Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore תזונה פלוס 118

תזונה פלוס 118

Published by Studio Alligator Sharona Mentesh, 2022-11-13 19:01:44

Description: תזונה פלוס 118

Search

Read the Text Version

‫בעריכת רויטל ואריאלה הוכברג חוברת מס' ‪118‬תזונה פלוס‬ ‫קובץ מאמרים בנושאי‪:‬‬ ‫‪ ‬תזונה ‪ ‬ריפוי הוליסטי ‪ ‬איכות הסביבה‬ ‫רוטין לשיפור בריאות הלב‪ ,‬המוח ומערכת העיכול‬ ‫השמנת יתר בקרב ילדים‬ ‫ויטמין ‪ D‬להורדת יתר לחץ דם בילדים עם משקל עודף‬ ‫תסמיני מחסור במגנזיום‬ ‫התבלין ציפורן לחיזוק המערכת החיסונית‬ ‫יתרונותיו של המגנזיום כנגד חרדה‬ ‫עשב לימון מסייע להקלה בחרדה‬ ‫שמירה על בריאות העיניים בדרכים טבעיות ‪ -‬חלק שני‬ ‫טיפול טבעי בהיפרפלזיה שפירה של הערמונית ‪ -‬חלק שני‬ ‫מניעת סרטן הערמונית ‪ -‬חלק שני‬

‫‪1‬‬ ‫דבר העורכות‬ ‫הגיליון ה‪ð‬וכחי של תזו‪ð‬ה פלוס דן במספר ‪ð‬ושאים חשובים‪ .‬גם בגיליון זה יש‪ð‬ה תשומת לב‬ ‫מיוחדת ל‪ð‬ושא בריאות הערמו‪ð‬ית‪ .‬מופיעים ש‪ð‬י מאמרי המשך של המאמרים שפורסמו‬ ‫בגיליון הקודם של תזו‪ð‬ה פלוס‪ ,‬ב‪ð‬ושא זה‪ .‬מאמר אחד דן בפרוטרוט בטיפול טבעי‬ ‫בהיפרפלזיה שפירה של הערמו‪ð‬ית ומאמר אחר בדרכים טבעיות למ‪ð‬יעת סרטן הערמו‪ð‬ית‪.‬‬ ‫‪ð‬ושא החרדה גם כן זוכה לתשומת לב מהיבטים שו‪ð‬ים‪ .‬אחד המאמרים עוסק ביתרו‪ð‬ותיו‬ ‫של עשב הלימון כ‪ð‬גד חרדה ומאמר אחר מדבר על יתרו‪ð‬ותיו של המג‪ð‬זיום כ‪ð‬גדה‪ .‬מאמר‬ ‫‪ð‬וסף עוסק בחשיבותו של מי‪ð‬רל המג‪ð‬זיום ובו מתוארים תסמי‪ð‬ים ‪ð‬פוצים של המחסור בו‪.‬‬ ‫כמו בחוברת הקודמת‪ð ,‬ושא הראייה זוכה לסקירה ‪ð‬רחבת בגיליון זה‪ .‬במאמר העוסק‬ ‫ב‪ð‬ושא‪ ,‬מפורטות דרכים טבעיות שו‪ð‬ות להתמודדות עם בעיות ראייה‪ ,‬כגון קטרקט ו‪ð‬יוון‬ ‫מקולרי גילי‪ .‬מאמר ‪ð‬רחב זה ה‪ð‬ו החלק הש‪ð‬י של המאמר שהופיע בחוברת הקודמת של‬ ‫תזו‪ð‬ה פלוס‪.‬‬ ‫חוברת זו גם מתמקדת בבריאות הילדים‪ ,‬בדגש על תופעת ההשמ‪ð‬ה שהתרחבה מאוד‬ ‫בעשורים האחרו‪ð‬ים‪ ,‬בעולם המערבי‪ð .‬מצא כי ויטמין ‪ D‬מועיל למצבי יתר לחץ דם בקרב‬ ‫ילדים הסובלים מהשמ‪ð‬ת יתר ומוצגות אסטרטגיות שמומלצות להורים כדי למ‪ð‬וע‬ ‫מלכתחילה את מצב ההשמ‪ð‬ה‪ .‬על הורים לזכור כי בראש ובראשו‪ð‬ה הם מהווים מודל‬ ‫לחיקוי עבור ילדיהם וכי הדרך בה ייח‪ð‬כו אותם‪ ,‬תשפיע על בריאותם במהלך כל עתידם‪.‬‬ ‫כמו כן‪ ,‬מוצגת תועלתו של ‪ð‬וגד החמצון רוטין‪ ,‬לשיפור בריאות המוח‪ ,‬הלב ומערכת‬ ‫העיכול‪.‬‬ ‫א‪ð‬ו מאחלות לכם קריאה מה‪ð‬ה ומחכימה‪ ,‬אריאלה ורויטל הוכברג‪ ,‬עורכות‪.‬‬

‫‪2‬‬ ‫תוכן הע‪ð‬יי‪ð‬ים‬ ‫‪ð‬וגד החמצון רוטין לשיפור בריאות הלב‪ ,‬המוח ומערכת העיכול‪3-5.................................‬‬ ‫תוספת של ויטמין ‪ð D‬מצאה כמשפרת את לחץ הדם בילדים הסובלים מעודף משקל‪5-8....‬‬ ‫סימ‪ð‬ים ותסמי‪ð‬ים ‪ð‬פוצים של מחסור במג‪ð‬זיום‪8-11......................................................‬‬ ‫התבלין ציפורן לחיזוק המערכת החיסו‪ð‬ית‪11-12...........................................................‬‬ ‫יתרו‪ð‬ותיו של המג‪ð‬זיום כ‪ð‬גד חרדה‪12-14......................................................................‬‬ ‫עשב לימון מסייע להקלה בחרדה‪14-16.........................................................................‬‬ ‫שיפור בריאות העי‪ð‬יים ‪ -‬חלק ש‪ð‬י‪16-28........................................................................‬‬ ‫היפרפלזיה )ייצור וגדילה של תאים( שפירה של הערמו‪ð‬ית )‪ - (BPH‬חלק‬ ‫ש‪ð‬י‪28-33...................................................................................................................‬‬ ‫מזו‪ð‬ות וחומרים העוזרים למ‪ð‬וע את סרטן הערמו‪ð‬ית ‪ -‬חלק ש‪ð‬י‪33-35.............................‬‬ ‫\"תזו‪ð‬ה פלוס\"‪ ,‬כרך כ\"ה‪ ,‬חוברת ‪118‬‬ ‫כתיבה‪ :‬רויטל הוכברג‪ ,‬עריכה מקצועית ולשו‪ð‬ית‪ :‬אריאלה הוכברג‬ ‫כל הזכויות שמורות להוכברג רויטל ואריאלה‬ ‫‪ [email protected]‬אריאלה‪ :‬איתמר בן אב\"י ‪ð 15‬ס ציו‪ð‬ה ‪08-9407466 ,7405115‬‬ ‫‪ [email protected]‬רויטל‪ :‬יוסף ה‪ð‬שיא ‪ 6‬ראשון לציון ‪,7552530‬טל'‪052-8603617 :‬‬ ‫‪ð ISSN 0792-3015‬דפס בדפוס \"‪ð‬אמן\"‪ð ,‬ס‪-‬ציו‪ð‬ה עיצוב הכריכה‪ :‬שרו‪ð‬ה מ‪ð‬טש ‪ð‬ובמבר ‪ ,2022‬חשוון‬ ‫תשפ\"ג‬ ‫הודעה חשובה‪ :‬הכתוב בחוברת זו אי‪ðð‬ו בגדר מרשם רפואי לטיפול במחלות‪ ,‬אלא ידע שפורסם בכתבי עת‬ ‫מדעיים שמופיעים בעולם‪ .‬מן הראוי שה‪ð‬זקק לטיפול יפ‪ð‬ה לייעוץ אצל רופא או אצל תזו‪ð‬אי‪ ,‬לפי המצב‪.‬‬ ‫אין המערכת אחראית לתוכן המודעות‪.‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪ð‬וגד החמצון רוטין‬ ‫לשיפור בריאות הלב‪,‬‬ ‫‪ð‬תו‪ð‬ים מראים כי השפעתו המו‪ð‬עת של‬ ‫המוח ומערכת העיכול‬ ‫רוטין בפ‪ð‬י היווצרות קרישי דם‬ ‫מתרחשת על ידי חסימת דיסולפיד‬ ‫הפלבו‪ð‬ואיד קוורצטין ידוע בשל‬ ‫איזומראז‪ ,‬א‪ð‬זים שיכול לעורר פקקת‬ ‫היתרו‪ð‬ות הבריאותיים שלו‪ ,‬אבל‬ ‫פלב‪ð‬ואידים אחרים‪ ,‬פחות מוכרים‪,‬‬ ‫ורידים‪.‬‬ ‫יכולים גם כן לעזור לשפר את הבריאות‪.‬‬ ‫רוטין גם עוזר לשפר את בריאות הלב‪ ,‬על‬ ‫רוטין )הידוע גם בשם רוטוסיד( הוא‬ ‫ידי הורדת לחץ הדם והפחתת רמות‬ ‫פלבו‪ð‬ואיד ‪ð‬וגד חמצון‪ .‬רוטין מכו‪ð‬ה‬ ‫כולסטרול ‪ ,LDL‬תוך העלאת רמות‬ ‫באופן מדעי ‪Quercetin-3-O-Rutinoside‬‬ ‫ומורכב ממולקולת קוורצטין‪ ,‬הקשורה‬ ‫כולסטרול ‪.HDL‬‬ ‫למולקולת סוכר‪ð .‬תו‪ð‬ים מצביעים על כך‬ ‫שרוטין הוא תרכובת ייחודית‪ ,‬המציעה‬ ‫‪ð‬תו‪ð‬י מחקר גילו ירידה ברמות של‬ ‫רבים מהיתרו‪ð‬ות הבריאותיים של‬ ‫כולסטרול ‪ LDL‬לאחר ‪ð‬טילת ‪ 500‬מ\"ג‬ ‫של רוטין ביום‪ ,‬בקרב הסובלים מסוכרת‬ ‫הקוורצטין‪.‬‬ ‫ומלחץ דם גבוה‪.‬‬ ‫גוף מחקר הולך וגדל מדגיש את‬ ‫היתרו‪ð‬ות הטיפוליים המרשימים של‬ ‫רוטין משפר את בריאות המעיים‬ ‫רוטין‪ .‬רוטין עוזר לתמוך בבריאות‬ ‫הכללית ויכול גם להועיל למפרקים‪ ,‬כמו‬ ‫מחקר ראשו‪ð‬י מצביע על כך שלרוטין יש‬ ‫פוט‪ð‬ציאל לשיפור בריאות מערכת‬ ‫גם למערכת הדם ולמערכת העיכול‪.‬‬ ‫העיכול‪.‬‬ ‫רוטין משפר את בריאות הלב וכלי‬ ‫הדם‬ ‫בסקירה שפורסמה בכתב העת‬ ‫\" ‪Polyphenols in Human Health and‬‬ ‫מרפאים טבעיים השתמשו במשך זמן רב‬ ‫‪ð ,\"Disease‬תו‪ð‬ים ממחקרי בעלי חיים‬ ‫ברוטין כדי לשפר את זרימת הדם‪.‬‬ ‫חשפו שטיפול מקדים עם רוטין היה יעיל‬ ‫‪ð‬תו‪ð‬ים עדכ‪ð‬יים מצביעים על כך‬ ‫בשיפור מצב קוליטיס‪ ,‬קידום ריפוי המעי‬ ‫שפלבו‪ð‬ואיד זה יכול לעזור לתמוך‬ ‫הגס‪ ,‬הגברת רמות הגלוטתיון והפחתת‬ ‫סטרס חמצו‪ð‬י ‪ -‬תוך עיכוב ביטוי‬ ‫בבריאות הלב וכלי הדם‪.‬‬ ‫של סמ‪ð‬ים דלקתיים‪ ,‬כגון‬ ‫אי‪ð‬טרלוקין‪ ,‬הא‪ð‬זים ‪Cyclooxygenase‬‬ ‫מומחים מאמי‪ð‬ים שרוטין עוזר לחזק‬ ‫ולהגביר את הגמישות של העורקים‬ ‫ו ‪.TNF - α -‬‬ ‫וה‪ð‬ימים‪ .‬רוטין עשוי לסייע בהג‪ð‬ה בפ‪ð‬י‬ ‫פקקת ורידים עמוקים‪ ,‬התקף לב ואירוע‬ ‫יתרו‪ð‬ותיו הפרוביוטיים של הרוטין‬ ‫מוחי‪ ,‬על ידי הפחתת ה‪ð‬טייה להיווצרות‬ ‫בממצאי מחקר שפורסמו בכתב העת‬ ‫קרישי דם מסוכ‪ð‬ים‪.‬‬ ‫\"‪,\"New Look to Phytomedicine‬‬ ‫חוקרים דיווחו שרוטין עזר להגדיל את‬ ‫אוכלוסיות הלקטובצילוס‪ ,‬חיידק מעי‬ ‫מועיל‪.‬‬

‫דיווחו שרוטין הוא אחד מ‪ð‬וגדי החמצון‬ ‫‪4‬‬ ‫הטובים ביותר‪ ,‬בקבוצת התרכובות‬ ‫החוקרים הוסיפו כי המשך המחקר‬ ‫הטבעיות‪.‬‬ ‫ב‪ð‬ושא יוכל לעזור למומחים לקבוע אם‬ ‫לרוטין יש פוט‪ð‬ציאל כטיפול בהפרעות‬ ‫על פי מחקר ישן יותר‪ ,‬שפורסם בכתב‬ ‫מערכת העיכול‪ ,‬כגון מחלות מעי‬ ‫העת \"‪,\"Biochemical Pharmacology‬‬ ‫התכו‪ð‬ות ‪ð‬וגדות החמצון והא‪ð‬טי‬ ‫דלקתיות )‪.(IBD‬‬ ‫דלקתיות של רוטין‪ ,‬סייעו להפחית‬ ‫סטרס חמצו‪ð‬י אצל א‪ð‬שים שאובח‪ð‬ו עם‬ ‫רוטין תומך בבריאות המוח‬ ‫דלקת מפרקים‪ .‬צוות המחקר הוסיף כי‬ ‫רוטין הוא חומר שעשוי לסייע בטיפול‬ ‫מומחים סבורים שרוטין יכול לקדם‬ ‫במחלות שו‪ð‬ות ה‪ð‬גרמות על ידי ‪ð‬זקי‬ ‫תפקוד בריא של המוח ולעזור בהג‪ð‬ה‬ ‫בפ‪ð‬י מחלות ‪ð‬יוו‪ð‬יות‪ ,‬על ידי הפחתת‬ ‫רדיקלים חופשיים‪.‬‬ ‫ציטוקי‪ð‬ים פרו‪-‬דלקתיים והגברת פעילות‬ ‫שילוב של רוטין בתזו‪ð‬ה‬ ‫א‪ð‬זימים ‪ð‬וגדי חמצון‪.‬‬ ‫בעבר כו‪ð‬תה קבוצה של מגוון‬ ‫‪ð‬תו‪ð‬ים ממחקרי בעלי חיים חשפו גם‬ ‫פלבו‪ð‬ואידים ובי‪ð‬יהם הרוטין‪\" :‬ויטמין‬ ‫שהפלבו‪ð‬ואיד עזר לשפר את הזיכרון‬ ‫ועיכב את הא‪ð‬זים אצטילכולין אסטראז‪,‬‬ ‫‪) \"P‬מהמילה פלבו‪ð‬ואיד(‪.‬‬ ‫המפרק אצטילכולין‪ ,‬מוליך עצבי החיו‪ð‬י‬ ‫מומחים יודעים כיום שפלבו‪ð‬ואידים‬ ‫לזיכרון וללמידה‪.‬‬ ‫אי‪ð‬ם ויטמי‪ð‬ים מבחי‪ð‬ה טכ‪ð‬ית‪ ,‬אך הם‬ ‫מועילים באותה המידה‪ .‬פירות וירקות‬ ‫רוטין מסייע בהקלה על כאבי‬ ‫מפרקים‬ ‫מזי‪ð‬ים רבים מכילים רוטין‪.‬‬ ‫‪ð‬ראה כי רוטין יעיל כ‪ð‬גד רדיקלים‬ ‫כוסמת היא אחד המקורות העשירים‬ ‫חופשיים‪ .‬הפלבו‪ð‬ואיד עוזר ל‪ð‬קות‬ ‫יותר של רוטין‪ ,‬אך הפירות הבאים‬ ‫ול‪ð‬טרל את המולקולות היוצרות סטרס‬ ‫מכילים גם כן פלבו‪ð‬ואיד חשוב זה‪:‬‬ ‫תפוחים‪ ,‬משמשים‪ ,‬דובדב‪ð‬ים‪ ,‬חמוציות‪,‬‬ ‫חמצו‪ð‬י‪ ,‬הקשורות ל‪ð‬זק לתאים‪.‬‬ ‫תא‪ð‬ים‪ ,‬ע‪ð‬בים‪ ,‬לימו‪ð‬ים ותפוזים‪.‬‬ ‫רוטין גם מגביר את ההשפעות של ‪ð‬וגדי‬ ‫חמצון טבעיים רבי עוצמה אחרים‪ ,‬שכבר‬ ‫לתועלת מרבית‪ ,‬מומלץ לאכול תפוחים‬ ‫קיימים בגוף‪ ,‬כמו גלוטתיון‬ ‫לא קלופים )ואורג‪ð‬יים!(‪ ,‬מפ‪ð‬י שמרבית‬ ‫וסופראוקסיד דיסמוטאז‪ .‬זו הסיבה‬ ‫הרוטין שבהם ‪ð‬מצא בקליפתם‪ .‬גם‬ ‫שמרפאים טבעיים ממליצים לעתים‬ ‫אספרגוס‪ ,‬תה פסיפלורה ותה סמבוק‬ ‫קרובות על רוטין כדי להקל על הכאב‬ ‫וה‪ð‬וקשות של מצבים דלקתיים‪ ,‬כמו‬ ‫מכילים רוטין‪.‬‬ ‫דלקת מפרקים‪.‬‬ ‫‪ð‬יתן אף להגביר את צריכת הרוטין עם‬ ‫‪ð‬טילת תוספי מזון‪ .‬מרפאים טבעיים‬ ‫במחקר שפורסם ב ‪ 2019 -‬בכתב העת‬ ‫ממליצים בדרך כלל ליטול ‪ 250‬מ\"ג של‬ ‫‪\"Bioactive Foods as Dietary‬‬ ‫רוטין‪ ,‬פעמיים עד שלוש פעמים ביום‪ .‬יש‬ ‫להתייעץ עם איש מקצוע לקביעת המי‪ð‬ון‬ ‫\"‪ ,Interventions for Arthritis‬מדע‪ð‬ים‬

‫‪5‬‬ ‫המתאים‪ .‬בעוד רוטין במזון ‪ð‬חשב בטוח‪,‬‬ ‫מי‪ð‬ו‪ð‬ים משלימים מרוכזים‪ ,‬עלולים‬ ‫סיכון להשמ‪ð‬ה ולמחסור בוויטמין‬ ‫לעתים לגרום לתופעות לוואי קלות ‪ -‬כמו‬ ‫‪D‬‬ ‫הסמקה‪ ,‬כאבי ראש ובחילות‪.‬‬ ‫לצורך המחקר שלהם‪ ,‬דר' קומארוול‬ ‫ראג'קומאר ועמיתיו בדקו ‪ 225‬ילדים‬ ‫לרוטין הוקדשה פחות תשומת לב מאשר‬ ‫מפיטסבורג‪ ,‬בעלי משקל עודף ומחסור‬ ‫לקוורצטין ולפלבו‪ð‬ואידים ידועים‬ ‫אחרים‪ ,‬אבל זוהי תרכובת מועילה‪,‬‬ ‫בוויטמין ‪ ,D‬בגילאי ‪ 10‬עד ‪.18‬‬ ‫שבהחלט ראויה לתשומת לב זו‪.‬‬ ‫המשתתפים סבלו מעודף משקל או‬ ‫מהשמ‪ð‬ת יתר‪ .‬כ ‪ 211 -‬מהם היו כהי עור‪.‬‬ ‫מקור‪:‬‬ ‫החוקרים הסבירו שלא‪ð‬שים עם עור כהה‬ ‫יש כמויות גבוהות יותר של פיגמ‪ð‬ט מל‪ð‬ין‬ ‫‪Zoey., S. (2022). Boost your heart, brain and‬‬ ‫בעורם‪ ,‬מה שגורם להם לסבול ממחסור‬ ‫‪digestive health with rutin, an antioxidant‬‬ ‫בוויטמין ‪ ,D‬יותר מאשר לעמיתיהם בעלי‬ ‫‪flavonoid. Natural News Magazine, August‬‬ ‫העור הבהיר יותר‪ .‬הסיבה לכך היא‬ ‫‪2022.‬‬ ‫שוויטמין ‪ð D‬וצר בגוף כאשר העור ‪ð‬חשף‬ ‫ישירות לאור השמש‪ ,‬בעוד המל‪ð‬ין בעור‬ ‫תוספת של ויטמין ‪D‬‬ ‫פועל כמקדם הג‪ð‬ה טבעי ומעכב ייצור‬ ‫‪ð‬מצאה כמשפרת את לחץ‬ ‫הדם בילדים הסובלים‬ ‫ויטמין ‪.D‬‬ ‫מעודף משקל‬ ‫ב‪ð‬וסף‪ ,‬לילדים הסובלים מעודף משקל‬ ‫והשמ‪ð‬ת יתר יש סיכון גבוה יותר‬ ‫תוספת של ויטמין ‪ð D‬מצאה כמשפרת‬ ‫למחסור בוויטמין ‪ .D‬הם גם ‪ð‬מצאים‬ ‫את לחץ הדם בילדים הסובלים מעודף‬ ‫בסיכון גבוה יותר לפתח סוכרת ומחלות‬ ‫משקל‪ .‬במחקר שפורסם בכתב העת‬ ‫‪\"The American Journal of Clinical‬‬ ‫לב‪.‬‬ ‫\"‪ ,Nutrition‬חוקרים צפו בילדים‬ ‫הסובלים מעודף משקל והשמ‪ð‬ת יתר וגם‬ ‫לצורך המחקר‪ ,‬הילדים חולקו לשלוש‬ ‫מחסר בוויטמין ‪ .D‬הם גילו שתוספת‬ ‫קבוצות וקיבלו כדורים ש‪ð‬ראו זהים‪ ,‬אך‬ ‫מי‪ð‬ון גבוה של ויטמין ‪ D‬בכל יום‪ ,‬במשך‬ ‫הכילו כמויות שו‪ð‬ות של ויטמין ‪,D‬‬ ‫שישה חודשים‪ ,‬סייעה להפחית את לחץ‬ ‫ה‪ð‬מדד ביחידות בי‪ð‬לאומיות )יחב\"ל ‪-‬‬ ‫הדם של הילדים ולשפר את רגישותם‬ ‫לאי‪ð‬סולין‪ .‬ממצאי המחקר מראים את‬ ‫‪.(IU‬‬ ‫החשיבות של הוספת כמות מספקת של‬ ‫ויטמין ‪ D‬ואת היתרו‪ð‬ות של שמירה על‬ ‫בקבוצה אחת קיבלו טבלייה של ‪600‬‬ ‫יחב\"ל מדי יום‪ ,‬שהיא הקצובה היומית‬ ‫רמות ויטמין ‪ð D‬אותות‪.‬‬ ‫המומלצת כיום‪ .‬הערת העורכות‪ :‬לגבי‬ ‫הסובלים מוויטמין ‪) D‬כמעט כל‬ ‫האוכלוסייה!( קצובה זו רחוקה מלהיות‬ ‫כמות מספקת‪ ,‬כפי ש‪ð‬מצא במחקרים‪,‬‬ ‫אשר רבים מהם פורסמו בתזו‪ð‬ה פלוס‬ ‫בעבר‪ .‬קצובה שיכולה להיות טובה עבור‬

‫העורקים‪ .‬ש‪ð‬יהם הם אי‪ð‬דיקטורים‬ ‫‪6‬‬ ‫חזקים לבריאות הלב ‪ -‬והיו המדדים‬ ‫העיקריים שהחוקרים ‪ð‬יסו לשפר עם‬ ‫מבוגרים‪ ,‬ה‪ð‬ה ‪ 5,000 - 10,000‬יחב\"ל‬ ‫ליום וביחד עם ‪ð‬טילת ויטמין ‪.K2‬‬ ‫תוספת הוויטמין‪.‬‬ ‫בקבוצה אחרת קיבלו טבלייה של ‪1,000‬‬ ‫יש‪ð‬ן סיבות לכך שלא ‪ð‬צפו שי‪ð‬ויים‬ ‫יחב\"ל מדי יום‪.‬‬ ‫בתפקוד הא‪ð‬דותל או ב‪ð‬וקשות העורקים‪.‬‬ ‫ייתכן שוויטמין ‪ D‬אי‪ð‬ו משפיע על אלה‪,‬‬ ‫בקבוצה האחרו‪ð‬ה קיבלו טבלייה יומית‬ ‫או שצוות המחקר לא הביא את‬ ‫של ‪ 2,000‬יחב\"ל‪ ,‬שהיא עדיין מחצית‬ ‫המשתתפים לכדי רמה מספקת של‬ ‫מהמקסימום ‪ 4,000 -‬יחב\"ל יומי ‪-‬‬ ‫ויטמין ‪ ,D‬כדי לייצר השפעה משמעותית‪.‬‬ ‫ה‪ð‬חשב בטוח לילדים בקבוצת גיל זו‪.‬‬ ‫בכל מקרה‪ ,‬ראג'קומאר הגיע למסק‪ð‬ה‬ ‫שטיפול במחסור בוויטמין ‪ D‬במי‪ð‬ו‪ð‬ים‬ ‫במהלך ה‪ð‬יסוי‪ ,‬לא המשתתפים ולא‬ ‫יומיים גבוהים יכול להשפיע לטובה על‬ ‫הרופאים שלהם ידעו איזו מ‪ð‬ה ‪ð‬ית‪ð‬ה‬ ‫הבריאות הקרדיו‪-‬מטבולית של ילדים‪,‬‬ ‫למת‪ð‬דבים בקבוצות השו‪ð‬ות‪.‬‬ ‫מבלי לגרום להשפעות שליליות‪.‬‬ ‫בדיקות דם גילו שככל שהמי‪ð‬ון היומי של‬ ‫מ‪ð‬יעת השמ‪ð‬ת יתר בילדים‬ ‫ויטמין ‪ D‬היה גבוה יותר‪ ,‬כך גדל השיפור‬ ‫בריכוז ויטמין ‪ D‬בדם של המשתתפים‪.‬‬ ‫השמ‪ð‬ת יתר מוגדרת כאי‪ð‬דקס מסת גוף‬ ‫לאחר שה‪ð‬יסוי הסתיים‪ ,‬באף אחת‬ ‫)‪ (BMI‬גבוה מ ‪.30 -‬‬ ‫מהקבוצות לא ‪ð‬חשבו הילדים לבעלי‬ ‫מ‪ð‬תו‪ð‬י סקר חדש‪ ,‬עולה כי כ ‪22% -‬‬ ‫מחסור בוויטמין ‪.D‬‬ ‫מהילדים האמריקאים בגילאי ש‪ð‬תיים‬ ‫עד חמש ובגילאי ‪ 12‬עד ‪ 19‬סובלים‬ ‫לאחר שישה חודשים‪ ,‬לילדים שקיבלו‬ ‫מהשמ‪ð‬ת יתר‪ .‬זוהי עלייה משמעותית‬ ‫את התוסף היומי של ‪ 2,000‬יחב\"ל‬ ‫בשיעורי השמ‪ð‬ת היתר‪ ,‬שהיו כ ‪,18% -‬‬ ‫ויטמין ‪ ,D‬הייתה ירידה בלחץ הדם‬ ‫עשור קודם לכן‪ .‬רק בקרב ילדים בגילאי‬ ‫וברמת הגלוקוז בדם בצום ושיפור‬ ‫‪ 6‬עד ‪ ,11‬לא חלה בעשור ה‪ð‬וכחי עלייה‬ ‫הרגישות לאי‪ð‬סולין‪ .‬תוצאות אלו‬ ‫כזאת באחוזי ההשמ‪ð‬ה‪ .‬ידוע שגם בארץ‬ ‫חשובות‪ ,‬מכיוון שהן יכולות להפחית את‬ ‫יש עלייה בשיעורי השמ‪ð‬ת היתר בקרב‬ ‫הסיכון של ילדים לחלות בסוכרת ולשפר‬ ‫ילדים‪.‬‬ ‫את בריאות הלב וכלי הדם שלהם‪.‬‬ ‫‪ð‬תו‪ð‬ים אלו הגיעו מסקר ש‪ð‬ערך על ידי‬ ‫לאחר שישה חודשים‪ ,‬לילדים שקיבלו‬ ‫חוקרים במרכזי המחקר הביו‪-‬רפואיים‬ ‫‪ 1,000‬יחב\"ל של ויטמין ‪ D‬מדי יום‪ ,‬היה‬ ‫של או‪ð‬יברסיטת לואיזיא‪ð‬ה‪ .‬הם ‪ð‬יתחו‬ ‫‪ð‬תו‪ð‬ים של כמעט ‪ 15,000‬ילדים וב‪ð‬י ‪ð‬וער‬ ‫לחץ דם ‪ð‬מוך יותר‪.‬‬ ‫אמריקאים מש‪ð‬ת ‪ 2010‬עד ‪.2020‬‬ ‫ראוי לציין שהמחקר לא הראה שיפורים‬ ‫בסמ‪ð‬ים אחרים לבריאות הלב וכלי הדם‬ ‫ה‪ð‬יתוח לא מצא הבדלים בשיעורי‬ ‫ולבריאות המטבולית‪ .‬הוא גם לא הוביל‬ ‫ההשמ‪ð‬ה בין קבוצות את‪ð‬יות שו‪ð‬ות‪.‬‬ ‫לשי‪ð‬ויים משמעותיים במדדים של‬ ‫בריאות הא‪ð‬דותל )שכבת התאים‬ ‫הפ‪ð‬ימית של כלי הדם(‪ ,‬או ‪ð‬וקשות‬

‫‪7‬‬ ‫ההשמ‪ð‬ה בקרב ב‪ð‬ים עלתה מ ‪18% -‬‬ ‫בש‪ð‬ת ‪ 2010‬ל ‪ 21.4% -‬בש‪ð‬ת ‪ 2020‬ובקרב‬ ‫להלן כמה דוגמאות להרגלים שהורים‬ ‫ב‪ð‬ות‪ ,‬ההשמ‪ð‬ה עלתה מ ‪ 17% -‬ב ‪2010 -‬‬ ‫יכולים להק‪ð‬ות לילדיהם‪:‬‬ ‫ל ‪ 21.6% -‬ב ‪.2020 -‬‬ ‫‪ .1‬לא להפוך את הירידה במשקל למטרה‬ ‫‪ -‬גופם של הילדים עדיין מתפתח ולא‬ ‫בסך הכל‪ ,‬ההשמ‪ð‬ה של צעירים עלתה‬ ‫מומלץ ל‪ð‬קוט באסטרטגיות הרזיה‬ ‫מ ‪ 17.7% -‬ל ‪ 21.5% -‬באותו העשור‪.‬‬ ‫מסורתיות עמם‪ .‬אכיפת תזו‪ð‬ה מוגבלת‬ ‫בקלוריות עלולה למ‪ð‬וע מהילדים לקבל‬ ‫ילדים בעלי השמ‪ð‬ת יתר עלולים‪ ,‬בדומה‬ ‫את מלוא כמות הוויטמי‪ð‬ים‪ ,‬המי‪ð‬רלים‬ ‫למבוגרים‪ ,‬לחוות בעיות בריאותיות כמו‬ ‫והא‪ð‬רגיה הדרושים להם לצמיחה‬ ‫סוכרת‪ ,‬בעיות בחילוף החומרים‪ ,‬מחלות‬ ‫לב וכלי דם ובעיות ‪ð‬פשיות כמו חרדה‬ ‫תקי‪ð‬ה‪.‬‬ ‫ודיכאון‪.‬‬ ‫‪ .2‬להתמקד בסיוע לילד לפתח הת‪ð‬הגויות‬ ‫אכילה בריאות ‪ -‬הקפידו להכין לילדיכם‬ ‫ב‪ð‬וסף‪ ,‬למרבה הצער‪ ,‬לעתים ילדים כבדי‬ ‫ארוחות בריאות‪ ,‬מאוז‪ð‬ות ודלות שומן‪,‬‬ ‫משקל ‪ð‬תו‪ð‬ים להת‪ð‬כלות מצד חבריהם‬ ‫כדי שיקבלו את התזו‪ð‬ה הדרושה להם‪.‬‬ ‫מתן אפשרויות מזון מזי‪ð‬ות יסייע להם‬ ‫ולדימוי עצמי ‪ð‬מוך‪.‬‬ ‫לפתח הרגלי אכילה חכמים גם כא‪ð‬שים‬ ‫לא תמיד בוח‪ð‬ים ההורים את הסיבות‬ ‫מבוגרים‪.‬‬ ‫שבשורש שיעורי ההשמ‪ð‬ה הגואים בקרב‬ ‫ילדיהם‪ ,‬כמו תפריט עתיר שומ‪ð‬ים‬ ‫‪ .3‬ללמד את הילדים על החשיבות של‬ ‫אכילת ארוחות מאוז‪ð‬ות ‪ -‬עם מגוון‬ ‫ומיעוט פעילות גופ‪ð‬ית‪.‬‬ ‫מאכלים טעימים ומזי‪ð‬ים כמו פירות‬ ‫וירקות )אורג‪ð‬יים(‪ ,‬קט‪ð‬יות ודג‪ð‬ים‬ ‫הסכ‪ð‬ות שבהשמ‪ð‬ה בילדות‬ ‫מלאים‪.‬‬ ‫להשמ‪ð‬ה בילדות יש קשר מבוסס‬ ‫למחלות לב ולבעיות בחילוף החומרים‪,‬‬ ‫‪ .4‬למדוד ולשלוט בגדלים של מ‪ð‬ות ‪-‬‬ ‫אכילת יתר עלולה לגרום להשמ‪ð‬ה‪ ,‬לכן‬ ‫בשלב מאוחר יותר בחיים‪.‬‬ ‫הקפידו שילדיכם יאכלו מ‪ð‬ות שגודלן‬ ‫בהתאם לצורכי גופם והתפתחותם‪ð .‬יתן‬ ‫השמ‪ð‬ה סווגה בש‪ð‬ת ‪ 2013‬כמחלה‬ ‫להתייעץ עם א‪ð‬שי מקצוע המבי‪ð‬ים‬ ‫כרו‪ð‬ית‪ ,‬הדורשת מעקב בריאותי שוטף‪.‬‬ ‫בתחום‪ ,‬או להיעזר בטבלאות מזון‬ ‫חשוב לתרום למ‪ð‬יעתה‪ ,‬באמצעות יצירת‬ ‫לילדים בגילאים שו‪ð‬ים‪ ,‬כדי לגבש את‬ ‫סביבות אכילה ופעילות בריאה יותר ‪-‬‬ ‫גודל המ‪ð‬ה האידיאלי עבור הילד‪/‬ה‪.‬‬ ‫לשם שמירה על משקל ‪ð‬אות‪.‬‬ ‫‪ .5‬לעודד את הילדים להיות פעילים ‪-‬‬ ‫בעוד שתוסף ויטמין ‪ D‬הועיל לילדים עם‬ ‫המרכז לבקרת מחלות ומ‪ð‬יעתן )‪(CDC‬‬ ‫עודף משקל‪ ,‬כפי ש‪ð‬מצא במחקר ה‪ð‬וכחי‬ ‫‪ -‬הדרך הטובה ביותר למ‪ð‬וע השמ‪ð‬ת‬ ‫ממליץ להגביל את הזמן בו הילדים‬ ‫ילדים‪ ,‬היא להק‪ð‬ות להם הרגלי חיים‬ ‫טובים בעודם צעירים‪.‬‬

‫מקורות‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ð‬מצאים במצב ישיבה‪/‬שכיבה על הספה‪,‬‬ ‫‪Villareal., M. (2022). BIG market for Big‬‬ ‫ללא יותר משעתיים בכל יום‪ .‬מכיוון שעל‬ ‫‪Pharma: Survey finds 22% of US kids are‬‬ ‫הילדים כבר להשקיע זמן בהכ‪ð‬ת שיעורי‬ ‫‪OBESE. Natural News Magazine, August 2022.‬‬ ‫בית ובקריאה שקטה‪ ,‬עדיף להגביל את‬ ‫זמ‪ð‬ם בפעילויות אחרות שבישיבה ‪ -‬כמו‬ ‫‪Zoey., S. (2022).Supplementing with vitamin D‬‬ ‫צפייה בטלוויזיה‪ ,‬משחקי וידאו וגלישה‬ ‫‪found to improve blood pressure in overweight‬‬ ‫באי‪ð‬טר‪ð‬ט‪ .‬הדבר גם יוכל לתרום לחיי‬ ‫‪children. Natural News Magazine, July 2022.‬‬ ‫החברה שלהם ולסייע במ‪ð‬יעת פיתוח‬ ‫תלות שלהם במסכי מחשב ‪ /‬סלולר ו‪/‬או‬ ‫סימ‪ð‬ים ותסמי‪ð‬ים ‪ð‬פוצים‬ ‫של מחסור במג‪ð‬זיום‬ ‫במשחקי וידאו‪.‬‬ ‫מג‪ð‬זיום הוא מי‪ð‬רל חיו‪ð‬י שהגוף זקוק‬ ‫‪ .6‬להסיר פיתויים ‪ -‬לא מומלץ להחזיק‬ ‫לו לשם בריאות מיטבית‪ .‬צריכה לא‬ ‫כמויות גדולות של ממתקים וחטיפים‬ ‫מספקת של מג‪ð‬זיום עלולה להגביר את‬ ‫בבית‪ .‬ילדים אוהבים מאוד ממתקים‬ ‫הסיכון לפתח מצבים בריאותיים‬ ‫וחטיפים‪ ,‬לכן מומלץ לאפשר להם לאכול‬ ‫אותם בצורה מוגבלת )חסך מוחלט יוכל‬ ‫בעייתיים‪ ,‬שעלולים להיות כרו‪ð‬יים‪.‬‬ ‫לגרום דווקא לתוצאה ההפוכה ‪ -‬לעתים‬ ‫קרובות הילדים \"יחפשו\" ללא הרף‬ ‫על פי מחקר שפורסם בכתב העת‬ ‫מזו‪ð‬ות אלו מחוץ לביתם(‪ .‬ב‪ð‬וסף‪ð ,‬יתן‬ ‫\"‪ ,\"Scientifica‬מג‪ð‬זיום הוא המי‪ð‬רל‬ ‫להכין ביחד עם הילדים ממתקים‬ ‫הרביעי בשכיחותו בגוף האדם אחרי‬ ‫סידן‪ð ,‬תרן ואשלגן ‪ -‬ויש לספק אותו‬ ‫וחטיפים בריאים יותר‪ ,‬תוצרת בית‪.‬‬ ‫באופן רציף דרך המזון והמים‪.‬‬ ‫‪ ‬עוד ב‪ð‬ושא ‪ð‬יתן לקרוא בחוברת \"חי‪ð‬וך‬ ‫ילדים לתזו‪ð‬ה ‪ð‬כו‪ð‬ה\" )להזמ‪ð‬ות‪ :‬רויטל‬ ‫מג‪ð‬זיום ‪ð‬מצא במגוון מזו‪ð‬ות כמו עלים‬ ‫ירוקים‪ ,‬אגוזים‪ ,‬זרעים וקט‪ð‬יות‪ .‬עם‬ ‫הוכברג ‪.(052-8603617 -‬‬ ‫זאת‪ ,‬א‪ð‬שים רבים עדיין לא מקבלים‬ ‫מספיק מג‪ð‬זיום באמצעות התזו‪ð‬ה‬ ‫יחד עם זאת‪ ,‬ילדים רואים בהרגלי‬ ‫הוריהם דוגמה כיצד לאכול‪ .‬כדי לעזור‬ ‫שלהם‪.‬‬ ‫לילדים להישאר בריאים‪ ,‬חשוב‬ ‫שהוריהם יהוו מודל לחיקוי‪ .‬מומלץ שלא‬ ‫מחקר שפורסם בכתב העת ‪\"Journal of‬‬ ‫יהיו בבית אפשרויות מפתות‪ ,‬אך לא‬ ‫\"‪,the American College of Nutrition‬‬ ‫בריאות‪ ,‬כמו ג'א‪ð‬ק פוד שעשיר‬ ‫העריך כי בין ‪ 56%‬ל ‪68% -‬‬ ‫מהאמריקאים אי‪ð‬ם משיגים מספיק‬ ‫בקלוריות‪ ,‬מלח וסוכר‪.‬‬ ‫מג‪ð‬זיום בתזו‪ð‬ה היומית שלהם‪ ,‬כדי‬ ‫לעמוד בצריכה המומלצת של ‪400 - 420‬‬ ‫כשמלמדים את הילדים‪ ,‬בגיל המתאים‪,‬‬ ‫מ\"ג ביום לגברים ו ‪ 310 - 320 -‬מיליגרם‬ ‫כיצד לתכ‪ð‬ן ארוחות‪ ,‬לבחור מזו‪ð‬ות דלי‬ ‫שומן ולהכין מ‪ð‬ות מזי‪ð‬ות‪ ,‬יוכלו הילדים‬ ‫ל‪ð‬שים‪.‬‬ ‫לפתח הרגלים בריאים לכל החיים‪ ,‬כאלו‬ ‫הסיבות לכך שרמות המג‪ð‬זיום יורדות‬ ‫שיסייעו במ‪ð‬יעת השמ‪ð‬ה‪.‬‬ ‫כוללות הרגלי תזו‪ð‬ה לקויים‪ ,‬ת‪ð‬אי קרקע‬ ‫מדוללים‪ ,‬צריכה מוגזמת של קפאין‪,‬‬

‫‪9‬‬ ‫סוכר וחומרים ‪ð‬וספים וגורמי לחץ‬ ‫‪ð‬פשיים‪ ,‬רגשיים ופיזיים שו‪ð‬ים‬ ‫מחלות ‪ð‬פוצות רבות קשורה למחסור‬ ‫במג‪ð‬זיום‪.‬‬ ‫ומתמשכים‪.‬‬ ‫רופאים מקשרים מחסור במג‪ð‬זיום‪,‬‬ ‫מחקר שהופיע בכתב העת ‪\"International‬‬ ‫הידוע גם בשם היפומג‪ð‬זמיה‪,‬‬ ‫\"‪ ,Journal of Endocrinology‬ציין את‬ ‫עם סיבוכים בריאותיים שו‪ð‬ים‪ .‬ללא‬ ‫תפקידו החשוב של מג‪ð‬זיום כקו‪-‬פקטור‬ ‫מג‪ð‬זיום ‪ -‬הלב‪ ,‬העצמות‪ ,‬השרירים‪,‬‬ ‫)מולקולה מסייעת( ליותר מ ‪300 -‬‬ ‫העצבים ואיברים אחרים יי‪ð‬זקו או לא‬ ‫א‪ð‬זימים‪ ,‬המווסתים מספר תפקודי גוף‬ ‫יפעלו בצורה ‪ð‬אותה‪ ,‬מה שיוביל לבעיות‬ ‫בריאותיות‪ .‬לפי דר' ‪ð‬ורמלי שילי‪ ,‬חלוצה‬ ‫בסיסיים‪ ,‬כולל‪:‬‬ ‫ברפואת כאב; \"כל מחלה ידועה קשורה‬ ‫‪ .1‬ויסות סידן ‪ -‬מג‪ð‬זיום מייצר ומשחרר‬ ‫למחסור במג‪ð‬זיום\"‪.‬‬ ‫הורמו‪ð‬י פארתירואיד‪ ,‬המגבירים את‬ ‫עייפות וחולשה קיצו‪ð‬ית או חולשה בגוף‪,‬‬ ‫רמות הסידן בדם כשהן ‪ð‬מוכות‪.‬‬ ‫עוויתות שרירים‪ ,‬לחץ דם ‪ð‬מוך‪ ,‬בחילות‪,‬‬ ‫הקאות‪ ,‬שלשולים וסחרחורות ‪ -‬הם רק‬ ‫‪ .2‬הפקת א‪ð‬רגיה ‪ -‬מג‪ð‬זיום מפעיל את‬ ‫חלק מהתסמי‪ð‬ים הקשורים למחסור‬ ‫אד‪ð‬וזין טריפוספט )‪ ,(ATP‬שהוא‬ ‫המולקולה הבסיסית האוגרת ומעבירה‬ ‫במג‪ð‬זיום‪.‬‬ ‫א‪ð‬רגיה בתאים‪.‬‬ ‫א‪ð‬שים שחסר להם מג‪ð‬זיום בגופם‪ ,‬חווים‬ ‫לעתים קרובות חרדה והתקפי פא‪ð‬יקה‪,‬‬ ‫‪ .3‬תחזוקת ג‪ð‬ים )שמירה על יציבות‬ ‫עצירות והפרעות אחרות במעיים‪ð ,‬דודי‬ ‫ג‪ð‬ומית( ‪ -‬מג‪ð‬זיום עוזר לייצור ולתיקון‬ ‫שי‪ð‬ה והפרעות שי‪ð‬ה אחרות‪ ,‬זיכרון לקוי‬ ‫‪ DNA‬ו ‪.RNA -‬‬ ‫ותחושת ‪ð‬ימול ו‪/‬או עקצוץ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ת‪ð‬ועות שרירים ‪ -‬מג‪ð‬זיום מסייע‬ ‫דלדול מג‪ð‬זיום סימפטומטי יכול‬ ‫בהתכווצות השרירים והרפייתם‪.‬‬ ‫להופיע בדרכים רבות שיוצגו להלן‬ ‫‪ .5‬ויסות מערכת העצבים ‪ -‬מג‪ð‬זיום שולט‬ ‫עצמות שבירות‬ ‫בתפקוד התקין של מערכת העצבים‬ ‫המרכזית; מסדיר ‪ð‬וירוטר‪ð‬סמיטרים‪,‬‬ ‫על פי מחקר שהופיע בכתב העת‬ ‫ששולחים מסרים דרך המוח ומערכת‬ ‫\"‪ ,\"Nutrients‬מחסור במג‪ð‬זיום תורם‬ ‫לאוסטיאופורוזיס ‪ -‬מצב בריאותי‬ ‫העצבים‪.‬‬ ‫שמחליש את העצמות‪ ,‬מה שמגדיל את‬ ‫הסיכון לשברים‪ .‬העצמות הופכות‬ ‫‪ .6‬היווצרות חלבון ‪ -‬מג‪ð‬זיום מסייע‬ ‫חלשות‪ ,‬עד כדי כך ש‪ð‬פילה או אפילו לחץ‬ ‫בהרכבת חלבו‪ð‬ים הדרושים בגוף‪,‬‬ ‫קל‪ ,‬כגון שיעול או התכופפות‪ ,‬עלולים‬ ‫מחומצות אמי‪ð‬יות‪.‬‬ ‫לגרום לשבר‪.‬‬ ‫‪ .7‬ספיגת ויטמין ‪ - D‬מג‪ð‬זיום הופך‬ ‫ויטמין ‪ D‬לצורתו הפעילה‪ ,‬כך שהוא יכול‬ ‫לסייע בספיגת סידן‪.‬‬

‫סדירות בקצב הלב של האדם וסתימות‬ ‫‪10‬‬ ‫בעורקי הלב‪.‬‬ ‫בעיות בהיריון‬ ‫בעיות הורמו‪ð‬ליות‬ ‫על פי מחקר שפורסם בכתב העת‬ ‫הפרעות באלקטרוליטים ובהורמו‪ð‬ים‪,‬‬ ‫‪\"Biological Trace Element‬‬ ‫כוללות היפוקלצמיה )מצב שבו יש מעט‬ ‫\"‪ ,Research‬ההשלכות העיקריות של‬ ‫מדי סידן בדם(‪ ,‬היפו‪-‬פאראתירואידיזם‬ ‫מחסור במג‪ð‬זיום במהלך ההיריון‪,‬‬ ‫)מצב ‪ð‬דיר שבו בלוטת הפאראתירואיד‬ ‫כוללות תוצאות ‪ð‬וירו‪-‬התפתחותיות‬ ‫בצוואר מייצרת מעט מדי הורמון‬ ‫שליליות אצל היילוד‪ ,‬צמיחה מוגבלת של‬ ‫פארתירואיד( והיפוקלמיה )רמה ‪ð‬מוכה‬ ‫העובר‪ ,‬צירים מוקדמים או פעילות יתר‬ ‫של הרחם‪ ,‬תסמו‪ð‬ת מוות בעריסה‬ ‫מדי של אשלגן בדם(‪.‬‬ ‫)‪ (SIDS‬ותסמו‪ð‬ת מטבולית )קבוצה של‬ ‫תסמי‪ð‬ים‪ ,‬שיחדיו מעלים את הסיכון‬ ‫התכווצויות שרירים‪ ,‬עוויתות‪,‬‬ ‫למחלת לב כלילית‪ ,‬סוכרת‪ ,‬אירוע מוחי‬ ‫התכווצויות וביטויים ‪ð‬וירולוגיים ‪-‬‬ ‫ובעיות בריאות חמורות אחרות( בהמשך‬ ‫שריריים אחרים‬ ‫החיים של הילדים‪.‬‬ ‫בכתב‬ ‫שפורסמו‬ ‫מחקרים‬ ‫העת ‪\"International Journal of‬‬ ‫‪Nephrology and Renovascular‬‬ ‫חוקרים במחקר שפורסם בכתב העת‬ ‫\"‪ ,\"Magnesium Research‬ממליצים על‬ ‫‪ \"Disease‬ובמאגר המידע \"‪,\"StatPearls‬‬ ‫תוספת מג‪ð‬זיום בתזו‪ð‬ה של האם‪ ,‬בזמן‬ ‫ההיריון‪ ,‬כדי למ‪ð‬וע תחלואה עד כדי‬ ‫מצאו שסימ‪ð‬ים ותסמי‪ð‬ים של מחסור‬ ‫מצבים קטל‪ð‬יים ‪ -‬בעוברים‪ ,‬יילודים‪,‬‬ ‫במג‪ð‬זיום‪ ,‬יכולים להיות רבים‪ ,‬החל‬ ‫תי‪ð‬וקות‪ ,‬ילדים ומבוגרים‪.‬‬ ‫מרעד קל וחולשה כללית ועד איסכמיה‬ ‫לבבית ומוות‪.‬‬ ‫על פי מחקר שפורסם בכתב העת ‪\"The‬‬ ‫יתר לחץ דם ובעיות במערכת לב ‪ -‬כלי‬ ‫‪College of Family Physicians of‬‬ ‫דם‬ ‫‪ ,\"Canada‬מחסור במג‪ð‬זיום צריך תמיד‬ ‫להיחשב כגורם אפשרי באבח‪ð‬ה ש‪ð‬ערכת‬ ‫מחקר שהופיע בכתב העת‬ ‫לחולים הסובלים מכאבי שרירים‬ ‫‪\"International Journal of Molecular‬‬ ‫\"‪ ,Sciences‬דיווח על מעורבותו של‬ ‫מתמשכים או חזקים‪.‬‬ ‫מחסור במג‪ð‬זיום בהיווצרות טרשת‬ ‫עורקים‪ ,‬הפרעות בתפקוד הא‪ð‬דותל‬ ‫ביטויים ‪ð‬וירו‪-‬שריריים אחרים כוללים‬ ‫והתקשות העורקים‪ ,‬כגורמי סיכון ליתר‬ ‫רעד‪ ,‬טט‪ð‬יה )התכווצויות שרירים לא‬ ‫לחץ דם‪ .‬חוקרים אמרו כי צריכת תזו‪ð‬ה‬ ‫רצו‪ð‬יות ועצבים היקפיים מגורים מדי(‪,‬‬ ‫בריאה‪ ,‬המספקת את הכמות המומלצת‬ ‫התקפים של הפרעה חשמלית פתאומית‬ ‫של מג‪ð‬זיום‪ ,‬יכולה לעזור לשלוט בלחץ‬ ‫במוח‪ð ,‬יסטגמוס )ת‪ð‬ועות עי‪ð‬יים מהירות‬ ‫ובלתי רצו‪ð‬יות(‪ ,‬אפתיה )אדישות(‪,‬‬ ‫הדם של האדם‪.‬‬ ‫דליריום )מצב ‪ð‬פשי מבולבל( ותרדמת‬ ‫התבטאות חוסר מג‪ð‬זיום במצב מערכת‬ ‫)מצב עמוק של חוסר הכרה(‪.‬‬ ‫לב‪-‬כלי דם‪ ,‬כוללת שי‪ð‬ויים באק\"ג‪ ,‬אי‬

‫‪11‬‬ ‫שי‪ð‬ויים ‪ð‬וירופסיכולוגיים‬ ‫להפסיק הקאות‪ .‬ב‪ð‬וסף‪ ,‬ציפורן יכול‬ ‫מחקר שפורסם בכתב העת \"‪,\"Adelaide‬‬ ‫לשמש גם כחומר ‪ð‬יקוי‪.‬‬ ‫קשר חוסר במג‪ð‬זיום עם תסמי‪ð‬ים‬ ‫המאפיי‪ð‬ים ‪ð‬וירוזות ‪ð‬פשיות‪ ,‬כגון‪:‬‬ ‫‪ .2‬ציפורן מגן בפ‪ð‬י זיהומים חיידקיים ‪-‬‬ ‫חרדה‪ ,‬דיכאון‪ ,‬סחרחורת‪ð ,‬דודי שי‪ð‬ה‪,‬‬ ‫ציפורן יכול לעזור להגן בפ‪ð‬י זיהומים‬ ‫תשומת לב לקויה‪ ,‬חוסר שקט ועוד‪ .‬הם‬ ‫חיידקיים‪ ,‬הודות לתכו‪ð‬ות הא‪ð‬טי‬ ‫הגיעו למסק‪ð‬ה שמתן מג‪ð‬זיום מפחית‬ ‫בקטריאליות שלו‪ .‬במחקר אחד‪ ,‬חוקרים‬ ‫חרדה‪ ,‬פא‪ð‬יקה ופוביה ‪ -‬ומקל על‬ ‫מצאו שהתרכובות הפעילות המבודדות‬ ‫מציפורן‪ ,‬יכולות לעצור את הצמיחה של‬ ‫הפרעות קשב והפרעות שי‪ð‬ה‪.‬‬ ‫ש‪ð‬י סוגי חיידקים התורמים למחלות‬ ‫מקור‪:‬‬ ‫ח‪ð‬יכיים‪.‬‬ ‫‪Cook., O. (2022). Common signs and symptoms‬‬ ‫‪ .3‬ציפורן תומך בבריאות הכבד ‪ -‬ציפורן‬ ‫‪of magnesium deficiency, Natural News‬‬ ‫מכיל תרכובת בשם אאוג‪ð‬ול‪ ,‬המועילה‬ ‫‪Magazine, July 2022.‬‬ ‫במיוחד לכבד‪ .‬במחקר אחד‪ ,‬חוקרים‬ ‫האכילו חולדות עם תערובות שהכילו‬ ‫התבלין ציפורן לחיזוק‬ ‫שמן ציפורן או אאוג‪ð‬ול‪ .‬התוצאות הראו‬ ‫המערכת החיסו‪ð‬ית‬ ‫ששתי התערובות שיפרו את תפקודי‬ ‫הכבד והפחיתו מצבים דלקתיים אשר‬ ‫ציפורן אולי אי‪ð‬ו מהווה מרכיב ‪ð‬פוץ‬ ‫במזו‪ð‬ם של מרבית הא‪ð‬שים‪ ,‬אך צמח זה‬ ‫פגעו בו‪.‬‬ ‫ה‪ð‬ו יותר מראוי למקום במדף התבלי‪ð‬ים‪.‬‬ ‫‪ .4‬ציפורן עוזר לשלוט ברמת הסוכר בדם‬ ‫זהו אחד מהתבלי‪ð‬ים העתיקים ביותר‬ ‫‪ -‬ציפורן עשוי לסייע בשליטה על רמת‬ ‫שקיימים‪ .‬החלק בצמח הציפורן המשמש‬ ‫הסוכר בדם אצל א‪ð‬שים עם סוכרת‪.‬‬ ‫כתבלין‪ ,‬הוא ‪ð‬יצ‪ð‬י פרחים מיובשים של‬ ‫במחקר אחד‪ ,‬חוקרים מצאו כי ‪ð‬טילת‬ ‫עץ ירוק עד‪ ,‬השייך למשפחת ההדסים‪.‬‬ ‫רק אחד עד שלושה גרם של ציפורן כל‬ ‫לציפורן היסטוריה קולי‪ð‬רית ורפואית‬ ‫יום‪ ,‬במשך שלושים יום‪ ,‬הספיקה כדי‬ ‫עשירה‪ ,‬שראשיתה לפ‪ð‬י אלפי ש‪ð‬ים‪.‬‬ ‫לסייע לא‪ð‬שים עם סוכרת מסוג ‪ 2‬ל‪ð‬הל‬ ‫כיום‪ ,‬הוא ידוע בארומה המיוחדת שלו ‪-‬‬ ‫והוא יכול להוסיף חמימות עזה לכל‬ ‫את רמת הסוכר בדמם‪.‬‬ ‫מאכל אליו מוסיפים אותו‪.‬‬ ‫‪ .5‬ציפורן תורם לעצמות חזקות ובריאות‬ ‫‪ -‬ציפורן גדוש במ‪ð‬גן‪ ,‬מי‪ð‬רל החיו‪ð‬י‬ ‫יתרו‪ð‬ותיו של הציפורן‬ ‫לב‪ð‬יית העצם‪ .‬מ‪ð‬גן גם עוזר לגוף ליצור‬ ‫‪ .1‬ציפורן משפר את בריאות המעיים ‪-‬‬ ‫רקמות חיבור והורמו‪ð‬י רבייה‪.‬‬ ‫לציפורן יש היסטוריה ארוכה של שימוש‬ ‫ברפואה המסורתית‪ .‬מרפאים בתקופות‬ ‫‪ .6‬ציפורן מחזק את המערכת החיסו‪ð‬ית ‪-‬‬ ‫עתיקות השתמשו בציפורן כדי לשפר את‬ ‫האאוג‪ð‬ול ו‪ð‬וגדי חמצון אחרים‬ ‫תפקוד מערכת העיכול ‪ -‬ולהקל על‬ ‫שבציפורן‪ ,‬עוזרים להגן על תאי מערכת‬ ‫גירויים בה‪ .‬ציפורן יכול אף לעזור‬ ‫החיסון בפ‪ð‬י דלקות וסטרס חמצו‪ð‬י‪.‬‬

‫ציפורן משמש לעתים גם כמוסיף טעם‬ ‫‪12‬‬ ‫למשקאות חמים‪ ,‬כמו תה וסיידר‬ ‫‪ .7‬ציפורן יכול להפחית דלקת ‪ -‬אאוג‪ð‬ול‬ ‫תפוחים חם‪.‬‬ ‫יכול גם להפחית מצבי דלקת‪ .‬מחקרים‬ ‫על תמציות ציפורן‪ ,‬ש‪ð‬ית‪ð‬ו לחולדות‪,‬‬ ‫בגלל טעמו והארומה החזקים שלו‪ ,‬כדאי‬ ‫הראו כי אאוג‪ð‬ול מפחית מצבי דלקת‬ ‫להשתמש בציפורן במשורה‪ .‬כשמבשלים‬ ‫ה‪ð‬גרמת על ידי בצקת‪ .‬אאוג‪ð‬ול יכול גם‬ ‫עם ציפורן‪ ,‬מומלץ להסיר את הציפורן‬ ‫לפ‪ð‬י ההגשה או להוציא אותו מהמ‪ð‬ה‬ ‫להפחית כאב‪ ,‬על ידי גירוי קולט‪ð‬י כאב‪.‬‬ ‫לפ‪ð‬י האכילה‪ .‬גם לאחר בישול‪ ,‬לציפורן‬ ‫שלם יש מרקם מאוד קשה ו\"עצי\" ‪-‬‬ ‫‪ .8‬ציפורן תומך בבריאות אופטימלית של‬ ‫שיהיה לא ‪ð‬עים ל‪ð‬גוס בו ‪ -‬והוא אף גורם‬ ‫הפה ‪ -‬ציפורן יכול לשמור על הפה ‪ð‬קי‬ ‫ובריא ‪ -‬על ידי שליטה בצמיחה של‬ ‫לתחושת יובש בפה‪.‬‬ ‫חיידקי הפה האחראים למחלות בו‪.‬‬ ‫הודות לסגולותיו של אאוג‪ð‬ול לשיכוך‬ ‫לסיכום‪ ,‬ציפורן הוא תבלין חמים וחריף‪,‬‬ ‫כאבים‪ð ,‬יתן להשתמש בציפורן גם‬ ‫הידוע בטעם העז והארומה העוצמתית‬ ‫שלו‪ .‬הוא מספק גם מגוון רחב של‬ ‫להקלה זמ‪ð‬ית על כאב שי‪ð‬יים קל‪.‬‬ ‫יתרו‪ð‬ות‪ ,‬ממעי בריא יותר ועד להפחתת‬ ‫‪ .9‬ציפורן מגביר את החשק המי‪ð‬י ‪-‬‬ ‫מצבים דלקתיים‪.‬‬ ‫ציפורן יכול לעזור להגביר את החשק‬ ‫מקור‪:‬‬ ‫המי‪ð‬י‪ ,‬העוררות‪ ,‬הביצועים והה‪ð‬אה‪.‬‬ ‫‪Washburn., J. (2021). 10 Reasons to use cloves,‬‬ ‫‪ .10‬ציפורן יכול להקל על כאבי ראש ‪-‬‬ ‫‪a spice that can boost your immune system,‬‬ ‫ציפורן יכול לסייע כ‪ð‬גד כאבי ראש‪,‬‬ ‫‪Natural News Magazine, November 2021.‬‬ ‫הודות לתכו‪ð‬ות משככות הכאבים של‬ ‫האאוג‪ð‬ול‪ .‬כדי להקל על כאב הראש‪,‬‬ ‫יתרו‪ð‬ותיו של המג‪ð‬זיום‬ ‫כותשים חתיכת ציפורן ועוטפים אותה‬ ‫כ‪ð‬גד חרדה‬ ‫במטפחת ‪ð‬קייה ‪ -‬ואז מריחים את‬ ‫מג‪ð‬זיום ‪ð‬קרא \"מי‪ð‬רל ההרפיה של‬ ‫הציפורן המעוך‪.‬‬ ‫הטבע\"‪ ,‬בגלל תפקידו המכריע בסיוע‬ ‫לגוף להירגע‪ .‬מי‪ð‬רל זה יותר חשוב‬ ‫כיצד משתמשים בציפורן?‬ ‫בתקופת‪ð‬ו‪ ,‬כאשר א‪ð‬שים רבים ‪ð‬מצאים‬ ‫רוב הזמן בלחץ וחשים חרדה‪ .‬בזכות‬ ‫‪ð‬יתן למצוא ציפורן במגוון ח‪ð‬ויות מזון‬ ‫התכו‪ð‬ות המרגיעות של המג‪ð‬זיום‪ ,‬הוא‬ ‫ותבלי‪ð‬ים‪ .‬עדיף לאחסן אותו בצ‪ð‬צ‪ð‬ת‬ ‫‪ð‬קשר לסיוע בהפחתת חרדה‪.‬‬ ‫זכוכית קט‪ð‬ה‪ ,‬במקום קריר‪.‬‬ ‫האם מג‪ð‬זיום יכול לעזור להפחית‬ ‫בזכות הארומה העזה והטעם המתוק‬ ‫חרדה?‬ ‫שלו‪ ,‬ציפורן יכול להעשיר כל מ‪ð‬ה‪ .‬הוא‬ ‫גם משתלב היטב עם תבלי‪ð‬ים עשירים‬ ‫אדם לחוץ חווה פעמים רבות תחושות‬ ‫ומעט מתוקים אחרים‪ ,‬כמו קי‪ð‬מון ואגוז‬ ‫של חרדה‪ .‬תסמי‪ð‬ים גופ‪ð‬יים ‪ð‬פוצים של‬ ‫מוסקט‪.‬‬

‫‪13‬‬ ‫חרדה כוללים קצב לב מוגבר‪ð ,‬שימה‬ ‫זאת‪ ,‬מג‪ð‬זיום גם עוזר לכליות לס‪ð‬תז‬ ‫מהירה‪ ,‬עייפות ובעיות במערכת העיכול‪.‬‬ ‫ויטמין ‪ D‬לשימוש בגוף‪.‬‬ ‫מג‪ð‬זיום עוזר לטפל בתסמי‪ð‬ים הללו‬ ‫בשתי דרכים‪:‬‬ ‫‪ .2‬מג‪ð‬זיום מסייע במ‪ð‬יעת סוכרת ‪ -‬בכך‬ ‫שהוא מסייע בפירוק פחמימות וגלוקוז‪.‬‬ ‫‪ .1‬מג‪ð‬זיום מעכב את קולט‪ð‬י ה ‪NMDA -‬‬ ‫מחקרים הראו שצריכה גבוהה יותר של‬ ‫)‪ - (N-Methyl-D-Aspartate‬קולט‪ð‬י‬ ‫מג‪ð‬זיום תורמת לסיכון ‪ð‬מוך יותר‬ ‫‪ NMDA‬חיו‪ð‬יים למערכת העצבים‬ ‫לסוכרת‪ .‬מצד ש‪ð‬י‪ ,‬רמות מג‪ð‬זיום‬ ‫המרכזית‪ .‬הם מווסתים את זרימת‬ ‫‪ð‬מוכות‪ ,‬קשורות לרגישות ‪ð‬מוכה יותר‬ ‫המידע מ‪ð‬וירון אחד לאחר‪ .‬מג‪ð‬זיום עוזר‬ ‫לאי‪ð‬סולין ולפגיעה בהפרשת האי‪ð‬סולין ‪-‬‬ ‫ל‪ð‬הל את קולט‪ð‬י ה ‪ NMDA -‬הללו ‪-‬‬ ‫שתיהן מהוות סימ‪ð‬ים מקדימים‬ ‫ובכך מביא ל\"זרימה\" טובה יותר של‬ ‫לסוכרת‪.‬‬ ‫מחשבות ורעיו‪ð‬ות‪.‬‬ ‫‪ .3‬מג‪ð‬זיום מו‪ð‬ע מחלות לב וכלי דם ‪-‬‬ ‫‪ .2‬מג‪ð‬זיום ‪ð‬קשר לקולט‪ð‬י ‪- GABA‬‬ ‫המג‪ð‬זיום ‪ð‬חוץ לפיתוח ולתחזוקה של‬ ‫מג‪ð‬זיום מסייע גם בהפעלת מערכת‬ ‫השרירים‪ ,‬כולל שריר הלב‪ .‬כמו כן‪ ,‬כמות‬ ‫העצבים הפאראסימפתטית ‪ -‬המערכת‬ ‫מספקת של מג‪ð‬זיום‪ ,‬עשויה לתרום‬ ‫שאחראית על סיוע להרגעת הגוף‪.‬‬ ‫לירידה בסיכון ליתר לחץ דם ולטרשת‬ ‫מג‪ð‬זיום ‪ð‬קשר עם קולט‪ð‬י חומצה גמא‪-‬‬ ‫אמי‪ð‬ו‪-‬בוטירית )‪ .(GABA‬קולט‪ð‬י‬ ‫עורקים‪.‬‬ ‫ה ‪ GABA -‬הם ה‪ð‬וירוטר‪ð‬סמיטרים‬ ‫מזו‪ð‬ות עשירים במג‪ð‬זיום‬ ‫האחראים להרגעת פעילות העצבים‪.‬‬ ‫מג‪ð‬זיום ‪ð‬מצא במגוון רחב של מזו‪ð‬ות‪,‬‬ ‫שתי התכו‪ð‬ות הללו של המג‪ð‬זיום עוזרות‬ ‫ש‪ð‬יתן להוסיף בקלות לארוחה‪ .‬הוא‬ ‫להפחית את תסמי‪ð‬י החרדה‪.‬‬ ‫‪ð‬מצא בכל מי‪ð‬י פירות‪ ,‬ירקות וזרעים‪.‬‬ ‫להלן יוצגו כמה מהמזו‪ð‬ות העשירים‬ ‫יתרו‪ð‬ות בריאותיים ‪ð‬וספים של‬ ‫המג‪ð‬זיום‬ ‫במג‪ð‬זיום‪:‬‬ ‫מג‪ð‬זיום משתתף בלמעלה מ ‪300 -‬‬ ‫עלים ירוקים כהים‬ ‫תגובות ביוכימיות בגוף האדם‪ ,‬מלבד‬ ‫אלה כוללים עלי בייבי של תרד‪ ,‬קולארד‪,‬‬ ‫יתרו‪ð‬ותיו המרגיעים‪.‬‬ ‫קייל ומ‪ð‬גולד‪.‬‬ ‫ה‪ð‬ה רק חלק מהיתרו‪ð‬ות שלו‪:‬‬ ‫אבוקדו‬ ‫‪ .1‬מג‪ð‬זיום מסייע בשמירה על בריאות‬ ‫גם פרי האבוקדו עשיר במג‪ð‬זיום ומכיל‬ ‫העצם ‪ -‬הוא עוזר לסידן להיטמע‬ ‫חומרים מזי‪ð‬ים‪ ,‬הבריאים ללב‪ .‬הוספת‬ ‫בעצמות‪ ,‬מה שמו‪ð‬ע אוסטיאופורוזיס‪.‬‬ ‫רק חצי אבוקדו לארוחה‪ ,‬תתרום לשיפור‬ ‫כאשר מגיעים לצריכה היומית המומלצת‬ ‫רמות המג‪ð‬זיום בגוף‪ ,‬ב‪ð‬וסף ליתרו‪ð‬ותיו‬ ‫של מג‪ð‬זיום‪ ,‬הוא תורם לב‪ð‬יית רקמת‬ ‫ה‪ð‬וספים הרבים של פרי זה‪.‬‬ ‫העצם ולצפיפות עצם גדולה יותר‪ .‬מלבד‬

‫כאבים וכאבי ראש ולשיפור מצב הרוח‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫במחקר שפורסם לאחרו‪ð‬ה בכתב העת‬ ‫‪\"The Journal of Alternative and‬‬ ‫אגוזים וזרעים‬ ‫\"‪ ,Complementary Medicine‬חוקרים‬ ‫מהאו‪ð‬יברסיטה הפדרלית של סרג'יפ‬ ‫אלה כוללים זרעי דלעת‪ ,‬שקדים‪ ,‬זרעי‬ ‫בברזיל‪ ,‬דיווחו על יתרון ‪ð‬וסף של עשב‬ ‫חמ‪ð‬יות‪ ,‬אגוזי ברזיל‪ ,‬קשיו‪ ,‬צ‪ð‬וברים‬ ‫הלימון ‪ -‬לבריאות ה‪ð‬פש‪ :‬כאשר‬ ‫ואגוזי פקאן‪ð .‬יתן לאכול אותם עם‬ ‫משתמשים בו בארומתרפיה ‪ -‬כמה‬ ‫פירות‪ ,‬עם ירקות ואפשר לאכול אותם‬ ‫טיפות של שמן אתרי של עשב לימון‪,‬‬ ‫במיהול מתאים‪ ,‬יכולות להפחית חרדה‬ ‫גם לבד‪.‬‬ ‫אצל א‪ð‬שים ה‪ð‬תו‪ð‬ים למצבים מעוררי‬ ‫שוקולד מריר וקקאו‬ ‫חרדה‪.‬‬ ‫גרם אחד של שוקולד מריר מכיל ‪11%‬‬ ‫שמן אתרי עשב לימון הוא חומר‬ ‫מהצריכה המומלצת של מג‪ð‬זיום‪.‬‬ ‫‪ð‬וגד חרדה טבעי‬ ‫אפשרות בריאה יותר‪ ,‬ללא סוכר וללא‬ ‫שומן רווי שמכיל השוקולד‪ ,‬היא בשימוש‬ ‫לצורך מחקרם השתמשו החוקרים‬ ‫בקקאו אורג‪ð‬י דל שומן‪ ,‬המכיל גם ‪ð‬וגדי‬ ‫בשמן אתרי של עשב לימון‬ ‫)למון גראס ‪.(Cymbopogon Citratus -‬‬ ‫חמצון‪.‬‬ ‫כדי לבדוק את השפעותיו על חרדה‪ ,‬הם‬ ‫גייסו ארבעים מת‪ð‬דבים בריאים וחילקו‬ ‫מקור‪:‬‬ ‫אותם לארבע קבוצות‪ .‬הקבוצה‬ ‫הראשו‪ð‬ה שאפה שלוש עד שש טיפות‬ ‫‪Olson., G. Magnesium and Anxiety: A look at‬‬ ‫שמן אתרי עשב לימון‪ ,‬בעוד הקבוצה‬ ‫‪the benefits and how to include it in your diet,‬‬ ‫הש‪ð‬ייה שאפה שמן אתרי עץ התה‪.‬‬ ‫‪Natural News Magazine, October 2019.‬‬ ‫הקבוצה השלישית שאפה מים מזוקקים‬ ‫ושימשה כקבוצת ביקורת‪ .‬הקבוצה‬ ‫עשב לימון מסייע להקלה‬ ‫הרביעית‪ ,‬כקבוצת ביקורת ‪ð‬וספת‪ ,‬לא‬ ‫בחרדה‬ ‫שאפה שום דבר‪.‬‬ ‫עשב הלימון היה ידוע ביתרו‪ð‬ות‬ ‫הבריאותיים הרבים שלו‪ .‬לאחרו‪ð‬ה‬ ‫מיד לאחר השאיפה‪ ,‬החוקרים חשפו‬ ‫התברר שגם הקלה בחרדה היא‬ ‫את המת‪ð‬דבים לת‪ð‬אים העשויים‬ ‫לעורר חרדה‪ ,‬תוך שימוש במבחן ‪SCWT‬‬ ‫מיתרו‪ð‬ות עשב הלימון‪.‬‬ ‫)‪,(Stroop Color and Word Test‬‬ ‫המשמש לעתים קרובות להערכת יכולתו‬ ‫עשב לימון )‪ ,(Cymbopogon‬הוא עשב‬ ‫של אדם להתמודד עם מתח קוג‪ð‬יטיבי‬ ‫פופולרי המשמש לבישול ולמטרות‬ ‫ולעבד קלט מורכב‪ .‬החוקרים העריכו‬ ‫רפואיות שו‪ð‬ות‪ .‬ברפואה המסורתית‪,‬‬ ‫פרמטרים פסיכולוגיים‪ ,‬כגון חרדת‬ ‫צמח ארומטי זה ידוע כתרופה לבעיות‬ ‫מצב‪ ,‬מתח סובייקטיבי ופרמטרים‬ ‫קיבה‪ ,‬כאבי פרקים‪ ,‬הצט‪ðð‬ות‪ ,‬חום‬ ‫פיזיולוגיים‪ ,‬כגון קצב הלב ופעילות‬ ‫ומצבים ‪ð‬וספים‪ .‬כיום‪ ,‬עשב הלימון‬ ‫האלקטרומיוגרפיה )‪ - EMG‬רישום‬ ‫מקושר לרוב עם תה צמחים‪ ,‬המסייע‬ ‫לרפא את הגוף‪ ,‬להגביר את החסי‪ð‬ות‬ ‫ולקדם שי‪ð‬ה טובה‪ .‬השמן האתרי שלו‬ ‫משמש למ‪ð‬יעת זיהומים‪ ,‬להקלה על‬

‫‪15‬‬ ‫הפוט‪ð‬ציאל החשמלי של פעילות שרירי‬ ‫השלד(‪ ,‬לפ‪ð‬י השאיפה‪ ,‬במהלך ואחרי‬ ‫היתרו‪ð‬ות הבריאותיים של עשב הלימון‬ ‫מגוו‪ð‬ים בדיוק כמו היישומים והרכיבים‬ ‫מבחן ה ‪.SCWT -‬‬ ‫הכימיים שלו‪ .‬על פי מחקרים‪ ,‬עשב‬ ‫הלימון עשיר בתרכובות כמו ציטרו‪ð‬לל‪,‬‬ ‫החוקרים דיווחו שב‪ð‬יגוד לשלוש‬ ‫טרפי‪ð‬ולן ומירקן‪ .‬לציטרו‪ð‬לל תכו‪ð‬ות‬ ‫הקבוצות האחרות‪ ,‬קבוצת עשב הלימון‬ ‫א‪ð‬טי דלקתיות וא‪ð‬טי פטרייתיות‪ ,‬בעוד‬ ‫חוותה הפחתה בחרדה ובמתח‬ ‫לטרפי‪ð‬ולן יש תכו‪ð‬ות הרגעה‪ .‬מירקן‪,‬‬ ‫סובייקטיבי מיד לאחר שאיפת שמן‬ ‫לעומת זאת‪ ,‬ידוע בהשפעות הא‪ð‬טי‪-‬‬ ‫אתרי מעשב לימון‪ .‬למרות שחברי‬ ‫הקבוצה עדיין הפגי‪ð‬ו תגובות חרדה‬ ‫אייג'י‪ð‬ג ו‪ð‬וגדות הכאבים שלו‪.‬‬ ‫במהלך ה ‪ ,SCWT -‬הם החלימו מהן‬ ‫לחלוטין תוך חמש דקות‪ .‬מצד ש‪ð‬י‪,‬‬ ‫יתרו‪ð‬ות ‪ð‬וספים הקשורים לעשב‬ ‫שאיפה של שמן אתרי מעשב לימון או‬ ‫לימון‬ ‫מעשב עץ התה‪ ,‬לא מ‪ð‬עה שי‪ð‬ויים‬ ‫עשב לימון ‪ð‬מצא‪:‬‬ ‫בפרמטרים הפיזיולוגיים ש‪ð‬בדקו‪.‬‬ ‫‪ .1‬כמקור עשיר של ‪ð‬וגדי חמצון‪.‬‬ ‫בהתבסס על תוצאות אלו‪ ,‬החוקרים‬ ‫הגיעו למסק‪ð‬ה שאפילו חשיפה קצרה‬ ‫‪ .2‬משתן יעיל‪.‬‬ ‫לשמן אתרי מעשב לימון‪ ,‬מציעה יתרו‪ð‬ות‬ ‫כ‪ð‬גד חרדה ‪ -‬אך יש צורך במחקרים‬ ‫‪ .3‬כתמיכה ‪ð‬לווית במקרי כימותרפיה‬ ‫והקר‪ð‬ות‪.‬‬ ‫‪ð‬וספים כדי לבסס מסק‪ð‬ה זו‪.‬‬ ‫‪ .4‬מקל על כאבי בטן ומפרקים‪.‬‬ ‫היתרו‪ð‬ות הבריאותיים של עשב‬ ‫לימון‬ ‫‪ .5‬מקדם את בריאות מערכת העיכול‪.‬‬ ‫עשב לימון הוא צמח רב ש‪ð‬תי בעל עלים‬ ‫‪ .6‬מסייע בהורדת לחץ דם‪.‬‬ ‫ארוכים וריח הדרים המזכיר לימון‪ .‬ידוע‬ ‫על קיומם של יותר מחמישים מי‪ð‬ים‬ ‫‪ .7‬מפחית רמות כולסטרול‪.‬‬ ‫שו‪ð‬ים של עשב לימון‪ ,‬אך רק‬ ‫הז‪ð‬ים המזרחיים והמערביים ההודיים‪,‬‬ ‫‪ .8‬מסלק רעלים מהגוף‪.‬‬ ‫כלומר ‪Cymbopogon Flexuosus‬‬ ‫ו ‪ ,Cymbopogon Citratus -‬משמשים‬ ‫‪ .9‬מקל על כאבי מחזור‪.‬‬ ‫לבישול‪.‬‬ ‫‪ .10‬מקל על כאבי ראש‪.‬‬ ‫ציטרו‪ð‬לה )‪,(Cymbopogon Nardus‬‬ ‫‪ .11‬מסייע ברגיעה‪.‬‬ ‫צמח המפורסם בתכו‪ð‬ותיו דוחות‬ ‫היתושים‪ ,‬שייך אף הוא למשפחת‬ ‫‪ .12‬שמן אתרי של עשב לימון מסייע‬ ‫הלימון‪ .‬למרות שהוא דומה במראהו‬ ‫במ‪ð‬יעת זיהומים מיקרוביאליים‪.‬‬ ‫ובריחו לעשב לימון אכיל ועובר את אותו‬ ‫תהליך מיצוי כדי לה‪ð‬יב שמן אתרי‬ ‫ציטרו‪ð‬לה ‪ -‬אין לבלבל את הצמחים הללו‬ ‫זה עם זה‪.‬‬

‫הקפדה על בדיקות עי‪ð‬יים‬ ‫‪16‬‬ ‫שגרתיות‬ ‫‪ð‬יתן להשתמש בעשב לימון בדרכים‬ ‫לבעיות עי‪ð‬יים רבות‪ ,‬כולל גלאוקומה‬ ‫רבות‪ :‬כשמן אתרי המופק מעשב לימון‬ ‫ורטי‪ð‬ופתיה סוכרתית‪ ,‬ייתכן שלא יהיו‬ ‫לעיסויים וארומתרפיה‪ ,‬להוסיף עלי עשב‬ ‫תסמי‪ð‬ים כלשהם עד שהמצב יגיע לכדי‬ ‫לימון למגוון מזו‪ð‬ות )לרוב לשם הוספת‬ ‫‪ð‬זק מתקדם‪ .‬מאחר ובעיות עי‪ð‬יים רבות‬ ‫ארומה לתבשיל והוצאת העלים לפ‪ð‬י‬ ‫‪ð‬ית‪ð‬ות לטיפול או לפחות להאטה על ידי‬ ‫האכילה‪ ,‬אולם עליו הפ‪ð‬ימיים הצעירים‬ ‫טיפולים אי‪ð‬טגרטיביים‪ ,‬חשוב להגיע‬ ‫ראויים למאכל( או להשרות אותם במים‬ ‫לבדיקות אבחון קבועות ולבדיקות‬ ‫רותחים להכ‪ð‬ת תה‪ .‬בכל דרך שבוחרים‬ ‫עי‪ð‬יים ‪ð‬רחבות‪ .‬ארגו‪ð‬ים מקצועיים רבים‬ ‫להשתמש בו‪ ,‬עשב הלימון הוא בדרך כלל‬ ‫ממליצים לכל אדם מעל גיל ‪ 60‬או ‪65‬‬ ‫לעבור בדיקת עי‪ð‬יים יסודית לפחות כל‬ ‫בטוח למאכל אדם‪.‬‬ ‫ש‪ð‬ה ‪ -‬ש‪ð‬תיים‪ .‬בדיקות עי‪ð‬יים תכופות‪,‬‬ ‫חיו‪ð‬יות גם לא‪ð‬שים צעירים יותר עם‬ ‫לא מומלץ לצרוך אותו בזמן ההיריון‬ ‫היסטוריה משפחתית או אישית של‬ ‫ואין לשאוף אותו‪ .‬לפ‪ð‬י שימוש בעשב‬ ‫בעיות עי‪ð‬יים‪ ,‬או כאלה עם יתר לחץ דם‬ ‫לימון יש להתייעץ עם איש מקצוע המבין‬ ‫ו‪/‬או סוכרת‪.‬‬ ‫בתחום‪.‬‬ ‫פעילות גופ‪ð‬ית ותרגילי עי‪ð‬יים‬ ‫מקור‪:‬‬ ‫פעילות גופ‪ð‬ית סדירה עשויה להיות‬ ‫‪Rodriguez., E. (2019). Lemongrass is known for‬‬ ‫מועילה במ‪ð‬יעת או לפחות בהאטת‬ ‫‪its many health benefits - anxiety relief is now‬‬ ‫התקדמות ‪ð‬יוון מקולרי גילי‪ ,‬קטרקט‬ ‫‪one of them, Natural News Magazine, July‬‬ ‫ורטי‪ð‬ופתיה סוכרתית‪ .‬מחקר ש‪ð‬ערך‬ ‫‪2019.‬‬ ‫בקרב ‪ 888‬מבוגרים בגילאי ‪,30 - 60‬‬ ‫דיווח כי דרוזן מקולרי )משקעים דמויי‬ ‫שיפור בריאות העי‪ð‬יים ‪-‬‬ ‫חלבון המצטברים במקולה ‪ -‬מרכז‬ ‫חלק ש‪ð‬י )המשך מחוברת‬ ‫רשתית העין( בכמות הגדולה מ ‪63 -‬‬ ‫מיקרומטר )מיקרון(‪ ,‬ה‪ð‬חשב כמבשר‬ ‫‪(117‬‬ ‫פוט‪ð‬ציאלי של ‪ð‬יוון מקולרי גילי ‪ -‬היה‬ ‫‪ð‬פוץ ב ‪ 67% -‬פחות בקרב ‪ð‬בדקים‬ ‫מספר התערבויות באורח החיים ובתזו‪ð‬ה‬ ‫שהתעמלו שבע שעות או יותר בשבוע ‪-‬‬ ‫יכולות להפחית באופן משמעותי את‬ ‫בהשוואה לאלה שהתעמלו שעתיים או‬ ‫הסיכון לבעיות עי‪ð‬יים‪ .‬התערבויות אלו‬ ‫פחות בשבוע‪ .‬המחקר כלל ‪32,610‬‬ ‫כוללות ביקורים שגרתיים אצל‬ ‫משתתפים שעסקו בפעילות של ריצה‬ ‫אופטומטריסט או רופא עי‪ð‬יים‪ ,‬פעילות‬ ‫ו ‪ 14,917 -‬משתתפים שפעילותם הגופ‪ð‬ית‬ ‫גופ‪ð‬ית סדירה‪ ,‬הימ‪ð‬עות מעישון‪ ,‬הפחתת‬ ‫הייתה הליכה ‪ -‬אחריהם עקבו במשך ‪6.2‬‬ ‫החשיפה לאור אולטרה סגול )‪,(UV‬‬ ‫ש‪ð‬ים‪ .‬גם פעילות גופ‪ð‬ית מתו‪ð‬ה )הליכה(‬ ‫שליטה ברמות הסוכר והשומ‪ð‬ים בדם‪,‬‬ ‫וגם פעילות גופ‪ð‬ית ‪ð‬מרצת )ריצה(‪ð ,‬מצאו‬ ‫שליטה בלחץ הדם וצריכת תזו‪ð‬ה בריאה‪.‬‬ ‫קשורות בסיכון ‪ð‬מוך באופן משמעותי‬ ‫בהמשך המאמר יורחבו כמה מ‪ð‬ושאים‬ ‫חשובים אלו‪ ,‬לשמירה מיטבית על‬ ‫בריאות העי‪ð‬יים והראייה‪.‬‬

‫‪17‬‬ ‫לפתח קטרקט‪ .‬ב‪ð‬וסף‪ ,‬מחקר ש‪ð‬ערך‬ ‫בקרב ‪ 1,811‬חולי סוכרת בארה\"ב )אשר‬ ‫‪ð‬תו‪ð‬ים מסוימים מצביעים בכל זאת על‬ ‫גילם הממוצע היה שבעים(‪ ,‬דיווח‬ ‫השפעות חיוביות‪ .‬יעילות תרגילי הראייה‬ ‫שלמשתתפים עם רטי‪ð‬ופתיה סוכרתית‪,‬‬ ‫גבוהה יותר ככל שמרבים בתרגול‬ ‫הייתה סבירות ‪ð‬מוכה ב ‪ 46% -‬לעומת זו‬ ‫של אלו שלא סבלו ממ‪ð‬ה‪ ,‬לעמוד‬ ‫בעקביות ולאורך זמן‪.‬‬ ‫בה‪ð‬חיות הפעילות הגופ‪ð‬ית ש‪ð‬קבעו על‬ ‫ידי האגודה האמריקאית לסוכרת‬ ‫בטיפול בבעיות ראייה מומלץ להיעזר‬ ‫)כלומר‪ ,‬שעתיים וחצי בשבוע של פעילות‬ ‫בתרגילי עי‪ð‬יים ככלי אחד בתוך מכלול‬ ‫גופ‪ð‬ית מתו‪ð‬ה או ‪ð‬מרצת‪ ,‬על פ‪ð‬י לפחות‬ ‫של כלים אשר יחדיו יסייעו כ‪ð‬גד הבעיה‪.‬‬ ‫שלושה ימים בשבוע‪ ,‬ביחד עם אימו‪ð‬י‬ ‫הערת המחברת‪ :‬א‪ð‬י עצמי חוויתי שיפור‬ ‫הת‪ð‬גדות ‪ -‬לפחות פעמיים בשבוע(‪.‬‬ ‫של הראייה לאחר ביצוע של תרגילי‬ ‫ראייה לתקופה קצרה‪ ,‬אולם כאשר‬ ‫פעילות גופ‪ð‬ית עשויה להועיל גם‬ ‫חדלתי‪ ,‬הראייה חזרה להיות כפי‬ ‫בהפחתת הסיכון ו‪/‬או בהפחתת מידת‬ ‫קוצר הראייה‪ð .‬מצא שפעילות גופ‪ð‬ית‬ ‫שהייתה לפ‪ð‬י ביצועם‪.‬‬ ‫במשך עשר דקות על אופ‪ð‬יים ‪ð‬ייחים‪,‬‬ ‫הובילה להפחתה קט‪ð‬ה אך משמעותית‬ ‫במסגרת התרגול‪ ,‬מוצעים תרגילי עי‪ð‬יים‬ ‫בקוצר הראייה בקרב עשרה מבוגרים‬ ‫שו‪ð‬ים‪ ,‬כמו סרטוט דמיו‪ð‬י של הספרה‬ ‫ש‪ð‬בדקו‪ ,‬אשר גם ראייתם לקרוב לקויה‪.‬‬ ‫\"‪ \"8‬בעי‪ð‬יים‪ ,‬מעקב איטי עם העי‪ð‬יים‬ ‫מספר מחקרים אחרים‪ ,‬שכללו ילדים‬ ‫לאורכו של קו רחוק )כגון קו התקרה‬ ‫ומבוגרים‪ ,‬דיווחו אף הם כי שכיחות‬ ‫בחדר מקצהו האחד לקצהו האחר(‬ ‫קוצר ראייה ‪ð‬מוכה משמעותית בקרב‬ ‫לא‪ð‬שים עם קוצר ראייה )ראייה לקויה‬ ‫לרחוק(‪ .‬מחקר בו השתתפו עשרה‬ ‫אלו הפעילים פיזית‪.‬‬ ‫‪ð‬בדקים עם קוצר ראייה‪ ,‬דיווח כי לאחר‬ ‫שביצעו קבוצה של שמו‪ð‬ה תרגילי עי‪ð‬יים‪,‬‬ ‫חלק מהגישות ממליצות על תרגילי‬ ‫מדי יום‪ ,‬במשך שלושה שבועות ‪ -‬הפחית‬ ‫עי‪ð‬יים להפחתת העומס והעייפות על‬ ‫הדבר משמעותית את הקושי בראייה‬ ‫העי‪ð‬יים‪ ,‬למשל‪ :‬אצל העובדים בעבודה‬ ‫למרחק ב ‪ 50% -‬ואת עייפות העי‪ð‬יים‬ ‫משרדית‪ ,‬מומלצת הסתכלות תכופה‬ ‫הצידה ממסך המחשב והתמקדות‬ ‫ב ‪.53% -‬‬ ‫באובייקט מרוחק למשך מספר ש‪ð‬יות‬ ‫ועצימת העי‪ð‬יים לפרקי זמן קצרים‪ ,‬כל‬ ‫הימ‪ð‬עות מעישון ומצריכת אלכוהול‬ ‫מופרזת‬ ‫עשרים דקות בערך‪.‬‬ ‫מספר גורמים סביבתיים יכולים להשפיע‬ ‫לפעמים‪ð ,‬יתן להמליץ על תרגילי עי‪ð‬יים‪,‬‬ ‫על בריאות העי‪ð‬יים‪ .‬עישון ‪ð‬קשר לסיכון‬ ‫כדי לעזור לשפר את הראייה או להאט‬ ‫גבוה משמעותית ל‪ð‬יוון מקולרי גילי‪.‬‬ ‫את הירידה בחדות הראייה ‪ -‬המתרחשת‬ ‫מחקר בקרב ‪ð‬שים שעיש‪ð‬ו שש עד עשר‬ ‫לעתים קרובות עם ההזדק‪ð‬ות‪ .‬בסך הכל‪,‬‬ ‫סיגריות ביום‪ ,‬מצא כי בקרב אלו שחדלו‬ ‫העדויות התומכות ברעיון שתרגילי‬ ‫לעשן לפחות כעשר ש‪ð‬ים או יותר לפ‪ð‬י‬ ‫עי‪ð‬יים יכולים להע‪ð‬יק יתרו‪ð‬ות‬ ‫משמעותיים לראייה חלשות יחסית ‪ -‬אך‬ ‫תחילתו‪ ,‬היה סיכון מופחת באופן‬

‫לקראת הגיל המתקדם‪ .‬מחקר אחד עם‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ð 479‬שים )בגילאי ‪ 52 - 73‬ש‪ð‬ים בתחילת‬ ‫המחקר( ללא קטרקט ראשו‪ð‬י‪ ,‬מדד‬ ‫משמעותי לפתח קטרקט בהשוואה‬ ‫דפוסי אכילה והיווצרות קטרקט במהלך‬ ‫ל‪ð‬שים שעדיין עיש‪ð‬ו בתקופת המחקר‪.‬‬ ‫תקופת מעקב של ‪ 9‬עד ‪ 11‬ש‪ð‬ים‪ .‬תזו‪ð‬ת‬ ‫ה‪ð‬שים ‪ð‬ותחה לצורך צריכה של מזו‪ð‬ות‬ ‫צריכה גבוהה יותר של אלכוהול ‪ð‬מצאה‬ ‫מזי‪ð‬ים‪ ,‬כמו פירות‪ ,‬ירקות‪ ,‬דג‪ð‬ים מלאים‬ ‫קשורה גם לסיכון משמעותי גבוה יותר‬ ‫ועוד‪\" .‬ציון מזו‪ð‬ות מומלצים\" חושב עבור‬ ‫ל‪ð‬יוון מקולרי גילי‪ .‬מחקר ש‪ð‬ערך בקרב‬ ‫כל אישה‪ .‬החוקרים ציי‪ð‬ו של‪ð‬שים עם‬ ‫‪ 20,963‬מבוגרים‪ ,‬דיווח כי צריכת יותר‬ ‫הרמות הגבוהות ביותר של \"ציון מזו‪ð‬ות‬ ‫מעשרים גרם אלכוהול ביום )בערך‬ ‫מומלצים\"‪ ,‬היה סיכון ‪ð‬מוך ב ‪53% -‬‬ ‫משקה אחד עד ש‪ð‬יים ליום(‪ð ,‬מצאה‬ ‫לקטרקט‪ ,‬בהשוואה ל‪ð‬שים עם הרמות‬ ‫קשורה לסיכון מוגבר של ‪ 21%‬לפתח‬ ‫‪ð‬יוון מקולרי גילי‪ .‬באשר לצריכת‬ ‫ה‪ð‬מוכות ביותר‪.‬‬ ‫אלכוהול ורטי‪ð‬ופתיה סוכרתית‪ ,‬קיימים‬ ‫ממצאים סותרים‪ .‬מחקרים שו‪ð‬ים‬ ‫מחקרים רבים דיווחו כי צריכה גבוהה‬ ‫מראים שצריכת אלכוהול קשורה לסיכון‬ ‫יותר של פירות או ירקות קשורה לסיכון‬ ‫קטן‪ ,‬או גדול יותר‪ ,‬לרטי‪ð‬ופתיה‬ ‫‪ð‬מוך משמעותית לבעיות עי‪ð‬יים‪,‬‬ ‫סוכרתית‪ .‬מספר מחקרים דיווחו כי‬ ‫כגון ‪ð‬יוון מקולרי גילי‪ ,‬קטרקט‪,‬‬ ‫צריכת אלכוהול מוגברת אי‪ð‬ה קשורה‬ ‫גלאוקומה ורטי‪ð‬ופתיה סוכרתית‪ .‬מחקר‬ ‫לסיכון גבוה יותר לגלאוקומה‪ ,‬אם כי‬ ‫פרוספקטיבי בן ‪ 18‬ש‪ð‬ים‪ ,‬בו השתתפו‬ ‫מחקרים מסוימים דיווחו על קשר בין‬ ‫למעלה מ ‪ 118,000 -‬מבוגרים ב‪ð‬י‬ ‫צריכת אלכוהול לרמות גבוהות יותר של‬ ‫חמישים ומעלה‪ ,‬דיווח שצריכה של שלוש‬ ‫מ‪ð‬ות או יותר של פירות מדי יום קשורה‬ ‫לחץ בעי‪ð‬יים‪.‬‬ ‫בסיכון ‪ð‬מוך ב ‪ 36% -‬ל‪ð‬יוון מקולרי גילי‪,‬‬ ‫בהשוואה למצבם של אלה שצרכו מ‪ð‬ה‬ ‫הרכבת משקפיים חוסמי ‪UV‬‬ ‫וחצי או פחות ביום‪ .‬במחקר ‪ð‬וסף‪ ,‬בו‬ ‫השתתפו ‪ 599‬מבוגרים ב‪ð‬י ‪ 65‬ומעלה‪,‬‬ ‫חשוב להגן על העי‪ð‬יים בפ‪ð‬י חשיפה‬ ‫‪ð‬מצא שצריכת הכמות היומית הגבוהה‬ ‫מוגזמת לאור אולטרה סגול )‪ .(UV‬מספר‬ ‫ביותר של פירות הייתה קשורה בסיכון‬ ‫מחקרים דיווחו כי חשיפה גבוהה לקר‪ð‬י‬ ‫מופחת של ‪ 38%‬לקטרקט ‪ -‬בהשוואה‬ ‫‪ UV‬מאור השמש‪ ,‬קשורה בסיכון גבוה‬ ‫לסיכון עם צריכת הכמות ה‪ð‬מוכה ביותר‬ ‫משמעותית ל‪ð‬יוון מקולרי גילי ולקטרקט‬ ‫של פירות מדי יום‪ .‬הסיכון לקטרקט‬ ‫‪ -‬והרכבת משקפי שמש חוסמי ‪UV‬‬ ‫הופחת ב ‪ 38% -‬גם אצל אלה שאכלו את‬ ‫יכולה להפחית משמעותית את הסיכון‬ ‫הכמות הגבוהה ביותר של ירקות מדי‬ ‫ל‪ð‬יוון מקולרי גילי או להיווצרות‬ ‫יום‪ ,‬לעומת הסיכון אצל אלה שאכלו הכי‬ ‫מעט‪ .‬מחקר חתך של ‪ð 584‬שים‬ ‫קטרקט‪ ,‬עקב חשיפה לאור‪.‬‬ ‫אמריקאיות בגיל ‪ 65‬ומעלה דיווח כי‬ ‫הסיכון ללקות בגלאוקומה ירד ב ‪79% -‬‬ ‫הקפדה על תזו‪ð‬ה בריאה‬ ‫בקרב ‪ð‬שים שצרכו לפחות שלוש מ‪ð‬ות‬ ‫פירות ביום‪ ,‬בהשוואה לאלו שאכלו פחות‬ ‫מכיוון שמרכיבים תזו‪ð‬תיים רבים‬ ‫מעורבים בבריאות העין‪ ,‬צריכת תזו‪ð‬ה‬ ‫עשירה בפיטוכימיקלים וצמחים היא‬ ‫שיקול חשוב לשמירה על חדות הראייה‬

‫‪19‬‬ ‫ממ‪ð‬ה אחת‪ð .‬שים שאכלו לפחות מ‪ð‬ה‬ ‫אחת בשבוע של ירקות ירוקים מרירים‬ ‫‪ð‬ית‪ð‬ה להם תערובת של מאה מ\"ג‬ ‫כמו קייל או קולארד ‪ -‬אשר ש‪ð‬יהם‬ ‫אצטיל‪-L-‬קר‪ð‬יטין‪ 530 ,‬מ\"ג חומצות‬ ‫עשירים מאוד בקרוט‪ð‬ואידים לוטאין‬ ‫שומן אומגה‪ 3-‬ועשרה מ\"ג קו‪-‬א‪ð‬זים‬ ‫וזיאקס‪ð‬טין ‪ -‬היו בסיכון ‪ð‬מוך ב ‪57% -‬‬ ‫‪) Q10‬אותה קיבלו ‪ð 48‬בדקים בקבוצת‬ ‫לגלאוקומה‪ ,‬בהשוואה לאלו שאכלו‬ ‫ה‪ð‬יסוי( או פלסבו )אותו קיבלו ‪53‬‬ ‫פחות ממ‪ð‬ה אחת בשבוע‪ .‬מחקר‬ ‫‪ð‬בדקים בקבוצת הביקורת(‪ ,‬פעמיים יום‬ ‫פרוספקטיבי בן שמו‪ð‬ה ש‪ð‬ים‪,‬‬ ‫יום‪ .‬לאחר ‪ 12‬חודשי טיפול הוחמרה‬ ‫בהשתתפותם של ‪ 978‬חולי סוכרת‬ ‫הראייה רק בקרב ‪ 1) 2%‬מתוך ‪(48‬‬ ‫בגילאי ‪ ,40 - 70‬דיווח כי השכיחות של‬ ‫מהמשתתפים בקבוצת הטיפול בהשוואה‬ ‫רטי‪ð‬ופתיה סוכרתית הייתה ‪ð‬מוכה‬ ‫להחמרה אצל ‪ 9) 17%‬מתוך ‪(53‬‬ ‫ב ‪ 52% -‬בקבוצות עם הרמות הגבוהות‬ ‫ביותר של צריכת פירות‪ ,‬בהשוואה למצב‬ ‫מהמשתתפים בקבוצת הפלסבו‪.‬‬ ‫בקבוצות עם רמות הצריכה ה‪ð‬מוכות‬ ‫קבוצת ויטמי‪ð‬י ‪B‬‬ ‫ביותר‪.‬‬ ‫שימוש קבוע בתוספי ויטמין‬ ‫הקפדה על תזו‪ð‬ה ים תיכו‪ð‬ית )העשירה‬ ‫‪ ,B-Complex‬עשוי גם לסייע בשמירה על‬ ‫בפירות‪ ,‬ירקות‪ ,‬דג‪ð‬ים מלאים‪ ,‬קט‪ð‬יות‪,‬‬ ‫בריאות העי‪ð‬יים ולמ‪ð‬וע הצטברות של‬ ‫שמן זית ועוד(‪ ,‬עשויה גם היא להפחית‬ ‫המטבוליט הרעיל הומוציסטאין‪ .‬במחקר‬ ‫את הסיכון למחלות עי‪ð‬יים רבות‪ .‬מחקר‬ ‫ש‪ð‬ערך בקרב ‪ð 5,442‬שים בגילאי ארבעים‬ ‫בו השתתפו ‪ 500‬מבוגרים‪ ,‬עם סוכרת‬ ‫ומעלה‪ð ,‬טלו חברות קבוצת המחקר‬ ‫מסוג ‪ ,2‬דיווח כי הקפדה על תזו‪ð‬ה ים‬ ‫תוסף יומי המכיל חומצה פולית‪ ,‬ויטמין‬ ‫תיכו‪ð‬ית הייתה קשורה לשיעורים ‪ð‬מוכים‬ ‫‪ B6‬וויטמין ‪ ,B12‬או פלסבו‪ .‬לאחר‬ ‫באופן משמעותי של קטרקט‪ ,‬גלאוקומה‬ ‫תקופת מעקב ממוצעת של ‪ 7.3‬ש‪ð‬ים‪,‬‬ ‫ועד עיוורון מלא‪ .‬כמו כן‪ ,‬צריכה קבועה‬ ‫הסיכון לפתח ‪ð‬יוון מקולרי היה ‪ð‬מוך‬ ‫של שעועית ובמיה ‪ -‬הייתה קשורה גם כן‬ ‫ב ‪ 33% -‬בקבוצה ש‪ð‬טלה את התוסף‪,‬‬ ‫לסיכון ‪ð‬מוך משמעותית לקטרקט‬ ‫בהשוואה לסיכון בקבוצת הפלסבו‪.‬‬ ‫צריכה מספקת של חומצה פולית חשובה‬ ‫וגלאוקומה‪.‬‬ ‫לבריאות העי‪ð‬יים‪ .‬אולם‪ ,‬אצל א‪ð‬שים‬ ‫מסוימים‪ ,‬תוספת של ‪ MTHF-5‬עשויה‬ ‫מבחי‪ð‬ת תוספי מזון‪ :‬שילוב של חומצות‬ ‫להיות יעילה יותר מאשר תוספת של‬ ‫שומן אומגה‪ ,3-‬קר‪ð‬יטין וקו‪-‬א‪ð‬זים ‪Q10‬‬ ‫חומצה פולית‪ .‬חומצה פולית מומרת‬ ‫ממלא תפקיד קריטי בתגובות‬ ‫לצורה הפעילה שלה‪ ,MTHF-5 ,‬דרך‬ ‫מיטוכו‪ð‬דריאליות מייצרות א‪ð‬רגיה‪,‬‬ ‫מסלול מטבולי א‪ð‬זימטי‪ .‬עם זאת‪ ,‬מספר‬ ‫כאשר חומצות שומן אומגה‪ 3-‬חשובות‬ ‫מוטציות ג‪ð‬טיות ‪ð‬פוצות מפריעות לחילוף‬ ‫לבריאות כלי הדם וקרום התאים בתוך‬ ‫חומרים יעיל של חומצה פולית‬ ‫ל ‪ .MTHF-5 -‬מחקרים בהם השתתפו‬ ‫העין‪.‬‬ ‫‪ð‬שים הרות ומבוגרים עם מחלת עורקים‬ ‫כליליים‪ ,‬דיווחו ש‪ð‬טילת תוסף ‪MTHF-5‬‬ ‫במחקר ש‪ð‬ערך ב‪ð‬ושא זה השתתפו‬ ‫מבוגרים )בגילאי ‪ 55 - 70‬ש‪ð‬ים( שלקו‬ ‫‪ð‬מצאה קשורה לרמות גבוהות‬ ‫ב‪ð‬יוון מקולרי מוקדם‪.‬‬

‫חומצות שומן אומגה‪3-‬‬ ‫‪20‬‬ ‫צריכת חומצות שומן אומגה‪ ,3-‬הוכחה‬ ‫משמעותית של ‪ MTHF-5‬פעיל‪ ,‬הן‬ ‫במספר מחקרים כמפחיתה את הסיכון‬ ‫בסרום הדם והן בתאי הדם האדומים‪.‬‬ ‫ל‪ð‬יוון מקולרי גילי‪ .‬חומצות שומן‬ ‫במקרים מסוימים‪ ,‬תוסף ‪ MTHF-5‬היה‬ ‫אומגה‪ð 3-‬מצאות בריכוז גבוה‬ ‫יעיל עד פי שבעה בהעלאת הרמות של‬ ‫בדגים‪/‬שמ‪ð‬י דגים שומ‪ð‬יים וקיימת‬ ‫חומר זה בפלזמה בדם‪ ,‬לעומת התוצאות‬ ‫הצורה הצמחית של כמוסות שמן מאצות‬ ‫ים מיקרוסקופיות‪ ,‬הצורה הבריאה‬ ‫עם מתן חומצה פולית‪.‬‬ ‫והמומלצת ביותר של אומגה‪ ,3-‬אשר‬ ‫טובה לטבעו‪ð‬ים ולצמחו‪ð‬ים‪ ,‬שאי‪ð‬ם‬ ‫ויטמי‪ð‬י ‪ B‬אחרים ממלאים תפקיד חשוב‬ ‫מעו‪ð‬יי‪ð‬ים לצרוך מוצרים מן החי‪.‬‬ ‫במ‪ð‬יעת קטרקט‪ .‬בסקירה אחת‪ ,‬חמישה‬ ‫חומצות שומן מסוג אומגה‪ 3-‬מורכבות‬ ‫מתוך שמו‪ð‬ה מחקרים שפורסמו דיווחו‬ ‫בעיקר מ ‪ DHA -‬ו ‪ ,EPA -‬בעוד‬ ‫כי שימוש בריבופלבין )‪ (B2‬קשור לסיכון‬ ‫שחומצת השומן אומגה‪ 3-‬העיקרית על‬ ‫‪ð‬מוך משמעותית לקטרקט‪ .‬מחקר חתך‬ ‫בסיס צמחי )ה‪ð‬מצאת בזרעי פשתן‪ ,‬אגוז‬ ‫בדק את השימוש בתוספת ויטמי‪ð‬ים‬ ‫מלך‪ ,‬זרעי צ'יה ובצמח הפורטולקה(‪ ,‬היא‬ ‫מקבוצת ‪ B‬ואת השכיחות של קטרקט‬ ‫בקרב ‪ 2,873‬מבוגרים אוסטרלים בגילאי‬ ‫‪.ALA‬‬ ‫‪ .49 - 97‬בהשוואה למבוגרים שלא‬ ‫השתמשו בתוספי ויטמין ‪ ,B‬הסיכון‬ ‫מחקרים גילו שצריכה גבוהה יותר של‬ ‫לקטרקט היה ‪ð‬מוך ב ‪ 30% -‬אצל אלו‬ ‫חומצות שומן אומגה‪ ,3-‬קשורה‬ ‫שצרכו תיאמין )‪ð ,(B1‬מוך ב ‪ 30% -‬אצל‬ ‫לשיעורים ‪ð‬מוכים משמעותית של ‪ð‬יוון‬ ‫אלו ש‪ð‬טלו ריבופלבין )‪ (B2‬ו‪ð‬מוך‬ ‫מקולרי גילי ולסיכון ‪ð‬מוך משמעותית‬ ‫לפתח ‪ð‬יוון מקולרי מאוחר‪ .‬צריכת דגים‬ ‫ב ‪ 50% -‬בקרב אלו ש‪ð‬טלו ויטמין ‪.B12‬‬ ‫גבוהה יותר‪ ,‬הייתה קשורה לירידה‬ ‫משמעותית בסיכון ל‪ð‬יוון מקולרי גילי‬ ‫הערה‪ :‬לגבי מי‪ð‬ו‪ð‬ים יש להתייעץ עם איש‬ ‫מוקדם ו‪/‬או מאוחר בארבעה מתוך‬ ‫מקצוע המבין בתחום וכאשר ‪ð‬וטלים‬ ‫שישה מחקרים‪ .‬מחקר בן ‪ 12‬ש‪ð‬ים‪ ,‬בו‬ ‫כמות מוגברת של ויטמין מסוים מקבוצת‬ ‫השתתפו ‪ 72,489‬מבוגרים מעל גיל‬ ‫‪ B‬מומלץ ליטול גם ‪ B‬קומפלקס‪ ,‬למען‬ ‫חמישים‪ ,‬דיווח כי הסיכון לפתח ‪ð‬יוון‬ ‫ייווצר מחסור בוויטמי‪ð‬ים האחרים‬ ‫מקולרי גילי הופחת ב ‪ 30% -‬בקבוצות‬ ‫הגבוהות ביותר‪ ,‬לעומת הסיכון בקבוצות‬ ‫מקבוצת ‪.B‬‬ ‫ה‪ð‬מוכות ביותר של צריכת ‪ .DHA‬מחקר‬ ‫בן חמש ש‪ð‬ים‪ ,‬בו השתתפו ‪2,335‬‬ ‫ב‪ð‬יסוי פרה‪-‬קלי‪ð‬י‪ð ,‬מצא כי השימוש‬ ‫מבוגרים מעל גיל ‪ ,49‬דיווח שצריכת‬ ‫בב‪ð‬פותיאמין )צורה מסיסת שומן של‬ ‫דגים לפחות פעם בשבוע‪ ,‬קשורה לירידה‬ ‫ויטמין ‪ ,(B1‬הצליח למ‪ð‬וע רטי‪ð‬ופתיה‬ ‫של ‪ 40%‬בסיכון ל‪ð‬יוון מקולרי מוקדם ‪-‬‬ ‫סוכרתית‪ð .‬מצא כי ב‪ð‬פותיאמין מעכב‬ ‫וצריכת דגים שלוש פעמים או יותר‬ ‫מספר מ‪ð‬ג‪ð‬ו‪ð‬ים המעורבים ב‪ð‬זקים‬ ‫בשבוע הייתה קשורה ל ‪ 75% -‬פחות‬ ‫גבוהים ה‪ð‬גרמים על ידי סוכר בדם לכלי‬ ‫סיכון ל‪ð‬יוון מקולרי גילי מאוחר‪,‬‬ ‫הדם‪ ,‬כולל עיכוב של ‪) AGEs‬תוצרים‬ ‫בהשוואה ל‪ð‬בדקים שצורכים דגים פחות‬ ‫סופיים של סכרור ]גליקציה[(‪.‬‬

‫‪21‬‬ ‫מפעם בשבוע‪ .‬כאמור‪ ,‬א‪ð‬ו ממליצים על‬ ‫צריכת אומגה‪ 3-‬בכמוסות המופקות‬ ‫קרוט‪ð‬ואידים‬ ‫מאצות ים מיקרוסקופיות‪.‬‬ ‫קרוט‪ð‬ואידים מצויים במגוון רחב של‬ ‫פירות וירקות ‪ -‬במיוחד באלו שצבעם‬ ‫מספר מחקרים דיווחו גם כי חומצות‬ ‫ירוק כהה‪ ,‬כתום או צהוב‪ .‬צריכה גבוהה‬ ‫שומן אומגה‪ 3-‬יכולות להפחית‬ ‫יותר של קרוט‪ð‬ואידים‪ð ,‬קשרת לבריאות‬ ‫משמעותית את הסימפטומים של‬ ‫עי‪ð‬יים טובה יותר‪ ,‬כולל סיכון ‪ð‬מוך יותר‬ ‫תסמו‪ð‬ת העין היבשה‪ .‬מחקר כפול סמיות‬ ‫ל‪ð‬יוון מקולרי גילי ולקטרקט‪ .‬לוטאין‪,‬‬ ‫גדול‪ ,‬טיפל ב ‪ 325 -‬חולים עם עי‪ð‬יים‬ ‫זיאקס‪ð‬טין ומזו‪-‬זיאקס‪ð‬טין ‪ð‬חשבים‬ ‫יבשות‪ ,‬באמצעות תוסף של אומגה‪3-‬‬ ‫למועילים במיוחד‪ ,‬מכיוון שהם‬ ‫המכיל ‪ 325‬מ\"ג ‪ EPA‬ו ‪ 175 -‬מ\"ג ‪DHA‬‬ ‫הקרוט‪ð‬ואידים המרובים ביותר‬ ‫או פלסבו‪ ,‬פעמיים ביום במשך שלושה‬ ‫ש‪ð‬מצאים בעדשת העין וברשתית‪.‬‬ ‫חודשים‪ .‬לאחר שלושה חודשים‪65% ,‬‬ ‫לוטאין‪ ,‬זיאקס‪ð‬טין ומזו‪-‬זיאקס‪ð‬טין‬ ‫מה‪ð‬בדקים שקיבלו תוספי אומגה‪3-‬‬ ‫סופגים אור באורך גל ‪ð‬מוך וממזערים‬ ‫דיווחו על שיפור משמעותי בתסמי‪ð‬י‬ ‫‪ð‬זק חמצו‪ð‬י לרשתית ולחלקים אחרים‬ ‫עי‪ð‬יים יבשות‪ ,‬בהשוואה ל ‪33% -‬‬ ‫של העין‪ .‬קרוט‪ð‬ואידים אלו ‪ð‬מצאים‬ ‫בריכוז גבוה במיוחד במקולה של העין‪.‬‬ ‫מה‪ð‬בדקים בקבוצת הפלסבו‪.‬‬ ‫מזו‪-‬זיאקס‪ð‬טין הוא הקרוט‪ð‬ואיד ה‪ð‬פוץ‬ ‫ביותר במרכז המקולה‪ ,‬זיאקס‪ð‬טין הוא‬ ‫במחקר ‪ð‬וסף‪ ,‬בו השתתפו ‪ 64‬מבוגרים‬ ‫הקרוט‪ð‬ואיד ה‪ð‬פוץ ביותר בפריפריה‬ ‫)בגילאי ‪ 45 - 90‬ש‪ð‬ים( עם תסמי‪ð‬י עי‪ð‬יים‬ ‫האמצעית של המקולה והלוטאין הוא‬ ‫יבשות‪ ,‬טיפלו במשתתפים עם ‪ 180‬מ\"ג‬ ‫הקרוט‪ð‬ואיד ה‪ð‬פוץ ביותר באזור‬ ‫‪ EPA‬ו ‪ 120 -‬מ\"ג ‪ DHA‬פעמיים ביום‪,‬‬ ‫המקולה ההיקפי החיצו‪ð‬י‪ .‬מזו‪-‬‬ ‫למשך שלושים יום או עם שתי כמוסות‬ ‫זיאקס‪ð‬טין מיוצר בגוף מהפיטוכימיקל‬ ‫שמן טריגליצרידים בעל שרשרת בי‪ð‬ו‪ð‬ית‬ ‫לוטאין‪ .‬עם זאת‪ ,‬מחקרים דיווחו כי‬ ‫)כפי ש‪ð‬מצא בשמ‪ð‬י זית‪ ,‬שקדים‬ ‫היכולת לס‪ð‬תז מזו‪-‬זיאקס‪ð‬טין יורדת עם‬ ‫וכדומה(‪ .‬ל‪ð‬בדקים שקיבלו את תוסף‬ ‫הגיל ורמות של מזו‪-‬זיאקס‪ð‬טין במקולה‪,‬‬ ‫ה ‪ EPA-DHA -‬היו פחות תסמי‪ð‬י עי‪ð‬יים‬ ‫עשויות לרדת במידה ‪ð‬יכרת בקרב‬ ‫יבשות באופן משמעותי והפרשת דמעות‬ ‫רבה יותר‪ ,‬בהשוואה ל‪ð‬בדקים שקיבלו‬ ‫מבוגרים ומעש‪ð‬ים‪.‬‬ ‫טריגליצרידים עם שרשרת בי‪ð‬ו‪ð‬ית‪.‬‬ ‫מחקר אחר דיווח על פחות תסמי‪ð‬י‬ ‫מחקר שכלל ‪ 3,139‬מבוגרים בגילאי‬ ‫עי‪ð‬יים יבשות באופן משמעותי‪ ,‬ב ‪152 -‬‬ ‫‪ ,60 - 79‬דיווח שאלו שצרכו את הכמויות‬ ‫‪ð‬בדקים שקיבלו כמוסות המכילות ‪1,245‬‬ ‫הגבוהות ביותר של לוטאין וזיאקס‪ð‬טין‪,‬‬ ‫מ\"ג ‪ EPA‬ו ‪ 540 -‬מ\"ג ‪ DHA‬מדי יום‪,‬‬ ‫היו בסיכון ‪ð‬מוך ב ‪ 90% -‬לפתח שי‪ð‬ויים‬ ‫בהשוואה ל ‪ð 15 -‬בדקים שקיבלו פלסבו‪.‬‬ ‫מוקדמים הקשורים ל‪ð‬יוון מקולרי גילי ‪-‬‬ ‫לעומת הסיכון בקרב המשתתפים‬ ‫המי‪ð‬ו‪ð‬ים שהוזכרו במאמר זה ה‪ð‬ם‬ ‫שהשתייכו לקבוצת הצריכה ה‪ð‬מוכה‬ ‫לצורכי מחקר ויש להתייעץ עם איש‬ ‫ביותר‪ .‬מספר מחקרים דיווחו כי רמות‬ ‫מקצוע המבין בתחום להתאמת המי‪ð‬ון‬ ‫גבוהות יותר של לוטאין‪ ,‬זיאקס‪ð‬טין או‬ ‫המיטבי‪ ,‬בהתאם למצב‪.‬‬

‫וזיאקס‪ð‬טין בדם ולעלייה בצפיפות‬ ‫‪22‬‬ ‫האופטית של פיגמ‪ð‬ט מקולרי מרכזי‪,‬‬ ‫סך הקרוט‪ð‬ואידים בדם‪ ,‬קשורות לסיכון‬ ‫בהשוואה ל‪ð‬בדקים שקיבלו פלסבו‪.‬‬ ‫‪ð‬מוך יותר לקטרקט‪ .‬מחקר שכלל ‪1,689‬‬ ‫מבוגרים )ב‪ð‬י ‪ 61‬עד ‪ ,(81‬דיווח ש‪ð‬בדקים‬ ‫אסטקס‪ð‬טין‬ ‫עם רמות הלוטאין הגבוהות ביותר בדם‪,‬‬ ‫היו בסיכון ‪ð‬מוך ב ‪ 42% -‬ללקות‬ ‫אסטקס‪ð‬טין‪ ,‬קרוט‪ð‬ואיד ‪ð‬וסף‪ ,‬הוא‬ ‫בקטרקט גרעי‪ð‬י )קטרקט המשפיע על‬ ‫פיגמ‪ð‬ט בצבע אדום המיוצר על ידי אצות‬ ‫מרכז העדשה( ‪ -‬לעומת אלו עם הרמות‬ ‫מסוימות שצבען אדום‪ ,‬חיידקים‬ ‫ה‪ð‬מוכות ביותר‪ .‬ל‪ð‬בדקים עם רמות‬ ‫ופטריות‪ .‬הוא קיים בדגים‪ ,‬במיוחד בדג‬ ‫הזיאקס‪ð‬טין הגבוהות ביותר בדם‪ ,‬היה‬ ‫סלמון‪ ,‬בבעלי חיים ימיים ‪ð‬וספים וכמובן‬ ‫סיכון ‪ð‬מוך ב ‪ 41% -‬לקטרקט גרעי‪ð‬י‪.‬‬ ‫ש‪ð‬יתן ומומלץ לצרוך חומר זה כתוסף‬ ‫סקירה מקיפה של שישה מחקרים‪,‬‬ ‫טבעו‪ð‬י‪ .‬לאסטקס‪ð‬טין יש תכו‪ð‬ות א‪ð‬טי‬ ‫שכללו קרוב ל ‪ 42,000 -‬קשישים‪ ,‬דיווחה‬ ‫דלקתיות ו‪ð‬וגדות חמצון חזקות‪ .‬מספר‬ ‫כי רמות גבוהות יותר של לוטאין‬ ‫מחקרים יפ‪ð‬יים דיווחו כי שישה מ\"ג מדי‬ ‫וזיאקס‪ð‬טין בתזו‪ð‬ה‪ ,‬היו קשורות‬ ‫יום של תוספת אסטקס‪ð‬טין‪ð ,‬מצאו‬ ‫לשיעורים ‪ð‬מוכים משמעותית של‬ ‫קשורים לחדות ראייה טובה יותר‬ ‫היווצרות קטרקט‪ .‬הגדול מבין ששת‬ ‫משמעותית ולעייפות ראייה פחותה‬ ‫המחקרים הללו כלל ‪ð 39,876‬שים ו‪ð‬משך‬ ‫כעשר ש‪ð‬ים‪ .‬ל‪ð‬שים עם הרמות הגבוהות‬ ‫משמעותית‪.‬‬ ‫ביותר של צריכת לוטאין‪/‬זיאקס‪ð‬טין‬ ‫)צריכה יומית חציו‪ð‬ית של ‪ 6.7‬מ\"ג(‪ ,‬היה‬ ‫אלפא קרוטן‬ ‫סיכון ‪ð‬מוך ב ‪ 18% -‬לקטרקט‪ ,‬בהשוואה‬ ‫למצב בקרב אלו עם הרמות ה‪ð‬מוכות‬ ‫אלפא קרוטן שייך למשפחה של תרכובות‬ ‫ביותר של צריכת לוטאין‪/‬זיאקס‪ð‬טין‬ ‫שמקורן בצמחים‪ ,‬המכו‪ð‬ה קרוט‪ð‬ואידים‪.‬‬ ‫קבוצה זו כוללת גם בטא‪-‬קרוטן וליקופן‪.‬‬ ‫)צריכה יומית חציו‪ð‬ית של ‪ 1.2‬מ\"ג(‪.‬‬ ‫כמו בטא‪-‬קרוטן‪ ,‬אלפא‪-‬קרוטן יכול‬ ‫להפוך לוויטמין ‪ A‬בגוף‪ .‬גוף מחקר הולך‬ ‫במחקר כפול סמיות טיפלו ב ‪36 -‬‬ ‫וגדל מראה את החשיבות של אלפא‪-‬‬ ‫מבוגרים )בגיל ממוצע ‪ 51‬ש‪ð‬ים(‪,‬‬ ‫קרוטן לבריאות העי‪ð‬יים‪ .‬במחקר גדול‪,‬‬ ‫באחד מן האופ‪ð‬ים הבאים‪ :‬לוטאין‬ ‫עקבו אחר יותר מ ‪ð 63,000 -‬שים‬ ‫וזיאקס‪ð‬טין‪ ,‬או‪ :‬לוטאין‪ ,‬זיאקס‪ð‬טין‬ ‫ו ‪ 38,000 -‬גברים מעל גיל חמישים‪,‬‬ ‫ומזו‪-‬זיאקס‪ð‬טין‪ ,‬או‪ :‬פלסבו‪ .‬בתום‬ ‫במשך ‪ 24 - 26‬ש‪ð‬ים‪ .‬ל‪ð‬בדקים עם‬ ‫המחקר‪ ,‬ש‪ð‬משך שישה חודשים‪ ,‬חדות‬ ‫הצריכה הגבוהה ביותר של אלפא‪-‬קרוטן‪,‬‬ ‫הראייה ומדדים ‪ð‬וספים השתפרו‬ ‫היה סיכון ‪ð‬מוך ב ‪ 25% - 35% -‬לפתח‬ ‫משמעותית רק בקבוצה שקיבלה את כל‬ ‫‪ð‬יוון מקולרי גילי מתקדם‪ ,‬בהשוואה‬ ‫שלושת הקרוט‪ð‬ואידים‪ .‬מחקר אחר עם‬ ‫לסיכון אצל ‪ð‬בדקים עם הצריכה ה‪ð‬מוכה‬ ‫מבוגרים בריאים‪ ,‬דיווח שתוסף יומי של‬ ‫ביותר‪ .‬ב‪ð‬וסף‪ ,‬אלו עם הצריכה הגבוהה‬ ‫מזו‪-‬זיאקס‪ð‬טין‪ ,‬לוטאין וזיאקס‪ð‬טין‬ ‫ביותר של לוטאין בתוספת זיאקס‪ð‬טין‪,‬‬ ‫במשך שישה חודשים ‪ -‬הביא לעלייה‬ ‫‪ð‬מצאו בסיכון ‪ð‬מוך ב ‪ 41% -‬לפתח ‪ð‬יוון‬ ‫משמעותית ברמות של לוטאין‬ ‫מקולרי גילי מתקדם במהלך המחקר‪.‬‬

‫‪23‬‬ ‫מחקרים ‪ð‬וספים מראים כי אלפא קרוטן‬ ‫עשוי גם להגן בפ‪ð‬י קטרקט וגלאוקומה‪.‬‬ ‫וב ‪ð 46% -‬מוך יותר‪ ,‬בקרב אלו‬ ‫במחקר עם ‪ð 584‬שים אמריקאיות‪ ,‬אלו‬ ‫שהשתמשו בתוספי ויטמין ‪ - D‬בהשוואה‬ ‫עם הצריכה התזו‪ð‬תית הגבוהה ביותר של‬ ‫לאלו שאי‪ð‬ם משתמשים בתוספים‪.‬‬ ‫אלפא‪-‬קרוטן‪ ,‬היו בסיכון ‪ð‬מוך ב ‪55% -‬‬ ‫הערה‪ :‬תוספי ויטמין ‪ A‬הרצויים הם‬ ‫ללקות בגלאוקומה ‪ -‬לעומת אלו עם‬ ‫בצורת קרוט‪ð‬ואידים )לאחרים עלולות‬ ‫הצריכה ה‪ð‬מוכה ביותר‪ .‬רמה גבוהה יותר‬ ‫של אלפא‪-‬קרוטן בדם‪ð ,‬מצאה קשורה גם‬ ‫להיות לעתים תופעות לוואי(‪.‬‬ ‫לשכיחות ‪ð‬מוכה יותר של קטרקט‪.‬‬ ‫בכל מקרה‪ ,‬בצריכת תוספים יש להתייעץ‬ ‫עם איש מקצוע המבין בתחום‪ ,‬להתאמת‬ ‫ויטמי‪ð‬ים ‪ D, C, A‬ו ‪E -‬‬ ‫המי‪ð‬ון המיטבי‪.‬‬ ‫כמה מחקרים דיווחו שצריכה גבוהה‬ ‫יותר של הוויטמי‪ð‬ים ‪ð‬וגדי החמצון ‪,C, A‬‬ ‫חומצה אלפא ליפואית‬ ‫‪ D‬ו ‪) E -‬בתזו‪ð‬ה או כתוספי מזון(‪,‬‬ ‫קשורה לסיכון ‪ð‬מוך משמעותית לבעיות‬ ‫חומצה אלפא ליפואית‪ ,‬מהווה ‪ð‬וגד‬ ‫עי‪ð‬יים רבות‪ ,‬במיוחד קטרקט‪ .‬ויטמין ‪C‬‬ ‫חמצון רב עוצמה‪ ,‬המעורב בתגובות רבות‬ ‫הוא ‪ð‬וגד חמצון חשוב‪ ,‬המצוי בעדשה‬ ‫לייצור א‪ð‬רגיה ‪ -‬ועשוי לסייע בשליטה‬ ‫וב‪ð‬וזל המימי של העין‪ ,‬בריכוזים של‬ ‫ברמת הסוכר בדם בחולי סוכרת‪ .‬במחקר‬ ‫לפחות פי חמישים יותר מאשר בפלזמת‬ ‫כפול סמיות‪ 38 ,‬מבוגרים עם סוכרת‬ ‫הדם‪ .‬בסקירה ש‪ð‬ערכה ב‪ð‬ושא‪ 8 ,‬מתוך‬ ‫מסוג ‪ ,2‬חולקו באופן אקראי לקבלת‬ ‫‪ 15‬מחקרים שפורסמו דיווחו כי צריכה‬ ‫פלסבו או מי‪ð‬ו‪ð‬ים שו‪ð‬ים של חומצה‬ ‫גבוהה יותר של ויטמין ‪ ,C‬בתזו‪ð‬ה‬ ‫אלפא ליפואית )‪ 900 ,600 ,300‬ו ‪1,200 -‬‬ ‫ובתוספי מזון‪ ,‬כפי שמשתקף ברמותיו‬ ‫מ\"ג ליום*(‪ .‬לאחר שישה חודשים‪ ,‬כל‬ ‫בדם ‪ -‬קשורה לשיעורים ‪ð‬מוכים‬ ‫קבוצות הטיפול הראו שליטה‬ ‫משמעותית של קטרקט גרעי‪ð‬י‪ .‬חוקרים‬ ‫משמעותית ברמת הסוכר בדם‪ ,‬בהשוואה‬ ‫ציי‪ð‬ו שצריכת לפחות ‪ 135‬מ\"ג של ויטמין‬ ‫לקבוצת הפלסבו‪ .‬הייתה ירידה תלוית‬ ‫‪ C‬מדי יום )במזון ובתוספי מזון(‪ ,‬קשורה‬ ‫מי‪ð‬ון ברמות הסוכר בדם בצום )עם‬ ‫לסיכון מופחת של כ ‪ 40% -‬לקטרקט‪.‬‬ ‫השפעה מקסימלית של ‪ 900‬מ\"ג ליום ‪-‬‬ ‫מחקרים מדווחים גם שצריכה גבוהה‬ ‫עבור רמת הסוכר בדם והיה שיפור ‪ð‬וסף‬ ‫יותר של ויטמין ‪ ,E‬קשורה לסיכון ‪ð‬מוך‬ ‫במדד ההמוגלובין המסוכרר ]‪,[HbA1c‬‬ ‫באופן משמעותי לפתח לקטרקט‪.‬‬ ‫עבור המי‪ð‬ון של ‪ 1,200‬מ\"ג(‪.‬‬ ‫מספר מחקרים דיווחו כי גם צריכה‬ ‫תוספת חומצה אלפא ליפואית הפחיתה‬ ‫גבוהה יותר של ויטמין ‪ ,A‬המשתקפת‬ ‫משמעותית הן את רמות הסוכר בדם והן‬ ‫ברמות גבוהות יותר של רטי‪ð‬ול‪ ,‬או‬ ‫את הסיכון לקטרקט‪ ,‬בחולדות‬ ‫ויטמין ‪ A‬בדם‪ ,‬קשורה לסיכון ‪ð‬מוך‬ ‫סוכרתיות‪ .‬חומצה אלפא ליפואית‬ ‫באופן משמעותי לפתח קטרקט‪ .‬אחד‬ ‫‪ð‬מצאה יעילה לא רק בדחיית ראשית‬ ‫המחקרים ב‪ð‬ושא דיווח כי הסיכון‬ ‫התפתחות הקטרקט‪ ,‬אלא גם בהאטת‬ ‫לקטרקט היה ‪ð‬מוך ב ‪ ,58% -‬בקרב‬ ‫קצב התקדמותו‪ .‬ההסבר לכך עשוי‬ ‫להיות מ‪ð‬יעת תהליכי סכרור והפחתת‬ ‫א‪ð‬שים שהשתמשו בתוספי ויטמין ‪A‬‬ ‫סטרס חמצו‪ð‬י‪ .‬במחקר פרה‪-‬קלי‪ð‬י‪,‬‬

‫העין )‪-N‬אצטילקר‪ð‬וזין עוברת חילוף‬ ‫‪24‬‬ ‫חומרים לקר‪ð‬וזין‪ ,‬באזור השומ‪ð‬ים‬ ‫שבעין(‪ .‬קר‪ð‬וזין הוא ‪ð‬וגד חמצון חזק‪,‬‬ ‫‪ð‬טילת חומצה אלפא ליפואית הגדילה‬ ‫המסייע במ‪ð‬יעת סכרור )גליקציה( של‬ ‫באופן משמעותי את ייצור הדמעות‪,‬‬ ‫רקמת העין ורקמות גוף אחרות‪ .‬סכרור‬ ‫במצבי עי‪ð‬יים יבשות‪ .‬יש עוד מקום‬ ‫כרוך בקישור בין סוכר לחלבו‪ð‬ים בגוף‬ ‫למחקרים עתידיים ‪ð‬וספים ב‪ð‬ושא‪.‬‬ ‫ופגיעה בהם‪.‬‬ ‫*מי‪ð‬ון של ‪ 600‬מ\"ג ומעלה ‪ð‬חשב גבוה‬ ‫מספר מחקרים דיווחו על השפעות‬ ‫ולכן יש להתייעץ עם איש מקצוע בתחום‪,‬‬ ‫מועילות של טיפות עי‪ð‬יים של‬ ‫להתאמת המי‪ð‬ון המיטבי על פי המצב‬ ‫‪-N‬אצטילקר‪ð‬וזין‪ .‬מחקר טיפל ב ‪96 -‬‬ ‫מבוגרים עם קטרקט‪ ,‬עם אחת עד שתי‬ ‫ולהימ‪ð‬עות מתופעות לוואי‪.‬‬ ‫טיפות עי‪ð‬יים המכילות ‪-N‬אצטילקר‪ð‬וזין‬ ‫בכל עין‪ ,‬שלוש או ארבע פעמים ביום ‪-‬‬ ‫אבץ‬ ‫במשך שלושה עד שישה חודשים‪ .‬בסיום‬ ‫הטיפול‪ ,‬דווח על שיפור בראייה‪ ,‬בכל‬ ‫ריכוזי האבץ גבוהים ברשתית ‪ -‬ואכן‪,‬‬ ‫ה‪ð‬בדקים עם קטרקט ס‪ð‬ילי ראשו‪ð‬י )שלב‬ ‫מספר מחקרים מצאו שצריכת כמות אבץ‬ ‫ראשו‪ð‬י של קטרקט הקשור לגיל המבוגר‬ ‫גבוהה יותר‪ ,‬קשורה בסיכון ‪ð‬מוך יותר‬ ‫‪ -‬ובו עכירות העדשה רק מתחילה( ובקרב‬ ‫ל‪ð‬יוון מקולרי גילי או לאובדן הראייה‪.‬‬ ‫‪ 80%‬מה‪ð‬בדקים עם קטרקט ס‪ð‬ילי בוגר‬ ‫מחקר גדול‪ ,‬בו ‪ð‬טלו חלק ‪4,170‬‬ ‫)שלב מתקדם של קטרקט הקשור לגיל‬ ‫מבוגרים‪ ,‬דיווח שצריכה גבוהה יותר של‬ ‫אבץ ושל ויטמין ‪ ,E‬קשורה לשיעור ‪ð‬מוך‬ ‫המבוגר(‪.‬‬ ‫יותר של ‪ð‬יוון מקולרי גילי מוקדם‪ .‬מחקר‬ ‫זה מצא גם שצריכה מעל החציון של‬ ‫מחקר כפול סמיות טיפל ב ‪147 -‬‬ ‫בטא קרוטן‪ ,‬ויטמי‪ð‬ים ‪ C‬ו ‪ E -‬ואבץ‪,‬‬ ‫מבוגרים עם קטרקט ו‪/‬או שגיאות‬ ‫קשורה לסיכון מופחת של ‪ 35%‬ל‪ð‬יוון‬ ‫שבירה*‪ ,‬עם טיפות עי‪ð‬יים המכילות ‪1%‬‬ ‫מקולרי גילי‪ .‬מחקר ש‪ð‬ערך בקרב שמו‪ð‬ים‬ ‫‪-N‬אצטילקר‪ð‬וזין או פלסבו‪ ,‬פעמיים‬ ‫‪ð‬בדקים עם ‪ð‬יוון מקולרי גילי‪ ,‬מצא כי‬ ‫ביום בכל עין‪ ,‬במשך תשעה חודשים‪.‬‬ ‫תוספת של ‪ 25‬מ\"ג אבץ‪ ,‬פעמיים ביום‪,‬‬ ‫לאחר תשעה חודשים‪ð ,‬מצאה חדות‬ ‫ה‪ð‬ה קשורה לראייה טובה באופן‬ ‫ראייה טובה יותר באופן משמעותי‬ ‫משמעותי‪ .‬יש לציין‪ ,‬כי צריכת אבץ‬ ‫ובעיות ס‪ð‬וור ‪ð‬מוכות באופן משמעותי‬ ‫בכמות מוגזמת ולאורך זמן‪ ,‬עלולה‬ ‫אצל מי שקיבלו טיפות עי‪ð‬יים אלו‪,‬‬ ‫להזיק ‪ -‬ולכן יש להיוועץ באיש מקצוע‬ ‫בהשוואה למצב אצל חברי קבוצת‬ ‫המבין בתחום‪ ,‬להתאמת המי‪ð‬ון המיטבי‪.‬‬ ‫הפלסבו‪ .‬לא ‪ð‬ראו תופעות לוואי‬ ‫משמעותיות בקבוצת הטיפול בטיפות‬ ‫טיפות עי‪ð‬יים של קר‪ð‬וזין‬ ‫המכילות ‪-N‬אצטילקר‪ð‬וזין‪.‬‬ ‫‪-N‬אצטילקר‪ð‬וזין )‪(N-Acetylcarnosine‬‬ ‫היא מולקולה קט‪ð‬ה‪ ,‬המורכבת משתי‬ ‫* זהו מצב ‪ð‬פוץ‪ ,‬המתקיים בקרב ‪10%‬‬ ‫חומצות אמי‪ð‬יות‪ð .‬יתן להשתמש ב ‪-N -‬‬ ‫אצטילקר‪ð‬וזין באופן מקומי‪ ,‬כטיפות‬ ‫מהאוכלוסייה‪ ,‬בו צורת העין מו‪ð‬עת‬ ‫עי‪ð‬יים ‪ -‬והיא מגיעה בקלות הן לחלקים‬ ‫מקר‪ð‬י האור לפגוע במדויק ברשתית‪ ,‬מה‬ ‫המסיסים במים והן לחלק השומ‪ð‬י של‬ ‫שעלול לגרום ללקות בראייה‪ ,‬טשטוש‬

‫‪25‬‬ ‫בראייה‪ ,‬ראייה כפולה‪ ,‬צילי‪ð‬דר ועוד ‪-‬‬ ‫לרוב יכול להיות מתוקן מצב זה על ידי‬ ‫חיוביות‪ð .‬בדקים במחקרים אלו קיבלו‬ ‫בדרך כלל תמציות אוכמ‪ð‬יות או‬ ‫הרכבת משקפיים‪.‬‬ ‫אוכמ‪ð‬יות שלמות‪ ,‬המכילות ‪ 12 - 40‬מ\"ג‬ ‫א‪ð‬תוציא‪ð‬י‪ð‬ים‪ ,‬מדי יום‪ .‬מחקר ש‪ð‬משך‬ ‫רסברטרול‬ ‫ש‪ð‬תיים דיווח כי צריכה יומית של‬ ‫חמישים מ\"ג של א‪ð‬תוציא‪ð‬י‪ð‬ים ממקור‬ ‫רסברטרול הוא פיטוכימיקל א‪ð‬טי דלקתי‬ ‫של דומדמ‪ð‬יות שחורות‪ ,‬הייתה קשורה‬ ‫המצוי בע‪ð‬בים )בצבע כהה(‪ ,‬חמוציות‪,‬‬ ‫לירידה משמעותית בלחץ העין‪ ,‬בחולי‬ ‫פירות יער אחרים ועוד‪ .‬מחקרים עם‬ ‫גלאוקומה עם זווית פתוחה ‪ -‬בהשוואה‬ ‫תרביות תאים א‪ð‬ושיים‪ ,‬דיווחו כי‬ ‫למצב של ‪ 19‬א‪ð‬שים שקיבלו פלסבו‪.‬‬ ‫רסברטרול מגן בפ‪ð‬י ‪ð‬זק חמצו‪ð‬י‪ .‬עדויות‬ ‫מחקר בעלי חיים מצא שצריכה יומית‬ ‫מסדרת מחקרים קט‪ð‬ה‪ ,‬הראו ששלושה‬ ‫של מיץ אוכמ‪ð‬יות‪ ,‬מגי‪ð‬ה בפ‪ð‬י ‪ð‬זק ה‪ð‬גרם‬ ‫מבוגרים בגילאי ‪ 75 - 88‬ש‪ð‬ים‪ ,‬שסבלו‬ ‫מאובדן ראייה חמור כתוצאה מ‪ð‬יוון‬ ‫על ידי אור‪ ,‬לרשתית‪.‬‬ ‫מקולרי גילי‪ ,‬הפיקו תועלת רבה מטיפול‬ ‫עם מאה מ\"ג של תוסף רסברטרול מדי‬ ‫א‪ð‬תוציא‪ð‬ין בעל ע‪ð‬יין מיוחד הוא‬ ‫יום‪ .‬לאחר ש‪ð‬יים עד שישה שבועות של‬ ‫‪ Cyanidin-3-Glucoside‬או ‪.C3G‬‬ ‫טיפול עם מאה מ\"ג רסברטרול מדי יום‪,‬‬ ‫ל ‪ C3G -‬מגוון רחב של יתרו‪ð‬ות‬ ‫הראייה השתפרה משמעותית אצל כל‬ ‫בריאותיים‪ ,‬כולל השפעות ‪ð‬וגדות חמצון‪,‬‬ ‫שלושת ה‪ð‬בדקים‪ .‬דרושים מחקרים‬ ‫א‪ð‬טי דלקתיות והשפעות מגי‪ð‬ות על‬ ‫גדולים יותר‪ ,‬כמובן‪ ,‬כדי לבחון את‬ ‫ה ‪ .DNA -‬הוכח כי ‪ C3G‬מגביר באופן‬ ‫ההשפעות המועילות הפוט‪ð‬ציאליות של‬ ‫סלקטיבי את ההתבטאות של ג‪ð‬ים‬ ‫תוספי רסברטרול על קשישים עם ‪ð‬יוון‬ ‫המגי‪ð‬ים על רקמות מזדק‪ð‬ות‪ ,‬תוך‬ ‫וויסות והורדת התבטאות של ג‪ð‬ים‬ ‫מקולרי גילי‪.‬‬ ‫הגורמים ל‪ð‬זק )כגון ציטוקי‪ð‬ים פרו‪-‬‬ ‫דלקתיים(‪ C3G .‬מסייע בהג‪ð‬ה על‬ ‫א‪ð‬תוציא‪ð‬י‪ð‬ים ו ‪C3G -‬‬ ‫הרשתית‪ ,‬על ידי מספר מ‪ð‬ג‪ð‬ו‪ð‬ים וממריץ‬ ‫את הייצור של פיגמ‪ð‬ט רשתית ה‪ð‬קרא‬ ‫א‪ð‬תוציא‪ð‬י‪ð‬ים הם פיגמ‪ð‬טים צמחיים‬ ‫רודופסין‪ .‬רודופסין הוא פיגמ‪ð‬ט קריטי‬ ‫מסיסים במים‪ ,‬המצויים בפירות וירקות‬ ‫לראייה באור עמום‪ C3G .‬משמש גם‬ ‫בצבע כהה‪ .‬כמה מהמקורות העשירים‬ ‫להג‪ð‬ה על תאי הרשתית בפ‪ð‬י ‪ð‬זקי חמצון‪.‬‬ ‫ביותר של א‪ð‬תוציא‪ð‬י‪ð‬ים‪ ,‬כוללים את‬ ‫צמח הצ'וקצ'רי‪ ,‬דומדמ‪ð‬יות שחורות‪,‬‬ ‫ג'י‪ð‬קו בילובה‬ ‫אוכמ‪ð‬יות בר )כהות‪ ,‬כחולות או סגולות(‪,‬‬ ‫פטל שחור‪ ,‬ע‪ð‬בים )אדומים או סגולים(‬ ‫מספר מחקרי בעלי חיים ותרביות תאים‪,‬‬ ‫ועוד‪ .‬ידוע שבמהלך מלחמת העולם‬ ‫דיווחו כי לתמציות ג'י‪ð‬קו בילובה יש‬ ‫הש‪ð‬ייה‪ ,‬טייסים בריטיים אכלו ריבת‬ ‫תכו‪ð‬ות ‪ð‬וגדות חמצון חזקות‪ ,‬כמו גם‬ ‫אוכמ‪ð‬יות מספר שעות לפ‪ð‬י יציאתם‬ ‫א‪ð‬טי דלקתיות ומספקות הג‪ð‬ה בפ‪ð‬י ‪ð‬זק‬ ‫למשימות לילה‪ ,‬כדי לשפר את ראיית‬ ‫חמצו‪ð‬י לתאי הרשתית והמיטוכו‪ð‬דריה‬ ‫הלילה שלהם‪ .‬תוצאות מחקרים על‬ ‫השפעות ראיית הלילה של תמציות‬ ‫בתאים‪ .‬מחקר קוריא‪ð‬י בדק את‬ ‫אוכמ‪ð‬יות או פרי האוכמ‪ð‬יות‪ ,‬היו בעיקר‬

‫פיק‪ð‬וג‪ð‬ול‬ ‫‪26‬‬ ‫חומר זה ה‪ð‬ו תמצית קליפה מעץ אורן‬ ‫ההשפעות של תמצית ג'י‪ð‬קו בילובה‬ ‫צרפתי ימי‪ ,‬שהוכח כמגן על תאים בפ‪ð‬י‬ ‫בקרב שלושים מבוגרים עם גלאוקומה‬ ‫‪ð‬זק חמצו‪ð‬י‪ .‬במחקר אחד‪ð ,‬בדקים עם‬ ‫עם לחץ תוך עי‪ð‬י תקין )צורה של‬ ‫רטי‪ð‬ופתיה סוכרתית או יתר לחץ דם‪,‬‬ ‫גלאוקומה‪ ,‬שבה מתרחשת פגיעה‬ ‫טופלו בחמישים מ\"ג של פיק‪ð‬וג‪ð‬ול או‬ ‫ברשתית ובעצב הראייה ‪ -‬גם ב‪ð‬וכחות‬ ‫בפלסבו‪ ,‬שלוש פעמים ביום‪ ,‬במשך‬ ‫לחץ תוך עי‪ð‬י תקין(‪ .‬ל‪ð‬בדקים שקיבלו‬ ‫שישים יום‪ .‬חדות הראייה השתפרה‬ ‫שמו‪ð‬ים מ\"ג של תמצית ג'י‪ð‬קו בילובה‪,‬‬ ‫באופן משמעותי והרטי‪ð‬ופתיה לא‬ ‫פעמיים ביום במשך ארבעה שבועות‪,‬‬ ‫החמירה‪ ,‬בקרב ה‪ð‬בדקים שטופלו עם‬ ‫הייתה זרימת הדם ברשתית טובה באופן‬ ‫פיק‪ð‬וג‪ð‬ול‪ .‬חדות הראייה והרטי‪ð‬ופתיה‬ ‫משמעותי‪ ,‬בהשוואה לזרימה אצל‬ ‫החמירו אצל אלו שקיבלו פלסבו‪.‬‬ ‫‪ð‬בדקים שקיבלו פלסבו‪ .‬ש‪ð‬י מחקרים‬ ‫מחקרים על מצב כלי הדם בעי‪ð‬יים הראו‬ ‫קט‪ð‬ים בב‪ð‬י אדם דיווחו שתוספת של‬ ‫שיפור משמעותי בכלי הדם ברשתית‬ ‫שמו‪ð‬ים מ\"ג פעמיים ביום או ‪ 240‬מ\"ג‬ ‫והפחתה בדליפה בקרום העין‪ ,‬בקרב‬ ‫פעם ביום של ג'י‪ð‬קו בילובה‪ ,‬הובילה‬ ‫המשתתפים שצרכו פיק‪ð‬וג‪ð‬ול‪ ,‬אך לא‬ ‫לשיפור מתון בראייה של א‪ð‬שים עם ‪ð‬יוון‬ ‫בקרב חברי קבוצת הפלסבו‪ .‬התוצאות‬ ‫הללו מצביעות על כך שפיק‪ð‬וג‪ð‬ול עשוי‬ ‫מקולרי גילי‪.‬‬ ‫לתמוך בשלמות המב‪ð‬ית של כלי דם‬ ‫עדי‪ð‬ים בעין‪ .‬מחקר אחר‪ ,‬בו השתתפו ‪24‬‬ ‫כורכומין‬ ‫מבוגרים סוכרתיים עם רטי‪ð‬ופתיה‬ ‫סוכרתית בי‪ð‬ו‪ð‬ית‪ ,‬דיווח שטיפול עם‬ ‫כורכומין הוא כידוע מרכיב עיקרי בצמח‬ ‫חמישים מ\"ג פיק‪ð‬וג‪ð‬ול‪ ,‬שלוש פעמים‬ ‫הכורכום‪ .‬מספר מחקרים דיווחו‬ ‫ביום במשך חודשיים‪ ,‬הראה שיפור‬ ‫שלכורכומין יש תכו‪ð‬ות א‪ð‬טי דלקתיות‬ ‫משמעותי בחדות הראייה‪ ,‬בזרימת הדם‬ ‫וא‪ð‬טי סרט‪ð‬יות רבות‪ .‬מחקרי בעלי חיים‬ ‫בעין ובהפחתת בצקת הרשתית )‪ð‬פיחות(‪,‬‬ ‫פרה‪-‬קלי‪ð‬יים דיווחו שתוספי כורכומין‬ ‫בהשוואה לפלסבו‪ .‬מחקר ‪ð‬וסף דיווח כי‬ ‫יכולים להאט התקדמות רטי‪ð‬ופתיה‬ ‫טיפול בא‪ð‬שים שסבלו מלחץ תוך עי‪ð‬י‬ ‫סוכרתית וקטרקט ‪ -‬ולסייע במ‪ð‬יעת‬ ‫מוגבר‪ ,‬ללא סימפטומים‪ ,‬עם ארבעים‬ ‫היווצרות של כלי דם חדשים במצבי ‪ð‬יוון‬ ‫מ\"ג פיק‪ð‬וג‪ð‬ול ושמו‪ð‬ים מ\"ג תמצית‬ ‫אוכמ‪ð‬יות סט‪ð‬דרטית פעמיים ביום‪,‬‬ ‫מקולרי גילי‪.‬‬ ‫במשך שישה חודשים‪ ,‬הפחית משמעותית‬ ‫לחץ זה בקרב ‪ 95%‬מה‪ð‬בדקים‪ .‬ירידה‬ ‫אצל ב‪ð‬י אדם‪ ,‬במחקר קלי‪ð‬י אחד‪ ,‬טיפלו‬ ‫בלחץ תוך עי‪ð‬י דווחה רק בקרב ‪5.5%‬‬ ‫במבוגרים עם רטי‪ð‬ופתיה סוכרתית‬ ‫באמצעות מאתיים מ\"ג כורכומין פעמיים‬ ‫ממשתתפי קבוצת הפלסבו‪.‬‬ ‫ביום )‪ð 39‬בדקים( או פלסבו )‪39‬‬ ‫‪ð‬בדקים(‪ .‬לאחר ארבעה שבועות של‬ ‫טאורין‬ ‫טיפול‪ ,‬ל‪ð‬בדקים שקיבלו כורכומין הייתה‬ ‫פחות ‪ð‬פיחות בעי‪ð‬יים )בצקת( וזרימת‬ ‫טאורין היא חומצה אמי‪ð‬ית‪ ,‬המהווה‬ ‫הדם אצלם השתפרה ברשתית ובחלקים‬ ‫כמעט מחצית מתכולת החומצות‬ ‫אחרים של העין‪.‬‬

‫‪27‬‬ ‫האמי‪ð‬יות החופשיות ברשתית‪ .‬מחקרי‬ ‫בעלי חיים ורקמות דיווחו כי תוספי‬ ‫בייצור הדמעות בהשוואה לתחילת‬ ‫טאורין מספקים הג‪ð‬ה משמעותית בפ‪ð‬י‬ ‫ה‪ð‬יסוי ועם שיפור ‪ð‬יכר בציון איכות‬ ‫‪ð‬יוון תאי הרשתית‪ .‬במחקרי בעלי חיים‪,‬‬ ‫החיים הקשור לעין יבשה ‪ -‬מדד שדווח‬ ‫על ידי ה‪ð‬בדקים לגבי תפקוד העין‪,‬‬ ‫‪ð‬מצא כי טאורין מגן בפ‪ð‬י ‪ð‬זק לרשתית‪.‬‬ ‫תחושת ‪ð‬וחות וכמות תסמי‪ð‬ים‪.‬‬ ‫תמצית מאקי ברי‬ ‫תמצית זעפרן‬ ‫מאקי ברי הוא צמח פירות יער‪ ,‬שמקורו‬ ‫באזורים מסוימים בדרום אמריקה‪ ,‬כמו‬ ‫זעפרן )‪ (Crocus Sativus‬שימש במשך‬ ‫גם בחלקים של אסיה‪ ,‬אוסטרליה ואזור‬ ‫מאות בש‪ð‬ים כצמח מרפא‪ .‬ההשפעות‬ ‫האוקיי‪ð‬וס השקט‪ð .‬יתוח של תכולת צמח‬ ‫הטיפוליות שלו על בריאות העין ועל‬ ‫המאקי ברי‪ ,‬גילה ריכוזים גבוהים של‬ ‫הראייה‪ ,‬קשורות ככל ה‪ð‬ראה לפעולות‬ ‫א‪ð‬תוציא‪ð‬י‪ð‬ים כולל ציא‪ð‬ידי‪ð‬ים‬ ‫הקרוט‪ð‬ואידים שלו‪ ,‬הכוללות קרוצין‪,‬‬ ‫ודלפי‪ð‬ידי‪ð‬ים‪ ,‬גליקוזידים של פלבו‪ð‬ול‬ ‫קרוצטין )‪ (Crocetin‬וספר‪ð‬ל‪ .‬במחקרי‬ ‫וחומצות אלגיות‪ .‬מאקי ברי הוא מקור‬ ‫מעבדה ובעלי חיים‪ð ,‬מצא כי הן קרוצין‬ ‫עשיר במיוחד לדלפי‪ð‬ידי‪ð‬ים‪ ,‬סוג ספציפי‬ ‫והן קרוצטין‪ ,‬מגי‪ð‬ים על תאי הרשתית‬ ‫של א‪ð‬תוציא‪ð‬ין‪ ,‬בעל יכולת א‪ð‬טי‬ ‫בפ‪ð‬י ‪ð‬זקים עקב חשיפה לאור‪ ,‬סטרס‬ ‫דלקתית‪ ,‬יתרו‪ð‬ות כ‪ð‬גד רדיקלים‬ ‫חמצו‪ð‬י ועוד‪ .‬ב‪ð‬וסף‪ ,‬במחקרי בעלי חיים‪,‬‬ ‫חופשיים ובעל תכו‪ð‬ות ביו‪-‬אקטיביות‬ ‫‪ð‬מצא כי ספר‪ð‬ל מגן על תאי הרשתית‬ ‫‪ð‬וספות‪ ,‬הכוללות הג‪ð‬ה על כלי דם והג‪ð‬ה‬ ‫במקרים של רטי‪ð‬יטיס פיגמ‪ð‬טוזה‪.‬‬ ‫בפ‪ð‬י ‪ð‬זקי השמש‪.‬‬ ‫מחקר מצא שזעפרן עשוי לסייע במ‪ð‬יעת‬ ‫הוכח כי דלפי‪ð‬ידי‪ð‬ים המופקים ממאקי‬ ‫‪ð‬יוון מקולי גילי‪ ,‬מה שמרמז על כך שהוא‬ ‫ברי‪ ,‬מגי‪ð‬ים על תאי פוטורצפטורים‬ ‫עשוי למלא תפקיד חשוב כמגן על‬ ‫)תאים קולטי אור( ברשתית העין‪ .‬אפקט‬ ‫העי‪ð‬יים ובשיקום הראייה‪ .‬ב‪ð‬יסוי קלי‪ð‬י‬ ‫הג‪ð‬ה זה על העין פועל כ‪ð‬ראה על ידי‬ ‫אקראי‪ ,‬מבוקר פלסבו ומוצלב של‬ ‫חסימת ההשפעה המזיקה של חומרים‬ ‫השפעת זעפרן על ‪ð 25‬בדקים עם ‪ð‬יוון‬ ‫מקולי גילי מוקדם‪ ,‬קיבלו משתתפי‬ ‫מחמצ‪ð‬ים‪ ,‬על רקמת רשתית רגישה‪.‬‬ ‫המחקר עשרים מ\"ג ליום של זעפרן‪ ,‬או‬ ‫פלסבו‪ .‬רגישות הרשתית לאור‪ ,‬סמן‬ ‫במחקר מכרסמים‪ ,‬תמצית מאקי ברי‬ ‫לבריאות מקולרית‪ ,‬השתפרה עם הזעפרן‬ ‫עשירה בדלפי‪ð‬ידי‪ð‬ים הג‪ð‬ה על בלוטת‬ ‫אך לא עם הפלסבו‪ .‬כדי להעריך את‬ ‫הדמעות בפ‪ð‬י ‪ð‬זק ‪ -‬על ידי דיכוי סוגי‬ ‫היתרו‪ð‬ות ארוכי הטווח של תוספי זעפרן‪,‬‬ ‫חמצן תגובתי ושימור היווצרות והפרשת‬ ‫‪ð 29‬בדקים עם ‪ð‬יוון מקולרי גילי מוקדם‬ ‫דמעות‪ .‬במחקר אחר‪ ,‬א‪ð‬שים עם עי‪ð‬יים‬ ‫‪ð‬טלו עשרים מ\"ג של זעפרן מדי יום‪,‬‬ ‫יבשות באופן בי‪ð‬ו‪ð‬י‪ ,‬צרכו שלושים או‬ ‫במשך ‪ 14‬חודשים בממוצע‪ .‬רגישות‬ ‫שישים מ\"ג של תמצית פירות יער מאקי‬ ‫הרשתית השתפרה לאחר שלושת‬ ‫ברי‪ ,‬במשך שישים יום‪ .‬שיפור ‪ð‬יכר‬ ‫החודשים הראשו‪ð‬ים של הטיפול‪ .‬ב‪ð‬וסף‪,‬‬ ‫בכמות ‪ð‬וזל הדמעות‪ ,‬התרחש תוך‬ ‫בהערכה ש‪ð‬משכה שלושה חודשים‪ ,‬חדות‬ ‫שלושים יום‪ .‬אלו בקבוצת שישים המ\"ג‬ ‫חוו שיפור עמיד יותר‪ ,‬עם עלייה של ‪45%‬‬

‫אלו מהווים טיפול פוט‪ð‬ציאלי‬ ‫‪28‬‬ ‫ל‪ð‬וירופתיה האופטית התורשתית של‬ ‫לבר ולמחלות ראייה אחרות הקשורות‬ ‫הראייה השתפרה כך שה‪ð‬בדקים יכלו‬ ‫לקרוא במדויק‪ ,‬בממוצע‪ ,‬שתי שורות‬ ‫לג‪ð‬ים המיטוכו‪ð‬דריים‪.‬‬ ‫יותר במבחן הראייה הסט‪ð‬דרטי‪ ,‬לעומת‬ ‫יכולתם לפ‪ð‬י הטיפול‪ .‬מחקר שלישי‪ ,‬שבו‬ ‫סיכום‬ ‫‪ 33‬חולים עם ‪ð‬יוון מקולרי גילי מוקדם‬ ‫‪ð‬טלו עשרים מ\"ג זעפרן ליום‪ ,‬במשך ‪11‬‬ ‫מאמר ארוך זה התפרש על שתי חוברות‬ ‫חודשים בממוצע‪ ,‬מצא שרגישות‬ ‫וסקר מידע ‪ð‬רחב אודות הפרעות ראייה‬ ‫הרשתית השתפרה אצל אלו ש‪ð‬טלו‬ ‫והטיפול הטבעי בהן‪ .‬לקורא המעו‪ð‬יין‬ ‫זעפרן‪ ,‬בין אם הייתה להם ‪ð‬טייה ג‪ð‬טית‬ ‫בידע ‪ð‬וסף‪ ,‬מומלץ לגשת למקורות‪,‬‬ ‫מכיוון שקצרה כאן היריעה מלפרט את‬ ‫ל‪ð‬יוון מקולרי גילי ובין אם לאו‪.‬‬ ‫מלוא הידע הקיים ב‪ð‬ושא חשוב זה‪.‬‬ ‫ב‪ð‬יסוי קלי‪ð‬י אקראי‪ 34 ,‬חולים עם‬ ‫גלאוקומה בזווית פתוחה‪ ,‬קיבלו ב‪ð‬וסף‬ ‫מקורות‪:‬‬ ‫לטיפול המקובל‪ ,‬שלושים מ\"ג ליום של‬ ‫תמצית זעפרן או פלסבו‪ ,‬למשך חודש‬ ‫‪Sandhaus., S., & Tapanes., S. (2022). Macular‬‬ ‫אחד‪ .‬הטיפול בזעפרן הביא להפחתה‬ ‫‪Degeneration. Life Extension Magazine‬‬ ‫גדולה יותר בלחץ התוך עי‪ð‬י לעומת‬ ‫‪Protocol, July 2022.‬‬ ‫טיפול הפלסבו‪ .‬במחקר בעלי חיים‪,‬‬ ‫טיפול בתמצית זעפרן מ‪ð‬ע היווצרות‬ ‫‪Sandhaus., S. (2020). Cataracts. Life Extension‬‬ ‫קטרקט הקשור לסוכרת‪ .‬במחקר בבעלי‬ ‫‪Magazine Protocol, October 2020.‬‬ ‫חיים סוכרתיים‪ ,‬תמצית זעפרן הורידה‬ ‫את רמות ‪) AGEs‬תוצרים סופיים של‬ ‫‪Williams., M. (2021). Glaucoma. Life Extension‬‬ ‫תהליכי סכרור( ואת רמות הגלוקוז‬ ‫‪Magazine Protocol, August 2021.‬‬ ‫בסרום‪ .‬כמו כן‪ ,‬במחקרי עכברים עם‬ ‫פרקי‪ð‬סון‪ð ,‬מצא כי טיפול בזעפרן מו‪ð‬ע‬ ‫‪Gordon., D. (2014). Eye Health. Life Extension‬‬ ‫‪Magazine Protocol, March 2014.‬‬ ‫‪ð‬זק לרשתית‪.‬‬ ‫‪Life Extension Magazine Protocol. (2014).‬‬ ‫התערבויות אי‪ð‬טגרטיביות עבור‬ ‫‪Retinopathy. February, 2014.‬‬ ‫רטי‪ð‬יטיס פיגמ‪ð‬טוזה ו‪ð‬וירופתיה‬ ‫היפרפלזיה )ייצור וגדילה‬ ‫אופטית תורשתית של לבר‬ ‫של תאים( שפירה של‬ ‫מחקרים מצאו כי ויטמין ‪ A‬וחומצות‬ ‫הערמו‪ð‬ית )‪ - (BPH‬חלק‬ ‫שומן אומגה‪ ,3-‬עשויות להיות מועילות‬ ‫ש‪ð‬י )המשך מחוברת ‪(117‬‬ ‫עבור א‪ð‬שים עם רטי‪ð‬יטיס פיגמ‪ð‬טוזה‪.‬‬ ‫כמו כן‪ ,‬מחקרים מצאו כי קו‪-‬א‪ð‬זים‬ ‫החלק הראשון של המאמר פורסם‬ ‫‪-L ,Q10‬קר‪ð‬יטין‪ ,‬ויטמי‪ð‬ים מקבוצת ‪,B‬‬ ‫בחוברת ‪ 117‬של תזו‪ð‬ה פלוס ובחלק זה‬ ‫קריאטין והחומצה האמי‪ð‬ית ארגי‪ð‬ין‪ ,‬היו‬ ‫שימושיים עבור א‪ð‬שים מסוימים עם‬ ‫יוצגו חומרים טבעיים לטיפול ב ‪.BPH -‬‬ ‫הפרעות במיטוכו‪ð‬דריה‪ .‬חומרים מזי‪ð‬ים‬ ‫להזכירכם ‪ -‬היפרפלזיה שפירה של‬ ‫הערמו‪ð‬ית )‪ ,(BPH‬זהו מצב של הגדלה‬ ‫של בלוטת הערמו‪ð‬ית‪ ,‬שלעתים קרובות‬ ‫גורם לתסמי‪ð‬ים טורד‪ð‬יים בדרכי השתן‪.‬‬ ‫מצב זה מופיע בעיקר אצל גברים‬

‫‪29‬‬ ‫מבוגרים‪ :‬כ ‪ 25% -‬מהגברים בש‪ð‬ות‬ ‫הארבעים לחייהם ויותר מ ‪80% -‬‬ ‫המחקרים הכלולים בסקירה זו‪ ,‬מש‪ð‬ים‬ ‫מהגברים בגילאי שבעים ומעלה‪ ,‬סובלים‬ ‫את הפרש‪ð‬ות של התוצאות‪.‬‬ ‫מ ‪ .BPH -‬היפרפלזיה שפירה של‬ ‫הערמו‪ð‬ית עלולה לגרום לחסימה של‬ ‫דקל ‪ðð‬סי לא דווח כגורם לתופעות לוואי‬ ‫דרכי השתן התחתו‪ð‬ות ולתסמי‪ð‬ים‬ ‫משמעותיות ‪ -‬בהשוואה לתופעות לוואי‬ ‫עם הפלסבו‪ .‬רוב המחקרים שבדקו את‬ ‫‪ð‬וספים‪.‬‬ ‫היתרו‪ð‬ות של דקל ‪ðð‬סי עבור ‪,BPH‬‬ ‫השתמשו במי‪ð‬ו‪ð‬ים של ‪ 320‬מ\"ג מדי יום‪.‬‬ ‫חומרי תזו‪ð‬ה לטיפול ב ‪BPH -‬‬ ‫דקל ‪ðð‬סי עשיר בפיטוסטרולים )סוג של‬ ‫תרכובות צמחיות(‪ ,‬כולל בטא‪-‬‬ ‫דקל ‪ðð‬סי‬ ‫סיטוסטרול )ראו להלן( ‪ -‬דבר העשוי‬ ‫טיפול טבעי ב ‪ð BPH -‬פוץ בעולם עוד‬ ‫לתרום להשפעותיו הטיפוליות‪.‬‬ ‫מהעת העתיקה‪ ,‬במצרים שלפ‪ð‬י הספירה‪.‬‬ ‫מאז המאה ה ‪ 17 -‬מטפלים עם הצמח‬ ‫בטא סיטוסטרול‬ ‫דקל ‪ðð‬סי )‪ (Saw Palmetto‬בבלוטות‬ ‫ערמו‪ð‬ית ‪ð‬פוחות‪ .‬דקל ‪ðð‬סי ‪ð‬מצא יעיל‬ ‫בטא‪-‬סיטוסטרול שייך למשפחה של‬ ‫בטיפול בתסמי‪ð‬י דרכי השתן התחתו‪ð‬ות‬ ‫תרכובות שמקורן בצמחים‪ ,‬הדומות‬ ‫של ‪ .BPH‬עדויות מצביעות על כך‬ ‫מבחי‪ð‬ה כימית לכולסטרול‪ .‬תרכובות‬ ‫שלצמח זה יש יעילות דומה לפי‪ð‬סטריד‬ ‫אלו ‪ð‬קראות פיטוסטרולים‪ .‬ההשפעה של‬ ‫וטמסולוסין‪ ,‬שתי תרופות המשמשות‬ ‫צריכת פיטוסטרולים באדם ‪ð‬חקרה‬ ‫לטיפול ב ‪ð .BPH -‬ראה כי תמצית דקל‬ ‫במגוון הקשרים‪ ,‬כולל מחלות לב וכלי‬ ‫‪ðð‬סי מעכבת את פעילות הא‪ð‬זים ‪-5‬אלפא‬ ‫רדוקטאז )‪ .(5α-Reductase‬לדקל ‪ðð‬סי‬ ‫דם וסרטן‪.‬‬ ‫יש‪ð‬ן גם תכו‪ð‬ות א‪ð‬טי דלקתיות ו‪ð‬טייה‬ ‫לקדם אפופטוזיס של תאי ערמו‪ð‬ית‬ ‫תפקיד מועיל לפיטוסטרולים )ולבטא‪-‬‬ ‫סיטוסטרול בפרט( בטיפול בערמו‪ð‬ית‪,‬‬ ‫סרט‪ð‬יים‪.‬‬ ‫‪ð‬תמך על ידי גוף מחקר ‪ð‬יכר‪ ,‬הן במעבדה‬ ‫מחקר פיילוט‪ ,‬שבחן את ההשפעות של‬ ‫והן במסגרות קלי‪ð‬יות‪.‬‬ ‫‪ 320‬מ\"ג תמצית דקל ‪ðð‬סי‪ ,‬מצא שטיפול‬ ‫צמחי זה הפחית את תסמי‪ð‬י ה ‪BPH -‬‬ ‫סקירה מקיפה של ארבעה מחקרים‪,‬‬ ‫ביותר מ ‪ ,50% -‬לאחר שמו‪ð‬ה שבועות‬ ‫שכללו ‪ð‬תו‪ð‬ים על ‪ 519‬גברים עם ‪,BPH‬‬ ‫הראתה שבטא‪-‬סיטוסטרול שיפר אצלם‬ ‫של טיפול‪.‬‬ ‫את תסמי‪ð‬י דרכי השתן ואת מדדי‬ ‫הזרימה שלו‪ð .‬ערך ‪ð‬יסוי קלי‪ð‬י‪ ,‬שבו‬ ‫מחקר אחר מצא ששילוב של דקל ‪ðð‬סי‬ ‫גברים עם ‪ BPH‬צרכו בטא‪-‬סיטוסטרול‬ ‫ותמצית שורש סרפד צורב‪ ,‬יעיל כמו‬ ‫או פלסבו במשך שישה חודשים‪ .‬לאחר‬ ‫התרופה פי‪ð‬סטריד‪ ,‬בטיפול ב ‪ .BPH -‬עם‬ ‫מכן עקבו אחריהם במשך ‪ 12‬חודשים‬ ‫זאת‪ ,‬סקירת מחקרים מצאה שדקל ‪ðð‬סי‬ ‫‪ð‬וספים‪ð .‬ית‪ð‬ה לגברים האפשרות‬ ‫לא היה טוב משמעותית מפלסבו‪ ,‬אבל‬ ‫להפסיק את הטיפול לאחר שישה‬ ‫חודשים‪ ,‬או להמשיך‪ .‬אצל אותם גברים‬ ‫הבדלים באיכות המתודולוגית של‬ ‫שבחרו להמשיך ליטול בטא‪-‬סיטוסטרול‪,‬‬

‫שזיף אפריקאי‬ ‫‪30‬‬ ‫)‪(Pygeum Africanum‬‬ ‫‪ð‬ראו תוצאות יציבות לגבי ירידה‬ ‫בתסמי‪ð‬ים של הערמו‪ð‬ית‪ ,‬דרכי השתן‬ ‫שזיף אפריקאי )‪(Pygeum Africanum‬‬ ‫ומדדים גבוהים יותר בהערכת איכות‬ ‫החיים‪ ,‬במעקב כולל של ‪ 18‬חודשים‪ .‬אלו‬ ‫משמש כטיפול ל ‪ .BPH -‬הוא עשוי למ‪ð‬וע‬ ‫שבחרו לא להמשיך בטיפול‪ ,‬חוו יותר‬ ‫גדילה של תאים בתוך הערמו‪ð‬ית‪ .‬סקירה‬ ‫של מחקרים שבדקו את ההשפעות של‬ ‫תסמי‪ð‬ים בערמו‪ð‬ית ובדרכי השתן‪.‬‬ ‫שזיף אפריקאי על ‪ ,BPH‬מצאה שהוא‬ ‫מספק הקלה מתו‪ð‬ה בתסמי‪ð‬י דרכי‬ ‫ב‪ð‬יסוי קלי‪ð‬י אחר‪ ,‬מאתיים גברים עם‬ ‫השתן‪ .‬המי‪ð‬ון הטיפוסי בשימוש‬ ‫‪ ,BPH‬חולקו באקראי לקבוצה שקיבלה‬ ‫עשרים מ\"ג של בטא‪-‬סיטוסטרול‪ ,‬שלוש‬ ‫במחקרים הוא בין ‪ 75 - 200‬מ\"ג ליום‪.‬‬ ‫פעמים ביום ולקבוצה שקיבלה פלסבו‪,‬‬ ‫למשך שישה חודשים‪ .‬גברים ש‪ð‬טלו‬ ‫אבקת שיפון‬ ‫בטא‪-‬סיטוסטרול‪ ,‬חוו שיפור גדול יותר‬ ‫בשתי הערכות סט‪ð‬דרטיות של תסמי‪ð‬י‬ ‫תמצית אבקת פרחי שיפון )‪ð‬קראת גם‬ ‫הערמו‪ð‬ית ודרכי השתן‪ ,‬לעומת גברים‬ ‫‪ð ,(Secale Cereale‬מצאת בשימוש ‪ð‬פוץ‬ ‫ש‪ð‬טלו פלסבו‪ .‬מקבלי הבטא‪-‬‬ ‫ביפן‪ ,‬ארג‪ð‬טי‪ð‬ה וחלקים ממערב אירופה‪.‬‬ ‫סיטוסטרול‪ ,‬חוו גם שיפור בקצב שיא‬ ‫מחקרי מעבדה הראו שהחלק המסיס‬ ‫זרימת השתן וב‪ð‬פח השתן השיורי‬ ‫במים של התמצית מעכב את הצמיחה‬ ‫)בדיקה ה‪ð‬ערכת במצבים של בעיות‬ ‫של תאי הערמו‪ð‬ית‪ .‬מחקרים על יעילותה‬ ‫בערמו‪ð‬ית(‪ .‬פרמטרים אלו לא הושפעו‬ ‫מצאו שתמצית אבקת שיפון מפחיתה‬ ‫מתן שתן בלילה‪ .‬באחד מהמחקרים‬ ‫מהפלסבו‪.‬‬ ‫‪ð‬מצא שצריכת תמצית אבקת שיפון‬ ‫הפחיתה את תסמי‪ð‬י ה ‪ ,BPH -‬כיווצה‬ ‫תוצאות אלו אושרו במחקר מאוחר יותר‬ ‫את גודל הערמו‪ð‬ית והגדילה את זרימת‬ ‫בתכ‪ð‬ון דומה‪ ,‬אך מחקר זה השתמש‬ ‫במי‪ð‬ון גבוה יותר של בטא‪-‬סיטוסטרול‬ ‫השתן‪.‬‬ ‫)‪ 130‬מ\"ג ליום(‪ .‬גברים שלקחו בטא‪-‬‬ ‫סיטוסטרול במחקר זה‪ ,‬לא רק חוו‬ ‫סרפד צורב )‪(Urtica Dioica‬‬ ‫שיפור בהערכות תסמי‪ð‬ים סט‪ð‬דרטיים‬ ‫של הערמו‪ð‬ית ודרכי השתן בהשוואה‬ ‫תמציות שורש סרפד צורב הראו יעילות‬ ‫כטיפול טבעי ל ‪ .BPH -‬מחקר מצא‬ ‫לפלסבו‪ ,‬אלא גם באיכות החיים‪.‬‬ ‫ששילוב של דקל ‪ðð‬סי ו ‪ 120 -‬מ\"ג של‬ ‫תמצית סרפד צורב‪ ,‬היה יעיל כמו‬ ‫ב‪ð‬יסוי קלי‪ð‬י בו השתתפו ‪ 127‬גברים עם‬ ‫התרופה פי‪ð‬סטריד בטיפול ב ‪.BPH -‬‬ ‫‪ð ,BPH‬מצא כי שילוב של דקל ‪ðð‬סי‪,‬‬ ‫לשילוב הצמחים היה גם פחות תופעות‬ ‫בטא‪-‬סיטוסטרול‪ ,‬ויטמין ‪ E‬ותמצית‬ ‫לוואי‪ ,‬מאשר לפי‪ð‬סטריד‪ .‬מחקר אחר‬ ‫אבקת פרחי שיפון ‪ -‬היה עדיף על פלסבו‬ ‫הראה שלסרפד צורב לבדו‪ ,‬היו השפעות‬ ‫בשיפור תדירות מתן השתן בלילה‬ ‫מועילות בחולים עם ‪ .BPH‬ממצא זה‬ ‫ובמהלך היום ‪ -‬וגם הוביל לשיפורים‬ ‫‪ð‬תמך על ידי מחקרי בעלי חיים‪ ,‬המראים‬ ‫משמעותיים יותר בהערכת סימפטומים‬ ‫שתמצית סרפד צורב הפחיתה את גודל‬ ‫הערמו‪ð‬ית ואת רמות ‪ ,PSA‬כפי ה‪ð‬ראה‬ ‫סט‪ð‬דרטית של הערמו‪ð‬ית ודרכי השתן‪.‬‬ ‫על ידי שיבוש צמיחת תאי הערמו‪ð‬ית‪.‬‬

‫‪31‬‬ ‫איזופלבו‪ð‬ים וליג‪ðð‬ים‬ ‫ליג‪ðð‬ים הוערכו גם כטיפול ב ‪,BPH -‬‬ ‫תרכובות שמקורן בצמחים‪ ,‬ה‪ð‬קראות‬ ‫ומחקר מצא שתמצית ליג‪ðð‬ים מזרעי‬ ‫איזופלבו‪ð‬ים‪ ,‬ה‪ð‬מצאות בשפע בפולי‬ ‫פשתן‪ ,‬הפחיתה את תסמי‪ð‬י ה ‪ BPH -‬וגם‬ ‫סויה ‪ -‬וליג‪ðð‬ים‪ ,‬ה‪ð‬מצאים בשפע בפשתן‬ ‫את עוצמת הסימפטומים של דרכי השתן‬ ‫ובאשוחית ‪ð‬ורבגית ‪ -‬ה‪ð‬ם בעלי‬ ‫אי‪ð‬טראקציה עם קולט‪ð‬י אסטרוגן‪.‬‬ ‫התחתו‪ð‬ות‪ ,‬שחווים חלק מהמטופלים‪.‬‬ ‫לפיכך‪ ,‬חומרים אלו מסווגים לעתים‬ ‫שמן זרעי דלעת‬ ‫כ\"פיטואסטרוג‪ð‬ים\"‪.‬‬ ‫זרעי דלעת )‪ ,(Curcurbita Pepo‬שימשו‬ ‫‪ð‬ראה כי לאיזופלבו‪ð‬ים ולליג‪ðð‬ים יכולת‬ ‫ברפואה העממית כטיפול בבעיות שתן‬ ‫להשפיע על רקמות המגיבות להורמו‪ð‬ים‪,‬‬ ‫ה‪ð‬גרמות על ידי ערמו‪ð‬ית מוגדלת‪.‬‬ ‫תרכובות בזרעי דלעת עלולות להפריע‬ ‫יכולת אשר משפיעה גם על הערמו‪ð‬ית‪.‬‬ ‫לפעולת דיהידרוטסטוסטרון‪ ,‬הממריץ‬ ‫את צמיחת תאי הערמו‪ð‬ית‪ .‬מחקרי בעלי‬ ‫עדויות מצביעות על כך שאיזופלבו‪ð‬ים‬ ‫חיים עם ‪ ,BPH‬מצאו ששמן זרעי דלעת‬ ‫חוסם את צמיחת תאי הערמו‪ð‬ית בתיווך‬ ‫עשויים לעכב את צמיחת תאי הערמו‪ð‬ית‪,‬‬ ‫הטסטוסטרון‪ .‬ההשפעות של שמן זרעי‬ ‫דלעת היו גדולות יותר במחקרי בעלי‬ ‫שקורית בתיווך טסטוסטרון‪ .‬הוכח כי‬ ‫חיים‪ ,‬כאשר השמן היה משולב עם‬ ‫תרכובות אלו גם חוסמות את פעילותו‬ ‫פיטוסטרולים‪.‬‬ ‫של ‪-5‬אלפא רדוקטאז‪ ,‬הא‪ð‬זים הממיר‬ ‫תוצאות דומות ‪ð‬מצאו גם במחקרי ב‪ð‬י‬ ‫אדם‪ .‬לדוגמה‪ ,‬מחקר אחד מצא ששמן‬ ‫לדיהידרוטסטוסטרון‬ ‫טסטוסטרון‬ ‫זרעי דלעת הפחית את תסמי‪ð‬י ה ‪BPH -‬‬ ‫בגברים קוריא‪ð‬ים וגם שיפר את קצב‬ ‫)‪ ,(DHT‬המעודד את צמיחת הערמו‪ð‬ית‪.‬‬ ‫זרימת השתן שלהם‪ .‬מחקר זה גם מצא‬ ‫ששילוב של שמן זרעי דלעת ודקל ‪ðð‬סי‬ ‫מחקר הצביע על כך שלגברים עם ‪BPH‬‬ ‫הפחית את רמות ה ‪.PSA -‬‬ ‫יש צריכת תזו‪ð‬ה ‪ð‬מוכה יותר של‬ ‫הערה‪ :‬חשוב לאחסן שמן זרעי דלעת‬ ‫איזופלבו‪ð‬ים של סויה‪ ,‬לעומת צריכה זו‬ ‫בקירור‪ ,‬כדי לשמור עליו בפ‪ð‬י‬ ‫אצל גברים עם ערמו‪ð‬ית בריאה‪ .‬רמת‬ ‫התחמצ‪ð‬ות‪.‬‬ ‫צריכה זו קשורה למידת הריכוז ברקמת‬ ‫ליקופן‬ ‫הערמו‪ð‬ית של ג‪ð‬יסטאין‪ ,‬איזופלבון חזק‪.‬‬ ‫כפי שפורט בהרחבה במאמר הקודם‪,‬‬ ‫ליקופן הוא קרוט‪ð‬ואיד המופיע בשפע‬ ‫רמות ג‪ð‬יסטאין עשויות להיות מתואמות‬ ‫בעגב‪ð‬יות ובירקות ופירות אדומים‪.‬‬ ‫גברים עם רמות ליקופן גבוהות יותר‬ ‫גם עם גודל הערמו‪ð‬ית ב ‪ :BPH -‬גברים‬ ‫בדמם‪ ,‬מה שמרמז על צריכה גבוהה יותר‬ ‫עם ‪ BPH‬ב‪ð‬פח קטן ‪ð‬מצאו כבעלי רמות‬ ‫של ליקופן בתזו‪ð‬ה‪ð ,‬וטים פחות לפתח‬ ‫גבוהות יותר של ג‪ð‬יסטאין ברקמת‬ ‫הערמו‪ð‬ית שלהם מאשר גברים עם ‪BPH‬‬ ‫ב‪ð‬פח גדול‪.‬‬ ‫תוספת איזופלבו‪ð‬ים סויה‪ð ,‬מצאה‬ ‫כמפחיתה את רמות ה ‪ PSA -‬בגברים עם‬ ‫סרטן הערמו‪ð‬ית‪ .‬ב‪ð‬וסף למ‪ð‬יעת גדילת‬ ‫תאי הערמו‪ð‬ית‪ ,‬איזופלבו‪ð‬ים עשויים‬ ‫להגביר מוות תאי מתוכ‪ð‬ת )כלומר‪,‬‬ ‫אפופטוזיס(‪ ,‬בגידולים בדרגה ‪ð‬מוכה עד‬ ‫בי‪ð‬ו‪ð‬ית של סרטן הערמו‪ð‬ית‪.‬‬

‫בתסמי‪ð‬י ‪ .BPH‬מספר מחקרים מצביעים‬ ‫‪32‬‬ ‫על כך שהתרכובת המופקת מבוסווליה‬ ‫סרטה קשורה בהאטת הצמיחה של תאי‬ ‫את סרטן הערמו‪ð‬ית‪ð .‬יסוי מעבדה מצא‬ ‫סרטן הערמו‪ð‬ית וגורמת לאפופטוזיס‪.‬‬ ‫שליקופן מעכב את הצמיחה של תאי‬ ‫למרות שמחקרים עדיין לא העריכו‬ ‫ערמו‪ð‬ית א‪ð‬ושיים תקי‪ð‬ים‪ .‬מחקר אחר‬ ‫רשמית את ההשפעה של בוסווליה‬ ‫הציע שתוספת ליקופן‪ ,‬עשויה להאט את‬ ‫סרטה‪ ,‬בקרב גברים עם ‪ - BPH‬התכו‪ð‬ות‬ ‫הא‪ð‬טי דלקתיות והלוחמות בסרטן‬ ‫הצמיחה של סרטן הערמו‪ð‬ית‪.‬‬ ‫ש‪ð‬מצאו בה‪ ,‬מצביעות על כך שהיא‬ ‫עשויה לספק יתרו‪ð‬ות מסוימים‬ ‫חומצות שומן‬ ‫באוכלוסייה זו‪.‬‬ ‫חומצות שומן כגון ‪DHA ,EPA‬‬ ‫ו ‪ ,GLA -‬ה‪ð‬ן בעלות מגוון רחב של‬ ‫סל‪ð‬יום‬ ‫השפעות מועילות על גוף האדם ועשויות‬ ‫סל‪ð‬יום הוא מי‪ð‬רל שהגוף צריך בכמויות‬ ‫לתמוך בבריאות הערמו‪ð‬ית‪.‬‬ ‫קט‪ð‬ות‪ .‬עם זאת‪ ,‬צריכה מוגברת של‬ ‫סל‪ð‬יום עשויה לסייע במ‪ð‬יעת ‪) BPH‬לגבי‬ ‫שמן זרעי פשתן* ושמן מאצות ים‬ ‫התאמת המי‪ð‬ון המיטבי‪ ,‬יש להתייעץ עם‬ ‫מיקרוסקופיות הם מקורות עשירים‬ ‫איש מקצוע המבין בתחום(‪ .‬מחקר מצא‬ ‫לחומצות שומן חיו‪ð‬יות‪ .‬מחקר פיילוט‬ ‫ששילוב של סל‪ð‬יום‪ ,‬ליקופן ודקל ‪ðð‬סי‪,‬‬ ‫מצא שתוספי זרעי פשתן‪ ,‬בשילוב עם‬ ‫היה יעיל יותר מדקל ‪ðð‬סי לבדו‪ ,‬במ‪ð‬יעת‬ ‫תזו‪ð‬ה דלת שומן‪ ,‬הורידו את רמות‬ ‫גדילה של הערמו‪ð‬ית‪ .‬מחקר אחר מצא‬ ‫ה ‪ PSA -‬בגברים שהיו אמורים לעבור‬ ‫שרמות גבוהות יותר של סל‪ð‬יום בסרום‬ ‫ביופסיה חוזרת של הערמו‪ð‬ית‪ .‬דיאטה‬ ‫מיוחדת זו גם הפחיתה את קצב גדילת‬ ‫היו קשורות לסיכון מופחת ל ‪.BPH -‬‬ ‫תאי הערמו‪ð‬ית‪ .‬מחקר אחר מצא‬ ‫כי חומצות השומן החיו‪ð‬יות ‪GLA‬‬ ‫שום‬ ‫ו ‪ EPA -‬והמטבוליטים שלהן‪ ,‬דיכאו את‬ ‫הפעילות של ‪-5‬אלפא רדוקטאז‪ ,‬אשר‬ ‫לשום השפעות א‪ð‬טי דלקתיות‪ ,‬א‪ð‬טי‬ ‫סרט‪ð‬יות ו‪ð‬וגדות חמצון‪ .‬כל אלו עשויים‬ ‫מעודד את גדילת תאי הערמו‪ð‬ית‪.‬‬ ‫לסייע במ‪ð‬יעת התפתחות ‪ BPH‬וסרטן‬ ‫הערמו‪ð‬ית‪ .‬למרות שמ‪ð‬ג‪ð‬ון הפעולה שלו‬ ‫*שמן זרעי פשתן חייב להיות בקירור‬ ‫אי‪ð‬ו ברור‪ ,‬מספר מחקרי בעלי חיים‬ ‫החל מהמפעל‪ ,‬דרך הובלתו לח‪ð‬ות וכן‬ ‫ומחקרים בתרבית תאים‪ ,‬מצאו ששום‬ ‫עשוי להועיל כ‪ð‬גד ‪ .BPH‬ב‪ð‬וסף‪ ,‬שילוב‬ ‫בבית‪ ,‬אחרת הוא מתקלקל‪.‬‬ ‫של שום עם מזו‪ð‬ות אחרים המועילים‬ ‫לבריאות הערמו‪ð‬ית‪ ,‬כמו שמן זית‬ ‫בוסווליה סרטה ‪(Boswellia‬‬ ‫‪(Serrata‬‬ ‫ועגב‪ð‬יות‪ ,‬עשוי להגביר את השפעותיו‪.‬‬ ‫בוסווליה סרטה )סוג של לבו‪ð‬ה( הוא עץ‬ ‫שמקורו בהודו‪ ,‬אפריקה וחצי האי ערב‪,‬‬ ‫שקליפתו מ‪ð‬יבה תמצית שמ‪ð‬ו‪ð‬ית ושרף‪,‬‬ ‫אשר שימשו ברפואה המסורתית‪.‬‬ ‫לתרכובות בשרף של עץ זה‪ ,‬יש תכו‪ð‬ות‬ ‫א‪ð‬טי דלקתיות חזקות‪ .‬למצבי דלקות‬ ‫תפקיד בהתפתחות ‪ BPH‬וקשר לעלייה‬

‫‪33‬‬ ‫בטא‪-‬קרוטן וויטמין ‪C‬‬ ‫הא‪ð‬דרוג‪ð‬ים‪ ,‬גורם משפיע בצמיחה‬ ‫צריכה מוגברת של בטא‪-‬קרוטן וויטמין‬ ‫והתפשטות של סרטן הערמו‪ð‬ית‪.‬‬ ‫‪ C‬קשורה בסיכון מופחת ללקות‬ ‫‪ð‬ראה כי מ‪ð‬ג‪ð‬ו‪ð‬ים א‪ð‬טי סרט‪ð‬יים ‪ð‬וספים‬ ‫ב ‪ ,BPH -‬הדורש טיפול כירורגי‪.‬‬ ‫של ליקופן כוללים עיכוב מצבי דלקת‬ ‫והפחתת סטרס חמצו‪ð‬י‪ ,‬בתוך רקמת‬ ‫מקור‪:‬‬ ‫הערמו‪ð‬ית‪.‬‬ ‫‪Sandhaus., S. (2012). Benign Prostatic‬‬ ‫‪Hyperplasia (BPH). Life Extension Magazine‬‬ ‫ב‪ð‬יסוי ‪ð‬מצא שליקופן מעכב את הצמיחה‬ ‫‪Protocol, October 2012.‬‬ ‫של תאי סרטן הערמו‪ð‬ית במבח‪ð‬ה ורמות‬ ‫גבוהות יותר שלו במחזור הדם ‪ð‬קשרו‬ ‫מזו‪ð‬ות וחומרים העוזרים‬ ‫להפחתת הסיכון לסרטן הערמו‪ð‬ית‪.‬‬ ‫למ‪ð‬וע את סרטן הערמו‪ð‬ית‬ ‫צריכה גבוהה של ליקופן ‪ð‬קשרה לירידה‬ ‫‪ -‬חלק ש‪ð‬י )המשך מחוברת‬ ‫של ‪ 59%‬בסיכון למוות כתוצאה מסרטן‬ ‫‪(117‬‬ ‫ערמו‪ð‬ית אגרסיבי‪.‬‬ ‫על פי ההערכות‪ 268,000 ,‬גברים‬ ‫מטה‪-‬א‪ð‬ליזה מצאה קשר מובהק בין‬ ‫אמריקאים יאובח‪ð‬ו כחולים בסרטן‬ ‫סיכון ‪ð‬מוך יותר לסרטן הערמו‪ð‬ית לבין‬ ‫הערמו‪ð‬ית‪ ,‬במהלך ש‪ð‬ת ‪ .2022‬רוב‬ ‫צריכה של עגב‪ð‬יות‪ ,‬עגב‪ð‬יות מבושלות‬ ‫הגברים עם תאים סרט‪ð‬יים בבלוטת‬ ‫ורוטב עגב‪ð‬יות‪ .‬ככל שצריכת העגב‪ð‬יות‬ ‫גדולה יותר‪ ,‬כך הפחתת הסיכון רבה‬ ‫הערמו‪ð‬ית אי‪ð‬ם מודעים לכך‪.‬‬ ‫יותר‪.‬‬ ‫כאחד מכל שמו‪ð‬ה גברים )בארה\"ב(‬ ‫יאובחן בסרטן הערמו‪ð‬ית במהלך חייו‪.‬‬ ‫כדי לשפר את ספיגת הליקופן מעגב‪ð‬יות‪,‬‬ ‫עם זאת‪ ,‬צריכה קבועה של מזו‪ð‬ות‬ ‫מומלץ לצרוך אותו בצורה מעובדת‪ ,‬כמו‬ ‫מסוימים קשורה לשיעורים ‪ð‬מוכים יותר‬ ‫רוטב עגב‪ð‬יות טבעי או בישול של עגב‪ð‬יות‬ ‫של סרטן הערמו‪ð‬ית‪ .‬על ידי הגברת‬ ‫ואכילתן בשילוב עם שומן בריא‪ ,‬כמו‬ ‫צריכת המזו‪ð‬ות שיפורטו להלן‪ ,‬גברים‬ ‫יכולים באופן משמעותי להוריד את‬ ‫שמן זית כתית מעולה‪.‬‬ ‫הסיכון שלהם ללקות במחלה‪.‬‬ ‫רימו‪ð‬ים‬ ‫עגב‪ð‬יות‬ ‫ב‪ð‬יסוי קלי‪ð‬י שכלל גברים עם סיכון‬ ‫לסרטן הערמו‪ð‬ית‪ ,‬דגימות רקמת‬ ‫ליקופן הוא קרוט‪ð‬ואיד‪ ,‬המהווה את‬ ‫הערמו‪ð‬ית בקרב משתתפים ש‪ð‬טלו‬ ‫הפיגמ‪ð‬ט ש‪ð‬ותן לעגב‪ð‬יות )ולירקות‬ ‫תמצית פרי רימון מדי יום‪ ,‬במשך ש‪ð‬ה‬ ‫ופירות אדומים ‪ð‬וספים( את צבען‬ ‫אחת‪ ,‬הכילו רמות ‪ð‬מוכות משמעותית‬ ‫של סמ‪ð‬ים ביוכימיים הקשורים ל‪ð‬זק‬ ‫האדום‪.‬‬ ‫ל ‪ DNA -‬ולסרטן הערמו‪ð‬ית‪.‬‬ ‫סקירה שיטתית של מחקרי מעבדה‬ ‫ומחקרי בעלי חיים‪ ,‬מצאה כי ליקופן‬ ‫‪ð‬יסוי אחר ‪ð‬ערך בגברים שעברו ‪ð‬יתוח או‬ ‫הקר‪ð‬ות לסרטן הערמו‪ð‬ית ‪ -‬ולאחר מכן‬ ‫מפחית את חילוף החומרים ואת איתות‬

‫מזו‪ð‬ות מסוימים ‪ð‬קשרו לסיכון גבוה‬ ‫‪34‬‬ ‫יותר לסרטן הערמו‪ð‬ית‪ ,‬כולל ביצים‪ ,‬חלב‬ ‫הראו עלייה ברמות ‪ .PSA‬בקרב חולים‬ ‫ובשר מעובד או מבושל יתר על המידה‪.‬‬ ‫שצרכו שמו‪ð‬ה או‪ð‬קיות )‪ 1‬או‪ð‬קיה =‬ ‫‪ 28.35‬גרם( של מיץ רימו‪ð‬ים‪ ,‬מדי יום‪,‬‬ ‫בורון‬ ‫היה עיכוב בעליית רמות ה ‪.PSA -‬‬ ‫מחקר מצא שגברים עם צריכת הבורון‬ ‫הגבוהה ביותר‪ ,‬הראו סיכון ‪ð‬מוך‬ ‫‪ð‬תו‪ð‬ים פרה‪-‬קלי‪ð‬יים מראים שרכיבי‬ ‫ב ‪ 54% -‬לסרטן הערמו‪ð‬ית‪ ,‬בהשוואה‬ ‫הרימון מגי‪ð‬ים בפ‪ð‬י היבטים מרובים של‬ ‫סרטן הערמו‪ð‬ית‪ ,‬כולל גדילה‪ ,‬התקדמות‬ ‫לאלו עם הצריכה ה‪ð‬מוכה ביותר‪.‬‬ ‫והתפשטות‪ ,‬על ידי עיכוב הגורמים‬ ‫המסוכ‪ð‬ים הבאים‪ :‬התפשטות תאי‬ ‫במחקר‪ ,‬מדע‪ð‬ים ‪ð‬ת‪ð‬ו לבעלי חיים דרך‬ ‫הגידול‪ ,‬חלוקת התא וצמיחה של כלי דם‬ ‫הפה ריכוזים שו‪ð‬ים של תמיסה המכילה‬ ‫בורון‪ .‬הדבר הוביל לירידה בגודל הגידול‬ ‫חדשים וגרורות‪.‬‬ ‫בערמו‪ð‬ית ב ‪ 25% -‬עד ‪ .38%‬כמו כן‪,‬‬ ‫רמות ה ‪ PSA -‬ירדו בשיעור מדהים של‬ ‫סקירה מצאה שלושה מרכיבים‬ ‫‪ 86%‬עד ‪ ,89%‬בקרב בעלי חיים שקיבלו‬ ‫ברימון הקשורים להשפעות המעכבות‬ ‫את הגדילה וההתפשטות של סרטן‬ ‫בורון‪.‬‬ ‫הערמו‪ð‬ית‪ :‬לוטאולין‪ ,‬חומצה אלגית‬ ‫וחומצה פו‪ð‬יסית )חומצת שומן בלתי‬ ‫ממצאים אלו מצביעים על כך שלתוספת‬ ‫רוויה מסוג אומגה‪ ,5-‬ה‪ð‬חשבת ל‪ð‬וגד‬ ‫בורון עשויות להיות השפעות מ‪ð‬יעתיות‬ ‫וטיפוליות ‪ -‬העוזרות הן לכיווץ גידולים‬ ‫חמצון מהחזקים שיש בטבע(‪.‬‬ ‫בערמו‪ð‬ית והן להורדת רמות ה ‪.PSA -‬‬ ‫צריכת תזו‪ð‬ה ים תיכו‪ð‬ית‬ ‫תה ירוק‬ ‫התזו‪ð‬ה הים תיכו‪ð‬ית‪ ,‬העשירה בדג‪ð‬ים‬ ‫מלאים‪ ,‬קט‪ð‬יות‪ ,‬ירקות‪ ,‬פירות‪ ,‬גרעי‪ð‬ים‬ ‫ב‪ð‬יסוי קלי‪ð‬י ‪ð‬מצא שקטצ'י‪ð‬ים של תה‬ ‫ואגוזים‪ð ,‬קשרה עם סיכון מופחת לסרטן‬ ‫ירוק היו יעילים ב ‪ 90% -‬במ‪ð‬יעת סרטן‬ ‫הערמו‪ð‬ית ולמוות הקשור לסרטן‬ ‫הערמו‪ð‬ית‪ ,‬בגברים עם ‪ð‬געים טרום‬ ‫ממאירים‪ .‬במחקר השתתפו שישים‬ ‫הערמו‪ð‬ית‪.‬‬ ‫גברים‪ ,‬בגילאי ‪ .45 - 75‬שלושים‬ ‫משתתפים קיבלו מאתיים מ\"ג של‬ ‫צריכה גבוהה של סיבים קשורה עם‬ ‫קטצ'י‪ð‬ים של תה ירוק‪ ,‬שלוש פעמים‬ ‫אגרסיביות מופחתת של סרטן‬ ‫ביום‪ ,‬בעוד ששלושים ה‪ð‬בדקים האחרים‬ ‫קיבלו פלסבו‪ .‬ביופסיות ‪ð‬ערכו לאחר‬ ‫הערמו‪ð‬ית‪.‬‬ ‫שישה ולאחר ‪ 12‬חודשים‪.‬‬ ‫אכילת מזו‪ð‬ות בעלי אי‪ð‬דקס גליקמי ‪ð‬מוך‬ ‫)מזו‪ð‬ות דלי סוכרים ודלי פחמימות‬ ‫לאחר תקופת המחקר‪ ,‬רק גבר אחד‬ ‫ריקות(‪ ,‬כמו גם סיבים‪ ,‬חלבו‪ð‬ים‬ ‫בקבוצת התה הירוק אובחן כחולה‬ ‫מהצומח ושומן בריא‪ ,‬עשויה להפחית את‬ ‫בסרטן הערמו‪ð‬ית‪ ,‬בהשוואה לתשעה‬ ‫גברים בקבוצת הביקורת‪ ,‬אשר אובח‪ð‬ו‬ ‫הסיכון לסרטן הערמו‪ð‬ית‪.‬‬ ‫עם המחלה‪ .‬לא דווח על תופעות לוואי‬

‫‪35‬‬ ‫משמעותיות עקב צריכת הקטצ'י‪ð‬ים של‬ ‫התה הירוק‪.‬‬ ‫תמצית זרעי ע‪ð‬בים‬ ‫פוליפ‪ð‬ולים של תה ירוק הראו יעילות גם‬ ‫תמצית זרעי ע‪ð‬בים‪ ,‬גרמה לאפופטוזיס‬ ‫כטיפול משלים‪ ,‬במצבים בהם כבר‬ ‫)מוות תאי מתוכ‪ð‬ת( בתאי סרטן‬ ‫התפתח הסרטן‪ .‬חולי סרטן הערמו‪ð‬ית‬ ‫הערמו‪ð‬ית‪ .‬תמצית זרעי ע‪ð‬בים עיכבה‬ ‫קיבלו ‪ 1,300‬מ\"ג פוליפ‪ð‬ולים של תה‬ ‫את הצמיחה וההתפשטות של סרטן‬ ‫ירוק‪ ,‬בעיקר ‪ ,EGCG‬לפ‪ð‬י מועד כריתת‬ ‫הערמו‪ð‬ית‪ .‬לגברים אלו הייתה ירידה‬ ‫הערמו‪ð‬ית בעכברים‪.‬‬ ‫משמעותית ב ‪ PSA -‬ובמקדמי גידולים‬ ‫אחרים‪ ,‬כגון גורם הגדילה של א‪ð‬דותל‬ ‫מחקר מצא שבקרב גברים ש‪ð‬טלו תמצית‬ ‫זרעי ע‪ð‬בים‪ ,‬פחת הסיכון לסרטן‬ ‫כלי הדם‪.‬‬ ‫הערמו‪ð‬ית ב ‪ .41% -‬יתרה מכך‪ ,‬שימוש‬ ‫תכוף בתמצית זרעי ע‪ð‬בים‪ ,‬במשך כעשר‬ ‫ויטמין ‪D‬‬ ‫ש‪ð‬ים ‪ð -‬מצא קשור להפחתה של ‪62%‬‬ ‫מחקרים תצפיתיים הראו ירידה בסיכון‬ ‫בסיכון לסרטן הערמו‪ð‬ית‪.‬‬ ‫לסרטן‪ ,‬של עד ‪ ,50%‬כאשר רמת ויטמין‬ ‫‪ D‬ה‪ð‬ה גבוהה יותר‪ .‬לא‪ð‬שים עם רמות‬ ‫כורכומין‬ ‫גבוהות יותר של ויטמין ‪ ,D‬יש סיכוי‬ ‫כורכומין גורם לאפופטוזיס‪ ,‬מפריע‬ ‫‪ð‬מוך יותר לסרטן ערמו‪ð‬ית קטל‪ð‬י‪.‬‬ ‫להתפשטות תאים סרט‪ð‬יים ומווסת‬ ‫קשה לקבל מספיק ויטמין ‪ D‬ממקורות‬ ‫תגובות דלקתיות‪.‬‬ ‫מזון ויש סיכו‪ð‬ים בחשיפה מוגזמת‬ ‫לשמש‪ .‬מומלץ להיחשף לשמש עשרים‬ ‫סיכום‬ ‫דקות עד חצי שעה ביום )תלוי בעו‪ð‬ה(‬ ‫וכמו כן‪ ,‬מדע‪ð‬ים קבעו כי ‪ð‬טילת תוספי‬ ‫מזו‪ð‬ות ומשקאות ספציפיים‪ ,‬הוכחו‬ ‫ויטמין ‪ D‬במי‪ð‬ו‪ð‬ים ה‪ð‬עים בין ‪5,000‬‬ ‫כקשורים להשפעה חיובית כ‪ð‬גד גורמי‬ ‫ל ‪ 10,000 -‬יחב\"ל‪ ,‬מדי יום ‪ -‬יכולה‬ ‫להביא את רמות ויטמין ‪ D‬בדם לטווחים‬ ‫סיכון של סרטן הערמו‪ð‬ית‪.‬‬ ‫אופטימליים‪ ,‬הקשורים להפחתת הסיכון‬ ‫למחלות כרו‪ð‬יות‪ .‬כאשר ‪ð‬וטלים תוסף‬ ‫צירוף אגוזי מלך‪ ,‬ירקות ממשפחת‬ ‫ויטמין ‪ ,D‬יש ליטול עמו גם תוסף ויטמין‬ ‫המצליבים‪ ,‬זרעי פשתן ומזו‪ð‬ות צמחיים‬ ‫אחרים כחלק עקבי מתזו‪ð‬ה בריאה ‪-‬‬ ‫‪ ,K2‬למ‪ð‬יעת הסתיידות עורקים‪.‬‬ ‫ה‪ð‬תמכת עוד יותר על ידי תוספת של‬ ‫ויטמין ‪ ,D‬בורון וחומרים מזי‪ð‬ים אחרים‬ ‫חשוב לבצע בדיקות דם סדירות של רמות‬ ‫‪ -‬עשויה להציל חיים ולחסוך מגברים את‬ ‫ויטמין ‪ ,D‬כדי להימ‪ð‬ע ממחסור בו‬ ‫תופעות הלוואי של הטיפולים‬ ‫ולסייע בקביעת המי‪ð‬ו‪ð‬ים הרצויים‬ ‫הקו‪ð‬ב‪ð‬ציו‪ð‬ליים‪.‬‬ ‫ל‪ð‬טילתו‪.‬‬ ‫מקור‪:‬‬ ‫‪Downey., M. (2022). Foods and Nutrients That‬‬ ‫‪Help Prevent PROSTATE CANCER. Life‬‬ ‫‪Extension Magazine, September 2022.‬‬

36


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook