo: Elias Julkunen, [email protected], 044 205 6157.ja yhteystiedot Apuvalmentajat: Marko Tuominen, Toni Takala.Esittely TU P02 aloittaa jo viidennen kautensa. Pelaajamäärä on pysynyt runsaana, mikä on mahdollistanut kahden peliryhmän muodostamisen ja riittävästi pelejä kaikille. Toimintaa pyritään kehittämään jatkuvasti pelaajien mielipiteitä kuunnellen. Mei- dän joukkueessamme motivaatio lähtee pelaajista. Harjoittelemme kolme kertaa viikossa Espoon keskuksen alueella, minkä lisäksi osallistumme turnauksiin ja pelaamme Salibandyliiton sarjaa. Mukaan mahtuu edelleen – etenkin, jos maalivahdin paikka kiinnostaa!Tavoite Joukkuettamme yhdistää halu kehittyä ja se on kärkitavoite. Pelaajien kasvaessakaudelle 15–16 annamme heille enemmän vastuuta toiminnasta. Sarjat kaikenikäisille ja ­kuntoisille. Seuran jäsenet juoksevat ilmai­ seksi. Lähtö: sunnuntaina 4.10. klo 11.00 Saarnilaakson koululta. http://www.tuomarilanurheilijat.fi/yleisurheilu_keskuspuistojuoksu.html8 Tuomarilan Urheilijat 70 vuotta. Kausijulkaisu 2015.

Pelaajat Benjamin Aguila, Nefi Aguila, Atte Ahlgren, Santeri Airikainen, Eelis Erkkilä, Joel Heinonen, Henry Hemtman, Casper Holmström, Mikael Honkonen, Saku Ihalainen, Joni Jokinen, Riku Karvonen, Atte Koivula, Jan Korbelainen, Aleksi Korhonen, Mikael Korhonen, Roni Mutanen, Nando Nyman, Christian Olkkonen, Azmain Rahmain, Matias Ranne, Joonas Saastamoinen, Saku Sorjonen, Eero Turkkila, Miika Yli-KuivilaToimihenkilöt Valmentajat: Kari Ceballos-Purhonen, Arttu Jaakkola.ja yhteystiedot Jojo ja yhteyshenkilö: Markku Korhonen, [email protected], 040 830 1413. Talousvastaava ja kakkosjojo: Mats Holmström. Turnaus- ja varustevastaava: Sirpa Karvonen. Huoltaja: Markus Ranne.Esittely Vuonna 2001 syntyneiden poikien salibandyjoukkue TU Matadorit aloitti toimin- tansa 2010. Joukkueessamme on 25 motivoitunutta pelaajaa. Hyvähenkinen jouk- kueemme osallistuu kaudella 2015-16 Suomen Salibandyliiton C2-poikien Etelä- Suomen alueelliseen sarjaan haastajatasolla. Lisäksi osallistumme Esport Arenan Junnuliigaan sekä avoimiin turnauksiin. TU Matadorit harjoittelee kolmesti viikossa Espoon keskuksen alueella. Etsimme joukkueeseemme lisää pelaajia – etenkin maalivahteja!Tavoite Pelaajakohtainen tavoite: jokainen pelaaja ylittää edellisen kauden tasonsa.kaudelle 15–16 Joukkueen tavoite: joukkueena kehittyminen joka osa-alueella pelaamisen ilo säi- lyttäen.TU:n 60-vuotiskirjasta (2005): KeskuspuistojuoksuTuomarilan Urheilijat oli ollut mukana järjestämässä Maxi-hölkkiä hölkkäinnostuksen ollessa pir-teimmillään 1980-luvun alkupuolella. Hyvän alun innostamana johtokunta ja yleisurheilujaostopäättivät yhdessä järjestää seuran oman hölkän. Asiaan vaikutti myös samoihin aikoihin valmis-tuneet hyväkuntoiset reitit Espoon Keskuspuistossa ja tarve hyödyntää niitä. Jäsenten terveydestähuolehtiminen oli tärkeä asia. Niinpä ensimmäinen keskuspuistojuoksu järjestettiin 13.11.1983. Tuomarilan Urheilijat 70 vuotta. Kausijulkaisu 2015. 9

Ikäluokka 1998–1999 syntyneet pojatPelaajat Waltteri Aalto, Rasmus Berghäll, Ville Grönlund, Christian Hautaniemi, Timo Heikura, Miro Härö, Pauli Karjalainen, Riku Kemppainen, Kaarlo Kyllönen, Aleksi Kähkönen, Kivi Kämäri, Teemu Laaksonen, Jarkko Nyman, Juuso Nyman, Niko Partti, Eemeli Ristikartano, Toni Rä- sänen, Eetu Saarinen, Santeri UskiToimihenkilöt Päävalmentaja: Juha Partti, [email protected], 044 300 5539.ja yhteystiedot Jojo ja yhteyshenkilö: Jouni Saarinen, [email protected], 050 568 1257.Esittely TU99-joukkue on perustettu kahdeksan vuotta sitten, mistä asti joukkueen runko on pysynyt samana. Aloitimme haastajasarjassa, mutta pelaamme nyt toista kautta kilpasarjaa. Pelaaminen on kehittynyt merkittävästi ja siihen on löytynyt uusia vi- vahteita, joilla olemme pysyneet hyvässä vireessä koviakin vastustajia vastaan. Osallistumme kauden aikana muutamaan, lähinnä pääkaupunkiseudulla pelatta- vaan turnaukseen, jotka antavat hyvää pelituntumaa sarjakauden lomassa. Jouk- kue on vuosittain osallistunut myös yhteen ulkomailla pelattavaan turnaukseen, mikä luo joukkuehenkeä myös kaukalon ulkopuolella. TU99-joukkueessa on tilaa muutamalle innokkaalle pelaajalle, joilla on jo muuta- man vuoden pelikokemus. Myös toiselle maalivahdille on tällä hetkellä selkeä tar- ve, sillä menetimme valitettavasti kaksi maalivahtia loppukauden 2015 aikana.Tavoite Pelata viihdyttävää peliä ja antaa kaikkensa pelikentällä ja sen ulkopuolella.kaudelle 15–16 Otetaan sopivan rennosti mutta kuitenkin tosissaan. Vanhemmat ovat myös merkittävässä roolissa, sillä vastuut pyritään jakamaan tasaisesti jokaiselle, jolloin pelaajista ja tukiorganisaatiosta saadaan toimiva kokonaisuus eli joukkue.10 Tuomarilan Urheilijat 70 vuotta. Kausijulkaisu 2015.

Ikäluokka 1995–1997 syntyneet pojatPelaajat Janne Ahlgren, Eemeli Ahokas, Tom Assor, Patrik Berghäll, Aleksi Fonselius, Konsta Heikkilä, Joel Jokinen, Joona Jousimies, Joona Kerttula, Samuli Leitto, Otso Luukko, Toni Ojala, Antti Ollikainen, Roni Palomäki, Eemil Sonninen, Toni Takala, Venneri Tallgren, Tuomas Tiihonen, Veeti Tolsa, Tommy ToroToimihenkilöt Päävalmentaja: Ingmar Berghäll.ja yhteystiedot Jojo, GM, yhteyshenkilö: Janne Kerttula, [email protected] Muut toimihenkilöt: Aleksi Fonselius (mediasuhteet), Toni Takala (talous), Otso Luukko (kilpailutoiminta), Joona Kerttula (huolto).Esittely TU:n A-juniorien joukkue on pelannut yhdessä jo salibandykerhosta asti ja nyt käynnistyy joukkueen 10. kausi. Joukkue on saanut myös uusia vahvistuksia naa- puriseuroista ja kauteen lähdetään iskukykyisellä ja taitavalla joukkueella. Harjoittelemme kolme kertaa viikossa Espoon keskuksen alueella ja osallistumme Salibandyliiton A-junioreiden 1. divisioonaan sekä miesten 5. divisioonaan.Tavoite Joukkueen tavoitteena on Suomen vientiteollisuuden kilpailukyvyn palauttaminenkaudelle 15–16 ja maailmanrauha.Seuratoiminnan kehittämistukiTuomarilan Urheilijat on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaa seura-tukea toimintaansa. Seuratuen avulla on pystytty tarjoamaan valmentajille Sali-bandyliiton tarjoamia valmennuskoulutuksia, mikä takaa joukkueiden laaduk-kaan toiminnan ja edellytykset nuorten kehittymiselle. Tuomarilan Urheilijat 70 vuotta. Kausijulkaisu 2015. 11

Pelaajat Satu Ahola, Helena Antola, Tiia Carlson, Milla Eronen, Marleena Härö, Satu Ikävalko, Elina Jaakkola, Hilkka Julkunen, Johanna Jäppinen, Minna Kantakoski, Mari Mattila, Jenni Mikkola, Katri Niemi, Terhi Nysten, Sari Parisaari, Jutta Puranen, Maria Sederholm, Katriina Turunen, Terhi VuoriToimihenkilöt Päävalmentaja: Harri Carlson.ja yhteystiedot Jojo ja yhteyshenkilö: Terhi Vuori, [email protected], 040 706 5085. Talousvastaava ja kakkosjojo: Hilkka Julkunen.Esittely TU:n naisten joukkue on yksi seuran pitkäaikaisimpia. Naiset lähtivät pelaamaan sarjaan 2000-luvun alkupuolella ja ovat siitä lähtien pelanneet vaihdellen nykyisen 4-divarin lisäksi 2- ja 3-divarissa. Treenaamme sunnuntaisin Kirstin koululla klo 19–20 ja tiistaisin Kaivomestarilla klo 18–19. Iloinen joukkomme koostuu eri-ikäisistä naisista (20–50 v.). Osalla naisista on laji- kokemusta omasta lapsuudesta ja nuoruudesta asti, kun taas osa on intoutunut aikuisiällä lajin pariin. Joukkue on innostunut ja motivoitunut treenaamaan kaksi kertaa viikossa valmentajan johdolla. Joukkueeseemme mahtuisi mukaan muutama lajikokemusta omaava, jolta löytyy intoa ja motivaatiota treenaamiseen ja peleihin. Tervetuloa kokeilemaan!Tavoite Harrastaa yhdessä liikuntaa ja kasvattaa kuntoa salibandyä pelaten. Kehittyäkaudelle 15–16 salibandyn pelaajina. Nauttia peleistä 4-divarissa. Tuomarilan Urheilijat tekee mielellään yhteistyötä niin seurojen kuin yritys- tenkin kanssa. Olemme joustavia ja meillä on ammattitaitoiset toimijat. Ole siis yhteydessä.12 Tuomarilan Urheilijat 70 vuotta. Kausijulkaisu 2015.

Esittely Miesten joukkueella on pelirunko kasassa, mutta pelaajia tarvittaisiin useampikin lisää. Varsinkin maali- vahdeilla on neuvotteluvaltit käsis- sään, joten kannattaa olla yhtey- dessä. Harjoitukset ovat kaksi kertaa vii- kossa, tiistaisin Kirstin koululla ja keskiviikkoisin Keski-Espoon liikun- tahallilla. Pelaamme Salibandyliiton 5. divaria sekä harjoitusotteluita.Tavoite Tavoitteena joukkueella on säilyä vitosdivarissa.kaudelle 15–16Yhteystiedot Kari ”Purtsi” Ceballos-Purhonen, [email protected], 050 505 307.Esittely Miesten kakkosjoukkue pelaa sunnuntai-iltaisin Kirstin koululla. Yleensä Mustat voittaa Valkoiset. Osa meistä pelaa myös Salibandy- liiton vitosdivaria. Jos et kavahda fyysistä peliä tai karkeaa kielen- käyttöä, tässä peliporukka sinul- lekin.Yhteystiedot Janne Kerttula, [email protected] Tuomarilan Urheilijat 70 vuotta. Kausijulkaisu 2015. 13

Esittely Tiistai-iltaisin on jo useamman vuoden Kirstin koululle klo 20–21.30 kokoontunut 25–65-vuotiaiden miesten porukka kohottamaan kuntoaan kivan pelin parissa. Rinkiin mahtuu vielä lisääkin pelureita – emme odota susijengin tasoa, mutta jokin kokemus lajista, vaikka vuosienkin takaa, olisi suotavaa. Ota yhteyttä ja tule kokeilemaan!Yhteystiedot Mati Vokk, [email protected], 050 367 0595.Esittely Muuvi-koris on Espoon kaupungin koordinoimaa harrastetoi- mintaa, joka on tarkoitettu 4.–6.-luokkalaisille tytöille ja pojille. Treeneissä painotetaan yhdessä tekemistä ja urheilun haus- kuutta. Toiminta on maksutonta ja järjestetään Kirstin koululla torstaisin klo 15–16. Lisätiedot: http://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Lii- kunta/MUUVIharrasteryhmatEsittely Eläkeläisten lentopalloryhmä pelaa kerran viikossa, keskiviikkoisin, klo 12.00–13.30 Kannusillanmäen palloiluhallissa. Vuoro on suosittu, mutta aina yhdelle on tilaa. Jos siis lentopallo kiinnostaa, tule kokeilemaan!Yhteystiedot Tuomo Ranne, 040 0666 030.Esittely Aikuisten kuntosählyporukka pelaa kerran viikossa sun- nuntaisin klo 18–19 Saarnilaakson koululla. Vuorolla pela- taan hyvässä hengessä, aloittelijat huomioon ottaen. Mukaan tarvitsee oman mailan ja sisäpelikengät. Hinta: seuran jäsenmaksu (20 €) + 2 € kertamaksu. Yhteystiedot Jutta Puranen, [email protected] Tuomarilan Urheilijat 70 vuotta. Kausijulkaisu 2015.

Esittely Yleisurheilukerhon harjoitukset pidetään Kannusillanmäen väestönsuojan yleisur- heilutiloissa sunnuntaisin klo 17–18. Syyskauden kausimaksu on 50 €. Kerhoon ovat tervetulleita kaikki 7–11-vuotiaat tytöt ja pojat! Yleisurheilukerho on esimerkiksi erityisen hyvä paikka monipuolistaa omaa urheiluharrastustaan. Ota siis vetäjiin yhteyttä ja tule kokeilemaan toimintaa!Yhteystiedot Matti Leikas, [email protected], p. 050 584 9876. Jutta Puranen, [email protected] 2015–2016: TU 70 vuotta.Päätoimittaja, taitto, kansi, kuvat: Elias JulkunenKustantaja: Tuomarilan Urheilijat ryJoukkuekuvat: Express-Kuva OyPaino: Copy Shop OyPainos: 10 000 kpl Tuomarilan Urheilijat 70 vuotta. Kausijulkaisu 2015. 15

Joukkueurheilu nuoruudessa”Ei pysty, mul on treenit”, totuin vastaamaan jun- Kun turnauspäivä alkaa aamu-nuvuosina kavereilleni. Salibandy- ja jalkapallo- kahdeksalta ja loppuu iltakah-joukkueiden tapahtumia oli viikossa enemmän deksalta, nuori on kovilla niinkuin päiviä, joten aikaa ei juuri jäänyt kuin urhei- psyykkisesti kuin fyysisestikin.luun ja koulunkäyntiin. Miksi urheiluseuroja oikeastaan on ole-Voisi luulla, että siksi jäin paljosta paitsi. Kaverit massa? Ne ovat sen jäseniä varten. Seuranhengasivat ulkona tai kävivät leffassa. Joku ajoi ylin päätösvalta on jäsenillä, konkreetti-mopolla ja toinen katsoi telkkaria. Silloin, ja ny- sesti vuosikokouksen muodossa. Seura onkyisin vielä useammin, monella kului aika konso- siis juuri sellainen kuin sen jäsenet siitälin ääressä Fifaa tai NHL:ää pelaten. Varmasti ki- tekevät.voja asioita, mutta eivät niin välttämättömiä. Tämä tarkoittaa, ettei ole olemassa mys-Nuoruus- ja lapsuusvuosina urheilin, koska se oli tistä asioita tekevää ”seuraa”, vaan ainoas-kivaa. Toki pääsin haastamaan itseni, ja joskus taan ihmisiä, jotka laittavat oman aikansanauttimaan voitosta, mutta oikeastaan urheilu oli ja osaamisensa yhteiseen hyvään.vain kivaa. Ei siinä muusta ollut kyse, enkä ky-seenalaistanut asiaa ikinä. Halusin aina osallistua Tuomarilan Urheilijat kiittääkin sen toi-ylimääräisiin peleihin ja treeneihin, ja perheen minnassa mukana olevia ja toivottaa kaik-menot sovitettiin joukkueiden tapahtumiin. ki mukaan seuratoimintaan. Miten sinä voisit auttaa, mikä on sinun vahvuutesi?Nyt, yli neljä vuotta TU:n 02-poikia valmentanee-na, valmennuskoulutuksia käyneenä ja elämääenemmän kokeneena ymmärrän, että vaikka pe-laaminen oli minulle vain ”kivaa”, sillä on vaiku-tuksia paljon laajemmin. Jo harrastaminen, siisjohonkin sitoutuminen ja siinä kehittyminen, ontärkeä taito. Pikavoittoja ei ole.Myöskään ryhmässä toimiminen ja muiden huo- Elias Julkunenmioon ottaminen ei ole itsestäänselvyys, ei edes Salibandyjaoksen pj.aikuisten keskuudessa. Joukkuelajit kuitenkin pe- TU P02 -joukkueen päävalmentajarustuvat juuri siihen, että vain ryhmänä on edel-lytykset onnistua. Jos yhteistyö ei luonnistu, kärsiisiitä niin koko joukkue kuin yksilökin.Kun turnauspäivä alkaa aamukahdeksalta ja lop-puu iltakahdeksalta, nuori on kovilla niin psyyk-kisesti kuin fyysisestikin. Tai kun on maalin tap-piolla, viimeisestä erästä on jäljellä viisi minuuttiaja tekee mieli vain kaatua väsymyksestä maahan,mutta vielä pitää yrittää tehdä tasoitusmaali. Kuntässä onnistuu, oppii tärkeän asian: ikinä ei pidäluovuttaa ja aina on mahdollisuus onnistua.Kaikista ei tule huippu-urheilijaa – ei tullut mi-nustakaan – mutta urheiluharrastus antaa siltijokaiselle tärkeitä taitoja elämään.Urheilu on myös kivaa.16 Tuomarilan Urheilijat 70 vuotta. Kausijulkaisu 2015.

Keskuspuistojuoksu 2015Ilmoittautuminen: Paikan päällä kello 11.00–11.45Lähtö: Klo 12.00 (kävelijät jo klo 11.30)Palkinnot: Kilpasarjojen kolmelle parhaalle pokaalit, kuntosarjoissa yllätyspalkintojaPaikan päällä pukuhuone ja kahvio.Sarjat ja hinnat 8 km, 20 €Miehet avoin, M35, M45, M55, M65 7 km, 20 € 4 km, 15 €Pojat P18 2 km, 15 €Pojat P14, P16Pojat P8, P10, P12Naiset avoin 7 km, 20 €Tytöt T18 7 km, 20 €Tytöt T14, T16 4 km, 15 €Tytöt T8, T10, T12 2 km, 15 €Kuntoilijat 8 km, 15 €Kävelijät 7 km, 15 €Huom! Juoksija­kortilla kaikkien sarjojen lähtömaksuista 3 € alennus.Tuomarilan Urheilijoiden jäsenet ilmaiseksi.LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!Tuomarilan Urheiijat rywww.tuomarilanurheilijat.fi Tuomarilan Urheilijat 70 vuotta. Kausijulkaisu 2015. 17


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook