Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Panduan Menghadapi Wabak Penyakit.pdf

Panduan Menghadapi Wabak Penyakit.pdf

Published by Ismail Rao, 2020-06-03 10:05:14

Description: Panduan Menghadapi Wabak Penyakit.pdf

Search

Read the Text Version

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) Berkata Imam al-Syafi’i: Aku tidak nampak perkara yang paling memberi manfaat untuk menghadapi wabak lebih daripada banyak bertasbih.57 Firman Allah SWT: È‫ٱ‬Ç‫ٱ‬Æ‫ٱ‬Å‫ٱ‬Ä‫ٱ‬Ã‫ٱ ٱ‬ ‫ٱ‬Ì‫ٱ‬Ë‫ٱ‬Ê‫ٱ‬É‫ٱ‬ ‫ٱٱ‬Ô‫ٱ‬Ó‫ٱ‬Ò‫ٱیٱیٱیٱیٱ‬Í Dan wahai kaumku! Mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah taat kepadaNya, supaya Ia menghantarkan kepada kamu hujan lebat serta menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yang sedia ada; dan janganlah kamu membelakangkan seruanku dengan terus melakukan dosa! (Surah Hud: 52) 57 Hilyah al-Auliyya’, 136/9 40

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) SABAR DAN MATI KERANA TAUN CORONA (COVID-19) Sesiapa dari kalangan orang Islam yang mati (‫)إنا للّه وإنا إليه راجعون‬ kerana penyakit taun seperti virus Corona (Covid-19) atau sebagainya di mana ia benar-benar sabar terhadap ujian tersebut, maka didoakan semoga ia mati selaku syahid. Yarhamuhullah. PAHALA SABAR DENGAN PENYAKIT TAUN Pernah Siti Aisyah r.a. bertanya Rasulullah s.a.w. mengenai penyakit taun. Baginda bersabda: ‫ ﻓَ َﺠَﻌَﻠﻪُ اﻟﻠّﻪُ َر ْﺣ َﻤًﺔ‬،ُ‫أَﻧﱠﻪُ َﻛﺎ َن َﻋ َﺬاﺑًﺎ ﻳَـْﺒـَﻌﺜُﻪُ اﻟﻠّﻪُ َﻋﻠَﻰ َﻣ ْﻦ ﻳَ َﺸﺎء‬ ‫ ﻓَـﻴَ ْﻤ ُﻜ ُﺚ ِﻓﻲ ﺑَـﻠَ ِﺪِﻩ‬،‫ ﻓَـﻠَْﻴ َﺲ ِﻣ ْﻦ َﻋْﺒ ٍﺪ ﻳَـَﻘ ُﻊ اﻟﻄﱠﺎﻋُﻮ ُن‬،‫ﻟِْﻠ ُﻤْﺆِﻣﻨِْﻴ َﻦ‬ ‫ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻢ أَﻧﱠﻪُ ﻟَ ْﻦ‬،‫ ِﻓ ْﻲ ﺑَـْﻴﺘِِﻪ[ َﺻﺎﺑًِﺮا ﻣﺤﺘﺴﺒﺎ‬:‫]َوِﻓ ْﻲ ِرَواﻳٍَﺔ َﻋ ْﻦ أَ ْﺣ َﻤﺪ‬. ‫ إِﱠﻻ َﻛﺎ َن ﻟَﻪُ ِﻣﺜْﻞُ أَ ْﺟ ِﺮ اﻟ ﱠﺸ ِﻬﻴ ِﺪ‬،ُ‫ﻳُ ِﺼﻴﺒَﻪُ إِﱠﻻ َﻣﺎ َﻛﺘَ َﺐ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟَﻪ‬ Maksudnya: Sesungguhnya taun itu adalah azab yang Allah timpakan ke atas mereka yang dikehendaki, tetapi Allah jadikan ujian itu selaku rahmat bagi orang-orang mukmin. Maka tidak ada seorang hamba yang ditimpa penyakit taun lalu ia tetap di dalam negerinya [dan pada riwayat Ahmad: di dalam rumahnya] dengan keadaan sabar dan mengharap balasan pahala daripada Allah, serta ia yakin bahawa penyakit taun tidaklah menimpa ke atas dirinya kecuali perkara itu telah ditulis baginya oleh Allah, 41

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) melainkan adalah baginya pahal seperti pahala orang mati syahid.58 Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani: Kelebihan ini dikurniakan kepada orang yang sabar di atas penyakit yang menimpanya, sekalipun ia tidak mati.59 Dengan itu diharap mudah-mudahan balasan ini dapat diterima oleh orang-orang yang sabar dalam mengurungkan dirinya di dalam rumah atau di hospital selama beberapa hari yang ditentukan agar nyata selamat dari penyakit. Dengarlah sabda Rasulullah s.a.w.: ‫ اﻟ َﻤﻄْﻌُﻮ ُن َواﻟ َﻤْﺒﻄُﻮ ُن َواﻟﻐَ ِﺮﻳ ُﻖ َو َﺻﺎ ِﺣ ُﺐ اﻟَﻬ ْﺪِم‬:ٌ‫اﻟ ﱡﺸَﻬ َﺪا ُء َﺧ ْﻤ َﺴﺔ‬ ‫َواﻟ ﱠﺸِﻬﻴ ُﺪ ﻓِﻲ َﺳﺒِﻴ ِﻞ اﻟﻠﱠِﻪ‬ Maksudnya: “Orang yang mati syahid itu ada lima sebab: 1. Kerana penyakit taun (atau lain-lain penyakit yang berjangkit secara beramai-ramai). 2. Kerana penyakit dalam perut. 3. Mati kerana lemas. 4. Mati kerana dihempas oleh benda-benda keras seperti: batu, besi, kayu, atau seperti mati dalam eksiden motor, basikal kereta dan sebagainya. 5. Mati terbunuh dalam medan perang pada jalan Allah.”60 Dan ditambah oleh riwayat yang lain61: 6. Mati kerana sakit kembung (uluran). 7. Mati kerana kebakaran. 58 Sahih al-Bukhari no 5734 59 Ibn Hajar al-Asqalani, Fath’ul Bari 42/6 60 Muttafaqun ‘allaihi: al-Bukhari no 653, 2829; Muslim no 164 (1914) 61 Al-Muaththa’ 233/1-234; Ahmad no 23753; Abu Daud no 3111; an- Nasaie no 1846 42

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) 8. Perempuan yang mati kerana beranak atau dalam keadaan nifas. Ketahuilah bahawa mati dengan sebab taun adalah mulia kerana itulah Allah kurniakan kemuliaan mati diserang penyakit taun itu kepada beberapa orang sahabat yang ternama seperti: Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Muaz bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, Syarhabil bin Hasanah, Abu Jandal Suhail bin Umar dan Fadl bin Abbas r.a.62 Mudah-mudahan sekalian kita dikurniakan Allah kelebihan mati syahid melalui apa sebab dan cara. Wallahu muwaffiq. 62 Al-Bidayah wa al-Nihayah 164/9 43

PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19) Firman Allah SWT: ‫ٱکٱکٱکٱکٱگٱ‬ ‫گٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱ‬ ‫ڱٱڱٱڱٱںٱںٱ‬ ‫ڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀ ٱ‬ ‫ہٱہٱہٱہٱھٱھٱ‬ ‫ھٱھٱےٱےٱٱ‬ Dan (sebutkanlah peristiwa) Zun-Nun, ketika ia pergi (meninggalkan kaumnya) dalam keadaan marah, yang menyebabkan ia menyangka bahawa Kami tidak akan mengenakannya kesusahan atau cubaan; (setelah berlaku kepadanya apa yang berlaku) maka ia pun menyeru dalam keadaan yang gelap-gelita dengan berkata: \"Sesungguhnya tiada Tuhan (yang dapat menolong) melainkan Engkau (ya Allah)! Maha Suci Engkau (daripada melakukan aniaya, tolongkanlah daku)! Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri\". Maka Kami kabulkan permohonan doanya, dan Kami selamatkan dia dari kesusahan yang menyelubunginya; dan sebagaimana Kami menyelamatkannya Kami akan selamatkan orang-orang yang beriman (ketika mereka merayu kepada Kami). (Surah al-Anbiya’: 87-88) 44

‫)‪PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19‬‬ ‫‪KHOTIMAH‬‬ ‫اَﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟﻠِﻪ اﻟﱠ ِﺬ ْي َﻋﺎﻓَﺎﻧَﺎ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ِّﻞ ﺑَﻼَِء اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َو َﻋ َﺬا ِب اْﻵ ِﺧَﺮِة‬ ‫‪Segala puji bagi Allah yang memberikan kesejahteraan‬‬ ‫‪kepada kita daripada segala bala dunia dan azab akhirat.‬‬ ‫‪Sekian sahaja tulisan ringkas dari saya mengenai panduan‬‬ ‫‪menghadapi penyakit taun virus Corona (Covid-19) untuk sekalian‬‬ ‫‪ikhwan dan ikhwati, umat Muhammad s.a.w.. Mudah-mudahan‬‬ ‫‪Allah memberkati manfaat buku ini secara umum dan saya sudahi‬‬ ‫‪dengan doa:‬‬ ‫َﻻ ِإﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟَْﻌ ِﻈﻴ ُﻢ اﻟْ َﺤِﻠﻴ ُﻢ‪َ ،‬ﻻ إِﻟََﻪ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ َر ﱡب اﻟَْﻌْﺮ ِش اﻟَْﻌ ِﻈﻴِﻢ‪،‬‬ ‫َﻻ إِﻟََﻪ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ َر ﱡب اﻟ ﱠﺴ َﻤَﻮا ِت َوَر ﱡب اْﻷَْر ِﺿﻴﻦ‪ ،‬اﻟﻠﱠُﻬ ﱠﻢ إِﻧﱠﺎ ﻧَ ْﺴﺄَﻟُ َﻚ‬ ‫ﺑِﺄَ ْﺳ َﻤﺎئِ َﻚ اﻟْ ُﺤ ْﺴﻨَﻰ َو ِﺻَﻔﺎﺗِ َﻚ اﻟُْﻌْﻠﻴَﺎ أَ ْن ﺗَـ ْﻐِﻔَﺮ ﻟَﻨَﺎ ذُﻧـُْﻮﺑَـَﻨﺎ ُﻛﻠﱠَﻬﺎ َوأَﱠﻻ‬ ‫ﺗُـَﺆا ِﺧ ْﺬﻧَﺎ ﺑَِﻤﺎ أَ ْﺧﻄَﺄْﻧَﺎ َوﺑَِﻤﺎ ﻓَـَﻌ َﻞ اﻟْ َﺠﺎ ِﻫﻠُْﻮ َن ِﻣﻨﱠﺎ‪ ،‬اﻟﻠﱠُﻬ ﱠﻢ إِ ْن َﻛﺎ َن َﻫ َﺬا‬ ‫اﻟَْﻮﺑَﺎ َء َواﻟْﺒَﻼََء ﺑَِﺬﻧْ ٍﺐ اْرﺗَ َﻜْﺒـﻨَﺎﻩُ ﻓَِﺈﻧﱠﺎ ﺗَﺎئِﺒُـْﻮ َن إِﻟَْﻴ َﻚ َرا ِﺟُﻌْﻮ َن‪َ ،‬رﺑﱠـﻨَﺎ‬ ‫ا ْﻛ ِﺸ ْﻒ َﻋﻨﱠﺎ اﻟَﻌ َﺬا َب إِﻧﱠﺎُ ْﻣﺆِﻣﻨُـْﻮ َن‪ ،‬اﻟﻠﱠُﻬ ﱠﻢ ﻳَﺎ ُﻣْﻨ ِﺰَل اﻟ ﱠﺪا َء اْﻛ ِﺸ ْﻒ ﻟَﻨَﺎ‬ ‫اﻟ َﺪَواءَ‪َ ،‬وا ْﺟَﻌْﻠﻪُ ِﻓﻲ أَﻳْ ِﺪﻳْـﻨَﺎ َﺳ ْﻬًﻼ َﻣْﻴ ُﺴْﻮًرا‪َ ،‬وا ْﺷِﻔﻨَﺎ َوا ْﺷ ِﻒ َﻣْﺮ َﺿﺎﻧَﺎ‪،‬‬ ‫َواْرَﺣ ْﻢ َﻣْﻮﺗَﺎَﻧﺎ ﺑَِﻔ ْﻀِﻠ َﻚ َوَﻛَﺮِﻣ َﻚ َو ُﺟْﻮِد َك ﻳَﺎ أَ ْﻛَﺮَم اﻷَ ْﻛَﺮِﻣْﻴ َﻦ‪ ،‬اَﻟﻠﱠُﻬ ﱠﻢ‬ ‫ا ْﺻ ِﺮ ْف َﻋﻨﱠﺎ َواْرﻓَ ْﻊ َﻋﻨﱠﺎ َو َﻋ ِﻦ اﻟِْﻌﺒَﺎ ِد واﻟْﺒِﻼَِد اﻟَْﻮﺑَﺎِء‪َ ،‬وﻧَ ِّﺠَﻨﺎ ِﻣ َﻦ اﻟﻄﱠْﻌ ِﻦ‬ ‫‪45‬‬

‫)‪PANDUAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT TAUN: CORONAVIRUS (COVID-19‬‬ ‫واﻟﻄﱠﺎﻋُْﻮِن واﻟْﺒَﻼَِء‪ ،‬اَﻟﻠﱠُﻬ ﱡﻢ إِﻧﱠﺎ ﻧَـُﻌﻮذُﺑِ َﻚ ِﻣ َﻦ اﻟْﺒَـَﺮ ِص َواْﻟ ُﺠﻨُﻮِن‬ ‫َواﻟْ ُﺠ َﺬاِم َواﻟَْﻮﺑَﺎِء َو َﺳ ِّﻲِء اْﻷ ْﺳَﻘﺎِم‪ ،‬اَﻟﻠﱠُﻬ ﱠﻢ ا ْﺟَﻌْﻠﻨَﺎ َﺟ ِﻤْﻴـﻌَﺎ ﻓِﻲ ِﺣْﺮِزَك‬ ‫َوَﻛﻨَِﻔ َﻚ َوِﺣْﻔ ِﻈ َﻚ َو َﺿ َﻤﺎﻧِ َﻚ َو َﻋْﻔ ِﻮَك َو َﻋﺎﻓِﻴَِﺘ َﻚ َوﻋَْﻮﻧِ َﻚ َوِﻋَﻨﺎﻳَِﺘ َﻚ‬ ‫َوِﺳﺘْ ِﺮَك َوﻟُﻄِْﻔ َﻚ َوﻓَ ْﻀِﻠ َﻚ َوَر ْﺣ َﻤﺘِ َﻚ‪َ ،‬وا ْﺣُﺮ ْﺳﻨَﺎ ﻓَﻲ ِﺣ ْﺼﻨِ َﻚ‬ ‫اْﻟ َﺤ ِﺼْﻴ ِﻦ َو َﺣْﺒِﻠ َﻚ اْﻟ َﻤِﺘْﻴ ِﻦ‪َ ،‬وا ْﺣَﻔﻈْﻨَﺎ ِﻓﻲ َﻋْﻴﻨِ َﻚ اﻟﱠﺘِﻲ َﻻ ﺗَـﻨَﺎ ُم‪َ ،‬وأَ ِﻋﻨﱠﺎ‬ ‫َﻋﻠَﻰ ِﺻ ْﺪ ِق اﻟﺘﱠـَﻮﱡﻛ ِﻞ َﻋﻠَْﻴ َﻚ َو ُﺣ ْﺴ ِﻦ ا ِﻻ ْﻋﺘِ َﺼﺎِم ﺑِ َﻚ َو َﺣ َﺪ َك ﻻَ‬ ‫َﺷ ِﺮﻳْ َﻚ‪ ،‬ﻳَﺎ َذا اﻟْ َﺠﻼَِل َوا ِﻹ ْﻛَﺮاِم‪ ،‬إِﻧﱠ َﻚ َﻋﻠَﻰ ُﻛ ِّﻞ َﺷ ْﻲٍء ﻗَ ِﺪﻳْـٌﺮ‪.‬‬ ‫َو َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﻪُ َﻋﻠَﻰ ﻧَِﺒﻴِّﻨَﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َو َﻋﻠَﻰ آﻟِِﻪ َو َﺻ ْﺤﺒِِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ‪َ .‬و ُﺳْﺒ َﺤﺎ َن‬ ‫َرﺑِّ َﻚ َر ِّب اﻟِْﻌﱠﺰِة َﻋ ﱠﻤﺎ ﻳَ ِﺼُﻔْﻮ َن‪َ .‬و َﺳﻼٌَم َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻤﺮ َﺳِﻠْﻴ َﻦ‪ .‬اَﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠﱠِﻪ‬ ‫َر ِّب اﻟَْﻌﺎﻟَِﻤْﻴ َﻦ‪.‬‬ ‫‪Masjid Abdul Rahman Fatani‬‬ ‫‪4 Sya’ban 1414 H‬‬ ‫‪46‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook